1. Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej z przyłączem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej z przyłączem"

Transkrypt

1 1. Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej z przyłączem 1.1 Punkt dostępowy dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 25. punktów dostępowych łączności bezprzewodowej: 1. Obudowa z wizualną sygnalizacją stanu pracy umożliwiająca montaż naścienny. 2. Min. dwuradiowy system bezprzewodowej transmisji danych pracujący w standardzie IEEE a/b/g/n. 3. Interfejs przewodowej transmisji danych o przepustowości 1Gb/s w standardzie 10/100/1000BASE-T. 4. Obsługa min. 8. SSID Zasilanie przez przyłącze (PoE) zgodne z IEEE 802.3af. 7. Niezbędny osprzęt do podłączenia w trybie PoE (zasilanie z przyłącza). 8. Kabel dystansowy do podłączenia punktu dostępowego 2xRJ45, dł. 1,0m kategorii min 5E+. 9. Zarządzanie przez kontroler transmisji bezprzewodowej. 1.2 Przyłącze dla punktu dostępowego wykonanie 25. przyłączy dla punktów dostępowych łączności bezprzewodowej, specyfikacja techniczna przyłączy w pkt Połączenia przewodowej transmisji danych 2.1 Założenia hierarchiczna infrastruktura transmisji danych w części zrealizowanej w technologii przewodowej z głównym punktem dystrybucji okablowania zlokalizowanym w serwerowni i pośrednimi punktami dystrybucji okablowania na piętrach budynku głównego; rdzeń infrastruktury transmisji danych w technologii przewodowej obsługuje transmisję w technologii przewodowej i bezprzewodowej; rdzeń infrastruktury transmisji danych jako wydzielona sieć niedostępna dla użytkowników końcowych; połączenia między punktami dystrybucji okablowania realizowane za pomocą światłowodów jednomodowych; lokalne połączenia transmisji danych w serwerowni realizowane za pomocą światłowodów wielomodowych i nieekranowanej skrętki symetrycznej aktywne urządzenia sieciowe rdzenia infrastruktury transmisji danych obsługujące połączenia o przepustowości do 10Gb/s; 1

2 obsługa serwerów i serwerowni w zakresie transmisji danych połączeniami końcowymi o przepustowości 10Gb/s i 1Gb/s; obsługa stanowisk roboczych użytkowników połączeniami końcowymi o przepustowości min. 1Gb/s obsługiwanymi przez brzegowe aktywne urządzenia sieciowe zapewniające przenoszenie ruchu sieciowego do/z rdzenia infrastruktury transmisji danych; zasilacz awaryjny w punktach dystrybucji okablowania z zainstalowanymi przełącznikami końcowymi, zapewniający podtrzymania zasilania przez min. 30 min.; wydzielony zbiór połączeń przewodowych o przepustowości min. 100Mb/s dla obsługi urządzeń pomiarowych inteligentnego zarządzania budynkiem (zasilanie punktów z przyłącza transmisji danych PoE); wydzielony zbiór połączeń przewodowych o przepustowości min. 100Mb/s dla obsługi punktów dostępu bezprzewodowego (zasilanie punktów z przyłącza transmisji danych PoE); obsługa punktów dostępu bezprzewodowego przez specjalizowany kontroler transmisji bezprzewodowej podłączony do rdzenia infrastruktury transmisji danych w głównym punkcie dystrybucji okablowania (serwerownia); połączenie do kontrolera obsługującego punkty dostępu bezprzewodowego w technologii przewodowej zapewniającej przepustowość łącza min. 1Gb/s; lokalizacje pośrednich punktów dystrybucyjnych okablowania oraz przebieg tras połączeń końcowych należy uzgodnić z Zamawiającym; lokalizacje przyłączy dla punktów dostępowych transmisji bezprzewodowej oraz ich przebieg tras połączeń należy uzgodnić z Zamawiającym; zasilanie z wydzielonych obwodów zasilania; lokalizacje tablic rozdzielczych dla wydzielenia obwodów zasilania według wskazań Zamawiającego; liczba po połączeń transmisji danych wykorzystujących skrętkę symetryczną wynosi 180, w tym 155 dla stanowisk roboczych i 25 dla punktów dostępowych łączności bezprzewodowej; liczba po połączeń transmisji danych dla urządzeń pomiarowych inteligentnego zarządzania budynkiem wynosi 20; liczba punktów dystrybucji okablowania (połączenia wykorzystujące skrętkę symetryczną i połączenia światłowodowe między węzłami okablowania) wynosi 3 (1 główny punkt dystrybucji okablowania zlokalizowany w serwerowni i 2 pośrednie punkty dystrybucji okablowania na 1 i 2 piętrze budynku głównego); uśredniona długość połączeń transmisji danych wykorzystujących skrętkę symetryczną wynosi 75mb; uśredniona długość połączeń transmisji danych wykorzystujących światłowody jednomodowe wynosi 120mb; uśredniona długość obwodów zasilania wynosi 25mb; jeden wydzielony obwód zasilania może zasilać do 8. gniazd wtykowych 230VAC. 2

3 2.2 Charakterystyka techniczna parametry techniczne połączeń przewodowej transmisji danych wykorzystujących skrętkę symetryczną: 10. Połączenia wykonane skrętką symetryczną kategorii min. 5E Punkty przyłączeniowe: 2*RJ45 kategorii min 5E+, i 2*230VAC z uziemieniem kodowane kolorem. 12. Kable dystansowe: 2xRJ45, dł. 2,0m kategorii min 5E Kable krosujące: 2xRJ45, dł. 0,5 1,0m kategorii min. 5E Panele dystrybucyjne 19 kategorii min 5E Homologowane gniazda abonenckie, kable połączeniowe, krosujące i dystansowe. 16. Homologowane panele krosujące. 17. Interfejs przyłączeniowy RJ-45 z osłoną przeciwkurzową. 18. Parametry połączeń potwierdzone pomiarami dynamicznymi zgodnie z wymaganiami norm (ISO, TIA lub EN) wymaganych przez producenta systemu okablowania i określonych przez niego w certyfikacie gwarancyjnym: - dla każdego połączenia należy wykonać dynamiczne testy zgodnie z wymaganiami norm (ISO, TIA lub EN) wymaganych przez producenta systemu okablowania i określonych przez niego w certyfikacie gwarancyjnym; - dla każdego przetestowanego połączenia należy przygotować protokół (raport) z testów, który musi być jednoznacznie identyfikowalny oznaczeniem gniazda abonenckiego, którym testowane połączenie jest zakończona (oznaczenie gniazda abonenckiego musi znaleźć się na protokole dla tego połączenia np. w polu CABLE ID); - testy należy wykonać urządzeniem zgodnym z wymaganiami producenta udzielającego gwarancję na instalację. 19. Wszystkie elementy systemu okablowania przewodowej transmisji danych muszą pochodzić od jednego producenta. 20. Instalacja z 25. letnią gwarancją producenta elementów systemu okablowania. 21. Testy należy wykonać urządzeniem zgodnym z wymaganiami producenta udzielającego gwarancję na instalację. parametry techniczne połączeń przewodowej transmisji danych wykorzystujących światłowody jednomodowe: 1. Połączenia należy wykonać kablem światłowodowym (liniowym o konstrukcji luźnej tuby z wypełnieniem żelowym i dodatkową wewnętrzną zbiorczą powloką ochronną) z min. 6 włóknami jednomodowymi min. 9/125µm o parametrach zgodnych ze specyfikacją ITU-T G.652.D (obniżony pik wodny). 2. Kable krosujące i półzłącza (ang. pigtaile) należy wykonać kablami światłowodowymi (stacyjnym - wewnętrznym) z włóknami jednomodowymi spełniającymi parametry zgodnie ze specyfikacją ITU-T G.652.D (obniżony pik wodny). 3. Kabel instalować w osłonie zabezpieczającej i z mocowaniem odpowiednimi do warunków na trasie układania połączenia. 3

4 4. Połączenia wykonać z zabezpieczeniem przed okazjonalnym i przypadkowym nieuprawnionym dostępem osób trzecich i czynników (woda użytkowa, instalacja grzewcza, instalacja sanitarna, bezpośrednie sąsiedztwo połączeń energetycznych i innych mediów). 5. Wszystkie włókna optyczne należy zakańczać na panelach krosowych poprzez spajanie termiczne (tzw. spawanie) fabrycznie zakończonych półzłączy. 6. Dla światłowodowych kabli krosujących i fabrycznie zakończonych półzłączy jako standard złącza przyjąć typ złączy interfejsów światłowodowych (tzw. wkładek) dla przełączników. 7. Dla każdego włókna światłowodowego wykonać pomiary drożności i tłumienności połączenia tj. oprócz pomiarów tłumienności (wymaganych do certyfikatu gwarancyjnego) należy wykonać obustronne pomiary reflektometryczne wszystkich włókien w II i III oknie transmisyjnym z wykorzystaniem odcinków rozbiegowych dłuższych niż strefa martwa zastosowanego reflektometru. 8. Dla każdego sprawdzonego połączenia należy przygotować protokół (raport) z pomiarów, który musi być jednoznacznie identyfikowany oznaczeniem włókna, które było testowane (oznaczenie kabla oraz oznaczenie włókna z panelu krosowego do którego podłączany był reflektometr musi znaleźć się na protokole dla danej linii np. w polu CABLE ID). 9. Protokół pomiarów musi zawierać graficzną ilustrację anomalii na całej długości badanego włókna światłowodowego. 10. Dla połączeń światłowodowych wykonane pomiary potwierdzające zastosowanie włókien światłowodowych o wskazanych parametrach należy je sprawdzić pod względem poprawności i wykonania połączeń transmisji danych. 11. Dla każdego połączenia zapewnić możliwość zachowania tzw. zapasu kabla światłowodowego po jednej ze stron połączenia. 12. Testy należy wykonać urządzeniem zgodnym z wymaganiami producenta udzielającego gwarancję na instalację. 13. Kable połączeń światłowodowych oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. Lokalizacja głównego światłowodowego panelu dystrybucyjnego w głównym węźle okablowania zlokalizowanym w serwerowni. 15. W pośrednich węzłach okablowania zakończenie kabli światłowodowych złączami osadzonymi w panelu krosującym. 2.3 Pośredni punkt dystrybucyjny zamknięta, wisząca szafa montażowa umożliwiająca wewnątrz instalację paneli i urządzeń przystosowanych do montażu 19, o wysokości min. 6U i głębokości min. 50cm: 1. Konstrukcja trójdzielna: moduł naścienny, moduł główny i drzwi frontowe. 2. Wykonanie korpusu metalowe. 3. Drzwi przednie otwierane lewo- lub prawo-stronnie, wykonane ze szkła hartowanego o gr. min. 4 mm z zamkiem jednopunktowym (2. komplety kluczy), zainstalowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o Moduł główny szafy mocowany na zawiasach umożliwiających otwieranie szafy o min Moduł naścienny szafy mocowany na zawiasach umożliwiających otwieranie szafy o min

5 6. Klasa szczelności IP20 zgodnie z normami PN 92/E / EN / IEC Możliwość zainstalowania modułu min. 2. wentylatorów nawiewnych od góry lub od dołu szafy. 8. Możliwość wprowadzania kabli do wnętrza szafy od dołu i od góry. 9. Otwarcie części modułu naściennego wyłącznie po otwarciu drzwi frontowych. 10. Mocowanie naścienne o obciążalności do 75kG. 2.4 Oznaczenia połączeń oznaczenia połączeń transmisji danych: 1. Oznaczanie gniazd i paneli krosowych połączeń transmisji danych: PDx/yyy gdzie: 2.5 Gwarancja x numer punktu dystrybucyjnego okablowania na którym linia jest zakończona; yyy numer portu w polu krosowym punktu dystrybucyjnego okablowania. 2. Przy wykonywaniu opisów na panelach krosowych dla kabli od gniazd abonenckich oprócz numeru portu w polu krosowym (punkt dystrybucyjny stanowi jedno pole krosowe) należy także zaznaczyć przy każdym porcie numer pokoju, w którym kończy się dana linia abonencka. 3. Numeracja portów w panelach krosującego zaczyna się od najwyżej zainstalowanego panelu, i jest kontynuowana na portach paneli zamontowanych niżej. 4. Przy wykonywaniu opisów na panelach krosowych kat6e oprócz numeru portu w polu krosowym należy także zaznaczyć przy każdym porcie numer portu w polu krosowym docelowego punktu dystrybucyjnego lub szafy serwerowej, w którym kończy się połączenie (opis w formacie numer_punktu_dystrybucyjnego/numer_portu_w_polu_krosowym). 5. Numeracja portów w panelach jest jednolita również z numeracją na panelach dla linii od gniazd abonenckich. 6. Przy wykonywaniu opisów na panelach krosowych światłowodowych oprócz numeru portu w polu krosowym należy także zaznaczyć przy każdym porcie numer portu w polu krosowym punktu dystrybucyjnego docelowego, w którym kończy się dane włókno kabla (opis w formacie F/numer_portu_w_polu_krosowym). 7. Numeracja portów w panelach światłowodowych jest również jednolita i wspólna dla wszystkich rodzajów włókien. 8. Na każdy panel należy nanieść oznaczenie określające typ kabla na nim zarobionego oraz numer budynku i pomieszczenia docelowego. gwarancja na instalację okablowania strukturalnego: 1. Na wykonane prace Wykonawca musi udzielić 12 miesięcznej rękojmi. 2. Na wniosek Zamawiającego Producent systemu okablowania może dokonać certyfikacji instalacji i udzieli min. 25-letniej gwarancji realizowanej przez Wykonawcę. 5

6 3. Wykonanie certyfikacji instalacji na wniosek Zamawiającego jest odpłatne. 4. Gwarancja dotyczy poprawności działania całej instalacji w zakresie parametrów transmisyjnych określonych w kanale klasy D (gniazda abonenckie), w kanale klasy E (gniazda do szaf serwerowych oraz linie SFTP między PD) oraz parametrów tłumienności dla połączeń światłowodowych zgodnie z normą określoną w certyfikacie gwarancyjnym (ISO, TIA lub EN). 5. W okresie gwarancyjnym wykonawca musi się zobowiązać do stawienia się na miejsce wystąpienia usterki i rozpoczęcia prac związanych z jej usunięciem maksymalnie do 24 godz. od zgłoszenia (z pominięciem ustawowo określonych dni wolnych od pracy). 6. Usunięcie awarii zostanie ukończone maksymalnie po 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii. W dni ustawowo wolne od pracy zapewniona zostanie możliwość zgłoszenia usterki (faks, poczta elektroniczna, formularz zgłoszeniowy). 2.6 Dokumentacja powykonawcza zakres i forma wymaganej dokumentacji powykonawczej: 1. Zakres w dokumentacji: 1. część informacyjna: 1.1. karta tytułowa; 1.2. spis treści; 1.3. karta informacyjna wykonawcy projektu (nazwa, adres, dane kontaktowe: instytucja i osoby); 2. część opisowa: 2.1. założenia; 2.2. opis; 3. kosztorys inwestorski; 4. zestawienie materiałów i urządzeń: 4.1. wykaz materiałów; 4.2. wykaz urządzeń z ich kartami katalogowymi; 5. część rysunkowa: 5.1. schematy ideowe; 5.2. schematy instalacyjne połączeń i lokalizacji urządzeń; Uwaga! Pkt i 5.2 dotyczą: struktury fizycznych połączeń, schematu okablowania poziomego (wraz z trasami korytek kablowych i średnicami wykonanych przepustów) w skali 1:100 i schematu obsadzenia wszystkich paneli krosowych oraz wyposażenie punktów. 6. część pomiarowa (wykaz wykonanych pomiarów i raporty z pomiarów). 2. Formy dokumentacji: - tradycyjna (papierowa); - elektroniczna. 3. Dokumentację w postaci tradycyjnej należy dostarczyć w 4. egzemplarzach: - schematy ideowe należy wykonać w formacie A3; - schematy instalacyjne należy wykonać w formacie A0 i opcjonalnie wersji podręcznej w formacie A2; - rysunki poglądowe i szkice należy wykonać w formacie A4. 6

7 4. Dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć w 2. kopiach na niewymazywanym nośniku danych (preferowane DVD R+) minimalizując liczbę nośników: - nośniki należy trwale oznaczyć wg. przyjętej nomenklatury i trwale umieścić na nich opis informujący o zawartości zawartość,; - formaty plików należy uzgodnić z Zamawiającym zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi akceptowanych przez niego formatów dokumentacji; - wersja elektroniczna musi zawierać treść dokumentacji tradycyjnej, ale może obejmować także opracowania i materiały uzupełniające. 7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania 12/D-13/PIiZ2015/PN/2015/D 1. Tabela nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia (wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo