Wykonawcy w postępowaniu RZ/37/ZP/2013/PLNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawcy w postępowaniu RZ/37/ZP/2013/PLNG"

Transkrypt

1 PLNG/PO/AK/1148/2013 Warszawa, dnia r. Wykonawcy w postępowaniu RZ/37/ZP/2013/PLNG Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na Dzierżawa 8 nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych przez okres 48 miesięcy Znak postępowania: RZ/35/ZN/2013/PLNG. W związku z otrzymaniem przez Polskie LNG S.A., zwaną dalej Zamawiającym, pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając zgodnie z Rozdz. XX pkt 1 SIWZ, Zamawiający przekazuje treść pytań bez ujawniania ich źródła i udziela następujących odpowiedzi. Pytanie 1: W rozdziale X, pkt 8 Zamawiający wskazuje dzień r. godz. 12:00 jako termin składania ofert, natomiast w rozdziale XII, pkt 1 Zamawiający wskazuje, ze termin składania ofert upływa w dniu r., godz. 12:00. Termin składania ofert w postępowaniu upływa dnia r. o godz. 12:00. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany SIWZ. Pytanie 2: Załącznik nr 1 opis przedmiotu zam6wienia pkt. 2 j - Finiszer dokumentów - Proszę doprecyzować wymagania: pojemność finiszera, ilość zszywanych dokument6w, wyposażenie w dziurkacz. Zamawiający wymaga by finiszer dokumentów miał pojemności pojemność nie mniej niż 2000 arkuszy ze zszywaczem dokumentów do 50 arkuszy standardowego papieru (80 g/m2) oraz dziurkaczem. Adres Siedziby Polskie LNG S.A. ul. Fińska Świnoujście Biuro w Warszawie ul. Mszczonowska Warszawa tel ; faks Zarząd Spółki Rafał Wardziński Prezes Zarządu; Wojciech Kowalski Wiceprezes Zarządu Wysokość kapitału zakładowego: PLN; Wysokość kapitału wpłaconego: PLN; Konto: Bank Pekao SA Nr ; NIP: ; REGON: ; Numer KRS: ,Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

2 Pytanie 3: pkt. 2t - Proszę podać standard kart magnetycznych, powołują się Państwo na standard kart opisanych w pkt. 2 ppkt. hh a opisu brak. Karty magnetyczne dostarczy Zamawiający. Urządzenie ma obsługiwać karty magnetyczne typu PSC-1 (125 khz Light Proximity Card) zgodne ze standardem - PSC-1: Pyramid Series Proximity. Pytanie 4 Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające prędkość skanowania 41 stron/min? Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. Pytanie 5 Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. VIII, 2,p. Realizacja funkcji scan to mail wysyłanie spersonalizowanych skanów w formie załącznika do elektronicznego dokumentu pocztowego (e mail) i zapis na dedykowany, spersonalizowany zasób sieciowy w jedno i wielo stronnicowych formatach minimum w jpg, tiff, pdf. Standard JPG jest formatem zapisu jednostronicowym. Czy przez sformułowanie jedno i wielostronnicowych formatach minimum w jpg, tiff, pdf zamawiający miał na myśli wielostronicowe formaty typu tiff, pdf, bez jpg? Zamawiający miał na myśli wielostronicowe formaty minimum w -.jpg,.tiff,.pdf bez formatu.jpg. Pytanie 6 Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. VIII, 2,q. Wymagana uruchomiona dla skanowania funkcja OCR (Optical Character Recognition). Do jakich formatów plików ma się odbywać skanowanie z funkcją OCR? Czy wystarczającymi formatami wynikowymi skanowania z funkcją OCR będą:.doc,.xls,.pdf (przeszukiwalny)? Zamawiający informuje, że wystarczającymi formatami będą:.doc,.xls,.pdf (przeszukiwalny). Pytanie 7 Strona 2 z 15

3 Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. VIII, 2,q. Wymagana uruchomiona dla skanowania funkcja OCR (Optical Character Recognition). Jaka, orientacyjna, ilość stron miesięcznie może być skanowana z wykorzystaniem funkcji OCR? Zamawiający informuje, że funkcji OCR będzie podlegało nie więcej niż 200 stron miesięcznie. Pytanie 8 Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. VIII, 2,v. Możliwości wymuszenia odbioru wydruków (z dowolnego urządzenia w ramach firmowej sieci LAN/WAN) z urządzenia wielofunkcyjnych po wprowadzeniu kodu PIN i karty magnetycznej (tzw. locked print ). Jakiego rodzaju wydruki mają być obsługiwane przez urządzenia i w/w funkcję? Czy poza wydrukami z wspomnianego systemu SAP R/3 wystarczająca będzie obsługa wydruków typu Office z aktualnie wspieranych przez producenta systemów MS Windows? Zamawiający informuje, że oprócz wspomnianego systemu SAP wystarczająca będzie obsługa wydruków z / typu MS Office z aktualnie wspieranych przez producenta systemów MS Windows. Pytanie 9 Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. VIII, 2,x,y,z. x. Centralizacja zbierania edytowalnych elektronicznych raportów ilości wykonywanych kopi. Możliwości elektronicznego raportowania do dostawcy urządzeń wielofunkcyjnych ilości wykonywanych kopi w danym okresie rozliczeniowym. y. Możliwość uruchomienia funkcjonalności zdalnego raportowania i elektronicznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych. z. Możliwość uruchomienie elektronicznego systemu raportowania o awariach serwisu oraz o wymaganych przeglądach urządzeń wielofunkcyjnych. Czy Zamawiający dopuści możliwość udostępnienia ruchu sieciowego na zewnątrz tzn. do narzędzi Centrum Obsługi Klienta wykonawcy po protokole https (port 443)? Informacje przesyłane do Centrum Obsługi Klienta wykonawcy dotyczą tylko stanu urządzeń (t.j. liczniki, stany materiałów eksploatacyjnych, błędy, zacięcia itd.), bez danych dotyczących nazw plików, loginów użytkowników i treści. Raportowane dane są w każdej chwili dostępne do wglądu przez Zamawiającego. Strona 3 z 15

4 Planowana do uruchomienia komunikacja "na zewnątrz" będzie weryfikowana przez Dział Bezpieczeństwa w PLNG. Dostarczany sprzęt lub infrastruktura dodatkowa (aplikacje / systemy służące do realizacji wymienionej komunikacji) ma mieć możliwość realizacji wymaganych funkcjonalności. Pytanie 10 Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. VIII, 2,x,y,z. x. Centralizacja zbierania edytowalnych elektronicznych raportów ilości wykonywanych kopi. Możliwość elektronicznego raportowania do dostawcy urządzeń wielofunkcyjnych ilości wykonywanych kopi w danym okresie rozliczeniowym. y. Możliwość uruchomienia funkcjonalności zdalnego raportowania i elektronicznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych. z. Możliwość uruchomienie elektronicznego systemu raportowania o awariach serwisu oraz o wymaganych przeglądach urządzeń wielofunkcyjnych. Jeśli urządzenia mają możliwość komunikacji z narzędziami Centrum Obsługo Klienta wykonawcy poprzez to czy Zamawiający dopuszcza ten typ komunikacji w celu realizacji w/w funkcjonalności? Planowana do uruchomienia komunikacja z Centrum Obsługi Klienta Wykonawcy będzie weryfikowana przez Dział Bezpieczeństwa w PLNG. Dostarczany sprzęt lub infrastruktura dodatkowa (aplikacje / systemy służące do realizacji wymienionej komunikacji) ma mieć możliwość realizacji wymaganych funkcjonalności. Pytanie 11 Czy Zamawiający zapewnia infrastrukturę informatyczną (serwery) w każdej z trzech lokalizacji które są dedykowane pod zamawiane rozwiązanie? Jeśli tak, jakie systemy operacyjne znajdują się na w/w serwerach? Zamawiający zapewni infrastrukturę informatyczną dla każdej lokalizacji. Na serwerach zainstalowane są systemy operacyjne firmy Microsoft (Windows Server 2008 R2). Systemy operacyjne zainstalowane są na środowisku wirtualnym VMware 5.x. Pytanie 12 Jaką przepustowość łączy internetowych Zamawiający przewiduje na wydzielenie do obsługi systemu wydruku między lokalizacjami? Strona 4 z 15

5 Lokalizacje działają w ramach sieci WAN. Przepustowość łączy pomiędzy lokalizacjami jest wystarczająca. Pytanie 13 Czy Zamawiający udostępni po dwie sztuki kart z każdej lokalizacji w celu przeprowadzenia odpowiednich testów weryfikujących dobór czytników? Zamawiający udostępni po dwie sztuki kart w każdej lokalizacji w celu przeprowadzenia testów weryfikujących dobór czytników. Pytanie 14 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych o szczegółowych parametrach wraz z materiałami eksploatacyjnymi ( z dostawą papieru ). Proszę o podanie rodzajów papieru ( format, grubość ), który powinien zostać dostarczany w ramach umowy. Zamawiający wymaga dostawy papieru w formacie A3 i A4 o gęstości 80 g/m 2. Pytanie 15 Dotyczy 01_Opis_przedmiotu_zomowienia_urzadzenia_ost, punkt 2 S Czy zamawiający dopuszcza propozycję urządzenia wyposażonego w 4 kasety na papier o pojemności 500 arkuszy każda oraz tacę ręcznego podawania o pojemności 100 arkuszy? Zamawiający nie dopuszcza by urządzenie wyposażone było w cztery kasety na papier o pojemności 500 arkuszy. Zgodnie z zapisami z SIWS jedna z kaset urządzenia ma mieć minimalną pojemość papieru A arkuszy. Pytanie 16 W myśl Par. 5, p. 3 cena kopii ma zawierać papier. Jak ma być rozliczany papier na wydruki dwustronne? Jakie są wymagania jakościowe względem papieru? Czy dostawca ma zapewnić także papier w formacie A3? Czy Klient może określić ilość planowanych wydruków A3 miesięcznie? Jak się ma ten zapis do Par. 5, p. 1 wzoru Umowy, gdzie napisane jest (z wyjątkiem papieru)? Strona 5 z 15

6 Papier na wydruki dwustronne ma być rozliczany jak papier na wydruki jednostronne. Papier ma być dostosowany jakościowo do wymogów dostarczanych urządzeń. Dostawca ma zapewnić papier w formacie A3. Ilość papieru w formacie A3 ma stanowić około 10% ilości papieru w formacie w formacie A4. Celem wykluczenia wątpliwości, Zamawiający modyfikuje 5 ust. 1 wzoru umowy nadając mu brzmienie: W ramach czynszu dzierżawy Wydzierżawiający zobowiązuje się do nabywania i dostarczania na własny koszt w okresie dzierżawy wszelkich materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania i bieżącej pracy każdego z Urządzeń. Pytanie 17 Skoro Klient zakłada rozliczenie z rzeczywistych wykonanych wydruków czy nie lepiej jest zrezygnować z ryczałtu miesięcznego i rozliczać się z faktycznie wykonanych kopii/wydruków bez naliczania zwrotu? Tym bardziej, że w sytuacji naliczenia kar za niedostępność urządzenia (część maszynowa) nie ma to znacznego wpływu na rzeczywistą ilość wykonanych wydruków/kopii w okresie rozliczeniowym. W takiej sytuacji opłata łączna za maszynę i miesięczny nakład powinna być rozdzielona w celu poprawnego naliczenia ew. kar za część maszynową. Pytanie 18 Czy dobrze rozumiemy zapis wzoru Umowy że koszt napraw w wyniku uszkodzenia z winy użytkownika ma być wliczony w cenę najmu? Jeżeli tak to czy można określić maksymalną wartość takiego uszkodzenia? Co w przypadku kiedy wartość szkody przekroczy wartość uszkodzonego urządzenia? W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wskazuje, iż dokonuje modyfikacji 4 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: Zobowiązania określone w ust. 2 i ust. 3 nie obejmują uszkodzeń wynikłych - z zawinionej wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa - niewłaściwej eksploatacji Urządzenia przez Dzierżawcę. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim naprawa zostanie wykonana w terminie ustalonym przez Strony, za wynagrodzeniem Wydzierżawiającego ustalonym odrębnie przez Strony, ale z obowiązkiem dostarczenia przez Wydzierżawiającego urządzenia zastępczego na czas naprawy w ramach czynszu dzierżawy, którym mowa w 3. Pytanie 19 Strona 6 z 15

7 Cena kliku zawiera konserwacje. Jednocześnie producent nie wymaga obowiązkowych przeglądów w częstotliwości podanej w specyfikacji. Zawarcie tak dużej ilości przeglądów w cenie spowoduje jej znaczny wzrost na niekorzyść Klienta. Ponadto klient będzie płacić za konserwacje niezależnie od ilości wykonywanych kopii/wydruków. Czy w związku z tym można usunąć wymóg comiesięcznych przeglądów albo ustalić większe przedziały czasowe lub wykonanie konserwacji uzależnić od wykonanych kopii/wydruków? Pytanie 20 Zgodnie z wzorem Umowy dostawca ma na własny koszt pozyskać stany liczników maszyn do rozliczenia. W jaki sposób Klient zamierza udostępnić aktualne odczyty z maszyn do naliczenia opłat za wykonane kopie/wydruki? Czy Klient planuje zdalne udostępnienie systemu w celu sprawdzenia aktualnych stanów liczników na koniec każdego okresu rozliczeniowego? Zamawiający planuje zdalne udostępnienie systemu celem sprawdzenia stanu liczników urządzeń. Pytanie 21 Kto ma wymieniać/instalować tonery w urządzeniach? (Par. 5, p. 2) W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wskazuje, iż czynności tych dokonywać będzie Dzierżawca, zgodnie z 5 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy. Jednakże celem usprawnienia współpracy, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów 5 ust. 3 wzoru umowy nadając mu brzmienie: 3. W przypadku, gdy dostawa i jeśli ma to zastosowanie wymiana/zainstalowanie materiału eksploatacyjnego lub części zmiennej następować będzie na żądanie Dzierżawcy zgłoszone zgodnie z ust. 2, to dostawa i wymiana/zainstalowanie materiału eksploatacyjnego lub części zmiennej nastąpi w terminie 1 dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości dokonania dostawy, wymiany, instalacji materiału eksploatacyjnego lub części zmiennej w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Wydzierżawiający zobowiązany jest poinformować o tym Dzierżawcę przed upływem tego terminu i zastosowanie znajdują postanowienia ust. 4 poniżej. Niezależnie od powyższego Dzierżawca uprawniony jest do wymiany/zainstalowania materiału eksploatacyjnego toneru do Urządzenia w każdym czasie, co w żadnym zakresie nie powoduje ograniczenia praw Dzierżawcy lub obowiązków Wydzierżawiającego. a w konsekwencji powyższej modyfikacji, Zamawiający dokonuje zmiany 5 ust. 5 wzoru umowy nadając mu brzmienie: Strona 7 z 15

8 Wydzierżawiający zobowiązuje się, iż wszelkie materiały eksploatacyjne lub części zamienne, o których mowa w niniejszym paragrafie będą zgodne ze wszelkimi wymaganiami producenta danego Urządzenia zgodnie z instrukcjami obsługi/użytkowania danego Urządzenia lub jakimikolwiek innymi dokumentami lub publikacjami wskazującymi/określającymi rodzaj/parametry/wymogi/funkcjonalności itp. materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych dla danego Urządzenia. W związku z powyższym Dzierżawca zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia Urządzenia wskutek zastosowania przez Wydzierżawiającego danego materiału eksploatacyjnego lub części zamiennej. Dzierżawca wymaga, aby Wydzierżawiający w każdym czasie zapewnił (w szczególności poprzez przechowywanie w miejscu lokalizacji danego Urządzenia) i co najmniej 3 komplety tonerów dla każdego Urządzenia w każdej lokalizacji oraz 20 ryz papieru dla każdego Urządzenia. Pytanie 22 Na jakiej podstawie Klient będzie wymagać wymiany części zamiennych w urządzeniach? (Par. 5, p. 3) W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wskazuje, iż żądanie Zamawiającego dostawy i jeśli będzie to miało zastosowanie wymiany/zainstalowania materiału eksploatacyjnego lub części zmiennej następować będzie w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych przypadków braku takiego materiału lub jego nieprawidłowego funkcjonowania, a w odniesieniu do części zamiennych przypadków, w których Zamawiający w ramach normalnego korzystania z urządzenia jest w stanie zaobserwować nieprawidłowe funkcjonowanie/brak funkcjonowania części zamiennej. Pytanie 23 Dotyczy pkt. 2.s. pojemność kasety na papier A4. Czy dopuszczalne jest zaoferowanie podajnika papieru składającego się z dwóch kaset o pojemności 500 arkuszy A4 każda co w sumie daje wymaganą pojemność 1000 arkuszy. Urządzenie jest wyposażone w system automatycznego przełączania kaset w przypadku wyczerpania zapasu papieru w jednej z nich dzięki czemu nie występuje zagrożenie zatrzymania cyklu drukowania. Zgodnie z zapisami z SIWS jedna z kaset urządzenia ma mieć minimalną pojemość papieru A arkuszy. Pytanie 24 Dotyczy finiszera dla urządzenia typu CF. Strona 8 z 15

9 Prosimy o określenie minimalnych wymagań odnośnie oczekiwanych parametrów finiszera co naszym zdaniem zapewni lepszą porównywalność ofert. Proponujemy określenie pojemności tacy odbiorczej na minimum 1000 arkuszy (korelacja z oczekiwaną pojemnością kaset na papier) oraz zszywacza na min. 50 arkuszy standardowego papieru (80 g/m2). Proponujemy także dodanie wymogu opcjonalnej możliwości instalacji dziurkacza. Zamawiający wymaga by finiszer dokumentów miał pojemności pojemność nie mniej niż 2000 arkuszy z zszywaczem dokumentów do 50 arkuszy standardowego papieru (80 g/m2) oraz dziurkaczem. Pytanie 25 Pkt. 2 ppkt.w zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga, aby system pozwalał na rejestrowanie ilości wykonanych kopii/wydruków wykonywanych przez poszczególnych użytkowników. Czy Zamawiający w ramach systemu raportowania oczekuje również, że raporty będą generowanie automatycznie z podziałem na użytkowników, działy, departamenty, projekty, również z możliwością generowania raportów historycznych w formie tabelarycznej jak i w formie wykresów? Pytanie 26 Pkt. 2 ppkt.x zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga centralizacji zbierania edytowanych elektronicznych raportów ilości wykonanych kopii. Czy Zamawiający oczekuje, aby raporty były generowane i dystrybuowane automatycznie do wskazanych w systemie osób ustawienia konfigurowane przez administratora? Pytanie 27 Pkt. 2 ppkt.x zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga centralizacji zbierania edytowanych elektronicznych raportów ilości wykonanych kopii. Czy Zamawiający oczekuje, aby system pozwalał na nadawanie uprawnień przez administratora do systemu raportowania? Na przykład wskazany pracownik administracji może wygenerować tylko określone raporty udostępnione przez administratora. Strona 9 z 15

10 Pytanie 28 Pkt. 2 ppkt. Y zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga, aby była możliwość uruchomienia funkcjonalności zdalnego raportowania i elektronicznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje, aby funkcja realizowania automatycznego procesu zamawiania tonerów, zestawów przeglądowych, części była realizowana bezpośrednio w oferowanym systemie. Pytanie 29 Pkt. 2 ppkt. Y zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga, aby była możliwość uruchomienia funkcjonalności zdalnego raportowania i elektronicznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych. Czy Zamawiający oczekuje, aby system automatycznych zamówień dawał możliwość również zamawiania usług takich jak przeglądy, konserwacje? Realizacja wspomnianych procesów w znacznym stopniu może poprawić poziom obsługi infrastruktury przez pracowników Zamawiającego jak i Dostawcy. Pytanie 30 Pkt. 2 ppkt. Y zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga, aby była możliwość uruchomienia funkcjonalności zdalnego raportowania i elektronicznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych. Czy Zamawiający oczekuje również, aby system automatycznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych i usług pozwalał na kontrolowanie stanu magazynku dostarczonych do Zamawiającego tonerów i generował zamówienie w przypadku konieczności jego uzupełnienia? Pytanie 31 Czy Zamawiający oczekuje, aby interfejs webowy użytkownika, administratora oraz terminal urządzenia były w języku polskim? Zamawiający wymaga by webowy interfejs użytkownika, administratora oraz terminal urządzenia był dostępny również w języku polskim. Strona 10 z 15

11 Pytanie 32 Pkt. 2 ppkt. Y zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga, aby była możliwość uruchomienia funkcjonalności zdalnego raportowania i elektronicznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych. Czy Zamawiający oczekuje, aby system pozwalał również na możliwość aktywacji w systemie kontraktu z Dostawcą, w którym zawarte będą wszystkie dane dotyczące jego realizacji, data ważności, przedmiot kontraktu, warunki świadczenia usług, czasy reakcji, itp.? Takie rozwiązanie w znacznym stopniu pozwala na zautomatyzowanie procesu obsługi środowiska przetwarzania dokumentu. Pytanie 33 Czy Zamawiający wymaga, aby system posiadał sposób licencjonowania na urządzenia, a nie na użytkowników? Z naszego doświadczenia licencjonowanie na urządzenia jest dużo wygodniejsze gdyż nie ogranicza liczby pracowników, którzy mogą być użytkownikami systemu? Zamawiający nie określił ilości użytkowników obsługujących urządzenia. Funkcjonalność dostarczonych urządzeń ma spełniać warunki zapisane w SIWZ. Pytanie 34 Czy zamawiający wymaga, aby system pozwalał na elastyczne przydzielanie licencji do poszczególnej(nych) lokalizacji w danej chwili pod względem ilości urządzeń używanych w danym czasie? Z naszego doświadczenia wynika, że Ilość licencji nie powinna być na sztywno przypisana do poszczególnej(nych) lokalizacji, lecz powinna być swobodnie delegowana w zależności od posiadanych w danej chwili urządzeń w danej lokalizacji. Pytanie 35 Czy zamawiający wymaga, aby system był zintegrowany z urządzeniami poprzez panel dotykowy urządzenia bez konieczności zastosowania dodatkowych komponentów? Strona 11 z 15

12 Pytanie 36 Czy zamawiający oczekuje, aby system pozwalał na szybkie wysłanie zeskanowanego dokumentu bez potrzeby wyboru adresata z książki adresowej? Użytkownik po zautoryzowaniu się na urządzeniu jest rozpoznany jako domyślny adresat pracy w zależności od konfiguracji systemu zadana praca może być wysłana na adres lub folder użytkownika? Pytanie 37 Czy Zamawiający oczekuje, aby system logów prezentujący procesy realizowane w systemie był narzędziem wbudowanym w system i odświeżanym w czasie rzeczywistym? Pytanie 38 Czy Zamawiający oczekuje, aby system powalał na określenie limitu dla użytkownika, a w przypadku zbliżenia się do limitu poinformowania użytkownika w postaci mail a o tym fakcie oraz czy Zamawiający oczekuje, aby użytkownik poprzez interfejs webowy miał wgląd w wielkość limitu, limitowane funkcje oraz stopień jego wykorzystania? Pytanie 39 Czy Zamawiający oczekuje również, aby system posiadał funkcje wprowadzania poziomu pokrycia stron (zaczernienia) w ustawieniach cennika, co pozwala na szczegółowe raportowanie zużycia tonerów i intensywności zadrukowania? Pytanie 39 Pkt. 2 ppkt. Q zgodnie z zapisem Zamawiający oczekuje, aby dostarczone rozwiązanie również realizowało funkcje OCR. Czy zamawiający oczekuje, aby system OCR pozwalał na przetworzenie dokumentów do wersji edytowalnej np. RTF lub formatów MS Office Word, Excel itd.? Strona 12 z 15

13 Zamawiający informuje, że wystarczającymi formatami będą:.doc,.xls,.pdf (przeszukiwalny). Pytanie 40 Pkt. 2 ppkt. Q zgodnie z zapisem Zamawiający oczekuje, aby dostarczone rozwiązanie również realizowało funkcje OCR. Czy Zamawiający oczekuje, aby system OCR był obsługiwany poprzez terminal systemu kontroli zintegrowany z panelem dotykowym urządzenia i nie wymagał ponownej autoryzacji lub identyfikacji użytkownika, aby dostarczyć z-ocr-owany dokument automatycznie do uwierzytelnionego na urządzeniu użytkownika? Takie rozwiązanie zdecydowanie uprości i przyspieszy proces OCR-owania i automatycznej dystrybucji przetworzonego dokumentu do właściciel tego zadania. Pytanie 41 W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu na dzierżawę ośmiu urządzeń wielofunkcyjnych zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia RZ/35/ZN/2013/PLNG, załącznik nr 1, Szczegółowy opis zamówienia, cytowanych poniżej : u. Możliwość przypisania / zablokowania kodu PIN i karty magnetycznej użytkownikowi w dowolnym momencie i w każdej lokalizacji w ramach firmowej sieci LAN / WAN. v. Możliwość wymuszenia odbioru wydruków (z dowolnego urządzenia w ramach firmowej sieci LAN/WAN) z urządzeń wielofunkcyjnych po wprowadzeniu kodu PIN i karty magnetycznej (tzw. locked print ). w. Możliwość logowania (rejestrowania) ilości wykonywanych kopii/wydruków wykonywanych przez poszczególnych użytkowników. z. Możliwość uruchomienie elektronicznego systemu raportowania o awariach serwisu oraz o wymaganych przeglądach urządzeń wielofunkcyjnych. aa. Możliwość logowania (zapisywania w udostępnionej bazie danych) następujących informacji o realizowanych wydrukach: i. Nazwa drukowanego dokumentu. ii. Data i czas wykonywanego wydruku. iii. Login osoby wykonującej wydruk. iv. Ilość stron drukowanych. Pytania: Strona 13 z 15

14 1. Czy zamawiający żąda aby urządzenia zostały dostarczone wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem tak, aby mogły realizować wyżej wymienione funkcje od momentu dostawy? 2. Czy zamawiający zapewni lub udostępni infrastrukturę informatyczną, a w szczególności serwery w celu zainstalowania niezbędnego oprogramowania, które ma realizować wyżej wymienione funkcje? 1. Zamawiający wymaga aby urządzenia mogły realizować funkcje wymieniowe w SIWZ od momentu ich uruchomienia / dostawy. 2. Zamawiający udostępni serwery do instalacji oprogramowania mającego realizować funkcje zgodne z SIWS. Pytanie 42 W SIWZ punkt XII. 1 termin składania ofert został określony na , natomiast w punkcie X.8 termin składania został określony na W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie który z podanych terminów jest prawidłowy. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert upływa dnia r o g i na tę okoliczność dokonał już modyfikacji SIWZ. Pytanie 43 W szczeg6lowym opisie zamówienia (Zal.1 do SIWZ) punkt VIII.2.v została opisana funkcjonalność wymuszenia odbioru wydruków z dowolnego urządzenia. Daje ona użytkownikowi, możliwość odebrania wydruku z jakiegokolwiek urządzenia (dostarczanego w ramach umowy), wymaga natomiast fizycznej jego obecności przy danym urządzeniu. Ponieważ zamawiający przewiduje 3 różne lokalizacje, prosimy o wyjaśnienie czy powyższa funkcjonalność ma być uruchomiona w ramach danej lokalizacji (Fińska, Ku Morzu i Mszczonowska - poszczególne sieci LAN), czy ma funkcjonować również pomiędzy nimi (WAN)? Wymieniona funkcjonalność ma być uruchomiona w ramach danej, wymienionej lokalizacji oraz ma funkcjonować również poprzez sieć WAN (pomiędzy wymienionymi lokalizacjami). Pytanie 44 W szczegółowym opisie zamówienia (Zal.1 do SIWZ) punkt VIII.2.v - odnosicie się Państwo do opcji umożliwiającej zwolnienie pliku do wydruku po wcześniejszym podaniu hasła tzw. "locked print". Czy Strona 14 z 15

15 funkcjonalność ta ma być realizowana w ramach lokalnych lokalizacji (Fińska, Ku Morzu i Mszczonowska - poszczególne sieci LAN), czy ma funkcjonować również pomiędzy nimi (WAN)? Wymieniona funkcjonalność ma być uruchomiona w ramach danej, wymienionej lokalizacji oraz ma funkcjonować również poprzez sieć WAN (pomiędzy wymienionymi lokalizacjami). Pytanie 45 W szczegółowym opisie zamówienia (Zal.1 do SIWZ) punkt VIII.2.x - opisany jest sposób zbierania informacji o ilości wykonywanych kopii. W związku z takim opisem prosimy o uszczegółowienie: a. Czy zamawiający przewiduje jeden centralny print serwer na którym będą zbierane wszystkie informacje dotyczące ilości kopii / wydruków wykonywanych przez poszczególnych użytkowników? b. Czy w momencie instalacji wszystkie 8 urządzeń będzie podłączone w ramach jednej sieci WAN? a. Dla trzech lokalizacji przewidziane są dwa print serwery. Jedna z lokalizacji znajduje się w sieci LAN. b. Wszystkie osiem urządzeń będzie podłączone w ramach jednej sieci WAN. Strona 15 z 15

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i usługi serwisu (Usługa Eksploatacji) Dostawą materiałów eksploatacyjnych i usługą serwisu

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania nr PR-170/2015

Uczestnicy postępowania nr PR-170/2015 Biuro Zakupów, Logistyki i Usług Wspólnych Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa wzs@p-r.com.pl PZP-0241-334/2015 Warszawa, dnia 01 grudnia 2015 r. Uczestnicy postępowania nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do SIWZ ZP.341-14/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kody CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 50323000-5 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych 72500000-0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

dostawa drukarek DL2 dostawa drukarek DL1 dostawa dostawa drukarek DL3

dostawa drukarek DL2 dostawa drukarek DL1 dostawa dostawa drukarek DL3 wg rozdzielnika OO-909 Warszawa Nr1G3.b /14 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI Pytanie nr 5: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 4: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 2: dotyczy Części nr 1

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem Profesjonalne Zarządzanie Drukiem XpressProfessional służy do kontroli wydruku, kopiowania i skanowania na urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox. Jest to modułowy system, dający możliwości kontroli wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia w zakończonym postępowaniu na maszyny drukujące

Przedmiot zamówienia w zakończonym postępowaniu na maszyny drukujące Załącznik nr 6.9 do siwz Przedmiot zamówienia w zakończonym postępowaniu na maszyny drukujące Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych o szczegółowych parametrach

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Sposób realizacji umowy Obowiązki Wykonawcy 1. Dostawa i uruchomienie systemu zarządzania wydrukiem (Systemu) w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń: 1. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 3050ci lub

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń:. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 00ci lub równoważne

Bardziej szczegółowo

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA Wiele prac wykonywanych codziennie w przedsiębiorstwie wiąże się nierozerwalnie z produkcją dokumentów. Brak

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II FORMULARZ OFERTOWY CZ. II Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax...

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Zakres kompleksowej obsługi serwisowej obejmuje: 1. Zapewnienie jakości wydruków i kserokopii zgodnie z dokumentacja techniczną Urządzeń; 2. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013

Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013 Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013 Dotyczy: zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte w 5 Ogólnych warunków umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte w 5 Ogólnych warunków umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 BAF VI 2374 1-26/2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nr 26/BAF-VI/PN/13 na Zakup,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 Janmedia Interactive Sp. z o.o. Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 1. Postanowienia ogólne 1.1. Definicje używane w niniejszym dokumencie są

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Niniejszy załącznik przedstawia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagania określone w poniższym opisie należy traktować jako niezbędne minimum

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A. 1.1 1.1.1 Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, w niniejszej Umowie i OPZ poniższe zwroty pisane wielką literą mają następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej,

Bardziej szczegółowo

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą:

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na kompleksową obsługę serwisową urządzeń drukujących eksploatowanych w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin

ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 29.08.2012 r.

Szczecin, 29.08.2012 r. DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin www.deutschebahn.com/portszczecin Phone +48 (0)91 430 86 60 Fax +48 (0)91 462 47

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Gmina Boguchwała ul. Tkaczowa 134 36-040 Boguchwała Boguchwała, dn. 09.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na: dostawę łączy internetowych dla gospodarstw domowych w ramach realizacji okresu trwałości projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9.07.2014 r.

Warszawa, 9.07.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostarczenia urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki) w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 9.07.2014

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą mobilną Ministerstwa Sprawiedliwości (oprogramowanie centralne) musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY PRZETARGU: Zakup i dostawa 4 sztuk ciągników siodłowych na potrzeby Terminala Kontenerowego w Szczecinie należącego do spółki DB Port Szczecin

DOTYCZY PRZETARGU: Zakup i dostawa 4 sztuk ciągników siodłowych na potrzeby Terminala Kontenerowego w Szczecinie należącego do spółki DB Port Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin www.deutschebahn.com/portszczecin Phone +48 (0)91 430 86 60 Fax +48 (0)91 462 47

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi Instrukcja Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi System Centralnego Wydruku podstawy obsługi 2 SPIS TREŚCI 1. PANEL DOTYKOWY PODSTAWOWE FUNKCJE... 3 2. ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE PRACY NA URZĄDZENIU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. B) koszt instalacji:.. zł netto + (.. %VAT)... zł =... zł brutto (słownie brutto:...złotych)

OFERTA CENOWA. B) koszt instalacji:.. zł netto + (.. %VAT)... zł =... zł brutto (słownie brutto:...złotych) Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Nazwa i adres firmy (wykonawcy)... Telefon/fax................... Regon.... NIP......................... IFR.272.2.2013 Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowane jest Cyfrowe Biuro?

Do kogo skierowane jest Cyfrowe Biuro? Cyfrowe biuro 7 Do kogo skierowane jest Cyfrowe Biuro? Cyfrowe Biuro to oferta kompleksowych rozwiązań dedykowanych produkcji (drukowaniu), powielaniu, dystrybucji (skanowanie i faksowanie), archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu Wersja: 1.17 kwiecień 2015 Spis treści 1. Elementy funkcjonalne Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania Documaster

Bardziej szczegółowo

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Przedmiot Warszawa,dnia 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 21 NrV/... 201Ę-04-23 /14 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do monitorowania statystyk pobrań aplikacji mobilnych

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do monitorowania statystyk pobrań aplikacji mobilnych PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do monitorowania statystyk pobrań aplikacji mobilnych Wersja: 1.0. Data: 18.06.2012 1 1. INFORMACJE OGÓLNE I SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka Zapraszam do kontaktu: Kamil Gamrat tel. :+48 12 632 02 61 tel./fax + 48 12 623 70 88 mobile: 609 506 503 kg@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200. Raciechowice: Świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach Projektu OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice Numer ogłoszenia: 395688-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo