Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. facebook.com/pwszwalcz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz"

Transkrypt

1 Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu facebook.com/pwszwalcz

2 strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu SLowo Rektora O Uczelni Władze Uczelni Kadra dydaktyczna Baza dydaktyczna Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe Współpraca międzynarodowa Pomoc materialna Działalność PWSZ w Wałczu Samorząd studencki Koła naukowe Fundacja na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu Centrum Wolontariatu Sportowego Biuro karier Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych Oferta edukacyjna w roku akademickim 2015/ Studia I stopnia Studia dualne, czyli kształcenie przemienne Studium doskonalenia i kształcenia ustawicznego Studia podyplomowe Kursy dokształcające Instytut Ekonomiczny O Instytucie Kierunek: Finanse i Rachunkowość Kierunek: Informatyka w Biznesie i Administracji Kierunek: Administracja Dlaczego warto z nami studiować? Instytut Politechniczny O Instytucie Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Dlaczego warto z nami studiować? Instytut Humanistyczny O Instytucie Kierunek: Lingwistyka Stosowana Kierunek: Pedagogika Dlaczego warto z nami studiować? Instytut Kultury Fizycznej O Instytucie Kierunek: Wychowanie Fizyczne Dlaczego warto z nami studiować? Ogólne zasady rekrutacji

3 strona 3

4 strona 4 Przekazujemy Państwu informator z ofertą dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na rok akademicki 2015/2016. Mamy nadzieję, że jego lektura pomoże w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji w życiu, jaką jest wybór uczelni wyższej i przyszłej drogi zawodowej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu zapewnia studentom kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz na studiach podyplomowych. Oferta kształcenia obejmuje obszary wchodzące w zakres nauk ekonomicznych, technicznych, humanistycznych i o kulturze fizycznej. Ponadto Uczelnia oferuje zdobycie dodatkowych kwalifikacji, w postaci przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie wiedzy nabytej w toku głównych kierunków studiów. Tak szeroka oferta edukacyjna stwarza duże możliwości wyboru studiów zgodnie z profilem zainteresowań i pasji oraz takiego pokierowania swoim wykształceniem, aby być konkurencyjnym na trudnym rynku pracy. Uczelnia nasza jest gwarantem jakości kształcenia, nie tylko dlatego że jako uczelnia publiczna ma ustawowy obowiązek zapewnienia jakości i podlega systematycznie akredytacji, ale przede wszystkim dlatego, że dysponuje oddaną kształceniu kadrą wysoko kwalifikowanych nauczycieli akademickich z takich uczelni jak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwer- sytet Szczeciński i Politechnika Koszalińska. Dodatkowy atut to własna, dobrze wyposażona i obszerna baza dydaktyczna oferująca sprzęt audiowizualny i specjalistyczny. Po prostu PWSZ w Wałczu to świetne miejsce do nauki. Uczelnia zapewnia nowoczesne metody kształcenia oraz profesjonalne zaplecze dydaktyczne. Naszym studentom oferujemy szerokie możliwości rozwijania zainteresowań, wspieramy studenckie inicjatywy, rozrywkę, akademickie rywalizacje sportowe oraz budowę ścieżek kariery zawodowej. W coraz większym stopniu rozwijamy współpracę międzynarodową, obejmującą wyjazdy studentów i wykładowców do zagranicznych uczelni partnerskich oraz przyjazdy studentów i pracowników z tych uczelni. Najważniejszy z programów europejskich, Erasmus+, oferuje studentom stypendia na studia i praktyki za granicą, co, poza edukacją, daje możliwość doskonalenia języków obcych, poznania sposobu nauczania w innych krajach, zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku i nawiązania nowych znajomości. Uczelnia aktywnie uczestniczy w życiu miasta i regionu. Więcej o współpracy ze środowiskiem wolontariat. Zapraszamy do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu, w przekonaniu, że studia na naszej Uczelni pozwolą nie tylko sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, ale jednocześnie sprawią satysfakcję i przyczynią się do urzeczywistnienia osobistych ambicji i marzeń. JM Rektor dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek

5 strona 5 strona 5 O uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu jest publiczną uczelnią wyższą. Pod- stawową jednostką organizacyjną uczelni jest Wydział Społeczno-Inżynieryjny, w ramach którego funkcjonują 4 instytuty: Instytut Ekonomiczny Instytut Humanistyczny Instytut Kultury Fizycznej Instytut Politechniczny W roku akademickim 2015/2016 oferujemy studia w systemie stacjonarnym (bezpłatne bez względu na wiek kandydata) i niestacjonarnym. Studia te, to 3-letnie studia zawodowe kończące się nadaniem tytułu licencjata i 3,5-letnie studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Nasza Uczelnia oferuje również studia podyplomowe. Istnieje możliwość dostosowania dni tygodnia oraz godzin rozpoczęcia zajęć do preferencji grupy zajęciowej. Oferowane przez Uczelnię kierunki dostępne są w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Studenci wszystkich kierunków oraz absolwenci, mają także możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych w ramach uczelnianego Studium Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego. Studia na naszej Uczelni pozwalają nabyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne, przede wszystkim, do wykonywania zawodu, co zapewnia naszym absolwentom większą konkurencyjność na rynku pracy. Nasi absolwenci mają uprawnienia do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na innych uczelniach, czemu zresztą sprzyjają mocne związki z Uniwersytetem Szczecińskim, czy z Politechniką Koszalińską, skąd pochodzi wielu nauczycieli akademickich naszej Uczelni.

6 Prorektor: dr Dariusz Skalski dr inż. doc. Marek Olesiak O uczelni strona 6 Kadra dydaktyczna Państwowa Wyższa Szkoła Zawo- dowa w Wałczu zatrudnia 50 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli dydaktycznych. Kadra pracująca w PWSZ w Wałczu to pracownicy akademiccy wywodzący się m.in. z następujących ośrodków: Uniwersytet Szczeciński Politechnika Koszalińska Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Nasi pracownicy posiadają gate doświadczenie oraz wy- bosokie kwalifikacje zawodowe, a prowadzone przez nich zajęcia cechują się nowoczesnością i odniesieniem do praktyki. Baza dydaktyczna Bazę Uczelni tworzą 4 obiekty rozmieszczone w dwóch miejscach miasta. Baza dydaktyczna we wszystkich obiektach jest nowoczesna i na wysokim poziomie. Główna siedziba Uczelni znajduje się przy ul. Bydgoskiej 50 w neogotyckim budynku z początku XX wieku, w którym znajdują się: Rektorat Biura Władz Uczelni i poszczególnych działów administracyjnych Aula i sale dydaktyczne Baza dydaktyczna znajdująca się przy ul. Wojska Polskiego 99 obejmuje Dziekanat, biura Dyrektorów Instytutów, sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki multimedialne, laboratoria, aulę oraz halę sportową i Bibliotekę. Uczelnia zawarła również porozumienia z lokalnymi przedsiębiorstwami zorganizowanymi w Klastrze Metalowym Metalika, które oferują nowoczesne urządzenia, maszyny wytwórcze i pomiarowe oraz miejsca praktyki. We wszystkich budynkach naszej Uczelni funkcjonuje bezprzewodowa sieć (WiFi), dzięki której każdy nasz student może korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu oraz do Polskiej Biblioteki Wirtualnej, bez limitu. Rektor: dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek Prorektor: dr Dariusz Skalski Dziekan Wydzialu Spoleczno Inzynieryjnego:

7 Na obszarze należącym do Uczelni zlokalizowany jest kompleks boisk Moje Boiska Orlik W procesie dydaktycznym korzystamy również z obiektów innych podmiotów np. Ośrodka Przygotowań skich w Olimpij- Wałczu. strona 7 O uczelni Nasza Uczelnia posiada akademik oraz ma podpisaną umowę o współpracy z Bursą studencką PWSZ w Wałczu, w której studenci mieszkający poza Wałczem mają możliwość wynajęcia pokoju. Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe 4 listopada 2014 roku Uczelnia podpisała umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Planowany termin zakończenia projektu to 15 maja 2015 roku. Całkowita wartość projektu wynosi ,53 PLN. Celami głównymi projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstw w branżach innowacyjnych poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych urządzeń badawczych oraz zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo-rozwojowej, co zdecydowanie podniesie poziom konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w tej części województwa. W ramach Centrum powstaną laboratoria: Laboratorium Szybkiego Prototypowania; Laboratorium Zaawansowanych Technologii Pomiarowych; Laboratorium Technik mieniowych; Hydrostru- Laboratorium Technik Laserowych; Laboratorium Technologii rzania. Wytwa- Studenci Uczelni w trakcie studiów zapoznają się z funkcjonującymi w Centrum urządzeniami i będą mogli uczestniczyć w prowadzonych w nim badaniach. Możliwości jakie daje naszym studentom powstanie Centrum sprawią, że kończąc PWSZ w Wałczu, będą lepiej postrzegani i odbierani przez przyszłych pracodawców. Prodziekan Wydzialu Spoleczno-Inzynieryjnego: mgr inż. Marek Siek Kanclerz: mgr inż. Jacek Kasiński Kwestor: : mgr Małgorzata Krzeszewska

8 O uczelni Wspólpraca Miedzynarodowa Europa bez granic, jeśli tylko chcesz tam studiować Co to jest Erasmus+? Program Erasmus+ to szansa na wyjazd za granicę ze stypendium unijnym w celu odbycia części studiów lub praktyk za granicą. To wielka rzecz w rozwoju studentów. Wyjazdy dają wszystkim uczestnikom programu niepowtarzalną okazję do zdobycia nowych doświadczeń, nawiązania kontaktów zawodowych i prywatnych, a także pogłębienia wiedzy ze swojej dziedziny w placówkach zagranicznych. Oferta kierowana do studentów jest bogata i corocznie ulega poszerzeniu. Studenci mogą wyjeżdżać w ramach 15 umów w Programie ERASMUS+ do partnerskich uczelni wyższych, w Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Turcji, Węgrzech i Rumunii. Oferta wyjazdów na praktyki 2 12 miesięcy jest jeszcze bogatsza, ponieważ obejmuje większość krajów Europy oraz Turcję. Z roku na rok z oferty tej korzysta coraz więcej studentów. Erasmus+ pozwala także na wyjazdy i przyjazdy pracowników i nauczycieli akademickich co polepsza integrację europejską. PWSZ w Wałczu posiada Rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmus, strona 8 dzięki której możliwe jest finansowanie i realizowanie wyjazdów we wszystkich czterech kategoriach. Kto moze skorzystac z wyjazdów studenckich Erasmusa? KAŻDY!!! Dosłownie każdy może wyjechać na praktyki, a każdy, kto ukończył I rok studiów, może wyjechać na studia. O wyjazd w ramach Erasmusa+ mogą się także ubiegać osoby studiujące w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, czy przemiennym (popołudniowym). Mozliwosci udzialu w Erasmusie+ Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów: na studia do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z PWSZ w Wałczu, na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z PWSZ w Wałczu. Do jakich krajów mozna wyjechac? Jako stypendysta Erasmusa+ możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie+ biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego Islandia, Lichtenstein i Norwegia, a także Chorwacja i Turcja. Więcej informacji na temat instytucji współpracujących można uzyskać na stronie uczelni.

9 strona 9 O uczelni Na jak dlugo mozna wyjechac za granice? W przypadku studiów minimalnie jeden semestr. W przypadku wyjazdu na praktykę na okres minimalnie już od 2 miesięcy. W obu przypadkach łącznie do roku czasu za cały okres studiów licencjackich czy inżynierskich. Do jakich instytucji mozna wyjechac na praktyke? Możesz wyjechać na praktykę do przedsiębiorstwa lub instytucji zagranicznej, która zgodziła się przyjąć Cię na praktykę w ramach Erasmusa+. Przed Twoim przyjazdem przedsiębiorstwo / instytucja przyjmująca musi podpisać dokument Porozumienie o programie zajęć i to wszystko. Tak jak w przypadku uczelni, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie+. Na jakie uczelnie mozna wyjechac na czesc studiów? Wymianę studentów w Erasmusie+ mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu. Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie+. Możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej. Lista uczelni na str. 10. Prawa i obowiazki stypendysty Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa+ zawiera Karta Studenta Erasmusa+. Student otrzymuje egzemplarz Karty przed wyjazdem, zwykle po podpisaniu umowy dotyczącej wyjazdu. Gdzie ubiegac sie o wyjazd? O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus+ możesz się ubiegać składając odpowiedni wniosek (wzór wniosku dostępny jest na stronie pod zakładką ERASMUS+) do Biura Współpracy Międzynarodowej (pok. 115, budynek nr 4), gdzie można również uzyskać wszelkich niezbędnych informacji na temat wyjazdów. Waleccy studenci za granica Wałeccy studenci Erasmus+ wyjeżdżali przede wszystkim na praktyki studenckie i na studia do Włoch, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii, Rumunii i Turcji. Do Wałcza przybywali rumuńscy i tureccy studenci. Poza Erasmusem+ Uczelnia udostępnia studentom udział w innych programach i umowach międzynarodowych. Co roku, wespół z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem w Eberswalde, organizowane są warsztaty dla studentów w ramach programu Interrego. Ostatnie dotyczyły wytwarzania filmów reklamowych.

10 O uczelni Uczelnia rozpoczęła także wspólny projekt z DCM Maschinenbau Sp. z o.o. w Wałczu GmbH o charakterze projektów dualnych. W konsekwencji przedsięwzięcia wałeccy studenci mają również możliwość zrealizowania praktyk w ramach Erasmus+ w niemieckiej siedzibie DCM Maschinenbau GmbH w Lüneburgu. Uczelnie Partnerskie The Vasil Levski National Sport Academy NSA, BG SOFIA17, Bułgaria: wychowanie fizyczne. Kafkas University, TR KARS01, Turcja: księgowość, zarządzanie finansami, strona 10 Poprzednio studenci mogli uczyć się kodzieła. Poza umiejętnościami, zawiązali rę- międzynarodowe znajomości i kontakty biznesowe. kształcenie nauczycieli, nowożytne języki europejskie, lingwistyka, ekonomia, wychowanie fizyczne. Universite Paris 13, F PARIS013, Francja: biznes i zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatyka. Universidad de Alcala, E ALCAL-H01, Hiszpania: wychowanie wczesnoszkolne, pedagogika. FH Eberswalde, D EBERSWA01, Niemcy: finanse, biznes, zarządzanie. Suleyman Demirel University, TR ISPARTA01, Turcja: księgowość, zarządzanie finansami, kształcenie nauczycieli, inżynierskie i mechaniczne, projektowanie przemysłowe (CAD). Instituto Politecnico do Cavado e do Ave, P ARCOZEL01, Portugalia: księgowość, finanse, finanse publiczne, informatyka, informatyka przemysłowa, projektowanie i wzornictwo przemysłowe i graficzne. Matej Bel University, SK BANSKA01, Słowacja: pedagogika specjalna i wczesnoszkolna, kształcenie nauczycieli, inżynierskie i mechaniczne, projektowanie przemysłowe (CAD), informatyka. Kaposvar University, HU KAPOSVA01, Węgry: informatyka, filologia angielska, finanse i rachunkowość, pedagogika. Bingol University, TR BINGOL, Turcja: pedagogika, ekonomia, filologia, finanse i bankowość, inżynieria i zarządzanie, sport. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, P LISBOA52, Portugalia: biznes i zarządzanie, inżynieria i technika, filologia, ekonomia, informatyka i komunikacja. Nicolae Titulescu University, RO BUCURES17, Rumunia: finanse i rachunkowość, inżynieria produkcji. 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia, RO ALBAIU01, Rumunia: studia nauczycielskie i pedagogika, filologia angielska, ekonomia, biznes i administracja, informatyka, elektronika i automatyka, kultura fizyczna. University of Presov, SK PRESOV01, Słowacja: pedagogika. Yeni Yuzyil Universitesi, TR ISTANBU35, Turcja: ekonomia, biznes.

11 strona 11 O uczelni Pomoc materialna Wszyscy studenci naszej Uczelni mogą ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy materialnej: Stypendium socjalne Są to świadczenia, które może otrzymać student każdego rodzaju studiów. Stypendium socjalne przyznawane jest osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jedynym kryterium otrzymania tych stypendiów jest wysokość dochodu, jaka przypada na jednego członka rodziny studenta. Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium dla osób niepelnosprawnych O stypendium tego typu mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Jedynym kryterium jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanej grupie inwalidzkiej. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uczelnia wspiera zdolnych, ambitnych studentów. Każdy ze studentów, który osiągnął w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, ma szansę na stypendium Rektora dla najlepszych studentów. O stypendium tego typu mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Zapomogi Zapomoga to jednorazowe świadczenie przyznawane studentom, którzy na skutek zdarzenia losowego, znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać dwa razy w ciągu roku akademickiego. Dzialalnosc PWSZ w Walczu Konferencje, seminaria, debaty, projekty Wunderteam tradycje i współczesność sportu wałeckiego Nauka szansą rozwoju regionu Transport czynnikiem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy powiatu wałeckiego Kulturalno - naukowa wiosna w PWSZ w Wałczu Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu Kreowanie marki regionu Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu Turystyka i rekreacja szansą rozwoju regionu Mieszkańcy regionu wałeckiego w cie świefinansów

12 O uczelni strona 12 Młodzież regionu wałeckiego w świecie finansów Region wałecki pod znakiem finansów Innowacyjność szansą rozwoju regionu Sport i turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Aktywność fizyczna osób starszych Imprezy sportowe Amatorska Liga Piłki Siatkowej o Puchar Rektora PWSZ w Wałczu Halowy turniej Piłki Nożnej klas maturalnych wałeckich szkół ponadgimnazjalnych Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rektora PWSZ w Wałczu Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rektora PWSZ w Wałczu Wakacyjna Amatorska Liga Piłki Nożnej o Puchar Rektora PWSZ w Wałczu Spartakiada osób niepełnosprawnych Dzień dziecka na sportowo Turniej piłki plażowej o Puchar Rektora PWSZ w Wałczu Gry i zabawy uliczne, pokazy itp. Pedagogika w plenerze Znajdź drogę do Europy Technika Magika Płać Wydawaj Sprzedaj Zyskaj Zawsze Edukację Majówka Pedagogiki Gry wojenne Ostatni gwizdek Samorzad studencki Studia to nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do przyszłego zawodu, ale także najpiękniejszy i najciekawszy okres w życiu każdego studenta. To także życie studenckie, którego nie można przegapić. Wszak nie samą nauką żyje student. Organizatorem i inicjatorem takich działań jest Samorząd Studencki, który tworzą sami studenci podtrzymujący tradycje i formy życia studenckiego. Przedstawiciele samorządu czyli Rada Uczelniana składająca się z trzyosobowego prezydium i członków Rady, którymi są starości poszczególnych roczników, utrzymują i nawiązują nowe kontakty z Samorządami Studenckimi innych uczelni wyższych, organizują akcje charytatywne, eventy sportowe oraz kulturalno-rozrywkowe imprezy studenckie. Jednym z ważniejszych punktów w pracy Samorządu Studenckiego jest przygotowania corocznego święta studentów - Juwenaliów, podczas których organizowane są koncerty, turnieje i wernisaże. Samorząd Studencki współpracuje z władzami Uczelni oraz Komisją Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, jak i z samym Paerlamentem Studentów RP oraz bierze udział w zjazdach, forach i szkoleniach dla członków Samorządów Studenckich. Jego głównym zadaniem jest również reprezentowanie interesów ogółu społeczności studenckiej oraz organizowanie spotkań informacyjnych dla wszystkich studentów Uczelni PWSZ w Wałczu jak również dla przybyłych z Uczelni Partnerskich w ramach programu wymiany studenckiej ERASMUS+.

13 strona 13 strona 13 O uczelni Kola naukowe Studenckie Kolo Naukowe Finansów SKNF PWSZ w Wałczu ma na celu m.in. rozwijanie zainteresowania wiedzą z zakresu finansów oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, organizowanie seminariów i konferencji oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty, uczestnictwo w projektach i badaniach naukowych, czynna i aktywna współpraca z instytucjami zajmującymi się tematyką finansów oraz integrację środowiska studenckiego. Z inicjatywy członków Koła odbywają się spotkania pt. Studenci i profesjonaliści, podczas których praktycy biznesu dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi ze studentami. Corocznie członkowie Koła uczestniczą w atrakcyjnych wyjazdach warsztatowych poświęconych zagadnieniom finansowym. Studenckie Kolo Naukowe Zarzadzania i Inzynierii Produkcji DIZAJNER ZiIP Uczelniane Koło Naukowe DIZAJNER jest kontynuacją koła naukowego, które stworzyli absolwenci PWSZ z kierunku ZiIP w Wałczu. Celem głównym koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, wdrażanie nowych pomysłów, kształcenia z zakresu programu Solid Works, gdzie wspólnie z opiekunem koła dr inż. Mariuszem Wojtalikiem tworzymy elementy oraz poddajemy je analizie. Ważnym aspektem jest również doskonalenie umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej. Ponadto mamy możliwość wyprodukowania zamodelowanych elementów poprzez frezarkę numeryczną Victor. Chętni uczestnicy koła naukowego startują w konkursach o tematyce projektowania modeli 3D. Przewodniczącym Uczelnianego Koła Naukowego Dizajner jest Jarosław Domański. Na naszej uczelni mamy również spotkania członków Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx (http://www.procax.org.pl/viewpage.php?page_id=1), które ściśle współpracuje z kołem naukowym. Głównym celem stowarzyszenia ProCax jest koordynowanie działań na rzecz upowszechniania komputerowych systemów inżynierskich na trzech poziomach: w uczelni wyższej, w szkole średniej oraz w tzw. kształceniu ustawicznym. Różne formy kształcenia ustawicznego winny być intensywnie kierowane do licznej grupy inżynierów i techników, którzy nie mieli wcześniej możliwości zetknięcia się z komputerowym wspomaganiem prac inżynierskich oraz do tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje z tego zakresu. Za trzy cztery lata polski technik i inżynier staną na rynku pracy Unii Europejskiej. Jeśli mają być konkurencyjni to dziś musi im pomóc silna organizacja ludzi, rozumiejących i doceniających znaczenie komputerowych systemów inżynierskich w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Fundacja na rzecz PWSZ w Walczu Fundacja na Rzecz PWSZ w Wałczu została powołana w dniu 6 lipca 2005 r. Do zasadniczych celów Fundacji należą działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji oraz nowoczesnego procesu dydaktycznego w Uczelni. Naszymi działaniami staramy się wpływać na poprawę warunków życia i pracy mieszkańców regionu wałeckiego. Realizujemy działania wspierające inicjatywy społeczne oraz wpływające na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, jak również upowszechniania

14 O uczelni strona 14 kultury fizycznej i sportu. Jesteśmy współorganizatorami konferencji naukowych. Z dużym rozmachem promujemy działalność wolontariacką. Realizujemy szereg projektów na rzecz dzieci, młodzieży i Seniorów, których łączna wartość przekroczyła już ponad 1 mln zł. Począwszy od 2011 roku jesteśmy Organizacją Pożytku go, w związku z czym podatnicy mogą przekazywać 1% swojego podatku dochodowego na działania statutowe Fundacji, do Publiczne- czego gorąco zachęcamy i o co serdecznie Państwa prosimy. Fundacja na Rzecz PWSZ w Walczu KRS: BPH S.A. O/Wałcz Centrum wolontariatu sportowego W ramach działającego przy Uczelni Klubu Sportowego, uruchomione zostało Centrum Wolontariatu Sportowego, którego celem jest pomoc w obsłudze imprez sportowych, zarówno w środowisku lokalnym, jak też najważniejszych wydarzeń w kraju. Studenci PWSZ w Wałczu tylko w 2011 roku obsługiwali 6 najważniejszych imprez siatkarskich w kraju (Ligę Światową w Łodzi, Płocku, Katowicach i finały w Gdańsku oraz Grand Prix Kobiet w Bydgoszczy i Zielonej Górze) oraz Finał Turnieju Orlika, który odbył się w Warszawie. W roku 2012 nasi studenci obsługiwali Ligę Światową w Piłce Siatkowej oraz Finał Turnieju Orlika w Warszawie i wiele innych lokalnych imprez sportowych. W roku 2013 obsługiwaliśmy Ligę Światową, Mistrzostwa Świata w Piłce Plażowej w Starych Jabłonkach, Grand Prix Kobiet oraz Mistrzostwa Europy w Gdańsku. Natomiast w roku 2014 wspomagaliśmy organizatorów m.in. Ligi Światowej w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej, które odbyły się w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu oraz turnieje kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy siatkarek i siatkarzy w Gdańsku. W roku 2015 współpracować dalej będziemy z PZPS obsługując Ligę Światową oraz co najmniej 2 imprezy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nasi wolontariusze zdobywają bezpłatnie uprawnienia m.in ratownika wodnego, wychowawcy kolonijnego i wiele innych. Ponadto wolontariusze naszego Centrum uczestniczą w dziesiątkach lokalnych imprez i zawodów sportowych, a poznając ciekawych ludzi zdobywają doświadczenie i umiejętności, które są przydatne na studiach, jak i w pracy zawodowej.

15 strona 15 strona 15 O uczelni BIURO KARIER W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu działa Biuro Karier, które zajmuje się promocją i aktywizacją zawodową absolwentów i studentów. Uczelnia pomaga swoim studentom w zdobyciu praktycznych umiejętności oraz wejściu na rynek pracy, pełniąc funkcję pośrednika pomiędzy trzema stronami: absolwentami i studentami - pracodawcami - Uczelnią. Pomagamy młodym ludziom w wyborze drogi zawodowej odpowiadającej ich aspiracjom i kwalifikacjom oraz stymulujemy ich aktywność w znalezieniu pracy, zarówno poprzez spotkania indywidualne, jak również poprzez organizowane warsztaty i spotkania z doradcami zawodowymi, specjalistami z zakresu rynku pracy również w Unii Europejskiej. Współpracujemy m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pracodawców, firmami i bankami, dzięki czemu wpływamy na pozyskiwanie nowych miejsc pracy, praktyk i staży. Nasze biuro korzysta z pomocy serwisu kariera.com.pl, w ramach zawartej umowy o współpracy. Funkcję pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych pełni Pan Zbigniew Suchoripa. Zbigniew Suchoripa ul. Bydgoska Wałcz tel Pelnomocnik Rektora ds. studentów niepelnosprawnych Dnia 10 grudnia 2013 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu został powołany Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych. Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych zajmuje się analizą, opiniowaniem i inicjowaniem wdrażania rozwiązań ułatwiających studiowanie osobom niepełnosprawnym oraz wszelkimi sprawami dotyczącymi warunków studiowania przez osoby niepełnosprawne.

16 Oferta edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 Studia I stopnia (w tym dualne) strona 16 informatyka w Biznesie i Administracji Specjalności: Technologie internetowe Systemy informatyczne w zarządzaniu Zarządzanie i administrowanie sieciami teleinformatycznymi finanse i Rachunkowosc Specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Bankowość i ubezpieczenia Menedżer administracji Biznes i finanse Menedżer projektów europejskich Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania podstaw przedsiębiorczości, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych. Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania informatyki, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych. Administracja Specjalności: Administracja samorządowa Administrowanie bezpieczeństwem Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania podstaw przedsiębiorczości, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych.

17 strona 17 Oferta edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 Zarzadzanie i Inzynieria Produkcji Specjalności: Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi Logistyka przemysłowa Programowanie obrabiarek i urządzeń technologicznych Organizacja transportu, inżynieria ruchu drogowego. Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania informa- tyki i techniki oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych. Lingwistyka Stosowana Jezyk Angielski* Nowosc!!! Specjalności: Teoria i praktyka tłumaczenia języka angielskiego Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia du- alne w wersji popołudniowej i sobotniej). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania języ- ka angielskiego, w szkołach publicznych i placówkach oświatowych. * planowany do uruchomienia w roku akademickim 2015/2016, obecnie w trakcie procesu wnioskowania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pedagogika Specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna Pedagogika opiekuńcza z geragogiką (opieka nad osobami starszymi) Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Wszystkie wyżej wymienione specjalności zapewniają kwalifikacje nauczycielskie. Wychowanie Fizyczne Specjalności: Trenerska (piłka nożna lub piłka siatkowa) Nauczycielska (wychowanie fizyczne z korekcją wad postawy) Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania wychowania fizycznego w szkołach publicznych i placówkach oświatowych. Warunkiem uruchomienia specjalności w ramach kierunku jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób chętnych

18 Oferta edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 Studia dualne, czyli ksztalcenie przemienne strona 18 których realizację praco- dawca często nie ma czasu i ludzi. Pod kierownictwem kadry dydaktycznej uczelni, studenci są w stanie takie działania przeprowadzić, zwłaszcza korzystając z bazy badawczej uczelni. Jako osoby postronne i nie związane towarzyskimi więzami z personelem pracodawcy, studenci oferują także obiektywność analiz i ocen. I nie trzeba im za to płacić. Porozumienie Uczelni z pracodawcą umożliwia także współpracę na płaszczyźnie badawczej i naukowej. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym otworzyła drogę do łatwiejszej współpracy między pracodawcami a uczelniami. PWSZ w Wałczu rozpoczęła pionierski, w Powiecie Wałeckim, system przemiennego kształcenia studentów. To nowatorskie rozwiązanie polega na łączeniu nauki i pracy na poziomie studentów, oraz nauki i biznesu na poziomie instytucji. Polepsza to znacząco szanse ludzi pracujących na studiowanie stacjonarne, a co za tym idzie, bezpłatne. Zdecydowanie też, poprawia to możliwości dostosowania kształcenia do potrzeb biznesu, zarówno na płaszczyźnie projektowania nowych specjalności, a nawet kierunków studiów na zamówienie, jak również na płaszczyźnie realizacji rutynowych zadań dydaktycznych, takich jak projekty lub prace dyplomowe inspirowane potrzebami pracodawców i ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów zawodowych na korzyść współpracujących pracodawców. Co zyskują pracodawcy? Po pierwsze, kształcenie kadry własnych specjalistów bez dodatkowych kosztów, na miejscu i w komforcie. Po drugie, możliwość nabywania nowych pracowników spośród innych studentów realizujących projekty i praktyki u pracodawcy. Po trzecie, możliwość realizacji projektów i zamierzeń dodatkowych, na Głównym założeniem studiów dualnych jest łączenie wiedzy teoretycznej zdobytej w uczelni z umiejętnościami praktycznymi nabytymi podczas pracy. Zajęcia teoretyczne i część ćwiczeń realizowanych jest na terenie uczelni. Istotą studiów dualnych jest jednak to, że na mocy porozumień uczelni z pracodawcami, studenci-pracownicy będą odbywać część studiów w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Uczelnia uzna po prostu ich pracę za równoważną praktyce zawodowej i wybranym ćwiczeniom lub zajęciom laboratoryjnym. Pracodawcy udostępnią studentom swoją infrastrukturę, organizację, technologie i rozwiązania tak, aby studenci mogli realizować część kształcenia praktycznego w miejscu pracy. Pracodawcy udostępniają też swe zasoby do realizowania praktyk innym studentom. Taka organizacja pozwoli na udział w studiach dualnych, również pracownikom małych i średnich firm, w których pojedynczo, student-pracownik nie mógłby zrealizować wszystkich zamierzeń. Realizacja zajęć poza uczelnią będzie organizowana przez doświadczoną kadrę dydaktyczną uczelni, choć bardzo liczyć się będzie praktyczne doświadczenie zawodowe fachowców zatrudnianych przez pracodawców. Forma kształcenia przemiennego będzie również dostępna dla "zwykłych studentów, także tych pracujących w innych miejscach, ponieważ zajęcia z reguły odbywają się wieczorami i w soboty, a porozumienia zapewnia- ją miejsca praktyk i realizację zajęć praktycznych także innym

19 strona 19 Oferta edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 studentom. Dla tej grupy studentów kształcenie przemienne dodatkowo oferuje możliwość poznania rynku pracy, nawiązania znajomości biznesowych i rozpoczęcia kariery zawodowej. W tym roku kształcenie przemienne jest możliwe dla następujących wałeckich kierunków studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produk- cji, Pedagogika, Finanse i Rachunkowość, Wychowanie Fizyczne oraz Admi- nistracja. Studia dualne to realna potrzeba, efektywne rozwiązanie, ale przede wszystkim zysk dla każdej strony. Studium Doskonalenia i Ksztalcenia Ustawicznego Studium umożliwia studentom lub absolwentom uzyskanie kwalifikacji dodatkowych w ramach kursów doskonalących, takich jak przygotowanie pedagogiczne, którego posiadanie jest niezbędnym warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole publicznej do prowadzenia zajęć z przedmiotów, do nauczania których, wiedzę merytoryczną studenci zdobywają lub zdobyli w czasie nauki na wybranym kierunku studiów. W zależności od zapotrzebowania, Studium może organizować również kursy zawodowe i kwalifikacyjne (np. operatorów sprzętu) oraz szkolenia. Studenci mogą występować z inicjatywą o uruchomienie kursów według ich potrzeb. Studia podyplomowe Wczesne Nauczanie Jezyka Angielskiego/ Niemieckiego Jako Jezyka Obcego Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do prowadzenia nauczania zintegrowanego na I etapie edukacyjnym oraz w przedszkolach, którzy zainteresowani są uzyskaniem kwalifikacji do nauczania dzieci języka obcego na tym poziomie. Uzyskiwane kwalifikacje: uprawnienia do nauczania dzieci w przedszkolach i na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. Studia przygotowują w zakresie merytorycznym do nauczania języka specjalności na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć z języka obcego moduł 4 wg standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, rozporządzenie MNiSW z dnia r). Studia trwają 2 semestry.

20 Oferta edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 Informatyka dla Zastosowan Praktycznych Studia oferują rozszerzenie wiedzy i nabycie kwalifikacji potrzebnych do kreatywnego, sprawnego i efektywnego posługiwania się komputerem i powszechnie dostępnym oprogramowaniem w typowych sytuacjach zawodowych i osobistych. Studia trwają 2 semestry. Technika i Informatyka (jako kolejny przedmiot nauczany) Studia oferują rozszerzenie wiedzy i nabycie kwalifikacji przez słuchaczy posiadających przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, którzy zainteresowani są uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów - technika i informatyka (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. - moduł 4) Studia trwają 3 semestry. Zarzadzanie w Oswiacie lub w Finansach Publicznych Studia oferują dwutorowe przygotowanie menedżerskie w zakresie: menedżerów oświaty zdolnych do samodzielnego, efektywnego oraz konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi systemu edukacji publicznej; strona 20 menedżerów jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań New Public Management. Słuchacze wybierają jedną lub obie specjalności. Część zajęć jest wspólna. Studia trwają 2 semestry. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jako kolejny przedmiot nauczany) Studia oferują merytoryczne i metodyczne przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia trwają 3 semestry. Teoria i Praktyka Tlumaczenia Studia oferują dostarczenie wiedzy oraz stworzenie możliwości nabycia umiejętności zawodowych w zakresie zarówno teorii, jak i praktyki wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych. Nacisk na praktyczne aspekty pracy tłumacza (strategie tłumaczenia, słownictwo, znajomość warsztatu tłumacza). Studia trwają 2 semestry. Diagnoza i Terapia Pedagogiczna (jako kolejny przedmiot nauczany) Studia oferują rozwijanie kompetencji i umiejętności umożliwiających nauczycielom diagnozowanie, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych, organizację zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz dokonywanie oceny osiągnięć rozwojowych uczniów. Studia trwają 3 semestry. Wymagane jest przygotowanie pedagogiczne.

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo