WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 Dr hab. Artur Dariusz Kubacki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 1/72

2 Spis treści 1. Wykaz opublikowanych prac naukowych przed uzyskaniem stopnia doktora Druki zwarte Artykuły i rozprawy naukowe Recenzje naukowe Pozostałe publikacje 5 2. Wykaz opublikowanych prac naukowych po uzyskaniu stopnia doktora Druki zwarte Rozdziały w antologiach Redakcje naukowe Artykuły i rozprawy naukowe Recenzje naukowe Pozostałe publikacje Wykaz opublikowanych prac naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego Druki zwarte Rozdziały w antologiach Redakcje naukowe Artykuły i rozprawy naukowe Recenzje naukowe Pozostałe publikacje 21 2/72

3 4. Pozostała działalność naukowa Liczba cytowań Udział w międzynarodowych lub krajowych projektach badawczych Uczestnictwo w programach międzynarodowych i/lub krajowych Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych Udział w zespołach eksperckich i konkursowych Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań bądź zadań na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową Działalność dydaktyczna Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki Opieka naukowa nad studentami Otrzymane nagrody i wyróżnienia Działalność organizacyjna Działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Śląskiego Pozostała działalność organizacyjna 72 3/72

4 1. WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA 4/72

5 WYKAZ PUBLIKACJI PRZED DOKTORATEM 1.1. Druki zwarte (monografie naukowe, prace leksykograficzne, antologie, podręczniki akademickie, skrypty, etc.) 1. Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003, 232 (współautor: prof. zw. dr hab. Jan Iluk) Artykuły i rozprawy naukowe 1. Problemy konfrontacji polsko-niemieckiej terminologii podatkowej. W: Janusz Arabski (red.): Z problematyki języków specjalistycznych. Materiały z Konferencji, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2002, Wybrana problematyka tłumaczeń ekonomicznych w warsztacie tłumacza przysięgłego. W: Krzysztof Hejwowski (red.): Teoria i dydaktyka przekładu. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Olecko r., Wszechnica Mazurska w Olecku, Olecko 2003, Recenzje naukowe 1. Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku wydane pod red. Andrzeja Kątnego. W: Języki Obce w Szkole 3. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2002, Pozostałe publikacje (polemiki, komunikaty, sprawozdania, przedmowy, posłowia, tłumaczenia etc.) 1. Tłumaczenie fragmentów książki Historia Podręcznik dla szkół średnich Anny Radziwiłł, Wojciecha Roszkowskiego. W: Geschichte konkret 3. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Schroedel Verlag, Hannover 1997, Indeks rzeczowy do książki Karla Bühlera (tłum. z j. niemieckiego: Jan Koźbiał) pt. Teoria języka. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2004, (współautor: dr Marek Dudek). 5/72

6 2. WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA 6/72

7 WYKAZ PUBLIKACJI PO DOKTORACIE 2.1. Druki zwarte (monografie naukowe, prace leksykograficzne, antologie, podręczniki akademickie, skrypty, etc.) 1. Niemiecko-polski, polsko-niemiecki słownik z zakresu kontroli finansowoksięgowej z indeksem zawodów i specjalności. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Wydawnictwo Promocja XXI Sp. z o. o., Warszawa 2006, 368 (współautor: prof. zw. dr hab. Jan Iluk). 3. Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemiecki / Die statistischen Klassifikationen in deutscher Übersetzung. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. Unterrichtsbuch. Wydawnictwo Krakowskie, Kraków 2010, 120 (współautor: dr Renata Czaplikowska). 5. Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2012, /72

8 2.2. Rozdziały w antologiach 1. Antologia tekstów specjalistycznych do Egzaminu na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty pod red. naukową Bolesława Cieślika, Liwiusza Laski i Michała Rojewskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Opracowanie zbiorowe pod red. Zofii Rybińskiej, Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, , (współautor - członek Komitetu Redakcyjnego) Redakcje naukowe 1. Kuźniak Marek, Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, /72

9 2.4. Artykuły i rozprawy naukowe 1. Strategie tłumaczenia derywatów z -ung na przykładzie tekstu prawniczoekonomicznego. [W:] Lingua Legis 13. Wydawnictwo TEPIS, Warszawa 2005, Kształcenie tłumaczy tekstów specjalistycznych w Polsce i Austrii. [W:] Barbara Zioło, Anna Gaj (red.): Języki obce przepustką do zjednoczonej Europy i świata. Materiały pokonferencyjne z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Dydaktycznej. SPNJO w Gliwicach, Gliwice 2005, CD-Rom, W sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim. Przyczynek krytyczny do stanowiska Konwentu Marszałków RP. [W:] Lingua Legis 14. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2006, Europejskie modele ustanawiania tłumaczy przysięgłych oraz kryteria dopuszczające do wykonywania zawodu w wybranych krajach Unii Europejskiej (współautor dr Iwona Wowro). [W:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej Tom 2. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Barcik i Ryszarda Barcika. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko Biała 2006, Probleme bei der Übersetzung polnischer und deutschsprachiger Finanzberichte im Kontext der internationalen Rechnungslegungsstandards (IAS/IFRS). [W:] Universitas. 4. Ausgabe. Dezember Österreichischer Übersetzer- und Dolmetscherverband, Wien 2006, Arkadownik, eguterzysta, formierz versus formowacz. O tłumaczeniu nazw zawodów z języka polskiego na język niemiecki. [W:] Lingua Legis 15. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2007, Problemy tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów samochodowych. [W:] Maria Piotrowska (red.): Współczesne kierunki analiz przekładowych. Seria Język a Komunikacja 18, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków 2007, /72

10 8. Z gramatyką na bakier. Z doświadczeń egzaminatora matury z języka niemieckiego w 2007 roku. [W:] Języki Obce w Szkole 5. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2007, Kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce. [W:] W dialogu języków i kultur. Konferencja naukowa. Lingwistyczna Szkoła Wyższa stycznia 2007 r. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2007, Ausgewählte Sprachfehler der Translatorik-Studenten bei der Übersetzung der Fachtexte aus dem Polnischen ins Deutsche. [W:] Dorota Werbińska, Barbara Widawska (red.): Wschód-Zachód. Dialog języków, tom II. Studia nad literaturą i językiem. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007, Zestawienie niemieckich i polskich ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej. [W:] Lingua Legis 16. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2008, Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego. [W:] Ewa Kościałkowska-Okońska, Lech Zieliński (red.): Rocznik przekładoznawczy 3/4. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, Deutsche ung-derivate als Komponente einer Wortgruppe und deren Übersetzungsstrategien ins Polnische am Beispiel eines Fachtextes. [W:] Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Marcel Thelen (red.): Translation and Meaning, Part 8. Proceedings of the Łódź Session of the 5rd International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning Held in Łódź, Poland, September 2005, Maastricht School of Translation and Interpreting of Hogeschool Zuyd, Maastricht 2008, Kształcenie sprawności tłumaczenia na poziomie kolegialnym i uniwersyteckim. [W:] Anna Maria Harbig (red.): Nauczanie języków obcych w szkole wyższej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2008, a. Kształcenie sprawności tłumaczenia specjalistycznego na poziomie kolegialnym i uniwersyteckim. [W:] Lingua Legis 19. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, /72

11 15. Analiza ilościowa i jakościowa derywatów z -ung w niemieckim języku prawniczo-ekonomicznym. [W:] Przegląd Glottodydaktyczny. Tom 25: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Warszawa 2008, Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych. [W:] Piotr Nowak, Paweł Nowakowski, Marcin Lewandowski (red.): Język, komunikacja, informacja. Tom 3. Wydawnictwo SORUS, Poznań 2008, Fehler in der Fachübersetzung der Kandidaten für einen staatlich vereidigten Übersetzer. [W:] Anna Mrożewska (red.) Philologische Ostsee-Studien. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Nr 2. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, Problemy tłumaczenia polskich i niemieckich wyroków w sprawach cywilnych i karnych. [W:] Lingua Legis 17. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2009, Techniki tłumaczenia złożeń nominalnych z derywatami z -ung na język polski. [W:] Edward Białek, Magdalena Bieniasz, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum vol. 34. Teksty ofiarowane Profesorowi Feliksowi Przybylakowi. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, Skupienia terminologiczne w polskim języku specjalistycznym. [W:] Przegląd Glottodydaktyczny. Tom 26: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2009, Semantisch-strukturelle Analyse der Berufsbezeichnungen im Deutschen und Polnischen. [W:] Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.): Germanistische Linguistik extra muros Aufgaben. Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 4, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław - Dresden 2009, Awans zawodowy nauczycieli języków obcych. Z doświadczeń eksperta MEN. [W:] Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak, Agnieszka Pietrzykowska (red.): Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Wydział Pedagogiczno- Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2009, /72

12 23. Relacje interlingwalne między niemieckimi derywatami z -ung a ich odpowiednikami w języku polskim. [W:] Investigationes Linguisticae, vol. XVII. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009, Zasady rozbudowywania frazy nominalnej w języku niemieckim i polskim. [W:] Investigationes Linguisticae, vol. XVII. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009, Zum Beruf eines vereidigten Übersetzers in Polen. [W:] Paweł Bąk, Małgorzata Sieradzka, Zdzisław Wawrzyniak (red.): Texte und Translation. Danziger Beiträge zur Germanistik. Band 29. Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2010, Techniki tłumaczenia nazw ustaw niemieckich i polskich. [W:] Krzysztof Hejwowski (red.): Tłumaczenie - leksyka, frazeologia, styl. Instytut Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2010, a. Jak tłumaczyć nazwy ustaw niemieckich i polskich? [W:] Lingua Legis 18. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2010, Rollenträger im polnischen und deutschen Rechtssystem aus übersetzerischer Sicht. [W:] Anna Małgorzewicz (red.): Translation: Theorie Praxis - Didaktik. Studia Translatorica, vol. 1, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław - Dresden 2010, Gibt es eine Fachsprache der Wirtschaft? [W:] Magdalena Duś, Grażyna Zenderowska-Korpus (red.) Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Częstochowa 2010, Rola ćwiczeń tłumaczeniowych na lekcji języka obcego. [W:] Katarzyna Karpińska-Szaj (red.): Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nr 35. Badania glottodydaktyczne w praktyce. Poznań 2010, Jak tłumaczyć oficjalne nazwy zawodów i specjalności z języka niemieckiego i na język niemiecki? [W:] Maria Piotrowska (red.): Tłumacz wobec problemów kulturowych. Seria Język a Komunikacja 26, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków 2010, /72

13 31. Anglizismen in deutschen und polnischen Geschäftsberichten. [W:] Mariola Smolińska, Barbara Widawska (red.): Wschód-Zachód. Dialog kultur. Studien zur Literatur und Sprache. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2010, Podiumsdiskussion: Welchen Referenzrahmen braucht die germanistische Translationsdidaktik? [W:] Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.): Germanistische Linguistik extra muros - Aufforderungen. Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 5, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław-Dresden 2010, ( , , ). 33. Analiza błędów w tłumaczeniu na język polski dokumentu spadkowego Erbschein. [W:] Anna Małgorzewicz (red.): Translation: Theorie Praxis Didaktik. Studia Translatorica, vol. 2, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław-Dresden 2011, a. Analiza błędów w tłumaczeniu na język polski dokumentu spadkowego Erbschein. [W:] Lingua Legis 20. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, Makro- und Mikrostruktur deutscher und polnischer Geschäftsberichte. [W:] Mariola Smolińska (red.): Wort - Bedeutung, Sinn und Wirkung. Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2011, Austriacki język prawa - z doświadczeń tłumacza. [W:] Łukasz Karpiński (red.): Komunikacja specjalistyczna. Tom 4: Od terminologii do leksykografii. Uniwersytet Warszawski. Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, Derywacja niemieckich rzeczowników z sufiksem -ung. [W:] Edward Białek, Monika Grabowska, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum vol. 37. Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT, Dresden-Wrocław 2011, Problemy terminologiczne w tłumaczeniu uwierzytelnionym polskich i niemieckich dokumentów USC. [W:] Maria Piotrowska, Joanna Dybiec-Gajer (red.): Przekład - teorie, terminy, terminologia. Seria Język a Komunikacja 30, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków 2012, /72

14 38. Beurteilung der Qualität von Dolmetschleistungen der Kandidaten für einen staatlich geprüften Dolmetscher in Polen. [W:] Lew N. Zybatow, Alena Petrova, Michael Ustaszewski (red.): Translationswissenschaft: Alte und neue Arten der Translation in Theorie und Praxis. Tagungsband der 1. Internationalen Konferenz TRANSLATA «Translationswissenschaft: gestern - heute - morgen», Mai 2011, Innsbruck, Band 16, Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2012, O problemach tłumaczenia poświadczonego polskich dokumentów szkolnych. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication. Vol. 9/2012. Poznań 2012, Die Staatsprüfung zum vereidigten Übersetzer und Dolmetscher in Polen. [W:] Lew N. Zybatow, Anna Małgorzewicz (red.): Sprachenvielfalt in der EU und Translation. Translationstheorie trifft Translationspraxis. SummerTrans- Lektionen zur Translationswissenschaft, Studia Translatorica, vol. 3, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław-Dresden 2012, Analiza błędów popełnianych w części ustnej egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. [W:] Przemysław Janikowski (red.): Stare problemy, nowe metody. Seria: Tłumaczenie ustne - teoria, praktyka, dydaktyka nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2012, Grupa wyrazowa w opisie lingwistycznym. [W:] Edward Białek, Mirosława Czarnecka, Urszula Kawalec, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum vol. 38. Ein Gedenkband zum 20. Todestag von Professor Marian Szyrocki, Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław-Dresden 2012, Polnische Geschäftsberichte aus linguistischer Perspektive. [W:] Franciszek Grucza (red.): Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit, Fachsprachen in Theorie und Praxis, hrsg. vom Ehrenpräsidenten der IVG Prof. Dr. Franciszek Grucza, Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Bd. 18, Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2013, Teksty paralelne jako narzędzie pomocnicze przy sporządzaniu tłumaczeń (specjalistycznych). [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication. Vol. 13/2013. Poznań 2013, Problemy tłumaczenia niemieckich dokumentów szkolnych. [W:] Lingua Legis 21. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2013, /72

15 2.5. Recenzje naukowe 1. Thomas Tinnefeld: Prüfungsdidaktik. Zur Fundierung einer neuen wissenschaftlichen Disziplin - am Beispiel der modernen Fremdsprachen. Aachen 2002: Shaker Verlag. [W:] Języki Obce w Szkole 6. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2005, Ewa Schwierskott: Deutsche juristische Fachsprache in Übungen. Warszawa 2006: Wydawnictwo C. H. Beck. [W:] Języki Obce w Szkole 1. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2007, Anna Jopek-Bosiacka: Przekład prawny i sądowy. Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe PWN. [W:] Edward Białek, Cezary Lipiński, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum vol. 32. Festgabe für Prof. Dr. Hubert Unverricht zum achtzigsten Geburtstag. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007, Małgorzata Tryuk: Przekład ustny środowiskowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s [W:] Poradnik Językowy 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, Włodzimierz Kafka, Anna Majkiewicz, Joanna Ziemska, Katarzyna Zubik: Aktuelles zu Wirtschaft und Politik Polens. Unterrichtsbuch. Warszawa 2008: Wydawnictwo C.H. Beck. [W:] Języki Obce w Szkole 3. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2008, Małgorzata Tryuk: Przekład ustny konferencyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s [W:] Języki Obce w Szkole 5. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2008, Monika Pawęska: Lexikon der juristischen Fachbegriffe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s [W:] Języki Obce w Szkole 2. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2009, Anna Bednarczyk: W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 165 s. [W:] Lingwistyka Stosowana. Przegląd tom 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2009, /72

16 2.6. Pozostałe publikacje (polemiki, komunikaty, sprawozdania, przedmowy, posłowia, tłumaczenia etc.) 1. Tłumaczenie streszczeń artykułów do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 3 (2007), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2007, Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 4 (2008), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2008, Tłumaczenie streszczenia do monografii pod red. Zbigniewa Kieresia, Sławomiry Krupy, Mirosława Węckiego Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2008, Sprawozdanie z przebiegu Olimpiady języka niemieckiego na terenie województwa śląskiego w latach 2006/ /2009. [W:] Języki Obce w Szkole 3. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2009, Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 5 (2009), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2009, Tłumaczenie wstępu do Informatora o zasobie archiwalnym pod red. Piotra Matuszka i Joanny Szczepańczyk, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Katowice 2009, Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 6 (2010), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2010, 24, 33, 56, 66, 77, 99, , 129, 144, 148, 155, 165, 170, 185, Tłumaczenie streszczeń do Inwentarza akt Policji Województwa Śląskiego [1911] pod red. Edwarda Długajczyka, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2010, /72

17 9. Tłumaczenie wstępu do katalogu Dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma. Policja Województwa Śląskiego pod red. Adama Dudka, Ryszarda Kaczmarka i Mirosława Węckiego, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2010, Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Macieja Fica i Ryszarda Kaczmarka Szkice archiwalno-historyczne nr 8 (2011). Numer specjalny: Powstania śląskie w pamięci historycznej. Uczestnicy - pomniki - rocznice, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2011, 6, 10, 24, 38, 50, 64, 74, 80, 105, 125, 139, 154, 164, 172, 176, 195, 221, 236, Tłumaczenie streszczenia do katalogu wystawy pod red. Jakuba Grudniewskiego, Ryszarda Kaczmarka, Mirosława Węckiego Powstania śląskie Uczestnicy - Pomniki - Rocznice. Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2011, Tłumaczenie streszczenia do monografii pod red. Edwarda Długajczyka, Piotra Greinera, Sławomira Krupy Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach z serii Archivum Silesiae Superioris vol. III. Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2011, Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 9 (2012), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2012, 26, 41, 49, 64, 81, 102, 126, 141, 156, 168, 192, 203, 222, 238, 253, 266, 281, Tłumaczenie wstępu do Informatora o zasobie archiwalnym. Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach pod red. Izabeli Frołow, Bogusława Małuseckiego, Piotra Matuszka i Janiny Wolanin, Archiwum Państwowe w Katowicach, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Katowice 2012, Tłumaczenie streszczeń do Inwentarza akt miasta Katowic [1823] [1953] pod red. Sławomiry Krupy z serii Archivum Silesiae Superioris vol. IV. Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2012, Tłumaczenie streszczenia do monografii pod red. Barbary Kalinowskiej-Wójcik Archiwum w regionie, region w archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach , Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2012, /72

18 3. WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO 18/72

19 WYKAZ PUBLIKACJI PO HABILITACJI 3.1. Druki zwarte (monografie naukowe, prace leksykograficzne, antologie, podręczniki akademickie, skrypty, etc.) 1. Jak tłumaczyć teksty specjalistyczne? Tłumaczenia tekstów z Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem / Wie übersetzt man Fachtexte? Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen samt Kommentar. Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2013, w druku (współautor: dr Karsten Dahlmanns). 2. Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski, polskoniemiecki. Wörterbuch für Finanz- und Buchprüfung deutsch-polnisch, polnischdeutsch. Drugie wydanie zmienione i uzupełnione. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język niemiecki. Analiza językowa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, w druku Rozdziały w antologiach 3.3. Redakcje naukowe 19/72

20 3.4. Artykuły i rozprawy naukowe 1. Zur forensischen Kompetenz eines vereidigten Translators. [W:] Anna Małgorzewicz, Iwona Bartoszewicz (red.): Translation: Theorie Praxis Didaktik. Studia Translatorica, vol. 4, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław-Dresden 2013, w druku. 2. O problemach tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów szkolnych. [W:] Joanna Dybiec-Gajer, Anna Tereszkiewicz (red.): Słowo tekst przekład. Seria Język a Komunikacja 34, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków 2013, w druku. 20/72

21 3.5. Recenzje naukowe 1. Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa Żuchowska Egzamin na tłumacza przysięgłego. Zbiór dokumentów włoskich. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, 303 strony (recenzja książki). [W:] Monika Krajewska, Lech Zieliński (red.): Rocznik przekładoznawczy 8, Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, Małgorzata Stanek: Dolmetschen bei der Polizei. Zur Problematik des Einsatzes unqualifizierter Dolmetscher. Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2011, 255 stron (recenzja książki). [W:] Monika Krajewska, Lech Zieliński (red.): Rocznik przekładoznawczy 9, Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, w druku. 21/72

22 4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 22/72

23 4.1. Liczba cytowań publikacji A. CYTACJE 1. Mamet, Piotr (2002): Relacja pomiędzy kompetencją językową a kompetencją merytoryczną na przykładzie języka biznesu. [W:] Jan Lewandowski (red.): Języki Specjalistyczne. Problemy technolingwistyki. Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Żmudzki, Jerzy (2005): Ekspansja specjalistycznych tekstów docelowych w tłumaczeniu konsekutywnym. [W:] Maria Piotrowska (red.): Tom 2: Konteksty przekładowe. Seria Język a Komunikacja 8, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków, Iluk, Jan (2009): Probleme der Vermittlung der deutschen Rechtssprache. [W:] Muttersprache 3, Żmudzki, Jerzy (2009): Translationsdidaktik in den polnischen Germanistikinstituten. Realität und Anspruch. [W:] Franciszek Grucza, Hans- Jörg Schwenk, Magdalena Olpińska (red.): Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Wydawnictwo Euro-Edukacja Warszawa, 75 i nast. 5. Żmudzki, Jerzy (2009): Problemy, zadania i wyzwania translatoryki. [W:] Lingwistyka Stosowana. Przegląd tom 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 54 i nast. 6. Żmudzki, Jerzy (2010): Aktuelle Profile der germanistischen Translationsdidaktik in Polen. [W:] Anna Małgorzewicz (red.): Translation: Theorie Praxis - Didaktik. Studia Translatorica, vol. 1, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław - Dresden, 123, 126 i n. 7. Matulewska, Aleksandra (2010): Teksty paralelne a ustalenie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego. [W:] Legilingwistyka Porównawcza 3. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, /72

24 8. Bąk, Paweł (2010): Berufliche Frauenbezeichnungen oder weibliche Berufsbezeichnungen? Möglichkeiten und Grenzen der Erfassung von Äquivalenzen im Bereich der Politischen Korrektheit am Beispiel des Polnischen und Deutschen. [W:] Zofia Bilut-Homplewicz, Agnieszka Mac, Marta Smykała, Iwona Szwed (red.) Text und Stil. (Studien zur Text- und Diskursforschung 1). Peter Lang, Frankfurt/M i in., 362, Weigt, Zenon (2010): Fachtext in studentischer Übersetzung. [W:] Magdalena Duś, Grażyna Zenderowska-Korpus (red.) Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Częstochowa, Cieślik, Bolesław, Laska, Liwiusz, Rojewski Michał (2010): Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 4, 25, Małgorzewicz, Anna (2010): Międzynarodowa konferencja Translation: Theorie - Praxis - Didaktik [Przekład: teoria - praktyka - dydaktyka]. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, września 2009 r. [W:] Lingwistyka stosowana Przegląd tom 3, Warszawa 2010, Małgorzewicz, Anna (2010): Auf dem Weg zu einem Modell der Translationsdidaktik. [W:] Glottodidactica XXXVI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Małgorzewicz, Anna (2010): Wege und Irrwege der translatorischen Ausbildung in Polen. [W:] Germanica Wratislaviensia 131, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Dybiec, Joanna (2010): Sworn Translator Training. A Polish Perspective. [W:] Maria Jodłowiec, Justyna Leśniewska (red.): Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century. Volume 2: Language and Culture. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Łompieś, Jan (2010): Jak nie tłumaczyć tekstów ekonomicznych. [W:] Sambor Grucza, Adam Marchwiński, Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje - Modele - Analizy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Barbarze Z. Kielar z okazji 80. rocznicy urodzin. Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, /72

JAROSZEWSKI MAREK, prof. zw. dr hab. Studia: filologia germańska UW (1961-1966), specjalizacja literaturoznawcza pod kierunkiem prof. dr hab.

JAROSZEWSKI MAREK, prof. zw. dr hab. Studia: filologia germańska UW (1961-1966), specjalizacja literaturoznawcza pod kierunkiem prof. dr hab. JAROSZEWSKI MAREK, prof. zw. dr hab. Studia: filologia germańska UW (1961-1966), specjalizacja literaturoznawcza pod kierunkiem prof. dr hab. Elidy Marii Szaroty. Kariera naukowa: mgr filologii germańskiej

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Księga abstraktów z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowanej przez

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo