STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM

2 Spis treści: I. Wstęp II. Rola i zadanie samorządu w rozwoju sportu III. Uwarunkowania sportu w Powiecie Wałeckim 1.) Sport szkolny w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych 2.) Sport osób niepełnosprawnych 3.) Sport wyczynowy w Powiecie Wałeckim. Zaplecze sportowe IV. Strategiczne cele rozwoju sportu w Powiecie Wałeckim. 1.) Cele główne i jego składowe 2.) Priorytety w strategii sportu powiatowego V. Warunki i sposób realizacji celów strategicznych 1.) Wychowanie fizyczne i sport szkolny 2.) Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wałczu VI. Doskonalenie kadr nauczycielsko trenerskich VII. Współpraca międzysamorządowa VIII. Model finansowania realizacji celów strategicznych IX. Rozwój sportu wyczynowego X. Rada ds. sportu przy Staroście Wałeckim

3 I. Wstęp Projekt niniejszego dokumentu powstał w oparciu o analizę tendencji i ocenę aktualnego stanu sportu w Polsce w dostosowaniu do warunków, jakie posiadamy w naszym powiecie. Biorąc pod uwagę wartości społeczne, biologiczne i ekonomiczne sportu, w projekcie podjęto próbę sformułowania celów w ramach strategii rozwoju sportu, na realizację, których należałoby skupić nasze siły i środki w nadchodzących latach. Sport jest stałym elementem współczesnej cywilizacji, stanowi specyficzną dziedzinę ludzkiej aktywności, wyrastającą z naturalnych potrzeb człowieka aktywności ruchowej, rozwoju sprawności fizycznej, nabywanie umiejętności ruchowych i ich prezentacji w trakcie rywalizacji. Sportowa aktywność dziecka w wieku szkolnym sprzyja prawidłowemu rozwojowi biologicznemu a systematyczny trening oraz uczestnictwo w zawodach sportowych kształtują psychofizyczny model młodego człowieka ambicję, wytrwałość, odporność, systematyczność. Sport pomaga w zapobieganiu patologiom społecznym, zwłaszcza wśród młodego pokolenia i stanowi niejako antidotum na plagę narkomanii czy alkoholizmu. Sport szkolny jest czynnikiem stymulującym rozwój młodych ludzi w wymiarze psychofizycznym, stanowić też może wstępny etap do dalszej kariery sportowej uzdolnionej młodzieży. Sport traktowany jako aktywność ruchowa służy podtrzymaniu zdrowia, sprawności fizycznej, wydolności i dobrego samopoczucia. Olbrzymia rola sportu także dla osób niepełnosprawnych jest coraz bardziej obecna w całym świecie a w szczególności nasze miasto może się poszczycić wieloma inicjatywami i osiągnięciami na tym polu. Sport można uprawiać w różnym wieku i w różnych formach, odpowiadającym potrzebom jednostki, jej zainteresowaniom i możliwościom. Sport może też być zawodem uprawianym w ramach odrębnego systemu (sport zawodowy). Obecnie obserwujemy zdecydowane przekształcenie się sportu. Z zamkniętego systemu, który stwarza selektywną ofertę, realizowany tylko poprzez kluby sportowe, sport przekształca się w otwarty system autonomiczny element życia społecznego. Tę nową jakość musimy również brać pod uwagę w organizowaniu pracy klubów oraz innych form działania kultury fizycznej.

4 Sport, bowiem przy dalszym skracaniu czasu pracy i rozszerzaniu okresu urlopowego, będzie jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu. Sport coraz bardziej wiąże się z interesami ekonomicznymi i politycznymi, tworzy rynki pracy i produkcji. W następstwie rosnącego znaczenia nowych źródeł przekazu, sport będzie ważną częścią programu rozrywek człowieka XXI wieku. II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu Podstawowym ośrodkiem decyzyjnym regulującym funkcjonowanie systemu sportu jest państwo. Rolą jego jest tworzenie prawa regulującego zasady uczestnictwa w sporcie i sportowej działalności, kształcenie nauczycieli i trenerów, promocja sportu za pośrednictwem mediów. Istotną rolę również odgrywają władze samorządowe, autonomiczne stowarzyszenia i organizacje sportowe, spółki prawa handlowego, lokalne środowiska zawodowe, szkoły, kościoły, wojsko i inne podmioty. To właśnie samorządowcy będący na dole są autentycznymi gospodarzami i najlepiej są zorientowani w aktualnym stanie i potrzebach organizacji sportowych działających na ich terenie. Tak więc, w przyjęciu strategii sportu decydujący głos winni mieć reprezentujący daną społeczność, wybrani w demokratycznych wyborach radni. Radni z powodzeniem mogą się posiłkować rzetelną analizą aktualnego stanu organizacyjno szkoleniowego wałeckiego sportu, opracowanego przez grono wytypowanych trenerów i działaczy o największych dokonaniach sportowych. Bardzo istotną sprawą jest opracowanie takiej strategii rozwoju sportu, która byłaby niezależna od wyników kolejnych wyborów samorządowych. Oczywistą sprawą jest również fakt, iż przyjęcie wiodącej roli danej dyscypliny sportu, nie może dyskryminować innych dyscyplin, które dzięki zaangażowaniu trenerów, działaczy na wiodącą rolę w określonym czasie sobie zasłużą. Szczegółowy program rozwoju poszczególnych dyscyplin sportu winny przygotować wiodące kluby sportowe w mieście.

5 III. Aktualny stan sportu w powiecie wałeckim oraz jego uwarunkowania 1.) Sport szkolny w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Nie od dziś wiadomo, że sport pozytywnie wpływa na życie młodych ludzi. Niewątpliwie ważne jest dbanie o sprawność fizyczna uczniów. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wałeckim oferują młodzieży planowe lekcje wychowania fizycznego kilka razy w tygodniu, ale również zajęcia pozalekcyjne z lekkoatletyki, koszykówki, siatkówki, sportów wodnych, czy piłki ręcznej. Najlepsi zawodnicy mogą się zmierzyć z zawodnikami z innych szkół podczas zawodów powiatowych. W powiecie wałeckim występuje szereg imprez sportowych. Najbardziej znanymi imprezami, co roku zrzeszającymi miłośników aktywności fizycznej z powiatu wałeckiego są Igrzyska Młodzieży szkolnej w lekkoatletyce, Licealiada, Gimnazjada, Powiatowe zawody strzeleckie Liga Strzelecka itp. 2.) Sport dla osób niepełnosprawnych Program sportu dla wszystkich przeznaczony jest dla osób z różnych środowisk bez względu na wiek, płeć i poziom sprawności fizycznej. Jego celem jest upowszechnienie takich form aktywności fizycznej, które będą sprzyjać poprawie samopoczucia, podnosić aktywność zawodową i w konsekwencji prowadzić do polepszenia stanu zdrowia dorosłej części społeczeństwa. Idea sportu dla wszystkich jest podejmowana i prowadzona w naszym mieście przez stowarzyszenia społeczne, kluby środowiskowe oraz nieformalne grupy ludzi w różnym wieku, płci i statusie społecznym. W powiecie Wałeckim od kilku lat organizowana jest Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, która zwykle odbywa się w czerwcu na wałeckiej Bukowinie. W ostatniej spartakiadzie wzięło udział 11 drużyn z blisko 160 uczestnikami. W zawodach uczestniczyły zespoły: Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Uśmiech w Wałczu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Wałcza oraz dorosłych: Warsztat Terapii Zajęciowej Empatia Gębice, WTZ Caritas Trzcianka, WTZ Caritas Wieleń, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Wałcz, Polski Związek Głuchych Wałcz, Polski Związek Niewidomych Wałcz, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej Amazonka, Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu oraz WTZ Wałcz.

6 3.) Sport wyczynowy w powiecie wałeckim. Zaplecze sportowe. Nasze miasto od wielu lat należy do czołówki województwa, a w niektórych dyscyplinach sportu (piłka siatkowa, lekkoatletyka, akrobatyka, kajakarstwo) do czołówki Polski, a nawet Europy czy Świata. W ostatnich latach nastąpił bardzo szybki rozwój szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo poprzez zakładanie klas sportowych. W powiecie występuje również Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół nr 1, na poziomie gimnazjum oraz szkoły średniej. SMS w Polsce zostały powołane 1 sierpnia 1977 roku, decyzją Ministra Oświaty i Wychowania, w porozumieniu z Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. ZS nr 1 w Wałczu skupia w jednej klasie wioślarki oraz kajakarzy. Zajęcia sportowe w obu dyscyplinach odbywają się wg następujących założeń: zajęcia prowadzone są 10 razy w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) w jednostkach treningowych trwających od min. Zasady naboru do klas SMS wyglądają następująco: WIOŚLARSTWO Nabór jest przeprowadzany do III kl Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. O przyjęcie do GMS mogą się ubiegać dziewczęta spełniające poniższe kryteria: Wzrost minimum 175 cm Bardzo dobry stan zdrowia ( badania lekarskie w trakcie naboru) Wysoka sprawność fizyczna ( zaliczenie testów sprawnościowych) KAJAKARSTWO Nabór jest przeprowadzany do III kl Gimazjum Mistrzostwa Sportowego oraz I kl Liceum Mistrzostwa Sportowego. Nabór przeprowadzany jest wśród uczniów czynnie uprawiających kajakarstwo. Uczniowie starający się o przyjęcie do III kl GMS powinni : Wziąć udział w Ogólnopolskiej Konsutlacji Szkoleniowej w Wałczu jaki i Ogólnopolskich Regatach Eliminacyjnych w Bydgoszczy. Posiadać co najmniej II kl sportową. Legitymować się ważnymi badaniami lekarskimi do uprawiania sportu.

7 Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do I kl Liceum Mistrzostwa Sportowego podlegają ogólnym zasadom rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz muszą spełnić powyższe kryteria obowiązujące zawodników ubiegających się o przyjęcie do III kl GMS. Internat Szkoły Mistrzostwa Sportowego mieści się w Wałczu przy ulicy Chłodnej 22. Położony jest nad jeziorem Raduń, 50 m od linii brzegowej. W odległości ok. 1 km od internatu znajduje się budynek Zespołu Szkół Nr 1 zwany też Atenami Wałeckimi, w którym zawodnicy pobierają naukę. Kierownikiem internatu jest mgr Wiesław Pereniec. Pokoje w internacie są dwu, lub trzy osobowe w zależności od ilości uczniów. W internacie mieszczą się sale do ćwiczeń na ergometrach wioślarskich, kajakowych jak i kanadyjkowych. Uczniowie SMS korzystają z dwóch siłowni. Jedna mieści się w internacie, natomiast druga w szkole (Zespół Szkół Nr 1). W internacie mieści się również gabinet odnowy biologicznej prowadzony przez panią mgr Halinę Kościołowską, wyposażony we wszelki niezbędny sprzęt do prowadzenia rehabilitacji oraz saunę. Osiągnięcia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w kanadyjkach oraz wioślarstwie są imponujące. Kolejną szkołą ponadgimnazjalną, która posiada w swojej ofercie liceum ogólnokształcące o kierunku sportowym jest Zespół Szkół Nr 2 w Wałczu Budowlanka. W klasie o profilu sportowym uczniowie uczęszczają na 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu (realizacja 5 godz. piłki nożnej oraz 5 godz. pozostałych dyscyplin sportowych). Każda z placówek na terenie powiatu wałeckiego wyposażona jest w salę gimnastyczną, a większość również w boiska wielofunkcyjne, czy Orliki Baza szkoleniowa powiatu wałeckiego: Obiekty sportowe na terenie Wałcza: a.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w skład którego wchodzą: - Stadion miejski Stadion Miejski posiada pełnowymiarowe boisko piłkarskie, bieżnia o powierzchni mineralnej, zaplecze socjalne: szatnie, natryski, toalety. Trybuny liczą 3000 miejsc. Na boisku piłkarskim, trawiastym, przesiąkalnym regularnie odbywają się mecze ligowe wałeckiej drużyny piłki nożnej "Orzeł Biały". - Hala sportowa

8 Na terenie Ośrodka znajduje się hala sportowa namiotowa (750 m2) z zapleczem socjalnym (natryski, toalety) przystosowanym dla osób niepełnosprawnych o powierzchni tartanowej. Istnieje tu możliwość organizacji rozgrywek: - tenisa ziemnego, - siatkówki, - koszykówki, - badmintona, - piłki ręcznej. Hala jest udostępniana osobom fizycznym, zakładom pracy oraz grupom sportowym. W okresie zimowym hala jest ogrzewana. - Wypożyczalnia sprzętu pływackiego W sezonie letnim działa wypożyczalnia sprzętu pływającego, mieszcząca się nad jeziorem, w hangarze nr 3. W ofercie: kajaki, rowery wodne, łódki wiosłowe i motorowe oraz możliwość skorzystania z nart wodnych, a także z takich atrakcji jak holowanie koła wodnego lub banana - Kompleksy boisk sportowych MOSiR zaprasza do korzystania z ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk sportowych ORLIK Dysponuje dwoma boiskami typu ORLIK: boisko przy MOSiR na ul. Chłodnej oraz boisko przy PWSZ na ul. Wojska Polskiego. Boiska są udostępniane bezpłatnie. Do dyspozycji na każdym Orliku jest boisko do piłki nożnej o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m) nawierzchnia - trawa syntetyczna oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m) z nawierzchnią poliuretanową. Kompleksy boisk są ogrodzone i posiadają oświetlenie. Na terenie ośrodka usytuowane jest boisko do piłki plażowej, oraz plaża miejska strzeżona ze zjeżdżalnią wodną, istnieje możliwość wytyczenia boiska na zbiorniku wodnym do kajak polo. Plaża miejska strzeżona przy ulicy Bydgoskiej z boiskiem do piłki plażowej oraz z możliwością wypożyczenia kajaków. b.) Centralny Ośrodek Sportu w Wałczu Ośrodek rozpoczął swoją działalność w 1949 roku. Powstał na bazie poważnie zniszczonego działaniami wojennymi, niewielkiego obiektu sportowego, znajdującego się na leśnej polanie - w miejscu oddalonym od Wałcza o 2,5 km (zwanym Bukowiną"). Boisko i bieżnia zostały odtworzone na potrzeby lokalnego klubu sportowego. Ośrodek przybrał na znaczeniu od momentu, kiedy trener kadry narodowej lekkoatletów - Jan Mulak, poszukiwał miejsca

9 położonego z dala od gwaru wielkomiejskiego, zalesionego i o łagodnym klimacie. Wybór padł właśnie na Wałcz. W początkowym okresie swojej działalności Ośrodek należał do Zrzeszenia Sportowego Spójnia Warszawa". Pierwsze zgrupowanie pierwszoligowych zespołów koszykówki i siatkówki oraz zgrupowanie kadry narodowej lekkoatletów odbyło się w roku inauguracyjnego otwarcia. W 1953 roku do Wałcza przyjeżdża kadra narodowa kajakarzy, a w 1962 roku kadra narodowa wioślarzy. Ze względu na specyfikę naturalnego ukształtowania powierzchni jeziora Raduń, wodniacy szczególnie upodobali sobie to miejsce do treningów i do dnia dzisiejszego systematycznie przyjeżdżają do naszego Ośrodka, nazywając to miejsce swoim drugim domem. Od początku powstania, przechodząc różne przemiany strukturalne w polskim sporcie, Ośrodek przyjmował i udostępniał swoją bazę znakomitym sportowcom, polskim i zagranicznym. Stąd zawodnicy kadry narodowej różnych dyscyplin wyruszają na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i na zawody o mniejszym znaczeniu. Aby zaspokoić potrzeby i wymagania jakie sport wyczynowy stawia przed sportowcami, baza sprzętowa do prowadzenia treningów, rehabilitacyjna, odnowy biologicznej i medyczna jest ciągle modernizowana. Ośrodek został powołany do szkolenia w zakresie sportów wyczynowych, szczególnie wodnych, jednak bardzo chętnie z naszych usług korzystają również sportowcy innych dyscyplin. Między innymi z myślą o nich, mieszkańcach Wałcza i turystach na terenie Ośrodka powstała nowoczesna kryta pływalnia. W czasie wolnym od zgrupowań sportowych udostępniamy swoją bazę, również dla osób nie związanych ze sportem. Przyjeżdżają do nas wczasowicze, organizujemy kolonie, zimowiska, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, konferencje, narady, szkolenia, gry i zabawy integracyjne itp. Baza gastronomia COS OPO Wałcz oferuje smaczne posiłki, przygotowane we własnej kuchni. W najbliższej przyszłości chcielibyśmy poszerzyć bazę hotelową, która pozwoliłaby w okresie letnim na zakwaterowanie większej ilości osób. Wałcz Bukowina to wspaniałe bukowe lasy, świeże powietrze, czyste i przepięknie położone jezioro, wymarzone miejsce do wypoczynku i uprawiania sportu, zarówno amatorskiego, jak i zawodowego. Obiekty sportowe COS: - Stadion Zespół A: Stadion z bieżnią lekkoatletyczną, okólną - 4 torową o długości 400 metrów; pierwsze 100 metrów - 6 torów. Nawierzchnia naturalna (mączka ceglana). Skocznia w dal: zeskok - piaskownica, rozbieg - ścieżka naturalna (mączka ceglana).

10 Rzutnia do pchnięcia kulą - zlokalizowana na łuku stadionu, po stronie wewnętrznej bieżni. Boisko trawiaste do piłki nożnej o wymiarach płyty 105 x 68 metrów, wyposażone w aluminiowe bramki o wymiarach 7,32 x 2,44 metra. Dodatkowo na wyposażeniu boiska znajdują się 2 komplety przenośnych bramek aluminiowych o wymiarach 5 x 2 metry i jeden zestaw aluminiowych mini-bramek treningowych o wymiarach 1,5 x 1 metr. Trybuna dla widowni na stadionie posiada 300 miejsc siedzących (krzesełka). - Tor wioślarsko - kajakowy Treningowy tor wioślarsko - kajakowy o długości 2000 metrów z pawilonem sędziowskim : system obojowania - Albano, 4 tory wioślarskie o długości 2000 metrów, 4 tory kajakowe o długości 1000 metrów, istnieje możliwość przezbrojenia toru na potrzeby regat kajakowych, uzyskując 9 pełnowymiarowych torów o długości 1000 metrów, pawilon sędziowski do obsługi regat wioślarsko-kajakowych, w którym zlokalizowane są pomieszczenia dla sędziów i obsługi zawodów, urządzenia pomiaru czasu oraz nagłośnienie itp. - Pływalnia "Delfin" Zespół sportowy pływalni "Delfin" składa się z dwóch podzespołów - krytego basenu - przeznaczonego do ćwiczeń ogólnorozwojowych, rekreacji i treningów pływackich, - pomieszczeń lekarsko-diagnostycznych, gabinetu odnowy biologicznej i fizykoterapii. - Hala basenu spełnia podstawowe wymogi pływackie:- niecka (6 torów) o wymiarach 25x16m o powierzchni lustra wody 400m2 i głębokości od 1,35m do 1,80m. Oprócz basenu głównego w hali znajduje się brodzik, wyposażony w zjeżdżalnię, gejzery i bicze wodne. Wymiary brodzika: 6x12,5m powierzchnia lustra wody 75m2; głębokość od 0,70m do 1,20m W hali basenu znajdują się również obiekty rekreacyjne: - bar zaprojektowany tak, aby mogły z niego korzystać zarówno osoby używające basenu, jak i osoby znajdujące się w hallu budynku,- plaża z możliwością wyjścia na taras zewnętrzny, - ogród zimowy z przeszkloną werandą. Basen wyposażony jest w okna podglądowe do obserwacji treningów. Budynek pływalni dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada: - 2 stanowiska parkingowe (poszerzone), rampę podjazdową i bezprogowe przejazdy wewnątrz budynku,- windę,- stosownie wyprofilowane szatnie i WC,- żurawia ręcznego do opuszczania się do wody.

11 - Siłownie Na terenie COS OPO Wałcz znajdują się 3 siłownie: Siłownia Ciężka" - przy hali sportowej w budynku "Sydney" - wyposażona w atlas 9- stanowiskowy, ławki do wyciskania i dociągania, suwnicę poziomą, ergometry wioślarskie i pojedyncze stanowiska do treningu poszczególnych partii mięśniowych. Siłownia Hangar" - przy hangarach wioślarskich - wyposażona w atlas 9-stanowiskowy, ławki do wyciskania i dociągania, suwnicę poziomą i pionową, ergometry wioślarskie i pojedyncze stanowiska do treningu poszczególnych partii mięśniowych. Siłownia Lider" - znajduje się w budynku internatu "Lider" - wyposażona w ławki do wyciskania i dociągania, suwnicę poziomą, ergometry wioślarskie i pojedyncze stanowiska do treningu poszczególnych partii mięśniowych. Hale sportowe Hala sportowa A o wymiarach 18 x 39 metrów z nawierzchnią typu Linodur. Posiada wyznaczone boiska do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego i do piłki ręcznej (niepełnowymiarowe. Hala wyposażona jest w bramki do piłki ręcznej i podwieszone kosze do koszykówki oraz widownię ze składaną trybuną na 150 miejsc. Hala sportowa B o wymiarach 18 x 30 metrów z nawierzchnią panelową typu Tarkett. Posiada wyznaczone boiska do siatkówki, koszykówki, badmintona. Hala wyposażona jest w 3 komplety koszy do koszykówki. Dodatkowo hale sportowe wyposażone są w maty tatami, maty do zapasów i judo oraz plansze szermiercze, co w konsekwencji pozwala na przeprowadzanie treningów m.in. następujących dyscyplin: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna halowa, tenis ziemny, badminton, zapasy, karate, taekwondo, judo, szermierka. Korty tenisowe Korty tenisowe ziemne (3 pola: singiel/debel) - nawierzchnia z mączki ceglanej; linie poszczególnych pól są zamontowane w podłożu na stałe. Korty tenisowe sztuczne (4 pola: 3 singlowe i 1 singiel/debel) - nawierzchnia typu Sotar. - Sala bokserska Sala bokserska znajduje się w budynku pływalni "Delfin" i wyposażona jest m.in. w profesjonalny sprzęt bokserski firmy Everlast: ring bokserski - podłogowy,

12 6 worków treningowych o różnej wadze i wymiarach, gruszka "Reflex", gruszka "Speed ball" pod platformą, rękawice-tarcze trenerskie, skakanki, mini-siłownia na potrzeby treningu bokserskiego. W sali bokserskiej COS OPO Wałcz do swoich walk przygotowywali się wybitni polscy bokserzy zawodowi, a wśród nich m.in.: Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, Albert "Dragon" Sosnowski, Rafał "Wojownik" Jackiewicz i Tomasz "Tommy" Hutkowski. Boiska sportowe: - Euroboisko Obiekt usytuowany jest obok kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu na oś. Dolne Miasto 14 A. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o wymiarach 64 x 100 m ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzone i posiadające sztuczne oświetlenie. Euroboisko spełnia wymagania Europejskiej Unii Piłkarskiej /UEFA/ odnośnie rozgrywania ligowych meczów piłkarskich. - Boisko przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu im. Kazimierza Wielkiego: Kilińszczaków 59: Boisko o wymiarach 44x22 m2, na którym można grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, ręczną i w tenisa. Boisko jest dostępne dla każdego - Boisko przy Zespole Szkół nr 3 Bankowa 13 Na ul. Bankowej w Wałczu, przy Zespole Szkół Nr 3 powstało boisko wielofunkcyjne z lodowiskiem. Lodowisko ma wymiary 30 x 20 m. Płyta mrożąca boiska, posiada w swojej strukturze system rurek wypełnionych glikolem, a woda zmrażana jest za pomocą specjalnego agregatu. Obiekt posiada trybuny z krzesełkami na 100 miejsc. W okresie wiosenno-letnim będzie to boisko ze sztuczną trawą do piłki ręcznej o wymiarach 36 x 24 m z możliwością gry w koszykówkę i piłkę siatkową. - Zespół Szkół Nr 2 w Wałczu ul. Budowlanych 4

13 Kompleks dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej (72 x 36m) oraz mniejsze (44 x 30m) wielofunkcyjne do gier zespołowych tj.: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego zrealizowane w ramach programu "BLISKO BOISKO". Oddane do użytku w dniu 3 września 2008 r. Całkowity koszt budowy obydwu boisk wyniósł zł, a inwestycje sfinansowały: Starostwo Powiatowe w Wałczu w kwocie ponad 700 tys. zł., PZU ŻYCIE S. A. i PZU S. A. w kwocie 200 tys. zł (po 100 tys. zł) oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 100 tys. zł. Boisko wielofunkcyjne zostało w całości sfinansowane z budżetu Powiatu a koszt jego budowy to ponad 340 tys., - Zespół Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu ul. Południowa 10a Kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej (30x62 m) oraz wielofunkcyjne (26x56 m) do koszykówki i siatkówki, zrealizowany w ramach programu "MOJE BOISKO ORLIK 2012", oddany do użytku w dniu 12 grudnia 2008 r. Koszt inwestycji, to ponad 1,2 mln złotych. Jedno z boisk pokryte jest sztuczną trawą natomiast drugie tartanem. Cały kompleks posiada oświetlenie i jest ogrodzony a na jego terenie znajdują się również szatnie wraz z prysznicami. Boiska są dostępne dla wszystkich chętnych, a w godzinach popołudniowych na ich terenie przebywa opiekun, tzw. trener środowiskowy. IV. Strategiczne cele rozwoju sportu w Powiecie Wałeckim. 1) Cel główny i jego składowe Celem głównym strategii rozwoju sportu w naszym mieście jest wytyczenie i dokonanie niezbędnych zmian i usprawnień w dotychczasowym systemie, funkcjonowanie wałeckiego sportu tak, aby mógł wejść na drogę szybkiego rozwoju. Podstawowymi składowymi, które gwarantują osiągnięcie powyższego celu są: w wychowaniu fizycznym poprawa sprawności fizycznej naszych dzieci i młodzieży oraz rozbudzenie zainteresowań sportowych i wdrożenie do prowadzenia zdrowego trybu życia w okresie życia dorosłego, dalsza poprawa wyposażenia szkół w podstawowe obiekty i urządzenia sportowe, dalszy rozwój sportu szkolnego poprzez rozszerzenie programu Sport dla wszystkich dzieci,

14 podniesienie na wyższy poziom organizacyjny i zwiększenie efektywności szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo, prowadzenie akcji edukacyjno promocyjnych mających na celu zmianę świadomości społeczeństwa co do walorów aktywności fizycznej, uczestnictwa w sporcie, kształtowaniu pro zdrowego trybu życia, umożliwienie lepszego dostępu do zajęć sportowo rekreacyjnych ludziom dorosłym i osobom niepełnosprawnym, dalszy rozwój widowiskowych dyscyplin sportu, nadanie priorytetu dyscyplinom cieszącym się popularnością, mającym dobrą bazę i sprawdzoną kadrę trenerską, dalszy rozwój sportu osób niepełnosprawnych, modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów sportowych, wprowadzenie systemu doskonalenia kadr nauczycielsko trenerskich, upowszechnianie osiągnięć różnych dziedzin nauki oraz wiedzy o sporcie, rozszerzanie współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu na odcinku szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo, stworzenie systemu kontroli i odnowy zdrowia wszystkich uprawiających sport wyczynowy, współpraca szkoleniowa z sąsiednimi miastami w ramach Subregionu, opracowanie długofalowego programu wspierania sportu wyczynowego i profesjonalnego. 2) Priorytety w strategii sportu powiatowego. Realizacje każdego z celów strategicznych wymaga podjęcia szeregu zadań, które są wymienione wg hierarchii ważności. Nie wszystkie zadania muszą być wykonywane równocześnie, dlatego też strategiczny plan rozwoju sportu w Powiecie Wałeckim winien być realizowany etapowo z jednoczesnym określeniem zadań priorytetowych. W tym zestawie zadań do priorytetowych celów należy zaliczyć: podniesienie na wyższy poziom zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego (SZS), rozbudowę sportu dzieci i młodzieży z równoczesnym doskonaleniem systemu szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo (klasy sportowe, szkoły sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego), w dyscyplinach sportu uznanych za wiodące, obligatoryjne wdrożenie systemu szkolenia sportowego, gwarantującego wychowanie zawodników na poziomie I ligi bądź reprezentacji Polski,

15 wykorzystanie potężnej bazy sportowej dla stworzenia najlepszych warunków do uprawiania sportu dla wszystkich (rekreacja) oraz osób niepełnosprawnych, wypracowanie systemu wspierania seniorskiego sportu wyczynowego i zawodowego w dyscyplinach sportu uznanych za wiodące. V. Warunki i sposób realizacji celów strategicznych Realizacja strategii rozwoju sportu w Powiecie Wałeckim będzie przebiegać w dwóch etapach. Podział ten wynika zarówno z możliwości organizacyjno finansowych powiatu, jak i również konieczności skoncentrowania środków na tych dyscyplinach sportu, które mają obecnie największe perspektywy szybkiego rozwoju. Dyscypliny sportu uznane za wiodące w naszym mieście będą miały zagwarantowane środki na rozbudowę zaplecza dziecięco młodzieżowego. W miarę poprawy sytuacji ekonomicznej kraju i miasta w II etapie przewiduje się również poszerzyć dyscypliny wiodące o kolejne, które aktualnie są uznawane jako perspektywiczne i młodzieżowe. 1) Wychowanie fizyczne i sport szkolny. Olbrzymią szansą na poprawę jakości wychowania fizycznego w wałeckich szkołach jest zdecydowana rozbudowa bazy szkoleniowej oraz wdrożenie założeń reformy systemu edukacji, który promuje podmiotowość ucznia i autonomię szkoły. Zgodnie z tymi założeniami następuje zmiana zasad oceny ucznia ocena za postęp w sprawności fizycznej, a nie za wynik. Również w programie wychowania fizycznego coraz więcej miejsca zajmują sporty całego życia (aerobik, pływanie, jogging, gry). Wymagać to będzie od nauczycieli wychowania fizycznego większego zaangażowania i inwencji na lekcjach wychowania fizycznego, na których nie jest jedynym zadaniem rzucenie piłki dzieciom. Chodzi generalnie o wyrabianie w młodych ludziach nawyku uprawiania rekreacji i nauczenie go podstawowych umiejętności z różnych dyscyplin sportu, tzw. zdrowego stylu życia. 2.) Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo Sprawa naboru dzieci uzdolnionych sportowo ma fundamentalne znaczenie dla każdego wyczynowego klubu, który opiera swój poziom na własnych wychowankach. Działanie wszystkich wałeckich klubów wyczynowych jest obecnie oparte o szkolenie i wychowanie swoich zawodników (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, judo, szachy).

16 Drugą bardzo istotną sprawą jest zagwarantowanie, uzdolnionym sportowo jednostkom możliwości systematycznego treningu w dobrych warunkach i pogodzenie wynikających z tego obowiązków z nauką. Od kilku lat w niektórych dyscyplinach sportu podjęto organizację szkolenia szczególnie na poziomie gimnazjum poprzez organizację klas sportowych (piłka nożna, Szkoła Mistrzostwa Sportowego). Jest to właściwy kierunek i obecnie, po wprowadzeniu nowego rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji klas i szkół sportowych, każda wiodąca dyscyplina sportu w naszym mieście winna organizować szkolenie poprzez system klas sportowych a nawet organizację w niektórych dyscyplinach sportu Szkół Mistrzostwa Sportowego (piłka nożna). Niezbędną również jest konieczność tworzenia na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów interdyscyplinarnych klas sportowych, czyli grupujących kilka dyscyplin. Zadaniem szkoły jest również wyszukanie dzieci o uzdolnieniach sportowych i stwarzanie najlepszych warunków do rozwoju ich uzdolnień. Program powszechnej aktywności ruchowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży winien być skoordynowany z zadaniami, jakie stoją przed wałeckim sportem szkolnym. A należą do nich: - maksymalne wykorzystanie prowadzonych zajęć sportowo rekreacyjnych w powiatowych szkołach, celem zwiększenia liczby ćwiczących systematycznie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, - promocja, rozwijanie i prowadzenie zajęć sportowych w szkołach w tych dyscyplinach, które w naszym mieście są uznane za wiodące i perspektywiczne, - obligatoryjna organizacja Szkolnych Lig w grach zespołowych uznanych za wiodące, - szkolenie animatorów sportu młodzieżowego organizujących zajęcia i imprezy sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, - promowanie idei olimpijskiej i zasad fair-play, - wspieranie rozwoju klas sportowych i szkół sportowych. Powiat Wałecki przeznacza znaczne środki finansowe na prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęć sportowych, które są prowadzone pod patronatem klubów. Między innymi podstawowym celem tych zajęć winien być nabór do szkolenia klubowego najbardziej uzdolnionych.

17 Brak jest jednak jednoznacznej oceny na ile ilość przeznaczonych godzin na zajęcia sportowe SKS w danej dyscyplinie sportu przekłada się na ilość uzdolnionych dziewcząt i chłopców przekazywanych przez nauczycieli wychowania fizycznego do szkolenia klubowego. Proponuje się całkowitą rezygnację z zajęć sportowych SKS w gimnazjach w tych dyscyplinach sportu, w których są prowadzone klasy sportowe, zaś przydzielone godziny zachować i przekazać jako zajęcia rekreacyjne do dyspozycji dyrektora szkoły. Należy również zobowiązać kluby współpracujące ze szkołami i sprawujące patronat nad zajęciami sportowymi SKS do składania raz w roku sprawozdań z efektów współpracy. Co najmniej raz w roku winno odbyć się spotkanie trenerów koordynatorów wszystkich dyscyplin sportowych sprawujących patronat nad zajęciami sportowymi SKS celem podsumowania efektów współpracy i wytyczenie planów na przyszłość. Sportowym organizatorem spotkania winna być Rada ds. Sportu przy Staroście Wałeckim. Celem lepszego przygotowania i wyselekcjonowania dzieci uzdolnionych sportowo do klas sportowych proponuje się wykorzystać pilotażowy program szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo, który został już wcześniej wprowadzony w niektórych szkołach podstawowych. Po pewnej modyfikacji program można przystosować dla potrzeb wszystkich dyscyplin wiodących w naszym mieście. Kalendarz wszystkich zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży winien być dostosowany do potrzeb powiatowego sportu wyczynowego i jak największego usportowienia wałeckiej młodzieży. Należy skoordynować ten kalendarz z kalendarzem rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie, jednakże priorytetowe zawsze winny być potrzeby naszego powiatowego sportu szkolnego i wyczynowego. Organizatorem takich zawodów musi być klub, któremu zależy na selekcji, klub ten określi wtedy formę i czas rozgrywania ww. zawodów. Z uwagi na rosnące w sporcie wymagania jakościowe, dynamiczny rozwój badań naukowych weryfikujących stan wiedzy o sporcie, niezwykle ważne jest stałe dokształcanie kadry trenerskiej. Istnieje konieczność organizacji szkoleń z zakresu fizjologii sportu, treningu ogólno-sprawnościowego dla wszystkich wałeckich trenerów nauczycieli, bez względu na prowadzoną dyscyplinę. Trenerzy klubów winni nawiązać współpracę z nauczycielami wychowania fizycznego, celem podnoszenia kwalifikacji (doskonalenia warsztatu pracy). Co najmniej raz w roku Starostwo Powiatowe w Wałczu może być organizatorem narady trenerów koordynatorów poszczególnych dyscyplin sportu, celem wymiany doświadczeń i szczegółowej analizy systemu szkolenia dzieci wybitnych sportowo w naszym mieście.

18 VI. Doskonalenie kadr nauczycielsko trenerskich Prognozy MENiS-u na najbliższe lata przewidują, że największe powodzenie na rynku pracy i stabilizację zatrudnienia będą mieli specjaliści o szerokim profilu zawodowym nauczyciel wychowania fizycznego trener. W naszym powiecie na pierwszym miejscu należy postawić problem dokształcania nauczycieli wychowania fizycznego reprezentujących różne dyscypliny sportu, jakie są prowadzone przez nasze kluby. Dokształcanie to winno mieć dwa kierunki: ogólny i specjalistyczny. Bardzo dobra baza, wybitni trenerzy, bliskość uczelni wychowania fizycznego stwarza komfortowe warunki do stworzenia w Powiecie Wałeckim stałego ośrodka doskonalenia kadr nauczycieli i trenerów w różnych dyscyplinach sportowych. VII. Współpraca miedzysamorządowa. W ciągu minionych lat w sąsiadujących z Powiatem Wałeckim samorządach ugruntowały swoją wysoką pozycję w polskim sporcie niektóre dyscypliny. Ten fakt należy również brać pod uwagę budując strategię rozwoju sportu w powiecie wałeckim. Również do szkolenia w SMS, które będą prowadzone w naszym mieście niezbędną rzeczą jest zapewnić szybki dopływ uzdolnionej młodzieży z całego regionu i województwa. Obecnie wiodące dyscypliny sportu w naszym mieście winny podjąć współpracę z klubami sportowymi z sąsiednich miast celem zapewnienia sobie uzdolnionych zawodników i zawodniczek. Proponuje się powołanie przez Starostę i Burmistrzów pełnomocników do spraw sportu, którzy okresowo będą się spotykać i wypracują wspólną strategię rozwoju sportu wyczynowego w ramach subregionu. Jest to jedyny kierunek, który zracjonalizuje i usprawni rozwój wyczynowego sportu w naszym regionie. W ramach Subregionu winny powstawać Szkoły Mistrzostwa Sportowego na poziomie Liceum, których działalność winna opierać się na współpracy z AWF z jednej strony, zaś z drugiej strony na współpracy z dobrym I ligowym klubem sportowym. Hala widowiskowo-sportowa może być wybudowana, jako wspólny projekt wszystkich gmin zrzeszonych w Subregionie. Byłaby ona bazą dla już istniejących wyczynowych dyscyplin sportu. VIII. Zasady finansowania i nakłady na realizację celów strategicznych

19 Realizacja zakładanych strategicznych celów w rozwoju sportu oprócz doskonałej organizacji będzie wymagała określonych nakładów finansowych. Pozyskiwanie środków na działalność sportową może mieć następujące źródła: - środki lokalne samorządu, - środki specjalne z Totalizatora Sportowego, - środki z budżetu centralnego (MENiS, Polska Federacja Sportu), - środki pozyskiwane w ramach realizacji programów Wspólnoty Europejskiej, - środki od sponsorów ruchu sportowego, - środki od osób prywatnych i prawnych, - odpłatność uczestników ruchu sportowego. Należy zakładać, że w pierwszym etapie realizacji strategii sportu środki na realizację celów będą mocno ograniczone ze względu na niesprzyjającą sytuację w kraju i mocno obciążony wydatkami budżet powiatu. Wymagać to będzie od całej sportowej społeczności bardzo racjonalnego i oszczędnego działania. Najtrudniejszym zadaniem zarówno dla władz powiatu jak i klubowych działaczy będzie wypracowanie spójnych i zgodnych z prawem zasad wspierania wyczynowego sportu seniorskiego. Na obecnym etapie, przy dobrze rozwiniętym z bardzo dobrymi osiągnięciami w sporcie młodzieżowym, nadszedł najwyższy czas, aby podjąć działania mające na celu zagwarantowanie naszym wychowankom możliwości dalszego rozwoju w naszych klubach. W aktualnej sytuacji taką pomocą może być zatrudnienie zawodnika w jednym z powiatowych zakładów pracy (prywatnych bądź państwowych). Jednym z rozwiązań może być objęcie patronatem danej dyscypliny sportu przez dobrze prosperującą firmę, w zamian firma będzie reklamowana przez dobre wyniki sportowe uzyskane przez zawodników. Władze miasta, powiatu oraz całe społeczeństwo wałeckie winno być zainteresowane, aby można było chodzić na stojące na wysokim poziomie sportowe widowiska i aby w prasie, radiu i telewizji było głośno o sukcesach sportowców. Jedyną osobą w mieście, która jest zdolna skupić wokół siebie grupę biznesmenów chcących wspomóc powiatowy sport jest Starosta, który winien powołać Radę ds. Sportu. IX. Rozwój sportu wyczynowego Zgodnie ze strategią polskiego sportu opracowaną przez MENiS podstawową jednostkę organizacyjną w polskim sporcie kwalifikowanym jest klub sportowy ze swymi sekcjami.

20 Proponuje się, aby tworzyć kluby jedno sekcyjne, które są tańsze w utrzymaniu i są skierowane na szkolenie w konkretnej dyscyplinie sportu. Podstawą dofinansowania klubów ze środków samorządowych winien być między innymi rankingowy system oceny ich działalności. System taki jest obecnie prowadzony przez Polską Konfederację Sportu w odniesieniu do szkolenia młodzieży. Jest on jednak w miarę obiektywny jedynie w odniesieniu do poszczególnych dyscyplin sportu. Nie uwzględnia on jednak najistotniejszego elementu jakim jest ocena skuteczności szkolenia młodzieży w klubach. W strategii Powiatu Wałeckiego dotyczącej rozwoju sportu wyczynowego należy się skoncentrować na postawieniu w najbliższych 3 5 latach na rozwój tych dyscyplin sportu, które: - cieszą się dużą popularnością w naszym mieście, są widowiskowe, - posiadają dobrą bazę, sprawdzoną kadrę szkoleniową i wypróbowanych działaczy, - mają bardzo dobre wyniki w szkoleniu dzieci i młodzieży, co zapewnia stabilizację organizacyjną i szkoleniową danej dyscypliny sportu. Na dzień dzisiejszy do takich dyscyplin możemy zaliczyć: a) piłka nożna widowiskowa i popularna dyscyplina letnia. Najliczniej uprawiana, spora liczba trenerów i działaczy, tradycje i spora ilość klubów, b) koszykówka męska widowiskowa dyscyplina halowa dobra baza, wybitni szkoleniowcy, duże tradycje, najlepsza skuteczność naborowa, oddani działacze, spora popularność wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, c) judo, karate dyscyplina indywidualna, d) siatkówka męska, damska, halowa i plażowa, bardzo dobre wyniki i bardzo dobre szkolenie. Rosnąca z roku na rok popularność, e) lekkoatletyka damska oraz męska Drugą grupą dyscyplin, które są uprawiane w naszym mieście proponujemy zaliczyć do tzw. dyscyplin młodzieżowych perspektywicznych. Dyscypliny te będą dalej wspierane przez miasto na dotychczasowym poziomie i w miarę poczynionych postępów i stabilnej sytuacji finansowej mogą stać się również wiodącymi. Należy do nich: - koszykówka żeńska, - kajakarstwo, - wioślarstwo, - pływanie, - piłka ręczna, - boks,

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty...

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Zgłoszenie do konkursu Oskary Sportowe 2013 Kategoria: grupa I sport pkt. 4. sport osób niepełnosprawnych Forma: prezentacja w formie tekstu ze zdjęciami Spis

Bardziej szczegółowo

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji OFERTA REKLAMOWA Hala Sportowa ul. Pułaskiego 13a Hala przystosowana jest do rozgrywek w siatkówkę i koszykówkę. W pomieszczeniu hali znajduje się: gabinet rehabilitacji i mała sala treningowa. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie Analiza ankiet 176 uczniów 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 2(11,36%) 16 Czy lubisz sport? 14 12 1 tak 8 6 nie 4 2 2. Czy lubisz zajęcia wychowania fizycznego? Tak 15 (85,22%) Nie 26 (14,77%)

Bardziej szczegółowo

Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie.

Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Nie ulega wątpliwości, że wychowanie fizyczne jest przedmiotem wymagającym. Do prowadzenia zajęć potrzebne są różnego typu obiekty

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 170 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr 170 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. Uchwała Nr 170 /2015 w sprawie: określenia warunków obejmujących zasady, priorytety oraz kryteria konieczne do opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00 Wykaz imprez zorganizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015 w dniach 26 maja 1 czerwca 2015 r. Data

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są:

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, od roku szkolnego 2009/10,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. GOSRiT Luzino 2010 1 Witamy w Luzinie! Mamy zaszczyt powitad Paostwa w Hali Widowiskowo-Sportowej im.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Wyciąg nart wodnych Wyciąg nart wodnych o długości 800 m z wypożyczalnią sprzętu jest jedną z największych atrakcji sportowych regionu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r.

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków wynikających z przedstawionej informacji dotyczącej sportu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORGANIZACJI SZKOLENIA WIOŚLARZY W ROGOŹNIE ROK 2011

PROGRAM ORGANIZACJI SZKOLENIA WIOŚLARZY W ROGOŹNIE ROK 2011 RYSZARD OLCZUK TRENER PTW TRYTON POZNAŃ PROGRAM ORGANIZACJI SZKOLENIA WIOŚLARZY W ROGOŹNIE ROK 2011 POZNAŃ, MAJ 2011 I. WSTĘP Program jest projektem organizacji szkolenia wioślarskiego młodzieży w wieku

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Status miejscowości: Miasto, Gmina Województwo: Małopolskie Starostwo: skie DATA IMPREZY GODZINA IMPREZY

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Zakopane

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Zakopane CENTRALNY OŚRODEK O SPORTU Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Zakopane Informacje ogólne Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem korzysta z unikalnego położenia obiektów oraz

Bardziej szczegółowo

KFT-OB/a. Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają dwa sprawozdania oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy

KFT-OB/a. Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają dwa sprawozdania oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KFT-OB/a Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych Numer identyfikacyjny - REGON za 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ na lata 2012 2015 PROGRAM WIELOLETNI

PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ na lata 2012 2015 PROGRAM WIELOLETNI PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ na lata 2012 2015 PROGRAM WIELOLETNI Cel Programu Zasadniczym celem Programu jest popularyzacja postaw prosportowych wśród

Bardziej szczegółowo

Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie koszykówki pilotaż 2014

Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie koszykówki pilotaż 2014 Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie koszykówki pilotaż 2014 Materiał opracowany przez Polski Związek Koszykówki Wizja rozwoju Precyzyjnie zaplanowany długoterminowy

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI KS BŁONIANKA KIELCE 2015

ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI KS BŁONIANKA KIELCE 2015 ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI KS BŁONIANKA KIELCE 2015 Termin: 17.01.2015 24.01.2015 (U-13, U-12, U-11, U10) Miejsce: Kielce. Stolica województwa świętokrzyskiego położona w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ŚRODKI TRENINGOWE Z PIŁKI NOŻNEJ DO ZASTOSOWANIA NA BOISKU ORLIK

WYBRANE ŚRODKI TRENINGOWE Z PIŁKI NOŻNEJ DO ZASTOSOWANIA NA BOISKU ORLIK WYBRANE ŚRODKI TRENINGOWE Z PIŁKI NOŻNEJ DO ZASTOSOWANIA NA BOISKU ORLIK Marcin Łazowski PUBLIKACJA WYDANA NA WARSZTATY METODYCZNO-SZKOLENIOWE pt. Gry i zabawy sportowe z elementami piłki nożnej na boisku

Bardziej szczegółowo

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk W ciągu kilku ostatnich lat w Gminie Wyrzysk położono nacisk na rozwój i remont istniejącej infrastruktury sportowej z myślą o najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe (Marcin Kacprzak) innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu wychowania fizycznego piłka siatkowa / piłka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2011 / 2012

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2011 / 2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2011 / 2012 SPIS TREŚCI: 1. FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010

FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010 PROGRAM IMPREZ ORGANIZOWANYCH W OBIEKTACH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE W OKRESIE 1-14 LUTY 2010r.

Bardziej szczegółowo

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Maciej Kowalczuk Gdańsk, 17.04.2014 r. Multi Sport PROGRAMY KRAJOWE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI Umiem pływać Nasz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy Na

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

Raport monitorujący. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 28/393/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2010 r. (miejscowość), dnia..

Raport monitorujący. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 28/393/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2010 r. (miejscowość), dnia.. Załącznik nr 1 Raport monitorujący (miejscowość), dnia... (pieczęć Wnioskodawcy) Urząd Marszałkowski Województwa W złączeniu, Wnioskodawca -.(nazwa Wnioskodawcy) przekazuje miesięczne sprawozdanie z realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego

Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ WCHODZĄ: 1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

Bardziej szczegółowo

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe.

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku A. Młodzieżowiec I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Terminy i

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów:

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów: FERIE W SZKOLE Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie zimowych: Szkoły podstawowe, które

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15 Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki na lata 2014-15 Sport - ważny dla Polaków Sport to zdrowie i sprawność fizyczna obywateli Sport efektywne narzędzie budowania relacji i tworzenia społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

MONITORING W ZAKRESIE TWORZENIA, ORGANIZACJI KLAS I SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

MONITORING W ZAKRESIE TWORZENIA, ORGANIZACJI KLAS I SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO MONITORING W ZAKRESIE TWORZENIA, ORGANIZACJI KLAS I SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 1 Monitoringiem zostały objęte szkoły sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego oraz szkoły, które zostały

Bardziej szczegółowo

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Data Miejsce imprezy Organizator Nazwa imprezy Godzina 17 maj 2014 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu Miejski

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego Od wielu lat Województwo Lubuskie wspiera zadania, które mają na celu rozwój sportu oraz rozwój inwestycji sportowych, angażując się w sprawę budowy i modernizacji infrastruktury sportowej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji. za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie za rok 2014 Opracowanie: Maria Joanna Siudem Zatwierdził:. Strona

Bardziej szczegółowo

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Zgorzelec Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina): Gmina Miejska Zgorzelec Województwo:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 Tomaszów Mazowiecki 16 czerwca 2014 r WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45 Sprawozdanie z imprez organizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XIX Sportowy Turnieju Miast i Gmin 13 26-05-13-12.00 Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POLKOWICE

WYKAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POLKOWICE WYKAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POLKOWICE I. OBIEKTY SPORTOWE W MIEŚCIE A. OBIEKTY SPORTOWE W MIEŚCIE OGÓLNODOSTĘPNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POLKOWICE (godziny otwarcia) 1 2 3 4 5 6 7,,

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU RAPORT Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 MONITOROWANIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Do dyspozycji trenerów z Amsterdamu pozostaje również boisko koordynacyjne o sztucznej nawierzchni. Szkoleniowcy nie muszą martwić się o brak

Do dyspozycji trenerów z Amsterdamu pozostaje również boisko koordynacyjne o sztucznej nawierzchni. Szkoleniowcy nie muszą martwić się o brak Dla wielu trenerów piłkarskich Holandia jest niczym ziemia obiecana świetny poziom szkolenia, doskonała infrastruktura oraz wszechobecna, pro piłkarska mentalność. W dniach 24 listopada 1 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY ŚLĄSKI Z.P.N. OSSM w Polsce Koncepcja OSSM powstała w Wydziale Szkolenia PZPN w grudniu 2003 roku.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ chłopcy r. 2001

UCZNIOWIE KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ chłopcy r. 2001 UCZNIOWIE KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ chłopcy r. 2001 Lubelski Związek Piłki Nożnej ogłasza nabór do klasy piłkarskiej Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego w GIMNAZJUM nr 16 w Lublinie, ul. Poturzyńska 2, na

Bardziej szczegółowo

1. Opis programu/oferty zajęć sportowych oraz rekreacyjnych, dostępnych w miejskiej infrastrukturze sportowo rekreacyjnej w Częstochowie

1. Opis programu/oferty zajęć sportowych oraz rekreacyjnych, dostępnych w miejskiej infrastrukturze sportowo rekreacyjnej w Częstochowie 1. Opis programu/oferty zajęć sportowych oraz rekreacyjnych, dostępnych w miejskiej infrastrukturze sportowo rekreacyjnej w Częstochowie Zajęcia/sekcje sportowe związane z obecną infrastrukturą Zasięg

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): PRZEMYŚl MIEJSKA Województwo:

Bardziej szczegółowo

Główne cele rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży to:

Główne cele rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży to: Załącznik do uchwały Nr 10/IV/2006r. Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 lutego 2006 r. Gmina Miastko Program rozwoju sportu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Miastko na lata 2006-2013 Miastko

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI

OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI WSTĘP Chcielibyśmy Państwa zainteresować naszą ofertą sponsorską, z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy, która pozwoli współtworzyć

Bardziej szczegółowo

zaprasza sport rekreacja wypoczynek www.drzonkow.pl

zaprasza sport rekreacja wypoczynek www.drzonkow.pl zaprasza sport rekreacja wypoczynek www.drzonkow.pl spis treści zaprasza Szczecin 01 02 drzonków zaprasza o nas 07 08 pływalnia odkryta hala tenisowa 14 15 plac zabaw baza szkoleniowa N Berlin A2 03 04

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 października 2015 r. ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Na podstawie 5 ust. 2 Regulaminu przyznawania Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 stycznia 2011 r.

Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 stycznia 2011 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 7 / 2 0 1 1 Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów: Hali Sportowej przy ul. Geodetów 45, Stadionu przy ul. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH. Ostrowiec Świętokrzyski

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH. Ostrowiec Świętokrzyski Data imprezy 23.05 POLSKA BIEGA 26.05.2015 VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł.

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł. Załącznik nr 1 Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

MODEL MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKOLENIU SIATKARSKIM PROPONOWANY PRZEZ ZESPOŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1 W POZNANIU

MODEL MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKOLENIU SIATKARSKIM PROPONOWANY PRZEZ ZESPOŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1 W POZNANIU MODEL MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKOLENIU SIATKARSKIM PROPONOWANY PRZEZ ZESPOŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1 W POZNANIU A droga wiedzie w przód i w przód Choć zaczęła się tuż za progiem Ronald Reuel

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1) Udostępnienie stadionu na zawody

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu: 8 938 137,21 zł. Wysokość dofinansowania: 3 611 886,59 zł

Wartość projektu: 8 938 137,21 zł. Wysokość dofinansowania: 3 611 886,59 zł Plan Kampusu Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny Stobrawa to kompleks tworzony przez liczne obiekty sportowe usytuowane w malowniczej scenerii zabytkowego Parku Miejskiego. Kampus tworzy doskonałe warunki

Bardziej szczegółowo

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Spis treści 3.Wprowadzenie 4. Obiekty 5. Baza sportowo rekreacyjna 11. Baza hotelowa 12. Jak do nas trafić? 13. Kadra 13. Dane kontaktowe 2 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE FERIE W POZNANIU

SPORTOWE FERIE W POZNANIU SPORTOWE FERIE W POZNANIU Już za parę dni w Wielkopolsce rozpoczynają się ferie zimowe, jak co roku Wydział Kultury Fizycznej wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji przygotowały bogaty program

Bardziej szczegółowo

Alternatywne zajęcia WF oraz sportowe dla ON w AGH

Alternatywne zajęcia WF oraz sportowe dla ON w AGH Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Alternatywne zajęcia WF oraz sportowe dla ON w AGH Szczęście i systematyczna praca Andrzej Wójtowicz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH Kraków,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu)

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu) Komisja ds. Licencji Klubowych Śląskiego ZPN W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu... Na podstawie przepisów Uchwały Zarządu PZPN X/225 z dnia 27.09.2012 roku oraz Uchwały Zarządu Śląskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu w rodzinie i wychowania poprzez sport. Fundacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY 30.12.2014 Stowarzyszenie Grupa Biegowa LUXTORPEDA Czerwionka ul. Rynek 3/6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny e-mail: luxtorpeda.czerwionka@gmail.com

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU W SZCZYTNIE

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU W SZCZYTNIE Miejski Ośrodek Sportu w S zc zytnie ul. Ś ląska 10 12-100 Szczytno NIP 745-172-32-53 REGON 519567819 Tel./ fax. (0 89) 624 21 18 e-mail: moswszczytnie@wp.p l www.mos.szc zytno.p l DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 Miasto/Gmina MYŚLIBÓRZ Województwo Zachodniopomorskie 26.05.2010r. Miejsce 2. Jezioro Królewskie 3. sala

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 143/KiS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 143/KiS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2012 r. Zarządzenie Nr 143/KiS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 869/KiS/2011 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY ŚLĄSKI Z.P.N. OSSM w Polsce Koncepcja OSSM powstała w Wydziale Szkolenia PZPN w grudniu 2003 roku.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SPORTOWE. Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1. Zespół boisk z zapleczem na Osiedlu A. Kompleks sportowy przy al.

INWESTYCJE SPORTOWE. Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1. Zespół boisk z zapleczem na Osiedlu A. Kompleks sportowy przy al. INWESTYCJE SPORTOWE W ciągu ostatnich kilku lat Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zrealizował wiele zadań związanych z obiektami sportowymi w Tychach. M.in.: Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku

UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Lęborskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 Orlik przy Szkole

Bardziej szczegółowo

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1 1. Praca szkoleniowa W latach 2006-2010 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy prowadził szkolenie w następujących sekcjach: Lp. Sekcja Ilość grup Miejscowość Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka

Bardziej szczegółowo

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09 Nr.O.X.7317-85/8/9 Milicz, 3 stycznia 29r. Lista zadań zatwierdzonych przez Burmistrza Gminy Milicz do dofinansowania z budżetu Gminy Milicz w ramach realizacji zadania publicznego pn: Kultura fizyczna

Bardziej szczegółowo

V EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

V EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU UWAGA: Po pobraniu pliku STMiG-SPRAWOZDANIE.xls ze strony internetowej należy zapisać go na dysku, otworzyć programem Excel, wypełnić pola w arkuszach "formularz" i "wykaz" a następnie zapisać go ponownie

Bardziej szczegółowo

Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK Skierniewice

Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK Skierniewice Koncepcja współpracy skierniewickich klubów piłkarskich MLKS i UMKS Unia przy udziale Władz Miasta Skierniewice w celu poprawy poziomu sportowego, infrastruktury sportowej i wizerunku piłki nożnej Opracowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka Warszawa, 26 stycznia 2016 r. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka BM-WRP/0700/2/2016/4 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną!

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną! Załącznik do uchwały nr 117/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 kwietnia 2015 rok Lp. Numer oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowita wnioskowana wartość zadania Kwota wnioskowanej dotacji/

Bardziej szczegółowo

SP NĘTNO 12.20-15.45 BIEGI PRZEŁAJOWE 413 SP NĘTNO 15.10-18.30 TURNIEJ DWA OGNIE 103 SP NĘTNO 16.00-19.30 MECZ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĘTA-CHŁOPCY 114 SP

SP NĘTNO 12.20-15.45 BIEGI PRZEŁAJOWE 413 SP NĘTNO 15.10-18.30 TURNIEJ DWA OGNIE 103 SP NĘTNO 16.00-19.30 MECZ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĘTA-CHŁOPCY 114 SP STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): DRAWSKO POMORSKIE MIEJSKO-WIEJSKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR A/202/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 10 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR A/202/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 10 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR A/202/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportoworekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Baza sportowo rekreacyjna w Bielsku-Białej wg stanu na dzień 30.11.2010 r.

Baza sportowo rekreacyjna w Bielsku-Białej wg stanu na dzień 30.11.2010 r. Baza sportowo rekreacyjna w Bielsku-Białej wg stanu na dzień 30.11.2010 r. Nazwa obiektu Adres Właściciel obiektu Zarządzający obiektem Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 Hala Widowiskowo- Sportowa HALE SPORTOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008 INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008 Lp. Organizator Miejsce Terminy Nazwa i rodzaj zajęć zajęć Czas trwania zajęć 1. 2. 3. 4. 5. 6. ul. Obroki 42a lipiec sierpień

Bardziej szczegółowo

PlayVolley. Liga Siatkówki Firm. edycja ZIMA 2015 13.01 20.03.2015

PlayVolley. Liga Siatkówki Firm. edycja ZIMA 2015 13.01 20.03.2015 PlayVolley Liga Siatkówki Firm edycja ZIMA 2015 13.01 20.03.2015 PlayVolley Liga Siatkówki Firm to w pełni profesjonalne rozgrywki dla firm, które dbają o swoich pracowników, ich aktywny tryb życia, integrację,

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014. Godzina imprezy

STMiG-SPRAWOZDANIE. VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014. Godzina imprezy STMiG-SPRAWOZDANIE VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 14 Nazwa miejscowości: Status miejscowości (M, G lub MiG): Nowy Wiśnicz Miasto i Gmina Nazwa województwa:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Urzędu Miasta Płocka dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury fizycznej

Wsparcie Urzędu Miasta Płocka dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury fizycznej Wsparcie Urzędu Miasta Płocka dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury fizycznej Budżet Wydziału Sportu i Rekreacji w dziale kultura fizyczna ogółem: w 2015 roku wyniósł 1,85 mln zł w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 ZAŁOŻENIA Program Rozwoju Bazy Sportowej w mieście na lata 2011-2015 obejmuje swoim zakresem główne strefy inwestycyjne, niezbędne do efektywnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 25 marca 2015 roku

Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 25 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH MOSiR BOCHNIA Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 32-700 Bochnia, ul. Parkowa 3 Tel./fax. 014/612 25 40 www.mosir.bochnia.pl e-mail: mosir_bochnia@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY POZNAŃ. Nad Bogdanką 6a/16 60-862 Poznań tel.: 0 509 416 895 OFERTA MARKETINGOWA

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY POZNAŃ. Nad Bogdanką 6a/16 60-862 Poznań tel.: 0 509 416 895 OFERTA MARKETINGOWA OFERTA MARKETINGOWA STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ Spis treści: Słowo wstępu str. 3 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Poznań str. 4 Cele i założenia str. 5 Hala str. 6 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Tryb powoływania oraz zasady funkcjonowania i finansowania klas sportowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Tryb powoływania oraz zasady funkcjonowania i finansowania klas sportowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tyszowce Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2012 Burmistrza Tyszowiec z dnia 13 kwietnia 2012 roku Tryb powoływania oraz zasady funkcjonowania i finansowania klas sportowych w szkołach prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo