UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1."

Transkrypt

1 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2008 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Opracowanie i wdroŝenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyŝszych standardów edukacyjnych 103, , Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Program rozwoju Akademii Medycznej we 91, , Akademia Morska w Gdyni Rozwijaj Ŝagle Akademio! 86, , Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów Podyplomowe Studia muzyki filmowej, komputerowej i twórczości audiowizualnej 92, , Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie Rozwój potencjału dydaktycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie 83, , Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Sztuka Przedsiębiorcza - Rozwój współpracy z przedsiębiorcami jako element programu rozwoju uczelni 99, , im. Stanisława Staszica w Pile "Równy start" Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku kierunków politechnicznych 90, , w Głogowie Krok do sukcesu - zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni 100, , Politechnika Częstochowska Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej 88, , Politechnika Gdańska Przygotowanie i realizacja studiów podyplomowych "Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych" 87, , Dostosowanie kierunku "InŜynieria Środowiska" do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy 92, , Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu wiedzy technicznej w regionie 94, , Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów Politechniki Krakowskiej 94, , Politechnika Lubelska Nowoczesna edukacja - rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej 90, , Politechnika Łódzka 16 Politechnika Łódzka Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie uczelnią, nowoczesna ofert edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, takŝe osób niepełnosprawnych Przygotowanie i realizacja nowych kierunków studiów w odpowiedzi na współczesne potrzeby rynku pracy i wymagania gospodarki opartej na wiedzy 102, , , , Politechnika Opolska Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej - AKROPOL 89, , Politechnika Poznańska Era inŝyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej 101, , Politechnika Śląska I etap wdroŝenia kompleksowego Programu Rozwoju Politechniki Śląskiej w Gliwicach 97, , Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu 102, , Politechnika Warszawska Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej 90, , Śląska WyŜsza Szkoła Informatyczno - Medyczna Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia w uczelniach technicznych poprzez wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie organizacji praktyk studenckich 86, , Uniwersytet Ekonomiczny we Akademia Ekonomiczna we kuźnią kadr menedŝerskich dla opartej na wiedzy gospodarki 93, , Uniwersytet Gdański Program wdroŝenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim 88, , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum Program rozwoju Collegium Medicum UMK 93, , Uniwersytet Opolski Z dyplomem po sukces. Zwiększenie potencjały dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie kluczowych dla gospodarki nauk matematycznych, fizycznych i technicznych 89, ,

2 27 Uniwersytet Opolski Wzmocnienie potencjału dydaktycznego kierunków przyrodniczych i technicznych na Uniwersytecie Opolskim w zakresie ochrony i gospodarowania środowiskiem 94, , Uniwersytet Śląski w Katowicach UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy 105, , Warszawski Uniwersytet Medyczny Poprawa jakości nauczania poprzez stworzenie Nowatorskiego Modelu Nauczania z zakresu Ratownictwa Medycznego 94, , WyŜsza Szkoła Bankowa w Gdańsku Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju WyŜszej Szkoły Bankowej w Gdańsku 105, , WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu Budowa potencjału rozwojowego WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu przez wzrost jakości i efektywności kształcenia 88, , WyŜsza Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu Uczelnia dla biznesu - wsparcie Informatyki w Małopolsce, jako kluczowego kierunku studiów dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 96, , WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Kompetentnie ku przyszłości 106, , WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Program rozwoju WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania - Uczelnia Jutra 95, , Przedsiębiorcza Uczelnia 95, , WyŜsza Szkoła Zarządzania i Finansów w Białymstoku Program Rozwoju WSFiZ w Białymstoku 87, , OGÓŁEM: ,94 II EDYCJA KONKURSU konkurs nr 2/POKL/4.1.1/2008 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Nowe media i technologie wiedzy w programach studiów ekonomicznych - synergia teorii i praktyki 87, , Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości" 92, , InŜynieria naftowa i gazownicza - odpowiedzią na nowe wyzwania gospodarki opartej na wiedzy 93, , Studia podyplomowe na odległość z matematyki finansowej 91, , Doskonalenie i rozwój potencjału dydaktycznego kierunku Informatyka w AGH 84, , Fabryka inŝynierów 83, , Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 87, , Bielska WyŜsza Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza Podbeskidzka Strefa Edukacji: Rozwój potencjału dydaktycznego i doskonalenie procesu kształcenia w BWS im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej 108, , Chrześciajńska Akademia Teologiczna w Dolnośląska Szkoła WyŜsza we Dolnośląska Szkoła WyŜsza we ChAT jako promotor integracji społecznej 90, , Wydział Nauk Technicznych - nowy kierunek rozwoju DSW 102, , Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej 94, , Gdańska WyŜsza Szkoła Humanistyczna Wszechstronny rozwój społeczności akademickiej GWSH sposobem na wzrost potencjału Uczelni 96, , Kujawsko-Pomorska Szkoła WyŜsza w KPSW nośnikiem kształcenia dla zdiagnozowanych potrzeb gospodarczych regiony i kraju 98, , Państwowa WyŜsza Szkoła Informatyki i Pielęgniarstwo i Kosmetologia - studia ze środków UE 102, , Przedsiębiorczości w ŁomŜy 15 w Krośnie Kurs na gospodarkę! - Program rozwoju Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Krośnie 83, , w Nowym Sączu Start do kariery - przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy 91, , w Skierniewicach Pewny start na rynek pracy - wsparcie Biura Karier PWSZ w Skierniewicach w aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów 89, , w Tarnowie KLEKSS Kapitał Ludzki - Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły 85, ,

3 19 w Tarnowie KLEKSS BIS Kapitał Ludzki - Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły 89, , w Zamościu Kształcimy nowocześnie. Działamy lokalnie. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Zamościu 103, , Podkarpacka Szkoła WyŜsza im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle Program rozwoju PSW w Jaśle 95, , Politechnika Gdańska 23 Politechnika Gdańska 24 Politechnika Koszalińska 25 Politechnika Łódzka Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej Przygotowanie i realizacja kierunku InŜynieria Biomedyczna - studia międzywydziałowe Program Rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych PodwyŜszenie kompetencji kadry akademickiej i umiejętności absolwentów w aspekcie nowoczesnych metod analizy, symulacji i optymalizacji w procesie projektowania i eksploatacji 93, , , , , , , , Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Kompetencja językowa kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju naukowego i europejskiego rynku pracy 84, , Politechnika Śląska Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej - otwarcie specjalności i przygotowanie kadry 100, , Politechnika Wrocławska Lepsze przygotowanie steudentów PW do wejścia na rynek pracy 85, , Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych Nowoczesna kadra dla e-gospodarki - program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu PJWSTK 94, , Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Postaw na jakość - realizacja Strategii Rozwoju PAM w Szczecinie 86, , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych instumentalnych metod analitycznych w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego Ŝywności i pasz 87, , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Program unowocześniania kształcenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów 99, , Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych 98, , eduprogres - Edukacja na rzecz Gospodarki 88, , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 36 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Mechatronika kierunkiem przyszłości - dostosowanie oferty edukacyjnej UKW do potrzeb rynku pracy Nowoczessne metody i techniki kształcenia w UMCS. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału MFil 86, , , , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet otwarty na jutro 91, , Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: "Wykorzystać szanse, sprostać wyzwaniom" 85, , Uniwersytet Medyczny w Lublinie Nowe kierunki dla kadr medycznych 91, , Uniwersytet Medyczny w Lublinie Profesjonalne kadry medyczne - rozszerzenie oferty edukacyjnej UM w Lublinie 83, , Uniwersytet Medyczny w Łodzi 42 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Poprawa jakości nauczania w języku angielskim na UM w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej Opracowanie i wdroŝenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na UM w Łodzi 90, , , , Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 82, , Uniwersytet Rzeszowski Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu 89, , Uniwersytet w Białymstoku Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszłości 96, , Uniwersytet w Białymstoku Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami 91, , Uniwersytet w Białymstoku Opracowanie i wdroŝenie programu nauczania prawniczego języka angielskiego z zastosowaniem nowatorskich materiałów dydaktycznych 90, , Uniwersytet Wrocławski Absolwent UWr. na rynku pracy - sukces dzięki kompetencjom 91, , Wielkopolska WyŜsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie Zintegrowany program rozwoju WWSHE w Jarocinie 85, , Wrocławska WyŜsza Szkoła Informatyki Stosowanej WyŜsza InŜynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu Podyplomowe Studium Tłumaczeń Specjalistycznych i Narzędzi Komputerowych 86, , Nowa jakość kształcenia - Program Rozwojowy WISBiOP w Radomiu - (Etap I - ISO) 87, ,

4 52 WyŜsza Szkoła Bankowa we W przyjaznych warunkach przygotowujemy studentów do zawodowych karier 85, , WyŜsza Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu Aktywna Edukacja - projekt dla podniesienia potencjału Uczelni w zakresie nowoczesnych metod kształcenia ustawicznego 82, , WyŜsza Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie Nowoczesna Uczelnia 86, , WyŜsza Szkoła Gospodarki Budowa potencjału rozwojowego WyŜszej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Alcide De Gasperi w Józefowie Józefowie 91, , WyŜsza Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Kompleksowe wsparcie rozwoju WSH im. B. Markowskiego w Kielcach 89, , WyŜsza Szkoła Humanistyczna TWP Wiedza, staŝ i praktyka kluczem do kariery 87, , WyŜsza Szkoła Humanistyczna TWP Nowe studia podyplomowe tyflopedagogika - dajmy szansę niewidomym i słabowidzącym 84, , WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wzmocnienie i rozwój potencjału w zakresie kształcenia z informatyki zgodnie z potrzebami rynku pracy 94, , WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Jakość - Edukacja - Sukces 89, , WyŜsza Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Poszerzanie, doskonalenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej WyŜszej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy 95, , WyŜsza Szkoła MenedŜerska w WyŜsza Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku WyŜsza Szkoła MenedŜerska w z EFS do rozwoju 91, , Studia podyplomowe elementem rozwoju uczelni 82, , Akademia Rozwoju Kompetencji 82, , Zachodniopomorska Szkoła Biznesu E-Spektrum kompleksowy system rozwoju potencjału i oferty edukacyjnej ZPSB w Szczecinie 82, , OGÓŁEM: ,73 III EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Politechnika Wrocławska Rozwój potencjału dydaktycznno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej 91, , Politechnika Wrocławska Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej 101, , Uniwersytet Warszawski Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Nauk Matematyczno-Przyrodniczych w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW 87, , Poznańska WyŜsza Szkoła Biznesu i Języków Obcych Zarządzanie w hotelarstwie - studia w języku angielskim oraz szkolenia dla osób spoza środowiska akademickiego 92, , Collegium Civitas "Międzynarodowe wyzwania - nowe szanse studiów społecznych" - projekt rozwoju Collegium Civitas" 93, , Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Pedagogika specjalna - nowa specjalność 88, , Warszawski Uniwersytet Medyczny 8 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej i dywersyfikacja oferty szkoleniowej w obszarze diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby WyŜsza jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 76, , , , Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha Doskonalenie potencjału dydaktyczno-naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyŝszych 88, , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 11 Politechnika Śląska 12 Uniwersytet Rzeszowski Nowoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach ekonomicznych Otwarcie i rozwój studiów inŝynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim 78, , , , , , Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji w warszawskiej WyŜszej Szkole Informatyki 98, , WyŜsza Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Specjalność Prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego, oraz doszkalanie kadry naukowej z zakresu specjalistycznych języków obcych 68, , WyŜsza Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach Modyfikacja programu na kierunku studiów Informatyka i utworzenie nowej specjalności 70, ,

5 16 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu Internacjonalizacja Uczelni - Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku 85, , Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu Oliwska Kuźnia Olimpijczyków 67, , Uniwersytet Łódzki Edukacja - Regiony - Regionalizacja: program rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu w ramach strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego 71, , Uniwersytet Ekonomiczny we Kuźnia Kadr 2, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i szkolenie kadry dydaktycznej 91, , Kreatywny humanista 82, , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyŝszenie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej 79, , Uniwersytet Warszawski Fizyka wobec wyzwań XXI wieku 86, , Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Nowa era menedŝera - program rozwoju potencjału dydaktycznego Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu 84, , WyŜsza Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks.Emila Szramka w Tychach Podniesienie poziomu zdolności edukacyjnych i dydaktycznych w WyŜszej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach 77, , Uniwersytet Warszawski Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia - likwidowaie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji 85, , Uniwersytet Warszawski Srodowiskowe Studia doktoranckie z Nauk Matematycznych 93, , Uniwersytet Warszawski Nowoczesny Uniwersytet - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego 86, , Politechnikę Świętokrzyską Politechnikę Świętokrzyską 79, , Politechnika Śląska 30 Uniwersytet Zielonogórski Otwarcie nowego kierunku studiów i nowych specjalności oraz organizacja specjalistycznych kursów w Politechnice Śląskiej wraz z systemem staŝy dla kadry akademickiej uczelni Unowocześnienie programów, poprawa jakości kształcenia oraz otwarcie nowej specjalności ekofizyka na kierunku fizyka w Uniwersytecie Zielonogórskim 76, , , , WyŜsza Szkoła Biznesu - National- Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Administracja dla gospodarki- podniesienie potencjału uczelni w zakresie oferty dla administracji publicznej 64, , WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie WyŜsza Szkoła Handlowa we Do kariery na skrzydłach - studiuj Aviation Managment 96, , Kształcimy dla pracy 89, , Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej 77, , Politechnika Lubelska Politechnika XXI wieku 80, , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zintegrowany program wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie nauk fizycznych: "Proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości" 81, , w Tarnowie "PR" KADR - Program Rozwoju Kadr 73, , Uniwersytet im Adama Mickiewicza Dialog miedzykulturowy podstawą społeczeństwa obywatelskiego 86, , Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej 75, , "Nowoczesny Wykładowca" - Tutor i Coach" 78, , Politechnika Śląska, Instytut Informatyki Utworzenie nowej specjalności Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka, na Wydziale AEiI Politechniki Śląskiej: Eksploracja Danych (Data Mining) 80, , Politechnika Białostocka 43 Szkoła Główna Handlowa Podniesienie potencjału uczelni wyŝszych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Studia doktoranckie w języku angielskim jako narzędzie wzmocnienia pozycji SGH w ramach Europejskiego Obszru Szkolnictwa WyŜszego oraz Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji 78, , , , Politechnika Warszawska Przygotowanie i realizacja specjalności Fizyka Medyczna 78, , Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Podkarpackie skrzydła - program rozwoju kierunku lotniczego na Politechnice Rzeszowskiej 80, , Uniwersytet Warszawski Archeologia podwodna - rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW 66, , Miedzynarodowa WyŜsza Szkoła Logistyki i Transportu we Wroclawiu Kompetentne kadry gospodarki - oferta MWSLiT 63, , WyŜsza Szkoła Bankowa w Toruniu WSB w Toruniu jako Centrum Kształcenia Otwartego kadr sektora turystycznego 96, ,

6 49 Politechnika Opolska Uruchomienie nowego kierunku Studiów I stopnia "Architektura i Urbanistka" jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej 73, , WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli Wzmocnienie potencjału dydaktycznego WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej woli poprzez rozwój i podwyŝszenie jakości i kompetencji kadry akademickiej Uczelni 73, , Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Dietetyk - poszukiwany specjalista w systemie promocji i ochrony zdrowia 76, , Politechnika Śląska 53 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Chemia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej - otwarcie specjalności Chemia Bioorganiczna Innowacyjne formy kształcenia pedagogiczno-artystycznego na Wydziale Artystycznym UMCS 75, , , , WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Rozwój Potencjału Dydaktycznego WyŜszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlach 74, , WyŜsza Szkoła Zarządzania i Prawa im. Wykładowy angielski - drzwi do "zarządzania" w UE 70, , Heleny Chodkowskiej w 56 WyŜsza Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego Kompetentnie w Europie - program Rozwoju Wyzszej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego 68, , Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Przedsiębiorczy profesionalista w polskim systemie zdrowia publicznego 75, , Uniwersytet Wrocławski Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 73, , OPERACJA SUKCES - unikatowy model kształcenia na Wydziale lekarskim Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Wydział Uniwersytetu medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na Lekarski) wiedzy 90, , Uniwersytet Jagieloński - Collegium Medicum Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae 83, , Wielkopolska WyŜsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie Droga do rozwoju - Budowa Potencjału Wielkopolskiej WyŜszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie 70, , Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa 77, , Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku- Białej Ratownik medyczny z licencjatem 70, , Kuźnia Liderów - Szkoła Mentorów 82, , Uniwersytet Przyrodniczy we Zarządzanie i inzynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we 74, , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uzupełnienie oferty dydaktycznej o interdyscyplinarny kurs "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w biologii i diagnostyce" 91, , Uniwersytet Jagieloński Poszerzenie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Jagielońskiego 78, , WyŜsza Szkoła Bankowa we W słuŝbie społeczeństwu - podnoszenie jakości oferty edukacyjnej Uczelni 66, , WyŜsza Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Odpowiedź na wyzwanie gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP 87, , Politechnka Gdańska Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii 78, , WyŜszą Szkołę Studiów Międzynarodowych Rozwój WyŜszej Szkoły Studiów Miedzynarodowych poprzez tworzenieinnowacyjnych specjalności 78, , WyŜsza Szkoła Gospodarki w Rozwój potencjau dydaktycznego WyŜszej Szkoły Gospodarki w z zakresu kształcenia informatyczno-ekonomicznego 84, , Uniwersytet Jagielloński 74 Politechnika Warszawska Utworzenie anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o specjalności ekologia i wzmocnienie potencjału dydaktycznego kadry Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu jagiellońskiego WdroŜenie pilotaŝowych programów edukacyjnych w zakresie Innowacyjnej Przedsiębiorczości w Politechnice Warszawskiej 81, , , , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na Wydziale Mat-Fiz-Inf 80, , Uniwersytet Przyrodniczy we Bioinformatyka- rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we 85, , Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i InŜynierii Środowiska w Politechnice Rzeszowskiej 72, , Akademia Morska w Szczecinie CAŁA NAPRZÓD! Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branŝą morską 80, , Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Sniadeckich Miedzyuczelniane Specjalność Multimedialna 78, , Silna i Odporna Kadra Olimpijska 74, , Politechnika Śląska Interaktywne kształcenie inŝyniera 84, ,

7 82 Szkoła Główna Handlowa Innowacyjna SGH - program rozwoju i internacjonalizacji 74, , Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej Budownictwo - mostem między tradycją regionu a nowoczesnością 74, , OGÓŁEM: ,53 konkurs nr 2/POKL/4.1.1/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Uniwersytet Rzeszowski Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy 91, , Bydgoska Szkoła WyŜsza Cel - kariera. Innowacyjne formy aktywizacji zawodowej studentów 66, , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy 69, , Poznańska WyŜsza Szkoła Biznesu i Języków Obcych Kompetentny Absolwent - program rozwoju studentów i absolwentów 83, , Politechnika Poznańska Wiedza dla gospodarki 80, , WyŜsza Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni Studiuj dla karieryi - Kompleksowy pragram rozwoju WyŜszej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni 86, , WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Kadry dla gospodarki transgranicznej. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego WSZiA w Zamościu 85, , Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki w Z teorią w praktykę - program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI we współpracy z pracodawcami 90, , Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej SpręŜyna kariery 81, , Uniwersytet w Białymstoku Nauka i Praca dla rozwoju człowieka, uczelni i regionu 95, , WyŜsza Szkoła Nauk Humanistycznych Humaniści na rynku pracy. Dostosowanie oferty edukacyjnej WSNHiD do potrzeb i Dziennikarstwa (WSNHiD) w Poznaniu rynku pracy 85, , Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku ACK - Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku 91, , Politechnika Opolska Jedna uczelnia, wiele moŝliwości. Program rozwoju kompetencji i umiejętności 76, , PWSZ w Głogowie Wizualizacje w przemyśle i sztuce - nowa jakość kształcenia 84, , WyŜsza Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim InŜynier Metalurg - zawód przyszłości 66, , WyŜsza Szkoła Gospodarki Zwiększenie jakości usług i silniejsze powiązanie z potrzebami rynku pracy i Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w gospodarki opartej na wiedzy w WyŜszej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. 85, , Józefowie Alcide de Gasperi w Józefowie 17 PWSZ im. Witelona w Legnicy BliŜej realiów rynkowych - wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami 66, , Politechnika Koszalińska Program rozwojowy politechniki Koszalińskiej w zakresie przybliŝenia kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy 81, , Międzynarodowa WyŜsza Szkoła Logistyki i Transportu we EDULOG - Edukacja Logistyczna 86, , Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dosotosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno-medialnych) 83, , WyŜsza Szkoła Bankowa we Współpraca z pracodawcami szansą zbudowania indywidualnej ścieŝki kariery zawodowej studenta 87, , Politechnika Świętokrzyska Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia jakości usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach 83, , WyŜsza Szkoła Zarządzania w Częstochowie InŜynier - praktyczny zawód 96, , PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile START DO KARIERY - Przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ w Pile do wejścia na rynek pracy 73, , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zwiększenie konkurencyjności i potencjału Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie poprzez rozszerzenie i dostosowanie do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej Wydziału Prawa i Administracji 91, , WyŜsza Szkoła Bankowa w Gdańsku Praktycznie najlepsi - program kształtowania przyszłości studentów w biznesie 71, , PWSZ im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Przejdźmy do praktyki! - PilotaŜowa ścieŝka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy 84, , Szczecińska Szkoła WyŜsza Collegium Balticum Języki, doradztwo, staŝ i masz pracę! 76, ,

8 29 WyŜsza Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej Nowe specjalności, staŝe i warsztaty szansą na wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WSTiE 73, , Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Dolnośląska WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Kierunek Przyszłości - InŜynieria Biomedyczna 78, , Wzmocnienie potencjału DWSPiT w Polkowicach 93, , Radomska Szkoła WyŜsza Program Rozwoju Radomskiej Szkoły WyŜszej 95, , WyŜsza Szkoła Gospodarki w Nowe specjalności w mechatronice - rozwój nowoczesnego kształcenia w WyŜszej Szkole Gospodarki w 79, , WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Era inŝyniera - rozwój potencjału edukacyjnego WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 93, , PWSZ w Suwałkach Ratownictwo Medyczne - wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Suwałkach 93, , Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wykorzystaj szansę - zajęcia wyrównawcze, kursy szkolenia i staŝe kluczem do sukcesu na rynku pracy 86, , WyŜsza Szkoła Zarządzania w Gdańsku Rozwój potencjału dydaktycznego WyŜszej Szkoły Zarządzania w Gdańsku 84, , WyŜsza Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Rozwój i wzmocnienie potencjału WSIiZ w 70, , WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach WdroŜenie strategii rozwoju w WyŜszej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 91, , Gdańska WyŜsza Szkoła Humanistyczna w Gdańsku Wzbogacenie, rozszerzenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej GWSH 80, , Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Od Orlika do Olimpijczyka - kadry menadŝerskie i trenerskie dla sportu 83, , Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet kompetencji 91, , WyŜsza Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) 100, , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Adekwatni na rynku pracy 75, , PWSZ we Włocławku PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki 89, , Uniwersytet Jagielloński Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - ''Wiking'' 74, , WyŜsza Szkoła Informatyki w Łodzi Przygotowanie i realizacja kompleksowych działań mających na celu skuteczne wejście na rynek pracy studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi 82, , Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej 81, , Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Nowoczesny - Współpraca 94, , Akademia Morska w Szczecinie Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie 88, , WyŜsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Chcemy się rozwijać! - rozszerzenie oferty edukacyjnej WyŜszej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 83, , WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarządzania Program rozwoju WyŜszej Szkoły Ekologii i Zarządzania w 75, , Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi WyŜsza Szkoła Środowiska w KOSMETOLOG - zawód XXI wieku 98, , Opracowanie i wdroŝenie progarmu studiów inŝynierskich geodezja i kartografia w Społecznej WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Modernizacja i rozwój systemu nauczania informatyki w Społecznej WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania 98, , , , Lotnictwo i kosmonautyka - kierunek dla profesjonalistów 86, , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK. 89, , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie SYNERGIA - kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej 92, , WyŜsza Szkoła Bankowa w Toruniu Absolwent WSB w Toruniu profesjonalnym pracownikiem regionalnego rynku pracy 86, , WyŜsza Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie Studia uzupełniające magisterskie - specjalność tłumacz konferencyjny 73, , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy 83, ,

9 62 Nowoczesny Pedagog 92, , Szkoła WyŜsza im. Bogdana Jańskiego Absolwent Jańskiego pilnie poszukiwany na rynku pracy - Kompleksowy rozwój bazy dydaktycznej Szkoły WyŜszej im. Bogdana Jańskiego 76, , PWSZ w Chełmie Myśl strategicznie! Ucz się praktycznie! Program rozwojowy PWSZ w Chełmie 79, , WyŜsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Innowacyjne specjalności na kierunku Informatyka w WyŜszej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 93, , Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Warszawska WyŜsza Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego WyŜsza Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim MenedŜer turystyki i rekreacji 70, , Nowoczesne metody zarządzania w biznesie - nowa specjalność na kierunku zarządzanie w WWSE 68, , Gospodarka przestrzenna - kierunek z wizją 89, , Szkoła Główna Handlowa w Innowacyjna SGH = wiedza + doświadczenie 84, , Uniwersytet Ekonomiczny we Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i lepsze przygotowanie studentów i absolwentów 79, , WyŜsza Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Szczecinie Rozwój potencjału dydaktycznego WSTE w Szczecinie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami 68, , Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości 81, , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego rynku pracy 75, , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych 72, , Uniwersytet Warszawski Zawód psycholog: dostosowanie programów specjalizacji i staŝy dla studentów psychologii UW do wymagań rynku pracy 75, , Państwowa WyŜsza Szkoła Informatyki i Profesjonalne kadry administracji podstawą sprawnie funkcjonującego państwa 78, , Przesdiębiorczości w ŁomŜy 77 WyŜsza Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) - Z Nami UłoŜysz Swoją Przyszłość 97, , WyŜsza Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach Inwestycje w Kapitał Ludzki na WSETiNS szansą rozwoju uczelni, regionu i kraju 74, , WyŜsza Szkoa Biznesu w Pile MenadŜer transportu i spedycji, MenadŜer logistyki - efektywne zarządzanie potencjałem gospodarczym regionu 108, , OGÓŁEM: ,00

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1.

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1. ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/200 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY 1 Akademia Ekonomiczna im. Karola

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność 1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 2 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 75,73 3 WyŜsza Szkoła Bankowa we 71,97 4 Szkoła WyŜsza im. Pawła

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Aleksandra Rybińska

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Aleksandra Rybińska 1 Politechnika Wrocławska 2 Politechnika Wrocławska Informatyka kluczem do przyszłości kształcenie zamawiane na kierunku Informatyka Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Agnieszka Albin

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Agnieszka Albin konkurs 1/POKL/4.1.2/2012 1 005 Politechnika Wrocławska Informatyka kluczem do przyszłości kształcenie zamawiane na kierunku Informatyka Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej 109,5 2012-11-12

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3 tel. (0-22) 628-88-25; fax (0-22) 529-27-07 www.nauka.gov.pl 21 sierpnia 2008 r. UCZELNIE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI CZYLI KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3.

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 4. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.07.04 16:19:19 +02'00' Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 maja 2014 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ZATWIERDZAM DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ZATWIERDZAM Załącznik nr 3 DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU LISTA RANKINGOWA KONKURS NR 2/SP/POWER/3.1/2015 Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie Do dofinansowania wskazanych

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Losy absolwentów liceum i gimnazjum 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej Klasa 3A 36 uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Rankingu w opinii dyrektorów personalnych. Ankietę przeprowadzono w ramach II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę.

Wyniki Rankingu w opinii dyrektorów personalnych. Ankietę przeprowadzono w ramach II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę. Wyniki Rankingu w opinii dyrektorów personalnych. Ankietę przeprowadzono w ramach II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę.PL Metodologia badania Organizatorem badania jest Polskie

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2016

Losy absolwentów 2016 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 06 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2233/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 2233/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA Nr 2233/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: wydania opinii potwierdzającej zgodność projektów w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione NEGATYWNIE. Uczelnia Miejscowość Tytuł projektu. Warszawa. Łomża. Warszawa.

LISTA RANKINGOWA. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione NEGATYWNIE. Uczelnia Miejscowość Tytuł projektu. Warszawa. Łomża. Warszawa. LISTA RANKINGOWA Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione NEGATYWNIE L.p. Nr kancelar. Nr KSI Uczelnia Miejscowość Tytuł projektu Liczba punktów 1. 860 197 Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk o Zdrowiu) 3) Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) Projekt, 12.11.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE

DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE TABL.1(80). STUDENCI a SZKÓŁ WYŻSZYCH (łącznie z cudzoziemcami) Stan w dniu 30 XI 2006 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym Na studiach stacjonarnych niestacjonarnych O G Ó Ł E M...

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA (NEGATYWNE) Program rozwojowy WSEZ w Łodzi 79,5. Nowe Cele - Nowe Kierunki 77,5

LISTA RANKINGOWA (NEGATYWNE) Program rozwojowy WSEZ w Łodzi 79,5. Nowe Cele - Nowe Kierunki 77,5 LISTA RANKINGOWA (NEGATYWNE) L.p. DWI KSI Uczelnia Tytuł projektu SUMA OGÓLNA 1. 1906 310 Wszechnica Mazurska w Olecku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 81,5 2. 1968 399 Akademia Górniczo - Hutnicza

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Opracowanie: Tomasz Łęczyński Dane zostały zebrane za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Klasa 3LA Liczba uczniów w klasie 36 Liczba uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych W innych szkołach 35 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Liczba uczniów niekontynuujących

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Zebrano informacje o dalszej edukacji 139 absolwentów LO Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2, czyli 90% ogólnej liczby uczniów, którzy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projekru. 3 Akademia Morska w Gdyni Kompas Kariery

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projekru. 3 Akademia Morska w Gdyni Kompas Kariery Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projekru 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 2 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Biuro Karier programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV ABK przyczółkiem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys).

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys). Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys). Bartosz Zalewski Zabrze 05 Turystyka dziedzictwa przemysłowego (nazywana także przemysłową lub

Bardziej szczegółowo

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h Ranking polskic uniwersytetów klasycznyc według indeksu Hirsca L.p. na 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 14,59 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27075 299213 267027 153 2,58

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE fot. Brunon Fidrych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zdobył szereg prestiżowych nagród, m.in.: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 2016 Termin składania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Losy absolwentów V LO Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Informacje ogólne Liczba absolwentów: 89 Liczba studiujących absolwentów: 64 Studiuje w kraju: 62 Trójmiasto: 43 Inne miasta: 9 Studiuje

Bardziej szczegółowo

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni Świadectwa charakterystyki budynku - wykaz uczelni Lista uczelni posiadających zatwierdzony przez MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program studiów podyplomowych uprawniających do wykonywania świadectw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2010 r. Projekt 01.12.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Nowe horyzonty-innowacyjne aplikacje systemów antyplagiatowych dla wspierania oryginalności i kreatywności 2 Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK NA (/NIE) (/NIE) 1 PL BIALA01 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula. 2 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula. 2 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nazwa Wnioskodawcy 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 2 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 3 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Tytuł projektu Biuro Karier programowanie

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK 1 PL BIALA01 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (/NIE) (/NIE) 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4 PL BIALYST03

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Wykaz wniosków spełniających kryteria formalne w konkursie "Mobilność-szkoły wyŝsze" rok 2011

Wykaz wniosków spełniających kryteria formalne w konkursie Mobilność-szkoły wyŝsze rok 2011 1 PL BIALA01 Państwowa Szkoła WyŜsza im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4 PL BIALYST03 WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo