Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne"

Transkrypt

1 CitiDirect Online Banking Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel , +48 (22) Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

2 Spis Treści 1 Spis Treści Wprowadzenie Podstawowa terminologia Wprowadzanie Stałych Zleceń Wybór punktu wprowadzenia Wprowadzenie szczegółów płatności Wprowadzenie szczegółów Stałego Zlecenia Definiowanie szczegółów kalendarza płatności Podgląd i zapisywanie szczegółów kalendarza Zatwierdzanie Stałego Zlecenia Zatwierdzanie Płatności Cyklicznych z Typem Sumy Zmienny Autoryzacja Stałego Zlecenia Podgląd Stałego Zlecenia Naprawianie/Modyfikacja Stałych Zleceń Naprawianie Stałego Zlecenia Modyfikacja Stałego Zlecenia Usuwanie Stałego Zlecenia Raportowanie Opcje raportowania Biblioteka Stałych Zleceń... 20

3 1. Wprowadzenie 2 Płatności cykliczne to samoobsługowe narzędzie umożliwiające wprowadzenie jednego stałego zlecenia w celu zaplanowania cyklicznych płatności inicjowanych w regularnych odstępach czasu (np. pierwszego dnia każdego miesiąca), bez konieczności dalszego ich ręcznego przetwarzania przez Klienta lub przez Bank. Stałe Zlecenie to instrukcja określająca harmonogram wysyłania i szczegóły płatności cyklicznych. np. możliwe jest wprowadzenie stałego zlecenia dla płatności, która ma być generowana co miesiąc przez sześć miesięcy - sześć płatności stanowiących wynik stałego zlecenia stanowią płatności cykliczne. Dostępnych jest wiele opcji konfiguracji takich jak uwzględnienie w kalendarzu płatności cyklicznych dni świątecznych, automatyczne przenoszenie płatności na kolejny/poprzedni dzień roboczy według preferencji Użytkownika, możliwość wykonywania płatności z kwotą stałą lub zmienną, wykorzystanie istniejącego schematu autoryzacji dla rachunku lub dedykowanego do Stałych Zleceń. W dalszej części niniejszej Instrukcji Użytkownika, znajduje się opis szczegółowy możliwości konfiguracji kalendarza płatności cyklicznych, sposób generowania raportu z transakcji wykonanych tą metodą tworzenia, notyfikacje ze zleceń stałych i płatności cyklicznych, jak również inne przydatne informacje w korzystaniu z tej funkcjonalności CitiDirect. Płatności cykliczne, określane instrukcją źródłową Stałym Zleceniem, dostępne są poprzez Serwis CitiDirect. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej metody tworzenia płatności prosimy o kontakt z : CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel , +48 (22) Poniedziałek piątek,

4 2. Podstawowa terminologia 3 Zlecenie stałe stanowi instrukcję tworzoną przez klienta za pośrednictwem serwisu CitiDirect poprzez jednorazowe wprowadzenie szczegółów płatności dla płatności cyklicznej, która ma być powtarzana w terminach w określonych przez klienta. Płatność cykliczna to pojedyncze płatności inicjowane na podstawie zlecenia stałego w określonych odstępach czasu. Płatność cykliczna może być zastosowana dla przelewów krajowych zwykłych oraz przelewów zagranicznych. Szczegóły płatności są to szczegółowe dane transakcji wymagane do zrealizowania płatności cyklicznych, np. kwota płatności, waluta, numer rachunku beneficjenta, dane banku beneficjenta, metoda płatności itd. Szczegóły kalendarza są to daty i dni tygodnia, na które przypadają płatności zgodnie z kalendarzem płatności ustalonym przez użytkownika. Dostęp do szczegółowego podglądu kalendarza wyświetlającego daty płatności przypadające na weekendy lub święta, zgodnie ze zdefiniowaną częstotliwością, jest możliwy na poziomie tworzenia. np. gdy użytkownik wybiera generowanie płatności raz w miesiącu, piątego dnia każdego miesiąca, szczegóły kalendarza wskażą, że dzień 5 maja wypada w weekend. Wzorzec cyklu określa częstotliwość, z jaką będą wykonywane płatności cykliczne. Użytkownik może wybrać schemat dzienny, tygodniowy lub miesięczny. Typ kwoty płatności cyklicznych pole, które musi zostać uzupełnione przez użytkownika przy tworzeniu zlecenia stałego w celu zdefiniowania kwoty płatności cyklicznych jako stałej lub zmiennej. Kwota stała płatność cykliczna ma określoną jednakową kwotę przy każdym ponownym wystąpieniu, np. klient co miesiąc realizuje płatność na kwotę 5000 PLN. Kwota zmienna płatność cykliczna za każdym wystąpieniem będzie wymagała wskazania kwoty płatności, np. gdy użytkownik płaci rachunek pierwszego dnia każdego miesiąca, ale co miesiąc należna kwota jest inna.

5 3. Wprowadzanie Stałych Zleceń 4 Po udostępnieniu rozwiązania na Państwa profilu w CitiDirect, zlecenia stałe mogą być inicjowane postępując zgodnie z poniższą instrukcją. 3.1 Wybór punktu wprowadzenia Zlecenie stałe może zostać wprowadzone na dwa sposoby: Opcja 1: Wprowadzenie przez menu Moje Transakcje i Usługi Z górnego menu CitiDirect przejdź do Moje Transakcje i Usługi, następnie wybierz opcję Nowe Zlecenie Stałe. Opcja 2: Wprowadzenie z poziomu listy płatności. 1) Z górnego menu CitiDirect wybierz Moje Transakcje i Usługi. 2) Wybierz opcję Wprowadź/Zmień. 3) Pojawi się lista płatności. 4) Kliknij na przycisk Nowy w prawym dolnym rogu ekranu. 5) Wybierz opcję Nowe Zlecenie Stałe.

6 5 3.2 Wprowadzenie szczegółów płatności Po wybraniu opcji Nowe Zlecenie Stałe stosując jedną z wymienionych wyżej metod, otworzy się formularz wyboru metody płatności. Uwaga: Użytkownik może ręcznie wprowadzić numer referencyjny dla Zlecenia Stałego. Numery referencyjne dla każdej z płatności cyklicznych będą generowane przez system automatycznie. 3.3 Wprowadzenie szczegółów Stałego Zlecenia Kliknij na Utwórz/Zmień Kalendarz Stałego Zlecenia by otworzyć okno ze szczegółami. W części Szczegóły Stałego Zlecenia wypełnij następujące pola: 1) Nazwa Stałego Zlecenia: Przyporządkuj nazwę do Zlecenia Stałego. Wszystkie Zlecenia Stałe muszą mieć przyporzadkowaną unikalną nazwę, aby móc w przyszłości z łatwością je wyszukać. 2) Data rozpoczęcia: Wprowadź datę początkową dla kalendarza płatności cyklicznych. Datę rozpoczęcia należy wyznaczyć najwcześniej na kolejny dzień.

7 3) Data Zakończenia: Wprowadź datę końcową dla kalendarza płatności. Kalendarz może obejmować przedział maksymalnie do 18 miesięcy. 4) Typ Stałego Zlecenia (opcjonalnie): dla oznaczenia celu stałego zlecenia wypełnij to pole wyszukując stworzony wcześniej typ stałego zlecenia, np. Płatność Ratalna lub Płatność Ubezpieczeniowa. Aby wyszukać kliknij na strzałkę z lewej strony pola Typ Stałego Zlecenia. Typ Stałego Zlecenia jest tworzony przez Użytkownika i przechowywany w bibliotece zleceń stałych. 5) Jednostka Biznesowa (opcjonalnie): wypełnij to pole wyszukując nazwę jednostki biznesowej dokonującej płatności. Nazwa jednostki biznesowej jest tworzona przez Użytkownika i przechowywana w bibliotece stałych zleceń. 6) Adres (opcjonalnie): Kliknij na strzałkę z lewej strony pola i wybierz uprzednio dodany do biblioteki stałych zleceń adres , na który chcesz otrzymywać powiadomienia. Adresy są tworzone przez Użytkownika i przechowywane w bibliotece stałych zleceń. Wprowadzenie adresu dla danego Stałego Zlecenia subskrybuje Użytkownika do otrzymywania powiadomień o następujących zdarzeniach: Harmonogram wysyłania płatności cyklicznych dobiega końca. Powiadomienie zostanie wysłane w dniu gdy ostatnia płatność cykliczna zostanie zainicjowana w systemie CitiDirect Zlecenie stałe zostało anulowane. Płatność cykliczna została zainicjowana pomyślnie. 6 7) Auto-roll over: zaznacz tą opcję jeśli chcesz, aby stałe zlecenie odnawiało się. Po zaznaczeniu opcji odnawiania i wskazaniu daty zakończenia dla odnawiania stałego zlecenia, zlecenie będzie odnawiać się do tej daty. Jeśli data zakończenia odnawiania stałego zlecenia przypada na dzień przed końcem harmonogramu inicjowania płatności cyklicznych, płatności będą inicjowane zgodnie z harmonogramem tylko do daty zakończenia odnawiania stałego zlecenia. W polu Przepływ automatycznego odnawiania (widocznym po zaznaczeniu opcji Auto-roll over) znajduje się wybór sposobu odnowienia stałego zlecenia tj. czy odnowienie ma odbyć się w sposób automatyczny czy każdorazowo wymagać autoryzacji. Wpisz dowolną nazwę Stałego Zlecenia. Każde Stałe Zlecenie musi posiadać unikalną nazwę. Wybierz datę rozpoczęcia dla kalendarza płatności. Data powinna być wprowadzona co najmniej 1 dzień z wyprzedzeniem. Wprowadź datę zakończenia dla kalendarza płatności. Kalendarz może obejmować okres maksymalnie 18 miesięcy. Pole opcjonalne. Wyszukaj typ stałego zlecenia aby określić jego cel. Pole opcjonalne. Wyszukaj nazwę jednostki biznesowej dokonującej płatności. Pole opcjonalne. Wybierz adres , na który mają być wysyłane powiadomienia, klikając na strzałkę z lewej strony pola.

8 W części Szczegóły Płatności Cyklicznych wypełnij następujące pola: 7 1) Wzorzec Cyklu: Wskaż wzorzec cyklu wysyłania płatności, wybierając jedną z opcji: codziennie, co tydzień lub co miesiąc. 2) Przepływ Płatności Cyklicznej: Użytkownicy mają dostęp do następujących opcji przepływu płatności, który będzie stosowany do płatności cyklicznych: Procesowanie płatności cyklicznych bez konieczności dodatkowych autoryzacji (dostępne jedynie dla płatności cyklicznych o ustalonej stałej kwocie płatności) Wymóg autoryzacji, zgodnie ze zdefiniowanym przez użytkownika przepływem (autoryzacja jest wymagana w przypadku, gdy stałe zlecenie obejmuje wysyłanie płatności cyklicznych z kwotą zmienną) 3) Opcje świąt dla płatności cyklicznych: Użytkownicy mają możliwość wyboru 1 spośród 3 opcji w przypadku dat płatności przypadających na weekendy i święta: Przenieś na kolejny dzień roboczy: Za każdym razem, gdy data płatności przypada na weekend lub święto, płatność zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym. Przenieś na poprzedzający dzień roboczy: Za każdym razem, gdy data płatności przypada na weekend lub święto, płatność zostanie zrealizowana poprzedniego dnia roboczego. Pomiń dni wolne: Za każdym razem, gdy data płatności przypada na weekend lub święto, płatność zostanie pominięta. 4) Typ Kwoty Płatności Cyklicznej: Możliwe są dwie opcje: Stały typ kwoty oznacza, że płatności cykliczne będą inicjowane z jednakową, określoną podczas tworzenia stałego zlecenia, kwotą płatności. Zmienny typ kwoty oznacza, że każda z płatności cyklicznych będzie wymagała, w dniu jej zainicjowania, wprowadzenia kwoty płatności. Uwaga: Płatność cykliczna z typem kwoty zmienna wymaga wybrania opcji przepływ zdefiniowany przez użytkownika w polu Przepływ Płatności Cyklicznej, aby umożliwić wprowadzanie kwoty dla każdej zainicjowanej płatności cyklicznej i jej autoryzację. Jeżeli Użytkownik spróbuje zatwierdzić stałe zlecenie z wybraną opcją Zmienny Typ Kwoty Płatności Cyklicznej, bez wybrania opcji przepływ zdefiniowany przez użytkownika, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat błędu. Podczas tworzenia stałego zlecenia z typem kwoty zmienna, należy również wprowadzić kwotę (różną od zera) dla płatności cyklicznej, którą będzie można zmodyfikować po zainicjowaniu danej płatności. 5) Rozpoczęcie Płatności Cyklicznej: Użytkownicy mają możliwość wyboru godziny, o której płatność powinna być zainicjowana - zgodnie z opcjami dostępnymi w polu Rozpoczęcie Płatności Cyklicznej.

9 Możliwe są dwa typy kwoty płatności cyklicznej: 1. Stały płatności cykliczne z jednakową kwotą płatności 2. Zmienny kwota płatności może być różna w poszczególnych cyklach. Wybierz jedną z dwóch opcji bezpośrednio do wysłania lub wymóg autoryzacji zgodnie z przepływem zdefiniowanym przez użytkownika. Wybierz godzinę, o której płatność zostanie zainicjowana. 8 Wskaż wzorzec cyklu, wybierając jedną z opcji: 1. Codziennie dla płatności, która ma być inicjowana każdego dnia roboczego lub co oznaczoną liczbę dni. 2. Co tydzień dla płatności, która ma być inicjowana w cyklach tygodniowych. 3. Co miesiąc dla płatności, która ma być inicjowana określonego dnia każdego miesiąca. Wybierz sposób postępowania w przypadku, gdy płatność przypada na weekend lub święto: 1. Przenieś na kolejny dzień roboczy 2. Przenieś na poprzedzający dzień roboczy 3. Pomiń dni wolne. 3.4 Definiowanie szczegółów kalendarza płatności W oknie Szczegóły Kalendarza Stałego Zlecenia kliknij na link Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznej, aby wyświetlić i modyfikować szczegóły kalendarza. Użytkownicy mają do wyboru 3 opcje definiowania Wzorca Cyklu: Codziennie Co tydzień Co miesiąc 1) Codziennie Użytkownicy mają dwie możliwości definiowania tego wzorca cyklu. Każdy dzień roboczy: Przy wyborze tej opcji płatności są inicjowane dla wszystkich dni roboczych między zaplanowaną datą początkową i końcową.

10 9 Gdy Użytkownik kliknie w odnośnik Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznej pojawi się okno z listą Płatności Cyklicznych zaplanowanych zgodnie z wybraną częstotliwością. Co stałą liczbę dni: Na przykład co dwa dni. Użytkownik może wprowadzić dowolną liczbę od 1 do 31. W przypadku, gdy dzień zainicjowania danej płatności przypadnie na dzień wolny lub święto będą miały zastosowanie opcje świąt dla płatności cyklicznych.

11 10 2) Co tydzień Dla płatności cyklicznej inicjowanej w cyklach tygodniowych należy wybrać dzień tygodnia, w którym płatność ma być dokonana. Użytkownik może wybrać więcej niż jeden dzień tygodnia. Następnie należy wprowadzić częstotliwość płatności np. wpisz 1 aby płatność była dokonywana co tydzień, 2 aby była dokonywana co 2 tygodnie, itd. Użytkownik może wprowadzić dowolną wartość od 1 do 52. 3) Co miesiąc Użytkownik ma do wyboru dwie możliwości podczas definiowania szczegółów częstotliwości miesięcznej. Dni roboczych: Opcja ta pozwala na wybranie pierwszego lub ostatniego dnia roboczego danego miesiąca dla inicjowania płatności.

12 Dni kalendarzowych: Druga opcja pozwala na oznaczenie dnia miesiąca, w którym płatność ma być zainicjowana, np. każdego 15 dnia miesiąca, z możliwością wybrania więcej niż jednego dnia w miesiącu. 11 Uwaga: Jeżeli użytkownik wybierze dni, które nie istnieją w niektórych miesiącach, płatności w tych miesiącach nie zostaną zaplanowane. Na przykład, jeżeli użytkownik ustali, że płatności mają być dokonywane 30 dnia każdego miesiąca, w lutym nie zostanie zainicjowana żadna płatność, ponieważ luty ma zawsze mniej niż 30 dni. Użytkownik powinien sprawdzić zaplanowane płatności w oknie Szczegóły Płatności Cyklicznych, aby upewnić się, że wszystkie żądane płatności zostały zaplanowane. 3.5 Podgląd i zapisywanie szczegółów kalendarza Po wprowadzeniu szczegółów Stałego Zlecenia, kliknij na odnośnik Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznych, aby zobaczyć listę płatności cyklicznych, które zostaną zainicjowane na podstawie stałego zlecenia. Dopiero po wyświetleniu kalendarza płatności cyklicznych możliwe będzie zatwierdzenie zlecenia stałego. Po kliknięciu w odnośnik Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznych, system przeprowadza weryfikację w celu zidentyfikowania płatności przypadających na weekendy lub święta na podstawie częstotliwości wprowadzonej przez Użytkownika. Pojawi się nowe okno Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznych, pokazujące wszystkie płatności cykliczne, które zostaną zaplanowane na podstawie uprzednio wprowadzonych Szczegółów Stałego Zlecenia. W pierwszych 3 kolumnach od lewej, tabela pokazuje daty waluty, datę inicjacji transakcji i stan zaplanowanych płatności cyklicznych. Czwarta kolumna wskazuje czy płatność przypadająca na święto lub weekend została przeniesiona, zgodnie z wybranymi przez Użytkownika opcjami dla świąt. Podczas sprawdzania szczegółów kalendarza, Użytkownicy mają możliwość zmiany daty waluty lub pominięcia wybranych płatności cyklicznych. Jeżeli użytkownik zdecyduje się pominąć płatność, zostanie to odnotowane kolumnie Pomiń Szczegółów Kalendarza Płatności Cyklicznych.

13 12 Zamiast pomijania płatności, Użytkownicy mogą zmienić datę waluty płatności przypadającej w święto. Aby to zrobić, użytkownik może wybrać określony wiersz kalendarza, odpowiadający danej płatności, i kliknąć Edytuj. Po wybraniu opcji Edytuj dla danej płatności, otworzy się okno ze szczegółami, w którym Użytkownik może zmienić datę waluty lub pominąć płatność.

14 Aby zapisać zmiany, kliknij Zachowaj w oknie edycji wybranej płatności. Nie spowoduje to przesłania stałego zlecenia do autoryzacji Zatwierdzanie Stałego Zlecenia Po wprowadzeniu szczegółów płatności, zdefiniowaniu i sprawdzeniu szczegółów kalendarza płatności, Użytkownik może zatwierdzić stałe zlecenie klikając Zachowaj w oknie Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznych. Kliknięcie Zachowaj sprawdzi szczegóły płatności automatycznie i zwolni stałe zlecenie do autoryzacji. Aby mieć pewność, że Użytkownicy sprawdzili szczegóły kalendarza i płatności, stałe zlecenia mogą być zatwierdzone tylko poprzez okno Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznych. 3.7 Zatwierdzanie Płatności Cyklicznych z Typem Sumy Zmienny Wszystkie płatności o zmiennych kwotach wymagają indywidualnego zatwierdzenia. W tym celu, gdy płatność ta zostanie zainicjowana zgodnie z ustalonym kalendarzem (płatność pojawi się w zakładce Wprowadź/Zmień), należy wprowadzić kwotę płatności, następnie płatność musi zostać zatwierdzona i przekazana do autoryzacji zgodnie z obowiązującym dla niej przepływem płatności. Aby zatwierdzić płatność cykliczną o zmiennej kwocie, przejdź do Moje Transakcje i Usługi w głównym menu Serwisu CitiDirect, a następnie w sekcji Inicjowanie Płatności wybierz opcję Wprowadź/Zmień.

15 14 Płatności cykliczne wymagające wprowadzenia kwoty będą oznaczone stanem Wprowadzony ręcznie. W wierszu odpowiadającym płatności cyklicznej, w kolumnie Kwota wprowadź odpowiednią kwotę płatności. Aby zatwierdzić płatność, kliknij Zatwierdź. Płatności cykliczne o stałej kwocie nie wymagają indywidualnego zatwierdzania.

16 3.8 Autoryzacja Stałego Zlecenia 15 Po zainicjowaniu Stałego Zlecenia, musi ono zostać zautoryzowane zgodnie ze zdefiniowanym przepływem płatności. Aby zautoryzować stałe zlecenie, przejdź do Moje Transakcje i Usługi w głównym menu CitiDirect. Gdy pojawi się ekran listy płatności, wybierz zakładkę Autoryzacja. Stałe Zlecenia wymagające autoryzacji będą oznaczone metodą tworzenia Stałe Zlecenie. Wybierz stałe zlecenie wymagające autoryzacji i kliknij Podgląd. Uwaga: Pamiętaj, że Stałe Zlecenie nie może być autoryzowane w widoku listy. Jeżeli osoba autoryzująca kliknie Autoryzuj bez sprawdzenia szczegółów kalendarza, pojawi się poniższy komunikat błędu. Po wybraniu Stałego Zlecenia i kliknięciu Podgląd, otworzy się okno Szczegóły płatności. Po sprawdzeniu szczegółów stałego zlecenia i płatności cyklicznej Kliknij Autoryzuj aby zautoryzować Stałe Zlecenie. Pojawi się poniższe ostrzeżenie. Kliknij OK jeżeli zapoznałeś się ze Szczegółami Stałego Zlecenia. W przeciwnym razie kliknij Anuluj. Po kliknięciu OK stałe zlecenie zostanie zautoryzowane. Po przejściu wszystkich wymaganych poziomów autoryzacji status stałego zlecenia zmieni się z Oczekiwanie na SI Aktywne. Jeżeli przepływ płatności wymaga autoryzowania każdej płatności cyklicznej, płatność taka także będzie dostępna w zakładce Autoryzacja w oknie listy płatności z metodą tworzenia Płatność Cykliczna. Autoryzacja może zostać przeprowadzona tylko z poziomu okna Szczegółów Płatności.

17 Uwaga: Jeżeli osoba wprowadzająca stałe zlecenie zostanie usunięta z systemu CitiDirect, inicjowane płatności cykliczne będą przetwarzane aż do wygaśnięcia kalendarza. Jeżeli zarówno osoba, która wprowadziła jak i osoba, która zautoryzowała stałe zlecenie będzie usunięta z systemu (nie będzie w systemie osób, które stworzyły/zautoryzowały stałe zlecenie jakie były uprawnione do autoryzacji transakcji w imieniu Klienta) płatności cykliczne, jakie będą inicjowane według kalendarza, każdorazowo pojawią się na liście płatności w zakładce Naprawa Podgląd Stałego Zlecenia Po autoryzacji stałego zlecenia, można je zobaczyć na liście płatności z metodą tworzenia Stałe Zlecenie. Płatności cykliczne będą widoczne z metodą tworzenia Płatności Cykliczne. Aby zobaczyć zlecenia stałe i płatności cykliczne, wybierz Moje Transakcje i Usługi w głównym menu CitiDirect, następnie wybierz zakładkę Statusy zleceń / Historia lub Wprowadź / Zmień. W zakładce Statusy Zleceń / Historia, możesz zobaczyć szczegóły stałego zlecenia, po zaznaczeniu go na liście, kliknij Inne Opcje w prawym dolnym rogu, a następnie wybierz Zobacz Szczegóły Stałego Zlecenia. Stan stałego zlecenia będzie oznaczony jako SI Aktywne do momentu zakończenia kalendarza płatności. Po wygenerowaniu wszystkich płatności cyklicznych dla danego stałego zlecenia, status zostanie zmieniony z SI Aktywne na SI Zakończone i zlecenie stałe może zostać wyświetlone tylko w zakładce Statusy Zleceń / Historia. Płatności cykliczne z typem kwoty zmienny będą oznaczone statusem Wprowadzony ręcznie do momentu wprowadzenia kwoty płatności. 4. Naprawianie/Modyfikacja Stałych Zleceń 4.1 Naprawianie Stałego Zlecenia Aby naprawić stałe zlecenie, wybierz Moje Transakcje i Usługi w głównym menu CitiDirect, następnie wybierz w sekcji Inicjowanie Płatności opcję Napraw. Stałe Zlecenie wymagające naprawy będzie oznaczone metodą tworzenia Stałe Zlecenie. Naprawa nie może zostać zatwierdzona z poziomu listy. Aby przejść do ekranu szczegółów, kliknij na opcję Podgląd w dolnej części ekranu.

18 17 Wprowadź szczegóły wymagające naprawy - wejdź w opcję Utwórz / Zmień Kalendarz Stałego Zlecenia. Następnie wybierz Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznej. Po wprowadzeniu wszystkich pożądanych zmian kliknij Zachowaj.

19 Po kliknięciu Zachowaj, stałe zlecenie zostanie ponownie przesłane do procesowania i autoryzacji Modyfikacja Stałego Zlecenia Szczegóły Płatności i Szczegóły Kalendarza Stałego Zlecenia mogą być zmienione w każdej chwili, aż do momentu pełnej autoryzacji Stałego Zlecenia. Gdy stałe zlecenie jest zautoryzowane i oznaczone stanem IS Aktywne, dopuszczalna jest zmiana szczegółów płatności. Dopuszczalne są ograniczone zmiany w odniesieniu do szczegółów płatności, takich jak data waluty płatności cyklicznej lub jej pominięcie. W celu modyfikacji stałego zlecenia, wybierz opcję Wprowadź / Zmień w menu głównym CitiDirect Moje Transakcje i Usługi. Aby zmienić Datę waluty lub pominąć płatność cykliczną o statusie SI Aktywne, z głównego menu CitiDirect wybierz Moje Transakcje i Usługi. Pojawi się ekran listy płatności. Wybierz zakładkę Wprowadź / Zmień, następnie kliknij przycisk Podgląd. Po wybraniu opcji Utwórz/Zmień Kalendarz Stałego Zlecenia oraz kliknięciu na link Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznej, wprowadź nową datę waluty dla wybranych oczekujących płatności lub je pomiń. Uwaga: Modyfikacja Płatności cyklicznych będzie wymagała autoryzacji. Aby zmienić Szczegóły Płatności dla stałego zlecenia o statusie SI Aktywne, z głównego menu CitiDirect wybierz Moje Transakcje i Usługi. Pojawi się ekran listy płatności. Wybierz zakładkę Wprowadź/Zmień. Wprowadź pożądane zmiany w szczegółach płatności, takich jak nazwa beneficjenta lub numer rachunku. Użytkownicy mogą także kopiować oraz tworzyć nowe Stałe Zlecenia na podstawie istniejącego Stałego Zlecenia. 4.3 Usuwanie Stałego Zlecenia Zlecenia stałe, które nie zostały zautoryzowane, mogą być usunięte w każdym czasie bez udzielania autoryzacji w opcjach Wprowadź / Zmień, Autoryzacja, Naprawa widocznych w Moje Transakcje i Usługi w menu głównym Serwisu CitiDirect. Jeżeli stałe zlecenie, które nie zostało jeszcze zautoryzowane, zostanie usunięte, płatności cykliczne nie zostaną zainicjowane. Jednakże powiązanie między stałym zleceniem a zaplanowanymi płatnościami cyklicznymi pozostanie zachowane. Stałe Zlecenie, które zostało już zautoryzowane i ma status SI Aktywne, nie może być usunięte. Użytkownik może jednak pominąć wszystkie płatności cykliczne wygenerowane na podstawie stałego zlecenia (pomijanie płatności cyklicznych zobacz rozdział 3.5 niniejszej Instrukcji Użytkownika). Jeżeli Użytkownik pominie wszystkie płatności cykliczne, status stałego zlecenia zostanie zmieniony na Stałe Zlecenie Anulowane.

20 5. Raportowanie Opcje raportowania Użytkownik może zobaczyć raport dla zainicjowanych i oczekujących płatności cyklicznych. W tym celu z menu głównego Raporty wybierz opcję Raporty z zainicjowanych transakcji.. Spośród listy dostępnych raportów wybierz Raport Podsumowania Stałych Zleceń. Możliwy jest dobór kryteriów do wygenerowania raportu m.in. kryterium Statusu Stałego Zlecenia czy Statusu Płatności Cyklicznej, numeru rachunku debetowanego, Typu Stałego Zlecenia i wielu innych - poniższy rysunek przedstawia ekran edycji kryteriów raportu. Wygenerowany w ten sposób raport pokaże Płatności Cykliczne pogrupowane według Stałego Zlecenia, na podstawie którego zostały utworzone.

21 Biblioteka Stałych Zleceń Użytkownicy mają możliwość stworzenia Typu Stałego Zlecenia oraz Jednostki biznesowej, które to dane będą przechowywane w bibliotece stałych zleceń w celu korzystania z nich podczas tworzenia stałych zleceń oraz raportów. Użytkownicy mogą także wprowadzić i przechowywać adresy , na które mogą być przesyłane powiadomienia dotyczące wybranych przez Użytkownika stałych zleceń. Biblioteka jest zarządzana przez Klienta. Wszelkie modyfikacje Typów Stałych Zleceń, Jednostek biznesowych oraz adresów , przechowywanych w bibliotece, wymagają autoryzacji zgodnie z przepływem autoryzacji zdefiniowanym dla biblioteki stałych zleceń. Podgląd rekordów biblioteki: Aby zobaczyć rekordy biblioteki w menu Narzędzia i Preferencje wybierz Szablony Odbiorców. Wybierz z biblioteki usługę Płatności oraz opis - Stałe Zlecenie. Pojawi się biblioteka stałych zleceń z widocznymi zakładkami Wprowadzony ręcznie, Autoryzuj, Statusy Zleceń/ Historia.

22 21 Podgląd poszczególnych rekordów biblioteki możliwy jest poprzez wybór opcji Przejdź do szczegółów w prawym dolnym rogu ekranu. Wprowadzanie nowego Typu Stałego Zlecenia, Jednostki biznesowej oraz adresu Z zakładki Wprowadzony ręcznie wybierz opcję Nowy. Otworzy się nowe okno Szczegóły Zlecenia Stałego. Wprowadź Typ Zlecenia Stałego, Jednostkę biznesową oraz adres , na który mają być przesyłane powiadomienia. Użytkownicy mogą wprowadzić swój adres w polu Adres , aby w przypadku wybrania opcji powiadomień dla danego stałego zlecenia, otrzymywać trzy typy powiadomień dotyczące stałych zleceń (typy powiadomień - patrz sekcja 3.3 niniejszej Instrukcji Użytkownika). Kliknij Zatwierdź aby zatwierdzić nowy Typ Zlecenia Stałego oraz Jednostkę biznesową wprowadzenie nowego rekordu biblioteki będzie przedstawione do autoryzacji zgodnie z przepływem autoryzacji ustalonym dla biblioteki. Modyfikacja rekordu biblioteki stałych zleceń: Z zakładki Wprowadzony ręcznie wybierz rekord biblioteki, który chcesz zmodyfikować i kliknij Przejdź do szczegółów. W oknie, które następnie pojawi się, dokonaj odpowiednich zmian możliwa jest jedynie modyfikacja adresu .

23 Kliknij Zatwierdź aby zatwierdzić zmiany, które w dalszej kolejności będą autoryzowane zgodnie z przepływem autoryzacji ustalonym dla biblioteki. 22 Usuwanie Typu Stałego Zlecenia i Jednostki Biznesowej: Z zakładki Wprowadzony ręcznie wybierz Typ Zlecenia Stałego oraz Jednostkę Biznesową, które mają być usunięte i kliknij Usuń. Otworzy się nowe okno z prośbą o podanie powodu, dla którego Typ Stałego Zlecenia oraz Jednostka Biznesowa są usuwane. Wpisz powód i kliknij OK, aby przesłać usunięcie do autoryzacji, zgodnie z przepływem autoryzacji ustalonym dla biblioteki. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, CitiDirect Online Banking oraz CitiDirect EB są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking 1 CitiDirect Online Banking Depozyty / Wnioski Depozyty, Wnioski, Potwierdzenia, Zaświadczenia CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-33-978, +8 () 690-15-1 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking 1 CitiDirect Online Banking Polecenie Zapłaty CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Spis Treści 2 MENU GŁÓWNE...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów

CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Eksport

CitiDirect Online Banking Eksport CitiDirect Online Banking Eksport CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi pliki i wyciągi CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Akademia Klienta CitiDirect. Powiadomienia o Zdarzeniach. Sierpień 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku

Akademia Klienta CitiDirect. Powiadomienia o Zdarzeniach. Sierpień 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Akademia Klienta CitiDirect Powiadomienia o Zdarzeniach Sierpień 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Plan szkolenia 1. Wstęp 2. Jak uruchomić usługę? 3. Konfiguracja 4. Przeglądanie subskrypcji

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając:

Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Krotki opis Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Typy płatności Dane kontrahenta Zapisywanie płatności Autoryzacja płatności Tworzenie płatności Kiedy

Bardziej szczegółowo

Akademia Klienta CitiDirect. Przelew zbiorczy. Czerwiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku

Akademia Klienta CitiDirect. Przelew zbiorczy. Czerwiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Akademia Klienta CitiDirect Czerwiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku to rozwiązanie dla firm dokonujących wielu płatności: Umożliwiające lepsze zarządzanie zleceniami płatniczymi, możliwość

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. CitiDirect Mobile

Podręcznik Użytkownika. CitiDirect Mobile CitiDirect System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect Mobile KONTAKT: CitiService, Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Płatności

CitiDirect Online Banking Płatności CitiDirect Online Banking Płatności Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Novum Bank Enterprise NOE Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Podręcznik użytkownika wersja 001 1. Jak uaktywnić usługę BILIX/Invoobill w banku BILIX to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Akademia Klienta CitiDirect. Zamówienie gotówki przez CitiDirect. LLipiec 2011. Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku

Akademia Klienta CitiDirect. Zamówienie gotówki przez CitiDirect. LLipiec 2011. Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Akademia Klienta CitiDirect Zamówienie gotówki przez CitiDirect LLipiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Plan szkolenia 1. Wstęp 2. Formularz zamówienia gotówki przygotowanie pliku 3. Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Export Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw.

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. AKTYWACJA USŁUGI Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. W tym celu: Zaloguj się do Millenetu dla Przedsiębiorstw Wybierz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking - portal CitiDirect EB

CitiDirect Online Banking - portal CitiDirect EB CitiDirect Online Banking - portal CitiDirect EB Dodatkowa informacja dotycząca konfiguracji zabezpieczeń oprogramowania Java Pomoc Techniczna CitiDirect CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji funkcji leasingu swobodnego oraz zmiany harmonogramu w ramach leasingu swobodnego poprzez serwis Portal KlientEFL. v.1.

Instrukcja aktywacji funkcji leasingu swobodnego oraz zmiany harmonogramu w ramach leasingu swobodnego poprzez serwis Portal KlientEFL. v.1. Instrukcja aktywacji funkcji leasingu swobodnego oraz zmiany harmonogramu w ramach leasingu swobodnego poprzez serwis Portal KlientEFL. v.1.0 SPIS TREŚCI 1.Aktywacja leasingu swobodnego przez serwis Portal

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać przeniesienie kontaktów do Firmowej Książki Odbiorców?

Jak wykonać przeniesienie kontaktów do Firmowej Książki Odbiorców? Jak wykonać przeniesienie kontaktów do Firmowej Książki Odbiorców? Krok 1: Uruchomienie przenoszenia kontaktów Aby uruchomić przenoszenie kontaktów, wejdź do Książki Odbiorców i kliknij w Przenoszenie

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT KOMORNIKA INSTRUKCJA

ASYSTENT KOMORNIKA INSTRUKCJA ASYSTENT KOMORNIKA INSTRUKCJA I. Formularz logowania II. Menu 2 2 III. Terminarz 3 III.1 Lista zdarzeń 3 III.2 Widok miesiąca 3 III.3 Filtry 4 III.4 Dodawanie i edycja zdarzeń 4 III.4.1 Definiowanie zdarzenia

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online

Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online Spis treści 1 SERWIS INTERNETOWY DLA PARTNERA HANDLOWEGO ONLINE... 3 2 PIERWSZY KROK: WYGENEROWANIE HASŁA I ZALOGOWANIE SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange

Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange UWAGA! Osoby nie posiadające konta pocztowego Microsoft Outlook

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Włączanie obsługi protokołu TLS w ustawieniach przeglądarki oraz panelu Java

Włączanie obsługi protokołu TLS w ustawieniach przeglądarki oraz panelu Java Instrukcja dla Użytkowników CitiDirect: Włączanie obsługi protokołu TLS w ustawieniach przeglądarki oraz panelu Java Zastrzeżenie: Ewentualne zmiany w związku z niniejszą instrukcją Posiadacz Rachunku

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMY PRACY INSTRUKCJA OBSŁUGI

HARMONOGRAMY PRACY INSTRUKCJA OBSŁUGI HARMONOGRAMY PRACY INSTRUKCJA OBSŁUGI (opcja tylko dla kierowników) Harmonogramy są jednym z elementów Zarządzania czasem pracy. Po zalogowaniu się do systemu TETA HRM wybieramy opcję Zarządzanie czasem

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal MobilePASS Instrukcja obsługi

CitiDirect EB Portal MobilePASS Instrukcja obsługi CitiDirect EB Portal MobilePASS Instrukcja obsługi CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 22 690 15 21 poniedziałek piątek; 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com www.citihandlowy.pl

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Włączanie obsługi protokołu TLS w ustawieniach przeglądarki internetowej

Włączanie obsługi protokołu TLS w ustawieniach przeglądarki internetowej Instrukcja dla Użytkowników portalu CitiDirect EB: Włączanie obsługi protokołu TLS w ustawieniach przeglądarki internetowej Zastrzeżenie: Ewentualne zmiany w związku z niniejszą instrukcją Posiadacz Rachunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja

ELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja ELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja Elektroniczne listy wpłat zostały stworzone dla poprawy efektywności przekazywania list zbiorczych z wpłatami Rodziców za aktywację kont Uczniów. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Format ELIXIR CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Serwis Inwestycje Polbank24

Serwis Inwestycje Polbank24 Serwis Inwestycje Polbank24 Spis Treści: 1. Logowanie do Serwisu Inwestycje Polbank24...2 1.1. Logowanie do serwisu...2 1.2. Zmiana hasła...3 1.3. Wylogowanie...3 2. Aktualizacja danych...4 2.1. Rachunek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE STRONA GŁÓWNA REJESTRACJA/ LOGOWANIE ZASADY ZAMAWIANIA POSIŁKÓW Zamówienia należy składać tylko poprzez naszą stronę internetową: www.kuchniacateringowa.pl Zamówienie należy złożyć

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo