Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagań stawianych Wykonawcy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagań stawianych Wykonawcy."

Transkrypt

1 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagań stawianych Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego służącego do prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji środków materialnych oraz wartości nie materialnych i prawnych będących na stanie tut. Oddziału i podległych mu jednostek terenowych wraz z roczną aktualizacją i wsparciem technicznym, niezbędnym sprzętem i usługą szkoleniową. Zadanie I Dostawa oprogramowania SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. Zadanie II - Dostawa kolektora danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ewidencję środków z użyciem kodów kreskowych. Oprogramowanie kompatybilne z programem z zadania I. Zadanie III - Migracja danych z programu AS Majątkowy do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. Zadanie IV - Migracja danych z programu EWM Jacek Nowiński do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. Zadanie V - Instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania z zadania I i II z uwzględnieniem danych pozyskanych w wyniku realizacji zadań III i IV. Zadanie VI - Szkolenie z obsługi całości systemu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zamówienia Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Szkolenie pracowników Urządzenia do skanowania kodów kreskowych I. Opis poszczególnych zadań w ramach zamówienia. Zadanie I Dostawa oprogramowania SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. 1. Liczba i typ licencji w ramach dostawy w/w systemu: Lp. Nazwa oprogramowania 1 SYMFONIA System zarządzania FORTE 2 moduł Środki Trwałe 3 Typ licencji System Forte - Środki Trwałe /wersja 1 firmowa/ System Forte - Środki Trwałe - moduł Administratora System Forte - Forte Pakiet Standard /stanowisko/ - aktualizacja 12 mc Ilość licencji Strona 1 z 12

2 4 5 System Forte- SQL SQLSvrStdRuntime 2012 ALNG Emb MVL 1Clt lub wyższy o ile jest on w pełni kompatybilny z oferowanym programem SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. Licencje dostępowe (CAL Runtime) do bazy danych MSSQL per Device Opis podstawowej funkcjonalności systemu/oprogramowania: 2.1. Elektroniczna ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, środków ilościowych - pozabilansowych oraz wartości niematerialnych i prawnych we wspólnej bazie danych Zamawiającego i podległych mu jednostek terenowych; 2.2. Generowanie etykiet z kodami kreskowymi i opisem; 2.3. Wykonywanie inwentaryzacji przy pomocy mobilnych czytników kodów kreskowych współpracujących z oprogramowaniem i bazą danych; 2.4. Automatyczne obliczanie nowych wartości w przypadku operacji wykonywanych na częściach składowych majątku trwałego; 2.5. Ewidencja kosztów eksploatacji środka; 2.6. Wprowadzanie cech środka min. 4 pozycje; 2.7. Ewidencja umów najmu, dzierżawy środków trwałych;\ 2.8. Możliwość nadawania własnych parametrów dla wpisywanej amortyzacji; 2.9. Pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym (historia operacji); Filtrowanie danych po zadanych parametrach; Integracja z terminarzem MS Outlook (plany przeglądów); Możliwość wydruku do plików PDF, wysyłania dokumentu pocztą elektroniczną; Dowolna długość konta z możliwością wprowadzania zmiennych; Zgodność z przepisami dotyczącymi zarządzania majątkiem; Kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem: Windows 7 32/64-bit i wyższy (system operacyjny stacji klienckiej); Windows Server 2008 R2 i wyższy (system serwerowy); SQL Server 2008 R2 i wyższy (system bazodanowy); 3. Warunki dostawy licencji Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania z kluczem licencyjnym/numerem aktywacyjnym itp. na nośniku CD/DVD oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej, iż dostarczane oprogramowanie jest w pełni legalne i posiada poświadczenia licencyjne jego producenta; 3.2. Koszty związane z dostawą oprogramowania w całości pokrywa Wykonawca. 4. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu protokół z przekazania oprogramowania. Protokół zaakceptowany i podpisany przez każdą ze stron będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Strona 2 z 12

3 Zadanie II - Dostawa kolektora danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ewidencję środków z użyciem kodów kreskowych. Oprogramowanie kompatybilne z programem z zadania I. 1. Specyfikacja techniczna kolektora danych terminala przemysłowego PDA 2 szt. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i spełniać niżej podane parametry techniczne (minimalne). Wszystkie wymagania opisane w poniższych pozycjach są wymaganiami minimalnymi - dopuszcza się sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności urządzeń będących przedmiotem zamówienia. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Terminal przemysłowy typu PDA 2 szt. 1.1 System operacyjny: Microsoft Windows 1.2 Procesor: Powyżej 500 MHz 1.3 Pamięć: 1.4 Wyświetlacz: 1.5 Komunikacja przewodowa: 1.6 Komunikacja bezprzewodowa: 1.7 Kamera: 3 MPix 1.8 GPS: tak 1.9 Typ czytnika kodów kreskowych: 1.10 Odległość odczytu: do 64cm 1.11 Odczytywane kody kreskowe: a) 256MB RAM b) 256MB Flash ROM 3.5-calowy ekran dotykowy VGA o rozdzielczości 640 x 480 piskeli a) USB, b) RS-232 a) Bluetooth, b) WiFi, c) UMTS/HSDPA a) laserowy 1D b) imager 2D a) 1D: UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Codabar, Code 128, EAN 128, Code 93, MSI b) Aztec Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, UPU FICS, USPS 4CB 1.12 Klawiatura: 46 klawiszy QWERTY 1.13 Port micro SD (SDHC): tak 1.14 Bateria: Li-Ion 3000 mah Strona 3 z 12

4 1.15 Oprogramowanie: 1.16 Norma Szczelności: IP W zestawie: 1.18 Waga: do 450 g z baterią aplikacja do odczytu kodów kreskowych współpracująca z SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe oprogramowanie z zadania nr 1 a) terminal b) bateria c) karta pamięci micro SDHC min. 16 GB d) stacja dokująca e) pokrowiec do terminala Np. Terminal DataLogic ELF HC lub równoważny 2. Warunki dostawy i gwarancji sprzętu Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. do budynku przy ul. Ogrodowej 21, Lublin (ze wskazaniem pomieszczenia przez Zamawiającego, gdzie należy złożyć dostarczany sprzęt), będącym siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Termin dostawy do 14 dni od daty podpisania W ramach dostawy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu sprzęt oraz wymagane nośniki, dokumentację, podręczniki i inne akcesoria zgodne ze specyfikacją Odbiór będzie uważany za całkowity dopiero po podpisaniu przez obie strony protokołu przekazania z zachowanie terminu określonego w pkt Na dostarczony sprzęt należy udzielić gwarancji min. 24 miesięcy. 3. Warunki dostawy licencji Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania z kluczem licencyjnym/numerem aktywacyjnym itp. na nośniku CD/DVD oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej, iż dostarczane oprogramowanie jest w pełni legalne i posiada poświadczenia licencyjne jego producenta; 3.4. Koszty związane z dostawą oprogramowania w całości pokrywa Wykonawca. 4. Warunki serwisu sprzętu i usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania: 2.6. Czas reakcji na zgłoszone uszkodzenie sprzętu lub problemu z oprogramowaniem (faktyczne podjęcie działań) nie może przekroczyć 24 h a sama naprawa/usuniecie problemu nie może trwać dłużej niż 3 dni (od momentu zgłoszenia) - w przeciwnym wypadku Wykonawca będzie zobowiązany podstawić sprzęt zastępczy wraz z jego instalacją i konfiguracją w miejsce uszkodzonego, przy czym urządzenie zastępcze musi mieć parametry techniczne nie gorsze niż uszkodzony sprzęt (prace konfiguracyjne będą prowadzone w asyście przedstawiciela Zamawiającego) Całkowity czas naprawy licząc od momentu zgłoszenia (tel. /potwierdzone mailem/ lub fax.) nie może trwać dłużej niż 14 dni roboczych (po tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany uszkodzonego sprzętu na nowe urządzenie o nie gorszych parametrach technicznych (całkowita wymiana uszkodzonego) Zgłoszenia Zamawiającego w okresie gwarancji będą odbierane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach telefonicznie, fax em lub mailem (przy czym zgłoszenie tel. będzie potwierdzona mailem/faxem). Strona 4 z 12

5 2.9. W przypadku uszkodzenia podzespołów zawierających dane w okresie gwarancji ich naprawa będzie wykonywana w miejscu użytkowania lub będą one wymieniane na nowe bez odbioru uszkodzonych. Uszkodzony sprzęt pozostaje własnością Zamawiającego - oświadczenie Wykonawcy należy dołączyć do oferty W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru uszkodzonego sprzętu z siedziby Zamawiającego (ul. Ogrodowa 21, Lublin), jego naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego na koszt własny. 5. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu protokół z przekazania sprzętu i oprogramowania. Protokół zaakceptowany i podpisany przez każdą ze stron będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Zadanie III - Migracja danych z programu AS Majątkowy do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. 1. Zakres czynności po stronie Wykonawcy Export danych środków trwałych (ŚT) o wartości wysokiej (>= 3500 zł brutto) i wartości nie materialnych i prawnych (WNiP) z programu AS Majątkowy obecnie użytkowanego przez Zamawiającego (silnik bazy danych - MySQL) do pliku excel (jako pliku źródłowego) a następnie import do Systemu Symfonia Forte Kontrola zaimportowanych danych z udziałem pracownika merytorycznego, polegająca na potwierdzeniu zgodności ilości środków w bazie źródłowej z ilością środków zaimportowanych oraz na wyrywkowym i jednocześnie szczegółowym sprawdzaniu prawidłowości zapisów danych w odniesieniu do kontrolowanego środka trwałego Plan działania zgodnie z poniższym harmonogramem: Lp. Zakres czynności Export danych środków trwałych (ŚT) o wartości 2 wysokiej (>= 3500 zł brutto) i wartości nie materialnych i prawnych (WNiP) z programu AS Majątkowy Analiza i dostosowanie plików Excel do wymogów 3 Systemu Symfonia Forte Import danych z opracowanych plików Excel do 4 Systemu Symfonia Forte Weryfikacja wprowadzonych danych, ewentualne 5 korekty i usuwanie błędów Termin realizacji 2 tyg. od daty podpisania 4 tyg. od daty podpisania 6 tyg. od daty podpisania 8 tyg. od daty podpisania 1.4. Dane środków trwałych (ŚT) i ich umorzenia mają zostać zaczytane do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe ze stanem na dzień podpisania Po wykonaniu migracji Wykonawca jest zobowiązany przekazać wszelką dokumentację wykorzystaną podczas prac Zamawiającemu (źródłowe pliki excel, skrypty, itp.) Strona 5 z 12

6 1.6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wykonywanych czynności oraz innych informacji i danych, do których będzie miał dostęp z tytułu wykonywania niniejszej, w czasie trwania, jak i po jej ustaniu. Wszystkie informacje jakie pozyskał w trakcje realizacji zadanie nie będą gromadzone ani przekazywane podmiotom trzecim. 2. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu protokół z ukończonych prac. Protokół zaakceptowany i podpisany przez każdą ze stron będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Zadanie IV - Migracja danych z programu EWM Jacek Nowiński do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. 1. Zakres czynności po stronie Wykonawcy Export danych środków trwałych (ŚT) o wartości wysokiej (>= 3500 zł brutto), pozostałych środków trwałych (PŚT) o wartości niskiej (> 3500 zł brutto) i wartości nie materialnych i prawnych (WNiP) z programu EWM Jacka Nowińskiego obecnie użytkowanego przez Zamawiającego (silnik bazy danych - Firebird) do pliku excel (jako pliku źródłowego) a następnie import do Systemu Symfonia Forte Kontrola zaimportowanych danych z udziałem pracownika merytorycznego, polegająca na potwierdzeniu zgodności ilości środków w bazie źródłowej z ilością środków zaimportowanych oraz na wyrywkowym i jednocześnie szczegółowym sprawdzaniu prawidłowości zapisów danych w odniesieniu do kontrolowanego środka trwałego Plan działania zgodnie z poniższym harmonogramem: Lp. Zakres czynności Export danych środków trwałych (ŚT) o wartości wysokiej (>= 3500 zł brutto), pozostałych środków 2 trwałych (PŚT) o wartości niskiej (> 3500 zł brutto) i wartości nie materialnych i prawnych (WNiP) z programu EWM Jacka Nowińskiego Analiza i dostosowanie plików Excel do wymogów 3 Systemu Symfonia Forte Import danych z opracowanych plików Excel do 4 Systemu Symfonia Forte Weryfikacja wprowadzonych danych, ewentualne 5 korekty i usuwanie błędów Termin realizacji 2 tyg. od daty podpisania 4 tyg. od daty podpisania 6 tyg. od daty podpisania 8 tyg. od daty podpisania 1.4. Dane środków trwałych (ŚT), pozostałych środków trwałych (PŚT) oraz wartości nie materialnych i prawnych (WNiP) i ich umorzenia mają zostać zaczytane do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe ze stanem na dzień podpisania Po wykonaniu migracji Wykonawca jest zobowiązany przekazać wszelką dokumentację wykorzystaną podczas prac Zamawiającemu (źródłowe pliki excel, skrypty, itp.) Strona 6 z 12

7 1.6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wykonywanych czynności oraz innych informacji i danych, do których będzie miał dostęp z tytułu wykonywania niniejszej, w czasie trwania, jak i po jej ustaniu. Wszystkie informacje jakie pozyskał w trakcje realizacji zadanie nie będą gromadzone ani przekazywane podmiotom trzecim. 2. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu protokół z ukończonych prac. Protokół zaakceptowany i podpisany przez każdą ze stron będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Zadanie V - Instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania z zadania I i II z uwzględnieniem danych pozyskanych w wyniku realizacji zadań III i IV. 1. Instalacja i konfiguracja prace po stronie Wykonawcy: 1.1. Instalacja i konfiguracja programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe w lokalizacji Zamawiającego i jego jednostkach terenowych ujętych w pkt...; Instalacja i konfiguracja bazy danych MSSQL na serwerze aplikacyjnym Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Lublinie; Instalacja i konfiguracja oprogramowania na wszystkich komputerach klienckich w siedzibie Zamawiającego i jego jednostkach terenowych wraz z weryfikacją poprawności działania programu; 1.2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do odczytu kodów kreskowych na kolektorach danych w odniesieniu do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe Weryfikacja poprawności działania programów z pkt. 1.1 i Prace o których mowa w pkt. 1.1 nie mogą być wykonywane zdalnie Termin wdrożenia: 3 mc od daty podpisania zgodnie z poniższym harmonogramem. Lp. Zakres czynności Instalacja oprogramowania wraz z konfiguracją bazy 1 centralnej oraz podłączeniem min. jednego stanowiska klienckiego w każdej z lokalizacji Podłączenie do systemu wszystkich stanowisk klienckich 2 w każdej z lokalizacji i weryfikacja poprawności działania systemu tj. oprogramowania z zadania I i II Weryfikacja wprowadzonych danych, ewentualne 5 poprawki oraz rozpoczęcie pracy programu w trybie produkcyjnym Termin realizacji 1 mc od daty podpisania 2 mc od daty podpisania do 3 mc od daty podpisania 1.6. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu protokół z ukończonych prac. Protokół zaakceptowany i podpisany przez każdą ze stron będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Strona 7 z 12

8 2. Powdrożeniowe wsparcie techniczne W ramach zamówienia Wykonawca zapewni Zamawiającemu tzw. powdrożeniowe wsparcie techniczne obowiązujące przez okres 12 mc i składające się z 2 części tj.: - nadzór eksploatacyjny, - konserwacja systemu, W ramach nadzoru eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązany jest: - udzielać informacji o rozwiązaniach systemowych oraz możliwości modyfikacji tych rozwiązań dla potrzeb Zamawiającego, - udzielać pomocy w codziennej obsłudze programów jak również w sytuacjach losowych (np. zniszczenie programów, zbiorów danych pomoc w odzyskaniu danych, ponownej konfiguracji bazy danych/programów klienckich itp.), - udzielać pomocy w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania programów np. brak nawiązania połączenia stacji klienckiej z bazą danych, błędne naliczanie amortyzacji, problemy z synchronizacją pomiędzy kolektorem danych a programem Symfonia itp., W ramach konserwacji Wykonawca zobowiązany jest: - aktualizować na bieżąco biblioteki systemowe o nowe rozwiązania związane z rozwojem programów - dostosowywać na bieżąco rozwiązania systemowe do zmieniających się przepisów w zakresie ewidencji majątkowej w administracji publicznej poprzez wykonywanie zmian w oprogramowaniu z tym związane, 2.2. Prace wymienione w pkt. 2 będą wykonywane za pośrednictwem telefonu/faksu, poczty elektronicznej, połączenia zdalnego (dopuszczone jest zestawienie łącza jedynie w sieci WAN Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu i w asyście jego pracownika z działu IT) lub bezpośrednio na stanowisku pracy użytkownika programu - w zależności od potrzeb Wsparcie techniczne będzie świadczone w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00 w wymiarze maksymalnie 25rh/mc (roboczogodzin/miesiąc) przez okres 12 mc począwszy od dnia zakończenia wdrożenia (udokumentowane w formie pisemnej protokół odbioru) jak również poza wyznaczonym limitem na warunkach określonych w pkt Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługę wsparcia technicznego na każde wezwanie Zamawiającego (od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze) z zastrzeżeniem, że po przekroczeniu limitu tj. 25rh/mc określonego w pkt za każdą dodatkową roboczogodzinę będzie otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w kosztorysie ofertowym. Pozostałe warunki serwisu nie ulegają zmianie. Łączna liczba dodatkowych roboczogodzin nie może przekroczyć 50 w ciągu 12 mc Każda usługa wsparcia technicznego będzie odnotowana i opisana w formie notatki podpisanej przez każdą ze stron za bieżące przygotowanie w/w dokumentu odpowiedzialny jest Wykonawca. Notatka powinna zawierać: - imię i nazwisko użytkownika na stanowisku klienckim lub obsługującego bazę danych czy kolektor, - typ i nr inw. stanowiska komputerowego na którym prowadzone są czynności, - opis zgłoszenia, - opis podjętych działań, - datę i czas zgłoszenia, - dokładny czas trwania wykonywanych czynności (h:, min.: ), - imię i nazwisko serwisanta Wykonawcy, W przypadku wsparcia realizowanego za pośrednictwem telefonu Wykonawca zobowiązany jest do przesłania skanu podpisanej notatki pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową pracownika zgłaszającego problem i do wiadomości osoby nadzorującej wykonanie zamówienia ze strony Zamawiającego. Strona 8 z 12

9 3. Lokalizacje objęte instalacją i konfiguracją programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe oraz powdrożeniowym wsparciem technicznym o którym mowa w pkt. 2.: 3.1. Oddział w Lublinie, 3.2. Rejon Drogowy w Chełmie, 3.3. Rejon Drogowy i Obwód Drogowy w Kraśniku, 3.4. Rejon Drogowy w Lubartowie, 3.5. Rejon Drogowy w Międzyrzecu Podlaskim, 3.6. Rejon Drogowy w Puławach, 3.7. Rejon Drogowy w Zamościu, Dane teleadresowe na stronie: 4. Wszelkie koszty związane z wdrożeniem i wsparciem powdrożeniowym pokrywa Wykonawca a w szczególności są to: 4.1 Koszty dojazdu do Zamawiającego lub jego jednostek terenowych, 4.2 Koszty związane z czasem pobytu podczas prowadzenia wdrożeń i wsparcia /np. opłaty hotelowe itp./ Zadanie VI - Szkolenie z obsługi całości systemu. Zakres i termin szkolenia. Szkolenie z obsługi przedmiotowego oprogramowania dla wszystkich użytkowników wskazanych przez Zamawiającego (min. 32 osoby) zgodnie z poniższym harmonogramem. Lp. Zakres szkolenia 1 2 Szkolenie ogólne dla wszystkich możliwych operatorów programów (omówienie interfejsu programu, omówienie podstawowych czynności wykonywanych w programie m.in.: Wprowadzenie nowego środka; Generowanie etykiet z kodami kreskowymi i opisem; Automatyczne obliczanie nowych wartości w przypadku operacji wykonywanych na częściach składowych majątku trwałego; Ewidencja kosztów eksploatacji środka; Wprowadzanie cech środka; Umiejętność nadawania własnych parametrów dla wpisywanej amortyzacji; Umiejętności wglądu do historii operacji; Filtrowanie danych po zadanych parametrach; Pozostałe zagadnienia poruszane przez uczestników szkolenia. Szkolenia musi być prowadzone zarówno w formie prezentacji jak i warsztatów (praktyczne ćwiczenia na stanowiskach testowych min. 1 PC na 3 osoby). Szkolenie dla wszystkich możliwych operatorów programów pod kątem prowadzenia inwentaryzacji z użyciem czytnika kodów kreskowych: W ramach szkolenia Wykonawca przedstawi w jaki sposób przeprowadzić oznakowanie środków za pomocą kolektora danych z użyciem kodów kreskowych - oznakowani kilkunastu testowych Liczba osób biorących udział w szkoleniu max. 35 max. 35 Minimalny czas trwania szkolenia 2 x 8 h (całość w ciągu 2 dni) 3-4 h (w ciągu 1 dnia) Strona 9 z 12

10 3 produktów z użyciem etykiet dostarczonych przez Wykonawcę o wym. 50x30 mm z własnym sprzętem. Przedstawienie zagadnień dot. pracy z kodami kreskowymi zarówno od strony Systemu jak i kolektora danych. Szkolenia musi być prowadzone zarówno w formie prezentacji jak i warsztatów (praktyczne ćwiczenia na stanowiskach testowych). Szkolenie dla lokalnych administratorów Zamawiającego (kadra IT) w następującym zakresie: Konfiguracji systemu na serwerze centralnym; Konfiguracji centralnej bazy danych programu; Konfiguracji związanej z usługami sieciowymi i terminalowymi na stanowiskach komputerowych użytkowników końcowych, Pozostałe zagadnienia poruszane przez uczestników szkolenia w zakresie przedmiotowego Zamówienia. Szkolenia może być prowadzone jedynie w formie prezentacji. max. 2 4 h (w ciągu 1 dnia) 1. Dodatkowe warunki w zakresie szkoleń Wszystkie szkolenia należy zrealizować do 3 mc licząc od dnia podpisania Szkolenia mogą być przeprowadzone we własnej siedzibie lub w siedzibie Zamawiającego. 2.2 Szczegółowy harmonogram szkoleń i wskazanie lokalizacji należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji z 2 tyg. wyprzedzeniem Wykonawca zapewni wszelkie materiały szkoleniowe oraz stanowiska komputerowe (do ćwiczeń w programie min. 1 PC na 3 osoby) nie zależnie od miejsca szkolenia; 2.4. Wszelkie koszty związane ze szkoleniem pokrywa Wykonawca a w szczególności są to: Koszty dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego; Koszty związane z czasem pobytu podczas prowadzenia szkoleń /opłaty hotelowe itp./ w przypadku szkolenia w siedzibie Zamawiającego W przypadku szkolenia realizowanego w siedzibie Wykonawcy koszty transportu uczestników szkolenia (pracowników Zamawiającego) pokrywa Wykonawca. 3. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu protokół z ukończonych szkoleń częścią integralną protokołu będzie podpisana lista przez uczestników szkolenia. Protokół zaakceptowany i podpisany przez każdą ze stron będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Strona 10 z 12

11 II. Sposób dokonywania oceny ofert. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z części I-III zamówienia będą stosowane dwa kryteria: wartość W oraz doświadczenie Oferenta D gdzie: Lp. Kryterium Waga w % 1. W - Wartość D - Doświadczenie Oferenta 20 Razem: 100 Oferta najkorzystniejsza = W + D = 80% + 20% = 100 % (100% = 100 pkt) Szczegółowy opis sposobu wyliczania punktacji: 1. Opis kryterium Wartość Wartość W 80 % (80% = 80 pkt); Ilość punktów, w tym kryterium, zostanie obliczona na postawie wzoru: W = (W1min/ W1o)x80pkt gdzie: Wo Wartości brutto złożonej Oferty podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym; Wmin Najniższa wartości brutto złożonej Oferty podana przez Wykonawcę w Formularzu Najkorzystniejsza oferta, w tym kryterium, może uzyskać max 80 pkt. 2. Opis kryterium Doświadczenie Doświadczenie Oferenta D - 20 % (20% = 20 pkt) (D=D1+D2+D3+D4 = 6%+6%+5%+3%=20%) (20% = 20 pkt); (odpowiednio: 6%+6%+5%+3% =20% = 6pkt+6pkt+5pkt+3pkt) Kryterium Doświadczenie (D) będzie rozpatrywane na postawie: D1 - Ilość jednostek zamiejscowych w których został wdrożony system w ciągu ostatnich 3 lat (min. baza i 3 stacje robocze/klienckie); D2 - Ilości środków zaimportowanych z plików excel do systemu, przy zleceniach realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat - dla ocenianej Oferty; D3 - Ilość referencji otrzymana w ciągu ostatnich 3 lat od jednostek w których został wdrożony system będcy przedmiotem zamówienia; D4 - Ilość osób przeszkolonych z obsługi systemu w ciągu ostatnich 3 lat w ramach jego wdrażania. Ilość punktów, w tym kryterium, zostanie obliczona na postawie wzoru: D = (D1o/D1max)x6pkt + (D2max/D2o)x6pkt + (D3o/D3max)x5pkt + (D4o/D4max)x3pkt, gdzie: D1o - ilość jednostek zamiejscowych w których został wdrożony system w ciągu ostatnich 3 lat (min. 3 stacje robocze/klienckie) dla ocenianej Oferty; Strona 11 z 12

12 D2o - Ilość referencji otrzymana w ciągu ostatnich 3 lat od jednostek w których został wdrożony system będcy przedmiotem zamówienia dla ocenianej Oferty; D3o - Ilość osób przeszkolonych z obsługi systemu w ciągu ostatnich 3 lat w ramach jego wdrażania dla ocenianej Oferty; D4o - Ilości środków zaimportowanych z plików excel do systemu, przy zleceniach realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat - dla ocenianej Oferty, D1max - najwyższa ze złożonych ofert - największa ilość jednostek zamiejscowych w których został wdrożony system w ciągu ostatnich 3 lat (min. 3 stacje robocze/klienckie); D2max - Ilości środków zaimportowanych z plików excel do systemu, przy zleceniach realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat dla najwyższej ze złożonych ofert; D3max - najwyższa ze złożonych ofert - największa ilość Ilość referencji otrzymana w ciągu ostatnich 3 lat od jednostek w których został wdrożony system będcy przedmiotem zamówienia; D4max - najwyższa ze złożonych ofert - Ilość osób przeszkolonych z obsługi systemu w ciągu ostatnich 3 lat w ramach jego wdrażania. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać max 20 pkt. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów (licząc z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zwycięzcą jest Wykonawca oferujący przedmiot zamówienia za niższą kwotę brutto. III. Wymagana dokumentacja. 1. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu (zał. nr 1 do OPZ). 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące naprawy nośników danych w okresie gwarancyjnym (zał. nr 1 do OPZ Warunki serwisu pkt. 2.4). 3. Oświadczenie Wykonawcy o liczbie jednostek zamiejscowych w których został wdrożony program SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe w ciągu ostatnich 3 lat (min. baza i 3 stacje robocze/klienckie) wraz z dokumentacją potwierdzającą te dane (np. informacja w referencjach). 4. Dostarczenie kopii referencji jakie Wykonawca otrzymał w ciągu ostatnich 3 lat od jednostek w których został wdrożony program SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe będący przedmiotem zamówienia. 5. Oświadczenie Wykonawcy o liczbie osób przeszkolonych z obsługi programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe w ciągu ostatnich 3 lat w ramach jego wdrażania wraz z dokumentacją potwierdzającą te dane. 6. Oświadczenie Wykonawcy o liczbie środków zaimportowanych z plików excel do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe przy zleceniach realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat wraz z dokumentacją potwierdzającą te dane. IV. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy dla wszystkich części zamówienia. 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Strona 12 z 12

UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin)

UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin) Zał. nr 3 Projekt Umowy dla części I zamówienia. UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin) Zawarta dnia w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 5 Postępowanie nr EU/13/ZI/ZZ/2011 udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja Systemu Łączności Bezprzewodowej na terenie BCT SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 16 kwietnia 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 14/POIG

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-i-6/94,przetarg-nieograniczony-na-do stawe-sprzetu-komputerowego-dla-ministerstwa-sportu.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. 1. Przedmiot zamówienia Sprzęt informatyczny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. 1. Przedmiot zamówienia Sprzęt informatyczny 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 P 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Sprzęt informatyczny 2. Ilość Zgodnie ze szczegółowym opisem

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php? 1 z 6 2014-08-25 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?id=87 Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN Heban Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kosocicka 7 30-694 Kraków Uczestnik Sieci Kontrahentów Miejsce, dnia 27.10.2014 _ (dane oferenta) Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bełchatów, dnia 10.02.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bełchatów, dnia 10.02.2014r. Bełchatów, dnia 10.02.2014r. Majami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. św. Alberta Chmielowskiego 8 97-400 Bełchatów ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie Ofertowe dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa: rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa:  rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP: CUPT/DO/OZ//43/1/AB/16 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa Tel.: (0-22) 262 05 00 Faks: (0-22) 262 05 01 e-mail: zampub@cupt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV:

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV: Ropczyce, 17.06.2013 r. ŻM 3201/ 9 / 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Żłobek Miejski w Ropczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Terminale do centralnego modułu zarządzania stacjonarne 11 szt. Terminale do centralnego modułu zarządzania mobilne 4 szt.

Zapytanie ofertowe. Terminale do centralnego modułu zarządzania stacjonarne 11 szt. Terminale do centralnego modułu zarządzania mobilne 4 szt. Zapytanie ofertowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.04.03.00-00-D90/12 Chechło Drugie, dn. 10.03.2015

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2015

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2015 Koniecpol, dn. 05.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-08 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu drukarek, laptopów z oprogramowaniem i stacji roboczych z oprogramowaniem

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu drukarek, laptopów z oprogramowaniem i stacji roboczych z oprogramowaniem Popowo, dnia 14 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu drukarek, laptopów z oprogramowaniem i stacji roboczych z oprogramowaniem Dotyczy projektu: Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy Specyfikacja techniczna Sprzętu CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH I CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH 3.1 DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH BP, Liczba

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu/oprogramowania.

Formularz ofertowy Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu/oprogramowania. Formularz ofertowy Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu/oprogramowania. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego/oprogramowania na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 10 kwietnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 10/POIG

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl 1 z 5 2013-11-29 08:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego dla Oddziału Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa informacji. Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/AW/26/36/AB/13 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Gmina Boguchwała ul. Tkaczowa 134 36-040 Boguchwała Boguchwała, dn. 09.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na: dostawę łączy internetowych dla gospodarstw domowych w ramach realizacji okresu trwałości projektu

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu usług terminalowych - postępowanie zakończone

Rozbudowa systemu usług terminalowych - postępowanie zakończone Źródło: http://bip.urzadpracy.pl/bip/zamowienia-publiczne/2006/41,rozbudowa-systemu-uslug-terminalowych-postepowanie-zakonczone.html Wygenerowano: Wtorek, 5 stycznia 2016, 17:29 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Dostawa notebooków wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym, drukarek laserowych mono, projektorów oraz pamięci flash. Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

na dostawę rejestratorów z radiową transmisją danych

na dostawę rejestratorów z radiową transmisją danych Warszawa, dnia 17.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę rejestratorów z radiową transmisją danych Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. NAZWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do u na terenie Gminy Kaliska I. - dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów łączy internetowych oraz określenie standardu świadczenia usług (gwarancja SLA).

Specyfikacja parametrów łączy internetowych oraz określenie standardu świadczenia usług (gwarancja SLA). Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Specyfikacja parametrów łączy internetowych oraz określenie standardu świadczenia usług (gwarancja SLA). Zamówienie zostało podzielone na 18 części, gdzie każda z części

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA Nazwa i adres firmy (wykonawcy) telefon, faks, e-mail (NIP, Regon) Załącznik nr 3 do BPM.ZZP. 7.6.05 OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Sprzęt oferowany przez HDWR - Sprzęt dla biznesu

Sprzęt oferowany przez HDWR - Sprzęt dla biznesu Czytniki przewodowe z AUTOINDUKCJĄ Interfejs Plug & Play Autoindukcja Stworzony do bezproblemowej pracy przez cały dzień Odczyt 100 skanów na sekundę Dostępne Interfejsy: USB, RS232, PS2 Autoindukcja 2

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Wzór protokołu odbioru ilościowego

Wzór protokołu odbioru ilościowego Wzór protokołu odbioru ilościowego Załącznik nr 2 W dniu...dokonano odbioru ilościowego następujących Urządzeń: Lp. Nazwa Urządzenia Numer fabryczny/seryjny 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/SWISS/WYP

Zapytanie ofertowe nr 3/SWISS/WYP Centrum Apiterapii ApiBalt sp. z o.o. Bałtów 55, 27 423 Bałtów Bałtów, dn. 29 kwietnia 206 r. Zapytanie ofertowe nr 3/SWISS/WYP dotyczące zakupu urządzenia do masażu membranowego w ramach projektu: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4.4/05.03.15

Zapytanie ofertowe nr 4.4/05.03.15 Rzeszów, 05.03.2015 r. P.H. ELMAT Sp. z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 e-mail: elmat@elmat.pl.. Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wypożyczenie sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe wypożyczenie sprzętu komputerowego 19 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe wypożyczenie sprzętu komputerowego Przedmiot zamówienia: Usługa wypożyczenia sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo