STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM

2 Spis treści: I. Wstęp II. Rola i zadanie samorządu w rozwoju sportu III. Uwarunkowania sportu w Powiecie Wałeckim 1.) Sport szkolny w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych 2.) Sport osób niepełnosprawnych 3.) Sport wyczynowy w Powiecie Wałeckim. Zaplecze sportowe IV. Strategiczne cele rozwoju sportu w Powiecie Wałeckim. 1.) Cele główne i jego składowe 2.) Priorytety w strategii sportu powiatowego V. Warunki i sposób realizacji celów strategicznych 1.) Wychowanie fizyczne i sport szkolny 2.) Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wałczu VI. Doskonalenie kadr nauczycielsko trenerskich VII. Współpraca międzysamorządowa VIII. Model finansowania realizacji celów strategicznych IX. Rozwój sportu wyczynowego X. Rada ds. sportu przy Staroście Wałeckim

3 I. Wstęp Projekt niniejszego dokumentu powstał w oparciu o analizę tendencji i ocenę aktualnego stanu sportu w Polsce w dostosowaniu do warunków, jakie posiadamy w naszym powiecie. Biorąc pod uwagę wartości społeczne, biologiczne i ekonomiczne sportu, w projekcie podjęto próbę sformułowania celów w ramach strategii rozwoju sportu, na realizację, których należałoby skupić nasze siły i środki w nadchodzących latach. Sport jest stałym elementem współczesnej cywilizacji, stanowi specyficzną dziedzinę ludzkiej aktywności, wyrastającą z naturalnych potrzeb człowieka aktywności ruchowej, rozwoju sprawności fizycznej, nabywanie umiejętności ruchowych i ich prezentacji w trakcie rywalizacji. Sportowa aktywność dziecka w wieku szkolnym sprzyja prawidłowemu rozwojowi biologicznemu a systematyczny trening oraz uczestnictwo w zawodach sportowych kształtują psychofizyczny model młodego człowieka ambicję, wytrwałość, odporność, systematyczność. Sport pomaga w zapobieganiu patologiom społecznym, zwłaszcza wśród młodego pokolenia i stanowi niejako antidotum na plagę narkomanii czy alkoholizmu. Sport szkolny jest czynnikiem stymulującym rozwój młodych ludzi w wymiarze psychofizycznym, stanowić też może wstępny etap do dalszej kariery sportowej uzdolnionej młodzieży. Sport traktowany jako aktywność ruchowa służy podtrzymaniu zdrowia, sprawności fizycznej, wydolności i dobrego samopoczucia. Olbrzymia rola sportu także dla osób niepełnosprawnych jest coraz bardziej obecna w całym świecie a w szczególności nasze miasto może się poszczycić wieloma inicjatywami i osiągnięciami na tym polu. Sport można uprawiać w różnym wieku i w różnych formach, odpowiadającym potrzebom jednostki, jej zainteresowaniom i możliwościom. Sport może też być zawodem uprawianym w ramach odrębnego systemu (sport zawodowy). Obecnie obserwujemy zdecydowane przekształcenie się sportu. Z zamkniętego systemu, który stwarza selektywną ofertę, realizowany tylko poprzez kluby sportowe, sport przekształca się w otwarty system autonomiczny element życia społecznego. Tę nową jakość musimy również brać pod uwagę w organizowaniu pracy klubów oraz innych form działania kultury fizycznej.

4 Sport, bowiem przy dalszym skracaniu czasu pracy i rozszerzaniu okresu urlopowego, będzie jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu. Sport coraz bardziej wiąże się z interesami ekonomicznymi i politycznymi, tworzy rynki pracy i produkcji. W następstwie rosnącego znaczenia nowych źródeł przekazu, sport będzie ważną częścią programu rozrywek człowieka XXI wieku. II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu Podstawowym ośrodkiem decyzyjnym regulującym funkcjonowanie systemu sportu jest państwo. Rolą jego jest tworzenie prawa regulującego zasady uczestnictwa w sporcie i sportowej działalności, kształcenie nauczycieli i trenerów, promocja sportu za pośrednictwem mediów. Istotną rolę również odgrywają władze samorządowe, autonomiczne stowarzyszenia i organizacje sportowe, spółki prawa handlowego, lokalne środowiska zawodowe, szkoły, kościoły, wojsko i inne podmioty. To właśnie samorządowcy będący na dole są autentycznymi gospodarzami i najlepiej są zorientowani w aktualnym stanie i potrzebach organizacji sportowych działających na ich terenie. Tak więc, w przyjęciu strategii sportu decydujący głos winni mieć reprezentujący daną społeczność, wybrani w demokratycznych wyborach radni. Radni z powodzeniem mogą się posiłkować rzetelną analizą aktualnego stanu organizacyjno szkoleniowego wałeckiego sportu, opracowanego przez grono wytypowanych trenerów i działaczy o największych dokonaniach sportowych. Bardzo istotną sprawą jest opracowanie takiej strategii rozwoju sportu, która byłaby niezależna od wyników kolejnych wyborów samorządowych. Oczywistą sprawą jest również fakt, iż przyjęcie wiodącej roli danej dyscypliny sportu, nie może dyskryminować innych dyscyplin, które dzięki zaangażowaniu trenerów, działaczy na wiodącą rolę w określonym czasie sobie zasłużą. Szczegółowy program rozwoju poszczególnych dyscyplin sportu winny przygotować wiodące kluby sportowe w mieście.

5 III. Aktualny stan sportu w powiecie wałeckim oraz jego uwarunkowania 1.) Sport szkolny w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Nie od dziś wiadomo, że sport pozytywnie wpływa na życie młodych ludzi. Niewątpliwie ważne jest dbanie o sprawność fizyczna uczniów. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wałeckim oferują młodzieży planowe lekcje wychowania fizycznego kilka razy w tygodniu, ale również zajęcia pozalekcyjne z lekkoatletyki, koszykówki, siatkówki, sportów wodnych, czy piłki ręcznej. Najlepsi zawodnicy mogą się zmierzyć z zawodnikami z innych szkół podczas zawodów powiatowych. W powiecie wałeckim występuje szereg imprez sportowych. Najbardziej znanymi imprezami, co roku zrzeszającymi miłośników aktywności fizycznej z powiatu wałeckiego są Igrzyska Młodzieży szkolnej w lekkoatletyce, Licealiada, Gimnazjada, Powiatowe zawody strzeleckie Liga Strzelecka itp. 2.) Sport dla osób niepełnosprawnych Program sportu dla wszystkich przeznaczony jest dla osób z różnych środowisk bez względu na wiek, płeć i poziom sprawności fizycznej. Jego celem jest upowszechnienie takich form aktywności fizycznej, które będą sprzyjać poprawie samopoczucia, podnosić aktywność zawodową i w konsekwencji prowadzić do polepszenia stanu zdrowia dorosłej części społeczeństwa. Idea sportu dla wszystkich jest podejmowana i prowadzona w naszym mieście przez stowarzyszenia społeczne, kluby środowiskowe oraz nieformalne grupy ludzi w różnym wieku, płci i statusie społecznym. W powiecie Wałeckim od kilku lat organizowana jest Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, która zwykle odbywa się w czerwcu na wałeckiej Bukowinie. W ostatniej spartakiadzie wzięło udział 11 drużyn z blisko 160 uczestnikami. W zawodach uczestniczyły zespoły: Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Uśmiech w Wałczu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Wałcza oraz dorosłych: Warsztat Terapii Zajęciowej Empatia Gębice, WTZ Caritas Trzcianka, WTZ Caritas Wieleń, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Wałcz, Polski Związek Głuchych Wałcz, Polski Związek Niewidomych Wałcz, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej Amazonka, Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu oraz WTZ Wałcz.

6 3.) Sport wyczynowy w powiecie wałeckim. Zaplecze sportowe. Nasze miasto od wielu lat należy do czołówki województwa, a w niektórych dyscyplinach sportu (piłka siatkowa, lekkoatletyka, akrobatyka, kajakarstwo) do czołówki Polski, a nawet Europy czy Świata. W ostatnich latach nastąpił bardzo szybki rozwój szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo poprzez zakładanie klas sportowych. W powiecie występuje również Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół nr 1, na poziomie gimnazjum oraz szkoły średniej. SMS w Polsce zostały powołane 1 sierpnia 1977 roku, decyzją Ministra Oświaty i Wychowania, w porozumieniu z Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. ZS nr 1 w Wałczu skupia w jednej klasie wioślarki oraz kajakarzy. Zajęcia sportowe w obu dyscyplinach odbywają się wg następujących założeń: zajęcia prowadzone są 10 razy w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) w jednostkach treningowych trwających od min. Zasady naboru do klas SMS wyglądają następująco: WIOŚLARSTWO Nabór jest przeprowadzany do III kl Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. O przyjęcie do GMS mogą się ubiegać dziewczęta spełniające poniższe kryteria: Wzrost minimum 175 cm Bardzo dobry stan zdrowia ( badania lekarskie w trakcie naboru) Wysoka sprawność fizyczna ( zaliczenie testów sprawnościowych) KAJAKARSTWO Nabór jest przeprowadzany do III kl Gimazjum Mistrzostwa Sportowego oraz I kl Liceum Mistrzostwa Sportowego. Nabór przeprowadzany jest wśród uczniów czynnie uprawiających kajakarstwo. Uczniowie starający się o przyjęcie do III kl GMS powinni : Wziąć udział w Ogólnopolskiej Konsutlacji Szkoleniowej w Wałczu jaki i Ogólnopolskich Regatach Eliminacyjnych w Bydgoszczy. Posiadać co najmniej II kl sportową. Legitymować się ważnymi badaniami lekarskimi do uprawiania sportu.

7 Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do I kl Liceum Mistrzostwa Sportowego podlegają ogólnym zasadom rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz muszą spełnić powyższe kryteria obowiązujące zawodników ubiegających się o przyjęcie do III kl GMS. Internat Szkoły Mistrzostwa Sportowego mieści się w Wałczu przy ulicy Chłodnej 22. Położony jest nad jeziorem Raduń, 50 m od linii brzegowej. W odległości ok. 1 km od internatu znajduje się budynek Zespołu Szkół Nr 1 zwany też Atenami Wałeckimi, w którym zawodnicy pobierają naukę. Kierownikiem internatu jest mgr Wiesław Pereniec. Pokoje w internacie są dwu, lub trzy osobowe w zależności od ilości uczniów. W internacie mieszczą się sale do ćwiczeń na ergometrach wioślarskich, kajakowych jak i kanadyjkowych. Uczniowie SMS korzystają z dwóch siłowni. Jedna mieści się w internacie, natomiast druga w szkole (Zespół Szkół Nr 1). W internacie mieści się również gabinet odnowy biologicznej prowadzony przez panią mgr Halinę Kościołowską, wyposażony we wszelki niezbędny sprzęt do prowadzenia rehabilitacji oraz saunę. Osiągnięcia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w kanadyjkach oraz wioślarstwie są imponujące. Kolejną szkołą ponadgimnazjalną, która posiada w swojej ofercie liceum ogólnokształcące o kierunku sportowym jest Zespół Szkół Nr 2 w Wałczu Budowlanka. W klasie o profilu sportowym uczniowie uczęszczają na 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu (realizacja 5 godz. piłki nożnej oraz 5 godz. pozostałych dyscyplin sportowych). Każda z placówek na terenie powiatu wałeckiego wyposażona jest w salę gimnastyczną, a większość również w boiska wielofunkcyjne, czy Orliki Baza szkoleniowa powiatu wałeckiego: Obiekty sportowe na terenie Wałcza: a.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w skład którego wchodzą: - Stadion miejski Stadion Miejski posiada pełnowymiarowe boisko piłkarskie, bieżnia o powierzchni mineralnej, zaplecze socjalne: szatnie, natryski, toalety. Trybuny liczą 3000 miejsc. Na boisku piłkarskim, trawiastym, przesiąkalnym regularnie odbywają się mecze ligowe wałeckiej drużyny piłki nożnej "Orzeł Biały". - Hala sportowa

8 Na terenie Ośrodka znajduje się hala sportowa namiotowa (750 m2) z zapleczem socjalnym (natryski, toalety) przystosowanym dla osób niepełnosprawnych o powierzchni tartanowej. Istnieje tu możliwość organizacji rozgrywek: - tenisa ziemnego, - siatkówki, - koszykówki, - badmintona, - piłki ręcznej. Hala jest udostępniana osobom fizycznym, zakładom pracy oraz grupom sportowym. W okresie zimowym hala jest ogrzewana. - Wypożyczalnia sprzętu pływackiego W sezonie letnim działa wypożyczalnia sprzętu pływającego, mieszcząca się nad jeziorem, w hangarze nr 3. W ofercie: kajaki, rowery wodne, łódki wiosłowe i motorowe oraz możliwość skorzystania z nart wodnych, a także z takich atrakcji jak holowanie koła wodnego lub banana - Kompleksy boisk sportowych MOSiR zaprasza do korzystania z ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk sportowych ORLIK Dysponuje dwoma boiskami typu ORLIK: boisko przy MOSiR na ul. Chłodnej oraz boisko przy PWSZ na ul. Wojska Polskiego. Boiska są udostępniane bezpłatnie. Do dyspozycji na każdym Orliku jest boisko do piłki nożnej o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m) nawierzchnia - trawa syntetyczna oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m) z nawierzchnią poliuretanową. Kompleksy boisk są ogrodzone i posiadają oświetlenie. Na terenie ośrodka usytuowane jest boisko do piłki plażowej, oraz plaża miejska strzeżona ze zjeżdżalnią wodną, istnieje możliwość wytyczenia boiska na zbiorniku wodnym do kajak polo. Plaża miejska strzeżona przy ulicy Bydgoskiej z boiskiem do piłki plażowej oraz z możliwością wypożyczenia kajaków. b.) Centralny Ośrodek Sportu w Wałczu Ośrodek rozpoczął swoją działalność w 1949 roku. Powstał na bazie poważnie zniszczonego działaniami wojennymi, niewielkiego obiektu sportowego, znajdującego się na leśnej polanie - w miejscu oddalonym od Wałcza o 2,5 km (zwanym Bukowiną"). Boisko i bieżnia zostały odtworzone na potrzeby lokalnego klubu sportowego. Ośrodek przybrał na znaczeniu od momentu, kiedy trener kadry narodowej lekkoatletów - Jan Mulak, poszukiwał miejsca

9 położonego z dala od gwaru wielkomiejskiego, zalesionego i o łagodnym klimacie. Wybór padł właśnie na Wałcz. W początkowym okresie swojej działalności Ośrodek należał do Zrzeszenia Sportowego Spójnia Warszawa". Pierwsze zgrupowanie pierwszoligowych zespołów koszykówki i siatkówki oraz zgrupowanie kadry narodowej lekkoatletów odbyło się w roku inauguracyjnego otwarcia. W 1953 roku do Wałcza przyjeżdża kadra narodowa kajakarzy, a w 1962 roku kadra narodowa wioślarzy. Ze względu na specyfikę naturalnego ukształtowania powierzchni jeziora Raduń, wodniacy szczególnie upodobali sobie to miejsce do treningów i do dnia dzisiejszego systematycznie przyjeżdżają do naszego Ośrodka, nazywając to miejsce swoim drugim domem. Od początku powstania, przechodząc różne przemiany strukturalne w polskim sporcie, Ośrodek przyjmował i udostępniał swoją bazę znakomitym sportowcom, polskim i zagranicznym. Stąd zawodnicy kadry narodowej różnych dyscyplin wyruszają na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i na zawody o mniejszym znaczeniu. Aby zaspokoić potrzeby i wymagania jakie sport wyczynowy stawia przed sportowcami, baza sprzętowa do prowadzenia treningów, rehabilitacyjna, odnowy biologicznej i medyczna jest ciągle modernizowana. Ośrodek został powołany do szkolenia w zakresie sportów wyczynowych, szczególnie wodnych, jednak bardzo chętnie z naszych usług korzystają również sportowcy innych dyscyplin. Między innymi z myślą o nich, mieszkańcach Wałcza i turystach na terenie Ośrodka powstała nowoczesna kryta pływalnia. W czasie wolnym od zgrupowań sportowych udostępniamy swoją bazę, również dla osób nie związanych ze sportem. Przyjeżdżają do nas wczasowicze, organizujemy kolonie, zimowiska, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, konferencje, narady, szkolenia, gry i zabawy integracyjne itp. Baza gastronomia COS OPO Wałcz oferuje smaczne posiłki, przygotowane we własnej kuchni. W najbliższej przyszłości chcielibyśmy poszerzyć bazę hotelową, która pozwoliłaby w okresie letnim na zakwaterowanie większej ilości osób. Wałcz Bukowina to wspaniałe bukowe lasy, świeże powietrze, czyste i przepięknie położone jezioro, wymarzone miejsce do wypoczynku i uprawiania sportu, zarówno amatorskiego, jak i zawodowego. Obiekty sportowe COS: - Stadion Zespół A: Stadion z bieżnią lekkoatletyczną, okólną - 4 torową o długości 400 metrów; pierwsze 100 metrów - 6 torów. Nawierzchnia naturalna (mączka ceglana). Skocznia w dal: zeskok - piaskownica, rozbieg - ścieżka naturalna (mączka ceglana).

10 Rzutnia do pchnięcia kulą - zlokalizowana na łuku stadionu, po stronie wewnętrznej bieżni. Boisko trawiaste do piłki nożnej o wymiarach płyty 105 x 68 metrów, wyposażone w aluminiowe bramki o wymiarach 7,32 x 2,44 metra. Dodatkowo na wyposażeniu boiska znajdują się 2 komplety przenośnych bramek aluminiowych o wymiarach 5 x 2 metry i jeden zestaw aluminiowych mini-bramek treningowych o wymiarach 1,5 x 1 metr. Trybuna dla widowni na stadionie posiada 300 miejsc siedzących (krzesełka). - Tor wioślarsko - kajakowy Treningowy tor wioślarsko - kajakowy o długości 2000 metrów z pawilonem sędziowskim : system obojowania - Albano, 4 tory wioślarskie o długości 2000 metrów, 4 tory kajakowe o długości 1000 metrów, istnieje możliwość przezbrojenia toru na potrzeby regat kajakowych, uzyskując 9 pełnowymiarowych torów o długości 1000 metrów, pawilon sędziowski do obsługi regat wioślarsko-kajakowych, w którym zlokalizowane są pomieszczenia dla sędziów i obsługi zawodów, urządzenia pomiaru czasu oraz nagłośnienie itp. - Pływalnia "Delfin" Zespół sportowy pływalni "Delfin" składa się z dwóch podzespołów - krytego basenu - przeznaczonego do ćwiczeń ogólnorozwojowych, rekreacji i treningów pływackich, - pomieszczeń lekarsko-diagnostycznych, gabinetu odnowy biologicznej i fizykoterapii. - Hala basenu spełnia podstawowe wymogi pływackie:- niecka (6 torów) o wymiarach 25x16m o powierzchni lustra wody 400m2 i głębokości od 1,35m do 1,80m. Oprócz basenu głównego w hali znajduje się brodzik, wyposażony w zjeżdżalnię, gejzery i bicze wodne. Wymiary brodzika: 6x12,5m powierzchnia lustra wody 75m2; głębokość od 0,70m do 1,20m W hali basenu znajdują się również obiekty rekreacyjne: - bar zaprojektowany tak, aby mogły z niego korzystać zarówno osoby używające basenu, jak i osoby znajdujące się w hallu budynku,- plaża z możliwością wyjścia na taras zewnętrzny, - ogród zimowy z przeszkloną werandą. Basen wyposażony jest w okna podglądowe do obserwacji treningów. Budynek pływalni dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada: - 2 stanowiska parkingowe (poszerzone), rampę podjazdową i bezprogowe przejazdy wewnątrz budynku,- windę,- stosownie wyprofilowane szatnie i WC,- żurawia ręcznego do opuszczania się do wody.

11 - Siłownie Na terenie COS OPO Wałcz znajdują się 3 siłownie: Siłownia Ciężka" - przy hali sportowej w budynku "Sydney" - wyposażona w atlas 9- stanowiskowy, ławki do wyciskania i dociągania, suwnicę poziomą, ergometry wioślarskie i pojedyncze stanowiska do treningu poszczególnych partii mięśniowych. Siłownia Hangar" - przy hangarach wioślarskich - wyposażona w atlas 9-stanowiskowy, ławki do wyciskania i dociągania, suwnicę poziomą i pionową, ergometry wioślarskie i pojedyncze stanowiska do treningu poszczególnych partii mięśniowych. Siłownia Lider" - znajduje się w budynku internatu "Lider" - wyposażona w ławki do wyciskania i dociągania, suwnicę poziomą, ergometry wioślarskie i pojedyncze stanowiska do treningu poszczególnych partii mięśniowych. Hale sportowe Hala sportowa A o wymiarach 18 x 39 metrów z nawierzchnią typu Linodur. Posiada wyznaczone boiska do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego i do piłki ręcznej (niepełnowymiarowe. Hala wyposażona jest w bramki do piłki ręcznej i podwieszone kosze do koszykówki oraz widownię ze składaną trybuną na 150 miejsc. Hala sportowa B o wymiarach 18 x 30 metrów z nawierzchnią panelową typu Tarkett. Posiada wyznaczone boiska do siatkówki, koszykówki, badmintona. Hala wyposażona jest w 3 komplety koszy do koszykówki. Dodatkowo hale sportowe wyposażone są w maty tatami, maty do zapasów i judo oraz plansze szermiercze, co w konsekwencji pozwala na przeprowadzanie treningów m.in. następujących dyscyplin: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna halowa, tenis ziemny, badminton, zapasy, karate, taekwondo, judo, szermierka. Korty tenisowe Korty tenisowe ziemne (3 pola: singiel/debel) - nawierzchnia z mączki ceglanej; linie poszczególnych pól są zamontowane w podłożu na stałe. Korty tenisowe sztuczne (4 pola: 3 singlowe i 1 singiel/debel) - nawierzchnia typu Sotar. - Sala bokserska Sala bokserska znajduje się w budynku pływalni "Delfin" i wyposażona jest m.in. w profesjonalny sprzęt bokserski firmy Everlast: ring bokserski - podłogowy,

12 6 worków treningowych o różnej wadze i wymiarach, gruszka "Reflex", gruszka "Speed ball" pod platformą, rękawice-tarcze trenerskie, skakanki, mini-siłownia na potrzeby treningu bokserskiego. W sali bokserskiej COS OPO Wałcz do swoich walk przygotowywali się wybitni polscy bokserzy zawodowi, a wśród nich m.in.: Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, Albert "Dragon" Sosnowski, Rafał "Wojownik" Jackiewicz i Tomasz "Tommy" Hutkowski. Boiska sportowe: - Euroboisko Obiekt usytuowany jest obok kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu na oś. Dolne Miasto 14 A. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o wymiarach 64 x 100 m ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzone i posiadające sztuczne oświetlenie. Euroboisko spełnia wymagania Europejskiej Unii Piłkarskiej /UEFA/ odnośnie rozgrywania ligowych meczów piłkarskich. - Boisko przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu im. Kazimierza Wielkiego: Kilińszczaków 59: Boisko o wymiarach 44x22 m2, na którym można grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, ręczną i w tenisa. Boisko jest dostępne dla każdego - Boisko przy Zespole Szkół nr 3 Bankowa 13 Na ul. Bankowej w Wałczu, przy Zespole Szkół Nr 3 powstało boisko wielofunkcyjne z lodowiskiem. Lodowisko ma wymiary 30 x 20 m. Płyta mrożąca boiska, posiada w swojej strukturze system rurek wypełnionych glikolem, a woda zmrażana jest za pomocą specjalnego agregatu. Obiekt posiada trybuny z krzesełkami na 100 miejsc. W okresie wiosenno-letnim będzie to boisko ze sztuczną trawą do piłki ręcznej o wymiarach 36 x 24 m z możliwością gry w koszykówkę i piłkę siatkową. - Zespół Szkół Nr 2 w Wałczu ul. Budowlanych 4

13 Kompleks dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej (72 x 36m) oraz mniejsze (44 x 30m) wielofunkcyjne do gier zespołowych tj.: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego zrealizowane w ramach programu "BLISKO BOISKO". Oddane do użytku w dniu 3 września 2008 r. Całkowity koszt budowy obydwu boisk wyniósł zł, a inwestycje sfinansowały: Starostwo Powiatowe w Wałczu w kwocie ponad 700 tys. zł., PZU ŻYCIE S. A. i PZU S. A. w kwocie 200 tys. zł (po 100 tys. zł) oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 100 tys. zł. Boisko wielofunkcyjne zostało w całości sfinansowane z budżetu Powiatu a koszt jego budowy to ponad 340 tys., - Zespół Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu ul. Południowa 10a Kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej (30x62 m) oraz wielofunkcyjne (26x56 m) do koszykówki i siatkówki, zrealizowany w ramach programu "MOJE BOISKO ORLIK 2012", oddany do użytku w dniu 12 grudnia 2008 r. Koszt inwestycji, to ponad 1,2 mln złotych. Jedno z boisk pokryte jest sztuczną trawą natomiast drugie tartanem. Cały kompleks posiada oświetlenie i jest ogrodzony a na jego terenie znajdują się również szatnie wraz z prysznicami. Boiska są dostępne dla wszystkich chętnych, a w godzinach popołudniowych na ich terenie przebywa opiekun, tzw. trener środowiskowy. IV. Strategiczne cele rozwoju sportu w Powiecie Wałeckim. 1) Cel główny i jego składowe Celem głównym strategii rozwoju sportu w naszym mieście jest wytyczenie i dokonanie niezbędnych zmian i usprawnień w dotychczasowym systemie, funkcjonowanie wałeckiego sportu tak, aby mógł wejść na drogę szybkiego rozwoju. Podstawowymi składowymi, które gwarantują osiągnięcie powyższego celu są: w wychowaniu fizycznym poprawa sprawności fizycznej naszych dzieci i młodzieży oraz rozbudzenie zainteresowań sportowych i wdrożenie do prowadzenia zdrowego trybu życia w okresie życia dorosłego, dalsza poprawa wyposażenia szkół w podstawowe obiekty i urządzenia sportowe, dalszy rozwój sportu szkolnego poprzez rozszerzenie programu Sport dla wszystkich dzieci,

14 podniesienie na wyższy poziom organizacyjny i zwiększenie efektywności szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo, prowadzenie akcji edukacyjno promocyjnych mających na celu zmianę świadomości społeczeństwa co do walorów aktywności fizycznej, uczestnictwa w sporcie, kształtowaniu pro zdrowego trybu życia, umożliwienie lepszego dostępu do zajęć sportowo rekreacyjnych ludziom dorosłym i osobom niepełnosprawnym, dalszy rozwój widowiskowych dyscyplin sportu, nadanie priorytetu dyscyplinom cieszącym się popularnością, mającym dobrą bazę i sprawdzoną kadrę trenerską, dalszy rozwój sportu osób niepełnosprawnych, modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów sportowych, wprowadzenie systemu doskonalenia kadr nauczycielsko trenerskich, upowszechnianie osiągnięć różnych dziedzin nauki oraz wiedzy o sporcie, rozszerzanie współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu na odcinku szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo, stworzenie systemu kontroli i odnowy zdrowia wszystkich uprawiających sport wyczynowy, współpraca szkoleniowa z sąsiednimi miastami w ramach Subregionu, opracowanie długofalowego programu wspierania sportu wyczynowego i profesjonalnego. 2) Priorytety w strategii sportu powiatowego. Realizacje każdego z celów strategicznych wymaga podjęcia szeregu zadań, które są wymienione wg hierarchii ważności. Nie wszystkie zadania muszą być wykonywane równocześnie, dlatego też strategiczny plan rozwoju sportu w Powiecie Wałeckim winien być realizowany etapowo z jednoczesnym określeniem zadań priorytetowych. W tym zestawie zadań do priorytetowych celów należy zaliczyć: podniesienie na wyższy poziom zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego (SZS), rozbudowę sportu dzieci i młodzieży z równoczesnym doskonaleniem systemu szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo (klasy sportowe, szkoły sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego), w dyscyplinach sportu uznanych za wiodące, obligatoryjne wdrożenie systemu szkolenia sportowego, gwarantującego wychowanie zawodników na poziomie I ligi bądź reprezentacji Polski,

15 wykorzystanie potężnej bazy sportowej dla stworzenia najlepszych warunków do uprawiania sportu dla wszystkich (rekreacja) oraz osób niepełnosprawnych, wypracowanie systemu wspierania seniorskiego sportu wyczynowego i zawodowego w dyscyplinach sportu uznanych za wiodące. V. Warunki i sposób realizacji celów strategicznych Realizacja strategii rozwoju sportu w Powiecie Wałeckim będzie przebiegać w dwóch etapach. Podział ten wynika zarówno z możliwości organizacyjno finansowych powiatu, jak i również konieczności skoncentrowania środków na tych dyscyplinach sportu, które mają obecnie największe perspektywy szybkiego rozwoju. Dyscypliny sportu uznane za wiodące w naszym mieście będą miały zagwarantowane środki na rozbudowę zaplecza dziecięco młodzieżowego. W miarę poprawy sytuacji ekonomicznej kraju i miasta w II etapie przewiduje się również poszerzyć dyscypliny wiodące o kolejne, które aktualnie są uznawane jako perspektywiczne i młodzieżowe. 1) Wychowanie fizyczne i sport szkolny. Olbrzymią szansą na poprawę jakości wychowania fizycznego w wałeckich szkołach jest zdecydowana rozbudowa bazy szkoleniowej oraz wdrożenie założeń reformy systemu edukacji, który promuje podmiotowość ucznia i autonomię szkoły. Zgodnie z tymi założeniami następuje zmiana zasad oceny ucznia ocena za postęp w sprawności fizycznej, a nie za wynik. Również w programie wychowania fizycznego coraz więcej miejsca zajmują sporty całego życia (aerobik, pływanie, jogging, gry). Wymagać to będzie od nauczycieli wychowania fizycznego większego zaangażowania i inwencji na lekcjach wychowania fizycznego, na których nie jest jedynym zadaniem rzucenie piłki dzieciom. Chodzi generalnie o wyrabianie w młodych ludziach nawyku uprawiania rekreacji i nauczenie go podstawowych umiejętności z różnych dyscyplin sportu, tzw. zdrowego stylu życia. 2.) Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo Sprawa naboru dzieci uzdolnionych sportowo ma fundamentalne znaczenie dla każdego wyczynowego klubu, który opiera swój poziom na własnych wychowankach. Działanie wszystkich wałeckich klubów wyczynowych jest obecnie oparte o szkolenie i wychowanie swoich zawodników (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, judo, szachy).

16 Drugą bardzo istotną sprawą jest zagwarantowanie, uzdolnionym sportowo jednostkom możliwości systematycznego treningu w dobrych warunkach i pogodzenie wynikających z tego obowiązków z nauką. Od kilku lat w niektórych dyscyplinach sportu podjęto organizację szkolenia szczególnie na poziomie gimnazjum poprzez organizację klas sportowych (piłka nożna, Szkoła Mistrzostwa Sportowego). Jest to właściwy kierunek i obecnie, po wprowadzeniu nowego rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji klas i szkół sportowych, każda wiodąca dyscyplina sportu w naszym mieście winna organizować szkolenie poprzez system klas sportowych a nawet organizację w niektórych dyscyplinach sportu Szkół Mistrzostwa Sportowego (piłka nożna). Niezbędną również jest konieczność tworzenia na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów interdyscyplinarnych klas sportowych, czyli grupujących kilka dyscyplin. Zadaniem szkoły jest również wyszukanie dzieci o uzdolnieniach sportowych i stwarzanie najlepszych warunków do rozwoju ich uzdolnień. Program powszechnej aktywności ruchowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży winien być skoordynowany z zadaniami, jakie stoją przed wałeckim sportem szkolnym. A należą do nich: - maksymalne wykorzystanie prowadzonych zajęć sportowo rekreacyjnych w powiatowych szkołach, celem zwiększenia liczby ćwiczących systematycznie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, - promocja, rozwijanie i prowadzenie zajęć sportowych w szkołach w tych dyscyplinach, które w naszym mieście są uznane za wiodące i perspektywiczne, - obligatoryjna organizacja Szkolnych Lig w grach zespołowych uznanych za wiodące, - szkolenie animatorów sportu młodzieżowego organizujących zajęcia i imprezy sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, - promowanie idei olimpijskiej i zasad fair-play, - wspieranie rozwoju klas sportowych i szkół sportowych. Powiat Wałecki przeznacza znaczne środki finansowe na prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęć sportowych, które są prowadzone pod patronatem klubów. Między innymi podstawowym celem tych zajęć winien być nabór do szkolenia klubowego najbardziej uzdolnionych.

17 Brak jest jednak jednoznacznej oceny na ile ilość przeznaczonych godzin na zajęcia sportowe SKS w danej dyscyplinie sportu przekłada się na ilość uzdolnionych dziewcząt i chłopców przekazywanych przez nauczycieli wychowania fizycznego do szkolenia klubowego. Proponuje się całkowitą rezygnację z zajęć sportowych SKS w gimnazjach w tych dyscyplinach sportu, w których są prowadzone klasy sportowe, zaś przydzielone godziny zachować i przekazać jako zajęcia rekreacyjne do dyspozycji dyrektora szkoły. Należy również zobowiązać kluby współpracujące ze szkołami i sprawujące patronat nad zajęciami sportowymi SKS do składania raz w roku sprawozdań z efektów współpracy. Co najmniej raz w roku winno odbyć się spotkanie trenerów koordynatorów wszystkich dyscyplin sportowych sprawujących patronat nad zajęciami sportowymi SKS celem podsumowania efektów współpracy i wytyczenie planów na przyszłość. Sportowym organizatorem spotkania winna być Rada ds. Sportu przy Staroście Wałeckim. Celem lepszego przygotowania i wyselekcjonowania dzieci uzdolnionych sportowo do klas sportowych proponuje się wykorzystać pilotażowy program szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo, który został już wcześniej wprowadzony w niektórych szkołach podstawowych. Po pewnej modyfikacji program można przystosować dla potrzeb wszystkich dyscyplin wiodących w naszym mieście. Kalendarz wszystkich zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży winien być dostosowany do potrzeb powiatowego sportu wyczynowego i jak największego usportowienia wałeckiej młodzieży. Należy skoordynować ten kalendarz z kalendarzem rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie, jednakże priorytetowe zawsze winny być potrzeby naszego powiatowego sportu szkolnego i wyczynowego. Organizatorem takich zawodów musi być klub, któremu zależy na selekcji, klub ten określi wtedy formę i czas rozgrywania ww. zawodów. Z uwagi na rosnące w sporcie wymagania jakościowe, dynamiczny rozwój badań naukowych weryfikujących stan wiedzy o sporcie, niezwykle ważne jest stałe dokształcanie kadry trenerskiej. Istnieje konieczność organizacji szkoleń z zakresu fizjologii sportu, treningu ogólno-sprawnościowego dla wszystkich wałeckich trenerów nauczycieli, bez względu na prowadzoną dyscyplinę. Trenerzy klubów winni nawiązać współpracę z nauczycielami wychowania fizycznego, celem podnoszenia kwalifikacji (doskonalenia warsztatu pracy). Co najmniej raz w roku Starostwo Powiatowe w Wałczu może być organizatorem narady trenerów koordynatorów poszczególnych dyscyplin sportu, celem wymiany doświadczeń i szczegółowej analizy systemu szkolenia dzieci wybitnych sportowo w naszym mieście.

18 VI. Doskonalenie kadr nauczycielsko trenerskich Prognozy MENiS-u na najbliższe lata przewidują, że największe powodzenie na rynku pracy i stabilizację zatrudnienia będą mieli specjaliści o szerokim profilu zawodowym nauczyciel wychowania fizycznego trener. W naszym powiecie na pierwszym miejscu należy postawić problem dokształcania nauczycieli wychowania fizycznego reprezentujących różne dyscypliny sportu, jakie są prowadzone przez nasze kluby. Dokształcanie to winno mieć dwa kierunki: ogólny i specjalistyczny. Bardzo dobra baza, wybitni trenerzy, bliskość uczelni wychowania fizycznego stwarza komfortowe warunki do stworzenia w Powiecie Wałeckim stałego ośrodka doskonalenia kadr nauczycieli i trenerów w różnych dyscyplinach sportowych. VII. Współpraca miedzysamorządowa. W ciągu minionych lat w sąsiadujących z Powiatem Wałeckim samorządach ugruntowały swoją wysoką pozycję w polskim sporcie niektóre dyscypliny. Ten fakt należy również brać pod uwagę budując strategię rozwoju sportu w powiecie wałeckim. Również do szkolenia w SMS, które będą prowadzone w naszym mieście niezbędną rzeczą jest zapewnić szybki dopływ uzdolnionej młodzieży z całego regionu i województwa. Obecnie wiodące dyscypliny sportu w naszym mieście winny podjąć współpracę z klubami sportowymi z sąsiednich miast celem zapewnienia sobie uzdolnionych zawodników i zawodniczek. Proponuje się powołanie przez Starostę i Burmistrzów pełnomocników do spraw sportu, którzy okresowo będą się spotykać i wypracują wspólną strategię rozwoju sportu wyczynowego w ramach subregionu. Jest to jedyny kierunek, który zracjonalizuje i usprawni rozwój wyczynowego sportu w naszym regionie. W ramach Subregionu winny powstawać Szkoły Mistrzostwa Sportowego na poziomie Liceum, których działalność winna opierać się na współpracy z AWF z jednej strony, zaś z drugiej strony na współpracy z dobrym I ligowym klubem sportowym. Hala widowiskowo-sportowa może być wybudowana, jako wspólny projekt wszystkich gmin zrzeszonych w Subregionie. Byłaby ona bazą dla już istniejących wyczynowych dyscyplin sportu. VIII. Zasady finansowania i nakłady na realizację celów strategicznych

19 Realizacja zakładanych strategicznych celów w rozwoju sportu oprócz doskonałej organizacji będzie wymagała określonych nakładów finansowych. Pozyskiwanie środków na działalność sportową może mieć następujące źródła: - środki lokalne samorządu, - środki specjalne z Totalizatora Sportowego, - środki z budżetu centralnego (MENiS, Polska Federacja Sportu), - środki pozyskiwane w ramach realizacji programów Wspólnoty Europejskiej, - środki od sponsorów ruchu sportowego, - środki od osób prywatnych i prawnych, - odpłatność uczestników ruchu sportowego. Należy zakładać, że w pierwszym etapie realizacji strategii sportu środki na realizację celów będą mocno ograniczone ze względu na niesprzyjającą sytuację w kraju i mocno obciążony wydatkami budżet powiatu. Wymagać to będzie od całej sportowej społeczności bardzo racjonalnego i oszczędnego działania. Najtrudniejszym zadaniem zarówno dla władz powiatu jak i klubowych działaczy będzie wypracowanie spójnych i zgodnych z prawem zasad wspierania wyczynowego sportu seniorskiego. Na obecnym etapie, przy dobrze rozwiniętym z bardzo dobrymi osiągnięciami w sporcie młodzieżowym, nadszedł najwyższy czas, aby podjąć działania mające na celu zagwarantowanie naszym wychowankom możliwości dalszego rozwoju w naszych klubach. W aktualnej sytuacji taką pomocą może być zatrudnienie zawodnika w jednym z powiatowych zakładów pracy (prywatnych bądź państwowych). Jednym z rozwiązań może być objęcie patronatem danej dyscypliny sportu przez dobrze prosperującą firmę, w zamian firma będzie reklamowana przez dobre wyniki sportowe uzyskane przez zawodników. Władze miasta, powiatu oraz całe społeczeństwo wałeckie winno być zainteresowane, aby można było chodzić na stojące na wysokim poziomie sportowe widowiska i aby w prasie, radiu i telewizji było głośno o sukcesach sportowców. Jedyną osobą w mieście, która jest zdolna skupić wokół siebie grupę biznesmenów chcących wspomóc powiatowy sport jest Starosta, który winien powołać Radę ds. Sportu. IX. Rozwój sportu wyczynowego Zgodnie ze strategią polskiego sportu opracowaną przez MENiS podstawową jednostkę organizacyjną w polskim sporcie kwalifikowanym jest klub sportowy ze swymi sekcjami.

20 Proponuje się, aby tworzyć kluby jedno sekcyjne, które są tańsze w utrzymaniu i są skierowane na szkolenie w konkretnej dyscyplinie sportu. Podstawą dofinansowania klubów ze środków samorządowych winien być między innymi rankingowy system oceny ich działalności. System taki jest obecnie prowadzony przez Polską Konfederację Sportu w odniesieniu do szkolenia młodzieży. Jest on jednak w miarę obiektywny jedynie w odniesieniu do poszczególnych dyscyplin sportu. Nie uwzględnia on jednak najistotniejszego elementu jakim jest ocena skuteczności szkolenia młodzieży w klubach. W strategii Powiatu Wałeckiego dotyczącej rozwoju sportu wyczynowego należy się skoncentrować na postawieniu w najbliższych 3 5 latach na rozwój tych dyscyplin sportu, które: - cieszą się dużą popularnością w naszym mieście, są widowiskowe, - posiadają dobrą bazę, sprawdzoną kadrę szkoleniową i wypróbowanych działaczy, - mają bardzo dobre wyniki w szkoleniu dzieci i młodzieży, co zapewnia stabilizację organizacyjną i szkoleniową danej dyscypliny sportu. Na dzień dzisiejszy do takich dyscyplin możemy zaliczyć: a) piłka nożna widowiskowa i popularna dyscyplina letnia. Najliczniej uprawiana, spora liczba trenerów i działaczy, tradycje i spora ilość klubów, b) koszykówka męska widowiskowa dyscyplina halowa dobra baza, wybitni szkoleniowcy, duże tradycje, najlepsza skuteczność naborowa, oddani działacze, spora popularność wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, c) judo, karate dyscyplina indywidualna, d) siatkówka męska, damska, halowa i plażowa, bardzo dobre wyniki i bardzo dobre szkolenie. Rosnąca z roku na rok popularność, e) lekkoatletyka damska oraz męska Drugą grupą dyscyplin, które są uprawiane w naszym mieście proponujemy zaliczyć do tzw. dyscyplin młodzieżowych perspektywicznych. Dyscypliny te będą dalej wspierane przez miasto na dotychczasowym poziomie i w miarę poczynionych postępów i stabilnej sytuacji finansowej mogą stać się również wiodącymi. Należy do nich: - koszykówka żeńska, - kajakarstwo, - wioślarstwo, - pływanie, - piłka ręczna, - boks,

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022"

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022" Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 5

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej

Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce komisja techniczna komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Warszawa 2013 2 Unifikacja Organizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Najlepsze praktyki sponsoringu sportowego Korzyści wizerunkowe i komunikacyjne dla firm Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy Jakie zmiany czekają polski

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Poznań, styczeń 2013 1 2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 Strategia promocji miasta KIELCE na lata 2006 2010 przygotowana n a zlecenie Urzędu M i asta Kielce Poznań 2005 SPIS TREŚCI: Wstęp... 4 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/94/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiego i gmin powiatu sępoleńskiego Cele i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE UE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

WYTYCZNE UE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Bruksela, 10 października 2008 r. WYTYCZNE UE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie Czwarty projekt skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

The sport s mega event impact on the economy: the case of Euro 2012 staged in Poland

The sport s mega event impact on the economy: the case of Euro 2012 staged in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive The sport s mega event impact on the economy: the case of Euro 2012 staged in Poland Ewa Olik Politechnika Gdańska 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/58009/

Bardziej szczegółowo