Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015"

Transkrypt

1 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1

2 1. Transport, łączność, gospodarka mieszkaniowa Budowa ścieżki rowerowej na trasie : Kłodzko - Wielisław Polanica Zdrój. Ścieżka będzie przebiegała od granic administracyjnych Kłodzka przez Wielisław do ul. Kościuszki w Polanicy Zdroju. Długość ścieżki wynosi 6,997 km, w całości zostanie zbudowana z nawierzchni bitumicznej. Zostanie osobno wydzielony ruch pieszy i rowerowy oraz zostanie zastosowane oznakowanie typowe dla ruchu pieszego, rowerowego pionowe i poziome. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok 1.2. Budowa dróg osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym na osiedlu budownictwa mieszkaniowego przy ul. Kilińskiego w Polanicy Zdroju. Projekt posiada dokumentacje techniczną wymagającą aktualizacji. Przedmiot robót: Jezdnia główna, Jezdnia boczna i place postojowe, Chodniki, Odwodnienie, Roboty ziemne, Organizacja ruchu, Oświetlenie. Projekt obejmuje m2 powierzchni, powierzchnia chodników wynosi m2, powierzchnia parkingów m2. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok 1.3. Budowa dróg osiedlowych i chodników wraz z oświetleniem ulicznym ul. Gałczyńskiego III etap. Przedmiot robót: Jezdnia główna 2

3 Jezdnia boczna i place postojowe, Chodniki, Odwodnienie, Roboty ziemne, Organizacja ruchu, Oświetlenie. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok 1.4. Budowa dróg osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym w rejonie ulic: Staffa, Stachury, Hłaski, Orkana, i Baczyńskiego w Polanicy Zdroju. Przedmiot robót: Jezdnia główna, Jezdnia boczna i place postojowe, Chodniki, Odwodnienie, Roboty ziemne, Organizacja ruchu, Oświetlenie. Projekt obejmuje m2 powierzchni. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok. Inwestycja jest w trakcie realizacji Budowa dróg osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym na osiedlu budownictwa mieszkaniowego przy ul. Polnej w Polanicy Zdroju. Przedmiot robót: Jezdnia główna, Jezdnia boczna i place postojowe, Chodniki, Odwodnienie, Roboty ziemne, 3

4 Organizacja ruchu, Oświetlenie, Projekt obejmuje m2 powierzchni. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok. Wymagane jest opracowanie dokumentacji technicznej Budowa drogi dojazdowej do Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. Powierzchnia projektu m2. Przedmiot robót: Wycinka drzew, Roboty drogowe, Budowa oświetlenia, Oznaczenie ruchu, Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok. Wymagane jest opracowanie dokumentacji technicznej Obwodnica wschodnia miasta Polanicy Zdroju. Wartość zadania: zł Termin realizacji: rok 1.8. Przebudowa i modernizacja ulicy Parkowej w Polanicy Zdroju etap II (odcinek od Bramy głównej Parku Zdrojowego do ul. Krynicznej). Projekt zakłada kapitalny remont nawierzchni wraz z regulacją, odwodnieniem jezdni oraz budową oświetlenia na odcinku długości 200 m. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok. Wymagane jest opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowa i modernizacja ul. Bystrzyckiej, ul. Rybnej i ul. Spacerowej w Polanicy Zdroju. 4

5 Projekt zakład kapitalny remont nawierzchni wraz z regulacją, odwodnieniem jezdni oraz budowa oświetlenia na odcinku długości 300 m. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok. Wymagane jest opracowanie dokumentacji technicznej Budowa chodnika w Al. Jana Pawła II. Wartość zadania: zł. Termin realizacji rok Budowa drogi w ul. Wybickiego. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni twardej asfaltowej w ulicy Wybickiego po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej dzielnic Sokołówka Nowy Wielisław. Wartość zadania: zł. Termin realizacji: 2012 rok. Dokumentacja techniczna jest gotowa Budowa budynku socjalnego przy ul. Słowackiego w Polanicy Zdroju. Jest opracowana dokumentacja techniczna projektu oraz pozwolenie na budowę. Wartość zadania: zł. Termin realizacji: rok Leśny deptak Wzgórze Marii w Polanicy Zdroju. Projekt zakłada wybudowanie ścieżek rowerowych, ścieżek spacerowych, punktu widokowego oraz wieży widokowej w rejonie Wzgórza Marii w Polanicy Zdroju. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok Budowa trasy spacerowej Corso wzdłuż rzeki Bystrzycy Dusznickiej Na odcinku od ul. Bystrzyckiej do ul. Rybnej w Polanicy Zdroju zostanie odtworzony oraz zmodernizowany szlak spacerowy. Zakłada się odbudowę schodów terenowych na skarpie 5

6 ( z uwzględnieniem już istniejących) wykonanie oświetlenia oraz odbudowy całej trasy spacerowej wraz z elementami małej architektury oraz nasadzeniem zieleni. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok. Projekt posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę E-city Dolina zaawansowanych technologii - urządzenie infrastruktury technicznej wraz z dojazdami do działek. Projekt zakłada uzbrojenie terenu o powierzchni 20 ha pod miasteczko zaawansowanych technologii w Polanicy Zdroju. Przedmiot robót: drogi dojazdowe, sieć wodociągowa, siec sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektryka, Pozostałe: gaz, telekomunikacja, energia. Projekt nie posiada opracowanej dokumentacji technicznej. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bystrzyca Dusznicka trasa spacerowa od ul. Rybnej do sanatorium Malwa. Projekt zakłada wykonanie trasy spacerowo-leśnej łączącej centrum miasta z sanatorium Malwa. Wartość zadania: zł. Termin realizacji: rok Osiedle Mickiewicza uzbrojenie terenu. Wartość zadania: zł. Termin realizacji: rok Przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej w Polanicy Zdroju. 6

7 Wartość zadania: zł. Termin realizacji: rok Rewitalizacja obszaru miejskiego Polanicy Zdroju. Projekt zakłada odnowienie elewacji, wymianę stolarki okiennej i pokryć dachowych w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 1C, 1B, 1D,1A,1H, 1E, 1G. Wartość projektu: PLN Termin realizacji: rok Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych Planuje się zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego z napędem terenowym dla jednostki Straży Pożarnej w Polanicy Zdroju w celu poprawy bezpieczeństwa w gminie oraz wzmocnienia bezpieczeństwa w całym powiecie kłodzkim. Wartość zadania: zł. Termin realizacji: rok Budowa drogi w ul. Sportowej/Okrzei. Wartość całkowita zadania: zł. Termin realizacji:

8 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa zbiornika małej retencji na terenie Sokołówki w Polanicy Zdroju. Projekt zakłada budowę zbiornika wodnego o charakterze rekreacyjnym o powierzchni 5 ha. W ramach projektu powstaną obiekty małej architektury turystycznej tj. pola namiotowe, campingowe oraz niezbędna infrastruktura towarzysząca typu dojazdy. Projekt nie posiada opracowanej dokumentacji technicznej. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok Teren parkowo-leśny koło misia w Polanicy Zdroju. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu parkowego: alejki, ławki, kosze na śmieci, mała architektura, nasadzenia roślin. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok Dokumentacja techniczna jest opracowywana Budowa urządzeń uzdatniania wody. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: 2009 rok 2.4. Kanalizacja sanitarna dzielnic : Sokołówka i Nowy Wielisław w Polanicy Zdroju II etapy. Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 20 km (w pierwszym etapie 6 km, w drugim etapie 14 km), dla miasta Polanica Zdrój, dzielnic: Sokołówka i Nowy Wielisław. Dla obu stref, na które podzielony został kanalizowany teren, zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z tym,że ze strefy II-ej ścieki spływają do przepompowni, która przetacza je do kanalizacji istniejącej w ul. Kościuszki. 8

9 Projekt został podzielony na etapy: przepompownie ścieków z zasilaniem energetycznym, kanał K-2 oraz rurociąg tłoczny, kanał K-1 od przepompowni ścieków do ulicy i w ul. Sienkiewicza, kanał K-4, w ulicach Sokołowskiego, Sienkiewicza, Granicznej, kanały boczne od K-4 w rejonie ulic Tuwima, Broniewskiego, Reymonta, kanał K-5 ul. Sokołowskiego w rejon ul. Kasprowicza (ul. Kasprowicza, Kościuszki, Granicznej) od ul. Granicznej dalej w drogę asfaltową do osady Pokrzywno, kanały boczne od K-5 w ul. Sienkiewicza i Reymonta, pozostałe kanały boczne w strefie I i II; Wartość projektu: Termin realizacji: I etap: zł II etap: zł I etap: rok II etap: rok Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kilińskiego w Polanicy Zdroju. Planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 1000 m, sieci sanitarnej o długości 1200 oraz sieci kanalizacji deszczowej o długości 900 m. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok. Projekt nie posiada opracowanej dokumentacji technicznej. 2.6.Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Kłodzkiej w Polanicy Zdroju II etap. Przedmiot robót: Wytrasowanie ciągów komunikacyjnych makroniwelacja terenu oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej, Wykonanie kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej oraz elektrycznej, Ogrodzenie terenu i budowa ciągów pieszo-jezdnych i śmietników, Budowa kolombarium, Budowa domu pogrzebowego; Wartość projektu: zł. 9

10 Termin realizacji: rok. 2.7.Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Polnej w Polanicy Zdroju. Rekultywacja polegać będzie na: Ukształtowaniu czaszy i odprowadzeniu wód osadowych poza korpus kwatery, Wykonaniu płytowego drenażu biogazu, Wykonaniu warstwy izolacyjnej czaszy składowiska, Wykonaniu warstwy płytowego drenażu wód infiltracyjnych wraz z systemem odwodnienia powierzchniowego, Wykonaniu rekultywacji glebowej, wykonaniu zabiegów agrotechnicznych wysianie traw, nasadzenie zieleni oraz zagospodarowanie terenu wokół składowiska; Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok. Projekt nie posiada opracowanej dokumentacji technicznej Przepompownia ścieków przy ul. Głowackiego wraz ze stacją energetyczną. Wartość zadania: zł. Termin realizacji: rok. 2.9.Budowa rurociągu przesyłowego w ul. Polnej do ul. Zakopiańskiej. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok Remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych. W zarządzie MZK pozostaje 132 budynki mieszkaniowe, ze Wspólnotami Mieszkaniowymi 82 budynki natomiast w 100 % komunalne 50, w tym 7 kontenerów mieszkalnych popowodziowych. Około 80% budynków wymaga kapitalnego remontu( remont dachu, elewacja wraz z ociepleniem) wraz z audytem cieplnym. Z uwagi na charakter miasta planowane jest przejście z ogrzewania węglowego na ogrzewanie ekologiczne. Do tej pory zmodernizowano 20 kotłowni w pozostałych budynkach dalej funkcjonuje etażowe, indywidualne ogrzewanie. Wartość projektu: zł. 10

11 Termin realizacji: rok Projekty wod.-kan. w rejonie ulic Sikorskiego Mickiewicza, Polnej Nadrzecznej i Tuwima. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: Budowa i wyposażenie stacji redukcji ciśnienia 9 szt. Wykonanie inwestycji niezbędne jest w celu obniżenia istniejących ciśnień dochodzących od 6-12 MPA w centrum miasta i niektórych rejonach. Z tego względu potrzebna jest budowa stacji redukcji ciśnienia w miejscach: ul. Zdrojowa, ul. Kilińskiego, ul. Górska, ul. Sikorskiego, ul. Dębowa, ul. Żeromskiego, ul. Kryniczna, ul. Graniczna, ul. Nałkowskiej. W komorze podziemnej zlokalizowany jest reduktor ciśnienia wraz z osprzętem. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok Stopniowa wymiana magistrali O 300 mm. Z uwagi na to, iż rurociąg na terenie gminy wykonany jest ze stali coraz częściej zdążają się awarie polegające na wystąpieniu przecieków spowodowanych korozją. Największe nasilenie tego zjawiska jest w obrębie ścisłego centrum miasta : ul. Mariańskiej, ul. Warszawskiej, ul. Owczej, i ul. Kłodzkiej. I to właśnie tam w pierwszym etapie rozpoczną się prace modernizacyjne. W dalszych etapach stopniowo wymieniony zostanie rurociąg na terenie całego miasta. Długość magistrali przeznaczonej do wymiany wynosi 10 km. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok Modernizacja oczyszczalni ścieków w tym budowa wału przeciwpowodziowego. Wartość projektu: zł. 11

12 Termin realizacji: rok Modernizacja basenu w Polanicy Zdroju. Okres realizacji zadania: Wartość całkowita zadania: zł Modernizacja stadionu w Polanicy Zdroju. Wartość zadania: zł Termin realizacji Oświata i wychowanie Budowa przedszkola 6-cio oddziałowego w Polanicy Zdroju. Projekt przewiduje budowę przedszkola integracyjnego dla 150 dzieci na działce przy Regionalnej Szkole Turystycznej. Istniejące przedszkole przy ul. Wojska Polskiego 10 zostanie przeniesione do nowego budynku. Wartość projektu: zł Termin realizacji: rok Remont pokrycia dachowego na segmencie A, B, C, hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Polanicy Zdroju. Istniejące pokrycie jest nieszczelne. Konieczna jest wymiana pokrycia dachowego. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok Budowa Boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Polanicy Zdroju. Projekt zakłada wybudowanie następujących obiektów infrastruktury sportowej: Trybuny ziemne, Bieżnia B, Boisko do siatkówki plażowej C o wymiarach 9x18 m z 5,0 m pasami bezpieczeństwa wokół boiska, 12

13 Boisko do siatkówki D, Boisko wielofunkcyjne E o wymiarach 27 x 49 m o nawierzchni z Nofelxu przyjęta wielkość boiska pozwala uzyskać : boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, kort tenisowy skocznię do skoku w dal, skocznię do skoku wzwyż; Boisko gimnastyczne F o nawierzchni trawiastej do ćwiczeń wolnych, Plac rekreacyjny o nawierzchni trawiastej. Wartość zadania: zł Planowany termin realizacji rok Dokumentacja jest opracowana łącznie z uzyskanym pozwoleniem na budowę Modernizacja i termomodernizacja obiektów oświaty. Projekt zakłada przeprowadzenie termomodernizacji budynków oświaty na terenie Polanicy Zdroju Przedszkola nr 1 oraz Szkoły Stowarzyszenia Edukator. Wartość zadania: zł. Termin realizacji: rok Modernizacja Gimnazjum nr 1 przy ul. Zdrojowej w Polanicy Zdroju polegająca na budowie szkolnej hali widowiskowo sportowej i termomodernizacji budynku. Projekt zakłada budowę sali gimnastycznej o wymiarach spełniającej wszystkie wymagane parametry. Zakłada się przeprowadzenie robót budowlano- montażowych, robót w zakresie instalacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej oraz zakup pierwszego wyposażenia. Wartość projektu: zł. Termin realizacji: rok 3.6.Budowa domku sportowca. Zadanie zakłada wybudowanie budynku dla sportowców przy stadionie w Polanicy Zdroju na terenie OSiR. Wartość całkowita zadania: zł Termin realizacji: 2010 rok. 13

14 4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 4.2.Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy Zdroju na potrzeby Międzynarodowego Centrum Konferencyjno Kulturalnego. Inwestycja będzie obejmowała: Wymianę więźby dachowej oraz pokrycia dachu Wymianę instalacji elektrycznej, Odtworzenie historycznego wyglądu sceny, Modernizacja widowni (wymiana podłogi, zakup widowni amfiteatralnej i foteli), Modernizacja toalet, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, Budowa zaplecza technicznego (kabiny tłumaczy, nagłośnieniowo - oświetleniowa), Modernizacja wnętrz Teatru Zdrojowego, Wymiana okien i drzwi, Termomodernizacja elewacji zewnętrznej budynku i docieplenie,, Wymiana instalacja wodnej i p.poż., a także przeciwwłamaniowej Założenie kotłowni, zakup pieca, przyłącze gazowe, Doposażenie sprzętowe, Instalacja klimatyzacji w budynku Teatru Zdrojowego. Zagospodarowanie terenu. Wartość zadania wynosi: ,98 zł Planowany termin realizacji to lata rok. Dokumentacja techniczna jest opracowana 4.3. Przebudowa Parku Zdrojowego wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lata realizacji Wartość całkowita zadania: zł Przewodnicząca Rady Miejskiej (-) Magdalena Ptaszek 14

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej.

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej. PLANY ROZWOJOWE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aplikacja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

biuletyn NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 R T APOR APOR

biuletyn NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 R T APOR APOR NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 biuletyn informacyjny miasta Jarosławia R T R T APOR APOR 2009 2009 Spis treści 03. Jarosławy 2009 05. Raport 06. Inwestycje 11. Obwodnica -

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZA 2006 R. 6004 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Solcu - Zdroju pożyczka 32 716,00 36 351,33 Gmina Solec-Zdrój

UMOWY ZA 2006 R. 6004 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Solcu - Zdroju pożyczka 32 716,00 36 351,33 Gmina Solec-Zdrój Stan na dzień 11.06.2012r. (po ewentualnych aneksach) UMOWA- Numer umowy Nazwa zadania UMOWY ZA 2006 R. UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota dofinans. z WFOŚiGW w Kielcach UMOWA-Koszt całkowity zadania Kontrahent

Bardziej szczegółowo

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku * Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku Załącznik nr 2 Wykaz planowanych inwestycji na obszarach objętych procesem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA STEGNA 2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STEGNA.....5 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STEGNA... 9 3.1. Zasoby przyrodnicze... 9 3.2.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Międzyodrze Wyspa Grodzka Łasztownia w Szczecinie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja 2014-2018 INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto 3.830 ha gmina 8.840

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo