Wymagania remontowo-inwestycyjne dla pomieszczenia serwerowni M.501

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania remontowo-inwestycyjne dla pomieszczenia serwerowni M.501"

Transkrypt

1 Wymagania remontowo-inwestycyjne dla pomieszczenia serwerowni M.501

2 Spis treści: 1 Serwerownia podstawowe parametry Serwerownia wymagania projektowe Budowlane Klimatyzacja Serwis urządzeń klimatyzacji Instalacja SUG Serwis nowych/zmodyfikowanych urządzeń automatycznego gaszenia: Sieć logiczna Okablowanie strukturalne Organizacja okablowania strukturalnego Parametry okablowania miedzianego Parametry okablowania światłowodowego Elektryka SWiN, SNW, SKD... 10

3 1 Serwerownia podstawowe parametry Serwerownia znajduje się w pomieszczeniu M.501, 6 piętro, budynek M, w budynku przy ulicy Sanguszki. Wymiary pomieszczenia około: 898 cm x 1005 cm, powierzchnia ok. 86,87 m 2. Pomieszczenie M.501 składa się z dwóch pomieszczeń biurowych, M.38.14/2 (36,60 m 2 ), M a (30,97 m 2 ) dzielonych przeszkloną ścianą działową oraz pomieszczenia serwerowni C- 38,50/04 (19,30 m 2 ). 2 Serwerownia wymagania projektowe 2.1 Budowlane 1. Opracowanie projektu technicznego modernizacji pomieszczenia M.501 w trzech wariantach: a. Wykorzystanie całej przestrzeni dostępnej w pomieszczeniu M.501 na serwerownię z pokojem dla operatorów zlokalizowanym w pomieszczeniu M.402. b. Wykorzystanie całej przestrzeni dostępnej w pomieszczeniu M.501 na serwerownię z pokojem dla operatorów zlokalizowanym w lokalizacji przy ul. Rybaki 35 (budynek przyległy do głównego budynku PWPW S.A.. Nr lokalu do ustalenia na etapie projektu) c. Podział dostępnej przestrzeni w pomieszczeniu M.501 na serwerownie oraz pokój dla operatorów wraz z aneksem kuchennym. 2. W przypadku wariantu 2.1.1c pomieszczenie dla operatorów powinno być wydzielone w taki sposób, aby możliwe było w nim umieszczenie przynajmniej trzech stanowisk pracy. Stanowisko pracy rozumiane jako biurko z kontenerem z szufladami oraz krzesło biurowe. Każde stanowisko powinno umożliwiać pomieszczenie przynajmniej trzech komputerów stacjonarnych oraz czterech monitorów o przekątnej minimum W przypadku wariantu 2.1.1c należy wydzielić aneks kuchenny, który będzie zawierał szafkę na zlew (wraz ze zlewem), szafkę na naczynia, miejsce na pod blatową lodówkę, oraz miejsce na kuchenkę mikrofalową. 4. W pokoju operatorów należy zaprojektować i dostarczyć szafę lub szafy na okrycia wierzchnie oraz dokumentację parametry do ustalenia na etapie projektu w zależności od wyboru wariantu 2.1.1a, 2.1.1b lub 2.1.1c. 5. Wybór wariantu 2.1.1a, 2.1.1b lub 2.1.1c zostanie dokonany na etapie projektu. W przypadku wyboru wariantu 2.1.1a lub 2.1.1b zamawiający wskaże wykonawcy odpowiednie pomieszczenie, którego powierzchnia umożliwi spełnienie wymagań z pkt co do pokoju operatorów. 6. Projekt ma obejmować również wykonanie ściany monitorów w pokoju operatorów służącej do monitorowania systemów teleinformatycznych. Ściana powinna umożliwiać zamontowanie przynajmniej 9 monitorów (np. 3x3) o przekątnej minimum 24, w formacie 16:10, wąskiej oraz prostokątnej ramce, matowej matrycy i rozdzielczości minimum 1920x1200. Wykonawca dostarcza monitory oraz rozwiązanie umożliwiające ich obsługę przez stacje zarządcze. Wybór konkretnych modeli wyświetlaczy zostanie dokonany na etapie projektu. 7. Przebudowanie istniejącego pomieszczenia serwerowni tak żeby stanowiła logiczną całość z nowym pomieszczeniem serwerowni wydzielonym z istniejących pomieszczeń biurowych.

4 8. Należy zapewnić maksymalne upakowanie szaf RACK 42U 1000 x 600mm w przestrzeni nowej serwerowni. Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie systemowych szaf zestawianych w systemie ciepły-zimny korytarz z możliwością podziału stref grodziami oraz z możliwością zastosowania kontroli dostępu zgodną ze standardami PWPW S.A. System kontroli dostępu ma obejmować zarówno pojedyncze szafy (tył oraz przód szafy) jak i strefy wydzielone grodziami. 9. Szacunkowy ciężar wyposażenia jednej szafy RACK 42U zgodny ze standardem wysokiej gęstości upakowania całej szafy RACK. 10. Należy przeprowadzić analizę wytrzymałości stropów pod proponowane rozwiązanie i przeprowadzić ewentualne prace wzmacniające konstrukcje budynku w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba. 11. W serwerowni należy zastosować podłogę podniesioną jeżeli pozwolą na to warunki budowlane. 12. Dopuszcza się przebudowanie obecnego pomieszczenia serwerowni na pomieszczenie, w którym będzie znajdował się UPS i/lub zestaw szaf klimatycznych doprowadzający wentylację do serwerowni przez podłogę podniesioną. 13. Podział serwerowni na co najmniej dwa obszary odizolowane od siebie systemem kontroli dostępu oraz monitoringu. W przypadku projektu, który będzie uwzględniał pozostawienie obecnego pomieszczenia serwerowni jako jednej ze stref wymagany będzie podział na co najmniej 3 obszary odizolowane od siebie systemem kontroli dostępu oraz monitoringu. 14. W przypadku zastosowania wolnostojących szaf RACK obszary w serwerowni należy oddzielić ścianą z siatki o wymiarach przekątnej oczka nie większej niż 5 cm. Siatka musi obejmować przestrzeń pomiędzy sufitem, ścianami i podłogą. 15. Proponowane materiały oraz sprzęt do budowy serwerowni powinny spełniać wymogi zgodne z obowiązującymi normami i dobrymi praktykami dla tego typu pomieszczeń. 2.2 Klimatyzacja 1. Opracowanie kompleksowego, wraz z uzyskaniem wymaganych aprobat i uzgodnień w poszczególnych branżach, projektu technicznego dla systemu klimatyzacji pomieszczeń serwerowni. 2. Opracowanie projektowe powinno obejmować również pomieszczenie dla operatorów serwerowni (w każdym z wariantów a, b i c z punktu 2.1.1). 3. Przy doborze urządzeń klimatyzacyjnych serwerowni należy przyjąć, że pojedyncza szafa RACK może wydzielić do 12kW (wartości do weryfikacji na etapie projektu) ciepła. W przypadku realizacji projektu obejmującego swym zakresem również pomieszczenia operatorów należy w miarę możliwości wykorzystać urządzenia pochodzące z obecnego systemu schładzania powietrza. 4. Rozwiązanie systemu klimatyzacji pomieszczeń serwerowni musi być zbudowane w technologii n+1 gdzie: n liczba szaf wymagana do pracy podstawowej, 1 element rezerwowy). 5. Proponowany system klimatyzacji musi zapewniać utrzymanie w okresie całego roku kontrolę warunków klimatycznych w zakresie temperatury oraz wilgotności a. Dla pomieszczenia serwerowni: temperatura 23+/-3 0 C, wilgotność 50 10% b. Dla pomieszczenia operatorów: w granicach norm przewidzianych dla pracy biurowej

5 6. Należy zaprojektować system wymiany powietrza w pomieszczeniu serwerowni i pomieszczeniu operatorów zgodny z obowiązującymi normami higienicznymi obowiązującymi dla tego typu pomieszczeń. 7. W przypadku awarii jednej jednostki klimatyzacyjnej w serwerowni lub w czasie wykonywania prac serwisowych wymagających jej wyłączenie musi nastąpić automatyczne przełączenie na jednostkę zapasową. 8. Opis realizacji zasilania klimatyzacji oraz zabezpieczenia zasilania znajduje się w sekcji Elektryka (2.5.4). 9. Należy zaprojektować i wykonać podłączenie sterowników urządzeń klimatycznych serwerowni do istniejącej instalacji BMS dla instalacji klimatyzacji funkcjonującej na terenie PWPW S.A.. W ramach tej instalacji należy przeprowadzić pełną integrację sterowników zastosowanych urządzeń klimatyzacyjnych pomieszczenia serwerowni z serwerem BMS EBI Honeywell zainstalowanym w pomieszczeniu biurowym Warsztatu MTW. Integrację systemu należy przeprowadzić z wykorzystaniem konwertera Modbus wg standardu instalacji. 10. Zastosowane w systemie sterowniki urządzeń klimatyzacyjnych winny być standardowo wyposażone w karty sieciowe z zastosowaniem protokołu Modbus. 11. Pod pojęciem pełnej integracji należy rozumieć przygotowanie i wykonanie masek graficznych instalacji zgodnie ze standardem już istniejącym i przekazanie w pełni funkcjonalnego systemu BMS do eksploatacji. 12. Opracowany system BMS powinien umożliwiać przekazywanie pełnej informacji zawartej w sterowniku poszczególnych urządzeń, a w szczególności: a. Listwa do montażu pionowego. b. Minimalnie 24 gniazda. c. Odczytywanie wartości chwilowych parametrów powietrza sczytywanych z czujników urządzenia klimatyzacyjnego d. Odczytywanie stanów alarmowych poszczególnych elementów urządzenia klimatyzacyjnego (np. utrata sprężu wentylatora, alarm niskiego lub wysokiego ciśnienia w układzie chłodzenia itp.) i przesyłanie informacji o zdarzeniu do serwera BMS. e. Archiwizowanie zdarzeń w postaci trendów parametrów powietrza i stanów alarmowych urządzeń f. Umożliwienie zdalnej zmiany zadanych parametrów w urządzeniu oraz przeprowadzanie kasowania stanów alarmowych generowanych przez sterownik 13. W ramach instalacji BMS w celu uzyskania informacji o faktycznych chwilowych warunkach klimatycznych panujących w pomieszczeniu należy zastosować pomieszczeniowe czujniki temperatury i wilgotności w wymaganej ilości zainstalowane na ścianie pomieszczenia na wysokości ok 1,5 m w reprezentatywnym dla danego obszaru miejscu. 14. System klimatyzacji pomieszczenia operatorów serwerowni nie wymaga włączenia do instalacji BMS EBI Honeywell. 15. Należy zaprojektować i wykonać dodatkowy system sygnalizacji na wypadek zalania wodą obszarów w obrębie serwerowni, a w szczególności występujących w rejonie posadowienia urządzeń klimatyzacyjnych oraz tras prowadzenia instalacji hydraulicznych. Instalacja ta powinna być wykonana w oparciu np. o sterownik firmy Honeywell Excel 50, przekaźnik kontrolny i taśmę detekcyjną wg standardu systemu. System ten należy włączyć również do BMS EBI Honeywell.

6 16. W przypadku zastosowania innego systemu (np. ANDEL lub innego dostawcy) należy przeprowadzić jego pełną integrację z instalację BMS EBI Honeywell. 17. Należy przewidzieć automatyczne przesyłanie informacji o przypadkach przekroczenia temperatury serwerów oraz stanie alarmowym w pracy urządzeń klimatyzacji na wskazany przez użytkownika adres poprzez , SMS oraz SNMP. System obsługujący powyższe musi być podłączony do zasilania gwarantowanego zabezpieczonego UPS. 18. Proponowane materiały oraz sprzęt do budowy systemu klimatyzacji powinny spełniać wymogi zgodne z obowiązującymi normami i dobrymi praktykami dla tego typu pomieszczeń. 19. W ramach kontraktu zdemontowane urządzenia schładzające znajdujące się aktualnie na wyposażeniu pomieszczenia w przypadku zastosowania ich instalacji należy poddać je gruntownemu przeglądowi technicznemu. 20. W przypadku rezygnacji z dalszego zastosowania należy wykonać ich pełną konserwację polegającą na odkurzeniu i wyczyszczeniu lamel parownika i skraplacza, wyczyszczeniu instalacji odprowadzenia skroplin itp.) oraz zabezpieczeniu przed przypadkowym uszkodzeniem. 21. Zabezpieczone urządzenia schładzające po demontażu należy przekazać Inwestorowi w celu ich dalszego użytkowania bądź odsprzedaży. 22. Urządzenia schładzające posiadające trwale uszkodzenia bądź wypracowanie podzespołów dyskwalifikujące ich dalsze użytkowanie należy poddać utylizacji. 23. Utylizację zakwalifikowanych urządzeń przeprowadzi Wykonawca prac na swój koszt natomiast kopie dokumentów potwierdzających wykonanie prac przekaże natychmiast po ich wykonaniu do Inwestora Serwis urządzeń klimatyzacji 1. Należy przewidzieć zewnętrzny serwis na sprzęt i oprogramowanie, zaproponowane w projekcie systemu chłodzenia, przez autoryzowany serwis producenta urządzeń klimatyzujących. 2. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe do godz. przez 365 dni w roku. 3. Gwarantowany czas naprawy do 72 godzin od chwili zgłoszenia serwisowego na miejscu u klienta w przypadku działania systemu zapasowego chłodzenia. 4. Przeglądy konserwacyjne raz na kwartał (lub zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu) wraz z wymianą elementów podlegających zużyciu w trakcie eksploatacji (np. filtry, wytwornice pary itp.). 5. Dokładne warunki w zakresie świadczenia zewnętrznego serwisu powinny zostać opisane w umowie serwisowej. 2.3 Instalacja SUG 1. Należy przeprowadzić analizę przydatności obecnego systemu gaszenia pod kątem wykorzystania go w nowej aranżacji serwerowni. W przypadku stwierdzenia tylko częściowej przydatności obecnego systemu gaszenia należy przedstawić projekt techniczny jego modernizacji. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności obecnego systemu gaszenia należy zaprojektować nowy system gaszenia wg poniższych kryteriów. 2. Należy opracować projekt techniczny dla automatycznego systemu gaszenia dla pomieszczenia serwerowni wraz z zaakceptowanym przez odpowiednie służby scenariuszem p.poż pracy instalacji klimatyzacji i wentylacji tego pomieszczenia na wypadek wystąpienia pożaru.

7 3. Zaprojektować instalację gazową na gaz obojętny, nieszkodliwy dla ludzi, dostosowaną do całkowitej powierzchni serwerowni, w oparciu o zbiornik/i na gaz, rurociąg/i dystrybucji środka gaśniczego, dysze gaśnicze, czujniki monitoringu ciśnienia w butli, uruchamiane elektryczne i ręczne zawory butlowe. 4. W projekcie należy wykorzystać istniejącą lub wykonać nową centralę sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem, na zewnątrz pomieszczeń serwerowni. 5. W projekcie należy wykorzystać istniejące lub wykonać nowe sygnalizatory ewakuacyjne i ostrzegawcze, przyciski ręcznego uruchamiania i wyłączania gaszenia, czujki wykrywania pożaru. 6. Projektowany system gaszenia ma umożliwiać wykonanie akcji automatycznego odcięcia dopływu świeżego powietrza z zewnątrz. 7. Projekt ma przewidywać zabezpieczenie przeciwpożarowe wewnętrznych ścian i drzwi pomieszczeń serwerowni na odporność ogniową minimum 60 minut. 8. Należy wykonać podłączenie systemu gaszenia do całodobowego systemu SUG PWPW. 9. Należy przeprowadzić próbę szczelności pomieszczeń serwerowni zgodnie z obowiązującymi standardami dla tego typu pomieszczeń (potwierdzone certyfikatem). 10. W pomieszczeniach serwerowni oraz operatorów należy zaplanować czujki pożarowe. W miarę możliwości wykorzystać istniejącą już infrastrukturę ppoż. 11. Proponowane materiały oraz sprzęt do budowy SUG powinny spełniać wymogi zgodne z obowiązującymi normami i dobrymi praktykami dla tego typu pomieszczeń oraz musi być kompatybilny i zgodny z wymogami PWPW S.A. dla tego typu instalacji Serwis nowych/zmodyfikowanych urządzeń automatycznego gaszenia: 1. Należy przewidzieć zewnętrzny serwis na sprzęt i system automatycznego gaszenia przez autoryzowany serwis producenta rozwiązania. 2. Przeglądy konserwacyjne powinny być realizowane raz na pół roku (lub zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu) wraz z wymianą elementów podlegających zużyciu w trakcie eksploatacji oraz aktualizacją oprogramowania sterującego wykonanych w ramach usług konserwacyjnych. 3. Dokładne warunki w zakresie świadczenia zewnętrznego serwisu powinny zostać opisane w umowie serwisowej. 2.4 Sieć logiczna Okablowanie strukturalne 1. System okablowania strukturalnego w serwerowni powinien być projektowany z uwzględnieniem wytycznych zawartych w normach: TIA 942 Infrastruktura telekomunikacyjna dla Data Center, ITIL (Information Technology Infrastructure Library) best practices for IT Service Management, ISO 20000, TIA/EIA Okablowanie i system połączeń ma zapewnić możliwość niezawodnej i szybkiej transmisji danych, zarządzania infrastrukturą oraz możliwość zwiększenia szerokości pasma przenoszenia.

8 2.4.2 Organizacja okablowania strukturalnego 1. Wykonanie okablowania strukturalnego (miedź + światło), łączącego wszystkie szafy serwerowe, podzielonego na obszary dystrybucji strefowej, łączące się z głównym punktem dystrybucyjnym. Ma to umożliwić, w miarę przyszłych potrzeb, galwaniczne odseparowanie poszczególnych stref od siebie. Podział na poszczególne strefy zostanie ustalony na etapie projektowania serwerowni z uwzględnieniem możliwości oraz potrzeb zamawiającego. Należy założyć, że każda szafa połączona z punktem dystrybucyjnym ow swojej strefie oraz punkty dystrybucyjne między sobą będą posiadały 24 połączenia miedziane oraz 24 połączeń światłowodowych. 2. Zaterminowanie połączeń światłowodowych z serwerowni E.509 w szafie (lub szafach) krosowniczej. 3. Zaterminowanie w istniejącym patch panelach światłowodowych pozostałych, 12 wolnych włókien światłowodowych światłowodu w realacji serwerownia E.509 serwerownia M Zaterminowanie w istniejącym patch panelach światłowodowych pozostałych, 12 wolnych włókien światłowodowych światłowodu w realacji serwerownia E.509 serwerownia BI (E.38). 5. Wykonanie połaczeń 24 światłowodowych oraz 24 miedzianych pomiędzy serwerowniami M.501 a BI (E.38). 6. Wykonanie po 24 połączenia światłowodowe do dwóch lokali w lokalizacji przy ul. Rybaki (lok. 2, lok. 18) zaterminowanych w serwerowni M Wykonanie połączeń światłowodowych pomiędzy lokalem 2 w budynku przy ul. Rybaki w ilości 24 połączeń terminowanych w serwerowni E Zależnie od wyboru wariantu 2.1.1a, 2.1.1b lub 2.1.1c, konieczne będzie także doprowadzenie połączeń miedzianych (i/lub światłowodowych) w ilości 24 szt. do pomieszczenia operatorów (w tym momencie nie jest znana ewentualna lokalizacja) terminowanych w szafce krosowej na patch panelu oraz rozprowadzenie po pomieszczeniu gniazd sieciowych terminowanych w dedykowanym patch panelu. 9. W szafie krosowej (lub szafach) mają znaleźć się wszystkie zakończenia sieci doprowadzone do serwerowni BI E.38, E.509 oraz lokalizacji Rybaki. Okablowanie powinno być poprowadzone pod podłogą techniczną w korytach/koszykach umożliwiających łatwy dostęp i potencjalną rozbudowę. 10. W szafach dystrybucyjnych należy zastosować patch panele o maksymalnej gęstości upakowania portów np. 48 portów miedzianych lub światłowodowych Parametry okablowania miedzianego 1. Zgodnie z normą TIA-942 okablowanie miedziane powinno zapewniać możliwość transmisji aplikacji minimum 1000Base-T (Gigabit Ethernet) oraz spełniać standardy BER IEEE802.3Z, DTE Power - IEEE 802.3AF, 2. Konstrukcja kabla: 1 Gigabit Ethernet, min kategoria 6, 3. Materiał osłony: LSZH, 4. Panele krosowe: nieekranowany panel 24 oraz 48 port RJ45,1U, PCB, automatyczne uziemianie Parametry okablowania światłowodowego 1. Zgodnie z normą TIA-942 okablowanie światłowodowe powinno spełniać minimum wymagania kanału OF-300 i zostać zbudowane w oparciu o włókno światłowodowe MM

9 OM3. Okablowanie to powinno zapewniać możliwość transmisji na poziomie 10 Gigabit Ethernet oraz w przyszłości 40 i 100 Gigabit Ethernet. Interfejsy, na których opiera się okablowanie światłowodowe to złącza LC/PC, 2. Włókno światłowodowe: MM OM3 XG, laserowo optymalizowane 2000MHz x 3. Wymagana tłumienność wtrąceniowa złącz SC: IL 0,15 db, 4. Złącza LC zgodnie z normą IEC i IEC , 5. Wymagane tłumienie sygnału odbitego złącza SC: RL > 35 db, 6. Jakość polerowania złącz zgodnie z normą IEC , 7. Panele krosowe: 24 oraz 48 portowe 2.5 Elektryka 1. W przypadku wariantu a. z punktu należy przewidzieć co najmniej po 3 gwarantowane gniazda zasilające na każde stanowisko operatorskie oraz co najmniej 4 gniazda niegwarantowane w aneksie kuchennym. 2. W ramach zasilania serwerowni należy opracować projekt modernizujący zasilanie dla pomieszczenia serwerowni. W miarę możliwości wykorzystać istniejącą już infrastrukturę zasilającą. 3. W pomieszczeniu serwerowni należy zaprojektować sieć elektryczną dla urządzeń IT, tak żeby przy każdej szafie RACK były wyprowadzone co najmniej 2 sztuki gniazd zasilających 3 fazowych. Zasilanie ma być doprowadzone z 2 niezależnych rozdzielni elektrycznych. Kable zasilające mają być poprowadzone bezpośrednio z rozdzielni do serwerowni bez przechodzenia przez rozdzielnie pośrednie. a. W serwerowni należy przewidzieć UPS, który będzie podtrzymywał co najmniej jedną linię zasilającą. Pojemność UPSa i czas podtrzymania do weryfikacji na etapie projektu. Zastosowany UPS powinien być UPSem modułowym z możliwością rozbudowy. 4. W pomieszczeniu serwerowni należy zaprojektować sieć elektryczną dla urządzeń klimatyzacyjnych, tak żeby zasilanie było doprowadzone z 2 niezależnych rozdzielni elektrycznych. Kable zasilające mają być poprowadzone bezpośrednio z rozdzielni do serwerowni bez przechodzenia przez rozdzielnie pośrednie. a. W serwerowni należy przewidzieć UPS, który będzie podtrzymywał co najmniej jedną linię zasilającą jednostki klimatyzacyjne. Pojemność UPSa i czas podtrzymania do weryfikacji na etapie projektu. Zastosowany UPS powinien być UPSem modułowym z możliwością rozbudowy 5. Należy założyć, że pojedyncza szafa RACK może mieć szacunkowe obciążenie mocy do 12kW (wartości do weryfikacji na etapie projektu). 6. Należy zaplanować startowe zużycie mocy dla urządzeń IT w serwerowni na przynajmniej 65 kw przy czym moc może wzrosnąć odpowiednio do wartości przy maksymalnym obciążeniu wszystkich aktywnych szafach RACK. 7. Każda szafa rack ma być wyposażona w 2 zaawansowane, zarządzalne listwy zasilające, każda podłączona do jednego z dwóch torów zasilania. Parametry listw: a. Zarządzanie listwą przez www, bez dodatkowych opłat za centralny system monitoringu.

10 b. Możliwość definiowania kolejności włączania zasilania co do pojedynczego gniazda oraz czasu po jakim mają się włączyć kolejne gniazdka. c. Monitoring obciążenia poszczególnego gniazdka, zbieranie danych statystycznych na potrzeby rozliczeń zużytej mocy. d. Możliwość podłączenia systemowej czujki temperatury/wilgotności i generowania statystyk. Wyposażenie każdej listwy w taki czujnik. 8. Zaprojektować oświetlenie dla serwerowni oraz pomieszczenia dla operatorów. 9. Wszystkie rozdzielnie zainstalowane w serwerowni należy podłączyć do BMS PWPW S.A. celem umożliwienia pomiaru i zbierania danych odnośnie parametrów elektrycznych rozdzielni. 10. Połączenie rozdzielni z BMS ma być zrealizowane wg standardów przyjętych w PWPW S.A. dla tego typu instalacji. 11. Proponowane materiały oraz sprzęt do budowy sieci elektrycznej powinny spełniać wymogi zgodne z obowiązującymi normami i dobrymi praktykami dla tego typu pomieszczeń. 2.6 SWiN, SNW, SKD 1. Należy opracować projekt w zakresie monitorowania i kontroli dostępu do pomieszczeń serwerowni. W miarę możliwości wykorzystać istniejącą już infrastrukturę monitoringu i kontroli dostępu. 2. Należy zaplanować rozmieszczenie i dokonać instalacji kamer, umożliwiających całodobowy podgląd i zapis/archiwizację (również przy wyłączonym świetle), obejmujące swoim zasięgiem całą powierzchnię serwerowni oraz pomieszczenia dla operatorów. W miarę możliwości wykorzystać istniejącą już infrastrukturę monitoringu i kontroli dostępu. 3. W pomieszczeniach serwerowni oraz operatorów należy zaplanować czujki przeciwwłamaniowe. W miarę możliwości wykorzystać istniejącą już infrastrukturę monitoringu i kontroli dostępu. 4. Projekt SWiN, SNW, SKD ma przewidywać włączenie w/w czujek/kamer do centralnych systemów monitoringu SWi/N, SNW, SKD w PWPW S.A. 5. Proponowane materiały i sprzęt do budowy w/w systemów musi być kompatybilny i zgodny z wymogami PWPW S.A. dla tego typu instalacji.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo