UZASADNIENIE. Warunkiem wprowadzenia zadania inwestycyjnego do Katalogu jest przygotowanie przez wnioskodawcę następujących dokumentów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE. Warunkiem wprowadzenia zadania inwestycyjnego do Katalogu jest przygotowanie przez wnioskodawcę następujących dokumentów:"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE Katalog Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015(stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) jest dokumentem, który powstał w wyniku prowadzonych od 2008 r. licznych konsultacji społecznych. Warunkiem wprowadzenia zadania inwestycyjnego do Katalogu jest przygotowanie przez wnioskodawcę następujących dokumentów: - dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością; - pozwolenie na budowę; - Zbiorcze Zestawienie Kosztów; - harmonogram rzeczowo-finansowy; - dokument potwierdzający udział środków własnych (min.70% - wyjątkiem są planowane inwestycje z programu Moje Boisko ORLIK 2012 ) wyciąg z właściwej uchwały Rady Gminy oraz w razie potrzeby z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach wnioskodawcy, nie posiadającemu kompletu w/w dokumentacji, moŝna udzielić określonego czasu karencji na jej uzupełnienie. Okres ten wyznacza się do 31 lipca b.r., a dla inwestycji noworozpoczynanych wyznacznikiem moŝliwości wykorzystania środków finansowych jest rozstrzygnięcie przetargu do 31 lipca b.r. Spełnienie wszystkich w/w wymogów oraz obecność w Katalogu nie jest jednakŝe równoznaczna z przyznaniem dofinansowania przez Samorząd Województwa. O dofinansowaniu decyduje Sejmik Województwa na wniosek Zarządu Województwa, który corocznie analizuje pod względem merytorycznym inwestycje dotyczące danego roku zgłoszone do Katalogu, jak i celowości przyznawanych środków finansowych. Zapobiega to sytuacji przyznawania pomocy finansowej wyłącznie poprzez sam akces w Katalogu oraz jest gwarancją racjonalnie udzielonej pomocy finansowej w skali całego województwa. Pomoc finansowa z BudŜetu Województwa udzielana na zadania inwestycyjne umieszczone w Katalogu nie moŝe przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych całkowitej wartości inwestycji. Wyjątkiem są inwestycje z programu Moje Boisko ORLIK 2012 maksymalne dofinansowanie 33% wartości inwestycji nie więcej niŝ ,00 zł. Koszty dokumentacji stanowią koszt kwalifikowany inwestycji, natomiast faktury za projekt nie są współfinansowane ze środków budŝetu województwa. Obecnie w Katalogu znajduje się 401 obiektów sportowych oraz o charakterze sportowym. Jest on podzielony na trzy części, tj.: - część I inwestycje, dla których znane są wartości całkowite zadania, okresy ich realizacji oraz źródła i wysokość finansowania na poziomie 100% wartości inwestycji;

2 - część II inwestycje, dla których znane są wartości całkowite zadania i okresy ich realizacji, natomiast liczba źródeł i poziom wysokości finansowania mniejszy niŝ 100% wartości całkowitej, nie pozwalają umieścić ich w części I; - część III inwestycje, które zostały zgłoszone bez sprecyzowanych wartości finansowych oraz okresów realizacji. Inwestycje znajdujące się w części II i III Załącznika nie spełniają wszystkich stawianych wymogów, z powodu odległego okresu realizacji lub ich realizacja uzaleŝniona jest od otrzymania dofinansowania z BudŜetu Województwa. W 2010 r. środki finansowe przeznaczone na pomoc finansową dla jst w ramach zadania Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim w kwocie ,00 zł planuje się rozdysponować w następujący sposób: ,00 zł inwestycje programu Moje Boisko ORLIK obiektów; ,00 zł inwestycje kontynuowane, czyli takie, które otrzymały dofinansowanie z budŝetu województwa w 2009 r. i którym planuje się udzielić pomocy finansowej w 2010 r. 16 inwestycji; ,00 zł inwestycje noworozpoczynane, czyli takie, którym planuje się udzielić pomocy finansowej w roku 2010 r. 37 inwestycji; Inwestycje kontynuowane: poz.1. Miasto Bydgoszcz Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 w Bydgoszczy przy ul. Czerkaska 8 ; poz.2. Miasto Bydgoszcz Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 37 ; poz.10. Miasto Toruń Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjne dla dzieci i młodzieŝy przy ul. Armii Ludowej 45/63 ; poz.13. Miasto Włocławek Budowa sali gimnastycznej przy Zespole. Szkól Elektrycznych przy ul. Toruńskiej 77/83 ; poz.79. Gmina Kowalewo Pom. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim ; poz.95. Gmina Gruta Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Grucie ; poz.96. Gmina Świecie n/osą Budowa sali rekreacyjno-sportowej w Świeciu n/osą ; poz.100. Miasto Inowrocław - Przebudowa Stadionu Miejskiego w Inowrocławiu ; poz.104. Gmina Janikowo Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz trybun stadionu w Janikowie ;

3 poz.158. Gmina Piotrków Kuj. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim ; poz.173. Gmina Skrwilno Budowa hali sportowej w Skrwilnie ; poz.202. Gmina Świekatowo Budowa stadionu sportowego z zapleczem w Świekatowie ; poz.220. Gmina Wielka Nieszawka Centrum Sportu i Rekreacji - budowa krytego basenu w Wielkiej Nieszawce ; poz.223. Gmina Zławieś Wielka Budowa sali gimnastycznej w ŁąŜynie ; poz.255. Gmina Choceń Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Choceniu ; poz.258. Gmina Fabianki Budowa hali sportowo-widowiskowej w Cypriance Inwestycje noworozpoczynane: poz.3. Miasto Bydgoszcz Budowa lodowiska ; poz.8. Miasto Toruń Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema ; poz.11. Miasto Toruń Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO w Toruniu ; poz.14. Miasto Włocławek Rozbudowa obiektów OSiR płyta lekkoatletyczna + boisko piłkarskie we Włocławku poz.15. Miasto Włocławek Budowa przystani sportów wodnych przy WTW i modernizacja ujścia Zgłowiączki ; poz.36. Gmina Brodnica Budowa sali sportowej w Szczuce ; poz.46. Gmina Białe Błota II etap budowy boiska sportowego w Łochowie ; poz.59. Gmina Kijewo Królewskie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozowie ; poz.65. Gmina Lisewo Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krusinie ; poz.84. Gmina Golub-Dobrzyń Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gałczewie ; poz.88. Gmina Zbójno Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Zbójnie (I etap) ; poz.118. Miasto Lipno Rozbudowa kompleksu sportowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie ; poz.120. Gmina Dobrzyń n/wisłą Modernizacja stadionu sportowego(i etap - budowa trybun) ;

4 poz.124. Gmina Bobrowniki Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach ; poz.126. Gmina Kikół Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole ; poz.137. Gmina Mogilno Budowa hali widowiskowo - sportowej z zapleczem w Mogilnie ; poz.143. Gmina Kcynia Budowa boiska sportowego w Chwaliszewie poz.144. Gmina Kcynia Budowa namiotowej sali sportowej w Mycielewie ; poz.147. Gmina Nakło n/notecią Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym"; poz.151. Gmina Szubin Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie poz.163. Gmina Osięciny Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach ; poz.184. Gmina Więcbork Budowa budynku socjalno-sportowego w Sypniewie ; poz.188. Gmina Świecie Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej KS WDA Świecie poz.194. Gmina Drzycim Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu ; poz.210. Gmina ChełmŜa Budowa boiska do piłki noŝnej przy Szkole Podstawowej w Kończewicach ; poz.212. Gmina Lubicz Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Grębocinie ; poz.216. Gmina Łysomice Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach ; poz.228. Gmina Tuchola Modernizacja OSiR-u ; poz.230. Gmina Cekcyn Budowa hali sportowej w Cekcynie ; poz.245. Gmina Izbica Kuj. Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej ; poz.247. Gmina Lubraniec Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Lubrańcu ; poz.248. Gmina Lubień Kujawski Budowa sali gimnastycznej w Kłóbce ; poz.251. Gmina Boniewo Budowa hali sportowo-widowiskowej w Boniewie ; poz.256. Gmina Choceń - Budowa sali gimnastycznej w Wilkowicach ;

5 poz.262. Gmina Włocławek Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Smólniku ; poz.264. Gmina Barcin Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego kryta pływalnia w Barcinie ; poz.269. Gmina śnin Budowa Centrum sportowo-rekreacyjno-rozrywkowego w śninie.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160 Oś priorytetowa Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Tryb składania wniosku Numer wniosku (Sygnatura) Numer umowy/decyzji oo Aktualny Wartośći ogółem Wydatki kwalifikowalne w tym UE Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej.

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej. PLANY ROZWOJOWE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o poszczególnych inwestycjach

Informacja o poszczególnych inwestycjach UZASADNIENIE Przedmiotowy projekt uchwały jest realizacją przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Luty 2011

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo,

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport dotyczący rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze infrastruktury sportowej w Polsce. Od wejścia

Bardziej szczegółowo

Fiszka projektowa nr 1

Fiszka projektowa nr 1 Fiszka projektowa nr 1 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta) Środki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO Załącznik do uchwały nr XXIV/171/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 czerwca 2004r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO Inowrocław, czerwiec 2004r. SPIS TREŚCI I. Obszar i czas realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA kancelaria doradztwa gospodarczego Warszawa 2012 Warszawa, 10 kwietnia 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW W CELU UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW W CELU UDZIELANIA POŻYCZEK EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW W CELU UDZIELANIA POŻYCZEK w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Jednolity

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022"

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022" Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 5

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń 5 243 500 000 GDDKiA Budowa drogi S10 od A6

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK 2020+

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo