PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie BRANŻA: TELETECHNICZNA STADIUM: Projekt Budowlano - Wykonawczy INWESTOR: Urząd Miasta Nysa Kolejowa 15, Nysa JEDNOSTKA IQ Sp. z o.o. Klimat Sp. k. PROJEKTOWANIA: ul. Karola Goduli 36, Ruda Śląska OPRACOWAŁ: Arkadiusz Czerpak EGZ. NR 1 / 4 RUDA ŚLĄSKA WRZESIEŃ 2010

2 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW ZAŁOŻENIA Podstawa prawna i zakres opracowania Dane wyjściowe Faza opracownaia i uwagi ogólne Charakterystyka obiektu Ustalenia formalno-prawne OPIS TECHNICZNY Przedmiot i zakres opracowania Opis założeń projektowych Wymagania techniczne Założenia funkcjonalne Założenia techniczne Opis wykonania instalacji kontroli dostępu i sygnalizacji włamania Opis instalacji kontroli dostępu ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW UWAGI KOŃCOWE

3 1. SPIS RYSUNKÓW INSTALCJA KLIMATYZACJI NR TYTUŁ RYSUNKU SKALA 1 Instalacja kontroli dostępu serwerowni N/A 3

4 2. ZAŁOŻENIA 2.1. Podstawa prawna i zakres opracowania Podstawą prawną niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem nr 2010/INF/14 z dnia Przedmiotem opracowania wielobranżowego jest projekt serwerowni w budynku Urzędu Miasta Nysa, Kolejowa 15, Nysa. Całość opracowania ujęta została w następujących projektach częściowych: 1. Klimatyzacja precyzyjna 2. Kontrola dostępu 3. Monitoring wizyjny 4. Rozbudowa instalacji elektrycznej i logicznej Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem część 2, tj. Kontrola dostępu. 4

5 2.2. Dane wyjściowe Uzgodnienia z Inwestorem Inwentaryzacja pomieszczenia przewidzianego na serwerownię Projekty branżowe Uzgodnienia międzybranżowe Ustawa Prawo budowlane z 7. lipca 1994 r, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2. września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego PN - EN :2003 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Obliczanie. Projektowanie. Montaż. Eksploatacja stan prawny na styczeń 2006 r. WTWiO robót budowlanych; cześć D: roboty instalacyjne. Zeszyt 1: instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych ITB, W-wa 2003 Rozporządzenie MSWiA z dn r. DzU Nr 121 poz W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z późniejszymi zmianami Norma BN Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnętrzowe ogólne wymagania, Norma międzynarodowa ISO/IEC określająca wymagania dla okablowania strukturalnego (edycja i 2002) Norma europejska EN europejska określająca wymagania dla okablowania strukturalnego Norma europejska TIA/EIA-568A określająca wymagania dla zakończeń kablowych (edycja 1995 i 2002) Norma europejska EN określająca wymagania dot. planowania i implementacji systemów okablowania strukturalnego Norma międzynarodowa IEC (3) określająca wymagania dla okablowania LSOH 2.3. Faza opracownaia i uwagi ogólne Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Budowlano - Wykonawczy opracowany w stopniu szczegółowości niezbędnym do wykonania instalacji przez doświadczonego Wykonawcę. 5

6 Ze względu na rozbudowę istniejącego systemu kontroli dostępu, projektant zaleca użycie do rozbudowy podzespołów tego samego producenta, co istniejący na obiekcie system Charakterystyka obiektu Na budowę serwerowni Inwestor przewidział adaptację pomieszczenia poddasza budynku Urzędu Miasta Nysa. Szerokość cm Długość 823 cm Wysokość całkowita 210 cm Powierzchnia całkowita pomieszczenia 39 m 2 Wysokość podniesienia podłogi technicznej 60 cm Przestrzeń pod podłogą techniczną 60 cm Grubość płyt podłogi technicznej 4 cm Drzwi wejściowe - 1 Ilość okien - 0 Kondygnacja - poddasze 2.5. Ustalenia formalno-prawne Wykonawca instalacji kontroli dostępu serwerowni jest odpowiedzialny za wykonanie kompletnej instalacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania instalacji w koordynacji z innymi branżami Wszystkie stosowane przez Wykonawcę materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowne atesty i deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt niniejszy został opracowany w oparciu o podzespoły i rozwiązania techniczne GESecurity ponieważ jest to rozbudowa istniejącego systemu. 6

7 3. OPIS TECHNICZNY 3.1. Przedmiot i zakres opracowania Opis założeń projektowych Założenia projektowe oparte są na wizji lokalnej oraz wymaganiach Inwestora w zakresie kontroli dostępu i sygnalizacji włamania do serwerowni. W zakres prac wchodzi rozbudowa istniejącego systemu kontroli dostępu o pomieszczenie nowej serwerowni (przedsionek + serwerownia): podłączenie istniejących drzwi (do przedsionka) do systemu kontroli dostępu, dostawa i montaż drzwi do serwerowni oraz ich podłączenie do systemu kontroli dostęp. Poniżej podstawowe założenia: - system kontroli dostępu oparty o urządzenia produkcji GESecurity, - kontrolowane przejścia wyposażone zostaną w następujące elementy: *czytnik kart zbliżeniowy, *zwora elektromagnetyczna, *czujnik magnetyczny *drzwi z kontrolą dostępu zostaną wyposażone w samozamykacze, *wejście do chronionej kontrolą dostępu strefy nastąpi po autoryzacji kartą w czytniku kart, *wyjście ze strefy nastąpi po naciśnięciu przycisku wyjścia lub po autoryzacji kartą w czytniku kart (dotyczy pomieszczenia serwerowni) sygnalizacją włamania zostaną objęte pomieszczenia przedsionka serwerowni i serwerowni Wymagania techniczne Wymaga się zachowania nowoczesnych standardów o zaawansowanych technologiach. Nie dopuszcza się obniżenia przyjętych w projekcie standardów. Aby projektowane rozwiązanie spełniało wymagania zarówno funkcjonalne jak i techniczne na etapie wykonywania dokumentacji dokonano szeregu uzgodnień oraz przyjęto do stosowania określone normy Założenia funkcjonalne Wysoka jakość, Praktyczność, ekonomiczność rozwiązań, Możliwość rozbudowy, Uniwersalność funkcji. Mechanizmy odporności na awarie 7

8 Założenia techniczne System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania zostanie wykonany na bazie istniejącej centrali alarmowej ATS2018. Centrala może kontrolować 16 drzwi i pozwala użytkownikom rozbrajać obszary alarmowe po przyznaniu dostępu. Drzwi do serwerowni powinny mieć odporność ogniową co najmniej EI30 oraz być dostosowane do pomieszczeń wyposażonych w instalację gaszenia gazem. Drzwi muszą być wyposażone w samozamykacz. 8

9 3.2. Opis wykonania instalacji Opis instalacji kontroli dostępu Kontrolą dostępu należy objąć pierwsze drzwi do przedsionka serwerowni oraz główne drzwi serwerowni. Przy drzwiach do pomieszczeń należy zainstalować czytniki kontroli dostępu z klawiaturą, kontaktrony oraz zwory elektromagnetyczne. Przy wyjściu z pomieszczenia przedsionka serwerowni należy zainstalować przyciski wyjścia oraz przyciski awaryjnego otwarcia drzwi. Przy wyjściu z pomieszczenia serwerowni należy zainstalować czytnik oraz przyciski awaryjnego otwarcia drzwi. Zwory elektromagnetyczną należy zasilić z dodatkowego zasilacza umieszczonego przy rozdzielni elektrycznej R-SERW. Zasilanie do zasilacza kontroli dostępu zostało ujęte w tomie 4 Instalacja elektryczna i logiczna. W pomieszczeniach należy zainstalować po jednej czujce ruchu (dualna PIR+MW). Wszystkie elementy systemu należy podłączyć do istniejącej centrali Advisor Master w istniejącej serwerowni. Rozmieszczenie elementów KD przedstawiono na rysunku wykonawczym nr KD1 umieszczonym w części zawierającej rysunki. Czytniki kontroli dostępu należy podłączyć do centrali za pomocą kabla typu skrętka ekranowana. Wszystkie podłączenia do istniejącej centrali należy wykonać w uzgodnieniu z użytkownikiem. Instalacje zwór elektromagnetycznych należy zlecić producentowi drzwi. Jest to konieczne do zachowania gwarancji. Do obsługi systemu należy użyć programu zarządzającego TITAN. Program ten zawiera wszystkie funkcje do pełnego nadzorowania i konfigurowania systemu kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Podstawowe parametry oprogramowania: - Programowanie i zarządzanie systemem Advisor Master: System TITAN zapewnia programowanie wszystkich opcji centrali Advisor MASTER. Komputer PC z działającym systemem TITAN może być połączony z centralą zdalnie (modemem PSTN) albo lokalnie przez Ethernet lub RS232/RS Raporty: Wydajna funkcja drukowania raportów pozwala tworzyć szczegółowe arkusze programowania dla wszystkich informacji systemowych zawartych w bazie danych TITAN. Raporty mogą dotyczyć dowolnej kombinacji zakresów daty/godziny, manipulatorów, użytkowników lub innych parametrów; w ten sposób można tworzyć bardzo skomplikowane zapytania. - Zdalna diagnostyka: Wszystkie centrale ATS mogą być poddawane sesjom diagnostycznym na żądanie systemu TITAN, do którego wysyłane są wyniki. Parametry sprawdzane przez program diagnostyczny są zgodne z normą EN50131 i obejmują pomiary wartości analogowych, takich jak np. rezystancja wejściowa linii oraz napięcie zasilania modułów MZD. Rejestrowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym. Rejestr zdarzeń działający w czasie rzeczywistym zawiera wszystkie zaistniałe zdarzenia wraz z oznaczeniem godziny i daty oraz opisem zdarzenia. Informacje te są później zapisywane w bazie danych historii. Historię można archiwizować, raportować i wyświetlać jako stale widoczne okno. Wymagania dotyczące komputera: - Windows 2000/ XP/Vista 9

10 - Pentium PIII lub szybszy MB pamięci RAM MB wolnego miejsca na dysku - CD-ROM oraz mysz - Porty komunikacyjne komputera 2xRS232 Istniejącą centralę ATS 2018, należy doposażyć w interfejs RS232 (2 porty: komputer i drukarka). Interfejs jest niezbędny do stałego dołączenia centrali do PC oraz do stworzenia sieci central. W instalacji należy zastosować manipulator z czytnikiem ATS1115. Manipulator ATS1115 jest nowoczesnym manipulatorem zaopatrzonym w wyświetlacz LCD o wielkości dwóch linii po 16 znaków każda umożliwiającym pełną obsługę systemu alarmowego i kontroli dostępu. Kąt widzenia wyświetlacza może być regulowany za pomocą przycisków na klawiaturze, podobnie jak poziom głośności wbudowanego buzzera. Cztery przyciski nawigacyjne (zaopatrzone w stosowne strzałki) pomagają w wygodnym poruszaniu się pomiędzy wszystkimi oferowanymi funkcjami, a sześć dodatkowych przycisków funkcjonalnych dopełnia całości. Manipulator jest zaopatrzony w diody systemowe sygnalizujące na bieżąco zarówno stan samej centralki jak i stany poszczególnych obszarów. Status obszarów może być sygnalizowany za pomocą przyporządkowanych im diod LED umieszczonych w przedniej części obudowy manipulatora. Manipulator ATS1115 może być zamontowany nawet w odległości 1,5 kilometra od centralki, a podświetlana klawiatura i wyświetlacz sprawiają, że może on być używany zarówno w dzień jak i w nocy. W czasie, kiedy nie zanotowano alarmu na wyświetlaczu może byś wyświetlany dowolnie zaprogramowany tekst, a diody sygnalizacyjne pozostają wyłączone. Podczas alarmu w danym obszarze dioda LED przyporządkowana do tego obszaru zaczyna mrugać. W instalacji należy zastosować czujki ruchu dualne DD100. W czujkach zastosowano najnowsze elementy i rozwiązania technologiczne zarówno w części wykrywającej w zakresie pasywnej podczerwieni, jak i w mikrofalowej. Czujka mikrofalowa pracuje z wykorzystaniem dwóch anten, umieszczonych na krańcach czujki. Dzięki temu uzyskano niezawodną detekcję i odporność na fałszywe alarmy, zachowując minimalną moc nadajnika i ograniczony obszar działania. W czujkach z serii DD 100 zastosowano konwersję sygnału analogowego na postać cyfrową i obróbkę sygnału za pomocą specjalizowanego układu ASIC, który mierzy drogę przebytą przez intruza niezależnie od jego odległości od detektora i prędkości poruszania. Dzięki temu uzyskuje się stałą, wysoką czułość w pełnym zakresie działania, bez fałszywych alarmów powodowanych przez obiekty będące blisko czujki. Czujka DD 100 także została wyposażona w lustro gwarantujące spójną charakterystykę kurtynową. Czułość czujki jest niezależna od odległości, uniemożliwiając próby przeczołgania się pod czujką. Dzięki optyce lustrzanej uzyskano także dużą stabilność pracy i odporność na zakłócenia zewnętrzne, mogące wywołać fałszywe alarmy. Cyfrowa obróbka sygnały 4D pozwala czujce odróżnić, na drodze analizy sygnału, ruch człowieka od innych zjawisk powodujących fałszywe alarmy. Niezawodność modułu PIR gwarantowana jest przez jednoczesną analizę kilku parametrów sygnału. Czujki z serii DD 100 umożliwiają zmianę ustawień obu modułów PIR i MF. Planując pracę detektora możliwe jest ustawienie redukcji zasięgu przy pracy w mniejszych pomieszczeniach dla obu modułów PIR i MF. Zastosowanie regulacji zasięgu wyeliminowało całkowicie efekt klaustrofobiczny. Do systemu kontroli dostępu należy dostarczyć programator kart ATS Za pomocą programatora podłączonego do komputera, oraz programu TITAN, użytkownik ma możliwość programowania i przeprogramowywania magnetycznych kart zbliżeniowych. 10

11 Przeprogramowanie może być realizowane dowolną ilość razy Drzwi przeciwpożarowe Projekt przewiduje przystosowanie istniejących drzwi (do przedsionka serwerowni) do współpracy z systemem kontroli dostępu. W tym celu drzwi należy doposażyć w samozamykacz, elektrozworę oraz czujnik otwarcia drzwi (kontaktron). Samozamykacz oraz elektrozwora powinny być zamontowane przez autoryzowany serwis producenta w celu utrzymania warunków gwarancji oraz właściwości ognioodpornych. Czujnik kontaktronowy należy zamocować przez przyklejenie. Producentem drzwi jest firma Pol-Skone Sp. z o.o. Drzwi są drewniane, przeciwpożarowe EI30. Drzwi wejściowe do głównego pomieszczenia serwerowni należy dostarczyć i zamontować. Drzwi mają być metalowe, przeciwpożarowe (EI30), dostosowane do pomieszczeń z gaszeniem gazem. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz, elektrozworę oraz klamkę antypanikową. Do drzwi należy zamocować przez przyklejenie czujnik kontaktronowy. Wymiary otworu drzwiowego wynoszą 2,05 m (wys.) x 1,1 m (szer.). 11

12 4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW Lp. Wyszczególnienie Typ urządzeń J.m. Ilość Uwagi I 1 Manipulator LCD 2*16 znaków/16 LED obszarów do centrali ADVISOR ADVANCED z wbudowanym czytnikiem kart serii ATS ATS1115 szt 3 2 Kabel FTP 4x2x0,5mm2 m Kabel OMY 2x1,5 m 35 4 Kabel LiYCY 5x1 m Kontaktron szt 2 6 Zasilacz z akumulatorem szt 1 7 Czujka dualna, 10m, PIR+MW, NC DD100 szt 2 8 Zwora elektromagnetyczna szt 2 9 Samozamykacz szt 1 10 Kanał instalacyjny Legrand/Fael 50/20/2 m Przycisk wyjścia szt 1 12 Awaryjny przycisk wyjścia szt 2 13 Drzwi metalowe o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem. szt 1 14 Oprogramowanie zarządzające TITAN szt 1 15 interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki (2 porty) ATS1801 szt 1 16 programator kart ATS1621 szt 1 1 szt dla istniejących drzwi Dla istniejących drzwi 12

13 5. UWAGI KOŃCOWE Projekt został opracowany w oparciu o aktualne i przyszłe potrzeby Inwestora. Dlatego jakiekolwiek zmiany i odstępstwa od przedstawionych koncepcji i rozwiązań technicznych, wymagają pisemnej zgody projektanta. 13

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania

1. Przedmiot opracowania Spis treści 1. Przedmiot opracowania... 2 2. Zakres systemu... 2 3. Analiza zagroŝeń.... 2 5. Cechy systemu... 3 6. Elementy systemu... 5 6.1. Centrala alarmowa... 5 6.2. Czujki dualne (PIR/MW).... 7 6.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN Dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo