SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę materiałów instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV. 2. Wykonanie okablowania, montaż urządzeń i uruchomienie systemu CCTV zgodnie z obowiązującymi normatywami oraz niniejszym dokumentem. 3. Przeszkolenie użytkowników w zakresie zarządzania, obsługi i eksploatacji systemu CCTV. 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Podstawa i zakres opracowania. Podstawę wykonania niniejszej dokumentacji stanowią: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Polska Norma PN-EN :2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 1: Wymagania systemowe Polska Norma PN-EN :2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5-1: Transmisja wideo - Ogólne wymagania eksploatacyjne Polska Norma PN-EN :2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania wizja lokalna w obiekcie oraz analiza potrzeb Zarządcy obiektu koncepcja systemu monitoringu wizyjnego CCTV. Niniejsze opracowanie dotyczy realizacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz instalacji teletechnicznych niezbędnych do prawidłowego działania systemu. 3. Ogólna charakterystyka obiektu. Osiedle mieszkaniowe Wilanowska należące do GTBS, ma charakter mieszkalny i przeznaczone jest do zamieszkania przez najemców mieszkań. Na terenie obiektu znajduje się dziewięć budynków z czego dwa posiadają dodatkowe części oznaczone na rysunku 10A oraz 4A. Teren obiektu nie jest ogrodzony. Na terenie obiektu znajdują się budynki: 1) budynek nr 2A budynek administracyjny. W budynku tym znajdują się pomieszczenia biurowe, pomieszczenia zarządu i ZPR (zbiorczy punkt 1/12

2 rejestracji) i zamontować szafę dystrybucyjną 19. 2) budynek nr 2 budynek mieszkalny, w części biurowy. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej. W pomieszczeniu nadzoru Straży Miejskiej zaplanowano montaż stanowiska podglądu zdarzeń CCTV. 3) budynki nr 4, 5, 6, 7, 8,10,12 budynki mieszkalne, podpiwniczone z garażami w części piwnicznej. Ponadto na terenie obiektu znajdują się place zabaw dla dzieci oraz parkingi dla mieszkańców. W budynku nr 2A obecnie jest eksploatowany system CCTV analogowy. Również w budynku 2 eksploatowany jest system CCTV, jednakże systemy te nie będą częścią nowopowstałego systemu i nie powinny być brane pod uwagę. 4. Struktura teletechniczna obecnie istniejąca w obiekcie. W budynku nr 2A obecnie jest eksploatowany system CCTV oraz system SSWiN. Obecnie eksploatowany system CCTV zabezpiecza jedynie budynek 2A. System rejestracji obecnego systemu CCTV nie spełnia wymagań Zarządcy i nie może być rozszerzany o kolejne punkty kamerowe. Nowy system rejestracji zainstalowany zostanie w tym samym pomieszczeniu co stary system, jednakże niezależnie od starego systemu. Na terenie obiektu istnieje kanalizacja teletechniczna umożliwiająca wykonanie połączeń sieciowych pomiędzy budynkami, na potrzeby instalacji CCTV w każdym z budynków wyprowadzone zostały po 2 światłowody jednomodowe, do których, przez odpowiednie konwertery i switche, podłączone zostaną kamery. Światłowody ze wszystkich budynków schodzą się w serwerowni, w której umieszczony zostanie system rejestracji. 5. Wymagania funkcjonalne CCTV. System monitoringu wizyjnego stanowi I etap realizacji systemu CCTV i musi składać się, co najmniej z: - sieci strukturalnej (nowoutworzonej) zapewniającej wydajność, która pozwoli na docelową rozbudowę systemu bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń w kolejnych etapach - 42 kamer megapikselowych z transmisja poprzez dedykowana siec TCP/IP, rozmieszczonych zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową - serwera z min. 2 letnia gwarancja następnego dnia roboczego w miejscu instalacji wraz z macierzą RAID zapewniającą zapis z wszystkich kamer przez okres 14 dni, (zakłada się rozbudowę systemu do 50 kamer) - oprogramowania serwer/klient umożliwiającego realizacje założonych w poniższym 2/12

3 opracowaniu funkcjonalności, oraz obsługę docelowej ilości kamer bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń rejestrujących w kolejnych etapach - stanowiska wizualizacji umieszczonego w pomieszczeniu operatora wskazanym przez Zarządcę, wyposażonego, w co najmniej 1 monitor LCD - zasilaczy UPS zapewniających nieprzerwane działanie przez czas, co najmniej 15 min. w przypadku braku zasilania Wszystkie elementy systemu musza być objęte min 2 letnia gwarancja. Do wszystkich oferowanych elementów systemu należy dołączyć karty katalogowe. Wykonawca musi w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy uzgodnić z przedstawicielem inwestora projekt wykonawczy uwzględniający wszystkie elementy systemu. System CCTV na osiedlu Wilanowska stanowi większą część systemu monitoringu wizyjnego CCTV rozbudowującego się osiedla. Docelowo ma być możliwe zdalne, centralne zarządzanie systemem CCTV zainstalowanym we wszystkich budynkach. Dlatego też bardzo istotnym jest by wdrażany w obiektach system umożliwiał dalszą rozbudowę oraz pozwalał na zdalne zarządzanie z jednego punktu centralnego, połączonego siecią teleinformatyczną. Mając na uwadze ilość punktów kamerowych w obiekcie, a także długości tras teletechnicznych jak i charakter obiektu i związane z tym zagrożenia, system CCTV, przede wszystkim w części, do której dostęp jest z ulicy, musi wykazywać odporność na akty sabotażu, wandalizmu, dlatego też okablowanie w części od ziemi do wysokości 3m powinno być prowadzone w osłonie zapewniającej ochronę przed wandalizmem. Z uwagi na strukturę teletechniczną przewidziano wykonanie systemu w oparciu o jeden serwer rejestrujący zainstalowany w budynku 2a połączony z budynkami za pomocą światłowodów. Serwer wraz z patchpanelem, konwerterami i switchem zarządzalnym powinny być zainstalowane w nowej szafie typu RACK w serwerowni budynku 2a. Wszystkie budynki osiedla objęte będą jednym spójnym systemem CCTV pracującym w sieci komputerowej, co pozwoli na zdalne zarządzanie (podgląd zdarzeń, odtwarzanie nagrań sterowanie podglądem z punktów kamerowych) w miejscu wskazanym przez Zarządcę. Podstawowe wymagania stawiane projektowanemu CCTV: a) czas rejestracji zdarzeń minimum 14 dni, zapis automatyczny, nadpisywanie najstarszych nagrań w przypadku zapełnienia dysków, b) hierarchia uprawnień użytkowników systemu CCTV tylko podgląd bieżących zdarzeń, zarządzanie pełnym systemem autoryzacja użytkownika, 3/12

4 c) możliwość utworzenia stanowiska dostępu do CCTV w dowolnym budynku za pomocą stanowiska komputerowego i sieci komputerowej, z możliwością sterowania funkcjami elementów systemu, d) w budynku nr 2 na stanowisku operatora za pomocą stanowiska komputerowego PC powinien być możliwy dostęp do wszystkich punktów kamerowych (podgląd na żywo) z możliwością zdalnego odtwarzania nagranego materiału, e) projektowany system CCTV musi umożliwiać rozbudowę w miarę przyszłych potrzeb Zarządcy o kamery IP, których rejestracja odbywać się będzie na stanowisku komputerowym w budynku nr 2a. 6. CCTV oraz rozmieszczenie punktów kamerowych. Na załączonych rysunkach pokazano rozmieszczenie punktów kamerowych, oraz lokalizację punktów, w których znajdują się zakończenia światłowodów, w których zainstalowane powinny zostać szafka Rack, konwertery ze switchem POE do komunikacji i zasilania kamer. Wykaz załączonych rysunków: rys. 1/B : Szkic Plan sytuacyjny obiektu, Rozmieszczenie elementów CCTV na terenie obiektu 6.1 Budynek nr 2 Urządzenia sieciowe, konwerter światłowodowy, switch POE, należy zainstalować w pomieszczeniu magazynowo-technicznym wskazanym przez Zarządcę w piwnicy budynku. W pomieszczeniu należy zamontować szafę rack 19 zapewniającą instalację w/w urządzeń oraz w przyszłości instalację urządzenia typu UPS do podtrzymania pracy kamer. Do tego pomieszczenia będą schodzić się wszystkie połączenia kablowe z budynku. Instalację w budynku należy wykonać po uzgodnieniu trasy z Zarządcą budynków w korytach lub rurkach PCV. Do każdego punktu kamerowego przewidziano doprowadzenie jednego przewodu UTP. W pomieszczeniu operatora wskazanym przez Zarządcę należy zainstalować stanowisko komputerowe PC z monitorem (monitorami) wg wskazania, służące do podglądu zdarzeń CCTV (podgląd na żywo) ze wszystkich kamer zainstalowanych na obiekcie. Stanowisko operatora powinno być połączone bezpośrednio z nowopowstałą siecią komputerową stworzoną wyłącznie na potrzeby systemu CCTV. Kamery powinny być zamontowane na wysokości 2 piętra nad wejściem do klatek, jak zaznaczono na rysunku. 4/12

5 6.2 Budynek nr 4, 5, 7, 8, 10, 12, 4A, 10A Urządzenia sieciowe, konwerter światłowodowy, switch POE, należy zainstalować w pomieszczeniu magazynowo-technicznym, wskazanym przez Zarządcę w piwnicy budynku. Do tego pomieszczenia będą schodzić się wszystkie połączenia kablowe z budynku. Instalację w budynku należy wykonać w korytkach instalacyjnych PCV lub rurkach PCV. W pomieszczeniu należy zamontować szafę rack 19 zapewniającą instalację w/w urządzeń oraz w przyszłości instalację urządzenia typu UPS do podtrzymania pracy kamer. Do tego pomieszczenia będą schodzić się wszystkie połączenia kablowe z budynku. Instalację w budynku należy wykonać po uzgodnieniu trasy z Zarządcą budynków w korytach lub rurkach PCV. Do każdego punktu kamerowego przewidziano doprowadzenie jednego przewodu UTP. Kamery powinny być zamontowane na wysokości 1 piętra na zewnętrznej konstrukcji balkonów na wysokości posadzki pierwszego piętra. Kamery o wąskim kącie obserwacji przeznaczone do obserwacji wjazdów zainstalować na wysokości posadzki 2 piętra. 6.3 Budynek nr 6 Szafę rack należy zainstalować w pomieszczeniu magazynowo-technicznym, wskazanym przez Zarządcę w piwnicy budynku. Do tego pomieszczenia będą schodzić się wszystkie połączenia kablowe z budynku. Do szafy należy wprowadzić światłowody. W budynku 6 na dzień dzisiejszy nie przewiduje się punktów kamerowych. 6.4 Budynek nr 2A Urządzenia sieciowe, konwerter światłowodowy, switch POE, należy zainstalować w pomieszczeniu magazynowo-technicznym, wskazanym przez Zarządcę w piwnicy budynku. Do tego pomieszczenia będą schodzić się wszystkie połączenia kablowe z budynku. Instalację w budynku należy wykonać w korytkach instalacyjnych PCV lub rurkach PCV. W pomieszczeniu należy zamontować szafę rack 19 zapewniającą instalację w/w urządzeń oraz w przyszłości instalację urządzenia typu UPS do podtrzymania pracy kamer. Do tego pomieszczenia będą schodzić się wszystkie połączenia kablowe z budynku. Instalację w budynku należy wykonać po uzgodnieniu trasy z Zarządcą budynków w korytach lub rurkach PCV. Do każdego punktu kamerowego przewidziano doprowadzenie jednego przewodu UTP. W pomieszczeniu serwera wskazanym przez Zarządcę należy zainstalować szafę 19, w której znajdą się patchpanel, switch oraz konwertery światłowodowe, urządzenie podtrzymujące pracę serwera UPS oraz serwer. 5/12

6 7. Specyfikacja techniczna wymaganych urządzeń CCTV. Opis przedmiotu zamówienia został wykonany w oparciu o technologie IP, nie dopuszcza się zmiany technologii. Dopuszcza się zastosowanie jakichkolwiek urządzeń, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie niższych niż wymienione w niniejszej dokumentacji, umożliwiających zachowanie funkcjonalności oraz jakości systemu CCTV określonej w Opisie przedmiotu zamówienia. 7.1 Minimalne parametry serwera 1) Płyta główna: jednoprocesorowa, min, 32GB RAM (4 złącza DIMM), 3xPCI-e, 1xPCI 32b. 2) Karta graficzna: zintegrowana z płytą. 3) Karta sieciowa: zintegrowana z płytą 2 x 1GbE, 4) Obudowa: Obudowa 4U (R1200W 1+1) 24x Hot-swap SAS/SATA 5) Procesor: min. Intel Xeon X3450 6) Pamięć operacyjna: 2x4096MB 1333MHz DDR3 ECC, 7) Dysk twardy: 24x HDD SATA Raid Edition przeznaczonych do pracy w układzie RAID z przeznaczeniem do pracy ciągłej, każdy o pojemności min. 2 TB, 8) Kontroler RAID: kontroler SAS/SATA RAID 0,1,5,6,10,50, MB, 9) Bateria: moduł bateryjny podtrzymujący pamięć cache kontrolera RAID, 10) System operacyjny: OEM Windows 7 Professional PL 64-bit 7.2 Minimalne parametry stacji klienckiej (Do obsługi systemu przewidziano stację operatorską zainstalowaną w pomieszczeniu wskazanym przez Zarządcę w budynku 2): 1) Płyta główna: dwuprocesorowa, min. 192GB RAM, 2xPCI-E 2.0 x16, 1xPCI E x4, 3xPCI. 2) Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą HD Audio 3) Karta graficzna: 2x Quadro FX MB, 4) Karta sieciowa: zintegrowana z płytą 2 x 10/100/1000, 5) Obudowa: Obudowa Tower 4U 865W 6) Procesor: min. 2x Intel Xeon E5620 7) Pamięć operacyjna: 2x 4096MB DDR3 ECC, 8) Napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW, 9) Dysk twardy: 1TB SATA RAID Edition, 10) Kontroler RAID: zintegrowany kontroler SATA RAID 0,1,5,10, 11) System operacyjny: OEM Windows 7 Professional PL 64-bit 12) Wysokiej klasy monitor LCD z podświetleniem LED, min. przekątna obrazu 24 lub 40, 42, rozdzielczość FullHD 1920x1080, min. jasność 250cd/m2, min. czas reakcji 2ms, kontrast dynamiczny :1 (ACR), kontrast typowy 1000:1, wejścia: DVI, HDMI i D-Sub, 7.2 Oprogramowanie wizyjne IP System bezpieczeństwa wizyjnego powinien zapewnić zapis obrazu z wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie. Ponadto powinien umożliwić obserwację wybranych obrazów w centralnym punkcie ochrony budynku, z wykorzystaniem funkcji ściany monitorowej (monitor wall) wykorzystywanej do ręcznej aktywacji wyświetlania obrazów w trybie rzeczywistym na wybranych monitorach lub częściach ściany. Całą instalację należy wykonać w technologii 6/12

7 IP w systemie modułowym umożliwiającym dowolne skalowanie, bazującej na architekturze klient-serwer. Szeroka gama własności i uprawnień wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, które będą przyporządkowane poszczególnym użytkownikom lub ich grupom. Przy każdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego zostanie automatycznie załadowany profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych. Dla każdej z kamer indywidualnie zostaną skonfigurowane parametry obrazu takie jak: rozdzielczość, rodzaj kompresji, poziom kompresji, prędkość zapisu oraz przestrzeń dyskowa przydzielona w dla każdej kamery oddzielnie. Pozwoli to na zapis wybranych kamer umieszczonych w ważnych punktach obiektu z okresem znacznie dłuższym od pozostałych. W przypadku wykrycia alarmu dla danej kamery odpowiadający jej schemat wizualizacji zostanie automatycznie zmieniony ze zminimalizowanego trybu domyślnego do trybu alarmowego w celu realizacji zapisu i wyświetlenia akcji alarmowej z najwyższymi możliwymi wartościami rozdzielczości, jakości i prędkości zapisu. Parametry: - Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, rożnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego - Zapis 3500 obrazów/ sek. dla pojedynczego serwera - Aplikacja 64-bit - Obsługę systemów wieloprocesorowych - Obsługa klastrów pracy awaryjnej w środowisku Windows Server Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu - Intuicyjny interfejs użytkownika - Zdalną obsługę podłączonych urządzeń - Dostęp z dowolnego miejsca na świecie - Tryb wielomonitorowy - Równoległą wizualizację dowolnej liczby kamer - Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map - Ściana monitorowa - rozszerzenie programowe wykorzystywane do ręcznej aktywacji wyświetlania obrazów w trybie rzeczywistym na wybranych monitorach lub częściach ściany monitorowej. - Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania, obsługi map i przycisków itp. - Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z rożnymi prędkościami dla rożnych użytkowników - Powiadomienie alarmowe przez / SMS / OPC / SNMP - Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) wykorzystywana są do łatwej i szybkiej integracji alarmów pochodzących z innych systemów - Obsługa jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku 7/12

8 - Tworzenie wirtualnych przycisków umożliwiających sterowanie wyjściami w kamerach i zewnętrznych modułach I/O, oraz wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych - Integracja map, na których aktywne elementy systemu wyświetlane są w formie ikon możliwych do wybrania przez jednokrotne kliknięcie myszy, a w przypadku pojawienia się alarmu obiekt zostaje oznaczony kolorem czerwonym - Możliwość dowolnego rozmieszczania na mapach: kamer, wejść oraz wyjść alarmowych, przycisków wirtualnych - Płynne skalowanie wielkości obiektów nanoszonych na mapy, oraz płynna regulacja kąta ich ustawienia (360 o ) - Możliwość wykrywania ruchu w obrazie - Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach - Pełna obsługa wejść oraz wyjść alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach. - Możliwość implementacji technologii inteligentnych czujników - Możliwość definiowania obchodu strażników - Otwarty interfejs dla szerokiej gamy różnorakich aplikacji - Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców - Oprogramowanie serwerowe współpracujące w rożnymi platformami systemowymi - Integracja z systemami innych producentów dzięki zastosowaniu komunikacji OPC lub dedykowanych modułów oprogramowania oraz wizualizacja obrazu i zdarzeń alarmowych - Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia, w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń - Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w przypadku pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy zewnętrznych urządzeń takich jak interkomy czy elektrozawory. - Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczących autoryzacji - Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora - Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3D Urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem zapewnia jednoczesny zapis, podgląd na żywo oraz przeszukiwanie archiwum zapisanego wcześniej materiału wideo. 7.3 Podstawowe parametry techniczne punktów kamerowych Dokonując doboru parametrów kamer kierowano się głównie potrzebami wskazanymi przez Zarządcę obiektu oraz parametrami technicznymi urządzeń. Ważnym czynnikiem decydującym o doborze kamer stanowił również pobór mocy urządzeń, co ma zdecydowany wpływ na koszt wykonania i eksploatacji systemu zasilania. 8/12

9 7.3.1 Zewnętrzny punkt kamerowy - megapiskelowa kamera tulejowa z IR dzien/noc o wysokiej czułości Rozdzielczość obrazu 3 megapiksele (min. 2040x1530) - Maksymalna prędkość 15kl/s przy pełnej rozdzielczości, przy niższych 25kl/s - Minimalne oświetlenie (czułość) bez doświetlacza IR - 0,07 lux przy F1,2; 50IRE Dwa niezależne strumienie wideo Wbudowany obiektyw zapewniający obraz o kącie patrzenia między 72 a 78 stopni - Zasilanie 12 VDC oraz 48V PoE - Kompresja H.264 oraz MJPEG, z regulacją pasma dla każdego strumienia z funkcjami CBR i VBR. - Kamery muszą posiadać funkcje detekcji ruchu oraz rozbudowane opcje harmonogramu do zapisu oraz wykrywania ruchu. Kamery powinny posiadać funkcję WDR (Wide Dynamic Range) - Funkcja dzień/noc z mechanicznie przesuwanym filtrem podczerwieni, z możliwością regulacji progu przełączenia. - Zdalna aktualizacja firmware'u, zgrywanie i wgrywanie ustawień oraz dostęp do dziennika zdarzeń z poziomu przeglądarki internetowej. - Możliwość ręcznego rozpoczęcia nagrywania na lokalny dysk twardy w komputerze. - Obudowa tulejowa o klasie szczelności IP66 z wbudowanym promiennikiem podczerwieni o zasięgu 30 m. - Zakres temperatur pracy od minimum -30 do minimum +60 stopni Celsjusza Kamera zewnętrzna w obudowie, kolorowa (dzien/noc) o bardzo wysokiej czułości Rozdzielczość obrazu 2 megapiksele (min. 1920x1080) - Prędkość 15kl/s przy pełnej rozdzielczości, przy niższych do 30kl/s - Minimalne oświetlenie (czułość) bez doświetlacza IR - 0,025 lux przy F1,2; 50IRE Dwa niezależne strumienie wideo - Zasilanie 12 VDC lub 48V PoE - Kompresja H.264, MPEG-4 i MJPEG, z regulacją pasma dla każdego strumienia z funkcjami CBR i VBR. - Kamery muszą posiadać funkcje detekcji ruchu oraz rozbudowane opcje harmonogramu do zapisu oraz wykrywania ruchu. - Kamery powinny posiadać funkcję WDR (Wide Dynamic Range) lub inną równoważną funkcję szerokiej dynamiki - Kamery powinny posiadać funkcję poprawy jakości widzenia we mgle i smogu - Kamery powinny posiadać funkcję zwiększenia dynamiki oraz uwydatniania obrazu - Funkcja dzień/noc z mechanicznie przesuwanym filtrem podczerwieni, z 9/12

10 możliwością regulacji progu przełączenia. - Zdalna aktualizacja firmware u, zgrywanie i wgrywanie ustawień oraz dostęp do dziennika zdarzeń z poziomu przeglądarki internetowej. - Możliwość ręcznego rozpoczęcia nagrywania na lokalny dysk twardy w komputerze. - Zakres temperatur pracy od minimum -30 do minimum +60 stopni Celsjusza (po zastosowaniu odpowiedniej obudowy) Obiektywy - Dedykowane do zastosowań w kamerach megapikselowych - Ogniskowa 5-50mm jasność, co najmniej F1,6 - Zakres temperatur pracy od minimum-30 do minimum +50 stopni Celsjusza (po zastosowaniu odpowiedniej obudowy) Obudowy - Dedykowane do zastosowań w warunkach zewnętrznych - Szyba o wysokiej jakości o wysokiej przepuszczalności światła - Wyposażone w grzałkę i wentylator - Wandaloodporna obudowa - Wandaloodporna szyba przednia o grubości min 5mm - Min 3 przepusty kablowych - Klasa szczelności IP67 - Uchwyt z ukrytym torem kablowym 7.4 Podstawowe parametry urządzeń sieciowych Switch Do utworzenia sieci LAN na potrzeby CCTV Zamawiający wymaga minimum 8 portowego przełącznika Gigabit Ethernet z dwoma portami światłowodowymi. 1) Zgodność ze standardami - ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu - ACL bazujący na adresach MAC - ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP - IEEE 802.1x - Network Login - RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - SSL - Secure Sockets Layer - MD5 - ACL bazujący na sieciach VLAN - ACL bazujący na Diffserv (DSCP) - ACL bazujący na protokole 802.1p - SSH v.1 - Secure Shall ver. 1 - SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 - IEEE BaseT - IEEE 802.3u - 100BaseTX - IEEE 802.3x - Flow Control - auto MDI/MDI-X - half/full duplex - IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) - DSCP - DiffServ Code Point - IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol 10/12

11 - IEEE 802.1D - Spanning Tree - IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree - IEEE 802.1p Priority - IEEE 802.1Q - Virtual LANs - IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) - IGMP - Internet Group Management Protocol - TFTP - Trivial File Transfer Protocol - Jumbo frame support - BOOTP - BOOTstrap Protocol - Broadcast Storm Control - GVRP - Group VLAN Registration Protocol - IEEE 802.3ab BaseT - IEEE 802.3z BaseSX/LX - PVE - Private VLAN Edge - IEEE 802.3af - Power over Ethernet - LLDP - Link Layer Discovery Protocol - LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery - CDP - Cisco Discovery Protocol - MLDv6 2) Porty Minimum osiem portów (8) 10/100/1000 Mbps z auto wykrywaniem + 2 porty Gigabit SFP uplinks 3) Wydajność Forwarding modes: Store-and-forward Pasmo: 20 Gbps full duplex Algorytm przełączania store-and-forward Bufor pamięci: 16 MB Rozmiar tablicy adresów MAC: ) Dodatkowe informacje test okablowania miedzianego z poziomu przełącznika PoE (7.5W na 8 portach lub 15.4W na 4 portach i 7.5W na pozostałych 4) Portowy zarządzalny switch światłowodowy do montażu przy serwerze Switch zgodny ze switchami na budynkach porty Gigabit SFP + 4 współdzielone porty 10/100/1000 RJ-45 - obsługiwane standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP) - Pojemność przełączania: 144 Gbps - Algrytmy enkrypcji: TLS 1.0, SSL Protokół zarządzania zdalnego: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, 11/12

12 Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI - Parametry: Layer 3 switching, wsparcie BOOTP, wsparcie ARP, wsparcie VLAN, IGMP snooping, traffic shaping, wsparcie DiffServ, WRR queuing, store and forward, wsparcie IPv6, sflow, wsparcie STP, wsparcie RSTP, wsparcie MSTP, Quality of Service (QoS), DHCP server, MLD snooping, wsparcie IPv4, DHCP relay, LACP, wsparcie GVRP, CoS 7.5 Zasilacze UPS Parametry zasilacza w budynkach ze switchami POE - 400W obciążenie ciągłe, 460W dla 3 minut, 600W dla 10 sekund - prawdziwa sinusoida (THD <3.0%) - 230Vac, 50Hz (Factory setting) Zabezpieczenia: - przeciążenie, odwrotne podłączenie akumulatora, wyłączenie przy niskim napięciu akumulatora, Alarm niskiego stanu akumulatora - akumulator minimum 20Ah/12V Parametry zasilacza UPS przy serwerze W obciążenie ciągłe - prawdziwa sinusoida (THD <3.0%) - 230Vac, 50Hz Zabezpieczenia: - przeciążenie, odwrotne podłączenie akumulatora, wyłączenie przy niskim napięciu akumulatora, Alarm niskiego stanu akumulatora - akumulator minimum 200Ah/12V Załączniki: rys. 1 : Szkic Plan sytuacyjny obiektu, Rozmieszczenie elementów CCTV na terenie obiektu 12/12

13

14 numer kamery typ kamery rozdzielczość miejsce montażu wysokość montażu ilość klatek 1 stała 2 balkon 2p ok 7m 10 2 stała 3 elewacja budynku 1p ok 4,5m 6 3 stała 3 elewacja budynku 1p ok 4,5m 6 4 brak brak stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 7 brak stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 9 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 10 brak stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 12 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 13 stała 2 balkon 2p ok 7m stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 15 brak stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 17 stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 18 brak stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 20 stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 21 stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 22 brak stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 24 stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 25 stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 26 stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 27 stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 28 brak brak stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 31 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 32 brak

15 33 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 34 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 35 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 36 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 37 brak brak stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 40 brak stała 3 elewacja klatki 1p ok 4,5m 6 42 brak stała 3 elewacja klatki 1p ok 4,5m 6 44 stała 3 elewacja klatki 1p ok 4,5m 6 45 stała 3 elewacja klatki 1p ok 4,5m 6 46 stała 3 elewacja klatki 1p ok 4,5m 6 47 stała 2 elewacja 2p ok 7m stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 49 stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 50 stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 51 stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 52 stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 53 stała 2 balkon 2p ok 7m stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6

16 obiektyw maksymalna przepustowość (Mb/s) moc pobierana przez kamerę (W) 5-50mm mm

17 5-50mm mm

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę materiałów instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej IPCCTV w siedzibie Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU (tabele do wypełnienia przez Wykonawcę)

OPIS WYBRANYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU (tabele do wypełnienia przez Wykonawcę) DAG.26.21.2014 Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu Nazwa i adres Wykonawcy: OPIS WYBRANYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Zarządzanie wirtualnymi sieciami lokalnymi DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ/ Załącznik nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej IPCCTV w siedzibie Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2.

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2. Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c 1. Kamera zewnętrzna typu Bullet 2 MP Wymagane parametry kamer typu Bullet 2 MP Parametry proponowanego Spełnienie 1. urządzenia CMOS

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2120F-I Cena : 548,00 zł (netto) 674,04 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Lp. Opis urządzenia Ilość Urządzenie proponowane Cena Wartość 1 Rejestrator IP: cyfrowy, sieciowy rejestrator wizji i dźwięku, obsługa do 16 kamer, rozdzielczość min 3M (2048x1536),

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna kamer: Kamera typ 1: Obudowa : Efektywność pikseli: Czułość: kopułkowa, wandaloodporna 1/2,7'' CMOS 1920x1080 (2 Mpix) 0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność DA/MB/-232 232-10/14 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia 1. Urządzenie sieciowe (3 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: Parametr Charakterystyka Obudowa 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej,

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Część I 2 3 Drukarka przenośna z akumulatorem Format papieru A4 Druk atramentowy Masa do 2,5 kg Zasilana z sieci 230V i z własnego akumulatora Podłączenie do komputera przez port USB 2.0 Współpraca z systemem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Część I Lp. KALKULACJA CENY OFERTY Część I Przedmiot zamówienia Jedn. Ilość miary jedn. Drukarka przenośna z akumulatorem Format papieru A4 Druk atramentowy Masa do 2,5 kg Zasilana z sieci 230V i z własnego akumulatora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE Wysokowydajny przełącznik Power over Ethernet Gigabit Ethernet Oszczędność, elastyczność i wysoka przepustowość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 108/PNE/DOT/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System dostępu bezprzewodowego WiFi wraz z tabletami stanowią zintegrowany system obsługi pacjenta w każdym pomieszczeniu bloku łóżkowego

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Plac Wolności 17, Poznań. Zsynchronizowanego systemu Audio-Video

Budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Plac Wolności 17, Poznań. Zsynchronizowanego systemu Audio-Video Obiekt: Budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Plac Wolności 17, Poznań Inwestor: Wielkopolski Urząd Wojewódzki Tytuł opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Zsynchronizowanego systemu Audio-Video Numer

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Załącznik nr 4 do oferty Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń monitoringu wizyjnego dla 4 obiektów Nadleśnictwa. I. Siedziba Nadleśnictwa Jawor

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1 Serwer - (Ilość: 4 szt.).... sztuk:.. Lp. : Minimalna wartość: 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB ECC 3. Płyta główna HDD 5. Napęd optyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Dane szczegółowe - system monitoringu ADM. I. Informacje ogólne

Dane szczegółowe - system monitoringu ADM. I. Informacje ogólne I. Informacje ogólne Monitoring CCTV będzie obejmował wszystkie budynki, będące siedzibami Spółki, czyli: 1. Śniadeckich 1 (Siedziba Główna- SG) 2. Paderewskiego 15 - (Dział Egzekucji -ZEG) 3. Techników

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP Rozwiązanie klasy telecom dla sieci szkieletowych w przedsiębiorstwach oraz centrów danych PLANET WGSW-50040 jest montowalnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo