Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem komputerowym do zarządzania tymi urządzeniami II. Definicje: 1. Strefa Płatnego Parkowania (SPP) obszar objęty uchwałą Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm. 2. Opłaty opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze SPP. Stawki opłat określa uchwałą RMK nr XXI/229/11 z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, opłat dodatkowych, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat wraz z późniejszymi zmianami. III. Zakres przedmiotu zamówienia. 1. Dostawa i montaż urządzeń do poboru opłat za parkowanie (parkomatów) na obszarze SPP w ilości 76 szt. 2. Dostawa i instalacja systemu do zarządzania zainstalowanymi urządzeniami (parkomatami). 3. Dostawa sprzętu. IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Dostawa i montaż urządzeń do poboru opłat za parkowanie (parkomatów) na obszarze SPP. a. Parametry techniczne urządzenia. Urządzenie (parkomat) musi być wyposażone w następujące elementy: drukarka termiczna do druku biletów parkingowych; ciekłokrystaliczny wyświetlacz umieszczony w płycie czołowej urządzenia, służący do wyświetlania informacji dla użytkownika; czytnik zbliżeniowych kart płatniczych w technologii PayPass, PayWave, Mifare służący do obsługi płatności za pomocą kart KKM, NFC umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowo lub slotowy czytnik kart płatniczych dla tej samej funkcjonalności co czytnik zbliżeniowy; 1.

2 klawiatura posiadająca oddzielne cyfry od 0 do 9 oraz litery alfabetu bez polskich znaków wraz z klawiszami funkcyjnymi lub równoważna,, służąca do wprowadzania danych np. nr rejestracyjnych pojazdów i/lub zawiadomień,. Dopuszcza się zastosowanie klawiatury dotykowej w postaci ekranu zlokalizowanego na płycie czołowej urządzenia; preferowany układ klawiszy QWERTY, zasilanie solarne (bateria słoneczna) o mocy min 15W powinno być tak dobrane przez producenta aby umożliwić ciągłą pracę urządzenia (w każdej porze roku) bez potrzeby zastsowoania przyłączy energetycznych, zewnętrznego zasilania baterii lub obracania panelu słonecznego. Ponadto uwzględnić należy ładowanie akumulatorów o pojemności min. 55ah lub dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min.75ah. Preferowane drugie rozwiązanie; modem GSM do pakietowej transmisji danych. Dane dotyczące transakcji (w tym finansowe), dane serwisowe oraz dane dotyczące zbiórki monet muszą być dostępne bezzwłocznie dla Zamawiającego (Dane musza być dostępne bezzwłocznie po zakończeniu danej operacji/zaistnieniu zdarzenia, w przypadku kolejkowania transakcji lub zdarzeń bezzwłocznie po zakończeniu ostatniego zdarzenia/transakcji). Dane muszą być przechowywane w pamięci nieulotnej urządzenia; wrzutnik i czytnik monet zaprogramowany do realizacji opłaty za pomocą monet PLN oraz EURO o nominałach: - 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł dla PLN - 10 centów, 20 centów, 50 centów, 1 euro, 2 euro dla EURO Wrzutnik musi być tak zaprogramowany, aby wymiana waluty na EURO nie powodowała konieczności wymiany wrzutników w urządzeniach. Z uwagi na charakter lokalizacji urządzeń do poboru opłat za parkowanie (parkomatów) ich konstrukcja i wygląd zewnętrzny musi zawierać się w wytycznych Głównego Plastyka Miasta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wysokość urządzenia powinna zawierać się w przedziale cm. Jest to wysokość wystarczająca, aby urządzenie było widoczne ponad samochodami osobowymi a jednocześnie nie stanowiło zbyt agresywnego elementu na zabytkowych ulicach. Forma urządzenia powinna być zwarta i poprzez wyoblenia narożników, nie stanowiła znacznego zagrożenia dla kolizji z pieszymi. Urządzenie może być wykonane z dowolnego materiału, jednak z uwagi na walory użytkowe zaleca się użycie materiału, który jest w większym stopniu odporny na zarysowania (np. stal nierdzewna). Jako powłokę lakierniczą należy zastosować dwa kolory. Jeden ciemniejszy dla płyty czołowej, drugi jaśniejszy dla pozostałych elementów. Zaleca się użycie odpowiednio kolorów z wzornika Pantone: Pantone 7539 i Pantone Zastosowanie kolorystyki stali nierdzewnej pozwoli na dobrą czytelność oznaczeń umieszczonych na urządzeniu np. litera P oraz stanowi dobre tło na wszelkich wyświetlaczy ciekłokrystalicznych zlokalizowanych w urządzeniach. Jako oznaczenia urządzeń służących do poboru opłat za parkowanie (parkomatów) zlokalizowanych w centrum Krakowa należy zastosować obecny schemat oznaczeń tj. biała litera P na niebieskim tle, umieszczone po bokach obudowy urządzenia. Wskazane jest umiejscowienie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych w płaszczyźnie płyty czołowej, aby nie utrudniało ono czytelności przy świetle słonecznym. b. Parametry funkcjonalności urządzenia. Urządzenie (parkomat) musi posiadać następujące funkcjonalności: możliwość wyświetlania po wybudzeniu urządzenia i/lub na końcu transakcji dowolnych informacji; 2.

3 możliwość dowolnego programowania taryf (opłata) z uwzględnieniem np. dni wolnych od opłat (min. na 5 lat do przodu), zmian wynikających z przepisów prawa krajowego i lokalnego, zmiany czasu letniego na zimowy i odwrotnie i innych potrzeb zamawiającego. możliwość dowolnego projektowania wzoru biletu z możliwością umieszczania na nim dowolnych ciągów liter (w tym polskich znaków) i liczb oraz prostych grafik według potrzeb Zamawiającego. Dostęp przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. W dniu dostawy na bilecie muszą zostać umieszczone co najmniej następujące informacje: dane Wystawcy i Sprzedawcy, w tym adres i numer telefonu biura SPP, NIP, REGON, numer identyfikacyjny parkomatu oraz nazwa ulicy jego usytuowania, numer biletu zawierający kod zabezpieczający, data, godzina i minuta wydania biletu, kwota wniesionej opłaty, data, godzina i minuta upływu ważności biletu, drukowane czcionką powiększoną i pogrubioną, numer rejestracyjny pojazdu, drukowane czcionką powiększoną i pogrubioną, informacja o konieczności umieszczenia biletu za przednią szybą pojazdu, czas za jaki opłacono postój, nazwa dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty; wielojęzyczne wyświetlanie informacji język polski powinien być ustawiony domyślnie; w przypadku wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z parkomatu powinien on podawać informację o możliwości zakupu biletu w najbliższym urządzeniu wraz ze wskazaniem jego lokalizacji; podczas zbiórki bilonu urządzenie musi wydrukować raport z tej zbiórki zawierający informacje o sumarycznej wartości opłat wniesionych gotówką z rozbiciem na poszczególne monety; parkomat musi być wyposażony w zatwierdzoną przez Zamawiającego, czytelną instrukcję obsługi urządzenia wskazującą krok po kroku" kolejność działań niezbędnych do wniesienia opłaty oraz informację o stanie urządzenia (np. płatność tylko gotówką, płatność tylko kartą, parkomat niesprawny); niniejsze informacje powinny być również wyświetlane na ekranie urządzenia; parkomat musi być wyposażony w etykiety z informacją o stawkach opłat za postój, podstawach prawnych ich poboru oraz innych informacjach, według projektu uzgodnionego z Zamawiającym; parkomat musi być oznaczony specjalną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; parkomat musi zapewniać łatwą dostępność urządzenia dla użytkowników przez bezpośrednie przyporządkowanie objaśnień tekstowych i graficznych do poszczególnych przycisków obsługowych (funkcyjnych); na ekranie urządzenia muszą być widoczne informacje dotyczące: aktualnego czasu (zegar), aktualnej daty oraz informacja, że w tym dniu opłaty nie są wymagane, (jeżeli zachodzi taki przypadek), wysokości wniesionej opłaty, daty i godziny, do której parkowanie zostało opłacone; jeżeli z jakiegokolwiek powodu (np. brak papieru, zapełnienie pojemnika kasowego) sprzedaż biletu nie może być zrealizowana powinien być wyświetlony odpowiedni 3.

4 komunikat i uruchomiony cykl zakończenia pracy, a przyjęta od Użytkownika kwota, której nie można zapewnić biletu, zwrócona/niepobrana; parkomat musi zapewniać możliwość przerwania transakcji i zwrot opłaty bez wydania biletu; dane z pamięci nieulotnej urządzenia muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wykasowaniem w każdym wypadku zaniku zasilania lub innej awarii urządzenia, parkomat musi umożliwiać drukowanie dowodu uiszczenia opłaty dodatkowej w urządzeniu; parkomat musi zapewniać,, możliwość opłacenia opłaty dodatkowej (zawiadomień) dokonanej wyłącznie kartą płatniczą poprzez: zeskanowanie kodów kreskowych/kodów QR umieszczonych na zawiadomieniach wystawionych przez kontrolerów rozwiązanie preferowane, bądź wprowadzenie numeru rejestracyjnego i/lub numeru zawiadomień do urządzenia, lub poprzez inne rozwiązanie równoważne, wraz z integracją systemu windykacyjnego Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza by niniejsza funkcjonalność została w pełni wdrożona przez Wykonawcę do sześciu miesięcy od zamontowania parkomatów. Wdrożone rozwiązanie powinno zapewniać funkcjonalność pozwalającą na dowolne definiowanie wysokości opłaty w zależności od liczby dni jaka upłynęła od wystawienia Zawiadomienia, np. w przypadku przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa rozwiązania umożliwiającego niższą opłatę w pierwszym dniu od wystawienia zawiadomienia; Zakończenie wniesienia opłaty musi zostać potwierdzone wydrukiem zawierającym informację o dokonanej transakcji w tym nr opłaconego zawiadomienia. parkomaty powinny posiadać unijne znaki bezpieczeństwa CE, Parkomaty winny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie PN-EN : 2002 oraz określone w niniejszej specyfikacji. W przypadku rozbieżności urządzenie winno spełniać wymaganie surowsze, materiały zastosowane w urządzeniu powinny być dopuszczone do stosowania na terenie UE. czytniki kart bankowych zamontowane w urządzeniach muszą posiadać aktualne certyfikaty wymagane przez organizacje płatnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym względzie, Parkomaty muszą pracować niezawodnie w zakresie temperatury od -20 stopni Celsjusza do +55stopni Celsjusza przy wilgotności względnej do 95%, parkomat winien zapewniać ograniczony dostęp do części kasowej, która musi być chroniona, Zamawiający nie przewiduje wydawania reszty przez urządzenie. c. Części zamienne. zapewnienie gwarancji na co najmniej 3 lata od chwili montażu na wszystkie urządzenia parkingowe., 4.

5 zapewnienie, dyspozycyjnej od 8:00 do 16:00 przez wszystkie dni robocze, ze strony Wykonawcy osoby odpowiedzialnej do instruktażu i pomocy Zamawiającemu (3 miesiące), zapewnienie ze strony Wykonawcy dostępnych po średnich cenach rynkowych, przez okres 10 lat, po okresie gwarancyjnym, wszystkich części zamiennych do urządzeń parkingowych w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. zobowiązuje się do napraw urządzeń i osprzętu na podstawie doraźnych zleceń Zamawiającego na koszt Zamawiającego, wg przedstawionych cen ofertowych Wykonawcy, zapewnienie kompatybilności wszystkich urządzeń parkingowych, w ramach przedmiotu zamówienie Wykonawca winien zapewnić zapas części zamiennych pozwalających na płynną rotację i naprawę urządzeń w czasie trwania gwarancji; koszty czynności serwisowych ponosić będzie Wykonawca, dostarczenie 30 dodatkowych kaset niezależnie od kaset zamontowanych w parkomatach. d. Inne wymagania w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników wyznaczonych przez ZIKiT, (min. 4 osoby) z obsługi, serwisu i naprawy parkomatów. Wykonawca winien zobowiązać się przeszkolić pracowników wyznaczonych przez ZIKiT z budowy, obsługi i serwisu/naprawy parkomatów, zaznajomić i wyjaśnić zasady funkcjonowania poszczególnych podzespołów oraz przeszkolić z obsługi systemu zarządzania parkometrem (monitorująco - kontrolny). Szkolenie winno być zakończone certyfikatem producenta dla uczestników szkolenia uprawniającym do wykonywania w imieniu producenta czynności serwisowo - naprawczych dokonywanych w okresie gwarancji, wykonawca nie może w żaden sposób uzależniać realizacji praw przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji od korzystania przy obsłudze urządzeń z materiałów eksploatacyjnych pochodzących od samego Wykonawcy bądź podmiotów przez niego wskazanych, jak i od okoliczności korzystania z usług związanych z obsługą urządzeń przez Wykonawcę bądź podmioty przez niego wskazane, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty dostępu w celach autoryzacji urządzenia przed otwarciem, Identyczne Klucze systemowe w obrębie danej podstrefy (na partię urządzeń); z podziałem na inny klucz do części serwisowej a inny do części kasowej, zastosowanie kolorowej nakładki lub innego elementu umożliwiającego rozróżnienie podstrefy, w której został zlokalizowany parkomat, kolor nakładki bądź wzór/rozmiar oznaczenia musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. e. Montaż. Montaż urządzeń do poboru opłat za parkowanie (parkomatów) obejmuje wykonanie fundamentów z materiałów własnych Wykonawcy na jego koszt, zgodnie z zasadami sztuki 5.

6 budowlanej oraz trwałe przytwierdzenie do nich parkomatów w sposób uniemożliwiający mechaniczne ich oderwanie od podłoża, gwarantując jego nienaruszalność. Preferowane są gotowe elementy (tzn. prefabrykaty) tak, aby zminimalizować czas samego montażu jak również obszar zajęcia pasa 3 drogowego, dla którego Wykonawca musi uzyskać oddzielną decyzję administracyjną. Zamawiający wymaga, aby wykopy pod prefabrykaty były wykonywane bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego, z uwagi na infrastrukturę techniczną znajdującą się w pasie drogowym Zamawiający żąda, aby dostarczone urządzenia do poboru opłat za parkowanie w SPP w chwili składania ofert, były nowe i znajdowały się w seryjnej produkcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do finansowania zadania dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w ramach odrębnej umowy. 2. Dostawa i instalacja, systemu do zarządzania zainstalowanymi urządzeniami (parkomatami). a. Funkcjonalności systemu do zarządzania zainstalowanymi urządzeniami (parkomatami). System informatyczny do zarządzania urządzeniami służącymi do poboru opłat za parkowanie (parkomatami) musi umożliwiać zobrazowanie pełnej funkcjonalności urządzenia tj.: stan urządzenia; poziom naładowania baterii urządzenia; zarządzanie urządzeniem np. wyłączenie parkomatu; stan kasy urządzenia z możliwością zdefiniowania co najmniej 2 poziomów sygnalizacji napełnienia kasy urządzenia np. 50% i 80% lub poziom kwotowy w zależności od pojemności kasy urządzenia; możliwość definiowania dowolnych grup parkomatów; możliwość programowania taryf zarówno godzinowych działania urządzeń jak i stawek opłat za parkowanie dla pojedynczych urządzeń, wybranej grupy urządzeń lub wszystkich urządzeń (parkomatów) w systemie; podgląd na realizowane transakcje gotówkowe z dokładnym wyszczególnieniem nominałów monet dla każdej transakcji osobno; podgląd na realizowane transakcje za pomocą kart płatniczych; definiowanie użytkowników uprawnionych do uruchamiania systemu z możliwością definicji praw dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu. Administrator z pełnymi prawami dostępu do wszystkich funkcji systemu; tworzenie harmonogramu taryf pracy urządzeń z podaniem dokładnych dat obowiązywania oraz harmonogram przesyłania do urządzeń; programowanie wyglądu oraz treści biletu parkingowego wraz z ewentualną opcją wprowadzenia elementów graficznych (logo); programowanie informacji wyświetlanych na ekranie urządzenia (parkomatu); b. Raporty generowane przez system: 6.

7 zestawienia wpływów za dowolnie podany (okres liczony od dnia rozpoczęcia działania parkomatów) z parkomatów w rozbiciu na gotówkę i pozostałe formy płatności np. karty płatnicze lub inne karty; zestawienia wpływów za dowolnie podany okres (tj. okres liczony od dnia rozpoczęcia działania parkomatów) z podziałem na pojedyncze parkomaty, grupy parkomatów oraz w rozbiciu na gotówkę i pozostałe formy płatności np. karty płatnicze lub inne karty; zestawienie wykorzystania urządzeń w zadanym przedziale czasowym w ciągu dnia pracy urządzenia np. w rozbiciu na godziny oraz ilość i wartość transakcji w zadanym okresie; inne, definiowane w trakcie pracy z systemem informatycznym; Wszystkie raporty muszą generować się w formie liczbowej i tekstowej oraz graficznej z możliwością wydruku na drukarce laserowej lub atramentowej. Wszystkie wygenerowane raporty muszą mieć możliwość zapisu do plików w formacie pdf,xls,csv, tak aby dane mogły być użyte do tworzenia innych raportów poza systemem. c. Dostawa, instalacja oraz dostęp do systemu. Dedykowany system informatyczny do zarządzania urządzeniami (parkomatami), musi zostać dostarczony oraz zainstalowany wraz z dedykowanym serwerem do siedziby Zamawiającego lub miejsca instalacji, wskazanego przez Zamawiającego. System do zarządzania urządzeniami (parkomatami) musi być dostępny dla każdego komputera Zamawiającego. System musi być dostępny w technologii webservice, Wykonawca zagwarantuje bezproblemowe działanie dostarczonego systemu na komputerach Zamawiającego wyposażonych w system operacyjny min. Windows XP Prof. SP3 z przeglądarką internetową min. Internet Explorer v.8, FireFox v.30 i kompatybilne. Wykonawca w ramach dostawy, musi dostarczyć wszystkie komponenty techniczne, wymagane do poprawnej pracy systemu. System musi być dostępny 24h/dobę. Dopuszczalne są sytuację niedziałania systemu, w przypadku np. okresowych aktualizacji samego systemu, wprowadzania nowych funkcjonalności, jednak sytuacja ta może mieć miejsce tylko w okresie nie funkcjonowania SPP oraz musi być wcześniej uzgodniona z Zamawiającym. Dostęp do systemu będzie realizowany przez dedykowany adres www lub IP, oparty o protokół SSL a logowanie będzie możliwe po podaniu loginu i hasła użytkownika. Zamawiający wymaga, co najmniej jednego użytkownika z poziomem dostępu jako administrator z możliwością zarządzania prawami dostępu dla użytkowników Zamawiającego (dodawanie, usuwanie, zmiana uprawnień). Wykonawca ponosi wszelkie koszty funkcjonowania systemu, sprzętu i oprogramowania, jego zabezpieczeń, wykonywanie kopii zapasowych z częstotliwością gwarantującą odzyskanie w przypadku awarii 100% danych. Oprogramowanie musi umożliwiać przeglądanie, selekcjonowanie i filtrowanie danych według dowolnie wybranych parametrów. Wykonawca dostarczy strukturę bazy do przechowywania danych oraz narzędzia służące do automatycznego pobierania i gromadzenia tych danych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gromadzenie na serwerze Zamawiającego, danych pochodzących z parkomatów oraz zapewnić ich bezpieczeństwo. W szczególności winny być gromadzone: dane dotyczące transakcji (numer parkomatu, numer biletu, sposób płatności, wartość opłaty, data sprzedaży biletu, data ważności biletu, czas parkowania); dane dotyczące zbiórki monet: wartość opłat wniesionych monetami z rozbiciem na nominały i kartami 7.

8 elektronicznymi z rozbiciem na rodzaje karty ze wskazaniem organizacji kartowej; dane serwisowe: data i godzina wystąpienia awarii lub zdarzenia alarmowego, data godzina usunięcia awarii lub zakończenia alarmu, rodzaj awarii lub zdarzenia alarmowego, czas trwania niesprawności, interwencje serwisu, oraz inne dane, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bieżący dostęp do danych pochodzących z parkomatów, zgromadzonych na serwerze Wykonawcy w tym informacji dotyczących transakcji kartami bankowymi; zapewnienie dostępu do danych należy rozumieć, jako: zapewnienie przez okres dziesięciu lat od dnia powstania zobowiązania dostępu do systemu informatycznego Wykonawcy, w którym gromadzone są dane z parkomatów, przez stronę internetową z wykorzystaniem protokołu SSL, zapewnienie możliwości pobierania danych generowanych przez Parkomaty z systemu informatycznego Wykonawcy z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę. W ramach dostawy systemu wraz z dedykowanym serwerem, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie licencje, na użytkowanie wszystkich elementów systemu w zakresie użytkowania, zmian konfiguracji systemu oraz innych czynności wynikających z użytkowania systemu do zarządzania urządzeniami (parkomatami). Wraz z systemem Wykonawca przekaże kompletną bazę danych systemu. Jeżeli przekazana baza danych systemu wraz z danymi, będzie wymagała posiadania licencji na użytkowanie lub dodatkowego oprogramowania do zarządzania, Wykonawca dostarczy nieodpłatnie licencję lub oprogramowanie Zamawiającemu. Dostarczone licencje lub oprogramowanie nie może mieć żadnych ograniczeń czasowych. Dostarczony system informatyczny musi posiadać interfejs w języku polskim. Zamawiający wymaga aby dostarczony system informatyczny miał możliwość integracji z innymi systemami informatycznymi, które są w posiadaniu Zamawiającego tj. System do windykacji należności z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania SystemEG. Zakres integracji, zawierał będzie przekazywanie informacji z systemu do zarządzania urządzeniami do systemu windykacji. 3. Dostawa sprzętu. W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dedykowany sprzęt, niezbędny do prawidłowego działania systemu do zarządzania urządzeniami (parkomatami) o parametrach minimalnych: Serwer sieciowy dla centralnego systemu zarządzania SPP Parametr Wymagany, minimalny parametr Obudowa typu rack z możliwością instalacji w szafie RACK 19 wraz z kompletem wysuwanych szyn 1. Obudowa umożliwiających montaż w szafie rack oraz organizatorem kabli. Całkowita liczba dysków możliwych do instalacji w obudowie min. 12 szt. 2. Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez 8.

9 3. Chipset 4. Procesor 5. RAM 6. Dostępne zabezpieczenia pamięci RAM 7. Gniazda PCI 8. Interfejsy sieciowe producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86, dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.5GHz, pamięć L3 15 MB, 7,0GT-s QPI lub procesory równoważne 64 GB DDR3, LV 1333 PC lub lepsza, płyta główna powinna obsługiwać co najmniej 768GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 20 slotów przeznaczonych dla pamięci. ECC, Memory Mirror, Memory Rank Sparing Minimum 7 złącz PCIe trzeciej generacji, z czego minimum 2 złącza PCIe x8. Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 z czego 2 wbudowane na płycie głównej. 9. Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 Gigabit Ethernet i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 10. Karta Zarządzania zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 9.

10 sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 11. Dyski twarde Zainstalowane: Min. 5 dyski 600GB SAS 10k rpm hot plug 2,5, skonfigurowane fabrycznie w RAID 10 1 hot spare. 12. Kontroler RAID Dedykowany, sprzętowy kontroler RAID, posiadający 512MB nieulotnej pamięci cache. Możliwe konfiguracje 0, 1, 5, 10, 50, Porty Min. 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 3 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ- 45, 1 x RJ-45 do zarządzania, VGA 14. Video Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x Elementy redundantne HotPlug Min. zasilacze, dyski, wentylatory 16. Zasilacze Min. 2 zasilacze o mocy min.450w 17. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD. 18. Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO oraz ISO Deklaracja zgodności CE. Przez okres min. 36 miesięcy z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy do 4 godzin od zgłoszenia. Przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub 19. Warunki gwarancji Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. 20. Dokumentacja użytkownika 21. System operacyjny W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Dedykowany dla potrzeb systemu do zarządzania SPP: MS Windows 2012 R2 Server Standard x64 PL z licencjami CAL user dla 50 użytkowników z możliwością downgrade do MS Windows 2008 Server. 10.

11 22. Zasilacz awaryjny Licencja musi umożliwiać instalację systemu na maszynie wirtualnej, na sprzęcie do 4 procesorów. Zasilacz awaryjny o mocy min. 1500VA wraz z oprogramowaniem umożliwiająca zdalne monitorowanie i kontrolę systemu zasilania UPS Dołączone oprogramowanie musi umożliwiać na automatyczne wyłączanie serwerów. Rozwiązanie to zapobiega utracie danych w przypadku awarii zasilania. Cztery urządzenia mobilne CASIO 1T-9000-GC25E lub równoważne służące do kontroli wniesienia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Parametr 1. Funkcjonalność 2. Wyposażenie zestawu Wymagany, minimalny parametr Urządzenia winny zapewniać m. in zapewniających m. in. możliwość automatycznego szczytowania numerów rejestracyjnych za pomocą wbudowanego aparatu fotograficznego lub kamery. Urządzenia te powinny pozwolić na sprawdzenie czy została wniesiona opłata za postój w strefie w przypadku gdy użytkownik nie umieścił biletu w widocznym miejscu za przednią szybą. Kontroler przy pomocy urządzenia mobilnego po zeskanowaniu (rozpoznaniu) numeru rejestracyjnego pojazdu bezpośrednio z tablicy rejestracyjnej lub wprowadzeniu go przy pomocy klawiatury urządzenia powinien móc sprawdzić czy dany numer rejestracyjny posiada opłacony postój w strefie czy nie. Zestaw, o którym mowa powyżej powinien zawierać następujące elementy: terminal IT-9000-GC25E lub równoważny wraz z wyposażeniem (akumulator, folia na ekran, rysik, etui, pasek na ramię), dodatkowy akumulator, ładowarkę do akumulatorów dodatkowych, zasilacz sieciowy, kartę pamięci SDHC o pojemności min. 16GB class 10, program do kontroli wniesienia opłaty w strefie płatnego parkowania, gwarancję udzieloną przez producenta. Preferowanym jest aby program do kontroli wniesienia opłaty w strefie płatnego parkowania w liczbie odpowiadającej liczbie terminali w wersji mobilnej, zgodny z systemem windykacyjnym Zamawiającego z funkcjonalnością umożliwiającą skanowanie i rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów oraz drukowania zawiadomień z kodem QR lub też kodem kreskowym czytanym następnie przez parkomaty, umożliwiający kontrolę opłat wykupionych przez systemy płatności mobilnych (np. realizowanych za pomocą telefonów komórkowych) oraz abonamentów zakupionych przez internet, a także przypisanie unikatowego konta bankowego do każdego wystawionego wezwania, spełniający wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 11.

12 i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne. Program powinien być zainstalowany na urządzeniu mobilnym oraz skonfigurowany. W przypadku ujęcia w ofercie funkcjonalności umożliwiającej uiszczenie opłaty dodatkowej w parkomacie z kodami kreskowymi/qr program obsługujący urządzenia musi umożliwiać skanowanie i rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów oraz drukowania zawiadomień z unikalnym kodem QR/kreskowym czytanym przez Parkomaty. 12.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9 Strona 1/9 Załącznik nr 2 do SIWZ STACJONARNY AUTOMAT DO SPRZEDAŻY BILETÓW (WYMAGANIA MINIMALNE) 1. Podstawowe cechy funkcjonalne Stacjonarnego Automatu Biletowego. 1.1. Stacjonarny Automat Biletowy musi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo