SYSTEM UPTIME DC KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SERWEROWNIĄ. tel: +48 (032)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM UPTIME DC KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SERWEROWNIĄ. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42"

Transkrypt

1 SYSTEM UPTIME DC KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SERWEROWNIĄ tel: +48 (032)

2 1. WPROWADZENIE KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW... 4 ZALETY SYSTEMU OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU... 6 PODSTAWOWE MODUŁY... 6 OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU ARCHITEKTURA SYSTEMU WSPARCIE POWDROŻENIOWE POZIOMY WSPARCIA Strona 2 z 16

3 1. WPROWADZENIE System UptimeDC jest nowatorskim w skali światowej narzędziem, które cechuje się wieloma prekursorskimi mechanizmami, niedostępnymi w innych rozwiązaniach tego typu. Zawiera on rozwiązania nieznane i dotychczas niestosowane w porównaniu z dostępnymi na rynku systemami klasy Data Center Infrastructure Management (DCIM). Przedstawiona charakterystyka produktu opisuje funkcje i możliwości, które z całą pewnością przyczynią się w dużym stopniu do wzrostu poziomu kontroli nad zasobami zgromadzonymi w dużych serwerowniach, co znajdzie swoje bezpośrednie przełożenie na ciągłość i jakość świadczonych w danej organizacji usług IT. W systemie UptimeDC znalazły zastosowanie odpowiednio dobrane modele matematyczne do opisywania złożonych struktur zasobów data center oraz ich wzajemnych powiązań logicznych i fizycznych. Dzięki nim uzyskano możliwość przeprowadzania analiz biznesowych oraz prognoz za pomocą ogólnie znanych i sprawdzonych metod stosowanych w analizie matematycznej oraz statystyce. Modele wydatnie wspomagają właściwe podejmowanie decyzji przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie serwerownią. Umożliwiają np. katalogowanie informacji o różnym charakterze, czy przeprowadzanie optymalizacji w zakresie funkcjonowania data center, co wpływa na minimalizację utylizacji zasobów. Elementami zasługującymi na szczególne wyróżnienie są te funkcje Systemu, które służą do typowania nieoptymalnie wykorzystywanych zasobów serwerowi w celu ich wirtualizacji i konsolidacji. Analizując sposób wykorzystania poszczególnych urządzeń data center, a w szczególności serwerów, można stwierdzić, że zastosowanie algorytmu masowo i automatycznie weryfikującego ich optymalność działania przyczynia się do znacznej redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną, co ma szczególne znaczenie w dobie silnego rozwoju centrów przetwarzania danych. Nowatorski pomysł typowania zasobów przeznaczanych do wirtualizacji i konsolidacji oparty o model matematyczny i dane wejściowe pochodzące z odpowiednio dobranych źródeł informacji jest unikalną autorską koncepcją naszej firmy. Równie unikalne rozwiązanie zostało zastosowane w zakresie prezentacji danych o zasobach i ich stanie. Umożliwia ono przełożenie bardzo złożonej struktury informacji o urządzeniach data center i ich wzajemnych powiązaniach, do postaci czytelnej i zrozumiałej dla użytkownika, czyli do specjalizowanych, wielowymiarowych wizualizacji graficznych. Tego typu podejście do problemu analizy skomplikowanych struktur logicznych i fizycznych serwerowi bezpośrednio wpływa na szybkość i trafność podejmowanych decyzji związanych z pracą personelu technicznego serwerowni. Strona 3 z 16

4 2. KORZYŚCI BIZNESOWE Wdrożenie systemu umożliwia osiągnięcie wielu korzyści, z których do najważniejszych możemy zaliczyć: uporządkowanie i scentralizowanie zbioru informacji związanego z zasobami serwerowni, optymalizację zasobów IT, wprowadzenie kontrolowanych procesów zmian w serwerowniach, szybsze reakcje na awarie, możliwość optymalizacji kosztów energii elektrycznej. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW Dzięki wdrożeniu systemu UptimeDC kliencie uzyskują kompleksowe narzędzie, które pozwoli znacząco zwiększyć efektywność zarządzania infrastrukturą serwerowni, ze względu na: umożliwienie szybkiego dostępu do kluczowych informacji o zasobach serwerowych i połączeniach, zmniejszenie ilości czasu koniecznego do ręcznego utrzymywania danych o serwerowniach, możliwość zastosowania daleko posuniętej automatyzacji zadań wymagających znacznego nakładu pracy uporządkowanie zbioru informacji związanego z zasobami serwerowni, zmniejszenie ilości czasu i ruchu pracowników obsługi w serwerowniach, wsparcie dla relokacji serwerowni, wsparcie dla inwentaryzacji zasobów minimalizację błędów wynikających ze sprzecznych lub nieaktualnych danych na temat zasobów, udostępnienie możliwości pozyskania przekrojowych raportów na temat infrastruktury data center, usprawnienie działań zarządzających data center, optymalizację wykorzystania sprzętu serwerowego w data center, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, przyspieszenie działań przy usuwaniu awarii i ocenie wpływu awarii na środowisko IT, umożliwienie planowania i rozbudowy data center oraz optymalizację wykorzystania miejsca, zasilania i chłodzenia, minimalizację czasu potrzebnego na symulacje i analizy what-if, automatyczne pobieranie i synchronizacja danych dotyczących zasobów serwerowni z innych systemów i urządzeń, wsparcie dla obszaru związanego z fizycznym bezpieczeństwem i dostępem do pomieszczeń serwerowni, możliwość objęcia systemem UptimeDC innych obszarów, jak wspomaganie zarządzania stacjami bazowymi czy też zarządzania zasobami sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. Strona 4 z 16

5 ZALETY SYSTEMU Do najważniejszych zalet systemu UptimeDC należą m.in.: zaawansowany interfejs graficzny o wysokiej ergonomii, korzystający ze sprzętowej akceleracji graficznej, możliwość swobodnej personalizacji układu interfejsu graficznego z umożliwieniem jednoczesnego dostępu do edycji/wizualizacji równoległej wielu zasobów, bardzo wysoka wydajność (specjalizowany motor przetwarzania danych), wysoka ergonomia z dedykowanymi edytorami dla serwerowni, szafy serwerowej, urządzeń modułowych, wysokowydajne wyszukiwarki obiektów oraz ich modeli, nawigacja zaprojektowana pod kątem high-usability, dashboardy agregujące dane z data center na różnych poziomach struktury, obsługa wielu warstw umożliwiająca swobodne modelowanie skomplikowanych serwerowni wraz z warstwami pod podłoga techniczną, nad sufitem podwieszanym, itd. możliwość zdefiniowania prywatnej przestrzeni roboczej (workspace) dla każdego użytkownika, znacznie przyspieszającej wykonywanie typowych operacji, rozszerzone możliwości lokalizowania obiektów z zastosowaniem lokalizacji przybliżonych (Aux Storage) znacznie usprawniające typowe czynności, wysokie możliwości zaawansowanej integracji dwukierunkowej systemu UptimeDC ze środowiskiem, rozbudowa biblioteka obejmująca urządzenia wszystkich czołowych producentów, z możliwością pobierania nowych modeli online oraz tworzenia własnych modeli wielopoziomowa struktura zarządzania, możliwość wprowadzenia do bazy danych wszystkich elementów infrastruktury serwerowni, możliwość wizualizacji przestrzennej planów serwerowni wraz z rozmieszczonymi w nich urządzeniami oraz połączeniami logicznymi i energetycznymi w widoku 2D i 3D, możliwość wizualizacji szczegółów, jak pojedyncze urządzenia: serwery, przełączniki, UPS, panele krosownicze, włącznie z okablowaniem sieciowym i energetycznym, łatwy dostęp do dokumentacji aktualnego stanu zasobów serwerowni. generowanie raportów na podstawie wybranych kryteriów wyszukiwania w celu szybkiego uzyskania informacji o zasobach serwerowni. Strona 5 z 16

6 3. OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU System UptimeDC został zaplanowany jako system do kompleksowego zarządzania serwerowniami. System zawiera centralne repozytorium danych dla pracowników zajmujących się zarządzaniem data center. Gromadzone są w nim dane na temat: zainstalowanych urządzeń, ich rozmieszczenia, wyglądu, parametrów, połączeń (sieciowych, zasilających) oraz - w przypadku integracji z innymi systemami lub urządzeniami - rzeczywistych stanów urządzeń, notyfikacji i alarmów. Potencjał modelowy systemu UptimeDC pozwala również na łatwe rozszerzanie wdrożonego rozwiązania o obsługę struktur danych zgodnie z pojawiającymi się potrzebami funkcjonalnymi. PODSTAWOWE MODUŁY UptimeDC jest system modułowym, podzielonym na konteksty. Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnym kontekstów w systemie UptimeDC. Strona 6 z 16

7 Kontekst Visualisation prezentuje widoki urządzeń w postaci rzeczywistej (na podstawie grafik powiązanych z modelami urządzeń w bibliotece systemu UptimeDC) Kontekst Inventory udostępnia podstawowe atrybuty urządzeń (m.in. gabarytowe, numery seryjne i inwentarzowe) oraz narzędzia umożliwiające ocenę stopnia wykorzystania zasobów w obszarze miejsca, wagi czy też nacisku na podłogę. Kontekst Power umożliwia śledzenie danych związanych z mocą i wydzielanym ciepłem, wskaźników sprawności energetycznej, edycję połączeń energetycznych czy też obserwację ścieżek połączeń i obwodów energetycznych. Kontekst Networking udostępnia dane związane z połączeniami sieciowymi, diagramy połączeń, umożliwia edycję połączeń sieciowych pomiędzy urządzeniami, Kontekst Security związany jest z bezpieczeństwem fizycznym dostęp do pomieszczeń technicznych i umożliwia korelację danych z systemów dostępu do pomieszczeń oraz informacji z kamer czy czujników ruchu Kontekst Notifications udostępnia alarmy i notyfikacje na podstawie danych z bazy systemu UptimeDC oraz systemów i urządzeń podłączonych do UptimeDC Kontekst Tasks umożliwia generowanie i obsługę zadań dla zasobów w UptimeDC; może działać samodzielnie lub być zintegrowany z zewnętrznym workflow. Kontekst Planning umożliwia planowanie zmian, symulacje, analizy what-if, udostępniając mechanizmy klonowania każdego wycinka struktury, przeprowadzania na takim klonie dowolnych operacji. Kontekst Users służy do nadawania uprawnień użytkownikom do określonej części struktury (np. urządzenie, szafa rack, serwerownia) oraz do zawężania widoczności kontekstów dla wybranych użytkowników. OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU Istotną cechą jest to, że system UptimeDC umożliwia graficzną wizualizację zużycia zasobów, ułatwiającą śledzenie oraz planowanie miejsc instalacji szaf oraz urządzeń wolnostojących w serwerowniach, urządzeń w szafach oraz wybranych komponentów zasobów. Strona 7 z 16

8 System UptimeDC pozwala analizować, rozwiązywać problemy i podejmować właściwe decyzje w następujących obszarach: zarządzanie sprzętem w serwerowniach o szybki dostęp do kluczowych informacji o zasobach serwerowych o jedna baza informacji o zasobach dla wszystkich użytkowników, zarządzanie pojemnością serwerowni o wiele przekrojów pojemności (np. miejsce, waga szaf, obciążenie podłogi, dostępna moc, wydzielane ciepło, itd.) Strona 8 z 16

9 zarządzanie systemem dystrybucji zasilania, o odwzorowanie połączeń w ścieżce zasilające o obwody elektryczne Strona 9 z 16

10 zarządzanie okablowaniem strukturalnym, o pełna ścieżka połączeń pomiędzy portami o połączenia pomiędzy urządzeniami o wykorzystanie portów miedzianych i światłowodowych Strona 10 z 16

11 zarządzanie zmianami o planowanie zmian w data center, o wsparcie dla relokacji (szaf, serwerowni), o symulacje i analizy zmian w zasobach data center. monitorowanie zasobów o integracja z systemami monitorowania o integracja z urządzeniami (czujniki, urządzenia klimatyzacji i zasilania, urządzenia sieciowe) Strona 11 z 16

12 analiza danych i diagnostyka o procedury umożliwiające analizę i korelację danych z różnych obszarów związanych z data center, o procedury ułatwiające diagnostykę w razie awarii oraz symulacje awarii, wsparcie dla obszaru związanego z bezpieczeństwem fizycznym serwerowni o korelacja danych z systemu dostępu fizycznego oraz kamer i czujników ruchu w celu wykrywania nieuprawnionej obecności, o notyfikacje i alarmy mapowane na zagrożony obszar serwerowni, Strona 12 z 16

13 Każda instalacja systemu UptimeDC obejmuje również instalację bazowej biblioteki urządzeń oraz innych obiektów wykorzystywanych podczas eksploatacji systemu. Wbudowana biblioteka urządzeń zawiera przede wszystkim modele urządzeń, które są najbardziej popularne, a tym samym wykorzystywane praktycznie u każdego z Klientów. Wbudowana biblioteka zawiera także znaczną liczbę modeli urządzeń (oraz obiektów logicznych), które są specyficzna dla poszczególnych branż (np. telekomunikacji). Modele te najczęściej u każdego z Klientów wymagają doprecyzowania pod konkretne potrzeby. Konstrukcja otwartej biblioteki urządzeń systemu UptimeDC pozwala na praktycznie nieograniczony rozwój jej zawartości zarówno w kontekście dodawania nowych modeli, modyfikowania już istniejących lub też tworzenia kopii a następnie jej doprecyzowywania. Struktura poszczególnych modeli urządzeń jest bardzo elastyczna i pozwala na: rozszerzanie cech poszczególnych modeli o nowe atrybuty modyfikowanie konstrukcji modeli w sensie zawartości elementów podrzędnych (np. portów energetycznych, sieciowych, logicznych, kart rozszerzeń itp.) modelowanie interfejsów do pobierania danych zewnętrznych z urządzeń lub systemów zewnętrznych Możliwy jest także dostęp do biblioteki online udostępnianej przez producenta UptimeDC. Strona 13 z 16

14 System UptimeDC posiada rozbudowane narzędzia do raportowania, udostepniające funkcje filtrowania, sortowania czy grupowania danych. Możliwy jest zrzut raportów do wielu popularnych formatów (np.: CSV, XML, HTML). Strona 14 z 16

15 4. ARCHITEKTURA SYSTEMU Architektura systemu została oparta o relację klient serwer. Poniżej przedstawiono model logiczny całego systemu z podziałem na poszczególne elementy. Komponenty rozwiązania: Tomcat Główny serwer systemu. Zajmuje się przechowywaniem danych oraz realizacją żądań pochodzących z aplikacji klienckich i zintegrowanych systemów zewnętrznych. Repozytorium danych dedykowana moduł składowania danych. Zapewnia wysoką wydajność obsługi zapytań o dane. Silnik skryptowy wbudowany silnik skryptów języka Python. Pozwala na wykonywanie skryptów obsługujących całą domenę danych biznesowych przetwarzanych w systemie, a dzięki temu na efektywne dostosowanie systemu do potrzeb różnych klientów. Interfejsy zestaw interfejsów typu REST odpowiedzialnych za komunikacje systemu z aplikacją kliencką oraz systemami zewnętrznymi. Aplikacja kliencka aplikacja przeznaczona do obsługi interakcji użytkownika z systemem, która dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej. Strona 15 z 16

16 5. WSPARCIE POWDROŻENIOWE ProIntegra SA, jako producent systemu, poza standardową gwarancją, oferuje dwa poziomy wsparcia technicznego wdrożonego rozwiązania, aby jak najlepiej sprostać potrzebom i oczekiwaniom biznesowym klienta. Każdy poziom wsparcia zapewnia pomoc techniczną w wybranym wariancie oraz aktualizacje oprogramowania. POZIOMY WSPARCIA Wsparcie poziomu Silver W ramach usługi zapewniamy wsparcie techniczne w dni robocze w godzinach pracy ProIntegra. Poziom Silver obejmuje obsługę awarii systemu oraz pakiet 5 konsultacji technicznych klienta z działem wsparcia. W ramach wsparcia gwarantowane są: 2 godziny czas reakcji, w przypadku zagadnień o poziomie ważności krytycznym, oznaczającym całkowitą utratę możliwości korzystania z funkcjonalności systemu przez wszystkich użytkowników, usunięcie awarii w trybie next business day, oznaczające przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu, 8 godzinny czas reakcji, dla zagadnień o poziomi ważności pozostałym, 24 godzinny tryb udzielenia odpowiedzi w ramach konsultacji technicznych. Wsparcie poziomu Gold Wsparcie poziomu Gold to kompleksowa obsługa techniczna obejmująca całodobowy tryb gotowości oraz zwiększony poziom responsywności. Poziom ten przeznaczony jest dla organizacji utrzymujących rozwiązania o krytycznym poziomie ważności. Wsparcie poziomu Gold obejmuje obsługę awarii systemu oraz 12 konsultacji klienta z działem wsparcia technicznego w trybie całodobowym we wszystkie dni tygodnia. W ramach wsparcia gwarantowane są: 1 godzinny czas reakcji, w przypadku awarii o krytycznym poziomie ważności, oznaczającym całkowitą utratę możliwości korzystania z funkcjonalności systemu przez wszystkich użytkowników, usunięcie awarii w czasie 12 godzin, oznaczające przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu, 8 godzinny czas reakcji, w przypadku awarii o pozostałym poziomie ważności, 16 godzinny czas udzielenia odpowiedzi w ramach konsultacji technicznych. Strona 16 z 16

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView - Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT Konwergentna infrastruktura współczesnych centrów danych wymaga stosowania konwergentnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo