DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na potrzeby serwerowni w SP ZOZ w Toszku LOKALIZACJA: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 WYKONAŁ: Ganso Sp. z o.o. ul. Podwale 128F Jaworzno Opracował Imię, nazwisko, uprawnienia Podpis i pieczęć mgr inż. Adam Głowacz upr. SLK/4350/PWOS/12 DATA: luty 2015

2 OPIS TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI I. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 USTALENIA FORMALNO PRAWNE 2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 3. ZAŁOŻENIA I DANE OGÓLNE 3.1 DANE PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 3.2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 4. WYTYCZNE BRANŻOWE 4.1 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 4.2 BRANŻA ELEKTRYCZNA 4.3 AUTOMATYKA 4.4 BRANŻA WOD. KAN. 5. WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI 5.1 KLIMATYZACJA 5.2 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 5.3 PRÓBY SZCZELNOŚCI 5.4 WYTYCZNE EKSPLOATACJI 5.5 INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 6. UWAGI KOŃCOWE 7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW II. SPIS RYSUNKÓW 1. RZUT PARTERU INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI K-1 2. PRZEKRÓJ A-A - INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI K-2 Strona 2 z 12

3 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji dla: Adaptacja budynku archiwum na potrzeby serwerowni w SP ZOZ w Toszku. Zakres opracowania obejmuje dobór urządzeń, zaprojektowanie tras przewodów freonowych oraz zestawienie materiałów. Niniejsze opracowanie nie obejmuje: - zasilania elektrycznego urządzeń, - robót budowlanych i konstrukcyjnych. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 USTALENIA FORMALNO PRAWNE Projekt opracowano odpowiednio do obowiązujących uzgodnień i warunków realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiającemu. Realizacja projektu po upływie 24 miesięcy od daty przekazania opracowania Zamawiającemu, wymagać będzie aktualizacji przyjętych w projekcie uzgodnień i dostosowania rozwiązań projektowych do wymagań aktualnych Polskich Norm i innych przepisów, oraz do aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw. 2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania są: umowa zawarta z Zamawiającym podkłady architektoniczne uzgodnienia międzybranżowe oprogramowanie inżynierskie wspomagające projektowanie Dz. U. 2002r nr 75 poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami oraz ze wszystkimi normami wymienionymi w tym rozporządzeniu Dziennik Ustaw Nr 169/2003r poz Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. PN-87/B-02151/01 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-78/B Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego PN-89/B Zasady wykonywania i oznaczania rysunku technicznego w wentylacji i klimatyzacji Opracowania pomocnicze: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL. 3. ZAŁOŻENIA I DANE OGÓLNE 3.1 DANE PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ Zgodnie z wytycznymi inwestora projektowane urządzenia zlokalizowane w pomieszczeniu serwerowni będą emitować maksymalne zyski ciepła na poziomie 40 kw przez cały rok. Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym urządzenia będą emitować maksymalnie 6 kw. Strona 3 z 12

4 Do obliczeń zysków ciepła przyjęto następujące dane: - parametry powietrza wewnętrznego ZIMA temperatura powietrza w pomieszczeniu 20 C. wilgotność względna w pomieszczeniu - wynikowa (nieregulowana) LATO temperatura powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych t = 22 +/- 2 C wilgotność względna w pomieszczeniu [%] - parametry powietrza zewnętrznego ZIMA strefa klimatyczna III temperatura suchego termometru ts = -20 C entalpia powietrza i = - 18,4 kj/kg zawartość wilgoci, wilgotność bezwzględna x = 0,8 g/kg wilgotność względna powietrza =100% LATO strefa klimatyczna II temperatura suchego termometru ts = 30 C entalpia powietrza i = 60,6 kj/kg zawartość wilgoci, wilgotność bezwzględna x = 11,9 g/kg wilgotność względna powietrza =45% Instalacja wentylacyjna nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i pozostaje bez zmian. 3.2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Dla pomieszczenia serwerowni zlokalizowanego w istniejącym budynku projektuje się instalację klimatyzacji opartą o szafy klimatyzacji precyzyjnej. Jednostki klimatyzacji precyzyjnej w wykonaniu wewnętrznym o mocy chłodniczej 20 kw każda przystosowane do pracy redundantnej. Przewody freonowe z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej prowadzone zgodnie z rysunkiem K-1. Nawiew powietrza do pomieszczenia serwerowni będzie się odbywał za pomocą kratek nawiewnych modułowych o wymiarach 600x600 mm wyposażonych w przepustnice powietrza zlokalizowanych w podłodze podniesionej pomieszczenia. Powietrze doprowadzone będzie do pomieszczenia kanałowo. Zakończenie kanału osiatkować zgodnie z rysunkiem K-1. Dodatkowo na kanałach nawiewnych zamontowane będą przepustnice regulacyjne z siłownikami sterowanymi z szaf klimatyzacji precyzyjnych. Dodatkowo na przejściu przez przegrody oddzielenie pożarowego przewiduje się zastosowanie klap ppoż. Sterowanych z układu gaszenia pożaru. Wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą osiatkowanych kanałów wentylacyjny zakończony na wewnętrznej ścianie pomieszczenia serwerowni między pomieszczeniami serwerowni a pomieszczeniem techniczno kablowym. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane będą na zewnętrznej ścianie pomieszczenia 4 pom. Techniczno - kablowego. Jednostki zewnętrzne montować na wys. min. 0,4 m nad poziomem terenu w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi (np. śnieg). Skropliny z jednostki wewnętrznej należy odprowadzić za pomocą pompek skroplin montowanych fabrycznie a następnie grawitacyjnie do pionu kanalizacyjnego w umywalni. Włączenie należy wykonać z zastosowaniem syfonu np. typu SF. Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej bezpośrednio na teren przylegający do jednostki. Dodatkowo dla umożliwienia odpowiedniej pracy szafy klimatyzacji precyzyjnej przewiduje się doprowadzenie zimnej wody wodociągowej z pomieszczenia Umywalni. Rury prowadzić pod stropem. Przed każdą z szaf klimatyzacji precyzyjnej zastosować zawór odcinający. Strona 4 z 12

5 Projektowane jednostki będą posiadały rozwiązania konstrukcyjne zapewniające frontowy dostęp do wszystkich komponentów umożliwiając inspekcję i czynności serwisowe. Urządzenia ponadto charakteryzować będą się: - Rama nośna Podstawa wykonana z tłoczonej blachy aluminiowej malowanej proszkowo. Górny i dolny wieniec ramy wykonany z malowanych proszkowo profili aluminiowych. Profile wewnętrznego szkieletu zaopatrzone w specjalny system uszczelnień, zabezpieczający przed nieszczelnościami przedziału powietrznego. Panele obudowy wykonane ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo i zabezpieczonych zewnętrznie filmem PCV. Od wewnątrz izolowane materiałem dźwiękochłonnym. Przedział techniczny i elektryczny odseparowany od przepływającego powietrza. - sekcja filtracyjna Zmywalny filtr powietrza klasy F7 (EN );syntetyczny, Presostat różnicowy z sygnalizacją stanu zanieczyszczeni filtra. - sekcja parownika Wymiennik chłodnicy wykonany z wewnętrznie karbowanych rur Cu oraz profilowanych lameli Al. Zaprojektowany dla zapewnienia maksymalnych współczynników wymiany ciepła oraz zminimalizowania oporów przepływu powietrza i chłodziwa. Rama ze stali ocynkowanej Miedziane orurowanie z izolacją antykondensacyjną Aluminiowa taca ociekowa skroplin z elastycznym przyłączem z PVC - sekcja wentylatora Odśrodkowe wentylatory nawiewne z łopatami odgiętymi do tyłu, jednostronnie ssące bez obudowy typu PLUG FAN, połączone bezpośrednio z silnikiem z zewnętrznym rotorem. Silnik typu EC (elektronicznie komutowany), sterowany sygnałem 0-10V z mikroprocesora. Czujnik temperatury na ssaniu. Siatka ochronna z gumowymi podkładkami. - obieg chłodniczy Elementy każdego z obiegów chłodniczych: Termostatyczny zawór rozprężny Wziernik ze wskaźnikiem zawilgocenia. Filtr osuszacz z odkwaszaczem na linii cieczowej. Przetworniki ciśnienia z odczytem, funkcjami kontrolnymi i zabezpieczającymi, zamontowane na ssaniu i tłoczeniu czynnika. Presostat wysokiego ciśnienia z resetem manualnym. Zbiornik ciekłego czynnika z osprzętem. Obieg chłodniczy z rur miedzianych z izolacją przeciwwilgociową linii ssawnej. Elastyczne kapilary osprzętu systemu chłodniczego. Ładunek czynnika R410A. Zawory odcinające na linii gazowej i cieczowej do podłączenia do zdalnego skraplacza chłodzonego powietrzem. Regulacja ciśnienia skraplania przez zmianę prędkości obrotowej skraplacza - sterowanie sygnałem 0 10V. - mikroprocesorowy system kontroli Mikroprocesor z wyświetlaczem graficznym, do zarządzania i monitorowania stanu pracy i alarmu. Styki bezpotencjałowe alarmu ogólnego. Liczniki godzin pracy komponentów. Pamięć typu "FLASH" zachowująca dane w przypadku awarii zasilania. menu zabezpieczone hasłem. Wyjście do sieci LAN, porty szeregowe do głównych protokołów komunikacyjnych. - akcesoria zawór elektromagnetyczny na linii cieczowej Strona 5 z 12

6 kompensatory mocy biernej sprężarek (cos ϕ = 0,9) fabryczny stojak do wysokości 510 mm pompka skroplin przepustnica wielopłaszczyznowa w ramie nośnej, z siłownikiem zarządzanym ze sterownika urządzenia, do umieszczenia pod urządzeniem alarm zabrudzonych filtrów alarm wody na podłodze funkcja monitorowania poboru prądu przez silnik wentylatora. karta zegarowa sterownika karta rozszerzeń sterownika (możliwość zdefiniowania 3 alarmów na oddzielnych stykach bezpotencjałowych, wejście alarmu pożarowego, wejście alarmu zewnętrznego innego niż pożarowy) - sprężarki Hermetyczne typu SCROLL, optymalizowane do współpracy z czynnikiem chłodniczym R410A. Regulacja wydajności typu ON / OFF (0 / 100% każdej sprężarki). 2-pole 3-fazowe silniki sprężarek z bezpośrednim rozruchem (możliwy soft-starter) Grzałka karteru Termiczne zabezpieczenie silników sprężarek z wewnętrznym czujnikiem temperatury. Przyłącze w klasie szczelności IP54. Amortyzatory gumowe. PANEL ELEKTRYCZNY Zgodnie z normą EN , zawierający: Wyłącznik główny z zamkiem zabezpieczającym Magneto-termiczny wyłącznik/lub bezpieczniki każdej ze sprężarek Magneto-termiczny wyłącznik/lub bezpieczniki wentylatorów i pomp (jeśli zainstalowane). Styczniki każdego z odbiorów. Transformator pomocniczy zasilania obwodów sterowania i procesora. Zasilanie elektryczne: 400/3/50+N Podstawowe parametry szaf klimatyzacji precyzyjnej WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA Całkowita kw 21,6 Jawna kw 20,6 Temperatura powietrza wlotowego C 24 Wilgotność względna % 45 Moc wejściowa sprężarki kw 5,62 Pobór prądu sprężarki A 10,7 WENTYLATORY EC il. 1 Przepływ powietrza m³/h 5800 Spręż dyspozycyjny Pa 150 Całkowita moc wejściowa kw 0,63 Max pobór prądu FLA A 4,3 SPRĘŻARKI scroll Ilość il. 1 Max pobór prądu FLA A 15 Prąd startowy LRA A 101 Stopnie wydajności il. M FILTRY POWIETRZA il. 2 Klasa F7 CZYNNIK CHŁODNICZY R410A Strona 6 z 12

7 Całkowity ładunek czynnika kg 6,8 Obiegi gazowe il. 1 ZASILANIE V-ph-Hz N WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ CAŁEGO UKŁADU EER = Energy Efficiency Ratio kw/kw 3,19 1 m w wolnej przestrzeni (ISO3744) od strony tłocznej wentylatora od frontu urządzenia db(a) db(a) 62,2 48,2 WYMIARY Szerokość mm 1085 Głębokość mm 750 Wysokość mm 1925 WAGA NETTO kg 318 ZDALNE SKRAPLACZE Temp. Otoczenia C 35 Ilość il. 1 WENTYLATORY il. 1 Przepływ powietrza m³/h 9500 Nominalna moc mechaniczna kw 0,53 Max pobór prądu FLA A 2,85 ZASILANIE V-ph-Hz m w wolnej przestrzeni (ISO3744) db(a) 67 5 m w wolnej przestrzeni db(a) 56,1 10 m w wolnej przestrzeni db(a) 50,5 WYMIARY Długość mm 1400 Szerokość mm 665 Wysokość WAGA NETTO mm kg NAWILŻACZ Wydajność kg/h 3 Pobór mocy kw 2,3 Pobór prądu A 3,2 W pomieszczeniu technicznym projektuje się dodatkową klimatyzację typu split w celu odprowadzenia zysków ciepła z UPS-ów których maksymalne zyski ciepła wynoszą 6 kw. Przewiduje się zastosowanie dwóch układów o mocy chłodniczej 6 kw każdy przeznaczonych do redundantnej pracy całorocznej. Urządzenia będą posiadały funkcję auto restart która w przypadku chwilowego zaniku zasilania i jego ponownym przywróceniu włączy automatycznie klimatyzację z pamięcią wcześniej nastawionych parametrów. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane będą w pobliżu skraplaczy klimatyzacji precyzyjnej. Przewiduje się montaż jednostki jedna nad drugą. Wewnętrzne jednostki projektuje się jako ścienne wyposażone w pompki skroplin. Skropliny odprowadzane będą do kanalizacji zbiorczym przewodem zgodnie z rysunkiem K-1. Strona 7 z 12

8 4. WYTYCZNE BRANŻOWE 4.1 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA Wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostkę zewnętrzną. Zaprojektować przebicia w przegrodach dla prowadzenia przewodów klimatyzacyjnych i odprowadzenia skroplin. Zakłada się prowadzenie przewodów klimatyzacyjnych w białych korytach instalacyjnych PVC. 4.2 BRANŻA ELEKTRYCZNA Doprowadzić zasilanie do szaf klimatyzacji precyzyjnych oraz zdalnych skraplaczy tj: - szafa klimatyzacji precyzyjnej 2x 9 [kw], 400 [V] - jednostka wewnętrzna2x 0,53 [kw], 230 [V] (zasilanie z jednostki wewnętrznej), - klapa ppoż. 4x 0,05 [kw], 230 [V] 4.3 AUTOMATYKA Pełna automatyka producenta szaf klimatyzacji precyzyjnej m.in. układ pracy całorocznej, pracy redundantnej, układ zasilania i sterowania przepustnicami kanałowymi. 5. WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI 5.1 KLIMATYZACJA Rozprowadzenie instalacji chłodu projektuje się za pomocą rur miedzianych chłodniczych wstępnie zaazotowanych izolowanych fabrycznie. Należy stosować rury w całości, jednak, jeśli będzie konieczność ich łączenia należy to wykonać poprzez lutowanie w osłonie azotu. W trakcie wykonywania instalacji rurociągi należy zabezpieczyć przez zanieczyszczeniami stałymi i dostępem wilgoci z powietrza zewnętrznego. Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności i po jej pozytywnym wyniku wykonać próżnię w instalacji. Rurociągi na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych poprzez nałożenie płaszcza stalowego z blachy ocynkowanej. 5.2 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE Przewody i kształtki nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Pozostałe elementy, tj. konstrukcje wsporcze o odcinki przewodów po przejściu przez przegrody zewnętrzne należy oczyścić do drugiego stopnia czystości zgodnie z PN-7-/M Elementy ocynkowane należy przed pomalowaniem odtłuścić. Następnie wszystko pomalować farbą poliwinylową do bezpośredniego malowania blach ocynkowanych. 5.3 PRÓBY SZCZELNOŚCI Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji klimatyzacyjnej, a po jej zakończeniu wykonać próżnię oraz uzupełnić czynnik chłodniczy w ilości zgodnej z dtr klimatyzatorów. Strona 8 z 12

9 5.4 WYTYCZNE EKSPLOATACJI Należy wykonać okresowe przeglądy stanu konstrukcji wsporczych pod urządzenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy je niezwłocznie usunąć poprzez zabezpieczenie lakierami antykorozyjnymi. Należy wykonać okresowe pomiary parametrów pracy urządzeń oraz przeglądy stanu instalacji elektrycznej. Czynności związane z eksploatacją i konserwacją należy wykonywać zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczanymi wraz z urządzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzania okresowych przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis. 5.5 INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót: - zagrożenie upadkiem z wysokości przy wykonywaniu prac montażowych - urazy od spadających przedmiotów z wysokości zagrożenie dla osób znajdujących się w otoczeniu - potknięcie, upadek wszystkie prace budowlano montażowe w obiekcie - skaleczenia - używanie ostrych narzędzi podczas prac montażowych, oraz krawędzie elementów budowlanych - uraz odpryskami prace montażowe z użyciem elektronarzędzi - zaprószenie oka prace budowlane, kucie, stosowanie materiałów izolacyjnych hałas używanie elektronarzędzi podczas prac montażowych Instruktaż pracowników Bezpośredni nadzór nad BHP sprawują kierownik budowy i uprawnione osoby, które przed przystąpieniem do prac: - przeprowadzą instruktaż pracowników wykonujących czynności budowlane, montażowe - poinformują pracowników o możliwości wystąpienia zagrożeń wg pkt 3 - poinformują pracowników o konieczności stosowania zabezpieczeń oraz środków ochrony indywidualnej ze względu na istniejące zagrożenia - poinformują o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrożenia Prace specjalistyczne wykonują pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejść szkolenia okresowe i stanowiskowe w zakładzie pracy, oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno być wyznaczone miejsce z podstawowym sprzętem gaśniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie należy wyznaczyć trasy zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. Na trasach tych zabrania się składowania materiałów. Wszelkie roboty winne być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.. Strona 9 z 12

10 6. UWAGI KOŃCOWE Adaptacja budynku archiwum na potrzeby serwerowni w SP ZOZ w Toszku a) Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji należy ją wyregulować w celu uzyskania projektowanych parametrów pracy. b) Jeżeli będą wynikać kolizje z przewodami klimatyzacyjnymi i nie będzie możliwości ich przesunięcia to w miejscu kolizji można lokalnie obniżyć sufit lub wystające elementy obudować, po otrzymaniu uprzedniej akceptacji architekta. Rozwiązanie to należy traktować jako wyjątkową sytuację i stosować tylko w przypadku jedynego, możliwego rozwiązania. c) Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac. d) Montaż urządzeń i elementów klimatyzacyjnych należy wykonywać zgodnie z wytycznymi ich producentów ( DTR, instrukcje montażowe, aprobaty techniczne itp.). e) Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty, świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane prze COBRTI INSTAL. f) Otwory w przegrodach budowlanych żelbetowych nie ujęte w branży architektury i konstrukcji oraz otwory w przegrodach murowanych i lekkich, wykonawca instalacji zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie. g) Wszelkie zmiany tras oraz wynikające z tego ewentualne kolizje Wykonawca powinien rozwiązać i wykonać na własny koszt. h) W czasie budowy prace montażowe instalacji klimatyzacji należy koordynować z pracami montażowymi innych branż. Szczególnie dotyczy to montażu pionów klimatyzacji. i) Kompensację rur należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu rur. j) Instalacja ma być wykonana zgodnie z dokumentacją. Wszelkie zmiany w dokumentacji wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję, instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę za zgodą Zamawiającego w trakcie budowy musza być uzgodnione z Projektantem. k) Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji materiałów należy traktować tak jakby były ujęte w obu. l) Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte specyfikacją oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. Przedstawione typy i producenci urządzeń w opisie technicznym i specyfikacji materiałowej mają na celu określenie standardu wykonania instalacji. Wszelkie zmiany urządzeń na innych producentów muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i projektanta. Strona 10 z 12

11 7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Zestawienie materiałów nr nazwa wielkość 1 kanał prostokątny x118 2 klapa ppoż. z funkcją komfort 3 kanał prostokątny x319 przepustnica regulacyjna z siłownikiem 4 szczelna 5 redukcja prostokątna 1000x3000x 6 kanał prostokątny x118 7 klapa ppoż. z funkcją komfort 8 kanał prostokątny x319 przepustnica regulacyjna z siłownikiem 9 szczelna 10 redukcja prostokątna 1000x3000x 11 kanał prostokątny 650x1000x kolano prostokątne redukcyjne 650x1000x5000x redukcja prostokątna 500x1100x500x kanał prostokątny 1100x500x klapa ppoż. z funkcją komfort 1100x kanał prostokątny 1100x500x kanał prostokątny 650x1000x kolano prostokątne redukcyjne 650x1000x5000x redukcja prostokątna 1100x500x1000x kanał prostokątny 1100x500x klapa ppoż. z funkcją komfort 1100x kanał prostokątny 1100x500x200 - kratka wentylacyjna podłogowa z przepustnicą regulacyjną o wymiarach 600x600 mm montowana w podłodze podniesionej, Af = 0,158 [m 2 ] izolacja termiczna i przeciwwilgociowa na bazie kauczuku syntetycznego o grubości 20 mm 12 [kpl.] 21 [m 2 ] Strona 11 z 12

12 Zestawienie materiałów nr nazwa wielkość - szafa klimatyzacji precyzyjnej o wydajności chłodniczej Qchł = 20 [kw] wyposażona w zdalny skraplacz, automatykę, nawilżacz parowy, system osuszania oraz pompką skroplin 2 [kpl.] jednostka klimatyzacji typu split ( jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna) o mocy chłodniczej 6 [kw] przeznaczona do pracy całorocznej z funkcją redundancji. Jednostki wewnętrzne wyposażone w pompki skroplin rura chłodnicza miedziana w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego 6.35[mm] 2 [kpl.] 12 [mb] rura chłodnicza miedziana w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego [mm] 12 [mb] - rura chłodnicza miedziana w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego Ø16 [mm] 20 [mb] - rura chłodnicza miedziana w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego Ø18 [mm] 20[mb] - rura klejona PVC ø32 25 [mb] - rura stalowa ocynkowana DN15 18 [mb] - zawór kulowy odcinający DN15 2 [szt.] - Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 18 [mb] 0,035W/mK na przewód o średnicy DN15 - przejście ppoż. Dla rur niepalnych 1 [kpl.] - przejście ppoż. Dla rur palnych 1 [kpl.] Strona 12 z 12

13 AS1 i AS2 Agregat skraplający Qel =2,21 [kw] Vel = 230 [V] masa = 41 [kg] wymiary: 790x290x620 [mm] szer. x gł. x wys. UWAGA! Agregaty montować jeden nad drugim na konstrukcji wsporczej Wewnętrzna jednostka klimatyzacji ze sterowaniem i pompką skroplin Qchł = 6[kW] Qel = 0,1 [kw] Praca redundantna, całoroczna prowadzić pod stropem Przejście ppoż. dla rur palnych Przejście ppoż. dla rur niepalnych prowadzić pod stropem Ø32 2,0 % Ø32 2,0 % DN15 WJK1 WJK2 W-1/18 650x1000 W-1/19 N1/10 W-1/20 N1/9 UPS 2szt. 20kVA 1x15/30 W-1/ x500 N1/8 Zdalny skraplacz chłodzony powietrzem dla szafy klimatyzacji precyzyjnej zasilany z jednostki wewnętrznej (0,53 kw) masa = 120 [kg] wymiary: 1400x665x1027 [mm] szer. x gł. x wys. 1 1 W-1/ x500 N1/7 W-1/ x500 N1/6 Konstrukcja wsporcza pod zdalny skraplacz wysokość 0,4 [m] nad terenu UWAGA! Przewdzieć punkty podpracia urządzenia na konstrukcji. Szafa klimatyzacji precyzyjnej wraz z automatyką, sterowaniem przepustnicami oraz pompką skroplin Qchł = 20,6 [kw] Qel = 9 [kw] Vel = 400 [V] wymiary 1925x1085x750 (wys. x szer. x gł.) masa 318 kg W-1/11 650x1000 W-1/12 N1/5 N1/4 W-1/13 N1/3 W-1/ x500 W-1/ x500 N1/2 W-1/ x500 N1/1 Kanały osiatkować Nawiew Aef = 0,24[m²] Wywiew 1100x500 Aef = 0,51[m²] Prowadzić pod stropem REI120 EI90 Wpięcie do istniejącej instalacji kanalizacji przez zasyfonowanie 2,0 % Ø32 DN15 Wpięcie do istniejącej instalacji wody zimnej Kratka wentylacyjna podłogowa 600x600 Aef = 0,158 [m²] Vn = 966 [m³/h]

14 PRZEKRÓJ 1-1 Kanały osiatkować 1100x500 Aef = 0,51[m²] 300 Szafa klimatyzacji precyzyjnej wraz z automatyką, sterowaniem przepustnicami oraz pompką skroplin Qchł = 20,6 [kw] Qel = 9 [kw] Vel = 400 [V] wymiary 1925x1085x750 (wys. x szer. x gł.) masa 318 kg Kanały osiatkować Aef = 0,24[m²]

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 ArchiPLUS 2 Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA- NIA W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI I. OPIS TECHNICZNY: 1.

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE INWESTOR Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Temat Klimatyzacja pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych na oddziale ginekologiczno-położniczym, I Pietro, Budynek Główny Branża Klimatyzacja Obiekt

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Temat: Inwestor: PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z REMONTEM AULI W I LO W TARNOWIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UL. PIŁSUDSKIEGO 4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax 013-446 26 63, 791 926 382 www.eko-pro.za.pl, e-mail: ekoprol@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT : INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-08-12 Budowa: Instalacja wentylacji i klimatyzacji w obiekcie biurowo magazynowym IPN w Katowicach Katowice, ul. Józefowska 102 Zamawiający: IPN Katowice, ul. Józefowska

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych

Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych Budynek biurowy Kancelarii Prezydenta RP Warszawa ul. Wiejska 10 Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych A.T.H. WECOSA 02-776 Warszawa,ul.Dybowskiego 1 m13 tel./fax 631-63-43 Temat: Adres: Stadium:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STADIUM OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: BRANŻA: DANE INWESTORA: ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacja sanitarna wewnętrzna wentylacji w zakresie remontu pomieszczeń oficera dyżurnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul.

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Jednostka projektowa : Obiekt : EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38 STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A Temat opracowania : Projekt

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 1.2 KNR 0217 0122-0200 1.3 KNR 0217 1.4 KNR 0217 1.5 KNR 0217 0140-0100 1.6 KNR 0034 0303-0500 1.7 KNR 0728 0203-1500 1.8 KNR 0217 0315-0100 1.9 KNR 0217

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kancelarii, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Poznań, ul. 27 Grudnia 15 - II piętro budynku

Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Poznań, ul. 27 Grudnia 15 - II piętro budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Obliczenia... 2 3.1.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające chłodzone powietrzem (5-16,3 kw) Agregaty skraplające w wersji chłodzącej oraz pompy ciepła chłodzone powietrzem przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przebudowa Kąpieliska Otwartego w Białej - Instalacja wentylacji Obiekt: Kąpielisko Otwarte w Białej Lokalizacja: 48-210 Biała, ul. Koraszewskiego 1 dz. nr 1902

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-2/12-PL 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna wentylatorowe 3 i belki chłodzące wentylatorowe przysufitowopodłogowe przysufitowo- SYSCOIL podłogowe SYSCOIL kanałowe kanałowe SYSDUCT SYSDUCT kanałowe o kanałowe

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze po wymianie ciepła Zużyte powietrze z pomieszczenia System wentylacji z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Model PUHY-HP400YSHM SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie Wydajność chłodnicza [kw] nie mniejsza niż 45,00 pobór prądu [kw] nie większy niż 12,86 EER nie mniejszy

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST 00.02.01. W PRZEBUDOWYWANYM WIWARIUM USYTUOWANYM NA PARTERZE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO - NAUKOWEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

TECZKA ZAWIERA. Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż I. OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. 1 - Rzut piwnic skala 1:100 Nr 1

TECZKA ZAWIERA. Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż I. OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. 1 - Rzut piwnic skala 1:100 Nr 1 TECZKA ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż II RYSUNKI Nazwa rysunku Nr rysunku - Rzut piwnic skala :00 Nr I. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat ZASTOSOWANIA AGREGATY WODY LODOWEJ I POMPY CIEP A LOKALE MIESZKALNE I HANDLOWE R 40 A AGREGATY WODY LODOWEJ POMPY CIEPŁA Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj.

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj. PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA Temat: Szkoła Podstawowa Nr6 Rumia ul. Sienkiewicza Inwestor: Gmina Miasta Rumia Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska upr. proj. ST-1501/74

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych mgr inż. Paweł Zawalski 43-309 Bielsko-Biała ul. Olszówka 14 tel 502576782 Obiekt: projekt wnętrz pomieszczeń monitoringu miasta Bielska-Białej Adres budowy:

Bardziej szczegółowo