Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagań stawianych Wykonawcy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagań stawianych Wykonawcy."

Transkrypt

1 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagań stawianych Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego służącego do prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji środków materialnych oraz wartości nie materialnych i prawnych będących na stanie tut. Oddziału i podległych mu jednostek terenowych wraz z roczną aktualizacją i wsparciem technicznym, niezbędnym sprzętem i usługą szkoleniową. Zadanie I Dostawa oprogramowania SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. Zadanie II - Dostawa kolektora danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ewidencję środków z użyciem kodów kreskowych. Oprogramowanie kompatybilne z programem z zadania I. Zadanie III - Migracja danych z programu AS Majątkowy do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. Zadanie IV - Migracja danych z programu EWM Jacek Nowiński do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. Zadanie V - Instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania z zadania I i II z uwzględnieniem danych pozyskanych w wyniku realizacji zadań III i IV. Zadanie VI - Szkolenie z obsługi całości systemu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zamówienia Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Szkolenie pracowników Urządzenia do skanowania kodów kreskowych I. Opis poszczególnych zadań w ramach zamówienia. Zadanie I Dostawa oprogramowania SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. 1. Liczba i typ licencji w ramach dostawy w/w systemu: Lp. Nazwa oprogramowania 1 SYMFONIA System zarządzania FORTE 2 moduł Środki Trwałe 3 Typ licencji System Forte - Środki Trwałe /wersja 1 firmowa/ System Forte - Środki Trwałe - moduł Administratora System Forte - Forte Pakiet Standard /stanowisko/ - aktualizacja 12 mc Ilość licencji Strona 1 z 12

2 4 5 System Forte- SQL SQLSvrStdRuntime 2012 ALNG Emb MVL 1Clt lub wyższy o ile jest on w pełni kompatybilny z oferowanym programem SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. Licencje dostępowe (CAL Runtime) do bazy danych MSSQL per Device Opis podstawowej funkcjonalności systemu/oprogramowania: 2.1. Elektroniczna ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, środków ilościowych - pozabilansowych oraz wartości niematerialnych i prawnych we wspólnej bazie danych Zamawiającego i podległych mu jednostek terenowych; 2.2. Generowanie etykiet z kodami kreskowymi i opisem; 2.3. Wykonywanie inwentaryzacji przy pomocy mobilnych czytników kodów kreskowych współpracujących z oprogramowaniem i bazą danych; 2.4. Automatyczne obliczanie nowych wartości w przypadku operacji wykonywanych na częściach składowych majątku trwałego; 2.5. Ewidencja kosztów eksploatacji środka; 2.6. Wprowadzanie cech środka min. 4 pozycje; 2.7. Ewidencja umów najmu, dzierżawy środków trwałych;\ 2.8. Możliwość nadawania własnych parametrów dla wpisywanej amortyzacji; 2.9. Pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym (historia operacji); Filtrowanie danych po zadanych parametrach; Integracja z terminarzem MS Outlook (plany przeglądów); Możliwość wydruku do plików PDF, wysyłania dokumentu pocztą elektroniczną; Dowolna długość konta z możliwością wprowadzania zmiennych; Zgodność z przepisami dotyczącymi zarządzania majątkiem; Kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem: Windows 7 32/64-bit i wyższy (system operacyjny stacji klienckiej); Windows Server 2008 R2 i wyższy (system serwerowy); SQL Server 2008 R2 i wyższy (system bazodanowy); 3. Warunki dostawy licencji Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania z kluczem licencyjnym/numerem aktywacyjnym itp. na nośniku CD/DVD oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej, iż dostarczane oprogramowanie jest w pełni legalne i posiada poświadczenia licencyjne jego producenta; 3.2. Koszty związane z dostawą oprogramowania w całości pokrywa Wykonawca. 4. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu protokół z przekazania oprogramowania. Protokół zaakceptowany i podpisany przez każdą ze stron będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Strona 2 z 12

3 Zadanie II - Dostawa kolektora danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ewidencję środków z użyciem kodów kreskowych. Oprogramowanie kompatybilne z programem z zadania I. 1. Specyfikacja techniczna kolektora danych terminala przemysłowego PDA 2 szt. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i spełniać niżej podane parametry techniczne (minimalne). Wszystkie wymagania opisane w poniższych pozycjach są wymaganiami minimalnymi - dopuszcza się sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności urządzeń będących przedmiotem zamówienia. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Terminal przemysłowy typu PDA 2 szt. 1.1 System operacyjny: Microsoft Windows 1.2 Procesor: Powyżej 500 MHz 1.3 Pamięć: 1.4 Wyświetlacz: 1.5 Komunikacja przewodowa: 1.6 Komunikacja bezprzewodowa: 1.7 Kamera: 3 MPix 1.8 GPS: tak 1.9 Typ czytnika kodów kreskowych: 1.10 Odległość odczytu: do 64cm 1.11 Odczytywane kody kreskowe: a) 256MB RAM b) 256MB Flash ROM 3.5-calowy ekran dotykowy VGA o rozdzielczości 640 x 480 piskeli a) USB, b) RS-232 a) Bluetooth, b) WiFi, c) UMTS/HSDPA a) laserowy 1D b) imager 2D a) 1D: UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Codabar, Code 128, EAN 128, Code 93, MSI b) Aztec Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, UPU FICS, USPS 4CB 1.12 Klawiatura: 46 klawiszy QWERTY 1.13 Port micro SD (SDHC): tak 1.14 Bateria: Li-Ion 3000 mah Strona 3 z 12

4 1.15 Oprogramowanie: 1.16 Norma Szczelności: IP W zestawie: 1.18 Waga: do 450 g z baterią aplikacja do odczytu kodów kreskowych współpracująca z SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe oprogramowanie z zadania nr 1 a) terminal b) bateria c) karta pamięci micro SDHC min. 16 GB d) stacja dokująca e) pokrowiec do terminala Np. Terminal DataLogic ELF HC lub równoważny 2. Warunki dostawy i gwarancji sprzętu Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. do budynku przy ul. Ogrodowej 21, Lublin (ze wskazaniem pomieszczenia przez Zamawiającego, gdzie należy złożyć dostarczany sprzęt), będącym siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Termin dostawy do 14 dni od daty podpisania W ramach dostawy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu sprzęt oraz wymagane nośniki, dokumentację, podręczniki i inne akcesoria zgodne ze specyfikacją Odbiór będzie uważany za całkowity dopiero po podpisaniu przez obie strony protokołu przekazania z zachowanie terminu określonego w pkt Na dostarczony sprzęt należy udzielić gwarancji min. 24 miesięcy. 3. Warunki dostawy licencji Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania z kluczem licencyjnym/numerem aktywacyjnym itp. na nośniku CD/DVD oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej, iż dostarczane oprogramowanie jest w pełni legalne i posiada poświadczenia licencyjne jego producenta; 3.4. Koszty związane z dostawą oprogramowania w całości pokrywa Wykonawca. 4. Warunki serwisu sprzętu i usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania: 2.6. Czas reakcji na zgłoszone uszkodzenie sprzętu lub problemu z oprogramowaniem (faktyczne podjęcie działań) nie może przekroczyć 24 h a sama naprawa/usuniecie problemu nie może trwać dłużej niż 3 dni (od momentu zgłoszenia) - w przeciwnym wypadku Wykonawca będzie zobowiązany podstawić sprzęt zastępczy wraz z jego instalacją i konfiguracją w miejsce uszkodzonego, przy czym urządzenie zastępcze musi mieć parametry techniczne nie gorsze niż uszkodzony sprzęt (prace konfiguracyjne będą prowadzone w asyście przedstawiciela Zamawiającego) Całkowity czas naprawy licząc od momentu zgłoszenia (tel. /potwierdzone mailem/ lub fax.) nie może trwać dłużej niż 14 dni roboczych (po tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany uszkodzonego sprzętu na nowe urządzenie o nie gorszych parametrach technicznych (całkowita wymiana uszkodzonego) Zgłoszenia Zamawiającego w okresie gwarancji będą odbierane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach telefonicznie, fax em lub mailem (przy czym zgłoszenie tel. będzie potwierdzona mailem/faxem). Strona 4 z 12

5 2.9. W przypadku uszkodzenia podzespołów zawierających dane w okresie gwarancji ich naprawa będzie wykonywana w miejscu użytkowania lub będą one wymieniane na nowe bez odbioru uszkodzonych. Uszkodzony sprzęt pozostaje własnością Zamawiającego - oświadczenie Wykonawcy należy dołączyć do oferty W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru uszkodzonego sprzętu z siedziby Zamawiającego (ul. Ogrodowa 21, Lublin), jego naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego na koszt własny. 5. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu protokół z przekazania sprzętu i oprogramowania. Protokół zaakceptowany i podpisany przez każdą ze stron będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Zadanie III - Migracja danych z programu AS Majątkowy do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. 1. Zakres czynności po stronie Wykonawcy Export danych środków trwałych (ŚT) o wartości wysokiej (>= 3500 zł brutto) i wartości nie materialnych i prawnych (WNiP) z programu AS Majątkowy obecnie użytkowanego przez Zamawiającego (silnik bazy danych - MySQL) do pliku excel (jako pliku źródłowego) a następnie import do Systemu Symfonia Forte Kontrola zaimportowanych danych z udziałem pracownika merytorycznego, polegająca na potwierdzeniu zgodności ilości środków w bazie źródłowej z ilością środków zaimportowanych oraz na wyrywkowym i jednocześnie szczegółowym sprawdzaniu prawidłowości zapisów danych w odniesieniu do kontrolowanego środka trwałego Plan działania zgodnie z poniższym harmonogramem: Lp. Zakres czynności Export danych środków trwałych (ŚT) o wartości 2 wysokiej (>= 3500 zł brutto) i wartości nie materialnych i prawnych (WNiP) z programu AS Majątkowy Analiza i dostosowanie plików Excel do wymogów 3 Systemu Symfonia Forte Import danych z opracowanych plików Excel do 4 Systemu Symfonia Forte Weryfikacja wprowadzonych danych, ewentualne 5 korekty i usuwanie błędów Termin realizacji 2 tyg. od daty podpisania 4 tyg. od daty podpisania 6 tyg. od daty podpisania 8 tyg. od daty podpisania 1.4. Dane środków trwałych (ŚT) i ich umorzenia mają zostać zaczytane do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe ze stanem na dzień podpisania Po wykonaniu migracji Wykonawca jest zobowiązany przekazać wszelką dokumentację wykorzystaną podczas prac Zamawiającemu (źródłowe pliki excel, skrypty, itp.) Strona 5 z 12

6 1.6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wykonywanych czynności oraz innych informacji i danych, do których będzie miał dostęp z tytułu wykonywania niniejszej, w czasie trwania, jak i po jej ustaniu. Wszystkie informacje jakie pozyskał w trakcje realizacji zadanie nie będą gromadzone ani przekazywane podmiotom trzecim. 2. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu protokół z ukończonych prac. Protokół zaakceptowany i podpisany przez każdą ze stron będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Zadanie IV - Migracja danych z programu EWM Jacek Nowiński do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe. 1. Zakres czynności po stronie Wykonawcy Export danych środków trwałych (ŚT) o wartości wysokiej (>= 3500 zł brutto), pozostałych środków trwałych (PŚT) o wartości niskiej (> 3500 zł brutto) i wartości nie materialnych i prawnych (WNiP) z programu EWM Jacka Nowińskiego obecnie użytkowanego przez Zamawiającego (silnik bazy danych - Firebird) do pliku excel (jako pliku źródłowego) a następnie import do Systemu Symfonia Forte Kontrola zaimportowanych danych z udziałem pracownika merytorycznego, polegająca na potwierdzeniu zgodności ilości środków w bazie źródłowej z ilością środków zaimportowanych oraz na wyrywkowym i jednocześnie szczegółowym sprawdzaniu prawidłowości zapisów danych w odniesieniu do kontrolowanego środka trwałego Plan działania zgodnie z poniższym harmonogramem: Lp. Zakres czynności Export danych środków trwałych (ŚT) o wartości wysokiej (>= 3500 zł brutto), pozostałych środków 2 trwałych (PŚT) o wartości niskiej (> 3500 zł brutto) i wartości nie materialnych i prawnych (WNiP) z programu EWM Jacka Nowińskiego Analiza i dostosowanie plików Excel do wymogów 3 Systemu Symfonia Forte Import danych z opracowanych plików Excel do 4 Systemu Symfonia Forte Weryfikacja wprowadzonych danych, ewentualne 5 korekty i usuwanie błędów Termin realizacji 2 tyg. od daty podpisania 4 tyg. od daty podpisania 6 tyg. od daty podpisania 8 tyg. od daty podpisania 1.4. Dane środków trwałych (ŚT), pozostałych środków trwałych (PŚT) oraz wartości nie materialnych i prawnych (WNiP) i ich umorzenia mają zostać zaczytane do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe ze stanem na dzień podpisania Po wykonaniu migracji Wykonawca jest zobowiązany przekazać wszelką dokumentację wykorzystaną podczas prac Zamawiającemu (źródłowe pliki excel, skrypty, itp.) Strona 6 z 12

7 1.6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wykonywanych czynności oraz innych informacji i danych, do których będzie miał dostęp z tytułu wykonywania niniejszej, w czasie trwania, jak i po jej ustaniu. Wszystkie informacje jakie pozyskał w trakcje realizacji zadanie nie będą gromadzone ani przekazywane podmiotom trzecim. 2. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu protokół z ukończonych prac. Protokół zaakceptowany i podpisany przez każdą ze stron będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Zadanie V - Instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania z zadania I i II z uwzględnieniem danych pozyskanych w wyniku realizacji zadań III i IV. 1. Instalacja i konfiguracja prace po stronie Wykonawcy: 1.1. Instalacja i konfiguracja programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe w lokalizacji Zamawiającego i jego jednostkach terenowych ujętych w pkt...; Instalacja i konfiguracja bazy danych MSSQL na serwerze aplikacyjnym Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Lublinie; Instalacja i konfiguracja oprogramowania na wszystkich komputerach klienckich w siedzibie Zamawiającego i jego jednostkach terenowych wraz z weryfikacją poprawności działania programu; 1.2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do odczytu kodów kreskowych na kolektorach danych w odniesieniu do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe Weryfikacja poprawności działania programów z pkt. 1.1 i Prace o których mowa w pkt. 1.1 nie mogą być wykonywane zdalnie Termin wdrożenia: 3 mc od daty podpisania zgodnie z poniższym harmonogramem. Lp. Zakres czynności Instalacja oprogramowania wraz z konfiguracją bazy 1 centralnej oraz podłączeniem min. jednego stanowiska klienckiego w każdej z lokalizacji Podłączenie do systemu wszystkich stanowisk klienckich 2 w każdej z lokalizacji i weryfikacja poprawności działania systemu tj. oprogramowania z zadania I i II Weryfikacja wprowadzonych danych, ewentualne 5 poprawki oraz rozpoczęcie pracy programu w trybie produkcyjnym Termin realizacji 1 mc od daty podpisania 2 mc od daty podpisania do 3 mc od daty podpisania 1.6. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu protokół z ukończonych prac. Protokół zaakceptowany i podpisany przez każdą ze stron będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Strona 7 z 12

8 2. Powdrożeniowe wsparcie techniczne W ramach zamówienia Wykonawca zapewni Zamawiającemu tzw. powdrożeniowe wsparcie techniczne obowiązujące przez okres 12 mc i składające się z 2 części tj.: - nadzór eksploatacyjny, - konserwacja systemu, W ramach nadzoru eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązany jest: - udzielać informacji o rozwiązaniach systemowych oraz możliwości modyfikacji tych rozwiązań dla potrzeb Zamawiającego, - udzielać pomocy w codziennej obsłudze programów jak również w sytuacjach losowych (np. zniszczenie programów, zbiorów danych pomoc w odzyskaniu danych, ponownej konfiguracji bazy danych/programów klienckich itp.), - udzielać pomocy w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania programów np. brak nawiązania połączenia stacji klienckiej z bazą danych, błędne naliczanie amortyzacji, problemy z synchronizacją pomiędzy kolektorem danych a programem Symfonia itp., W ramach konserwacji Wykonawca zobowiązany jest: - aktualizować na bieżąco biblioteki systemowe o nowe rozwiązania związane z rozwojem programów - dostosowywać na bieżąco rozwiązania systemowe do zmieniających się przepisów w zakresie ewidencji majątkowej w administracji publicznej poprzez wykonywanie zmian w oprogramowaniu z tym związane, 2.2. Prace wymienione w pkt. 2 będą wykonywane za pośrednictwem telefonu/faksu, poczty elektronicznej, połączenia zdalnego (dopuszczone jest zestawienie łącza jedynie w sieci WAN Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu i w asyście jego pracownika z działu IT) lub bezpośrednio na stanowisku pracy użytkownika programu - w zależności od potrzeb Wsparcie techniczne będzie świadczone w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00 w wymiarze maksymalnie 25rh/mc (roboczogodzin/miesiąc) przez okres 12 mc począwszy od dnia zakończenia wdrożenia (udokumentowane w formie pisemnej protokół odbioru) jak również poza wyznaczonym limitem na warunkach określonych w pkt Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługę wsparcia technicznego na każde wezwanie Zamawiającego (od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze) z zastrzeżeniem, że po przekroczeniu limitu tj. 25rh/mc określonego w pkt za każdą dodatkową roboczogodzinę będzie otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w kosztorysie ofertowym. Pozostałe warunki serwisu nie ulegają zmianie. Łączna liczba dodatkowych roboczogodzin nie może przekroczyć 50 w ciągu 12 mc Każda usługa wsparcia technicznego będzie odnotowana i opisana w formie notatki podpisanej przez każdą ze stron za bieżące przygotowanie w/w dokumentu odpowiedzialny jest Wykonawca. Notatka powinna zawierać: - imię i nazwisko użytkownika na stanowisku klienckim lub obsługującego bazę danych czy kolektor, - typ i nr inw. stanowiska komputerowego na którym prowadzone są czynności, - opis zgłoszenia, - opis podjętych działań, - datę i czas zgłoszenia, - dokładny czas trwania wykonywanych czynności (h:, min.: ), - imię i nazwisko serwisanta Wykonawcy, W przypadku wsparcia realizowanego za pośrednictwem telefonu Wykonawca zobowiązany jest do przesłania skanu podpisanej notatki pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową pracownika zgłaszającego problem i do wiadomości osoby nadzorującej wykonanie zamówienia ze strony Zamawiającego. Strona 8 z 12

9 3. Lokalizacje objęte instalacją i konfiguracją programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe oraz powdrożeniowym wsparciem technicznym o którym mowa w pkt. 2.: 3.1. Oddział w Lublinie, 3.2. Rejon Drogowy w Chełmie, 3.3. Rejon Drogowy i Obwód Drogowy w Kraśniku, 3.4. Rejon Drogowy w Lubartowie, 3.5. Rejon Drogowy w Międzyrzecu Podlaskim, 3.6. Rejon Drogowy w Puławach, 3.7. Rejon Drogowy w Zamościu, Dane teleadresowe na stronie: 4. Wszelkie koszty związane z wdrożeniem i wsparciem powdrożeniowym pokrywa Wykonawca a w szczególności są to: 4.1 Koszty dojazdu do Zamawiającego lub jego jednostek terenowych, 4.2 Koszty związane z czasem pobytu podczas prowadzenia wdrożeń i wsparcia /np. opłaty hotelowe itp./ Zadanie VI - Szkolenie z obsługi całości systemu. Zakres i termin szkolenia. Szkolenie z obsługi przedmiotowego oprogramowania dla wszystkich użytkowników wskazanych przez Zamawiającego (min. 32 osoby) zgodnie z poniższym harmonogramem. Lp. Zakres szkolenia 1 2 Szkolenie ogólne dla wszystkich możliwych operatorów programów (omówienie interfejsu programu, omówienie podstawowych czynności wykonywanych w programie m.in.: Wprowadzenie nowego środka; Generowanie etykiet z kodami kreskowymi i opisem; Automatyczne obliczanie nowych wartości w przypadku operacji wykonywanych na częściach składowych majątku trwałego; Ewidencja kosztów eksploatacji środka; Wprowadzanie cech środka; Umiejętność nadawania własnych parametrów dla wpisywanej amortyzacji; Umiejętności wglądu do historii operacji; Filtrowanie danych po zadanych parametrach; Pozostałe zagadnienia poruszane przez uczestników szkolenia. Szkolenia musi być prowadzone zarówno w formie prezentacji jak i warsztatów (praktyczne ćwiczenia na stanowiskach testowych min. 1 PC na 3 osoby). Szkolenie dla wszystkich możliwych operatorów programów pod kątem prowadzenia inwentaryzacji z użyciem czytnika kodów kreskowych: W ramach szkolenia Wykonawca przedstawi w jaki sposób przeprowadzić oznakowanie środków za pomocą kolektora danych z użyciem kodów kreskowych - oznakowani kilkunastu testowych Liczba osób biorących udział w szkoleniu max. 35 max. 35 Minimalny czas trwania szkolenia 2 x 8 h (całość w ciągu 2 dni) 3-4 h (w ciągu 1 dnia) Strona 9 z 12

10 3 produktów z użyciem etykiet dostarczonych przez Wykonawcę o wym. 50x30 mm z własnym sprzętem. Przedstawienie zagadnień dot. pracy z kodami kreskowymi zarówno od strony Systemu jak i kolektora danych. Szkolenia musi być prowadzone zarówno w formie prezentacji jak i warsztatów (praktyczne ćwiczenia na stanowiskach testowych). Szkolenie dla lokalnych administratorów Zamawiającego (kadra IT) w następującym zakresie: Konfiguracji systemu na serwerze centralnym; Konfiguracji centralnej bazy danych programu; Konfiguracji związanej z usługami sieciowymi i terminalowymi na stanowiskach komputerowych użytkowników końcowych, Pozostałe zagadnienia poruszane przez uczestników szkolenia w zakresie przedmiotowego Zamówienia. Szkolenia może być prowadzone jedynie w formie prezentacji. max. 2 4 h (w ciągu 1 dnia) 1. Dodatkowe warunki w zakresie szkoleń Wszystkie szkolenia należy zrealizować do 3 mc licząc od dnia podpisania Szkolenia mogą być przeprowadzone we własnej siedzibie lub w siedzibie Zamawiającego. 2.2 Szczegółowy harmonogram szkoleń i wskazanie lokalizacji należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji z 2 tyg. wyprzedzeniem Wykonawca zapewni wszelkie materiały szkoleniowe oraz stanowiska komputerowe (do ćwiczeń w programie min. 1 PC na 3 osoby) nie zależnie od miejsca szkolenia; 2.4. Wszelkie koszty związane ze szkoleniem pokrywa Wykonawca a w szczególności są to: Koszty dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego; Koszty związane z czasem pobytu podczas prowadzenia szkoleń /opłaty hotelowe itp./ w przypadku szkolenia w siedzibie Zamawiającego W przypadku szkolenia realizowanego w siedzibie Wykonawcy koszty transportu uczestników szkolenia (pracowników Zamawiającego) pokrywa Wykonawca. 3. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu protokół z ukończonych szkoleń częścią integralną protokołu będzie podpisana lista przez uczestników szkolenia. Protokół zaakceptowany i podpisany przez każdą ze stron będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Strona 10 z 12

11 II. Sposób dokonywania oceny ofert. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z części I-III zamówienia będą stosowane dwa kryteria: wartość W oraz doświadczenie Oferenta D gdzie: Lp. Kryterium Waga w % 1. W - Wartość D - Doświadczenie Oferenta 20 Razem: 100 Oferta najkorzystniejsza = W + D = 80% + 20% = 100 % (100% = 100 pkt) Szczegółowy opis sposobu wyliczania punktacji: 1. Opis kryterium Wartość Wartość W 80 % (80% = 80 pkt); Ilość punktów, w tym kryterium, zostanie obliczona na postawie wzoru: W = (W1min/ W1o)x80pkt gdzie: Wo Wartości brutto złożonej Oferty podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym; Wmin Najniższa wartości brutto złożonej Oferty podana przez Wykonawcę w Formularzu Najkorzystniejsza oferta, w tym kryterium, może uzyskać max 80 pkt. 2. Opis kryterium Doświadczenie Doświadczenie Oferenta D - 20 % (20% = 20 pkt) (D=D1+D2+D3+D4 = 6%+6%+5%+3%=20%) (20% = 20 pkt); (odpowiednio: 6%+6%+5%+3% =20% = 6pkt+6pkt+5pkt+3pkt) Kryterium Doświadczenie (D) będzie rozpatrywane na postawie: D1 - Ilość jednostek zamiejscowych w których został wdrożony system w ciągu ostatnich 3 lat (min. baza i 3 stacje robocze/klienckie); D2 - Ilości środków zaimportowanych z plików excel do systemu, przy zleceniach realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat - dla ocenianej Oferty; D3 - Ilość referencji otrzymana w ciągu ostatnich 3 lat od jednostek w których został wdrożony system będcy przedmiotem zamówienia; D4 - Ilość osób przeszkolonych z obsługi systemu w ciągu ostatnich 3 lat w ramach jego wdrażania. Ilość punktów, w tym kryterium, zostanie obliczona na postawie wzoru: D = (D1o/D1max)x6pkt + (D2max/D2o)x6pkt + (D3o/D3max)x5pkt + (D4o/D4max)x3pkt, gdzie: D1o - ilość jednostek zamiejscowych w których został wdrożony system w ciągu ostatnich 3 lat (min. 3 stacje robocze/klienckie) dla ocenianej Oferty; Strona 11 z 12

12 D2o - Ilość referencji otrzymana w ciągu ostatnich 3 lat od jednostek w których został wdrożony system będcy przedmiotem zamówienia dla ocenianej Oferty; D3o - Ilość osób przeszkolonych z obsługi systemu w ciągu ostatnich 3 lat w ramach jego wdrażania dla ocenianej Oferty; D4o - Ilości środków zaimportowanych z plików excel do systemu, przy zleceniach realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat - dla ocenianej Oferty, D1max - najwyższa ze złożonych ofert - największa ilość jednostek zamiejscowych w których został wdrożony system w ciągu ostatnich 3 lat (min. 3 stacje robocze/klienckie); D2max - Ilości środków zaimportowanych z plików excel do systemu, przy zleceniach realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat dla najwyższej ze złożonych ofert; D3max - najwyższa ze złożonych ofert - największa ilość Ilość referencji otrzymana w ciągu ostatnich 3 lat od jednostek w których został wdrożony system będcy przedmiotem zamówienia; D4max - najwyższa ze złożonych ofert - Ilość osób przeszkolonych z obsługi systemu w ciągu ostatnich 3 lat w ramach jego wdrażania. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać max 20 pkt. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów (licząc z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zwycięzcą jest Wykonawca oferujący przedmiot zamówienia za niższą kwotę brutto. III. Wymagana dokumentacja. 1. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu (zał. nr 1 do OPZ). 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące naprawy nośników danych w okresie gwarancyjnym (zał. nr 1 do OPZ Warunki serwisu pkt. 2.4). 3. Oświadczenie Wykonawcy o liczbie jednostek zamiejscowych w których został wdrożony program SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe w ciągu ostatnich 3 lat (min. baza i 3 stacje robocze/klienckie) wraz z dokumentacją potwierdzającą te dane (np. informacja w referencjach). 4. Dostarczenie kopii referencji jakie Wykonawca otrzymał w ciągu ostatnich 3 lat od jednostek w których został wdrożony program SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe będący przedmiotem zamówienia. 5. Oświadczenie Wykonawcy o liczbie osób przeszkolonych z obsługi programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe w ciągu ostatnich 3 lat w ramach jego wdrażania wraz z dokumentacją potwierdzającą te dane. 6. Oświadczenie Wykonawcy o liczbie środków zaimportowanych z plików excel do programu SYMFONIA System zarządzania FORTE moduł Środki Trwałe przy zleceniach realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat wraz z dokumentacją potwierdzającą te dane. IV. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy dla wszystkich części zamówienia. 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Strona 12 z 12

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 19/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa platformy komunikacyjnej dla systemu wideokonferencji w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo