UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1."

Transkrypt

1 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2008 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Opracowanie i wdroŝenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyŝszych standardów edukacyjnych 103, , Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Program rozwoju Akademii Medycznej we 91, , Akademia Morska w Gdyni Rozwijaj Ŝagle Akademio! 86, , Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów Podyplomowe Studia muzyki filmowej, komputerowej i twórczości audiowizualnej 92, , Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie Rozwój potencjału dydaktycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie 83, , Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Sztuka Przedsiębiorcza - Rozwój współpracy z przedsiębiorcami jako element programu rozwoju uczelni 99, , im. Stanisława Staszica w Pile "Równy start" Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku kierunków politechnicznych 90, , w Głogowie Krok do sukcesu - zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni 100, , Politechnika Częstochowska Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej 88, , Politechnika Gdańska Przygotowanie i realizacja studiów podyplomowych "Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych" 87, , Dostosowanie kierunku "InŜynieria Środowiska" do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy 92, , Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu wiedzy technicznej w regionie 94, , Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów Politechniki Krakowskiej 94, , Politechnika Lubelska Nowoczesna edukacja - rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej 90, , Politechnika Łódzka 16 Politechnika Łódzka Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie uczelnią, nowoczesna ofert edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, takŝe osób niepełnosprawnych Przygotowanie i realizacja nowych kierunków studiów w odpowiedzi na współczesne potrzeby rynku pracy i wymagania gospodarki opartej na wiedzy 102, , , , Politechnika Opolska Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej - AKROPOL 89, , Politechnika Poznańska Era inŝyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej 101, , Politechnika Śląska I etap wdroŝenia kompleksowego Programu Rozwoju Politechniki Śląskiej w Gliwicach 97, , Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu 102, , Politechnika Warszawska Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej 90, , Śląska WyŜsza Szkoła Informatyczno - Medyczna Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia w uczelniach technicznych poprzez wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie organizacji praktyk studenckich 86, , Uniwersytet Ekonomiczny we Akademia Ekonomiczna we kuźnią kadr menedŝerskich dla opartej na wiedzy gospodarki 93, , Uniwersytet Gdański Program wdroŝenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim 88, , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum Program rozwoju Collegium Medicum UMK 93, , Uniwersytet Opolski Z dyplomem po sukces. Zwiększenie potencjały dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie kluczowych dla gospodarki nauk matematycznych, fizycznych i technicznych 89, ,

2 27 Uniwersytet Opolski Wzmocnienie potencjału dydaktycznego kierunków przyrodniczych i technicznych na Uniwersytecie Opolskim w zakresie ochrony i gospodarowania środowiskiem 94, , Uniwersytet Śląski w Katowicach UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy 105, , Warszawski Uniwersytet Medyczny Poprawa jakości nauczania poprzez stworzenie Nowatorskiego Modelu Nauczania z zakresu Ratownictwa Medycznego 94, , WyŜsza Szkoła Bankowa w Gdańsku Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju WyŜszej Szkoły Bankowej w Gdańsku 105, , WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu Budowa potencjału rozwojowego WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu przez wzrost jakości i efektywności kształcenia 88, , WyŜsza Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu Uczelnia dla biznesu - wsparcie Informatyki w Małopolsce, jako kluczowego kierunku studiów dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 96, , WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Kompetentnie ku przyszłości 106, , WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Program rozwoju WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania - Uczelnia Jutra 95, , Przedsiębiorcza Uczelnia 95, , WyŜsza Szkoła Zarządzania i Finansów w Białymstoku Program Rozwoju WSFiZ w Białymstoku 87, , OGÓŁEM: ,94 II EDYCJA KONKURSU konkurs nr 2/POKL/4.1.1/2008 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Nowe media i technologie wiedzy w programach studiów ekonomicznych - synergia teorii i praktyki 87, , Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości" 92, , InŜynieria naftowa i gazownicza - odpowiedzią na nowe wyzwania gospodarki opartej na wiedzy 93, , Studia podyplomowe na odległość z matematyki finansowej 91, , Doskonalenie i rozwój potencjału dydaktycznego kierunku Informatyka w AGH 84, , Fabryka inŝynierów 83, , Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 87, , Bielska WyŜsza Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza Podbeskidzka Strefa Edukacji: Rozwój potencjału dydaktycznego i doskonalenie procesu kształcenia w BWS im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej 108, , Chrześciajńska Akademia Teologiczna w Dolnośląska Szkoła WyŜsza we Dolnośląska Szkoła WyŜsza we ChAT jako promotor integracji społecznej 90, , Wydział Nauk Technicznych - nowy kierunek rozwoju DSW 102, , Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej 94, , Gdańska WyŜsza Szkoła Humanistyczna Wszechstronny rozwój społeczności akademickiej GWSH sposobem na wzrost potencjału Uczelni 96, , Kujawsko-Pomorska Szkoła WyŜsza w KPSW nośnikiem kształcenia dla zdiagnozowanych potrzeb gospodarczych regiony i kraju 98, , Państwowa WyŜsza Szkoła Informatyki i Pielęgniarstwo i Kosmetologia - studia ze środków UE 102, , Przedsiębiorczości w ŁomŜy 15 w Krośnie Kurs na gospodarkę! - Program rozwoju Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Krośnie 83, , w Nowym Sączu Start do kariery - przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy 91, , w Skierniewicach Pewny start na rynek pracy - wsparcie Biura Karier PWSZ w Skierniewicach w aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów 89, , w Tarnowie KLEKSS Kapitał Ludzki - Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły 85, ,

3 19 w Tarnowie KLEKSS BIS Kapitał Ludzki - Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły 89, , w Zamościu Kształcimy nowocześnie. Działamy lokalnie. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Zamościu 103, , Podkarpacka Szkoła WyŜsza im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle Program rozwoju PSW w Jaśle 95, , Politechnika Gdańska 23 Politechnika Gdańska 24 Politechnika Koszalińska 25 Politechnika Łódzka Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej Przygotowanie i realizacja kierunku InŜynieria Biomedyczna - studia międzywydziałowe Program Rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych PodwyŜszenie kompetencji kadry akademickiej i umiejętności absolwentów w aspekcie nowoczesnych metod analizy, symulacji i optymalizacji w procesie projektowania i eksploatacji 93, , , , , , , , Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Kompetencja językowa kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju naukowego i europejskiego rynku pracy 84, , Politechnika Śląska Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej - otwarcie specjalności i przygotowanie kadry 100, , Politechnika Wrocławska Lepsze przygotowanie steudentów PW do wejścia na rynek pracy 85, , Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych Nowoczesna kadra dla e-gospodarki - program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu PJWSTK 94, , Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Postaw na jakość - realizacja Strategii Rozwoju PAM w Szczecinie 86, , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych instumentalnych metod analitycznych w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego Ŝywności i pasz 87, , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Program unowocześniania kształcenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów 99, , Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych 98, , eduprogres - Edukacja na rzecz Gospodarki 88, , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 36 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Mechatronika kierunkiem przyszłości - dostosowanie oferty edukacyjnej UKW do potrzeb rynku pracy Nowoczessne metody i techniki kształcenia w UMCS. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału MFil 86, , , , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet otwarty na jutro 91, , Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: "Wykorzystać szanse, sprostać wyzwaniom" 85, , Uniwersytet Medyczny w Lublinie Nowe kierunki dla kadr medycznych 91, , Uniwersytet Medyczny w Lublinie Profesjonalne kadry medyczne - rozszerzenie oferty edukacyjnej UM w Lublinie 83, , Uniwersytet Medyczny w Łodzi 42 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Poprawa jakości nauczania w języku angielskim na UM w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej Opracowanie i wdroŝenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na UM w Łodzi 90, , , , Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 82, , Uniwersytet Rzeszowski Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu 89, , Uniwersytet w Białymstoku Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszłości 96, , Uniwersytet w Białymstoku Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami 91, , Uniwersytet w Białymstoku Opracowanie i wdroŝenie programu nauczania prawniczego języka angielskiego z zastosowaniem nowatorskich materiałów dydaktycznych 90, , Uniwersytet Wrocławski Absolwent UWr. na rynku pracy - sukces dzięki kompetencjom 91, , Wielkopolska WyŜsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie Zintegrowany program rozwoju WWSHE w Jarocinie 85, , Wrocławska WyŜsza Szkoła Informatyki Stosowanej WyŜsza InŜynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu Podyplomowe Studium Tłumaczeń Specjalistycznych i Narzędzi Komputerowych 86, , Nowa jakość kształcenia - Program Rozwojowy WISBiOP w Radomiu - (Etap I - ISO) 87, ,

4 52 WyŜsza Szkoła Bankowa we W przyjaznych warunkach przygotowujemy studentów do zawodowych karier 85, , WyŜsza Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu Aktywna Edukacja - projekt dla podniesienia potencjału Uczelni w zakresie nowoczesnych metod kształcenia ustawicznego 82, , WyŜsza Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie Nowoczesna Uczelnia 86, , WyŜsza Szkoła Gospodarki Budowa potencjału rozwojowego WyŜszej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Alcide De Gasperi w Józefowie Józefowie 91, , WyŜsza Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Kompleksowe wsparcie rozwoju WSH im. B. Markowskiego w Kielcach 89, , WyŜsza Szkoła Humanistyczna TWP Wiedza, staŝ i praktyka kluczem do kariery 87, , WyŜsza Szkoła Humanistyczna TWP Nowe studia podyplomowe tyflopedagogika - dajmy szansę niewidomym i słabowidzącym 84, , WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wzmocnienie i rozwój potencjału w zakresie kształcenia z informatyki zgodnie z potrzebami rynku pracy 94, , WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Jakość - Edukacja - Sukces 89, , WyŜsza Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Poszerzanie, doskonalenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej WyŜszej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy 95, , WyŜsza Szkoła MenedŜerska w WyŜsza Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku WyŜsza Szkoła MenedŜerska w z EFS do rozwoju 91, , Studia podyplomowe elementem rozwoju uczelni 82, , Akademia Rozwoju Kompetencji 82, , Zachodniopomorska Szkoła Biznesu E-Spektrum kompleksowy system rozwoju potencjału i oferty edukacyjnej ZPSB w Szczecinie 82, , OGÓŁEM: ,73 III EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Politechnika Wrocławska Rozwój potencjału dydaktycznno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej 91, , Politechnika Wrocławska Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej 101, , Uniwersytet Warszawski Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Nauk Matematyczno-Przyrodniczych w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW 87, , Poznańska WyŜsza Szkoła Biznesu i Języków Obcych Zarządzanie w hotelarstwie - studia w języku angielskim oraz szkolenia dla osób spoza środowiska akademickiego 92, , Collegium Civitas "Międzynarodowe wyzwania - nowe szanse studiów społecznych" - projekt rozwoju Collegium Civitas" 93, , Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Pedagogika specjalna - nowa specjalność 88, , Warszawski Uniwersytet Medyczny 8 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej i dywersyfikacja oferty szkoleniowej w obszarze diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby WyŜsza jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 76, , , , Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha Doskonalenie potencjału dydaktyczno-naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyŝszych 88, , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 11 Politechnika Śląska 12 Uniwersytet Rzeszowski Nowoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach ekonomicznych Otwarcie i rozwój studiów inŝynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim 78, , , , , , Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji w warszawskiej WyŜszej Szkole Informatyki 98, , WyŜsza Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Specjalność Prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego, oraz doszkalanie kadry naukowej z zakresu specjalistycznych języków obcych 68, , WyŜsza Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach Modyfikacja programu na kierunku studiów Informatyka i utworzenie nowej specjalności 70, ,

5 16 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu Internacjonalizacja Uczelni - Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku 85, , Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu Oliwska Kuźnia Olimpijczyków 67, , Uniwersytet Łódzki Edukacja - Regiony - Regionalizacja: program rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu w ramach strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego 71, , Uniwersytet Ekonomiczny we Kuźnia Kadr 2, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i szkolenie kadry dydaktycznej 91, , Kreatywny humanista 82, , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyŝszenie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej 79, , Uniwersytet Warszawski Fizyka wobec wyzwań XXI wieku 86, , Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Nowa era menedŝera - program rozwoju potencjału dydaktycznego Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu 84, , WyŜsza Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks.Emila Szramka w Tychach Podniesienie poziomu zdolności edukacyjnych i dydaktycznych w WyŜszej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach 77, , Uniwersytet Warszawski Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia - likwidowaie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji 85, , Uniwersytet Warszawski Srodowiskowe Studia doktoranckie z Nauk Matematycznych 93, , Uniwersytet Warszawski Nowoczesny Uniwersytet - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego 86, , Politechnikę Świętokrzyską Politechnikę Świętokrzyską 79, , Politechnika Śląska 30 Uniwersytet Zielonogórski Otwarcie nowego kierunku studiów i nowych specjalności oraz organizacja specjalistycznych kursów w Politechnice Śląskiej wraz z systemem staŝy dla kadry akademickiej uczelni Unowocześnienie programów, poprawa jakości kształcenia oraz otwarcie nowej specjalności ekofizyka na kierunku fizyka w Uniwersytecie Zielonogórskim 76, , , , WyŜsza Szkoła Biznesu - National- Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Administracja dla gospodarki- podniesienie potencjału uczelni w zakresie oferty dla administracji publicznej 64, , WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie WyŜsza Szkoła Handlowa we Do kariery na skrzydłach - studiuj Aviation Managment 96, , Kształcimy dla pracy 89, , Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej 77, , Politechnika Lubelska Politechnika XXI wieku 80, , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zintegrowany program wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie nauk fizycznych: "Proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości" 81, , w Tarnowie "PR" KADR - Program Rozwoju Kadr 73, , Uniwersytet im Adama Mickiewicza Dialog miedzykulturowy podstawą społeczeństwa obywatelskiego 86, , Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej 75, , "Nowoczesny Wykładowca" - Tutor i Coach" 78, , Politechnika Śląska, Instytut Informatyki Utworzenie nowej specjalności Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka, na Wydziale AEiI Politechniki Śląskiej: Eksploracja Danych (Data Mining) 80, , Politechnika Białostocka 43 Szkoła Główna Handlowa Podniesienie potencjału uczelni wyŝszych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Studia doktoranckie w języku angielskim jako narzędzie wzmocnienia pozycji SGH w ramach Europejskiego Obszru Szkolnictwa WyŜszego oraz Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji 78, , , , Politechnika Warszawska Przygotowanie i realizacja specjalności Fizyka Medyczna 78, , Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Podkarpackie skrzydła - program rozwoju kierunku lotniczego na Politechnice Rzeszowskiej 80, , Uniwersytet Warszawski Archeologia podwodna - rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW 66, , Miedzynarodowa WyŜsza Szkoła Logistyki i Transportu we Wroclawiu Kompetentne kadry gospodarki - oferta MWSLiT 63, , WyŜsza Szkoła Bankowa w Toruniu WSB w Toruniu jako Centrum Kształcenia Otwartego kadr sektora turystycznego 96, ,

6 49 Politechnika Opolska Uruchomienie nowego kierunku Studiów I stopnia "Architektura i Urbanistka" jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej 73, , WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli Wzmocnienie potencjału dydaktycznego WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej woli poprzez rozwój i podwyŝszenie jakości i kompetencji kadry akademickiej Uczelni 73, , Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Dietetyk - poszukiwany specjalista w systemie promocji i ochrony zdrowia 76, , Politechnika Śląska 53 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Chemia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej - otwarcie specjalności Chemia Bioorganiczna Innowacyjne formy kształcenia pedagogiczno-artystycznego na Wydziale Artystycznym UMCS 75, , , , WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Rozwój Potencjału Dydaktycznego WyŜszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlach 74, , WyŜsza Szkoła Zarządzania i Prawa im. Wykładowy angielski - drzwi do "zarządzania" w UE 70, , Heleny Chodkowskiej w 56 WyŜsza Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego Kompetentnie w Europie - program Rozwoju Wyzszej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego 68, , Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Przedsiębiorczy profesionalista w polskim systemie zdrowia publicznego 75, , Uniwersytet Wrocławski Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 73, , OPERACJA SUKCES - unikatowy model kształcenia na Wydziale lekarskim Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Wydział Uniwersytetu medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na Lekarski) wiedzy 90, , Uniwersytet Jagieloński - Collegium Medicum Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae 83, , Wielkopolska WyŜsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie Droga do rozwoju - Budowa Potencjału Wielkopolskiej WyŜszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie 70, , Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa 77, , Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku- Białej Ratownik medyczny z licencjatem 70, , Kuźnia Liderów - Szkoła Mentorów 82, , Uniwersytet Przyrodniczy we Zarządzanie i inzynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we 74, , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uzupełnienie oferty dydaktycznej o interdyscyplinarny kurs "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w biologii i diagnostyce" 91, , Uniwersytet Jagieloński Poszerzenie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Jagielońskiego 78, , WyŜsza Szkoła Bankowa we W słuŝbie społeczeństwu - podnoszenie jakości oferty edukacyjnej Uczelni 66, , WyŜsza Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Odpowiedź na wyzwanie gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP 87, , Politechnka Gdańska Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii 78, , WyŜszą Szkołę Studiów Międzynarodowych Rozwój WyŜszej Szkoły Studiów Miedzynarodowych poprzez tworzenieinnowacyjnych specjalności 78, , WyŜsza Szkoła Gospodarki w Rozwój potencjau dydaktycznego WyŜszej Szkoły Gospodarki w z zakresu kształcenia informatyczno-ekonomicznego 84, , Uniwersytet Jagielloński 74 Politechnika Warszawska Utworzenie anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o specjalności ekologia i wzmocnienie potencjału dydaktycznego kadry Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu jagiellońskiego WdroŜenie pilotaŝowych programów edukacyjnych w zakresie Innowacyjnej Przedsiębiorczości w Politechnice Warszawskiej 81, , , , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na Wydziale Mat-Fiz-Inf 80, , Uniwersytet Przyrodniczy we Bioinformatyka- rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we 85, , Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i InŜynierii Środowiska w Politechnice Rzeszowskiej 72, , Akademia Morska w Szczecinie CAŁA NAPRZÓD! Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branŝą morską 80, , Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Sniadeckich Miedzyuczelniane Specjalność Multimedialna 78, , Silna i Odporna Kadra Olimpijska 74, , Politechnika Śląska Interaktywne kształcenie inŝyniera 84, ,

7 82 Szkoła Główna Handlowa Innowacyjna SGH - program rozwoju i internacjonalizacji 74, , Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej Budownictwo - mostem między tradycją regionu a nowoczesnością 74, , OGÓŁEM: ,53 konkurs nr 2/POKL/4.1.1/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Uniwersytet Rzeszowski Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy 91, , Bydgoska Szkoła WyŜsza Cel - kariera. Innowacyjne formy aktywizacji zawodowej studentów 66, , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy 69, , Poznańska WyŜsza Szkoła Biznesu i Języków Obcych Kompetentny Absolwent - program rozwoju studentów i absolwentów 83, , Politechnika Poznańska Wiedza dla gospodarki 80, , WyŜsza Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni Studiuj dla karieryi - Kompleksowy pragram rozwoju WyŜszej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni 86, , WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Kadry dla gospodarki transgranicznej. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego WSZiA w Zamościu 85, , Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki w Z teorią w praktykę - program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI we współpracy z pracodawcami 90, , Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej SpręŜyna kariery 81, , Uniwersytet w Białymstoku Nauka i Praca dla rozwoju człowieka, uczelni i regionu 95, , WyŜsza Szkoła Nauk Humanistycznych Humaniści na rynku pracy. Dostosowanie oferty edukacyjnej WSNHiD do potrzeb i Dziennikarstwa (WSNHiD) w Poznaniu rynku pracy 85, , Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku ACK - Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku 91, , Politechnika Opolska Jedna uczelnia, wiele moŝliwości. Program rozwoju kompetencji i umiejętności 76, , PWSZ w Głogowie Wizualizacje w przemyśle i sztuce - nowa jakość kształcenia 84, , WyŜsza Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim InŜynier Metalurg - zawód przyszłości 66, , WyŜsza Szkoła Gospodarki Zwiększenie jakości usług i silniejsze powiązanie z potrzebami rynku pracy i Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w gospodarki opartej na wiedzy w WyŜszej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. 85, , Józefowie Alcide de Gasperi w Józefowie 17 PWSZ im. Witelona w Legnicy BliŜej realiów rynkowych - wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami 66, , Politechnika Koszalińska Program rozwojowy politechniki Koszalińskiej w zakresie przybliŝenia kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy 81, , Międzynarodowa WyŜsza Szkoła Logistyki i Transportu we EDULOG - Edukacja Logistyczna 86, , Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dosotosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno-medialnych) 83, , WyŜsza Szkoła Bankowa we Współpraca z pracodawcami szansą zbudowania indywidualnej ścieŝki kariery zawodowej studenta 87, , Politechnika Świętokrzyska Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia jakości usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach 83, , WyŜsza Szkoła Zarządzania w Częstochowie InŜynier - praktyczny zawód 96, , PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile START DO KARIERY - Przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ w Pile do wejścia na rynek pracy 73, , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zwiększenie konkurencyjności i potencjału Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie poprzez rozszerzenie i dostosowanie do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej Wydziału Prawa i Administracji 91, , WyŜsza Szkoła Bankowa w Gdańsku Praktycznie najlepsi - program kształtowania przyszłości studentów w biznesie 71, , PWSZ im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Przejdźmy do praktyki! - PilotaŜowa ścieŝka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy 84, , Szczecińska Szkoła WyŜsza Collegium Balticum Języki, doradztwo, staŝ i masz pracę! 76, ,

8 29 WyŜsza Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej Nowe specjalności, staŝe i warsztaty szansą na wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WSTiE 73, , Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Dolnośląska WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Kierunek Przyszłości - InŜynieria Biomedyczna 78, , Wzmocnienie potencjału DWSPiT w Polkowicach 93, , Radomska Szkoła WyŜsza Program Rozwoju Radomskiej Szkoły WyŜszej 95, , WyŜsza Szkoła Gospodarki w Nowe specjalności w mechatronice - rozwój nowoczesnego kształcenia w WyŜszej Szkole Gospodarki w 79, , WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Era inŝyniera - rozwój potencjału edukacyjnego WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 93, , PWSZ w Suwałkach Ratownictwo Medyczne - wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Suwałkach 93, , Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wykorzystaj szansę - zajęcia wyrównawcze, kursy szkolenia i staŝe kluczem do sukcesu na rynku pracy 86, , WyŜsza Szkoła Zarządzania w Gdańsku Rozwój potencjału dydaktycznego WyŜszej Szkoły Zarządzania w Gdańsku 84, , WyŜsza Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Rozwój i wzmocnienie potencjału WSIiZ w 70, , WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach WdroŜenie strategii rozwoju w WyŜszej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 91, , Gdańska WyŜsza Szkoła Humanistyczna w Gdańsku Wzbogacenie, rozszerzenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej GWSH 80, , Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Od Orlika do Olimpijczyka - kadry menadŝerskie i trenerskie dla sportu 83, , Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet kompetencji 91, , WyŜsza Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) 100, , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Adekwatni na rynku pracy 75, , PWSZ we Włocławku PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki 89, , Uniwersytet Jagielloński Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - ''Wiking'' 74, , WyŜsza Szkoła Informatyki w Łodzi Przygotowanie i realizacja kompleksowych działań mających na celu skuteczne wejście na rynek pracy studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi 82, , Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej 81, , Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Nowoczesny - Współpraca 94, , Akademia Morska w Szczecinie Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie 88, , WyŜsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Chcemy się rozwijać! - rozszerzenie oferty edukacyjnej WyŜszej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 83, , WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarządzania Program rozwoju WyŜszej Szkoły Ekologii i Zarządzania w 75, , Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi WyŜsza Szkoła Środowiska w KOSMETOLOG - zawód XXI wieku 98, , Opracowanie i wdroŝenie progarmu studiów inŝynierskich geodezja i kartografia w Społecznej WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Modernizacja i rozwój systemu nauczania informatyki w Społecznej WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania 98, , , , Lotnictwo i kosmonautyka - kierunek dla profesjonalistów 86, , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK. 89, , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie SYNERGIA - kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej 92, , WyŜsza Szkoła Bankowa w Toruniu Absolwent WSB w Toruniu profesjonalnym pracownikiem regionalnego rynku pracy 86, , WyŜsza Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie Studia uzupełniające magisterskie - specjalność tłumacz konferencyjny 73, , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy 83, ,

9 62 Nowoczesny Pedagog 92, , Szkoła WyŜsza im. Bogdana Jańskiego Absolwent Jańskiego pilnie poszukiwany na rynku pracy - Kompleksowy rozwój bazy dydaktycznej Szkoły WyŜszej im. Bogdana Jańskiego 76, , PWSZ w Chełmie Myśl strategicznie! Ucz się praktycznie! Program rozwojowy PWSZ w Chełmie 79, , WyŜsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Innowacyjne specjalności na kierunku Informatyka w WyŜszej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 93, , Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Warszawska WyŜsza Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego WyŜsza Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim MenedŜer turystyki i rekreacji 70, , Nowoczesne metody zarządzania w biznesie - nowa specjalność na kierunku zarządzanie w WWSE 68, , Gospodarka przestrzenna - kierunek z wizją 89, , Szkoła Główna Handlowa w Innowacyjna SGH = wiedza + doświadczenie 84, , Uniwersytet Ekonomiczny we Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i lepsze przygotowanie studentów i absolwentów 79, , WyŜsza Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Szczecinie Rozwój potencjału dydaktycznego WSTE w Szczecinie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami 68, , Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości 81, , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego rynku pracy 75, , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych 72, , Uniwersytet Warszawski Zawód psycholog: dostosowanie programów specjalizacji i staŝy dla studentów psychologii UW do wymagań rynku pracy 75, , Państwowa WyŜsza Szkoła Informatyki i Profesjonalne kadry administracji podstawą sprawnie funkcjonującego państwa 78, , Przesdiębiorczości w ŁomŜy 77 WyŜsza Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) - Z Nami UłoŜysz Swoją Przyszłość 97, , WyŜsza Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach Inwestycje w Kapitał Ludzki na WSETiNS szansą rozwoju uczelni, regionu i kraju 74, , WyŜsza Szkoa Biznesu w Pile MenadŜer transportu i spedycji, MenadŜer logistyki - efektywne zarządzanie potencjałem gospodarczym regionu 108, , OGÓŁEM: ,00

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Nowe horyzonty-innowacyjne aplikacje systemów antyplagiatowych dla wspierania oryginalności i kreatywności 2 Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 27 (56), 171 178 Teresa SADOWSKA OCENA POPULARNOŚCI STUDIÓW EKONOMICZNYCH ASSESSMENT OF POPULARITY

Bardziej szczegółowo

Ostatnie dwa lata to przełom w polskim szkolnictwie

Ostatnie dwa lata to przełom w polskim szkolnictwie Wiedzoholicy Krzysztof Pawłowski Rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu Tylko wykształceni młodzi Polacy mogą dokonać u nas takich zmian, jakie zaszły w Finlandii i Irlandii

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych

Bardziej szczegółowo

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 PRZEWODNIK EDUKACYJNY Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton Spis treści Wprowadzenie. Najlepszą inwestycją jest

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Uczelnia kształci 1300 studentów na 6 kierunkach studiów: filologii (angielska, germańska) administracji pedagogice informatyce inżynierskiej zarządzaniu mechanice

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sosnowiec, 24 czerwca 2015 rok Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów (2015) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

XIII Prezentacje Uczelnie w powiecie 23 luty - Sokółka

XIII Prezentacje Uczelnie w powiecie 23 luty - Sokółka Nr 1/2015 LUTY-MARZEC 2015 r. Bia³ystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, om a, Siemiatycze, Sokó³ka, Wysokie Mazowieckie Bezp³atny dodatek do Wieœci Podlaskich XIII Prezentacje Uczelnie w powiecie 23 luty -

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM

RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM Rok akademicki 2013/2014 Autorzy raportu: mgr Anna Waligórska-Kotfas

Bardziej szczegółowo