Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. facebook.com/pwszwalcz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz"

Transkrypt

1 Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu facebook.com/pwszwalcz

2 strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu SLowo Rektora O Uczelni Władze Uczelni Kadra dydaktyczna Baza dydaktyczna Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe Współpraca międzynarodowa Pomoc materialna Działalność PWSZ w Wałczu Samorząd studencki Koła naukowe Fundacja na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu Centrum Wolontariatu Sportowego Biuro karier Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych Oferta edukacyjna w roku akademickim 2015/ Studia I stopnia Studia dualne, czyli kształcenie przemienne Studium doskonalenia i kształcenia ustawicznego Studia podyplomowe Kursy dokształcające Instytut Ekonomiczny O Instytucie Kierunek: Finanse i Rachunkowość Kierunek: Informatyka w Biznesie i Administracji Kierunek: Administracja Dlaczego warto z nami studiować? Instytut Politechniczny O Instytucie Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Dlaczego warto z nami studiować? Instytut Humanistyczny O Instytucie Kierunek: Lingwistyka Stosowana Kierunek: Pedagogika Dlaczego warto z nami studiować? Instytut Kultury Fizycznej O Instytucie Kierunek: Wychowanie Fizyczne Dlaczego warto z nami studiować? Ogólne zasady rekrutacji

3 strona 3

4 strona 4 Przekazujemy Państwu informator z ofertą dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na rok akademicki 2015/2016. Mamy nadzieję, że jego lektura pomoże w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji w życiu, jaką jest wybór uczelni wyższej i przyszłej drogi zawodowej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu zapewnia studentom kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz na studiach podyplomowych. Oferta kształcenia obejmuje obszary wchodzące w zakres nauk ekonomicznych, technicznych, humanistycznych i o kulturze fizycznej. Ponadto Uczelnia oferuje zdobycie dodatkowych kwalifikacji, w postaci przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie wiedzy nabytej w toku głównych kierunków studiów. Tak szeroka oferta edukacyjna stwarza duże możliwości wyboru studiów zgodnie z profilem zainteresowań i pasji oraz takiego pokierowania swoim wykształceniem, aby być konkurencyjnym na trudnym rynku pracy. Uczelnia nasza jest gwarantem jakości kształcenia, nie tylko dlatego że jako uczelnia publiczna ma ustawowy obowiązek zapewnienia jakości i podlega systematycznie akredytacji, ale przede wszystkim dlatego, że dysponuje oddaną kształceniu kadrą wysoko kwalifikowanych nauczycieli akademickich z takich uczelni jak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwer- sytet Szczeciński i Politechnika Koszalińska. Dodatkowy atut to własna, dobrze wyposażona i obszerna baza dydaktyczna oferująca sprzęt audiowizualny i specjalistyczny. Po prostu PWSZ w Wałczu to świetne miejsce do nauki. Uczelnia zapewnia nowoczesne metody kształcenia oraz profesjonalne zaplecze dydaktyczne. Naszym studentom oferujemy szerokie możliwości rozwijania zainteresowań, wspieramy studenckie inicjatywy, rozrywkę, akademickie rywalizacje sportowe oraz budowę ścieżek kariery zawodowej. W coraz większym stopniu rozwijamy współpracę międzynarodową, obejmującą wyjazdy studentów i wykładowców do zagranicznych uczelni partnerskich oraz przyjazdy studentów i pracowników z tych uczelni. Najważniejszy z programów europejskich, Erasmus+, oferuje studentom stypendia na studia i praktyki za granicą, co, poza edukacją, daje możliwość doskonalenia języków obcych, poznania sposobu nauczania w innych krajach, zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku i nawiązania nowych znajomości. Uczelnia aktywnie uczestniczy w życiu miasta i regionu. Więcej o współpracy ze środowiskiem wolontariat. Zapraszamy do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu, w przekonaniu, że studia na naszej Uczelni pozwolą nie tylko sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, ale jednocześnie sprawią satysfakcję i przyczynią się do urzeczywistnienia osobistych ambicji i marzeń. JM Rektor dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek

5 strona 5 strona 5 O uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu jest publiczną uczelnią wyższą. Pod- stawową jednostką organizacyjną uczelni jest Wydział Społeczno-Inżynieryjny, w ramach którego funkcjonują 4 instytuty: Instytut Ekonomiczny Instytut Humanistyczny Instytut Kultury Fizycznej Instytut Politechniczny W roku akademickim 2015/2016 oferujemy studia w systemie stacjonarnym (bezpłatne bez względu na wiek kandydata) i niestacjonarnym. Studia te, to 3-letnie studia zawodowe kończące się nadaniem tytułu licencjata i 3,5-letnie studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Nasza Uczelnia oferuje również studia podyplomowe. Istnieje możliwość dostosowania dni tygodnia oraz godzin rozpoczęcia zajęć do preferencji grupy zajęciowej. Oferowane przez Uczelnię kierunki dostępne są w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Studenci wszystkich kierunków oraz absolwenci, mają także możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych w ramach uczelnianego Studium Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego. Studia na naszej Uczelni pozwalają nabyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne, przede wszystkim, do wykonywania zawodu, co zapewnia naszym absolwentom większą konkurencyjność na rynku pracy. Nasi absolwenci mają uprawnienia do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na innych uczelniach, czemu zresztą sprzyjają mocne związki z Uniwersytetem Szczecińskim, czy z Politechniką Koszalińską, skąd pochodzi wielu nauczycieli akademickich naszej Uczelni.

6 Prorektor: dr Dariusz Skalski dr inż. doc. Marek Olesiak O uczelni strona 6 Kadra dydaktyczna Państwowa Wyższa Szkoła Zawo- dowa w Wałczu zatrudnia 50 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli dydaktycznych. Kadra pracująca w PWSZ w Wałczu to pracownicy akademiccy wywodzący się m.in. z następujących ośrodków: Uniwersytet Szczeciński Politechnika Koszalińska Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Nasi pracownicy posiadają gate doświadczenie oraz wy- bosokie kwalifikacje zawodowe, a prowadzone przez nich zajęcia cechują się nowoczesnością i odniesieniem do praktyki. Baza dydaktyczna Bazę Uczelni tworzą 4 obiekty rozmieszczone w dwóch miejscach miasta. Baza dydaktyczna we wszystkich obiektach jest nowoczesna i na wysokim poziomie. Główna siedziba Uczelni znajduje się przy ul. Bydgoskiej 50 w neogotyckim budynku z początku XX wieku, w którym znajdują się: Rektorat Biura Władz Uczelni i poszczególnych działów administracyjnych Aula i sale dydaktyczne Baza dydaktyczna znajdująca się przy ul. Wojska Polskiego 99 obejmuje Dziekanat, biura Dyrektorów Instytutów, sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki multimedialne, laboratoria, aulę oraz halę sportową i Bibliotekę. Uczelnia zawarła również porozumienia z lokalnymi przedsiębiorstwami zorganizowanymi w Klastrze Metalowym Metalika, które oferują nowoczesne urządzenia, maszyny wytwórcze i pomiarowe oraz miejsca praktyki. We wszystkich budynkach naszej Uczelni funkcjonuje bezprzewodowa sieć (WiFi), dzięki której każdy nasz student może korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu oraz do Polskiej Biblioteki Wirtualnej, bez limitu. Rektor: dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek Prorektor: dr Dariusz Skalski Dziekan Wydzialu Spoleczno Inzynieryjnego:

7 Na obszarze należącym do Uczelni zlokalizowany jest kompleks boisk Moje Boiska Orlik W procesie dydaktycznym korzystamy również z obiektów innych podmiotów np. Ośrodka Przygotowań skich w Olimpij- Wałczu. strona 7 O uczelni Nasza Uczelnia posiada akademik oraz ma podpisaną umowę o współpracy z Bursą studencką PWSZ w Wałczu, w której studenci mieszkający poza Wałczem mają możliwość wynajęcia pokoju. Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe 4 listopada 2014 roku Uczelnia podpisała umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Planowany termin zakończenia projektu to 15 maja 2015 roku. Całkowita wartość projektu wynosi ,53 PLN. Celami głównymi projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstw w branżach innowacyjnych poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych urządzeń badawczych oraz zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo-rozwojowej, co zdecydowanie podniesie poziom konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w tej części województwa. W ramach Centrum powstaną laboratoria: Laboratorium Szybkiego Prototypowania; Laboratorium Zaawansowanych Technologii Pomiarowych; Laboratorium Technik mieniowych; Hydrostru- Laboratorium Technik Laserowych; Laboratorium Technologii rzania. Wytwa- Studenci Uczelni w trakcie studiów zapoznają się z funkcjonującymi w Centrum urządzeniami i będą mogli uczestniczyć w prowadzonych w nim badaniach. Możliwości jakie daje naszym studentom powstanie Centrum sprawią, że kończąc PWSZ w Wałczu, będą lepiej postrzegani i odbierani przez przyszłych pracodawców. Prodziekan Wydzialu Spoleczno-Inzynieryjnego: mgr inż. Marek Siek Kanclerz: mgr inż. Jacek Kasiński Kwestor: : mgr Małgorzata Krzeszewska

8 O uczelni Wspólpraca Miedzynarodowa Europa bez granic, jeśli tylko chcesz tam studiować Co to jest Erasmus+? Program Erasmus+ to szansa na wyjazd za granicę ze stypendium unijnym w celu odbycia części studiów lub praktyk za granicą. To wielka rzecz w rozwoju studentów. Wyjazdy dają wszystkim uczestnikom programu niepowtarzalną okazję do zdobycia nowych doświadczeń, nawiązania kontaktów zawodowych i prywatnych, a także pogłębienia wiedzy ze swojej dziedziny w placówkach zagranicznych. Oferta kierowana do studentów jest bogata i corocznie ulega poszerzeniu. Studenci mogą wyjeżdżać w ramach 15 umów w Programie ERASMUS+ do partnerskich uczelni wyższych, w Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Turcji, Węgrzech i Rumunii. Oferta wyjazdów na praktyki 2 12 miesięcy jest jeszcze bogatsza, ponieważ obejmuje większość krajów Europy oraz Turcję. Z roku na rok z oferty tej korzysta coraz więcej studentów. Erasmus+ pozwala także na wyjazdy i przyjazdy pracowników i nauczycieli akademickich co polepsza integrację europejską. PWSZ w Wałczu posiada Rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmus, strona 8 dzięki której możliwe jest finansowanie i realizowanie wyjazdów we wszystkich czterech kategoriach. Kto moze skorzystac z wyjazdów studenckich Erasmusa? KAŻDY!!! Dosłownie każdy może wyjechać na praktyki, a każdy, kto ukończył I rok studiów, może wyjechać na studia. O wyjazd w ramach Erasmusa+ mogą się także ubiegać osoby studiujące w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, czy przemiennym (popołudniowym). Mozliwosci udzialu w Erasmusie+ Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów: na studia do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z PWSZ w Wałczu, na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z PWSZ w Wałczu. Do jakich krajów mozna wyjechac? Jako stypendysta Erasmusa+ możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie+ biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego Islandia, Lichtenstein i Norwegia, a także Chorwacja i Turcja. Więcej informacji na temat instytucji współpracujących można uzyskać na stronie uczelni.

9 strona 9 O uczelni Na jak dlugo mozna wyjechac za granice? W przypadku studiów minimalnie jeden semestr. W przypadku wyjazdu na praktykę na okres minimalnie już od 2 miesięcy. W obu przypadkach łącznie do roku czasu za cały okres studiów licencjackich czy inżynierskich. Do jakich instytucji mozna wyjechac na praktyke? Możesz wyjechać na praktykę do przedsiębiorstwa lub instytucji zagranicznej, która zgodziła się przyjąć Cię na praktykę w ramach Erasmusa+. Przed Twoim przyjazdem przedsiębiorstwo / instytucja przyjmująca musi podpisać dokument Porozumienie o programie zajęć i to wszystko. Tak jak w przypadku uczelni, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie+. Na jakie uczelnie mozna wyjechac na czesc studiów? Wymianę studentów w Erasmusie+ mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu. Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie+. Możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej. Lista uczelni na str. 10. Prawa i obowiazki stypendysty Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa+ zawiera Karta Studenta Erasmusa+. Student otrzymuje egzemplarz Karty przed wyjazdem, zwykle po podpisaniu umowy dotyczącej wyjazdu. Gdzie ubiegac sie o wyjazd? O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus+ możesz się ubiegać składając odpowiedni wniosek (wzór wniosku dostępny jest na stronie pod zakładką ERASMUS+) do Biura Współpracy Międzynarodowej (pok. 115, budynek nr 4), gdzie można również uzyskać wszelkich niezbędnych informacji na temat wyjazdów. Waleccy studenci za granica Wałeccy studenci Erasmus+ wyjeżdżali przede wszystkim na praktyki studenckie i na studia do Włoch, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii, Rumunii i Turcji. Do Wałcza przybywali rumuńscy i tureccy studenci. Poza Erasmusem+ Uczelnia udostępnia studentom udział w innych programach i umowach międzynarodowych. Co roku, wespół z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem w Eberswalde, organizowane są warsztaty dla studentów w ramach programu Interrego. Ostatnie dotyczyły wytwarzania filmów reklamowych.

10 O uczelni Uczelnia rozpoczęła także wspólny projekt z DCM Maschinenbau Sp. z o.o. w Wałczu GmbH o charakterze projektów dualnych. W konsekwencji przedsięwzięcia wałeccy studenci mają również możliwość zrealizowania praktyk w ramach Erasmus+ w niemieckiej siedzibie DCM Maschinenbau GmbH w Lüneburgu. Uczelnie Partnerskie The Vasil Levski National Sport Academy NSA, BG SOFIA17, Bułgaria: wychowanie fizyczne. Kafkas University, TR KARS01, Turcja: księgowość, zarządzanie finansami, strona 10 Poprzednio studenci mogli uczyć się kodzieła. Poza umiejętnościami, zawiązali rę- międzynarodowe znajomości i kontakty biznesowe. kształcenie nauczycieli, nowożytne języki europejskie, lingwistyka, ekonomia, wychowanie fizyczne. Universite Paris 13, F PARIS013, Francja: biznes i zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatyka. Universidad de Alcala, E ALCAL-H01, Hiszpania: wychowanie wczesnoszkolne, pedagogika. FH Eberswalde, D EBERSWA01, Niemcy: finanse, biznes, zarządzanie. Suleyman Demirel University, TR ISPARTA01, Turcja: księgowość, zarządzanie finansami, kształcenie nauczycieli, inżynierskie i mechaniczne, projektowanie przemysłowe (CAD). Instituto Politecnico do Cavado e do Ave, P ARCOZEL01, Portugalia: księgowość, finanse, finanse publiczne, informatyka, informatyka przemysłowa, projektowanie i wzornictwo przemysłowe i graficzne. Matej Bel University, SK BANSKA01, Słowacja: pedagogika specjalna i wczesnoszkolna, kształcenie nauczycieli, inżynierskie i mechaniczne, projektowanie przemysłowe (CAD), informatyka. Kaposvar University, HU KAPOSVA01, Węgry: informatyka, filologia angielska, finanse i rachunkowość, pedagogika. Bingol University, TR BINGOL, Turcja: pedagogika, ekonomia, filologia, finanse i bankowość, inżynieria i zarządzanie, sport. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, P LISBOA52, Portugalia: biznes i zarządzanie, inżynieria i technika, filologia, ekonomia, informatyka i komunikacja. Nicolae Titulescu University, RO BUCURES17, Rumunia: finanse i rachunkowość, inżynieria produkcji. 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia, RO ALBAIU01, Rumunia: studia nauczycielskie i pedagogika, filologia angielska, ekonomia, biznes i administracja, informatyka, elektronika i automatyka, kultura fizyczna. University of Presov, SK PRESOV01, Słowacja: pedagogika. Yeni Yuzyil Universitesi, TR ISTANBU35, Turcja: ekonomia, biznes.

11 strona 11 O uczelni Pomoc materialna Wszyscy studenci naszej Uczelni mogą ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy materialnej: Stypendium socjalne Są to świadczenia, które może otrzymać student każdego rodzaju studiów. Stypendium socjalne przyznawane jest osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jedynym kryterium otrzymania tych stypendiów jest wysokość dochodu, jaka przypada na jednego członka rodziny studenta. Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium dla osób niepelnosprawnych O stypendium tego typu mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Jedynym kryterium jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanej grupie inwalidzkiej. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uczelnia wspiera zdolnych, ambitnych studentów. Każdy ze studentów, który osiągnął w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, ma szansę na stypendium Rektora dla najlepszych studentów. O stypendium tego typu mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Zapomogi Zapomoga to jednorazowe świadczenie przyznawane studentom, którzy na skutek zdarzenia losowego, znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać dwa razy w ciągu roku akademickiego. Dzialalnosc PWSZ w Walczu Konferencje, seminaria, debaty, projekty Wunderteam tradycje i współczesność sportu wałeckiego Nauka szansą rozwoju regionu Transport czynnikiem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy powiatu wałeckiego Kulturalno - naukowa wiosna w PWSZ w Wałczu Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu Kreowanie marki regionu Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu Turystyka i rekreacja szansą rozwoju regionu Mieszkańcy regionu wałeckiego w cie świefinansów

12 O uczelni strona 12 Młodzież regionu wałeckiego w świecie finansów Region wałecki pod znakiem finansów Innowacyjność szansą rozwoju regionu Sport i turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Aktywność fizyczna osób starszych Imprezy sportowe Amatorska Liga Piłki Siatkowej o Puchar Rektora PWSZ w Wałczu Halowy turniej Piłki Nożnej klas maturalnych wałeckich szkół ponadgimnazjalnych Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rektora PWSZ w Wałczu Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rektora PWSZ w Wałczu Wakacyjna Amatorska Liga Piłki Nożnej o Puchar Rektora PWSZ w Wałczu Spartakiada osób niepełnosprawnych Dzień dziecka na sportowo Turniej piłki plażowej o Puchar Rektora PWSZ w Wałczu Gry i zabawy uliczne, pokazy itp. Pedagogika w plenerze Znajdź drogę do Europy Technika Magika Płać Wydawaj Sprzedaj Zyskaj Zawsze Edukację Majówka Pedagogiki Gry wojenne Ostatni gwizdek Samorzad studencki Studia to nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do przyszłego zawodu, ale także najpiękniejszy i najciekawszy okres w życiu każdego studenta. To także życie studenckie, którego nie można przegapić. Wszak nie samą nauką żyje student. Organizatorem i inicjatorem takich działań jest Samorząd Studencki, który tworzą sami studenci podtrzymujący tradycje i formy życia studenckiego. Przedstawiciele samorządu czyli Rada Uczelniana składająca się z trzyosobowego prezydium i członków Rady, którymi są starości poszczególnych roczników, utrzymują i nawiązują nowe kontakty z Samorządami Studenckimi innych uczelni wyższych, organizują akcje charytatywne, eventy sportowe oraz kulturalno-rozrywkowe imprezy studenckie. Jednym z ważniejszych punktów w pracy Samorządu Studenckiego jest przygotowania corocznego święta studentów - Juwenaliów, podczas których organizowane są koncerty, turnieje i wernisaże. Samorząd Studencki współpracuje z władzami Uczelni oraz Komisją Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, jak i z samym Paerlamentem Studentów RP oraz bierze udział w zjazdach, forach i szkoleniach dla członków Samorządów Studenckich. Jego głównym zadaniem jest również reprezentowanie interesów ogółu społeczności studenckiej oraz organizowanie spotkań informacyjnych dla wszystkich studentów Uczelni PWSZ w Wałczu jak również dla przybyłych z Uczelni Partnerskich w ramach programu wymiany studenckiej ERASMUS+.

13 strona 13 strona 13 O uczelni Kola naukowe Studenckie Kolo Naukowe Finansów SKNF PWSZ w Wałczu ma na celu m.in. rozwijanie zainteresowania wiedzą z zakresu finansów oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, organizowanie seminariów i konferencji oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty, uczestnictwo w projektach i badaniach naukowych, czynna i aktywna współpraca z instytucjami zajmującymi się tematyką finansów oraz integrację środowiska studenckiego. Z inicjatywy członków Koła odbywają się spotkania pt. Studenci i profesjonaliści, podczas których praktycy biznesu dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi ze studentami. Corocznie członkowie Koła uczestniczą w atrakcyjnych wyjazdach warsztatowych poświęconych zagadnieniom finansowym. Studenckie Kolo Naukowe Zarzadzania i Inzynierii Produkcji DIZAJNER ZiIP Uczelniane Koło Naukowe DIZAJNER jest kontynuacją koła naukowego, które stworzyli absolwenci PWSZ z kierunku ZiIP w Wałczu. Celem głównym koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, wdrażanie nowych pomysłów, kształcenia z zakresu programu Solid Works, gdzie wspólnie z opiekunem koła dr inż. Mariuszem Wojtalikiem tworzymy elementy oraz poddajemy je analizie. Ważnym aspektem jest również doskonalenie umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej. Ponadto mamy możliwość wyprodukowania zamodelowanych elementów poprzez frezarkę numeryczną Victor. Chętni uczestnicy koła naukowego startują w konkursach o tematyce projektowania modeli 3D. Przewodniczącym Uczelnianego Koła Naukowego Dizajner jest Jarosław Domański. Na naszej uczelni mamy również spotkania członków Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx (http://www.procax.org.pl/viewpage.php?page_id=1), które ściśle współpracuje z kołem naukowym. Głównym celem stowarzyszenia ProCax jest koordynowanie działań na rzecz upowszechniania komputerowych systemów inżynierskich na trzech poziomach: w uczelni wyższej, w szkole średniej oraz w tzw. kształceniu ustawicznym. Różne formy kształcenia ustawicznego winny być intensywnie kierowane do licznej grupy inżynierów i techników, którzy nie mieli wcześniej możliwości zetknięcia się z komputerowym wspomaganiem prac inżynierskich oraz do tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje z tego zakresu. Za trzy cztery lata polski technik i inżynier staną na rynku pracy Unii Europejskiej. Jeśli mają być konkurencyjni to dziś musi im pomóc silna organizacja ludzi, rozumiejących i doceniających znaczenie komputerowych systemów inżynierskich w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Fundacja na rzecz PWSZ w Walczu Fundacja na Rzecz PWSZ w Wałczu została powołana w dniu 6 lipca 2005 r. Do zasadniczych celów Fundacji należą działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji oraz nowoczesnego procesu dydaktycznego w Uczelni. Naszymi działaniami staramy się wpływać na poprawę warunków życia i pracy mieszkańców regionu wałeckiego. Realizujemy działania wspierające inicjatywy społeczne oraz wpływające na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, jak również upowszechniania

14 O uczelni strona 14 kultury fizycznej i sportu. Jesteśmy współorganizatorami konferencji naukowych. Z dużym rozmachem promujemy działalność wolontariacką. Realizujemy szereg projektów na rzecz dzieci, młodzieży i Seniorów, których łączna wartość przekroczyła już ponad 1 mln zł. Począwszy od 2011 roku jesteśmy Organizacją Pożytku go, w związku z czym podatnicy mogą przekazywać 1% swojego podatku dochodowego na działania statutowe Fundacji, do Publiczne- czego gorąco zachęcamy i o co serdecznie Państwa prosimy. Fundacja na Rzecz PWSZ w Walczu KRS: BPH S.A. O/Wałcz Centrum wolontariatu sportowego W ramach działającego przy Uczelni Klubu Sportowego, uruchomione zostało Centrum Wolontariatu Sportowego, którego celem jest pomoc w obsłudze imprez sportowych, zarówno w środowisku lokalnym, jak też najważniejszych wydarzeń w kraju. Studenci PWSZ w Wałczu tylko w 2011 roku obsługiwali 6 najważniejszych imprez siatkarskich w kraju (Ligę Światową w Łodzi, Płocku, Katowicach i finały w Gdańsku oraz Grand Prix Kobiet w Bydgoszczy i Zielonej Górze) oraz Finał Turnieju Orlika, który odbył się w Warszawie. W roku 2012 nasi studenci obsługiwali Ligę Światową w Piłce Siatkowej oraz Finał Turnieju Orlika w Warszawie i wiele innych lokalnych imprez sportowych. W roku 2013 obsługiwaliśmy Ligę Światową, Mistrzostwa Świata w Piłce Plażowej w Starych Jabłonkach, Grand Prix Kobiet oraz Mistrzostwa Europy w Gdańsku. Natomiast w roku 2014 wspomagaliśmy organizatorów m.in. Ligi Światowej w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej, które odbyły się w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu oraz turnieje kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy siatkarek i siatkarzy w Gdańsku. W roku 2015 współpracować dalej będziemy z PZPS obsługując Ligę Światową oraz co najmniej 2 imprezy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nasi wolontariusze zdobywają bezpłatnie uprawnienia m.in ratownika wodnego, wychowawcy kolonijnego i wiele innych. Ponadto wolontariusze naszego Centrum uczestniczą w dziesiątkach lokalnych imprez i zawodów sportowych, a poznając ciekawych ludzi zdobywają doświadczenie i umiejętności, które są przydatne na studiach, jak i w pracy zawodowej.

15 strona 15 strona 15 O uczelni BIURO KARIER W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu działa Biuro Karier, które zajmuje się promocją i aktywizacją zawodową absolwentów i studentów. Uczelnia pomaga swoim studentom w zdobyciu praktycznych umiejętności oraz wejściu na rynek pracy, pełniąc funkcję pośrednika pomiędzy trzema stronami: absolwentami i studentami - pracodawcami - Uczelnią. Pomagamy młodym ludziom w wyborze drogi zawodowej odpowiadającej ich aspiracjom i kwalifikacjom oraz stymulujemy ich aktywność w znalezieniu pracy, zarówno poprzez spotkania indywidualne, jak również poprzez organizowane warsztaty i spotkania z doradcami zawodowymi, specjalistami z zakresu rynku pracy również w Unii Europejskiej. Współpracujemy m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pracodawców, firmami i bankami, dzięki czemu wpływamy na pozyskiwanie nowych miejsc pracy, praktyk i staży. Nasze biuro korzysta z pomocy serwisu kariera.com.pl, w ramach zawartej umowy o współpracy. Funkcję pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych pełni Pan Zbigniew Suchoripa. Zbigniew Suchoripa ul. Bydgoska Wałcz tel Pelnomocnik Rektora ds. studentów niepelnosprawnych Dnia 10 grudnia 2013 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu został powołany Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych. Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych zajmuje się analizą, opiniowaniem i inicjowaniem wdrażania rozwiązań ułatwiających studiowanie osobom niepełnosprawnym oraz wszelkimi sprawami dotyczącymi warunków studiowania przez osoby niepełnosprawne.

16 Oferta edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 Studia I stopnia (w tym dualne) strona 16 informatyka w Biznesie i Administracji Specjalności: Technologie internetowe Systemy informatyczne w zarządzaniu Zarządzanie i administrowanie sieciami teleinformatycznymi finanse i Rachunkowosc Specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Bankowość i ubezpieczenia Menedżer administracji Biznes i finanse Menedżer projektów europejskich Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania podstaw przedsiębiorczości, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych. Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania informatyki, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych. Administracja Specjalności: Administracja samorządowa Administrowanie bezpieczeństwem Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania podstaw przedsiębiorczości, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych.

17 strona 17 Oferta edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 Zarzadzanie i Inzynieria Produkcji Specjalności: Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi Logistyka przemysłowa Programowanie obrabiarek i urządzeń technologicznych Organizacja transportu, inżynieria ruchu drogowego. Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania informa- tyki i techniki oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych. Lingwistyka Stosowana Jezyk Angielski* Nowosc!!! Specjalności: Teoria i praktyka tłumaczenia języka angielskiego Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia du- alne w wersji popołudniowej i sobotniej). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania języ- ka angielskiego, w szkołach publicznych i placówkach oświatowych. * planowany do uruchomienia w roku akademickim 2015/2016, obecnie w trakcie procesu wnioskowania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pedagogika Specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna Pedagogika opiekuńcza z geragogiką (opieka nad osobami starszymi) Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Wszystkie wyżej wymienione specjalności zapewniają kwalifikacje nauczycielskie. Wychowanie Fizyczne Specjalności: Trenerska (piłka nożna lub piłka siatkowa) Nauczycielska (wychowanie fizyczne z korekcją wad postawy) Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania wychowania fizycznego w szkołach publicznych i placówkach oświatowych. Warunkiem uruchomienia specjalności w ramach kierunku jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób chętnych

18 Oferta edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 Studia dualne, czyli ksztalcenie przemienne strona 18 których realizację praco- dawca często nie ma czasu i ludzi. Pod kierownictwem kadry dydaktycznej uczelni, studenci są w stanie takie działania przeprowadzić, zwłaszcza korzystając z bazy badawczej uczelni. Jako osoby postronne i nie związane towarzyskimi więzami z personelem pracodawcy, studenci oferują także obiektywność analiz i ocen. I nie trzeba im za to płacić. Porozumienie Uczelni z pracodawcą umożliwia także współpracę na płaszczyźnie badawczej i naukowej. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym otworzyła drogę do łatwiejszej współpracy między pracodawcami a uczelniami. PWSZ w Wałczu rozpoczęła pionierski, w Powiecie Wałeckim, system przemiennego kształcenia studentów. To nowatorskie rozwiązanie polega na łączeniu nauki i pracy na poziomie studentów, oraz nauki i biznesu na poziomie instytucji. Polepsza to znacząco szanse ludzi pracujących na studiowanie stacjonarne, a co za tym idzie, bezpłatne. Zdecydowanie też, poprawia to możliwości dostosowania kształcenia do potrzeb biznesu, zarówno na płaszczyźnie projektowania nowych specjalności, a nawet kierunków studiów na zamówienie, jak również na płaszczyźnie realizacji rutynowych zadań dydaktycznych, takich jak projekty lub prace dyplomowe inspirowane potrzebami pracodawców i ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów zawodowych na korzyść współpracujących pracodawców. Co zyskują pracodawcy? Po pierwsze, kształcenie kadry własnych specjalistów bez dodatkowych kosztów, na miejscu i w komforcie. Po drugie, możliwość nabywania nowych pracowników spośród innych studentów realizujących projekty i praktyki u pracodawcy. Po trzecie, możliwość realizacji projektów i zamierzeń dodatkowych, na Głównym założeniem studiów dualnych jest łączenie wiedzy teoretycznej zdobytej w uczelni z umiejętnościami praktycznymi nabytymi podczas pracy. Zajęcia teoretyczne i część ćwiczeń realizowanych jest na terenie uczelni. Istotą studiów dualnych jest jednak to, że na mocy porozumień uczelni z pracodawcami, studenci-pracownicy będą odbywać część studiów w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Uczelnia uzna po prostu ich pracę za równoważną praktyce zawodowej i wybranym ćwiczeniom lub zajęciom laboratoryjnym. Pracodawcy udostępnią studentom swoją infrastrukturę, organizację, technologie i rozwiązania tak, aby studenci mogli realizować część kształcenia praktycznego w miejscu pracy. Pracodawcy udostępniają też swe zasoby do realizowania praktyk innym studentom. Taka organizacja pozwoli na udział w studiach dualnych, również pracownikom małych i średnich firm, w których pojedynczo, student-pracownik nie mógłby zrealizować wszystkich zamierzeń. Realizacja zajęć poza uczelnią będzie organizowana przez doświadczoną kadrę dydaktyczną uczelni, choć bardzo liczyć się będzie praktyczne doświadczenie zawodowe fachowców zatrudnianych przez pracodawców. Forma kształcenia przemiennego będzie również dostępna dla "zwykłych studentów, także tych pracujących w innych miejscach, ponieważ zajęcia z reguły odbywają się wieczorami i w soboty, a porozumienia zapewnia- ją miejsca praktyk i realizację zajęć praktycznych także innym

19 strona 19 Oferta edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 studentom. Dla tej grupy studentów kształcenie przemienne dodatkowo oferuje możliwość poznania rynku pracy, nawiązania znajomości biznesowych i rozpoczęcia kariery zawodowej. W tym roku kształcenie przemienne jest możliwe dla następujących wałeckich kierunków studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produk- cji, Pedagogika, Finanse i Rachunkowość, Wychowanie Fizyczne oraz Admi- nistracja. Studia dualne to realna potrzeba, efektywne rozwiązanie, ale przede wszystkim zysk dla każdej strony. Studium Doskonalenia i Ksztalcenia Ustawicznego Studium umożliwia studentom lub absolwentom uzyskanie kwalifikacji dodatkowych w ramach kursów doskonalących, takich jak przygotowanie pedagogiczne, którego posiadanie jest niezbędnym warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole publicznej do prowadzenia zajęć z przedmiotów, do nauczania których, wiedzę merytoryczną studenci zdobywają lub zdobyli w czasie nauki na wybranym kierunku studiów. W zależności od zapotrzebowania, Studium może organizować również kursy zawodowe i kwalifikacyjne (np. operatorów sprzętu) oraz szkolenia. Studenci mogą występować z inicjatywą o uruchomienie kursów według ich potrzeb. Studia podyplomowe Wczesne Nauczanie Jezyka Angielskiego/ Niemieckiego Jako Jezyka Obcego Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do prowadzenia nauczania zintegrowanego na I etapie edukacyjnym oraz w przedszkolach, którzy zainteresowani są uzyskaniem kwalifikacji do nauczania dzieci języka obcego na tym poziomie. Uzyskiwane kwalifikacje: uprawnienia do nauczania dzieci w przedszkolach i na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. Studia przygotowują w zakresie merytorycznym do nauczania języka specjalności na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć z języka obcego moduł 4 wg standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, rozporządzenie MNiSW z dnia r). Studia trwają 2 semestry.

20 Oferta edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 Informatyka dla Zastosowan Praktycznych Studia oferują rozszerzenie wiedzy i nabycie kwalifikacji potrzebnych do kreatywnego, sprawnego i efektywnego posługiwania się komputerem i powszechnie dostępnym oprogramowaniem w typowych sytuacjach zawodowych i osobistych. Studia trwają 2 semestry. Technika i Informatyka (jako kolejny przedmiot nauczany) Studia oferują rozszerzenie wiedzy i nabycie kwalifikacji przez słuchaczy posiadających przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, którzy zainteresowani są uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów - technika i informatyka (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. - moduł 4) Studia trwają 3 semestry. Zarzadzanie w Oswiacie lub w Finansach Publicznych Studia oferują dwutorowe przygotowanie menedżerskie w zakresie: menedżerów oświaty zdolnych do samodzielnego, efektywnego oraz konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi systemu edukacji publicznej; strona 20 menedżerów jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań New Public Management. Słuchacze wybierają jedną lub obie specjalności. Część zajęć jest wspólna. Studia trwają 2 semestry. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jako kolejny przedmiot nauczany) Studia oferują merytoryczne i metodyczne przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia trwają 3 semestry. Teoria i Praktyka Tlumaczenia Studia oferują dostarczenie wiedzy oraz stworzenie możliwości nabycia umiejętności zawodowych w zakresie zarówno teorii, jak i praktyki wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych. Nacisk na praktyczne aspekty pracy tłumacza (strategie tłumaczenia, słownictwo, znajomość warsztatu tłumacza). Studia trwają 2 semestry. Diagnoza i Terapia Pedagogiczna (jako kolejny przedmiot nauczany) Studia oferują rozwijanie kompetencji i umiejętności umożliwiających nauczycielom diagnozowanie, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych, organizację zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz dokonywanie oceny osiągnięć rozwojowych uczniów. Studia trwają 3 semestry. Wymagane jest przygotowanie pedagogiczne.

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje Tryb studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje ma

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Celem kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1. Postanowienia ogólne 2. Cele praktyk

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH ul. Hutnicza 9-9A 44 100 Gliwice WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH ul. Hutnicza 9-9A 44 100 Gliwice WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH ul. Hutnicza 9-9A 44 100 Gliwice WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI X Egzemplarz nadzorowany Egzemplarz informacyjny Gliwice marzec 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna 3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna Ogólna charakterystyka specjalności Celem kształcenia na specjalności Organizacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Studia Dualne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest filarem edukacji w regionie Leszczyńskim. Uczelnię powołała do życia Rada

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa z siedziba w Poznaniu jest niepanstwowa uczelnia zawodowa utworzona na podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN Kierunek MECHANIKA i BUDOWA MASZYN realizowany na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Zapraszamy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel./fax (023) 672 30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Opis kierunku Celem kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia aneksu do Uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo