WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 Dr hab. Artur Dariusz Kubacki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 1/72

2 Spis treści 1. Wykaz opublikowanych prac naukowych przed uzyskaniem stopnia doktora Druki zwarte Artykuły i rozprawy naukowe Recenzje naukowe Pozostałe publikacje 5 2. Wykaz opublikowanych prac naukowych po uzyskaniu stopnia doktora Druki zwarte Rozdziały w antologiach Redakcje naukowe Artykuły i rozprawy naukowe Recenzje naukowe Pozostałe publikacje Wykaz opublikowanych prac naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego Druki zwarte Rozdziały w antologiach Redakcje naukowe Artykuły i rozprawy naukowe Recenzje naukowe Pozostałe publikacje 21 2/72

3 4. Pozostała działalność naukowa Liczba cytowań Udział w międzynarodowych lub krajowych projektach badawczych Uczestnictwo w programach międzynarodowych i/lub krajowych Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych Udział w zespołach eksperckich i konkursowych Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań bądź zadań na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową Działalność dydaktyczna Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki Opieka naukowa nad studentami Otrzymane nagrody i wyróżnienia Działalność organizacyjna Działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Śląskiego Pozostała działalność organizacyjna 72 3/72

4 1. WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA 4/72

5 WYKAZ PUBLIKACJI PRZED DOKTORATEM 1.1. Druki zwarte (monografie naukowe, prace leksykograficzne, antologie, podręczniki akademickie, skrypty, etc.) 1. Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003, 232 (współautor: prof. zw. dr hab. Jan Iluk) Artykuły i rozprawy naukowe 1. Problemy konfrontacji polsko-niemieckiej terminologii podatkowej. W: Janusz Arabski (red.): Z problematyki języków specjalistycznych. Materiały z Konferencji, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2002, Wybrana problematyka tłumaczeń ekonomicznych w warsztacie tłumacza przysięgłego. W: Krzysztof Hejwowski (red.): Teoria i dydaktyka przekładu. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Olecko r., Wszechnica Mazurska w Olecku, Olecko 2003, Recenzje naukowe 1. Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku wydane pod red. Andrzeja Kątnego. W: Języki Obce w Szkole 3. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2002, Pozostałe publikacje (polemiki, komunikaty, sprawozdania, przedmowy, posłowia, tłumaczenia etc.) 1. Tłumaczenie fragmentów książki Historia Podręcznik dla szkół średnich Anny Radziwiłł, Wojciecha Roszkowskiego. W: Geschichte konkret 3. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Schroedel Verlag, Hannover 1997, Indeks rzeczowy do książki Karla Bühlera (tłum. z j. niemieckiego: Jan Koźbiał) pt. Teoria języka. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2004, (współautor: dr Marek Dudek). 5/72

6 2. WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA 6/72

7 WYKAZ PUBLIKACJI PO DOKTORACIE 2.1. Druki zwarte (monografie naukowe, prace leksykograficzne, antologie, podręczniki akademickie, skrypty, etc.) 1. Niemiecko-polski, polsko-niemiecki słownik z zakresu kontroli finansowoksięgowej z indeksem zawodów i specjalności. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Wydawnictwo Promocja XXI Sp. z o. o., Warszawa 2006, 368 (współautor: prof. zw. dr hab. Jan Iluk). 3. Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemiecki / Die statistischen Klassifikationen in deutscher Übersetzung. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. Unterrichtsbuch. Wydawnictwo Krakowskie, Kraków 2010, 120 (współautor: dr Renata Czaplikowska). 5. Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2012, /72

8 2.2. Rozdziały w antologiach 1. Antologia tekstów specjalistycznych do Egzaminu na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty pod red. naukową Bolesława Cieślika, Liwiusza Laski i Michała Rojewskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Opracowanie zbiorowe pod red. Zofii Rybińskiej, Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, , (współautor - członek Komitetu Redakcyjnego) Redakcje naukowe 1. Kuźniak Marek, Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, /72

9 2.4. Artykuły i rozprawy naukowe 1. Strategie tłumaczenia derywatów z -ung na przykładzie tekstu prawniczoekonomicznego. [W:] Lingua Legis 13. Wydawnictwo TEPIS, Warszawa 2005, Kształcenie tłumaczy tekstów specjalistycznych w Polsce i Austrii. [W:] Barbara Zioło, Anna Gaj (red.): Języki obce przepustką do zjednoczonej Europy i świata. Materiały pokonferencyjne z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Dydaktycznej. SPNJO w Gliwicach, Gliwice 2005, CD-Rom, W sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim. Przyczynek krytyczny do stanowiska Konwentu Marszałków RP. [W:] Lingua Legis 14. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2006, Europejskie modele ustanawiania tłumaczy przysięgłych oraz kryteria dopuszczające do wykonywania zawodu w wybranych krajach Unii Europejskiej (współautor dr Iwona Wowro). [W:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej Tom 2. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Barcik i Ryszarda Barcika. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko Biała 2006, Probleme bei der Übersetzung polnischer und deutschsprachiger Finanzberichte im Kontext der internationalen Rechnungslegungsstandards (IAS/IFRS). [W:] Universitas. 4. Ausgabe. Dezember Österreichischer Übersetzer- und Dolmetscherverband, Wien 2006, Arkadownik, eguterzysta, formierz versus formowacz. O tłumaczeniu nazw zawodów z języka polskiego na język niemiecki. [W:] Lingua Legis 15. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2007, Problemy tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów samochodowych. [W:] Maria Piotrowska (red.): Współczesne kierunki analiz przekładowych. Seria Język a Komunikacja 18, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków 2007, /72

10 8. Z gramatyką na bakier. Z doświadczeń egzaminatora matury z języka niemieckiego w 2007 roku. [W:] Języki Obce w Szkole 5. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2007, Kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce. [W:] W dialogu języków i kultur. Konferencja naukowa. Lingwistyczna Szkoła Wyższa stycznia 2007 r. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2007, Ausgewählte Sprachfehler der Translatorik-Studenten bei der Übersetzung der Fachtexte aus dem Polnischen ins Deutsche. [W:] Dorota Werbińska, Barbara Widawska (red.): Wschód-Zachód. Dialog języków, tom II. Studia nad literaturą i językiem. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007, Zestawienie niemieckich i polskich ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej. [W:] Lingua Legis 16. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2008, Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego. [W:] Ewa Kościałkowska-Okońska, Lech Zieliński (red.): Rocznik przekładoznawczy 3/4. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, Deutsche ung-derivate als Komponente einer Wortgruppe und deren Übersetzungsstrategien ins Polnische am Beispiel eines Fachtextes. [W:] Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Marcel Thelen (red.): Translation and Meaning, Part 8. Proceedings of the Łódź Session of the 5rd International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning Held in Łódź, Poland, September 2005, Maastricht School of Translation and Interpreting of Hogeschool Zuyd, Maastricht 2008, Kształcenie sprawności tłumaczenia na poziomie kolegialnym i uniwersyteckim. [W:] Anna Maria Harbig (red.): Nauczanie języków obcych w szkole wyższej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2008, a. Kształcenie sprawności tłumaczenia specjalistycznego na poziomie kolegialnym i uniwersyteckim. [W:] Lingua Legis 19. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, /72

11 15. Analiza ilościowa i jakościowa derywatów z -ung w niemieckim języku prawniczo-ekonomicznym. [W:] Przegląd Glottodydaktyczny. Tom 25: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Warszawa 2008, Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych. [W:] Piotr Nowak, Paweł Nowakowski, Marcin Lewandowski (red.): Język, komunikacja, informacja. Tom 3. Wydawnictwo SORUS, Poznań 2008, Fehler in der Fachübersetzung der Kandidaten für einen staatlich vereidigten Übersetzer. [W:] Anna Mrożewska (red.) Philologische Ostsee-Studien. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Nr 2. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, Problemy tłumaczenia polskich i niemieckich wyroków w sprawach cywilnych i karnych. [W:] Lingua Legis 17. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2009, Techniki tłumaczenia złożeń nominalnych z derywatami z -ung na język polski. [W:] Edward Białek, Magdalena Bieniasz, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum vol. 34. Teksty ofiarowane Profesorowi Feliksowi Przybylakowi. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, Skupienia terminologiczne w polskim języku specjalistycznym. [W:] Przegląd Glottodydaktyczny. Tom 26: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2009, Semantisch-strukturelle Analyse der Berufsbezeichnungen im Deutschen und Polnischen. [W:] Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.): Germanistische Linguistik extra muros Aufgaben. Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 4, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław - Dresden 2009, Awans zawodowy nauczycieli języków obcych. Z doświadczeń eksperta MEN. [W:] Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak, Agnieszka Pietrzykowska (red.): Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Wydział Pedagogiczno- Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2009, /72

12 23. Relacje interlingwalne między niemieckimi derywatami z -ung a ich odpowiednikami w języku polskim. [W:] Investigationes Linguisticae, vol. XVII. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009, Zasady rozbudowywania frazy nominalnej w języku niemieckim i polskim. [W:] Investigationes Linguisticae, vol. XVII. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009, Zum Beruf eines vereidigten Übersetzers in Polen. [W:] Paweł Bąk, Małgorzata Sieradzka, Zdzisław Wawrzyniak (red.): Texte und Translation. Danziger Beiträge zur Germanistik. Band 29. Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2010, Techniki tłumaczenia nazw ustaw niemieckich i polskich. [W:] Krzysztof Hejwowski (red.): Tłumaczenie - leksyka, frazeologia, styl. Instytut Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2010, a. Jak tłumaczyć nazwy ustaw niemieckich i polskich? [W:] Lingua Legis 18. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2010, Rollenträger im polnischen und deutschen Rechtssystem aus übersetzerischer Sicht. [W:] Anna Małgorzewicz (red.): Translation: Theorie Praxis - Didaktik. Studia Translatorica, vol. 1, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław - Dresden 2010, Gibt es eine Fachsprache der Wirtschaft? [W:] Magdalena Duś, Grażyna Zenderowska-Korpus (red.) Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Częstochowa 2010, Rola ćwiczeń tłumaczeniowych na lekcji języka obcego. [W:] Katarzyna Karpińska-Szaj (red.): Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nr 35. Badania glottodydaktyczne w praktyce. Poznań 2010, Jak tłumaczyć oficjalne nazwy zawodów i specjalności z języka niemieckiego i na język niemiecki? [W:] Maria Piotrowska (red.): Tłumacz wobec problemów kulturowych. Seria Język a Komunikacja 26, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków 2010, /72

13 31. Anglizismen in deutschen und polnischen Geschäftsberichten. [W:] Mariola Smolińska, Barbara Widawska (red.): Wschód-Zachód. Dialog kultur. Studien zur Literatur und Sprache. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2010, Podiumsdiskussion: Welchen Referenzrahmen braucht die germanistische Translationsdidaktik? [W:] Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.): Germanistische Linguistik extra muros - Aufforderungen. Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 5, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław-Dresden 2010, ( , , ). 33. Analiza błędów w tłumaczeniu na język polski dokumentu spadkowego Erbschein. [W:] Anna Małgorzewicz (red.): Translation: Theorie Praxis Didaktik. Studia Translatorica, vol. 2, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław-Dresden 2011, a. Analiza błędów w tłumaczeniu na język polski dokumentu spadkowego Erbschein. [W:] Lingua Legis 20. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, Makro- und Mikrostruktur deutscher und polnischer Geschäftsberichte. [W:] Mariola Smolińska (red.): Wort - Bedeutung, Sinn und Wirkung. Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2011, Austriacki język prawa - z doświadczeń tłumacza. [W:] Łukasz Karpiński (red.): Komunikacja specjalistyczna. Tom 4: Od terminologii do leksykografii. Uniwersytet Warszawski. Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, Derywacja niemieckich rzeczowników z sufiksem -ung. [W:] Edward Białek, Monika Grabowska, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum vol. 37. Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT, Dresden-Wrocław 2011, Problemy terminologiczne w tłumaczeniu uwierzytelnionym polskich i niemieckich dokumentów USC. [W:] Maria Piotrowska, Joanna Dybiec-Gajer (red.): Przekład - teorie, terminy, terminologia. Seria Język a Komunikacja 30, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków 2012, /72

14 38. Beurteilung der Qualität von Dolmetschleistungen der Kandidaten für einen staatlich geprüften Dolmetscher in Polen. [W:] Lew N. Zybatow, Alena Petrova, Michael Ustaszewski (red.): Translationswissenschaft: Alte und neue Arten der Translation in Theorie und Praxis. Tagungsband der 1. Internationalen Konferenz TRANSLATA «Translationswissenschaft: gestern - heute - morgen», Mai 2011, Innsbruck, Band 16, Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2012, O problemach tłumaczenia poświadczonego polskich dokumentów szkolnych. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication. Vol. 9/2012. Poznań 2012, Die Staatsprüfung zum vereidigten Übersetzer und Dolmetscher in Polen. [W:] Lew N. Zybatow, Anna Małgorzewicz (red.): Sprachenvielfalt in der EU und Translation. Translationstheorie trifft Translationspraxis. SummerTrans- Lektionen zur Translationswissenschaft, Studia Translatorica, vol. 3, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław-Dresden 2012, Analiza błędów popełnianych w części ustnej egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. [W:] Przemysław Janikowski (red.): Stare problemy, nowe metody. Seria: Tłumaczenie ustne - teoria, praktyka, dydaktyka nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2012, Grupa wyrazowa w opisie lingwistycznym. [W:] Edward Białek, Mirosława Czarnecka, Urszula Kawalec, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum vol. 38. Ein Gedenkband zum 20. Todestag von Professor Marian Szyrocki, Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław-Dresden 2012, Polnische Geschäftsberichte aus linguistischer Perspektive. [W:] Franciszek Grucza (red.): Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit, Fachsprachen in Theorie und Praxis, hrsg. vom Ehrenpräsidenten der IVG Prof. Dr. Franciszek Grucza, Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Bd. 18, Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2013, Teksty paralelne jako narzędzie pomocnicze przy sporządzaniu tłumaczeń (specjalistycznych). [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication. Vol. 13/2013. Poznań 2013, Problemy tłumaczenia niemieckich dokumentów szkolnych. [W:] Lingua Legis 21. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2013, /72

15 2.5. Recenzje naukowe 1. Thomas Tinnefeld: Prüfungsdidaktik. Zur Fundierung einer neuen wissenschaftlichen Disziplin - am Beispiel der modernen Fremdsprachen. Aachen 2002: Shaker Verlag. [W:] Języki Obce w Szkole 6. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2005, Ewa Schwierskott: Deutsche juristische Fachsprache in Übungen. Warszawa 2006: Wydawnictwo C. H. Beck. [W:] Języki Obce w Szkole 1. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2007, Anna Jopek-Bosiacka: Przekład prawny i sądowy. Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe PWN. [W:] Edward Białek, Cezary Lipiński, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum vol. 32. Festgabe für Prof. Dr. Hubert Unverricht zum achtzigsten Geburtstag. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007, Małgorzata Tryuk: Przekład ustny środowiskowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s [W:] Poradnik Językowy 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, Włodzimierz Kafka, Anna Majkiewicz, Joanna Ziemska, Katarzyna Zubik: Aktuelles zu Wirtschaft und Politik Polens. Unterrichtsbuch. Warszawa 2008: Wydawnictwo C.H. Beck. [W:] Języki Obce w Szkole 3. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2008, Małgorzata Tryuk: Przekład ustny konferencyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s [W:] Języki Obce w Szkole 5. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2008, Monika Pawęska: Lexikon der juristischen Fachbegriffe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s [W:] Języki Obce w Szkole 2. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2009, Anna Bednarczyk: W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 165 s. [W:] Lingwistyka Stosowana. Przegląd tom 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2009, /72

16 2.6. Pozostałe publikacje (polemiki, komunikaty, sprawozdania, przedmowy, posłowia, tłumaczenia etc.) 1. Tłumaczenie streszczeń artykułów do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 3 (2007), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2007, Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 4 (2008), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2008, Tłumaczenie streszczenia do monografii pod red. Zbigniewa Kieresia, Sławomiry Krupy, Mirosława Węckiego Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2008, Sprawozdanie z przebiegu Olimpiady języka niemieckiego na terenie województwa śląskiego w latach 2006/ /2009. [W:] Języki Obce w Szkole 3. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2009, Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 5 (2009), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2009, Tłumaczenie wstępu do Informatora o zasobie archiwalnym pod red. Piotra Matuszka i Joanny Szczepańczyk, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Katowice 2009, Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 6 (2010), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2010, 24, 33, 56, 66, 77, 99, , 129, 144, 148, 155, 165, 170, 185, Tłumaczenie streszczeń do Inwentarza akt Policji Województwa Śląskiego [1911] pod red. Edwarda Długajczyka, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2010, /72

17 9. Tłumaczenie wstępu do katalogu Dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma. Policja Województwa Śląskiego pod red. Adama Dudka, Ryszarda Kaczmarka i Mirosława Węckiego, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2010, Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Macieja Fica i Ryszarda Kaczmarka Szkice archiwalno-historyczne nr 8 (2011). Numer specjalny: Powstania śląskie w pamięci historycznej. Uczestnicy - pomniki - rocznice, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2011, 6, 10, 24, 38, 50, 64, 74, 80, 105, 125, 139, 154, 164, 172, 176, 195, 221, 236, Tłumaczenie streszczenia do katalogu wystawy pod red. Jakuba Grudniewskiego, Ryszarda Kaczmarka, Mirosława Węckiego Powstania śląskie Uczestnicy - Pomniki - Rocznice. Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2011, Tłumaczenie streszczenia do monografii pod red. Edwarda Długajczyka, Piotra Greinera, Sławomira Krupy Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach z serii Archivum Silesiae Superioris vol. III. Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2011, Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 9 (2012), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2012, 26, 41, 49, 64, 81, 102, 126, 141, 156, 168, 192, 203, 222, 238, 253, 266, 281, Tłumaczenie wstępu do Informatora o zasobie archiwalnym. Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach pod red. Izabeli Frołow, Bogusława Małuseckiego, Piotra Matuszka i Janiny Wolanin, Archiwum Państwowe w Katowicach, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Katowice 2012, Tłumaczenie streszczeń do Inwentarza akt miasta Katowic [1823] [1953] pod red. Sławomiry Krupy z serii Archivum Silesiae Superioris vol. IV. Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2012, Tłumaczenie streszczenia do monografii pod red. Barbary Kalinowskiej-Wójcik Archiwum w regionie, region w archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach , Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2012, /72

18 3. WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO 18/72

19 WYKAZ PUBLIKACJI PO HABILITACJI 3.1. Druki zwarte (monografie naukowe, prace leksykograficzne, antologie, podręczniki akademickie, skrypty, etc.) 1. Jak tłumaczyć teksty specjalistyczne? Tłumaczenia tekstów z Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem / Wie übersetzt man Fachtexte? Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen samt Kommentar. Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2013, w druku (współautor: dr Karsten Dahlmanns). 2. Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski, polskoniemiecki. Wörterbuch für Finanz- und Buchprüfung deutsch-polnisch, polnischdeutsch. Drugie wydanie zmienione i uzupełnione. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język niemiecki. Analiza językowa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, w druku Rozdziały w antologiach 3.3. Redakcje naukowe 19/72

20 3.4. Artykuły i rozprawy naukowe 1. Zur forensischen Kompetenz eines vereidigten Translators. [W:] Anna Małgorzewicz, Iwona Bartoszewicz (red.): Translation: Theorie Praxis Didaktik. Studia Translatorica, vol. 4, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław-Dresden 2013, w druku. 2. O problemach tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów szkolnych. [W:] Joanna Dybiec-Gajer, Anna Tereszkiewicz (red.): Słowo tekst przekład. Seria Język a Komunikacja 34, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków 2013, w druku. 20/72

21 3.5. Recenzje naukowe 1. Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa Żuchowska Egzamin na tłumacza przysięgłego. Zbiór dokumentów włoskich. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, 303 strony (recenzja książki). [W:] Monika Krajewska, Lech Zieliński (red.): Rocznik przekładoznawczy 8, Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, Małgorzata Stanek: Dolmetschen bei der Polizei. Zur Problematik des Einsatzes unqualifizierter Dolmetscher. Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2011, 255 stron (recenzja książki). [W:] Monika Krajewska, Lech Zieliński (red.): Rocznik przekładoznawczy 9, Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, w druku. 21/72

22 4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 22/72

23 4.1. Liczba cytowań publikacji A. CYTACJE 1. Mamet, Piotr (2002): Relacja pomiędzy kompetencją językową a kompetencją merytoryczną na przykładzie języka biznesu. [W:] Jan Lewandowski (red.): Języki Specjalistyczne. Problemy technolingwistyki. Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Żmudzki, Jerzy (2005): Ekspansja specjalistycznych tekstów docelowych w tłumaczeniu konsekutywnym. [W:] Maria Piotrowska (red.): Tom 2: Konteksty przekładowe. Seria Język a Komunikacja 8, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków, Iluk, Jan (2009): Probleme der Vermittlung der deutschen Rechtssprache. [W:] Muttersprache 3, Żmudzki, Jerzy (2009): Translationsdidaktik in den polnischen Germanistikinstituten. Realität und Anspruch. [W:] Franciszek Grucza, Hans- Jörg Schwenk, Magdalena Olpińska (red.): Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Wydawnictwo Euro-Edukacja Warszawa, 75 i nast. 5. Żmudzki, Jerzy (2009): Problemy, zadania i wyzwania translatoryki. [W:] Lingwistyka Stosowana. Przegląd tom 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 54 i nast. 6. Żmudzki, Jerzy (2010): Aktuelle Profile der germanistischen Translationsdidaktik in Polen. [W:] Anna Małgorzewicz (red.): Translation: Theorie Praxis - Didaktik. Studia Translatorica, vol. 1, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław - Dresden, 123, 126 i n. 7. Matulewska, Aleksandra (2010): Teksty paralelne a ustalenie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego. [W:] Legilingwistyka Porównawcza 3. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, /72

24 8. Bąk, Paweł (2010): Berufliche Frauenbezeichnungen oder weibliche Berufsbezeichnungen? Möglichkeiten und Grenzen der Erfassung von Äquivalenzen im Bereich der Politischen Korrektheit am Beispiel des Polnischen und Deutschen. [W:] Zofia Bilut-Homplewicz, Agnieszka Mac, Marta Smykała, Iwona Szwed (red.) Text und Stil. (Studien zur Text- und Diskursforschung 1). Peter Lang, Frankfurt/M i in., 362, Weigt, Zenon (2010): Fachtext in studentischer Übersetzung. [W:] Magdalena Duś, Grażyna Zenderowska-Korpus (red.) Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Częstochowa, Cieślik, Bolesław, Laska, Liwiusz, Rojewski Michał (2010): Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 4, 25, Małgorzewicz, Anna (2010): Międzynarodowa konferencja Translation: Theorie - Praxis - Didaktik [Przekład: teoria - praktyka - dydaktyka]. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, września 2009 r. [W:] Lingwistyka stosowana Przegląd tom 3, Warszawa 2010, Małgorzewicz, Anna (2010): Auf dem Weg zu einem Modell der Translationsdidaktik. [W:] Glottodidactica XXXVI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Małgorzewicz, Anna (2010): Wege und Irrwege der translatorischen Ausbildung in Polen. [W:] Germanica Wratislaviensia 131, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Dybiec, Joanna (2010): Sworn Translator Training. A Polish Perspective. [W:] Maria Jodłowiec, Justyna Leśniewska (red.): Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century. Volume 2: Language and Culture. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Łompieś, Jan (2010): Jak nie tłumaczyć tekstów ekonomicznych. [W:] Sambor Grucza, Adam Marchwiński, Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje - Modele - Analizy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Barbarze Z. Kielar z okazji 80. rocznicy urodzin. Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, /72

DOROBEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY

DOROBEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY Instytut Filologii Germańskiej UŚ Zakład Dydaktyki Języka Niemieckiego ul. Gen. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec DOROBEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY I. Udział w konferencjach i warsztatach przed doktoratem

Bardziej szczegółowo

Artur Dariusz Kubacki

Artur Dariusz Kubacki Artur Dariusz Kubacki Rozprawa doktorska: Niemieckie derywaty z -ung jako składnik grupy wyrazowej i ich odpowiedniki w języku polskim Promotor: prof. zw. dr hab. Jan Iluk (UŚ) Recenzenci: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

DR ARTUR D. KUBACKI. Konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Tłumacza Przysięgłego

DR ARTUR D. KUBACKI. Konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Tłumacza Przysięgłego DR ARTUR D. KUBACKI Konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Tłumacza Przysięgłego jest od 2004 r. adiunktem w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz od 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Artur Dariusz Kubacki (2015)

Artur Dariusz Kubacki (2015) N O W O Ś Ć Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher Artur Dariusz Kubacki (2015) Wybór

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze. Stypendia i pobyty badawcze

Biogram naukowy. Projekty badawcze. Stypendia i pobyty badawcze dr Michał Smułczyński Asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego i Pracowni Skandynawistyki pok. 202 tel.: +48 71 3752 240 e-mail: michal.smulczynski@uwr.edu.pl Biogram naukowy 2002-2007 studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze

Biogram naukowy. Projekty badawcze dr Magdalena Białek Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki pok. 330 tel.: +48 71 3752 452 e-mail: magdalena.bialek@uni.wroc.pl Biogram naukowy 1997-2000: Studia licencjackie w Instytucie Filologii Germańskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS

OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS Nazwa przedmiotu Język w kontekście społecznym Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej UR Kod przedmiotu ---------------------------

Bardziej szczegółowo

Artur Dariusz Kubacki

Artur Dariusz Kubacki Artur Dariusz Kubacki Rozprawa doktorska: Niemieckie derywaty z -ung jako składnik grupy wyrazowej i ich odpowiedniki w języku polskim Promotor: prof. zw. dr hab. Jan Iluk (UŚ) Recenzenci: prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE / MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze Kraków, 17 18 kwietnia 2015

Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze Kraków, 17 18 kwietnia 2015 Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze Kraków,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I DLA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH. Edycja III

LABORATORIUM DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I DLA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH. Edycja III LABORATORIUM DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I DLA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH Edycja III Organizator laboratorium: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS organizacja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ w roku akademickim 2015/2016

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ w roku akademickim 2015/2016 specjalność: kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego I Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego (dr Nina Nowara-Matusik) I termin 3.02.2016, godz. 8.00, sala 0.3 II termin 19.02.2016,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Iwona Wowro. 2. Specjalność naukowa: językoznawstwo, glottodydaktyka, translatoryka

Dr hab. Iwona Wowro. 2. Specjalność naukowa: językoznawstwo, glottodydaktyka, translatoryka Dr hab. Iwona Wowro 1. Uzyskane stopnie i tytuły naukowe: Magister filologii germańskiej (1993) Doktor nauk humanistycznych (1999) Doktor habilitowany w zakresie nauk humanistycznych (2015) 2. Specjalność

Bardziej szczegółowo

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Język a a komunikacja 2628 Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Kraków 2010 Spis treści Słowo wstępne.................................

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie

Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie - z językiem angielskim w WSB w Bydgoszczy Oprócz

Bardziej szczegółowo

TRANSLATIONSFORSCHUNG

TRANSLATIONSFORSCHUNG Studia Translatorica TRANSLATIONSFORSCHUNG METHODEN, ERGEBNISSE, PERSPEKTIVEN 5 Herausgegeben von Iwona Bartoszewicz und Anna Małgorzewicz Wrocław Dresden 2014 Studia Translatorica Vol. 5: Translationsforschung:

Bardziej szczegółowo

Biogram. Projekty badawcze. Stypendia, pobyty badawcze, seminaria i wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych

Biogram. Projekty badawcze. Stypendia, pobyty badawcze, seminaria i wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych dr hab. Anna Małgorzewicz Kierownik Zakładu Glottodydaktyki i Pracowni Translatoryki Kierownik Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego pok. 330 tel.: +48 71 3752 452 e-mail: anna.malgorzewicz@uni.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Językoznawstwo kognitywne i korpusowe w badaniach nad przekładem języka prawnego na przykładzie Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Pracy...

Językoznawstwo kognitywne i korpusowe w badaniach nad przekładem języka prawnego na przykładzie Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Pracy... SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Część 1 Artykuły i rozprawy TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU Anna Bączkowska Językoznawstwo kognitywne i korpusowe w badaniach nad przekładem języka prawnego na przykładzie Kodeksu Spółek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Język bez granic WARSZAWA 2011 - 1 -

Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Język bez granic WARSZAWA 2011 - 1 - Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i Język bez granic WARSZAWA 2011-1 - Redaktor tomu Język bez granic Dr Marek Łukasik Projekt okładki Marzena Łukasik

Bardziej szczegółowo

FESTSCHRIFT FOR PROFESSOR JULIAN MALISZEWSKI HONOURING HIS 40 YEARS OF SCHOLARLY ACTIVITY AND 60TH BIRTHDAY

FESTSCHRIFT FOR PROFESSOR JULIAN MALISZEWSKI HONOURING HIS 40 YEARS OF SCHOLARLY ACTIVITY AND 60TH BIRTHDAY PRZEDMOWA do tomu jubileuszowego Philological Inquiries FESTSCHRIFT FOR PROFESSOR JULIAN MALISZEWSKI HONOURING HIS 40 YEARS OF SCHOLARLY ACTIVITY AND 60TH BIRTHDAY Niniejszy tom jubileuszowy ofiarowany

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce.

JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce. Kraków, 11 maja 2010 r. JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce. JĘZYK ANGIELSKI Barbara Eidrigiewicz tłumacz przysięgły języka angielskiego barbara.e@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa 5 5 5 50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa Wizyta dyrektor Katarzyny Widery w Pałacu Prezydenckim Colloquium Opole 2015 10 najnowszych publikacji Słowo wstępne Spis treści 5 5 5 50. lecie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/1/2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład ogólny General introduction to the theory and practice of

Bardziej szczegółowo

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA: GLOTTODYDAKTYKA

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA: GLOTTODYDAKTYKA IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Marzec-Stawiarska E-MAIL: m.marzec.stawiarska@gmail.com STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA:

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397.

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397. dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI I. Monografie 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PRAWO ADMINISTRACYJNE SEMESTR II 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Mówienie w języku obcym III perspektywa psycholingwistyczna i socjolingwistyczna

Mówienie w języku obcym III perspektywa psycholingwistyczna i socjolingwistyczna Zakład Filologii Angielskiej WP-A UAM w Kaliszu oraz Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji na temat: Mówienie w języku

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Artur Dariusz Kubacki

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Artur Dariusz Kubacki TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego Artur Dariusz Kubacki Warszawa 2012 Poświęcam Matce Spis treści Wykaz skrótów / 9 Wstęp / 11 Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji i konferencji

Wykaz publikacji i konferencji Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji i konferencji I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for Business Purposes. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. Artykuły i

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik Przekładoznawczy Rocznik Przekładoznawczy Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 6 2011 Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska, Polens Wirtschafts- und Rechtssystem, t. 2: Wirtschaftsordnung, Spracharbeitsbuch,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski- studia w WSB w Gdańsku Patronat nad studiami

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze a) zakończone

Biogram naukowy. Projekty badawcze a) zakończone dr Małgorzata Czarnecka Starszy wykładowca w Zakładzie Glottodydaktyki pok. 326 tel.: +48 71 37 52 454 e-mail: malgorzataczarnecka4@gmail.com Biogram naukowy 1990-1995: studia na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zarys historyczny rozwoju zawodu tłumacza przysięgłego / 19

Rozdział I Zarys historyczny rozwoju zawodu tłumacza przysięgłego / 19 Spis treści Wykaz skrótów / 9 Wstęp / 11 Rozdział I Zarys historyczny rozwoju zawodu tłumacza przysięgłego / 19 Rozdział II Status prawny tłumacza przysięgłego w Europie / 41 2.1. Europa Północna / 42

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK TRZECIEGO TYSIĄCLECIA III Tom 2: Konteksty przekładowe (seria: Język a komunikacja 8)

JĘZYK TRZECIEGO TYSIĄCLECIA III Tom 2: Konteksty przekładowe (seria: Język a komunikacja 8) Słowo wstępne Od Redakcji Konteksty literackie Maciej Drynda Przekład literacki jako otwarty ciąg tłumaczeń: Hölderlin po polsku Anna Ginter Kilka uwag o problemach przekładu A Clockwork Orange A. Burgessa

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8 adiunkt Dane kontaktowe e-mail: gczapnik@uni.lodz.pl pok. 2.12 tel. +48 509-074-019 1 / 8 Wykształcenie zawodowe - 1995-2001 studia wyższe magisterskie na kierunku: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE / MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

Bibliografia podmiotowa

Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION

KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION 1 2 Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE 3(11) Jan Boć, Konrad Nowacki, Lothar Knopp, Wolfgang

Bardziej szczegółowo

11 ISSN Miałem możliwość dokładnego zapoznanie się z wymienioną książką, gdyż wydawnictwo poprosiło mnie o napisanie recenzji wydawniczej.

11 ISSN Miałem możliwość dokładnego zapoznanie się z wymienioną książką, gdyż wydawnictwo poprosiło mnie o napisanie recenzji wydawniczej. y 11 2016 ISSN 1896 4362 Artur Dariusz Kubacki, Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych / Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher,

Bardziej szczegółowo

DWUJĘZYCZNOŚĆ. Zestawienie bibliograficzne literatury polskojęzycznej w wyborze

DWUJĘZYCZNOŚĆ. Zestawienie bibliograficzne literatury polskojęzycznej w wyborze DWUJĘZYCZNOŚĆ Zestawienie bibliograficzne literatury polskojęzycznej w wyborze Opracowanie: Daria Kosior. CEN BP w Koszalinie Opublikowano 12.09.2005 1 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BILINGWIZM a glottodydaktyka

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

Wissenschaftlicher Werdegang

Wissenschaftlicher Werdegang Dr. Magdalena Białek Adjunkt am Lehrstuhl für Glottodidaktik Tel.: +48 71 3752 452 E-Mail: magdalena.bialek@uni.wroc.pl Wissenschaftlicher Werdegang 1997-2000: Lizenziatstudium am Institut für Germanistik

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

WYKAZ KONFERENCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH WYKAZ KONFERENCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH Z WYGŁOSZONYMI REFERATAMI DR HAB. KATARZYNA NOWAKOWSKA 1. 2006 26 28 września Łódź Konferencja Naukowa Europejski System Opisu Kształcenia Językowego i Europejskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1) Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego (=SPKTJN) 2) Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń j. polski 1) Klucze do kultury. Klasa 1. Podręcznik do kształcenia literackokulturowego. Barbara

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

Renata Czaplikowska. Stopień naukowy: doktor nauk hum. Stanowisko: adiunkt, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

Renata Czaplikowska. Stopień naukowy: doktor nauk hum. Stanowisko: adiunkt, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego Renata Czaplikowska Rozprawa doktorska: Temat rozprawy: Konsens und Dissens und die Befähigung zu deren Ausdruck in Deutsch Als Fremdsprache (Środki językowe wyrażające aprobatę i dezaprobatę we współczesnym

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Filologia angielska - glottodydaktyka. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. Filologia angielska - glottodydaktyka. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M/2/5 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy Glottodydaktyki w języku angielskim Introduction to Glottodidactics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

= = = = AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO

= = = = AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO UCZEŃ A NAUCZYCIEL pod redakcją Mirosława Pawlaka POZNAŃ KALISZ KONIN 2011 RECENZENT: prof. UŁ dr hab. Jan Majer Copyright by Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka POLITYKA S Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka Katowice 2008 SPIS TREŚCI I. INTEGRACJA ŚRODOWISKA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH 7 Andrzej Rączaszek OD USTRONIA WIELKOPOLSKIEGO DO SIENIAWY. DWADZIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej Międzynarodowa konferencja naukowa Polskość poza granicami Rzeczpospolitej ORGANIZATORZY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Wspólnota Polska Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Katedra

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa zwarte BAUMGARTNER, Bogumiła GRABIAS, Stanisław ILUK, Jan JĘZYK KAINACHER, Katarzyna KURCZ, Ida LIPIŃSKA, Ewa

Wydawnictwa zwarte BAUMGARTNER, Bogumiła GRABIAS, Stanisław ILUK, Jan JĘZYK KAINACHER, Katarzyna KURCZ, Ida LIPIŃSKA, Ewa Wydawnictwa zwarte 1. BAUMGARTNER, Bogumiła Przeżyć dwujęzyczność : jak wychować dziecko dwujęzycznie / Bogumiła Baumgartner. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008 2. GRABIAS, Stanisław Język w zachowaniach

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze

Biogram naukowy. Projekty badawcze dr hab. Zofia Chłopek Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki pok. 326 tel.: +48 71 3752 454 e-mail: zofia.chlopek@uwr.edu.pl Biogram naukowy 1984-1989: studia magisterskie w Instytucie Filologii Angielskiej

Bardziej szczegółowo

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja Polityka językowa a certyfikacja Das System der europäischen Niveaustufen als Element der Sprachpolitik des Europarats System europejskich poziomów biegłości jako jeden z elementów polityki językowej Rady

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

II rok. III rok. Język obcy (lektorat):

II rok. III rok. Język obcy (lektorat): FILOLOGIA GERMAŃSKA (studia stacjonarne I stopnia) specjalność: kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego II rok Praktyczna nauka języka niemieckiego (dr Wacław Miodek) I termin 16.06.2016,

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

E-Mail: M.Hernik-Mlodzianowska@ifg.uz.zgora.pl. Wykaz publikacji:

E-Mail: M.Hernik-Mlodzianowska@ifg.uz.zgora.pl. Wykaz publikacji: Magister Monika Hernik Młodzianowska, ur. 1977 w Zielonej Górze, studia filologii germańskiej na Uniwersytecie m, od września 2001 asystentka w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie m; od 2007

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu 1. Opis projektu 2. Założenia organizacyjno-programowe 3. Zespół

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1 Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami Interdisciplinary Polish Studies 1 Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (Hg./red.)

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Vita. Forschungsprojekte. Erasmusprojekte

Vita. Forschungsprojekte. Erasmusprojekte Dr. Jolanta Szafarz Leiterin der Forschungsstelle für Kultur und Literatur des schlesischen Barock Adjunkt am Lehrstuhl für Literarur und Kultur Deutschlands, Österreichs und der Schweiz des 19. und 20.

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 2 TREŚĆ. DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 2 TREŚĆ. DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW Rocznik 82 2014 zeszyt 2 TREŚĆ ARTYKUŁY DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę KRYSTYNA K. MATUSIAK, MARY STANSBURY, EWA BARCZYK: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY TOM III

UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY TOM III UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY TOM III Patronat Nadzieja Ubezpieczenia Sp. z o.o. oraz Kancelaria Brokera Ubezpieczeniowego Marcin Wojtkowiak UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY TOM III

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. za rok obrotowy 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. za rok obrotowy 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok obrotowy 2010 Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS - sporządzone zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.23 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia ROK I [rok akad. 2014/2015] konw. godzin Moduł podstawowy zal. ECTS Filozofia w. I 30 zal./o 3 09-FILO-ILS-12 W-F I 30 zal./o 1 32-WF

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

dr Joanna Szczęk Biogram naukowy p.o. kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej Adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego

dr Joanna Szczęk Biogram naukowy p.o. kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej Adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego dr Joanna Szczęk p.o. kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej Adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego gab. 325 tel.: +48 71 3752 500 e-mail: joanna.szczek@uwr.edu.pl Biogram naukowy 1995-1998: studia

Bardziej szczegółowo