WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO"

Transkrypt

1 SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ INFORMATYCZNY WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK NOWEJ SIEDZIBY SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU 1

2 WERSJA OSTATECZNA Spis treści 1. Cel Zakres stosowania Słownik pojęć Założenia Wymagania ogólne Wymagane przepisy prawne i normy Wymagania na system oznaczania Wymagania gwarancyjne Wymagania dla okablowania strukturalnego Wymagania ogólne Okablowanie pionowe Okablowanie poziome Wymagania dla serwerowni i pomieszczenia technicznego Wymagania ogólne Wymagane instalacje serwerowni Wymagania dla pomieszczenia technicznego Wymagania dla pomieszczenia łącz operatorskich Wymagania dla systemów zasilania i UPS Wymagania dla pozostałych instalacji Instalacja systemu rejestracji przebiegu rozpraw (e-protokół) Instalacja systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP) Instalacja systemu kontroli dostępu (KD) Instalacja Dźwiękowego System Ostrzegawczego (DSO) Instalacja Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) Instalacje sal konferencyjnych Instalacje pomieszczeń do przechowywania nośników danych Instalacja antenowa

3 1. Cel Celem dokumentu jest wyszczególnienie wymagań techniczno-funkcjonalnych okablowania strukturalnego, w tym serwerowni dla budynku nowej siedziby Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 1.1. Zakres stosowania Wymagania określone niniejszym dokumentem dotyczą zaprojektowania następujących instalacji: 1) instalacja okablowania strukturalnego; 2) serwerownia z dwoma przyległymi pomieszczeniami technicznymi (UPS, klimatyzacja, przyłącza operatorskie); 3) instalacja dedykowanej sieci elektrycznej, w tym instalacja zasilania gwarantowanego UPS z możliwością podłączenia agregatu 4) inne instalacje wymagane przez Zamawiającego, związane z eksploatacją systemów teleinformatycznych, a nie wchodzące bezpośrednio w zakres okablowania strukturalnego: a) instalacja światłowodowa b) instalacja systemu rejestracji przebiegu rozpraw (e-protokół), c) instalacja systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP), d) instalacja systemu kontroli dostępu (KD), e) instalacja Dźwiękowego System Ostrzegawczego (DSO), f) instalacja Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR), g) instalacje sal konferencyjnych, h) instalacje SAP i) instalacje CCTV-IP j) instalacje SSWIN system sygnalizacji włamania i napadu k) instalacja antenowa; j) instalacja przyłącza teleinformatycznego. 2. Słownik pojęć Słownik opracowano wyłącznie na potrzeby niniejszego dokumentu. Dedykowana sieć elektryczna (DSE) Dedykowana sieć elektryczna UPS (DSE-UPS) ESO Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) wydzielone obwody sieci elektrycznej przeznaczone wyłącznie do zasilania sprzętu komputerowego lub innych urządzeń elektronicznych zakończone gniazdami z kluczem wydzielone obwody sieci elektrycznej centralnego zasilacza bezprzerwowego UPS (zespołu zasilaczy) przeznaczone wyłącznie do zasilania wskazanego sprzętu komputerowego Elektroniczny System Ochrony integrujący kontrolę dostępu, system antywłamaniowy oraz system telewizji dozorowej. centralne miejsce schodzenia okablowania budynku, w tym z poszczególnych PPD w przypadku ich zaprojektowania 3

4 Pośredni Punkt Dystrybucyjny (PPD) Punkt Logiczny (PL) Punkt Elektryczny (PE) Punkt Elektryczny UPS (PE-UPS) miejsce schodzenia okablowania poziomego z danego obszaru przyłącze abonenckie składające się z jednego, modułowego gniazda telekomunikacyjnego umożliwiającego przesyłanie w zależności od potrzeby danych, głosu, video, CATV przyłącze elektryczne składające się z dwóch gniazd z kluczem sieci DSE przyłącze elektryczne składające się z dwóch gniazd z kluczem sieci DSE-UPS Zamawiający Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 4

5 3. Założenia 1) Kluczowym założeniem inwestycyjnym dla okablowania strukturalnego jest, że inwestycja musi być bezpieczna na przyszłość - zaprojektowany system musi być na tyle nowoczesny aby sprostać wymaganiom w perspektywie użytkowania co najmniej lat bez dokonywania jego znaczącej modernizacji. Dynamicznie rozwijający się rynek szybkich aplikacji wymusza na użytkownikach przyszłościowego podejścia do tworzenia wymagań projektowych nowoczesnych budynków biurowych. Biorąc pod uwagę te aspekty należy zaprojektować system okablowania strukturalnego w taki sposób, aby w momencie oddania budynku do użytku gwarantował użytkownikowi wysoką wydajność jednocześnie niosąc ze sobą możliwość dynamicznej rozbudowy. 2) W sieci teleinformatycznej Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu nie przewiduje się obecnie przetwarzania informacji niejawnej chronionej na mocy Ustawy o ochronie informacji niejawnych. Informacje niejawne przetwarzane będą na odseparowanym od sieci stanowisku komputerowym w kancelarii tajnej. 3) Zakładane korzyści inwestycji: - sprostanie nowym zadaniom związanym z informatyzacja wymiaru sprawiedliwości; - sprostanie wymaganiom stawianym przez nowoczesne technologie; - sprawniejsza obsługa społeczeństwa; - polepszenie wizerunku sądownictwa i Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - wysoki stopień skalowalności rozwiązania; - podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych. 4. Wymagania ogólne 1) Nie dopuszcza się integracji okablowania strukturalnego z instalacjami Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) oraz systemu przeciwpożarowego. 2) Zaprojektowane okablowanie strukturalne musi umożliwiać tworzenie sieci konwergentnych, umożliwiających przesyłanie jednym kablem danych, głosu, video oraz sygnałów sterujących automatyka budynku - takie rozwiązania dają podstawy dla budynków inteligentnych. 3) W projektach należy zawrzeć wymagania dostarczenia przez wykonawcę do Zamawiającego następującego sprzętu: a) serwery b) urządzenia pamięci masowych - elementy sieci SAN, macierze dyskowe; c) komputery stacjonarne, terminale i komputery przenośne; d) urządzenia aktywne sieci (przełączniki); e) urządzenia bezpieczeństwa f) drukarki i skanery sieciowe oraz urządzenia wielofunkcyjne; g) kserokopiarki; h) telewizory LCD; i) innego sprzętu, będącego elementami poszczególnych instalacji. j) wyposażenie sal konferencyjnych 5

6 k) infokioski Szczegóły techniczne sprzętu oraz ilości zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. 4.1.Wymagane przepisy prawne i normy Obecnie nie istnieją przepisy prawne regulujące wymagania w zakresie budowy okablowania strukturalnego oraz serwerowni. Aby zapewnić jak najlepsze parametry pracy oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych przy pracach projektowych należy stosować się do norm i zaleceń amerykańskich, krajowych i europejskich oraz dobrych praktyk. Zgodnie z obowiązującym prawem normy oraz zalecenia i dobre praktyki są traktowane jako dobrowolne o ile ustawodawca nie zastrzegł obowiązku stosowania danej normy. Przy projektowaniu instalacji oraz pomieszczeń będących przedmiotem niniejszej dokumentacji należy stosować następujące normy (wg aktualnych wydań) i zbiory dobrych praktyk: - ISO/IEC11801: Information technology - Generic cabling for customer premises - PN-EN :2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego - PN-EN :2008/A1:2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego - PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - IEC Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych kat.7 A - IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , EN Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla Aktualne normy w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym dotyczące przechowywania nośników danych. Aktualne normy dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, w tym stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. Aktualne normy w zakresie ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Aktualne normy dotyczące zasilaczy UPS. Aktualne normy w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji. Aktualne normy obowiązujące w budownictwie, w tym warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Aktualne normy związane z bezpieczeństwem pożarowym zwłaszcza obiektów typu serwerownia. Aktualne normy związane z bezpieczeństwem i elektronicznymi systemami ochrony. Aktualne normy dotyczące ochrony elektromagnetycznej pomieszczeń typu serwerownia. Aktualne normy dotyczące szczelności pomieszczeń. 6

7 Ustalenia z Zamawiającym. W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań opisanych w dokumentacji projektowej. System okablowania oraz wydajność komponentów na etapie oddania instalacji do użytku musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN :2011 i ISO/IEC11801: Wymagania na system oznaczania Należy zaprojektować system identyfikacji (oznaczania) elementów okablowania strukturalnego dla takich grup elementów jak: 1) punktów PPD i GPD; 2) punktów PL; 3) punktów PE; 4) punktów PE-UPS; 5) szaf dystrybucyjnych. Zaprojektowany system identyfikacji musi jednoznacznie identyfikować dany element w grupie elementów (np. poprzez system nalepek z oznaczeniem). 4.3.Wymagania gwarancyjne 1) Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji okablowania strukturalnego gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat, potwierdzony certyfikatem gwarancyjnym producenta udzielonym bezpośrednio Zamawiającemu. Gwarancja musi stanowić zobowiązanie producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania. 2) 25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować: - gwarancję materiałową (producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione); - gwarancję parametrów łącza/kanału (producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC ed. 2.1 lub EN dla klasy E); - gwarancję aplikacji (producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC ed. 2.1 lub EN ). 3) W celu zagwarantowania najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. 7

8 4) Urządzenia wchodzące w skład wyszczególnionych w dokumencie instalacji (np. do monitoringu, RCP) muszą być objęte co najmniej 3 letnim okresem gwarancyjnym. 5) Szczegóły warunków gwarancyjnych sprzętu wskazanego w pkt 4. zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. 5. Wymagania dla okablowania strukturalnego 5.1. Wymagania ogólne Wydajność systemu ma być zaprojektowana na klasę FA. W związku z tym należy system zaprojektować przy wykorzystaniu kabla podwójnie ekranowanego o konstrukcji S/FTP. Szczegóły charakterystyki okablowania zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. 1) Okablowanie strukturalne musi być zwymiarowane na szacunkowo punktów logicznych PL. 2) Rozmieszczenie, ilość oraz wyposażenie punktów PL zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu, jednak należy przyjąć ogólne założenie, że punkty PL będą rozmieszczone we wszystkich pomieszczeniach biurowych. 3) Każdy punkt PL posiada przynależny punkt PE (lub punkt PE-UPS lub oba w zależności od wymagań pomieszczenia) 4) Wszystkie pomieszczenia muszą być objęte zasięgiem sieci bezprzewodowej WiFi w technologii w najnowszej wersji w chwili projektowania rozwiązania 7) Okablowanie urządzeń stanowiących punkty dostępowe musi być doprowadzone do pomieszczenia GPD. Zasilanie urządzeń stanowiących punkty dostępowe musi zostać wykonane przy pomocy technologii PoE (Power over Ethernet). Sale konferencyjne musza mieć zainstalowane punkty dostępowe w technologii co najmniej w najnowszej wersji w chwili projektowania rozwiązania 8) Punkt GPD oraz punkty PPD należy wyposażyć w urządzenia aktywne sieci - przełączniki sieciowe. Wymagania techniczne przełączników oraz ilość zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Okablowanie pionowe 1) Mając na uwadze planowaną wielkość budynku oraz ilość punktów PL należy rozważyć zaprojektowanie punktów PPD. 2) W przypadku zaprojektowania punktów PPD należy je wyposażyć w szafy teletechniczne oraz zasilanie z sieci DSE oraz DSE-UPS (min. po 2 punkty PE oraz PE-U). Ilość szaf uzależniona od przyjętego w projekcie zagęszczenia punktów PL dla danego punktu PPD. 3) Drzwi wejściowe do punktu PPD wyposażone w samozamykacze i dostosowane do instalacji elementów zintegrowanego systemu ESO. 4) W punktach PPD należy przewidzieć system klimatyzacji utrzymujący temperaturę na poziomie st. C oraz wilgotność na poziomie 45%. 8

9 5) Dla realizacji okablowania szkieletowego pionowego należy zaprojektować połączenia światłowodowe (kabel 12 parowy OM4) oraz miedziane. Wszystkie punkty PPD muszą być połączone z punktem GPD znajdującym się w serwerowni w topologii gwiazdy. Dodatkowo należy zaprojektować połączenia szkieletowe redundantne w ten sposób aby awaria jednego punktu PPD nie powodowała zakłóceń pracy innego punktu PPD. 6) W celu ujednolicenia interfejsów światłowodowych należy wszędzie projektować złącza typu LC/PC dupleks. Zapobiegnie to stosowania hybrydowych kabli krosowych oraz wszelkim późniejszym pomyłkom podczas krosowania Okablowanie poziome 1) W pomieszczeniach sal rozpraw należy zaprojektować lokalizacje punktów PL, PE oraz PE-UPS w puszkach podłogowych pod stołem sędziowskim. Puszka podłogowa sali rozpraw musi zawierać następujące elementy: - 4 punkty PL; - 4 punkty PE-U; - 1 punkt PE; - punkty do przyłączenia kabli mikrofonowych 2) W pomieszczeniach sal narad należy zaprojektować lokalizacje punktów PL, PE PE-UPS dla urządzeń przeznaczonych dla e-protokołu 3) Należy zawrzeć w projekcie wymaganie dostarczenia Zamawiającemu dodatkowych modułów (wkładek) punktów PL w ilości i rodzajach ustalonych z Zamawiającym na etapie projektowania. 6. Wymagania dla serwerowni i pomieszczeń technicznych 6.1. Wymagania ogólne 1) Zaproponowane rozwiązania dotyczące serwerowni muszą być przygotowane na obsługę sprzętu IT o wysokiej gęstości mocy. 2) Pomieszczenie serwerowni musi być zabezpieczone przed podsłuchem elektromagnetycznym. 3) Odporność ogniowa ścian serwerowni i pomieszczenia technicznego musi wynosić min. 90 min. 4) Drzwi wejściowe do serwerowni i pomieszczenia technicznego o odporności pożarowej EI 90, wyposażone w samozamykacze i dostosowane do instalacji elementów systemu ESO. 5) Pomieszczenie serwerowni i pomieszczenie techniczne nie może posiadać okien, instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych. Nad pomieszczeniem serwerowni i pomieszczeniem technicznym nie mogą być zlokalizowane pomieszczenia o dużym zagęszczeniu instalacji wodno-kanalizacyjnych (np. łazienka, węzeł sanitarny). 6) Wysokość pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia technicznego musi umożliwiać swobodny montaż szaf teletechnicznych o wysokości 42U. 7) Pomieszczenia serwerowni i techniczne muszą posiadać na całej powierzchni podniesiona podłogę techniczną. Podłoga ma być zbudowana z płyt pełnych i musi być przystosowana do 9

10 montażu systemowych przepustów kablowych wykonanych z aluminium lub stali oraz koryt kablowych stalowych - odporne na wilgoć, korozję, niepalne. 8) Pomieszczenia serwerowni i techniczne muszą być ulokowane w strefie chronionej, niedostępnej dla osób postronnych, (sugerowane dolne kondygnacje budynku za wyjątkiem kondygnacji podziemnych). 9) Pomieszczenie serwerowni musi być wyposażone w szafy teletechniczne: - szafy kablowe o wymiarach 800x800mm w ilości odpowiadającej ilości wymaganym panelom krosowym modułowym (na wkładki) okablowania; - szafy serwerowe o wymiarach 600x1000mm; - szafy na sprzęt telekomunikacyjny 600x800mm. 10) Rozkład szaf powinien uwzględniać wymagania: - szafy serwerowe powinny być umieszczone w box ach - szafa z łączami telekomutacyjnymi powinny być umieszczone w osobnym pomieszczeniu 11) Szafy teletechniczne powinny być w układzie zamkniętym, z ażurowymi ścianami bocznymi, ażurowymi drzwiami przednimi i tylnymi. Szafy muszą być pozbawione ścian bocznych wewnętrznych w przypadku ich ulokowania obok siebie (szafy przylegają do siebie). 12) Szafy serwerowe i na sprzęt telekomunikacyjny muszą posiadać moduły dystrybucji zasilania z sieci dedykowanej DSE-UPS (sugerowana max. moc 16kW na każda szafę). 13) Szafy na sprzęt telekomunikacyjny muszą posiadać moduły dystrybucji zasilania z sieci dedykowanej DSE-UPS (sugerowana max. mocy 6kW na każda szafę). 14) Urządzenie (urządzenia) systemu centralnego zasilacza UPS, w zależności od przyjętego rozwiązania, należy zaprojektować w pomieszczeniu serwerowni lub w pomieszczeniu technicznym serwerowni Wymagane instalacje serwerowni 1) System gwarantowanego zasilania sieci DSE-UPS o sugerowanej, szacunkowej mocy 30kW-40kW z zapasem rozbudowy 20% w przyszłości. 2) Serwerownia musi mieć dostęp do dwóch źródeł zasilania, które wchodzą do budynku z różnych stron 3) Okablowanie strukturalne - serwerownia jest lokalizacją GPD. 4) Wysokowydajny, redundantny system klimatyzacji precyzyjnej o sugerowanej, szacunkowej mocy cieplnej odpowiedniej do wartości wskazanej w pkt. 1 (sugerowany nadmuch pod podłogę). System klimatyzacji winien utrzymywać warunki środowiskowe: temperatura st. C, wilgotność 40-45%. Należy uwzględnić odprowadzanie ciepła poza pomieszczenie serwerowni. Należy przewidzieć 20% zapas na rozbudowę systemu. 5) Zintegrowany system monitoringu warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność) - system musi umożliwiać wyświetlanie aktualnych wyników pomiaru na wyświetlaczu zlokalizowanym poza serwerownią (ochrona budynku) oraz mieć możliwość powiadamiania po wystąpieniu alarmu poprzez i sms. 6) Zintegrowany system ESO - kontrola dostępu, system antywłamaniowy oraz system telewizji dozorowej (co najmniej 1 kamera musi obejmować wejście do pomieszczenia serwerowni) 10

11 7) Gazowy system ochrony pożarowej i system sygnalizacji pożaru - sygnalizacja musi być zintegrowana z systemem alarmowym budynku sądu. Instalacje butli z gazem należy zlokalizować w przyległym pomieszczeniu technicznym. 2) W serwerowni należy zaprojektować okablowanie do szaf kablowych Wymagania dla pomieszczenia technicznego 1) Pomieszczenie musi przynależeć do pomieszczenia serwerowni (w bezpośrednim sąsiedztwie). 2) Pomieszczenie należy objąć zintegrowanym systemem ESO. 3) W pomieszczeniu technicznym jest klimatyzatorów, UPS oraz butli z gazem 4) W pomieszczeniu należy zaprojektować centralny punkt DSO (sugerowana 1 szafa teletechniczna 600x800mm); 5) Pomieszczenie techniczne musi być objęte gazowym system ochrony pożarowej i system sygnalizacji pożaru - dopuszcza się współdzielenie z systemem serwerowni, przy czym w pomieszczeniu należy przewidzieć osprzęt (butle z gazem) dla tego systemu. Sygnalizacja musi być zintegrowana z systemem alarmowym budynku sądu. 6) W pomieszczeniu należy zaprojektować szafy metalowe na dokumentację techniczną serwerowni i urządzeń serwerowni Pomieszczenie dla łącz operatorskich 1) Pomieszczenie musi przynależeć do pomieszczenia serwerowni (w bezpośrednim sąsiedztwie). 2) Pomieszczenie należy objąć zintegrowanym systemem ESO. 3) W pomieszczeniu technicznym jest lokalizacja przyłącza telekomunikacyjnego 4) W pomieszczeniu należy zaprojektować centralny punkt DSO (sugerowana 1 szafa teletechniczna 600x800mm); 5) Pomieszczenie techniczne musi być objęte gazowym system ochrony pożarowej i system sygnalizacji pożaru - dopuszcza się współdzielenie z systemem serwerowni, przy czym w pomieszczeniu należy przewidzieć osprzęt (butle z gazem) dla tego systemu. Sygnalizacja musi być zintegrowana z systemem alarmowym budynku sądu. 6) W pomieszczeniu należy zaprojektować szafy metalowe na dokumentację techniczną serwerowni i urządzeń serwerowni. 7. Wymagania dla systemów zasilania i UPS 1) Należy zaprojektować dedykowaną sieć elektryczną (DSE) dla punktów PE, która zapewnia stabilne parametry zasilania, bez zakłóceń urządzeń komputerowych i elektronicznych. 2) Należy przyjąć ogólne założenie, że każdy punkt PL posiada punkt PE z wyjątkami. 3) Należy zaprojektować dedykowaną sieć elektryczną zasilania gwarantowanego (DSE- UPS) opartą o centralne urządzenia (urządzenie) UPS w celu dostarczania zasilania do serwerowni, pomieszczenia technicznego 11

12 4) Moc urządzeń (urządzenia) centralnego UPS musi być tak dobrana aby podtrzymać zasilanie na wypadek zaniku zasilania ogólnego przez okres min. 20 min. Urządzenia UPS muszą pracować w sposób zapewniający redundancję działania. 5) Sieć zasilania DSE-UPS musi dostarczać gwarantowane zasilanie dla wszystkich pomieszczeń 6) Przy projektowaniu systemów zasilania DSE i DSE-UPS należy uwzględnić doprowadzenie do budynku dodatkowej linii zasilania rezerwowego. 8. Wymagania dla pozostałych instalacji 8.1. Instalacja systemu rejestracji przebiegu rozpraw (e-protokół) Należy zaprojektować instalację systemu rejestracji przebiegu rozpraw (e-protokół) na wszystkich salach rozpraw. Instalacja musi być zgodna z dokumentacją techniczna tego systemu - będzie ona udostępniona wykonawcy na etapie projektowania. W wykonanie systemu będzie zaangażowany producent systemu. W projekcie należy uwzględnić następujące elementy: 1) Trasy kablowe mikrofonów - mikrofony są w 4 strefach (strefy opisane w dokumentacji, która będzie udostępniona). Przebieg tras kablowych mikrofonów należy zaprojektować w taki sposób aby były niewidoczne - musi istnieć jednak dostęp techniczny do tych tras. Trasy kablowe mikrofonów muszą się zbiegać centralnie do puszki instalacyjnej podłogowej pod stołem sędziowskim. 2) Instalację mikrofonów o parametrach zgodnych z dokumentacją, która będzie udostępniona oraz w uzgodnieniu z producentem systemu - Zamawiający nie dopuszcza w projekcie systemu bezprzewodowego. 3) Nagłośnienie sali rozpraw. Głośniki powinny być wkomponowane w elementy architektoniczne sali rozpraw. 4) Nagłośnienie sal rozpraw musi być zintegrowane z systemem rejestracji przebiegu rozpraw. 5) Sprzęt komputerowy i oprogramowanie dostarczy producent systemu. Szczegóły techniczne zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu Instalacja systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP) Należy zaprojektować instalację systemu rejestracji czasu pracy (RCP). 1) Czytniki wejść/wyjść muszą być zlokalizowane przy wejściach dla pracowników. 2) Okablowanie czytników należy doprowadzić do PPD, do jednej z szaf teletechnicznych. Okablowanie można zintegrować z okablowaniem strukturalnym. Szczegóły techniczne zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. 12

13 8.4. Instalacja systemu kontroli dostępu (KD) Należy zaprojektować system kontroli dostępu, który obejmuje następujące elementy: 1) Podział budynku na strefy oraz dostęp do określonych stref budynku dla autoryzowanego personelu. Zamawiający oczekuje zaprojektowania budynku Sądu, który będzie posiadał strefy dostępu/bezpieczeństwa obiektu. Pierwsza strefa to strefa ogólnodostępna. Z niej dostępne będą kolejne strefy dostępu -. Granice stref będą możliwe do przekroczenia jedynie przez autoryzowanego personel i inne upoważnione osoby. Szczegóły kontroli dostępu kolejnych stref bezpieczeństwa zostaną określone przez Inwestora na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. 2) Należy rozważyć integrację systemu kontroli dostępu z dźwigiem towarowo- osobowym dla pracowników. 3) Inteligentny system zarzadzania kluczami do pomieszczeń - ma na celu zniwelować straty materialne i zwiększyć odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie. Wymagania dla inteligentnego systemu zarzadzania kluczami: - brak konieczności wydawania kluczy przez wyznaczoną do tego osobę; - system musi umożliwiać zarządzanie, kontrolę i raportowanie użycia kluczy; - system musi umożliwiać przeprowadzenie audytu nad tym, kto i kiedy pobrał dany klucz i kiedy został on zwrócony; - system musi umożliwiać zastrzeżenie dostępu do wybranych obszarów i kluczy dla pracowników stałych i z firm zewnętrznych; - depozytory kluczy musza umożliwiać pobieranie kluczy przez grupę lub pojedynczych pracowników; - depozytory kluczy muszą określać maksymalne ilości kluczy do pobrania, ustalać dni oraz godziny, kiedy dane klucze mogą być używane; - należy dostarczyć oprogramowanie zarządzające systemem wraz z licencjami Instalacja Dźwiękowego System Ostrzegawczego (DSO) Należy zaprojektować Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), który musi objąć wszystkie pomieszczenia w których potencjalnie mogą przebywać ludzie, w tym kondygnacje podziemne. Wymagania dla DSO: 1) Instalacja DSO nie może być zintegrowana z okablowaniem strukturalnym budynku. 2) Instalacja DSO musi spełniać wymagania normy PN-EN 54-16:2011P. 3) Wyposażenie w dodatkowy mikrofon do nadawania komunikatów niealarmowych. Możliwość lokalizacji w dowolnym miejscu obiektu mikrofonów strażaka i mikrofonów komunikatów niealarmowych (mikrofon wyniesiony). Lokalizację dyspozytorni nadawanych komunikatów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 4) Punkt zbiegu okablowania oraz urządzeń systemu DSO należy zaprojektować w szafie teletechnicznej pomieszczenia technicznego serwerowni (czytaj pkt. 6.3). 5) System DSO musi mieć możliwość nadawania wbudowanych komunikatów dotyczących możliwych zagrożeń życia i zdrowia ludzkiego, w tym komunikatów pożarowych i ewakuacyjnych. 6) DSO musi posiadać możliwość kierowanie komunikatu do wybranej pojedynczej strefy. 13

14 7) DSO musi posiadać mikrofon strażaka w wyposażeniu standardowym. 8) DSO musi posiadać możliwość włączenia do systemu głośników niepożarowych tam, gdzie nie jest to wymagane Instalacja Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) Należy zaprojektować instalację systemu SWOR: 1) Na ścianie bocznej, przy wejściu do każdej sali rozpraw należy zaprojektować jedną wokandę elektroniczną z ekranem LCD o przekątnej cali (ułożenie pionowe). Wokandy muszą być usytuowane na wysokości odpowiadającej średniemu wzrostowi człowieka. 2) W holu wejściowym budynku należy zaprojektować dwa wielkoformatowe infokioski, które będą pełnić funkcję tablicy informacyjnej oraz wokandy elektronicznej zbiorczej. 3) Wokandy elektroniczne oraz infokioski wielkoformatowe muszą mieć możliwość podłączenia do sieci lokalnej a więc do punktów PL oraz PE - należy zaprojektować po 1 punkcie PL oraz PE w pobliżu instalacji każdej wokandy elektronicznej i monitorów wielkoformatowych. 4) Wokandy elektroniczne muszą posiadać obudowę odporną na wandalizm. 5) Oprogramowanie systemu SWOR nie jest przedmiotem wymagań. 6) Każda sala rozpraw musi posiadać system przywoławczy w celu umożliwianie przywołania przez protokolanta stron oczekujących przed salą rozpraw - system musi objąć wyłącznie sale rozpraw danego wydziału. Mikrofon przeznaczony do przywoływania musi mieć możliwość jego włączenia/wyłączenia i znajdować się na stoliku protokolanta. Głośniki muszą się znajdować w pokoju świadków oraz w holu- poczekalni dla sal rozpraw danego wydziału. Głośniki powinny być wkomponowane w elementy architektoniczne. Szczegóły techniczne zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu Instalacje sal konferencyjnych Należy zaprojektować instalacje sal konferencyjnych w sposób umożliwiający prowadzanie dowolnej prezentacji multimedialnych. Sale powinny być wyposażone w następujące elementy: 1) ekrany wielkoformatowe odpowiednie do wielkości danej sali konferencyjnej, tak aby wyświetlane informacje były czytelne z każdego punktu sali. Ekrany muszą mieć możliwość ich chowania (zwijania) w razie niewykorzystywania; 2) system audiowizualny (projektory, ekrany, itp) umożliwiający wyświetlanie na ekranie informacji graficznych, tekstowych oraz audio-wideo; 3) system nagłośnienia z bezprzewodowym mikrofonem dla prelegenta oraz min. 2 mikrofonami przenośnymi, bezprzewodowymi. 4) Głośniki powinny być wkomponowane w elementy architektoniczne sal. Szczegóły zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. 14

15 8.8. Instalacje pomieszczeń do przechowywania nośników danych 1) Jedno z pomieszczeń informatyków musi spełnić wymagania dla pomieszczeń do przechowywania nośników danych. Pomieszczenie musi mieć zainstalowany jeden sejf ognioodporny na nośniki danych z wyposażeniem - spełniający normę EN w klasie ognioodporności S120 DIS (2-godzinna odporność ogniowa nośników danych, zamek kluczowy, wysokość sejfu 1.7m - 2 m, ciężar max 700kg). 2) Jedno pomieszczenie archiwum zakładowego należy zaprojektować w celu dostosowania do przechowywania nośników danych jako zbiorów archiwalnych i wyposażyć w wymagane instalacje do przechowywania nośników danych. 8.9.Instalacja dachowa Należy zaprojektować kanał techniczny na okablowanie, biegnący z dachu budynku do pomieszczenia serwerowni (zakończenie w jednej z szaf kablowych GPD). Do uzgodnienia. Szczegóły zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu Instalacja przyłącza telekomunikacyjnego Należy zaprojektować przyłącze telekomunikacyjne w celu umożliwienia wprowadzenia do budynku kabli telekomunikacyjnych - światłowód operatora telefonicznego do budynku, światłowód (okablowanie) operatora resortowej sieci rozległej WAN MS. Należy zapewnić co najmniej 20% zapas kanału technicznego w celi wprowadzenia kabli w przyszłości. Przyłącze musi być zlokalizowane w pomieszczeni technicznym przynależnym do serwerowni. 15

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo