WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO"

Transkrypt

1 SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ INFORMATYCZNY WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK NOWEJ SIEDZIBY SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU 1

2 WERSJA OSTATECZNA Spis treści 1. Cel Zakres stosowania Słownik pojęć Założenia Wymagania ogólne Wymagane przepisy prawne i normy Wymagania na system oznaczania Wymagania gwarancyjne Wymagania dla okablowania strukturalnego Wymagania ogólne Okablowanie pionowe Okablowanie poziome Wymagania dla serwerowni i pomieszczenia technicznego Wymagania ogólne Wymagane instalacje serwerowni Wymagania dla pomieszczenia technicznego Wymagania dla pomieszczenia łącz operatorskich Wymagania dla systemów zasilania i UPS Wymagania dla pozostałych instalacji Instalacja systemu rejestracji przebiegu rozpraw (e-protokół) Instalacja systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP) Instalacja systemu kontroli dostępu (KD) Instalacja Dźwiękowego System Ostrzegawczego (DSO) Instalacja Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) Instalacje sal konferencyjnych Instalacje pomieszczeń do przechowywania nośników danych Instalacja antenowa

3 1. Cel Celem dokumentu jest wyszczególnienie wymagań techniczno-funkcjonalnych okablowania strukturalnego, w tym serwerowni dla budynku nowej siedziby Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 1.1. Zakres stosowania Wymagania określone niniejszym dokumentem dotyczą zaprojektowania następujących instalacji: 1) instalacja okablowania strukturalnego; 2) serwerownia z dwoma przyległymi pomieszczeniami technicznymi (UPS, klimatyzacja, przyłącza operatorskie); 3) instalacja dedykowanej sieci elektrycznej, w tym instalacja zasilania gwarantowanego UPS z możliwością podłączenia agregatu 4) inne instalacje wymagane przez Zamawiającego, związane z eksploatacją systemów teleinformatycznych, a nie wchodzące bezpośrednio w zakres okablowania strukturalnego: a) instalacja światłowodowa b) instalacja systemu rejestracji przebiegu rozpraw (e-protokół), c) instalacja systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP), d) instalacja systemu kontroli dostępu (KD), e) instalacja Dźwiękowego System Ostrzegawczego (DSO), f) instalacja Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR), g) instalacje sal konferencyjnych, h) instalacje SAP i) instalacje CCTV-IP j) instalacje SSWIN system sygnalizacji włamania i napadu k) instalacja antenowa; j) instalacja przyłącza teleinformatycznego. 2. Słownik pojęć Słownik opracowano wyłącznie na potrzeby niniejszego dokumentu. Dedykowana sieć elektryczna (DSE) Dedykowana sieć elektryczna UPS (DSE-UPS) ESO Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) wydzielone obwody sieci elektrycznej przeznaczone wyłącznie do zasilania sprzętu komputerowego lub innych urządzeń elektronicznych zakończone gniazdami z kluczem wydzielone obwody sieci elektrycznej centralnego zasilacza bezprzerwowego UPS (zespołu zasilaczy) przeznaczone wyłącznie do zasilania wskazanego sprzętu komputerowego Elektroniczny System Ochrony integrujący kontrolę dostępu, system antywłamaniowy oraz system telewizji dozorowej. centralne miejsce schodzenia okablowania budynku, w tym z poszczególnych PPD w przypadku ich zaprojektowania 3

4 Pośredni Punkt Dystrybucyjny (PPD) Punkt Logiczny (PL) Punkt Elektryczny (PE) Punkt Elektryczny UPS (PE-UPS) miejsce schodzenia okablowania poziomego z danego obszaru przyłącze abonenckie składające się z jednego, modułowego gniazda telekomunikacyjnego umożliwiającego przesyłanie w zależności od potrzeby danych, głosu, video, CATV przyłącze elektryczne składające się z dwóch gniazd z kluczem sieci DSE przyłącze elektryczne składające się z dwóch gniazd z kluczem sieci DSE-UPS Zamawiający Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 4

5 3. Założenia 1) Kluczowym założeniem inwestycyjnym dla okablowania strukturalnego jest, że inwestycja musi być bezpieczna na przyszłość - zaprojektowany system musi być na tyle nowoczesny aby sprostać wymaganiom w perspektywie użytkowania co najmniej lat bez dokonywania jego znaczącej modernizacji. Dynamicznie rozwijający się rynek szybkich aplikacji wymusza na użytkownikach przyszłościowego podejścia do tworzenia wymagań projektowych nowoczesnych budynków biurowych. Biorąc pod uwagę te aspekty należy zaprojektować system okablowania strukturalnego w taki sposób, aby w momencie oddania budynku do użytku gwarantował użytkownikowi wysoką wydajność jednocześnie niosąc ze sobą możliwość dynamicznej rozbudowy. 2) W sieci teleinformatycznej Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu nie przewiduje się obecnie przetwarzania informacji niejawnej chronionej na mocy Ustawy o ochronie informacji niejawnych. Informacje niejawne przetwarzane będą na odseparowanym od sieci stanowisku komputerowym w kancelarii tajnej. 3) Zakładane korzyści inwestycji: - sprostanie nowym zadaniom związanym z informatyzacja wymiaru sprawiedliwości; - sprostanie wymaganiom stawianym przez nowoczesne technologie; - sprawniejsza obsługa społeczeństwa; - polepszenie wizerunku sądownictwa i Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - wysoki stopień skalowalności rozwiązania; - podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych. 4. Wymagania ogólne 1) Nie dopuszcza się integracji okablowania strukturalnego z instalacjami Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) oraz systemu przeciwpożarowego. 2) Zaprojektowane okablowanie strukturalne musi umożliwiać tworzenie sieci konwergentnych, umożliwiających przesyłanie jednym kablem danych, głosu, video oraz sygnałów sterujących automatyka budynku - takie rozwiązania dają podstawy dla budynków inteligentnych. 3) W projektach należy zawrzeć wymagania dostarczenia przez wykonawcę do Zamawiającego następującego sprzętu: a) serwery b) urządzenia pamięci masowych - elementy sieci SAN, macierze dyskowe; c) komputery stacjonarne, terminale i komputery przenośne; d) urządzenia aktywne sieci (przełączniki); e) urządzenia bezpieczeństwa f) drukarki i skanery sieciowe oraz urządzenia wielofunkcyjne; g) kserokopiarki; h) telewizory LCD; i) innego sprzętu, będącego elementami poszczególnych instalacji. j) wyposażenie sal konferencyjnych 5

6 k) infokioski Szczegóły techniczne sprzętu oraz ilości zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. 4.1.Wymagane przepisy prawne i normy Obecnie nie istnieją przepisy prawne regulujące wymagania w zakresie budowy okablowania strukturalnego oraz serwerowni. Aby zapewnić jak najlepsze parametry pracy oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych przy pracach projektowych należy stosować się do norm i zaleceń amerykańskich, krajowych i europejskich oraz dobrych praktyk. Zgodnie z obowiązującym prawem normy oraz zalecenia i dobre praktyki są traktowane jako dobrowolne o ile ustawodawca nie zastrzegł obowiązku stosowania danej normy. Przy projektowaniu instalacji oraz pomieszczeń będących przedmiotem niniejszej dokumentacji należy stosować następujące normy (wg aktualnych wydań) i zbiory dobrych praktyk: - ISO/IEC11801: Information technology - Generic cabling for customer premises - PN-EN :2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego - PN-EN :2008/A1:2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego - PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - IEC Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych kat.7 A - IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , EN Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla Aktualne normy w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym dotyczące przechowywania nośników danych. Aktualne normy dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, w tym stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. Aktualne normy w zakresie ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Aktualne normy dotyczące zasilaczy UPS. Aktualne normy w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji. Aktualne normy obowiązujące w budownictwie, w tym warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Aktualne normy związane z bezpieczeństwem pożarowym zwłaszcza obiektów typu serwerownia. Aktualne normy związane z bezpieczeństwem i elektronicznymi systemami ochrony. Aktualne normy dotyczące ochrony elektromagnetycznej pomieszczeń typu serwerownia. Aktualne normy dotyczące szczelności pomieszczeń. 6

7 Ustalenia z Zamawiającym. W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań opisanych w dokumentacji projektowej. System okablowania oraz wydajność komponentów na etapie oddania instalacji do użytku musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN :2011 i ISO/IEC11801: Wymagania na system oznaczania Należy zaprojektować system identyfikacji (oznaczania) elementów okablowania strukturalnego dla takich grup elementów jak: 1) punktów PPD i GPD; 2) punktów PL; 3) punktów PE; 4) punktów PE-UPS; 5) szaf dystrybucyjnych. Zaprojektowany system identyfikacji musi jednoznacznie identyfikować dany element w grupie elementów (np. poprzez system nalepek z oznaczeniem). 4.3.Wymagania gwarancyjne 1) Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji okablowania strukturalnego gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat, potwierdzony certyfikatem gwarancyjnym producenta udzielonym bezpośrednio Zamawiającemu. Gwarancja musi stanowić zobowiązanie producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania. 2) 25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować: - gwarancję materiałową (producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione); - gwarancję parametrów łącza/kanału (producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC ed. 2.1 lub EN dla klasy E); - gwarancję aplikacji (producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC ed. 2.1 lub EN ). 3) W celu zagwarantowania najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. 7

8 4) Urządzenia wchodzące w skład wyszczególnionych w dokumencie instalacji (np. do monitoringu, RCP) muszą być objęte co najmniej 3 letnim okresem gwarancyjnym. 5) Szczegóły warunków gwarancyjnych sprzętu wskazanego w pkt 4. zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. 5. Wymagania dla okablowania strukturalnego 5.1. Wymagania ogólne Wydajność systemu ma być zaprojektowana na klasę FA. W związku z tym należy system zaprojektować przy wykorzystaniu kabla podwójnie ekranowanego o konstrukcji S/FTP. Szczegóły charakterystyki okablowania zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. 1) Okablowanie strukturalne musi być zwymiarowane na szacunkowo punktów logicznych PL. 2) Rozmieszczenie, ilość oraz wyposażenie punktów PL zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu, jednak należy przyjąć ogólne założenie, że punkty PL będą rozmieszczone we wszystkich pomieszczeniach biurowych. 3) Każdy punkt PL posiada przynależny punkt PE (lub punkt PE-UPS lub oba w zależności od wymagań pomieszczenia) 4) Wszystkie pomieszczenia muszą być objęte zasięgiem sieci bezprzewodowej WiFi w technologii w najnowszej wersji w chwili projektowania rozwiązania 7) Okablowanie urządzeń stanowiących punkty dostępowe musi być doprowadzone do pomieszczenia GPD. Zasilanie urządzeń stanowiących punkty dostępowe musi zostać wykonane przy pomocy technologii PoE (Power over Ethernet). Sale konferencyjne musza mieć zainstalowane punkty dostępowe w technologii co najmniej w najnowszej wersji w chwili projektowania rozwiązania 8) Punkt GPD oraz punkty PPD należy wyposażyć w urządzenia aktywne sieci - przełączniki sieciowe. Wymagania techniczne przełączników oraz ilość zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Okablowanie pionowe 1) Mając na uwadze planowaną wielkość budynku oraz ilość punktów PL należy rozważyć zaprojektowanie punktów PPD. 2) W przypadku zaprojektowania punktów PPD należy je wyposażyć w szafy teletechniczne oraz zasilanie z sieci DSE oraz DSE-UPS (min. po 2 punkty PE oraz PE-U). Ilość szaf uzależniona od przyjętego w projekcie zagęszczenia punktów PL dla danego punktu PPD. 3) Drzwi wejściowe do punktu PPD wyposażone w samozamykacze i dostosowane do instalacji elementów zintegrowanego systemu ESO. 4) W punktach PPD należy przewidzieć system klimatyzacji utrzymujący temperaturę na poziomie st. C oraz wilgotność na poziomie 45%. 8

9 5) Dla realizacji okablowania szkieletowego pionowego należy zaprojektować połączenia światłowodowe (kabel 12 parowy OM4) oraz miedziane. Wszystkie punkty PPD muszą być połączone z punktem GPD znajdującym się w serwerowni w topologii gwiazdy. Dodatkowo należy zaprojektować połączenia szkieletowe redundantne w ten sposób aby awaria jednego punktu PPD nie powodowała zakłóceń pracy innego punktu PPD. 6) W celu ujednolicenia interfejsów światłowodowych należy wszędzie projektować złącza typu LC/PC dupleks. Zapobiegnie to stosowania hybrydowych kabli krosowych oraz wszelkim późniejszym pomyłkom podczas krosowania Okablowanie poziome 1) W pomieszczeniach sal rozpraw należy zaprojektować lokalizacje punktów PL, PE oraz PE-UPS w puszkach podłogowych pod stołem sędziowskim. Puszka podłogowa sali rozpraw musi zawierać następujące elementy: - 4 punkty PL; - 4 punkty PE-U; - 1 punkt PE; - punkty do przyłączenia kabli mikrofonowych 2) W pomieszczeniach sal narad należy zaprojektować lokalizacje punktów PL, PE PE-UPS dla urządzeń przeznaczonych dla e-protokołu 3) Należy zawrzeć w projekcie wymaganie dostarczenia Zamawiającemu dodatkowych modułów (wkładek) punktów PL w ilości i rodzajach ustalonych z Zamawiającym na etapie projektowania. 6. Wymagania dla serwerowni i pomieszczeń technicznych 6.1. Wymagania ogólne 1) Zaproponowane rozwiązania dotyczące serwerowni muszą być przygotowane na obsługę sprzętu IT o wysokiej gęstości mocy. 2) Pomieszczenie serwerowni musi być zabezpieczone przed podsłuchem elektromagnetycznym. 3) Odporność ogniowa ścian serwerowni i pomieszczenia technicznego musi wynosić min. 90 min. 4) Drzwi wejściowe do serwerowni i pomieszczenia technicznego o odporności pożarowej EI 90, wyposażone w samozamykacze i dostosowane do instalacji elementów systemu ESO. 5) Pomieszczenie serwerowni i pomieszczenie techniczne nie może posiadać okien, instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych. Nad pomieszczeniem serwerowni i pomieszczeniem technicznym nie mogą być zlokalizowane pomieszczenia o dużym zagęszczeniu instalacji wodno-kanalizacyjnych (np. łazienka, węzeł sanitarny). 6) Wysokość pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia technicznego musi umożliwiać swobodny montaż szaf teletechnicznych o wysokości 42U. 7) Pomieszczenia serwerowni i techniczne muszą posiadać na całej powierzchni podniesiona podłogę techniczną. Podłoga ma być zbudowana z płyt pełnych i musi być przystosowana do 9

10 montażu systemowych przepustów kablowych wykonanych z aluminium lub stali oraz koryt kablowych stalowych - odporne na wilgoć, korozję, niepalne. 8) Pomieszczenia serwerowni i techniczne muszą być ulokowane w strefie chronionej, niedostępnej dla osób postronnych, (sugerowane dolne kondygnacje budynku za wyjątkiem kondygnacji podziemnych). 9) Pomieszczenie serwerowni musi być wyposażone w szafy teletechniczne: - szafy kablowe o wymiarach 800x800mm w ilości odpowiadającej ilości wymaganym panelom krosowym modułowym (na wkładki) okablowania; - szafy serwerowe o wymiarach 600x1000mm; - szafy na sprzęt telekomunikacyjny 600x800mm. 10) Rozkład szaf powinien uwzględniać wymagania: - szafy serwerowe powinny być umieszczone w box ach - szafa z łączami telekomutacyjnymi powinny być umieszczone w osobnym pomieszczeniu 11) Szafy teletechniczne powinny być w układzie zamkniętym, z ażurowymi ścianami bocznymi, ażurowymi drzwiami przednimi i tylnymi. Szafy muszą być pozbawione ścian bocznych wewnętrznych w przypadku ich ulokowania obok siebie (szafy przylegają do siebie). 12) Szafy serwerowe i na sprzęt telekomunikacyjny muszą posiadać moduły dystrybucji zasilania z sieci dedykowanej DSE-UPS (sugerowana max. moc 16kW na każda szafę). 13) Szafy na sprzęt telekomunikacyjny muszą posiadać moduły dystrybucji zasilania z sieci dedykowanej DSE-UPS (sugerowana max. mocy 6kW na każda szafę). 14) Urządzenie (urządzenia) systemu centralnego zasilacza UPS, w zależności od przyjętego rozwiązania, należy zaprojektować w pomieszczeniu serwerowni lub w pomieszczeniu technicznym serwerowni Wymagane instalacje serwerowni 1) System gwarantowanego zasilania sieci DSE-UPS o sugerowanej, szacunkowej mocy 30kW-40kW z zapasem rozbudowy 20% w przyszłości. 2) Serwerownia musi mieć dostęp do dwóch źródeł zasilania, które wchodzą do budynku z różnych stron 3) Okablowanie strukturalne - serwerownia jest lokalizacją GPD. 4) Wysokowydajny, redundantny system klimatyzacji precyzyjnej o sugerowanej, szacunkowej mocy cieplnej odpowiedniej do wartości wskazanej w pkt. 1 (sugerowany nadmuch pod podłogę). System klimatyzacji winien utrzymywać warunki środowiskowe: temperatura st. C, wilgotność 40-45%. Należy uwzględnić odprowadzanie ciepła poza pomieszczenie serwerowni. Należy przewidzieć 20% zapas na rozbudowę systemu. 5) Zintegrowany system monitoringu warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność) - system musi umożliwiać wyświetlanie aktualnych wyników pomiaru na wyświetlaczu zlokalizowanym poza serwerownią (ochrona budynku) oraz mieć możliwość powiadamiania po wystąpieniu alarmu poprzez i sms. 6) Zintegrowany system ESO - kontrola dostępu, system antywłamaniowy oraz system telewizji dozorowej (co najmniej 1 kamera musi obejmować wejście do pomieszczenia serwerowni) 10

11 7) Gazowy system ochrony pożarowej i system sygnalizacji pożaru - sygnalizacja musi być zintegrowana z systemem alarmowym budynku sądu. Instalacje butli z gazem należy zlokalizować w przyległym pomieszczeniu technicznym. 2) W serwerowni należy zaprojektować okablowanie do szaf kablowych Wymagania dla pomieszczenia technicznego 1) Pomieszczenie musi przynależeć do pomieszczenia serwerowni (w bezpośrednim sąsiedztwie). 2) Pomieszczenie należy objąć zintegrowanym systemem ESO. 3) W pomieszczeniu technicznym jest klimatyzatorów, UPS oraz butli z gazem 4) W pomieszczeniu należy zaprojektować centralny punkt DSO (sugerowana 1 szafa teletechniczna 600x800mm); 5) Pomieszczenie techniczne musi być objęte gazowym system ochrony pożarowej i system sygnalizacji pożaru - dopuszcza się współdzielenie z systemem serwerowni, przy czym w pomieszczeniu należy przewidzieć osprzęt (butle z gazem) dla tego systemu. Sygnalizacja musi być zintegrowana z systemem alarmowym budynku sądu. 6) W pomieszczeniu należy zaprojektować szafy metalowe na dokumentację techniczną serwerowni i urządzeń serwerowni Pomieszczenie dla łącz operatorskich 1) Pomieszczenie musi przynależeć do pomieszczenia serwerowni (w bezpośrednim sąsiedztwie). 2) Pomieszczenie należy objąć zintegrowanym systemem ESO. 3) W pomieszczeniu technicznym jest lokalizacja przyłącza telekomunikacyjnego 4) W pomieszczeniu należy zaprojektować centralny punkt DSO (sugerowana 1 szafa teletechniczna 600x800mm); 5) Pomieszczenie techniczne musi być objęte gazowym system ochrony pożarowej i system sygnalizacji pożaru - dopuszcza się współdzielenie z systemem serwerowni, przy czym w pomieszczeniu należy przewidzieć osprzęt (butle z gazem) dla tego systemu. Sygnalizacja musi być zintegrowana z systemem alarmowym budynku sądu. 6) W pomieszczeniu należy zaprojektować szafy metalowe na dokumentację techniczną serwerowni i urządzeń serwerowni. 7. Wymagania dla systemów zasilania i UPS 1) Należy zaprojektować dedykowaną sieć elektryczną (DSE) dla punktów PE, która zapewnia stabilne parametry zasilania, bez zakłóceń urządzeń komputerowych i elektronicznych. 2) Należy przyjąć ogólne założenie, że każdy punkt PL posiada punkt PE z wyjątkami. 3) Należy zaprojektować dedykowaną sieć elektryczną zasilania gwarantowanego (DSE- UPS) opartą o centralne urządzenia (urządzenie) UPS w celu dostarczania zasilania do serwerowni, pomieszczenia technicznego 11

12 4) Moc urządzeń (urządzenia) centralnego UPS musi być tak dobrana aby podtrzymać zasilanie na wypadek zaniku zasilania ogólnego przez okres min. 20 min. Urządzenia UPS muszą pracować w sposób zapewniający redundancję działania. 5) Sieć zasilania DSE-UPS musi dostarczać gwarantowane zasilanie dla wszystkich pomieszczeń 6) Przy projektowaniu systemów zasilania DSE i DSE-UPS należy uwzględnić doprowadzenie do budynku dodatkowej linii zasilania rezerwowego. 8. Wymagania dla pozostałych instalacji 8.1. Instalacja systemu rejestracji przebiegu rozpraw (e-protokół) Należy zaprojektować instalację systemu rejestracji przebiegu rozpraw (e-protokół) na wszystkich salach rozpraw. Instalacja musi być zgodna z dokumentacją techniczna tego systemu - będzie ona udostępniona wykonawcy na etapie projektowania. W wykonanie systemu będzie zaangażowany producent systemu. W projekcie należy uwzględnić następujące elementy: 1) Trasy kablowe mikrofonów - mikrofony są w 4 strefach (strefy opisane w dokumentacji, która będzie udostępniona). Przebieg tras kablowych mikrofonów należy zaprojektować w taki sposób aby były niewidoczne - musi istnieć jednak dostęp techniczny do tych tras. Trasy kablowe mikrofonów muszą się zbiegać centralnie do puszki instalacyjnej podłogowej pod stołem sędziowskim. 2) Instalację mikrofonów o parametrach zgodnych z dokumentacją, która będzie udostępniona oraz w uzgodnieniu z producentem systemu - Zamawiający nie dopuszcza w projekcie systemu bezprzewodowego. 3) Nagłośnienie sali rozpraw. Głośniki powinny być wkomponowane w elementy architektoniczne sali rozpraw. 4) Nagłośnienie sal rozpraw musi być zintegrowane z systemem rejestracji przebiegu rozpraw. 5) Sprzęt komputerowy i oprogramowanie dostarczy producent systemu. Szczegóły techniczne zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu Instalacja systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP) Należy zaprojektować instalację systemu rejestracji czasu pracy (RCP). 1) Czytniki wejść/wyjść muszą być zlokalizowane przy wejściach dla pracowników. 2) Okablowanie czytników należy doprowadzić do PPD, do jednej z szaf teletechnicznych. Okablowanie można zintegrować z okablowaniem strukturalnym. Szczegóły techniczne zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. 12

13 8.4. Instalacja systemu kontroli dostępu (KD) Należy zaprojektować system kontroli dostępu, który obejmuje następujące elementy: 1) Podział budynku na strefy oraz dostęp do określonych stref budynku dla autoryzowanego personelu. Zamawiający oczekuje zaprojektowania budynku Sądu, który będzie posiadał strefy dostępu/bezpieczeństwa obiektu. Pierwsza strefa to strefa ogólnodostępna. Z niej dostępne będą kolejne strefy dostępu -. Granice stref będą możliwe do przekroczenia jedynie przez autoryzowanego personel i inne upoważnione osoby. Szczegóły kontroli dostępu kolejnych stref bezpieczeństwa zostaną określone przez Inwestora na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. 2) Należy rozważyć integrację systemu kontroli dostępu z dźwigiem towarowo- osobowym dla pracowników. 3) Inteligentny system zarzadzania kluczami do pomieszczeń - ma na celu zniwelować straty materialne i zwiększyć odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie. Wymagania dla inteligentnego systemu zarzadzania kluczami: - brak konieczności wydawania kluczy przez wyznaczoną do tego osobę; - system musi umożliwiać zarządzanie, kontrolę i raportowanie użycia kluczy; - system musi umożliwiać przeprowadzenie audytu nad tym, kto i kiedy pobrał dany klucz i kiedy został on zwrócony; - system musi umożliwiać zastrzeżenie dostępu do wybranych obszarów i kluczy dla pracowników stałych i z firm zewnętrznych; - depozytory kluczy musza umożliwiać pobieranie kluczy przez grupę lub pojedynczych pracowników; - depozytory kluczy muszą określać maksymalne ilości kluczy do pobrania, ustalać dni oraz godziny, kiedy dane klucze mogą być używane; - należy dostarczyć oprogramowanie zarządzające systemem wraz z licencjami Instalacja Dźwiękowego System Ostrzegawczego (DSO) Należy zaprojektować Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), który musi objąć wszystkie pomieszczenia w których potencjalnie mogą przebywać ludzie, w tym kondygnacje podziemne. Wymagania dla DSO: 1) Instalacja DSO nie może być zintegrowana z okablowaniem strukturalnym budynku. 2) Instalacja DSO musi spełniać wymagania normy PN-EN 54-16:2011P. 3) Wyposażenie w dodatkowy mikrofon do nadawania komunikatów niealarmowych. Możliwość lokalizacji w dowolnym miejscu obiektu mikrofonów strażaka i mikrofonów komunikatów niealarmowych (mikrofon wyniesiony). Lokalizację dyspozytorni nadawanych komunikatów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 4) Punkt zbiegu okablowania oraz urządzeń systemu DSO należy zaprojektować w szafie teletechnicznej pomieszczenia technicznego serwerowni (czytaj pkt. 6.3). 5) System DSO musi mieć możliwość nadawania wbudowanych komunikatów dotyczących możliwych zagrożeń życia i zdrowia ludzkiego, w tym komunikatów pożarowych i ewakuacyjnych. 6) DSO musi posiadać możliwość kierowanie komunikatu do wybranej pojedynczej strefy. 13

14 7) DSO musi posiadać mikrofon strażaka w wyposażeniu standardowym. 8) DSO musi posiadać możliwość włączenia do systemu głośników niepożarowych tam, gdzie nie jest to wymagane Instalacja Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) Należy zaprojektować instalację systemu SWOR: 1) Na ścianie bocznej, przy wejściu do każdej sali rozpraw należy zaprojektować jedną wokandę elektroniczną z ekranem LCD o przekątnej cali (ułożenie pionowe). Wokandy muszą być usytuowane na wysokości odpowiadającej średniemu wzrostowi człowieka. 2) W holu wejściowym budynku należy zaprojektować dwa wielkoformatowe infokioski, które będą pełnić funkcję tablicy informacyjnej oraz wokandy elektronicznej zbiorczej. 3) Wokandy elektroniczne oraz infokioski wielkoformatowe muszą mieć możliwość podłączenia do sieci lokalnej a więc do punktów PL oraz PE - należy zaprojektować po 1 punkcie PL oraz PE w pobliżu instalacji każdej wokandy elektronicznej i monitorów wielkoformatowych. 4) Wokandy elektroniczne muszą posiadać obudowę odporną na wandalizm. 5) Oprogramowanie systemu SWOR nie jest przedmiotem wymagań. 6) Każda sala rozpraw musi posiadać system przywoławczy w celu umożliwianie przywołania przez protokolanta stron oczekujących przed salą rozpraw - system musi objąć wyłącznie sale rozpraw danego wydziału. Mikrofon przeznaczony do przywoływania musi mieć możliwość jego włączenia/wyłączenia i znajdować się na stoliku protokolanta. Głośniki muszą się znajdować w pokoju świadków oraz w holu- poczekalni dla sal rozpraw danego wydziału. Głośniki powinny być wkomponowane w elementy architektoniczne. Szczegóły techniczne zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu Instalacje sal konferencyjnych Należy zaprojektować instalacje sal konferencyjnych w sposób umożliwiający prowadzanie dowolnej prezentacji multimedialnych. Sale powinny być wyposażone w następujące elementy: 1) ekrany wielkoformatowe odpowiednie do wielkości danej sali konferencyjnej, tak aby wyświetlane informacje były czytelne z każdego punktu sali. Ekrany muszą mieć możliwość ich chowania (zwijania) w razie niewykorzystywania; 2) system audiowizualny (projektory, ekrany, itp) umożliwiający wyświetlanie na ekranie informacji graficznych, tekstowych oraz audio-wideo; 3) system nagłośnienia z bezprzewodowym mikrofonem dla prelegenta oraz min. 2 mikrofonami przenośnymi, bezprzewodowymi. 4) Głośniki powinny być wkomponowane w elementy architektoniczne sal. Szczegóły zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. 14

15 8.8. Instalacje pomieszczeń do przechowywania nośników danych 1) Jedno z pomieszczeń informatyków musi spełnić wymagania dla pomieszczeń do przechowywania nośników danych. Pomieszczenie musi mieć zainstalowany jeden sejf ognioodporny na nośniki danych z wyposażeniem - spełniający normę EN w klasie ognioodporności S120 DIS (2-godzinna odporność ogniowa nośników danych, zamek kluczowy, wysokość sejfu 1.7m - 2 m, ciężar max 700kg). 2) Jedno pomieszczenie archiwum zakładowego należy zaprojektować w celu dostosowania do przechowywania nośników danych jako zbiorów archiwalnych i wyposażyć w wymagane instalacje do przechowywania nośników danych. 8.9.Instalacja dachowa Należy zaprojektować kanał techniczny na okablowanie, biegnący z dachu budynku do pomieszczenia serwerowni (zakończenie w jednej z szaf kablowych GPD). Do uzgodnienia. Szczegóły zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu Instalacja przyłącza telekomunikacyjnego Należy zaprojektować przyłącze telekomunikacyjne w celu umożliwienia wprowadzenia do budynku kabli telekomunikacyjnych - światłowód operatora telefonicznego do budynku, światłowód (okablowanie) operatora resortowej sieci rozległej WAN MS. Należy zapewnić co najmniej 20% zapas kanału technicznego w celi wprowadzenia kabli w przyszłości. Przyłącze musi być zlokalizowane w pomieszczeni technicznym przynależnym do serwerowni. 15

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

Data Center Beyond.pl

Data Center Beyond.pl Data Center Beyond.pl Specyfikacja techniczna Data Center Beyond.pl Pierwsze w Polsce w pełnie neutralne telekomunikacyjnie centrum danych Ponad 10 operatorów przyłączonych światłowodami: Level 3 Communications,

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. OF-382-27/12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/30/12 o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 Beyond.pl Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 1 Pierwsze w Polsce w pełni neutralne telekomunikacyjnie centrum danych. Ponad 10 operatorów: - operatorzy klasy międzynarodowej Tier1: Cogent, Level3,

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczeń serwerowni Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych (LCDP)

Adaptacja pomieszczeń serwerowni Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych (LCDP) Adaptacja pomieszczeń serwerowni Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych (LCDP) Kielce 15-04-2011 Agenda 1. Omówienie wymagań dla pomieszczeń serwerowni 2. Przedstawienie zakresu prac możliwych do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia 29.06.2015 roku Dotyczy Branży sanitarnej PYTANIE NR 1 Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na zapotrzebowanie mocy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1 PODSTAWA OPRACOWANIA 2 ZAŁOŻENIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ 3 OPIS TECHNICZNY 3.1 Lokalna sieć komputerowa 3.2 Okablowanie dodatkowe RS 232 3.3 Instalacja nagłośnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ załącznik do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa zestawu depozytorów kluczy dla obiektu WCPR w Poznaniu związana z dostosowaniem budynku do warunków przeciwpożarowych oraz

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,...

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,... Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Zakładu Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola Data opracowania przedmiaru robót: 2015-02-14 Nazwa obiektu lub robót: Zakładu Stalowej Woli ul.

Bardziej szczegółowo

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Spis treści Częśd opisowa... 2 Przedmiot zamówienia... 2 Przedmiot opracowania... 2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego... 2 Ogólne właściwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe koszty budowy: Przykładowe wymagania:

Przykładowe koszty budowy: Przykładowe wymagania: Nazwa modułu: Nowoczesne technologie informatyczne w zastosowaniach branży IT Wykład 11: (13.01.2014) Standardy budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Zagadnienia poruszane na wykładzie: 1) Dobre

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ Zielona Góra, 03.01.2013 r. RA-AI/MS/ 2 /2013 INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Rozdział I Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjnych systemów, instalacji,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Andel Polska Sp. z o.o.

Andel Polska Sp. z o.o. Andel Polska Sp. z o.o. FLOODLINE Studium przypadku - serwerownia w nowoczesnej centrali jednego z banków w Warszawie Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej prezentacji nie może być powielana lub

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Artel - telewizja przemysłowa, alarmy

Artel - telewizja przemysłowa, alarmy DSO Dźwiękowy System Ostrzegawcze Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO). Zdając sobie sprawę ze szczególnych zadań, jakie spełniają DSO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1 S t r o n a

OGŁOSZENIE. 1 S t r o n a OGŁOSZENIE Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dalej Urząd ) poszukuje powierzchni biurowej na potrzeby siedziby Urzędu (dalej Przedsięwzięcie ). Przedsięwzięcie podzielone będzie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DA.III Zielona Góra,

Znak sprawy: DA.III Zielona Góra, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 68 456 52 00, 320 20 37 fax +48 68 456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.7.2015 Zielona Góra, 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77493-2015:text:pl:html Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ DO POTRZEB SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznildem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznildem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznildem nr 1 do umowy) 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjnych systemów,

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

1. Rozkład oddziałów budynków Plan szpitala prezentuje się następująco:

1. Rozkład oddziałów budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: 1. Rozkład oddziałów budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: Budynek I Administracja Budynek II Budynek główny szpitala Załącznik nr 3 - Założenia dotyczące Sieci IT w Nowy Szpital w Świebodzinie

Bardziej szczegółowo

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r.

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r. PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH AUTOMATYKA MIKROPORCESOROWA ul. Braniborska 58-68, 53-680 WROCŁAW tel. fax. 071 3550022, 3593074 e-mail : predomex@predomex.pl www.predomex.pl Numer

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 8c do SIWZ nr sprawy: WA-2900-3/2014/SISP-2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOMOFONOWA

INSTALACJA DOMOFONOWA INSTALACJA DOMOFONOWA Wykonuje się instalacje przywoławczo domofonową. 1) Na parterze instaluje się panel przywoławczy zewnętrzny składający się z domofonu oraz wideokamery, 2) W każdym mieszkaniu montuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Instalacje dla systemów AV przygotowane przez Generalnego Wykonawcę rozbudowy PPNT

Instalacje dla systemów AV przygotowane przez Generalnego Wykonawcę rozbudowy PPNT GCI. 341-13/2011 Załącznik nr 7 do siwz Instalacje dla systemów AV przygotowane przez Generalnego Wykonawcę rozbudowy PPNT Poniżej przedstawiono informacje dotyczące sposobu przygotowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR ORAZ ZAKRES STOSOWANIA

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR ORAZ ZAKRES STOSOWANIA Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 17 517 Poz. 56 Za³¹cznik nr 11 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR ORAZ ZAKRES STOSOWANIA 1. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.63.46.2016 Zielona Góra, 25 października 2016 r. RISS 3361543 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r.

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. Do wiadomości Wykonawców dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU WYKORZYSTUJĄCE CZYTNIKI BIOMETRYCZNE

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU WYKORZYSTUJĄCE CZYTNIKI BIOMETRYCZNE Politechnika Warszawska Wydział Transportu Zakład Telekomunikacji w Transporcie dr inż. Adam Rosiński SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU WYKORZYSTUJĄCE CZYTNIKI BIOMETRYCZNE Warszawa, 09.12.2011 Wzrastające zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT

Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT Osiem cyfrowych kanałów informacyjnych, tylko dwa przewody Transmisja komunikatów przewodem miedzianym lub światłowodowym Automatyczne rozgłaszanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI PROJEKT WYKONAWCZY III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI Rewizja D INWESTYCJA: Pomieszczenie repozytorium cyfrowego Biblioteka Narodowa budynek B ul. Niepodległości 213,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Ilość. III.A. Komponent komunikacyjny. III.B. Wyposażenie stanowisk pracy

Ilość. III.A. Komponent komunikacyjny. III.B. Wyposażenie stanowisk pracy Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego 1. FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ OFEROWANEGO SPRZĘTU Rodzaj i parametry oferowanego sprzętu: komputerowego, serwerowego, peryferyjnego, sieciowego, telekomunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY FHU 10-693 Olsztyn, ul. Gen. Grota-Roweckiego /4, tel./fax. 0 89 54 55 89, tel. kom. 0 504 165 890, NIP; 739-110-17-13, Regon: 51049153 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Temat: Modernizacja pomieszczeń sali

Bardziej szczegółowo