ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji współpracy Recrutiva spółka jawna Borowiec Karmelita Sieniawski Skrzek z Partnerami dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /14-00, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na określony poniżej przedmiot zamówienia. I. Cel projektu Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej Platformy Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva (zwana Systemem B2B ), której celem będzie umożliwienie Zamawiającemu świadczenia kompleksowych usług rekrutacyjnych na najwyższym poziomie jakości na bazie usług średniej wielkości partnerów prowadzących podstawowe usługi rekrutacyjne. Automatyzacja procesów zostanie osiągnięta dzięki Elektronicznej wymianie danych oraz usługom SaaS dającym Partnerom dostęp do zaawansowanego narzędzia. Platforma ma umożliwić zsumowanie potencjału mniejszych agencji rekrutacyjnych (agencji HR, partnerów, podwykonawców) mających problem z samodzielnym dostępem do rynku większych, bardziej wymagających firm, w tym w dostępie do rynków międzynarodowych i oferowanie kompleksowej oferty dla dużych wymagających klientów.

2 System B2B będzie wspierał (automatyzował) kluczowe procesy biznesowe pomiędzy Zamawiającym i jego Partnerami, tj.: - Proces świadczenia usług rekrutacyjnych [PSU] - Proces podzlecania wsparcia rekrutacyjnego [PPW] - Proces rozliczeniowy [PRO] - Proces pomocniczy [PPO] Projekt skierowany jest do określonych poniżej grup przedsiębiorców/partnerów: - Partner Klient Partner, który zamawia usługę rekrutacyjna (inicjuje proces rekrutacyjny) - Partner Ogłoszeniowy - Partner świadczący usługi związane z udostepnieniem przestrzeni reklamowej na ogłoszenia o prace (portale pracy, czasopisma etc.) - Partner HR - Partner świadczący usługi związane z wyszukiwaniem i pozyskiwaniem kandydatów na potrzeby projektów rekrutacyjnych realizowanych przez Zamawiającego; - Partner Wspierający - partnerzy wspierający działalność w procesie rekrutacyjnym (Współpracownicy), koordynujący proces dostawy wartości dla Partnera klienta, w oparciu o potencjał własny i/lub potencjał Partnerów HR Projekt zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, wdrożenie elektronicznej wymiany danych (w tym standard EDI równoważny) i wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów, a także zastosowanie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo ekologiczne. Partner-Klient będzie miał możliwość zdefiniowania swoich potrzeb wprost na dedykowanym portalu (SaaS) i uruchomić projekt poprzez zlecenie elektroniczne. Portal ten na bazie wewnętrznych baz kandydatów będzie od razu mógł zaproponować pulę kandydatów odpowiadających potrzebom. Konsultant obsługujący nowe zlecenie będzie miał wbudowaną w system bazę kandydatów i efektywne narzędzie do wyszukiwania, przez co informacja o posiadaniu kandydatów spełniających kryteria będzie natychmiastowa. W razie braku kandydatów, zakłada się, że System B2B pozwoli na automatyczne zlecenie zapytań do Partnerów HR. Partnerzy Ci poprzez specjalny moduł Systemu B2B - Partnera HR, będą mieli wgląd w specyfikę aktualnych zapytań i będą mogli automatycznie umieścić dane własnych kandydatów spełniających kryteria. Konsultant po stronie Zamawiającego będzie otrzymał automatyczne powiadomienie o tym fakcie, a cała historia przekazanych propozycji dla wszystkich Partnerów będzie widoczna na

3 zestawieniach systemu. Współpraca z partnerami HR będzie odbywać się w trybie umowy ramowej, która konkretne projekty opierać będzie o zlecenia elektroniczne dokonywane za pomocą Systemu B2B. Automatyzacji zostanie poddana także współpraca z Partnerami Ogłoszeniowymi System B2B wesprze definiowanie ogłoszeń (w oparciu o wzorce) a następnie ich transmisję do wskazanych Partnerów Ogłoszeniowych. Automatyzacja i eliminacja papieru zostanie dokonana w obszarze testów kompetencyjnych wstępnie wybrani Kandydaci będą wykonywać testy za pomocą elektronicznych ankiet, w trybie zdalnym, a wyniki z testów będą przetrzymywane elektronicznie i podawane automatycznemu ocenieniu (testy wyboru abcde etc.). Istotna optymalizacja dokonana zostanie także w obszarze Procesów rozliczeniowych z wszystkimi Partnerami. Planowane jest wdrożenie e-faktury (w relacji do Partnerów-Klientów, jak odbioru e-faktur od Partnerów podwykonawczych ), a także komunikacji EDI. System B2B będzie rejestrował fakt realizacji poszczególnych usług przez/dla poszczególnych Partnerów, przez co ułatwiony będzie proces wyceny wykonanych prac (billing) i ich automatyczne rozliczenie (generacja faktury na bazie zatwierdzonego billingu). Planowane jest także użycie mechanizmów płatności online (np. PayPal), dzięki którym Partner- Klient będzie mógł automatycznie dokonać płatności za zlecane usługi. Platforma ma zapewnić możliwość świadczenia usług dla Partnerów-Klientów możliwe będzie świadczenie usług o relatywnie niskiej wartości (np. dokupienie dodatkowego testu kompetencyjnego kandydata), których koszt rozliczenia w normalnym podejściu mógłby przewyższyć przychód. Przy płatnościach online i elektronicznym obrocie fakturowym, usługi te będą rozliczane prawie w pełni automatycznie. I. Płatności online umożliwią także świadczenie usług dla nie zweryfikowanych kontrahentów zagranicznych, przy których istnieje ryzyko, iż po wykonaniu usługi (dostarczenie kandydata) płatność nie zostanie dokonana. Możliwe będzie w takiej sytuacji wprowadzenie mechanizmu przedpłaty (zaliczka/ kaucja), uwiarygadniającego kontrahenta. II. Zakres funkcjonalny projektu Poniżej zamieszczono ogólny opis architektury w podziale na moduły. Ogólny opis architektury systemu podział na moduły System zostanie wykonany w architekturze modułowej, dającej możliwość skalowania o kolejne moduły w przyszłości i otwierające system na dalszą integrację z systemami kolejnych partnerów / typów partnerów. Zarys architektury systemu B2B został zobrazowana na poniższym schemacie:

4 Lista modułów Poniżej przedstawiono pełną listę modułów Systemu B2B: Moduł Bazowy Moduł Projekty rekrutacyjne Moduł Ogłoszeń Moduł Rozliczeniowy Moduł Partnera wspierającego Moduł Analizator CV Moduł Utrzymania relacji z Partnerami Moduł Raporty Portal Kliencki (SaaS) Moduł Mobilny Portal Partnera HR (Saas) Moduł Recepcja Kandydatów Moduł e-testy Moduł Sieci Społecznościowe Moduł Płatności Online Moduł Komunikacji EDI * * * Cechą wspólną wszystkich modułów będzie wielojęzyczność, niezbędna w kontekście planowanej realizacji usług na rynek międzynarodowy. Wymóg ten nie ogranicza się jedynie do zmiany opisu okien systemu w ramach interfejsu użytkownika wielojęzyczność będzie musiała dotyczyć także takich aspektów pochodnych np. wielowalutowość, wielojęzyczność słowników słów kluczowych etc. Konieczność utrzymania systemu wielojęzycznego wpływa na koszty całej platformy.

5 Technologia realizacji Poniżej zostały przedstawione założenia dotyczące technologii informatycznych, których wykorzystanie jest planowane w ramach wdrożenia Systemu B2B: Działanie z centralną bazą danych Oparcie bazy danych systemu o bazę darmową z licencją otwartą (GPL) preferowane silniki baz SQL: np. My SQL,PostgreSQL (dopuszczalne jednak inne) Dostęp do interfejsu użytkownika poprzez aplikacje WWW (w przeglądarce Internetowej) obsługa popularnych wersji przeglądarek: IE 10, FireFox, Chrome, Opera Preferowane: interfejs wytworzony w HTML 5 w oparciu o filozofię stron responsywnych ( responsive web design ) Oparcie aplikacji dla urządzeń mobilnych o strony WWW lub aplikacje dedykowane Technologia wytworzenia systemu: jedna ze współczesnych technologii tworzenia oprogramowania, popularna na rynku np. Java (JEE), MS.NET, PHP, Ruby on Rails mechanizmy integracyjne (z zewnętrznymi podmiotami) oparte o standardy webservice lub wymianę plików w formacie xml, ewentualnie CSV lub inne standardowe mechanizmy integracyjne system operacyjny na którym system B2B ma zostać zainstalowany: komercyjna edycja platformy Linux architektura sprzętowa na której system ma zostać posadowiony: serwery oparte o architekturę Intel spełniające następujące parametry: Wymagania wspólne dla wszystkich serwerów (minimalne) zakładają użycie pro-ekologicznych procesorów i pamięci niskonapięciowych: wysoka dostępność usługi serwisowej dla serwera (wsparcie gwarancyjne / pogwarancyjne) obudowa RACK procesor min: 2.5 GHz o obniżonym poziomie poboru mocy - max 60W pamięć RAM: min. 16GB Memory 1600Mhz Dual Ranked Low Volt UDIMM konfiguracja, dysków: min. 4 x 600GB (lub więcej), skonfigurowane w RAID (zalecane: dyski SAS 10K RPM, RAID 10) bezpieczeństwo: oprogramowanie musi posiadać zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, w tym unikalne loginy użytkowników, logowanie zabezpieczone hasłem, połączenie do serwerów szyfrowane. Dostęp do funkcji i danych systemu ma być w dalszej kolejności limitowany za pomocą uprawnień poszczególnych użytkowników (konfigurowalne) UWAGA: Szczegółowe informacje na temat koncepcji planowanego do wdrożenia rozwiązania wraz ze szczegółowym opisem założeń funkcjonalnych zostaną udostępnione przez Zamawiającego na prośbę oferenta w siedzibie firmy przy ulicy Strzegomska 138,.

6 III. Przedmiot zamówienia W wyniku niniejszego postępowania wyłoniony zostanie Wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa na wykonanie wszystkich wymienionych poniżej usług zgodnie z zakładanym harmonogramem (Załącznik D do Zapytania Ofertowego Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia). Usługi zostały podzielone na poniższe grupy kosztów: Wartości niematerialne i prawne (WNP) Środki trwałe (TRW) Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania (INS) Usługi doradcze i eksperckie (DOR) 1. Wartości niematerialne i prawne (WNP) : Zakup licencji Systemu operacyjnego dla serwerów Systemu B2B Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Bazowy, Projekty rekrutacyjne Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Rozliczeniowy, Partnera Wspierającego, Recepcja kandydatów, e-testy Zakup licencji dedykowanego modułu Utrzymania relacji z Partnerami Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Moduł Ogłoszeń, Moduł Raporty, Moduł Portal Kliencki + Mobilny, Portal Partner HR, Moduł Społecznościowy, Moduł Płatności online, Moduł EDI Zakup licencji modułu "Analizator CV" 2. Środki trwałe (TRW) (zgodnie z założeniami rozdz. Technologia realizacji): Zakup serwerów tworzących infrastrukturę serwerową Systemu B2B (wg wytycznych w rozdz. Technologia realizacji) 3. Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania (INS): Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Bazowy, Projekty rekrutacyjne Instalacja i parametryzacja infrastruktury sprzętowej i systemowej w domenie Wnioskodawcy Instalacja i konfiguracja modułu Utrzymania relacji z Partnerami Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Moduł Rozliczeniowy, Moduł Partnera Wspierającego, Moduł Recepcja kandydatów, Moduł e-testy Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Moduł Ogłoszenia, Moduł Raporty, Moduł Portal Kliencki + Mobilny, Moduł Portal Partner HR, Moduł Społecznościowy, Moduł Płatności online, Moduł EDI Instalacja i konfiguracja modułu "Analizator CV" 4. Usługi doradcze i eksperckie (DOR) Zakup usługi eksperckiej w zakresie analizy przebiegu procesów biznesowych oraz określenie wymagań funkcjonalnych systemu B2B architektury) (zgodnie z założeniami rozdz. Analiza i Projekt

7 Zakup usługi eksperckiej w zakresie projektu architektury oraz projektu technicznego mechanizmów komunikacji (zgodnie z założeniami rozdz. Analiza i Projekt architektury) Strojenie Systemu B2B Testy integracyjne Nadzór jakościowy, zapewnienie poprawności prowadzenia projektu (Etap 1) Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 2) Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 3) Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 4) Usługa doradcza w zakresie zaprojektowania specjalistycznych testów kompetencyjnych Opis poszczególnych grup usług Analiza przebiegu procesów biznesowych oraz określenie wymagań funkcjonalnych systemu B2B W ramach realizacji tego etapu zostanie zaplanowany przebieg procesów biznesowych i zostaną określone szczegółowe wymagania funkcjonalne systemu B2B w zakresie obsługi procesów oraz komunikacji między systemami partnerów i systemami Zamawiającego. Projekt architektury oraz projekt techniczny mechanizmów komunikacji Projekt architektury zawierać będzie wszystkie aspekty architektury przyszłego systemu B2B, ze wskazaniem zakresu funkcjonalnego modułów, struktur baz danych, modelu uprawnień, interfejsów komunikacyjnych między modułami, przepływu danych między modułami. Projekt rozwiązania powinien uwzględniać również podstawowe parametry systemów partnerów Zamawiającego oraz zaprojektowanie użycia usług sieciowych (np. EDI, płatności online). Nadzór jakości i zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa Aby zapewnić należytą jakość wdrażanych rozwiązań, w ramach projektu zakłada zrealizowanie prac związanych z nadzorem jakości w zakresie zarówno jakości produktów cząstkowych projektu, jak i jakości procesów realizacji projektu (podejście do realizacji projektu, kompletność dokumentacji, bieżąca kontrola postępu prac. Nadzór jakości został przewidziany w ramach każdego z etapów projektu. Instalacja i parametryzacja infrastruktury sprzętowej i systemowej domenie Wnioskodawcy Instalacja infrastruktury sprzętowej obejmuje we wskazanej lokalizacji, instalację systemu operacyjnego na zakupionych serwerach, konfigurację systemu operacyjnego i konfigurację parametrów systemu operacyjnego pod kątem bezpieczeństwa. Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych dla przyszłego Systemu B2B Usługa Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych dla przyszłego Systemu B2B zostanie zrealizowana na zakupionym serwerze i na skonfigurowanej infrastrukturze sprzętowej. Instalacja i konfiguracja modułów Usługa Instalacja i konfiguracja modułów jest przewidziana dla każdego z modułów systemu B2B, której celem jest zainstalowane danego modułu i jego poprawna konfiguracja w ramach zakupionej i skonfigurowanej infrastruktury sprzętowej wraz z silnikiem bazy danych.

8 Testy integracyjne W ramach projektu planuje się wykonanie testów integracyjnych z systemami zewnętrznymi względem Systemu B2B: integrację z usługą sieciową płatności online, integrację z portalami społecznościowymi (GoldenLine, FB, LinkedIn), integrację z wybranymi Partnerami Ogłoszeniowymi (np. Pracuj.pl)), komunikację EDI oraz systemami Partnerów Ogłoszeniowych. W ramach testów zostanie dokonana walidacja działania modułów w rzeczywistym środowisku, dokonane zostaną też ewentualne korekty i dostrojenie modułów. Testy zostaną podsumowane w formie raportu z testów integracyjnych, potwierdzających stan systemu po testach, zauważone nieprawidłowości i wykonane działania korygujące. Strojenie systemu W ramach tej usługi dokonana zostanie weryfikacja wewnętrznej integralności systemu względem przyjętych założeń architektonicznych, zweryfikowana i dostosowana zostanie konfiguracja systemu, oraz sporządzone rekomendacje dla poprawy systemu w zakresie ergonomii. Zaprojektowanie specjalistycznych testów kompetencyjnych Przed uruchomieniem produkcyjnym systemu konieczne jest przygotowanie zestawu indywidualnych testów dla modułu e-testy. Zamawiający planuje osadzić w systemie 25 testów (różne warianty, w tym warianty dla różnych stanowisk / kompetencji Kandydata). Etapy realizacji projektu Etap 1 ( ) Analiza wymagań i zaprojektowanie całego rozwiązania, wyznaczające kierunki prac we wszystkich kolejnych etapach, w ramach spójnej koncepcji. Etap 2 ( ) Dostarczenie infrastruktury i oprogramowania systemowego (budujące platformę do testów kolejnych modułów), a także dostarczenie podstawowych modułów Systemu Etap 3 ( ) Wytworzenie i wdrożenie modułów realizujących zasadniczą funkcjonalność systemu z punktu widzenia Wnioskodawcy / Partnerów Wspierających; moduły wdrożone w tym etapie nie będą używane produkcyjnie, a jedynie poddane ewaluacji Wnioskodawcy w trakcie następującego etapu Etap 4 ( ) Wytworzenie i wdrożenie modułów dla pozostałych Partnerów ( portale ), integracja z systemami Partnerów, uruchomienie produkcyjne i finalizacja projektu Metodologię przedstawienia oferty cenowej zawarto w Załączniku E. Zakres prac w ramach poszczególnych etapów zawarto w Załączniku D.

9 IV. Wymagania dotyczące oferenta O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 1. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym (w celu potwierdzenia braku powiązań Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą podpisane oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik B do niniejszego zapytania ofertowego). 2. Oferent nie znajduje się w likwidacji lub upadłości, bądź z innych informacji posiadanych przez Zamawiającego nie wynika, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia (w celu potwierdzenia niniejszego faktu każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą podpisane oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik C do niniejszego zapytania ofertowego). 3. Realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik D do niniejszego zapytania ofertowego (w celu potwierdzenia niniejszego faktu każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą podpisane oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik D do niniejszego zapytania ofertowego). 4. Oferent powinien przygotować wycenę przedmiotowych usług zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik E do niniejszego zapytania ofertowego. V. Wymagania dotyczące oferty Oferta powinna zawierać: nazwę i adres Oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, dane teleadresowe); informacje na temat osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta; data oferty; termin ważności oferty do 30 dni od daty złożenia; warunki i tryb płatności; termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni od daty złożenia oferty) wypełniony elektronicznie i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami wg wzorów VI. Kryteria wyboru/oceny ofert Kryterium formalne: a) Oferent złożył poprawnie wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami; b) Oferent posiada doświadczenie w zakresie analizy przebiegu procesów biznesowych oraz projektowania rozwiązań (systemów) typu B2B a także uprawnienia do występowania w obrocie prawnym (wg oświadczenia załącznik A); c) Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym (wg oświadczenia załącznik B); d) Oferent nie pozostaje w likwidacji i/lub upadłości (wg oświadczenia załącznik C); e) Oferent wykona prace zgonie z harmonogramem (wg oświadczenia załącznik D); f) Oferent dokona wyceny prac zgonie formularzem (wg oświadczenia załącznik E);

10 Sposób oceny: Ocena 0/1 nie spełnia/spełnia (0 pkt/1 pkt) na podstawie złożonych oświadczeń. Kryterium cenowe waga 100% (C) Sposób oceny: Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Punkty, jakie otrzymają badane oferty będą liczone w następujący sposób: ż ą ą = 100 Uzyskane w ten sposób punkty zostaną pomnożone przez współczynnik 1, odpowiadający wadze tego kryterium. VII. Miejsce i tryb składania ofert 1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy, przy ulicy ul. Strzegomskiej 138, w miejscu publicznie dostępnym. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania zapytań ofertowych do wybranych przez niego firm, niezależnie od zamieszczenia Zapytania ofertowego w miejscu wskazanym w pkt Oferty należy składać za pośrednictwem kuriera lub poczty (ważna data wpływu do Zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. 4. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Oferty należy złożyć do r, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. VIII. Dane kontaktowe do oferty Osoba kontaktowa: Imię nazwisko: Przemysław Skrzek tel: mobile:

11 IX. Tryb ogłoszenia wyników 1. Wybór dostawcy nastąpi do r. 2. Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta wraz z wynikami negocjacji będzie najkorzystniejsza. 3. Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyn. (Podpis osoby upoważnionej)

12 Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Nazwa i adres Oferenta: (pieczęć) O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż 1. Przedsiębiorstwo oferenta istnieje na rynku nie krócej niż 1 rok. 2. Posiada personel i/lub partnerów dysponujących niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie analizy procesów biznesowych, audytu informatycznego i doboru oprogramowania oraz wdrożeń systemów ERP/B2B 3. Personel i/lub partnerzy posiadają doświadczenie w zakresie analizy przebiegu procesów biznesowych oraz projektowania rozwiązań (systemów) typu B2B o podobnym zakresie i skali do projektu Zamawiającego 4. Personel i/lub partnerzy posiadają doświadczenie w zakresie wdrażania i realizacji projektów o podobnym zakresie i skali do projektu Zamawiającego 5. Personel i/lub partnerzy posiadają doświadczenie w zakresie zapewnienia jakości wdrażanych rozwiązań w zakresie zarówno jakości produktów cząstkowych projektu, jak i jakości procesów realizacji projektu 6. Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.. miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta

13 Załącznik B do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Nazwa i adres Oferenta: (pieczęć) O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym: BOROWIEC KARMELITA SIENIAWSKI SKRZEK. Poprzez powiązanie kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania: a) pomiędzy Oferentem a Zamawiającym lub; b) pomiędzy Oferentem a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub; c) pomiędzy Oferentem a osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć: a) uczestnictwo w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli... miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta

14 Załącznik C do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o niepozostawaniu w likwidacji i/lub upadłości Nazwa i adres Oferenta: (pieczęć) O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż nie znajduje się w toku likwidacji ani w toku postępowania upadłościowego... miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta

15 Załącznik D do Zapytania Ofertowego Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia Nazwa i adres Oferenta: (pieczęć) 1 Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 2) 2 Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Bazowy, Projekty rekrutacyjne 5 Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Bazowy, Projekty rekrutacyjne 6 Zakup licencji Systemu operacyjnego dla serwerów Systemu B2B ETAP III 1 Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 3) 2 Instalacja i konfiguracja modułu Utrzymania relacji z Partnerami 3 4 Lp. Okres realizacji Wyszczególnienie działań w ramach etapu ETAP I 1 Analiza przebiegu procesów biznesowych oraz określenie wymagań funkcjonalnych systemu B2B 01/07/ /09/2014 Projekt architektury oraz projekt techniczny mechanizmów komunikacji 3 Nadzór jakościowy, zapewnienie poprawności prowadzenia projektu (Etap 1) ETAP II Instalacja i parametryzacja infrastruktury sprzętowej i systemowej w domenie 3 Wnioskodawcy 01/10/ /02/ Zakup serwerów tworzących infrastrukturę serwerowa Systemu B2B 01/03/ /07/2015 Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Rozliczeniowy, Partnera Wspierającego, Recepcja kandydatów, e-testy Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Rozliczeniowy, Partnera Wspierającego, Recepcja kandydatów, e-testy 5 Zakup licencji dedykowanych modułu Utrzymania relacji z Partnerami

16 ETAP IV 1 Strojenie Systemu B2B 2 Testy integracyjne /08/ /12/2015 Usługa doradcza w zakresie zaprojektowania specjalistycznych testów kompetencyjnych Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 4) Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Ogłoszeń, Raporty, Portal Kliencki + Mobilny, Portal Partner HR, Społecznościowy, Płatności online, EDI 6 Instalacja i konfiguracja modułu "Analizator CV" 7 Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Ogłoszeń, Raporty, Portal Kliencki + Mobilny, Portal Partner HR, Społecznościowy, Płatności online, EDI 8 Zakup licencji modułu "Analizator CV" O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż wykona przedmiot oferty zgonie z Harmonogramem wykonywania przedmiotu zamówienia... miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta

17 Załącznik E do Zapytania Ofertowego Formularz oferty cenowej Nazwa i adres Oferenta: (pieczęć) Lp Wyszczególnienie działań w ramach etapu Jednostka miary Liczba Koszt jednostkowy netto Wartość razem netto Wartość razem brutto 1 Zakup usługi eksperckiej w zakresie analizy przebiegu procesów biznesowych oraz określenie wymagań funkcjonalnych Systemu B2B 2 Zakup usługi eksperckiej w zakresie projektu Systemu B2B 3 Nadzór jakościowy, zapewnienie poprawności prowadzenia projektu (Etap 1) 4 Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 2) 5 Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Bazowy, Projekty rekrutacyjne 6 Instalacja i parametryzacja infrastruktury sprzętowej i systemowej w domenie Wnioskodawcy 7 Zakup serwerów tworzących infrastrukturę serwerowa Systemu B2B 8 Zakup licencji Systemu operacyjnego dla serwerów Systemu B2B 9 Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Bazowy, Projekty rekrutacyjne 10 Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 3) 11 Instalacja i konfiguracja modułu Utrzymania relacji z Partnerami 12 Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Rozliczeniowy, Partnera Wspierającego, Recepcja kandydatów, e- Testy

18 13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Rozliczeniowy, Partnera Wspierającego, Recepcja kandydatów, e- Testy 14 Zakup licencji dedykowanych modułu Utrzymania relacji z Partnerami 15 Strojenie Systemu B2B 16 Testy integracyjne 17 Usługa doradcza w zakresie zaprojektowania specjalistycznych testów kompetencyjnych 18 Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 4) 19 Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Ogłoszeń, Raporty, Portal Kliencki + Mobilny, Portal Partner HR, Społecznościowy, Płatności online, EDI 20 Instalacja i konfiguracja modułu "Analizator CV" 21 Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Ogłoszeń, Raporty, Portal Kliencki + Mobilny, Portal Partner HR, Społecznościowy, Płatności online, EDI 22 Zakup licencji modułu "Analizator CV".. miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta

19 (dane Oferenta) Formularz ofertowy W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia r., dotyczące realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji współpracy Recrutiva spółka jawna Borowiec Karmelita Sieniawski Skrzek z Partnerami dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /14-00, składamy ofertę na przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami i kryteriami określonymi w zapytaniu. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania, postanowieniami i zasadami postępowania. Termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia oferty. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania Oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie realizacji projektu jest: Imię i nazwisko :.. nr tel.:..... adres ... Podpis Oferenta Załączniki: - oświadczenie (zgodne z załącznikiem A do zapytania ofertowego) - oświadczenie (zgodne z załącznikiem B do zapytania ofertowego) - oświadczenie (zgodne z załącznikiem C do zapytania ofertowego) - harmonogram (zgodny z załącznikiem D do zapytania ofertowego) - formularz oferty cenowej (wraz z załącznikiem E do zapytania ofertowego)

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E

O Ś W I A D C Z E N I E Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Nazwa i adres Oferenta: Firma (Oferent) oświadcza, iż: 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY AUDYT ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY AUDYT ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 15.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 21/06/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/IWR dotyczące usługi wynajmu platformy szkoleń e-learning w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 Mrowino, dnia 19 września 2013 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/05/2016. Opracowanie i optymalizacja prototypów dedykowanych urządzeń plazmowych

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/05/2016. Opracowanie i optymalizacja prototypów dedykowanych urządzeń plazmowych Bolesławiec, 23.05.2016r. Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/05/2016 dotyczące wyboru wykonawcy usług zarządzania projektem pt.: Opracowanie i optymalizacja prototypów dedykowanych urządzeń plazmowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ACTIV 50+/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ACTIV 50+/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ACTIV 50+/2014 Zamawiający: Akademia Leona Koźmińskiego Ul. Jagiellońska 59 03-301 Warszawa Akademia Leona Koźmińskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r. ul. Ogrodowa 9B, Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r. ul. Ogrodowa 9B, Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r., Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu klasy B2B w firmie REZOS wspomagającego handel hurtowy paliw I. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Zapytanie ofertowe Główiew, 16.08.2014r. W związku z realizacją projektu pn. Szerokopasmowy Internet w powiecie kaliskim, konińskim, słupeckim i tureckim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 22.03.2016R.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 22.03.2016R. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA.03.016R. 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO Supervisor Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6 81 51 Gdynia REGON: 066459 NIP: 5863545. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 22.11.2013 r. ul. Ogrodowa 11B, Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 22.11.2013 r. ul. Ogrodowa 11B, Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego Mszana Dolna, dnia 22.11.2013 r., Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu klasy B2B w firmie REZOS wspomagającego handel hurtowy paliw I. Wstęp Firma

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem Jordanów, 25. 06. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014 na dostawę serwera fizycznego

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK 1. ZAMAWIAJĄCY: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10 Poznań 21 sierpnia 2013r Zapytanie ofertowe OEG Sp. z o.o. Sp. k. realizująca w partnerstwie z Fundacją PATRIA projekt Bądź przedsiębiorcy! w ramach zasady konkurencyjności zaprasza osoby fizyczne oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego Jordanów, 02. 10. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014 na dostawę zestawów do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Piechowice, dnia 20.06.2016 r. Zapytanie ofertowe Adres do korespondencji: Ul. Żymierskiego 73 58-573 Piechowice Tel.: (75) 761 24 13 z siedzibą w Ścinawicy 47,, Tel.: (75)

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 Kęty, 27.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 W związku z realizacją projektu Opracowanie techniki i technologii wytwarzania nowej generacji kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych na gazy techniczne

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot zamówienia: Narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście etyki w miejscu pracy.

2. Przedmiot zamówienia: Narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście etyki w miejscu pracy. Warszawa, dnia 01.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw nr PO KL POKL.02.01.02-00- 019/11,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 3/WND-POKL.08.01.01-12-193/12

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 3/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Kraków, dnia 22.01.2014 r. Szanowni Państwo, Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 3/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia pt. Techniki sprzedaży dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/03 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 15.04.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu oraz modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z partnerami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w związku z realizacją projektu: Usługa wydruku w miejscach publicznych, zarządzanej w oparciu o system informatyczny realizowanego przez: MAGRA

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY PPHU JAGDOR Janusz Gierada z siedzibą w Piskrzyn 20, 27-551 Baćkowice, NIP 863 000 54 86, REGON 830203462 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SNJ/03/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SNJ/03/2014 Strona1 Wrocław, dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SNJ/03/2014 realizowane w ramach projektu Studia najwyższej jakości POKL.04.01.01-00-106/11 I. Nazwa i adres Zamawiającego Międzynarodowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Informacja o Zamawiającym. Sanok, 10 grudnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Informacja o Zamawiającym. Sanok, 10 grudnia 2014 r. Sanok, 10 grudnia 2014 r. GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski ul. Maków 10 38-500 Sanok tel. 661 117 112 NIP: 687-174-07-37 biuro@globalo.pl www.globalo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE I. Informacja o Zamawiającym Firma

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 4 - FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 4 - FORMULARZ OFERTOWY pieczęć firmowa oferenta Zamawiający: Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 22 listopada 2016 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Syców, dnia 08.12.2015r. PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 ZAPYTANIE OFERTOWE

Syców, dnia 08.12.2015r. PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 ZAPYTANIE OFERTOWE PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 Syców, dnia 08.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 BNI Poland Sp. z o. o. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Warszawa, 21.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie).

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie). Skrzynka, dnia 02 stycznia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pt.: Załóż własną firmę,

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo