Wymagania remontowo-inwestycyjne dla pomieszczenia serwerowni M.501

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania remontowo-inwestycyjne dla pomieszczenia serwerowni M.501"

Transkrypt

1 Wymagania remontowo-inwestycyjne dla pomieszczenia serwerowni M.501

2 Spis treści: 1 Serwerownia podstawowe parametry Serwerownia wymagania projektowe Budowlane Klimatyzacja Serwis urządzeń klimatyzacji Instalacja SUG Serwis nowych/zmodyfikowanych urządzeń automatycznego gaszenia: Sieć logiczna Okablowanie strukturalne Organizacja okablowania strukturalnego Parametry okablowania miedzianego Parametry okablowania światłowodowego Elektryka SWiN, SNW, SKD... 10

3 1 Serwerownia podstawowe parametry Serwerownia znajduje się w pomieszczeniu M.501, 6 piętro, budynek M, w budynku przy ulicy Sanguszki. Wymiary pomieszczenia około: 898 cm x 1005 cm, powierzchnia ok. 86,87 m 2. Pomieszczenie M.501 składa się z dwóch pomieszczeń biurowych, M.38.14/2 (36,60 m 2 ), M a (30,97 m 2 ) dzielonych przeszkloną ścianą działową oraz pomieszczenia serwerowni C- 38,50/04 (19,30 m 2 ). 2 Serwerownia wymagania projektowe 2.1 Budowlane 1. Opracowanie projektu technicznego modernizacji pomieszczenia M.501 w trzech wariantach: a. Wykorzystanie całej przestrzeni dostępnej w pomieszczeniu M.501 na serwerownię z pokojem dla operatorów zlokalizowanym w pomieszczeniu M.402. b. Wykorzystanie całej przestrzeni dostępnej w pomieszczeniu M.501 na serwerownię z pokojem dla operatorów zlokalizowanym w lokalizacji przy ul. Rybaki 35 (budynek przyległy do głównego budynku PWPW S.A.. Nr lokalu do ustalenia na etapie projektu) c. Podział dostępnej przestrzeni w pomieszczeniu M.501 na serwerownie oraz pokój dla operatorów wraz z aneksem kuchennym. 2. W przypadku wariantu 2.1.1c pomieszczenie dla operatorów powinno być wydzielone w taki sposób, aby możliwe było w nim umieszczenie przynajmniej trzech stanowisk pracy. Stanowisko pracy rozumiane jako biurko z kontenerem z szufladami oraz krzesło biurowe. Każde stanowisko powinno umożliwiać pomieszczenie przynajmniej trzech komputerów stacjonarnych oraz czterech monitorów o przekątnej minimum W przypadku wariantu 2.1.1c należy wydzielić aneks kuchenny, który będzie zawierał szafkę na zlew (wraz ze zlewem), szafkę na naczynia, miejsce na pod blatową lodówkę, oraz miejsce na kuchenkę mikrofalową. 4. W pokoju operatorów należy zaprojektować i dostarczyć szafę lub szafy na okrycia wierzchnie oraz dokumentację parametry do ustalenia na etapie projektu w zależności od wyboru wariantu 2.1.1a, 2.1.1b lub 2.1.1c. 5. Wybór wariantu 2.1.1a, 2.1.1b lub 2.1.1c zostanie dokonany na etapie projektu. W przypadku wyboru wariantu 2.1.1a lub 2.1.1b zamawiający wskaże wykonawcy odpowiednie pomieszczenie, którego powierzchnia umożliwi spełnienie wymagań z pkt co do pokoju operatorów. 6. Projekt ma obejmować również wykonanie ściany monitorów w pokoju operatorów służącej do monitorowania systemów teleinformatycznych. Ściana powinna umożliwiać zamontowanie przynajmniej 9 monitorów (np. 3x3) o przekątnej minimum 24, w formacie 16:10, wąskiej oraz prostokątnej ramce, matowej matrycy i rozdzielczości minimum 1920x1200. Wykonawca dostarcza monitory oraz rozwiązanie umożliwiające ich obsługę przez stacje zarządcze. Wybór konkretnych modeli wyświetlaczy zostanie dokonany na etapie projektu. 7. Przebudowanie istniejącego pomieszczenia serwerowni tak żeby stanowiła logiczną całość z nowym pomieszczeniem serwerowni wydzielonym z istniejących pomieszczeń biurowych.

4 8. Należy zapewnić maksymalne upakowanie szaf RACK 42U 1000 x 600mm w przestrzeni nowej serwerowni. Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie systemowych szaf zestawianych w systemie ciepły-zimny korytarz z możliwością podziału stref grodziami oraz z możliwością zastosowania kontroli dostępu zgodną ze standardami PWPW S.A. System kontroli dostępu ma obejmować zarówno pojedyncze szafy (tył oraz przód szafy) jak i strefy wydzielone grodziami. 9. Szacunkowy ciężar wyposażenia jednej szafy RACK 42U zgodny ze standardem wysokiej gęstości upakowania całej szafy RACK. 10. Należy przeprowadzić analizę wytrzymałości stropów pod proponowane rozwiązanie i przeprowadzić ewentualne prace wzmacniające konstrukcje budynku w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba. 11. W serwerowni należy zastosować podłogę podniesioną jeżeli pozwolą na to warunki budowlane. 12. Dopuszcza się przebudowanie obecnego pomieszczenia serwerowni na pomieszczenie, w którym będzie znajdował się UPS i/lub zestaw szaf klimatycznych doprowadzający wentylację do serwerowni przez podłogę podniesioną. 13. Podział serwerowni na co najmniej dwa obszary odizolowane od siebie systemem kontroli dostępu oraz monitoringu. W przypadku projektu, który będzie uwzględniał pozostawienie obecnego pomieszczenia serwerowni jako jednej ze stref wymagany będzie podział na co najmniej 3 obszary odizolowane od siebie systemem kontroli dostępu oraz monitoringu. 14. W przypadku zastosowania wolnostojących szaf RACK obszary w serwerowni należy oddzielić ścianą z siatki o wymiarach przekątnej oczka nie większej niż 5 cm. Siatka musi obejmować przestrzeń pomiędzy sufitem, ścianami i podłogą. 15. Proponowane materiały oraz sprzęt do budowy serwerowni powinny spełniać wymogi zgodne z obowiązującymi normami i dobrymi praktykami dla tego typu pomieszczeń. 2.2 Klimatyzacja 1. Opracowanie kompleksowego, wraz z uzyskaniem wymaganych aprobat i uzgodnień w poszczególnych branżach, projektu technicznego dla systemu klimatyzacji pomieszczeń serwerowni. 2. Opracowanie projektowe powinno obejmować również pomieszczenie dla operatorów serwerowni (w każdym z wariantów a, b i c z punktu 2.1.1). 3. Przy doborze urządzeń klimatyzacyjnych serwerowni należy przyjąć, że pojedyncza szafa RACK może wydzielić do 12kW (wartości do weryfikacji na etapie projektu) ciepła. W przypadku realizacji projektu obejmującego swym zakresem również pomieszczenia operatorów należy w miarę możliwości wykorzystać urządzenia pochodzące z obecnego systemu schładzania powietrza. 4. Rozwiązanie systemu klimatyzacji pomieszczeń serwerowni musi być zbudowane w technologii n+1 gdzie: n liczba szaf wymagana do pracy podstawowej, 1 element rezerwowy). 5. Proponowany system klimatyzacji musi zapewniać utrzymanie w okresie całego roku kontrolę warunków klimatycznych w zakresie temperatury oraz wilgotności a. Dla pomieszczenia serwerowni: temperatura 23+/-3 0 C, wilgotność 50 10% b. Dla pomieszczenia operatorów: w granicach norm przewidzianych dla pracy biurowej

5 6. Należy zaprojektować system wymiany powietrza w pomieszczeniu serwerowni i pomieszczeniu operatorów zgodny z obowiązującymi normami higienicznymi obowiązującymi dla tego typu pomieszczeń. 7. W przypadku awarii jednej jednostki klimatyzacyjnej w serwerowni lub w czasie wykonywania prac serwisowych wymagających jej wyłączenie musi nastąpić automatyczne przełączenie na jednostkę zapasową. 8. Opis realizacji zasilania klimatyzacji oraz zabezpieczenia zasilania znajduje się w sekcji Elektryka (2.5.4). 9. Należy zaprojektować i wykonać podłączenie sterowników urządzeń klimatycznych serwerowni do istniejącej instalacji BMS dla instalacji klimatyzacji funkcjonującej na terenie PWPW S.A.. W ramach tej instalacji należy przeprowadzić pełną integrację sterowników zastosowanych urządzeń klimatyzacyjnych pomieszczenia serwerowni z serwerem BMS EBI Honeywell zainstalowanym w pomieszczeniu biurowym Warsztatu MTW. Integrację systemu należy przeprowadzić z wykorzystaniem konwertera Modbus wg standardu instalacji. 10. Zastosowane w systemie sterowniki urządzeń klimatyzacyjnych winny być standardowo wyposażone w karty sieciowe z zastosowaniem protokołu Modbus. 11. Pod pojęciem pełnej integracji należy rozumieć przygotowanie i wykonanie masek graficznych instalacji zgodnie ze standardem już istniejącym i przekazanie w pełni funkcjonalnego systemu BMS do eksploatacji. 12. Opracowany system BMS powinien umożliwiać przekazywanie pełnej informacji zawartej w sterowniku poszczególnych urządzeń, a w szczególności: a. Listwa do montażu pionowego. b. Minimalnie 24 gniazda. c. Odczytywanie wartości chwilowych parametrów powietrza sczytywanych z czujników urządzenia klimatyzacyjnego d. Odczytywanie stanów alarmowych poszczególnych elementów urządzenia klimatyzacyjnego (np. utrata sprężu wentylatora, alarm niskiego lub wysokiego ciśnienia w układzie chłodzenia itp.) i przesyłanie informacji o zdarzeniu do serwera BMS. e. Archiwizowanie zdarzeń w postaci trendów parametrów powietrza i stanów alarmowych urządzeń f. Umożliwienie zdalnej zmiany zadanych parametrów w urządzeniu oraz przeprowadzanie kasowania stanów alarmowych generowanych przez sterownik 13. W ramach instalacji BMS w celu uzyskania informacji o faktycznych chwilowych warunkach klimatycznych panujących w pomieszczeniu należy zastosować pomieszczeniowe czujniki temperatury i wilgotności w wymaganej ilości zainstalowane na ścianie pomieszczenia na wysokości ok 1,5 m w reprezentatywnym dla danego obszaru miejscu. 14. System klimatyzacji pomieszczenia operatorów serwerowni nie wymaga włączenia do instalacji BMS EBI Honeywell. 15. Należy zaprojektować i wykonać dodatkowy system sygnalizacji na wypadek zalania wodą obszarów w obrębie serwerowni, a w szczególności występujących w rejonie posadowienia urządzeń klimatyzacyjnych oraz tras prowadzenia instalacji hydraulicznych. Instalacja ta powinna być wykonana w oparciu np. o sterownik firmy Honeywell Excel 50, przekaźnik kontrolny i taśmę detekcyjną wg standardu systemu. System ten należy włączyć również do BMS EBI Honeywell.

6 16. W przypadku zastosowania innego systemu (np. ANDEL lub innego dostawcy) należy przeprowadzić jego pełną integrację z instalację BMS EBI Honeywell. 17. Należy przewidzieć automatyczne przesyłanie informacji o przypadkach przekroczenia temperatury serwerów oraz stanie alarmowym w pracy urządzeń klimatyzacji na wskazany przez użytkownika adres poprzez , SMS oraz SNMP. System obsługujący powyższe musi być podłączony do zasilania gwarantowanego zabezpieczonego UPS. 18. Proponowane materiały oraz sprzęt do budowy systemu klimatyzacji powinny spełniać wymogi zgodne z obowiązującymi normami i dobrymi praktykami dla tego typu pomieszczeń. 19. W ramach kontraktu zdemontowane urządzenia schładzające znajdujące się aktualnie na wyposażeniu pomieszczenia w przypadku zastosowania ich instalacji należy poddać je gruntownemu przeglądowi technicznemu. 20. W przypadku rezygnacji z dalszego zastosowania należy wykonać ich pełną konserwację polegającą na odkurzeniu i wyczyszczeniu lamel parownika i skraplacza, wyczyszczeniu instalacji odprowadzenia skroplin itp.) oraz zabezpieczeniu przed przypadkowym uszkodzeniem. 21. Zabezpieczone urządzenia schładzające po demontażu należy przekazać Inwestorowi w celu ich dalszego użytkowania bądź odsprzedaży. 22. Urządzenia schładzające posiadające trwale uszkodzenia bądź wypracowanie podzespołów dyskwalifikujące ich dalsze użytkowanie należy poddać utylizacji. 23. Utylizację zakwalifikowanych urządzeń przeprowadzi Wykonawca prac na swój koszt natomiast kopie dokumentów potwierdzających wykonanie prac przekaże natychmiast po ich wykonaniu do Inwestora Serwis urządzeń klimatyzacji 1. Należy przewidzieć zewnętrzny serwis na sprzęt i oprogramowanie, zaproponowane w projekcie systemu chłodzenia, przez autoryzowany serwis producenta urządzeń klimatyzujących. 2. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe do godz. przez 365 dni w roku. 3. Gwarantowany czas naprawy do 72 godzin od chwili zgłoszenia serwisowego na miejscu u klienta w przypadku działania systemu zapasowego chłodzenia. 4. Przeglądy konserwacyjne raz na kwartał (lub zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu) wraz z wymianą elementów podlegających zużyciu w trakcie eksploatacji (np. filtry, wytwornice pary itp.). 5. Dokładne warunki w zakresie świadczenia zewnętrznego serwisu powinny zostać opisane w umowie serwisowej. 2.3 Instalacja SUG 1. Należy przeprowadzić analizę przydatności obecnego systemu gaszenia pod kątem wykorzystania go w nowej aranżacji serwerowni. W przypadku stwierdzenia tylko częściowej przydatności obecnego systemu gaszenia należy przedstawić projekt techniczny jego modernizacji. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności obecnego systemu gaszenia należy zaprojektować nowy system gaszenia wg poniższych kryteriów. 2. Należy opracować projekt techniczny dla automatycznego systemu gaszenia dla pomieszczenia serwerowni wraz z zaakceptowanym przez odpowiednie służby scenariuszem p.poż pracy instalacji klimatyzacji i wentylacji tego pomieszczenia na wypadek wystąpienia pożaru.

7 3. Zaprojektować instalację gazową na gaz obojętny, nieszkodliwy dla ludzi, dostosowaną do całkowitej powierzchni serwerowni, w oparciu o zbiornik/i na gaz, rurociąg/i dystrybucji środka gaśniczego, dysze gaśnicze, czujniki monitoringu ciśnienia w butli, uruchamiane elektryczne i ręczne zawory butlowe. 4. W projekcie należy wykorzystać istniejącą lub wykonać nową centralę sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem, na zewnątrz pomieszczeń serwerowni. 5. W projekcie należy wykorzystać istniejące lub wykonać nowe sygnalizatory ewakuacyjne i ostrzegawcze, przyciski ręcznego uruchamiania i wyłączania gaszenia, czujki wykrywania pożaru. 6. Projektowany system gaszenia ma umożliwiać wykonanie akcji automatycznego odcięcia dopływu świeżego powietrza z zewnątrz. 7. Projekt ma przewidywać zabezpieczenie przeciwpożarowe wewnętrznych ścian i drzwi pomieszczeń serwerowni na odporność ogniową minimum 60 minut. 8. Należy wykonać podłączenie systemu gaszenia do całodobowego systemu SUG PWPW. 9. Należy przeprowadzić próbę szczelności pomieszczeń serwerowni zgodnie z obowiązującymi standardami dla tego typu pomieszczeń (potwierdzone certyfikatem). 10. W pomieszczeniach serwerowni oraz operatorów należy zaplanować czujki pożarowe. W miarę możliwości wykorzystać istniejącą już infrastrukturę ppoż. 11. Proponowane materiały oraz sprzęt do budowy SUG powinny spełniać wymogi zgodne z obowiązującymi normami i dobrymi praktykami dla tego typu pomieszczeń oraz musi być kompatybilny i zgodny z wymogami PWPW S.A. dla tego typu instalacji Serwis nowych/zmodyfikowanych urządzeń automatycznego gaszenia: 1. Należy przewidzieć zewnętrzny serwis na sprzęt i system automatycznego gaszenia przez autoryzowany serwis producenta rozwiązania. 2. Przeglądy konserwacyjne powinny być realizowane raz na pół roku (lub zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu) wraz z wymianą elementów podlegających zużyciu w trakcie eksploatacji oraz aktualizacją oprogramowania sterującego wykonanych w ramach usług konserwacyjnych. 3. Dokładne warunki w zakresie świadczenia zewnętrznego serwisu powinny zostać opisane w umowie serwisowej. 2.4 Sieć logiczna Okablowanie strukturalne 1. System okablowania strukturalnego w serwerowni powinien być projektowany z uwzględnieniem wytycznych zawartych w normach: TIA 942 Infrastruktura telekomunikacyjna dla Data Center, ITIL (Information Technology Infrastructure Library) best practices for IT Service Management, ISO 20000, TIA/EIA Okablowanie i system połączeń ma zapewnić możliwość niezawodnej i szybkiej transmisji danych, zarządzania infrastrukturą oraz możliwość zwiększenia szerokości pasma przenoszenia.

8 2.4.2 Organizacja okablowania strukturalnego 1. Wykonanie okablowania strukturalnego (miedź + światło), łączącego wszystkie szafy serwerowe, podzielonego na obszary dystrybucji strefowej, łączące się z głównym punktem dystrybucyjnym. Ma to umożliwić, w miarę przyszłych potrzeb, galwaniczne odseparowanie poszczególnych stref od siebie. Podział na poszczególne strefy zostanie ustalony na etapie projektowania serwerowni z uwzględnieniem możliwości oraz potrzeb zamawiającego. Należy założyć, że każda szafa połączona z punktem dystrybucyjnym ow swojej strefie oraz punkty dystrybucyjne między sobą będą posiadały 24 połączenia miedziane oraz 24 połączeń światłowodowych. 2. Zaterminowanie połączeń światłowodowych z serwerowni E.509 w szafie (lub szafach) krosowniczej. 3. Zaterminowanie w istniejącym patch panelach światłowodowych pozostałych, 12 wolnych włókien światłowodowych światłowodu w realacji serwerownia E.509 serwerownia M Zaterminowanie w istniejącym patch panelach światłowodowych pozostałych, 12 wolnych włókien światłowodowych światłowodu w realacji serwerownia E.509 serwerownia BI (E.38). 5. Wykonanie połaczeń 24 światłowodowych oraz 24 miedzianych pomiędzy serwerowniami M.501 a BI (E.38). 6. Wykonanie po 24 połączenia światłowodowe do dwóch lokali w lokalizacji przy ul. Rybaki (lok. 2, lok. 18) zaterminowanych w serwerowni M Wykonanie połączeń światłowodowych pomiędzy lokalem 2 w budynku przy ul. Rybaki w ilości 24 połączeń terminowanych w serwerowni E Zależnie od wyboru wariantu 2.1.1a, 2.1.1b lub 2.1.1c, konieczne będzie także doprowadzenie połączeń miedzianych (i/lub światłowodowych) w ilości 24 szt. do pomieszczenia operatorów (w tym momencie nie jest znana ewentualna lokalizacja) terminowanych w szafce krosowej na patch panelu oraz rozprowadzenie po pomieszczeniu gniazd sieciowych terminowanych w dedykowanym patch panelu. 9. W szafie krosowej (lub szafach) mają znaleźć się wszystkie zakończenia sieci doprowadzone do serwerowni BI E.38, E.509 oraz lokalizacji Rybaki. Okablowanie powinno być poprowadzone pod podłogą techniczną w korytach/koszykach umożliwiających łatwy dostęp i potencjalną rozbudowę. 10. W szafach dystrybucyjnych należy zastosować patch panele o maksymalnej gęstości upakowania portów np. 48 portów miedzianych lub światłowodowych Parametry okablowania miedzianego 1. Zgodnie z normą TIA-942 okablowanie miedziane powinno zapewniać możliwość transmisji aplikacji minimum 1000Base-T (Gigabit Ethernet) oraz spełniać standardy BER IEEE802.3Z, DTE Power - IEEE 802.3AF, 2. Konstrukcja kabla: 1 Gigabit Ethernet, min kategoria 6, 3. Materiał osłony: LSZH, 4. Panele krosowe: nieekranowany panel 24 oraz 48 port RJ45,1U, PCB, automatyczne uziemianie Parametry okablowania światłowodowego 1. Zgodnie z normą TIA-942 okablowanie światłowodowe powinno spełniać minimum wymagania kanału OF-300 i zostać zbudowane w oparciu o włókno światłowodowe MM

9 OM3. Okablowanie to powinno zapewniać możliwość transmisji na poziomie 10 Gigabit Ethernet oraz w przyszłości 40 i 100 Gigabit Ethernet. Interfejsy, na których opiera się okablowanie światłowodowe to złącza LC/PC, 2. Włókno światłowodowe: MM OM3 XG, laserowo optymalizowane 2000MHz x 3. Wymagana tłumienność wtrąceniowa złącz SC: IL 0,15 db, 4. Złącza LC zgodnie z normą IEC i IEC , 5. Wymagane tłumienie sygnału odbitego złącza SC: RL > 35 db, 6. Jakość polerowania złącz zgodnie z normą IEC , 7. Panele krosowe: 24 oraz 48 portowe 2.5 Elektryka 1. W przypadku wariantu a. z punktu należy przewidzieć co najmniej po 3 gwarantowane gniazda zasilające na każde stanowisko operatorskie oraz co najmniej 4 gniazda niegwarantowane w aneksie kuchennym. 2. W ramach zasilania serwerowni należy opracować projekt modernizujący zasilanie dla pomieszczenia serwerowni. W miarę możliwości wykorzystać istniejącą już infrastrukturę zasilającą. 3. W pomieszczeniu serwerowni należy zaprojektować sieć elektryczną dla urządzeń IT, tak żeby przy każdej szafie RACK były wyprowadzone co najmniej 2 sztuki gniazd zasilających 3 fazowych. Zasilanie ma być doprowadzone z 2 niezależnych rozdzielni elektrycznych. Kable zasilające mają być poprowadzone bezpośrednio z rozdzielni do serwerowni bez przechodzenia przez rozdzielnie pośrednie. a. W serwerowni należy przewidzieć UPS, który będzie podtrzymywał co najmniej jedną linię zasilającą. Pojemność UPSa i czas podtrzymania do weryfikacji na etapie projektu. Zastosowany UPS powinien być UPSem modułowym z możliwością rozbudowy. 4. W pomieszczeniu serwerowni należy zaprojektować sieć elektryczną dla urządzeń klimatyzacyjnych, tak żeby zasilanie było doprowadzone z 2 niezależnych rozdzielni elektrycznych. Kable zasilające mają być poprowadzone bezpośrednio z rozdzielni do serwerowni bez przechodzenia przez rozdzielnie pośrednie. a. W serwerowni należy przewidzieć UPS, który będzie podtrzymywał co najmniej jedną linię zasilającą jednostki klimatyzacyjne. Pojemność UPSa i czas podtrzymania do weryfikacji na etapie projektu. Zastosowany UPS powinien być UPSem modułowym z możliwością rozbudowy 5. Należy założyć, że pojedyncza szafa RACK może mieć szacunkowe obciążenie mocy do 12kW (wartości do weryfikacji na etapie projektu). 6. Należy zaplanować startowe zużycie mocy dla urządzeń IT w serwerowni na przynajmniej 65 kw przy czym moc może wzrosnąć odpowiednio do wartości przy maksymalnym obciążeniu wszystkich aktywnych szafach RACK. 7. Każda szafa rack ma być wyposażona w 2 zaawansowane, zarządzalne listwy zasilające, każda podłączona do jednego z dwóch torów zasilania. Parametry listw: a. Zarządzanie listwą przez www, bez dodatkowych opłat za centralny system monitoringu.

10 b. Możliwość definiowania kolejności włączania zasilania co do pojedynczego gniazda oraz czasu po jakim mają się włączyć kolejne gniazdka. c. Monitoring obciążenia poszczególnego gniazdka, zbieranie danych statystycznych na potrzeby rozliczeń zużytej mocy. d. Możliwość podłączenia systemowej czujki temperatury/wilgotności i generowania statystyk. Wyposażenie każdej listwy w taki czujnik. 8. Zaprojektować oświetlenie dla serwerowni oraz pomieszczenia dla operatorów. 9. Wszystkie rozdzielnie zainstalowane w serwerowni należy podłączyć do BMS PWPW S.A. celem umożliwienia pomiaru i zbierania danych odnośnie parametrów elektrycznych rozdzielni. 10. Połączenie rozdzielni z BMS ma być zrealizowane wg standardów przyjętych w PWPW S.A. dla tego typu instalacji. 11. Proponowane materiały oraz sprzęt do budowy sieci elektrycznej powinny spełniać wymogi zgodne z obowiązującymi normami i dobrymi praktykami dla tego typu pomieszczeń. 2.6 SWiN, SNW, SKD 1. Należy opracować projekt w zakresie monitorowania i kontroli dostępu do pomieszczeń serwerowni. W miarę możliwości wykorzystać istniejącą już infrastrukturę monitoringu i kontroli dostępu. 2. Należy zaplanować rozmieszczenie i dokonać instalacji kamer, umożliwiających całodobowy podgląd i zapis/archiwizację (również przy wyłączonym świetle), obejmujące swoim zasięgiem całą powierzchnię serwerowni oraz pomieszczenia dla operatorów. W miarę możliwości wykorzystać istniejącą już infrastrukturę monitoringu i kontroli dostępu. 3. W pomieszczeniach serwerowni oraz operatorów należy zaplanować czujki przeciwwłamaniowe. W miarę możliwości wykorzystać istniejącą już infrastrukturę monitoringu i kontroli dostępu. 4. Projekt SWiN, SNW, SKD ma przewidywać włączenie w/w czujek/kamer do centralnych systemów monitoringu SWi/N, SNW, SKD w PWPW S.A. 5. Proponowane materiały i sprzęt do budowy w/w systemów musi być kompatybilny i zgodny z wymogami PWPW S.A. dla tego typu instalacji.

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych ZADANIE XII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Celem zadania budowa

Bardziej szczegółowo

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 Beyond.pl Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 1 Pierwsze w Polsce w pełni neutralne telekomunikacyjnie centrum danych. Ponad 10 operatorów: - operatorzy klasy międzynarodowej Tier1: Cogent, Level3,

Bardziej szczegółowo

Andel Polska Sp. z o.o.

Andel Polska Sp. z o.o. Andel Polska Sp. z o.o. FLOODLINE Studium przypadku - serwerownia w nowoczesnej centrali jednego z banków w Warszawie Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej prezentacji nie może być powielana lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Data Center Beyond.pl

Data Center Beyond.pl Data Center Beyond.pl Specyfikacja techniczna Data Center Beyond.pl Pierwsze w Polsce w pełnie neutralne telekomunikacyjnie centrum danych Ponad 10 operatorów przyłączonych światłowodami: Level 3 Communications,

Bardziej szczegółowo

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Gdańsk, 29.06.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń na VI

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 8c do SIWZ nr sprawy: WA-2900-3/2014/SISP-2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

HOMS. Steruj zdalnie swoim domem i przyciągaj klientów do biura. Leszno, czerwiec 2015 r.

HOMS. Steruj zdalnie swoim domem i przyciągaj klientów do biura. Leszno, czerwiec 2015 r. HOMS Steruj zdalnie swoim domem i przyciągaj klientów do biura Leszno, czerwiec 2015 r. Agenda: 1. HOMS, czyli BMS u operatora. 2. Centrale i instalacja HOMS. 3. Dostęp online. 4. Logika systemu. 1. HOMS,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ Zielona Góra, 03.01.2013 r. RA-AI/MS/ 2 /2013 INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik projektanta. Poradnik projektanta. v I

Poradnik projektanta. Poradnik projektanta. v I Poradnik projektanta Poradnik projektanta v I 4. Certyfikowany System okablowania strukturalnego DRAKOM firmy BKT Elektronik, przegląd rozwiązania 4.2. Kable miedziane kategorii 7 dla centra

Bardziej szczegółowo

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 System monitoringu infrastruktury Thinx Poland Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 ATMAN - System monitoringu serwerowni 13000 zmiennych 2.000 progów alarmowych 2.600 logowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE Data opracowania: czerwiec 2010 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE OBIEKT: INWESTOR: S.S.Z.O.Z. NAD MATKĄ I DZIECKIEM ul. REYMONYA 8 45-018

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Przykładowe koszty budowy: Przykładowe wymagania:

Przykładowe koszty budowy: Przykładowe wymagania: Nazwa modułu: Nowoczesne technologie informatyczne w zastosowaniach branży IT Wykład 11: (13.01.2014) Standardy budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Zagadnienia poruszane na wykładzie: 1) Dobre

Bardziej szczegółowo

1. Rozkład oddziałów budynków Plan szpitala prezentuje się następująco:

1. Rozkład oddziałów budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: 1. Rozkład oddziałów budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: Budynek I Administracja Budynek II Budynek główny szpitala Załącznik nr 3 - Założenia dotyczące Sieci IT w Nowy Szpital w Świebodzinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Projekt centrum informatycznego

Projekt centrum informatycznego Projekt centrum informatycznego Wstęp Obiektem pracy w drugim projekcie może być zarówno centrum informatyczne (CI) przedsiębiorstwa lub firmy, jak i pracownia komputerowa uczelni, albo pomieszczenie wyposażone

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Ip 1 2 3 4 czynność przygotowanie otworów pod trasy kablowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Super WISE. Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE. Krótka charakterystyka

Super WISE. Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE. Krótka charakterystyka Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE Krótka charakterystyka Optymalizacji ciśnienia powietrza nawiewanego i wywiewanego Dodawanie i odejmowanie z przepływów w strefie

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania przegląd rozwiązań

Systemy sterowania przegląd rozwiązań 03 SYSTEMY STERWANIA Systemy sterowania przegląd rozwiązań Impulsowy licznik zużycia energii elektrycznej Sterownik centralny z panelem dotykowym Sterownik bezprzewodowy Sterownik przewodowy Sterownik

Bardziej szczegółowo

Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ZARZĄDZANIE RUCHEM NA TERENIE MIASTA GLIWICE Usprawnienie zarządzania ruchem na terenie Miasta Gliwice. Zwiększenie przepustowości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik 5 a do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU MODERNIZACJI SERWEROWNI MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE CZĘŚĆ I (SYSTEM

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI PROJEKT WYKONAWCZY III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI Rewizja D INWESTYCJA: Pomieszczenie repozytorium cyfrowego Biblioteka Narodowa budynek B ul. Niepodległości 213,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU INSTALACJI SCHŁADZAJĄCEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM AGREGATU SCHŁADZAJĄCEGO, SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA ISO 9001/14001 NA STACJI A-18 PLAC WILSONA

Bardziej szczegółowo

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą EN 50173 okablowanie strukturalne budynków EN 50167 okablowanie poziome EN 50168 okablowanie pionowe EN 50169 okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą normą dotyczącą okablowania strukturalnego była norma

Bardziej szczegółowo

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY Nowe trendy AGENDA 1. Współczesne usługi monitoringu 2. Omówienie wybranych usług dodanych Monitoring wizyjny Hosting wideo Alarm w chmurze Hosting GPS 3. Mobilne rozwiązania 4. Smart home Współczesne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS)

Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Załącznik nr 1 do SIWZ (do Umowy) Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kancelarii, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 19" I AKCESORIA

SZAFY RACK 19 I AKCESORIA SZAFY RACK 19" I AKCESORIA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 19" WISZĄCE Wymiar y opakowania szaf y złożonej Wymiar y opakowania szaf y rozłożonej Objętość [m³]

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Innowacyjne rozwiązania Piotr Kania p.kania@apra-optinet.pl Tematyka prezentacji Prezentacja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO SYSTEMU OPERO

BEZPIECZEOSTWO SYSTEMU OPERO BEZPIECZEOSTWO SYSTEMU OPERO JAK OPERO ZABEZPIECZA DANE? Bezpieczeostwo danych to priorytet naszej działalności. Powierzając nam swoje dane możesz byd pewny, że z najwyższą starannością podchodzimy do

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112. 2. Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający. SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112. 2. Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 02.01.2015 na wykonanie Instalacja zintegrowanego, zdalnie sterowanego systemu zabezpieczającego i monitorującego serwerownię. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02 Nr KRS 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji DP ViewNet Zaawansowane systemy sterowania Nowa seria central DP to także najnowocześniejsze układy sterowania Automatyka central DP została

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMIANA INSTALACJI SAP 1. Opis techniczny 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 35M2 - I PIĘTRO 1 AKTUALNIE OFERUJEMY Szanowni Państwo, W ofercie Surfland Sp. z o.o. Sp.k

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2 Spis zawartości 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Temat projektu... 3 1.2. Zakres projektu... 3 1.3. Podstawa opracowania projektu... 3 2. Instalacja komputerowo-telefoniczna (teleinformatyczna)... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE Usługi Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA VI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 24 25 października 2013 Andrzej Wiśniewski ZETO Bydgoszcz SA Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

1. Rozkład oddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następująco:

1. Rozkład oddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: 1. Rozkład oddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: I. Budynek, w którym znajduje się: ZOL - Parter Oddział Internistyczno Geriatryczny 1 piętro Administracja i RTG 2 piętro Piwnica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo