Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Przedmiot zamówienia obejmuje: Opis Przedmiotu Zamówienia 1) wykonanie projektu (planu) nowej serwerowni przy ul. Matejki 59 (siedziba ZTM Poznań). Projekt ma uwzględniać zmiany przeznaczenia pomieszczenia biurowego na pomieszczenie techniczne (serwerownia) z optymalnym rozmieszczeniem asortymentu, tj. urządzeń i sprzętu, wchodzącego w wyposażenia serwerowni; 2) wykonanie projektu (planu) pomieszczenia na UPS przy ul. Matejki 59 (siedziba ZTM Poznań). Projekt ma uwzględniać zmiany pomieszczenia magazynowego na techniczne, gdzie zlokalizowany ma być system zasilania awaryjnego UPS (pomieszczenie przeznaczone na UPS) z optymalnym rozmieszczeniem asortymentu, tj. urządzeń i sprzętu, wchodzącego w wyposażenia ww. pomieszczenia; 3) dostawę asortymentu, tj. urządzeń i sprzętu, wchodzącego w wyposażenie serwerowni oraz pomieszczenia na UPS, a także dostawę agregatu prądotwórczego (agregat prądotwórczy przeznaczony będzie na zasilanie nowej i istniejącej serwerowni). Agregat będzie się znajdował na zewnątrz budynku (od strony podwórza); 4) montaż, prace instalacyjne i uruchomienie asortymentu, tj. urządzeń i sprzętu, wchodzącego w wyposażenie serwerowni oraz pomieszczenia na UPS (urządzenia klimatyzacyjne, system zasilania awaryjnego (UPS), szafy rack wraz z wyposażeniem, systemu gaszenia i ppoż), a także uruchomienie agregatu prądotwórczego Opis pomieszczeń: Serwerownia: Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku przy ul. Matejki 59 od strony podwórza. Ogólny zarys/szkic pomieszczenia znajduje się w Załączniku nr 1 do OPZ. W tym pomieszczeniu musi zostać istniejąca szafa rack, w której znajduje się przełącznica światłowodowa. Szafa znajduje się w lewym dolnym rogu pomieszczenia (patrząc od strony wejścia do pomieszczenia). Powierzchnia pomieszczenia 27,18m 2 (wliczając w to korytarz widoczny na planie, obecnie to pomieszczenie nie jest podzielone i stanowi całość). Pomieszczenie będzie miało wzmocniony strop co jest przedmiotem innego postepowania oraz podłogę dostosowaną do wymogów serwerowni Pomieszczenie przeznaczone na UPS magazyn znajdujący się w piwnicy budynku od strony głównego wejścia do budynku przy ul. Matejki 59. Ogólny zarys/szkic pomieszczenia znajduje się w Załączniku nr 2 do OPZ. Pomieszczenie to sąsiaduje z istniejącą rozdzielnią zasilania budynku. Powierzchnia 13,85m 2, posadzka żywica epoksydowa. 2. W projekcie ma być uwzględnione dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowych warunków, tj. nowej serwerowni i pomieszczeni na UPS, po zainstalowaniu zamawianych urządzeń klimatyzacyjnych i zasilających. 3. Projekt musi zawierać: - projekt instalacji elektrycznych oraz instalacji niskoprądowych - projekt wentylacji i klimatyzacji - projekt usytuowania poszczególnych elementów w serwerowni, pomieszczeniu UPS-ów oraz agregatu prądotwórczego - mapa do celów projektowych 1/9

2 - uzgodnienia z rzeczoznawcami tj. sanepid, BHP, Ppoż., jeżeli takie będą wymagane. 4. Opis przyjętych rozwiązań serwerowni ZTM Poznań 4.1. Wymagania dla rozwiązania serwerowni: W skład wyposażenia serwerowni wchodzi: Wyposażenie serwerowni - 4 szafy z wyposażeniem System zasilania awaryjnego (UPS) 1szt Klimatyzacja 2 szt Agregat prądotwórczy 1 szt System gaszenia i ppoż Włączenie serwerowni do istniejącego systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Wyposażenie serwerowni, wymagania minimalne: Szafy: Szafy rack 600x1000mm, 42U szt. 4, stacjonarne, o ładowności maksymalnej do 1500kg, perforacji 83%. Szafy rack zabudowane w systemowe rozwiązania zimnego korytarza, z drzwiami automatycznymi. Szafy rack oraz zabudowa jako jednolita zabudowa powinna pochodzić od tego samego producenta Szafy rack wyposażone w podwójne listwy PDU, 3-fazowe, wyposażone w wyświetlacz LCD z możliwością obrotu o 90 o, zabezpieczenie 3x16A, listwa powinna posiadać możliwość ostrzegania przed nierównomiernym obciążeniem faz, listwa musi spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania EMC (odporność na zakłócenia: klasa A, zakłócenia elektromagnetyczne: klasa B) Zasilanie awaryjne Zasilanie awaryjne ma być zrealizowane za pomocą zasilacza awaryjnego o konstrukcji modułowej o mocy 30kW z dodatkowym modułem redundantnym. Zasilacz awaryjny musi mieć możliwość rozbudowy do max 150kW i możliwość połączenia równoległego do min 4 urządzeń. Zasilacz awaryjny musi gwarantować podtrzymanie zasilania na czas min 45 min dla obciążenia 20kW. Baterie muszą znajdować się na zewnętrznym stojaku bateryjnym stojak bateryjny pochodzący z seryjnej produkcji, zestaw bateryjny wyposażony w rozłącznik bateryjny. Baterie 10 letnie wg. Eurobat. Zasilacz awaryjny wyposażony musi być w kartę SNMP oraz system ciągłego monitoringu parametrów pracy oraz automatyczną diagnostyką, z centrum diagnostycznym na terenie Polski Parametry zasilacza awaryjnego wymagania minimalne: Tabela nr 1. Parametr Wartość minimalna Moc znamionowa pozorna [kva] 60 Moc znamionowa czynna [kw] 60 2/9

3 Technologia Konstrukcja Możliwość rozbudowy UPS Praca równoległa podwójna konwersja on-line Modułowa 1 moduł 30kW 150kW do 4 jednostek cosø 1 Czas podtrzymania dla obciążenia 20kW Sprawność (praca on-line) 100% obciążenia 45 min 95 % Sprawność (praca on-line) 33% obciążenia 95 % Sprawność (tryb ECO) 0-100% obciążenia 98% Wymiary ( max) Waga bez baterii ( max) Waga 1 modułu ( max) Sygnalizacja zdalna Zdalne sterowanie Interfejs komputerowy 600 x 1100 x 1996 mm 320 kg 40 kg zanik napięcia, bypass, rozładowanie baterii wyłącznik bezpieczeństwa i praca przez bypass SNMP, system ciągłego monitoringu wraz z automatyczną diagnostyką Temperatura pracy 0 40ºC Max. Wilgotność Chłodzenie Głośność [dba] Stopień ochrony 95% bez kondensacji wentylacja wymuszona < 56 db przy połowie obciążenia w odległości 1 metra IP Warunki dostawy: Transport z posadowieniem na miejscu przeznaczenia (Poznań poziom 0, bez utrudnień). Zamawiający zapewnia płaską, wolną od przeszkód drogę transportową na miejsce przeznaczenia Warunki uruchomienia: 3/9

4 a) wyładunek i transport na poziom -1 zasilacza UPS, stojaków bateryjnych, pakietów baterii, b) posadowienie w pomieszczeniu docelowym, w tym zdjęcie UPSa z palety wraz z wypoziomowaniem c) montaż RDC na stojaku lub na ścianie na poziomie -1 d) posadowienie akumulatorów na stojaku i wykonanie połączeń monoblokowych e) montaż mostków by-pass f) wykonanie trasy DC : zestaw bateryjny < > RDC <-> UPS przewodem LgY 50mm2 na biegun ( bez peszla) w tym wybudowanie trasy kablowej korytkami, mocowanie kabli, podpięcie przewodów DC do UPSa, wykonanie połączeń wyrównawczych dla elementów metalowych przewodem LgY25mm2 do szyny głównej w rozdzielni głównej g) montaż przepustów kablowych, tras kablowych, ułożenie okablowania na potrzeby zasilania UPS, szaf rack 4 szt., klimatyzacji 2 szt. szafy rozdzielczej w rozdzielni głównej, prace wykończeniowe h) wykonanie pomiarów : rezystancja przewodów DC, ciągłość PE, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i) przekazanie atestów, aprobat, certyfikatów i katalogów dla zastosowanych materiałów j) oczyszczenie miejsca pracy, utylizacja opakowań k) materiały : kable, koryta kablowe, izolacja przepustów, szafa rozdzielcza 2100x600x400, szafa rozdzielcza 800x600x200, osprzęt szaf, zabezpieczenia, końcówki kablowe l) uruchomienie systemu w godzinach pracy m) jednorazowe szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi systemu w języku polskim w dniu uruchomienia systemu. W przypadku konieczności kolejnych wyjazdów szkoleniowych, dodatkowe koszty ponosi Zamawiający. n) koszty dostawy konstrukcji wsporczych pod zasilacz UPS, szafy rack o) koszty wykonania instalacji komunikacyjnej, sygnałowej oraz dla czujników temperatury, Klimatyzacja System klimatyzacji musi składać się z następujących elementów: a) Szafa klimatyzacji precyzyjnej do obsługi serwerowni b) Klimatyzacja precyzyjna sufitowa dla istniejącej serwerowni Szafa klimatyzacji precyzyjnej do obsługi serwerowni Tabela nr 2. Przedmiotem zamówienia jest szafa klimatyzacji precyzyjnej z nawiewem frontalnym do obsługi systemów IT, przeznaczona do pracy całorocznej: Lp. Parametr Wartość wymagana 1. Topologia pracy Jedna szafa klimatyzacji precyzyjnej jeden skraplacz (praca szafa oparta o technologie DX) Wydajność chłodnicza jawna NETTO 2. (min) 21,5kW 3. Maksymalny pobór mocy 6,8 kw 4. Regulacja mocy chłodniczej Sprężarka wykonana w technologii pozwalającej na 4/9

5 dynamiczne dostosowywanie się mocy chłodniczej szafy w zależności od zmiennego obciążenia cieplnego sprzętu IT, w zakresie % 5. Nawiew powietrza 6. Nawilżacz powietrza 7. Logika sterowania szafy Konstrukcja szafy z wyporowym, frontalnym nawiewem powietrza do pomieszczenia Nawilżacz powietrza wykonany w technologii pozwalającej na korzystanie z wody która nie wymaga uzdatniania lub zmiękczania Sterowanie w oparciu o zadaną temperaturę powietrza nawiewanego w zimnej strefie 8. Temperatura pracy szafy klimatyzacji precyzyjnej Maksymalna dopuszczalna temp. powietrza powrotnego na szafę +38 C 9. Wentylatory 10. Wartość obliczeniowa temp. zewnętrznej do doboru mocy nominalnej szafy Wentylatory EC w szafie klimatyzacyjnej z funkcja modulacji strumienia powietrza w zależności od zapotrzebowania +40 C Dopuszczalny zakres wilgotności względnej w strefie zimnej Wartość obliczeniowa temp. powietrza powrotnego do szaf klimatyzacyjnych 30-60% +35 C 13. Zawór 14. Zakres pracy Elektroniczny zawór rozprężny w szafie klimatyzacyjnej Zakres pracy dla temperatur zewnętrznych C do 40 0 C 15. Kompaktowe gabaryty Szerokość nie większa jak 890 mm Głębokość nie większa jak 900 mm 16. Nagrzewnica elektryczna 17. Sterownik Z dużym wyświetlaczem graficznym (320x240 pix) i komunikacją po sieci LAN 5/9

6 Przedmiotem zamówienia jest jednostka klimatyzacji precyzyjnej sufitowa do obsługi systemów IT, przeznaczona do pracy całorocznej. Parametry minimalne: Tabela nr 3. Parametr Typ jednostki Sposób nawiewu Wydajność chłodnicza jawna ( min) Pobór mocy (max) Sprawność klimatyzatorów Szerokość ( max) Głębokość ( max) Certyfikaty Typ pracy sprężarki Sterownik Filtr Nagrzewnica Wartość minimalna Jednostka wewnętrzna klimatyzacji precyzyjnej typu SPLIT wraz z jednostka zewnętrzna, przeznaczona do pracy całorocznej Bezpośrednio do pomieszczenia zimnego 5,4 kw 2,10kW 100% wydajności chłodniczej jawnej 800 mm 800 mm Eurovent sprężarka z wirującym tłokiem Zdalny wyświetlacz graficzny Filtr klasy G3 z czujnikiem zapchania Elektryczna Tabela nr Agregat prądotwórczy Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 160kVA, zamontowany na przyczepie. Agregat w komplecie z układem SZR 250A. Wersja zabudowana (wyciszona) Wymiary [dł./szer./wys.] [mm] 2986 x 1084 x 1888 Masa agregatu [kg] 1885 Pojemność zbiornika paliwa [ l ] 315 Czas pracy przy 100% obciążenia [h] 8,6 Ciśnienie akustyczne L pa (dla 7m) [dba] 67,9 ± 1,5 Parametry Agregatu Moc maksymalna L.T.P. (cos ϕ = 0,8) [kva / kw] 176,0 / 140,8 Moc znamionowa P.R.P. (cos ϕ = 0,8) [kva / kw] 160,0 / 128,0 Prąd znamionowy [A] 230,9 Napięcie znamionowe [V] 400 Częstotliwość [Hz] 50 6/9

7 Prądnica SYNCHRONICZNA BEZSZCZOTKOWA Rodzaj 110% przez 1h, w ciągu 12h pracy 150% przez 2 minuty Ilość biegunów / typ połączeń 4 / GWIAZDA Uzwojenie odporne na środowisko WILGOTNE / SŁONE Klasa izolacji uzwojeń H Stopień ochrony IP23 Regulacja napięcia ANALOGOWA AVR BL4-U Stabilność napięcia + 1 [%] Wytrzymałość prądnicy na przeciążenia > 300 [%] In Zawartość THD < 2,0 [%] Reaktancja Xd 10,8 [%] Przyczepa pod agregat Tabela nr 5. Parametry techniczne długość/szerokość platformy [mm] 2986 x 1084 Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2600 Ładowność orientacyjna [kg] 2250 Koła [typ] 185R14C Wyposażenie standardowe Urządzenie najazdowe Dyszel gięty z blachy Domex 420, cynkowany ogniowo, przykręcany Rama gięta z blachy Domex 420, cynkowana ogniowo 2x oś hamowana 1300 kg z łożyskami kompaktowymi Błotniki z polietylenu i fartuchy przeciw błotne Koło podporowe Kliny najazdowe Instalacja oświetleniowa 12V/ 24V zgodna z przepisami o ruchu drogowym Podpory stabilizujące boczne regulowane: 4 szt. Informacje dodatkowe: Homologacja Agregat powinien zasilić istniejącą i projektowaną serwerownię, również w zakresie zasilania klimatyzacji Zakres prac instalacyjnych Dostawa i wyładunek urządzeń do wyznaczonych pomieszczeń 7/9

8 Instalacja urządzeń w wyznaczonych pomieszczeniach Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującym normami Zamontowanie agregatu prądotwórczego na przyczepie, wyposażenie go w przewód elektryczny, który pozwala na odjechanie agregatem prądotwórczym na odległość 15 m od miejsca stałego ustawienia przyczepy z agregatem Wykonanie pomiarów końcowych oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej 4.4. System gaszenia serwerowni i ppoż Założenia: a) pomieszczenie nie posiada podłogi podniesionej i sufitu podwieszanego b) korytarz zimny objęty jest również ochroną poprzez dyszę i czujki Elementy instalacji gaśniczej c) Butla lub butle połączone kolektorem wraz z czujnikami ciśnienia i manometrami na każdej butli d) Dysze rozprowadzające e) Centrala sterująca gaszeniem i wykrywania pożaru f) Czujki dymu, przycisk Start, sygnalizatory optyczno-akustyczne Uruchomienie systemu gaszenia Instalacja gaśnicza uruchamiana ma być poprzez sygnał z centrali detekcji pożaru i sterowania gaszeniem Uruchomienie instalacji gaśniczej może nastąpić: a) ręcznie po naciśnięciu przycisku START umieszczonego przy drzwiach wejściowych do strefy gaszonej gazem (uaktywnienie alarmu II stopnia) b) automatycznie po wykryciu pożaru przez co najmniej dwie czujki (uaktywnienie alarmu II stopnia) nadzorujące daną przestrzeń Zadania instalacji gaśniczej c) Instalacja gaśnicze ma za zadanie ugasić pożar w fazie początkowej i utrzymać stężenie gaśnicze w pomieszczeniu przez dłuższy czas. d) Odpowiednia ilość gazu musi zostać wyzwolona w czasie poniżej 60 sekund. e) Przepusty wszystkich instalacji w granicy pomieszczeń chronionych gazem muszą zostać uszczelnione do wymaganej klasy odporności ogniowej ścian, przez które przechodzą Współpraca z istniejącą centralką ppoż System wykrywania pożaru i sygnalizacji pożaru winien współpracować z istniejącym już systemem w budynku ZTM. W ZTM jest zainstalowana centralka ppoż firmy Bosch FPA Wymagane właściwości proponowanego systemu gaszenia f) Bezpieczny dla ludzi przy projektowanych stężeniach (potwierdzone badaniami) g) Bezpieczny dla środowiska, w przeciwieństwie do środków chemicznych, 8/9

9 h) Bezpieczny dla urządzeń i materiałów, które chroni nie wywołuje mikrokorozji, nie przewodzący prądu, i) Brak szkodliwych substancji toksycznych w kontakcie z dymem, pożarem, j) Brak zamglenia w pomieszczeniu w trakcie wyzwalania, k) Brak pozostałości po gaszeniu, l) Brak oddziaływania na efekt cieplarniany i dziurę ozonową 4.5. Wymagane jest włączenie serwerowni do systemu kontroli dostępu do pomieszczenia. W ZTM zainstalowany jest system Roger z czytnikami kart Mifare. Zamawiający wymaga zainstalowania czujników, aby ich ilość zabezpieczała całą chronioną przestrzeń serwerowni i były zintegrowane z systemem antywłamaniowym opartym o centralkę alarmową SATEL INTEGERA zainstalowaną w budynku ZTM przy ul. Matejki Z przyczyn serwisowych dopuszczane są urządzenia zasilania gwarantowanego oraz klimatyzacji precyzyjnej pochodzące od tego samego producenta, za wyjątkiem agregatu prądotwórczego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram realizacji zamówienia w terminie jednego tygodnia od daty podpisania umowy Po zakończeniu prac związanych z dostawą i montażem urządzeń składających się na niniejsze zamówienie publiczne Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w dniu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób montażowych obejmujących badania i pomiary. Cała instalację należy przetestować testerem okablowania. Protokoły pomiarowe należy dostarczyć w postaci osobnych dokumentów. Pomiary powinny obejmować każde łącze w zakresie poprawności selekcji okablowania, pomiarów tłumienia każdego przewodu, pomiary przesłuchu, pomiar impedancji przewodów. Wykonawca zapewni urządzenia i obsługę niezbędną do wykonania pomiarów, prób i kontroli, a wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie prac zostaną dostarczone przez Wykonawcę, będą posiadać ważne świadectwa legalizacji. Badania i pomiary będą prowadzone przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia aprobat, certyfikatów na urządzenia i osprzęt instalacji teletechnicznej oraz elektrycznej, zastosowane do wykonania zamówienia w dniu odbioru końcowego realizacji umowy Wszystkie zaoferowane urządzenia i sprzęt na wyposażenie serwerowni musi być fabrycznie nowy (minimalny rok produkcji 2014) i posiadać stosowne gwarancje, instrukcje i certyfikaty Zamawiający wymaga, aby wykonawca w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) opisał wszystkie dane techniczne i jakościowe składające się na dany asortyment zgodnym z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie korzystania z dostarczonych urządzeń i sprzętu. 9/9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

1. Prace przystosowawcze pomieszczenia serwerowni.

1. Prace przystosowawcze pomieszczenia serwerowni. Załącznik A do siwz. 1. Prace przystosowawcze pomieszczenia serwerowni. wymiana przeszklenia w ciągu korytarza. Istniejące przeszklenie od strony korytarza należy przekształcić na spełniające warunki normy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 Znak sprawy: AT.272.9.2014. Tab. 1. Wymagania ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA Lp. Opis Minimalne 1. Lokalizacja Żywiec, ul. Kopernika 83 a 2. Dokumentacja 3. 4. Atesty, dokumenty odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo