ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji współpracy Recrutiva spółka jawna Borowiec Karmelita Sieniawski Skrzek z Partnerami dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /14-00, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na określony poniżej przedmiot zamówienia. I. Cel projektu Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej Platformy Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva (zwana Systemem B2B ), której celem będzie umożliwienie Zamawiającemu świadczenia kompleksowych usług rekrutacyjnych na najwyższym poziomie jakości na bazie usług średniej wielkości partnerów prowadzących podstawowe usługi rekrutacyjne. Automatyzacja procesów zostanie osiągnięta dzięki Elektronicznej wymianie danych oraz usługom SaaS dającym Partnerom dostęp do zaawansowanego narzędzia. Platforma ma umożliwić zsumowanie potencjału mniejszych agencji rekrutacyjnych (agencji HR, partnerów, podwykonawców) mających problem z samodzielnym dostępem do rynku większych, bardziej wymagających firm, w tym w dostępie do rynków międzynarodowych i oferowanie kompleksowej oferty dla dużych wymagających klientów.

2 System B2B będzie wspierał (automatyzował) kluczowe procesy biznesowe pomiędzy Zamawiającym i jego Partnerami, tj.: - Proces świadczenia usług rekrutacyjnych [PSU] - Proces podzlecania wsparcia rekrutacyjnego [PPW] - Proces rozliczeniowy [PRO] - Proces pomocniczy [PPO] Projekt skierowany jest do określonych poniżej grup przedsiębiorców/partnerów: - Partner Klient Partner, który zamawia usługę rekrutacyjna (inicjuje proces rekrutacyjny) - Partner Ogłoszeniowy - Partner świadczący usługi związane z udostepnieniem przestrzeni reklamowej na ogłoszenia o prace (portale pracy, czasopisma etc.) - Partner HR - Partner świadczący usługi związane z wyszukiwaniem i pozyskiwaniem kandydatów na potrzeby projektów rekrutacyjnych realizowanych przez Zamawiającego; - Partner Wspierający - partnerzy wspierający działalność w procesie rekrutacyjnym (Współpracownicy), koordynujący proces dostawy wartości dla Partnera klienta, w oparciu o potencjał własny i/lub potencjał Partnerów HR Projekt zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, wdrożenie elektronicznej wymiany danych (w tym standard EDI równoważny) i wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów, a także zastosowanie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo ekologiczne. Partner-Klient będzie miał możliwość zdefiniowania swoich potrzeb wprost na dedykowanym portalu (SaaS) i uruchomić projekt poprzez zlecenie elektroniczne. Portal ten na bazie wewnętrznych baz kandydatów będzie od razu mógł zaproponować pulę kandydatów odpowiadających potrzebom. Konsultant obsługujący nowe zlecenie będzie miał wbudowaną w system bazę kandydatów i efektywne narzędzie do wyszukiwania, przez co informacja o posiadaniu kandydatów spełniających kryteria będzie natychmiastowa. W razie braku kandydatów, zakłada się, że System B2B pozwoli na automatyczne zlecenie zapytań do Partnerów HR. Partnerzy Ci poprzez specjalny moduł Systemu B2B - Partnera HR, będą mieli wgląd w specyfikę aktualnych zapytań i będą mogli automatycznie umieścić dane własnych kandydatów spełniających kryteria. Konsultant po stronie Zamawiającego będzie otrzymał automatyczne powiadomienie o tym fakcie, a cała historia przekazanych propozycji dla wszystkich Partnerów będzie widoczna na

3 zestawieniach systemu. Współpraca z partnerami HR będzie odbywać się w trybie umowy ramowej, która konkretne projekty opierać będzie o zlecenia elektroniczne dokonywane za pomocą Systemu B2B. Automatyzacji zostanie poddana także współpraca z Partnerami Ogłoszeniowymi System B2B wesprze definiowanie ogłoszeń (w oparciu o wzorce) a następnie ich transmisję do wskazanych Partnerów Ogłoszeniowych. Automatyzacja i eliminacja papieru zostanie dokonana w obszarze testów kompetencyjnych wstępnie wybrani Kandydaci będą wykonywać testy za pomocą elektronicznych ankiet, w trybie zdalnym, a wyniki z testów będą przetrzymywane elektronicznie i podawane automatycznemu ocenieniu (testy wyboru abcde etc.). Istotna optymalizacja dokonana zostanie także w obszarze Procesów rozliczeniowych z wszystkimi Partnerami. Planowane jest wdrożenie e-faktury (w relacji do Partnerów-Klientów, jak odbioru e-faktur od Partnerów podwykonawczych ), a także komunikacji EDI. System B2B będzie rejestrował fakt realizacji poszczególnych usług przez/dla poszczególnych Partnerów, przez co ułatwiony będzie proces wyceny wykonanych prac (billing) i ich automatyczne rozliczenie (generacja faktury na bazie zatwierdzonego billingu). Planowane jest także użycie mechanizmów płatności online (np. PayPal), dzięki którym Partner- Klient będzie mógł automatycznie dokonać płatności za zlecane usługi. Platforma ma zapewnić możliwość świadczenia usług dla Partnerów-Klientów możliwe będzie świadczenie usług o relatywnie niskiej wartości (np. dokupienie dodatkowego testu kompetencyjnego kandydata), których koszt rozliczenia w normalnym podejściu mógłby przewyższyć przychód. Przy płatnościach online i elektronicznym obrocie fakturowym, usługi te będą rozliczane prawie w pełni automatycznie. I. Płatności online umożliwią także świadczenie usług dla nie zweryfikowanych kontrahentów zagranicznych, przy których istnieje ryzyko, iż po wykonaniu usługi (dostarczenie kandydata) płatność nie zostanie dokonana. Możliwe będzie w takiej sytuacji wprowadzenie mechanizmu przedpłaty (zaliczka/ kaucja), uwiarygadniającego kontrahenta. II. Zakres funkcjonalny projektu Poniżej zamieszczono ogólny opis architektury w podziale na moduły. Ogólny opis architektury systemu podział na moduły System zostanie wykonany w architekturze modułowej, dającej możliwość skalowania o kolejne moduły w przyszłości i otwierające system na dalszą integrację z systemami kolejnych partnerów / typów partnerów. Zarys architektury systemu B2B został zobrazowana na poniższym schemacie:

4 Lista modułów Poniżej przedstawiono pełną listę modułów Systemu B2B: Moduł Bazowy Moduł Projekty rekrutacyjne Moduł Ogłoszeń Moduł Rozliczeniowy Moduł Partnera wspierającego Moduł Analizator CV Moduł Utrzymania relacji z Partnerami Moduł Raporty Portal Kliencki (SaaS) Moduł Mobilny Portal Partnera HR (Saas) Moduł Recepcja Kandydatów Moduł e-testy Moduł Sieci Społecznościowe Moduł Płatności Online Moduł Komunikacji EDI * * * Cechą wspólną wszystkich modułów będzie wielojęzyczność, niezbędna w kontekście planowanej realizacji usług na rynek międzynarodowy. Wymóg ten nie ogranicza się jedynie do zmiany opisu okien systemu w ramach interfejsu użytkownika wielojęzyczność będzie musiała dotyczyć także takich aspektów pochodnych np. wielowalutowość, wielojęzyczność słowników słów kluczowych etc. Konieczność utrzymania systemu wielojęzycznego wpływa na koszty całej platformy.

5 Technologia realizacji Poniżej zostały przedstawione założenia dotyczące technologii informatycznych, których wykorzystanie jest planowane w ramach wdrożenia Systemu B2B: Działanie z centralną bazą danych Oparcie bazy danych systemu o bazę darmową z licencją otwartą (GPL) preferowane silniki baz SQL: np. My SQL,PostgreSQL (dopuszczalne jednak inne) Dostęp do interfejsu użytkownika poprzez aplikacje WWW (w przeglądarce Internetowej) obsługa popularnych wersji przeglądarek: IE 10, FireFox, Chrome, Opera Preferowane: interfejs wytworzony w HTML 5 w oparciu o filozofię stron responsywnych ( responsive web design ) Oparcie aplikacji dla urządzeń mobilnych o strony WWW lub aplikacje dedykowane Technologia wytworzenia systemu: jedna ze współczesnych technologii tworzenia oprogramowania, popularna na rynku np. Java (JEE), MS.NET, PHP, Ruby on Rails mechanizmy integracyjne (z zewnętrznymi podmiotami) oparte o standardy webservice lub wymianę plików w formacie xml, ewentualnie CSV lub inne standardowe mechanizmy integracyjne system operacyjny na którym system B2B ma zostać zainstalowany: komercyjna edycja platformy Linux architektura sprzętowa na której system ma zostać posadowiony: serwery oparte o architekturę Intel spełniające następujące parametry: Wymagania wspólne dla wszystkich serwerów (minimalne) zakładają użycie pro-ekologicznych procesorów i pamięci niskonapięciowych: wysoka dostępność usługi serwisowej dla serwera (wsparcie gwarancyjne / pogwarancyjne) obudowa RACK procesor min: 2.5 GHz o obniżonym poziomie poboru mocy - max 60W pamięć RAM: min. 16GB Memory 1600Mhz Dual Ranked Low Volt UDIMM konfiguracja, dysków: min. 4 x 600GB (lub więcej), skonfigurowane w RAID (zalecane: dyski SAS 10K RPM, RAID 10) bezpieczeństwo: oprogramowanie musi posiadać zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, w tym unikalne loginy użytkowników, logowanie zabezpieczone hasłem, połączenie do serwerów szyfrowane. Dostęp do funkcji i danych systemu ma być w dalszej kolejności limitowany za pomocą uprawnień poszczególnych użytkowników (konfigurowalne) UWAGA: Szczegółowe informacje na temat koncepcji planowanego do wdrożenia rozwiązania wraz ze szczegółowym opisem założeń funkcjonalnych zostaną udostępnione przez Zamawiającego na prośbę oferenta w siedzibie firmy przy ulicy Strzegomska 138,.

6 III. Przedmiot zamówienia W wyniku niniejszego postępowania wyłoniony zostanie Wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa na wykonanie wszystkich wymienionych poniżej usług zgodnie z zakładanym harmonogramem (Załącznik D do Zapytania Ofertowego Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia). Usługi zostały podzielone na poniższe grupy kosztów: Wartości niematerialne i prawne (WNP) Środki trwałe (TRW) Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania (INS) Usługi doradcze i eksperckie (DOR) 1. Wartości niematerialne i prawne (WNP) : Zakup licencji Systemu operacyjnego dla serwerów Systemu B2B Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Bazowy, Projekty rekrutacyjne Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Rozliczeniowy, Partnera Wspierającego, Recepcja kandydatów, e-testy Zakup licencji dedykowanego modułu Utrzymania relacji z Partnerami Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Moduł Ogłoszeń, Moduł Raporty, Moduł Portal Kliencki + Mobilny, Portal Partner HR, Moduł Społecznościowy, Moduł Płatności online, Moduł EDI Zakup licencji modułu "Analizator CV" 2. Środki trwałe (TRW) (zgodnie z założeniami rozdz. Technologia realizacji): Zakup serwerów tworzących infrastrukturę serwerową Systemu B2B (wg wytycznych w rozdz. Technologia realizacji) 3. Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania (INS): Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Bazowy, Projekty rekrutacyjne Instalacja i parametryzacja infrastruktury sprzętowej i systemowej w domenie Wnioskodawcy Instalacja i konfiguracja modułu Utrzymania relacji z Partnerami Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Moduł Rozliczeniowy, Moduł Partnera Wspierającego, Moduł Recepcja kandydatów, Moduł e-testy Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Moduł Ogłoszenia, Moduł Raporty, Moduł Portal Kliencki + Mobilny, Moduł Portal Partner HR, Moduł Społecznościowy, Moduł Płatności online, Moduł EDI Instalacja i konfiguracja modułu "Analizator CV" 4. Usługi doradcze i eksperckie (DOR) Zakup usługi eksperckiej w zakresie analizy przebiegu procesów biznesowych oraz określenie wymagań funkcjonalnych systemu B2B architektury) (zgodnie z założeniami rozdz. Analiza i Projekt

7 Zakup usługi eksperckiej w zakresie projektu architektury oraz projektu technicznego mechanizmów komunikacji (zgodnie z założeniami rozdz. Analiza i Projekt architektury) Strojenie Systemu B2B Testy integracyjne Nadzór jakościowy, zapewnienie poprawności prowadzenia projektu (Etap 1) Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 2) Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 3) Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 4) Usługa doradcza w zakresie zaprojektowania specjalistycznych testów kompetencyjnych Opis poszczególnych grup usług Analiza przebiegu procesów biznesowych oraz określenie wymagań funkcjonalnych systemu B2B W ramach realizacji tego etapu zostanie zaplanowany przebieg procesów biznesowych i zostaną określone szczegółowe wymagania funkcjonalne systemu B2B w zakresie obsługi procesów oraz komunikacji między systemami partnerów i systemami Zamawiającego. Projekt architektury oraz projekt techniczny mechanizmów komunikacji Projekt architektury zawierać będzie wszystkie aspekty architektury przyszłego systemu B2B, ze wskazaniem zakresu funkcjonalnego modułów, struktur baz danych, modelu uprawnień, interfejsów komunikacyjnych między modułami, przepływu danych między modułami. Projekt rozwiązania powinien uwzględniać również podstawowe parametry systemów partnerów Zamawiającego oraz zaprojektowanie użycia usług sieciowych (np. EDI, płatności online). Nadzór jakości i zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa Aby zapewnić należytą jakość wdrażanych rozwiązań, w ramach projektu zakłada zrealizowanie prac związanych z nadzorem jakości w zakresie zarówno jakości produktów cząstkowych projektu, jak i jakości procesów realizacji projektu (podejście do realizacji projektu, kompletność dokumentacji, bieżąca kontrola postępu prac. Nadzór jakości został przewidziany w ramach każdego z etapów projektu. Instalacja i parametryzacja infrastruktury sprzętowej i systemowej domenie Wnioskodawcy Instalacja infrastruktury sprzętowej obejmuje we wskazanej lokalizacji, instalację systemu operacyjnego na zakupionych serwerach, konfigurację systemu operacyjnego i konfigurację parametrów systemu operacyjnego pod kątem bezpieczeństwa. Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych dla przyszłego Systemu B2B Usługa Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych dla przyszłego Systemu B2B zostanie zrealizowana na zakupionym serwerze i na skonfigurowanej infrastrukturze sprzętowej. Instalacja i konfiguracja modułów Usługa Instalacja i konfiguracja modułów jest przewidziana dla każdego z modułów systemu B2B, której celem jest zainstalowane danego modułu i jego poprawna konfiguracja w ramach zakupionej i skonfigurowanej infrastruktury sprzętowej wraz z silnikiem bazy danych.

8 Testy integracyjne W ramach projektu planuje się wykonanie testów integracyjnych z systemami zewnętrznymi względem Systemu B2B: integrację z usługą sieciową płatności online, integrację z portalami społecznościowymi (GoldenLine, FB, LinkedIn), integrację z wybranymi Partnerami Ogłoszeniowymi (np. Pracuj.pl)), komunikację EDI oraz systemami Partnerów Ogłoszeniowych. W ramach testów zostanie dokonana walidacja działania modułów w rzeczywistym środowisku, dokonane zostaną też ewentualne korekty i dostrojenie modułów. Testy zostaną podsumowane w formie raportu z testów integracyjnych, potwierdzających stan systemu po testach, zauważone nieprawidłowości i wykonane działania korygujące. Strojenie systemu W ramach tej usługi dokonana zostanie weryfikacja wewnętrznej integralności systemu względem przyjętych założeń architektonicznych, zweryfikowana i dostosowana zostanie konfiguracja systemu, oraz sporządzone rekomendacje dla poprawy systemu w zakresie ergonomii. Zaprojektowanie specjalistycznych testów kompetencyjnych Przed uruchomieniem produkcyjnym systemu konieczne jest przygotowanie zestawu indywidualnych testów dla modułu e-testy. Zamawiający planuje osadzić w systemie 25 testów (różne warianty, w tym warianty dla różnych stanowisk / kompetencji Kandydata). Etapy realizacji projektu Etap 1 ( ) Analiza wymagań i zaprojektowanie całego rozwiązania, wyznaczające kierunki prac we wszystkich kolejnych etapach, w ramach spójnej koncepcji. Etap 2 ( ) Dostarczenie infrastruktury i oprogramowania systemowego (budujące platformę do testów kolejnych modułów), a także dostarczenie podstawowych modułów Systemu Etap 3 ( ) Wytworzenie i wdrożenie modułów realizujących zasadniczą funkcjonalność systemu z punktu widzenia Wnioskodawcy / Partnerów Wspierających; moduły wdrożone w tym etapie nie będą używane produkcyjnie, a jedynie poddane ewaluacji Wnioskodawcy w trakcie następującego etapu Etap 4 ( ) Wytworzenie i wdrożenie modułów dla pozostałych Partnerów ( portale ), integracja z systemami Partnerów, uruchomienie produkcyjne i finalizacja projektu Metodologię przedstawienia oferty cenowej zawarto w Załączniku E. Zakres prac w ramach poszczególnych etapów zawarto w Załączniku D.

9 IV. Wymagania dotyczące oferenta O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 1. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym (w celu potwierdzenia braku powiązań Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą podpisane oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik B do niniejszego zapytania ofertowego). 2. Oferent nie znajduje się w likwidacji lub upadłości, bądź z innych informacji posiadanych przez Zamawiającego nie wynika, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia (w celu potwierdzenia niniejszego faktu każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą podpisane oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik C do niniejszego zapytania ofertowego). 3. Realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik D do niniejszego zapytania ofertowego (w celu potwierdzenia niniejszego faktu każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą podpisane oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik D do niniejszego zapytania ofertowego). 4. Oferent powinien przygotować wycenę przedmiotowych usług zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik E do niniejszego zapytania ofertowego. V. Wymagania dotyczące oferty Oferta powinna zawierać: nazwę i adres Oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, dane teleadresowe); informacje na temat osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta; data oferty; termin ważności oferty do 30 dni od daty złożenia; warunki i tryb płatności; termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni od daty złożenia oferty) wypełniony elektronicznie i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami wg wzorów VI. Kryteria wyboru/oceny ofert Kryterium formalne: a) Oferent złożył poprawnie wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami; b) Oferent posiada doświadczenie w zakresie analizy przebiegu procesów biznesowych oraz projektowania rozwiązań (systemów) typu B2B a także uprawnienia do występowania w obrocie prawnym (wg oświadczenia załącznik A); c) Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym (wg oświadczenia załącznik B); d) Oferent nie pozostaje w likwidacji i/lub upadłości (wg oświadczenia załącznik C); e) Oferent wykona prace zgonie z harmonogramem (wg oświadczenia załącznik D); f) Oferent dokona wyceny prac zgonie formularzem (wg oświadczenia załącznik E);

10 Sposób oceny: Ocena 0/1 nie spełnia/spełnia (0 pkt/1 pkt) na podstawie złożonych oświadczeń. Kryterium cenowe waga 100% (C) Sposób oceny: Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Punkty, jakie otrzymają badane oferty będą liczone w następujący sposób: ż ą ą = 100 Uzyskane w ten sposób punkty zostaną pomnożone przez współczynnik 1, odpowiadający wadze tego kryterium. VII. Miejsce i tryb składania ofert 1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy, przy ulicy ul. Strzegomskiej 138, w miejscu publicznie dostępnym. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania zapytań ofertowych do wybranych przez niego firm, niezależnie od zamieszczenia Zapytania ofertowego w miejscu wskazanym w pkt Oferty należy składać za pośrednictwem kuriera lub poczty (ważna data wpływu do Zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. 4. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Oferty należy złożyć do r, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. VIII. Dane kontaktowe do oferty Osoba kontaktowa: Imię nazwisko: Przemysław Skrzek tel: mobile:

11 IX. Tryb ogłoszenia wyników 1. Wybór dostawcy nastąpi do r. 2. Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta wraz z wynikami negocjacji będzie najkorzystniejsza. 3. Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyn. (Podpis osoby upoważnionej)

12 Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Nazwa i adres Oferenta: (pieczęć) O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż 1. Przedsiębiorstwo oferenta istnieje na rynku nie krócej niż 1 rok. 2. Posiada personel i/lub partnerów dysponujących niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie analizy procesów biznesowych, audytu informatycznego i doboru oprogramowania oraz wdrożeń systemów ERP/B2B 3. Personel i/lub partnerzy posiadają doświadczenie w zakresie analizy przebiegu procesów biznesowych oraz projektowania rozwiązań (systemów) typu B2B o podobnym zakresie i skali do projektu Zamawiającego 4. Personel i/lub partnerzy posiadają doświadczenie w zakresie wdrażania i realizacji projektów o podobnym zakresie i skali do projektu Zamawiającego 5. Personel i/lub partnerzy posiadają doświadczenie w zakresie zapewnienia jakości wdrażanych rozwiązań w zakresie zarówno jakości produktów cząstkowych projektu, jak i jakości procesów realizacji projektu 6. Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.. miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta

13 Załącznik B do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Nazwa i adres Oferenta: (pieczęć) O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym: BOROWIEC KARMELITA SIENIAWSKI SKRZEK. Poprzez powiązanie kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania: a) pomiędzy Oferentem a Zamawiającym lub; b) pomiędzy Oferentem a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub; c) pomiędzy Oferentem a osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć: a) uczestnictwo w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli... miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta

14 Załącznik C do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o niepozostawaniu w likwidacji i/lub upadłości Nazwa i adres Oferenta: (pieczęć) O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż nie znajduje się w toku likwidacji ani w toku postępowania upadłościowego... miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta

15 Załącznik D do Zapytania Ofertowego Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia Nazwa i adres Oferenta: (pieczęć) 1 Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 2) 2 Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Bazowy, Projekty rekrutacyjne 5 Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Bazowy, Projekty rekrutacyjne 6 Zakup licencji Systemu operacyjnego dla serwerów Systemu B2B ETAP III 1 Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 3) 2 Instalacja i konfiguracja modułu Utrzymania relacji z Partnerami 3 4 Lp. Okres realizacji Wyszczególnienie działań w ramach etapu ETAP I 1 Analiza przebiegu procesów biznesowych oraz określenie wymagań funkcjonalnych systemu B2B 01/07/ /09/2014 Projekt architektury oraz projekt techniczny mechanizmów komunikacji 3 Nadzór jakościowy, zapewnienie poprawności prowadzenia projektu (Etap 1) ETAP II Instalacja i parametryzacja infrastruktury sprzętowej i systemowej w domenie 3 Wnioskodawcy 01/10/ /02/ Zakup serwerów tworzących infrastrukturę serwerowa Systemu B2B 01/03/ /07/2015 Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Rozliczeniowy, Partnera Wspierającego, Recepcja kandydatów, e-testy Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Rozliczeniowy, Partnera Wspierającego, Recepcja kandydatów, e-testy 5 Zakup licencji dedykowanych modułu Utrzymania relacji z Partnerami

16 ETAP IV 1 Strojenie Systemu B2B 2 Testy integracyjne /08/ /12/2015 Usługa doradcza w zakresie zaprojektowania specjalistycznych testów kompetencyjnych Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 4) Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Ogłoszeń, Raporty, Portal Kliencki + Mobilny, Portal Partner HR, Społecznościowy, Płatności online, EDI 6 Instalacja i konfiguracja modułu "Analizator CV" 7 Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Ogłoszeń, Raporty, Portal Kliencki + Mobilny, Portal Partner HR, Społecznościowy, Płatności online, EDI 8 Zakup licencji modułu "Analizator CV" O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż wykona przedmiot oferty zgonie z Harmonogramem wykonywania przedmiotu zamówienia... miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta

17 Załącznik E do Zapytania Ofertowego Formularz oferty cenowej Nazwa i adres Oferenta: (pieczęć) Lp Wyszczególnienie działań w ramach etapu Jednostka miary Liczba Koszt jednostkowy netto Wartość razem netto Wartość razem brutto 1 Zakup usługi eksperckiej w zakresie analizy przebiegu procesów biznesowych oraz określenie wymagań funkcjonalnych Systemu B2B 2 Zakup usługi eksperckiej w zakresie projektu Systemu B2B 3 Nadzór jakościowy, zapewnienie poprawności prowadzenia projektu (Etap 1) 4 Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 2) 5 Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Bazowy, Projekty rekrutacyjne 6 Instalacja i parametryzacja infrastruktury sprzętowej i systemowej w domenie Wnioskodawcy 7 Zakup serwerów tworzących infrastrukturę serwerowa Systemu B2B 8 Zakup licencji Systemu operacyjnego dla serwerów Systemu B2B 9 Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Bazowy, Projekty rekrutacyjne 10 Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 3) 11 Instalacja i konfiguracja modułu Utrzymania relacji z Partnerami 12 Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Rozliczeniowy, Partnera Wspierającego, Recepcja kandydatów, e- Testy

18 13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Rozliczeniowy, Partnera Wspierającego, Recepcja kandydatów, e- Testy 14 Zakup licencji dedykowanych modułu Utrzymania relacji z Partnerami 15 Strojenie Systemu B2B 16 Testy integracyjne 17 Usługa doradcza w zakresie zaprojektowania specjalistycznych testów kompetencyjnych 18 Zapewnienie jakości, poprawności prowadzenia projektu i bezpieczeństwa (Etap 4) 19 Instalacja i konfiguracja modułów w zakresie: Ogłoszeń, Raporty, Portal Kliencki + Mobilny, Portal Partner HR, Społecznościowy, Płatności online, EDI 20 Instalacja i konfiguracja modułu "Analizator CV" 21 Zakup licencji dedykowanych modułów w zakresie: Ogłoszeń, Raporty, Portal Kliencki + Mobilny, Portal Partner HR, Społecznościowy, Płatności online, EDI 22 Zakup licencji modułu "Analizator CV".. miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta

19 (dane Oferenta) Formularz ofertowy W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia r., dotyczące realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji współpracy Recrutiva spółka jawna Borowiec Karmelita Sieniawski Skrzek z Partnerami dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /14-00, składamy ofertę na przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami i kryteriami określonymi w zapytaniu. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania, postanowieniami i zasadami postępowania. Termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia oferty. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania Oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie realizacji projektu jest: Imię i nazwisko :.. nr tel.:..... adres ... Podpis Oferenta Załączniki: - oświadczenie (zgodne z załącznikiem A do zapytania ofertowego) - oświadczenie (zgodne z załącznikiem B do zapytania ofertowego) - oświadczenie (zgodne z załącznikiem C do zapytania ofertowego) - harmonogram (zgodny z załącznikiem D do zapytania ofertowego) - formularz oferty cenowej (wraz z załącznikiem E do zapytania ofertowego)

Szczegółowe założenia funkcjonalne do Zapytania ofertowego nr B2B/001/ 2014

Szczegółowe założenia funkcjonalne do Zapytania ofertowego nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. Szczegółowe założenia funkcjonalne do Zapytania ofertowego nr B2B/001/ 2014 Analiza i Projektu architektury Analiza przebiegu procesów biznesowych oraz określenie wymagań funkcjonalnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych Warszawa, 16.09.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG8.2/2013/ 02 Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług informatycznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa Nowiny Wielkie, 12.03.2014 ul. Kolejowa 24, Nowiny Wielkie 66-460 Witnica ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Kraków, dnia 9 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZE DMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający działalność

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo