TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP"

Transkrypt

1 TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica

2 Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów: A. Szczegółowych Wymagań Technicznych, z załącznikami: 1) Zestawienie aktualnego wyposażenia sygnalizacji 2) Wykaz skrzyżowań, na których zostały dokonane zmiany w latach w stosunku do PFU 3) Schemat oraz wytyczne budowy sieci LEGMAN 4) Schematy, rysunki, plany obiektów oraz projektowanych sygnalizacji świetlnych 5) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia ) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia ) Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 8) Kopie map ewidencyjnych skrzyżowań 9) Opis istniejącego systemu w MPK Legnica 10) Schematy pomieszczeń serwerowni 11) Tabela nr 1 do Rozdziału 9 SWT 12) Tabela nr 2 do Rozdziału 9 SWT B. Program Funkcjonalno-Użytkowy: 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (opracowanie BMT POLSKA SP. Z O.O., sierpień 2012.) 2) Mapa systemu - załącznik do PFU W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami określonymi w punktach A. oraz B pierwszeństwo ważności wymagań mają Szczegółowe Wymagania Techniczne, część A. 2

3 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne Cel zamówienia Przedmiot zamówienia ZSZRiTP Charakterystyka zakresu ZSZRiTP - opis ogólny Podział na zakresy zamówienia - dla opisów szczegółowych Zadanie I, Zintegrowane Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZCZRiTP) Zakres zadania Wymagania funkcjonalne Wymagania techniczne, rodzaje pomieszczeń Wymagania w zakresie konfiguracji i wyposażenia pomieszczeń Sala operatorów wraz z ekranem wielkoformatowym Pomieszczenie kierownika/nadzorcy centrum sterowania Pomieszczenie konferencyjne Serwerownia Utrzymanie zasilania Węzeł sanitarny Zaplecze socjalne - kuchnia jadalnia Stanowiska wyniesione systemu Wymagania dla wyposażenia pomieszczeń w ZCZRiTP Zadanie II, System Sterowania Ruchem (SSR) Zakres zadania Funkcjonalność System Sterowania Ruchem Wymagania ogólne Hierarchiczność systemu Optymalizacja programów akomodacyjnych w sieci Metody krótkoterminowej predykcji warunków ruchu Realizacja sterowania w warunkach zatłoczenia Postępowanie w trybie obniżonej wydajności Komputerowe wsparcie decyzji dla wykrywania zdarzeń w sieci i reagowanie Interfejs dla operatorów SSR - umożliwiający ich ingerencje w sytuacjach nadzwyczajnych Stan pracy urządzeń Strategie sterowania Podstawowe strategie: adaptacyjna strategia sterowania Uzupełniające (awaryjne) Zarządzanie strategiczne Zadania poziomu Operatora systemu w ZCZRiTP Działania planistyczne/projektowe Monitorowanie ruchu i ocena aktualnej sytuacji ruchowej w sieci drogowej Predykcja sytuacji ruchowej w sieci drogowej 37 3

4 Obsługa komunikacyjna, otwartej wymiany danych Sterowanie Gromadzenie danych o ruchu Ocena jakości sterowania Realizacja działań w ramach nadzoru pracy urządzeń Obsługa komend Operatora Interfejs operatora i prezentacja danych Zarządzanie systemem Zarządzanie danymi Raportowanie i alarmy Administrowanie systemem Struktura sprzętowa i programowa Poziom centralny System operacyjny Oprogramowanie i narzędzia systemowe Baza danych Sprzęt komputerowy Sieć, teletransmisja Poziom skrzyżowań, pasa ruchu drogowego, obszaru wdrożenia Sterownik ruchu ulicznego Detekcja pojazdów indywidualnych oraz autobusów Przyciski dla pieszych Żądanie priorytetu dla autobusów Łączność Sygnalizatory Inne materiały Kanalizacja kablowa Wykonanie instalacji na skrzyżowaniach Wymagania ilościowe i lokalizacyjne Zadanie III, System Informacji VMS oraz Informacji Mobilnych (SIM) Zakres zadania Wymagania ogólne Struktura funkcjonalna systemu Obsługa komunikacyjna Wymagane tryby pracy systemu Narzędzia do zarządzania panelami (projektowanie informacji, monitorowanie urządzeń) Oprogramowanie do zarządzania tablicami o zmiennej treści, znakami - VMS Narzędzia diagnostyczne i serwisowe Wymagania dla tablic o zmiennej treści, znaków - VMS Wymagania formalne Wymagania sprzętowe Wymagania funkcjonalne Wymagania ilościowe i lokalizacyjne 57 4

5 5. Zadanie IV, System Łączności (SŁ) Zakres zadania Sieć teletransmisja Wymagania funkcjonalne Wymagania techniczne Wymagania ilościowe i lokalizacyjne Zadanie V, System Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP) z funkcjami zarządzania w transporcie publicznym Zakres zadania Lokalizacja pojazdów Metody predykcji, wykorzystywane do zarządzania i obsługi DIP Tablice informacji przystankowej Zadanie VII, Systemy CCTV i systemy sensoryczne Zakres zadania Struktura funkcjonalna Zadania systemu nadrzędnego Wizualizacja Obsługa komunikacyjna Gromadzenie danych Realizacja działań w ramach nadzoru pracy urządzeń Obsługa komend Operatora Zarządzanie systemem Kamery monitoringu wizyjnego Wymagania sprzętowe dla kamer obrotowych Wymagania funkcjonalne Systemy sensoryczne Wjazd na czerwonym świetle Automatyczna detekcja zdarzeń Odcinkowy pomiar czasów przejazdu Integracja stacji meteo Szkolenia Tabele 1 i 2 minimalnych zestawień wymaganych elementów ilościowych, lokalizacje, powiązania, funkcje szczegółowe 74 5

6 1. Informacje wstępne Niniejsza dokumentacja zawiera opisy wymagań oraz zakresy do realizacji Projektu Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP) w mieście Legnicy. Stanowi ona nadrzędny dokument techniczny Opisu Przedmiotu Zamówienia, rozszerzający i uzupełniający opisy charakteryzujące Projekt ZSZRiTP w stosunku do Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) dla inwestycji pn. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica, opracowanego przez firmę BMT POLSKA Sp. z o.o. (załącznik do Specyfikacji SIWZ). W przypadku zaistnienia rozbieżności w opisach, wymaganiach oraz zakresach do realizacji jako obowiązujący wymóg dla Wykonawcy należy przyjąć na podstawie opisów i wymagań niniejszej dokumentacji. Należy mieć na uwadze, iż zawarty w PFU opis Projektu ZSZRiTP w zakresie Podsystemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu (WIM), stacje ważenia pojazdów, zostały całkowicie wyłączone z realizacji Projektu ZSZRiTP, nie są objęte niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i nie należy tego zakresu brać pod uwagę w ofercie cenowej oraz dołączonych do Oferty wymaganych opisów technicznej dla potwierdzenia zgodności z Szczegółowymi Wymaganiami Technicznymi oraz załącznikami w tym z PFU Cel zamówienia Realizacja Projektu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP) w Legnicy ma na celu poprawienie funkcjonowania komunikacji w mieście, zarówno dla pojazdów indywidualnych jak i dla pojazdów autobusowych. Po stronie Wykonawcy jest realizacja założonych celów projektu zgodnie z dokumentacją przetargową. Projekt ZSZRiTP jest dofinansowany ze środków UE w ramach Priorytetu VIII, działanie 8.3. Rozwój inteligentnych systemów transportowych. W wyniku realizacji i uruchomienia do ruchu Projektu ZSZR poprawi się płynność przejazdu przez miasto. W wyniku wdrożenia należy uzyskać następujące wskaźniki stopnia usprawnienia transportu w obszarze wdrożenia: A) skrócenie czasu przejazdu samochodów (%) - 2,05% B) skrócenie czasu podróży pasażerów podróżujących transportem zbiorowym (%) - 2,04 Do realizacji powyższych celów niezbędne jest zrealizowanie przez Wykonawcę Projektu ZSZRiTP wszystkich wyszczególnionych i opisanych w wymaganiach 6

7 zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2012r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (obejmująca zakresem inteligentne systemy transportowe (ITS). Pomiary weryfikacyjne mają zostać zrealizowane jako pomiary ruchu rzeczywistego. Porównywane będą wartości przed inwestycyjne oraz po uruchomieniu ZSZRiTP do ruchu drogowego. Przeprowadzone zostaną pomiary dla miarodajnych okresów w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego. W ramach weryfikacji objęte zostaną następujące korytarze ulic wchodzących w zakres oddziaływania ZSZRiTP i stanowiące najbardziej krytyczne z punktu widzenia obciążeń w ruchu ulicznym odcinki: - Droga Krajowa 94, od ul.chojnowskiej do ul.wrocławskiej (przy uwzględnieniu sygnalizacji świetlnych wchodzących w zakresie ZSRiTP), - Od Ronda Niepodległości do ul.jaworzyńskiej (przy uwzględnieniu sygnalizacji świetlnych wchodzących w zakresie ZSRiTP), - Od LSSE (Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) do Centrum miasta - Pl.Wilsona (przy uwzględnieniu sygnalizacji świetlnych wchodzących w zakresie ZSRiTP), - od Lotniska, al.rzeczypospolitej do ul.chojnowskiej, linia autobusowa nr 5, (przy uwzględnieniu sygnalizacji świetlnych wchodzących w zakresie ZSRiTP). - od Huty Miedzi do Ronda Niepodległości, trasa dla linii nr 15 oraz 16 Pomiary w korytarzach zostaną wykonane przez niezależnego doradcę, na koszt Wykonawcy przy udziale Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Przed rozpoczęciem pomiarów, badań Wykonawca przedstawi metodologię w celu uzyskania jej zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. W ramach Projektu Wykonawca przeprowadzi pomiary przed projektowaniem oraz po wdrożeniu do ruchu ZSZRiTP wykazując osiągnięcie wymaganych wskaźników stopnia usprawnienia dla pojazdów autobusowych i pojazdów indywidualnych. 7

8 1.2. Przedmiot zamówienia ZSZRiTP Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalacja i uruchomienie ZSZRiTP dla określonego wymaganiami funkcjonalnymi, użytkowymi obszaru miasta Legnicy. Obszar wdrożenia obejmuje część miasta ograniczoną skrzyżowaniami i powiązanymi z nimi ciągami ulicznymi: Lista skrzyżowań przeznaczona do wdrożenia w ramach Systemu Sterowania Ruchem (SSR) ZSZRiTP / Numeracja porządkowy dla OPZ Nazwa skrzyżowania / nr z PFU Typ istniejącego sterownika / aktualnie realizowana metoda sterowania / rodzaj detekcji 1 Plac Wilsona - Wrocławska / (1) MSR-2002 / częściowo zależna od ruchu / wideodetekcja 2 Pocztowa - Libana - Kolejowa / (2) MSR-2002 / stałoczasowa 3 Brama Głogowska - Pocztowa - Piastowska / (3) MSR-2002 / stałoczasowa 4 Piastowska - Marii Curie Skłodowskiej / (4) MSR-2002 / stałoczasowa 5 Piastowska - Senatorska / (5) DSA / stałoczasowa DSA / stałoczasowa / 6 Piastowska - Chojnowska - Dziennikarska / (6) wspólny sterownik z nr porządkowym 37 7 Plac Wolności - Złotoryjska - Dziennikarska / (7) 8 Jaworzyńska - Skarbka / (8) 9 Wrocławska - Jordana / (9) 10 II Armii Wojska Polskiego - Kręta / (10) 11 II Armii Wojska Polskiego - Rzemieślnicza / (11) MSR-2002 / częściowo zależna od ruchu / wideodetekcja + pętle MSR / częściowo zależna od ruchu / radary MSR-2002 / częściowo zależna od ruchu / przyciski dla pieszych MSR-2002 / częściowo zależna od ruchu / przyciski dla pieszych MSR-2002 / zależna od ruchu / wideodetekcja+pętle+przycis ki dla pieszych 12 Piłsudskiego - Moniuszki / (12) MSR-2002 / stałoczasowa 13 Piłsudskiego - Gwiezdna / (13) MSR-2002 / stałoczasowa 14 Piłsudskiego - Wielkiej Niedźwiedzicy / (14) MSR-2002 / stałoczasowa 8

9 15 Piłsudskiego Mazowiecka, PDP / (15) 16 Wrocławska - Czarnieckiego / (16) 17 Wrocławska - Wielkiej Niedźwiedzicy / (17) 18 Wrocławska - Sikorskiego / (18) 19 Rzeczypospolitej - SP19, PDP / (19) 20 Rzeczypospolitej - Zamiejska / (20) MSR / częściowo zależna od ruchu / przyciski dla pieszych MSR / częściowo zależna od ruchu / radary+przyciski dla pieszych MSR / częściowo zależna od ruchu / pętle+przyciski dla pieszych MSR / zależna od ruchu / radary+pętle+przyciski dla pieszych MSR-2002 / zależna od ruchu / radary+przyciski dla pieszych MSR / częściowo zależna od ruchu / radary+pętle 21 Jaworzyńska - Obwodnica Zachodnia / (21) DSA / stałoczasowa 22 Jaworzyńska - Nowodworska / (22) DSA / stałoczasowa 23 Chojnowska przy SP15, PDP / (24) 24 Chojnowska-Marynarska / (25) 25 Jaworzyńska - Centrostal, PDP / (26) 26 Jaworzyńska - Polmozbyt, PDP / (27) MSR-2002 / częściowo zależna od ruchu / przyciski dla pieszych MSR-2002 / częściowo zależna od ruchu / pętle+przyciski dla pieszych DSA / częściowo zależna od ruchu / radary+przyciski dla pieszych - dwa obiekty, dwa sterowniki 27 Rondo Niepodległości / (28) DSA / stałoczasowa - jeden obiekt, jeden sterownik 28 Piłsudskiego Carrefour / (29) 29 Piłsudskiego SP20, PDP / (30) DSA / stałoczasowa - dwa obiekty, jeden sterownik 30 Wrocławska - Neptuna / (31) 31 Czarnieckiego - Daszyńskiego / (32) DSA / częściowo zależna od ruchu / radary+pętle+przyciski dla pieszych DSA / częściowo zależna od ruchu / radary 32 Leszczyńska - Głogowska - Bydgoska / (33) DSA / stałoczasowa - dwa obiekty, jeden sterownik 33 Poznańska - Słubicka / (34) 34 Jagielońska-Senatorska / (35) DSA / częściowo zależna od ruchu / radary 35 Chojnowska - Jagielońska - Korczaka / (36) DSA / stałoczasowa 36 Piastowska - przy SP4, PDP / (37) 37 Rzeczypospolitej - przy dawnej jednostce Wojska Polskiego, PDP / (38) DSA / stałoczasowa / wspólny sterownik z nr porządkowym 6 MSR-2002 / częściowo zależna od ruchu / 9

10 38 Rzeczypospolitej - Bielańska / (39) radary+pętle - dwa obiekty jeden sterownik 39 Witelona - Młynarska / (40) MSR-2002 / stałoczasowa 40 Rzeczypospolitej - Kaczawska / (44) PEEK / częściowo zależna od ruchu / wideodetekcja+pętle+przycis ki 41 Nowodworska - Spółdzielcza / (43) sygnalizacja do wybudowania Poznańska - Toruńska / brak Jaworzyńska / Grabskiego / brak sygnalizacja do wybudowania sygnalizacja do wybudowania System ZSZRiTP ma być zaprojektowany tak, aby stanowił elastyczne narzędzie do realizacji założeń polityki transportowej w mieście. Wszelkie prace związane z projektowaniem, uzgodnieniami, zatwierdzeniami, pozwoleniami, dostawami, uruchomieniem do ruchu, kalibracją pracy, osiągnięciem wskaźników stopnia usprawnienia transportu w obszarze wdrożenia, szkoleniami dla personelu Zamawiającego w celu zakończenia realizacji ZSZRiTP jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Przedstawione wymagania w raz z załącznikami SIWZ są konieczne do spełnienia. Definiują przedmiot zamówienia i będą wyznacznikiem dla Wykonawcy na etapie realizacji jak również na etapie przygotowania Oferty Cenowej oraz Oferty Technicznej. Dla Zamawiającego będą odniesieniem spełnienia warunków ofertowych w zakresie technicznym na etapie oceny ofert przez Zamawiającego oraz na etapie wdrożenia i usługi gwarancyjnej. Fakt pominięcia w opisie elementów systemu, bez których osiągnięcie wymaganych przez zamawiającego celów nie będzie możliwe, nie może być podstawą do żądania dopłat ponad cenę ofertową. Wykonawca powinien być świadomy, że przedmiotem zamówienia jest koncepcja, projekt, dostawa i uruchomienie systemu w raz z realizacją usługi gwarancyjnej. Wszelkie koszty związane z realizacją ZSZRiTP od etapu projektowania do uruchomienia oraz świadczenia gwarancji leżą po stronie Wykonawcy. W czasie prowadzenia prac, od momentu przekazania placu budowy do dnia wydania świadectwa przejęcia, zgodnie z Klauzulą 10.1 Warunku Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis dla wszystkich urządzeń systemowych, w tym sygnalizacji świetlnych objętych zakresem Kontraktu. Serwis ma być realizowany w układzie dwudziestoczterogodzinnym. 10

11 1.3. Charakterystyka zakresu ZSZRiTP - opis ogólny Jednym z kluczowych zadań jest wykonanie Zintegrowanego Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZCZRiTP), które będzie wykorzystywane w systemie do obsługi wszystkich elementów systemowych ZSZRiTP, jak np.: - gromadzenie danych, funkcja ta ma zapewniać możliwość zbierania i przechowywania danych ruchowych wraz z danymi o warunkach atmosferycznych, niezbędnych dla funkcjonowania innych podsystemów (w szczególności sterowania i optymalizacji ruchu, wykrywania zdarzeń, zarządzania strategicznego) oraz działań planistycznych, - monitorowanie ruchu, w tym objęcie wideomonitoringiem 43 skrzyżowań w zasięgu działania systemu, - sterowanie i optymalizacja ruchu, - monitoring i kontrola wszystkich urządzeń zainstalowanych w ramach Projektu ZSZRiTP w ZCZRiTP oraz urządzeń zewnętrznych służących do zarządzania ruchem i pracujących w ramach poszczególnych rozwiązań systemowych, - wykrywanie zdarzeń, funkcja ta ma pozwalać na automatyczne wykrycie zdarzeń drogowych i ich odróżnienie od stanów zwykłych, np. takich jak wykrywanie zatłoczenie w godzinach szczytu od zatłoczenia, jakie powstaje w następstwie wypadków drogowych, analiza zdarzeń wykrywanych przez poszczególne urządzenia, elementy podsystemów, - zarządzanie zdarzeniami, zarządzanie zarówno zdarzeniami przewidywalnymi jak i przewidywanie możliwych warunków ruchu w celu zminimalizowania oddziaływania zaistniałych zdarzeń na użytkowników ruchu, w szczególności zmniejszenia niebezpieczeństwa zaistnienia wypadków jak i skutków wypadków, poprzez natychmiastowe informowanie odpowiednich służb o zaobserwowanych sytuacjach, zarządzanie strategiczne, funkcje optymalizacji i wpływania na warunki ruchu, planowanie, funkcje planistyczne i projektowe pomocne w utrzymaniu i wspomagające możliwości rozwoju systemu zarządzania ruchem, - przekazywanie informacje dla kierowców, wykorzystywanie zróżnicowanych metod przekazu w tym przy użyciu tablic o zmiennej treści z możliwością definiowania dowolnych treści tekstowych oraz znaków drogowych - VMS, rozwiązań mobilnych, Internet, środki masowego przekazu, dystrybucja informacji w ramach określonych podmiotów jak MPK w Legnicy, Straż Miejska, Straż Pożarna, - zarządzanie transportem publicznym w tym realizacja priorytetów dla transportu publicznego i uprzywilejowania pojazdów specjalnych w ruchu ulicznym, zbieranie i przekazywanie informacji dla pasażerów oraz monitorowanie i alarmowanie ZCZRiTP o sytuacjach nietypowych oraz do dedykowanego stanowiska dla Operatora w siedzibie MPK. Wszystkie rozwiązania systemowe, które będą wdrażane zostaną zaimplmentowane i zintegrowane w ramach jednej Centralnej, wspólnej platformy integrującej typu szyna danych. Integracja będzie się odbywała na zasadach otwartych standardów w jej wyniku muszą powstać specjalistyczne, dedykowane dla poszczególnych elementów systemowych zdefiniowane interfejsy. Powstanie otwarty standard dla wymiany danych dla miasta Legnicy, 11

12 którego funkcjonalność będzie mogła być wykorzystywana do realizacji strategicznych celów w zarządzaniu ruchem, utrzymania jak również do przyszłego rozwoju technologii ITS, zarówno w zakresie funkcjonalnym jak również obszarowym. ZCZRiTP zostanie umiejscowione w pomieszczeniach Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy na ul. Adama Mickiewicza 2. Serwerownia ZCZRiTP zostanie zlokalizowana w pomieszczeniach istniejącej serwerowni Urzędu Miasta Legnicy. Zostanie wdrożone jedno zdalne stanowisko dla Operatora w siedzibie MPK z możliwością dostępu do funkcji systemowych dedykowanych dla Transportu Miejskiego - pojazdów autobusowych. Wymagane jest także stanowisko dla Operatora monitoringu miejskiego w siedzibie Straży Miejskiej na ulicy Al. Rzeczypospolitej 3. Należy przewidzieć wykonanie przyłącza światłowodowego w siedzibie Straży Miejskiej. Zadaniem związanym z Systemem Sterowania Ruchem (SSR) jest wdrożenie, dostosowanie do pracy w zgodności z Instrukcją (Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach) 43 skrzyżowaniach do SSR z funkcjonalnością optymalizacji liniowej i sieciowej, funkcjami dla priorytetyzacji realizowanymi na poziomie lokalnym - skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w bezpośrednim połączeniu z pojazdami autobusowymi. Dzięki funkcjonalności SSR będą mogły być, między innymi, wykrywane zdarzenia, zmiany warunków ruchu drogowego, realizowane pomiary i analizy ruchu w zasięgu działania systemu, zarówno dla potrzeb oddziaływania w celu poprawy płynności ruchu, optymalizacji jak i do celów planistycznych i projektowych w zakresie inżynierii ruchu drogowego. W ramach Projektu dostarczone zostaną kompleksowe stanowiska wsparcia w specjalistyczne rozwiązania aplikacyjne dedykowane dla Inżyniera ruchu. System ma zapewniać realizację optymalnych strategii sterowania na poziomie obszarowym. Integralnym i strategicznym elementem SSR jest, między innymi, sygnalizacja świetlna. Wykrywanie zdarzeń drogowych, zmian warunków ruchu, natężenia ruchu, długości kolejek na wlotach skrzyżowań, mają się odbywać za pomocą zarówno detekcji ruchu powiązanej ze sterownikami (ma zostać bezpośrednio podłączonych do SSR minimum 40 sterowników ruchu ulicznego) jak i detekcji systemowej dla optymalnego działania zarówno sygnalizacji świetlnej lokalnie jak również wspólnie z SSR. Następnym zadaniem jest wdrożenie systemu informacji z wykorzystaniem pięciu tablic o zmiennej treści zlokalizowanych na terenie miasta. Tablice te, dzięki posiadanej funkcjonalności, będą dowolnie programowalne z możliwością prezentacji zarówno treści dla kierowców jak również definiowania i wyświetlania znaków drogowych - VMS. Tablice, w zależności od miejsca usytuowania będą instalowane na bramach nad drogą lub przy drodze na wysięgniku (przynajmniej dwie muszą być na bramownicach). Ich funkcjonalność będzie połączona z funkcjami rozwiązań monitorowania tablic rejestracyjnych pojazdów poruszających się w ruchu ulicznym, w celu prowadzenia analiz czasów przejazdu na określonych odcinkach źródło - celu i informowania kierowców o sytuacji w ruchu i zaleceniach przejazdu trasą 12

13 alternatywą. Kierujący będą mieli, między innymi, możliwość dokonywania wyboru na podstawie informacji o czasie dojazdu do celu. Bardzo istotnym zadaniem dla wdrożenia ZSZRiTP jest realizacja systemu łączności. Ma on zostać wdrożony jako redundantny (nadmiarowy, realizujący funkcje redundancji na wypadek awarii) w sposób mieszany, przewodowy i bezprzewodowy. System łączności między skrzyżowaniami oraz ZCZRiTP oparty na protokole komunikacyjnym TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) zaimplementowanym w światłowodowej sieci Ethernet i sieciach radiowych. Wszystkie skrzyżowania muszą mieć możliwość docelowego wpięcia do do sieci transmisji danych opartej o technologię Ethernet, należy zrealizować pełny zakres prac wdrożeniowych umożliwiających docelowe wpięcie do takiej sieci transmisji danych. Realizacja podsystemu łączności musi uwzględniać wymagania określone dla miejskiej sieci szerokopasmowej LEGMAN i być rozwinięciem tamtej sieci, przy jednoczesnym zaplanowaniu wykorzystania odcinków kanalizacji sieci LEGMAN już wybudowanych. Ma to na celu podniesienie niezawodności pracy całego systemu w sytuacji awarii poszczególnych jego elementów. Z punktu widzenia podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zadanie realizacji podsystemu monitoringu. Na 43 skrzyżowaniach ma zostać zainstalowany podsystem wideomonitoringu skrzyżowań objętych działaniem systemu i ma spełniać następujące funkcje: - pokrycie wizyjne i transmisja danych wideo do ZCZRiTP ze wszystkich skrzyżowań wchodzących w zakres Systemu, - rejestrację zdarzeń i sytuacji na drodze z kamer mogących obejmować polem widzenia wloty lub wnętrza skrzyżowań, - powinien umożliwiać prezentację wybranych obrazów z kamer w sieci publicznej w ramach serwisów mobilnych ZSZRiTP. Bezpośrednim zadaniem przeznaczonym do podniesienia poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej jest realizacja priorytetów i zarządzania transportem publicznym. Na strategicznych skrzyżowaniach przez które przejeżdżają autobusy komunikacji miejskie, będą realizowane funkcje priorytetów lokalnych z uwarunkowaniem opóźnienia od rozkładu jazdy. Realizacja priorytetów będzie się odbywać dzięki dedykowanej bezpośredniej łączności pojazd - sterownik ruchu ulicznego pod nadzorem SSR oraz dzięki funkcjonalności komputerów pokładowych zainstalowanych w autobusach (dopuszcza się możliwość dostosowania istniejących komputerów jak również dostarczenie nowych komputerów pokładowych dla 62 autobusów komunikacji miejskiej). Zarówno pojazdy jak i sterowniki ruchu będą musiały zostać wyposażone w dedykowane do tego celu urządzenia radiowe nadawczo - odbiorcze. Urządzenia te będą musiały współpracować z komputerami pokładowymi zainstalowanymi w autobusach. Realizacja priorytetów dla autobusów miejskich będzie również zależnie od sytuacji ruchowej na danym skrzyżowaniu, a jego poziom odchylenia powinien w możliwie wysokim stopniu zależeć od odchylenia czasu jazdy względem aktualnego rozkładu jazdy, np. realizacja priorytetu dla pojazdów opóźnionych o 5 minut względem rozkładu jazdy. Realizacja priorytetu powinna również być uzależniona od czasu jaki 13

14 upłynął od chwili gdy skrzyżowanie obsługiwało poprzedni priorytet. Komputery pokładowe będą miały również pełnić funkcje lokalizacji, zbierania danych o ruchu pojazdów dla celów zarządzania transportem publicznym i dynamicznej informacji przystankowej. Dopuszcza się integrację w ramach istniejących rozwiązań systemowych i organizacyjnych w MPK nowych rozwiązań lub ich kompleksową wymianę przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności. Na skrzyżowaniach przy wyjeździe ze Straży Pożarnej zostanie wdrożona obsługa uprzywilejowania pojazdów specjalnych. W ścisłym obszarze wyjazdu ze Straży Pożarnej powinna być możliwość bezwarunkowej realizacji priorytetu w ruchu dla pojazdów specjalnych - pojazdów Straży Pożarnej, np.: poprzez możliwość realizacji specjalnej fazy bezkolizyjnej. Informacja o punktualności przyjazdu autobusów, Dynamiczna Informacja Przystankowa (DIP) będzie realizowana w oparciu o 6 dwustronnych elektronicznych tablic przystankowych zlokalizowanych w Centrum miasta oraz z wykorzystaniem systemów informacji mobilnych. Zadaniem tablic elektronicznych podsystemów DIP ma być przekazywanie informacji o czasie odjazdu z przystanku autobusów wszystkich linii, zatrzymujących się na tym przystanku. Podsystem ten wymaga stałej, stabilnej transmisji danych o położeniu autobusów, określonym na podstawie informacji pozyskanych przez terminal GPS. Terminal GPS ma być podłączony do komputera pokładowego pojazdu, a informacje o bieżącej pozycji geograficznej pojazdu mają zostać przesyłane do ZCZRiTP poprzez system łączności radiowej oraz mają byc dostępne na dedykowanym stanowisku dla Operatora w siedzibie MPK w Legnicy. W ZCZRiTP przy wykorzystaniu komputera pokładowego zainstalowanego w pojeździe, na podstawie danych z autobusów mają zostać określone opóźnienia lub przyspieszenia tego autobusu względem rozkładu jazdy i wyliczony czas przyjazdu na każdy przystanek objęty podsystemem DIP. Dla potrzeb kompleksowego objęcia analizą warunków ruchu w sieci miejskiej oraz dla celów pełnego informowania o warunkach ruchu i tworzenia prognoz ruchu, przez co umożliwienia pośredniego oddziaływania na zmiany warunków ruchu i zachowania kierowców zostanie również zrealizowany i zintegrowany w ramach ZSZRiTP system informacji mobilnej wykorzystujący dane o ruchu zbierane i dystrybuowane do ZCZRiTP. Dane o ruchu będą mogły pochodzić zarówno od urządzeń detekcji ruchu dla potrzeb sterowania lokalnego - dla sygnalizacji świetlnej, detekcji SSR, urządzeń APNR (ARTR), jak również z innych urządzeń zainstalowanych w pasie ruchu drogowego o ile będzie możliwość ich integracji w ramach Projektu ZSZRiTP lub rozwiązań bazujących na mobilnych technologiach i aplikacjach, które zostaną dedykowane dla ZSZRiTP, np. technologiach stosowanych w sieciach komórkowych. Istotnym elementem dla tej części realizacji Projektu jest konieczność objęcia wdrożeniem całego zakresu sieci ulicznej miasta ograniczonego obszarem oddziaływania skrzyżowań wchodzących zakres systemu. Informacje o warunkach ruchu i zalecenia będą prezentowane przy wykorzystaniu, między innymi, Portalu Internetowego. System ten ma dostarczać uczestnikom ruchu informacji w formie wizualizacji zmienności i utrudnień w ruchu. Powinien on być źródłem informacji o warunkach ruchowych panujących na drogach za pomocą map cyfrowych z naniesionymi natężeniami 14

15 ruchu oraz prognozami. Portal ma również prezentować wybrane obrazy z kamer wideomonitoringu skrzyżowań, informacje o komunikatach, znakach wyświetlanych przez wszystkie elektroniczne tablice o zmiennej treści oraz tablice informacji przystankowej. Serwisy informacji mobilnych muszą być obsługiwane zarówno przy wykorzystaniu przeglądarek w komputerach typu PC jak również powszechnie używanych urządzeniach mobilnych typu smartphone(ang.). W zakresie rozwiązań osłony meteo, należy również zrealizować zadanie polegające na wdrożeniu systemu informacji o warunkach atmosferycznych. Realizacja tego zadania ma polegać na zaprojektowaniu i wybudowaniu systemu do gromadzenia i dystrybucji danych pochodzących z istniejącej w sieci ulicznej stacji pogodowej oraz przygotowania go do przyszłej rozbudowy o kolejne stacje meteo. W celu przyszłej rozbudowy, liczba i lokalizacja stacji pomiarowych w wybranych miejscach dostosowana zostanie pod kątem zagrożeń atmosferycznych dla ruchu (np. na mostach i wiaduktach). Przyszłe stacje pogodowe zainstalowane zostaną w punktach, które charakteryzują się dużą częstotliwością występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. gołoledzi, mgła) Podział na zakresy zamówienia - dla opisów szczegółowych Całość zaplanowanych prac wdrożenia ZSZRiTP została podzielona opisowo na poszczególne zadania: - zadanie I, Zintegrowane Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZCZRiTP); - zadanie II, System Sterowanie Ruchem (SSR); - zadanie III, System Informacji VMS oraz Informacji Mobilnych (SIM); - zadanie IV, System Łączności (SŁ); - zadanie V, System Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP) z funkcjami zarządzania w transporcie publicznym; - zadanie VI, Systemy CCTV i systemy sensoryczne. Wykonanie wszystkich zadań powinno skutkować stworzeniem spójnego, zintegrowanego systemu zarządzania ruchem ZSZRiTP. Elementy poszczególnych zadań mogą wykorzystywać wspólne zasoby sprzętowe i oprogramowania. Dopuszcza się rozwiązanie w którym system ZSZRiTP posiada formalnie wydzielone podsystemy jak i rozwiązanie w którym podsystemy stanowią integralną część systemu nadrzędnego ZSZRiTP. Oba typy rozwiązań muszą zostać zrealizowane poprzez ich integrację w ramach zadania I. Dla projektowanej weryfikacji zgodności oferowanych rozwiązań Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Projekt Systemu - ZSZRiTP (zawierający szczegółowe opisy techniczne wszystkich elementów systemowych oraz ich funkcjonalności, nazwy własne, handlowe i dane producentów, dystrybutorów jak również test działania metod oferowanego Systemu Sterowania Ruchem SSR dla minimum szestanstu obiektów w obszarze optymalizacji skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w powiązaniu z przykładowymi strategiami zarządzania ruchem z wykorzystaniem 15

16 tablic o zmiennej treści i znkaów VMS z wykorzystaniem przynajmniej dwóch wirtualnych tablic w środowisku programowym oferowanego narzędzia dla inżyniera ruchu, w zakresie mikrosymulacji) w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy. W ramach postępu prac na dalszym etapie realizacji Projektu model mikrosymulacyjny należy uzupełniać o kolejne obiekty w zakresie obszarowym oraz parametrów sterowania (w postaci wirtualnych kodów sterowania ruchem generowanych w ramach oferowanych narzędzi dla inżyniera ruchu i SSR. Model mikrosymulacyjny ma być każdorazowo wykorzystywany przez Wykonawcę w procesie pozyskiwania uzgadnień dla poszczególnych obiektów, skrzyżowań planowanych do uruchomienia w ruchu drogowym jako narzędzie wstępnej optymalizacji parametrów sterowania w środowisku zwirtualizowanym i ma stanowić wsparcie dla Inżyniera Ruchu w podejmowaniu decyzji o uruchomeniu do ruchu określonych metod sterowania i strategii zarządzania ruchem dla poszczególnych obiektów, sygnalizacji świetlnych. W terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram realizaji projektu ZSZRiTP w formie wykresu Ganta z podziałami na kamienie milowe z wyszczególnieniem na poszczególne etapy prac od projektowania po dostawy, instalacje, uruchomienia, kalibrację i odbiory oraz z uwzględnieniem szczegółowego zakresu rzeczowo finansowego dla poszczególnych prac (np. dla poszczególnych prac związanych z określonym skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, itp). 16

17 2. Zadanie I, Zintegrowane Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZCZRiTP) 2.1. Zakres zadania Należy zrealizować Zintegrowane Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, w ramach którego jego głównym elementem sprzętowym ma być adaptacja, modernizacja i wyposażenie określonych w załączniku do OPZ, SIWZ istniejących pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy oraz istniejącej serwerowni miejskiej w drugim budynku w Urzędzie Miasta. Dodatkowym elementem ogólnobudowlanym będzie konieczność przeprowadzenia prac izolacji fundamentów budynku ZCZRiTP. W ramach prac adaptacyjnych należy kompleksowo wyposażyć wszystkie przeznaczone pomieszczenia w pełni funkcjonalne pod względem biurowym oraz specjalistycznym odpowiadającym zakresom realizowanego ZSZRiTP. Główną elementem oprogramowania ma być stworzenie Otwartej Platformy do integracji poszczególnych systemów typu szyna danych, która będzie realizowała funkcje strategicznego zarządzania poszczególnymi systemami w tym głównym systemem w zakresie bezpośredniego oddziaływania na ruch uliczny jakim jest System Sterowania Ruchem. Otwarta Platforma będzie miała za zadanie zbieranie danych z poszczególnych modułów systemów lub bezpośrednio od SSR jako modułu centralnego integrującego modułu powiązane z funkcjami sterowania ruchem i ich dystrybucję, analizy dla celów zarządzania, monitorowania i możliwości przyszłego rozwoju technologii ITS w zakresie zarówno funkcjonalnym, terytorialnym oraz interoparcyjnym. Mają zostać opracowane interfejsy do otwartej komunikacji między systemami tworząc w Legnicy standard dla wymiany danych w zakresie technologii ITS. Otwarta Platforma Integracyjna, szyna danych ma działać w środowisku rozproszonym. Ma zostać zaprojektowana z myślą o integracji systemów dla pozyskiwania danych pochodzących z różnych źródeł. Ma zapewniać bezpieczeństwo działania rozwiązań systemowych i ich niezawodności oraz otwartości. Ma być uniwersalnym narzędziem aplikacyjnym do kreowania świadomej polityki transportowej miasta Legnicy. Otwarta platformę powinno opierać się na systemach serwerów aplikacyjnych opartych o wymianę wiadomości (ang. message passing) charakteryzującą się naturalną umiejętnością do skalowania na maszynach wielordzeniowych i i systemach wirtualnych, w środowisku sieciowym, oraz łatwą integrację wielu instancji serwera poprzez sieć teleinformatyczną Wymagania funkcjonalne Zintegrowane system zarządzania ruchem i transportem publicznym oraz wszystkie jego podsystemy muszą się opierać na standardowych rozwiązaniach w zakresie sprzętu informatycznego, standardowych protokołach i powszechnie używanych rozwiązaniach w zakresie oprogramowania. 17

18 Należy zastosować otwarte protokoły informatyczne, muszą one pozwalać na komunikację przynajmniej na poziomach systemowych, baz danych. Otwarty interfejs komunikacyjny definiuje się jako zbiór zasad określających protokoły komunikacyjne, funkcje odpowiedzialne za wymianę informacji i zdefiniowanych struktur danych. Na poziomie teleinformatycznym podstawową technologią warstwy łącza będzie Ethernet i protokół Ipv4 z możliwością przejścia na IPv Wymagania techniczne, rodzaje pomieszczeń Wymagania dla projektów centrum sterowania Projekty muszą spełniać wymagania odpowiednich, polskich norm branżowych i być uzgodnione z właściwymi urzędami. Muszą uwzględniać wymagania wszystkich podsystemów, określone w specyfikacji. Poniżej przedstawiono podział dokumentacji według branż. Projekt konstrukcyjno- budowlany. Wymagania minimalne w zakresie liczby pomieszczeń zlokalizowanych w ZDM: - sala operatorów z min. 4 stanowiskami roboczymi, - pomieszczenie konferencyjne, - pokój pracy dla inżyniera ruchu, - węzeł sanitarny, - zaplecze socjalne kuchnia- jadalnia, - serwerownia (zlokalizowane w budynku UM) Architektura wnętrza. Projekt musi zawierać: - opis przeznaczenia pomieszczeń, - propozycję wyposażenia, - rozmieszczenie sprzętu. Instalacje elektryczne obejmują: - oświetlenie, - zasilanie, - zasilanie sprzętu komputerowego, wymagane podtrzymanie awaryjne (UPS) na czas minimum jednej godziny dla całości sprzętu komputerowego oraz komunikacyjnego. Projekt sieci łączności przewodowej obejmuje: - doprowadzenie min. 4 telefonicznych linii zewnętrznych, - urządzenie, pełniące rolę centrali abonenckiej, - doprowadzenie instalacji do wszystkich stanowisk roboczych. Projekt sieci musi odpowiadać wymaganiom przedstawionym w rozdziale dotyczącym systemu łączności. Sieci komputerowe. 18

19 Projekt sieci łączności musi opierać się na powszechnie przyjętych standardach w zakresie stosowanego okablowania (minimalnie kategoria 6) i protokołów transmisji (IPv4 i IPv6). Okablowanie video. Projekt okablowania video powinien uwzględniać podłączenie urządzeń terenowych, jak również dystrybucji sygnałów wewnątrz budynku (np. do sali konferencyjnej). Klimatyzacja. Wymaga się klimatyzowania wszystkich pomieszczeń, przeznaczonych do pracy stałej natomiast pomieszczeń technicznych jeżeli wymaga tego zainstalowany sprzęt. Fizyczne bezpieczeństwo systemu Pomieszczenia ZCZRiTP winny być wyposażone w system antywłamaniowy, system kontroli dostępu i system przeciwpożarowy. System antywłamaniowy: W pomieszczeniach wymagane jest zainstalowanie następującego sprzętu: Kontaktrony na oknach i drzwiach Czujniki ruchu/obecności (czujniki podwójne: na podczerwień i mikrofale) - analiza sygnału cyfrowego dla ciągłej detekcji w określonym obszarze skanowania, - cyfrowa kompensacja temperatury dla poprawy wydajności działania w temperaturach krytycznych, System kontroli dostępu System będzie pozwalał na dostęp do pomieszczeń centrum kontroli tylko dla autoryzowanego personelu. Przy wejściach zarówno do pomieszczenia technicznego, jak i operacyjnego winny być zainstalowane czytniki kart magnetycznych. Napięcie 5-16 V Dostępne z interfejsem Wiegand Oferujące wysoką niezawodność, stały zasięg odczytu i małe zużycie energii Montowane bezpośrednio na metal bez zmiany wydajności zasięgu odczytu Zapewnia wielobarwny LED, kompatybilność ze wszystkimi standardowymi systemami kontroli dostępu oraz kontrolą wewnętrzną, hosta LED i sygnałem dźwiękowym. Każde drzwi winny zostać wyposażone w zamki elektromagnetyczne. We wnętrzu chronionych pomieszczeń zostaną zainstalowane przyciski wyjścia, które pozwalają personelowi wyjść z pomieszczeń. W pomieszczeniu technicznym zainstalowany zostanie panel centralny. System kontroli wejścia i wyjścia będzie rejestrował i udostępniać związane z tym zdarzenia. Dane techniczne panelu przeciwłamianowego i kontroli dostępu: 2 czytniki kart zgodne ze protokołem Wiegand 19

20 Dostęp z wykorzystaniem kart zbliżeniowych lub magnetycznych ( do 8 różnych typów kart równocześnie) Obsługa zdarzeń: dostęp dozwolony, odmowa dostępu, zbyt długo otwarte drzwi, zdarzenia wymuszone Komunikacja z modułem sterującym porzez RS485 i opcjonalnie przez TCP/IP. Obsługa do 144 EOL Obsługa do 32 czytników kart Komunikacja: ETHERNET/RS485 Monitorowanie stanu baterii System przeciwpożarowy System ten jest przeznaczony do wczesnego wykrywania pożaru, lub jakiegokolwiek innego zdarzenia związanego z ogniem, które mogło wystąpić w pomieszczeniach centrum sterowania. We wszystkich pomieszczeniach centrum sterowania zostaną zainstalowane czujniki dymu/ciepła. Czujniki te, zostaną także zainstalowane pod piętrem technicznym i pod sufitem. W pobliżu drzwi do pomieszczeń technicznych i operacyjnych zainstalowane zostaną przyciski alarmowe. Przeznaczone one są dla personelu, który zauważy zdarzenia wcześniej niż wykryją je czujniki. Po naciśnięciu, przyciski te wywołają alarm. Na korytarzu zainstalowane zostanie dedykowane urządzenie akustyczne/błyskowe (syrena). W pomieszczeniu technicznym zainstalowany zostanie panel centralny, z którym połączone zostaną wszystkie urządzenia. Dane techniczne panelu przeciwpożarowego: Napięcie zasilania: podstawowe: sieć 220V +10% - 15% / 50Hz; rezerwowe: akumulator 2 x 12V, 17 Ah Pobór prądu z akumulatora w stanie dozorowania: 215 ma Liczba linii dozorowych: 24 Liczba linii do sygnalizatorów: 3 Liczba linii kontrolnych: 3 Rezystancja linii dozorowej: maks. 2 x 120 Ohm Rezystancja izolacji linii dozorowych: 100 kohm lub więcej Rezystor końcowy linii dozorowej: 5,6 kohm ± 5% 0,5 W Dopuszczalny prąd dozorowania czujek w linii dozorowej: maks. 2 ma Prąd obciążenia linii sygnałowej: 0,14 A / 24 V Rezystancja obciążenia linii sygnałowej: od 200 Ohm do 10 kohm Rezystor końcowy linii kontrolnej: 10 kohm ± 5% Obciążalność wyjścia do zasilania urządzeń zewnętrznych: 0,8 A / 24 V Obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1 A / 30 V Czas zwłoki transmisji alarmu: co 1sek od 0 do 10 min Temperatura pracy: od -5 C do +40 C Klasa szczelności: IP 30 20

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Zintegrowany System Zarządzania w Warszawie Ruchem w Warszawie opracował: Krzysztof Chojecki Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania MOśLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ZARZĄDZANIE RUCHEM NA TERENIE MIASTA GLIWICE Usprawnienie zarządzania ruchem na terenie Miasta Gliwice. Zwiększenie przepustowości

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE 1 Systemy ITS realizowane przez SPRINT S.A. System ITS w Bydgoszczy (ukończony) Bydgoszcz Łódź

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM

WROCŁAWSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM Polski Kongres ITS Jacek Doliński WROCŁAWSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM l. WSTĘP W latach 2008-2009 konsorcjum firm Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz OpenSky Systems

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SOPZ powinien uwzględniać co najmniej:

SOPZ powinien uwzględniać co najmniej: WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMOITU ZAMÓWIENIA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIU I WYBUDOWANIU INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

planuje się zawarcie następujących kontraktów

planuje się zawarcie następujących kontraktów W dalszym etapie realizacji Projektu planuje się zawarcie następujących kontraktów: 1. kontrakt na wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z budową zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Opis systemu i oprogramowań objętych zamówieniem. Utrzymanie w sprawności systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków

Załącznik nr 5. Opis systemu i oprogramowań objętych zamówieniem. Utrzymanie w sprawności systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków Załącznik nr 5 Opis systemu i oprogramowań objętych zamówieniem Utrzymanie w sprawności systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków 1 Spis treści I. Opis Systemu Sterowania Ruchem... 3 II. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym Inteligentny System Transportu Inteligentny System Transportu Zastosowanie Przeznaczenie System WASKO IST jest przeznaczony dla aglomeracji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Warszawa 14 kwietnia 2011 r. Ustawowe obowiązki Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW Sławomir Gonciarz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta We Wrocławiu Podstawowe cele realizacji projektu: stworzenie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu jako

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN. Nazwa wykonawcy:...

WYKAZ CEN. Nazwa wykonawcy:... WYKAZ CEN ZAŁĄCZNIK NR 9 Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy:... Numer telefonu:..., numer fax-u..., e-mail... Wykaz cen - klasyfikacja planowanego do zakupu sprzętu, który zostanie włączony w ewidencję

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) Agenda Zakres projektu Harmonogram wdrożenia Wspólne zadania i ograniczenia cmp Matryca Produktów SYSTEM

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR mgr inż. Tomasz Wawrzonek kier. Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Trochę historii: (tej starszej ) 2002-2005 powstanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Piotr Olszewski Politechnika Warszawska Informatyka w zarządzaniu drogami zastosowania praktyczne Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie ITS Polska

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska Sadowa Brzozowa w Ostrowie Wielkopolskim Inwestor : Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b 63 400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Centrum Zarządzania Ruchem Stryków. Funkcjonalność Technologia Bezpieczeostwo

Centrum Zarządzania Ruchem Stryków. Funkcjonalność Technologia Bezpieczeostwo Centrum Zarządzania Ruchem Stryków Funkcjonalność Technologia Bezpieczeostwo Autostrada A2 Konin - Stryków km 258.200 km 361.200 System Zarządzania Ruchem Znaki oraz tablice zmiennej treści (VMS, LCS)

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Dostępu. Zarządzanie kontrolą dostępu do budynków biurowych i zakładów produkcyjnych

System Kontroli Dostępu. Zarządzanie kontrolą dostępu do budynków biurowych i zakładów produkcyjnych System Kontroli Dostępu Zarządzanie kontrolą dostępu do budynków biurowych i zakładów produkcyjnych 1 Czym jest System Kontroli Dostępu? System Kontroli Dostępu (SKD) to rozwiązanie przeznaczone do zarządzania

Bardziej szczegółowo