Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

2 1. SŁOWNIK KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS Internet Explorer Opera Mozilla Firefox Google Chrome KONFIGURACJA NA SYSTEMIE MACINTOSH Safari Mozilla Firefox KONFIGURACJA NA SYSTEMIE LINUX Mozilla Firefox BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI KONTEKST PRACY UŻYTKOWNIKA LOGOWANIE DO SYSTEMU PULPIT RACHUNKI PRZEGLĄD RACHUNKÓW HISTORIA OPERACJI HISTORIA SALD WYCIĄGI KARTY PRZELEWY PRZEGLĄD ZLECEO HISTORIA ZLECEO OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZELEWÓW Statusy przelewów Dane zleceniodawcy (wybór numeru rachunku) Dane kontrahenta Szczegóły płatności ZLECENIA PŁATNICZE Przelew wewnętrzny Przelew krajowy Przelew zagraniczny Przelew euro regulowany Przelew ZUS Przelew US (przelew do Urzędu Skarbowego) Polecenie zapłaty SŁOWNIKI Baza kontrahentów Nowy kontrahent krajowy Nowy kontrahent zagraniczny Nowy kontrahent dłużnik Urzędy Skarbowe Baza szczegółów płatności Słownik 2

3 10. NARZĘDZIA ADMINISTRACJA Ustawienia Dostosuj Pulpit Moje uprawnienia Zmiana hasła Klucze Dane osobowe Podgląd schematów akceptacji DYSPOZYCJE MODYFIKACJI Nowa Dyspozycja Zmiana Uprawnieo do rachunków Zmiana Uprawnieo do funkcji systemu Modyfikacja grup i schematów akceptacji Usunięcie użytkownika Nowy użytkownik Modyfikacja danych osobowych i teleadresowych Lista Dyspozycji POWIADOMIENIA Powiadomienia wysłane IMPORT/EXPORT Import Eksport RAPORTY Przegląd raportów Nowy raport WIADOMOŚCI LISTA WIADOMOŚCI NOWA WIADOMOŚĆ PŁATNOŚCI MASOWE MASSCOLLECT MassCollect Generator rachunków MASSPAYMENT Lista paczek Historia paczek Prześlij gotowy plik Nowa Paczka Lista zwrotów MassPayment Nowa lista beneficjentów Listy beneficjentów MASSDIRECTDEBIT Lista Paczek Nowa Paczka Raporty MassDirectDebit LOKATY LISTA LOKAT LISTA ZLECEO NOWA LOKATA Słownik 3

4 14. FINANSOWANIE HANDLU LIMITY AKREDYTYWA IMPORTOWA Przegląd zleceo Nowa Akredytywa Zmiana Akredytywy Przegląd Akredytyw Przegląd płatności Status dokumentów Lista dyspozycji Nowa dyspozycja Beneficjenci GWARANCJE Lista Gwarancji Nowa Gwarancja (oprócz gwarancji handlowej G-Force) Nowa Gwarancja Handlowa Zlecenie Zmiany Lista zleceo Koszty i prowizje Roszczenia Wzory Gwarancji Beneficjenci Lista płatności INKASO IMPORTOWE Przegląd inkas importowych Historia płatności za inkaso Nowa płatnośd Dyspozycje płatności INKASO EKSPORTOWE Przegląd inkas eksportowych Historia płatności za inkaso Zlecenie inkasa Przegląd zleceo KREDYTY LISTA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH LIMIT WIERZYTELNOŚCI LISTA KREDYTÓW Kredyty odnawialne Kredyt w rachunku Kredyt rewolwingowy Kredyty nieodnawialne DYSKONTO WEKSLI HARMONOGRAM SPŁAT HISTORIA URUCHOMIEO I SPŁAT NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POTWIERDZENIA Słownik 4

5 1. Słownik PDF - powszechnie znany i używany format dokumentów. Program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony Format ZIP powszechnie znany i stosowany format kompresji plików. Używanie plików skompresowanych ma na celu oszczędność czasu podczas transmisji danych. IBAN (ang. International Bank Account Number) numer rachunku bankowego w formacie międzynarodowym. Jest to rozszerzenie podstawowego numeru rachunku bankowego do stosowania w obrocie międzynarodowym dla jednoznacznej identyfikacji rachunku klienta w ramach całego świata. Identyfikator unikalny numer użytkownika, stosowany podczas logowania się do systemu internetowego. Klucz (PKCS) w kryptografii kod do szyfrowania, podpisywania lub odszyfrowania zakodowanych danych. Komunikacja szyfrowana odbywa się przy pomocy klucza prywatnego, który jest tajny i znany tylko osobie upoważnionej (może znajdować się np. na dysku użytkownika). Klucz wykorzystywany jest do podpisywania dyspozycji. Słownik 5

6 2. Konfiguracja przeglądarki internetowej 2.1 Konfiguracja na systemie Windows Plik instalacyjny aplikacji Comarch SmartCard dostępny jest na stronie o adresie https://moj.raiffeisenpolbank.com, w sekcji Sprawdź Sterowniki i Instrukcje, dedykowanej Klientom Korporacyjnym oraz Małym i Średnim Firmom. Instalacja aplikacji Comarch Smart Card ToolBox w systemie Windows. UWAGA! Podczas całego procesu instalacji wymagane są uprawnienia administratora systemu Windows lub dowolne konto posiadające uprawnienia administratora. UWAGA! Użytkownicy systemu operacyjnego Windows 7 uruchamiają instalatora w trybie zgodności z Win XP Service Pack 3, zmieniając Właściwości poprzez wybór prawym przyciskiem myszy pliku instalacyjnego oraz modyfikację na zakładce Zgodność. Po ustawieniu trybu zgodności należy uruchomić plik do instalacji Konfiguracja przeglądarki internetowej 6

7 Po uruchomieniu pliku instalacyjnego Comarch SmartCard na ekranie monitora pojawi się kreator instalacji z oknem powitalnym. Wybranie opcji Dalej kieruje użytkownika do dalszych kroków instalacji. Niezbędne jest wybranie języka kreatora instalacji, w którym przeprowadzany będzie proces instalacji sterowników. Konfiguracja przeglądarki internetowej 7

8 Kolejny krok instalacji powiązany jest z wyborem profili, na których będzie instalowana aplikacja. Automatycznie zaznaczona jest opcja instalacji na wszystkich kontach użytkowników i jest to sugerowane rozwiązanie. Przejście do dalszej części kreatora zatwierdzamy przyciskiem Dalej. Konfiguracja przeglądarki internetowej 8

9 Proces instalacji wiąże się z zaakceptowaniem warunków umowy licencyjnej. Przycisk Dalej przenosi użytkownika do dalszej części instalatora. Pytanie o rodzaj instalacji sterowników zatwierdzamy przyciskiem Dalej nie zmieniając ustawień. Konfiguracja przeglądarki internetowej 9

10 Wybór ścieżki instalacji sterowników zatwierdzamy przyciskiem Dalej. Przycisk Zainstaluj rozpocznie proces instalacji aplikacji. Możliwa jest zmiana lokalizacji skrótów w menu Start. Konfiguracja przeglądarki internetowej 10

11 Komunikat Instalacja Zakończona Pomyślnie informuje o pozytywnym zakończeniu procesu instalacji. W przypadku pojawienia się pytania o dodatkową instalację, zatwierdzamy okno przyciskiem Dalej z opcją Nie Instaluj Urządzenia Zabezpieczającego. Konfiguracja przeglądarki internetowej 11

12 Proces instalacji kończymy przyciskiem Zakończ z opcją Uruchom ponownie teraz. Po otworzeniu aplikacji SmartCard Toolbox w oknie będzie widoczny numer Tokena Oprócz instalacji Aplikacji Comarch SmartCard aby urządzenia szyfrujące działały prawidłowo należy w przeglądarce internetowej zainstalować komponent do podpisu. Konfiguracja przeglądarki internetowej 12

13 2.1.1 Internet Explorer W menu należy wybrać Narzędzia, następnie Opcje Internetowe. Wybieramy zakładkę Zabezpieczenia: W strefie Internet klikamy Poziom niestandardowy i ustawiamy wymagane parametry jak poniżej: Formanty ActiveX i dodatki plug-in: o o o Pobieranie podpisanych formantów ActiveX - Włącz lub Monituj Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in - Włącz lub Monituj Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne - Włącz lub Monituj Konfiguracja przeglądarki internetowej 13

14 Obsługa skryptów: o o o Wykonywanie aktywnych skryptów - Włącz lub Monituj Wykonywanie skryptów apletów języka Java - Włącz lub Monituj (dla użytkowników podsystemu Makler mających dostęp do notowań on-line). Zezwól na operacje wklejania przez skrypt - Włącz lub Monituj Kolejno wybieramy zakładkę Prywatność : Należy się upewnić, że poziom prywatności dla strefy internetowej ustawiony jest na Średni. Klikając na Zaawansowane należy sprawdzić czy opcja Zastąp automatyczną obsługę plików cookie jest wyłączona. Konfiguracja przeglądarki internetowej 14

15 Ta opcja powinna być WYŁĄCZONA Następnie po zalogowaniu w systemie R-Online Biznes może pojawić się okno z komunikatem Po zaakceptowaniu tego okna (jeżeli użytkownik posiada uprawnienia do instalowanie wtyczek w przeglądarce internetowej) pojawi się komunikat u dołu lub u góry ekranu: Wystarczy kliknąć na ten pasek prawym przyciskiem myszy i wybrać opcje Zainstaluj format ActiveX Następnie należy zainstalować dodatek Konfiguracja przeglądarki internetowej 15

16 WINDOWS 7 Jeżeli na systemie Windows 7 (wersja 64 bit) po instalacji pojawił się komunika że komponent wciąż jest niezainstalowany należy przejść do listy wszystkich programów w przycisku Start I wybierać przeglądarkę Internet Explorer w wersji 32 bit w tym przypadku jest to wersja bez dodatkowego nawiasu Dalsza instalacja dodatku przebiega tak jak w instrukcji powyżej. Konfiguracja przeglądarki internetowej 16

17 2.1.2 Opera Po zalogowaniu w systemie R-Online Biznes może pojawić się okno z komunikatem: Akceptujemy oba komunikaty Pojawi się następnie plik z podpisem do instalacji, który należy uruchomić: W przypadku pojawienia pokazania się komunikatu ostrzegawczego należy kliknąć TAK Konfiguracja przeglądarki internetowej 17

18 Następnie pojawi się okno z instalatorem dodatku do podpisu, wybieramy opcję Zainstaluj Kiedy instalacja zakończy się powodzeniem wybieramy przycisk Dalej Konfiguracja przeglądarki internetowej 18

19 A następnie kończymy kreatora instalacji poprzez wybranie Zakończ Po zakończeniu instalacji konieczne jest ZAMKNIĘCIE PRZEGLĄDARKI I URUCHOMIENIE JEJ PONOWNIE Mozilla Firefox Po zalogowaniu w systemie R-Online Biznes może pojawić się okno z komunikatem: Wszystkie komunikaty musimy zaakceptować Konfiguracja przeglądarki internetowej 19

20 W oknie głównym strony bankowej po lewej stronie pojawi się Komponent do podpisu Po wybraniu tego linku pojawi się najpierw komunikat ostrzegający, Konfiguracja przeglądarki internetowej 20

21 W przypadku kiedy pojawi się następujący komunikat klikamy Zezwól Następnie pojawi się okno do instalacji dodatku Raiffesien SignPlugin, instalujemy go. Po zakończeniu instalacji przeglądarka musi zostać ponownie uruchomiona Konfiguracja przeglądarki internetowej 21

22 2.1.4 Google Chrome Po zalogowaniu w systemie R-Online Biznes może pojawić się okno z komunikatem: Wszystkie komunikaty akceptujemy Następnie u dołu strony pojawi się pasek z pobieraniem i pytaniem czy zachować plik, wybieramy Zachowaj Po pobraniu dodatku klikamy na niego dwukrotnie Otworzy się następnie okno z informacją o uruchomianiu pliku instalacyjnego, wybieramy Uruchom Konfiguracja przeglądarki internetowej 22

23 Następnie otworzy się kreator instalacji dodatku do podpisu, wybieramy Zainstaluj Po zakończeniu instalacji wybieramy przycisk Dalej Konfiguracja przeglądarki internetowej 23

24 Na ostatnim ekranie kończymy kreatora instalacji wybierając Zakończ Po zakończeniu instalacji konieczne jest ZAMKNIĘCIE PRZEGLĄDARKI I URUCHOMIENIE JEJ PONOWNIE. Konfiguracja przeglądarki internetowej 24

25 Gdyby jednak po ponownym zalogowaniu wciąż pojawiał się komunikat z komponentem do podpisu, należy sprawdzić czy dodatek jest włączony. W tym celu klikamy w przycisk Narzędzia i wybieramy Ustawienia W ustawieniach najpierw należy wyświetlić Ustawienia zaawansowane Po wyświetleniu się dodatkowych w opcji Prywatność należy wybrać przycisk Ustawienia treści Konfiguracja przeglądarki internetowej 25

26 Po wyświetleniu się dodatkowych pozycji w opcjach Wtyczki należy wejść w link Wyłącz poszczególne wtyczki Na liście z wtyczkami znajduje się pozycja NPSignPlugin, jeżeli przy nazwie znajduje się informacja Wyłączone należy ją Włączyć Konfiguracja przeglądarki internetowej 26

27 2.2 Konfiguracja na systemie Macintosh Plik instalacyjny aplikacji Comarch SmartCard dostępny jest na stronie o adresie https://moj.raiffeisenpolbank.com, w sekcji Sprawdź Sterowniki i Instrukcje, dedykowanej Klientom Korporacyjnym oraz Małym i Średnim Firmom. Pobieramy plik i zapisujemy na komputerze. Plik może się zapisać w dwóch formatach ZIP lub PKG. Jeżeli plik zapisze się w postaci pliku ZIP należy go najpierw rozpakować. Po rozpakowaniu pojawi się plik PKG. Jeżeli po pobraniu system będzie się starał automatycznie uruchomić plik do instalacji pojawi się następujący komunikat: Otworzenie zawartości pakietu możliwe jest poprzez menu kontekstowe, wywołane kombinacją CTRL oraz przyciśnięcia klawisza myszy na Pokaż zawartość pakietu. Uruchomienie kreatora odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie pliku Comarch SmartCard Raiffeisen.pkg. Konfiguracja przeglądarki internetowej 27

28 Przycisk Dalej prowadzi użytkownika przez kolejne etapy kreatora instalacji. Proces kończy się wykonaniem restartu komputera. Zainstalowana aplikacja znajduje się w lokalizacji Programy - Narzędzia. Konfiguracja przeglądarki internetowej 28

29 Oprócz instalacji Aplikacji Comarch SmartCard aby urządzenia szyfrujące działały prawidłowo należy w przeglądarce internetowej zainstalować komponent do podpisu Safari Po zalogowaniu w systemie R-Online Biznes mogą pojawić się następujące okna z komunikatami: Konfiguracja przeglądarki internetowej 29

30 Wszystkie należy zaakceptować, następnie zostanie pobrany dodatek, należy go uruchomić i przejść kreatora instalacji aby zainstalować komponent do podpisu W tym celu wybieramy przycisk Instaluj Po zakończeniu instalacji pojawi się poniższy komunikat Konfiguracja przeglądarki internetowej 30

31 Po zakończeniu instalacji konieczne jest ZAMKNIĘCIE PRZEGLĄDARKI I URUCHOMIENIE JEJ PONOWNIE Mozilla Firefox Po zalogowaniu w systemie R-Online Biznes mogą pojawić się następujące okna z komunikatami: Konfiguracja przeglądarki internetowej 31

32 Po zaakceptowaniu komunikatów klikamy na link komponent do podpisu Następnie pojawi się komunikat W przypadku kiedy pojawi się następujący komunikat klikamy Zezwól Konfiguracja przeglądarki internetowej 32

33 Otworzy się okno do zainstalowania komponentu Raiffeisen SignPlugin, który należy zainstalować. Po zakończeniu instalacji program poprosi o zrestartowanie przeglądarki internetowej, należy wybrać Uruchom ponownie teraz 2.3 Konfiguracja na systemie LINUX Plik instalacyjny aplikacji Comarch SmartCard dostępny jest na stronie o adresie https://moj.raiffeisenpolbank.com, w sekcji Sprawdź Sterowniki i Instrukcje, dedykowanej Klientom Korporacyjnym oraz Małym i Średnim Firmom. Po pobraniu plik należy rozpakować. Do instalacji wykorzystywane jest okno terminala, którego uruchomienie wywołuje kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+T (lub jak na obrazie poniżej). Konfiguracja przeglądarki internetowej 33

34 Poprzez terminal należy wyszukać lokalizacje zapisanego wcześniej pliku. Przejście do odpowiedniego katalogu umożliwia polecenie: CD<spacja>ścieżka do katalogu, natomiast do wyświetlenia zawartości aktualnego katalogu należy wpisać polecenie LS! UWAGA! skrót klawiszowy CTRL+Alt+T od razu otwiera terminal w prawidłowej lokalizacji! Po upewnieniu się poleceniem LS, że w katalogu znajduje się plik SmartCardToolbox.sh, uruchamiamy jako administrator ( sudo ) instalator programu. Pełne polecenie dla wywołania instalatora to: sudo<spacja>sh<spacja> SmartCardToolbox.sh<spacja>install dla odinstalowania sudo<spacja>sh<spacja>smartcardtoolbox.sh<spacja>remove Aplikację Smart Card Toolbox znajdziemy w katalogu domowym \usr\bin\ i w menu Programy>Akcesoria Konfiguracja przeglądarki internetowej 34

35 Oprócz instalacji Aplikacji Comarch SmartCard aby urządzenia szyfrujące działały prawidłowo należy w przeglądarce internetowej zainstalować komponent do podpisu Mozilla Firefox W przypadku braku zainstalowanej wtyczki w przeglądarce internetowej, użytkownik bezpośrednio po zalogowaniu do systemu bankowego otrzymuje stosowny komunikat. Standardową przeglądarką internetową w systemie Linux jest Mozilla Firefox. Poprawna instalacja komponentu do podpisu zleceń wiąże się z dodaniem witryny jako uprawnionej do instalacji dodatków w przeglądarce poprzez modyfikację w menu Narzędzia - zakładka Bezpieczeństwo lub Edycja/Preferencje. Konfiguracja przeglądarki internetowej 35

36 Po zakończeniu instalacji konieczne jest ZAMKNIĘCIE PRZEGLĄDARKI I URUCHOMIENIE JEJ PONOWNIE. Konfiguracja przeglądarki internetowej 36

37 3. Bezpieczeństwo systemu System R-Online Biznes wykorzystuje rozwiązania, które gwarantują pełne bezpieczeństwo podczas jego użytkowania. Ze strony użytkownika konieczne jest jednak przestrzeganie kilku prostych zasad przy procesie logowania: Nie należy uruchamiać systemu korzystając z załączników lub linków otrzymanych pocztą , Należy logować się wyłącznie wpisując ręcznie w przeglądarce adres: https://moj.raiffeisenpolbank.com, lub ze strony wybierając w prawym górnym rogu Logowanie, Zanim zostanie wprowadzony identyfikator i hasło należy się upewnić, że w pasku adresowym przeglądarki w nazwie strony widnieje https, Należy sprawdzić czy na dolnym pasku przeglądarki z prawej strony znajduje się symbol żółtej kłódki, w Mozilli Firefox będzie to widoczne przy pasku adresu oznaczający certyfikat bezpieczeństwa. Dwukrotne kliknięcie na kłódkę powoduje pojawienie się informacji dla kogo certyfikat został wystawiony, Należy zawsze ignorować maile dotyczące prośby o weryfikację danych, w szczególności danych identyfikacyjnych (np. identyfikator, hasło), oraz wszelkich innych ważnych informacji, Należy unikać logowania do systemu z komputerów co do których nie mają Państwo zaufania (np. w kawiarence internetowej), Należy dbać o zabezpieczenia komputera na którym uruchamiany jest system internetowy, instalować tylko legalne oprogramowanie, itd., Należy używać oprogramowania antywirusowego z najnowszymi definicjami wirusów. Bezpieczeństwo systemu 37

38 4. Ogólny sposób nawigacji Ekran jest podzielony na następujące części: A pasek informacyjny oraz kontekst pracy B główne menu nawigacyjne C menu boczne D obszar roboczy A B D C A. Pasek nawigacyjny i kontekst pracy Elementy prezentowane na pasku nawigacyjnym mają charakter informacyjny. W obrębie paska prezentowane są dane: Górna część informacyjna o o o Link do strony Wyloguj się umożliwia wylogowanie użytkownika z systemu R Online Biznes Twoje systemy umożliwia przełączenie się pomiędzy dostępnymi systemami R Online, R Online Biznes oraz R Dealer. Jak również zmianę hasła, ustawienie Kodu TPIN, ustawienie systemu domyślnego oraz zmianę hasła w Mobilnym Banku Ogólny sposób nawigacji 38

39 o Wersja polska / English version link przełączający wersje językowe systemu Wiadomości czyli poczta do komunikacji z Bankiem Narzędzia służące do administrowania ustawieniami i zarządzania dostępami. Logo Banku Informacje o sesji użytkownika: o o o Informacje o zalogowanym użytkowniku (imię i nazwisko) Firma/Holding, w kontekście której/którego użytkownik pracuje w danym momencie. Jeśli użytkownik przypisany jest do kilku firm, ma on możliwość zmiany kontekstu pracy (lista rozwijalna). Informacja na temat pozostałego czasu zalogowania. B. Główne menu nawigacyjne Główne menu składa się zakładek (np. Rachunki, Przelewy, Płatności Masowe, Lokaty, Finansowanie Handlu). Kliknięcie dowolnej zakładki w głównym menu powoduje otwarcie menu bocznego właściwego dla wybranej zakładki oraz uprawnień użytkownika w systemie. Na początku zakładki jest przycisk po zalogowaniu) oznaczający przejście na Pulpit (Okno widoczne C. Menu boczne Po kliknięciu wybranej opcji w menu bocznym następuje otwarcie formularza w obszarze roboczym. Lista zakładek i formularzy jest zależna od uprawnień użytkownika systemu transakcyjnego. Znajduje się również tutaj link do pobrania aplikacji Comarch SmartCard Toolbox oraz ewentualnie komponentu do podpisu. D. Obszar roboczy To obszar, w którym wyświetlane są formularze, za pomocą których użytkownik wykonuje wszystkie operacje w systemie internetowym. Elementy formularzy Na formularzach mogą występować następujące elementy: Lista rozwijalna jest to lista elementów, z której użytkownik może wybrać jedną opcję: Ogólny sposób nawigacji 39

40 Znacznik (check-box) to element formularza dający możliwość wyboru kilku opcji jednocześnie: Pole wyboru (radio button) - to element formularza umożliwiający zaznaczenie tylko jednej opcji: Pole edycyjne pozwala na wprowadzenie dowolnej wartości składającej się ze znaków alfanumerycznych, oraz znaków specjalnych. Pole to może przyjmować tylko wartości zgodne ze znakami dozwolonymi, przewidzianymi dla formularza, na którym występuje (np. szczegóły płatności dla przelewów krajowych i zagranicznych): Wydruki formularzy Większość formularzy daje możliwość wydruku danych w nich zawartych. Wydruk uruchamiany jest ikoną. Ogólny sposób nawigacji 40

41 5. Kontekst pracy użytkownika Praca w systemie R Online Biznes odbywa się w odpowiednim kontekście, tzn. użytkownik pracuje w kontekście firmy lub holdingu, do której jest przypisany. Holding to grupa firm powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Użytkownik pracując w kontekście danej firmy widzi jedynie produkty bankowe (rachunki, karty, kredyty itp.) tej firmy (pomimo nadanych uprawnień do np. rachunków innych firm). Jeżeli użytkownik chce wykonywać operacje na rachunkach/produktach innej firmy, do której ma uprawnienia, konieczna jest zmiana kontekstu pracy. Jeśli użytkownik posiada uprawnienia do co najmniej dwóch firm wchodzących w skład tzw. holdingu, to może pracować w jego kontekście. Skutkuje to dostępem do wszystkich rachunków firm wchodzących w skład tego holdingu (do których posiada uprawnienia) bez konieczności zmiany kontekstu pracy na konkretną firmę. Zmiany kontekstu pracy dokonuje się za pomocą listy rozwijalnej znajdującej się w pasku informacyjnym. Kontekst pracy użytkownika 41

42 6. Logowanie do systemu Po wejściu na stronę logowania systemu internetowego (https://moj.raiffeisenpolbank.com) pojawia się formularz, w którego skład wchodzą dwa pola (Identyfikator i Hasło): PIERWSZE LOGOWANIE W przypadku pierwszego logowania do systemu, należy wprowadzić: Identyfikator użytkownika (otrzymany z Banku lub przesłany wiadomością SMS) Hasło startowe (zawarte w Pakiecie Startowym otrzymanym wiadomością SMS lub pocztą). Dla zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzanych haseł można skorzystać z bezpiecznej klawiatury wirtualnej znajdującej się obok pola Hasło. Jeżeli użytkownik otrzymał Identyfikator wiadomością SMS to po kliknięciu zaloguj się zobaczy on następujący ekran z wprowadzeniem hasła SMS (wysłanego w momencie otwierania strony, jest to SMS weryfikacyjny) oraz datą urodzenia (data musi być podana w następującym formacie DD-MM-RRRR). Logowanie do systemu 42

43 Jeżeli użytkownik otrzymał hasło pocztą lub kurierem i otrzymał identyfikator od konsultanta przez telefon to po kliknięciu przycisku zaloguj się przejdzie on do następnego ekranu ze zmianą hasła. Po kliknięciu przycisku Zatwierdź pojawi się następujący ekran ze zmianą hasła i należy ustalić własne hasło do systemu zgodne z polityką bezpieczeństwa zamieszczoną powyżej wpisywanych haseł. Logowanie do systemu 43

44 Po zmianie hasła pojawi się następujący ekran z możliwością ustalenia systemu domyślnego. Można wskazać który system ma się pojawiać automatycznie przy logowaniu. Możliwe jest również wskazanie aby żaden system nie był domyślny, wtedy z każdym razem pojawi się poniższe okno. Logowanie do systemu 44

45 7. Pulpit Pulpit to zakładka wyświetlana na ekranie po prawidłowym zalogowaniu się użytkownika do aplikacji. Możliwe jest wyświetlenie ekranu pulpitu również w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w znajdujący się na początku pasku z zakładkami Na ekranie pulpitu znajdują się linki do informacji na temat zleceń: Oczekujących na akceptację, Wprowadzonych, W trakcie akceptacji. Podgląd przelewów odrzuconych Kliknięcie w link prowadzi do formatki Przegląd zleceń Pulpit 45

46 Na pulpicie znajduje się również: Informacja na temat czasu ważności hasła Tabela kursowa Ikony do szybkiego przechodzenia z Pulpitu do wskazanego modułu Pulpit 46

47 8. Rachunki Funkcjonalność zakładki Rachunki pozwala uzyskać informacje na temat posiadanych przez firmę rachunków (operacje, wyciągi, salda itp.). 8.1 Przegląd rachunków Po wybraniu zakładki Rachunki automatycznie uruchamiana jest funkcja Przegląd rachunków, w formie formularza prezentującego wszystkie rachunki firmy odpowiednio posortowane w formie listy. Formatka zawiera przycisk Odśwież, który po kliknięciu aktualizuje listę rachunków oraz ich następujące wartości: Saldo księgowe Saldo dostępne Dostępność limitu Dostępność salda netto. Data aktualizacji prezentuje datę i czas z której pochodzą prezentowane dane. Z poziomu przeglądania rachunków istnieje możliwość przejścia do szczegółów rachunku oraz do szczegółów salda z uwzględnieniem limitów i salda netto. Rachunki 47

48 Kolumna zawierająca numer rachunku jest linkiem prowadzącym do szczegółów tego rachunku: Z tego miejsca użytkownik ma możliwość przeglądania danych wybranego rachunku, w tym między innymi: nadania nowej nazwy lub zmiany istniejącej przeglądania listy transakcji w trakcie realizacji (blokad) przeglądania szczegółów limitu/salda netto W polu Limit prezentowana jest informacja o fakcie udostępnienia linii kredytowej dla danego rachunku. Jeżeli limit jest podłączony do rachunku wówczas pole przyjmuje wartość TAK, natomiast jeżeli limit nie jest podłączony do rachunku pole jest puste. W polu Saldo netto prezentowana jest informacja o fakcie podłączenia rachunku do struktury salda netto. Jeżeli w polu tym znajduje się skrócony numer rachunku głównego, do którego jest przyznane saldo netto, oznacza to, że wybrany rachunek jest przypięty do struktury salda netto. Poniżej ekran prezentujący szczegóły limitu/salda netto: Rachunki 48

49 Na dole ekranu szczegółów rachunku jest również prezentowana lista ostatnich 10 transakcji. 8.2 Historia operacji Historia operacji to jedna z funkcji znajdujących się w menu bocznym zakładki Rachunki. Jest ona zbiorem wszystkich transakcji na rachunkach. Po wybraniu tej opcji prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania domyślnie wypełniony. Użytkownik może sam zdefiniować następujące pola: Rachunek dla którego ma być zaprezentowana historia operacji (domyślnie ustawione na wybierz ), Kwota (przedział kwot od - do), Typ operacji (wszystkie, obciążenia, uznania, przelewy wychodzące, przelewy przychodzące, operacje kartowe, operacje na kredycie, prowizje i opłaty, odsetki), Typ zlecenia (dostępny dla Przelewówwychodzących) Pokaż ostatnie możliwość przeglądania historii za x: dni, tygodni, miesięcy lub po wybranym zakresie dat Rachunki 49

50 Znajdź tekst wyszukiwanie w polach: nazwa kontrahenta i szczegóły płatności. Po wybraniu żądanych kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla: Sekcja Podsumowanie zawiera sumę i liczbę uznań oraz sumę i liczbę obciążeń, a poniżej prezentowana jest lista transakcji za wybrany w filtrze okres. Pod listą transakcji znajduję się również sekcja eksportu danych historii operacji, pod warunkiem, że użytkownik utworzył wcześniej szablony do eksportu danych (W menu Narzędzia / Eksport danych transakcyjnych). Rachunki 50

51 Klikniecie Pobierz spowoduje wygenerowanie pliku, z możliwością zapisania go na dysku. Po kliknięciu na typ operacji, nazwę kontrahenta lub szczegóły operacji (na liście operacji) ukazywane są szczegóły wybranej operacji. W przypadku przelewu wysłanego przez użytkownika za pomocą systemu R-Online Biznes, po wejściu w szczegóły operacji, dostępny jest klawisz Szczegóły zlecenia. Jego kliknięcie otwiera formatkę z danymi zlecenia oraz informacjami o tym kto i kiedy wprowadził, podpisał oraz wysłał przelew. Rachunki 51

52 8.3 Historia sald Historia sald to jedna z funkcji znajdujących się w menu bocznym zakładki Rachunki. Jest to lista która prezentuje salda i obroty na rachunku. Po wybraniu tej funkcji prezentowany jest ekran z polami filtra do zdefiniowania przez użytkownika: Rachunek dla którego ma być zaprezentowana historia sald (domyślnie ustawione na wszystkie rachunki), Kwota (przedział kwot od - do), Saldo (do wyboru: zamknięcia księgowe, zamknięcia waluty, overnight) lista ta uaktywnia się po wybraniu uprzednio zakresu kwot, Pokaż ostatnie możliwość przeglądania historii za x dni, tygodni, miesięcy, Pokaż za okres (od do). Po wybraniu żądanych kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla listę sald: Rachunki 52

53 Pod listą sald znajduje się również sekcja eksportu, pod warunkiem, że użytkownik utworzył wcześniej szablony do eksportu historii sald w menu Narzędzia / Eksport danych transakcyjnych. Kliknięcie Pobierz spowoduje wygenerowanie pliku, z możliwością zapisania go na dysku. 8.4 Wyciągi Wyciągi to jedna z funkcji znajdujących się w menu bocznym zakładki Rachunki. Służy ona do prezentacji aktualnych wyciągów z rachunków Klienta. Po wybraniu tej funkcji prezentowany jest ekran z polami filtra do zdefiniowania przez użytkownika: Rachunek z którego ma być zaprezentowana historia sald (domyślnie ustawione na: wszystkie rachunki), Pokaż ostatnie możliwość przeglądania historii za x: dni, tygodni, miesięcy, Data wyciągu (od do), Numer wyciągu (od do). Po wybraniu żądanych kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla listę wyciągów: Rachunki 53

54 Pod listą wyciągów znajduję się również sekcja eksportu, pod warunkiem, że użytkownik utworzył wcześniej szablony do eksportu listy wyciągów w menu Narzędzia/Eksport danych transakcyjnych. Kliknięcie Pobierz spowoduje wygenerowanie pliku, z możliwością zapisania go na dysku. Po kliknięciu w wiersz wybranego wyciągu (począwszy od numeru wyciągu do waluty rachunku) ukazywane są szczegóły wybranego wyciągu: Na dole formatki ze szczegółami wyciągu znajdują się następujące przyciski akcji: - powoduje powrót do formatki z listą wyciągów Rachunki 54

55 - wywołuje akcję drukowania wyciągu - wywołuje akcję pobierania wyciągu w formacie PDF Możliwe jest również przejrzenie szczegółów konkretnej operacji znajdującej się na wybranym uprzednio wyciągu. Należy w tym celu kliknąć na pole na liście prezentujące operacje, poniżej sekcji szczegółów wyciągu. 8.5 Karty Karty to jedna z funkcji znajdujących się w menu bocznym zakładki Rachunki. Służy ona do prezentacji aktualnie wydanych kart dla Klienta. Po wybraniu tej zakładki prezentowane są wszystkie Karty Płatnicze wydane dla klienta w kolejności od: Karty debetowe Karty kredytowe Karty charge Rachunki 55

56 Informacje pokazywane na tym ekranie to: Nazwa firmy Rachunek do którego zamówiona jest karta Dane użytkownika karty Numer karty w postaci zaszyfrowanej (widoczne pierwsze i ostatnie cztery cyfry karty) Datę ważności karty Status karty Za pomocą przycisku strzałki lub znajdującej się w przy nazwie zakładki istnieje możliwość zwijania i rozwijania danych znajdujących się w tabeli. Można również korzystać z przycisków: W przypadku gdy firma nie posiada np. kart kredytowych będzie widoczna informacja o ich braku Rachunki 56

57 Z poziomu kart płatniczych jest możliwość przejścia do Szczegółów rachunku karty: Debetowej Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat: o Właściciela rachunku o Numeru rachunku do którego założone są karty o Bieżącego salda rachunku o Nazwy rachunku o Waluty rachunku Na ekranie tym istnieje również możliwość filtrowania listy transakcji i blokad na rachunku dokonanych kartami debetowymi. W przypadku Blokad pokazana zostanie data dokonania transakcji, typ transakcji (wypłata gotówki bądź transakcja kartą) i jej kwota podana w PLN. Po wybraniu Transakcji prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania domyślnie wypełniony. Użytkownik może sam zdefiniować następujące pola: o o o o Pokaż ostatnie (x dni, tygodnie, miesiące) Pokaż za okres (od do) Typ transakcji (Wszystkie, Sprzedaż, Gotówka, Opłaty, Zwroty) Znajdź tekst (odnosi się do szczegółów transakcji) Rachunki 57

58 Kredytowej Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat: o Właściciela rachunku o Numeru rachunku do którego założone są karty o Przyznanego limitu o Oprocentowania o Nazwy rachunku o Waluty rachunku o Daty generowania wyciągu Na tej zakładce można również spłacić kartę kredytową. Po kliknięciu przycisku system przenosi użytkownika do formatki Spłata zadłużenia na rachunku karty. Należy tu wybrać rachunek z rozwijanej listy (tylko w PLN) oraz sposób spłaty zadłużenia, który może być w postaci: o o o Kwoty minimalnej z ostatniego wyciągu Kwoty zadłużenia z ostatniego wyciągu Dowolnej kwoty spłaty Rachunki 58

59 Po wybraniu parametrów i ich zatwierdzeniu poprzez kliknięcie na przycisk system otwiera zakładkę Przelew wewnętrzny. Klikając przycisk powraca się do szczegółów rachunku karty kredytowej. Na ekranie tym istnieje również możliwość filtrowania listy transakcji, według następujących pól: o o o Okres rozliczeniowy Typ transakcji Użytkownik /Numer Karty Po kliknięciu przycisku wyświetlą się szczegóły okresu rozliczeniowego, czyli informacje o kwocie minimalnej, terminie płatności, całkowitym zadłużeniu, a poniżej będzie widoczna lista transakcji z wybranego cyklu. Rachunki 59

60 pliku CSV. - wybranie tego przycisku pozwoli na wyeksportowanie listy transakcji do Charge Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat: o Właściciela rachunku o Numeru rachunku do którego założone są karty o Przyznanego limitu o Nazwy rachunku o Waluty rachunku Rachunki 60

61 Klikając przycisk powraca się do szczegółów rachunku karty kredytowej. Na ekranie tym istnieje również możliwość filtrowania listy transakcji, według następujących pól: o o o Okres rozliczeniowy Typ transakcji Użytkownik /Numer Karty Po kliknięciu przycisku wyświetlą się szczegóły okresu rozliczeniowego, czyli informacje o kwocie minimalnej, terminie płatności, całkowitym zadłużeniu, a poniżej będzie widoczna lista transakcji z wybranego cyklu. Rachunki 61

62 Z poziomu kart płatniczych istnieje również możliwość przejścia do szczegółów karty: Debetowej Na ekranie zostaną wyświetlone Szczegóły rachunku karty takie jak: o Nazwa firmy o Numeru rachunku do którego założone są karty o Bieżące saldo rachunku o Nazwa rachunku o Waluta rachunku Następnie Szczegóły karty takie jak: o o o o Imię i nazwisko użytkownika Numer karty Datę ważności Status karty (tu będziemy pokazywać czy karta jest aktywna, nieaktywna czy zablokowana) Na ekranie tym użytkownik zobaczy również następujące informacje na temat limitów dziennych ustawionych na kartach: o o o Limit na transakcje bezgotówkowe Limit na transakcje gotówkowe Limit na ilość transakcji gotówkowych Rachunki 62

63 Istnieje również możliwość zmiany tych limitów, jednakże będzie ona dostępna na kartach maksymalnie w przeciągu dwóch dni roboczych. Dokonuje się jej klikając na przycisk wyświetlający edytowalne pola, dzięki którym użytkownik będzie mógł dokonać zmiany limitów. Wartości nowych limitów nie mogą przekraczać wartości maksymalnych podanych w nawiasach. Zmianę tą akceptujemy poprzez kliknięcie na przycisk Zatwierdź limity. Po zatwierdzeniu w górnej części ekranu pokaże się komunikat z informacją: Klikając na przycisk i wchodząc jeszcze raz w szczegóły karty użytkownik zobaczy już zmienione wartości limitów. W przypadku niedostępności systemu bankowego zostanie pokazany komunikat że zlecenie czeka w kolejce na realizację. Kredytowej Na ekranie zostaną wyświetlone Szczegóły rachunku karty takie jak: o Nazwa firmy o Numeru rachunku do którego założone są karty o Nazwa rachunku o Waluta rachunku Rachunki 63

64 Następnie Szczegóły karty takie jak: o o o o o Imię i nazwisko użytkownika Numer karty Przyznany limit do rachunku Datę ważności Status karty (tu będziemy pokazywać czy karta jest aktywna, nieaktywna czy zablokowana) Na ekranie tym użytkownik zobaczy również następujące informację na temat limitów dziennych ustawionych na kartach: o o o Limit na transakcje bezgotówkowe Limit na transakcje gotówkowe Limit na ilość transakcji gotówkowych W przypadku ich zmiany użytkownik powinien postępować analogicznie jak przy zmianie limitów dziennych na kartach debetowych. Na ekranie tym istnieje również możliwość pokazania listy transakcji wykonanych daną kartą, po wybraniu odpowiednich kryteriów. Na liście zaprezentowane zostaną informacje na temat: o Daty księgowania transakcji o Daty rozliczenia transakcji o Typu i miejsca dokonania transakcji o Nr karty i kto jest jej użytkownikiem o Kwoty w walucie transakcji oraz w walucie rachunku Rachunki 64

65 Będzie również widoczny nagłówek wyciągu z terminami spłat i kwota zadłużenia. Również tutaj jest możliwość przeprowadzenia eksportu danych do pliku zewnętrznego CSV. Naciskając przycisk pokazującego listę wszystkich kart. użytkownik wróci do pierwszego ekranu Charge Na ekranie zostaną wyświetlone Szczegóły rachunku karty takie jak: o Nazwa firmy o Numeru rachunku do którego założone są karty o Nazwa rachunku o Waluta rachunku Rachunki 65

66 Następnie Szczegóły karty takie jak: o o o o o Imię i nazwisko użytkownika Numer karty Przyznany limit indywidualny karty Datę ważności Status karty (tu będziemy pokazywać czy karta jest aktywna, nieaktywna czy zablokowana) Na ekranie tym użytkownik zobaczy również następujące informację na temat limitów dziennych ustawionych na kartach: o o o Limit na transakcje bezgotówkowe Limit na transakcje gotówkowe Limit na ilość transakcji gotówkowych W przypadku ich zmiany użytkownik powinien postępować analogicznie jak przy zmianie limitów dziennych na kartach debetowych. Na ekranie tym istnieje również możliwość pokazania listy transakcji wykonanych daną kartą, po wybraniu odpowiednich kryteriów. Rachunki 66

67 Na liście zaprezentowane zostaną informacje na temat: o Daty księgowania transakcji o Daty rozliczenia transakcji o Typu i miejsca dokonania transakcji o Nr karty i kto jest jej użytkownikiem o Kwoty w walucie transakcji oraz w walucie rachunku Będzie również widoczny nagłówek wyciągu z terminami spłat i kwota zadłużenia. Naciskając przycisk pokazującego listę wszystkich kart. użytkownik wróci do pierwszego ekranu Rachunki 67

68 9. Przelewy Zakładka ta obejmuje funkcjonalność związaną z płatnościami i transferami środków. Po wybraniu zakładki Przelewy automatycznie uruchamia się funkcja Przegląd zleceń. 9.1 Przegląd zleceń Po wybraniu tej funkcji z menu głównego, prezentowana jest formatka z listą zleceń. Prezentowane są na niej zlecenia i paczki zleceń o następujących statusach: Wersja robocza - wersja widoczna wyłącznie dla użytkownika wprowadzającego polecenia, Wprowadzone - przelew oczekujący na podpisanie, W trakcie akceptacji - przelew, który nie został jeszcze podpisany wymaganą liczbą podpisów, Podpisane - przelew oczekujący na wysłanie, Oczekuje na realizację - przelew wysłany i przyjęty w systemie R - Online Biznes, oczekujący na realizację w systemie centralnym banku (np. przelew z przyszłą datą realizacji). Każdy przelew po wysłaniu na kilka sekund otrzymuje status Oczekuje na realizację. W trakcie realizacji - przelew wysłany, przyjęty do realizacji w banku (przelew z tym statusem może jeszcze zostać odrzucony przez bank). Automatycznie jest prezentowana lista przelewów z ostatnich 7 dni, aby wyszukać inne przelewy należy skorzystać z Filtrowania listy zleceń: Rachunek dla którego ma być zaprezentowana lista zleceń (domyślnie ustawione na wszystkie rachunki) Typ zlecenia (do wyboru: wszystkie rodzaje zleceń, przelew krajowy, przelew zagraniczny, przelew wewnętrzny, przelew ZUS, przelew US, polecenie zapłaty, paczka zleceń) Status (do wyboru: wszystkie, wersja robocza, wprowadzone, w trakcie akceptacji, podpisane, oczekuje na realizację, w trakcie realizacji) Przelewy 68

69 Pokaż ostatnie lub Data zlecenia możliwość wpisania liczby ostatnich dni, tygodniu lub miesięcy aby wszukać przelewy lub wybrania zakresu od do Dodatkowe kryteria wyszukiwania: Kwota Waluta Nazwa kontrahenta Rachunek kontrahenta Szczegóły płatności Istniej także możliwość zapisania filtrowania na przyszłość, wystarczy w polu Nazwa filtra wpisać nazwę, a następnie po ustawieniu wszystkich pół kliknąć przycisk. Filtr będzie dostępny w polu listy wybieranej: Zapisane filtry. Przycisk pozwala na usunięcie filtra z tej listy. Po wybraniu interesujących użytkownika kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla listę przelewów: Przelewy 69

70 Na liście znajdują się przelewy i paczki przelewów posortowane domyślnie według daty wprowadzenia przelewu (rosnąco), statusu oraz typu. Można również samemu posterować przelewy klikając na nazwy kolumn, sortowanie może być rosnąco lub malejąco. Z poziomu listy użytkownik może dokonać następujących akcji: Usunąć przelew lub paczkę (akcja dostępna w zależności od statusu) o Przelewy: - Wersja robocza (musi być najpierw zatwierdzona) - Wprowadzone - W trakcie akceptacji - Podpisane - Oczekujące na realizację o Paczki - Wprowadzone - W trakcie akceptacji - Podpisane - Oczekujące na realizację Podpisać/wysłać przelew lub paczkę Utworzyć nową paczkę Dodać przelewy do paczki Usunięcie pojedynczego przelewu powoduje przeniesienie go do listy w Historii zleceń. Usunięcie przelewu znajdującego się w paczce powoduje przeniesienie go z paczki na listę Przeglądu zleceń (z zachowaniem jego dotychczasowego statusu). Aby można było utworzyć ze zleceń paczkę muszą być spełnione następujące kryteria: Transakcje aktualne z wyłączeniem oczekujących na realizację, Przelewy o typach: krajowe, zagraniczne, Przelewy 70

71 Wybrane transakcje są jednorodne pod względem typu - krajowe/zagraniczne oraz posiadają tą samą datę zlecenia. Data przelewów jest taka sama. Proces tworzenia nowej paczki wygląda następująco: Użytkownik zaznacza wybrane przez siebie transakcje i klika przycisk Utwórz paczkę Aplikacja sprawdza czy wybrane przelewy spełniają określone powyżej wymogi Wyświetlana jest formatka z listą przelewów zakwalifikowanych do paczki wraz z polem do wypełnienia Nazwa paczki Użytkownik wprowadza nazwę (lub pozostawia pustą) i klika przycisk Utwórz paczkę, Zostaje utworzona paczka o podanej nazwie. Dodane przelewy znikają z listy Przeglądu zleceń, Przelewy 71

72 Użytkownik powraca do widoku listy na formatce Przegląd zleceń, gdzie opis paczki zawiera liczbę dodanych transakcji a jej kwota odpowiada sumie dodanych transakcji. Po kliknięciu na pojedyncze zlecenie lub paczkę zleceń na Przeglądzie zleceń, ukazywane są szczegóły wybranej pozycji. Pole podsumowania: Po zaznaczeniu przynajmniej dwóch przelewów będących w przeglądzie zleceń po listą pojawia się okno z Podsumowaniem zliczające zaznaczone przelewu Po zaznaczeniu przelewów w PLN jak i w walucie zagranicznej podsumowanie pokaże osobne wyliczenia dla każdej waluty. Przelewy 72

73 Szczegóły pojedynczego przelewu: Szczegóły paczki: Dostępne przyciski na dole ekranu zależne są od statusu pojedynczego zlecenia lub paczki. Przelewy 73

74 Eksportowanie listy zleceń (po wciśnięciu przycisku Pobierz) powoduje zapisanie do pliku (w wybranym przez użytkownika formacie, wg ogólnych zasad eksportowania danych) danych pojedynczych zleceń spełniających kryteria filtra. Eksportowane są jedynie zlecenia typu (krajowe, zagraniczne przelewy wewnętrzne, ZUS i US) zgodnego z typem szablonu eksportu. Dane paczek nie będą eksportowane. Dane pojedynczych przelewów z paczki są eksportowane. Import pozwala na zaimportowanie pliku z przelewami stworzonego np. w programie zewnętrznym płacowo-kadrowym lub finansowym. Po wybraniu przycisku pokaże się ekran do wykonania importu. 9.2 Historia zleceń Historia zleceń to jedna z funkcji dostępnych w menu bocznym zakładki Przelewy. Jest to lista na której prezentowane są zlecenia i paczki zrealizowane przez centralny system bankowy, odrzucone przez centralny system bankowy oraz usunięte przez samego użytkownika. Zanim system zaprezentuje historię zleceń należy zdefiniować kryteria dla listy: Rachunek, dla którego ma być zaprezentowana lista zleceń (domyślnie ustawione na wszystkie rachunki), Typ zlecenia (do wyboru: wszystkie rodzaje zleceń, przelew krajowy, przelew zagraniczny, przelew wewnętrzny, przelew ZUS, przelew US, paczka zleceń), Status (do wyboru: wszystkie, zrealizowane, częściowo zrealizowane, usunięte, odrzucone), Znajdź tekst szukanie tekstu odbywa się po polach: Nazwa beneficjenta, tytuł transakcji i numer rachunku beneficjenta, Pokaż ostatnie możliwość przeglądania historii zleceń za x dni, tygodni, miesięcy (domyślnie ustawione na 1 dzień), Data wysłania (od do). Dodatkowe kryteria: Kwota Waluta Przelewy 74

75 Nazwa Kontrahenta Rachunek kontrahenta Szczegóły płatności Istniej także możliwość zapisania filtrowania na przyszłość, wystarczy w polu Nazwa filtra wpisać nazwę, a następnie po ustawieniu wszystkich pół kliknąć przycisk. Filtr będzie dostępny w polu listy wybieranej: Zapisane filtry. Przycisk pozwala na usunięcie filtra z tej listy. Po wybraniu interesujących użytkownika kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla listę przelewów i paczek: Na liście znajdują się przelewy i paczki przelewów posortowane domyślnie według: daty zlecenia przelewu (malejąco), statusu (kolejno: częściowo zrealizowane, odrzucone, usunięte zrealizowane) Przelewy 75

76 typu (kolejno: paczki zleceń, krajowe, przelewy US, wewnętrzne, zagraniczne, ZUS). Tu trzeba wybrać sortowanie. Można również samemu posterować przelewy klikając na nazwy kolumn, sortowanie może być rosnąco lub malejąco. Po kliknięciu na pojedyncze zlecenie lub paczkę zleceń na Przeglądzie zleceń, ukazywane są szczegóły wybranej pozycji. W szczegółach dostępna jest akcja Powiel, która powoduje otwarcie formatki z nowym przelewem z wszystkimi polami wypełnionymi (za wyjątkiem daty) danymi z powielanego przelewu i możliwymi do edycji przez użytkownika. Powielenie takiego przelewu lub paczki powoduje pojawienie się zlecenia bądź wszystkich zleceń z paczki w Przeglądzie zleceń ze statusem Wprowadzone. Takie zlecenie lub paczkę można podpisać i wysłać ponownie. 9.3 Ogólne informacje dotyczące przelewów Statusy przelewów Statusy przelewów przed wysłaniem do Banku: Wersja robocza tylko dla autora tego zlecenia, niewidoczne dla innych użytkowników działających w ramach tej samej firmy, Wprowadzone zlecenie wprowadzone ale nikt jeszcze nie złożył na nim podpisu, W trakcie akceptacji zlecenie posiada przynajmniej jeden podpis, ale nie posiada jeszcze wystarczającej ilości podpisów aby spełniało schemat akceptacji i mogło być wysłane do Banku, Podpisane zlecenie uzyskało komplet podpisów, tzn. jest prawidłowo podpisane ale jeszcze niewysłane do Banku, Usunięte zlecenie usunięte przez użytkownika przed wysłaniem do Banku. Uwaga! Wysłanie płatności do Banku nie jest jednoznaczne ze zrealizowaniem tej płatności. Płatność może zostać odrzucona przez system bankowy (np. z powodu braku środków na rachunku). Data wysłania płatności nie jest jednoznaczna z datą realizacji płatności (np. płatności wysłane w dniu, w którym bank nie pracuje, są realizowane pierwszego dnia roboczego po wysłaniu płatności). Statusy przelewów po wysłaniu do Banku: W trakcie realizacji - przelew wysłany, przyjęty do realizacji w banku (przelew z tym statusem może jeszcze zostać odrzucony przez bank). Przelewy 76

77 Oczekuje na realizację przelew wysłany i przyjęty w systemie R - Online Biznes, oczekujący na realizację w systemie centralnym banku (np. przelew z przyszłą datą realizacji). Każdy przelew po wysłaniu na kilka sekund otrzymuje status Oczekuje na realizację. Zrealizowane potwierdzone przez Bank komunikatem zwrotnym o zrealizowaniu, Odrzucone odrzucone przez Bank Dane zleceniodawcy (wybór numeru rachunku) Pole Rachunek jest listą rozwijalną zawierającą dostępne rachunki: Domyślnie lista zawiera maksymalnie 30 pozycji. W przypadku gdy dostępnych jest więcej niż 30 rachunków, pod listą znajduje się link Pokaż wszystkie rachunki. Link ten otwiera formularz Przegląd rachunków prezentujący listę rachunków, do których użytkownik ma dostęp. Następnie należy kliknąć nazwę rachunku, co spowoduje powrót do formularza przelewu oraz wypełnienie pola Rachunek tym wskazanym Dane kontrahenta Sekcja ta umożliwia użytkownikowi wybór kontrahenta poprzez wybór odpowiedniej pozycji w polu Wyszukaj kontrahenta wystarczy wpisać minimum trzy znaki pozwalające na odszukanie kontrahenta. Po wybraniu przycisku otworzy się okno do wyboru kontrahenta. Wystarczy kliknąć na podświetlony link i kontrahent wstawi się do przelewu. Wyszukanie może odbyć się po wpisaniu danych z każdego pola jakie było uzupełnione dla kontrahenta: Nazwa Kontrahenta Rachunek kontrahenta Adres Miejscowość NIP (dla kontrahentów krajowych) Przelewy 77

78 Wybór konkretnej opcji spowoduje automatyczne wypełnienie pól: Rachunek (kontrahenta) Nazwa (kontrahenta) Ulica, numer domu Kod, miejscowość Jeżeli żaden identyfikator nie zostanie wybrany (pozostanie opcja: wybierz ), to konieczne jest wypełnienie powyższych pól danymi kontrahenta. Aby wprowadzić numer rachunku kontrahenta niezbędne jest użycie przycisku Wprowadź numer rachunku. Pojawi się okno komponentu do podpisywania. Wpisany numer rachunku należy zautoryzować podpisem elektronicznym użytkownika. Autoryzacja numeru rachunku kontrahenta zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Przelewy 78

79 Podpisanie rachunku podpisem elektronicznym pozwoli na dodanie kontrahenta do Słownika do grupy kontrahentów zaufanych. Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, poniżej danych adresowych umieszczony jest pole kontrahenta do Słownika., umożliwiający dodanie nowego Uwaga! Użytkownicy nieposiadający klucza umożliwiającego podpisywanie oraz dodatkowych uprawnień do modyfikacji kontrahentów mają możliwość korzystania wyłącznie z kontrahentów zapisanych już w Słowniku. Rozwijalna lista kontrahentów zawiera maksymalnie 30 pozycji. Są one wyświetlane według częstotliwości ich wykorzystywania. W razie potrzeby wybrania kontrahenta, który nie widnieje na liście należy kliknąć w link Wszyscy kontrahenci znajdujący się obok pola Identyfikator. Link ten staje się widoczny tylko wówczas gdy w systemie jest utworzonych więcej niż 30 kontrahentów danego typu. Jego kliknięcie powoduje otwarcie Słownika kontrahentów. Z tego miejsca można odnaleźć interesującego nas kontrahenta. Kliknięcie w jego dane powoduje powrót do formularza oraz automatyczne wypełnienie wszystkich pól w sekcji Dane kontrahenta Szczegóły płatności Sekcja ta umożliwia wybór z listy opisu (tytułu) przelewu. Podczas wypełniania formatki nowego przelewu po wybraniu z listy interesujących nas szczegółów płatności wyświetlane są one w polu edycyjnym, gdzie można je dowolnie edytować. Przelewy 79

80 Dodawanie nowych szczegółów płatności do listy odbywa się w sekcji Słowniki, co zostanie opisane w innym rozdziale. Jeżeli przy dodawaniu nowego kontrahenta w formatce Nowy kontrahent zostały wpisane szczegóły płatności, to po wybraniu tego kontrahenta z bazy w polu Nazwa kontrahenta pole Szczegóły płatności będzie automatycznie uzupełniane tymi danymi. 9.4 Zlecenia płatnicze Przelew wewnętrzny Formatka przelewu wewnętrznego służy do definiowania polecenia przelewu pomiędzy rachunkami jednego Klienta (do wykonywania transferów środków pomiędzy rachunkami własnymi firmy). Rachunek obciążany i rachunek uznawany mogą być w dowolnej walucie. Kwota przelewu podawana jest w walucie rachunku obciążanego lub uznawanego. W celu przygotowania przelewu, w sekcji Dane Zleceniodawcy/Beneficjenta należy wybrać rachunki. Pola Nazwa i adres są nieedytowalne i wypełniane automatycznie. Kolejną czynnością jest podanie informacji w sekcji Dane zlecenia. Składa się ona z następujących pól: Kwota podawana jest w tym miejscu kwota przelewu Waluta wybierana jest w tym miejscu waluta zlecenia (do wyboru waluty rachunku obciążanego i uznawanego) Przelewy 80

81 Data wykonania pole pozwalające na wpisanie daty w formacie DD-MM-RRRR. Obok znajduje się ikonka kalendarzyka ułatwiającego wybranie daty z graficznego kalendarza Szczegóły płatności lista rozwijalna (opisane w rozdziale 8.3.4) Szczegóły płatności pole edycyjne, przeznaczone na wpisanie opisu ręcznie lub zmodyfikowanie szczegółów wybranych uprzednio z listy Dostępne środki kwota określająca dostępne środki pieniężne na wybranym rachunku Referencje kursu negocjowanego pole edycyjne, umożliwiające wprowadzenie referencji otrzymanych z Banku (pole do edycji tylko w przypadku różnych walut pomiędzy rachunkiem obciążanym i uznawanym). Referencje należy wpisać w następującej postaci PFnnnnnnnnnn (PF plus 10 cyfr) Komentarz pole to umożliwia dodanie do zlecenia komentarza wewnętrznego, który będzie widoczny dla pozostałych użytkowników. Może służyć do informowania współpracowników o dodatkowych aspektach zlecenia. Informacje zawarte w tym polu nie są przesyłane do banku. Po zdefiniowaniu wartości poszczególnych pól na formatce przelewu należy wykonać jedną z dostępnych akcji na dole formularza przelewu wewnętrznego. Użytkownik widzi tylko te akcje do których ma prawa na danym rachunku. Są to akcje: - powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat przelewu, - przelew zostanie zapisany w systemie i przeniesiony do formularza Przeglądu zleceń, gdzie jest widoczny wyłącznie dla osoby która go wprowadziła, Przelewy 81

82 - powoduje wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu. Po dokonaniu akcji Zatwierdź prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami (w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień): - powoduje przejście do formatki tworzenia przelewu z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji), - powoduje przejście do podpisywania przelewu. Przelew ten pozostaje widoczny na Przeglądzie zleceń, - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia, w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji zlecenie zostanie przekazane do Historii zleceń lub Przeglądu zleceń, - powoduje jedynie zapisanie przelewu i przekazanie go na listę w Przeglądzie zleceń, - powoduje powrót do formularza definiowania danych przelewu. UWAGA! Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawo na danym rachunku. Przelewy 82

83 9.4.2 Przelew krajowy Formatka przelewu krajowego służy do definiowania polecenia przelewu na rachunki prowadzone przez Banki uczestniczące w rozliczeniach KIR. Jako rachunek obciążany i rachunek uznawany może być tylko rachunek prowadzony w PLN. Kwota przelewu podawana jest również w PLN. W celu przygotowania przelewu w sekcji Dane zleceniodawcy należy wybrać rachunek z listy. Pola Nazwa i adres są nieedytowalne i wypełniane automatycznie po wybraniu rachunku z listy powyżej. Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących Kontrahenta. Dokonywane jest to w sekcji Dane Kontrahenta (opisane w rozdziale 9.3.3): Następnym etapem jest wypełnienie pól w sekcji Dane zlecenia. Sekcja ta składa się z następujących pól: Kwota podawana jest w tym miejscu kwota przelewu, Data wykonania pole pozwalające na wpisanie daty w formacie DD-MM-RRRR. Obok znajduje się ikona kalendarzyka ułatwiającego wybranie daty z graficznego kalendarza, Szczegóły płatności lista rozwijalna (opisane w rozdziale 8.3.4), Przelewy 83

84 Szczegóły płatności pole edycyjne, przeznaczone na wpisanie opisu ręcznie lub zmodyfikowanie szczegółów wybranych uprzednio z listy, Dostępne środki kwota określająca dostępne środki pieniężne na wybranym rachunku, SORBNET możliwy tryb realizacji przelewu, jeżeli zostanie zaznaczony check-box; wszystkie zlecenia od kwoty 1 mln PLN są realizowane automatycznie za pomocą sieci SORBNET, Komentarz pole to umożliwia dodanie do zlecenia komentarza wewnętrznego, który będzie widoczny dla pozostałych użytkowników. Może służyć do informowania współpracowników o dodatkowych aspektach zlecenia. Informacje zawarte w tym polu nie są przesyłane do banku. Po zdefiniowaniu wartości poszczególnych pól na formatce przelewu należy wykonać jedną z dostępnych akcji na dole formularza przelewu krajowego. Użytkownik widzi tylko te akcje do których ma prawa na danym rachunku. Są to akcje: - powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat przelewu, - przelew zostanie zapisany w systemie i przeniesiony do formularza Przeglądu zleceń, gdzie jest widoczny wyłącznie przez osobę która go wprowadziła, - powoduje wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu Import pozwala na zaimportowanie pliku z przelewami stworzonego np. w programie zewnętrznym płacowo-kadrowym lub finansowym. Po wybraniu przycisku pokaże się ekran do wykonania importu. Po wykonaniu akcji Zatwierdź prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami (w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień): Przelewy 84

85 - powoduje przejście do formatki tworzenia przelewu z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji), - powoduje przejście do podpisywania przelewu. Przelew ten pozostaje widoczny na Przeglądzie zleceń, - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia, w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji zlecenie zostanie przekazane do Historii zleceń lub Przeglądu zleceń, - powoduje jedynie zapisanie przelewu i przekazanie go na listę w Przeglądzie zleceń, - powoduje powrót do formularza definiowania danych przelewu. UWAGA! Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawo na danym rachunku. Przelewy 85

86 9.4.3 Przelew zagraniczny Przelew zagraniczny jest zleceniem, w którym walutą operacji może być waluta inna niż PLN. Może to być zlecenie na rachunek zarówno w banku krajowym, jak i zagranicznym. W celu przygotowania przelewu w sekcji Dane zleceniodawcy należy wybrać rachunek z listy. Pola Nazwa i adres są nieedytowalne i wypełniane automatycznie po wybraniu rachunku z listy powyżej. Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących Kontrahenta i Banku Kontrahenta. Dokonywane jest to w sekcji Dane Kontrahenta: Aby wprowadzić numer rachunku kontrahenta niezbędne jest użycie przycisku Wprowadź numer rachunku. Pojawi się okno komponentu do podpisywania. Wpisany numer rachunku należy zautoryzować podpisem elektronicznym użytkownika. Autoryzacja numeru rachunku kontrahenta zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Przelewy 86

87 Podpisanie rachunku podpisem elektronicznym pozwoli na dodanie kontrahenta do Słownika do grupy kontrahentów zaufanych. Uwaga! Użytkownicy nieposiadający klucza umożliwiającego podpisywanie oraz dodatkowych uprawnień do modyfikacji kontrahentów mają możliwość korzystania wyłącznie z kontrahentów zapisanych już w Słowniku. Pola dotyczące danych Banku Kontrahenta są następujące: Kod SWIFT pole może być uzupełnione ręcznie lub wybrane z bazy. Jeżeli zostało uzupełnione, wypełnienie pozostałych trzech pól jest nieobowiązkowe. Jeżeli zostało wybrane z bazy kodów SWIFT pozostałe pola wypełniane są automatycznie, Nazwa Banku, Adres Banku, Kraj. Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, poniżej danych adresowych umieszczony jest link Dodaj do listy kontrahentów, umożliwiający dodanie nowego kontrahenta do Słownika. Następnym etapem jest wypełnienie pól w sekcji Dane zlecenia. Sekcja ta składa się z następujących pól: Kwota podawana jest w tym miejscu kwota przelewu Waluta wybierana jest w tym miejscu waluta zlecenia Data wykonania pole pozwalające na wpisanie daty w formacie DD-MM-RRRR. Obok znajduje się ikona kalendarza ułatwiającego wybranie daty z graficznego kalendarza, Przelewy 87

88 Rodzaj przelewu możliwość wyboru rodzaju przelewu dotyczy wyłącznie płatności składanych w walutach EUR, USD i PLN. Po wskazaniu jednej z tych dwóch walut pojawi się możliwość rozwinięcia pola. Oprócz przelewu standardowego na liście pojawią się również: Przelew szybki umożliwiający realizację przelewów z jednodniową datą waluty. Przelew ekspresowy - umożliwiający automatyczne składanie zleceń z zerową datą waluty. Przelew ekspresowy podlega godzinom przyjmowania dyspozycji obowiązującym dla płatności zagranicznych. Referencje kursu negocjowanego - pole edycyjne, umożliwiające wprowadzenie referencji kursu otrzymanych z Banku (w przypadku wynegocjowanego wcześniej kursu wymiany walut), Tytuł prawny lista rozwijalna, Szczegóły płatności lista rozwijalna (opisane w rozdziale 8.3.4), Szczegóły płatności pole edycyjne, przeznaczone na wpisanie opisu ręcznie lub zmodyfikowanie szczegółów wybranych uprzednio z listy, Sposób rozliczenia kosztów lista rozwijalna, Dostępne środki kwota określająca dostępne środki pieniężne na wybranym rachunku, Informacje dodatkowe pole edycyjne, obligatoryjne w przypadku wybrania w polu Tytuł prawny opcji INNE, Komentarz pole to umożliwia dodanie do zlecenia komentarza wewnętrznego, który będzie widoczny dla pozostałych użytkowników. Może służyć do informowania współpracowników o dodatkowych aspektach zlecenia. Informacje zawarte w tym polu nie są przesyłane do banku. Po zdefiniowaniu wartości poszczególnych pól na formatce przelewu należy wykonać jedną z dostępnych akcji na dole formularza przelewu zagranicznego. Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawa na danym rachunku. Są to akcje: Przelewy 88

89 - powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat przelewu, - przelew zostanie zapisany w systemie i przeniesiony do formularza Przeglądu zleceń, gdzie jest widoczny wyłącznie przez osobę która go wprowadziła, - powoduje wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu. Import pozwala na zaimportowanie pliku z przelewami stworzonego np. w programie zewnętrznym płacowo-kadrowym lub finansowym. Po wybraniu przycisku pokaże się ekran do wykonania importu. Po dokonaniu akcji Zatwierdź prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami (w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień): Przelewy 89

90 - powoduje przejście do formatki tworzenia przelewu z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji), - powoduje przejście do podpisywania przelewu. Przelew ten pozostaje widoczny na Przeglądzie zleceń, - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia, w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji zlecenie zostanie przekazane do Historii zleceń lub Przeglądu zleceń, - powoduje jedynie zapisanie przelewu i przekazanie go na listę w Przeglądzie zleceń, - powoduje powrót do formularza definiowania danych przelewu. UWAGA! Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawo na danym rachunku Przelew euro regulowany Przelew euroregulowany jest zleceniem, w którym jedyną dozwoloną walutą operacji jest EUR. Przelewy takie mogą być zlecone tylko z rachunku prowadzonego w walucie EUR oraz których kwota nie przekracza wartości granicznej ustalonej przez Bank. Może to być zlecenie na rachunek zarówno w banku krajowym, jak i zagranicznym. W celu przygotowania przelewu w sekcji Dane zleceniodawcy należy wybrać rachunek z listy. System na liście prezentuje tylko rachunki prowadzone w walucie EUR. Pola Nazwa i adres są nieedytowalne i wypełniane automatycznie po wybraniu rachunku z listy powyżej. Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących Kontrahenta i Banku Kontrahenta. Dokonywane jest to w sekcji Dane Kontrahenta: Przelewy 90

91 Aby wprowadzić numer rachunku kontrahenta niezbędne jest użycie przycisku Wprowadź numer rachunku. Pojawi się okno komponentu do podpisywania. Wpisany numer rachunku należy zautoryzować podpisem elektronicznym użytkownika. Autoryzacja numeru rachunku kontrahenta zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Podpisanie rachunku podpisem elektronicznym pozwoli na dodanie kontrahenta do Słownika do grupy kontrahentów zaufanych. Uwaga! Użytkownicy nieposiadający klucza umożliwiającego podpisywanie oraz dodatkowych uprawnień do modyfikacji kontrahentów mają możliwość korzystania wyłącznie z kontrahentów zapisanych już w Słowniku. Pola dotyczące danych Banku Kontrahenta są następujące: Kod SWIFT po wpisaniu całego kodu SWIFT (8 lub 11 znaków) i kliknięciu Znajdź bank system wyszuka bank spełniający kryteria wyszukiwania, działający w ramach przelewu euroregulowanego. Po wyszukaniu banku z bazy kodów SWIFT pozostałe pola wypełniane są automatycznie. Nazwa Banku pole uzupełnione automatycznie po wybraniu banku, Adres Banku pole uzupełnione automatycznie po wybraniu banku, Kraj pole uzupełnione automatycznie po wybraniu banku. Przelewy 91

92 Następnym etapem jest wypełnienie pól w sekcji Dane zlecenia. Sekcja ta składa się z następujących pól: Kwota podawana jest w tym miejscu kwota przelewu, która nie może przekroczyć kwoty granicznej dla przelewów euroregulowanych wskazanej przez Bank Data wykonania pole pozwalające na wpisanie daty w formacie DD-MM-RRRR. Obok znajduje się ikona kalendarza ułatwiającego wybranie daty z graficznego kalendarza, Szczegóły płatności lista rozwijalna (opisane w rozdziale 8.3.4), Szczegóły płatności pole edycyjne, przeznaczone na wpisanie opisu ręcznie lub zmodyfikowanie szczegółów wybranych uprzednio z listy, Sposób rozliczenia kosztów w przypadku przelewu euroregulowanego, zawsze ustawione na opcję SHA - Koszty RBPL pokrywa zleceniodawca, brak kosztów po stronie beneficjenta. Dostępne środki kwota określająca dostępne środki pieniężne na wybranym rachunku, Informacje dodatkowe pole edycyjne, obligatoryjne w przypadku wybrania w polu Tytuł prawny opcji INNE, Komentarz pole to umożliwia dodanie do zlecenia komentarza wewnętrznego, który będzie widoczny dla pozostałych użytkowników. Może służyć do informowania współpracowników o dodatkowych aspektach zlecenia. Informacje zawarte w tym polu nie są przesyłane do banku. Po zdefiniowaniu wartości poszczególnych pól na formatce przelewu należy wykonać jedną z dostępnych akcji na dole formularza przelewu euroregulowanego. Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawa na danym rachunku. Są to akcje: - powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat przelewu, Przelewy 92

93 - przelew zostanie zapisany w systemie i przeniesiony do formularza Przeglądu zleceń, gdzie jest widoczny wyłącznie przez osobę która go wprowadziła, - powoduje wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu. Import pozwala na zaimportowanie pliku z przelewami stworzonego np. w programie zewnętrznym płacowo-kadrowym lub finansowym. Po wybraniu przycisku pokaże się ekran do wykonania importu. Po dokonaniu akcji Zatwierdź prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami (w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień): - powoduje przejście do formatki tworzenia przelewu z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji), Przelewy 93

94 - powoduje przejście do podpisywania przelewu. Przelew ten pozostaje widoczny na Przeglądzie zleceń, - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia, w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji zlecenie zostanie przekazane do Historii zleceń lub Przeglądu zleceń, - powoduje jedynie zapisanie przelewu i przekazanie go na listę w Przeglądzie zleceń, - powoduje powrót do formularza definiowania danych przelewu. UWAGA! Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawo na danym rachunku Przelew ZUS Formatka Przelewu ZUS służy do definiowania polecenia przelewu na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przelew do ZUS jest możliwy tylko z rachunków prowadzonych w PLN. Zawartość formularza przelewu ZUS jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (Dz.U nr 164 poz. 1586) i zmianami z dnia (Dz.U. nr 285 poz. 2850). W celu przygotowania przelewu, w sekcji Dane zleceniodawcy należy wybrać rachunek z listy. Pola Nazwa i adres są nieedytowalne i wypełniane automatycznie po wybraniu rachunku z listy powyżej. Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących Płatnika. Dokonywane jest to w sekcji Dane Płatnika. W tej sekcji edytowalne są pola Nazwa płatnika oraz NIP płatnika. Należy również wybrać Typ identyfikatora oraz Identyfikator uzupełniający (numer wybranego dokumentu). Przelewy 94

95 Kolejną czynnością jest wybranie odpowiedniego rachunku ZUS w sekcji Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: W kolejnej sekcji - Dane zlecenia, należy uzupełnić następujące pola: Typ wpłaty lista rozwijalna zawierająca pozycje: A jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, B jeżeli instytucja obsługująca wpłaty składek wpłaca dodatkową opłatę, D jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową wymierzoną przez ZUS, E - jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych, M - jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc, S - jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc, T - jeżeli płatnik uzyskał zgodę ZUS na odroczenie terminu płatności, U - jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego udzielonego przez ZUS. Deklaracja (RRRRMM) w polu Deklaracja należy wpisać rok i miesiąc za który dokonywana jest wpłata w formacie RRRRMM. Numer deklaracji (NN) Przelewy 95

96 Jeżeli w polu Typ wpłaty wybrano M lub S - to należy wpisać numer deklaracji złożonej za miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy wpłata, stosując następujące oznaczenia: o o 01 - dla deklaracji rozliczeniowej, 02, 03 i kolejne do 89 - dla deklaracji korygujących (należy wpisać kolejny numer deklaracji w danym miesiącu), Jeżeli w polu Typ wpłaty wybrano A, B, D, E, T lub U - to należy wpisać numer decyzji według której należy rozliczyć wpłatę (może wystąpić jedna z następujących wartości: 01, 40, 51, 70, lub 80). Numer decyzji/umowy/ o o Jeżeli w polu Typ wpłaty wybrano M, S - to pole Numer decyzji/umowy należy pozostawić puste (nie może być wypełnione) Jeżeli w polu Typ wpłaty wpisano A, B, D, E, T lub U - to w polu Numer decyzji/umowy należy wpisać odpowiedni numer. Po zdefiniowaniu wartości poszczególnych pól na formatce przelewu należy wykonać jedną z dostępnych akcji na dole formularza przelewu ZUS. Użytkownik widzi tylko te akcje do których ma prawa na danym rachunku. Są to akcje: - powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat przelewu, - przelew zostanie zapisany w systemie i przeniesiony do formularza Przegląd zleceń, gdzie jest widoczny wyłącznie dla osoby która go wprowadziła, - powoduje wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu Import pozwala na zaimportowanie pliku z przelewami stworzonego np. w programie zewnętrznym płacowo-kadrowym lub finansowym. Po wybraniu przycisku pokaże się ekran do wykonania importu. Przelewy 96

97 Po wykonaniu akcji Zatwierdź prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami (w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień): - powoduje przejście do formatki tworzenia przelewu z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji), - powoduje przejście do podpisywania przelewu. Przelew ten pozostaje widoczny na Przeglądzie zleceń, - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia, w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji zlecenie zostanie przekazane do Historii zleceń lub Przeglądu zleceń, - powoduje jedynie zapisanie przelewu i przekazanie go na listę w Przeglądzie zleceń, - powoduje powrót do formularza definiowania danych przelewu. UWAGA! Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawo na danym rachunku. Przelewy 97

98 9.4.6 Przelew US (przelew do Urzędu Skarbowego) Formatka Przelewu US służy do definiowania polecenia przelewu na rachunki Urzędów Skarbowych i Innych Organów Podatkowych. Przelew do US jest możliwy z rachunków bieżących prowadzonych w PLN. W celu przygotowania przelewu, w sekcji Dane zleceniodawcy należy wybrać rachunek z listy. Pola Nazwa i adres są nieedytowalne i wypełniane automatycznie po wybraniu rachunku z listy powyżej. Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących Płatnika. Dokonywane jest to w sekcji Dane Płatnika. Kolejną czynnością jest uzupełnienie sekcji dotyczącej Danych Urzędu Skarbowego. Po wybraniu identyfikatora: W przypadku przelewu do US pola: rachunek i nazwa uzupełniane są automatycznie, pobierane są z bazy US znajdującej się w Słownikach, W przypadku przelewu do Innego Organu Podatkowego pola: rachunek i nazwa muszą być uzupełnione przez użytkownika wybrać przycisk Jeżeli na liście nie ma interesującego nas urzędu należy Kolejny krok to uzupełnienie sekcji Dane zlecenia. Należy wypełnić następujące pola: Kwota podawana jest w tym miejscu kwota przelewu Przelewy 98

99 Data wykonania - pole pozwalające na wpisanie daty w formacie DD-MM-RRRR. Obok znajduje się ikona kalendarza ułatwiającego wybranie daty z graficznego kalendarza, Symbol formularza płatności lista rozwijalna, Okres wymagalność tego pola zależna jest od wybranego wcześniej symbolu formularza płatności, Jeżeli pierwsza kolumna w polu okres ma wartość 0-Brak nie uzupełniamy pozostałych 3 pól. Przypadek ten ma miejsce w momencie wypełniania przelewu do Innego Organu Podatkowego. Jeżeli pierwsza kolumna w polu okres ma wartość inną niż 0-Brak jest konieczne wypełnienie pozostałych 3 pól: Typ okresu - lista rozwijalna Rok okresu - lista rozwijalna Numer okresu - lista rozwijalna, uzależniona od typu okresu Przypadek ten ma miejsce w momencie wypełniania przelewu do US. Dostępne środki kwota określająca dostępne środki pieniężne na wybranym rachunku, Identyfikator zobowiązania pole nieobowiązkowe (tekst wolny do 40 znaków) Komentarz pole to umożliwia dodanie do zlecenia komentarza wewnętrznego, który będzie widoczny dla pozostałych użytkowników. Może służyć do informowania współpracowników o dodatkowych aspektach zlecenia. Informacje zawarte w tym polu nie są przesyłane do banku. Po zdefiniowaniu wartości poszczególnych pól na formatce przelewu należy wykonać jedną z dostępnych akcji na dole formularza przelewu US. Użytkownik widzi tylko te akcje do których ma prawa na danym rachunku. Są to akcje: - powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat przelewu, - przelew zostanie zapisany w systemie i przeniesiony do formularza Przeglądu zleceń, gdzie jest widoczny wyłącznie przez osobę która go wprowadziła, - powoduje wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu Przelewy 99

100 Import pozwala na zaimportowanie pliku z przelewami stworzonego np. w programie zewnętrznym płacowo-kadrowym lub finansowym. Po wybraniu przycisku pokaże się ekran do wykonania importu. Po dokonaniu akcji Zatwierdź prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami (w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień): - powoduje przejście do formatki tworzenia przelewu z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji), - powoduje przejście do podpisywania przelewu. Przelew ten pozostaje widoczny na Przeglądzie zleceń, - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia, w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji zlecenie zostanie przekazane do Historii zleceń lub Przeglądu zleceń, Przelewy 100

101 - powoduje jedynie zapisanie przelewu i przekazanie go na listę w Przeglądzie zleceń, - powoduje powrót do formularza definiowania danych przelewu. UWAGA! Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawo na danym rachunku Polecenie zapłaty Formularz ten pozwala na wprowadzenie Polecenia zapłaty w stosunku do kontrahenta. Warunkiem jest podpisanie z kontrahentem umowy na tego typu płatność. W celu przygotowania przelewu, w sekcji Dane zleceniodawcy należy wybrać rachunek z listy. Pola Nazwa i adres są nieedytowalne i wypełniane automatycznie po wybraniu rachunku z listy powyżej. Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących Kontrahenta i Banku Kontrahenta. Dokonywane jest to w sekcji Dane Dłużnika: Aby wprowadzić numer rachunku kontrahenta niezbędne jest użycie przycisku Wprowadź numer rachunku. Pojawi się okno komponentu do podpisywania. Wpisany numer rachunku należy zautoryzować podpisem elektronicznym użytkownika. Autoryzacja numeru rachunku kontrahenta zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Przelewy 101

102 Podpisanie rachunku podpisem elektronicznym pozwoli na dodanie dłużnika do Słownika do grupy dłużnicy. Uwaga! Użytkownicy nieposiadający klucza umożliwiającego podpisywanie oraz dodatkowych uprawnień do modyfikacji kontrahentów mają możliwość korzystania wyłącznie z dłużników zapisanych już w Słowniku. Następnym etapem jest wypełnienie pól w sekcji Dane zlecenia. Sekcja ta składa się z następujących pól: Kwota podawana jest w tym miejscu kwota jaką dłużnik jest winien Data wykonania pole pozwalające na wpisanie daty w formacie DD-MM-RRRR. Obok znajduje się ikona kalendarza ułatwiającego wybranie daty z graficznego kalendarza, Identyfikator płatności wpisywany jest tu identyfikator określony na umowie podpisywanej z bankiem w sprawie poleceń zapłaty, Tytuł płatności pole wyboru listy rozwijanej, Przelewy 102

103 Po wybraniu opcji inne pojawia się opcja szczegóły płatności, w którym można wybrać płatność z listy stworzonej w słownikach lub ręcznie uzupełnić dane Komentarz pole to umożliwia dodanie do zlecenia komentarza wewnętrznego, który będzie widoczny dla pozostałych użytkowników. Może służyć do informowania współpracowników o dodatkowych aspektach zlecenia. Informacje zawarte w tym polu nie są przesyłane do banku. Po zdefiniowaniu wartości poszczególnych pól na formatce przelewu należy wykonać jedną z dostępnych akcji na dole formularza polecenia zapłaty. Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawa na danym rachunku. Są to akcje: - powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat przelewu, - przelew zostanie zapisany w systemie i przeniesiony do formularza Przeglądu zleceń, gdzie jest widoczny wyłącznie przez osobę która go wprowadziła, - powoduje wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu. Po dokonaniu akcji Zatwierdź prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami (w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień): Przelewy 103

104 - powoduje przejście do formatki tworzenia przelewu z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji), - powoduje przejście do podpisywania przelewu. Przelew ten pozostaje widoczny na Przeglądzie zleceń, - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia, w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji zlecenie zostanie przekazane do Historii zleceń lub Przeglądu zleceń, - powoduje jedynie zapisanie przelewu i przekazanie go na listę w Przeglądzie zleceń, - powoduje powrót do formularza definiowania danych przelewu. UWAGA! Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawo na danym rachunku. 9.5 Słowniki W aplikacji mogą być przetrzymywane następujące bazy danych: Dane kontrahentów krajowych Dane kontrahentów zagranicznych Przelewy 104

105 Dane dłużników Szczegóły płatności Urzędy Skarbowe Po wejściu w menu bocznym w zakładkę Słowniki aplikacja prezentuje użytkownikowi formatkę Kontrahenci, zawierającą listę kontrahentów podzielonych według grup, do których zostali przypisani Baza kontrahentów Zakładka ta umożliwia użytkownikowi przeglądanie list kontrahentów podzielonych na grupy do których zostali przypisani, dodawanie kontrahentów oraz modyfikację już istniejących. Domyślnie po kliknięciu w link Kontrahenci zostaje wyświetlona lista grup kontrahentów. W celu przejrzenia listy kontrahentów zgodnie z oczekiwaniami użytkownika, należy odpowiednio wypełnić (mimo, że są wypełnione domyślnymi kryteriami) pola sekcji Filtrowanie listy kontrahentów: Wyszukaj kontrahenta - następuje wyszukiwanie danych na liście kontrahentów według wpisanego tekstu. Przeszukiwane są następujące pola: o o o o Identyfikator kontrahenta Nazwa kontrahenta Adres Miasto Typ kontrahentów (domyślnie: wszystkie ), do wyboru: o o Krajowy Zagraniczny Przelewy 105

106 o Dłużnik Grupa kontrahentów (domyślnie: wszystkie ), grupy zdefiniowane przez użytkowników danej Firmy oraz predefiniowane w aplikacji. Grupą predefiniowaną w aplikacji jest Moja grupa. Po kliknięciu przycisku Pokaż system wyświetla listę kontrahentów spełniających kryteria. Lista jest pogrupowana w grupy kontrahentów, które domyślnie są zwinięte. Nazwa grupy jest wyświetlana jako nagłówek listy kontrahentów. Obok nazwy grupy wyświetlana jest ilość kontrahentów w tej grupie. Obok nazwy grupy dostępne są opcje: - pozwala na zmianę nazwy grupy - pozwala na usunięcie grupy W widocznym oknie widoczne są następujące przyciski: - powoduje rozwinięcie wszystkich grup - powoduje zwinięcie wszystkich grup Po wejściu w przycisk pojawi się opcja: - pozwala na stworzenie nowej grupy Po wpisaniu nazwy i wybraniu przycisku, zostanie założona nowa grupa - pozwala na dodanie nowego kontrahenta W celu rozwinięcia/zwinięcia grupy należy kliknąć w nazwę grupy widoczną na liście. Po rozwinięciu wybranej sekcji, w kolumnie Podpisany, pojawi się informacja czy dany kontrahent należy do grupy kontrahentów zaufanych (czy był podpisany kodem PIN na Tokenie). Brak tej kolumny oznacza iż wszyscy kontrahenci są podpisani. W oknie są możliwe do wykonania następujące akcje: - przycisk pozwala na wykonanie przelewu. Dla kontrahenta krajowego przelew krajowy, dla kontrahentów zagranicznych przelew euro regulowany lub zagraniczny. Przelewy 106

107 - modyfikację kontrahenta. - usuniecie kontrahenta z bazy. - przycisk pozwala na usunięcie zaznaczonych kontrahentów - przycisk pozwala na stworzenie nowego kontrahenta w tej grupie Poniższa opcja pozwala przenieść kontrahentów z jednej grupy do drugiej Poniższa opcja pozwala na skopiowanie kontrahentów z jednej firmy do drugiej (jeżeli użytkownik posiada ich więcej): Widok rozwiniętej grupy kontrahentów Przelewy 107

108 W celu przejścia do szczegółów interesującego nas kontrahenta należy kliknąć na liście w jedno z pól: Typ kontrahenta Identyfikator kontrahenta Nazwa kontrahenta Adres Miasto Rachunek kontrahenta Nazwa banku Kontrahent zaufany Kontrahent zaufany jest to kontrahent, którego dane zostały zautoryzowane podpisem elektronicznym w systemie bankowości R - Online Biznes, oznaczony poprzez na Liście kontrahentów. Oznaczenie podpisem. świadczy że kontrahent nie został potwierdzony takim Dodaj kontrahenta Zakładka ta umożliwia użytkownikowi dodanie do bazy nowego kontrahenta: Krajowego Zagranicznego Dłużnika W zależności od tego jaki typ kontrahenta wybrany zostanie w polu combo Typ kontrahenta, pojawiają się odpowiednie pola w Sekcji danych według typu kontrahenta. Pola na formatce Nowy kontrahent wspólne dla wszystkich rodzajów kontrahentów to: Typ kontrahenta Przelewy 108

109 Identyfikator kontrahenta unikalny identyfikator nadawany przez użytkownika Nazwa kontrahenta Ulica i numer domu (kontrahenta) Kod i miasto (kontrahenta) NIP (tylko dla kontrahenta krajowego) Telefon Grupa kontrahentów lista rozwijalna zawierająca wszystkie grupy kontrahentów, nowy kontrahent jest zapisywany w grupie wybranej w tym polu Szczegóły płatności są przypisywane do konkretnego kontrahenta i będą prezentowane domyślnie na formatce przelewu po jego wybraniu Nowy kontrahent krajowy Dla kontrahenta krajowego w Sekcji danych według typu kontrahenta pojawia się pole: Rachunek kontrahenta, przeznaczone na wprowadzenie numeru rachunku kontrahenta. Aby wprowadzić numer rachunku kontrahenta niezbędne jest użycie przycisku Wprowadź numer rachunku. Pojawi się okno komponentu do podpisywania, w którym wpisany numer rachunku zostanie zautoryzowany podpisem elektronicznym użytkownika. Przelewy 109

110 Pozwoli to na dodanie kontrahenta do grupy kontrahentów zaufanych. Autoryzacja numeru rachunku kontrahenta zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Uwaga! Użytkownicy nieposiadający klucza umożliwiającego podpisywanie oraz dodatkowych uprawnień do modyfikacji kontrahentów mają możliwość korzystania wyłącznie z kontrahentów zapisanych już w Słowniku. Po uzupełnieniu danych kontrahenta i wciśnięciu przycisku Zapisz prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami: - powoduje powrót do formatki dodawania nowego kontrahenta i wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu - powoduje powrót do formatki dodawania nowego kontrahenta ale bez wyczyszczenia wprowadzonych pól na formularzu Przelewy 110

111 - powoduje dodanie nowego kontrahenta do grupy wraz z flagą TAK w kolumnie Kontrahent zaufany i przejście do ekranu Kontrahenci, Nowy kontrahent zagraniczny Dla kontrahenta zagranicznego w polu sekcja danych według typu kontrahenta pojawiają się następujące pola (analogiczne jak w formatce nowego przelewu zagranicznego): Rachunek kontrahenta (w formacie IBAN), Kraj kontrahenta, Telefon Kod SWIFT banku kontrahenta, Nazwa banku, Adres banku, Kraj banku, Rozliczenie kosztów, Tytuł prawny. Przelewy 111

112 Aby wprowadzić numer rachunku kontrahenta, tak jak w przypadku kontrahentów krajowych, niezbędne jest użycie przycisku Wprowadź numer rachunku. Pojawi się okno komponentu do podpisywania, w którym wpisany numer rachunku zostanie zautoryzowany podpisem elektronicznym użytkownika. Pozwoli to na dodanie kontrahenta do grupy kontrahentów zaufanych. Autoryzacja numeru rachunku kontrahenta zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Uwaga! Użytkownicy nieposiadający klucza umożliwiającego podpisywanie oraz dodatkowych uprawnień do modyfikacji kontrahentów mają możliwość korzystania wyłącznie z kontrahentów zapisanych już w Słowniku. Po wciśnięciu przycisku Zapisz prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami: Przelewy 112

113 - powoduje powrót do formatki dodawania nowego kontrahenta i wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu. - powoduje powrót do formatki dodawania nowego kontrahenta ale bez wyczyszczenia wprowadzonych pól na formularzu. - powoduje dodanie nowego kontrahenta do grupy wraz z flagą TAK w kolumnie Kontrahent zaufany i przejście do ekranu Kontrahenci Nowy kontrahent dłużnik Dla kontrahenta typu dłużnik (polecenie zapłaty) w sekcji danych według typu kontrahenta pojawiają się następujące pola: Rachunek kontrahenta, Identyfikator płatności. Pojawi się okno komponentu do podpisywania, w którym wpisany numer rachunku zostanie zautoryzowany podpisem elektronicznym użytkownika. Przelewy 113

114 Pozwoli to na dodanie kontrahenta do grupy kontrahentów zaufanych. Autoryzacja numeru rachunku kontrahenta zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Uwaga! Użytkownicy nieposiadający klucza umożliwiającego podpisywanie oraz dodatkowych uprawnień do modyfikacji kontrahentów mają możliwość korzystania wyłącznie z kontrahentów zapisanych już w Słowniku. Po uzupełnieniu danych kontrahenta i wciśnięciu przycisku Zapisz prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami: - powoduje powrót do formatki dodawania nowego kontrahenta i wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu. - powoduje powrót do formatki dodawania nowego kontrahenta ale bez wyczyszczenia wprowadzonych pól na formularzu. Przelewy 114

115 - powoduje dodanie nowego kontrahenta do grupy wraz z odpowiednim komunikatem i przejście do ekranu Kontrahenci Urzędy Skarbowe Formularz Urzędy Skarbowe zawiera listę Urzędów Skarbowych (US), jakie zdefiniowane zostały przez użytkownika w słowniku US (jedna lista w kontekście jednej firmy). Przed pierwszym zdefiniowaniem Urzędów Skarbowych lista jest pusta: W przypadku posiadania zdefiniowanych Urzędów Skarbowych wygląd listy jest następujący: Odpowiednio pojawiają się w kolumnach następujące informacje: Nazwa pełna Urzędu Skarbowego oraz Adres (miasto), Rodzaj podatku, Numer rachunku. W celu modyfikacji rodzaju podatku w ramach tego samego Urzędu Skarbowego należy zaznaczyć interesujący nas US check-boxem, wówczas uaktywnia się lista wyboru rodzaju podatku umożliwiająca dokonanie zmian na inny podatek w ramach danego US. Jeżeli użytkownik zmieni rodzaj podatku, numer rachunku tegoż US zmieni się automatycznie. Przelewy 115

116 W celu dodania nowego Urzędu Skarbowego do listy należy kliknąć przycisk Nowy Urząd Skarbowy, w wyniku czego nastąpi otwarcie formularza Wyszukiwanie Urzędów Skarbowych. W polu Wpisz miasto należy podać nazwę miasta (lub sam fragment), w którym mieści się Urząd, a następnie kliknąć przycisk Pokaż. Poniżej pola edycyjnego zostaną wyświetlone rezultaty wyszukiwania: Baza szczegółów płatności Formularz pozwala na przeglądanie oraz wprowadzanie nowych szczegółów płatności dotyczących przelewu krajowego, zagranicznego i wewnętrznego. Szczegóły płatności to opisy, jakie przydzielane są danym zleceniom przy ich definiowaniu. Charakteryzują one dane zlecenie, co w rezultacie ułatwia później użytkownikom znalezienie informacji o celu jego wykonania. Tytuły zleceń w bazie szczegółów płatności przechowywane są w kontekście jednego użytkownika. Oznacza to, że wprowadzony przez użytkownika tytuł zlecenia będzie widoczny tylko dla niego. Przelewy 116

117 Po uruchomieniu zakładki Szczegóły płatności aplikacja wyświetla od razu listę wszystkich zdefiniowanych szczegółów. Aby wyszukać tytuły zleceń zawierające określony tekst należy w polu edycyjnym Szukaj tekstu podać wyszukiwaną frazę. Przelewy 117

118 10. Narzędzia 10.1 Administracja Ustawienia Formularz ten służy do ustawienia podstawowych funkcji parametrów pracy systemu. Parametry systemu: Firma jeżeli użytkownik ma uprawnienia do więcej niż jednej firmy, w tym miejscu wybiera w kontekście której firmy będzie się domyślnie logować. Domyślne logowanie się w kontekście Holdingu nie jest możliwe. Język wybór domyślnej wersji językowej w jakiej użytkownik będzie pracował (do wyboru polski lub angielski), Rodzaj logowania do wyboru są dwie opcje logowania do systemu: o Login + hasło użytkownik loguje się do systemu podając swój login (identyfikator) plus swoje hasło, o Login + hasło + klucz w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkownik może wybrać tę opcję i wtedy poza loginem i hasłem należy jeszcze potwierdzić logowanie do systemu swoim kluczem podpisu, Liczba elementów w tabelach liczba elementów jaka będzie domyślnie wyświetlana w tabelach (np. w Przeglądzie zleceń, na Wyciągach itp.). Dostępne opcje to 10, 20, 30, 50, 100, 200. Narzędzia 118

119 Dostosuj Pulpit Formularz ten służy do stworzenia przycisków skrótowych do poszczególnych funkcji w bankowości R-Online Biznes. Przyciski są widoczne na głównym oknie tuż po zalogowaniu. Można tutaj dodać skrót do np.: do przelewu krajowego, przelewu do ZUS Moje uprawnienia Formularz ten służy do prezentowania uprawnień użytkownika zalogowanego do aplikacji oraz czynności jakie może wykonywać na udostępnionych rachunkach. Narzędzia 119

120 Uprawnienia powiązane z rachunkami: Wprowadzanie oznacza, że użytkownik posiada uprawnienia do wypełniania formatek zleceń, ich modyfikacji oraz usuwania, Podpisywanie oznacza, że użytkownik posiada uprawnienia do akceptacji zleceń (w ramach zdefiniowanych dla firmy schematów akceptacji), Wysyłanie oznacza, że użytkownik posiada uprawnienia do wysyłania podpisanych zleceń do systemu centralnego Banku, Podgląd (checkbox z lewej strony rachunku) oznacza, że rachunek ten jest widoczny dla użytkownika na Przeglądzie rachunków oraz może przejrzeć jego szczegóły. W sekcji tej pojawiają się wszystkie rachunki dla których użytkownik ma nadane którekolwiek z opisanych powyżej praw. Uprawnienia powiązane z funkcjami: Administracja, Informacje finansowe, Zlecenia. Zaznaczony check-box oznacza, że użytkownik posiada dostęp do wybranej podfunkcji. Narzędzia 120

121 Zakładki Moje uprawnienia nie można uruchomić w kontekście holdingu. W momencie próby takiego uruchomienia użytkownikowi zostanie zaprezentowany komunikat: Uwaga!: Wszelkie informacje zawarte na tym formularzu są w trybie tylko do odczytu Zmiana hasła Poprzez ten formularz można dokonywać zmiany hasła dostępu do systemu R - Online Biznes. W celu dokonania zmiany hasła należy wypełnić następujące pola: Aktualne hasło pole edycyjne w którym należy wpisać używane do tej pory hasło, Nadaj nowe hasło pole edycyjne w którym należy wpisać nowe hasło, które po zatwierdzeniu będzie hasłem obowiązującym, Powtórz nowe hasło pole edycyjne w którym należy ponownie wpisać nowe hasło w celu jego weryfikacji. Poniżej pól przeznaczonych na wprowadzenie i weryfikację haseł znajdują się informacje na temat polityki bezpieczeństwa, określającej wymogi związane z funkcjonowaniem haseł. Na dole ekranu znajduje się przycisk Zatwierdź powodujący zmianę hasła do systemu R - Online Biznes. Narzędzia 121

122 Klucze Klucz jest elementem niezbędnym do podpisania danej operacji. Każdy z użytkowników ma możliwość wygenerowania swojego klucza. Po wygenerowaniu pierwszego klucza konieczny jest kontakt z pracownikiem Banku w celu jego aktywacji. W przypadku, gdy użytkownik posiada już przynajmniej jeden aktywny klucz, może za jego pomocą sam aktywować nowy klucz. Aktywacja nowego klucza przez użytkownika spowoduje automatyczne zablokowanie klucza starego. Blokada klucza może nastąpić na skutek: Pięciokrotnego błędnego podania hasła do klucza, Zablokowania klucza przez użytkownika w systemie R-Online Biznes za pomocą funkcji zablokuj klucz, Zablokowania klucza przez konsultanta Zespołu Bankowości Elektronicznej na życzenie klienta. Blokada klucza jest operacją nieodwracalną. Konieczne jest ponowne wygenerowanie i aktywacja klucza. UWAGA! W czasie pierwszego logowania się do systemu internetowego następuje pobranie komponentu umożliwiającego generację kluczy i podpisywanie dyspozycji. Do pobrania tego komponentu wymagane jest uprawnienie administratora systemu Windows! Na formatce Zarządzanie kluczami znajduje się lista zawierająca następujące informacje: Nazwa klucza oraz data generacji, Odcisk klucza, Suma kontrolna, Typ klucza zawiera informacje o sposobie przechowywania klucza, Status/widoczny. Klucze mogą posiadać następujące statusy: Narzędzia 122

123 Aktywny klucz, którym można podpisywać dyspozycję, Nieaktywny klucz, który został wygenerowany ale wymaga aktywacji, Zablokowany klucz, który został na stałe zablokowany. Jeśli klucz ma wartość Widoczny ustawioną na NIE, to pomimo jego aktywności, nie jest pokazywany w komponencie do podpisywania transakcji. W celu wygenerowania nowego klucza należy kliknąć przycisk Generuj Nowy klucz. Pojawi się okno, w którym należy wybrać lokalizację klucza (plik na dysku, dyskietce itp. lub Karta procesorowa), wpisać nazwę nowego klucza oraz hasło do niego (dwukrotnie). Po kliknięciu Generuj zainicjowany zostaje generator klucza (należy w tym czasie ruszać kursorem myszy), po czym zostanie wygenerowany nowy klucz. W przypadku wybrania Nośnika lokalnego jako Lokalizacji nowego klucza pojawi się dodatkowe okno, w którym należy wskazać, gdzie system powinien zapisać klucz. Nowo wygenerowany klucz pojawi się na liście kluczy użytkownika ze statusem Nieaktywny. Narzędzia 123

124 AKTYWACJA KLUCZA W celi aktywacji pierwszego klucza konieczny jest kontakt użytkownika z pracownikiem Banku, który po sprawdzeniu odpowiednich danych aktywuje ten klucz. Aktywacji można dokonać samodzielnie jedynie wtedy, gdy użytkownik posiada klucz aktywny. W takim przypadku należy wybrać znacznik obok nieaktywnego klucza i wybrać przycisk Aktywuj, po czym pojawi się formularz pozwalający na podpisanie aktywacji klucza. Po kliknięciu przycisku Podpisz nastąpi otwarcie okna, w którym należy wybrać nazwę klucza, za pomocą którego ma być podpisana dyspozycja aktywacji, oraz wprowadzić hasło do wybranego z listy klucza i na końcu wybrać jeszcze raz przycisk Podpisz. Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie miejsca przechowywania klucza, po czym nastąpi wyświetlony odpowiedni komunikat, np.: Powiodła się operacja aktywowania klucza do podpisu, a pod komunikatem zaktualizowana lista posiadanych kluczy. Aktywacja nowego klucza przez użytkownika starym kluczem spowoduje automatycznie zablokowanie klucza starego. Z poziomu zakładki Zarządzanie kluczami można wykonać również następujące akcje: Ukryj ukrycie klucza, powodujące usunięcie go z listy kluczy przy komponencie do podpisu. Ukrytym kluczem nie można podpisywać dyspozycji, natomiast jest to operacja odwracalna, w każdym momencie można uwidocznić klucz z powrotem, Uwidocznij pokazanie klucza, który wcześniej został ukryty, Zablokuj użycie tej opcji powoduje stałą (nieodwracalną) blokadę klucza. Narzędzia 124

125 Dane osobowe Formularz umożliwia użytkownikowi podgląd własnych danych osobowych, takich jak: Imię, Nazwisko, Identyfikator, Nr telefonu (stacjonarnego), Nr telefonu komórkowego, Nr fax., , Nazwa firmy, Ulica i numer domu, Miasto, Kraj. Uwaga!: Wszelkie informacje zawarte na tym formularzu są w trybie tylko do odczytu Podgląd schematów akceptacji Formularz przedstawia listę grup akceptacyjnych wraz z ich użytkownikami. Grupy są nazywane kolejnymi literami alfabetu: Narzędzia 125

126 Poniżej wyświetlana jest lista schematów akceptacji, czyli zasad, według których mogą zostać wykonane poszczególne akcje (czynności): Schematy dotyczące rachunków pogrupowane są w bloki. Każdy blok zawiera listę rachunków, których dotyczy oraz przypisane do nich schematy akceptacji. Każdy schemat dotyczący rachunków zawiera oprócz pól takich, jak: nazwa schematu, budowa schematu, data ważności schematu i waluta, pola definiujące poszczególne limity. I tak: osobno definiowane są limity dla przelewów wewnętrznych, osobno dla zewnętrznych. Limity definiuje się w odniesieniu do operacji jednorazowej (J), sumy operacji w ciągu dnia (D), tygodnia (T) i miesiąca (M). Jeśli limit w poszczególnym polu nie został ustalony, to wyświetlany jest tekst Bez limitu. Można również obejrzeć wykorzystany limit na poszczególnym rachunku poprzez kliknięcie linku wykorzystane limity. ZASADY BUDOWY SCHEMATÓW AKCEPTACJI Każdy schemat określa, ile osób i z których grup musi podpisać dyspozycję, aby była ona zaakceptowana. Zasady tworzenia schematu akceptacji określone są w przykładzie zamieszczonym poniżej: Mamy trzy grupy użytkowników A, B i C. Możliwe są następujące definicje schematu: 1. A zlecenie musi podpisać JEDNA osoba z grupy A, 2. A 2B zlecenie muszą podpisać JEDNA osoba z grupy A i DWIE osoby z grupy B, 3. 2[AB] zlecenie muszą podpisać DWIE osoby z grupy A lub DWIE osoby z grupy B, bądź JEDNA z grupy A i JEDNA z grupy B. Narzędzia 126

127 UWAGA! Jeśli do bloku rachunków zostało dopisanych kilka schematów, to traktowane są one na zasadzie alternatywy, tzn. wystarczy, aby jeden ze schematów był spełniony, żeby zlecenie zostało zaakceptowane. Istnieje możliwość bezpośredniego przetestowania działania zdefiniowanych schematów akceptacji. Służy do tego przycisk Testuj. Aby przetestować, czy dane zlecenie uzyska komplet podpisów proszę wybrać rachunek, wpisać kwotę w odpowiedniej walucie oraz wybrać typ zlecenia. Następnie należy zaznaczyć osoby, które podpisywałyby to zlecenie. Kliknięcie Testuj spowoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu z odpowiedzią na pytanie, czy zlecenie tak zdefiniowane mogłoby być zaakceptowane, np.: Pozostałe schematy akceptacji W tym formularzu widoczne są również schematy akceptacji dla Dyspozycji Modyfikacji oraz Finansowania Handlu. Narzędzia 127

128 10.2 Dyspozycje Modyfikacji Formularz ten pozwala dodawać i modyfikować uprawnienia dla użytkowników już istniejących, jak również tworzyć nowego lub usuwać już istniejącego użytkownika bez składania dokumentów w oddziale banku Nowa Dyspozycja Formularz ten pozwala wybrać rodzaj modyfikacji jaką chcemy przeprowadzić Możemy wybrać: Zmiana uprawnień do rachunków Zmiana uprawnień do funkcji systemu Modyfikacja grup i schematów akceptacji Usunięcie użytkownika Nowy użytkownik Modyfikacja danych osobowych i teleadresowych Po wybraniu opcji, którą chcemy modyfikować należy kliknąć przycisk Narzędzia 128

129 Zmiana Uprawnień do rachunków W tym formularzu ustalamy zakres uprawnień do rachunku dla wybranego z listy użytkownika. Zakres uprawnień można określić poprzez zaznaczenie poszczególnych opcji: Przeglądanie użytkownik ma dostęp tylko do przeglądania rachunku Pozostałe opcje są dostępne do zaznaczenie po wybraniu pola przeglądanie. Wprowadzanie użytkownik oprócz przeglądania może również wprowadzać przelewy dla wybranego rachunku Podpisywanie użytkownik może podpisywać przelewy (o ile jest on dodany do grupy akceptacyjnej dla przelewów) Wysyłanie użytkownik może wysłać przelewy z danego rachunku po spełnieniu schematu akceptacji dla rachunku Płatności masowe użytkownik może wysyłać przelewy masowe (funkcja aktywna po podpisaniu stosownych dokumentów z przedstawicielem banku) Pomiędzy wierszem zawierającym nazwy poszczególnych kolumn, a rachunkami jest dodatkowy wiersz z kwadratami pozwalający za jednym kliknięciem nadać lub odebrać uprawnienia do wszystkich rachunków w firmie dla użytkownika Po nadaniu odpowiednich uprawnień należy kliknąć na przycisk. Narzędzia 129

130 Wszystkie pola staną się nieaktywne, i dodatkowo pojawią się przyciski: - kliknięcie spowoduje przejście do poprzedniego ekranu - powoduje otwarcie okna do podpisu Po podpisaniu dyspozycja będzie oczekiwała na wysłanie do Banku. - powoduje otwarcie okna do podpisu, następnie podpisanie i wysłanie dyspozycji do Banku (o ile schemat akceptacji dla Dyspozycji Modyfikacji został spełniony) - powoduje zapisanie dyspozycji i przeniesienie jej do Listy Dyspozycji Po wysłaniu takiej dyspozycji jest ona automatycznie akceptowana przez Bank i zmiany widoczne będą po przelogowaniu użytkownika w systemie Zmiana Uprawnień do funkcji systemu W tym formularzu należy ustalić zakres uprawnień do funkcji systemu dla wybranego z listy użytkownika. Zakres uprawnień określamy poprzez zaznaczenie poszczególnych opcji: Rachunki zarządzanie zakładką Rachunki Karty płatnicze widoczność kart w zakładce rachunki Narzędzia 130

131 Przelewy dostęp do zakładki Przelewy Narzędzia Administracja uprawnienia widoczne w zakładce Narzędzia Elektroniczne Dyspozycje Modyfikacji Zarządzanie płatnościami wychodzącymi MassPayment dostęp do zakładki Płatności masowe Inne dostęp do dodatkowych funkcji jak polecenia zapłaty, Gwarancje, Akredytywy Obok nazwy każdej grupy z funkcjami znajdują się dwa pola pozwalające nadać lub odebrać z jednym kliknięciem wszystkie uprawnienia w danej grupie. Kliknięcie w strzałkę w strzałkę skierowaną w dół zwinięcie lub rozwiniecie. obok nazwy grupy powoduje jej Narzędzia 131

132 Po nadani odpowiednich uprawnień należy kliknąć na przycisk. Wszystkie pola staną się nieaktywne, i dodatkowo pojawią się przyciski: - kliknięcie spowoduje przejście do poprzedniego ekranu - powoduje otwarcie okna do podpisu Po podpisaniu dyspozycje będzie oczekiwała na wysłanie do Banku. - powoduje otwarcie okna do podpisu, następnie podpisanie i wysłanie dyspozycji do Banku (o ile schemat akceptacji dla Dyspozycji Modyfikacji został spełniony) - powoduje zapisanie dyspozycji i przeniesienie jej do Listy Dyspozycji Po wysłaniu takiej dyspozycji jest ona automatycznie akceptowana przez Bank i zmiany widoczne będą po przelogowaniu użytkownika w systemie Modyfikacja grup i schematów akceptacji Formularz pozwala na zmodyfikowanie schematów akceptacji w systemie. Typy schematów możliwe do zmiany: Przelewy Wnioski uprawnienia do dodawania listy beneficjentów do usługi MassPayment Dyspozycje Modyfikacji Finansowanie handlu Narzędzia 132

133 Po wybraniu schematu należy kliknąć. Pojawią się dwie sekcje do modyfikacji: Lista grup akceptacji Modyfikacja schematów akceptacji Lista grup akceptacji Aby zmodyfikować już istniejącą grupę lub ją usunąć wybieramy odpowiednią akcję z pola Narzędzia 133

134 Po wybraniu opcji Modyfikuj pojawi się okno z listą użytkowników. Do Grupy można dodać tylko osoby nieprzypisane do żadnej grupy (przed ich danymi pole kwadratu będzie aktywne, jeżeli pole jest nieaktywne oznacza to iż użytkownik przypisany jest do innej grupy akceptacyjnej). Po wybraniu opcji Usuń pozwala na usunięcie całej akceptacyjnej grupy za jednym razem. Przycisk pozwala na założenie zupełnie nowej grupy. W polu zostanie automatycznie wybrany kolejny symbol grupy. Pole opis grupy jest polem definiowanym przez użytkownika, nazwa jest dowolna. UWAGA Zaznaczamy osoby które mają być w grupie akceptacyjnej, jeżeli imię i nazwisko osoby jest napisane czcionką pogrubioną oznacza iż użytkownik jest zidentyfikowany i może podpisywać przelewy. Jeżeli zaś użytkownik jest napisany czcionką zwykłą oznacza iż nie jest zidentyfikowany i należy skontaktować się z opiekunem firmy lub użytkownik powinien udać się do oddziału banku celem identyfikacji. Po wypełnieniu pól klikami przycisk. Modyfikacja schematów akceptacji Formularz pozwala na zmodyfikowanie budowy podpisu oraz dodanie rachunku do schematu. Sekcje tą można podzielić na dwie części: Nowy blok pozwala na stworzenie zupełnie nowego schematu Narzędzia 134

135 Edytuj blok pozwala na modyfikacje istniejącego schematu - pozawala na stworzenie zupełnie nowego schematu dla rachunków wskazanych przez użytkownika. - pozwala na zmodyfikowania istniejącego schematu. W tej opcji możemy dodać nowy rachunek który jeszcze nie znajdował się w schemacie, istnieje możliwość nadania terminu ważności dla danego schematu oraz limitu przelewów. Można również stworzyć nowy schemat dla wybranych rachunków poprzez wybranie przycisku Nowy schemat. Po wypełnieniu pól klikami przycisk. Następnie widoczny będzie widok ogólny z dokonanymi przez nas zmianami Narzędzia 135

136 Po kliknięciu przycisku pojawią się przyciski: - kliknięcie spowoduje przejście do poprzedniego ekranu - powoduje otwarcie okna do podpisu Po podpisaniu dyspozycje będzie oczekiwała na wysłanie do Banku. - powoduje otwarcie okna do podpisu, następnie podpisanie i wysłanie dyspozycji do Banku (o ile schemat akceptacji dla Dyspozycji Modyfikacji został spełniony) - powoduje zapisanie dyspozycji i przeniesienie jej do Listy Dyspozycji Po wysłaniu takiej dyspozycji NIE BĘDZIE ONA AUTOMATYCZNIE zaakceptowana przez Bank. Schematy są sprawdzane przez pracownika banku i dopiero wtedy akceptowane, proces ten może potrwać kilka godzin. Narzędzia 136

137 Usunięcie użytkownika Formularz ten pozwala na odebranie uprawnień jak i możliwości logowania do Firmy/Holdingu w kontekście której użytkownik pracuje. Z listy należy wybrać osobę której uprawnienia mają być odebrane. Po kliknięciu przycisku pojawią się przyciski: - kliknięcie spowoduje przejście do poprzedniego ekranu - powoduje otwarcie okna do podpisu Po podpisaniu dyspozycje będzie oczekiwała na wysłanie do Banku. - powoduje otwarcie okna do podpisu, następnie podpisanie i wysłanie dyspozycji do Banku (o ile schemat akceptacji dla Dyspozycji Modyfikacji został spełniony) - powoduje zapisanie dyspozycji i przeniesienie jej do Listy Dyspozycji Po wysłaniu takiej dyspozycji jest ona automatycznie akceptowana przez Bank i użytkownik automatycznie zostanie pozbawiony uprawnień do kontekstu Nowy użytkownik Formularz pozwala na stworzenie nowego użytkownika w systemie i nadanie odpowiednich uprawnień. W części pierwszej wypełnić trzeba dane osobowe i teleadresowe użytkownika. Narzędzia 137

138 W części drugiej należy określić sposób identyfikacji użytkownika (opcja wymagana dla uprawnień do Podpisywania Przelewów). Na liście można wybrać następujące opcje identyfikacji: Użytkownik uda się do Oddziału Banku w celu identyfikacji użytkownik musi iść do najbliższego oddziału Banku gdzie zostanie zidentyfikowany przez pracownika banku Prosimy o przysłanie kuriera w celu identyfikacji użytkownika pojawi się miejsce na wprowadzenie adresu dla Kuriera, pod którym zastanie użytkownika (jeżeli jest taki sam jak firmowy to można kliknąć na przycisk obok ) Użytkownik widnieje na Karcie Wzorów Podpisów w banku jest złożona aktualna wersja Karty Wzorów Podpisów na której ten użytkownik widnieje, tym samy po weryfikacji przez pracownika banku nastąpi identyfikacja Użytkownik nie posiada uprawnień do podpisywania przelewów użytkownik nie będzie podpisywał przelewów, a zatem nie musi być weryfikowany. Narzędzia 138

139 Po zaznaczeniu pierwszych trzech opcji z listy powyżej pojawi się informacja o sposobie dostarczenia TOKENA (urządzenia kryptograficznego) dla użytkownika. Będą dostępne różne opcje w zależności od wyboru rodzaju identyfikacji. Identyfikacja w Oddziale Banku lub przez Kuriera: Token został już wydany przez pracownika Banku token przekazał Opiekun Firmy Token zostanie odebrany w dowolnym oddziale Banku podczas identyfikacji użytkownik może odebrać TOKEN, aby to zrobić powinien mieć upoważnienie podpisane zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów lub jego podpis powinien spełniać Kartę Wzorów Podpisów. Nie zamawiam urządzenia kryptograficznego mimo uprawnień firma nie zamawia nowego TOKENA (użytkownik już posiada aktywny TOKEN) Użytkownik widnieje na Karcie Wzorów Podpisów: Token został już wydany przez pracownika Banku token przekazał Opiekun Firmy Token zostanie odebrany w dowolnym oddziale Banku podczas identyfikacji użytkownik może odebrać TOKEN, aby to zrobić powinien mieć upoważnienie podpisane zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów lub jego podpis powinien spełniać Kartę Wzorów Podpisów. Prosimy o przesłanie urządzenia przesyłką kurierską możliwe tutaj jest zaznaczenie rodzaju urządzania Token, Karta + Czytnik, Karta. Można również wprowadzić adres na jaki ma być wysłana przesyłka, jeżeli jest taki sam jak firmowy to wystarczy wybrać przycisk. Nie zamawiam urządzenia kryptograficznego mimo uprawnień firma nie zamawia nowego TOKENA (użytkownik już posiada aktywny TOKEN) Narzędzia 139

140 W części trzeciej należy ustalić zakres uprawnień do rachunków: W części czwartej nadajemy uprawnienia do funkcji systemowych. za jednym kliknięciem - pozwala na zaznaczenie wszystkich dostępnych funkcji W ostatniej części czwartej należy określić sposób dostarczenia pakietu startowego (hasła pierwszego logowania) oraz czy użytkownik będzie potrzebował Tokena (Token lub karta Narzędzia 140

141 z czytnikiem jest potrzebna dla osób podpisujących przelewy, dyspozycje modyfikacji, gwarancje, akredytywy. Po wprowadzeniu i wypełnieniu wszystkich danych klikamy przyciski: i pojawią się - kliknięcie spowoduje przejście do poprzedniego ekranu - powoduje otwarcie okna do podpisu Po podpisaniu dyspozycje będzie oczekiwała na wysłanie do Banku. - powoduje otwarcie okna do podpisu, następnie podpisanie i wysłanie dyspozycji do Banku (o ile schemat akceptacji dla Dyspozycji Modyfikacji został spełniony) - powoduje zapisanie dyspozycji i przeniesienie jej do Listy Dyspozycji Po wysłaniu takiej dyspozycji NIE BĘDZIE ONA AUTOMATYCZNIE zaakceptowana przez Bank. Dane weryfikowane są przez pracownika banku i dopiero wtedy akceptowane, proces ten może potrwać do 2 dni Modyfikacja danych osobowych i teleadresowych Formularz ten pozwala na zmianę lub aktualizacje danych użytkownika w systemie bankowym takich jak: Narzędzia 141

142 Dokument tożsamości rodzaj Seria i numer dokumentu tożsamości Służbowy telefon stacjonarny Służbowy telefon komórkowy Numer Fax Adres . Adres do korespondencji Należy wypełnić tylko te dane, które ulegają zmianie. Po wprowadzeniu i wypełnieniu wszystkich danych klikamy przyciski: i pojawią się - kliknięcie spowoduje przejście do poprzedniego ekranu - powoduje otwarcie okna do podpisu Po podpisaniu dyspozycje będzie oczekiwała na wysłanie do Banku. - powoduje otwarcie okna do podpisu, następnie podpisanie i wysłanie dyspozycji do Banku (o ile schemat akceptacji dla Dyspozycji Modyfikacji został spełniony) Narzędzia 142

143 - powoduje zapisanie dyspozycji i przeniesienie jej do Listy Dyspozycji Po wysłaniu takiej dyspozycji jest ona automatycznie akceptowana przez Bank i użytkownik automatycznie zostanie pozbawiony uprawnień do kontekstu Lista Dyspozycji Formularz ten pozwala na przeglądanie wszystkich dyspozycji wprowadzonych w systemie. Po wybraniu kryteriów filtrowania interesujących użytkownika pojawią się wszystkie dyspozycje spełniającej warunki. Z tego poziomu można również podpisać i wysłać dyspozycję zapisaną w systemie przez innego użytkownika lub podpisać dyspozycję w trakcie akceptacji. Dyspozycje mogą mieć następujące statusy: Wprowadzona W trakcie akceptacji dyspozycja nie została podpisana zgodnie ze schematem akceptacji Podpisana dyspozycja została podpisana zgodnie ze schematem akceptacji Wysłana dyspozycja została wysłana do Banku i oczekuje na Zaakceptowanie Zaakceptowana dyspozycja zaakceptowana przez Bank Usunięta dyspozycja usunięta przez użytkownika 10.3 Powiadomienia Powiadomienia to jedna z opcji znajdująca się w menu bocznym zakładki Narzędzia. Ustawienia Narzędzia 143

144 Użytkownik ma możliwość ustawienia powiadomień dotyczących: Korzystania z systemu R-Online Biznes takich jak: Zalogowanie do systemu R-Online Biznes Nieudana próba logowania do systemu R-Online Biznes Zablokowanie dostępu do systemu R-Online Biznes. Rachunków: Odrzucenie dyspozycji złożonej przez system R-Online Biznes Wysłanie przelewu o wartości powyżej Narzędzia 144

145 Dyspozycji modyfikacji: Zmiana uprawnień do rachunków Zmiana uprawnień do funkcji systemów Modyfikacja grup i schematów akceptacji Modyfikacja danych osobowych i teleadresowych Gwarancji: Wystawienie Gwarancji Akredytyw: Otwarcie Akredytywy Wprowadzenie zmiany do Akredytywy Odrzucenia zlecenia otwarcia/zmiany Akredytywy Każde z tych powiadomień użytkownik może otrzymywać trzema niezależnymi kanałami dystrybucji: Za pomocą wiadomości tekstowej (SMS) wysyłanej na deklarowany numer telefonu komórkowego Za pomocą poczty elektronicznej i wiadomości wysyłanej na wskazany przez użytkownika adres Za pomocą systemu R-Online Biznes w module poczta Powiadomienia wysłane Powiadomienia wysłane na liście tej znajdują się informacje o wysłanych powiadomieniach (data nadania, treść powiadomienia oraz kanał jakim zostało wysłane). Po wybraniu tej opcji prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania domyślnie wypełniony. Użytkownik może sam zdefiniować następujące pola: - data wysłania (przedział czasowy od - do), - pokaż ostatnie - możliwość przeglądania historii za x: dni, tygodni, miesięcy, - pokaż ostatnie możliwość przeglądania x rekordów Narzędzia 145

146 10.4 Import/Export Import Import jest funkcjonalnością aplikacji pozwalającą na wczytanie do systemu informacji takich jak: Kontrahenci krajowi, Kontrahenci zagraniczni, Przelew krajowy, Przelew zagraniczny, Przelew euroregulowany, Przelew wewnętrzny, Polecenie zapłaty, Przelew do ZUS, Przelew do US. Szablony importu Z formularza Import istnieje możliwość przeglądania dotychczas utworzonych szablonów jak i utworzenia nowego szablonu importu. Narzędzia 146

147 Aby usunąć lub zmodyfikować odpowiedni szablon należy wybrać odpowiedni przycisk znajdujący się w kolumnie Akcje (szablony predefiniowane przez Bank nie mogą zostać usunięte): Aby stworzyć nowy szablon należy wybrać odpowiedni typ w polu Typy szablonów importu za pomocą pola wyboru (radio-button): a następnie kliknąć przycisk Otworzy się formularz Tworzenie szablonu: Narzędzia 147

148 Należy w nim zdefiniować następujące pola: Nazwa szablonu należy podać nazwę tworzonego szablonu, Separator danych należy zdefiniować w jaki sposób poszczególne dane mają być od siebie oddzielone, Strona kodowa należy wybrać z listy, Separator dziesiętny kropka lub przecinek, Format daty, Separator daty, Pola tekstowe w cudzysłowach, Nazwy pól w nagłówku. Lewa lista zawiera nazwy wszystkich dostępnych pól dla danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy, które zostały dodane do szablonu. Dla każdego z szablonów importu część z pól jest wymagana, po wejściu w tworzenie szablonu znajdują się one od razu w oknie Struktura pliku i nie można ich usunąć. Dodatkowo ich kolejność będzie odzwierciedlała kolejność występowania w pliku. Narzędzia 148

149 Aby przenieść jedno lub wszystkie pola na listę wybranych elementów należy kliknąć Dodaj lub Dodaj wszystkie. Do usunięcia elementów już wybranych służą analogicznie Usuń lub Usuń wszystkie (są usuwane wszystkie elementy wybrane przez użytkownika, poza tymi wymaganymi). Elementy te powrócą w tej sytuacji do lewej listy. Aby zmienić kolejność wybranych pól należy użyć przycisków W górę i W dół powodujących przesunięcie wybranego pola o jedną pozycję (odpowiednio w górę lub w dół). Na liście znajduje się specjalne pole Ignoruj, które można wielokrotnie użyć w definiowaniu struktury (za pomocą przycisków: powiel i redukuj ). Powoduje ono, że odpowiadające mu dane w pliku są ignorowane. Aby zapisać tworzony szablon należy kliknąć Zapisz. Import pliku W celu zaimportowania pliku należy: Wybrać szablon który ma być zaimportowany, tzn. kliknąć w jego nazwę, Wskazać plik do importu po kliknięciu przycisku Przeglądaj znajdującego się obok pola Plik do importu otworzy się okno, za pomocą którego będzie można wskazać plik do zaimportowania, Po wciśnięciu przycisku Importuj system importuje wstępnie dane, po czym następuje weryfikacja zawartości pliku oraz zostaje wyświetlony rezultat sprawdzania tej poprawności. Na tym etapie można zatwierdzić zaimportowane dane (wprowadzić do systemu dane, które pomyślnie przeszły weryfikację) lub anulować import danych (odrzucić cały wczytany zbiór danych powracając do poprzedniego formularza). Po naciśnięciu Zatwierdź i podpisz pojawi się okno komponentu do podpisywania. Numery rachunków zaimportowanych kontrahentów należy zautoryzować podpisem elektronicznym. Autoryzacja numerów rachunków podpisem elektronicznym zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Narzędzia 149

150 Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, podpisanie rachunku kontrahenta podpisem elektronicznym pozwoli na dodanie ich do Słownika do grupy kontrahentów zaufanych Eksport Funkcja eksportu danych pozwala na wygenerowanie pliku zawierającego dane zgodne z kryteriami zawartymi w szablonie eksportu. Można wybrać gotowy szablon eksportu lub zdefiniować nowy. Następnie należy zdefiniować filtr eksportu lub wybrać opcję filtra prostego. Za pomocą tej funkcji można eksportować dane: Transakcyjne o o o o o o o o Słownikowe o o o o o Rachunki Przegląd zleceń Historia zleceń Historia operacji Historia sald Wyciągi Transakcje kart debetowych Transakcje kart kredytowych / charge Kontrahenci krajowi Kontrahenci zagraniczni Dłużnicy Banki krajowe Urzędy Skarbowe Narzędzia 150

151 Szablony eksportu Z formularza Eksport można przeglądać dotychczas utworzone szablony jak i stworzyć nowy szablon eksportu. Aby usunąć lub zmodyfikować odpowiedni szablon należy wybrać odpowiedni przycisk znajdujący się w kolumnie Akcje (szablony predefiniowane przez Bank nie mogą zostać usunięte przez użytkownika). Aby stworzyć nowy szablon należy wybrać odpowiedni typ w polu Typy szablonów eksportu za pomocą pola wyboru (radio-button): a następnie kliknąć przycisk Otworzy się formularz Tworzenie szablonu : Narzędzia 151

152 Należy w nim zdefiniować następujące pola: Nazwa szablonu należy podać nazwę tworzonego szablonu, Separator danych należy zdefiniować w jaki sposób poszczególne dane mają być od siebie oddzielone, Strona kodowa należy wybrać z listy, Separator dziesiętny kropka lub przecinek, Format daty, Separator daty, Pola tekstowe w cudzysłowach, Nazwy pól w nagłówku. Lewa lista zawiera nazwy wszystkich dostępnych pól dla danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy, które zostały dodane do szablonu. Dodatkowo ich kolejność będzie odzwierciedlała kolejność występowania w pliku. Aby przenieść jedno lub wszystkie pola na listę wybranych elementów należy kliknąć Dodaj lub Dodaj wszystkie. Do usunięcia elementów już wybranych służą analogicznie Usuń lub Usuń wszystkie. Elementy te powrócą w tej sytuacji do lewej listy. Aby zmienić kolejność wybranych pól należy użyć przycisków W górę i W dół powodujących przesunięcie wybranego pola o jedną pozycję (odpowiednio w górę lub w dół). Aby zapisać tworzony szablon należy kliknąć Zapisz. Narzędzia 152

153 Filtry Eksportując dane za pomocą filtra prostego należy każdorazowo ręcznie wypełniać kryteria w filtrze. Aby temu zapobiec do niektórych typów szablonów można dodać filtr, który spowoduje, że zostaną wyeksportowane tylko te dane, które będą odpowiadały wszystkim kryteriom zawartym w filtrze. Aby utworzyć filtr należy kliknąć na przycisk dodaj filtr umieszczony na poziomie wybranego szablonu. W nowym oknie do tworzenia filtra należy zdefiniować następujące pola: Nazwa filtra należy podać nazwę tworzonego filtra, Rachunek/waluta lista rozwijalna, określa rachunek którego filtr będzie dotyczył, Typ wyszukiwanej daty np. data wykonania. Można również wybrać okres w dwojaki sposób: od do lub Pokaż ostatnie X dni, miesięcy, tygodni. Po przygotowaniu zakresu dat należy kliknąć dodaj wybraną datę. Pola filtra pozwalają na zdefiniowanie jego działania. Kliknięcie przycisku Zatwierdź pozwala na dodanie nowego wiersza. Każdy wiersz może być połączony jednym z warunków: i, lub. Jedna linia zapytania składa się z następujących elementów: o o Nawias otwierający Nazwa atrybutu (lista rozwijalna) o Operator arytmetyczny (<, >,=) o o o Wartość atrybutu Nawias zamykający Spójnik ( i, lub ) Narzędzia 153

154 Po kliknięciu przycisku Zapisz użytkownik wróci do formularza przeglądu szablonów, gdzie, pod nazwą utworzonego szablonu, umieszczona będzie ikona nowego filtra: Aby wykonać tzw. Filtr prosty wystarczy kliknąć na nazwę szablonu. Zostanie otwarte nowe okno z polami do wypełnienia (zależnie od typu szablonu): Oprócz możliwości wyfiltrowania danych przewidzianych do eksportu, można również użyć opcji kompresuj (format ZIP), która spowoduje spakowanie pliku wynikowego do formatu ZIP. Kliknięcie Eksportuj spowoduje wygenerowanie pliku. Korzystając z powyższej metody należy każdorazowo wypełniać pola filtra. Aby tego uniknąć można utworzyć filtr i w nim zdefiniować żądane kryteria. Wtedy po kliknięciu w nazwę filtra bezpośrednio generowany jest plik, który można zapisać na dysku Raporty Zakładka Raporty obejmuje funkcjonalność pozwalającą na wygenerowanie raportów związanych z operacjami bankowymi na rachunkach firmy. Raporty generowane są na podstawie szablonu, przygotowanego wcześniej przez użytkownika (tzn. zestawu kolumn, które definiuje użytkownik). Wygenerowany raport prezentowany jest w przeglądzie raportów, skąd użytkownik ma możliwość pobrania wskazanego pliku raportu w formacie PDF lub HTML. Narzędzia 154

155 Przegląd raportów Formularz służy do wyszukania i pobrania wygenerowanych uprzednio przez użytkownika raportów dotyczących: Historii operacji Historii zleceń Wyciągów W celu wyszukania konkretnego raportu należy wypełnić pola filtra Wyszukiwanie raportów. Są to pola: Typ raportu domyślnie ustawiona wartość w filtrze: wszystkie o o o Historia operacji Historia zleceń Wyciągi Status raportu domyślnie ustawiona wartość w filtrze: wszystkie o o o W przygotowaniu Gotowy do pobrania Pobrany Wyszukaj tekst pole edycyjne w którym należy wpisać szukaną frazę Data sporządzenia (od do ) Po kliknięciu przycisku Pokaż na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie istniejące raporty odpowiadające kryteriom zadanym przez użytkownika. Tabela będzie zawierała informacje takie jak: nazwa raportu, data utworzenia, typ raportu, format danych, autor, status. Narzędzia 155

156 W celu usunięcia raportu należy wybrać znacznik przy jego nazwie i kliknąć przycisk Usuń. Kliknięcie na dowolne miejsce będące linkiem na liście raportów powoduje wyświetlenie danego raportu Nowy raport Formularz ten prezentuje wszystkie szablony raportów zdefiniowane przez użytkowników dla danej firmy. Pod każdym szablonem znajduje się lista zdefiniowanych dla niego filtrów (lista ta może być pusta). Po kliknięciu w nazwę filtra (lub ikonę obok nazwy) system generuje raport zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej szablonem i filtrem do szablonu. Następnie użytkownik przeniesiony zostaje do formularza przeglądu wygenerowanych raportów, skąd istnieje możliwość pobrania lub usunięcia danego raportu. Kliknięcie na nazwę szablonu raportu powoduje wejście do jego definicji i umożliwia jego modyfikację. Jeśli szablon nie jest predefiniowany przez Bank, a został przygotowany przez użytkownika, to możliwe jest jego usunięcie (poprzez przycisk Usuń ). W celu wygenerowania nowego raportu należy utworzyć nowy szablon bądź skorzystać z uprzednio zdefiniowanego szablonu. PRZYGOTOWANIE NOWEGO SZABLONU RAPORTU I FILTRA W przypadku tworzenia nowego szablonu należy w polu Typy szablonów raportów określić rodzaj danych, których generowany raport będzie dotyczył. Otworzy się formularz: Narzędzia 156

157 w którym należy zdefiniować następujące pola: Nazwa szablonu - tutaj podajemy nazwę tworzonego szablonu Liczba wierszy na rekord - lista rozwijana, służąca do określenia, w ilu liniach będą prezentowane pozycje w raporcie Rozmiar tekstu Format zapisu PDF lub HTML Separator dziesiętny kropka lub przecinek Format daty Separator daty Pola tekstowe w cudzysłowach (znacznik) Lewa lista zawiera nazwy wszystkich dostępnych pól dla danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy, które zostały dodane do szablonu. Dodatkowo ich kolejność będzie odzwierciedlała kolejność występowania w raporcie. Aby przenieść jedno lub wszystkie pola na listę wybranych elementów należy kliknąć Dodaj lub Dodaj wszystkie. Do usunięcia elementów już wybranych służą analogicznie Usuń lub Usuń wszystkie. Elementy te powrócą w tej sytuacji do lewej listy. Kolejność wybranych elementów można zmieniać za pomocą przycisków W górę i W dół. Narzędzia 157

158 Aby zapisać tworzony szablon należy kliknąć Zapisz. Po utworzeniu nowego szablonu należy zdefiniować dla niego filtr. Dokonuje się tego poprzez kliknięcie linku Dodaj filtr, umieszczonego w wierszu, w którym pojawia się nazwa szablonu. Następnie wyświetlony zostanie formularz Tworzenie filtra: w którym należy zdefiniować następujące pola: Nazwa filtra pole tekstowe w którym uzupełnia się nazwę filtra, Rachunek/waluta lista rozwijalna, określa rachunek którego filtr będzie dotyczył, Typ wyszukiwanej daty np. data wykonania. Można również wybrać okres w dwojaki sposób: od do lub Pokaż ostatnie X dni, miesięcy, tygodni. Po przygotowaniu zakresu dat należy kliknąć dodaj wybraną datę. Pola filtra pozwalają na zdefiniowanie jego działania (kliknięcie przycisku Zatwierdź pozwala na dodanie nowego wiersza. Każdy wiersz może być połączony jednym z warunków: i, lub. Jedna linia zapytania składa się z następujących elementów: o o Nawias otwierający Nazwa atrybutu (lista rozwijalna) o Operator arytmetyczny (<, >,=) o o o Wartość atrybutu Nawias zamykający Spójnik ( i, lub ) Narzędzia 158

159 Istnieje również możliwość posortowania danych: Po kliknięciu przycisku Zapisz system wyświetli ponownie formularz tworzenia nowego szablonu, gdzie, pod nazwą utworzonego szablonu, umieszczona będzie ikona nowego filtra. Narzędzia 159

160 11. Wiadomości 11.1 Lista wiadomości Lista wiadomości to lista na której znajdują się wiadomości wysłane przez Użytkownika do Banku oraz wiadomości otrzymane z Banku. Po wybraniu tej opcji prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania domyślnie wypełniony. Użytkownik może sam zdefiniować następujące pola: - Grupa (lista rozwijalna zawierająca zdefiniowane w Banku Grupy wiadomości oraz opcję wszystkie. Grupa jest bezpośrednio powiązana z lista Tematów); - Temat (lista rozwijalna zawierająca zdefiniowane w Banku. Tematy wiadomości przyporządkowane do wybranej Grupy); - Status wiadomości (Nieprzeczytane, Przeczytane, Otrzymane i Wysłane); - Data utworzenia wiadomości (przedział czasowy od - do) Status wiadomości Nieprzeczytane nowe wiadomości otrzymane z Banku. Wiadomości z tym statusem prezentowane są na liście wiadomości pogrubioną czcionką. Przeczytane wiadomości otrzymane z Banku, które zostały już przeczytane przez Użytkownika. Wiadomości z tym statusem prezentowane są na liście zwykłą czcionką. Wysłane wiadomości wysłane do Banku przez Użytkownika. Wiadomości z tym statusem oznaczone są ikoną. Wiadomości 160

161 Otrzymane wiadomości otrzymane z Banku. Wiadomości z tym statusem oznaczone są ikoną. Wiadomości otrzymane oznaczone w kolumnie status ikoną to wiadomości masowe wysyłane z Banku do grupy Użytkowników Nowa wiadomość Funkcja Nowa wiadomość umożliwia Użytkownikowi wysłanie wiadomości do pracowników Banku zgodnie z dostępnymi grupami tematów. W celu wysłania wiadomości należy: w polu Grupa wybrać z rozwijalnej listy jedną ze zdefiniowanych grup tematów, w polu Temat wybrać z rozwijalnej listy jeden z tematów (tematy przyporządkowane są do wybranej grupy), w polu Tytuł wpisać tytuł dla wiadomości (doprecyzowujący wybraną grupę i temat), w polu tym można wprowadzić maksymalnie 256 znaków, w polu Treść wprowadzić treść wiadomości. Pole to może zawierać maksymalnie 4000 znaków, w przypadku przekroczenia tej wartości system zakomunikuje o tym fakcie stosownym komunikatem. Dodatkowo pod treścią wiadomości znajduje się sekcja Załącznik. W sekcji tej znajduje się link Dodaj załącznik, po wybraniu którego system prezentuje pole wyboru załącznika. Wiadomości 161

162 Wciśnięcie tego przycisku otwiera standardowe okno systemu Windows w którym użytkownik może wskazać dowolny plik z dowolnej lokalizacji dostępnej z jego komputera. W momencie dodania minimum jednego załącznika obok nazwy załącznika pojawi się link Usuń, którego wybranie spowoduje usunięcia danego załącznika z sekcji załączniki. Każdy załącznik można usunąć. W przypadku gdy do wiadomości nie ma żadnego załącznika, sekcja ta pozostaje pusta. Załączniki prezentowane są w postaci nazwy pliku, jego rozszerzenia, oraz wielkości pliku podanej w KB (wartość zapisana w nawiasie). Nazwy pliku prezentowane są podkreśloną czcionką będącą linkiem do szczegółów załącznika. Po kliknięciu w dany załącznik otwiera się standardowe okno Windows z możliwością otwarcia, zapisania pliku, lub anulowania operacji. Uwaga: Maksymalna suma wielkości załączników nie może przekroczyć 5 MB, przy każdym załączniku prezentowana jest jego wielkość. Jeśli użytkownik załączy załącznik, lub załączniki których wielkość przekroczy 5 MB zostanie o tym fakcie poinformowany stosownym komunikatem. Nie można również załączyć plików wykonawczych z rozszerzeniem EXE, COM, BAT. Pliki wykonawcze (EXE, COM, BAT) można załączyć, pod warunkiem umieszczenia ich w archiwum np. ZIP, RAR. Wiadomości 162

163 12. Płatności Masowe Zakładka ta obejmuje funkcjonalność związaną z płatnościami masowymi. Po wybraniu zakładki Płatności masowe automatycznie uruchamia się funkcja Przeglądanie plików MassCollect MassCollect MassCollect Po wybraniu tej funkcji z menu głównego, prezentowana jest formatka umożliwiająca przeglądanie plików MassCollect. Do wyszukiwania plików służy filtr umożliwiający wybór pliku z wykorzystaniem parametrów: Rachunek uznawany lista rozwijalna zawierająca rachunki bieżące Klienta uznawane zbiorczą kwotą wpłat masowych dokonywanych w dobro rachunków wirtualnych MassCollect Identyfikator MassCollect lista rozwijalna zawierająca identyfikatory MassCollect Data pliku zawiera datę generacji pliku Kwota pliku jest to zbiorcza kwota w pliku Płatności Masowe 163

164 Po wybraniu interesujących użytkownika kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla listę plików MassCollect: Lista plików MassCollect wyświetlana jest z następującymi informacjami: Kolumna Identyfikator MassCollect - 3 cyfry stanowiące część numeru Rachunku Wirtualnego, będące odpowiednikiem numeru Rachunku Bieżącego identyfikujące Klienta. Kolumna Nazwa pliku składająca się z identyfikatora MassCollect (AAA), miesiąca (BB), dnia (CC), numeru sesji MassCollect (D), rozszerzenie nazwy pliku.ptk czyli AAABBCCD.ptk Kolumna Data pliku zawiera datę generacji pliku Kolumna Kwota pliku zawiera kwotę zbiorczą w pliku Kolumna Rachunek uznawany - rachunek bieżący uznawany zbiorczą kwotą wpłat masowych dokonywanych w dobro rachunków wirtualnych MassCollect Każda z wartości w kolumnach jest linkiem do szczegółów pliku. Płatności Masowe 164

165 Sekcja Szczegóły pliku MassCollect zawiera informacje dotyczące: Nazwy firmy nazwa firmy dla której generowane są pliki MassCollect Rachunku uznawanego numer rachunku bieżącego uznawanego zbiorczą kwotą wpłat masowych dokonywanych w dobro rachunków wirtualnych MassCollect Nazwy pliku nazwa składająca się z identyfikatora MassCollect (AAA), miesiąca (BB), dnia (CC), numeru sesji MassCollect (D), rozszerzenie nazwy pliku.ptk czyli AAABBCCD.ptk Kwoty pliku zbiorcza kwota w pliku MassCollect Daty pliku - data generacji pliku MassCollect Liczby płatności w pliku ilość płatności w pliku MassCollect W sekcji Filtrowanie płatności z pliku MassCollect prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania. Użytkownik ma możliwość wyszukania konkretnej płatności z pliku MassCollect za pomocą następujących pól: Data płatności pole umożliwiające wybranie zakresu dat Kwota płatności przedział kwot od-do Rachunek beneficjenta pole pozwalające na wyszukanie płatności po numerze rachunku Nazwa dłużnika pole pozwalające na wyszukanie płatności po nazwie dłużnika Szczegóły płatności pole pozwalające na wyszukanie płatności po szczegółach płatności Płatności Masowe 165

166 Pod sekcjami Szczegóły pliku MassCollect i Filtrowanie płatności z pliku MassCollect znajduje się lista płatności z wybranego w poprzednim oknie pliku. Lista wyświetlana jest z następującymi informacjami: Kolumna Data płatności zawiera datę płatności Kolumna Kwota zawiera kwotę płatności Kolumna Rachunek beneficjenta numer rachunku wirtualnego MassCollect beneficjenta przypisany do konkretnego dłużnika lub grupy dłużników Kolumna Nazwa dłużnika / Rachunek dłużnika nazwa i rachunek dłużnika Kolumna Szczegóły płatności tytuł płatności umieszczony przez dłużnika na przelewie Pod listą przelewów z wybranego pliku MassCollect znajdują się przyciski: - powoduje powrót do formatki Przegląd plików MassCollect. oryginalnego pliku PTK. - uruchamia funkcjonalność eksportu danych do formatu pliku PDF. - drukuje Listę płatności MassCollect wyświetlonych na ekranie do - powoduje wydrukowanie potwierdzenia wpłaty do pliku PDF dla zaznaczonych transakcji. Dla każdej transakcji potwierdzenie drukowane jest na osobnej stronie. Eksportowanie płatności MassCollect (po wciśnięciu przycisku Pobierz) powoduje zapisanie do pliku (w wybranym przez użytkownika formacie, wg ogólnych zasad eksportowania danych) danych płatności z wybranego pliku MassCollect spełniających kryteria filtra Generator rachunków Formularz ten pozwala na wygenerowanie wirtualnych rachunków przypisanych indywidualnie dla klientów firmy. Pozwoli to na szybsze i łatwiejsze odróżnienie poszczególnych wpłat. Są dwa sposoby na wygenerowanie rachunków: Płatności Masowe 166

167 o Generacja pojedyncza w polu Identyfikator płatnika/płatności wpisujemy numer przypisany dla klienta lub płatności i wciskamy przycisk Generuj numer rachunku, w polu poniżej pojawi się pełny numer rachunku dla klienta o Generacja Masowa odbywa się na podstawie pliku CSV z wpisanymi identyfikatorami w oddzielnych wierszach. Po wybraniu identyfikatora, pliku i wciśnięciu Generuj listę rachunków pojawi się okno do zapisania lub otworzenia pliku z numerami rachunków Płatności Masowe 167

168 Finalny plik zawiera następujące dane: o Identyfikator MassCollect o Identyfikator płatności o Numer rachunku kontrahenta 12.2 MassPayment Lista paczek Po wybraniu z menu bocznego opcji MassPayment pojawia się formatka pozwalająca na przeglądanie paczek MassPayment. Znajdują się tu wszystkie paczki MassPayment wprowadzone do systemu R-Online Biznes przez użytkowników. Płatności Masowe 168

169 W sekcji Filtrowanie listy paczek MassPayment prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania. Istnieje możliwość wyszukiwania paczek za pomocą następujących kryteriów: Rachunek zleceniodawcy numer rachunku zleceniodawcy Nazwa zlecenia nazwa paczki MassPayment Kwota paczki - przedział kwot od-do Status lista rozwijalna zawierająca statusy paczek MassPayment (wprowadzona, w trakcie akceptacji, podpisana, oczekuje na realizację i w trakcie realizacji). Pokaż ostatnie - możliwość przeglądania historii za x: dni, tygodni, miesięcy Data zlecenia przedział dat od-do - Wybranie przycisku Pokaż wywołuje listę paczek MassPayment, według zadanego kryterium wyszukiwania. Lista wyświetlana jest z następującymi informacjami: nazwa zlecenia, rodzaj paczki, zleceniodawca, rachunek zleceniodawcy, data zlecenia, kwota paczki oraz status. Statusy paczek Wprowadzona paczka MassPayment wprowadzona (zaimportowana) i zapisana. W trakcie akceptacji paczka MassPayment nie posiadająca kompletu wymaganych podpisów. Podpisana - paczka MassPayment posiadająca komplet wymaganych podpisów Oczekuje na realizację - paczka MassPayment wysłana z systemu R-Online Biznes, oczekująca na realizację w systemie centralnym Banku (np. paczka z przyszłą datą realizacji). Każda paczka po naciśnięciu Wyślij otrzymuje na kilka sekund otrzymuje status oczekuje na realizację. W trakcie realizacji - paczka MassPayment wysłana, przyjęta do realizacji w Banku. - Pod listą paczek znajduje się przycisk Usuń. Przycisk ten pozwala na usunięcie wybranej paczki MassPayment z listy. Usunięcie paczki spowoduje przeniesienie jej do listy w Historii paczek ze statusem usunięta. Po wybraniu z Listy paczek konkretnej paczki ukazywane są jej szczegóły: Płatności Masowe 169

170 W sekcji Szczegóły paczki znajdują się informacje dotyczące: Nazwy pliku - nazwa pliku MassPayment taka jak nazwa importowanego pliku Numeru rachunku - rachunek, z którego wysyłana jest paczka MassPayment Nazwy zlecenia masowego - opisowa nazwa zlecenia masowego nadana przez użytkownika podczas importu, domyślnie pole przyjmuje wartość z pola Nazwa pliku Daty wykonania oczekiwana data wykonania zlecenia Kwoty sumarycznej - suma zleceń wprowadzonych do paczki Liczby zleceń w pliku ilość zleceń w paczce MassPayment Statusu status paczki (wprowadzona, w trakcie akceptacji, podpisana, oczekuje na realizację i w trakcie realizacji) Płatności Masowe 170

171 W sekcji Wyszukiwanie płatności MassPaymetn znajdują się następujące pola do wyszukania płatności w paczce: Rachunek beneficjenta Nazwa beneficjenta Kwota zlecenia Szczegóły płatności Z poziomu listy użytkownik może dokonać następujących akcji: Usunąć paczkę (akcja dostępna dla paczek w statusie wprowadzona, w trakcie akceptacji, podpisana i oczekuje na akceptację) Podpisać i wysłać paczkę Zmodyfikować paczkę Sekcja Informacje o akcjach pracowników zawiera informacje o tym, który z użytkowników i kiedy wprowadził (zaimportował), podpisał i wysłał daną paczkę Historia paczek Historia paczek to jedna z funkcji dostępnych w menu bocznym zakładki Płatności Masowe. Jest to lista na której prezentowane są paczki masowe zrealizowane przez centralny system bankowy, odrzucone przez centralny system bankowy oraz usunięte przez samego użytkownika. W sekcji Filtrowanie historii paczek MassPayment Istnieje możliwość wyszukiwania zleceń według poniższych kryteriów: Płatności Masowe 171

172 Rachunek zleceniodawcy numer rachunku, z którego została wysłana paczka MassPayment Status lista rozwijalna zawierająca statusy paczek (wszystkie, zrealizowana, usunięta, odrzucona i częściowo zrealizowana) Nazwa zlecenia nazwa lub część opisowej nazwy paczki (nadanej przez użytkownika) Kwota paczki zakres kwot od-do Pokaż ostatnie - możliwość przeglądania historii za x: dni, tygodni, miesięcy Data wysłania zakres dat od-do Statusy paczek: Zrealizowane wszystkie zlecenia z paczki MassPayment zostały zrealizowane Częściowo zrealizowane - status ten dotyczy paczki MassPayment, w której część przelewów została zrealizowana, a część odrzucona. Po wejściu w szczegóły paczki widoczne są statusy wszystkich zleceń wchodzących w skład paczki MassPayment Usunięte paczka MassPayment została usunięta przez użytkownika Odrzucone paczka MassPayment została odrzucona przez Bank Po wybraniu interesujących użytkownika kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla listę paczek według zadanego kryterium wyszukiwania: Lista wyświetlana jest z następującymi informacjami: Kolumna Nazwa zlecenia / Rodzaj paczki zawiera nazwę opisową paczki oraz rodzaj paczki Kolumna Zleceniodawca / Rachunek zleceniodawcy zawiera Zleceniodawcę oraz rachunek, z którego dokonano płatności Kolumna Data wysłania zawiera datę wysłania paczki Kolumna Kwota paczki zawiera łączną kwotę paczki Kolumna Status zawiera jeden z możliwych statusów paczki (Zrealizowana, Usunięta, Częściowo zrealizowana, Odrzucona) Po kliknięciu na wybraną paczkę na liście Historia paczek, ukazywane są szczegóły wybranej pozycji. Płatności Masowe 172

173 W sekcji Szczegóły paczki MassPayment znajdują się informacje dotyczące: Nazwy firmy - nazwa i adres firmy wysyłającej paczkę MassPayment Numeru rachunku - rachunek, z którego wysyłana została paczka MassPayment Daty wykonania data przetwarzania paczki MassPayment przez system główny banku Kwoty paczki łączna kwota przelewów w paczce MassPayment Kwoty zleceń zrealizowanych łączna kwota zrealizowanych przelewów z paczki MassPayment Kwoty zleceń odrzuconych łączna kwota odrzuconych przelewów z paczki MassPayment Nazwy paczki gotowej nazwa pliku MassPayment zaimportowanego do systemu Nazwy zlecenia masowego - opisowa nazwa zlecenia masowego nadana przez użytkownika, domyślnie pole przyjmuje wartość z pola Nazwa pliku Nazwy paczki ElixMass nazwa paczki nadawana przez systemu banku przetwarzający paczki MassPayment Liczby zleceń w paczce ilość zleceń w paczce MassPayment Liczby zleceń zrealizowanych ilość zleceń zrealizowanych z paczki MassPayment Liczby zleceń odrzuconych ilość zleceń odrzuconych z paczki MassPayment Statusu status paczki (Zrealizowana, Usunięta, Częściowo zrealizowana, Odrzucona) Sekcja Informacje o akcjach pracowników zawiera informacje o tym, który z użytkowników i kiedy wprowadził (zaimportował), podpisał i wysłał daną paczkę. Płatności Masowe 173

174 Na dole formatki znajdują się przyciski: - Wybranie tego przycisku powoduje przeniesienie do formularza Raport realizacji MassPayment. - Wybranie tego przycisku umożliwia pobranie i zapisanie na dysku Raportu realizacji w postaci źródłowego pliku RRZ. przelewów w paczce - Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie wszystkich MassPayment. - Wybranie tego przycisku powoduje powrót do formularza Historia paczek - Wybranie tego przycisku powoduje powielenie całej paczki ze wszystkimi przelewami, paczka będzie widoczna na Liście Paczek w statusie Wprowadzony Wybranie przycisku Pokaż raport realizacji rrz powoduje otwarcie okna: Istnieje możliwość wyszukiwania płatności z wybranego Raportu realizacji rrz według poniższych kryteriów: Nazwa zleceniodawcy nazwa lub część nazwy Zleceniodawcy Nazwa beneficjenta nazwa lub część nazwy Beneficjenta Płatności Masowe 174

175 Rachunek beneficjenta numer lub część numeru rachunku Beneficjenta Kwota kwota w przedziale od-do Status płatności status płatności (Wszystkie, Zrealizowane, Odrzucone) - Wybranie tego przycisku wywołuje listę płatności z wybranego Raportu realizacji MassPayment, według zadanego kryterium wyszukiwania. Lista wyświetlana jest z następującymi informacjami: Data wykonania, Nazwa zleceniodawcy, Nazwa / rachunek beneficjenta, Szczegóły płatności, Kwota, Status płatności. Na liście tej prezentowane są płatności z paczki MassPayment przetworzonej przez centralny system banku wraz ze statusami poszczególnych płatności z paczki (zrealizowane lub odrzucone). Po wybraniu odpowiednich kryteriów można pobrać, wydrukować lub wyeksportować operacje klikając jeden z poniższych przycisków: Prześlij gotowy plik W celu zaimportowania paczki MassPayment należy wybrać z menu bocznego zakładkę Nowa paczka gotowa. Formularz ten umożliwia import do systemu pliku w strukturze PLE, zawierającego płatności masowe Zleceniodawcy. Płatności Masowe 175

176 Wciśnięcie przycisku Przeglądaj w polu Plik MassPayment otwiera standardowe okno systemu Windows w którym użytkownik może wskazać dowolny plik z dowolnej lokalizacji dostępnej z jego komputera. Po wskazaniu właściwego pliku w polu Nazwa pliku pojawi się ścieżka dostępu do tego pliku. W polu Nazwa pliku pojawi się nazwa importowanego pliku (Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania tej nazwy). W polu Data wykonania jeżeli plik importowany jest do godziny 16:00 pojawi się data bieżąca, jeżeli plik importowany jest po godzinie 16:00 pojawi się data na dzień następny. (Użytkownik ma możliwość modyfikacji na daty na dowolną przyszłą datę). Po wybraniu przycisku Zatwierdź sprawdzana jest zgodność struktury pliku ze strukturą PLE. Jeżeli struktura pliku jest zgodna pojawia się okno jak poniżej: - Wybranie tego przycisku powoduje powrót do formularza Nowa paczka Gotowa MassPayment (plik nie zostanie zaimportowany) - powoduje przejście do podpisywania paczki. Po podpisaniu paczka pojawi się na Liście paczek ze statusem podpisana (jeżeli posiada już komplet podpisów) lub w trakcie akceptacji (jeżeli schemat akceptacji nie został jeszcze spełniony). Płatności Masowe 176

177 - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia. Jeżeli po podpisaniu paczka nie posiada kompletu podpisów to nie zostanie wysłana do Banku, ale pojawi się na Liście paczek ze statusem w trakcie akceptacji. - powoduje zapisanie paczki MassPayment i przekazanie jej na Listę paczek ze statusem wprowadzona. Jeżeli struktura pliku jest niezgodna ze strukturą PLE plik nie zostanie zaimportowany i pojawi się komunikat jak poniżej: Nowa Paczka Formularz ten pozwala na tworzenie płatności MassPayment bezpośrednio w systemie R-Online Biznes, jak również można zaimportować płatności z pliku Płatności Masowe 177

178 W polu Dane zleceniodawcy paczki wskazujemy rachunek z którego przelewy zostaną wysłane. W kolejnym polu Dane zlecenia masowego należy wpisać nazwę dla tworzonej paczki oraz datę realizacji. Następnie należy wybrać odpowiedni przycisk: - Po wybraniu tego przycisku zostanie otwarte okno do tworzenia przelewu krajowego przelewu do ZUS - Po wybraniu tego przycisku zostanie otwarte okno do tworzenia przelewu do US - Po wybraniu tego przycisku zostanie otwarte okno do tworzenia - Po wybraniu tego przycisku zostanie otwarte okno do importowania przelewu z pliku gotowego liście - Po wybraniu tego przycisku zostaną wyczyszczone wszystkie pozycje na - Po zaznaczeniu przelewu na liście oraz wybraniu tego przycisku przelew zostanie usunięty z listy Płatności Masowe 178

179 - Po stworzeniu paczki z przelewami i kliknięci tego przycisku pojawi się okno Szczegóły paczki MassPayment Z tego poziomu dostępne są następujące akcje dla Paczki MassPayment: - Wybranie tego przycisku spowoduje powrót do wcześniejszego okna - Wybranie tego przycisku spowoduje Podpisanie paczki - Wybranie tego przycisku spowoduje Podpisanie i Wysłanie paczki jeżeli schemat akceptacji dla rachunku został spełniony - Wybranie tego przycisku spowoduje zapisanie paczki w statusie Wprowadzona na Liście Paczek Lista zwrotów MassPayment Zwroty MassPayment Płatności Masowe. to jedna z funkcji dostępnych w menu bocznym zakładki Na liście tej prezentowane są płatności z paczek MassPayment zwrócone przez Bank beneficjenta. Płatności Masowe 179

180 Do wyszukiwania plików służy filtr umożliwiający wybór pliku z wykorzystaniem parametrów: Rachunek uznawany numer rachunku uznawanego kwotą zwrotu z paczki MassPayment Pokaż ostatnie - możliwość przeglądania historii za x: dni, tygodni, miesiąc Data zwrotu zakres dat od-do Kwota zwrotu przedział kwot od-do - Wybranie tego przycisku wywołuje listę zwrotów MassPayment, według zadanego kryterium wyszukiwania. Lista wyświetlana jest z następującymi informacjami: data zwrotu, nazwa firmy, rachunek uznawany oraz kwota zwrotu. Każda z wartości w kolumnach jest linkiem do Raportu Zwrotów MassPayment. Istnieje możliwość wyszukiwania pojedynczych zwrotów według poniższych kryteriów: Nazwa kontrahenta nazwa lub część nazwy kontrahenta, do którego była wysłana płatność Rachunek kontrahenta rachunek lub część rachunku kontrahenta, do którego była wysłana płatność Kwota płatności przedział kwot płatności od-do Płatności Masowe 180

181 - Wybranie tego przycisku wywołuje listę zwrotów w wybranym raporcie zwrotów MassPayment, według zadanego kryterium wyszukiwania. Lista wyświetlana jest z następującymi informacjami: Data wysłania, Nazwa kontrahenta / Rachunek kontrahenta, Nazwa zleceniodawcy, Kwota płatności, Przyczyna zwrotu. Formularz Raport zwrotów z banków beneficjentów zawiera podsumowaną informację odnośnie zwrotów z banków beneficjentów zawierającą: rachunek uznany, łączną kwotę zwrotu, nazwę pliku ELZ, oraz datę zwrotu. Poniżej znajduje się lista zwrotów zawartych w danym raporcie / pliku ELZ. - Wybranie tego przycisku powoduje powrót do formularza Lista zwrotów MassPayment. - Wybranie tego przycisku umożliwia pobranie i zapisanie na dysku Raportu zwrotów z banków beneficjentów w postaci źródłowego pliku ELZ. - Wybranie tego przycisku umożliwia pobranie pliku PDF, zawierającego listę zwrotów z banków beneficjentów ograniczoną nałożonym filtrem. Po kliknięciu w jedną z pozycji formularza Raport zwrotów z banków beneficjentów następuje przejście do szczegółów pojedynczego zwrotu. Płatności Masowe 181

182 Formularz ten zawiera szczegółowy podgląd na pojedynczy zwrot płatności. Prezentowane informacje to: Nazwa zleceniodawcy nazwa oraz adres zleceniodawcy Nazwa kontrahenta nazwa oraz adres kontrahenta Numer rachunku kontrahenta numer rachunku kontrahenta Szczegóły płatności tytuł płatności wprowadzony przez Zleceniodawcę Kwota płatności kwota płatności Przyczyna zwrotu informacja zwrotna z banku beneficjenta o przyczynie zwrotu - Wybranie tego przycisku powoduje powrót do formularza Raport zwrotów MassPayment Nowa lista beneficjentów Formularz umożliwia wprowadzenie do systemu listy beneficjentów przypisanej do wskazanego Rachunku zleceniodawcy. System po zaczytaniu i zaakceptowaniu przez Bank przesłanej listy, będzie umożliwiał wysyłkę przelewów tylko do beneficjentów znajdujących się na aktualnie przechowywanej przez Bank liście beneficjentów MassPayment Rachunek zleceniodawcy - lista zawierająca rachunki MassPayment Zleceniodawcy Wybór pliku - pole zawierające wskazany przez użytkownika plik FTB, zawierający listę beneficjentów MassPayment zgodną z formatem pliku - Przycisk powoduje wstępne zaimportowanie listy beneficjentów MassPayment oraz przejście do ekranu Lista beneficjentów MassPayment, zawierającego podgląd na wczytane oraz zwalidowane dane, a następnie zapisanie ich w systemie Banku Płatności Masowe 182

183 Informacje o liście beneficjentów Sekcja ta zawiera szczegółowe informacje o liście beneficjentów MassPayment. Prezentowana jest Nazwa i rachunek Zleceniodawcy, liczba rekordów w pliku FTB, nazwa pliku oraz Status listy beneficjentów Rachunki beneficjentów Sekcja zawiera listę rachunków beneficjentów, w aktualnie prezentowanym pliku FTB zawierającym listę beneficjentów MassPayment - Przycisk powoduje powrót do formularza z którego został wywołany ekran Lista beneficjentów MassPayment MassPayment - Przycisk umożliwia podpisanie przez użytkownika listy beneficjentów - Przycisk umożliwia podpisanie i/lub wysłanie przez użytkownika listy beneficjentów MassPayment do Banku w celu dalszego procesowania - Przycisk powoduje zapisanie listy beneficjentów w systemie lista nie będzie aktywna do momentu podpisania i wysłania Po wybraniu opcji Podpisz lub Podpisz i wyślij otworzy się okno do wprowadzenia kodu PIN Aby lista została prawidłowo wysłana użytkownik powinien znajdować się w schematach akceptacji dla Wniosków. Płatności Masowe 183

184 Po wysłaniu takiej listy pojawi się komunikat: Listy beneficjentów Formularz umożliwia wyszukiwanie i wyświetlanie informacji o wprowadzonych do systemu listach beneficjentów MassPayment wraz z informacją o ich statusie. Ekran prezentuje wszystkie listy, zapisane lub przetworzone przez system/bank, zgodnie z aktualnie ustawionym filtrem. Rachunek zleceniodawcy Rachunek zleceniodawcy, dla którego wczytano plik z listą beneficjentów Status pliku/listy beneficjentów MassPayment. Dostępne statusy to: Wprowadzony - lista wprowadzona i zapisana w systemie W trakcie akceptacji - lista nie posiada kompletu wymaganych podpisów Podpisany- lista posiada komplet wymaganych podpisów i jest gotowa, aby wysłać ją do Banku w celu procesowania Wysłany - lista wysłana do banku w celu procesowania Zaakceptowany- lista przeprocesowana i zaakceptowana przez Bank Odrzucony - lista przeprocesowana i odrzucona przez Bank Anulowany- lista przeprocesowana i anulowana na prośbę klienta przez Bank Płatności Masowe 184

185 Usunięty - lista usunięta przez użytkownika systemu Opcja - spowoduje pokazanie ostatnich 10 list beneficjentów Zaznaczenie opcji Pokaż za okres spowoduje pokazanie List beneficjentów wprowadzonych w okresie określonym przez użytkownika Opcja Pokaż wszystko pozwoli na wyświetlenie wszystkich List wprowadzonych w systemie Wciśnięcie przycisku Pokaż spowoduje wyszukanie list beneficjentów zgodnie z wpisanymi kryteriami Po wejściu w daną listę dostępna będzie informacja na temat rachunków beneficjentów oraz możliwe do podjęcia akcje. - Przycisk powoduje powrót do formularza z którego został wywołany ekran Lista beneficjentów MassPayment Płatności Masowe 185

186 MassPayment - Przycisk umożliwia podpisanie przez użytkownika listy beneficjentów - Przycisk umożliwia podpisanie i/lub wysłanie przez użytkownika listy beneficjentów MassPayment do Banku w celu dalszego procesowania - Przycisk spowoduje usunięcie listy 12.3 MassDirectDebit Formularz ten pozwala na wprowadzanie i wysyłanie masowych poleceń zapłaty do klientów Lista Paczek Widok zawiera szczegółową listę plików MassDirectDebit. Znajdują się tu wszystkie paczki MassDirectDebit wprowadzone do systemu przez użytkowników. Widok umożliwia pełen podgląd zawartych w paczce MassDirectDebit poleceń zapłaty. Dzięki wyszczególnionym informacjom, użytkownik ma możliwość szybkiego odszukania konkretnego zbioru poleceń zapłaty ( paczki MassDirectDebit ) oraz między innymi określenia jego statusu, kwoty, daty realizacji oraz uzyskania szczegółowych informacji o akceptacjach dokonanych przez użytkowników. W sekcji Filtrowanie listy paczek MassDirectDebit prezentowany jest ekran z kryteriami wyboru definiowanymi przez użytkownika. Istnieje możliwość zdefiniowania następujących pól : Nazwa Odbiorcy - nazwa Odbiorcy ( firmy ), której rachunek zostanie uznany wykonanymi poleceniami zapłaty z przesłanego do realizacji pliku MassDirectDebit Płatności Masowe 186

187 Rachunek Odbiorcy - numer rachunku, który zostanie uznany w wyniku przetworzenia i realizacji poleceń zapłaty zawartych w paczce MassDirectDebit Status - aktualny status pliku MassDirectDebit w systemie Nazwa paczki - nazwa paczki definiowana i nadana przez użytkownika Kwota paczki - przedział kwot w polskich złotych ( od - do ) odnoszący się do łącznej kwoty paczki MassDirectDebit zawierającej polecenia zapłaty Pokaż ostatnie - możliwość przeglądania historii za okres wskazany przez użytkownika : dni, tygodnie, miesiące Data realizacji - przedział dat od-do. Data realizacji jest faktyczną datą wysłania żądań zapłaty do banków Płatników. Wysłanie następuje zawsze I sesją Elixir zgodnie z harmonogram Krajowej Izby Rozliczeń. W czasie II i III sesji Elixir odbierane są komunikaty z banków Płatników np. potwierdzenia realizacji lub odmowy. Opis pola listy wyboru Status : Wprowadzone - nazwa Odbiorcy ( firmy ), której rachunek zostanie uznany wykonanymi poleceniami zapłaty z przesłanego do realizacji pliku MassDirectDebit W trakcie akceptacji - numer rachunku, który zostanie uznany w wyniku przetworzenia i realizacji poleceń zapłaty zawartych w paczce MassDirectDebit Podpisane - aktualny status pliku MassDirectDebit w systemie Oczekuje na realizacje - nazwa paczki definiowana i nadana przez użytkownika W trakcie realizacji - przedział kwot w polskich złotych ( od - do ) odnoszący się do łącznej kwoty paczki MassDirectDebit zawierającej polecenia zapłaty Usunięte - możliwość przeglądania historii za okres wskazany przez użytkownika : dni, tygodnie, miesiące Odrzucone - przedział dat od-do. Data realizacji jest faktyczną datą wysłania żądań zapłaty do banków Płatników. Wysłanie następuje zawsze I sesją Elixir zgodnie z harmonogram Krajowej Izby Rozliczeń. W czasie II i III sesji Elixir odbierane są komunikaty z banków Płatników np. potwierdzenia realizacji lub odmowy. Zrealizowane - paczka MassDirectDebit zrealizowana ( Uwaga : nie wszystkie polecenia zapłaty z paczki MassDirectDebit muszą być zrealizowane tj. musiało nastąpić uznanie wskazanego rachunku). Realizacja niektórych poleceń zapłaty mogła zostać odmówiona przez bank Płatnika np. ze względu na zamknięty rachunek. Status poszczególnych poleceń zapłaty uwzględniony jest w raporcie RRP. Status paczki MassDirectDebit oznacza przede wszystkim zakończone przetwarzania paczki poleceń zapłaty przez Bank oraz Krajową Izbę Rozliczeniową. Po wybraniu interesujących użytkownika kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla listę paczek według zadanego kryterium wyszukiwania: Płatności Masowe 187

188 - Przycisk pozwala na usunięcie wybranej paczki MassDirectDebit z prezentowanej listy. Usunięcie paczki spowoduje zmianę statusu oraz anulowanie dokonanych akceptacji/podpisów. Nie jest możliwe usunięcie paczek ze statusem: W trakcie realizacji, Zrealizowana, Odrzucona oraz Usunięta Po kliknięciu w wybraną paczkę widoczne są szczegóły paczki: Z poziomu listy użytkownik może dokonać następujących akcji: Usunąć paczkę (akcja dostępna dla paczek w statusie wprowadzona, w trakcie akceptacji, podpisana i oczekuje na akceptację) Podpisać i wysłać paczkę Zmodyfikować paczkę Płatności Masowe 188

189 Nowa Paczka Formularz umożliwia wprowadzenie do systemu dowolnego polecenia zapłaty MassDirectDebit lub zaczytanie zbioru poleceń z pliku. W celu przygotowania nowej paczki MassDirectDebit, użytkownik powinien określić następujące informacje: Dane Odbiorcy Rachunek Odbiorcy - numer rachunku, który zostanie uznany w wyniku przetworzenia i realizacji poleceń zapłaty zawartych w paczce MassDirectDebit Pozostałe pola są nieaktywne i określane w umowie do płatności MassDirectDebit: Adres Odbiorcy - dane adresowe Odbiorcy Górny pułap - deklarowany przez Odbiorcę maksymalny obrót na poleceniach zapłaty. Dostępny limit - pozostały do wykorzystania limit na realizacje poleceń zapłaty. Limit jest wartością wynikającą z różnicy między deklarowanym górnym pułapem a wszystkimi zrealizowanymi wcześniej poleceniami zapłaty. Każde pojedyncze polecenie zapłaty blokuje limit w zależności od typu Płatników: firmy lub osoby indywidualne. Dane paczki MassDirectDebit Nazwa paczki - nazwa paczki definiowana i nadana przez użytkownika Data realizacji - planowana data realizacji poleceń zapłaty. data realizacji jest datą wysłania żądań zapłaty do banków Płatników. Wysłanie następuje zawsze I Płatności Masowe 189

190 sesją Elixir zgodnie z harmonogram Krajowej Izby Rozliczeń. W czasie II i III sesji Elixir odbierane są komunikaty z banków Płatników np. potwierdzenia realizacji lub odmowy. Pola nieaktywne będące podsumowaniem poleceń wprowadzonych do paczki Łączna kwota poleceń zapłaty - łączna kwota dotychczas wprowadzonych/zaimportowanych poleceń zapłaty Łączna liczba poleceń zapłaty - łączna liczba dotychczas wprowadzonych/zaimportowanych poleceń zapłaty Dostępne przyciski w tym oknie: Dane paczki - Wybranie przycisku spowoduje wyczyszczenie pozycji Dane Odbiorcy i - Wybranie tego przycisku spowoduje przejście do okna wprowadzania polecenia zapłaty - Wybranie tego przycisku spowoduje usunięcie wybranych poleceń na liście - Wybranie tego przycisku spowoduje przejście do okna importowania poleceń do Mass Direct Debit Należy tutaj wskazać kodowanie znaków i wybrać z przycisku Przeglądaj plik do importu. Po wybraniu Importuj pojawią się Szczegóły importu poleceń zapłaty MassDirecDebit Widoczne będą również poszczególne wiersze przelewów prawidłowych i błędnych Płatności Masowe 190

191 - Wybranie tego przycisku spowoduje zapisanie prawidłowych zleceń, będą one widoczne w oknie nowa paczka Po wprowadzeniu i/lub imporcie wszystkich poleceń zapłaty należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Nastąpi wtedy przekserowanie na okno podsumowujące paczkę Dostępne będą następujące przyciski: - Wybrani przycisku spowoduje powrót do okna poprzedniego - Wybranie tego przycisku spowoduje zapisanie paczki w statusie Wprowadzona na liście paczek - Wybranie tego przycisku spowoduje pojawienie się okna do podpisu i podania kodu PIN - Wybranie tego przycisku spowoduje pojawienie się okna do podpisu i podania kodu PIN, a następnie wysłania paczki do realizacji do Banku (jeżeli schemat akceptacji dla rachunku został spełniony) Płatności Masowe 191

192 Po podpisaniu i wysłanie paczka jest widoczna na liście paczek Raporty MassDirectDebit Widok umożliwia użytkownikowi wyszukanie i przeglądanie raportów realizacji dla konkretnej paczki MassDirectDebit. W celu wyszukania raportu można skorzystać z opcji filtra. Filtrowanie raportów realizacji MassDirectDebit W sekcji prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania. Istnieje możliwość zdefiniowania następujących pól: Nazwa Odbiorcy - nazwa Odbiorcy ( firmy ), którego rachunek zostanie uznany wykonanymi poleceniami zapłaty z przesłanego do realizacji pliku MassDirectDebit Rachunek Odbiorcy - numer rachunku, który zostanie uznany w wyniku przetworzenia i realizacji poleceń zapłaty zawartych w paczce MassDirectDebit Data realizacji - przedział dat od-do. Data realizacji jest faktyczną datą realizacji zawartych w paczce MassDirectDebit poleceń zapłaty Nazwa raportu - nazwa raportu RRP prezentowana między innymi na wyciągu obok zbiorczego uznania rachunku Odbiorcy Typ raportu - parametr określający czy istnieje powiązanie raportu ze źródłowym plikiem XDD ( paczką MassDirectDebit ) wysłaną do realizacji - Wybranie tego przycisku wywołuje listę raportów, według zadanego kryterium wyszukiwania Płatności Masowe 192

193 Po kliknięciu w interesujący nas raport otworzy się okno Szczegóły raportu realizacji MassDirectDebit Użytkownik od razu może ustalić kryteria szukanej płatności w Filtrowaniu raportu realizacji MassDirectDebit, oto możliwe pola: Nazwa Płatnika - Płatnika ( firmy lub osoby fizycznej ) z której rachunek zostanie obciążony należnością wynikającą z polecenia zapłaty Rachunek Płatnika - numer rachunku Płatnika, który zostanie obciążony kwotą wynikającą z polecenia zapłaty. Jest to ten sam nr rachunku, który Płatnik podał w formularzu Zgody na obciążenie. Kwota - pojedynczego polecenia zapłaty Identyfikator płatności - identyfikator płatności dla polecenia zapłaty. Identyfikator płatności podany przez Płatnika w formularzu Zgody na obciążenie rachunku. Status - status pojedynczego polecenia zapłaty Widoczne jest tutaj również okno podsumowujące, wraz z listą poleceń zapłaty (które były wysłane w danej paczce) Płatności Masowe 193

194 W sekcji prezentowane jest podsumowanie wybranego raportu realizacji. Użytkownik ma dostępne następujące informacje : Nazwa Odbiorcy - nazwa Odbiorcy ( firmy ) której rachunek zostanie uznany wykonanymi poleceniami zapłaty z przesłanego do realizacji pliku MassDirectDebit Rachunek Odbiorcy - numer rachunku, który zostanie uznany w wyniku przetworzenia i realizacji poleceń zapłaty zawartych w paczce MassDirectDebit Data realizacji - data realizacji paczki MassDirectDebit. Data realizacji jest datą wysłania żądań zapłaty do banków Płatników. Wysłanie następuje zawsze I sesją Elixir zgodnie z harmonogram Krajowej Izby Rozliczeń. W czasie II i III sesji Elixir odbierane są komunikaty z banków Płatników np. potwierdzenia realizacji lub odmowy. Nazwa paczki - nazwa paczki definiowana i nadana przez użytkownika Nazwa paczki ElixMass - nazwa paczki nadawana przez system Kwota poleceń potwierdzonych - łączna kwota potwierdzonych przez banki Płatników poleceń zapłaty Kwota poleceń odmówionych - łączna kwota odmówionych przez banki Płatników poleceń zapłaty Kwota poleceń odwołanych - łączna kwota odwołanych przez banki Płatników poleceń zapłaty Kwota poleceń błędnych - łączna kwota błędnych poleceń zapłaty Liczba poleceń potwierdzonych - łączna liczba potwierdzonych przez banki Płatników poleceń zapłaty Liczba poleceń odmówionych - łączna liczba odmówionych przez banki Płatników poleceń zapłaty Liczba poleceń odwołanych - łączna liczba odwołanych przez banki Płatników poleceń zapłaty Liczba poleceń błędnych - łączna liczba błędnych poleceń zapłaty Widoczne są też następujące przyciski - Wybranie tego przycisku powoduje powrót do formatki Raport realizacji MassDirectDebit - Uruchamia funkcjonalność eksportu danych, która zapewnia eksport raportu realizacji MassDirectDebit do oryginalnego pliku RRP - Drukuje standardowy wydruk "Lista płatności MassDirectDebit" do pliku PDF zgodnie z założonym filtrem - Umożliwia wydruk standardowego potwierdzenia w formacie PDF dla zaznaczonych poleceń zapłaty Płatności Masowe 194

195 - Prezentuje zawartość pliku źródłowego tylko w przypadku, gdy dla pliku RRP istnieje powiązanie z oryginalnym plikiem XDD Istnieje również możliwość wyeksportowania raportu przez szablon stworzony przez użytkownika Płatności Masowe 195

196 13. Lokaty Formularz ten pozwala na zakładanie lokat, jak również podgląd do lokat już założonych Lista lokat W formularzu widoczne są wszystkie lokaty zawarte przez bankowość internetową R-Online Biznes, ale również niektóre lokaty o stałym oprocentowaniu zawierane z pracownikiem banku. Lokaty można wyszukać poprzez Filtrowanie listy lokat Do wyszukania zleceń służą następujące kryteria: Nazwa firmy (pole widoczne tylko w przypadku holdingu) Rachunek, z którego założono lokatę Rodzaj lokaty Waluta lokaty Data rozpoczęcia Data zapadalności (możliwe jest wyszukiwanie lokat, których data zapadalności nie jest starsza niż 30 dni) Status lokaty - Wybranie tego przycisku wywołuje listę lokat, według zadanego kryterium wyszukiwania Lokaty 196

197 Pod widocznymi na liście lokatami znajduje się pole Podsumowania pokazywane są tutaj sumy wartości lokat dla każdej waluty - Wybranie przycisku umożliwia utworzenie pliku w formacie PDF zawierającego wyświetloną na ekranie listę lokat wraz z informacją dotyczącą zastosowanych kryteriów wyszukiwania. pliku CSV. - Wybranie przycisku umożliwia eksport danych z listy lokat do Po wejściu w interesującą nas lokatę pojawią się Szczegóły lokaty Lokaty 197

198 Sekcje prezentowane w tym widoku podzielone są na: Szczegółu lokaty Okres trwania Oprocentowanie Numery rachunków do rozliczenia lokaty - Wybranie przycisku powoduje powrót do formularza Lista lokat. - Wybranie przycisku powoduje utworzenie pliku w formacie PDF, ze szczegółami dotyczącymi wybranej lokaty Lista zleceń Formularz prezentuje wszystkie zlecenia założenia lokat przez bańkowość internetową R-Online Biznes Zlecenia założenia lokat można wyszukać poprzez Filtrowanie listy zleceń Lokaty 198

199 Do wyszukania zleceń służą następujące kryteria: Nazwa firmy (tylko w przypadku holdingu) Rachunek, z którego założono lokatę Rodzaj lokaty Waluta lokaty Data zlecenia Status zlecenia Wybranie przycisku Pokaż wywołuje listę zleceń, według zadanego kryterium wyszukiwania. Pod listą ze zleceniami lokat widoczny jest pasek Podsumowania aplikacja sumuje wartości lokat dla każdej waluty. - Wybranie przycisku umożliwia utworzenie pliku w formacie PDF zawierający wyświetloną na ekranie listę zleceń wraz z informacją dotyczącą zastosowanych kryteriów wyszukiwania. Po wybraniu zlecenia z wyświetlonej listy zleceń pokaże się okno zawierające Szczegóły zlecenia założenia lokaty Lokaty 199

200 Sekcje prezentowane w tym widoku podzielone są na: Szczegółu lokaty Okres trwania Oprocentowanie Numery rachunków do rozliczenia lokaty - Wybranie przycisku powoduje powrót do formularza Lista lokat. - Wybranie przycisku powoduje utworzenie pliku w formacie PDF, ze szczegółami dotyczącymi wybranej lokaty Nowa lokata Formularz ten umożliwia założenie nowej lokaty. Lokaty 200

201 Aby założyć lokatę należy wypełnić następujące informacje: Nazwa firmy opcja dostępna w przypadku holdingu Rachunek do założenia lokaty Rodzaj lokaty Pozostałe pola widoczne w sekcji nowa lokata ale pozostające nieaktywne: Saldo dostępne środki jakie są na rachunku i można przeznaczyć na założenie lokaty Typ stopy procentowej Minimalny okres trwania lokaty Maksymalny okres trwania lokaty Minimalna kwota lokaty Maksymalna kwota lokaty Po wypełnieniu pól w sekcji Nowa lokata, pojawi się sekcja Oprocentowanie Lokat jakie jest dostępne w zależności od kwoty i czasu na jaką zostanie założona lokata W kolejnej sekcji należy wpisać kwotę jaka ma być przeznaczona na lokatę oraz wybrać termin zapadalności lokaty Lokaty 201

202 - Wybranie tego przycisku spowoduje pokazanie oprocentowania na jaką będzie założona lokata. W przypadku przekroczenia kwoty dostępnej na koncie lub daty zapadalności pojawi się informacja: Ostatnia sekcja Numery rachunków do rozliczenia lokaty prezentuje: Rachunek na który wpłynie kwota lokaty Rachunek na który mają być wpłacone odsetki. - Wybranie tego przycisku spowoduje wyczyszczenie wszystkich sekcji - Wybranie tego przycisku spowoduje otworzenie kolejnego okna zawierającego Szczegóły lokaty jaka ma być założona Lokaty 202

203 - Wybranie tego przycisku anuluje zakładanie lokaty - Wybranie tego przycisku pozwoli na założenie lokaty, zostanie wywołane tym samym okno do podpisu kodem PIN Po pomyślnym podpisaniu lokaty pojawi się komunikat: Lokaty 203

204 14. Finansowanie Handlu 14.1 Limity Na Zakładce Limity prezentowana jest lista limitów dostępnych na Gwarancje, Gwarancje Handlowe oraz Akredytywę. Limity prezentowane są w sekcjach na poszczególne produkty 14.2 Akredytywa importowa Przegląd zleceń Zakładka Przegląd zleceń pozwala użytkownikowi na wyszukiwanie, przeglądanie szczegółów, sprawdzanie statusów oraz wysyłanie do banku wcześniej przygotowanych zleceń otwarcia akredytywy oraz zleceń zmiany akredytywy. Finansowanie Handlu 204

205 Użytkownik ma możliwość filtrowania listy zleceń według: Typu zlecenia /zlecenie otwarcia akredytywy lub zlecenie zmiany/ Daty zlecenia Beneficjenta Kwoty Waluty Statusu Statusy zleceń: Wersja robocza - status widoczny dla zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany akredytywy, którego wprowadzanie nie zostało ukończone przez użytkownika i w trakcie wprowadzania użytkownik wybrał przycisk Zapisz wersję roboczą, żeby nie utracić wprowadzonych warunków Wprowadzone - status widoczny dla zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany akredytywy, w którym wszystkie warunki zostały wprowadzone przez użytkownika i po wprowadzeniu użytkownik wybrał przycisk Zatwierdź a następnie Zapisz. Zlecenie pozostaje w statusie wprowadzone do momentu jego podpisania i wysłania do banku W trakcie akceptacji - status widoczny dla zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany akredytywy, które zostało wprowadzone i podpisane, ale złożony podpis nie spełnia schematu akceptacji danej firmy. Zlecenie pozostaje w takim statusie do momentu kiedy zostaną spełnione wymagane schematy akceptacji (zostaną złożone na zleceniu wszystkie wymagane podpisy) Podpisane - status widoczny dla zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany akredytywy, które zostało wprowadzone i podpisane zgodnie ze schematem akceptacji. Zlecenie pozostaje w takim statusie do momentu jego wysłania do banku. Wysłane - status widoczny dla zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany akredytywy podpisanego zgodnie ze schematem akceptacji i wysłanego do realizacji do banku Finansowanie Handlu 205

206 W trakcie realizacji - status widoczny dla zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany akredytywy, które zostało podpisane zgodnie ze schematem akceptacji, wysłane do banku i którego rozpoczął się już proces realizacji Zrealizowane - status widoczny dla zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany akredytywy, które zostało zrealizowane przez bank. Status zrealizowane oznacza, że komunikat SWIFT akredytywy lub zmiany do akredytywy został wysłany do banku kontrahenta. Dodatkowe informacje dotyczące wystawionej akredytywy lub zmiany do akredytywy są dostępne w zakładce przegląd akredytyw Wysłane do sprawdzenia - status widoczny dla zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany akredytywy wysłanego do sprawdzenia do banku przed jego podpisaniem i złożeniem do realizacji Poprawne - status widoczny dla zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany akredytywy, które po wysłaniu do sprawdzenia do banku przeszło pozytywnie weryfikację i może zostać podpisane i wysłane do realizacji bez dokonywania modyfikacji Do poprawy - status widoczny dla zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany akredytywy, które po wysłaniu do sprawdzenia do banku wymaga modyfikacji przed podpisaniem i wysłaniem do realizacji do banku Odrzucone - status widoczny dla zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany akredytywy, które nie zostało przyjęte do realizacji przez bank Usunięte - status widoczny dla zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany akredytywy, które zostało usunięte z listy zleceń przez użytkownika R-Online Biznes - Wybranie tego przycisku wywołuje listę zleceń, według zadanego kryterium wyszukiwania. Lista zleceń o otwarcie akredytywy i zmianę akredytywy Po kliknięciu w wiersz wyświetlonej tabeli prezentowane są szczegóły wybranego zlecenia w trybie tylko do odczytu lub umożliwiającym modyfikację w zależności od statusu Zlecenia. Finansowanie Handlu 206

207 Finansowanie Handlu 207

208 Finansowanie Handlu 208

209 Nowa Akredytywa Zakładka Nowa akredytywa umożliwia użytkownikowi stworzenie i wysłanie do banku nowego zlecenia otwarcia akredytywy Zleceniodawca Finansowanie Handlu 209

210 W polu Zleceniodawca widoczna jest pełna nazwa i adres firmy zlecającej wystawienie akredytywy importowej. Jeżeli użytkownik pracuje w kontekście holdingu wybiera zleceniodawcę z listy firm wchodzących w skład holdingu. Beneficjent W sekcji należy uzupełnić dane dotyczące: nazwy beneficjenta adresu beneficjenta (kraj, ulica, kod pocztowy, miejscowość) numeru rachunku beneficjenta jeżeli jest znany (pole opcjonalne) Istnieje możliwość wybrania beneficjenta z bazy danych jeżeli został już wcześniej wprowadzony. Służy do tego pole Identyfikator. Identyfikator pole identyfikator zawiera identyfikatory beneficjentów wprowadzonych do bazy danych. Wybranie identyfikatora beneficjenta z listy rozwijalnej powoduje automatyczne wypełnienie pozostałych pól w tej sekcji. W polu prezentowanych jest 30 ostatnio używanych rekordów. Jeżeli w bazie beneficjentów znajduje się więcej niż 30 beneficjentów, obok pola Identyfikator pojawia się link wszyscy beneficjenci. Wybranie linka powoduje przekierowanie do bazy beneficjentów, skąd można wybrać dowolnego beneficjenta. Dodaj do listy beneficjentów w przypadku, gdy dane beneficjenta są wypełniane ręcznie i dany beneficjent nie jest zarejestrowany w bazie, istnieje możliwość dodania nowego beneficjenta do bazy z tego poziomu poprzez wybranie przycisku Dodaj do listy beneficjentów Bank awizujący W sekcji należy uzupełnić dane banku kontrahenta, do którego ma zostać wysłana akredytywa tj.: Kod SWIFT banku lub nazwę i adres banku Finansowanie Handlu 210

211 Po wypełnieniu pola Kod SWIFT/BIC i wybraniu przycisku Wyszukaj bank aplikacja weryfikuje poprawność wprowadzonego kodu SWIFT. Jeżeli SWIFT jest prawidłowy pola nazwa i adres automatycznie się uzupełniają.. W przypadku gdy wybranie przycisku Wyszukaj bank nie spowoduje automatycznego podstawienia nazwy i adresu banku należy wyczyścić pole Kod SWIFT/BIC i uzupełnić ręcznie tylko pola nazwa i adres. Kwota W sekcji należy wypełnić: Walutę i kwotę na jaką akredytywa ma być wystawiona. Kwota może zostać wskazana z tolerancją dodatnią lub ujemną. Termin ważności akredytywy oznaczający ostateczny dzień, w którym dokumenty prezentowane w ramach akredytywy powinny zostać zaprezentowane w miejscu ważności akredytywy. Przy wypełnianiu terminu ważności należy pamiętać o zależności: ostateczny termin załadunku towaru + ilość dni na prezentację dokumentów po wysyłce towaru = data ważności akredytywy Miejsce ważności akredytywy - wybór miejsca ważności akredytywy i jest powiązany z miejscem dostępności akredytywy widocznym w sekcji Typ akredytywy Typ akredytywy Akredytywa nieodwołalna wszystkie wystawiane akredytywy importowe są nieodwołalne co oznacza, że mogą zostać anulowane o ile wszystkie ze stron (zleceniodawca, beneficjent oraz uczestniczące w transakcji banki) wyrażą na to zgodę. W związku z tym pole określające typ akredytywy jako Nieodwołalna jest zaznaczone na stałe i jest nieedytowalne. Finansowanie Handlu 211

212 Akredytywa potwierdzona/niepotwierdzona użytkownik wybiera czy akredytywa ma być potwierdzona czy niepotwierdzona. Wybranie akredytywy potwierdzonej oznacza dodanie dodatkowego zobowiązania do zapłaty za zgodne dokumenty przez bank awizujący (bank kontrahenta). Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola określa czy dodatkowe koszty związane z potwierdzeniem akredytywy będą pokrywane przez zleceniodawcę czy beneficjenta akredytywy. Akredytywa przenośna oznaczenie akredytywy jako przenośnej (ang. Transferable letter of credit) umożliwia beneficjentowi akredytywy(kontrahentowi)złożenie w banku awizującym zlecenia przeniesienia wystawionej przez nasz bank akredytywy na jednego lub więcej wtórnych beneficjentów (poddostawców). Akredytywa przenośna powinna być ważna i dostępna w banku awizującym. Akredytywa dostępna w pole zamknięte do edycji dla użytkownika. Dostępne opcje zaznaczają się automatycznie w zależności od wyboru dokonanego w polu miejsce ważności akredytywy (sekcja Kwota ) Akredytywa dostępna przez - użytkownik ma do wyboru akredytywę dostępną przez: Płatność a vista /by payment/ Płatność odroczoną/by deffered payment/ Przez negocjację /by negotiation/ Akceptację/by acceptance/ Płatność mieszaną /mixed payment/ Szczegóły płatności odroczonej/mieszanej - jeżeli użytkownik wybierze akredytywę dostępną przez płatność mieszaną lub odroczoną obowiązkowe staje się wypełnienie pola Szczegóły płatności odroczonej/mieszanej. Termin płatności weksla - jeżeli użytkownik wybiera akredytywę dostępną przez akceptację pojawia się dodatkowe pole Termin płatności weksla, które jest obowiązkowe do wypełnienia. Transport towaru Sekcja przeznaczona do uzupełnienia szczegółów dotyczących transportu towaru. Rodzaj transportu a trasa przewozu towaru W zależności od rodzaju transportu (transport morski, samochodowy, kolejowy, powietrzny czy multimodalny) oraz wybranego dokumentu Finansowanie Handlu 212

213 transportowego użytkownik wypełnia odpowiednio miejsce załadunku/port załadunku i miejsce wyładunku/miejsce przeznaczenia tj.: 1. Transport morski z portu do portu (wymagany konosament morski) - użytkownik wypełnia port załadunku towaru i port wyładunku towaru 2. Transport samochodowy (wymagany dokument transportu samochodowego) - użytkownik wypełnia miejsce załadunku i miejsce przeznaczenia towaru 3. Transport lotniczy (wymagany dokument transportu lotniczego) - użytkownik wypełnia port załadunku i port wyładunku towaru 4. Transport kolejowy - użytkownik wypełnia miejsce załadunku towaru i miejsce przeznaczenia towaru 5. Transport multimodalny (wymagany dokument transportu multimodalnego) - w zależności od rodzaju transportu użytkownik może wybrać jednocześnie miejsce załadunku, port załadunku, port wyładunku i miejsce przeznaczenia towaru Ostateczny termin załadunku towaru pole służy do wskazania ostatecznego dnia, w którym towar powinien zostać wysłany przez beneficjenta akredytywy. Użytkownik może wpisać datę ręcznie lub wybrać dzień z kalendarza klikając na ikonkę kalendarza znajdującą się po prawej stronie pola. Wskazując ostateczny termin załadunku akredytywy należy pamiętać o zależności: Ostateczny termin załadunku towaru + ilość dni na prezentację dokumentów po dacie wysyłki towaru = data ważności akredytywy Częściowe dostawy w tej części sekcji poprzez zaznaczenie pola Dozwolone lub Niedozwolone użytkownik określa czy wyraża zgodę na częściowe dostawy towaru. Jeżeli użytkownik zezwoli na częściowe dostawy towaru beneficjent akredytywy może wysyłać towar wskazany w akredytywie partiami i prezentować kilka razy dokumenty w ramach akredytywy, jednakże na łączną kwotę nie przekraczającą wartości akredytywy. Przeładunek w tej części sekcji poprzez zaznaczenie pola Dozwolone lub Niedozwolone użytkownik określa czy zleceniodawca wyraża zgodę na przeładunek towaru na trasie przewozu wskazanej w akredytywie. Opis towaru Finansowanie Handlu 213

214 W tej sekcji użytkownik wskazuję nazwę towaru. Opis towaru należy wskazywać w możliwie krótkiej formie zaznaczając dodatkowo jego ilość i/lub wartość i/lub cenę jednostkową. Baza dostawy i miejsce kliknięcie na pole Baza dostawy powoduje wyświetlenie listy przy pomocy której użytkownik może dokonać właściwego wyboru bazy. Po jej wybraniu do obowiązkowego wypełnienia pozostaje pole Miejsce, które w zależności od bazy powinno być zgodne z portem załadunku/portem wyładunku lub miejscem załadunku/miejscem przeznaczenia towaru. Płatność za złożeniem następujących dokumentów Ta sekcja służy do określenia dokumentów wymaganych do prezentacji w ramach akredytywy dokumentowej. Użytkownik w polu typ dokumentu wybiera nazwę dokumentu z listy i klika na przycisk Dodaj. Lista dokumentów wyświetlana w polu Typ dokumentu jest prezentowana w języku polskim lub angielskim w zależności od tego jaki język został wybrany w polu Język kontraktu. Wybrany dokument po kliknięciu przycisku dodaj pojawia się na liście poniżej. Przy każdym dodanym dokumencie należy wskazać ilość wymaganych oryginałów i/lub kopii. Jeżeli użytkownik chce wskazać dodatkowe warunki dotyczące wybranego dokumentu może je wprowadzić w polu szczegóły (w języku kontraktu) jeżeli użytkownik nie znajduje na liście właściwego dokumentu wybiera opcję Other / inny i w polu nazwa dokumentu uzupełnia ręcznie jego nazwę. Dokumenty transportowe - odbiorca towaru po wskazaniu dokumentu transportowego użytkownik wypełnia obowiązkowe pole odbiorca wskazując pełną nazwę i adres firmy, na którą powinien zostać wystawiony wymagany dokument transportowy. Dokument ubezpieczeniowy przy bazie dostawy cif lub cip w przypadku gdy w sekcji baza dostawy została wybrana opcja cif lub cip wówczas w sekcji płatność za złożeniem następujących dokumentów prezentowany jest dodatkowe pole Dokument ubezpieczeniowy nie jest wymagany. Pole musi zostać zaznaczone przez użytkownika, jeżeli w sekcji płatność za złożeniem następujących dokumentów w polu typ dokumentu nie został wybrany żaden dokument ubezpieczeniowy. Jeżeli pole nie zostanie zaznaczony, system przy zatwierdzaniu zlecenia wyświetli komunikat błędu i nie pozwoli zapisać takiego zlecenia. Dokumenty mają być prezentowane w ciągu użytkownik w tej części sekcji określa ilość dni na zaprezentowanie dokumentów w banku, w którym wygasa ważność akredytywy. Zwyczajowo termin ten jest liczony po dacie wysyłki towaru, jednakże użytkownik ma możliwość zmiany domyślnego ustawienia na inną wartość lub wybranie opcji zezwalającej na zaprezentowanie dokumentów w ramach ważności akredytywy. Finansowanie Handlu 214

215 Dodatkowe warunki Jeżeli standardowe pola umieszczone w zleceniu nie uwzględniają warunków, które użytkownik chce umieścić w akredytywie np. Kilka ostatecznych terminów załadunku przy wysyłkach towaru partiami, pole Dodatkowe warunki jest przeznaczone do umieszczania takich zapisów. Załączniki Użytkownik może zamieścić maksymalnie 4 załączniki - każdy o maksymalnym rozmiarze 4,5 MB. Przy każdej nazwie dodanego załącznika widnieje link Usuń usuwający dany plik ze zlecenia. Forma rozliczenia akredytywy W sekcji forma rozliczenia akredytywy użytkownik wybiera jedną z trzech dostępnych form płatności: rozliczenie akredytywy w ciężar rachunku rozliczenie ze środków pochodzących z kredytu rozliczenie ze środków z kaucji (tylko jeżeli akredytywa była zabezpieczona kaucją) Po zaznaczeniu pola Prosimy rozliczyć w ciężar naszego rachunku w polu obok podstawi się automatycznie rachunek bieżący lub progresywny firmy w walucie akredytywy. Pole z numerem rachunku jest otwarte do edycji i zawiera listę wszystkich rachunków bieżących i progresywnych klienta. Po zaznaczeniu pola Upoważniamy bank do uruchomienia kredytu zgodnie z umową nr puste pole obok przeznaczone na wpisanie numerów umowy kredytowej staje się aktywne i obowiązkowe do wypełnienia. Finansowanie Handlu 215

216 Koszty i prowizje W tej sekcji należy określić, która ze stron pokrywa prowizje Raiffeisen Bank Polska S.A. i prowizje innych banków. Dodatkowo pole Równowartością w złotych sumy prowizji i kosztów nieodwołalnie prosimy obciążyć jest prezentowane i obowiązkowe do wypełnienia jeżeli w minimum jednym z pól: Koszty i prowizje Raiffeisen Bank Polska S.A. Koszty i prowizje innych banków pokrywa Na koszt (w sekcji typ akredytywy) Został zaznaczona opcja Zleceniodawca Pole Równowartością w złotych sumy prowizji i kosztów nieodwołalnie prosimy obciążyć jest domyślnie wypełnione numerem rachunku bieżącego klienta prowadzonego w PLN, ale jest otwarte do edycji i zawiera listę wszystkich rachunków bieżących i progresywnych klienta do wyboru. Źródło finansowania W sekcji prezentowana jest lista dostępnych limitów, w ramach których firma może zlecać wystawienie akredytywy wraz z informacją o jego wysokości i terminie ważności. Raiffeisen Bank Polska S.A. oferuje trzy rodzaje limitów: Limit wierzytelności Limit odnawialny Limit nieodnawialny Użytkownik widzi tylko ten rodzaj limitu, który został firmie przyznany. Potwierdza jego wybór poprzez zaznaczenie pola przy wybranym limicie. Finansowanie Handlu 216

217 Prowizja w tej sekcji należy określić wysokość prowizji z tytułu otwarcia akredytywy wraz ze stawką minimalną. Prowizja powinna być wskazana w stosunku rocznym. Kaucja Sekcję należy wypełnić w przypadku, gdy zabezpieczeniem akredytywy ma być depozyt złożony w naszym banku. Aplikacja domyślnie podstawia rachunek bieżący lub progresywny firmy w walucie akredytywy. Dodatkowe informacje W sekcji należy uzupełnić dane osoby upoważnionej do udzielania informacji w sprawie zlecenia: Adres poczty elektronicznej Numer telefonu Imię i nazwisko Oświadczenia Użytkownik przed zatwierdzeniem zlecenia zobowiązany jest zapoznać się z treścią zamieszczonego w tej sekcji oświadczenia, w którym znajdują się odnośniki do Tabeli opłat i prowizji Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz do Regulaminu udzielania gwarancji bankowych i awali oraz otwierania akredytyw. - wybranie przycisku spowoduje zapisanie zlecenia w systemie i przeniesienie do formularza Przegląd zleceń ze statusem Wersja robocza. Finansowanie Handlu 217

218 Przy zapisywaniu wersji roboczej nie jest dokonywana żadna weryfikacja poprawności wypełnienia zlecenia. - wybranie przycisku powoduje wyczyszczenie wszelkich danych wprowadzonych przez użytkownika do zlecenia. - wybranie przycisku Zatwierdź spowoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym prezentowane są szczegółowe warunki wypełnionego zlecenia. Jeżeli na ekranie pośrednim aplikacja wyświetli komunikaty błędu w kolorze czerwonym użytkownik musi powrócić za pomocą przycisku lub do poprzedniego ekranu i usunąć usterki w zleceniu. Komunikaty w kolorze niebieskim są komunikatami informacyjnymi. Użytkownik może powrócić do poprzedniego ekranu i dokonać odpowiednich zmian, ale jeżeli tego nie zrobi aplikacja zezwoli na wysłanie zlecenia do banku. - wybranie tego przycisku powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Po poprawnym podpisaniu dyspozycji status dyspozycji zmienia się na: W trakcie akceptacji - jeżeli nie zostały spełnione schematy akceptacji (dyspozycja wymaga dodatkowego podpisu innego upoważnionego użytkownika) Podpisane - jeżeli schemat akceptacji zostały spełnione(użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania zleceń otwarcia akredytywy dokumentowej) Po podpisaniu zlecenia aplikacja przekieruje użytkownika na zakładkę przegląd zleceń gdzie podpisane zlecenie jest widoczne na liście z odpowiednim statusem. - przycisk ten pozwala na podpisanie i/lub wysłanie wybranego zlecenia do banku w zależności od tego czy podpis użytkownika spełnia schematy akceptacji. Wybranie przycisku Podpisz i wyślij powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Jeżeli po podpisaniu zlecenia schematy akceptacji nie zostały spełnione (użytkownik nie ma jednoosobowego uprawnienia do podpisywania zleceń otwarcia akredytywy dokumentowej) Finansowanie Handlu 218

219 zlecenie pozostaje niewysłane w statusie w W trakcie akceptacji i jest widoczne za zakładce Przegląd zleceń. Jeżeli schematy akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania zleceń otwarcia akredytywy dokumentowej) zlecenie zostaje wysłane do banku i jest widoczne na zakładce 'przegląd zleceń' w statusie Wysłane. - przycisk powoduje zapisanie zlecenia w systemie. Zlecenie jest widoczne na zakładce Przegląd zleceń w statusie Wprowadzone. - przycisk ten umożliwia wysłanie niepodpisanego zlecenia do banku, w celu weryfikacji poprawności jego wypełnienia. Zlecenie jest widoczne na zakładce Przegląd zleceń w statusie Wysłane do sprawdzenia. - przycisk ten umożliwia wyeksportowanie zlecenia otwarcia akredytyw do pliku PDF Zmiana Akredytywy Zlecenie zmiany akredytywy służy do zlecania dokonania zmian w warunkach wystawionej przez bank akredytywy. Zakładka zawiera wszystkie sekcje odpowiadające zleceniu otwarcia akredytywy oraz dodatkowo w polu 16 widoczne są Koszty zmiany Akredytywy Rozpoczynając wypełnianie zlecenia użytkownik wybiera w polu Numer akredytywy akredytywę, w której chce dokonać zmiany warunków. W polu prezentowana jest lista czynnych i zamkniętych akredytyw klienta, które nie przeszły jeszcze w status historyczny. Jeżeli użytkownik pracuje w kontekście holdingu w sekcji Zmiana akredytywy widzi dodatkowe pole Zleceniodawca, w którym wybiera nazwę firmy tj. Zleceniodawcę zmienianej akredytywy. W dalszej części użytkownik wybiera i wypełnia tylko te sekcje, których warunki mają ulec zmianie. Uwaga: nie należy powtarzać warunków, które zostały zawarte w zleceniu otwarcia akredytywy - Użytkownik wybiera ten przycisk jeżeli nie ukończył wypełniania zlecenia zmiany akredytywy i nie chce utracić wprowadzonych danych. Wybranie przycisku powoduje zapisanie zlecenia w statusie 'wersja robocza' oraz przejście do formatki Przegląd zleceń Finansowanie Handlu 219

220 - Wybranie przycisku powoduje wyczyszczenie wszystkich wprowadzonych danych w zleceniu zmiany akredytywy - Przycisk widoczny tylko jeżeli zlecenie zmiany zostało otwarte z poziomu formularza Szczegóły Akredytywy (wejście przez zakładkę Przegląd Akredytyw ) - Wybranie przycisku spowoduje wyświetlenie w nowym oknie komunikatu SWIFT akredytywy. Użytkownik ma możliwość kopiowania informacji zawartych w komunikacie i przenoszenia ich na formularz zlecenia zmiany akredytywy - po wybraniu przycisku system sprawdza poprawność wprowadzonych danych i aplikacja przechodzi na ekran pośredni gdzie wprowadzone w zleceniu zmiany są widoczne w trybie tylko do odczytu Przegląd Akredytyw Formularz ten umożliwia użytkownikowi przegląd listy i szczegółów wszystkich czynnych i zamkniętych akredytyw wystawionych ze zlecenia firmy, które nie są jeszcze w statusie historycznym. Filtrowanie listy akredytyw Użytkownik może filtrować listę wyświetlanych akredytyw według następujących kryteriów: Zleceniodawca pole widoczne jeżeli użytkownik pracuje w kontekście holdingu Numer akredytywy na liście widoczne są wszystkie czynne i zamknięte akredytywy, które nie przeszły jeszcze w status historyczny Beneficjent Kwota akredytywy Finansowanie Handlu 220

221 Waluta akredytywy Data wystawienia Data ważności Rodzaj limitu Status akredytywy - Wybranie przycisku powoduje wyświetlenie listy akredytyw spełniających wybrane przez użytkownika kryteria. Zaznaczenie w sekcji filtrowania pola Razem ze zmianami i wybranie przycisku Pokaż powoduje wyświetlenie listy akredytyw spełniających wybrane przez użytkownika kryteria wraz z wszystkimi zmianami wprowadzonymi do tych akredytyw. Lista akredytyw zawiera: Numer akredytywy referencje akredytywy nadane w momencie jej wystawienia przez bank Akredytywa/zmiana określenie czy dany rekord dotyczy akredytywy czy wprowadzonej zmiany do akredytywy Kwotę akredytywy kwota na jaką została wystawiona akredytywa (bez uwzględnienia tolerancji do kwoty) Kwotę do wykorzystania saldo akredytywy na dany dzień Datę wystawienia data wystawienia akredytywy przez bank Datę ważności akredytywy ostatni dzień na prezentację dokumentów przez beneficjenta w miejscu wygasania ważności akredytywy Beneficjent nazwę beneficjenta akredytywy Status Dostępne statusy akredytyw: Czynna - saldo akredytywy jest większe niż zero i nie wygasło jeszcze zobowiązanie banku do zapłaty wynikające z warunków wystawionej akredytywy lub saldo jest zerowe, ale istnieje zarejestrowana płatność odroczona w ramach tej akredytywy Zamknięta - saldo akredytywy jest zerowe i/lub wygasło zobowiązanie banku do zapłaty wynikające z warunków wystawionej akredytywy i nie ma zarejestrowanej żadnej płatności odroczonej w ramach tej akredytywy Finansowanie Handlu 221

222 Po kliknięciu w wiersz wyświetlonej tabeli prezentowany jest ekran ze szczegółami akredytywy, na którym użytkownik znajdzie przyciski umożliwiające przeglądanie: Szczegółów zlecenia Listy realizacji dotyczących danej akredytywy Treści SWIFTU akredytywy Zmianę akredytywy danych do pliku CSV. - wybór przycisku powoduje eksport wyświetlonych na liście Przegląd płatności Formularz ten umożliwia użytkownikowi przeglądanie listy płatności w ramach wystawionych akredytyw, które zostały już zrealizowane lub są zarejestrowane jako płatności odroczone. Filtrowanie przeglądu płatności Użytkownik może filtrować listę wyświetlanych płatności według następujących kryteriów: Zleceniodawca pole widoczne, jeżeli użytkownik pracuje w kontekście holdingu Numer akredytywy na liście widoczne są wszystkie czynne i zamknięte akredytywy, które nie przeszły jeszcze w status historyczny Termin płatności Kwota Waluta Status Finansowanie Handlu 222

223 - wybranie przycisku powoduje wyświetlenie listy płatności spełniających wybrane przez użytkownika kryteria Lista płatności zawiera: Numer akredytywy referencje akredytywy nadane w momencie jej wystawienia przez bank Kwotę płatności kwota przekazywana do banku kontrahenta z tytułu rozliczenia akredytywy Termin płatności dzień, w którym zleceniodawca zobowiązany jest podstawić środki na potrzeby rozliczenia akredytywy Status Dostępne statusy płatności: Oczekuje na realizację - płatność zarejestrowana z terminem odroczonym, która zostanie zrealizowana w terminie płatności Zrealizowana - płatność, która została już zrealizowana przez bank Kliknięcie w wybrany wiersz wyświetlonej tabeli powoduje przejście do ekranu ze szczegółami płatności, na którym użytkownik znajdzie przyciski umożliwiające przeglądanie: Szczegółów zlecenia Listy realizacji dotyczących danej akredytywy Treści SWIFTU akredytywy Zmianę akredytywy danych do pliku CSV. - wybór przycisku powoduje eksport wyświetlonych na liście Finansowanie Handlu 223

224 Status dokumentów Formularz ten umożliwia użytkownikowi przeglądanie statusów dokumentów prezentowanych w ramach wystawionych ze zlecenia firmy akredytyw. Filtrowanie listy dokumentów handlowych Użytkownik może filtrować listę wyświetlanych dokumentów według następujących kryteriów: Zleceniodawca pole widoczne jeżeli użytkownik pracuje w kontekście holdingu Numer akredytywy na liście widoczne są wszystkie czynne i zamknięte akredytywy, które nie przeszły jeszcze w status historyczny Kwota dokumentów Data otrzymania data otrzymania dokumentów przez bank Status dokumentów Dostępne statusy dokumentów Zgodne - status widoczny dla dokumentów, które zostały zaprezentowane w banku i spełniały wszystkie warunki akredytywy lub status widoczny dla dokumentów, które zostały zaprezentowane w banku z zastrzeżeniami, ale zastrzeżenia zostały zaakceptowane przez zleceniodawcę akredytywy Niezgodne - status widoczny dla dokumentów, które zostały zaprezentowane w banku z zastrzeżeniami i zastrzeżenia nie zostały jeszcze zaakceptowane przez zleceniodawcę akredytywy Finansowanie Handlu 224

225 Akceptacja dokumentów niezgodnych Wszystkie pozycje ze statusem Niezgodne wyświetlone na liście dokumentów handlowych są aktywne. Po kliknięciu w dowolnym miejscu wiersza otwiera się formularz Akceptacja dokumentów. Formularz umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z zastrzeżeniami do dokumentów w wersji angielskiej (kopia zastrzeżeń wysłanych do banku prezentującego dokumenty w ramach akredytywy) oraz dokonanie akceptacji dokumentów, które zostały już wcześniej odrzucone (niezaakceptowane) w zakładce Lista dyspozycji Lista dyspozycji Lista dyspozycji zawiera listę wszystkich dyspozycji wysłanych do klienta z banku oraz wszystkich dyspozycji wysłanych przez klienta do banku. Filtrowanie listy dyspozycji Finansowanie Handlu 225

226 Użytkownik może filtrować listę wyświetlanych dyspozycji według następujących kryteriów: Data dyspozycji Rodzaj dyspozycji - akceptacja dokumentów lub inne dyspozycje Status dyspozycji - otrzymana lub wysłana /podpisana lub w trakcie akceptacji/ Tylko nowe/wszystkie - w zależności od wybranej opcji lista dyspozycji zawiera dyspozycje nowe lub wszystkie dyspozycje dotyczące danej firmy - wybranie przycisku powoduje wyświetlenie listy dyspozycji spełniających wybrane przez użytkownika kryteria Lista dyspozycji zawiera: Datę dyspozycji - data wysłania lub otrzymania dyspozycji z banku Nr akredytywy - referencje akredytywy nadane w momencie jej wystawienia przez bank Kwotę dokumentów - kwota dokumentów zaprezentowanych w ramach akredytywy (pole wypełnione tylko przy dyspozycjach akceptacji dokumentów) Datę płatności - data płatności za zaprezentowane dokumenty wynikająca z warunków akredytywy (pole wypełnione tylko przy dyspozycjach akceptacji dokumentów) Finansowanie Handlu 226

227 Rodzaj dyspozycji - akceptacja dokumentów lub inne dyspozycje Status akceptacji dokumentów Dokumenty zgodne lub Dokumenty niezgodne lub Skany dołączono (statusy dotyczące dyspozycji akceptacji dokumentów otrzymanych z banku), Zaakceptowane lub Niezaakceptowane lub Prośba o skany (status dyspozycji przygotowanych przez klienta jako odpowiedź na dyspozycję Dokumenty niezgodne otrzymaną z banku) Status dyspozycji - określa jaki jest status dyspozycji tj. Otrzymana/wysłana lub podpisana/w trakcie akceptacji Formularz lista dyspozycji zawiera dwa rodzaje dyspozycji: 1. Akceptacja dokumentów Dyspozycje akceptacji dokumentów ze statusem dyspozycji Otrzymana są wiadomością przesłaną z banku informującą o statusie dokumentów otrzymanych przez bank w ramach akredytywy. W kolumnie Status akceptacji dokumentów użytkownik widzi czy dokumenty otrzymane przez bank są zgodne z warunkami akredytyw (kolumna Status akceptacji dokumentów Dokumenty zgodne ) czy niezgodne z warunkami akredytywy (kolumna Status akceptacji dokumentów Dokumenty niezgodne ). Jeżeli status akceptacji dokumentów to Dokumenty zgodne użytkownik klikając na dany wiersz w dowolnym miejscu otwiera formularz akceptacji dokumentów zawierający informacje o kwocie dokumentów i terminie płatności. Jeżeli status akceptacji dokumentów to Dokumenty niezgodne użytkownik klikając na dany wiersz w dowolnym miejscu otwiera szczegóły dyspozycji akceptacja dokumentów gdzie widoczne są wskazane przez bank zastrzeżenia do dokumentów. Finansowanie Handlu 227

228 Formularz Akceptacja dokumentów (dokumenty niezgodne) składa się z dwóch sekcji: Zastrzeżenia do dokumentów - sekcja zawiera numer akredytywy, listę zastrzeżeń i informację dotyczącą kwoty i terminu płatności za dokumenty Dyspozycja - sekcja przeznaczona do wypełnienia przez klienta. Użytkownik po zapoznaniu się z zastrzeżeniami wybiera czy akceptuje zastrzeżenia czy odrzuca zastrzeżenia (nie akceptuje dokumentów). Jeżeli do podjęcia decyzji użytkownik potrzebuje skanów dokumentów na formularzu dostępna jest opcja :Proszę o przesłanie skanów dokumentów. Przesłanie dyspozycji do banku Po wypełnieniu przez użytkownika sekcji Dyspozycja użytkownik wybiera przycisk Podpisz lub Podpisz i wyślij. - wybranie przycisku powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Finansowanie Handlu 228

229 Po poprawnym podpisaniu dyspozycji status dyspozycji zmienia się na: W trakcie akceptacji - jeżeli nie zostały spełnione schematy akceptacji (dyspozycja wymaga dodatkowego podpisu innego upoważnionego użytkownika) Podpisana - jeżeli schemat akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji akceptacji dokumentów prezentowanych w ramach akredytywy dokumentowej). Po podpisaniu dyspozycji aplikacja przekieruje użytkownika na zakładkę Lista dyspozycji, gdzie dyspozycja jest widoczne na liście z odpowiednim statusem. - przycisk ten pozwala na podpisanie i/lub wysłanie dyspozycji do banku w zależności od tego czy podpis użytkownika spełnia schematy akceptacji. Wybranie przycisku Podpisz i wyślij powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Jeżeli po podpisaniu dyspozycji nie zostały spełnione schematy akceptacji (użytkownik nie ma jednoosobowego uprawnienia do podpisywania dyspozycji akceptacji dokumentów prezentowanych w ramach akredytywy dokumentowej) dyspozycja pozostaje niewysłana w statusie W trakcie akceptacji i jest widoczna na zakładce Lista dyspozycji. Jeżeli schematy akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji akceptacji dokumentów) dyspozycja zostaje wysłana do banku i jest widoczna na zakładce Przegląd zleceń ze statusem dyspozycji Wysłana. Uwaga: Dokumenty odrzucone (niezaakceptowane) przez użytkownika na zakładce Lista dyspozycji mogą zostać zaakceptowane w późniejszym terminie poprzez zakładkę Status dokumentów. 2. Inne dyspozycje Inne dyspozycje w zależności od statusu tj. Wysłana lub Odebrana są wiadomościami przesłanymi z banku lub wiadomościami, które użytkownik utworzył na zakładce Nowa dyspozycja i wysłał do banku. Po kliknięciu w dowolnym miejscu wiersza otwiera się formularz ze szczegółami Innej dyspozycji, który umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z jej treścią i w Finansowanie Handlu 229

230 przypadku dyspozycji otrzymanej z banku, wysłanie odpowiedzi wraz z załącznikami Nowa dyspozycja Formularz umożliwia przesłanie do banku podpisanej dyspozycji. Uwaga: zakładka nie jest przeznaczona do przesyłania dyspozycji otwarcia akredytywy/zmiany akredytywy lub dyspozycji akceptacji dokumentów. Do tego celu użytkownik powinien skorzystać z zakładki otwarcie akredytywy/zmiana akredytywy lub akceptacja dokumentów w zakładce Lista dyspozycji. Dane firmy W sekcji Dane firmy użytkownik wypełnia numer akredytywy, której dotyczy dyspozycja. W polu widoczne są wszystkie czynne i zamknięte akredytywy, które nie przeszły jeszcze w status historyczny. Jeżeli użytkownik pracuje w kontekście holdingu w sekcji Dane firmy widzi dodatkowe pole Zleceniodawca, w którym wybiera nazwę firmy (zleceniodawcę akredytywy). - Użytkownik może wskazać akredytywę poprzez wybranie referencji akredytywy w polu Numer akredytywy lub za pomocą przycisku Wyszukaj akredytywę. Wybranie przycisku powoduje automatyczne przekierowanie użytkownika na zakładkę Przegląd akredytyw i umożliwia wyszukanie akredytywy poprzez wypełnienie kryteriów w sekcji Filtrowanie listy akredytyw. Finansowanie Handlu 230

231 Dyspozycja klienta Sekcja służy do wpisania treści dyspozycji przez użytkownika. Załączniki Sekcja służy do dodania przez użytkownika dodatkowych dokumentów do dyspozycji. - Wybranie przycisku powoduje wyczyszczenie wszystkich wprowadzonych danych w formularzu nowej dyspozycji - Wybranie przycisku na formatce Nowa dyspozycja powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Po poprawnym podpisaniu dyspozycji status dyspozycji zmienia się na: W trakcie akceptacji - jeżeli nie zostały spełnione schematy akceptacji (dyspozycja wymaga dodatkowego podpisu innego upoważnionego użytkownika) Podpisane - jeżeli schemat akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji dotyczących akredytywy dokumentowej) Po podpisaniu dyspozycji aplikacja przekieruje użytkownika na zakładkę Lista dyspozycji, gdzie podpisana dyspozycja jest widoczna na liście z odpowiednim statusem. - przycisk ten pozwala na podpisanie i/lub wysłanie dyspozycji do banku w zależności od tego czy podpis użytkownika spełnia schematy akceptacji. Wybranie przycisku Podpisz i wyślij powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Finansowanie Handlu 231

232 Jeżeli po podpisaniu dyspozycji schematy akceptacji nie zostały spełnione (użytkownik nie ma jednoosobowego uprawnienia do podpisywania dyspozycji dotyczących akredytywy dokumentowej) dyspozycja pozostaje niewysłana w statusie W trakcie akceptacji i jest widoczna na zakładce Lista dyspozycji. Jeżeli schematy akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji dotyczących akredytywy dokumentowej) dyspozycja zostaje wysłana do banku i jest widoczne na zakładce Lista dyspozycji w statusie Wysłane Beneficjenci Formularz ten umożliwia przeglądanie listy wprowadzonych do bazy beneficjentów oraz dodawanie nowych rekordów. Wyszukiwanie beneficjenta Sekcja umożliwia wyszukanie istniejącego w bazie beneficjenta poprzez wpisanie w polu fragmentu nazwy i wybranie przycisku Wyszukaj. Pozostawienie pola nazwa beneficjenta pustego i wybranie przycisku Wyszukaj spowoduje zaprezentowanie posortowanej alfabetycznie listy wszystkich wprowadzonych do bazy beneficjentów. Finansowanie Handlu 232

233 - wybranie przycisku spowoduje przejście do formularza umożliwiającego dodanie nowego rekordu do bazy. Po wprowadzeniu danych nowego beneficjenta użytkownik zapisuje wprowadzone informacje przy użyciu przycisku Zapisz. - zaznaczenie pola po lewej stronie identyfikatora beneficjenta i wybranie przycisku Usuń beneficjenta spowoduje usunięcie wybranej pozycji z listy 14.3 Gwarancje Lista Gwarancji Formularz ten pozwala na przeglądanie listy udzielonych gwarancji oraz zmian do gwarancji. Znajdują się tu wszystkie gwarancje (czynne i wygasłe) wystawione na zlecenie Użytkownika. Filtrowanie Gwarancji Użytkownik ma możliwość filtrowania listy gwarancji według następujących kryteriów: Finansowanie Handlu 233

234 Zleceniodawca (pole widoczne tylko w kontekście pracy w holdingu) Numer Gwarancji Kwota Gwarancji od Kwota Gwarancji do Waluta Data wystawienia od Data wystawienia do Termin ważności od Termin ważności do Rodzaj Gwarancji Beneficjent Status (dostępne wartości: czynna, wygasła i zdyskontowana) - Wybranie tego przycisku wywołuje listę gwarancji, według zadanego kryterium wyszukiwania. UWAGA!!! Po wyborze parametrów wyszukiwania konieczne jest wybranie przycisku Pokaż, w przeciwnym razie lista gwarancji nie zostanie wyświetlona na stronie. - Przycisk umożliwia eksport danych wyświetlonych na podstawie określonych kryteriów wyszukiwania. Eksportowane dane zawierają następujące pola: Numer Gwarancji Rodzaj Gwarancji Limit na Gwarancję Beneficjent Kwota Waluta Finansowanie Handlu 234

235 Data wystawienia Termin ważności Status Po wybraniu gwarancji z listy rozwija się okno ze szczegółami gwarancji. Zakładka ta umożliwia przeglądanie szczegółowych danych dotyczących konkretnej gwarancji. Prezentowane są następujące sekcje: Numer Gwarancji Zleceniodawca Beneficjent Szczegóły Gwarancji Źródła finansowania Kaucja na zabezpieczenie (jeżeli jest) Koszty i prowizje Finansowanie Handlu 235

236 Pod szczegółami widoczne są następujące przyciski: - przycisk powoduje powrót do formatki Lista Gwarancji. - przycisk umożliwia przejście do formatki Roszczenia. - przycisk umożliwia przejście do formatki Koszty i prowizji. - przycisk umożliwia przejście do okna Zlecenie zmiany Gwarancji - Przycisk umożliwia wydrukowanie Szczegółów Gwarancji Nowa Gwarancja (oprócz gwarancji handlowej G-Force) Zakładka Nowa gwarancja umożliwia wybranie Zlecenia udzielenia gwarancji w zależności od rodzaju gwarancji, jaka ma zostać przez Bank wystawiona. Do wyboru są następujące rodzaje gwarancji: Awal na wekslu Celna Dobrego wykonania kontraktu Handlowa Inna Loteryjna Najmu: wszelkich zobowiązań Najmu: zobowiązań płatniczych Przetargowa Recyklingowa Regwarancja Rękojmi i/lub Gwarancji Spłaty kredytu Turystyczna Zapłaty Zwrotu zaliczki Możliwe jest wybranie tylko jednego rodzaju gwarancji. Finansowanie Handlu 236

237 - wybranie tego przycisku powoduje przejście do zakładki Zlecenie udzielania gwarancji odpowiedniej do danego rodzaju gwarancji. Po wybraniu właściwej gwarancji pojawią się następujące pola do wypełnienia: Zleceniodawca Jeżeli pracujemy w kontekście holdingu w celu wypełnienia Zlecenia udzielenia gwarancji w sekcji Zleceniodawca należy wybrać nazwę firmy z rozwijalnej listy firm dostępnych dla użytkownika. Pola widoczne w tej zakładce są nieedytowalne: Nazwa Adres NIP REGON Finansowanie Handlu 237

238 Beneficjent W sekcji tej należy uzupełnić dane dotyczące: Nazwy beneficjenta Adresu beneficjenta (kraj, ulica, kod pocztowy, miejscowość) Aby wybrać beneficjenta z bazy beneficjentów należy uzupełnić pole identyfikator oraz wybrać link Wyszukaj. Wyszukiwanie jest możliwe po nazwie, numerze rachunku, identyfikatorze. - Opcja przeznaczona dla użytkowników którzy chcą zapisać dane wprowadzonego do zlecenia beneficjenta. Jeśli wprowadzone zostaną wszystkie dane beneficjenta oraz zaznaczona zostanie opcja Dodaj do listy beneficjentów to po zatwierdzeniu zlecenia beneficjent zostanie dodany do bazy. - wybranie tego przycisku pozwoli na dodanie do gwarancji kolejnego pola do wprowadzenia następnego beneficjenta jeżeli gwarancja wymaga dwóch lub więcej beneficjentów. Finansowanie Handlu 238

239 Zabezpieczony dokument W tej sekcji należy uzupełnić dane dotyczące dokumentu, z którego wynika wierzytelność zabezpieczona gwarancją bankową, wraz z numerem dokumentu (jeśli posiada), datą dokumentu i ogólną jego wartością: Umowa Kontrakt Zamówienie Potwierdzenie zamówienia Faktura Faktura proforma Inne Przedmiot kontraktu - pole opisowe do zdefiniowania przedmiotu kontraktu Innego dokumentu, który jest zabezpieczony gwarancją - wybranie tego przycisku pozwoli użytkownikowi na dodanie kolejnego dokumentu do gwarancji. Finansowanie Handlu 239

240 Szczegóły gwarancji W sekcji tej należy podać szczegółowe dane dotyczące gwarancji: Kwota i waluta Gwarancji Waluta wypłaty (podstawia się automatycznie, jest zgodna z walutą gwarancji z możliwością zamiany na inną walutę) Gwarancja ważna do termin ważności gwarancji Gwarancja wchodzi w życie Treść Gwarancji Przenośność Język Gwarancji Finansowanie Handlu 240

241 Wysyłanie Gwarancji W polu należy wskazać sposób wysłania gwarancji: Pocztą kurierską Odebrana osobiście przez wskazaną osobę Komunikatem SWIFT Źródło finansowania W sekcji należy wybrać jedną z dostępnych opcji w zależności od wybranego rodzaju gwarancji na samym początku: Limit wierzytelności, zgodnie z umową nr..., lub Limit odnawialny, zgodnie z umową nr..., lub Limit nieodnawialny, zgodnie z umową nr... Kaucja na zabezpieczenie Sekcję należy wypełnić w przypadku, gdy zabezpieczeniem gwarancji ma być depozyt złożony w naszym banku. Należy wpisać kwotę i walutę kaucji. Pole z numerem rachunku służy do wybrania numeru rachunku, z którego ma zostać pobrana kaucja na zabezpieczenie gwarancji. Wartość podstawiana automatycznie przez system z sekcji "Zleceniodawca" z możliwością zmiany, poprzez wybranie rachunku z rozwijalnej listy. Jeśli na rachunku do utworzenia kaucji nie ma wystarczających środków, zlecenie wystawienia Gwarancji nie zostanie przyjęte do realizacji. Finansowanie Handlu 241

242 Koszty i prowizje W sekcji tej należy wskazać numer rachunku, który ma być obciążony prowizją za wystawienie gwarancji. Rachunek podstawiany automatycznie przez system z sekcji "Zleceniodawca" z możliwością zmiany, poprzez wybranie rachunku z rozwijalnej listy. Należy również wpisać stawkę prowizji za wystawienie Gwarancji (określoną w stosunku rocznym), prowizję minimalną (w stosunku kwartalnym) oraz opłatę operacyjną. Dodatkowe informacje W sekcji należy wpisać dane kontaktowe osoby z którą Bank będzie się konsultował w sprawie niejasności lub problemów z Gwarancją Finansowanie Handlu 242

243 Uwagi W sekcji można wpisać dodatkowe uwagi co do Gwarancji. Załączniki W sekcji można dodać załączniki jeżeli wymaga tego Gwarancja Oświadczenia Użytkownik przed zatwierdzeniem zlecenia zobowiązany jest zapoznać się z treścią zamieszczonego w tej sekcji oświadczenia, w którym znajdują się odnośniki do Tabeli opłat i prowizji Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz do Regulaminu udzielania gwarancji bankowych i awali oraz otwierania akredytyw. Po wypełnieniu Gwarancji bankowej dostępne są następujące akcje do wykonania: - wybranie przycisku spowoduje wyczyszczenie wszelkich danych w Gwarancji bez ich zapisu - wybranie przycisku spowoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym, w polach nieedytowalnych, prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące zlecenia. Na ekranie pośrednim użytkownik będzie miał możliwość: Podpisania/wysłania zlecenia, Wydrukowania wzoru gwarancji. Finansowanie Handlu 243

244 - wybranie przycisku spowoduje zapisanie zlecenia w systemie i przeniesienie go do formularza Lista zleceń ze statusem Wersja robocza. Ekran pośredni jest widoczny po wybraniu przycisku Zatwierdź i prezentowane są dane, wprowadzone przez użytkownika, w trybie tylko - do - odczytu. - wybranie tego przycisku powoduje powrót do formatki Zlecenie udzielenia gwarancji z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji). - Wybranie przycisku na formatce Nowa Gwarancja powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Po poprawnym podpisaniu dyspozycji status dyspozycji zmienia się na: W trakcie akceptacji - jeżeli nie zostały spełnione schematy akceptacji (dyspozycja wymaga dodatkowego podpisu innego upoważnionego użytkownika) Podpisane - jeżeli schemat akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji dotyczących gwarancji) Po podpisaniu dyspozycji aplikacja przekieruje użytkownika na zakładkę Lista Gwarancji, gdzie podpisana dyspozycja jest widoczna na liście z odpowiednim statusem. - przycisk ten pozwala na podpisanie i/lub wysłanie dyspozycji do banku w zależności od tego czy podpis użytkownika spełnia schematy akceptacji. Wybranie przycisku Podpisz i wyślij powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Finansowanie Handlu 244

245 Jeżeli po podpisaniu dyspozycji schematy akceptacji nie zostały spełnione (użytkownik nie ma jednoosobowego uprawnienia do podpisywania dyspozycji dotyczących gwarancji) dyspozycja pozostaje niewysłana w statusie W trakcie akceptacji i jest widoczna na zakładce Lista Gwarancji. Jeżeli schematy akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji dotyczących gwarancji) dyspozycja zostaje wysłana do banku i jest widoczne na zakładce Lista Gwarancji w statusie Wysłane. - przycisk ten pozwala na wydrukowanie wzoru Gwarancji zgodnego z danymi wprowadzonymi na zleceniu. - przycisk ten powoduje zapisanie zlecenia w systemie. - przycisk ten pozwala na modyfikację wprowadzonego zlecenia. - przy niektórych gwarancjach (np. Celna) jest możliwość wysłania gwarancji do sprawdzenia przez Bank Nowa Gwarancja Handlowa Wypełniając Zlecenie udzielenia gwarancji użytkownik zleca Bankowi wystawienie gwarancji handlowej, oraz wykonanie z odroczonym terminem realizacji płatności faktury, którą Gwarancja handlowa zabezpiecza. Zleceniodawca (pole widoczne tylko w kontekście pracy w holdingu) W celu przygotowania Zlecenia udzielenia gwarancji handlowej w sekcji Zleceniodawca należy wybrać nazwę firmy z rozwijalnej listy firm dostępnych dla użytkownika. Pola: Nazwa adres NIP REGON są nieedytowalne. Finansowanie Handlu 245

246 Rachunek zleceniodawcy należy wybrać rachunek, z którego zostanie zrealizowana płatność za fakturę zabezpieczoną Gwarancją handlową. Rachunek ten może być wskazany w innych polach definiujących rachunek do pobrania prowizji/opłat związanych z Gwarancją handlową. Beneficjent W sekcji tej należy uzupełnić dane dotyczące: Typu beneficjenta Nazwy beneficjenta Adresu beneficjenta (kraj, ulica, kod pocztowy, miejscowość) Rachunku beneficjenta Adresu beneficjenta Adresu do wiadomości Pole Typ beneficjenta ściśle związane jest z rodzajem przelewu który ma zostać wykonany automatycznie w terminie zadeklarowanym przez użytkownika. Data realizacji zlecenia powiązana jest także z terminem ważności Gwarancji handlowej. W zależności od wyboru typu beneficjenta zostanie utworzona odpowiednia płatność dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zdefiniowanie tego pola. Jeśli płatność ma być realizowana w walucie PLN z rachunku którego walutą jest PLN dla beneficjenta którego rachunek prowadzi bank w Polsce (PL) należy wybrać typ beneficjenta Krajowy. W każdym innym przypadku należy wybrać typ beneficjenta Zagraniczny. Płatność w walucie PLN z rachunku prowadzonego w walucie innej niż PLN dla beneficjenta którego rachunek prowadzi bank w Polsce (PL) nie będzie realizowana. Istnieje również możliwość wybrania beneficjenta z bazy beneficjentów (jeżeli został już wcześniej wprowadzony). Jeżeli użytkownik wybierze beneficjenta za pomocą linku "Wyszukaj", uzupełnione zostaną wszystkie dane jakie wprowadzone zostały do słownika beneficjentów. Będzie możliwość zmiany wartości wszystkich pól, za wyjątkiem danych dotyczących banku beneficjenta. Finansowanie Handlu 246

247 Identyfikator Aby wybrać beneficjenta z bazy beneficjentów należy uzupełnić pole identyfikator oraz wybrać link Wyszukaj. Wyszukiwanie jest możliwe po nazwie, numerze rachunku, identyfikatorze. - opcja przeznaczona dla użytkowników którzy chcą zapisać dane wprowadzonego do zlecenia beneficjenta. Jeśli wprowadzone zostaną wszystkie dane beneficjenta oraz zaznaczona zostanie opcja Dodaj do listy beneficjentów to po zatwierdzeniu zlecenia beneficjent zostanie dodany do bazy. Zabezpieczony dokument W tej sekcji należy uzupełnić dane dotyczące dokumentu, z którego wynika wierzytelność zabezpieczona gwarancją bankową: Nazwa faktury (wartość domyślna - Faktura VAT), Numer faktury Data płatności faktury, Data realizacji płatności za fakturę ( domyślnie podstawiana przez system w zależności od wyboru typu beneficjenta a tym samym rodzaju płatności ) Kwota i waluta Przedmiot kontraktu - pole opisowe do zdefiniowania przedmiotu kontraktu którego dotyczy faktura zabezpieczana Gwarancją handlową, Tytuł prawny ( pole obowiązkowe w przypadku, gdy w polu "Typ beneficjenta" została wybrana wartość "Zagraniczny" Pole to związane jest ze statystyką NBP ) Data płatności faktury Datę płatności faktury należy uzupełnić danymi z faktury. Na podstawie tej daty zostanie automatycznie wyliczany i podstawiony w odpowiednich polach: termin realizacji płatności za fakturę oraz termin ważności gwarancji. Data płatności faktury ma bezpośredni wpływ na możliwość udzielenia Gwarancji handlowej. Jeśli termin ten nie jest wystarczający do wszelkich czynności operacyjnych banku zlecenie nie zostanie przyjęte. Data realizacji płatności za fakturę Data do kiedy muszą zostać podstawione środki na rachunek w celu realizacji płatności. Data wyliczana jest automatycznie, na podstawie daty płatności faktury, z możliwością Finansowanie Handlu 247

248 zmiany. Data realizacji płatności za fakturę nie może być późniejsza od daty płatności faktury. Szczegóły gwarancji W sekcji tej należy podać szczegółowe dane dotyczące gwarancji: kwota i waluta Gwarancji - dane przenoszone automatycznie przez system z sekcji "Zabezpieczony dokument", Gwarancja ważna do - termin ważności gwarancji handlowej zostanie podstawiony automatycznie przez system, wyliczony na podstawie daty płatności faktury (wskazanej w sekcji "Zabezpieczony dokument"), z możliwością zmiany (poprzez wybór nowej daty z kalendarza), przy czym minimalny termin ważności gwarancji to termin płatności faktury do którego bank doda odpowiednią liczbę dni roboczych dla wykonania wszelkich czynności związanych z Gwarancją handlową. Wysyłanie Gwarancji Sekcja automatycznie uzupełniana przez system na podstawie danych dotyczących adresu z sekcji "Beneficjent" Gwarancja handlowa wysyłana jest zawsze pocztą elektroniczną na wskazany adres . Gwarancja handlowa podpisana jest elektronicznie podpisem elektronicznym zdefiniowanym w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz z późn. zm). Źródło finansowania W sekcji należy wybrać jedną z dostępnych opcji: Limit wierzytelności, zgodnie z umową nr..., lub Finansowanie Handlu 248

249 Limit odnawialny, zgodnie z umową nr..., lub Limit nieodnawialny, zgodnie z umową nr... Kaucja na zabezpieczenie Sekcję należy wypełnić w przypadku, gdy zabezpieczeniem gwarancji ma być depozyt złożony w naszym banku. Dane dotyczące kwoty i waluty kaucji podstawione zostaną automatycznie przez system, zgodnie z podpisaną przez Państwa i nasz bank umową o limit. Pole z numerem rachunku służy do wybrania numeru rachunku, z którego ma zostać pobrana kaucja na zabezpieczenie gwarancji. Wartość podstawiana automatycznie przez system z sekcji "Zleceniodawca" z możliwością zmiany, poprzez wybranie rachunku z rozwijalnej listy. Jeśli na rachunku do utworzenia kaucji nie ma wystarczających środków, zlecenie wystawienia Gwarancji handlowej nie zostanie przyjęte do realizacji. Koszty i prowizje W sekcji tej należy wskazać numer rachunku, który ma być obciążony prowizją za wystawienie gwarancji. Rachunek podstawiany automatycznie przez system z sekcji "Zleceniodawca" z możliwością zmiany, poprzez wybranie rachunku z rozwijalnej listy. Oświadczenie Użytkownik przed zatwierdzeniem zlecenia zobowiązany jest zapoznać się z treścią zamieszczonego w tej sekcji oświadczenia, w którym znajdują się odnośniki do Tabeli opłat i prowizji Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz do Regulaminu udzielania gwarancji bankowych i awali oraz otwierania akredytyw. Po wypełnieniu Gwarancji bankowej dostępne są następujące akcje do wykonania: Finansowanie Handlu 249

250 - wybranie przycisku spowoduje wyczyszczenie wszelkich danych w Gwarancji bez ich zapisu - wybranie przycisku spowoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym, w polach nieedytowalnych, prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące zlecenia. Na ekranie pośrednim użytkownik będzie miał możliwość: Podpisania/wysłania zlecenia, Wydrukowania wzoru gwarancji. - wybranie przycisku spowoduje zapisanie zlecenia w systemie i przeniesienie go do formularza Lista zleceń ze statusem Wersja robocza. Ekran pośredni jest widoczny po wybraniu przycisku Zatwierdź i prezentowane są dane, wprowadzone przez użytkownika, w trybie tylko - do - odczytu. - wybranie tego przycisku powoduje powrót do formatki Zlecenie udzielenia gwarancji z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji). - Wybranie przycisku powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Po poprawnym podpisaniu dyspozycji status dyspozycji zmienia się na: W trakcie akceptacji - jeżeli nie zostały spełnione schematy akceptacji (dyspozycja wymaga dodatkowego podpisu innego upoważnionego użytkownika) Podpisane - jeżeli schemat akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji dotyczących gwarancji) Po podpisaniu dyspozycji aplikacja przekieruje użytkownika na zakładkę Lista Gwarancji, gdzie podpisana dyspozycja jest widoczna na liście z odpowiednim statusem. - przycisk ten pozwala na podpisanie i/lub wysłanie dyspozycji do banku w zależności od tego czy podpis użytkownika spełnia schematy akceptacji. Wybranie przycisku Podpisz i wyślij powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Finansowanie Handlu 250

251 Jeżeli po podpisaniu dyspozycji schematy akceptacji nie zostały spełnione (użytkownik nie ma jednoosobowego uprawnienia do podpisywania dyspozycji dotyczących gwarancji) dyspozycja pozostaje niewysłana w statusie W trakcie akceptacji i jest widoczna na zakładce Lista Gwarancji. Jeżeli schematy akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji dotyczących gwarancji) dyspozycja zostaje wysłana do banku i jest widoczne na zakładce Lista Gwarancji w statusie Wysłane. - przycisk ten pozwala na wydrukowanie wzoru gwarancji handlowej zgodnego z danymi wprowadzonymi na zleceniu. - przycisk ten powoduje zapisanie zlecenia w systemie. - przycisk ten pozwala na modyfikację wprowadzonego zlecenia Zlecenie Zmiany W celu dokonania zmiany w Gwarancji konieczne jest zaznaczenie checkboxa w sekcji, która ma zostać zmieniona. Po zaznaczeniu checkboxa sekcja zostaje aktywowana i możliwe jest wprowadzenie zmiany. Numer gwarancji Zleceniodawca (pole widoczne tylko w kontekście pracy w holdingu) W celu przygotowania Zlecenia zmiany w polu Zleceniodawca należy wybrać nazwę firmy z rozwijalnej listy firm dostępnych dla użytkownika. Pola Nazwa, adres, NIP, REGON są nieedytowalne. System sam definiuje te pola, pokazując nazwę, adres, NIP i REGON firmy. Numer gwarancji -należy wybrać z rozwijalnej listy wszystkich czynnych gwarancji numer gwarancji, jaką użytkownik chce zmienić. Finansowanie Handlu 251

252 - przycisk ten powoduje przekierowanie do formatki "Lista Gwarancji", skąd będzie możliwość wyszukania Gwarancji dla której wprowadzana jest zmiana. Zleceniodawca Dane Zleceniodawcy są nieedytowalne. Po zaznaczeniu checkboxu możliwa jest zmiana jedynie danych podmiotu, za którego zobowiązania została wystawiona gwarancja. Szczegóły Gwarancji Użytkownik może dokonać następujących zmian w szczegółach Gwarancji: Podwyższenie kwoty gwarancji do wysokości - należy wskazać walutę i kwotę, do jakiej kwota gwarancja ma być zwiększona, Zmniejszenie kwoty gwarancji do wysokości - należy wskazać walutę i kwotę, do jakiej kwota gwarancja ma być zmniejszona (dodatkowo należy wpisać datę, z jaką kwota gwarancji będzie obniżona), Zmiana terminu ważności - należy wybrać datę z kalendarza Finansowanie Handlu 252

253 Beneficjent W sekcji prezentowani są wszyscy beneficjenci gwarancji (w przypadku gdy gwarancja została wystawiona na rzecz więcej niż jednego beneficjenta). Istnieje możliwość zmiany danych jednego lub więcej beneficjentów. - wybranie tego linku powoduje przekierowanie do bazy beneficjentów, skąd można wybrać właściwego beneficjenta. - istnieje możliwość dodania nowego beneficjenta do bazy Beneficjentów z tego poziomu. beneficjenta. - przycisk ten pozwala na usunięcie wprowadzonych danych - wybranie tego przycisku powoduje pojawienie się kolejnej sekcji Beneficjent. Wypełnić ją należy w przypadku gdy gwarancja ma być wystawiona na rzecz więcej niż jednego beneficjenta. Maksymalnie można dodać 5 beneficjentów. Inna zmiana warunków gwarancji Finansowanie Handlu 253

254 Sekcję te należy uzupełnić w przypadku, gdy w treści gwarancji należy dokonać zmian, które nie zostały opisane w sekcjach powyżej, np. dodanie klauzuli. Kaucja na zabezpieczenie W przypadku, gdy Użytkownik zleca Bankowi udzielenie aneksu podwyższającego kwotę gwarancji, która jest zabezpieczona depozytem kaucyjnym, w sekcji tej należy wybrać jedną z dostępnych opcji: Kaucja ze środków zleceniodawcy - należy wybrać numer rachunku, który ma zostać obciążony oraz wskazać walutę i kwotę, o którą depozyt kaucyjny powinien zostać zwiększony., Kaucja ze środków wpływających od beneficjenta - należy wskazać walutę i kwotę, o którą depozyt kaucyjny powinien zostać zwiększony. W przypadku przedłużenie terminu ważności gwarancji obowiązują zapisy ze Zlecenia udzielenia gwarancji - depozyt kaucyjny jest tworzony do terminu ważności gwarancji, w związku z tym prosimy nie zmieniać tej sekcji. Dodatkowe informacje W sekcji należy wybrać uzupełnić dane osoby upoważnionej do udzielania informacji w sprawie zlecenia: Adres poczty elektronicznej Numer telefonu Imię i nazwisko Finansowanie Handlu 254

255 Załączniki Istnieje możliwość dodania maksymalnie 4 załączników, o rozmiarze do 4,5MB każdy. Wysyłanie zmian do Gwarancji W sekcji należy wybrać jedną z dostępnych opcji przekazania zmiany do gwarnacji: Pocztą kurierską: do beneficjenta lub do zleceniodawcy Do odbioru osobistego - należy podać imię, nazwisko oraz numer dowodu tożsamości osoby, która odbierze oryginał zmiany do gwarancji z banku, Swift - należy wpisać kod SWIFT banku, do którego ma być wysłana zmiana do gwarancji lub kliknąć przycisk znajdź Oświadczenie Użytkownik przed zatwierdzeniem zlecenia zobowiązany jest zapoznać się z treścią zamieszczonego w tej sekcji oświadczenia, w którym znajdują się odnośniki do Tabeli opłat i prowizji Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz do Regulaminu udzielania gwarancji bankowych i awali oraz otwierania akredytyw. - wybranie przycisku spowoduje wyczyszczenie wszelkich danych w Gwarancji bez ich zapisu Finansowanie Handlu 255

256 - wybranie przycisku spowoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym, w polach nieedytowalnych, prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące zlecenia. Na ekranie pośrednim użytkownik będzie miał możliwość: Podpisania/wysłania zlecenia, Wysłania zlecenia do sprawdzenia, Modyfikacji, Wydrukowania wzoru gwarancji. - wybranie przycisku spowoduje zapisanie zlecenia w systemie i przeniesienie go do formularza Lista zleceń ze statusem Wersja robocza. - wybranie tego przycisku powoduje powrót do formatki Zlecenie udzielenia gwarancji z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji). Przycisk ten jest dostępny tylko w przypadku gdy Zlecenie zmiany do Gwarancji zostało otwarte z formatki Szczegóły Gwarancji. Wybranie przycisku Powrót powoduje zapisanie zlecenia na Liście zleceń w statusie Wersja robocza i powrót do formatki Szczegóły Gwarancji. - wybranie tego przycisku wywoła okno z podglądem do gwarancji dla której wprowadzana jest zmiana Ekran pośredni jest widoczny po wybraniu przycisku Zatwierdź i prezentowane są dane, wprowadzone przez użytkownika, w trybie tylko - do - odczytu. - wybranie tego przycisku powoduje powrót do formatki Zlecenie udzielenia gwarancji z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji). - Wybranie przycisku powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Po poprawnym podpisaniu dyspozycji status dyspozycji zmienia się na: W trakcie akceptacji - jeżeli nie zostały spełnione schematy akceptacji (dyspozycja wymaga dodatkowego podpisu innego upoważnionego użytkownika) Podpisane - jeżeli schemat akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji dotyczących gwarancji) Finansowanie Handlu 256

257 Po podpisaniu dyspozycji aplikacja przekieruje użytkownika na zakładkę Lista dyspozycji, gdzie podpisana dyspozycja jest widoczna na liście z odpowiednim statusem. - przycisk ten pozwala na podpisanie i/lub wysłanie dyspozycji do banku w zależności od tego czy podpis użytkownika spełnia schematy akceptacji. Wybranie przycisku Podpisz i wyślij powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Jeżeli po podpisaniu dyspozycji schematy akceptacji nie zostały spełnione (użytkownik nie ma jednoosobowego uprawnienia do podpisywania dyspozycji dotyczących gwarancji) dyspozycja pozostaje niewysłana w statusie W trakcie akceptacji i jest widoczna na zakładce Lista zleceń. Jeżeli schematy akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji dotyczących gwarancji) dyspozycja zostaje wysłana do banku i jest widoczne na zakładce Lista zleceń w statusie Wysłane. - przycisk ten pozwala na wydrukowanie wzoru zmiany zgodnego z danymi wprowadzonymi na zleceniu. - przycisk ten powoduje zapisanie zlecenia w systemie. - przycisk ten pozwala na modyfikację wprowadzonego zlecenia. - przy niektórych gwarancjach (np. Celna) jest możliwość wysłania gwarancji do sprawdzenia przez Bank Lista zleceń Formularz ten pozwala na wyszukiwanie informacji dotyczących wprowadzonych zleceń udzielenia gwarancji oraz gwarancji handlowej (łącznie z wersjami roboczymi) oraz ich podpisywania i wysyłania do banku. Znajdują się tu wszystkie zlecenia wprowadzone do systemu R-Online Biznes przez użytkowników. Finansowanie Handlu 257

258 Użytkownik ma możliwość filtrowania listy zleceń według typu zlecenia (Zlecenie udzielenia gwarancji, zlecenie zmiany). W przypadku Zlecenia udzielenia gwarancji system prezentuje tabelę zawierającą następujące dane: Data zlecenia, Rodzaj gwarancji, Beneficjent, Kwota/Waluta, Termin ważności, Status. W przypadku Zlecenia zmiany system prezentuje tabelę zawierającą następujące dane: Data zlecenia, Status - spełniające kryteria wyszukiwania. Zlecenie zmiany niedostępne jest w przypadku gwarancji handlowych. Istnieje możliwość filtrowania listy zleceń według statusu Wersja robocza zlecenie udzielenia gwarancji, zlecenie udzielenia gwarancji handlowej lub zlecenie zmiany, w którym pola obowiązkowe nie są walidowane, mogą nie być wypełnione. Wprowadzone zlecenie wprowadzone i zapisane. W trakcie akceptacji zlecenie nie posiadające kompletu wymaganych podpisów. Podpisane zlecenie posiadające komplet wymaganych podpisów. Wysłane zlecenie wysłane do banku, posiadające komplet wymaganych podpisów. Wysłane do sprawdzenia zlecenie wysłane do banku do sprawdzenia (status niedostępny dla gwarancji handlowej). Do poprawy zlecenie sprawdzone przez Bank, zawierające błędy i odesłane do Użytkownika w celu ich poprawienia (status niedostępny dla gwarancji handlowej) Poprawne zlecenie sprawdzone przez Bank, prawidłowe i odesłane do Użytkownika w celu podpisania (status niedostępny dla gwarancji handlowej). W trakcie realizacji zlecenie wysłane i przyjęte do realizacji w Banku. Zrealizowane zlecenie zostało zrealizowane. Odrzucone zlecenie zostało odrzucone przez Bank. - wybranie tego przycisku wywołuje listę zleceń, według zadanego kryterium wyszukiwania. Finansowanie Handlu 258

259 UWAGA!!! Po wyborze parametrów wyszukiwania konieczne jest wybranie przycisku Pokaż, w przeciwnym razie lista zleceń nie zostanie wyświetlona na stronie. Po kliknięciu w wiersz tabeli ukazywane są szczegóły wybranej pozycji w trybie tylko do odczytu. W przypadku zlecenia w statusie Wersja robocza istnieje możliwość edycji Koszty i prowizje Formularz pozwala na wyświetlenie listy kosztów i prowizji, jakie Użytkownik ponosi z tytułu gwarancji, której szczegóły przegląda. Istnieje możliwość wyszukiwania kosztów i prowizji według następujących kryteriów: Numer Gwarancji Rodzaj Gwarancji Prowizje ( status ) Data rozliczenia - wybranie tego przycisku wywołuje listę prowizji, według zadanego kryterium wyszukiwania. UWAGA!!! Po wyborze parametrów wyszukiwania konieczne jest wybranie przycisku Pokaż, w przeciwnym razie lista prowizji nie zostanie wyświetlona na stronie. Finansowanie Handlu 259

260 W wyniku wyszukiwania prezentowana jest tabela z następującymi danymi: Numer Gwarancji Data rozliczenia Kwota, waluta Tytuł obciążenia Prowizje ( status ) - przycisk umożliwia eksport danych wyświetlonych na podstawie określonych kryteriów wyszukiwania Roszczenia Formularz pozwala na wyświetlenie listy roszczeń (jeśli takie były), które wpłynęły do gwarancji, której szczegóły są przeglądane. Istnieje możliwość wyszukiwania roszczeń według następujących kryteriów: Data roszczenia Status (wszystkie, otwarte, odrzucone, zapłacone)) - wybranie tego przycisku wywołuje listę roszczeń, według zadanego kryterium wyszukiwania. UWAGA!!! Po wyborze parametrów wyszukiwania konieczne jest wybranie przycisku Pokaż, w przeciwnym razie lista roszczeń nie zostanie wyświetlona na stronie. Finansowanie Handlu 260

261 W wyniku wyszukiwania prezentowana jest tabela z następującymi danymi: Data roszczenia Numer gwarancji Kwota roszczenia Status - przycisk umożliwia eksport danych wyświetlonych na podstawie określonych kryteriów wyszukiwania. Po wejściu w jedną z pozycji widocznych na liście wyświetlą się Szczegóły Gwarancji Wzory Gwarancji Zakładka ta udostępnia standardowe wzory gwarancji wystawianych w Banku, w dwóch wersjach językowych do wyboru: polska i angielska. Po kliknięciu w link z wybranym wzorem gwarancji istnieje możliwość otwarcia pliku w formacie DOC lub zapisania go na dysku Beneficjenci Formularz umożliwia przeglądanie listy wprowadzonych do bazy beneficjentów oraz dodawanie nowych beneficjentów. Wyszukiwanie beneficjenta Finansowanie Handlu 261

262 Sekcja umożliwia wyszukanie istniejącego w bazie beneficjenta. Nazwa beneficjenta - opcja ta umożliwia wyszukiwanie beneficjenta według nazwy. - przycisk wywołuję listę beneficjentów według zadanego kryterium wyszukiwania. Lista beneficjentów Prezentowana jest lista wprowadzonych do bazy beneficjentów, domyślnie sortowana alfabetycznie. - przycisk ten powoduje przejście do formularza umożliwiającego dodanie nowego beneficjenta do bazy. - po zaznaczeniu beneficjenta na liście i kliknięciu na przycisk Usuń beneficjenta spowoduje usuniecie go z listy. Po wejściu w jedną z pozycji widocznych na liście wyświetlą się Szczegóły beneficjenta. Pola widoczne na ekranie będą nieaktywne. Finansowanie Handlu 262

263 W celu zmodyfikowania beneficjenta należy wybrać przycisk. Po dokonaniu zmian w danych beneficjenta należy wybrać przycisk Zapisz Lista płatności Formularz ten prezentuje płatności, które były lub będą zrealizowane lub odrzucone w ramach Gwarancji Handlowych Istnieje możliwość wyszukiwani takich płatności po następujących kryteriach: Zleceniodawca opcja widoczna przy pracy w kontekście holdingu Numer rachunku Numer Gwarancji Waluta Data płatności Beneficjent Numer faktury Status płatności Dostępne są następujące statusy: Oczekuje na realizację Odrzucona Zrealizowana - wybranie tego przycisku wywołuje listę płatności, według zadanego kryterium wyszukiwania. Finansowanie Handlu 263

264 Na liście prezentowane są te same pola co w kryteriach wyszukiwania. - przycisk umożliwia eksport danych wyświetlonych na podstawie określonych kryteriów wyszukiwania. Po wejściu w jedną z pozycji widocznych na liście wyświetlą się Szczegóły płatności. - wybranie tego przycisku powoduje powrót do Listy Płatności Szczegółów Gwarancji. - wybranie tego przycisku przekieruje użytkownika do Finansowanie Handlu 264

265 14.4 Inkaso importowe Przegląd inkas importowych Formularz ten pozwala na przeglądanie listy inkas importowych zarejestrowanych przez Bank, otrzymanych bezpośrednio od podawcy lub z banku podawcy. Inkasa można wyszukać po następujących kryteriach: Nazwa firmy opcja dostępna tylko podczas pracy w kontekście holdingu Numer Inkasa Numer referencyjny inkasa nadany przez Bank w momencie rejestracji. Podawca Kwota Inkasa pole wyboru od do Waluta Inkasa Data płatności Inkasa Dana awizacji Inkasa Pokaż tylko inkasa do zapłata Status Inkasa Możliwe do wyboru statusy Inkas: Czynne saldo inkasa jest większe od zera. Zamknięte saldo inkasa jest równe zero. - wybranie tego przycisku wywołuje listę inkas, według zadanego kryterium wyszukiwania. Finansowanie Handlu 265

266 Po wyświetleniu na liście prezentowane są następujące dane: Numer Inkasa. Data awizacji jest równa dacie rejestracji inkasa w systemie Banku. Podawca Kwota Inkasa Saldo Inkasa Data płatności inkasa. Status Inkasa - przycisk umożliwia eksport zaznaczonych danych wyświetlonych na podstawie określonych kryteriów wyszukiwania. Po wejściu w jedną z pozycji widocznych na liście wyświetlą się Szczegóły Inkasa. Finansowanie Handlu 266

267 - otworzy okno szczegóły płatności za Inkaso - wybranie tego przycisku powoduje powrót do Listy Inkas - wybierając przycisk użytkownik drukuje aktualne szczegóły inkasa w formie awizacji. Jeśli Bank otrzyma zmiany do inkasa np. kwoty, to na tym ekranie będzie ona uaktualniona. płatność. - wybranie przycisku przekseruje użytkownika do okna Nowa Finansowanie Handlu 267

268 Historia płatności za inkaso Formularz ten pozwala na wyszukiwanie historii płatności za Inkaso. Wyszukiwanie może odbywać się wg kryteriów: Nazwa firmy pole widoczne podczas pracy w kontekście holdingu. Numer Inkasa. Podawca. Kwota płatności. Waluta płatności. Data płatności do wyboru pokaż ostatni okres lub daty od i do. Status Inkasa do wyboru dwa statusy: czynne i zamknięte. - wybranie tego przycisku wywołuje listę inkas, według zadanego kryterium wyszukiwania. - przycisk umożliwia eksport zaznaczonych danych wyświetlonych na podstawie określonych kryteriów wyszukiwania. Po wybraniu dowolnej wartości w wierszu system prezentuje zakładkę Szczegóły płatności za inkaso Finansowanie Handlu 268

269 - wybranie tego przycisku powoduje powrót do okna z Listą płatności. - po wybraniu tego przycisku wyświetlone zostaną szczegóły inkasa Nowa płatność Formularz ten pozwala na utworzenie płatności za Inkaso. Pola do uzupełnienia: Nazwa firmy pozycja widoczna podczas pracy w kontekście holdingu. Numer Inkasa. Podawca i saldo inkasa są polami nieedytowalnymi, dane są wczytane po wskazaniu inkasa. Rachunek obciążany. Płatność całkowita za Inkaso po zaznaczeniu przycisku Tak system automatycznie podstawi wysokość salda w polu Kwota. Po zaznaczeniu przycisku Nie pole Kwota będzie do edycji i użytkownik musi podać kwotę na jaką chce wykonać zlecenie. Kwota. Dostępne środki pole uzupełnia się po wskazaniu numeru rachunku obciążanego. Kwota odsetek to pole wypełnianie jest tylko wtedy, gdy zgodnie ze szczegółami inkasa podawcy należą się odsetki. Referencje kursu negocjowanego. Data wykonania. Koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. pokrywa pole nieedytowalne wypełnienia automatycznie wg ustaleń inkasa. Koszty inny banków pokrywa - pole do edycji tylko wtedy, gdy w szczegółach inkasa jest informacja, że koszty innych banków pokrywa Płatnik i mogą być odmówione. Jeśli w tym polu znajduje się także kwota kosztów, to należy ją doliczyć do kwoty Finansowanie Handlu 269

270 przelewu. W tym celu w polu Płatność całkowita należy wybrać wartość Nie i wstawić kwotę zlecenia powiększoną o kwotę kosztów. - przycisk pozwala na wyszukanie wprowadzonej nazwy inkasa, a w przypadku jeśli użytkownik nie zna takiego numeru przekseruje do opcji Przegląd Inkas importowych gdzie będzie można wyszukać inkaso za które ma być wykonana płatność. - wybranie tego przycisku spowoduje wyczyszczenie wszystkich dany z płatności Inkasa. - wybranie tego przycisku zapisze płatność w statusie Wersja robocza i będzie ona widoczna w Dyspozycjach płatności. Pola obowiązkowe w wersji roboczej nie są walidowane i nie muszą być wypełnione. - wybranie tego przycisku sprawdzi poprawność wpisywanego zlecenia w przypadku jakiś błędów będą one zaznaczone na czerwono, jak również u góry strony pod nazwą formularz będą wypisane błędy jeżeli płatność będzie prawidłowa zostanie pokazane okno z ekranem pośrednim Zakładka ta zawiera nieedytowalne dane dotyczące wprowadzonego przez użytkownika zlecenia. Finansowanie Handlu 270

271 i poprawienia danych w płatności. - przyciski te pozwalają na powrót do okna edycji i - wybranie tego przycisku pozwoli na zapisanie płatności w statusie Wprowadzona na liście Dyspozycji płatności - Wybranie przycisku powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Po poprawnym podpisaniu dyspozycji status dyspozycji zmienia się na: W trakcie akceptacji - jeżeli nie zostały spełnione schematy akceptacji (dyspozycja wymaga dodatkowego podpisu innego upoważnionego użytkownika) Podpisane - jeżeli schemat akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji dotyczących inkasa) Po podpisaniu dyspozycji aplikacja przekieruje użytkownika na zakładkę Dyspozycje płatności, gdzie podpisana dyspozycja jest widoczna na liście z odpowiednim statusem. - przycisk ten pozwala na podpisanie i/lub wysłanie dyspozycji do banku w zależności od tego czy podpis użytkownika spełnia schematy akceptacji. Wybranie przycisku Podpisz i wyślij powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Finansowanie Handlu 271

272 Jeżeli po podpisaniu dyspozycji schematy akceptacji nie zostały spełnione (użytkownik nie ma jednoosobowego uprawnienia do podpisywania dyspozycji dotyczących Inkas) dyspozycja pozostaje niewysłana w statusie W trakcie akceptacji i jest widoczna na zakładce Dyspozycje płatności. Jeżeli schematy akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji dotyczących Inkas) dyspozycja zostaje wysłana do banku i jest widoczne na zakładce Dyspozycje płatności w statusie Wysłane Dyspozycje płatności Formularz ten pozwala na przeglądanie płatności za Inkaso Filtrowanie odbywa się według następujących kryteriów: Nazwa firmy opcja ta jest widoczna podczas pracy w kontekście holdingu. Podawca. Kwota dyspozycji. Waluta dyspozycji. Data dyspozycji w tej opcji wybieramy pomiędzy opcjami: Pokaż ostatnie i Pokaż za okres. Status dyspozycji. Statusy płatności możliwe do wyboru: Wprowadzona płatność zapisana oczekuje na podpisanie i wysłanie do realizacji W trakcie akceptacji płatność podpisana, ale nie zostały jeszcze spełnione schematy akceptacji (oczekuje na podpis kolejnej osoby ze schematu) Podpisana płatność podpisana, ale nie wysłana do realizacji Oczekuje na realizację płatność wysłana z przyszłą datą realizacji W trakcie realizacji Odrzucona Zrealizowana Usunięta Wersja robocza Finansowanie Handlu 272

273 - wybranie tego przycisku wywołuje listę inkas, według zadanego kryterium wyszukiwania. - wybranie tego przycisku usunie zaznaczone na liście płatność (zmieni status płatności na Usunięta ) - Wybranie przycisku powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Po poprawnym podpisaniu zaznaczonych płatności ich status zmienia się na: Finansowanie Handlu 273

274 W trakcie akceptacji - jeżeli nie zostały spełnione schematy akceptacji (dyspozycja wymaga dodatkowego podpisu innego upoważnionego użytkownika) Podpisane - jeżeli schemat akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji dotyczących inkasa) Po podpisaniu zaznaczonych płatności aplikacja przekieruje użytkownika na zakładkę Dyspozycje płatności, gdzie podpisana dyspozycja jest widoczna na liście z odpowiednim statusem. - przycisk ten pozwala na podpisanie i/lub wysłanie zaznaczonych płatności do banku w zależności od tego czy podpis użytkownika spełnia schematy akceptacji. Wybranie przycisku Podpisz i wyślij powoduje otwarcie okna komponentu podpisu. Jeżeli po podpisaniu dyspozycji schematy akceptacji nie zostały spełnione (użytkownik nie ma jednoosobowego uprawnienia do podpisywania dyspozycji dotyczących Inkas) dyspozycja pozostaje niewysłana w statusie W trakcie akceptacji i jest widoczna na zakładce Dyspozycje płatności. Jeżeli schematy akceptacji zostały spełnione (użytkownik ma jednoosobowe uprawnienie do podpisywania dyspozycji dotyczących Inkas) dyspozycja zostaje wysłana do banku i jest widoczne na zakładce Dyspozycje płatności w statusie Wysłane. Po wybraniu dowolnej wartości w wierszu system w zależności od statusu rekordu prezentuje zakładkę: Szczegóły dyspozycji płatności za inkaso okno pokazuje nieedytowalne dane dotyczące szczegółów dyspozycji, statusu dyspozycji oraz informacje o akcjach pracowników. Płatność za inkaso okno to pozwala na przeglądnie płatność jeszcze nie wysłanych do banku oraz będzie możliwość zmodyfikowania płatności, oraz podpisania i wysłania do realizacji. Finansowanie Handlu 274

275 14.5 Inkaso eksportowe Przegląd inkas eksportowych Formularz ten pozwala na przeglądanie listy inkas eksportowych zgłoszonych przez Użytkownika, zarejestrowanych i wysłanych przez Bank do banku płatnika. Inkasa można wyszukać po następujących kryteriach: Nazwa Firmy pozycja dostępna podczas pracy w kontekście holdingu Numer Inkasa Numer referencyjny inkasa nadany przez Bank w momencie rejestracji. Płatnik Kwota Inkasa pole wyboru od do Waluta Inkasa Data wysłania dokumentów Status Inkasa Możliwe do wyboru statusy Inkas: Czynne saldo inkasa jest większe od zera. Zamknięte saldo inkasa jest równe zero. Finansowanie Handlu 275

276 - wybranie tego przycisku wywołuje listę inkas, według zadanego kryterium wyszukiwania. Po wyświetleniu na liście prezentowane są następujące dane: Numer Inkasa Data wysłania dokumentów Płatnik Kwota Inkasa Saldo Inkasa Data płatności Status Inkasa - przycisk umożliwia eksport zaznaczonych danych wyświetlonych na podstawie określonych kryteriów wyszukiwania. Wybierając dowolna wartość w wierszu prezentowane są szczegóły inkasa eksportowego. Finansowanie Handlu 276

277 - wybranie tego przycisku powoduje powrót do okna z Listą płatności. - otworzy okno szczegóły płatności za Inkaso - wybranie tego przycisku powoduje powrót do okna z Listą płatności. Finansowanie Handlu 277

278 Historia płatności za inkaso Formularz ten pozwala na wyszukiwanie historii płatności za Inkaso. Wyszukiwanie może odbywać się wg kryteriów: Nazwa firmy pole widoczne podczas pracy w kontekście holdingu Numer Inkasa Płatnik Kwota płatności Waluta płatności Data płatności do wyboru pokaż ostatni okres lub daty od i do Status Inkasa do wyboru dwa statusy: czynne i zamknięte - wybranie tego przycisku wywołuje listę inkas, według zadanego kryterium wyszukiwania. - przycisk umożliwia eksport zaznaczonych danych wyświetlonych na podstawie określonych kryteriów wyszukiwania. Po wybraniu dowolnej wartości w wierszu system prezentuje zakładkę Szczegóły płatności za inkaso Finansowanie Handlu 278

279 - wybranie tego przycisku powoduje powrót do okna z Listą płatności. - po wybraniu tego przycisku wyświetlone zostaną szczegóły inkasa Zlecenie inkasa Jest to formularz Zlecenia eksportowego. Dane zleceniodawcy Sekcja pokaże się w czasie pracy w kontekście holdingu, należy wskazać firmę z której zlecenie będzie wysyłane Dane płatnika. W sekcji tej wszystkie pola poza Kod SWIFT są obowiązkowe. Istnieje również możliwość wybrania kontrahenta z bazy danych (jeżeli został wcześniej zdefiniowany w słowniku). Służy do tego pole Identyfikator, w polu tym można wpisać nazwę kontrahenta zapisanego w słownikach lub może zostać puste. Po wybraniu przycisku - system przekieruje użytkownika do zakładki Kontrahenci w Słownikach. Tutaj będzie można wybrać kontrahenta z listy Finansowanie Handlu 279

280 - w przypadku, gdy dane kontrahenta są wypełniane ręcznie i dany kontrahent nie został wcześniej zdefiniowany w bazie, istnieje możliwość dodania go do bazy z tego poziomu. Dane Inkasa W tej sekcji należy wpisać kwotę i walutę inkasa. Lista dokumentów Z rozwijanej listy należy wybrać Typ dokumentu i wybrać przycisk. System rozświetli pole z wybranym dokumentem oraz miejscem na wpisanie szczegółów. Należy także zaznaczyć ilość dołączonych oryginałów lub kopii. Wybranie przycisku spowoduje usunięcie całego wiersza. Wydanie dokumentów W tej sekcji należy określić sposób wydania dokumentów Finansowanie Handlu 280

281 Koszty W tej sekcji należy która ze stron pokrywa poszczególne koszty Inkasa Odmowa zapłaty W tej sekcji należy określić działanie Banku w przypadku odmowy zapłaty za Inkaso Informacje dodatkowe W tej sekcji należy wpisać dane osoby kontaktowej w sprawie danego Inkasa. W oknie tym są dostępne następujące akcje - wybranie tego przycisku pozwoli na zapisanie zlecenia w statusie Wersja robocza, w tej wersji system nie waliduje obowiązkowych pól (mogą zostać puste). - wybranie tego przycisku sprawdzi poprawność wpisywanego zlecenia w przypadku jakiś błędów będą one zaznaczone na czerwono, jak również u góry strony pod nazwą formularz będą wypisane błędy jeżeli płatność będzie prawidłowa zostanie pokazane okno z ekranem pośrednim Ekran pośredni pokazuje wszystkie dane w formacie nie do edycji. Finansowanie Handlu 281

282 - wybranie tego przycisku powoduje powrót do okna z Listą płatności. - wybranie tego przycisku zapisze dane zlecenie i tym samym pozostałe przyciski Drukuj zlecenie i Pokaż listę zleceń staną się aktywne. - wybranie tego przycisku spowoduje otwarcie okna do zapisu zlecenia w formie PDF. Przegląd zleceń - wybranie tego przycisku przekieruje użytkownika do okna Finansowanie Handlu 282

283 Przegląd zleceń Formularz ten pozwala na przeglądanie listy zleceń inkas eksportowych wprowadzonych przez Użytkowników. Filtrowanie odbywa się według następujących kryteriów: Nazwa firmy opcja dostępna podczas pracy w kontekście holdingu Płatnik Kwota zlecenia Data zlecenia Status inkasa - wybranie tego przycisku wywołuje listę inkas, według zadanego kryterium wyszukiwania. Znajdują się tu zlecenia w statusie : Do druku Wydrukowane Wersja robocza Po wybraniu dowolnej wartości w wierszu system w zależności od statusu rekordu prezentuje zakładkę: Finansowanie Handlu 283

284 Zlecenie inkasa eksportowego Szczegóły zlecenia - wybranie tego przycisku powoduje powrót do okna z Przegląd zleceń. - wybranie tego przycisku spowoduje otwarcie okna do zapisu zlecenia w formie PDF. - wybranie tego przycisku spowoduje otwarcie okna Zlecenie inkasa z wpisanymi w nim danymi przelewu powielanego. Finansowanie Handlu 284

285 15. Kredyty Moduł Kredyty korporacyjne zawiera informacje o posiadanych przez Państwa produktach kredytowych, harmonogramie spłat, historii uruchomień i spłat oraz umożliwia pobranie potwierdzeń kredytowych 15.1 Lista produktów kredytowych Na liście prezentowane są produkty kredytowe udostępnione zgodnie z aktualnie obowiązującymi umowami. Na liście prezentowane są następujące typy produktów: kredyt w rachunku kredyt rewolwingowy limit wierzytelności kredyt nieodnawialny dyskonto weksli Po wyborze produktu z listy zaprezentowane zostaną szczegóły wybranego produktu. Przycisk umożliwia wydrukowanie pełnej listy (także wielostronicowej). Przycisk Zmień kontekst pojawia się w przypadku pracy w kontekście holdingu i umożliwia zmianę firmy, dla której mają być prezentowane informacje. Lista może być prezentowana na więcej niż jednej stronie, na ekranie jest przycisk umożliwiający przejście na kolejny ekran. Kredyty 285

286 15.2 Limit wierzytelności Na ekranie zaprezentowane są produkty udostępnione w ramach aktualnie obowiązującej umowy o limit wierzytelności. Pierwsza sekcja prezentuje podstawowe informacje o limicie. Druga sekcja przedstawia następujące grupy produktowe: produkty kredytowe lista rozwijalna prezentująca dostępne produkty kredytowe z możliwością przejścia do szczegółów produktu finansowanie handlu lista rozwijalna prezentująca dostępne produkty finansowania handlu (gwarancje, akredytywy) z możliwością przejścia do modułu Finansowanie handlu walutowe transakcje terminowe i pochodne instrumenty rynku pieniężnego i stopy procentowej instrumenty dłużne instrumenty rynku kapitałowego Przycisk umożliwia wydrukowanie pełnej listy (także wielostronicowej). Przycisk Zmień kontekst pojawia się w przypadku pracy w kontekście holdingu i umożliwia zmianę firmy, dla której mają być prezentowane informacje. Lista może być prezentowana na więcej niż jednej stronie, na ekranie jest przycisk umożliwiający przejście na kolejny ekran. Kredyty 286

287 15.3 Lista kredytów Kredyty odnawialne Na liście prezentowane są kredyty odnawialne udostępnione zgodnie z aktualnie obowiązującymi umowami. Pierwsza sekcja Filtrowanie listy kredytów umożliwia filtrowanie listy według wybranych kryteriów. Po wyborze kryteriów w celu wyświetlenia listy należy wybrać przycisk. Aby zmienić wartości w polach filtra na wartości domyślne należy wybrać przycisk. Druga sekcja przedstawia listę kredytów odnawialnych spełniających zadane w pierwszej sekcji kryteria. Po wyborze produktu z listy zaprezentowane zostaną jego szczegóły. W przypadku, jeżeli jeden kredyt zgodnie z umową podzielony jest na transze, to na ekranie prezentowana jest każda transza oddzielnie z dopiskiem transza w polu rodzaj/nazwa kredytu. Przycisk umożliwia wydrukowanie pełnej listy (także wielostronicowej). Przycisk umożliwia eksport wyświetlonych na liście danych do pliku CSV. Kredyty 287

288 Lista może być prezentowana na więcej niż jednej stronie, na ekranie jest przycisk umożliwiający przejście na kolejny ekran. Po wejściu w widoczny na liście kredyt, pojawią się szczegóły poszczególnych kredytów. Prezentowane na liście są następujące kredyty: Kredyt w rachunku Kredyt rewolwingowy Kredyt w rachunku Ekran przedstawia szczegóły kredytu w rachunku pogrupowane w następujące sekcje: szczegóły kredytu okres kredytowania numery rachunków do rozliczeń opłaty i prowizje Kredyty 288

289 Po wyborze podlinkowanego rekordu Rachunek cesyjny z sekcji Numery rachunków do rozliczeń system prezentuje ekran Historia operacji z modułu Rachunki (pod warunkiem, że użytkownik posiada uprawnienia do podglądu dla tego rachunku). Przycisk umożliwia nadanie indywidualnej nazwy kredytu przez Użytkownika dla potrzeb własnych. Przycisk umożliwia przejście do poprzedniego ekranu (Lista kredytów odnawialnych, Limit wierzytelności lub Lista produktów kredytowych). Przycisk Rachunki. umożliwia przejście do ekranu Historia operacji z modułu Przycisk Należności wymagalne umożliwia przejście do ekranu Należności wymagalne na dzień. Przycisk umożliwia zapisanie danych do pliku PDF Kredyt rewolwingowy Ekran przedstawia szczegóły kredytu rewolwingowego pogrupowane w następujące sekcje: szczegóły kredytu okres kredytowania opłaty i prowizje lista kontraktów (LD) Kredyty 289

290 W sekcji lista kontraktów domyślnie prezentowana jest lista wszystkich istniejących kontraktów (LD). Po wyborze waluty w polu Waluta wykorzystania zostanie zaprezentowana lista kontraktów (LD) dla danej waluty oraz pole maksymalny okres wykorzystania kredytu. Po wyborze kontraktu z listy następuje przekierowanie do ekranu Szczegóły Kontraktu. Przycisk umożliwia nadanie indywidualnej nazwy kredytu przez Użytkownika dla potrzeb własnych. Przycisk umożliwia przejście do poprzedniego ekranu (Lista kredytów odnawialnych, Limit wierzytelności lub Lista produktów kredytowych). Przycisk umożliwia zapisanie danych do pliku PDF. Po wybraniu podlinkowanego numeru kontraktu kredytu rewolwingowego ( ) pojawi się ekran prezentujący szczegóły kontraktu. Kredyty 290

291 Ekran przedstawia szczegóły kontraktu kredytu rewolwingowego pogrupowane w następujące sekcje: szczegóły kontraktu okres kredytowania numery rachunków do rozliczeń Po wyborze podlinkowanego rekordu Rachunek cesyjny z sekcji Numery rachunków do rozliczeń system prezentuje ekran Historia operacji z modułu Rachunki (pod warunkiem, że użytkownik posiada uprawnienia do podglądu dla tego rachunku). Przycisk umożliwia przejście do ekranu Szczegóły kredytu rewolwingowego. Przycisk umożliwia przejście do ekranu Historia uruchomień i spłat dla danego kontraktu (LD). Przycisk danego kontraktu (LD). umożliwia przejście do ekranu Harmonogram spłat dla Kredyty 291

292 Przycisk Należności wymagalne umożliwia przejście do ekranu Należności wymagalne dla danego kontraktu (LD). Przycisk umożliwia zapisanie danych do pliku PDF Kredyty nieodnawialne Na liście prezentowane są kredyty nieodnawialne udostępnione zgodnie z aktualnie obowiązującymi umowami. Pierwsza sekcja Filtrowanie listy kredytów umożliwia filtrowanie listy według wybranych kryteriów. Po wyborze kryteriów w celu wyświetlenia listy należy wybrać przycisk przycisk.. Aby zmienić wartości w polach filtra na wartości domyślne należy wybrać Druga sekcja przedstawia listę kredytów nieodnawialnych spełniających zadane w pierwszej sekcji kryteria. Po wyborze produktu z listy zaprezentowane zostaną jego szczegóły. W przypadku, jeżeli jeden kredyt zgodnie z umową podzielony jest na transze, to na ekranie prezentowana jest każda transza oddzielnie z dopiskiem transza w polu rodzaj/nazwa kredytu. Przycisk umożliwia wydrukowanie pełnej listy (także wielostronicowej). Przycisk pliku CSV. umożliwia eksport wyświetlonych na liście danych do Lista może być prezentowana na więcej niż jednej stronie, na ekranie jest przycisk umożliwiający przejście na kolejny ekran. Kredyty 292

293 Po wejściu w widoczny na liście kredyt, pojawią się szczegóły danego kontrahenta. Ekran przedstawia szczegóły kredytu nieodnawialnego pogrupowane w następujące sekcje: szczegóły kredytu okres kredytowania opłaty i prowizje lista kontraktów (LD) W sekcji lista kontraktów domyślnie prezentowana jest lista wszystkich istniejących kontraktów (LD). Po wyborze waluty w polu Waluta wykorzystania zostanie zaprezentowana lista kontraktów (LD) dla danej waluty oraz pole maksymalny okres wykorzystania kredytu. Po wyborze kontraktu z listy następuje przekierowanie do ekranu Szczegóły Kontraktu. Przycisk umożliwia nadanie indywidualnej nazwy kredytu przez Użytkownika dla potrzeb własnych. Przycisk umożliwia przejście do poprzedniego ekranu (Lista kredytów nieodnawialnych lub Lista produktów kredytowych). Przycisk umożliwia zapisanie danych do pliku PDF. Po wejściu w podlinkowany numer kontraktu kredytu nieodnawialnego, pojawi się ekran prezentujący szczegóły kontraktu. Kredyty 293

294 Ekran przedstawia szczegóły kontraktu kredytu nieodnawialnego pogrupowane w następujące sekcje: szczegóły kontraktu okres kredytowania numery rachunków do rozliczeń Po wyborze podlinkowanego rekordu Rachunek cesyjny z sekcji Numery rachunków do rozliczeń system prezentuje ekran Historia operacji z modułu Rachunki (pod warunkiem, że użytkownik posiada uprawnienia do podglądu dla tego rachunku). Przycisk umożliwia przejście do ekranu Szczegóły kredytu nieodnawialnego. Przycisk umożliwia przejście do ekranu Historia uruchomień i spłat dla danego kontraktu (LD). Ekran umożliwia podgląd historii uruchomień i spłat dla wybranego kontraktu (LD). W sekcji Filtrowanie harmonogramu spłat należy wybrać okres, za jaki ma być wyświetlona historia. Po wyborze kryteriów w celu wyświetlenia historii należy wybrać przycisk. Następnie wyświetli się historia uruchomień i spłat dla wybranego kontraktu (LD) za wybrany okres. W R-Online Biznes dostępna jest historia od dnia r. lub od dnia pierwszego uruchomienia kontaktu, jeśli uruchomienie nastąpiło po tej dacie, do dnia bieżącego. Kredyty 294

295 Aby zmienić wartości w polach filtra na wartości domyślne należy wybrać przycisk. Przycisk umożliwia przejście do ekranu Szczegóły kontraktu (LD). Przycisk umożliwia zapisanie danych z tabeli w pliku PDF. Przycisk do pliku CSV. umożliwia eksport wyświetlonych na liście danych Historia może być prezentowana na więcej niż jednej stronie, na ekranie jest przycisk umożliwiający przejście na kolejny ekran. Przycisk danego kontraktu (LD). umożliwia przejście do ekranu Harmonogram spłat dla Ekran umożliwia podgląd harmonogramu spłat dla wybranego kontraktu (LD). W sekcji Filtrowanie harmonogramu spłat należy wybrać okres, za jaki ma być wyświetlony harmonogram. Po wyborze okresu w celu wyświetlenia harmonogramu należy wybrać przycisk Następnie wyświetli się harmonogram spłat dla wybranego kontraktu (LD) za wybrany okres. W R-Online Biznes dostępny jest harmonogram od dnia bieżącego do końca okresu kredytowania. Aby zmienić wartości w polach filtra na wartości domyślne należy wybrać przycisk. Przycisk umożliwia przejście do ekranu Szczegóły Kontraktu (LD). Przycisk umożliwia zapisanie danych z tabeli w pliku PDF. Przycisk pliku CSV. umożliwia eksport wyświetlonych na liście danych do Harmonogram może być prezentowany na więcej niż jednej stronie, na ekranie jest przycisk umożliwiający przejście na kolejny ekran. Przycisk Należności wymagalne umożliwia przejście do ekranu Należności wymagalne dla danego kontraktu (LD). Ekran umożliwia podgląd listy należności wymagalnych wybranego kontraktu (LD). Kredyty 295

296 Przycisk umożliwia przejście do ekranu Szczegóły Kontraktu (LD). Przycisk umożliwia wydrukowanie zawartości ekranu. Przycisk pliku CSV. umożliwia eksport wyświetlonych na liście danych do Lista należności wymagalnych dla kontraktu (LD) może być prezentowana na więcej niż jednej stronie, na ekranie jest przycisk umożliwiający przejście na kolejny ekran. Przycisk umożliwia zapisanie danych do pliku PDF Dyskonto weksli Na liście prezentowane są limity na dyskonto weksli udostępnione zgodnie z aktualnie obowiązującymi umowami. Po wyborze limitu z listy zaprezentowana zostanie lista zdyskontowanych weksli w ramach danej umowy. Przycisk umożliwia wydrukowanie pełnej listy (także wielostronicowej). Przycisk pliku CSV. umożliwia eksport wyświetlonych na liście danych do Przycisk Zmień kontekst pojawia się w przypadku pracy w kontekście holdingu i umożliwia zmianę firmy, dla której mają być prezentowane informacje. Lista może być prezentowana na więcej niż jednej stronie, na ekranie jest przycisk umożliwiający przejście na kolejny ekran. Po wejściu w widoczny na liście limit pojawi się lista weksli zdyskontowanych. Na liście prezentowane są zdyskontowane weksle w ramach danej umowy. Pierwsza sekcja przedstawia podstawowe informacje dotyczące wybranego limitu na dyskonto weksli. Druga sekcja prezentuje listę zdyskontowanych weksli wraz ze szczegółami. Kredyty 296

297 Przycisk umożliwia przejście do ekranu Dyskonto weksli. Przycisk umożliwia wydrukowanie pełnej listy (także wielostronicowej). Przycisk do pliku CSV. umożliwia eksport wyświetlonych na liście danych Lista może być prezentowana na więcej niż jednej stronie, na ekranie jest przycisk umożliwiający przejście na kolejny ekran. Po wybraniu jednej z pozycji listy otworzy się okno ze szczegółami. Ekran prezentuje szczegóły wybranego weksla. Przycisk Przycisk umożliwia przejście do ekranu Lista weksli zdyskontowanych. umożliwia wydrukowanie zawartości ekranu Harmonogram spłat Ekran umożliwia podgląd harmonogramu spłat dla wybranego kontraktu (LD). W sekcji Filtrowanie harmonogramu spłat należy uzupełnić wszystkie pola filtra. Po wyborze kryteriów w celu wyświetlenia harmonogramu należy wybrać przycisk. Następnie wyświetli się harmonogram spłat dla wybranego kontraktu (LD) za wybrany okres. Kredyty 297

298 W R-Online Biznes dostępny jest harmonogram od dnia bieżącego do końca okresu kredytowania. Aby zmienić wartości w polach filtra na wartości domyślne należy wybrać przycisk. Przycisk umożliwia zapisanie danych z tabeli w pliku PDF. Przycisk do pliku CSV. umożliwia eksport wyświetlonych na liście danych Harmonogram może być prezentowany na więcej niż jednej stronie, na ekranie jest przycisk umożliwiający przejście na kolejny ekran Historia uruchomień i spłat Ekran umożliwia podgląd historii uruchomień i spłat dla wybranego kontraktu (LD). W sekcji Filtrowanie historii uruchomień i spłat należy uzupełnić wszystkie pola filtra. Po wyborze kryteriów w celu wyświetlenia historii należy wybrać przycisk. Następnie wyświetli się historia uruchomień i spłat dla wybranego kontraktu (LD) za wybrany okres. Kredyty 298

299 W R-Online Biznes dostępna jest historia uruchomień i spłat kontraktu od dnia r. lub od dnia pierwszego uruchomienia kontaktu, jeśli uruchomienie nastąpiło po tej dacie, do dnia bieżącego. Aby zmienić wartości w polach filtra na wartości domyślne należy wybrać przycisk. Przycisk umożliwia zapisanie danych z tabeli w pliku PDF. Przycisk pliku CSV. umożliwia eksport wyświetlonych na liście danych do Historia uruchomień i spłat może być prezentowana na więcej niż jednej stronie, na ekranie jest przycisk umożliwiający przejście na kolejny ekran Należności wymagalne Ekran prezentuje listę należności wymagalnych na dzień bieżący dla wszystkich dostępnych produktów kredytowych. W przypadku należności z tytułu kredytów w rachunku na liście zostanie zaprezentowany numer umowy oraz numer rachunku. W przypadku należności z tytułu pozostałych produktów kredytowych na liście zostanie zaprezentowany numer umowy wraz z numerem kontraktu (LD). Po wyborze z listy podlinkowanej należności z tytułu kontraktu zaprezentowany zostanie ekran Należności wymagalne dla kontraktu. Kredyty 299

300 Przycisk Zmień kontekst pojawia się w przypadku pracy w kontekście holdingu i umożliwia zmianę firmy, dla której mają być prezentowane informacje. Przycisk umożliwia wydrukowanie zawartości ekranu. Przycisk pliku CSV. umożliwia eksport wyświetlonych na liście danych do 15.8 Potwierdzenia Ekran umożliwia pobranie potwierdzeń zmiany stopy procentowej (dla kredytów nieodnawialnych) lub okresowych rozliczeń (dla kredytów rewolwingowych) dla wybranego kontraktu (LD). Potwierdzenia dostępne są w pliku PDF. W sekcji Filtrowanie listy potwierdzeń należy uzupełnić wszystkie pola filtra. Po wyborze kryteriów w celu wyświetlenia listy potwierdzeń należy wybrać przycisk. Następnie wyświetli się lista potwierdzeń dla wybranego kontraktu (LD) za wybrany okres. Dostępne są potwierdzenia generowane od lipca Kredyty 300

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści 1. Instalacja aplikacji Comarch Crypto Provider w systemie Windows....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu Raiffeisen on-line dla Klientów instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu Raiffeisen on-line dla Klientów instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu Raiffeisen on-line dla Klientów instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 4 2. WYMAGANIA SYSTEMU... 5 3. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 3.1 INTERNET EXPLORER 6.0... 6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Instalacja komponentu podpisu elektronicznego

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Instalacja komponentu podpisu elektronicznego PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Instalacja komponentu podpisu elektronicznego Mistrzowska Bankowość Korporacyjna 1. Co to jest komponent podpisu elektronicznego i do czego służy? Komponent

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Korporacyjnego

Podręcznik Klienta Korporacyjnego Podręcznik Klienta Korporacyjnego SGB-Bank S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Eksport

CitiDirect Online Banking Eksport CitiDirect Online Banking Eksport CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji.

Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji. Pytania i odpowiedzi LOGOWANIE Jakie metody logowania dostępne są w systemie? Dostępne metody logowania to: Identyfikator i hasło maskowane. lub Identyfikator i certyfikat zapisany na karcie mikroprocesorowej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego.

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. SPIS TREŚCI: 1. Instalacja czytnika kart procesorowych...3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Symfonia e-dokumenty Strona 2 z 27 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu DZ Internet

Prezentacja systemu DZ Internet Prezentacja systemu DZ Internet Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy Państwu system bankowości internetowej DZ Internet. Na dalszych stronach opisane zostały funkcjonalności, metody logowania

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo