UCHWAŁA Nr XLIV/258/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XLIV/258/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLIV/258/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Zbiczno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju miejscowości Zbiczno stanowiący załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Traci moc uchwała nr XXXIV/196/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Zbiczno. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Choszczewski

2 Plan Rozwoju Miejscowości ZBICZNO Spis treści: 1. Charakterystyka miejscowości 2. Kierunki rozwoju miejscowości 3. Inwentaryzacja zasobów 4. Mocne i słabe strony miejscowości 5. Opis planowanego przedsięwzięcia 1. Charakterystyka miejscowości ZBICZNO leży w Gminie Zbiczno liczącej 4621 mieszkańców, a sama wieś liczy 868 osób. Wzmiankowana już w roku 1361 jako wieś czynszowa na prawie chełmińskim należąca do Komtura Brodnickiego obejmująca 66 łanów pod nazwą Stybicz lub Stilbitz, nadana przez Komtura Brodnickiego Wernera von Bendiz niejakiemu Pyncuse (otrzymał obszar od jeziora i rzeki pomiędzy Żmijewem a Zbicznem). Dokumenty informują o dużych stratach wojennych, jakie poniosła wieś w wyniku tzw. wojny głodowej ( ). Około 1428 r. nastąpiła ponowna lokacja na prawie chełmińskim (niemieckim). Zgodnie z tym została podpisana umowa pomiędzy Komturem a osadnikami, którymi przewodził Sołtys Janusz Gomoła (lub Gomala). Według umowy, za ściągnięcie osadników i przewodzenie grupie otrzymał on w bezpłatne posiadanie 6 włók ziemskich i pobierał 1/3 opłat z sądownictwa i 1/6 ze zbieranych czynszów. W latach wieś należała do Komtura Brodnickiego. Areał jej to 60 łanów chłopskich. Dochód wpływał w tym czasie jedynie z 13 łanów osiadłych, a dwie karczmy stały opustoszałe. 47 łanów nie było uprawiane i porosło krzewami i młodym lasem. Po wojnie 13 letniej ( ), Sbiczno wraz z Brodnicą, jako część Prus Królewskich zostaje włączona do Państwa Polskiego. Administracyjnie, jako wieś królewska do województwa chełmińskiego, powiatu i klucza brodnickiego. Uznana została za własność króla. Miejscem oddawania dziesięciny w postaci półkorcy żyta i owsa była parafia Świętego Ducha w Brodnicy, która mieściła się na dzisiejszej ulicy Kamionka. Jej proboszcz posiadał w Zbicznie 14 zarobnych morgów. W roku 1527 Zygmunt I potwierdził posiadanie przez parafię Świętego Ducha gruntów w Zbicznie (dokumentem extra muros Brodnicenses ) Parafia ta miała także prawo połowu ryb w jeziorze Zbiczno na własne potrzeby. Od 1535 r. Zbiczno stanowi w dużej części własność królewską pod nazwą Sbyczno. W roku 1570 własność królewska składa się z 46 łanów chłopskich, 6 łanów sołtysich, 4 łany lemańskie,

3 karczmy, zagrodników i rybaków. Po utworzeniu piechoty wybranieckiej, Zbiczno stało się wsią, w której osiedlili się tzw. wybrańcy z terenu Starostwa Brodnickiego. Posiadali oni pewne nadziały ziemi, które uprawiali w czasie pokoju. Jednak w trakcie działań wojennych, uzbrojeni i odpowiednio wyekwipowani wyruszali na wyprawy wojenne. Nie wiadomo ilu mieszkańców liczyło Zbiczno przed potopem szwedzkim ( ). Po wyniszczającej wojnie, w roku 1664 wieś liczyła tylko 2 zagrodników, 2 rajtarów i 1 karczmarza. W roku 1724 na części królewskiej mieszkał sołtys oraz 13 chłopów, a na części kościelnej jeden leman i 5 chłopów. Źródła pisane z roku 1738 potwierdzają w Zbicznie obecność 8 wybrańców piechoty wybranieckiej, których dwór nielegalnie zmuszał do różnych powinności pańszczyźnianych. Po I rozbiorze Polski, Zbiczno dostaje się pod panowanie pruskie i łącznie z przysiółkami stanowi obszar 4000 morgów. Do ciekawostek należy zaliczyć fakt wydobywania i wypalania wapna w dwóch piecach na półwyspie jeziora Zbiczno, zwanym Gwizdała. Od 1806 roku istnieje to ludowa szkoła 3 klasowa. W roku 1885 wieś liczy 952 mieszkańców, w tym: 628 katolików, 319 ewangelików i 5 Żydów, oraz 120 domów mieszkalnych. Obecnie wieś jest siedzibą Urzędu Gminy. 2. Kierunki rozwoju miejscowości. Miejscowość z racji swojego położenia wśród lasów i jezior dalszy swój rozwój będzie prowadziła w kierunku tworzenia nowych kwater agroturystycznych, modernizację istniejących ośrodków wypoczynkowych, bazy noclegowej oraz miejsc spotkań i wypoczynku. Działania zostaną skierowane na poprawę istniejącego stanu brzegów jezior i uporządkowanie linii brzegowej. Planowane jest urządzenie plaż oraz miejsc do czynnego spędzania czasu wolnego. Wieś w swoich planach będzie dążyć do odnawiania i renowacji miejsc historycznych związanych z tym terenem. W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów planowana jest budowa nowych chodników oraz ścieżek rowerowych. Niezbędne jest też przebudowanie boiska sportowego, nowej hali sportowej, które będą służyły dzieciom, młodzieży i dorosłym. Koniecznym przedsięwzięciem jest również budowa kanalizacji deszczowej oraz połączenie kanalizacji sanitarnej z miastem Brodnica z wyłączeniem istniejącej w Zbicznie starej oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Niezbędnym działaniem będzie remont budynków Zespołu Szkół poprzez wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie budynków, wymianę okien w pomieszczeniach przedszkolnych oraz adaptacja pomieszczeń po byłych mieszkaniach nauczycielskich. Priorytetem będzie też zagospodarowanie centrum wsi, które zostało określone: od budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji do Domu Nauczyciela (w kierunku Nowe Miasto Lubawskie), od skrzyżowania ulic w centrum wsi do jeziora Sosno (w kierunku Najmowo). Ważnym elementem

4 funkcjonowania wsi jest bieżąca modernizacja stanu dróg i budowa miejsc parkingowych. Najważniejszym działaniem jest dokończenie budowy boiska sportowego ogólnodostępnego znajdującego się przy Zespole Szkół w Zbicznie, a kolejnym będzie stworzenie placu zabaw dla najmłodszych. 3. Inwentaryzacja zasobów Miejscowość leży w otulinie Brodnickiego Parku Krajobrazowego wśród rozległych lasów, łąk oraz kilkunastu jezior i oczek wodnych. Charakterystycznym elementem krajobrazu jest ciekawie ukształtowany teren oraz sieć dróg lokalnych i leśnych, stanowiących dobrą komunikację z otoczeniem (droga asfaltowa Brodnica Nowe Miasto, Jakowo Jabłonowo Pomorskie). We wsi znajdują się: budynki zespołu szkół z zapleczem socjalnym, baza Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w postaci biblioteki, świetlicy z zapleczem socjalnym i amfiteatru z placem, Niepubliczny Ośrodek Zdrowia, apteka, Bank Spółdzielczy, Posterunek Policji, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Poczta Polska, kaplica przyparafialna oraz Urząd Gminy. Na terenie wsi znajdują się obiekty handlowo usługowe: piekarnia, sklepy wielobranżowe, sezonowa smażalnia ryb, restauracja, kiosk ruchu, stacja paliw. W miejscach wyznaczonych nad jeziorami istnieje możliwość rozstawiania namiotów i przyczep. Wieś posiada własne ujęcie wody, sieć kanalizacyjną przeznaczoną do modernizacji oraz objęta jest programem segregacji śmieci. Istnieje stałe połączenie PKS. 4. Mocne i słabe strony Mocne strony - możliwość zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół na ogólnodostępne boisko sportowe oraz wybudowanie nowej hali sportowej. - możliwość zagospodarowania terenu przylegającego do Posterunku Policji na plac zabaw dla dzieci. - możliwość zagospodarowania terenu przy amfiteatrze GOKSiR na cele rekreacyjno sportowe. - posiadanie świetlicy środowiskowej przy świetlicy GOKSiR. - dobra komunikacja z otoczeniem. - bliskość licznych czystych ekologicznie lasów i jezior. - możliwość korzystania z bogactwa runa leśnego. - możliwość zaopatrzenia się na miejscu w podstawowe artykuły spożywczo przemysłowe. - własne ujęcie wody. - własna sieć kanalizacyjna w centrum wsi. - wywóz nieczystości stałych od mieszkańców i turystów przez własną jednostkę pomocniczą ZUK.

5 - umożliwienie bezpłatnej segregacji odpadów stałych poprzez ustawienie we wsi koszy ogólnodostępnych i usuwanie śmieci przez wyspecjalizowaną firmę. - posiadanie różnorodnej bazy noclegowej dla turystów (gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe). - mieszkańcy otwarci na rozwój turystyki wsi ze szczególnym naciskiem na osoby niepełnosprawne i wypoczynek rodzinny. - aktywna społeczna działalność zespołu wokalno instrumentalnego Wesołe Kumoszki, Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolniczego, zespołów sportowych, Ochotniczej Straży Pożarnej, stowarzyszenia i innych organizacji pozarządowych. Słabe strony - brak ogólnodostępnych, zagospodarowanych plaż dla mieszkańców - brak placów zabaw dla dzieci - brak boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych - brak hali sportowej ogólnodostępnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych - mała zasobność mieszkańców (duże bezrobocie, niski poziom wykształcenia) - brak ścieżek rowerowych i bezpiecznych przejść - brak należytego zagospodarowania centrum wsi - zły stan techniczny dachu na budynkach szkolnych Plan rozwoju miejscowości zostanie przekazany Radzie Gminy Zbiczno i Wójtowi celem podjęcia stosownych działań, polegających na zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy oraz pozyskiwaniu środków z zewnątrz. Sołectwo Zbiczno Sołtys /-/ Regina Treder

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 22 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 22 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Sierakowice Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA STEGNA 2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STEGNA.....5 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STEGNA... 9 3.1. Zasoby przyrodnicze... 9 3.2.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Ostróda, listopad 2007 r.

Ostróda, listopad 2007 r. Załącznik do Uchwały II/86/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 listopada 2007r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SAMBOROWO Gmina Ostróda Ostróda, listopad 2007 r. 1 Wstęp - 3 Rozdział I Powiązanie Planu z celami strategicznymi

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO ZMIANA NR 2 - zapis ujednolicony - 2 Studium 1998 rok Podstawowy zespół autorski: główny

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Ciechanowiec 2008 0 Załącznik do uchwały Nr 110/XVII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Ciechanowiec Ciechanowiec 2008 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Gmina Ciechanowiec

Bardziej szczegółowo

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r.

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2007 2013 - Mosina, 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki wraz z uchwałą w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Ostróda, listopad 2007r.

Gmina Ostróda. Ostróda, listopad 2007r. Załącznik do Uchwały II/83/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 listopada 2007r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWIN Gmina Ostróda Ostróda, listopad 2007r. 1 Wstęp 3 Rozdział I Powiązanie Planu z celami strategicznymi

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Biecz

Strategia Rozwoju Gminy Biecz Strategia Rozwoju Gminy Biecz Uchwała Nr XI/123/99 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 września 1999 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biecz. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja 2014-2018 INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto 3.830 ha gmina 8.840

Bardziej szczegółowo