PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, Rzeszów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów"

Transkrypt

1 FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa Wykonawstwo robót budowlanych Produkcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjonowanie kruszyw Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami Radomsko, ul. 11 Listopada 11d/15 tel./fax: (044) tel. kom.: (+48) Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY nr Egzemplarz Obiekt Adres Zawartość ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA NA POTRZEBY CZYNNOŚCI PROCESOWYCH I SALI WIDZEŃ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE UL. ZAŁĘSKA 76 UL. ZAŁĘSKA 76, RZESZÓW DZ. NR EW. 270/13, OBRĘB 220, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: RZESZÓW TOM IVa Projekt branżowy: branża elektryczna Instalacja Telewizji Dozorowej. Instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych. PROJEKT ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Branża Elektryczna Projektant Data Podpis II 2014

2 OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 poz. 414 z późniejszymi zmianami) Praca projektowa p.t. rozbudowa budynku więzienno- usługowego o pomieszczenia na potrzeby czynności procesowych i sali widzeń w zakładzie karnym w Rzeszowie ul. Załęska 76 jest sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszelkie odstępstwa od rozwiązań typowych przyjętych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniają projektanta od odpowiedzialności prawnej z tytułu skutku wynikłego z dokonanej zmiany. Projektant:

3 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Strona tytułowa. 2. Spis zawartości projektu. 3. Oświadczenie. 4. Uprawnienia budowlane i wpis do ŁOIIB. 5. Opis techniczny. SPIS RYSUNKÓW Rysunek nr 1 rzut parteru rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji, Rysunek nr 2 rzut I piętra rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji, Rysunek nr 3 rzut II piętra rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji, Rysunek nr 4 - schemat rozwinięty. 1. Opis techniczny 1.2 Instalacja systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP oraz oddymiania klatek schodowych. W istniejącej wartowni znajduje się centrala POLON 4900 do której należy podłączyć elementy nowoprojektowanej instalacji. W projektowanym pawilonie system przeciwpożarowy obejmuje pomieszczenie magazynu, klatkę schodową oraz korytarze. Elementami instalacji SAP są: optyczne czujki dymu DOR-4046, ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001MH, sygnalizator akustyczny SAL 4001 oraz system sterujący oddymianiem klatek schodowych. Okablowanie instalacji SAP należy wykonać podtynkowo przewodami niepalnymi. Przewody należy układać ze szczególną dbałością o zapobieganie uszkodzeń mechanicznych gdyż może to spowodować nieprawidłową pracę systemu. Zaprojektowano doprowadzenie linii dozorowej do istniejącej centralki.

4 Oddymianie klatek schodowych zostało wykonane poprzez zamontowanie klapy oddymiającej na dachu budynku. Napowietrzanie wykonane jest przez drzwi na wejściu do klatki schodowej. Klapa dymowa oraz drzwi muszą spełniać wymagania dotyczące urządzeń przeciwpożarowych. Muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty o spełnianiu obowiązujących norm. Ponadto musza one współpracować z istniejącym systemem POLON W celu wykonania instalacji oddymiania klatki schodowej projektuje się zabudowę dodatkowego elementu sterującego UCS Należy go zainstalować w pomieszczeniu 0,25 na parterze w zaznaczonym miejscu. Elementami uruchamiającymi oddymianie będą ręczne przyciski oddymiania PO-61,a ponadto uruchomienie oddymiania będzie odbywało się poprzez odebranie sygnału z centrali POLON W tym celu Centralę UCS-6000 należy wyposażyć w odpowiedni moduł umożliwiający otrzymywanie sygnału z centrali. Po zainstalowaniu i podłączeniu instalacji do centralki należy ją przeprogramować tak aby mogła sterować i odbierać sygnały z projektowanych elementów. Zestawienie materiałów L.p. Nazwa j.m. Ilość 1 Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001 MH Szt. 6 2 Sygnalizator akustyczny SAL 4001 Szt. 3 3 Ręczny przycisk oddymiania PO 61 Szt. 2 4 Centrala sterująca UCS-6000 Szt. 1 5 Siłowniki do klapy dymowej Kpl. 1 6 Mechanizm otwierania drzwi Kpl. 1 7 Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mb Optyczna czujka dymu DOR-4046 szt 8 9 Kabel żelowany XzTKMXpw 2x2x0,8mm mb 150

5 1.3 Instalacja telewizji dozorowej. System CCTV obejmuje klatki schodowe, korytarze oraz pomieszczenia w których będą przebywać osadzeni oraz jest oddzielną siecią fizyczną od sieci informatycznej. Charakterystyczne cechy platformy CCTV IP. umożliwia przyszłe rozszerzanie swoich funkcjonalności poprzez dodawanie nowych funkcji analizy obrazu system zatem może być budowany modułowo, przez dodawanie kolejnych elementów w miarę powstawania nowych potrzeb, współpracuje zarówno z kamerami analogowymi jak i kamerami IP różnych producentów, nie wymaga specjalnie dedykowanych sobie rozwiązań sprzętowych, ma zegar i kalendarz, przy pomocy których jest możliwa konfiguracja swobodnie wybranej funkcji analizy obrazu, w dowolny sposób, odrębnie dla każdego dnia tygodnia, dla każdego urządzenia oddzielnie lub dla grupy urządzeń jest to bardzo istotna możliwość z perspektywy różnych potrzeb w tych samych miejscach obiektu w zależności od pory dnia lub tygodnia, ma możliwość tworzenia bazy danych zdarzeń, umożliwia przeszukiwanie bazy zdarzeń na podstawie indywidualnie wybranych parametrów, np. według tablic rejestracyjnych pojazdów, twarzy ludzkich czy jakiejkolwiek reguły modułu we wskazanej przez operatora cenzurze czasowej, umożliwia tworzenie makr i procedur postępowania, realizowanych przez system automatycznie w przypadku zaistnienia zdefiniowanego zdarzenia, ma funkcjonalność automatycznego zapobiegania zmiany kąta widzenia kamery lub pola widzenia kamery,

6 umożliwia swobodne nadawanie przez administratora systemu hierarchicznych uprawnień każdej osobie lub grupom osób korzystających z systemu, pozwala na dowolną konfigurację wyświetlanego obrazu z kamer, pracę z zestawami wielomonitorowymi, monitorami wielkoformatowymi, ścianami wideo, ma funkcjonalność opcjonalnego wyposażenia wybranej kamery w następujące moduły: detekcja przekroczenia wirtualnego muru, detekcja przekroczenia wieloelementowego wirtualnego muru, detekcja pozostawienia lub zabrania przedmiotu w określonym obszarze zainteresowania, detekcja przebywania osoby bądź osób na danym obszarze ponad wyznaczony czas, detekcja pojawienia się obiektu w obszarze zainteresowania, detekcja tworzenia się tłumu, detekcja rozdzielenia się obiektu, ma możliwość nałożenia wielopoziomowych map nadzorowanego obszaru obiektu sportowego i umieszczenia na tych mapach punktów kamerowych, ponadto wybranie przez użytkownika ikony danej kamery będzie powodować automatyczne uzyskanie obrazu z danej kamery, ma funkcjonalność detekcji ruchu przydzielanej wybranym kamerom z możliwością regulacji progu czułości w nielimitowanych obszarach pola widzenia urządzenia, może dostosowywać strumienie wideo pomiędzy serwerem a klientem do istniejącego między nimi dostępnego pasma transmisji. Dodatkowo system powinien umożliwiać: dowolne ustawienie pozycji i rozmiaru wyświetlanego obrazu z kamery wideo, nadawanie nazw wybranych przez użytkownika systemu poszczególnym źródłom sygnału wideo, przeszukiwanie zarejestrowanych materiałów wideo, z podziałem na źródła sygnału i z uwzględnieniem kalendarza w zadanych przez użytkownika przedziałach czasowych,

7 współpracę z systemami kontroli dostępu, systemami sygnalizacji włamania i napadu oraz innymi systemami sygnalizacji zagrożeń, transmisję danych wizyjnych przy użyciu protokołu TCP/IP, przeszukiwanie nagranego materiału na podstawie funkcjonalności analityki dodanej post factum oznacza to, że istnieje możliwość dodania do obrazu z kamery niewyposażonej w chwili rejestracji w wybraną funkcję analizy obrazu danej funkcjonalności analitycznej i filtracji tego materiału z uwzględnieniem nadanej funkcji, tzw. migrację funkcjonalności wewnątrz systemu oznacza to, iż dana funkcjonalność analityki obrazu nie jest przypisana na stałe do konkretnej kamery i w zależności od potrzeby może być dodawana do wybranej przez użytkownika kamery bądź grupy kamer ta możliwość wynika z bardzo istotnej cechy całego systemu, która nie wymaga posiadania specjalizowanych kamer do dodania do nich funkcji analitycznych, wyposażanie danej kamery w więcej niż jedną funkcjonalność analityczną np. ta sama kamera ma możliwość realizowania funkcji biometryki twarzy w czasie trwania imprezy masowej, a po jej zakończeniu realizowania funkcjonalności analizy obrazu. Istnieje także możliwość wyposażania wybranej kamery w wybrane funkcjonalności analityczne realizowane jednocześnie. System powinien zostać wyposażony w mechanizm tworzenia dedykowanych procedur postępowania, które są automatycznie realizowane w przypadku zaistnienia określonego rodzaju zdarzenia. Dzięki temu platforma zapewnia skuteczną detekcję i nadzór obiektu lub obszaru eliminując błędy popełnione przez obsługę, przy zagwarantowaniu osiągnięcia najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Analityka Video Platforma CCTV musi umożliwiać opcjonalnie wyposażenie w moduły zaawansowanej analityki zdarzeń w tym pojawiających się i znikających obiektów (np. w celu ułatwienia identyfikacji kradzieży broni, noża),

8 Moduł zaawansowanej analityki zdarzeń inteligentna analiza video Algorytmy modułu wyodrębniają obiekty z obrazu wideo i klasyfikują je według różnych kategorii. System pozwala użytkownikowi tworzyć reguły, których naruszenie powoduje alarm (zdarzenie). Reaguje w czasie rzeczywistym m.in. na takie zdarzenia, jak: naruszenie przez obiekt określonego obszaru, nietypowe zachowanie osoby, pozostawienie lub też zabranie przedmiotu. Dla każdej kamery można ustawić do 5 reguł (detekcja przekroczenia wirtualnego muru, detekcja pozostawienia/zabrania przedmiotu, detekcja rozdzielenia obiektu, detekcja wejścia w obszar zainteresowania, detekcja tworzenia się tłumu, detekcja przebywania w danym obszarze ponad wyznaczony czas), co w połączeniu z funkcją obsługi zdarzeń i programowanymi makropoleceniami daje wiele możliwości reakcji na potencjalne zagrożenie. Wszystkie elementy instalacji muszą być nowe i muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. Rozmieszczenie kamer zostało przedstawione na planach sytuacyjnych. Zasilanie kamer zostało wykonane w technice PoE. Parametry cyfrowych kamer wewnętrznych powinny być nie gorsze niż: Kamera IP 2 Megapiseli Przetwornik obrazu 1/2.7 in. progressive scan 1080p CMOS Efektywna liczba pikseli (1920x1080) Skanowanie progresywne Podwójne strumieniowanie np.: H.264+MJPEG Obsługiwane rozdzielczości 1080p (1920x1080); 720p (1280x720); 1024x768; 800x600; D1 (720x480); CIF (352x240) Kompresja wideo H.264 MP (ISO/IEC ); MJPEG Minimalne oświetlenie 0.6 lux color, 0.2lux Prędkość migawki 1 ~ 1/10000 s Typ obiektywu DC auto iris, manual zoom, focus Obiektyw mm, F1.2 Rotacja flip, mirror, 90 and 180 rotate Detekcja ruchu (10 stref) Maski prywatności: 5

9 Dźwięk : 2 oddzielne kanały do rejestracji Kodowanie audio: G.711, 8kHz, A-LAW, _-Law, 64 kbit/s; G.726, 8kHz, 40 kbit/s Pamięć Micro SD card, 32 GB Sieć interfejs TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, NTP, PPPoE, UPnP, IGMP SNMP, 802.1x, HTTPS and IPv4/v6 Poziomy hasła: użytkownika i administratora Obsługiwane przeglądarki Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari Konta użytkowników 20 Warunki środowiskowe: temperatura pracy -10 C to +50 C; wilgotność względna 10-90% Zasilanie 12VDC/ 24VAC/ 802.3af Power-over-Ethernet Konstrukcja wandaloodporna Parametry cyfrowej kamery zewnętrznej: Kamera IP 2 Megapikseli Przetwornik obrazu 1/2.7 progressive scan CMOS Efektywna liczba pikseli 1920(H) x 1080(V) Minimalne oświetlenie 0.6lux colour, 0.2lux (b/w), F1.2 Prędkość migawki 1-1/10000 sec Cyfrowe spowolnienie 1 ~ 1/15 sec Obiektyw typu C/CS Kompensacja tylnego światła zoom cyfrowy Redukcja szumów 2D/3D Detekcja ruchu 10 użytkowników definiowanych; maskowanie; regulowany poziom detekcji, czułość i przedział czasu Maski prywatności Powiadamiania o zdarzeniach HTTP, FTP, SMTP Sieć Interfejs 10/100 Ethernet (RJ-45) Protokoły IPv4/v6, TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802.1x, QoS, ONVIF Poziomy hasła: użytkownika i

10 administratora; Obsługiwane przeglądarki Internet Explorer (6.0 +), Chrome, Firefox, Safari, Konta użytkowników 20 Liczba strumieni wideo 2x H.264 lub 2x H.264/MJPEG Obsługiwane rozdzielczości 1080p (1920x1080); 720p (1280x720); 1024x768; 800x600; D1 (720x480); CIF (352x240) Maksymalna liczba klatek na sekundę: Stream 1: H p30, H p15, H p30, MJPEG p30; Stream 2: H.264- D1 30fps, MJPEG- D1 30fps, H p15, MJPEG- 1080p15, H p30, H p30, MJPEG- 720p30 Dwukierunkowe audio G.711, 8kHz, A-LAW, 64 Kb / s, G.726, 8kHz, 40 kbit / s Port szeregowy RS485 Protokoły Pelco-D, Pelco-P Pamięć microsd 32GB Warunki środowiskowe : temperatura pracy -10 C do +50 C; wilgotność względna 10-90% Zasilanie DC12VAC/24VDC/PoE Serwer do zapisu danych umieszczony zostanie w pomieszczeniu serwera przy monitoringu. Powinien on spełniać określone warunki oraz charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: Sieciowy rejestrator danych wideo z wykorzystaniem Raid (8HD) Przegrody dyskowe 8 dysków twardych po 2TB każdy (łącznie 16TB) Karta RAID Wewnętrzny kontroler sprzętu RAID SATA II - Multi-Lane Konfiguracja RAID Konfiguracje PCI Express x1, x4, x8, PCI Express w standardzie co najmniej 1.1. Serial ATA 2.6 Interfejs dysku twardego SATA o przepustowości co najmniej 3GB/s Procesor INTEL XEON z pamięcią RAM ECC, rozbudowa do min. 128GB Parametry sieciowe Gigabit 1000 Gbit/s w oparciu o okablowanie miedziane. Nagrywarka BLUE RAY Rozmiar 2U/19-calowy montaż w Rack Przód Przedni włącznik zasilania; przycisk reset oraz 2 złącza USB2.0 System operacyjny Windows 7 Professional

11 Zasilacz PSU redundantny Mysz USB Miniaturowa klawiatura USB Parametry jakie powinna spełniać stacja operatorska: Serwer bazujący na Intelu, cyfrowy serwer monitoringu Wyposażony w jeden dysk minimum 250MB Karta RAID: wewnętrzny kontroler sprzętu RAID SATA II Multi-Lane Konfiguracja RAID: Niski profil obudowy, 2 portowa konfiguracja Interfejs dysku twardego: SATA 3GB/s - 3,5-calowa standard wewnętrznego montażu Procesor x86 64 bit z technologią HT i 8 Mb Cache przetwarzający co najmniej 85 Gflopsów na sekundę Parametry sieciowe: Gigabit (10/100/1000 Gbit / s) Nagrywarka DVD RW Rozmiar: 4U/19-calowy montaż w Rack Przód: Przedni włącznik zasilania; przycisk reset oraz 2 złącza USB2.0 System operacyjny Windows 7 Professional Zasilacz: 600W PSU, redundantny Mysz USB Miniaturowa klawiatura USB Integracja systemowa. Elementy systemu CCTV zostaną połączone z systemem SMS budynku i będą stanowić jego część. Posiada określone zdarzenia w systemie, np. detekcja ruchu, znikanie obiektu, powoduje automatyczną reakcję systemu (powiadomienie operatora, rozpoczęcie nagrywania, zmiana trybu nagrywania, rozpoczęcie transmisji strumienia wideo z określonej kamery, itp.). Scenariusze takie mogą być w prosty sposób rozwijane i zmieniane przez użytkownika systemu. W celu integracji systemów projektuje się przewód F-YAY 50x2x0,8 ekranowany między istniejącą wartownią a pomieszczeniem monitoringu oraz kabel światłowodowy SM uniwersalny

12 U-DQ(ZN)BH, 12J (6x2), 4.0kN. Kable należy prowadzić z wykorzystaniem projektowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w budynku w korytach kablowych oraz szachtach teletechnicznych. Po przeprowadzeniu kabla 50-cio parowego kabel z dwóch stron należy zakończyć w łączówkach LSA 10 par. Łączówki należy umieścić w gniezdnikach. Kable światłowodowe mają być terminowane w światłowodowych panelach krosowych LC duplex o wysokości montażowej 1U Monitor LED 32 : PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU Format ekranu monitora: panoramiczny Przekątna ekranu: 32 cali Wielkość plamki: mm mm Technologia podświetlenia: LED Obsługa technologii 3D: Nie Matryca "błyszcząca" (glare): Nie Nakładka dotykowa na ekran: Nie Zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli Widoczny obszar ekranu: 698 x 393 mm Częstotliwość poziomego: Częstotliwość pionowego: Czas reakcji matrycy: Jasność: odchylania khz odchylenia Hz 8 ms 350 cd/m2 Kontrast: 5000:01:00 Kąt widzenia poziomy: 178 stopni Kąt widzenia pionowy: 178 stopni Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln Regulacja cyfrowa (OSD): Tak Głośniki: Tak Ilość wbudowanych głośników: 2 szt.

13 Moc głośnika: Mikrofon: Złącza wejściowe: Pozostałe złącza: 10 Wat Nie 15-stykowe D-Sub DVI-D HDMI CVBS 1 x wejście Component (3 x RCA) 1 x wejście audio (stereo mini-jack) 1 x wyjście audio (stereo mini-jack) 1 x RJ-45 (LAN) 1 x serial (RS232C) 1 x wyjście serial (RS232) 1 x USB 2.0 Wejście audio LR (2 x RCA) Wbudowany hub USB: Nie Karta sieciowa (LAN): Tak Łączność WLAN: Nie Zintegrowana kamera: Nie Czytnik kart pamięci: Nie Wbudowany zasilacz: Tak Pobór mocy (praca/spoczynek): 94/- Wat Możliwość pochylenia panela Nie (tilt): Regulacja wysokości monitora Nie (height adjustment): Obrotowa podstawa monitora Nie (swivel): Panel obrotowy (pivot): Nie Montaż na ścianie (VESA): 200 x 200 mm Szerokość: 736 mm Wysokość: mm

14 Głębokość: Masa netto: Dodatkowe informacje: 93.5 mm 6.3 kg Wbudowany Media Player Czas reakcji matrycy: 8ms (gray-to-gray) Monitor LED 50 : Model 460MX-3(460FP-3) Panel Rozmiar 50" Typ S-PVA( B-DID) Rozdzielczość 1920*1080 (16:9) Rozmiar plamki(mm) (H) * (V) Obszar aktywny(mm) (H) x (V) Jasność(Typ.) 450cd/m2 Kontrast 3000:1 Kąt widzenia(h/v) 178/178 Czas reakcji(g-to-g) 8ms Liczba kolorów 8 bit M Gama kolorów 72% Wyświetlacz Dynamiczna C / R 10000:1 H-Częstotliwość odświeżania 30kHz ~ 81kHz V-Częstotliwość odświeżania 56Hz ~ 85Hz Maksymalna częstotliwość 148.5MHz piksela Połączenia INPUT RGB Analog D-SUB, DVI- D, Display Port VIDEO CVBS, HDMI1,HDMI2, Component(D-sub 15pin) AUDIO RCA(L/R), Stereo mini

15 Jack OUTPUT RGB N/A VIDEO N/A AUDIO Stereo mini Jack Power Out 5V (for SBB) REGULACJA ZEWNĘTRZNA RJ45, RS232C(in/out) CZUJNIK ZEWNĘTRZNY N/A Zasilanie Typ Wewnętrzne Power Supply AC V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz Pobór mocy Max[W/h] 260 Typical[W/h] 233 BTU(Max) 886,6 Tryb uśpienia mniej niż 2 W Tryb wyłączenia mniej niż 1W Specyfikacja Wymiary (mm) Monitor 1102 X 658 X mechaniczna Opakowanie 1220 X 780 X 310 Waga (kg) Monitor 22,8 Opakowanie 29,8 Otwory VESA 600*400mm Szyba zabezpieczająca Opcja Podstawka Foot Stand(opcja) Typ odtwarzacza SIM (Slide in Module ) multimedialnego Szerokość ramki (mm) 40 Obsługa Temp pracy 0 ~ 40 Wilgotność 10~80% Funkcje Kluczowe Ekonomia i Niezawodność

16 Specjalne Wykrywanie błędów lampy, Anti Retention, czujnik temperatury, RS232C/RJ45 MDC, Wbudowany głośnik (5W + 5W), Plug and Play (DDC2B), PIP / PBP, Video Wall (10x10), Pivot wyświetlacz, przycisk blokady, Smart Scheduling, Inteligentne F / W Update Certyfikaty Bezpieczeństwa UL (USA) : UL CSA (Canada) : CSA C22.2 No TUV (Germany) : EN NEMKO (Norway) : EN KC (Korea) : K CCC (China) : GB PSB (Singapore) : IEC GOST (Russia) : IEC , EN55022 SIQ (Slovenia) : IEC , EN55022 PCBC (Poland) : IEC , EN55022 NOM (Mexico) : NOM- 019-SCFI-1993

17 IRAM (Argentina) :IEC SASO (Saudi Arabia) : IEC EMC FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class B CE (Europe) EN55022, EN55024 VCCI (Japan) V-3 (CISPR22) KCC (Korea) :KN22, KN24 BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Australia) : AS/NZS3548 (CISPR22) CCC(China) :GB , GB Accessories Dołączone Quick Setup Guide, Warranty Card, Application CD, D-Sub cable, Power Cord, Remote Controller, Batteries

18 Odtwarzacz multimedialny Opcja Podstawka STN-L3255D Uchwyt WMN5770D Specjalne CML500D(ceiling mount), STN-520WE(welcome Board) CPU N/A N/B S/B GPU FDM/HDD/SSD Memory Ethernet Połączenia USB Wyjścia Inne Monitor LED 40 : PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU Format ekranu monitora: Przekątna ekranu: Wielkość plamki: Technologia podświetlenia: Obsługa technologii 3D: Matryca panoramiczny 40 cali mm mm LED Nie Nie

19 "błyszcząca" (glare): Nakładka dotykowa Nie na ekran: Zalecana 1920 x 1080 pikseli rozdzielczość obrazu: Widoczny obszar 886 x 498 mm ekranu: Częstotliwość khz odchylania poziomego: Częstotliwość Hz odchylenia pionowego: Czas reakcji 8 ms matrycy: Jasność: 350 cd/m2 Kontrast: 5000:01:00 Kąt widzenia 178 stopni poziomy: Kąt widzenia 178 stopni pionowy: Liczba 16,7 mln wyświetlanych kolorów: Regulacja cyfrowa Tak (OSD): Głośniki: Tak Ilość wbudowanych 2 szt. głośników: Moc głośnika: 10 Wat Mikrofon: Nie

20 Złącza wejściowe: Pozostałe złącza: 15-stykowe D-Sub DVI-D HDMI CVBS 1 x wejście Component (3 x RCA) 1 x wejście audio (stereo mini-jack) 1 x wyjście audio (stereo mini-jack) Wbudowany hub USB: Karta sieciowa (LAN): Łączność WLAN: Zintegrowana kamera: Czytnik kart pamięci: Wbudowany zasilacz: Pobór mocy (praca/spoczynek): Możliwość pochylenia panela (tilt): Regulacja wysokości monitora (height 1 x RJ-45 (LAN) 1 x serial (RS232C) 1 x wyjście serial (RS232) 1 x USB 2.0 Wejście audio LR (2 x RCA) Nie Tak Nie Nie Nie Tak 119/- Wat Nie Nie

21 adjustment): Obrotowa podstawa monitora (swivel): Panel obrotowy (pivot): Montaż na ścianie (VESA): Szerokość: Wysokość: Głębokość: Masa netto: Dodatkowe informacje: Nie Nie 200 x 200 mm mm 541 mm 93.5 mm 9.3 kg Wbudowany Media Player Czas reakcji matrycy: 8ms (gray-togray) Zestawienie materiałów pod system CCTV L.p. Typ Nazwa j.m. ilość 1 GCI-K1586V IP kamera kopułkowa- wandaloodporna, 2 Szt. 30 MP Full HD VF, 3~9mm Mzoom ICR WDR IR 23 LED 2 S BC820 Kamera sieciowa 1/2.7"CMOS, D&N z ICR, Szt. 4 Rozdzielczość 1080p/720p, H.264/MJPEG, Zasilanie PoE, 12VDC / 24VAC 3 SYV4.3x2.8SA- Obiektyw do kamer 3 Mpix, 1/3" Szt. 4 SA2 12mm, AI ( DC ) 4 SHEK30K1Y000B Obudowa zew. 300mm z daszkiem i grzałką Szt. 230VAC wraz z uchwytem 4

22 5 VNVH-1500S NVH-2508S Jednostka operatora w obudowie 4U/19" Kpl. 2 Serwer DIVA Szt. 3 7 V DIVA-P-BASE Licencja podstawowa Szt. 3 8 V DIVA-P-VCH Licencja dla kanału wizyjnego Szt V DIVA-P-FAILO Licencja dla redundancji Szt V DIVA-P-CLC Licencja kliencka dla serwera Szt VDIVA-P- IPROTECT Licencja dla iprotect Szt V DIVA-P- Licencja dla Commend Szt. 2 COMMEND 13 V V Monitor 32" o parametrach jak wyżej Szt Monitor 50 o parametrach jak wyżej Szt Monitor 40 o parametrach jak wyżej Szt VNVH-GBLAN Karta sieciowa ( Karta sieciowa 100/1000 Base-T do serwerów NVH-X5XX ) Szt V PWB Uniwersalny uchwyt ścienny Szt Głośniki tubowe zewnętrzne 30W zasilane PoE Szt SG300-28MP Cisco SG300-28MP 28-port Gigabit PoE+ max. 15,4W per port 20 MGBLX1 Gigabit Ethernet LX Mini-GBIC SFP Transceiver Szt. 3 Szt Szafa serwerowa C&C, 42U, Kpl /1000/2150, z perforowanymi drzwiami i osłoną tylną, osłonami bocznymi pełnymi Cokół 800x1000, wys. 120mm (z Kpl. 1 przeciwwagą) Listwa uziemiająca Szt Zaślepka wypełniająca, dachowopodłogowa Szt. 1 z filtrem

23 Zestaw montażowy 50x(śruba M6, Szt. 1 podkładka, nakrętka) 26 P1-S1224L1-SN Panel SecurityNET 19'' 1U z gniazdami Szt. 1 12xLC/PC dx, 24 pigtaili SM 27 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów Szt BC5ENB Moduł MMC RJ45 BC kat. 6 UTP Szt Panel porządkujący C&C 19"/1U Szt Półka ruchoma 19", 700mm (pełna) Szt Listwa zasilająca 19" 8x230V z Szt. 2 wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniowym 32 BC5ENBPAN48 Panel rozdzielczy 48xRJ45 BC kat 2U UTP Szt Magazyn VOICE 19"/1U 6 łączówek (3 x 2) Szt LSA-PLUS łączówka przełączna 2/10 z nadrukiem Szt L1-OAL Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex Szt. 6 dł. 1m 36 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat.5e 100MHz LSZH m VG4001M Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.5e 1m Szt VG4005M Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.5e 5m Szt Przewód F-YAY 50x2x0,8 ekranowany mb Kabel światłowodowy SM uniwersalny U- mb 250 DQ(ZN)BH, 12J (6x2), 4.0kN Łączówka LSA 10 par szt Gniezdnik LSA na 5 łączówek 10par kpl 2

24 Datenblatt Cisco Switches der Serie 300 Cisco Small Business Benutzerfreundliche Managed Switches mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis Um sich in wettbewerbsintensiven Märkten behaupten zu können, müssen kleine und mittlere Unternehmen ihre Investitionen sorgfältig planen. So müssen Investitionen in eine neue Technologie einen möglichst großen Mehrwert für das Unternehmen bedeuten. Zugleich müssen alle Mitarbeiter schnell und zuverlässig auf die Business-Anwendungen und Informationen zugreifen können, die sie benötigen. Jede Minute, in der ein Mitarbeiter auf den Start einer Anwendung warten muss, die nicht reagiert, jede Minute, in der Ihr Netzwerk nicht verfügbar ist, beeinflusst Ihr Geschäftsergebnis. Die Wichtigkeit eines stabilen und zuverlässigen Unternehmensnetzwerks wächst mit jedem neuen Mitarbeiter und jeder neuen Anwendung im Unternehmen sowie mit der Komplexität des Netzwerks. Wenn Ihr Unternehmen neue erweiterte Sicherheits- und Switching-Funktionen benötigt und echter Mehrwert höchste Priorität für Sie hat, dann sollten Sie auf die neueste Generation der Cisco Small Business Managed Switches setzen: die Cisco Serie 300. Cisco Switches der Serie 300 Die Cisco Serie 300 bietet als Bestandteil des Cisco Small Business-Netzwerkportfolios kostengünstige Managed Switches, die ein solides Netzwerkfundament für Ihr Unternehmen schaffen. Diese Switches bieten alle Funktionen, die Sie benötigen, um die Verfügbarkeit Ihrer geschäftskritischen Anwendungen zu erhöhen, vertrauliche Informationen zu schützen und die Netzwerkbandbreite zu optimieren, damit Informationen und Anwendungen effektiver bereitgestellt werden können. Die Lösungen der Cisco Serie 300 sind nicht nur einfach einzurichten und zu verwenden, sondern auch die ideale Kombination aus Kosteneffizienz, Performance und Funktionalität speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Ihre Mitarbeiter arbeiten effizienter und können besser miteinander interagieren. Die Cisco Serie 300 ist ein umfassendes Portfolio aus Managed Ethernet Switches mit fester Konfiguration. Mit 8 bis 48 Fast-Ethernet-Ports (mit 2 oder 4 Uplink-Ports) und 10 bis 52 Gigabit-Ethernet- Ports bieten diese Switches optimale Flexibilität für ein ideales Netzwerk in diesem Segment. Anders als andere Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen, die Managed Switching-Funktionen nur bei den teuersten Modellen bieten, unterstützen alle Cisco Switches der Serie 300 erweiterte Funktionen für das Sicherheitsmanagement und Netzwerkfeatures, die Sie für hochwertige Daten-, Sprach-, Sicherheits- und Wireless-Technologien benötigen. Gleichzeitig zeichnen sich diese Switches durch eine einfache Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 1 von 20

25 Datenblatt Bereitstellung und Konfiguration aus. So können Sie alle Vorteile von Managed Switching-Services nutzen, die Ihr Unternehmen benötigt. Geschäftliche Anwendungen Unabhängig davon, ob Sie ein grundlegendes Hochleistungsnetzwerk zur Verbindung der PCs Ihrer Mitarbeiter benötigen oder eine Lösung zur Bereitstellung von Daten-, Sprach- und Video-Services suchen, die Cisco Serie 300 erfüllt Ihre Anforderungen. Mögliche Bereitstellungsszenarien: Sichere Desktop-Verbindungen: Die Cisco Switches der Serie 300 verbinden die Mitarbeiter in kleinen und mittleren Unternehmen einfach und sicher miteinander und mit allen Servern, Druckern und anderen Geräten. Leistungsstarke und zuverlässige Verbindungen ermöglichen dabei eine schnellere Datenübertragung und Datenverarbeitung, minimieren Netzwerkausfallzeiten und sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeiter stets vernetzt und produktiv bleiben. Sichere Wireless-Netzwerkanbindung: Dank der erweiterten Sicherheitsfunktionen, Power over Ethernet, Auto Smartports, QoS, VLAN- und Zugangskontrollfunktionen bilden die Cisco Switches der Serie 300 die perfekte Basis zur Erweiterung eines Netzwerks für kleine und mittlere Unternehmen um Wireless-Funktionen der Business-Klasse. Unified Communications: Die Cisco Serie 300 stellt als Managed Switching-Lösung sowohl die Leistung als auch die erweiterten Funktionen für das Datenverkehrsmanagement bereit, die Sie benötigen, um alle Kommunikationsfunktionen und Daten über ein zentrales Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Cisco bietet ein vollständiges Produktportfolio für IP-Telefonie und andere Unified Communications-Lösungen, die speziell auf die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten sind. Die Cisco Switches der Serie 300 wurden umfassend getestet, um die vollständige Kompatibilität sowie eine einfache Integration mit diesen und anderen Produkten zu gewährleisten. So können kleine und mittlere Unternehmen mühelos eine umfassende Komplettlösung einrichten. Hochsichere Gast-Anbindungen: Mit den Cisco Switches der Serie 300 können Sie eine Vielzahl von sicheren Netzwerkverbindungen für Gäste bereitstellen. Dies ist sehr nützlich für Hotels, Büros und in allen anderen öffentlichen Bereichen, in denen sich Gastbenutzer aufhalten. Dank leistungsfähiger und einfach konfigurierbarer Funktionen für Sicherheit und Datenverkehrssegmentierung können Sie wichtigen Datenverkehr Ihres Unternehmens von Gast-Services trennen oder die Gast- Netzwerksitzungen untereinander separieren. Funktionen und Vorteile Die Cisco Switches der Serie 300 bieten hohe Sicherheit und Leistung, Datenverkehrsmanagement und andere Funktionen optimiert, angepasst und erschwinglich für kleine und mittlere Unternehmen. Die Cisco Serie 300 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: Hohe Leistung und Zuverlässigkeit: Die Cisco Switches der Serie 300 wurden umfassend getestet, um die hohe Verfügbarkeit und Leistung bieten zu können, die Sie von einem Cisco Switch erwarten. Langsame Datentransfers und schwerfällige Netzwerke gehören der Vergangenheit an. Zudem stellen Sie die Verfügbarkeit Ihrer geschäftskritischen Anwendungen sicher und beugen kostspieligen Ausfallzeiten vor. Als Managed Switching-Lösung sorgt die Cisco Serie 300 darüber hinaus für die Flexibilität, die für Management und Priorisierung von bandbreitenintensivem Datenverkehr z. B. von Sprachanwendungen erforderlich ist. So können Sie Ihren Mitarbeitern modernste Kommunikationsund Produktivitätslösungen zur Verfügung stellen, ohne dass die Leistung anderer Business- Anwendungen beeinträchtigt wird Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 2 von 20

26 Datenblatt Schnelle und einfache Einrichtung und Konfiguration: Die Cisco Switches der Serie 300 zeichnen sich durch eine einfache Bedienung und Verwaltung aus sowohl für die kleinen und mittleren Unternehmen, die diese nutzen, als auch für die Partner, die die Kunden betreuen. Die integrierte Software für das Gerätemanagement bietet eine intuitive webbasierte Benutzeroberfläche, die Einrichtung, Sicherheit und Quality of Service-Datenverkehrspriorisierung stark vereinfacht. So können selbst Benutzer ohne umfassende IT-Kenntnisse den Switch in nur wenigen Minuten konfigurieren. Das Cisco FindIT Network Discovery Utility erkennt Cisco Geräte im Netzwerk und zeigt über eine einfache Symbolleiste im Webbrowser die wichtigsten Informationen wie Seriennummer und IP-Adresse an, um die Konfiguration und Bereitstellung von Cisco Small Business-Produkten zu erleichtern. Weitere Informationen sowie einen Download-Link finden Sie unter Diese Switches verwenden Cisco Discovery Protocol und Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED), um automatisch alle an das Netzwerk angeschlossenen Geräte zu erkennen. Daraufhin konfigurieren sie sich automatisch selbst für die entsprechende Verbindung und weisen den Geräten die richtigen Sprach- VLAN- oder QoS-Parameter zu. Für erweiterte Funktionalität und direkte Steuerung unterstützen die Switches Smartport-Rollen. Diese konfigurieren die Ports abhängig vom angeschlossenen Gerätetyp entsprechend Best Practices von Cisco und getesteten Konfigurationen mit bestimmten Stufen von Sicherheit, QoS und Verfügbarkeit. Die Auto Smartports-Funktion wendet die von den Smartport-Rollen bereitgestellten Informationen entsprechend den über CDP oder LLDP-MED gefundenen Geräten automatisch auf den Port an. Dies ermöglicht Bereitstellungen ohne Benutzereingriffe. Die Cisco Serie 300 ist für die Bereitstellung ohne Kommandozeile konzipiert. Für Benutzer, die eine textbasierte Konfiguration bevorzugen, steht jedoch Cisco Textview zur Verfügung. Die Kombination dieser Funktionen sorgt für eine erhebliche Zeitersparnis bei Bereitstellung, Management und Fehlerbehebung des Netzwerks. Hohe Sicherheit: Die Cisco Switches der Serie 300 bieten umfassende Sicherheit und Kontrolle zum Schutz des Netzwerks vor nicht autorisierten Benutzern. Zu den erweiterten Sicherheitsfunktionen gehören: Integrierte Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Management-Daten, die zum und vom Switch gesendet werden, sowie zur Verschlüsselung der Netzwerkkommunikation. Zugangskontrolllisten für Zugriffsbeschränkungen in sensiblen Netzwerkbereichen und zum Schutz vor nicht autorisierten Benutzern und Netzwerkangriffen. Gast-VLANs zur Bereitstellung von Internetverbindungen für Gastbenutzer bei gleichzeitiger Isolierung von geschäftskritischen Anwendungen vom Gast-Datenverkehr. Erweiterte Netzwerksicherheitsanwendungen wie IEEE 802.1X-Portsicherheit sorgen für strikte Zugangsbeschränkungen zu bestimmten Netzwerksegmenten. Die webbasierte Authentifizierung bietet eine konsistente Schnittstelle für die Authentifizierung aller Arten von Hostgeräten und Betriebssystemen ohne dass IEEE 802.1X-Clients auf jedem Endgerät implementiert werden müssen. Zugriffskontrolllisten und Port-Betrieb auf Zeitbasis schränken den Netzwerkzugriff zu vorab festgelegten Uhrzeiten ein, beispielsweise zu Geschäftszeiten. Sicherheitsmechanismen wie Bridge Protocol Data Unit (BPDU)-Guard und Storm Control für Broadcast-, Multicast- und unbekannten Unicast-Datenverkehr schützen das Netzwerk vor ungültigen Konfigurationen und böswilligen Angriffen. Secure Core Technology (SCT) stellt sicher, dass der Switch Management- und Protokolldatenverkehr unabhängig vom Volumen des empfangenen Verkehrs empfängt und verarbeitet Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 3 von 20

27 Datenblatt Erweiterte Abwehrmechanismen wie Dynamische ARP-Inspektion (DAI), IP Source Guard und Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Snooping erkennen und blockieren gezielte Netzwerkangriffe. Kombinationen dieser Protokolle werden auch als IPMB (IP-MAC-Portbindung) bezeichnet. IPv6 First-Hop-Sicherheit erweitert den intelligenten Schutz vor Bedrohungen auf IPv6. Die umfassende Sicherheits-Suite bietet mithilfe von ND-Inspektion, RA Guard, DHCPv6 Guard und einer Integritätsprüfung der Nachbarbindung einzigartigen Schutz vor einer breiten Palette von Adressen-Spoofing- und Man-in-the-Middle-Angriffen in IPv6-Netzwerken. Die Verhinderung von Denial of Service (DoS)-Angriffen maximiert die Netzwerkbetriebszeit im Fall eines Angriffs. Management-Sitzungen werden mit Radius, TACACS+ und lokaler Datenbankauthentifizierung geschützt und durch die Verwendung von SSL, SSH und SNMPv3 gesichert. Power over Ethernet: Die Cisco Switches der Serie 300 sind mit bis zu 48 PoE-Ports für Fast- oder Gigabit-Ethernet verfügbar. So wird die Bereitstellung fortschrittlicher Technologien wie IP-Telefonie, Wireless-LAN und IP-Videoüberwachung vereinfacht, da Netzwerkendgeräte über das Ethernet-Kabel verbunden und mit Strom versorgt werden können. Separate Stromversorgungen für IP-Telefone oder Wireless Access Points sind damit überflüssig. Moderne Kommunikationstechnologien können so schneller und kostengünstiger implementiert werden. Einige Modelle unterstützen IEEE 802.3af PoE und IEEE 802.3at PoE+, andere nur IEEE 802.3af PoE. Unterstützung von IP-Telefonen: Die Cisco Switches der Serie 300 priorisieren mithilfe von intelligenten QoS-Funktionen verzögerungsempfindliche Services wie Sprach- und Videoanwendungen, vereinfachen die Bereitstellung von Unified Communications und stellen eine konsistente Netzwerkleistung für alle Services sicher. So können Sie beispielsweise dank der automatischen Sprach-VLAN-Funktion jedes IP-Telefon (auch Geräte von Drittanbietern) an Ihr IP- Telefonnetzwerk anschließen und sofort verwenden. Der Switch konfiguriert das Gerät automatisch mit den richtigen VLAN- und QoS-Parametern, um den Sprachdatenverkehr zu priorisieren. Netzwerkweite automatische Bereitstellung von Sprachanwendungen: Dank der Kombination aus CDP, LLDP-MED, Auto Smartports und dem nur bei Cisco verfügbaren, zum Patent angemeldeten Voice Services Discovery Protocol (VSDP) lässt sich ein End-to-End-Sprachnetzwerk dynamisch bereitstellen. Die Switches im Netzwerk werden automatisch zu einem einzelnen Sprach-VLAN mit gemeinsamen QoS-Parametern kombiniert und geben diese an die Telefone an den Ports weiter, an denen sie erkannt wurden. So können Sie beispielsweise dank der automatischen Sprach-VLAN- Funktion jedes IP-Telefon (auch Geräte von Drittanbietern) an Ihr IP-Telefonnetzwerk anschließen und sofort verwenden. Der Switch konfiguriert das Gerät automatisch mit den richtigen VLAN- und QoS- Parametern, um den Sprachdatenverkehr zu priorisieren. Erweitertes Netzwerkmanagement: Die Cisco Managed Switches der Serie 300 bieten zahlreiche erweiterte Funktionen zum Steuern des Datenverkehrs im Netzwerk. Die Funktionen umfassen: Statisches Routing/Layer-3-Switching zwischen VLANs: Diese Funktion ermöglicht die Segmentierung des Netzwerks in Arbeitsgruppen sowie die Kommunikation über VLANs, ohne dass die Anwendungsleistung beeinträchtigt wird. So kann das interne Routing über die Switches abgewickelt und der Router für den externen Verkehr und Sicherheitsfunktionen verwendet werden. Dies sorgt für eine deutliche Effizienzsteigerung im Netzwerk. IPv6-Unterstützung: Da das IP-Netzwerkadressschema sich einer wachsenden Geräteanzahl anpassen kann, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Netzwerk ebenfalls dafür vorbereitet ist. Die Cisco Serie 300 bietet native Unterstützung für IPv6, der aktuellen Version des Internet-Protokolls, sowie Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 4 von 20

28 Datenblatt für den vorherigen IPv4-Standard. Dadurch können Netzwerkanwendungen und Betriebssysteme der nächsten Generation ohne aufwändige Aktualisierung aller Geräte genutzt werden. Dual-Image-Unterstützung: Durch die Möglichkeit zur Einrichtung von zwei Images des Switch kann Software aktualisiert werden, ohne das Netzwerk offline schalten oder mögliche Ausfallzeiten während eines Upgrades in Kauf nehmen zu müssen. Unterstützung dualer Konfigurationsdateien: Diese Funktion ermöglicht das Konfigurieren des Geräts, Überprüfen der korrekten Konfiguration und Speichern dieser Konfiguration, sodass sie nach dem Neustart wirksam wird. Zusätzlich wird durch eine Datei mit einem Konfigurationsabbild, das eine automatische Sicherung der letzten stabilen Konfigurationsdatei enthält, die Netzwerkbetriebszeit maximiert. Remote-Management: Mithilfe von SNMP (Simple Network Management Protocol) können alle Switches und andere Cisco Geräte im Netzwerk per Remote-Zugriff eingerichtet und verwaltet werden, ohne dass eine physische Verbindung hergestellt werden muss. Zusätzliche Management-Optionen: Die Switches können vollständig über die grafische Web- Benutzeroberfläche oder anhand einer Kommandozeile verwaltet werden. Optimierte Energieeffizienz: Dank zahlreicher Funktionen zur Reduzierung des Stromverbrauchs stellen die Cisco Switches der Serie 300 eines der umfangreichsten Switching-Portfolios der Branche dar, das speziell für einen umweltverträglichen Betrieb ausgelegt ist. Die Switches reduzieren durch die Optimierung des Stromverbrauchs die Energiekosten und tragen zum Schutz der Umwelt bei, ohne dass dabei die Leistung beeinträchtigt wird. Die Energiesparfunktionen umfassen: Die neuesten anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASICs) mit energiesparender 65- Nanometer-Technologie. Diese Chipsätze reduzieren den Energieverbrauch und ermöglichen noch schlankere und energieeffizientere Designs). Unterstützung des Energy Efficient Ethernet-Standard (IEEE 802.3az): Dabei wird der Datenverkehr in einer aktiven Verbindung überwacht und die Verbindung bei geringer Nutzung in einen Ruhemodus versetzt, was den Stromverbrauch spürbar reduziert. Automatisches Abschalten von PoE-Ports bei Verbindungsunterbrechung. Integrierte intelligente Funktionen zur Anpassung der Signalstärke entsprechend der Kabellänge. Lüfterlose Bauweise bei den meisten Modellen reduziert den Energieverbrauch und die Geräuschentwicklung und verbessert die Zuverlässigkeit. LEDs können abgeschaltet werden, um Energie zu sparen. Erweiterungsports: Die Cisco Serie 300 verfügt über mehr Ports pro Gigabit-Ethernet-Switch als herkömmliche Switches. Dies bietet mehr Flexibilität bei der Vernetzung Ihres Unternehmens. Gigabit Ethernet-Modelle verfügen über Switches mit 28 und 52 Ports (gegenüber 20 oder 44 Ports bei herkömmlichen Geräten) mit 4 freigegebenen Ports. Die Cisco Serie 300 ist zudem mit Mini Gigabit Interface Converter (Mini-GBIC)-Erweiterungssteckplätzen ausgestattet, über die dem Switch ein Glasfaser- oder Gigabit-Ethernet-Uplink hinzugefügt werden kann. Die dadurch mögliche Ausweitung des Verbindungsbereichs der Switches sorgt dafür, dass Sie Ihr Netzwerk entsprechend Ihrer spezifischen Unternehmensumgebung flexibler gestalten und die Switches problemlos auf verschiedenen Etagen oder beliebig im Unternehmen anschließen können. Unterstützung mehrerer Sprachen: Die Cisco Serie 300 ist in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Japanisch und Chinesisch (vereinfacht) verfügbar. Sowohl die Benutzeroberfläche als auch die Dokumentation sind übersetzt, sodass Sie Ihre bevorzugte Sprache auswählen können Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 5 von 20

29 Datenblatt Hohe Zuverlässigkeit und Investitionsschutz: Die Cisco Switches der Serie 300 bieten die zuverlässige Leistung, den Investitionsschutz und die Sicherheit, die Sie von einem Cisco Switch erwarten. Die Cisco Serie 300 bietet folgende Vorteile: Eingeschränkte Lebenszeitgarantie mit Hardware-Ersatz von Cisco am folgenden Geschäftstag (sofern verfügbar). Umfassende Tests nach hohen Vorgaben stellen eine einfache Integration in andere Cisco Netzwerk- und Kommunikationsprodukte sowie die Kompatibilität mit dem gesamten Cisco Small Business-Portfolio sicher. Service und Support: Beim Kauf von Switches der Cisco Serie 300 erhalten Sie zudem Unterstützung durch den Cisco Small Business Support Service. Dieser abonnementbasierte Service hilft Ihnen dabei, Ihre Investitionen zu schützen und Ihre Produkte der Cisco Small Business Serie optimal zu nutzen. Der durch Cisco bereitgestellte und durch Ihren Partner unterstützte umfassende Service beinhaltet Software-Updates, erweiterten Zugriff auf das Cisco Small Business Support Center und einen auf drei Jahre erweiterten technischen Service. Die Experten in unseren weltweiten Cisco Small Business Support Centern verfügen über umfassende Kenntnisse der Cisco Small Business Serie und sind darauf spezialisiert, Lösungen für die verschiedensten Anforderungen und Probleme zu erarbeiten. Die Cisco Small Business Support Community, ein Online-Forum, ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit mit anderen Branchenvertretern und technischen Experten von Cisco, wenn Sie technischen Support benötigen. Eingeschränkte Lebenszeitgarantie für Hardware von Cisco: Cisco bietet für seine Switches der Serie 300 eine eingeschränkte Hardware-Lebenszeitgarantie. Dazu gehört auch Hardware-Ersatz am folgenden Geschäftstag (sofern verfügbar, ansonsten Versand am selben Tag) sowie eine eingeschränkte Lebenszeitgarantie auf Lüfter und Netzteile. Darüber hinaus bietet Cisco kostenlose Software-Updates zur Fehlerbehebung während der Garantielaufzeit sowie gebührenfreien technischen Telefon-Support für 12 Monate ab Kaufdatum. Software-Updates können von folgender Website heruntergeladen werden: Bestimmungen zur Produktgarantie sowie weitere Informationen zu Cisco Produkten finden Sie unter Produktspezifikationen Tabelle 1 enthält die technischen Daten zu den Cisco Switches der Serie 300. Tabelle 1. Produktspezifikationen Funktion Leistung Switching-Kapazität und Weiterleitungsrate Alle Switches bieten Wirespeed-, Non-Blocking-Performance. Beschreibung Modellname Kapazität in Millionen Paketen pro Sekunde (Mpps) (64-Byte- Pakete) SF ,19 1,6 SF ,17 5,6 SF302-08P 4,17 5,6 SF302-08PP 4,17 5,6 SF302-08MP 4,17 5,6 SF302-08MPP 4,17 5,6 SF ,52 12,8 SF300-24P 9,52 12,8 Switching-Kapazität in Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 6 von 20

30 Datenblatt Funktion Beschreibung SF300-24PP 9,52 12,8 SF300-24MP 9,52 12,8 SF ,10 17,6 SF300-48P 13,10 17,6 SF300-48PP 13,10 17,6 SG ,88 20,0 SG300-10SFP 14,88 20,0 SG300-10P 14,88 20,0 SG300-10PP 14,88 20,0 SG300-10MP 14,88 20,0 SG300-10MPP 14,88 20,0 SG ,76 40,0 SG ,67 56,0 SG300-28P 41,67 56,0 SG300-28PP 41,67 56,0 SG300-28MP 41,67 56,0 SG ,38 104,0 SG300-52P 77,38 104,0 SG300-52MP 77,38 104,0 Layer-2-Switching Spanning Tree Protocol (STP) Portgruppierung Standard 802.1d Spanning Tree-Unterstützung Schnelle Konvergenz mit 802.1w (Rapid Spanning Tree, RSTP) ist standardmäßig aktiviert. 8 Instanzen werden unterstützt. Mehrere Spanning Tree-Instanzen mit 802.1s (MSTP) Unterstützung von IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) Bis zu 8 Gruppen Bis zu 8 Ports pro Gruppe mit 16 Teilnehmerports für jede (dynamische) 802.3ad-Link-Aggregation VLAN Sprach-VLAN Multicast-TV-VLAN Q-in-Q VLAN Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)/Generic Attribute Registration Protocol (GARP) Unidirectional Link Detection (UDLD) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Relay auf Layer 2 Unterstützung von bis zu VLANs gleichzeitig, Port- und 802.1Q-Tag-basierte VLANs, MACbasiertes VLAN Management-VLAN Private VLAN Edge (PVE) mit mehreren Uplinks (auch unter der Bezeichnung Protected Ports bekannt) Gast-VLAN, nicht authentifiziertes VLAN Dynamische VLAN-Zuordnung über Radius-Server mit 802.1x-Client-Authentifizierung CPE-VLAN Sprachdatenverkehr wird automatisch einem für Sprachservices reservierten VLAN zugewiesen und mit der entsprechenden Quality of Service behandelt. Auto Voice-Funktionen ermöglichen die netzwerkweite Bereitstellung von Sprach-Endgeräten und Geräten zur Anrufsteuerung ohne Benutzereingriffe. Multicast-TV-VLAN ermöglicht die gemeinsame Nutzung des einzelnen Multicast-VLAN im Netzwerk, während die Teilnehmer in separaten VLANs verbleiben (auch als MVR bezeichnet). VLANs überspannen ein Service-Provider-Netzwerk transparent und isolieren gleichzeitig den Datenverkehr zwischen den Kunden. Protokolle für die automatische Weitergabe und Konfiguration von VLANs in einer Bridge-Domäne UDLD ermöglicht durch die Überwachung der physischen Verbindung die Erkennung unidirektionaler Verbindungen, die durch falsche Verkabelung oder Kabel-/Portfehler verursacht werden, und verhindert Weiterleitungsschleifen und Blackholing von Datenverkehr in Switchingbasierten Netzwerken. Vermittlung von DHCP-Verkehr an einen DHCP-Server in einem anderen VLAN. Funktioniert mit DHCP-Option Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 7 von 20

31 Datenblatt Funktion Internet Group Management Protocol (IGMP)-Snooping, Versionen 1, 2 und 3 IGMP Querier Head-of-Line (HOL)-Blockierung Jumbo-Frames Layer 3 IPv4-Routing Classless Inter-Domain Routing (CIDR) Layer-3-Schnittstelle DHCP-Relay auf Layer 3 User Datagram Protocol (UDP)- Relay DHCP-Server Sicherheit Secure Shell (SSH)-Protokoll Secure Sockets Layer (SSL) IEEE 802.1X (Authentifizierer- Rolle) Webbasierte Authentifizierung STP Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard STP Root Guard DHCP-Snooping IP Source Guard (IPSG) Dynamische ARP-Inspektion (DAI) IP/Mac/Port Binding (IPMB) Secure Core Technology (SCT) Secure Sensitive Data (SSD) Layer-2-Isolierung (Private VLAN Edge, PVE) mit Community-VLAN Port-Sicherheit RADIUS/TACACS+ Storm Control Beschreibung IGMP begrenzt den bandbreitenintensiven Multicast-Datenverkehr auf die Anfragen, unterstützt Multicast-Gruppen (Source-Specific Multicast (SSM) wird ebenfalls unterstützt). IGMP Querier wird zur Unterstützung einer Layer-2 Multicast-Domäne von Snooping-Switches verwendet, wenn kein Multicast-Router verfügbar ist. Verhinderung von HOL-Blockierung Bis zu (9216) Byte Wirespeed-Routing von IPv4-Paketen Bis zu 512 statische Routen und bis zu 128 IP-Schnittstellen Unterstützung von CIDR Konfiguration der Layer-3-Schnittstelle für den physischen Port, LAG, die VLAN-Schnittstelle oder die Loopback-Schnittstelle Relay von DHCP-Verkehr über IP-Domänen Vermittlung von Broadcast-Informationen über Layer-3-Domänen zur Anwendungserkennung oder für die Vermittlung von BOOTP-/DHCP-Paketen Switch fungiert als IPv4-DHCP-Server, der IP-Adressen für mehrere DHCP-Pools/Bereiche liefert Unterstützung von DHCP-Optionen SSH stellt einen sicheren Ersatz für Telnet-Datenverkehr dar. SCP verwendet ebenfalls SSH. SSH v1 und v2 werden unterstützt. SSL-Unterstützung: Verschlüsselung des gesamten HTTP-Datenverkehrs zur Gewährleistung des sicheren Zugriffs auf die browserbasierte grafische Management-Benutzeroberfläche des Switches 802.1X: RADIUS-Authentifizierung und -Accounting, MD5-Hash; Gast-VLAN; nicht authentifiziertes VLAN, Einzel/Mehrfach-Host-Modus und Einzel/Mehrfach-Sitzungen Unterstützung für zeitbasierte dynamische VLAN-Zuordnung mit 802.1X Die webbasierte Authentifizierung ermöglicht für alle Hostgeräte und Betriebssysteme Netzwerkszugangskontrolle über einen Webbrowser. Ein Sicherheitsmechanismus zum Schutz des Netzwerks vor ungültigen Konfigurationen. Ein für BPDU Guard aktivierter Port wird geschlossen, wenn an dem Port eine BPDU-Nachricht eingeht. Verhindert, dass Edge-Geräte, die sich nicht unter Kontrolle des Netzwerkadministrators befinden, als STP-Root-Knoten fungieren. Filtert DHCP-Nachrichten mit nicht registrierten IP-Adressen und/oder von unerwarteten bzw. nicht vertrauenswürdigen Schnittstellen. Dadurch wird verhindert, dass unberechtigte Geräte als DHCP- Server fungieren. Ist IP Source Guard an einem Port aktiviert, filtert der Switch die vom Port empfangenen IP-Pakete, wenn die Quell-IP-Adressen der Pakete nicht statisch konfiguriert oder dynamisch vom DHCP- Snooping gelernt wurden. Dadurch wird das Spoofing von IP-Adressen verhindert. Der Switch verwirft ARP-Pakete von einem Port, wenn keine statischen oder dynamischen IP/MAC- Bindings vorhanden sind oder eine Diskrepanz zwischen der Quell- und Zieladresse im ARP-Paket besteht. Auf diese Weise werden Man-in-the-Middle-Angriffe verhindert. Die obigen Funktionen (DHCP-Snooping, IP Source Guard und dynamische ARP-Inspektion) sollen DoS-Angriffe im Netzwerk verhindern und so die Netzwerkverfügbarkeit verbessern. Stellt sicher, dass der Switch unabhängig vom Umfang des eingehenden Datenverkehrs immer Management- und Protokolldaten empfängt. Ein Verfahren zum sicheren Management vertraulicher Daten (wie Kennwörter, Schlüssel usw.) auf dem Switch, zur Weitergabe dieser Daten auf andere Geräte sowie zur sicheren automatischen Konfiguration. Die Anzeige der vertraulichen Daten erfolgt je nach der vom Benutzer konfigurierten Zugriffsstufe und -methode im Textformat oder verschlüsselt. PVE (auch unter Bezeichnung Protected Ports bekannt) stellt Layer-2-Isolierung zwischen Geräten im selben VLAN bereit und unterstützt mehrere Uplinks. Möglichkeit, MAC-Adressen für Ports zu sperren und die Anzahl abgefragter MAC-Adressen zu begrenzen. Unterstützt RADIUS- und TACACS-Authentifizierung. Switch fungiert als Client. Broadcast, Multicast und Unicast (unbekannt) Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 8 von 20

32 Datenblatt Funktion RADIUS Accounting DoS-Schutz ACL Quality of Service Prioritätsstufen Terminierung Class of Service (CoS) Durchsatzratenlimitierung Überlastungsvermeidung Standards Standards IPv6 IPv6 IPv6-QoS IPv6-ACL IPv6 First-Hop-Sicherheit Multicast Listener Discovery (MLD)-Snooping v1/2 IPv6-Anwendungen Beschreibung Mit RADIUS Accounting-Funktionen können beim Start und Ende von Services Daten gesendet werden, die den Umfang der in der Sitzung genutzten Ressourcen (wie Zeit, Pakete, Byte usw.) angeben. Schutz vor DoS-Angriffen Unterstützung von bis zu 512 Benutzern Drop- oder Rate-Limit (Durchsatzratenbegrenzung) basierend auf MAC-basierten Quell- und Zieladressen, VLAN-ID oder IP-Adresse, Protokoll, Port, Differentiated Services Code Point (DSCP)/IP-Rangfolge, TCP/UDP-Quell- und Ziel-Ports, 802.1p-Priorität, Ethernet-Typ, Internet Control Message Protocol (ICMP)-Paketen, IGMP-Paketen, TCP-Flag, Unterstützung von zeitbasierten ACLs. 4 Hardware-Warteschleifen Priority Queuing und Weighted Round Robin Queuing (WRR) Warteschleifen-Zuweisung nach DSCP und 802.1p Class of Service (CoS) Portbasiert, 802.1p VLAN-prioritätsbasiert, basierend auf IPv4/v6 IP-Rangfolge/Type of Service (ToS)/DSCP, Differentiated Services (DiffServ), Klassifizierung und Kennzeichnung von ACLs, Trusted QoS. Überwachung des Dateneingangs; Ausgangs-Shaping und Überwachung des Datendurchsatzes; pro VLAN, pro Port sowie flowbasiert. Ein TCP-Überlastungsvermeidungs-Algorithmus ist erforderlich, um eine globale TCP- Verlustsynchronisierung zu minimieren bzw. zu verhindern. IEEE BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast-Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit-Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit-Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP und GVRP),IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416 IPv6-Hostmodus IPv6 over Ethernet Dual-Stack IPv6/IPv4 IPv6-Netznachbar- und Routererkennung (ND), IPv6 Stateless Address Autoconfiguration Maximum Transmission Unit (MTU)-Pfaderkennung Duplicate Address Detection (DAD), ICMP Version 6 IPv6-over-IPv4-Netzwerk mit Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)- Unterstützung Zertifiziert für USGv6 und IPv6 Gold Priorisiert IPv6-Pakete auf Hardwarebasis Löscht oder setzt Begrenzungen für IPv6-Pakete auf Hardwarebasis RA Guard ND-Inspektion DHCPv6 Guard Tabelle mit Nachbarbindungen (Snooping- und statische Einträge) Integritätsprüfung der Nachbarbindung Stellt IPv6-Multicast-Datenpakete nur für erforderliche Empfänger bereit Web/SSL, Telnet-Server/SSH, Ping, Traceroute, Simple Network Time Protocol (SNTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), SNMP, RADIUS, syslog, DNS-Client, Telnet-Client, DHCP-Client, DHCP Autoconfig, IPv6 DHCP Relay, TACACS Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 9 von 20

33 Datenblatt Funktion Beschreibung Unterstützte IPv6-RFCs RFC 4443 (ersetzt RFC 2463) ICMP Version 6 Management Webbasierte Benutzeroberfläche SNMP Standard-MIBs Standard-MIBs (Fortsetzung) RFC 4291 (ersetzt RFC 3513) IPv6-Adressarchitektur RFC 4291 IPv6-Adressarchitektur RFC 2460 IPv6-Spezifikation RFC 4861 (ersetzt RFC 2461) Ermittlung von Netznachbarn für IPv6 RFC 4862 (ersetzt RFC 2462) IPv6 Stateless Address Autoconfiguration RFC 1981 MTU-Pfaderkennung RFC 4007 IPv6-Adressarchitekturbereiche RFC 3484 Standardmechanismus zur Adressauswahl RFC 5214 (ersetzt RFC 4214) ISATAP-Tunneling, RFC 4293 MIB IPv6: Textkonventionen und die allgemeine Gruppe, RFC 3595 Textkonventionen für die IPv6-Flowbezeichnung Integriertes Switch-Konfigurationsprogramm für eine einfache browserbasierte Gerätekonfiguration (HTTP/HTTPS). Unterstützt Konfiguration, System-Dashboard sowie Systemmanagement und - überwachung. SNMP-Versionen 1, 2c und 3 mit Unterstützung für Traps und User-Based Security Model (USM) der SNMP-Version 3 draft-ietf-bridge-8021x-mib draft-ietf-bridge-rstpmib-04-mib draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-mib draft-ietf-syslog-device-mib ianaaddrfamnumbers-mib ianaifty-mib ianaprot-mib inet-address-mib ip-forward-mib ip-mib RFC1155-SMI RFC1213-MIB SNMPv2-MIB SNMPv2-SMI SNMPv2-TM RMON-MIB.my dcb-raj-dcbx-mib-1108-mib rfc1724-mib RFC-1212.my_for_MG-Soft rfc1213-mib rfc1757-mib RFC-1215.my SNMPv2-CONF.my SNMPv2-TC.my rfc2674-mib rfc2575-mib rfc2573-mib rfc2233-mib rfc2013-mib rfc2012-mib rfc2011-mib draft-ietf-entmib-sensor-mib lldp-mib lldpextdot1-mib lldpextdot3-mib lldpextmed-mib p-bridge-mib q-bridge-mib rfc1389-mib rfc1493-mib rfc1611-mib rfc1612-mib rfc1850-mib rfc1907-mib rfc2571-mib rfc2572-mib rfc2574-mib rfc2576-mib rfc2613-mib rfc2665-mib rfc2668-mib rfc2737-mib rfc2925-mib rfc3621-mib rfc4668-mib rfc4670-mib trunk-mib tunnel-mib udp-mib Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 10 von 20

34 Datenblatt Funktion Private MIBs Private MIBs (Fortsetzung) Beschreibung CISCOSB-lldp-MIB CISCOSB-brgmulticast-MIB CISCOSB-bridgemibobjects-MIB CISCOSB-bonjour-MIB CISCOSB-dhcpcl-MIB CISCOSB-MIB CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB CISCOSB-traceroute-MIB CISCOSB-telnet-MIB CISCOSB-stormctrl-MIB CISCOSB-ssh-MIB CISCOSB-socket-MIB CISCOSB-sntp-MIB CISCOSB-smon-MIB CISCOSB-phy-MIB CISCOSB-multisessionterminal-MIB CISCOSB-mri-MIB CISCOSB-jumboframes-MIB CISCOSB-gvrp-MIB CISCOSB-endofmib-MIB CISCOSB-dot1x-MIB CISCOSB-deviceparams-MIB CISCOSB-cli-MIB CISCOSB-cdb-MIB CISCOSB-brgmacswitch-MIB CISCOSB-3sw2swtables-MIB CISCOSB-smartPorts-MIB CISCOSB-tbi-MIB CISCOSB-macbaseprio-MIB CISCOSB-policy-MIB CISCOSB-env_mib CISCOSB-sensor-MIB CISCOSB-aaa-MIB CISCOSB-application-MIB CISCOSB-bridgesecurity-MIB CISCOSB-copy-MIB CISCOSB-CpuCounters-MIB CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB CISCOSB-dhcp-MIB CISCOSB-dlf-MIB CISCOSB-dnscl-MIB CISCOSB-embweb-MIB CISCOSB-fft-MIB CISCOSB-file-MIB CISCOSB-greeneth-MIB CISCOSB-interfaces-MIB CISCOSB-interfaces_recovery-MIB CISCOSB-ip-MIB CISCOSB-iprouter-MIB CISCOSB-ipv6-MIB CISCOSB-mnginf-MIB CISCOSB-lcli-MIB CISCOSB-localization-MIB CISCOSB-mcmngr-MIB CISCOSB-mng-MIB CISCOSB-physdescription-MIB CISCOSB-Poe-MIB CISCOSB-protectedport-MIB CISCOSB-rmon-MIB CISCOSB-rs232-MIB CISCOSB-SecuritySuite-MIB CISCOSB-snmp-MIB CISCOSB-specialbpdu-MIB CISCOSB-banner-MIB CISCOSB-syslog-MIB CISCOSB-TcpSession-MIB CISCOSB-traps-MIB CISCOSB-trunk-MIB CISCOSB-tuning-MIB CISCOSB-tunnel-MIB CISCOSB-udp-MIB CISCOSB-vlan-MIB CISCOSB-ipstdacl-MIB CISCO-SMI-MIB CISCOSB-DebugCapabilities-MIB CISCOSB-CDP-MIB CISCOSB-vlanVoice-MIB CISCOSB-EVENTS-MIB CISCOSB-sysmng-MIB CISCOSB-sct-MIB CISCO-TC-MIB CISCO-VTP-MIB CISCO-CDP-MIB CISCOSB-eee-MIB CISCOSB-ssl-MIB CISCOSB-qosclimib-MIB CISCOSB-digitalkeymanage-MIB CISCOSB-tbp-MIB CISCOSMB-MIB CISCOSB-secsd-MIB CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB CISCOSB-rfc2925-MIB Remote Monitoring (RMON) Dual-Stack IPv4 und IPv6 Firmware-Upgrade Verbesserte Verwaltung, Überwachung und Analyse des Datenverkehrs durch integrierte Remote Monitoring-Software (RMON-Software), die 4 RMON-Gruppen (Verlauf, Statistiken, Warnungen und Ereignisse) unterstützt Nutzung beider Protokolle für einfachere Migrationen Webbrowser-Upgrade (HTTP/HTTPS) sowie TFTP- und Upgrade über SCP, ausgeführt über SSH Upgrade kann auch über den Konsolenport initiiert werden Dual-Images für ausfallsichere Firmware-Upgrades Port-Spiegelung Der Datenverkehr eines Ports kann mithilfe eines Netzwerkanalysetools oder einer RMON- Überprüfung zu Analysezwecken auf einen anderen Port gespiegelt werden. Bis zu 8 Quell-Ports können auf einen Zielport gespiegelt werden. Single Session wird unterstützt Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 11 von 20

35 Datenblatt Funktion VLAN-Spiegelung DHCP (Optionen 12, 66, 67, 82, 129 und 150) Secure Copy (SCP) Automatische Konfiguration mit Download von Secure Copy (SCP)-Datei Als Text editierbare Konfigurationsdateien Smartports Auto Smartports Textview Kommandozeile Cloud-Services Lokalisierung Sonstige Management- Funktionen Port-Betrieb auf Zeitbasis Login-Banner Energieeffizienz EEE-kompatibel (802.3az) Energieerkennung Ermittlung der Kabellänge Deaktivieren der Port-LEDs Allgemein Jumbo-Frames MAC-Adresstabelle Erkennung Bonjour 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol, LLDP) mit LLDP-MED- Erweiterungen Cisco Discovery Protocol (CDP) Power over Ethernet (PoE) Bereitstellung von 802.3af PoE und 802.3at PoE+ über jeden der im Leistungsbudget aufgeführten RJ-45-Ports Beschreibung Der Datenverkehr eines VLAN kann mithilfe eines Netzwerkanalysetools oder einer RMON- Überprüfung zu Analysezwecken auf einen Port gespiegelt werden. Bis zu 8 Quell-VLANs können auf einen Zielport gespiegelt werden. Single Session wird unterstützt. DHCP-Optionen ermöglichen eine strengere Kontrolle beim Beziehen von IP-Adressen, Auto- Konfigurationsdaten (inkl. Download der Konfigurationsdatei), DHCP-Relay und Hostname von einem zentralen Punkt (DHCP-Server) aus. Sichere Datenübertragungen zwischen Switches Ermöglicht sichere Massenbereitstellung mit Schutz vertraulicher Daten Konfigurationsdateien können mit einem Texteditor bearbeitet und auf andere Switches heruntergeladen werden. Somit wird die Massenbereitstellung deutlich vereinfacht. Vereinfachte Konfiguration von QoS- und Sicherheitsfunktionen Die Auto Smartports-Funktion wendet die von den Smartport-Rollen bereitgestellten Informationen entsprechend der über CDP oder LLDP-MED gefundenen Geräte automatisch auf den Port an. Dies ermöglicht Bereitstellungen ohne Benutzereingriffe. Skriptfähige Kommandozeile. Es wird sowohl eine vollständige als auch eine menübasierte Kommandozeile unterstützt. Für die Kommandozeile werden die Benutzerberechtigungsstufen 1, 7 und 15 unterstützt. Unterstützung von Cisco Small Business FindIT Network Discovery Utility und Cisco OnPlus Lokalisierung von Benutzeroberflächen und Dokumentation in mehrere Sprachen Traceroute, Einzel-IP-Management, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, Portspiegelung, TFTP-Upgrade, DHCP-Client, BOOTP, SNTP, Xmodem-Upgrade, Kabeldiagnose, Ping, syslog, Telnet-Client (SSH- Unterstützung) Aufbau und Unterbrechung der Verbindung nach einem benutzerdefinierten Zeitplan (wenn der Port vom Administrator aktiviert wurde) Mehrere konfigurierbare Banner für das Web und die Kommandozeile Unterstützt 802.3az auf allen Kupferports (SG300-Modelle) Schaltet bei unterbrochener Verbindung automatisch den Gigabit-Ethernet- und 10/100 RJ-45-Port ab Der aktive Modus wird ohne Paketverluste wiederhergestellt, sobald der Switch erkennt, dass die Verbindungsunterbrechung beendet ist Passt die Signalstärke an die Kabellänge für Gigabit-Ethernet-Modelle an. Reduziert den Stromverbrauch für Kabel mit einer Länge von weniger als 10 m. LEDs können manuell abgeschaltet werden, um Energie zu sparen Frame-Größen bis zu (9216) Byte werden an 10/100- und Gigabit-Schnittstellen unterstützt Bis zu (16384) MAC-Adressen Der Switch meldet sich selbst mithilfe des Bonjour-Protokolls an. LLDP ermöglicht es dem Switch, sich selbst zu identifizieren und zu konfigurieren, und stellt Möglichkeiten für Nachbargeräte bereit, die Daten in einer MIB speichern. LLDP-MED ist eine LLDP-Erweiterung, die die für IP-Telefone benötigten Anschlüsse hinzufügt. Der Switch meldet sich selbst mithilfe des Cisco Discovery Protocol an. Darüber hinaus erkennt er das angeschlossene Gerät und die Merkmale über CDP. Switches unterstützen 802.3at PoE+, 802.3af und Cisco Pre-Standard (Legacy) PoE. Maximal 30,0 W pro 10/100- oder Gigabit-Ethernet-Port für Geräte mit PoE+-Unterstützung und 15,4 W für Geräte mit PoE-Unterstützung, bis das PoE-Budget für den Switch erschöpft ist. Verfügbare Gesamtleistung für PoE pro Switch: Modellname Verfügbare Gesamtleistung für PoE SF302-08P 62 W 8 SF302-08PP 62 W (PoE+ unterstützt) 8 SF302-08MP 124 W 8 SF302-08MPP 124W (PoE+ unterstützt) 8 Anzahl der Ports mit PoE- Unterstützung Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 12 von 20

36 Datenblatt Funktion Beschreibung SF300-24P 180 W 24 SF300-24PP 180W (PoE+ unterstützt) 24 SF300-24MP 375W (PoE+ unterstützt) 24 SF300-48P 375 W 48 SF300-48PP 375W (PoE+ unterstützt) 48 SG300-10P 62 W 8 SG300-10PP 62 W (PoE+ unterstützt) 8 SG300-10MP 124 W 8 SG300-10MPP 124W (PoE+ unterstützt) 8 SG300-28P 180 W 24 SG300-28PP 180W (PoE+ unterstützt) 24 SG300-28MP 375W (PoE+ unterstützt) 24 SG300-52P 375W (PoE+ unterstützt) 48 SG300-52MP 740W (PoE+ unterstützt) 48 Stromverbrauch (Maximalwert) Modellname Energiesparmodus Systemstromverbrauch SF Energieerkennung 110 V = 6,1 W 220 V = 7,2 W SF Energieerkennung 110 V = 8,0 W 220 V = 8,6 W SF302-08P Energieerkennung 110 V = 10,3 W 220 V = 11,5 W SF302-08PP Energieerkennung 110 V = 9,12 W 220 V = 9,31 W SF302-08MP Energieerkennung 110 V = 9,5 W 220 V = 10,3 W SF302-08MPP Energieerkennung 110 V = 9,66 W 220 V = 9,83 W SF Energieerkennung 110 V = 16,4 W 220 V = 17,1 W SF300-24P Energieerkennung 110 V = 25,8 W 220 V = 27,3 W SF300-24PP Energieerkennung 110 V = 26,7 W SF300-24MP Energieerkennung, kurze Reichweite 220 V = 27,9 W 110 V = 37,7 W 220 V = 38,0 W SF Energieerkennung 110 V = 24 W 220 V = 24,8 W SF300-48P Energieerkennung 110 V = 46,4 W 220 V = 46,3 W SF300-48PP Energieerkennung 110 V = 47,7 W SG SG300-10SFP SG300-10P Energieerkennung, kurze Reichweite Energieerkennung, kurze Reichweite Energieerkennung, kurze Reichweite 220 V = 48,2 W 110 V = 10,33 W 220 V = 10,27 W 110 V = 18,10 W 220 V = 17,71 W 110 V = 13,13 W 220 V = 13,48 W Stromverbrauch: Fall (mit PoE) K/A 24,57 K/A 29, V = 81,3 W 220 V = 82,1 W 110 V = 80,68 W 220 V = 79,62 W 110 V = 150,1 W 220 V = 149,9 W 110 V = 143,89 W 220 V = 142,97 W Wärmeabgabe maximal (BTU/h) 280,13 271,67 512,14 487,83 K/A 58, V = 223 W 220 V = 217,9 W 110 V = 218,57 W 220 V = 213,35 W 110 V = 441 W 220 V = 431 W 760,88 727, ,69 K/A 84, V = 465 W 220 V = 449 W 110 V = 421,36 W 220 V = 412,43 W 1531, ,23 K/A 35,25 K/A 61, V = 81,44 W 220 V = 81,16 W 277, Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 13 von 20

37 Datenblatt Funktion Beschreibung SG300-10PP Energieerkennung, kurze Reichweite 110 V = 13,37 W 220 V = 12,99 W 110 V = 83,47 W 220 V = 81,58 W 278,36 SG300-10MP Energieerkennung, kurze Reichweite 110 V = 12,21 W 220 V = 12,25 W 110 V = 154,36 W 220 V = 152,42 W 526,68 SG300-10MPP Energieerkennung, kurze Reichweite 110 V = 13,41 W 220 V = 13,72 W 110 V = 145,7 W 220 V = 144,5 W 493,05 SG Energieerkennung, kurze Reichweite 110 V = 16,05 W 220 V = 16,26 W K/A 55,48 SG Energieerkennung, kurze Reichweite 110 V = 19,8 W 220 V = 20,6 W K/A 70,29 SG300-28P Energieerkennung, kurze Reichweite 110 V = 29,7 W 220 V = 30,7 W 110 V = 214,4 W 220 V = 210 W 731,53 SG300-28PP Energieerkennung, kurze Reichweite 110 V = 31,9 W 220 V = 33,0 W 110 V = 222 W 220 V = 217 W 740,43 SG300-28MP Energieerkennung, kurze Reichweite 110 V = 42,4 W 220 V = 43,1 W 110 V = 445 W 220 V = 436 W 1487,63 SG Energieerkennung, kurze Reichweite 110 V = 45,9 W 220 V = 45,3 W K/A 156,61 SG300-52P Energieerkennung, kurze Reichweite 110 V = 61,25 W 220 V = 61,46 W 110 V = 473,62 W 220 V = 461,88 W 1617,29 SG300-52MP Energieerkennung, kurze Reichweite 110 V = 64,24 W/ 220 V = 68,80 W 110 V = 873,05 W 220 V = 843,57 W 2978,85 Ports Modellname Systemports gesamt RJ-45-Ports SF Fast Ethernet 8 Fast Ethernet K/A SF SF302-08P SF302-08PP SF302-08MP SF302-08MPP SF SF300-24P SF300-24PP SF300-24MP SF SF300-48P SF300-48PP 8 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet 8 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet 8 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet 8 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet 8 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet 24 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet 24 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet 24 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet 24 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet 48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet 48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet 48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet Combo-Ports (RJ-45 + SFP) 8 Fast Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo 8 Fast Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo 8 Fast Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo 8 Fast Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo 8 Fast Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo 24 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet 24 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet 24 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet 24 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet 48 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet 48 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet 48 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo 2 Gigabit-Ethernet- Combo 2 Gigabit-Ethernet- Combo 2 Gigabit-Ethernet- Combo 2 Gigabit-Ethernet- Combo 2 Gigabit-Ethernet- Combo 2 Gigabit-Ethernet- Combo SG Gigabit Ethernet 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo SG300-10SFP 10 Gigabit Ethernet 8 SFP 2 Gigabit-Ethernet- Combo Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 14 von 20

38 Datenblatt Funktion Tasten Kabeltyp LEDs Flash CPU-Speicher Paketpuffer Beschreibung SG300-10P 10 Gigabit Ethernet 8 Gigabit-Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo SG300-10PP 10 Gigabit Ethernet 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo SG300-10MP 10 Gigabit Ethernet 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo SG300-10MPP 10 Gigabit Ethernet 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo SG Gigabit Ethernet 18 Gigabit Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo SG Gigabit Ethernet 26 Gigabit Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo SG300-28P 28 Gigabit Ethernet 26 Gigabit Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo SG300-28PP 28 Gigabit Ethernet 26 Gigabit Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo SG300-28MP 28 Gigabit Ethernet 26 Gigabit Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo SG Gigabit Ethernet 50 Gigabit Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo SG300-52P 52 Gigabit Ethernet 50 Gigabit Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo SG300-52MP 52 Gigabit Ethernet 50 Gigabit Ethernet 2 Gigabit-Ethernet- Combo Reset-Taste UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair) der Kategorie 5 oder höher für 10BASE-T/100BASE-TX; UTP-Kabel der Kategorie 5 Ethernet oder höher für 1000BASE-T System, Link/Act, PoE, Geschwindigkeit, LED-Stromsparoption 16 MB 128 MB Alle Zahlen wurden über alle Ports ermittelt, da die Zwischenspeicher dynamisch gemeinsam verwendet werden: Modellname SF SF SF302-08P SF302-08PP SF302-08MP SF302-08MPP SF SF300-24P SF300-24PP SF300-24MP Paketpuffer 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB SF MB x 2 SF300-48P 8 MB x 2 SF300-48PP 8 MB x 2 SG SG300-10SFP SG300-10P SG300-10PP SG300-10MP 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 15 von 20

39 Datenblatt Funktion Unterstützte SFP-Module Umgebungsbedingungen Abmessungen (B x H x T) Gewicht Stromversorgung Zertifizierung Beschreibung SG300-10MPP SG SG SG300-28P SG300-28PP SG300-28MP 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB SG MB x 2 SG300-52P 8 MB x 2 SG300-52MP 8 MB x 2 SKU Medium Geschwindigkeit MFEFX1 Multimode-Glasfaser 100 Mbit/s 2 km Maximale Entfernung MFELX1 Singlemode-Glasfaser 100 Mbit/s 10 km MFEBX1 Singlemode-Glasfaser 100 Mbit/s 20 km MGBBX1 Singlemode-Glasfaser 1000 Mbit/s 40 km MGBSX1 Multimode-Glasfaser 1000 Mbit/s 300 m MGBLH1 Singlemode-Glasfaser 1000 Mbit/s 40 km MGBLX1 Singlemode-Glasfaser 1000 Mbit/s 10 km MGBT1 UTP, Kat Mbit/s 100 m SF300-08, SF302-08, SF302-08P, SF302-08PP, SF302-08MP, SF302-08MPP, SG300-10SFP, SG300-10, SG300-10P, SG300-10PP, SG300-10MP, SG300-10MPP 279,4 x 44,45 x 170 mm SG x 44,45 x 202,5 mm SF300-24, SF300-24P, SF300-24PP, SF300-48, SG300-28, SG300-28P, SG300-28PP, SG x 44,45 x 257 mm SF300-24MP, SG300-28MP, SF300-48P, SF300-48PP, SG300-52P, SG300-52MP 440 x 44,45 x 350 mm SF300-08:1,16 kg SF302-08: 1,18 kg SF302-08P: 1,21 kg SF302-08PP: 1,18 kg SF302-08MP: 1,21 kg SF302-08MPP: 1,18 kg SF300-24: 3,09 kg SF300-24P: 3,73 kg SF300-24PP: 3,74 kg SF300-24MP: 5,08 kg SF300-48: 3,39 kg SF300-48P: 5,87 kg SF300-48PP: 5,44 kg SG300-10: 1,16 kg SG300-10SFP: 2,125 kg SG300-10P: 1,24 kg SG300-10PP: 1,24 kg SG300-10MP: 1,24 kg SG300-10MPP: 1,24 kg SG300-20: 2,17 kg SG300-28: 3,28 kg SG300-28P: 4,11 kg SG300-28PP: 3,95 kg SG300-28MP: 5,26 kg SG300-52: 3,91 kg SG300-52P: 5,3 kg SG300-52MP: 5,32 kg V Hz, intern, universal SF300-24, SF300-24P, SF300-24PP, SG300-20, SG300-28, SG300-28P, SG300-28PP, SG V Hz, intern, universal SF300-24MP, SF300-48PP, SG300-28MP, SG300-52P, SG300-52MP V Hz, 0,5 A, extern SF300-08, SF302-08, SG300-10, SG300-10SFP V Hz, 2 A, extern SF302-08P, SF300-08PP, SG300-10P, SG300-10PP V Hz, 2,5 A, extern SF302-08MP, SF302-08MPP, SG300-10MP, SG300-10MPP UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE-Zeichen, FCC Part 15 (CFR 47) Class A Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 16 von 20

40 Datenblatt Funktion Betriebstemperatur Beschreibung SF300-08, SF302-08, SF302-08P, SF302-08MP, SF300-24, SF300-24P, SF300-48, SF300-48P, SG300-10, SG300-10P, SG300-10MP, SG300-20, SG300-28, SG300-28P, SG bis 40 C SF302-08MPP, SF302-08PP, SF300-24PP, SG300-52P, SG300-52MP, SG300-10SFP, SG300-10MPP, SG300-10PP, SG300-28PP 0 bis 45 C SF300-24MP, SF300-48PP, SG300-28MP 0 bis 50 C Lagertemperatur -20 bis 70 C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Luftfeuchtigkeit bei Lagerung Akustisches Rauschen und mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) Relative Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 %, nicht kondensierend Relative Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 %, nicht kondensierend Modellname Lüfter (Anzahl) Akustisches Rauschen SF Lüfterlos K/A SF Lüfterlos K/A SF302-08P Lüfterlos K/A MTBF bei 40 C (Std.) SF302-08PP Lüfterlos K/A SF302-08MP Lüfterlos K/A SF302-08MPP Lüfterlos K/A SF Lüfterlos K/A ,3 SF300-24P 2 Lüfter 41,0 db ,9 SF300-24PP 2 Lüfter 40,4 db (bei 50 C) SF300-24MP 4 Lüfter 41,6 db bei 30 C 53,9 db bei 50 C ,9 (bei 50 C) SF Lüfterlos K/A ,2 SF300-48P SF300-48PP 3 Lüfter mit Geschwindigkeitssteuerung 4 Lüfter mit Geschwindigkeitssteuerung 43,1 db bei 30 C 54,3 db bei 40 C 43,5 db bei 30 C 54,1 db bei 40 C ,0 SG Lüfterlos K/A (bei 50 C) SG300-10SFP Lüfterlos K/A (bei 45 C) SG300-10P Lüfterlos K/A SG300-10PP Lüfterlos K/A SG300-10MP Lüfterlos K/A SG300-10MPP Lüfterlos K/A SG Lüfterlos K/A SG Lüfterlos K/A ,0 SG300-28P 2 Lüfter 40,6 db ,9 SG300-28PP 2 Lüfter 40,4 db (bei 45 C) SG300-28MP 4 Lüfter 41,7 db bei 30 C 54 db bei 50 C ,92 (bei 50 C) SG Lüfter 40,1 db ,6 SG300-52P 4 Lüfter 46,9 db (bei 45 C) (bei 50 C) SG300-52MP 4 Lüfter 47,4 db (bei 45 C) (bei 50 C) Garantie Eingeschränkte Lebenszeitgarantie mit Hardware-Ersatz am folgenden Geschäftstag (sofern verfügbar) Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 17 von 20

41 Datenblatt Lieferumfang Cisco Ethernet Switch der Serie 300 Netzkabel (Netzadapter für Desktop-SKUs) Montagekit in allen SKUs enthalten, auch bei Desktopmodellen Serielles Kabel CD-ROM mit Benutzerhandbuch (PDF) Kurzreferenz Mindestanforderungen Webbrowser: Mozilla Firefox (Version 8 oder höher), Microsoft Internet Explorer (Version 7 oder höher), Safari, Chrome Ethernet-Netzwerkkabel der Kategorie 5 TCP/IP, Netzwerkadapter und netzwerkfähige Betriebssysteme (z. B. Microsoft Windows, Linux oder Mac OS X) auf jedem Computer des Netzwerks Bestellinformationen Tabelle 2 enthält die Bestellinformationen für die Cisco Switches der Serie 300. Tabelle 2. Bestellinformationen für die Cisco Switches der Serie 300 Modellname Bestellnummer Produkt-ID Beschreibung Fast Ethernet SF SRW208-K9 8 10/100-Ports SF SRW208G-K9 8 10/100-Ports 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SF302-08P SRW208P-K9 8 10/100-PoE-Ports mit 62 W Leistungsbudget 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SF302-08PP SF302-08PP-K9 8 10/100-PoE+-Ports mit 62 W Leistungsbudget 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SF302-08MP SRW208MP-K9 8 10/100-Ports mit max. PoE und 124 W Leistungsbudget 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SF302-08MPP SF302-08MPP-K9 8 10/100-Ports mit max. PoE+ und 124 W Leistungsbudget 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SF SRW224G4-K /100-Ports 2 10/100/1000-Ports 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SF300-24P SRW224G4P-K /100-PoE-Ports mit 180 W Leistungsbudget 2 10/100/1000-Ports 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SF300-24PP SF300-24PP-K /100-PoE+-Ports mit 180 W Leistungsbudget 2 10/100/1000-Ports 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SF300-24MP SF300-24MP-K /100-PoE+-Ports mit 375 W Leistungsbudget 2 10/100/1000-Ports 2 Mini-GBIC-Combo-Ports 4SF SRW248G4-K /100-Ports 2 10/100/1000-Ports 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SF300-48P SRW248G4P-K /100-PoE-Ports mit 375 W Leistungsbudget 2 10/100/1000-Ports 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SF300-48PP SF300-48PP-K /100-PoE+-Ports mit 375 W Leistungsbudget 2 10/100/1000-Ports 2 Mini-GBIC-Combo-Ports Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 18 von 20

42 Datenblatt Modellname Bestellnummer Produkt-ID Beschreibung Gigabit Ethernet SG SRW2008-K9 8 10/100/1000-Ports 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SG300-10SFP SG300-10SFP-K9 8 10/100/1000-Ports (SFP) 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SG300-10P SRW2008P-K9 8 10/100/1000-PoE-Ports mit 62 W Leistungsbudget 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SG300-10PP SG300-10PP-K9 8 10/100/1000-PoE+-Ports mit 62 W Leistungsbudget 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SG300-10MP SRW2008MP-K9 8 10/100/1000-Ports mit max. PoE und 124 W Leistungsbudget 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SG300-10MPP SG300-10MPP-K9 8 10/100/1000-Ports mit max. PoE+ und 124 W Leistungsbudget 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SG SRW2016-K /100/1000-Ports 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SG SRW2024-K /100/1000-Ports 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SG300-28P SRW2024P-K /100/1000-Ports (24 PoE-Ports mit 180 W Leistungsbudget) 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SG300-28PP SG300-28PP-K /100/1000-Ports (24 PoE+-Ports mit 180 W Leistungsbudget) 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SG300-28MP SG300-28MP-K /100/1000-Ports (24 PoE+-Ports mit 375 W Leistungsbudget) 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SG SRW2048-K /100/1000-Ports 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SG300-52P SG300-52P-K /100/1000-Ports (48 PoE+-Ports mit 375 W Leistungsbudget) 2 Mini-GBIC-Combo-Ports SG300-52MP SG300-52MP-K /100/1000-Ports (48 PoE+-Ports mit 740 W Leistungsbudget) 2 Mini-GBIC-Combo-Ports * Jeder Mini-GBIC-Combo-Port verfügt jeweils über einen 10/100/1000-Ethernet-Port und einen Mini-GBIC/SFP-Gigabit-Ethernet- Steckplatz, wobei jeweils ein Port aktiv ist. Tabelle 3. Bestellinformationen für MFE- und MGE-Transceiver MFE-Transceiver MFEBX1 MFELX1 MFEFX1 MGE-Transceiver MGBBX1 MGBLH1 MGBLX1 MGBSX1 100BASE-BX-20U SFP-Transceiver, für Singlemode-Glasfaser, 1310 nm Wellenlänge, bis zu 20 km 100BASE-LX SFP-Transceiver, für Singlemode-Glasfaser, 1310 nm Wellenlänge, bis zu 2 km 100BASE-FX SFP-Transceiver, für Multimode-Glasfaser, 1310 nm Wellenlänge, bis zu 10 km 1000BASE-BX-20U SFP-Transceiver, für Singlemode-Glasfaser, 1310 nm Wellenlänge, bis zu 40 km 1000BASE-LH SFP-Transceiver, für Singlemode-Glasfaser, 1310 nm Wellenlänge, bis zu 40 km 1000BASE-LX SFP-Transceiver, für Singlemode-Glasfaser, 1310 nm Wellenlänge, bis zu 10 km 1000BASE-SX SFP-Transceiver, für Multimode-Glasfaser, 850 nm Wellenlänge, bis zu 550 m Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 19 von 20

43 Datenblatt Ein leistungsfähiges und gleichzeitig erschwingliches Fundament für Ihr Netzwerk Business-Anwendungen und geschäftliche Informationen sowie das Netzwerk, das diese bereitstellt, spielen heute eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Produktivität und Effizienz Ihrer Mitarbeiter. Daher ist ein technologisches Fundament erforderlich, das Ihre aktuellen und zukünftigen Geschäftsanforderungen erfüllt und die richtigen Funktionen zu einem erschwinglichen Preis bieten kann. Die Cisco Managed Switches der Serie 300 bieten die Zuverlässigkeit, Leistung, Sicherheit und alle Funktionsmerkmale, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen. Weitere Informationen Weitere Informationen zur Cisco Serie 300 finden Sie unter Gedruckt in den USA C / Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco. Seite 20 von 20

44 Data Sheet Cisco MFE and MGE SFP Transceivers Cisco Small Business Network Accessories Easily Connect Switches with Fiber Optic Networking Modules Highlights Adds fiber-optic connectivity to Cisco Small Business and Cisco Small Business Pro Series switches High-performance link for connecting networks within a building or small campus area Easy removal with an integrated spring latch Hot swappable to maintain network availability Product Overview Cisco MFE and MGE Small Form-Factor Pluggable (SFP) or mini Gigabit Interface Converter (mini-gbic) transceivers (Table 1) are easy-to-install modules that provide a simple way to add fiber connectivity or to add an extra Gigabit Ethernet port to your Cisco Small Business or Cisco Small Business Pro Series switches. The transceivers are available for single-mode or multimode fiber-optic cabling and can support distances from 100 meters up to 40 kilometers. The Cisco MFE and MGE transceivers provide fast and reliable connectivity between switches that are located on different floors, in separate buildings, or on a small campus network needing connectivity between sites. These transceivers can support both Fast and Gigabit Ethernet applications. Table 1. MFE and MGE SFP Transceiver Modules Description MFE Transceivers MFEBX1 MFEFX1 MFELX1 100BASE-BX-20U SFP transceiver for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 20 km 100BASE-FX SFP transceiver, for multimode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 2 km 100BASE-LX SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 10 km MGE Transceivers MGBBX1 MGBLH1 MGBLX1 MGBSX1 MGBT1 1000BASE-BX-20U SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 20 km 1000BASE-LH SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 40 km 1000BASE-LX SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 10 km 1000BASE-SX SFP transceiver, for multimode fiber, 850 nm wavelength, support up to 550 m 1000BASE-T SFP transceiver for category 5 copper wire, support up to 100 m Features Built-in spring latch for easy module removal Hot swappable Low insertion-loss duplex LC receptacle Low electromagnetic interference (FCC Part 15, Class B) for clear communications Meets FDA and International Electrotechnical Commission (IEC) eye safety standards Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 1 of 1

45 Data Sheet Cisco Limited Warranty The Cisco Small Business transceivers come with a 5-year limited hardware warranty with return to factory replacement. In addition, Cisco offers software updates for bug fixes at no charge for the life of the warranty and one year of telephone technical assistance from the Small Business Support Center. For more information visit, Specifications Table 2 contains the specifications, package contents, and minimum requirements for the Cisco MFE and MGE SFP Transceivers. Table 2. Specifications for the Cisco MFE and MGE SFP Transceivers Specifications Media Application Connector type Wavelength typical (Tx) Wavelength range (Rx) MFEBX1: Single-mode fiber (SMF) MFELX1: Single-mode fiber (SMF) MFEFX1: Multimode fiber (MMF) MGBBX1: Single-mode fiber (SMF) MGBLH1: Single-mode fiber (SMF) MGBLX1: Single-mode fiber (SMF) MGBSX1: Multimode fiber (MMF) MGBT1: Category 5e UTP MFEBX1: 100BASE-BX-20U MFELX1: 100BASE-LX MFEFX1: 100BASE-FX MGBBX1: 1000BASE-BX-20U MGBLH1: 1000BASE-LH MGBLX1: 1000BASE-LX MGBSX1: 1000BASE-SX MGBT1: 1000BASE-T MFEBX1: Single LC MFELX1: Duplex LC MFEFX1: Duplex LC MGBBX1: Single LC MGBLH1: Duplex LC MGBLX1: Duplex LC MGBSX1: Duplex LC MGBT1: RJ-45 MFEBX1: 1310 nm MFELX1: 1310 nm MFEFX1: 1310 nm MGBBX1: 1310 nm MGBLH1: 1310 nm MGBLX1: 1310 nm MGBSX1: 850 nm MGBT1: N/A MFEBX1: 1550 nm MFELX1: 1310 nm MFEFX1: 1310 nm MGBBX1: 1490 nm MGBLH1: 1310 nm MGBLX1: 1310 nm MGBSX1: 850 nm MGBT1: N/A Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 2 of 4

46 Data Sheet Performance Maximum distance Average output power Receiver sensitivity Receiver overload MFEBX1: up to 20 km MFELX1: up to 10 km MFEFX1: up to 2 km MGBBX1: up to 20 km MGBLH1: up to 40 km MGBLX1: up to 10 km MGBSX1: up to 550 m MGBT1: up to 100 m MFEBX1: -20 dbm to -14 dbm MFELX1: -20 dbm to -14 dbm MFEFX1: -15 dbm to -8dBm MGBBX1: -8 dbm to -3 dbm MGBLH1: -4 dbm to 0 dbm MGBLX1: -9.5 dbm to -3 dbm MGBSX1: -9.5 dbm to -4 dbm MGBT1: N/A MFEBX1: -32 dbm (max) MFELX1: -30 dbm (max) MFEFX1: -34 dbm (max) MGBBX1: -23 dbm (typ) MGBLH1: -25 dbm (typ) MGBLX1: -20 dbm (typ) MGBSX1: -20 dbm (typ) MGBT1: N/A MFEBX1:-8 dbm (min) MFELX1:-10 dbm (min) MFEFX1: -5 dbm (min) MGBBX1: -3 dbm MGBLH1: -3 dbm MGBLX1: -3 dbm MGBSX1: -0 dbm MGBT1: N/A Environmental Dimensions W x H x D MFEBX1: 13 x 9 x 56 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MFELX1: 13 x 9 x 56 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MFEFX1: 13 x 9 x 56 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MGBBX1: 13.4 x 8.5 x 55.7 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MGBLH1: 13.4 x 8.5 x 56.5 mm (0.53 x 0.33 x 2.22 in.) MGBLX1: 13.4 x 8.5 x 55.7 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MGBSX1: 13.4 x 8.5 x 56.5 mm (0.53 x 0.33 x 2.22 in.) MGBT1: 13.4 x 8.5 x 66 mm (0.53 x 0.33 x 2.60 in.) Unit weight kg (0.63 oz. ) Power Operating temperature Storage temperature Operating humidity Storage humidity 1W (max) 32º to 158ºF (0º to 70ºC) -40º to 185ºF (-40º to 85ºC) 10% to 85% noncondensing 5% to 90% noncondensing Standards Compliance FCC Part 15 Class B EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B Safety FDA 21 CFR and EN60950, EN (IEC) , Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 3 of 4

47 Data Sheet Package Contents Cisco SFP transceiver Quick installation guide Minimum Requirements Switch with SFP port. Consult the module s Quick Start Guide for interoperability guidelines. Ordering Information Table 3 provides ordering information for the Cisco MFE and MGE Transceivers Table 3. Ordering MFE and MGE Transceivers Product Number MFEBX1 MFEFX1 MFELX1 MGBBX1 MGBLH1 MGBLX1 MGBSX1 MGBT1 Description 100BASE-BX-20U SFP transceiver 100BASE-FX SFP transceiver 100BASE-LX SFP transceiver 1000BASE-BX-20U SFP transceiver 1000BASE-LH SFP transceiver 1000BASE-LX SFP transceiver 1000BASE-SX SFP transceiver 1000BASE-T SFP transceiver Printed in USA C / Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 4 of 4

48 Telewizja przemysłowa GCI-K1586V IP kamera kopułkowa wandaloodporna 2 Mpx Full HD, VF, 3~9mm Mzoom, ICR, WDR, IR 23 LED Cechy 2 Mpx Full HD (1920 x 1080) Kompresja video H.264, MJPEG Obiektyw moto zoom (powiększenie i ostrość), DC Iris Funkcja Dzień/Noc ze zdejmowanym filtrem IR (ICR) 0 Lux: wbudowane diody LED promiennika IR Możliwość trójosiowego ustawienia kamery (3-axis) Gniazdo karty pamięci Micro SD / SDHC Obsługa protokołu ONVIF Klasa szczelności IP66 i wandaloodporności IK10 Zasilanie 12V DC / 24V AC i PoE AKCESORIA Specyfikacja techniczna Funkcje Parametry Przetwornik obrazu 1/2.7" CMOS Omnivision, 2 Mpx Całkowita ilość pikseli 1920(H) x 1080(V) Kolor / cz-b Wł. / wył. / Auto, zdejmowany ltr IR (ICR) Czułość (kolor) 0.5 Lux (F1.2, IRE50), 0.2 Lux (F1.2, IRE30) Czułość (cz-b) 0.1 Lux (F1.2, IRE50), 0.02 Lux (F1.2, IRE30) Ogniskowa obiektywu 3 ~ 9 mm BLC Wł. / wył. WDR Wł. / wył. Cyfrowa Redukcja Szumów (DNR) Wł. / wył. 2D / 3D ltr szumów Wykrywanie ruchu Wł. / wył. / czułość / ustawienia obszaru Alarm sabotażowy (zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, Wł. / wył. zmiana kierunku) Strefy prywatności 5, prostokąty Balans bieli ATW, AWB, ręczny Zoom cyfrowy Wł. / wył. Szybkość migawki 1 s do 1/ s Wejścia alarmowe 1 Wyjścia alarmowe 1 Przeglądarka internetowa MS Internet Explorer 6.0 (lub wyższa), Firefox, Google Chrome, Safari Liczba użytkowników Do 20 Kompresja video H.264, MJPEG Rozdzielczość video Full HD 1080 px / SXGA / HD 720 px / XGA / SVGA / 4CIF / VGA / CIF Protokół sieciowy IPv4 / v6, TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, UPnP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, IEEE802.1x, QoS, ONVIF Pamięć SD Do 32GB Micro SD / SDHC Alarm, wykrycie ruchu lub harmonogram: transfer obrazu przez FTP, Zdarzenia alarmowe , zapis na kartę Micro SD, wyjście alarmowe oraz powiadomienie przez HTTP Kompresja dźwięku G.726, G.711 Wskaźnik LED Zasilanie, połączenie, aktywny Wyjścia video 1Vpp, BNC Wyjście video (BNC), zasilanie (złącze 3-Piny), RJ-45, gniazdo karty Wejścia / wyjścia Micro SD / SDHC, złącze alarmu 4-Piny (wej. alarmu 2-Piny, wyj. alarmu 2-Piny), audio (4-Piny) Aktualizacja oprogramowania Przez przeglądarkę internetową Kon guracja Za pomocą komputera PC Stopień ochrony IP66 Temperatura pracy -10 C ~ +50 C Wilgotność 10 ~ 90% bez kondensacji Certy kat CE, FCC, RoHS Napięcie zasilające 12V DC / 24V AC / PoE IEEE 802.3af Pobór mocy W 11,6 (LED on) W Waga 0.8 kg Wymiary Ø 151 x 130 mm GBR-VC02S GBR-IC02 GBR-CM02 GHO-M018 GBR-WA02 GBR-CM01 GBR-PM01 GBR-CE01 GBR-AM02 C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 119, Leszno tel C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. Polanki 67c Gdańsk tel C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. Malinowa Katowice tel C&C Partners Telecom Sp. z o.o. Ursynów Business Park ul. Puławska 303 wejście B Warszawa tel

49 Okablowanie Strukturalne MMC KABLE MIEDZIANE KABLE KATEGORII 5E U/UTP 1 2 VGB4B 3 1. Przewodnik: żyła miedziana odprężona AWG24 2. Izolacja przewodnika: wysokiej gęstości polietylen 3. Płaszcz: PCV lub LSZH - szary RAL 7035 ZALETY PRODUKTU lprzewyższa wymagania dla standardu kategorii 5e ZASTOSOWANIA SIECIOWE lisdn - VoIP ltoken RING 4/16 Mbit VG-AnyLAN ltp-pmd/tp-ddi - ATM 155, 622,1200 Mbit lethernet: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T STANDARDY OKABLOWANIA lkabel: - IEC EN lsystem: - ISO/IEC Edycja 2 - kategoria 5e / klasa D - EN kategoria 5e / klasa D - EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 5e PARAMETRY TECHNICZNE lrezystancja liniowa (maks.): 94 Ω / Km limpedancja: (od 1 do 100 MHz) 100 +/- 15 Ω lpojemność wzajemna (znamionowa): 50 pf / m lnominalna prędkość propagacji (NVP): 65 % ltemperatura pracy: - 20 C / + 70 C lpromień zgięcia (min.): 8 x średnica kabla F (MHz) TŁUMIENNOŚĆ WTRĄCENIOWA (db/100 m) NEXT (db/100 m) ACR-N (db/100 m) PSNEXT (db/100 m) INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA ACR-F (db/100 m) PSACR-F (db/100 m) TŁUMIENNOŚĆ ODBIĆ (db/100 m) Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Numer katalogowy Pary Żyła Ekranowanie Płaszcz Średnica zewnętrzna Ciężar Opakowanie VGB4B 4 AWG24 U/UTP PVC 5.5 mm 34 kg/km 305 M VGB4SHB 4 AWG24 U/UTP LSZH 5.5 mm 34 kg/km 305 M C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 119, Leszno tel fax C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. Polanki 67c Gdańsk tel fax C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. Kościuszki Katowice tel fax C&C Partners Telecom Sp. z o.o. Ursynów Business Park ul. Puławska 303 wejście B Warszawa tel fax

50 Okablowanie Strukturalne MMC KABLE KROSOWE KABLE KROSOWE KATEGORII 5E VG4001M TX4001M ZALETY PRODUKTU lprzewyższa wymagania dla standardu kat. 5e lpozłacane złącza 15 µm lwtryskowo zalewane wtyki ZASTOSOWANIA SIECIOWE lisdn ltoken RING 4/16 Mbitów VG-AnyLAN ltp-pmd/tp-ddi - ATM 155, 622, 1200 Mbitów lethernet: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T STANDARDY OKABLOWANIA liso Wydanie 2 - kategoria 5e / klasa D len kategoria 5e / klasa D leia/tia 568-C.2 - kategoria 5e

51 Okablowanie Strukturalne MMC KABLE KROSOWE PARAMETRY TECHNICZNE NEXT (db/100 m) TŁUMIENNOŚĆ ODBIĆ (db/100 m) F (MHz) 1 m 2 m 5 m 10 m 1 m 2 m 5 m 10 m INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Numer katalogowy Opis Ekranowanie Kolor Długość Opakowanie VG400XM Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 5e nieekranowany U/UTP szary X= 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 m 1 TX400XM Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 5e ekranowany F/UTP szary X= 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 m 1 * inne kolory i długości dostępne są na specjalne zamówienie C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 119, Leszno tel fax C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. Polanki 67c Gdańsk tel fax C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. Kościuszki Katowice tel fax C&C Partners Telecom Sp. z o.o. Ursynów Business Park ul. Puławska 303 wejście B Warszawa tel fax

52 Inteligentna platforma CCTV IP Serwer DIVA NVH-2412 Specyfikacja Model: Typ: Quad CPU: Płyta główna: SDRAM: Sieć: VGA: Alarm: NVH-2412 Serwer sieciowy Intel Core 2 Quad Procesor Intel matx S775 SATA 1 GB DDR2 10/100/1000Mbs ethernet VGA; multi VGA/DVI opcja Opcjonalnie 8 lub 16 TTL I/O Kontroler RAID: Wykorzystanie dysków twardych w konfiguracji RAID 5 lub 6 Interfejs HD: Pamięć wewnętrzna: Obudowa: Front: Pobór mocy: Zasilanie: Wymiary: Waga: SATA II Maks.12 x RAID Hot Swap Bays 3U/19" montaż rakowy Zamykany front on/off; USB; napęd CD/DVD-RW 650W VAC 430 (szer.) x 132 (wys.) x 660 (gł.) mm 15.1 kg bez dysków z zasilaczem C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 119, Leszno tel fax C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. Polanki 67c Gdańsk tel fax C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. Kościuszki Katowice tel fax C&C Partners Telecom Sp. z o.o. Ursynów Business Park ul. Puławska 303 wejście B Warszawa tel fax

53 NVH-1500S Description The VDG NVH-1500S video server delivers the highest performing Intel i7 Series processors, up to 4GB of DDR3 memory, and a load of extra accessories to help consolidate inefficient workloads. An efficient system design built with the latest updated components that ensures reliability to keep the workflow continuously: logical component layout of the internal components aids with airflow direction, helping to keep the server cool. The NVH-1500S comes in a 4U 19" rackmount model with optional RAID Controller for optimized data HDD Management to secure all video data in combination with Western Digital RE4 drives. WD's surveillance drives enable digital video surveillance systems to deliver a comprehensive range of features and capabilities such as high resolution image quality, streaming video from multiple cameras, video archiving with ultra-fast data access and on-demand video playback. vdgsecurity.com v

54 Specifications Model NVH-1500S Video Server Included 1x SSD and 1x HDD 2TB storage Processor 3rd Generation Intel Core(TM) i Processor 8M Cache Up to 3.90 GHz 4 Cores 8 threads Clock Speed 3.4 GHz Max Turbo Frequency 3.8 GHz Intel Smart Cache 8 MB Instruction Set 64-bit 32 GB Max Memory Size (dependent on memory type) 21 GB/s Max Memory Bandwidth Mainboard Intel H67 Express Chipset, ATX Form factor LGA1155 socket Four 240-pin DDR3 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets Support for DDR / 1066 MHz DIMMs DVI-I and HDMI connectors for processors with Intel HD Graphics Gigabit (10/100/1000 Mb/s) Two Serial ATA 6.0 Gb/s ports Three SATA 3.0 Gb/s ports One port compatible with esata* extension One esata 3.0 Gb/s port Two USB 3.0 ports Fourteen USB 2.0 ports, six back panel ports, and eight additional ports via four internal headers One PCI Express* 2.0 x 16 discrete graphics card connector Two PCI Express 2.0 x 1 connectors Three PCI Conventional bus connectors Memory 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM Solid State Drive vdgsecurity.com 2/4 v

55 Specifications 1x SSD (Solid State Disk) SATA III Multi-level cell (MLC) 525 Mbps (read) 475Mbps (write) Hard Drives (optional) Special Western Digital RE4 Video Surveillance Storage disk 2TB Storage SATA 3GB/s Interface 3.5-inch form factor 64MB Cache 7200RPM Chassis ATX M/B form factor 4U 19-inch Rackmount Lockable front 600W PSU, redundant optional Power 100 ~ 240V AC Dimensions 430(W) x 176(H) x 546(D) mm vdgsecurity.com 3/4 v

56 Specifications NVH-1500S The NVH-1500S is an Intel based, video server with standard 2TB storage. DIVA Video Management Software The DIVA Video Management Solution for IP-based devices offers built-in intelligence for VCA including facial recognition and license plate recognition for security applications. In combination with IP cameras and codecs, DIVA offers the perfect solution for situations, including perimeter and homeland security, theft and vandalism prevention, and intrusion detection. Disclaimer: Subject to change without notice. No rights can be derived from this product sheet VDG Security BV vdgsecurity.com 4/4 v

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe Kamery IP kopułkowe GV-MDR120 Mpix GV-FE4301 GV-VD1530 GV-FE2301 Mpix Geovision GV-EFD2100-0F Przetwornik: 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym, Rozdzielczość [Mpix]: 1,3, Wielkość obrazu [px]: 1280 x

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N

Inteligentna platforma CCTV. BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N Siqura BC820MP5 jest stacjonarną kamerą sieciową, rejestrującą obrazy w wysokiej jakości lub standardzie HD. Obsługa megapikselowa lub obsługa wielu strumieni

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. FD820M1/IR-SFP Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD z funkcją D&N

Inteligentna platforma CCTV. FD820M1/IR-SFP Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD z funkcją D&N FD820M1/IR-SFP Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD z funkcją D&N Inteligentna platforma CCTV Siqura FD820 jest sieciową, stacjonarną kamerą kopułkową, umieszczoną w odpornej na zniszczenia obudowie. Modułowa

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM Siqura BC820H1 jest stacjonarną kamerą sieciową, pracującą w rozdzielczości Full HD. Dzięki funkcjom 18-krotnego zbliżenia optycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera IP, 2.0 Mpx, 1920 x 1080, 1080p, ONVIF 2.0, H.264, MJPEG, PoE, obiektyw

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY .. Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY 1. Dostawa 15 szt. Komputerów o następujących parametrach: Dostawa 15 szt. Komputerów Oferuję 15 szt. komputerów (podać np. markę

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 8Mpx [4k] > Model : - Producent : BCS metrów) Przetwornik 1/2,3" 8 Megapixel PS CMOS Wysoko wydajny procesor AMBARELLA A5S Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2.

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2. Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c 1. Kamera zewnętrzna typu Bullet 2 MP Wymagane parametry kamer typu Bullet 2 MP Parametry proponowanego Spełnienie 1. urządzenia CMOS

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > W Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2" 2MP PS Sony Exmor CMOS wysokowydajny procesor DSP TI rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BL820M1IR Kamera IP Full HD IR Bullet

Inteligentna platforma CCTV. BL820M1IR Kamera IP Full HD IR Bullet BL820M1IR Kamera IP Full HD IR Bullet Siqura BL820M1IR jest kamerą HD typu bullet z wbudowanym promiennikiem IR. Model ten pozwala na rejestrację wyraźnych obrazów, niezależnie od warunków oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN7018CZ-2P Cena : 3.199,00 zł (netto) 3.934,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

Kamera VIVOTEK IP 8361

Kamera VIVOTEK IP 8361 Kamera VIVOTEK IP 8361 Vivotek IP8361 to 2-megapikselowa zewnętrzna kamera IP pozwalająca uzyskać doskonałą jakość obrazu i wyjątkową przepustowość. Kamera może przechwytywać większą powierzchnię sceny

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU

SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU Nr postepowania: Załącznik nr 1C do SIWZ RAP.272.27.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz.i SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : EVE-TECH System AHD oparty został na podobnej strukturze co analogowy system monitoringu CCTV. Nowością jest natomiast możliwość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność DA/MB/-232 232-10/14 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia 1. Urządzenie sieciowe (3 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: Parametr Charakterystyka Obudowa 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo

Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul.

Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul. Zad. C pkt. A Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr. 3 A Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul. Spokojna 20 System

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Zakup laptopa, zestawów komputerowych, oprogramowania, drukarki, szafy rack i akcesoriów Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Zakup laptopa, zestawów komputerowych, oprogramowania, drukarki, szafy rack i akcesoriów Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1: Komputer przenośny typu laptop Nazwa Procesor Pamięć Dysk twardy Wbudowane napędy optyczne Karta graficzna Przekątna ekranu/ powłoka ekranu Nominalna rozdzielczość Wielkość pamięci karty

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP-08C5 (1MPX) 2 X KAMERA CBA-03C5, 2 KAMERA CDA-02C5, REJESTRATOR,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421

Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421 Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421 Kamera sieciowa IP SOHO INTELLINET NETWORK SOLUTIONS model NSC15 to idealne urządzenie do zastosowań w sieciach domowych.

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Załącznik nr 4 do oferty Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń monitoringu wizyjnego dla 4 obiektów Nadleśnictwa. I. Siedziba Nadleśnictwa Jawor

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2120F-I Cena : 548,00 zł (netto) 674,04 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki - zesta w wideodomofonu CZARNO-BIAŁY KOLOROWY H1001 319 pln H1010 550 pln zestaw domowego wideodomofonu i pobór mocy: 14 VA max. kamery wyświetlacz: 4 (10cm) CM-06DNRM/CM-06D temperatura pracy: 0 C do

Bardziej szczegółowo

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna kamer: Kamera typ 1: Obudowa : Efektywność pikseli: Czułość: kopułkowa, wandaloodporna 1/2,7'' CMOS 1920x1080 (2 Mpix) 0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r.

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę switchy dla PIP Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 05.09.2013 r. Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego 12 38-100 Strzyżów NIP: 819-14-77-213 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu zestawu komputerowego dla TRITON s.c.

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus EE-2050-P jest nowym 50-portowym Gigabitowym przełącznikiem dostarczającym 48 portów RJ-45 10/100/1000 PoE/PoE+ oraz 2 sloty SFP wspierające

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Zarządzanie wirtualnymi sieciami lokalnymi DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni multimedialnych dla DODN we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały Dział II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ANTONIAK AUTO Sp. z o.o. Sp.K. ZAPYTANIE OFERTOWE

ANTONIAK AUTO Sp. z o.o. Sp.K. ZAPYTANIE OFERTOWE Wieliczka; 23/09/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z wdrażaniem przez firmę ANTONIAK AUTO Sp. z o.o. Sp.K. projektu informatycznego pod nazwą System B2B automatyzujący procesy dealera samochodów realizowane

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZP/PN/38/2013 Załącznik nr 2

ZP/PN/38/2013 Załącznik nr 2 Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/38/2013 Przedmiot postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Dostawa komputerów do pełnienia funkcji routera

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo