IMPAKT. Fitness Klub. Michalina Pelikan, Koszalin Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMPAKT. Fitness Klub. Michalina Pelikan, Koszalin www.fitness.koszalin.eu Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej"

Transkrypt

1 : Quality Translations Robert Frąckowiak, Szczecin Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi: tłumaczenia językowe pomiędzy polskim, angielskim a rosyjskim Tłumaczenia ustne: Tłumaczenia w obie strony pomiędzy następującymi parami języków: polski angielski polski rosyjski -angielski rosyjski W przypadku wszystkich wymienionych powyŝej par wnioskodawca oferuje następujące rodzaje tłumaczenia ustnego: konsekutywne osoba tłumaczona dzieli swoją wypowiedź na fragmenty, a tłumaczenie jest wygłaszane przez tłumacza w przerwach pomiędzy poszczególnymi fragmentami symultaniczne (konferencyjne, kabinowe) osoba tłumaczona mówi do mikrofonu, nie czyniąc Ŝadnych przerw; tłumacz słyszy jej wystąpienie w słuchawkach w specjalnej kabinie i jednocześnie tłumaczy, uŝywając własnego mikrofonu i starając się nadąŝać za tempem wypowiedzi osoby tłumaczonej; obecni na sali odbiorcy tłumaczenia korzystają z bezprzewodowych słuchawek, by słuchać przekładu Tłumaczenia pisemne: Tłumaczenia pomiędzy językiem polskim, angielskim, a rosyjskim, wykonywane na komputerze z wykorzystaniem pakietu MS Office IMPAKT. Fitness Klub. Michalina Pelikan, Koszalin Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

2 : Zajęcia fitness wytrzymałościowe, siłowe, kondycyjne, nastawione na spalanie tkanki tłuszczowej, relaksacyjne, prozdrowotne, odbywające się w róŝnych porach dnia (godz. 9-21) Siłownia moŝliwość korzystania ze sprzętu do ćwiczeń, w większości aerobowego (rowery, bieŝnie, orbit reki itp.) oraz z atlasu, ławeczki i sprzętu do ćwiczeń siłowych : Agencja Fotograficzno Redakcyjna dudowie.pl, Szczecin Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku, działalność fotograficzna, działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, artystyczna i literacka działalność twórcza. Opracowanie redakcyjne ksiąŝek (młodzieŝowych, dla dzieci, beletrystycznych, specjalistycznych np. ekonomicznych, prawniczych, religijnych), folderów (turystycznych, informacyjnych, reklamowych), map (ściennych, edukacyjnych dla szkół), przygotowanie ich w formie elektronicznej Fotografia dla wydawców do publikacji turystycznych, edukacyjnych (podręczniki), popularnych i albumowych Korekta ksiąŝek (specjalistycznych np. ekonomicznych, prawniczych, religijnych, a takŝe publikacji naukowych), tekstów do czasopism (turystycznych, specjalistycznych i rozrywkowych), map i plansz (ściennych, edukacyjnych dla szkół) oraz folderów (turystycznych, informacyjnych, reklamowych), wprowadzanie poprawek. Tworzenie i opracowywanie tekstów ksiąŝek (popularnonaukowych, turystycznych, dotyczących historii i zabytków), folderów (reklamowych, turystycznych), przewodników

3 : GLOBAL ENGLISH Joanna Ratowska, Szczecin Nauka języków obcych. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (kształcenie osób umoŝliwiające uzyskanie i uzupełnienie umiejętności władania językiem obcym lub go rozumienia, edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania Kursy języka angielskiego, prowadzone dla róŝnych grup wiekowych, tj.: Klasy 1/2; 3/4; 5/6. Gimnazjum klasy 1/2 oraz 3 Liceum klasy 1/2 oraz 3 Dorośli Lekcję będą się odbywały w grupach 2 (liceum i dorośli), 3-5 lub 6-8 osobowych. Jeden semestr obejmuje 40 jednostek lekcyjnych (45 minutowych) 2 razy w tygodniu lub 20 jednostek lekcyjnych (1,5 godzinnych) 1 raz w tygodniu Intensywny kurs języka angielskiego dla osób zdających certyfikaty językowe np. FCE, CAE. Lekcja w grupie 2 osobowej. Jeden semestr obejmuje 40 jednostek lekcyjnych (1,5 godzinnych), 2 razy w tygodniu. Kurs języka angielskiego lekcja indywidualna. Zajęcia obejmują róŝne stopnie zaawansowania, w zaleŝności od potrzeb, MoŜe obejmować angielski biznesowy, konwersacje lub przygotowanie do wyjazdu za granicę. Ilość lekcji w tygodniu uzgadniana indywidualne

4 : TENSOR Daniel Jacek Kisała, Szczecin Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, nadzór autorski, wykonawstwo. Projektowanie: sporządzanie projektów, ekspertyz, opinii w zakresie konstrukcji budowlanych, a takŝe w zakresie sieci zewnętrznych (wod-kan-gaz) oraz instalacji wewnętrznych Nadzór autorski: sprawowanie nadzorów autorskich nad opracowanymi projektami oraz prowadzenie nadzorów inwestorskich. Wykonawstwo: w początkowej fazie wykonawstwo będzie stanowiło marginalny udział w produkcji firmy. W ramach rozwoju firmy planowany jest zakup maszyn budowlanych, zatrudnienie pracowników i poszerzenie oferty takŝe o wykonawstwo budowlane Bright Giant Michał Dobrycki, Szczecin Działalność w zakresie oprogramowania, działalność związana z informatyką, działalność edycyjna w zakresie oprogramowania

5 : Tworzenie dokumentów elektronicznych w technologii ebform oraz pisanie skryptów. Tworzenie plików tekstowych opisujących wygląd dokumentów uŝywanych do zawierania skutecznie prawnych transakcji w Internecie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Tworzenie plików tekstowych opisujących proces realizacji jakiejś usługi, który będzie plikiem konfiguracyjnym dla tej usługi elektronicznej np. odbiór wniosków elektronicznych w urzędzie. Proces usługi moŝe zawierać weryfikację i składanie podpisu elektronicznego Analiza, projektowanie i wdraŝanie systemów informatycznych wykorzystujących podpis elektroniczny i/lub środowisko Internetowe. W skład oferty wchodzi: analiza potrzeb klienta pod kątem zastosowania komunikacji elektronicznej i/lub podpisu elektronicznego, projekty systemów informatycznych automatyzujących procesy, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji elektronicznej oraz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, wdraŝanie rozwiązań obecnych na rynku lub kontrola wdroŝenia systemu wykonanego na zamówienie. Tworzenie gier komputerowych. Głównym celem będzie tworzenie gier dla osób nie mających czasu lub chęci Ŝeby grać w wielkie produkcje z głównego nurtu. W razie zapotrzebowania rynku tworzenie oprogramowania realizującego zasadę nauki przez zabawę, tworzenie oprogramowania edukacyjnego zwiększającego zdolności manualne i wiedzę lub uczącego innych umiejętności lub zachowań społecznych : BeSt Video Barbara Leszczyńska, Nowogard Usługi fotograficzne i filmowe, reprodukcja nagrań wideo Rejestracja filmowa i fotograficzna uroczystości rodzinnych (śluby, wesela. Chrzciny, urodziny, rocznice ślubu itp.), imprez szkolnych (studniówki, zakończenie roku szkolnego, absolutoria, zjazdy absolwentów, komunie). Rejestracja filmowa i fotograficzna dla klientów

6 indywidualnych sesje foto i video dzieci, młodzieŝy i dorosłych, przygotowanie port folio dla modelek. Przegrywanie materiałów amatorskich powierzonych przez klienta z VHS, kaset Mini DV lub 8mm na DVD : Lakiernictwo Samochodowo Motocyklowe Dariusz Patla, Szczecin Konserwacja i naprawa samochodów osobowych. SprzedaŜ, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaŝ części i akcesoriów do nich. Lakiernictwo samochodowe - kompleksowe wykonywanie usług lakierniczych (przygotowanie elementów, zagruntowanie, lakierowanie, polerowanie) Lakiernictwo motocyklowe wykonywanie usług lakierniczych w zakresie: przygotowanie, zagruntowanie i obszlifowanie zagruntowanych elementów plastikowych, ram, felg, kół, lakierowanie tych elementów Biuro Rachunkowe Konto Katarzyna Gbur, Świdwin Działalność rachunkowo księgowa, usługi doradztwa podatkowego

7 : Usługi księgowe dla podmiotów gospodarczych, rozliczających się przed fiskusem na zasadach ogólnych lub ryczałtowych zakres: załoŝenie gospodarczej, rozliczenia z urzędem skarbowym (prowadzenie dla podmiotów podatkowej księgi przychodów i rozchodów- zasady ogólne lub ewidencji przychodów ryczałt), ZUS, prawo pracy. Usługi księgowe dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość zakres: załoŝenie gospodarczej, rozliczenia z urzędem skarbowym (prowadzenie ksiąg handlowych pełna księgowość), ZUS, prawo pracy : Akademia Tenisa Michał Śmigaj, Szczecin Działalność związana ze sportem, sprzedaŝ detaliczna artykułów sportowych Grupowa nauka gry w tenisa ziemnego oferta skierowana do zorganizowanych grup chcących rozpocząć lub kontynuować naukę gry w tenisa ziemnego. SprzedaŜ lekcji oferowana będzie w 12 godzinnych blokach. Zajęcia dla poszczególnych grup prowadzone będą dwa razy w tygodniu i trwać jedną godzin zegarową. Taka forma nauki gwarantuje optymalne efekty oraz łatwość doboru jednorodnych pod względem poziomu gry graczy. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do wyrzucania piłek oraz video analizy w celu zoptymalizowania postępów w grze i korekcji błędów. Indywidualna nauka gry w tenisa ziemnego oferta skierowana do indywidualnych osób lub par chcących nauczyć się lub doskonalić grę w tenisa ziemnego. Forma oraz program zaleŝeć będzie od indywidualnych potrzeb klientów. Podczas nauki będzie istniała moŝliwość wykorzystania maszyny do wyrzucania piłek oraz przeprowadzenia nagrania oraz późniejszej video analizy w zaleŝności od potrzeb i oczekiwań osób grających. Oferowana

8 będzie takŝe moŝliwość doskonalenia poszczególnych zagrań lub korekcji nabytych złych nawyków lub błędów technicznych. Zajęcia Cardio Tenis (Fitness Tenis) atrakcyjna forma aktywności sportowej prowadzona na korcie, która nie wymaga umiejętności gry w tenisa. Podczas zajęć nacisk kładziony jest przede wszystkim na utrzymanie uczestników w ciągłym ruchu. Technika uderzeń odgrywa mniejszą rolę. Dzięki temu połączeniu moŝliwe jest utrzymanie pracy serca w optymalnym zakresie, niezbędnym do efektywnego spalania tkanki tłuszczowej i poprawy kondycji, Zajęcia prowadzone będą przy muzyce w grupach 6-10 osobowych. Jest to program skierowany zarówno do osób nie grających w tenisa, jak i dla tenisistów szukających treningu cardio : Pasja Studio Agnieszka Szczepińska, Szczecin Artystyczna i literacka działalność twórcza, produkcja wyrobów z papieru i tektury, działalność poligraficzna, działalność usługowa, sprzedaŝ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŝy wysyłkowej Oferta ślubna dotyczy wykonywania zaproszeń, zawiadomień, podziękowań, winiet, albumów, ksiąg gości, biŝuterii ślubnej, przygotowywania oraz realizacji aranŝacji ślubnych: tj. dekoracji sal, kościołów, samochodów (oferta dotyczy równieŝ oprawy chrzcin i komunii) Oferta świąteczna wykonywanie kart świątecznych, upominków, gratisów dla firm. Oferta zamówień indywidualnych projektowanie i realizacja projektów aranŝacji i dekoracji witryn, stoisk, wystaw, projektowanie i wykonywanie zaproszeń oraz zawiadomienia o nadchodzących róŝnych wydarzeniach, przygotowanie pism okolicznościowych zgodnych z toŝsamością graficzną firmy, papierów firmowych, podziękowań, wizytówek, dyplomów dla firm i szkół

9

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Badanie zrealizowane w ramach projektu pt: Wszechnica Skierniewicka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009 Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY spis treści plan stoisk...3 wystawcy...4 WEJŚCIE PLAN STOISK Adecco Poland Sp. z o.o. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej Program praktyki nauczycieli branży hotelarskiej w ramach projektu: Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego Autorzy: Anna Kielech

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo