MIASTECZKO NAMIOTOWE POD STAROSTWEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIASTECZKO NAMIOTOWE POD STAROSTWEM"

Transkrypt

1 r. nr 17 ISSN: GAZETA BEZPŁATNA MIASTECZKO NAMIOTOWE POD STAROSTWEM więcej na str. 9 W miniony poniedziałek pod Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim wyrosło miasteczko namiotowe. Radni udzielili prezydentowi absolutorium Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu przez prezydenta Krzysztofa Chojniaka, przeczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, krótka dyskusja na temat budżetu, a następnie głosowanie za udzieleniem absolutorium. Tak pokrótce wyglądała absolutoryjna Sesja Rady Miasta, która w minioną środę odbyła się w piotrkowskim magistracie. więcej na str. 3

2 2 D R U G a S T R O N A F A K T Ó W CZWARTEK r. Uwaga na oszustów W Piotrkowie Trybunalskim pojawiły się kolejne przypadki wyłudzania danych osobowych w celu uzyskania korzyści majątkowych. Należy więc zwracać szczególną uwagę na domokrążców i oszustów. Na stronie piotrkowskiego magistratu pojawiła się ostatnio informacja o oszustach i domokrążcach, którzy podając się za przedstawicieli instytucji finansowych próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. W minionym tygodniu do Urzędu Miasta zgłosiła się piotrkowianka, od której chciano wyłudzić dane osobowe. Według relacji kobieta została odwiedzona w domu przez osobę podającą się za przedstawiciela handlowego jednej z instytucji finansowych zajmującej się udzielaniem pożyczek i kredytów. Piotrkowscy urzędnicy poprosili o zgłoszenie tego zajścia na Policję lub Straż Miejską, ale równocześnie - odpowiadając na prośbę piotrkowianki - zapewnili, że do wiadomości publicznej podadzą informację ostrzegającą pozostałych mieszkańców naszego miasta. Należy zwrócić szczególną uwagę na osoby podające się za doradców finansowych, przedstawicieli banków oraz podobnych instytucji, które namawiają do składania podpisów oraz podania danych osobowych (adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, numer dowodu) pod niewiadomego pochodzenia dokumentami. - Bardzo często zdarza się, że osoba, która podała swój PESEL lub numer dowodu po kilku miesiącach dowiaduje się, że ma do spłacenia pożyczkę lub kredyt, który ktoś zaciągnął w jej imieniu informuje piotrkowska Straż Miejska. - Aby uniknąć takich problemów warto dokładnie sprawdzić do jakich celów mają być wykorzystane nasze dane oraz nasz podpis. Apelujemy o zapoznawanie się z treścią podpisywanych dokumentów. Straż Miejska prosi również wszystkich piotrkowian o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i niewpuszczanie do domów osób nieznajomych. Szczególną uwagą otoczmy także osoby starsze, które ze względu na swój wiek, słaby wzrok i słuch są w wyjątkowy sposób narażone na działania takich oszustów. To już kolejne przykłady wykorzystywania niewiedzy ludzi do zdobycia korzyści materialnych. Ostatnie dokonania naciągaczy były związane z przeprowadzanym procesem cyfryzacji. Jak widać oszuści nie śpią i szukają kolejnych sposobów na okradanie piotrkowian. Wszystkie takie przypadki należy natychmiast zgłaszać na Policję lub Straż Miejską. Oprac.red. Pogoda w regionie Czwartek hp Piątek hp Sobota hp Niedziela hp Poniedziałek hp Wtorek hp Środa hp Europejski Numer Alarmowy 112 Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Pogotowie energetyczne tel. 991 Pogotowie gazowe tel. 992 Komenda Miejska Policji tel. 44/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej tel. 44/ Infolinia biura obsługi mieszkańców tel Informacja urzędu miasta tel. 44/ Miejski rzecznik konsumentów tel. (44) Ogólnokrajowe Biuro Numerów TP tel Powiatowy Urząd Pracy tel. 44/ Starostwo Powiatowe tel. 44/ Urząd Miejski w Sulejowie tel. 44/ Urząd Miejski w Wolborzu tel./fax 44/ Urząd Gminy w Aleksandrowie tel. 44/ Urząd Gminy Czarnocin tel./fax 44/ Urząd Gminy Gorzkowice tel. 44/ Urząd Gminy Łęki Szlacheckie tel. 44/ Urząd Gminy w Moszczenicy tel. 44/ Urząd Gminy Ręczno tel./fax 44/ Urząd Gminy Rozprza tel. 44/ Urząd Gminy Wola Krzysztoporska tel. 44/ REDAKCJA - ul. Słowackiego 20 piętro I, Piotrków Tryb., Redaktor naczelna Danuta Piątek, Redaguje zespół. WYDAWCA Agencja Reklamowa FAKTY BIURO REKLAMY I OGŁOSZEŃ: tel. 044/ , DRUK: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, drukarnia w Łodzi. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, jak również zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

3 3 FAK T Y PIOTRKOWSKIE Radni udzielili prezydentowi absolutorium Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu przez prezydenta Krzysztofa Chojniaka, przeczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, krótka dyskusja na temat budżetu, a następnie głosowanie za udzieleniem absolutorium. Tak pokrótce wyglądała absolutoryjna Sesja Rady Miasta, która w minioną środę odbyła się w piotrkowskim magistracie. - Zeszłoroczny budżet bardzo zrównoważony tak charakterystykę zeszłorocznego budżetu rozpoczął prezydent Krzysztof Chojniak, podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium w czasie ostatniej sesji Rady Miasta. - Dochody miasta w pełni sfinansowały wydatki bieżące, a nadwyżka została przeznaczona na zadania inwestycyjne. W zeszłym roku każda złotówka wydana przez miasto przysparzała miastu wartości majątku w wysokości 1,80 zł. Oznacza to, że był to budżet prorozwojowy. Ważne podkreślenia jest również to, iż dochody zrealizowaliśmy na poziomie większym niż zakładaliśmy (112% planu), wypracowaliśmy nadwyżkę bud żetową w k wocie ponad 14 mln zł oraz nadwyżkę operacyjną bieżącą w wysokości 32,4 mln zł (wyższa od zaplanowanej o prawie 11 ml n zł). Poziom zad ł u żen ia w 2012 roku zmalał o ponad 12 mln zł od zakładanego i wyniósł 114,3 mln zł, stanowił więc niespełna 32 procent dochodów, przy limicie 60 procentowym. Poziom obciążenia dochodów obsługą długu wyniósł niespełna 6,5 procenta, przy ustawowym limicie 15 procent - podkreślał znacząco Krzysztof Chojniak. Działania Prezydenta Miasta w zakresie realizowanych zadań budżetowych pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, której opinie odczytano po wystąpieniu prezydenta. Z tym poglądem nie zgodzili się za to opozycyjni radni, którzy wytkali różne niedociągnięcia budżetowe. Głównym za r z utem opoz ycji był y częste zmiany w zeszłorocznym budżecie oraz zbyt pochopne uwzględnienie w budżecie dochodów ze zwrotu podatku VAT z inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków. Nie możecie Państwo oceniać naszych zdolności wróżbiarskich. Z zeszłym roku uwzględniliśmy zwrot podatku VAT i ten zwrot na pewno byśmy otrzymali, gdyby nie przedłużające się procedury przetargowe. Nie mogliśmy przewidzieć tego, że wyłanianie wykonawcy na oczyszczalnie potrwa aż 9 miesięcy tłumaczyła wątpliwości radnych Wiesława Łuczak, Skarbnik Miasta. Ostatecznie piotrkowska Rada M ia st a ud z ieliła prez ydentow i Krzysztofowi Chojniakowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocz- nego budżetu miasta. 13 radnych głosowało "za", 2 "wstrzymało się", a 8 było "przeciwnych". Co ciekawe głosowanie musiało odbyć się dwukrotnie, ponieważ w pierwszym głosowaniu nie uwzględniono jednego z głosów radnych. Jednakże w obu głosowania wyraźną różnicą głosów Rada Miasta udzieliła prezydentowi absolutorium. Oprac.red. 15-latka raniona nożem www. faktypiotrkowskie.pl

4 4 F A K T Y K U L T U R A L N E CZWARTEK r. Marsz dla życia i rodziny W Dzień Dziecka piotrkowskimi ulicami przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Ponad czterysta osób uzbrojonych w balony, chorągiewki i transparenty dzieliło się z wszystkimi napotkanymi po drodze swoim rodzinnym szczęściem. Życie chronisz Świat obronisz, Zawsze i wszędzie rodzina za życiem będzie, Gdy rodzina zjednoczona żadne zło jej nie pokona, Niskie podatki dla ojca i matki, Dzieci Skarbem, a nie garbem, Miłość, życie i rodzina to najlepsza jest nowina to tylko niektóre z haseł jakie można było w Piotrkowie Trybunalskim usłyszeć i przeczytać w minioną sobotę, kiedy ulicami naszego miasta przeszedł pierwszy Piotrkowski Marsz dla Życia i Rodziny. - Włączamy się w ogólnopolską inicjatywę. W ostatnich dniach takie marsze przeszły m. in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Białymstoku, czy Rzeszowie. Poprzez wspólny marsz, pełen radości, tańca, śpiewu chcemy powiedzieć i pokazać wszystkim, że rodzina to przede wszystkim wielka radość opowiadał ks. Tomasz Estkowski, jeden z organizatorów piotrkowskiego marszu. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody ponad czterysta osób wyruszyło punktualnie o godz spod kościoła św. Jakuba. Całe rodziny uzbrojone w balony, chorągiewki i transparenty szły przez całe miasto radośnie krzycząc, śpiewając i tańcząc. Marsz zakończył się w piotrkowskim amfiteatrze, gdzie na wszystkich miał czekać wielki rodzinny piknik. Niestety ze względu na padający deszcz na scenie przeprowadzono tylko konkursy taneczne dla dzieci. Najmłodsi mieli okazję zobaczyć także popisy piotrkowskiego automobil klubu oraz zobaczyć jak działają wozy strażackie. Oprac.red. VIII Dni Kultury - podsumowanie Koncerty, wystawy, festiwale, wykłady, przeglądy, warsztaty - razem ponad 60 imprez kulturalnych zorganizowano podczas tegorocznych VIII Piotrkowskich Dni Kultury. W środę 29 maja odbyło się uroczyste podsumowanie. Podczas galowego koncertu wręczono medale, odznaczenia i nagrody osobom zaangażowanym w działalność kulturalną na terenie naszego miasta. Odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Zdrojewskiego Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymała Hanna Stępień. Medale Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Mariana Błaszczyńskiego Za zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego otrzymali: Krystyna Jankowska (srebrny) oraz Liliana Adaszek, Łukasz Dajcz, Janusz Suwart, Beata Szkodzińska i Jan Walter (brązowe). Koncert swoimi występami uświetnili Dziecięca Rewia Taneczna, Chórek Poezji oraz artyści Amatorskiego Ośrodka Kultury. Red. Męski chór w piotrkowskiej cerkwi Piotrkowska cerkiew znów rozbrzmiała dźwiękami muzyki cerkiewnej. Tym razem dla piotrkowskiej publiczności wystąpił Chór Męskiego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie pod dyrekcją lektora Piotra Trochiczuka. Koncerty chórów cerkiewnych już na stałe wpisały się w krajobraz wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Kolejny koncert odbył się w miniony piątek. Tak jak w przypadku poprzednich koncertów, również i tym razem, odrestaurowana cerkiew była pełna widzów, którzy gromki brawami nagrodzili wykonawców. Oprac.red. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości: stanowiących zasób Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: - ul. Ceramicznej - Fajansowej (obr. 36, działki nr 123 i 112 o łącznej pow m2), czynsz dzierżawny w wys. 1,14 zł/m2 terenu rocznie plus podatek VAT (obecnie 23 %), - Al. 3-go Maja 14 (obr. 21, część działki nr 308 o pow. 25 m2), czynsz dzierżawny w wys. 51,05 zł brutto rocznie. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości objętej wykazem uzyskać można w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Referat Gospodarki Nieruchomościami ul. Szkolna 28, pokój 41 lub pod nr tel

5 F A K T Y P I O T R K O W S K I E Oszczędności idą na remont dróg Ulice Hutnicza, Wysoka, Żeglarska, Marynarska, Matejki, Kościelna, Wronia, Poprzeczna to tylko niektóre drogi, które jeszcze w tym roku przejdą remonty i modernizacje. Inwestycje będą możliwe dzięki oszczędnością, które wygenerowano w piotrkowskim magistracie. Piotrkowskie drogi są w katastrofalnym stanie. Przez lata zaniedbywane inwestycje drogowe powodują, że po każdej kolejnej zimie należałoby remontować 70 procent wszystkich dróg w mieście. Od kilku lat władze miasta prowadzą przeróżne inwestycje i remonty na wybranych ulicach, ale to tylko kropla w morzu potrzeb. Sytuację pogorszyła jeszcze tegoroczna zima, która odcisnęła szczególne piętna na piotrkowskich ulicach. Gdy tylko pozwoliły na to warunki atmosferyczne do pracy ruszyli drogowcy, którzy nie tylko łatają drogi, ale frezują cale fragmenty ulic, aby móc położyć nową nawierzchnię. Jest to metoda droższa, ale dużo skuteczniejsza i przede wszystkim dużo trwalsza zapewniają w piotrkowskim magistracie. Mimo, że na niektórych ulicach widać już efekty tych prac, to modernizacji potrzebnych jest dużo więcej. W związku z tym Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak podjął decyzję o przesunięciu pieniędzy z budżetu na kolejne remonty i modernizacje ulic. Podczas środowej Sesji Rady Miasta rajcy podjęli uchwałę na mocy, której dodatkowe 5,6 mln złotych zostanie przeznaczone na piotrkowskie ulice. Za te pieniądze zostaną wyremontowane m.in. ulice Wojska Polskiego, Hutnicza, Wysoka, Żeglarska, Marynarska, Matejki, Kościelna, Wronia, Poprzeczna, Armii Krajowej (jezdnia zachodnia), al. Piłsudskiego (jezdnia południowa), Daniłowskiego oraz Parkowa. Co do konieczności tych remontów nikt nie może mieć wątpliwości. Nasuwa się jednak pytanie skąd nagle w Urzędzie Miasta wzięło się tyle pieniędzy na drogi i czy takie inwestycje nie naruszą zbyt piotrkowskiego budżetu. Jak zapewniają w magistracie, wszystkie wydatki są pod kontrolą, a pieniądze pochodzą z oszczędności, które udało się wygenerować na kilku płaszczyznach. - To nie jest tak, że Urząd Miasta wydawał za dużo i nagle zaczęliśmy oszczędzać zastrzega Wiesława Łuczak, Skarbnik Miasta. Od kilku lat prowadzimy gospodarną i oszczędnościową politykę, aby jak najmniej środków przeznaczać na wydatki bieżące, a jak najwięcej na rozwój miasta, w tym na inwestycje. Ze względu na uporczywą zimę i szkody, jakie wyrządziła w drogach postanowiliśmy zacisnąć pas jeszcze bardziej zaznacza Wiesława Łuczak. A skąd konkretnie te oszczędności? Blisko 1 mln złotych to oszczędności na kosztach obsługi zaciągniętych kredytów. To za sprawą wskaźnika WIBOR, który jest niż- szy od zakładanego. Prawie 540 tys. zł pochodzi z ograniczenia wydatków bieżących związanych z remontami i zakupami inwestycyjnymi w Urzędzie Miasta. - Wszystkie remonty, czy wymiany sprzętu, które można było przełożyć postanowiliśmy odłożyć na później informował podczas środowej sesji Sekretarz Miasta Bogdan Munik. 300 tys. zł. to oszczędności na przetargach oraz 250 tys. zł. na rachunkach za prąd. Dodatkowe 180 tys. zł to pieniądze uwolnione przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta. 1 mln 200 tys. zł. pochodzi z rezerw: inwestycyjnej i ogólnej. Ponadto miasto otrzymało blisko 1 mln 400 tys. zł z uzupełniającej subwencji ogólnej na modernizację zachodniej nitki al. Armii Krajowej oraz południowej jezdni al. Piłsudskiego (od A. Krajowej do torów PKP). Według ostatnich prognoz ten rok pod względem wydatków pieniędzy na drogi miał być rekordowy. Przed środową Sesją Rady Miasta w budżecie przeznaczonych było ponad 19 mln zł. na inwestycje i remonty w piotrkowskie ulice. Ta kwota uległa jeszcze zwiększeniu. Według najnowszych prognoz miasto wyda na ten cel blisko 25 mln złotych. Dla porównania w 2012 roku było to - 11,2 mln zł, a rok wcześniej - 17,2 mln zł. Oprac.red. Ruszył program Rodzina +4 W poniedziałek ruszył program Rodzina+4, który skierowany jest do rodzin wielodzietnych z Piotrkowa Trybunalskiego. Projekt pozwala rodzinom z czwórką lub więcej dzieci na korzystanie z dodatkowych ulg. W poniedziałek w Piotrkowie Trybunalskim ruszył program wsparcia dla rodzin wielodzietnych Rodzina +4. Program skierowany jest do osób z co najmniej czwórką dzieci i pozwala na korzystanie z szeregu dodatkowych świadczeń. Aby móc z nich skorzystać należy złożyć wniosek o wydanie Karty Rodzina +4, która jest potwierdzeniem przynależności do programu. Program będzie na pewno dużym ułatwieniem dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ale już w trakcie głosowania projektu na Sesji Rady Miasta pojawiły się głosy, że należy ten projekt rozszerzyć na rodziny z trójką dzieci. Jak wyjaśniają urzędnicy w piotrkowskim magistracie na takie decyzje trzeba jednak poczekać, ponieważ nikt dzisiaj nie jest w stanie ocenić jakie byłyby koszty takiego projektu. - Piotrków jest jednym z samorządów, które jako pierwsze wprowadzają program mający pomagać i promować model rodziny 5 wielodzietnej wyjaśnia Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak. Ze względu na wiele niewiadomych musimy go wprowadzać ostrożnie. Na początek taki program przeznaczony będzie dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, a w przyszłości być może rozszerzymy go dla rodzin z trójką pociech podkreśla prezydent Krzysztof Chojniak. W tej chwili do programu włączyło się pięciu partnerów, którzy swoje usługi będą dla takich rodzin oferować za darmo lub za połowę ceny, ale jak udało nam się dowiedzieć na tym może się nie skończyć. Cały czas trwają rozmowy z instytucjami i firmami, które także chciałyby włączyć się do projektu, dlatego w każdej chwili Rodzina +4 może zostać rozszerzona o kolejne ulgi. Wniosek o wydanie karty Rodzina +4 można pobrać w Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej magistratu. Oprac.red. www. faktypiotrkowskie.pl D A C H Y HURTOWNIA Piotrków Tryb. ul. Wojska Polskiego 232 (44) NAJTANIEJ!!!

6 6 P R O G R A M T E L E W I Z Y J N Y CZWARTEK r. Program telewizyjny od Y TYGODNIA Seks w wielkim mieście TVN, sobota, godz Cztery niezależne i samodzielne kobiety w poszukiwaniu partnera idealnego. Czy wreszcie się uda? Czy to na pewno będzie to ten jeden, jedyny? Czy dziecko jest dobrym sposobem na podtrzymanie związku? I jeszcze milion innych problemów, z którymi na co dzień stykają się kobiety. Przez bardzo długi czas Carrie Bradshaw szukała miłości nie tam, gdzie powinna... ale zawsze w pięknych butach. Carrie, Samantha, Charlotte i Miranda powracają... Rozwijając karierę zawodową, dbając o związki, doświadczając radości macierzyństwa i żyjąc na Manhattanie, dziewczyny zdają sobie sprawę bardziej niż kiedykolwiek, że prawdziwa przyjaźń nigdy nie wychodzi z mody. Miłość na wybiegu TVP 1, sobota, godz Julka mieszka w małej nadbałtyckiej miejscowości i szczerze nienawidzi codziennych obowiązków, która polegają głównie na smażeniu ryb dla wczasowiczów. Marzy o studiach artystycznych w wielkim mieście. Niestety, zawód miłosny sprawia, że oblewa egzamin, ale przyrzeka sobie, że nie wróci w rodzinne strony, tylko spróbuje jakoś sobie poradzić w Warszawie. Znajoma rodziców, pani Marta, wynajmuje jej pokój, a przypadkowe spotkanie w salonie fryzjerskim pani Marty owocuje nieoczekiwaną ofertą pracy - Julka dostaje propozycję dołączenia do zespołu modelek prestiżowej warszawskiej agencji. W ten sposób młoda i niedoświadczona dziewczyna wkracza w wielki świat mody, który nie zawsze jest tak piękny i idealny jak na zdjęciach w kolorowych magazynach. Czy Julka będzie umiała pogodzić karierę modelki z rodzącym się uczuciem do trochę cynicznego fotografa Kacpra? Uwierz w ducha TVN, niedziela, godz Sam (Patrick Swayze) i Molly (Demi Moore) byli w sobie zakochani. Oczekiwali, że życie szykuje dla nich wspaniałą przyszłość. Tymczasem dotknęła ich tragedia - Sam zginął. Wkrótce po jego śmierci okazało się, że duch Sama nie opuścił ziemi. Pozostał przy Molly, aby ją ochronić i powiedzieć jej to, czego nie zdążył powiedzieć za życia. Sam, świetnie prosperujący makler giełdowy i jego dziewczyna, utalentowana artystka, planowali wspólną przyszłość. Pewnego wieczoru, gdy razem wracali z teatru, uzbrojony bandyta napadł na nich i zastrzelił Sama. Zaraz po śmierci Sam orientuje się, że jego duch pozostał na ziemi. On może obserwować wszystkie wydarzenia i poruszać się bez przeszkód, ale nie może nawiązać kontaktu z Molly. Porozumienie się z nią jest niezwykle ważne dla Sama, tym bardziej że udało się mu ustalić, kto go zabił, a w zasadzie, kto zlecił jego zabójstwo. Sam wpada na genialny pomysł, jak rozwiązać problem komunikowania się ze światem żywych. Wybiera sobie medium, które ma mu pomóc w nawiązaniu dialogu z Molly. Francuski numer TVP 1, niedziela, godz Akcja filmu rozpoczyna się od kradzieży starego, zdezelowanego Mercedesa. Właściciel samochodu, biznesmen Kurowski chce za wszelką cenę go odzyskać. Na poszukiwanie wysyła swoich zaufanych ludzi. Tymczasem merc trafia do komisu, by wkrótce stać się własnością młodej dziewczyny, Magdy. Magda chce pojechać do Paryża, jednak nie ma pieniędzy na kupno auta, dlatego daje głoszenie do gazety, że może zabrać ze sobą do Paryża kilka osób, oczywiście za stosowna opłatą. Zgłasza się do niej niezła mieszanka: czarnoskóry student Uniwersytetu Warszawskiego, Machu, 50-letni bezrobotny Stefan i jego syn Janek oraz Siergiej, Ormianin, były reprezentant Rosji w podnoszeniu ciężarów... CZWARTEK, 6.06 TVP 1 TVP 2 POLSAT 5.55 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.10 Polityka przy kawie 8.25 Billy - kot - Narodziny gwiazdy (10) 9.30 Nadzieja dla tygrysów - film dok My Wy Oni Plebania (1489) - telenowela Plebania (1490) - telenowela Wiadomości Agrobiznes Wielbłądy. Okręty pustyni - film dok Czy wiecie, że - magazyn Klan (2396) - telenowela Rezydencja (18) - telenowela Wiadomości, Pogoda Ja wam pokażę! (12) Złote łany (4) - cykl dok Teleexpress, Pogoda Dom nad rozlewiskiem (3) Prawdziwe życie - Komornicy (5) Wieczorynka Wiadomości, Sport Droga do Rio - Kronika Ojciec Mateusz (36) - Świadek Sprawa dla reportera Elżbieta Jaworowicz. Tak było, tak jest - magazyn Białe kołnierzyki (12) Gorący czwartek - film fabularny, TVN Polska, reż. Michał Rosa, wyk. Damian Lubas, Grzegorz Lempa, Daniel Nowak, Ewa Dałkowska, Lenka Pesak 0.35 Zmiana planów - komediodramat, Francja, reż. Daniele Thompson, wyk. Karin Viard, Danny Boon, Marina Fois, Emmanuelle Seigner 2.20 Notacje - Maria Drue. Emigracja się bawi - cykl dok Sprawa dla reportera 3.20 Prawdziwe życie - Komornicy (5) 3.55 Zagadkowa Jedynka 4.55 Zakończenie dnia 5.20 Rozmowy w toku - talk show 6.20 Mango - Telezakupy 7.25 Na Wspólnej obyczajowy 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Ukryta prawda - program obyczajowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Sąd rodzinny - program sądowy Rozmowy w toku - talk show Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na Wspólnej obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Kuchenne rewolucje - program kulinarno - rozrywkowy Alarm dla Paryża - film katastroficzny, Francja 2006, reż. Charlotte Brandstrom, wyk. Claire Borotra, Thierry Neuvic, Clara Le Corre, Philippe Morier - Genoud, Saida Jawad 0.30 Superwizjer - magazyn reporterów 1.05 Sekrety chirurgii - reality show 2.05 Uwaga! - program interwencyjny 2.20 Arkana magii 3.40 Rozmowy w toku - talk show TV POLONIA Barwy szczęścia (835) Wiadomości M jak miłość (982) Agnieszka Holland - film dok Myslovitz - koncert Złotopolscy (703) - telenowela Ojczyzna ponad granicami - reportaż Wszystko przed nami (95) - telenowela Polonia w Komie Teleexpress Codzienna 2 m. 3 (4) Sopot 2003 na bis - Skaldowie i Goście Barwy szczęścia (835) Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Trzeci Oficer (12) Polonia w Komie Polonia Bezmiar sprawiedliwości (4) Tu Stalinogród - film dok Wszystko przed nami (95) - telenowela 1.15 Żegnaj, Rockefeller (12) EUROSPORT 8.30 Sporty Motorowe. The Grid 8.45 Wyścigi samochodowe. World Series by Renault, Spa - Francorchamps, Belgia 9.15 FIA WTCC. WTCC od środka 9.45 Jeździectwo. FEI Nations Cup, St Gallen Tenis. Gem, set i Mats Tenis. Pojedynek dnia Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały kobiet Tenis. Gem, set i Mats Sporty walki. Total KO Sporty walki. Fight Club Magazyn Tenis. Pojedynek dnia Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały kobiet 1.00 Tenis. Gem, set i Mats 5.20 SuperSprytek i Sprytusie (17) - Śpiewotreloza 5.55 Zmiennicy (4) - Typowa logika damsko - męska 7.05 M jak miłość (221) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (895) Na dobre i na złe (63) Kryptonim JP II - film dok Makłowicz w podróży - Ekwador. Pod wulkanem - magazyn kulinarny Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Recykling Czas honoru (4) - Przysięga Rodzinka.pl (69-70) Panorama M jak miłość (936) Kabaretowy Klub Dwójki Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu (6-7) - teleturniej XII Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo Tropiciele talentów Zabójcze umysły (24-25) Meduzy - film obyczajowy, Izrael, Francja, reż. Shira Geffen, Etgar Keret, wyk. Sarah Adler, Tsipor Aizen, Bruria Albek, Ilanit Ben - Yaakov 0.45 Świat bez tajemnic - Wiera Gran - film dokumentalny 2.00 Meduzy - film obyczajowy, Izrael, Francja, reż. Shira Geffen, Etgar Keret, wyk. Sarah Adler, Tsipor Aizen, Bruria Albek, Ilanit Ben - Yaakov 3.20 Art Noc 4.10 Zakończenie dnia TVN We Dwoje - program rozrywkowy 6.40 Męski Typ. Janusz Lewandowski 7.10 Sąd rodzinny - program sądowy 8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.10 Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Dr House V obyczajowy Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy i pół komediowy Dr House V obyczajowy Coś nowego - komedia, USA 2006, reż. Sanaa Hamri, wyk. Sanaa Lathan, Simon Baker, Mike Epps, Donald Faison, Blair Underwood, Alfre Woodard Prawo Agaty obyczajowy Zatańcz z nim - film obyczajowy, Francja 2007, reż. Valérie Guignabodet, wyk. Mathilde Seigner, Sami Frey, Jean - François Pignon, Anny Duperey, Jean Dell 1.40 Arkana magii 3.50 Ulice San Francisco kryminalny 4.45 Koniec programu TVP INFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Raport z Polski Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Serwis Info Pogoda Raport z Polski STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Pogoda Sportowy Wieczór Stacja Tworki 0.25 Infoexpress 0.40 Minęła 20ta 1.25 Raport z Polski 2.28 Pogoda TV 4 TV PULS TELE 5 POLSAT Muzyczny top - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Tropiąc potwory dokumentalny Tropiąc potwory dokumentalny Strażnicy Alaski przygodowy Sekta Prehistoryczne bestie dokumentalny Mroczne niebo Komandosi kryminalny Benny Hill - program rozrywkowy Podglądanie na ekranie. To były wakacje Podglądanie na ekranie. To były wakacje Świat bez cenzury. Miasto ludzi Świat bez cenzury. Miasto ludzi Na tropie zbrodni dokumentalny Agencja modelek - film erotyczny 1.20 Nocny patrol program rozrywkowy imieniny Pauliny, Laury 6.00 Nowy dzień z Polsat News 9.00 Świat według Bundych 9.30 Świat według Kiepskich Trudne sprawy Dlaczego ja? Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy Wydarzenia, Pogoda Interwencja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Pokojówka na Manhattanie - komedia romantyczna, USA, 2002, reż. Wayne Wang, wyk. Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Nastasha Richardson, Stanley Tucci, Tyler Posey Zmagająca się z codziennymi trudnościami Marisa Ventura (Lopez) pracuje jako pokojówka w luksusowym hotelu na Manhattanie - Beresford Hotel. Pewnego dnia, w wyniku zbiegu okoliczności, poznaje przystojnego i bogatego Christophera Marshalla (Fiennes), który pochodzi z szanowanej i znanej rodziny związanej ze światem polityki. Christopher bierze Marisę za hotelowego gościa i zakochuje się w niej. Ich uczucie zostanie jednak wystawione na próbę, kiedy Christopher odkryje, kim Marisa jest w rzeczywistości Już nadchodzi - komedia romantyczna, USA, 1999, reż. Colette Burson, wyk. Bonnie Root, Ellen Pompeo, Gaby Hoffmann, Tricia Vessey, James Roday, Mia Farrow 0.15 Bye Bye, Love - komedia, USA, 1995, reż. Sam Weisman, wyk. Janeane Garofalo, Lindsay Crouse, Matthew Modine, Paul Reiser, Randy Quaid, Rob Reiner 2.35 Zagadkowa noc 5.00 Wstawaj! Gramy! 5.10 Dekoratornia 5.30 Triumf miłości music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Otchłań namiętności Rodzice na skraju załamania nerwowego I like it Skład osobliwości Dziewczyny z fortuną Dekoratornia Gliniarz i prokurator Wzór Otchłań namiętności Komisarz Rex Świntuch - komedia, Kanada/ USA, 1981, reż. Bob Clark, wyk. Dan Monahan, Kim Cattrall, Mark Herrier, Wyatt Knight, Cyril O`Reilly, Roger Wilson Repli - Kate - komedia, USA, 2002, reż. Frank Longo, wyk. Ali Landry, James Roday 0.05 Wzór 1.05 Galileo music 3.05 I like it 3.50 Zakończenie programu 6.30 Menu na miarę 7.00 Tom i Jerry 7.30 Timon i Pumba 7.55 Xena: wojownicza księżniczka Posterunek Błękitny patrol Nash Bridges Gniew natury dok Niebezpieczne spotkania Sekundy grozy dok Robin Hood Posterunek Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? Xena: wojownicza księżniczka Pingwiny z Madagaskaru Plan gry - film familijny, USA 2007 reż. Andy Fickman wyk. Dwayne Johnson, Kyra Sedgwick, Madison Pettis, Morris Chestnut, Roselyn Sánchez San Antonio - komedia 0.25 Nawiedzona narzeczona - komedia 5.55 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie czyli PO MOIM TRU- PIE!!! Graczykowie Rodzina zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina Zastępcza Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Interwencja Trudne sprawy Rodzina Zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy

7 PIĄTEK, 7.06 TVP Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.10 Polityka przy kawie 8.25 Domisie (275) 9.30 Wielbłądy. Okręty pustyni - film dok Nie ma jak Polska - Mazowsze Plebania (1491) - telenowela Plebania (1492) - telenowela Wiadomości, Agrobiznes To się opłaca - magazyn Najmłodsi w ZOO, cz. 16 dok Czy wiecie, że - magazyn Klan (2397) - telenowela Rezydencja (19) - telenowela Wiadomości Pogoda Bonanza (69) - Honor Koczisa Złote łany (5) - cykl dok Teleexpress, Pogoda Ale mądrale! - talk - show Przystań (1) - Anka Wieczorynka Droga do Rio - Kronika Wiadomości, Sport, Pogoda Piłka nożna - el. MŚ Mołdawia - Polska Piąty Stadion LIVE (29) Zmiana planów - komediodramat, Francja, reż. Daniele Thompson, wyk. Karin Viard, Danny Boon, Marina Fois, Emmanuelle Seigner 0.15 Tajemnica twierdzy szyfrów (13) 1.10 Spartan - film akcji, USA, Niemcy, reż. David Mamet, wyk. Val Kilmer, William H. Macy, Clark Gregg 3.05 Bonanza (69) - Honor Koczisa 3.55 Złote łany (5) - cykl dok Weekendowy magazyn filmowy 4.40 Zagadkowa Jedynka 5.40 Zakończenie dnia TVN 7.25 Na Wspólnej obyczajowy 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Ukryta prawda - program obyczajowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Sąd rodzinny - program sądowy Rozmowy w toku - talk show Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Harry Potter i kamień filozoficzny - film przygodowy, Wielka Brytania, USA 2001, reż. Chris Columbus, wyk. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Maggie Smith Superman. Powrót - film przygodowy, USA, Australia 2006, reż. Bryan Singer, wyk. Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey, James Marsden, Parker Posey, Frank Langella, Sam Huntington, Eva Marie Saint 2.25 Kuba Wojewódzki - talk show 3.25 Uwaga! - program interwencyjny TV POLONIA Barwy szczęścia (836) Wiadomości M jak miłość (983) Tu Stalinogród - film dok Odrobina mężczyzny na co dzień - program rozrywkowy Tajemnice Watykanu (14) dok Złotopolscy (704) - telenowela Sztuka życia (45) Andrzej Krzywy Wszystko przed nami (96) - telenowela Polonia w Komie Teleexpress Codzienna 2 m. 3 (5) Budka Suflera - Największe przeboje Barwy szczęścia (836) Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Siedlisko (1) OPOLE! Kocham Cię! Polonia w Komie Polonia Big Bang - komedia 0.20 OPOLE! Kocham Cię! EUROSPORT 8.30 Snooker. European Tour, Bułgaria 9.30 Snooker. European Tour, Bułgaria Snooker. European Tour, Bułgaria Snooker. European Tour, Bułgaria Tenis. Gem, set i Mats Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn Tenis. Gem, set i Mats Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Snooker. European Tour, Bułgaria Piłka nożna. World Tour 0.00 Tenis. Pojedynek dnia TVP M jak miłość (222) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (896) Na dobre i na złe (64) Msza Św. w Lublinie - retransmisja Wojciech Cejrowski - boso przez świat Czas honoru (5) Rodzinka.pl (71-72) Panorama M jak miłość (937) Kabaretowy Klub Dwójki Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Rodzinka.pl ( ) Rodzinka.pl (68) Dzięki Bogu już weekend - program rozrywkowy Piąty Stadion (71) - Mołdawia - Polska Kryminalne zagadki Las Vegas - s. X (1) sensacyjny, USA, Kanada 0.00 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. X (2) 0.55 Zabić Sekala - dramat obyczajowy, Polska, Czechy, Francja, Słowacja, reż. Vladimir Michalek, wyk. Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko, Agnieszka Sitek, Jiri Bartoska, Vlasta Chramostova, Josef Somr, Ludovit Cittel 2.55 Pitbull (15) 3.40 Psy - film sensacyjny, Polska, reż. Władysław Pasikowski, wyk. Bogusław Linda, Marek Kondrat, Cezary Pazura, Agnieszka Jaskółka, Janusz Gajos, Zbigniew Zapasiewicz, Olaf Lubaszenko, Jerzy Bończak, Tadeusz Huk 5.25 Zakończenie dnia TVN We Dwoje - program rozrywkowy 6.40 Męski Typ. Rafał Sonik - talk show 7.10 Sąd rodzinny - program sądowy 8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.10 Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Dr House V obyczajowy Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy i pół komediowy Dr House V obyczajowy Napoleon wybuchowiec - komedia, USA 2004, reż. Jared Hess, wyk. Jon Heder, Jon Gries, Aaron Ruell, Efren Ramirez, Diedrich Bader, Tina Majorino Ucieczka z Alcatraz - film sensacyjny, USA 1979, reż. Don Siegel, wyk. Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts Blossom, Jack Thibeau, Fred Ward 0.15 Widmowa podróż - film horror, USA 2008, reż. James Oxford, wyk. Antonio Sabato Jr, Deanna Russo, Nicholas Irons, Cary - Hiroyuki Tagawa 2.05 Arkana magii TVP INFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Raport z Polski Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Serwis Info Pogoda Raport z Polski STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Pogoda Sportowy Wieczór Opowieści o torebkach - film dok Infoexpress 0.50 Minęła 20ta 1.35 Raport z Polski 2.38 Pogoda 2.43 Sportowy Wieczór 3.00 Było, nie minęło TELE Muzyczny top - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Hit na bis. Rycerz z Westender - dramat kostiumowy, USA 2003, reż. Brock Morse, wyk. Blake Stadel, Kari Gjone, Rob Simonsen Strażnicy Alaski przygodowy Sekta Prehistoryczne bestie dokumentalny Mroczne niebo Komandosi Benny Hill - program rozrywkowy Wieczór z gwiazdami. Naomi Campbell - W niewoli miłości - thriller Wieczór z gwiazdami. Michael Madsen - Ostatnia ofiara - thriller Extra Mocnych - program rozrywkowy 0.30 Niegrzeczne dziewczęta - film erotyczny 2.00 Nocny patrol - program rozrywkowy P R O G R A M T E L E W I Z Y J N Y imieniny Roberta, Wiesława POLSAT TV Nowy dzień z Polsat News 9.00 Świat według Bundych 9.30 Świat według Kiepskich Trudne sprawy Dlaczego ja? Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy Wydarzenia, Pogoda Interwencja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Sopot TOPtrendy Festiwal najważniejsze muzyczne wydarzenie roku! Sopot TOPtrendy Festiwal po 4 latach wraca do sopockiej Opery Leśnej. Najlepiej sprzedający się artyści roku 2012, czołówka młodych i niezwykle obiecujących wykonawców wyłonionych w konkursie trendy 2013, a także najlepsze kabarety w Polsce bez cenzury, i cieszące się dużym uznaniem widzów koncerty towarzyszące - tak w skrócie zapowiada się nadchodząca, jedenasta już, edycja Sopot TOPtrendy Festiwal, która odbędzie się w tym roku w dniach czerwca czerwca, w pierwszym dniu Festiwalu, na scenie Opery Leśnej prawdziwa muzyczna uczta - widzowie oraz kilkutysięczna publiczność w Sopocie obejrzą aż 3 wyjątkowe koncerty Sopot TOPtrendy Festiwal Jubileusz 25 - lecia zespołu Big Cyc Sopot TOPtrendy Festiwal Koncert TOP 0.00 Sopot TOPtrendy Festiwal Jubileusz zespołu Hey 1.00 Kraina Tygrysów - dramat wojenny, USA, Niemcy, 2000, reż. Joel Schumacher, wyk. Colin Farrell, Clifton Collins jr, Shea Whigham, Tom Guiry, Matthew Davis 3.15 Tajemnice losu 5.10 I like it 5.30 Triumf miłości music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Otchłań namiętności Rodzice na skraju załamania nerwowego I like it Dekoratornia Telesprzedaż Dziewczyny z fortuną Dekoratornia Gliniarz i prokurator Wzór Otchłań namiętności Komisarz Rex Złowieszczy szczyt - film katastroficzny, USA, 2003, reż. Gale Bradley, wyk. Lynda Carter, Parker Stevenson Spadkobiercy Film erotyczny 0.55 Wzór music 3.00 I like it 3.50 Zakończenie programu TV PULS 6.30 No problem! Tom i Jerry 7.30 Timon i Pumba 8.00 Xena: wojownicza księżniczka Posterunek Błękitny patrol Nash Bridges Taki jest świat, Polska Pogromczynie duchów dok Pogromczynie duchów dok Kręcimy z gwiazdami Robin Hood Posterunek Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? Xena: wojownicza księżniczka Pingwiny z Madagaskaru Morderczy występ - film akcji, USA 2009 reż. Dolph Lundgren wyk. Dolph Lundgren, Hristo Shopov, Melissa Molinaro, Shelly Varod, Zahary Baharov Yeti: zabójcza stopa - horror, USA POLSAT Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie czyli PO MOIM TRU- PIE!!! Graczykowie Rodzina zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina Zastępcza Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Interwencja Trudne sprawy Rodzina Zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy SOBOTA, 8.06 TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN 6.15 W labiryncie (101) - Nagroda 6.45 W labiryncie (102) - Ojciec i syn 7.15 Las bliżej nas - magazyn 7.30 Rok w ogrodzie 8.00 Naszaarmia.pl - magazyn 8.25 Dora poznaje świat (58) 9.00 Kung Fu Panda Legenda o niezwykłości - Trofeum (16) 9.30 SpongeBob Kanciastoporty (41) Jak to działa - magazyn pierwszych dni - program poradnikowy Weekendowy magazyn filmowy Bananowy doktor (1) Polskie drogi (9) - Do broni Wakat Najmłodsi w ZOO, cz. 16 dok Okrasa łamie przepisy - Smaki Czesława Miłosza - magazyn kulinarny Tajemniczy świat flamingów - film fabularny, USA, Wielka Brytania Wiatr w żagle (3) Teleexpress, Pogoda Ojciec Mateusz (38) - Sprawa świętego Mikołaja Jaka to melodia? - teleturniej Wieczorynka Wiadomości, Sport Droga do Rio - Kronika Miłość na wybiegu - komedia, Polska, reż. Krzysztof Lang, wyk. Karolina Gorczyca, Marcin Dorociński, Urszula Grabowska, Izabela Kuna, Tomasz Karolak, Sonia Bohosiewicz, Barbara Brylska, Marta Dąbrowska, Anna Guzik, Zbigniew Lesień Spartan - film akcji, USA, Niemcy, reż. David Mamet, wyk. Val Kilmer, William H. Macy, Clark Gregg 0.10 Ostatni zachód słońca - western, USA, reż. Robert Aldrich, wyk. Rock Hudson, Kirk Douglas, Dorothy Malone 2.10 Polska śmierć - film fabularny, Polska, reż. Waldemar Krzystek, wyk. Cezary Pazura, Agnieszka Pilaszewska, Jan Machulski, Henryk Bista, Andrzej Grabowski 7.55 Maja w ogrodzie 8.25 Akademia ogrodnika 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn Na Wspólnej Omnibus X Factor - program rozrywkowy Top Model. Zostań modelką Perfekcyjna pani domu Bitwa o dom Kuchenne rewolucje Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Seks w wielkim mieście - komedia, USA 2008, reż. Michael Patrick King, wyk. Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, Candice Bergen, Jennifer Hudson American Pie. Wesele - komedia, Niemcy, USA 2003, reż. Jesse Dylan, wyk. Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan, Eddie Kaye Thomas, Thomas Ian Nicholas, January Jones 1.00 Rekin w Wenecji - horror, USA 2008, reż. Danny Lerner, wyk. Stephen Baldwin, Vanessa Johansson, Hilda van der Meulen, Giacomo Gonnella 2.50 Uwaga! - program interwencyjny TV POLONIA Pamiętaj o mnie Ojciec Mateusz (62) Makłowicz w podróży - Chorwacja Siedlisko (1) Polska poza Polską - cykl dok Kulturalni PL Słownik Teleexpress Rodzinka.pl (1) Rodzinka.pl (2) - Opiekunki Ale mądrale! - /2/ - talk - show Polonia w Komie Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Kariera Nikodema Dyzmy (4) Pamiętaj o mnie Polonia Dom (21) - Naiwne pytania 0.15 Słownik 0.50 Rodzinka.pl (1) 1.15 Rodzinka.pl (2) 1.45 Dobranocka za oceanem 2.00 Wiadomości 2.20 Sport 2.35 Kariera Nikodema Dyzmy (4) EUROSPORT 8.30 Tenis. Gem, set i Mats 9.00 Snooker. European Tour, Bułgaria Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał kobiet Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał kobiet Tenis. Gem, set i Mats Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał gry deblowej mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał gry deblowej mężczyzn Żużel. Eurosport Speedway Best Pairs, Toruń, Polska Jeździectwo. Magazyn wyścigów konnych Jeździectwo. Longines Global Champions Tour, Londyn Snooker. European Tour, Bułgaria 0.30 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Tenis. Pojedynek dnia 1.45 Tenis. Gem, set i Mats 6.50 Wojna domowa (1) komediowy 7.30 Festiwal Piosenki Zaczarowanej 8.00 Pytanie na śniadanie Na kłopoty Bednarski (1) - Kurier z Ankary Wielkie ucieczki zwierzaków (4) The Voice of Poland. - Przesłuchania w ciemno. Mazowsze The Voice of Poland. - Przesłuchania w ciemno. Wielkopolska Familiada Rodzinka.pl (103) - Czas na zmiany Rodzinka.pl (104) - Królowie stoku Słowo na niedzielę Stawka większa niż życie (4) - Cafe Rose Kabaretowa Scena Dwójki - Jak się zakochać - widowisko Panorama, Sport, Pogoda Kulisy - Postaw na milion Postaw na milion - teleturniej Kabaretowa Noc Listopadowa Gdynia widowisko Psy - film sensacyjny, Polska, reż. Władysław Pasikowski, wyk. Bogusław Linda, Marek Kondrat, Cezary Pazura, Agnieszka Jaskółka, Janusz Gajos, Zbigniew Zapasiewicz, Olaf Lubaszenko, Jerzy Bończak, Tadeusz Huk 0.05 Święto Wiosny - widowisko baletowe, reż. Konrad Smuga 0.55 Bandyta - dramat, Polska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, reż. Maciej Dejczer, wyk. Til Schweiger, Polly Walker, John Hurt, Pete Postlethwaite, Ida Jabłońska, Bartek Pieniążek, Wojciech Brzeziński, Witold Wieliński, Jolanta Lothe 2.35 Gracze - film fabularny, Polska, reż. Ryszard Bugajski, wyk. Małgorzata Pieczyńska, Janusz Józefowicz, Marek Probosz, Antoni Ostrouch, Krzysztof Zaleski, Marian Opania, Bronisław Wrocławski, Mirosław Zbrojewicz TVN Misja Martyna Extra 7.10 Mango - Telezakupy 9.15 Rodzinka jak inne komediowy 9.45 Tajemnice Smallville Przyjaciele komediowy Kosmita z przedmieścia - komedia Czterej pancerni i pies wojenny Chuck komediowy Dr House V obyczajowy Prawo Agaty obyczajowy List w butelce - film obyczajowy, USA 1999, reż. Luis Mandoki, wyk. Kevin Costner, Robin Wright Penn, Paul Newman, John Savage, Illeanna Douglas, Robbie Coltrane Wiecznie młody - film obyczajowy, USA 1992, reż. Steve Miner, wyk. Mel Gibson, Jamie Lee Curtis, Elijah Wood, Isabel Glasser, George Wendt, Joe Morton 0.15 Mission. Impossible II - film sensacyjny, USA, Niemcy 2000, reż. John Woo, wyk. Tom Cruise, Dougray Scott, Thandie Newton, Ving Rhames, Richard Roxburg, Anthony Hopkins 2.45 Arkana magii TVP INFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Było, nie minęło Serwis Info weekend Pogoda Serwis sportowy Szerokie tory - Szerokie tory. Nocna Moskwa - reportaż Serwis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Prawdę mówiąc - Wanda Półtawska (9) - magazyn Serwis Info weekend Pogoda Świat i gospodarka Serwis Info Pogoda STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Serwis Info weekend Pogoda Sportowy Wieczór Globalne sushi - widmo pustych oceanów - film dok Dogonić świat - magazyn 0.51 Szerokie tory 1.20 Serwis Info Pogoda TV 4 TV PULS TELE 5 POLSAT Muzyczny top - program rozrywkowy 8.20 Telezakupy 9.20 Muzyczny top - program rozrywkowy 9.50 Rzadki okaz - komedia Benny Hill - program rozrywkowy Byle do mety - program rozrywkowy Wypadek Tunel śmierci - dramat, Niemcy 2004, reż. Dominique Othenin - Girard, wyk. Aglaia Szyszkowitz, Flavio Insinna, Gotz Otto, August Zirner Ricky Bobby - Demon prędkości - komedia, USA 2006, reż. Adam McKay, wyk. Will Ferrell, Amy Adams, Sacha Baron Cohen, Gary Cole Benny Hill - program rozrywkowy Przerwa w podróży - thriller Bestia z głębin - thriller Z pamiętnika cheerleaderki - film erotyczny 1.35 Nocny patrol 7 imieniny Maksyma, Medarda 6.00 Smocze wzgórze II Magiczna Kostka - film anim Co nowego u Scooby ego? 8.20 Scooby Doo. Gdzie jesteś? 8.45 Kopciuszek. Spełnione marzenia - film anim Ewa gotuje Scooby - Doo! Abracadabra - Doo - film anim Przygody Merlina Mój wstrętny, tłusty narzeczony Nieprawdopodobne, a jednak Pamiętniki z wakacji Dlaczego ja? Magia bez tajemnic Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Sopot TOPtrendy Festiwal Koncert Największe Przeboje Roku Sopot TOPtrendy Festiwal Koncert trendy 0.35 Batman (Fox) - film fantasy, USA, 1966, reż. Leslie H. Martinson, wyk. Adam West, Frank Gorshin, Burt Ward, Lee Meriwether, Cesar Romero, Burgess Meredith Bogaty przedsiębiorca Bruce Wayne i jego podopieczny Dick Grayson sprawiają wrażenie normalnych, ale tak naprawde mają wiele do ukrycia, gdyż jako Batman i Robin walczą ze złem wszelkiej maści. Tym razem jednak człowiek Pingwin ukradł dehylator, urządzenie pozwalające zamieniać ludzi w proch i ma zamiar przejąć władzę nad światem. Co gorsza, pomagają mu w tym Joker, Kobieta - kot i Zagadka. Film jest kontynuacją kinową serial 2.45 Zagadkowa noc 3.15 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! 5.00 I like it 5.45 Selekcja Selekcja mała Czarna 7.50 Selekcja Selekcja Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 9.55 Łowca krokodyli: dzienniki Galileo mała Czarna Spadkobiercy Spadkobiercy Lenny - cudowny pies - komedia familijna, USA, 2004, reż. Oren Goldman, wyk. Craig Ferguson, Andrew Shaifer, Evan Adams, Michael Winslow, Sammy Kahn, Stephanie Sherrin Lochy i smoki: Klątwa Smoka - film fantasy, Niemcy, Litwa, Wielka Brytania, USA, 2005, reż. Gerry Lively, wyk. Bruce Payne, Clemency Burton - Hill, Ellie Chidzey, Mark Dymond, Tim Stern Galileo STOP Drogówka Planeta małp - film przygodowy, USA, 2001, reż. Tim Burton, wyk. Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter, Michael Clarke Duncan, Paul Giamatti Lake Placid 2 - horror, USA, 2007, reż. David Flores, wyk. Cloris Leachman, Holt Joe, John Schneider, Sarah Lafleur, Sam McMurray, Michael Chad 1.20 Chłopaki z taśmy 2.20 I like it music 4.05 Zakończenie programu 6.00 Dyżur 6.30 W blasku fleszy 7.05 Taki jest świat, Polska Steve Irwin - łowca krokodyli 8.55 Niewiarygodne sceny z życia zwierząt Stefan Malutki - film familijny Tristan i Izolda - film anim Przygody młodego Indiany Jonesa Zaklęty książę - komedia Stawka większa niż życie Pingwiny z Madagaskaru Resident Evil. Apokalipsa - horror, Francja, Niemcy, USA, Wielka Brytania 2004 reż. Alexander Witt wyk. Milla Jovovich, Mike Epps, Oded Fehr, Sienna Guillory, Thomas Kretschmann Potęga strachu - film akcji 0.25 Urwanie głowy - komedia, USA 1997 reż. Jim Wilson wyk. Billy Zane, Cameron Diaz, Craig Sheffer, Harvey Keitel 5.55 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Tajemnice Kniei Dlaczego ja? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Tajemnice Kniei Ewa gotuje Wydarzenia Interwencja Pamiętniki z wakacji Kabareton na TOPie Jak żyć - Kabaret Skeczów Męczących, Limo, Kabaret Pod Wyrwigroszem, Kabaret Młodych Panów, Łowcy. B Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.25 Oblicza Ameryki 1.00 Ekipa na swoim

8 8 P O R A D Y F A K T Ó W CZWARTEK r. WIDZĘ-REAGUJĘ 2013 Miasto Piotrków Trybunalski przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz piotrkowskiej Straży Miejskiej organizuje kolejną edycję projektu Widzę-Reaguję. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu Bezpieczne Miasto Akcja będzie prowadzona na trzech obszarach. Pierwszy obejmuje spotkania w szkołach, podczas których funkcjonariusze przeprowadzą pogadanki - prelekcje. Będą informować o potencjalnych zagrożeniach, możliwości pozyskiwania pomocy od piotrkowskich policjantów oraz o sposobie reagowania na zjawiska patologiczne w naszym otoczeniu. Drugi stanowi platforma internetowa, gdzie pod adresem można anonimowo podać informację o popełnieniu przestępstwa albo wykroczeniach. Podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonariusze policji zapewnią anonimowość zgłoszeń, a jednocześnie każda zgłoszona sprawa zostanie wnikliwie sprawdzona (zgłoszenia mogą dotyczyć m.in. przemocy w rodzinie, w grupie rówieśniczej, rozbojów, wymuszeń, kwestii posiadania i rozprowadzania narkotyków itd.). Ostatni z obszarów działania dotyczyć będzie zagospodarowania młodzieży wolnego czasu. Projekt Widzę-Reaguję 2013 uwzględnia wiele ciekawych imprez m.in.: konkurs fotograficzny polegający na wykonaniu dokumentacji zdjęciowej projektu Widzę Reaguję 2013, konkurs na najaktywniejszą szkołę, turniej siatkarski Fair Play, konkurs na najlepiej kibicującą dopingującą drużynę (pomysł na bezpieczny i kulturalny doping w ramach idei bezpieczny kibic, bezpieczny stadion, bezpieczne boisko, bezpieczna hala sportowa) czy turniej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizacja projektu Widzę Reaguję 2013 rozpoczyna się już w maju, a zakończy w grudniu 2013 r. Celem przedsięwzięcia jest niwelowanie zjawiska obojętności wobec zaistniałych patologii występujących wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie zaangażowania w sprawy związane z walką z patologiami, budowanie zaufania do służb mundurowych, pobudzanie świadomości dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców do aktywnego reagowania na zjawiska patologiczne. Zrób to przed latem dla urody! Nadchodzi lato, dlatego też warto się odpowiednio przygotować do niego. Sprawdź pięć zabiegów, które warto wykonać nim nadejdą wakacje i wskoczymy w skąpe stroje! 1. Zabieg przywracający blask skórze: Twoja skóra jest po zimie ziemista i nie ma blasku? Wypróbuj niezwykle przyjemny i skuteczny zabieg np. SkinCeuticals, który poprawia koloryt i przywraca blask. Dzięki zastosowaniu masażu ugniatającego, mikrokrążenie skóry ulega poprawie, a w konsekwencji skóra jest pełna blasku. Wykorzystywane produkty, maska bogata w witaminę C oraz serum Phyto+ dodatkowo poprawiają kondycję skóry. Zabieg jest przyjemniejszy, gdy uzupełniony jest 3 rodzajami masażu: twarzy i karku oraz peelingiem na dłonie. 2. Zabieg modelujący sylwetkę: Idealny zabieg dla osób, które chcą połączyć przyjemne z pożytecznym! Najlepsze są zabiegi intensywnie modelujące sylwetkę o działaniu ujędrniająco - wyszczuplającym oparte na masażu izometrycznym (na napiętych mięśniach). Masażystka nakłada na poszczególne partie ciała kosmetyki o działaniu ujędrniającym i wyszczuplającym. Może również nanieść czysty ekstrakt z alg. Masaż wykonuje się na rozluźnionych i napiętych mięśniach, co stymuluje lipolizę, wspomaga regenerację włókien kolagenowych i elastynowych oraz napięcie skóry. Na zakończenie nakładane są 2 maski: wyszczuplająca oraz ujędrniająca. 3. Opalanie natryskowe lub w solarium: Chciałabyś założyć krótką spódnicę i odsłonić nogi, ale nie podoba ci się blada skóra? Wypróbuj opalanie natryskowe lub w solarium, dzięki któremu w ekspresowym tempie uzyskasz ładną oraz zdrową opaleniznę. 4. Depilacja: Depilacja to obowiązkowy zabieg każdej zadbanej kobiety! 5. Pedicure: Marzysz o pięknych, zadbanych stopach? Zrelaksuj się w wygodnym, masującym fotelu i oddaj swoje stopy profesjonalistce. Organizatorzy akcji planują objąć nią wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Akcja ma na celu m.in. promowanie bezpieczeństwa w szkole, poza terenem placówki szkolnej, podczas imprez masowych oraz upowszechnianie bezpiecznego kibicowania, a także popularyzowanie zasady fair play i zasad udzielania pierwszej pomocy. Bar restauracja IWONA WOLA BYKOWSKA 3 A, gm. Grabica tel Obiady domowe, catering, grill, wesela, komunie, chrzciny i inne. HUZAR Pokoje gościnne, konferencje, szkolenia

9 F A K T Y P I O T R K O W S K I E Miasteczko namiotowe pod Starostwem W miniony poniedziałek pod Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim wyrosło miasteczko namiotowe. Przez trzy dni zamieszkali w nich mieszkańcy Sulejowa oraz powiatu, którzy protestowali w ten sposób przeciwko wydanej przez Starostę decyzji zezwalającej na uruchomienie punktu zbierania odpadów niebezpiecznych w Wapiennikach. Protestujących odwiedzili posłowie ziemi piotrkowskiej m.in. Antoni Macierewicz, Artur Ostrowski, Tadeusz Woźniak, Robert Telus, Elżbieta Radziszewska oraz Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła. Do protestujących przez wszystkie trzy dni nie wyszedł za to Starostwa Piotrkowski Stanisław Cubała, który kilka dni wcześniej w piotrkowskim MOK-u zorganizował spotkanie z mieszkańcami Sulejowa podczas, którego starał się wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Mimo ulewnego deszczu protestujący nie opuszczali miasteczka namiotowego przez kolejne trzy dni. Protest zakończył się w środę, ale jak podkreślili mieszkańcy Sulejowa to nie koniec działań i inicjatyw mających na celu przeciwstawnie się budowie w Sulejowie punktu odpadów niebezpiecznych. Oprac.red. Złóż deklarację śmieciową Już za miesiąc w całej Polsce wchodzą nowe przepisy, które wprowadzają znaczące zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Od tego czasu obowiązek gospodarowania śmieciami będzie spoczywał na barkach gmin. Mimo, że do wejścia w życie tych przepisów jest już bardzo niewiele czasu to wątpliwości, które pojawiają się w związku z nową ustawą jest co niemiara. W tej chwili najważniejszą sprawą jest wypełnienie i złożenie deklaracji śmieciowej. Deklaracje można składać do soboty 15 czerwca. Jak zapewnia Włodzimierz Pawlak, Doradca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania odpadów komunalnych deklaracja jest przejrzysta i jasna, w związku z tym nikt nie powinien mieć żadnych problemów z jej wypełnieniem. W przypadku domów jednorodzinnych imienne deklaracje będą dostarczane są przez pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. - Chcemy dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Jednak w przypadku nieotrzymania deklaracji, nie zwalnia nas to z obowiązku wypełnienia i złożenia jej w Urzędzie Miasta - zaznacza doradca prezydenta. Wypełnioną deklarację mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą złożyć w jednym z trzech miejsc: - Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Kasztanowa 31 (dojazd od ulicy Dworskiej, przy dawnym POM-ie - prak "Belzacki"), od poniedziałku do piątku w godz , we wtorki do Urzędzie Miasta, pasaż Karola Rudowskiego 10, w godz Urzędzie Miasta, ul. Szkolna 28, w godz Istnieje także możliwość wysłania deklaracji pocztą, ale tylko listem poleconym lub w wersji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. W przypadku piotrkowian mieszkających w blokach lub kamienicach to spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą odpowiedzialne za dostarczenie deklaracji do mieszkańców. Wypełnione deklaracje należy zwracać do spółdzielni lub wspólnoty. - Te będą sporządzały zbiorcze zestawienie dla konkretnej nieruchomości i dostarczały je do Urzędu Miasta lub Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - informuje Włodzimierz Pawlak. Oprac.red. Dziesięć lat od koronacji Matki Bożej Piotrkowskiej www. faktypiotrkowskie.pl Dziesięć lat minęło od koronacji Matki Bożej Piotrkowskiej. Dostojny jubileusz obchodzono w sobotę podczas uroczystej mszy odpustowej, którą sprawowano w przed kościołem oo. Bernardynów. Eucharystii przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski. - Nie wolno nam stać z boku i milczeć. Każdy chrześcijanin powinien potrafić bronić wartości, które ofiarował nam Chrystus. Musimy pamiętać o tym co najważniejsze, o tym co ofiarował nam Bóg i nie wstydzić się do tego przyznawać mówił podczas odpustowej homilii biskup Pękalski. - Dzięki wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze uroczystości. Dziesięć lat temu ówczesny Metropolita Łódzki ks. abp. Władysław Ziółek nałożył korony na obraz Matki Bożej Piotrkowskiej. Od tego czasu jej kult cały czas się rozszerza i jestem przekonany, że nadal tak będzie podkreślał o. Dawid Postawa, Gwardian klasztoru oo. Bernardynów. Dla ojca Dawida był to szczególny dzień, także ze względu na to, że podczas uroczystości został uhonorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego, który w imieniu Rady Miasta złożył Przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński. Red.

10 10 P R O G R A M T E L E W I Z Y J N Y CZWARTEK r. NIEDZIELA, 9.06 TVP W labiryncie ( ) 6.40 Pełnosprawni - magazyn dla niepełnosprawnych 7.45 Tydzień 8.15 Program Rozrywkowo Turystyczny 8.45 Ziarno - magazyn 9.40 Biegajmy razem - magazyn Transmisja Mszy Świętej Między ziemią a niebem Anioł Pański Między ziemią a niebem Blondynka (1) - Zatrzasnąć za sobą drzwi Jeździectwo - CSI - GP - Mem. F. Frankiewicza - Poznań - relacja Ostatni zachód słońca - western, USA, reż. Robert Aldrich, wyk. Rock Hudson, Kirk Douglas, Dorothy Malone, Joseph Cotton Skandia Maraton - kronika - Lang Team Dąbrowa Górnicza Teleexpress, Pogoda Ranczo (53) - Msza obywatelska Jaka to melodia? - teleturniej Wieczorynka Wiadomości, Sport Droga do Rio - Kronika Już za tydzień OPOLE Piłka nożna - Mecz towarzyski. Brazylia - Francja Piłka nożna - Mecz towarzyski. Brazylia - Francja Glee (3-4) 0.55 Francuski numer - komedia, Polska, reż. Robert Wichrowski, wyk. Karolina Gruszka, Jan Frycz, Jakub Tolak, Yaya Samake, Maciej Stuhr, Robert Więckiewicz, Piotr Borowski, Marcin Dorociński, Krzysztof Kiersznowski, Bronisław Wrocławski 2.40 Downton Abbey II (7) 3.35 Londyńczycy (10) 4.20 Zakończenie dnia TVN 7.55 Maja w ogrodzie 8.25 Akademia ogrodnika 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn Bitwa o dom Smakuj świat z Pascalem - reality show Co za tydzień - magazyn Akademia policyjna VI. Operacja Chaos - komedia, USA 1989, reż. Peter Bonerz Przepis na życie obyczajowy Stowarzyszenie wędrujących dżinsów II - komedia, USA 2008, reż. Sanaa Hamri, wyk. Alexis Bledel, America Ferrera, Blake Lively, Amber Tamblyn, Rachel Nichols, Rachel Ticotin Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny TVP Słowo na niedzielę 6.10 Wielkie ucieczki zwierzaków (4) 6.45 W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku - Wydra - cykl dok Kultowe polskie serial 9.15 Kultura, Głupcze - magazyn 9.55 Planeta dinozaurów - Elita zabójców (2) dok Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Gambia Makłowicz w podróży - Friuli - Wenecja Julijska. Triest - magazyn kulinarny Dziewczyny z Dzikiego Zachodu, cz. 2 - western, USA, reż. Rod Hardy, wyk. Anjelica Houston, Melanie Griffith, Jack Palance, Gabriel Byrne, Peter Coyote Familiada Ja to mam szczęście! - ulubione skecze Jak rozpętałem II wojnę światową, cz. 3 - Wśród swoich - komedia, Polska, reż. Tadeusz Chmielewski, wyk. Marian Kociniak, Władysław Kowalski, Kazimierz Rudzki, Jan Świderski, Lech Ordon, Krystyna Borowicz Na dobre i na złe Życie od kuchni Panorama, Sport, Pogoda Dzięki Bogu już weekend - program rozrywkowy Sala samobójców - dramat, Polska, reż. Jan Komasa, wyk. Jakub Gierszał, Roma Gąsiorowska - Żurawska, Agata Kulesza, Krzysztof Pieczyński Głęboka woda - sezon II (11) WOK - Wszystko o kulturze Pieśń buntu - film dok R.U.T.A - koncert - koncert 1.15 Portret podwójny - film obyczajowy, Polska, reż. Mariusz Front, wyk. Maciej Adamczyk, Elżbieta Piekacz, Adam Bauman, Adam Bosko, Irena Front, Paweł Grzelak, Maciej Karpiński 3.15 Dziewczyny z Dzikiego Zachodu, cz. 2 - western, USA, reż. Rod Hardy, wyk. Anjelica Houston, Melanie Griffith, Jack Palance, Gabriel Byrne, Peter Coyote TVN Misja Martyna Extra 6.20 Misja Martyna - program podróżniczy 6.55 Mango - Telezakupy 9.00 Przyjaciele komediowy 9.35 Czterej pancerni i pies wojenny Chuck komediowy Wiecznie młody - film obyczajowy, USA Uwolnić orkę II - film przygodowy, Francja, USA 1995, reż. Dwight H. Little, wyk. Jason James Richter, August Schellenberg, Michael Madsen Czarna kawaleria - western, USA 1998, reż. Charles Haid, wyk. Danny Glover, Lamont Bently, Tom Bower Czterej pancerni i pies wojenny Kobra. Oddział specjalny imieniny Pelagii, Felicjana POLSAT 6.00 Straszny dom - film anim Co nowego u Scooby ego? 8.25 Scooby Doo. Gdzie jesteś? 9.25 Scooby - Doo on Zombie Island - film USA, Kopciuszek. Spełnione marzenia - film animowany Frajer - komedia, USA, 2000, reż. Amy Heckerling, wyk. Jason Biggs, Jimmi Simpson, Thomas Sadoski, Zak Orth, Mena Suvari, Greg Kinnear, Dan Aykroyd Kabaretowa Ekstraklasa Zgadnij, kim jestem? - komedia przygodowa, Hongkong, 1998, reż. Benny Chan, Jackie Chan, wyk. Jackie Chan, Ed Nelson, Glory Simon, Michelle Ferre, Mirai Yamamoto, Ron Smerczak, Tom Pompert Wydarzenia, Sport, Pogoda Sopot TOPtrendy Festiwal X Sopocka Noc Kabaretowa Tradycyjnie już, Sopocka Noc Kabaretowa to kilka godzin wybornej rozrywki, jaką gwarantują zaproszeni do udziału w tym koncercie, najpopularniejsi artyści polskiej sceny kabaretowej. W tym roku na wyjątkowej, jubileuszowej X Sopockiej Nocy Kabaretowej wystąpią najlepsi z najlepszych, w zupełnie nowych skeczach. Wieczór poprowadzi Artur Andrus - artysta wszechstronny i multimedialny, komik i poeta Magazyn sportowy 4.00 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! TV I like it 6.00 Tester 6.30 Dekoratornia 7.00 Łowca krokodyli: dzienniki 8.05 Selekcja Kung Fu Master - film familijny, Chiny Galileo Skład osobliwości Dekoratornia Mistrz kuchni: Gordon Ramsay Tester Ranczo nadziei - film familijny, USA Zaginiony skarb - film przygodowy, USA, 2003, reż. Jim Wynorski, wyk. Stephen Baldwin, Nicollette Sheridan, Coby Ryan McLaughin, Hannes Jaenicke Galileo PONIEDZIAŁEK, TVP 1 TVP 2 POLSAT 5.55 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.09 Polityka przy kawie 8.30 Król Maciuś Pierwszy (21) 8.40 Opowiedz nam coś Milu (33) 9.30 W cieniu dinozaurów. Koniec Świata Operacja Życie (28) - cykl dok Plebania ( ) - telenowela Wiadomości, Agrobiznes Klimaty i smaki - program poradnikowy Dzika Planeta. Czerwonaki znad słonego jeziora - film dok Czy wiecie, że - magazyn Klan (2398) - telenowela Rezydencja (20) - telenowela Wiadomości, Pogoda Bonanza (70) - Dom, w którym zamieszkała samotność Złote łany (6) - cykl dok Gala Teraz Polska - widowisko Teleexpress, Pogoda Dom nad rozlewiskiem (4) Elżbieta Jaworowicz. Tak było, tak jest Prawdziwe życie - Uwikłani - dokument Wieczorynka Wiadomości, Sport Droga do Rio - Kronika Francuski numer - komedia, Polska, TVN reż. Robert Wichrowski, wyk. Karolina Gruszka, Jan Frycz, Jakub Tolak, Yaya Samake, Maciej Stuhr, Robert Więckiewicz, Piotr Borowski, Marcin Dorociński, Krzysztof Kiersznowski, Bronisław Wrocławski Downton Abbey II (7) Mania wielkości - komedia, Francja, Włochy, reż. Gérard Oury, wyk. Louis de Funes, Yves Montand, Alice Sapritch 1.10 Bonanza (70) - Dom, w którym zamieszkała samotność 2.05 Notacje - Alfred Schreyer. Pan profesor Bruno Schulz - cykl dok Naszaarmia.pl - magazyn 2.45 Prawdziwe życie - Uwikłani - dokument 3.10 Zagadkowa Jedynka 4.10 Zakończenie dnia 7.25 Co za tydzień - magazyn 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Ukryta prawda - program obyczajowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy kryminalny Sąd rodzinny - program sądowy Rozmowy w toku - talk show Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na Wspólnej obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Surowi rodzice - reality show Sekrety chirurgii - reality show 5.25 SuperSprytek i Sprytusie (19) - Niewidzialni 6.00 Zmiennicy (6) - Prasa szczególnej troski 7.05 M jak miłość (223) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (897) Na dobre i na złe (65) - Zaborcza zazdrość Coś dla Ciebie - magazyn Makłowicz w podróży - Friuli - Wenecja Julijska. Via Julia - Augusta - magazyn kulinarny Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Cyganie morza Czas honoru (6) Pawiak Rodzinka.pl (73) - Rodzic uczy, rodzic bawi, rodzic nigdy Cię nie zdradzi Rodzinka.pl (74) - Wolna chata Panorama, Pogoda M jak miłość (938) Kabaretowy Klub Dwójki Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Wszystko co kocham - film obyczajowy, Polska, reż. Jacek Borcuch, wyk. Mateusz Kościukiewicz, Olga Frycz, Jakub Gierszał, Andrzej Chyra, Anna Radwan, Katarzyna Herman, Mateusz Banasiuk, Igor Obłoza, Marek Kalita, Zygmunt Malanowicz Tomasz Lis na żywo Poniedziałek z gwiazdami - Tim Roth - Magia kłamstwa (33) Sala samobójców - dramat, Polska, reż. Jan Komasa, wyk. Jakub Gierszał, Roma Gąsiorowska - Żurawska, Agata Kulesza, Krzysztof Pieczyński 2.00 Tomasz Lis na żywo 3.05 Oficerowie (7) - Diagnoza 3.50 Magia kłamstwa (33) 4.35 Zakończenie programu TVN We Dwoje - program rozrywkowy 6.40 Męski Typ 2. Przemysław Saleta 7.10 Sąd rodzinny - program sądowy 8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.10 Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Dr House V obyczajowy Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy i pół komediowy Dr House V obyczajowy imieniny Bogumiła, Małgorzaty 6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.45 Malanowski i Partnerzy 9.45 Trudne sprawy Dlaczego ja? Pamiętniki z wakacji Dom nie do poznania Hotel Malanowski i Partnerzy Wydarzenia, Pogoda Interwencja Dlaczego ja? Trudne sprawy Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich MEGA - Bank - film sensacyjny, TV 4 USA, 2009, reż. Tom Tykwer, wyk. Clive Owen, Armin Mueller - Stahl, Ulrich Thomsen, Naomi Watts Agent Interpolu Louis Salinger (Clive Owen) oraz asystentka prokuratora generalnego Eleanor Whitman (Naomi Watts) za wszelką cenę pragną doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości władze jednego z najpotężniejszych banków świata. W trakcie śledztwa, które prowadzi ich z Berlina do Mediolanu, Nowego Jorku i Istambułu, Salinger i Whitman odkrywają nielegalną działalność banku polegającą m.in. na praniu brudnych pieniędzy, handlu bronią i próbach destabilizacji rządów. Ich nieustępliwość sprawia, że ryzykują własnym życiem. Władze banku nie wahają się bowiem nawet przed morderstwem, aby kontynuować finansowanie terroru i działań wojennych Obserwator - thriller kryminalny, USA, 2000, reż. Charbanic Joe, wyk. Keanu Reeves, Chris Ellis, Ernie Hudson, Marisa Tomei, James Spader godziny godziny 2.30 Zagadkowa noc 3.15 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! 5.10 I like it 5.30 Triumf miłości music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Otchłań namiętności Rodzice na skraju załamania nerwowego I like it Życiowe role gwiazd Telesprzedaż Dziewczyny z fortuną Dekoratornia Dekoratornia Gliniarz i prokurator Wzór Otchłań namiętności Komisarz Rex Galileo Galileo CSI: Kryminalne zagadki Miami Uwierz w ducha - melodramat, USA 1990, reż. Jerry Zucker, wyk. Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Stanley Lawrence Kamuflaż sensacyjny Lekarze obyczajowy 0.10 Podkomisarz Brenda Johnson 1.10 Uwaga! - program interwencyjny 1.25 Arkana magii TV POLONIA Anioł Pański Między ziemią a niebem Pod Tatrami Czterdziestolatek (6) - Włosy Flory, czyli labirynt Pamiętaj o mnie Dom (21) - Naiwne pytania Polonia w Komie Odrobina mężczyzny na co dzień - program rozrywkowy Dzika Polska dok Teleexpress Rodzinka.pl (3-4) Wideoteka dorosłego człowieka Szlakiem gwiazd (4) Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Nad rozlewiskiem (13) Pamiętaj o mnie Tygodnik.pl - magazyn Czterdziestolatek (6) Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark Załoga Eko II (18) - Na ścieżce - magazyn EUROSPORT 8.00 FIA WTCC. Moskwa, Rosja 8.30 Tenis. Pojedynek dnia 9.30 Tenis. Gem, set i Mats 9.45 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Dempsey Races Le Mans FIA WTCC. Moskwa, Rosja Superbike. MŚ, Portimao, Portugalia Wyścig Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał mężczyzn Tenis. Gem, set i Mats Watts Special Roland Garros Snooker. European Tour, Bułgaria Półfinał Snooker. European Tour, Bułgaria Finał Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał mężczyzn Tenis. Gem, set i Mats Supersport. MŚ, Portimao, Portugalia Superbike. MŚ, Portimao, Portugalia Wyścig Mission. Impossible II - film sensacyjny, USA, Niemcy 2000, reż. John Woo, wyk. Tom Cruise, Dougray Scott, Thandie Newton, Ving Rhames, Richard Roxburg, Anthony Hopkins Wybrani sensacyjny USA Choć goni nas czas - komedia, USA 2007, reż. Rob Reiner, wyk. Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow 1.35 Arkana magii TVP INFO 7.00 SSerwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Kościół z bliska Serwis Info weekend Pogoda Serwis sportowy Prawdę mówiąc - Wanda Półtawska (9) - magazyn Serwis Info weekend Pogoda OTV - Pasmo lokalne Listy gończe - Mord na Starówce (1) - magazyn Serwis Info weekend Pogoda Przegląd wydarzeń tygodnia Serwis Info weekend Pogoda STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Serwis Info weekend Pogoda Sportowa niedziela Teleplotki 0.05 Przegląd wydarzeń tygodnia 0.40 Polska według Kreta - magazyn 1.10 Serwis Info weekend. TELE Muzyczny top - program rozrywkowy 8.20 Telezakupy 9.20 Muzyczny top - program rozrywkowy Tropiąc potwory Tropiąc potwory Benny Hill - program rozrywkowy Zagubiony pokój Po prostu uwierz - film familijny Jurajscy wojownicy Patrol na dwóch kółkach - komedia Zaginiona nastolatka - dramat, Kanada 2007, reż. Paul Schneider, wyk. Dedee Pfeiffer, Matthew Harrison, Tegan Moss, Jason Pielak Hongkong 97 - film sensacyjny, USA 1994, reż. Albert Pyun, wyk. Robert Patrick, Brion James, Tim Thomerson, Ming Na Wen, Andrew Divoff U pani doktor - film erotyczny 1.35 Nocny patrol - program rozrywkowy Repli - Kate - komedia, USA, 2002, reż. Frank Longo, wyk. Ali Landry, James Roday Spadkobiercy CSI: Kryminalne zagadki Miami 0.00 Przywódca - film sensacyjny, USA, 1997, 2.05 I like it music TV PULS 6.00 Kręcimy z gwiazdami Stawka większa niż życie wojenny 8.00 Steve Irwin - łowca krokodyli przygodowy 9.05 Bindi: opowieści z dżungli dokumentalny Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? Asterix i Kleopatra - film animowany Przygody młodego Indiany Jonesa Stefan Malutki - film familijny Plan Gry - film familijny Pingwiny z Madagaskaru animowany Ści(ą)gany - komedia, Niemcy 1998 reż. Pat Proft wyk. Leslie Nielsen, Richard Crenna, Kelly Le Brock, Sandra Bernhard, Michael York, Melinda McGraw Spartakus. Zemsta CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas kryminalny 0.05 Potęga strachu - film akcji POLSAT Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Tajemnice Kniei Trudne sprawy Trudne sprawy Trudne sprawy Trudne sprawy Trudne sprawy Ewa gotuje Hotel Ludzie Chudego Jaka Ona jest? Szpilki na Giewoncie Tajemnice Kniei Ewa gotuje Wydarzenia Interwencja Pamiętniki z wakacji Ekipa na swoim Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Gale Boks Polskie Krzysztof Zimnoch - Olivier McCall z Wydarzenia 3.05 Pamiętniki z wakacji 4.00 Oblicza Ameryki 4.30 Przyjaciółki 5.30 Tajemnice Kniei Przepis na życie obyczajowy 0.30 Partnerki kryminalny 1.30 Tajemnice Smallville 2.30 Uwaga! - program interwencyjny 2.45 Arkana magii 4.05 Rozmowy w toku - talk show 5.00 Koniec programu TV POLONIA Barwy szczęścia (837) Wiadomości Nad rozlewiskiem (13) Dzika Polska Sztuka życia (46) Szlakiem gwiazd (4) Jak to działa - magazyn Naszaarmia.pl - magazyn Złotopolscy (705) - telenowela Klimaty i smaki - Gościnna Wielkopolska Wszystko przed nami (97) - telenowela Polonia w Komie Teleexpress Codzienna 2 m. 3 (6) Dary Losu - Koncert Ryszarda Rynkowskiego Barwy szczęścia (837) Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Chichot losu (11) - Narodziny gwiazdy Polonia w Komie Polonia Ekstradycja I (4) Tomasz Lis na żywo EUROSPORT 8.30 Sporty Motorowe. Weekend w sportach motorowych 8.45 FIA WTCC. Moskwa, Rosja 12. runda 9.45 Żużel. Eurosport Speedway Best Pairs, Toruń, Polska Watts Special Roland Garros Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał mężczyzn Tenis. Gem, set i Mats Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Pro wrestling. Tydzień z WWE Pro wrestling. Vintage Collection Snooker. European Tour, Bułgaria Finał 0.30 Watts Special Roland Garros 0.45 Tenis. Turniej ATP, Queen s Choć goni nas czas - komedia, USA 2007, reż. Rob Reiner, wyk. Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow Kobra. Oddział specjalny Po zachodzie słońca - film sensacyjny, USA 2004, reż. Brett Ratner, wyk. Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson, Don Cheadle, Naomie Harris 1.10 Arkana magii 3.15 Ulice San Francisco kryminalny 4.10 W roli głównej - Tomasz Raczek TVP INFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes Info OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Serwis Info Pogoda Raport z Polski STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Pogoda Sportowy Wieczór Zabierz mnie stąd - film dok Infoexpress 0.40 Minęła 20ta 1.25 Raport z Polski 2.28 Pogoda 2.33 Sportowy Wieczór 3.00 Reportaż TVP INFO 3.15 Akademia zdrowia - magazyn 3.30 Szerokie tory 4.00 Zabierz mnie stąd - film dok Teleplotki TV PULS TELE 5 POLSAT Muzyczny top - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Tropiąc potwory dokumentalny Tropiąc potwory dokumentalny Strażnicy Alaski przygodowy Badacze tajemnic dokumentalny Prehistoryczne bestie dokumentalny Mega katastrofy dokumentalny Komandosi Benny Hill - program rozrywkowy Niesamowite historie. Piąty pacjent - dramat, USA 2007, reż. Amir Mann, wyk. Nick Chinlund, Isaach De Bankole, Brendan Fehr, Marley Shelton Premiera. 10 Extra Mocnych - program rozrywkowy Na tropie zbrodni Inna - film erotyczny 1.20 Nocny patrol - program rozrywkowy Wzór CSI: Kryminalne zagadki Miami 0.50 Chłopaki z taśmy music 2.55 I like it 3.45 Zakończenie programu 6.00 Dyżur - dok Menu na miarę 7.00 Tom i Jerry 7.55 Xena: wojownicza księżniczka Posterunek Błękitny patrol Nash Bridges Gniew natury dok Steve Irwin - łowca krokodyli Sekundy grozy dok Robin Hood Posterunek Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? Xena: wojownicza księżniczka Pingwiny z Madagaskaru bestii - horror, USA 2010 reż. Adam Silver, Ben Hayflick wyk. Bo Svenson, Dylan Jones, Kelly O Leary, Patrick Muldoon, Sarah Desage Nuklearne zagrożenie - thriller 0.00 Stare dranie z Belgii - program rozrywkowy, Belgia Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie czyli PO MOIM TRU- PIE!!! Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Świat według Kiepskich Rodzina Zastępcza Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Interwencja Trudne sprawy Rodzina Zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy

11 WTOREK, TVP Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.09 Polityka przy kawie 8.30 Przyjaciele z podwórka (46) 9.30 Dzika Planeta. Czerwonaki znad słonego jeziora - film dok Dzika Polska dok Rok w ogrodzie Plebania ( ) - telenowela Wiadomości, Agrobiznes Apetyt na EURO-pę - magazyn Dzika Planeta. Koliber. Amator nektaru Czy wiecie, że - magazyn Klan (2399) - telenowela Rezydencja (21) - telenowela Wiadomości, Pogoda Bonanza (71) - Birmańskie cudo Złote łany (7) - cykl dok Teleexpress, Pogoda Dom nad rozlewiskiem (5) Prawdziwe życie - Małżonkowie - dokument Wieczorynka Wiadomości, Sport Droga do Rio - Kronika Mania wielkości - komedia, Francja, Włochy Zemsta (20) Widokówka z więzienia - thriller, Kanada, reż. Philippe Cagnon, wyk. Tricia Helfer, Jonathan Scarfe, Kris Holden - Ried, James Gallander 0.50 Bonanza (71) - Birmańskie cudo 1.45 Notacje - Aleksander Jackowski. Z Warszawy do Lwowa i na Syberię - cykl dok Prawdziwe życie - Małżonkowie - dokument 2.45 Zagadkowa Jedynka TVN 7.25 Na Wspólnej obyczajowy 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Ukryta prawda - program obyczajowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Sąd rodzinny - program sądowy Rozmowy w toku - talk show Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sport Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na Wspólnej obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy TVP SuperSprytek i Sprytusie (20) - Urodziny Bałwanola 5.55 Zmiennicy (7) - Warszawski łącznik 7.00 M jak miłość (224) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (898) Na dobre i na złe (66) - Rezerwiści Kobiety w Biblii - reportaż Makłowicz w podróży - Friuli - Wenecja Julijska. Od podszewki - magazyn kulinarny Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Wanilia Czas honoru (7) - Wielkanoc Rodzinka.pl (75) - Przelotne miłostki Rodzinka.pl (76) - Nowoczesna rodzinka Panorama, Pogoda M jak miłość (939) Kabaretowy Klub Dwójki Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Dr House - s. VIII (157) W kręgu kłamstw - thriller, Kanada, reż. JC Lord, wyk. Rebecca Mader, Cameron Bancroft, Claudia Ferri Świat bez fikcji - Cała prawda o botoksie - film dok Życie po falstarcie (1) 0.50 Dr House - s. VIII (157) 1.45 Ziemia obiecana (3) 2.50 W kręgu kłamstw - thriller, Kanada, reż. JC Lord, wyk. Rebecca Mader, Cameron Bancroft, Claudia Ferri 4.15 Zakończenie programu TVN We Dwoje - program rozrywkowy 6.40 Męski Typ 2. Marek Kamiński 7.10 Sąd rodzinny - program sądowy 8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.10 Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Dr House V obyczajowy Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy i pół komediowy Dr House V obyczajowy POLSAT P R O G R A M T E L E W I Z Y J N Y 6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.45 Malanowski i Partnerzy 9.15 Malanowski i Partnerzy 9.45 Trudne sprawy Dlaczego ja? Pamiętniki z wakacji Dom nie do poznania Hotel Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Wydarzenia Pogoda Interwencja Dlaczego ja? Trudne sprawy Wydarzenia, Sport Pogoda Świat według Kiepskich Punisher: strefa wojny - film akcji, imieniny Barnaby, Feliksa TV 4 USA, 2008, reż. Alexander Lexi, wyk. Ray Stevenson, Colin Salmon, Dominic West, Hutchison Doug, Julie Benz, Knight Wayn Znakomita ekranizacja kultowego komiksu. Były oficer jednostek specjalnych Frank Castle w wyniku porachunków mafijnych traci rodzinę, która zostaje zamordowana na jego oczach. Odnalezienie przestępców i pomszczenie bliskich staje si ę celem jego życia. Pod pseudonimem Punisher rozpoczyna krwawą rozprawę z przestępcami. Dopada szefa nowojorskiej mafii Billego Russoti (Dominic West) i potwornie go oszpeca. Rozwścieczony gangster przybiera imię Jigsaw i kompletuje gang, wskład którego wchodz ą najwięksi kryminaliści. Punisher musi stawić czoła nie tylko groźnej armii Jigsawa, ale także agentom federalnym, którzy próbują powstrzymać samozwańczego bojownika sprawiedliwości Ekipa na swoim Kości 2.30 Zagadkowa noc 3.15 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! 5.30 Triumf miłości music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Otchłań namiętności Rodzice na skraju załamania nerwowego I like it Tester Telesprzedaż Dziewczyny z fortuną Dekoratornia Gliniarz i prokurator Wzór Otchłań namiętności Komisarz Rex ŚRODA, TVP 1 TVP 2 POLSAT 5.55 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.10 Polityka przy kawie 8.25 Tabaluga - Zaginiony smok (39) 9.30 Dzika Planeta. Koliber. Amator nektaru. - film dokumentalny Wszechświat, który znamy - Burze kosmiczne, cz. 2 dok Wielkie Sanktuaria Polski - Łagiewniki Plebania (1497) - telenowela Plebania (1498) - telenowela Wiadomości, grobiznes Magiczne góry Austrii. kraina kozic - film dokumentalny Czy wiecie, że - magazyn Klan (2400) - telenowela Rezydencja (22) - telenowela Wiadomości, Pogoda Bonanza (72) Złote łany (8) - cykl dok Teleexpress, Pogoda Dom nad rozlewiskiem (6) Prawdziwe życie - Prawnicy (6) Wieczorynka Wiadomości, Sport Droga do Rio - Kronika Piąty Stadion LIVE (31) Widokówka z więzienia - thriller, Kanada, reż. Philippe Cagnon, wyk. Tricia Helfer, Jonathan Scarfe, Kris Holden - Ried, James Gallander Wszystko co chciałbyś wiedzieć o giełdzie Detoks II (11) Tydzień z życia mężczyzny - film obyczajowy, Polska, reż. Jerzy Stuhr, wyk. Jerzy Stuhr, Gosia Dobrowolska, Danuta Szaflarska, Ewa Skibińska, Anna Samusionek, Krzysztof Stroiński 1.00 Bonanza (72) - Niedokończona ballada 1.55 Białe kołnierzyki (13) 2.45 Notacje - Sokrat Janowicz. Język ludzi poczciwych - cykl dok Prawdziwe życie - Prawnicy (6), Szkolne porachunki - dokument 3.30 Zagadkowa Jedynka TVN 7.25 Na Wspólnej obyczajowy 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Ukryta prawda - program obyczajowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Sąd rodzinny - program sądowy Rozmowy w toku - talk show Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sp, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na Wspólnej obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy 7.00 M jak miłość (225) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (899) Na dobre i na złe (67) - Gorzka prawda Pożyteczni.pl (44) Makłowicz w podróży - Portugalia - Morze i Tag - magazyn kulinarny Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Wyprawa na Madagaskar Czas honoru (8) Odwet Rodzinka.pl (77) - Święta Rodzinka.pl (78) - Kara Panorama, Pogoda M jak miłość (940) Kabaretowy Klub Dwójki Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Na dobre i na złe (516) - Chory z miłości Inteligent w armii - komedia, USA, reż. Penny Marshall, wyk. Danny De Vito, Gregory Hines, Stacey Dash Aida (2) 0.30 Na linii strzału (18) 1.25 Wakacje z Madonną - film obyczajowy, Polska, reż. Jerzy Kołodziejczyk, wyk. Marta Klubowicz, Krzysztof Kiersznowski, Marta Stebnicka, Maria Stokowska, Ewa Leśniak, Ryszard Sobolewski, Andrzej Zieliński, Jerzy Kołodziejczyk, Lidia Bienias 2.55 Aida (2) 3.45 Kabaretowy Klub Dwójki 4.30 Zakończenie dnia TVN We Dwoje - program rozrywkowy 6.40 Męski Typ 2. Zbigniew Lew - Starowicz 7.10 Sąd rodzinny - program sądowy 8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.10 Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Dr House V obyczajowy Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy i pół komediowy Dr House V obyczajowy TV 4 11 imieniny Jana, Onufrego 6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.45 Malanowski i Partnerzy 9.45 Trudne sprawy Dlaczego ja? Pamiętniki z wakacji Dom nie do poznania Hotel Malanowski i Partnerzy Wydarzenia, Pogoda Interwencja Dlaczego ja? Trudne sprawy Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Ja, Irena i ja - komedia, USA, 2000, reż. Bobby Farrelly, Peter Farrelly, wyk. Jim Carrey, Kate Forster, Renee Zellweger, Anthony Anderson, Mongo Brownlee Charlie jest wzorowym obywatelem, idealnym stróżem prawa, wychowującym trzech nastoletnich synów. Pewnego dnia w jego życie wkracza, jego druga, mroczna osobowość i miły, uczynny Charlie, przemienia się w agresywnego i bezczelnego Hanka. Pech chce, że obie osobowości zakochują się w tej samej dziewczynie, Irene (Renee Zellweger). Która z nich podbije jej serce? Zemsta frajerów w raju - komedia, USA, 1987, reż. Joe Roth, wyk. Robert Carradine, Curtis Armstrong, Anthony Edwards, Larry B.Scott, Timothy Busfield, Courtney Thorne - Smith 1.00 W krzywym zwierciadle. Rodzinne święta - komedia, USA, 2003, reż. Neal Israel, wyk. Bryan Cranston, Antony Holland, Calum Worthy, Hallie Todd, Meghan Ory, Judge Reinhold, Penelope Ann Miller 2.45 Kabaretowa Ekstraklasa 3.15 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! 5.10 Życiowe role gwiazd 5.30 Triumf miłości music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Otchłań namiętności Rodzice na skraju załamania nerwowego I like it Skład osobliwości Telesprzedaż Dziewczyny z fortuną Dekoratornia Gliniarz i prokurator Wzór Otchłań namiętności Komisarz Rex Teren prywatny - film sensacyjny, USA 2001, reż. Harold Becker, wyk. John Travolta, Vince Vaughn, Teri Polo, Matt O Leary, Steve Buscemi Kuba Wojewódzki - talk show 0.20 Lekarze obyczajowy 1.20 Uwaga! - program interwencyjny 1.35 Arkana magii 2.55 Rozmowy w toku - talk show 3.50 Koniec programu TV POLONIA Polonia w Komie Barwy szczęścia (838) Wiadomości Kariera Nikodema Dyzmy (4) Polska poza Polską - cykl dok Tomasz Lis na żywo Złotopolscy (706) - telenowela Flesz historii (134) Wszystko przed nami (98) - telenowela Polonia w Komie Teleexpress Codzienna 2 m. 3 (7) Cztery pory roku i 10 - lecie grupy Mo Carta Barwy szczęścia (838) Dobranocka Wiadomości Sport Ojciec Mateusz (63) - Zdobycz Polonia w Komie Polonia Ekstradycja I (5) Czarodzieje - piosenki Agnieszki Osieckiej - koncert 0.45 Wszystko przed nami (98) - telenowela EUROSPORT 8.30 Tenis. Turniej ATP, Queen s 9.30 Jeździectwo. Magazyn wyścigów konnych 9.45 Watts Piłka nożna. Eliminacje do MŚ: Australia - Jordan Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Boks Walka o tytuł mistrzowski wersji WBA G. Golovkin (Kazachstan) - N. Ishida (Japonia) Piłka nożna. World Tour 0.00 FIA WTCC. WTCC od środka 0.30 Żużel. Eurosport Speedway Best Pairs, Toruń, Polska 1.15 Sporty Motorowe. The Grid Po zachodzie słońca - film sensacyjny, USA 2004, reż. Brett Ratner, wyk. Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson, Don Cheadle, Naomie Harris, Chris Penn Nie z tego świata Constantine - horror, USA, Niemcy 2005, reż. Francis Lawrence, wyk. Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Max Baker, Pruitt Taylor Vince, Tilda Swinton, Keanu Reeves 1.30 Arkana magii 3.35 Ulice San Francisco kryminalny TVP INFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Raport z Polski Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes Info OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Serwis Info Pogoda Raport z Polski STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Pogoda Sportowy Wieczór Schizofrenia - film dok Infoexpress 0.55 Minęła 20ta TELE Muzyczny top - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Tropiąc potwory dokumentalny Tropiąc potwory dokumentalny Straż graniczna 4 dokumentalny Straż graniczna 4 dokumentalny Badacze tajemnic dokumentalny Prehistoryczne bestie dokumentalny Mega katastrofy dokumentalny Komandosi Benny Hill - program rozrywkowy Hit na maksa. Gigli - komedia, USA 2003, reż. Martin Brest, wyk. Ben Affleck, Jennifer Lopez, Justin Bartha, Lainie Kazan, Al Pacino Na tropie zbrodni dokumentalny Cena pożądania - film erotyczny 1.30 Nocny patrol - program rozrywkowy Zaginiony skarb - film przygodowy, USA, 2003, reż. Jim Wynorski, wyk. Stephen Baldwin, Nicollette Sheridan, Coby Ryan McLaughin, Hannes Jaenicke, Jerry Doyle CSI: Kryminalne zagadki Miami Wzór CSI: Kryminalne zagadki Miami 0.45 Galileo music 2.50 I like it 3.35 Zakończenie programu TV PULS 6.00 Dyżur - dok No problem! Tom i Jerry 7.30 Timon i Pumba 7.55 Xena: wojownicza księżniczka Posterunek Błękitny patrol Nash Bridges Gniew natury dok Steve Irwin - łowca krokodyli Sekundy grozy dok Robin Hood Posterunek Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? Xena: wojownicza księżniczka Pingwiny z Madagaskaru Służba nie drużba - komedia, USA 1994 reż. Jr. Petrie wyk. Andy Dick, David Grier, Esai Morales, Lori Petty, Lynn Whitfield Resident Evil. Apokalipsa - horror 0.00 Stare dranie z Belgii - program rozrywkowy, Belgia 2010 POLSAT Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza Szpital na perypetiach Rodzina zastępcza Mamuśki Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Świat według Kiepskich Rodzina Zastępcza Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Interwencja Trudne sprawy Rodzina Zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy 2.30 Wydarzenia 3.05 Interwencja Kod Merkury - film sensacyjny, USA 1998, reż. Harold Becker, wyk. Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens, Peter Stormare Kryptonim Nina - film sensacyjny, USA 1993, reż. John Badham, wyk. Bridget Fonda, Gabriel Byrne, Dermot Mulroney, Miguel Ferrer, Olivia D Abo 2.05 Uwaga! - program interwencyjny 2.20 Arkana magii 3.40 Rozmowy w toku - talk show 4.35 Koniec programu TV POLONIA Barwy szczęścia (839) Wiadomości Chichot losu (11) Henryk Sławik. Polski Wallenberg - film dok Ale mądrale! - talk - show Notacje - Mieczysław Klimowicz. Zielona Fala Złotopolscy (707) - telenowela Las bliżej nas (39) - magazyn Wszystko przed nami (99) - telenowela Polonia w Komie Teleexpress Codzienna 2 m. 3 (8) Wielkie Sanktuaria Polski - Stoczek Klasztorny Wilnoteka Barwy szczęścia (839) Dobranocka Wiadomości Sport Warto kochać (65) Polonia w Komie Polonia Ekstradycja I (6) Cztery pory roku i 10 - lecie grupy Mo Carta EUROSPORT 8.35 Sporty Motorowe. The Grid 8.45 Piłka nożna. Eliminacje do MŚ 9.30 Piłka nożna. Eliminacje do MŚ Piłka nożna. Eliminacje do MŚ Brazilmania Piłka nożna. World Tour Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Wednesday Selection Zapowiedź Jeździectwo. Magazyn Riders Club Golf. Turniej z cyklu US PGA, St Jude Classic, Memphis, Stany Zjednoczone Golf. PGA European Tour Golf Club Yacht Club Wednesday Selection Zapowiedź Brazilmania Magazyn. Pass Sport 0.10 Tenis. Turniej ATP, Queen s 1.00 Watts Syriana - film obyczajowy, USA 2005, reż. Stephen Gaghan, wyk. George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright, Chris Cooper, William Hurt, Tim Blake Nelson, Amanda Peet, Christopher Plummer Dowody zbrodni kryminalny Mecz ostatniej szansy - komedia, Wielka Brytania, USA 2001, reż. Barry Skolnick, wyk. Vinnie Jones, David Kelly, David Hemmings, Ralph Brown 1.45 Arkana magii 3.50 Ulice San Francisco kryminalny TVP INFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes Info OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Serwis Info Pogoda Raport z Polski STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Pogoda Sportowy Wieczór Perfumy, kropla szczęścia we flakoniku - film dok Infoexpress 0.50 Minęła 20ta 1.35 Raport z Polski 2.38 Pogoda 2.43 Sportowy Wieczór 3.00 Polska według Kreta - magazyn 3.30 Było, nie minęło 4.00 Perfumy, kropla szczęścia we flakoniku - film dok. TV PULS TELE 5 POLSAT Muzyczny top - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Tropiąc potwory dokumentalny Tropiąc potwory dokumentalny Straż graniczna 4 dokumentalny Straż graniczna 4 dokumentalny Badacze tajemnic Prehistoryczne bestie Mega katastrofy Komandosi Benny Hill - program rozrywkowy Filmowe sensacje. Kryptonim Alexa - film sensacyjny, USA 1992, reż. Joseph Merhi, wyk. Lorenzo Lamas, Kathleen Kinmont, O.J. Simpson Na tropie zbrodni Nieźle kliknięci bez filtra - program rozrywkowy Anarchia - film erotyczny 1.20 Nocny patrol - program rozrywkowy Najlepsi z najlepszych 2 - film sensacyjny, USA, 1993, reż. Robert Radler, wyk. Eric Roberts, Phillip Rhee CSI: Kryminalne zagadki Miami Wzór 0.05 Zaginiony skarb - film przygodowy, USA, 2003, reż. Jim Wynorski, wyk. Stephen Baldwin, Nicollette Sheridan, Coby Ryan McLaughin, Hannes Jaenicke music 2.55 I like it 6.00 Dyżur 6.30 W blasku fleszy 7.00 Tom i Jerry 7.20 Timon i Pumba 7.45 Xena: wojownicza księżniczka Posterunek Błękitny patrol Nash Bridges Gniew natury dok Niebezpieczne spotkania Sekundy grozy dok Robin Hood Posterunek Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? Xena: wojownicza księżniczka Pingwiny z Madagaskaru Jack Hunter i zaginiony skarb Ugaritu - film przygodowy, USA 2008 wyk. Ivan Sergei, Susan Ward, Joanne Kelly, Mario Bassil Sekundy grozy dok Sekundy grozy dok Spartakus. Zemsta 5.55 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza Szpital na perypetiach Rodzina zastępcza Mamuśki Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Świat według Kiepskich Rodzina Zastępcza Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Interwencja Trudne sprawy Rodzina Zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy 2.30 Wydarzenia

12 12 F A K T Y G m i n n e CZWARTEK r. Gmina Rozprza Międzynarodowy Dzień Dziecka w Rozprzy Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat W minioną środę, 29 maja w strażnicy OSP Rozprza odbyły się gminne obchody Dnia Dziecka. Organizatorem festynu była jednostka OSP Rozprza i Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza, którzy w tym dniu zapewnili liczne atrakcje dla najmłodszych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w pokazach strażackich, konkursach sprawnościowych, muzycznych itp. Na wszystkich uczestników czekały nagrody, jak również słodki poczęstunek. Red. Nowe gniazdo dla bocianów Uczniowie gminnego gimnazjum 23 maja odwiedzili Urząd Gminy w Rozprzy. Z młodzieżą w sali konferencyjnej spotkał się Janusz Jędrzejczyk - Wójt Gminy Rozprza. Tematem spotkania było pozyskiwanie środków zewnętrznych. Zagadnienie to omówia szczegółowo z młodzieżą Anna Toma - główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. Młodzież zapoznała się z inwestycjami realizowanymi przez Gminę Rozprza, które zostały sfinansowane ze środków unijnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Łodzi oraz z innych źródeł. Przybliżony im został również proces realizacji inwestycji, czyli od planowania projektu, poprzez pisanie wniosków aplikacyjnych, aż do realizacji zadania i jego rozliczenia. W dniu 29 maja w miejscowości Straszów złamało się spróchniałe drzewo, na którym od wielu lat swoje gniazdo miały bociany. Dorosłe osobniki zdążyły uratować się ucieczką. Niestety w gnieździe znajdowały się również świeżo wyklute bocianiątka. Mimo prób nie udało się uratować żadnego z nich. Dzięki natomiast bardzo szybkiej interwencji druhów z jednostki OSP Rozprza i Janusza Jędrzejczyka Wójta Gminy Rozprza już następnego dnia umieszczono w tym samym miejscu słup, a na nim nowe gniazdo i co najważniejsze bociany je zaakceptowały. Mamy wiec nadzieję, że w przyszłym roku znów do nas przylecą. W akcji pomagała jednostka OSP Gorzkowice, która dysponuje sprzętem wysokościowym. Konstrukcje metalową gniazda przekazał Zakład Energetyczny z Piotrkowa Trybunalskiego. Red. O funduszach unijnych z młodzieżą Najważniejsze z realizowanych przez Gminę Rozprza ze środków zewnętrznych w ostatnich latach projektów to: - budowa Przedszkola w Rozprzy; - budowa sali zebrań w Truszczanku; - budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach; - modernizacja stadionu sportowego w Niechcicach; - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego w Niechcicach; - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy i budynku Szkoły Podstawowej Milejowie; - termomodernizacja budynku komunalnego w Rozprzy (budynek apteki przy ośrodku zdrowia); - aktywna integracja w Gminie Rozprza; - wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług; - piknik rodzinny w Gminie Rozprza; - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza- -Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy; - budowa ogólnodostępnych placy zabaw przy Szkole Podstawowej w Milejowie i Mierzynie; - adaptacja lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno-szatniowe w Mierzynie. Pod takim hasłem obchodzony był dzień dziecka w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach. Dzień Dobrego Drzewa Uczniowie z Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Niechcicach po raz kolejny 21 maja wzięli udział w obchodach Dnia Dobrego Drzewa. Jest to akcja, której głównym celem jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań ekologicznych oraz uświadomienie im, że dzięki drzewom możemy oddychać. W ramach obchodów uczniowie sadzili drzewa, które zakupił i przekazał do szkoły Urząd Gminy w Rozprzy. Dwanaście klonów i szesnaście iglaków ozdobi otoczenie szkoły. Kolejnym etapem będzie konkurs na nazwy dla poszczególnych drzew. Red. Nowy sprzęt w Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił fabrycznie nowy beczkowóz asenizacyjny marki MEPROZEX o pojemności 5 tys. litrów. Posłuży on do wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy Rozprza. Uzupełni park maszynowy zakładu. Koszt zakupu to 27 tys. złotych brutto. Koszt wywozu 1m3 nieczystości płynnych wynosi 13,22 złotych. Zgłoszenia na wywóz nieczystości płynnych przyjmowane są pod nr tel.:

13 f a k t y G m i n n e 13 Gmina Ręczno Moje Boisko Orlik 2012 w Ręcznie W dniu 22 maja 2013 roku na terenie Publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Ręcznie miało miejsce uroczyste oddanie do użytku kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik Jest to kolejny znaczący krok w kierunku modernizacji infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom gminy. Projekt zrealizowany został ze środków finansowych samorządu gminnego, wojewódzkiego oraz budżetu państwa. Całkowita wartość projektu wyniosła ,42 zł, w tym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki ,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ,00 zł oraz budżetu Gminy Ręczno ,42 zł. W skład nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu wchodzi boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej oraz mniejsze boisko o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki i siatkówki. Obiekt położony przy budynku Publicznego Zespołu Szkolno -Gimnazjalnego w Ręcznie tworzy wraz z nim zwartą całość o wysokich walorach estetycznych. W najbliższym sąsiedztwie boisk znajduje się zaplecze techniczne szatnie przystosowane do korzystania także przez osoby niepełnosprawne. Obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Na uroczyste otwarcie kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Ręcznie przybyli przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Elżbiety Radziszewskiej, Komendant Komisariatu Policji w Gorzkowicach, przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin, Inspektor Nadzoru wykonywanej inwestycji, przedstawiciele Powiatowego i Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, przedstawiciele Klubu GKS Bełchatów, księża, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przedborzu, sołtys wsi Ręczno, byli i obecni dyrektorzy szkół, Przewodniczący Rady Gminy i radni Gminy Ręczno, przedstawiciele stowarzyszeń współpracujących z gminą, prezesi Klubów Piłkarskich działających na terenie gminy, media, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu gminy Ręczno, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych i mieszkańcy gminy. W uroczystości uczestniczył także syn i wnuk Patrona Publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Ręcznie Jerzy i Piotr Szymanek. Symbolicznego przecięcia wstęgi wspólnie dokonali Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego - Pan Marek Mazur, Zasępca Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Pan Hieronim Hubar, Przewodniczący Rady Gminy Ręczno - Pan Mirosław Zawada, Wójt Gminy Ręczno Pan - Piotr Łysoń oraz Dyrektor Publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Ręcznie - Pan Józef Korpas. Poświęcenia kompleksu boisk sportowych dokonał ksiądz Jerzy Grąbkowski, proboszcz parafii pw Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów Publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Ręcznie Na boiskach rozegrano pierwsze zawody sportowe, mecz piłki nożnej: Gimnazjaliści - przedstawiciele klubu sportowego GKS Bełchatów SSA. Wybudowany kompleks boisk sportowych Orlik przyczyni się do rozwoju sportu na terenie gminy. Będzie stanowił dużą zachętę szczególnie dla dzieci i młodzieży, aby aktywnie spędzać czas wolny. Red. www. faktypiotrkowskie.pl

14 14 r o z r y w k a CZWARTEK r. Horoskop Baran 21 III 19 IV Ten tydzień dla baranów może zostać zdominowany przez sprawy zawodowe i urzędowe. Już od pierwszych dni tygodnia zadbajcie o jak najlepsze relacje z szefem czy urzędem. Rak 22 VI 22 VII Ten tydzień może obfitować w propozycje trudne do zrealizowania. Możecie mieć wrażenie, że góra sprzysięgła się by zahamować Wasze możliwości. Uwaga na stan zdrowia - szczególnie płuca. Waga 23 IX 22 X W tym tygodniu możecie stracić świadomość tego, co dzieje się wokół Was. Uważajcie na przepracowanie, gdyż w tych okolicznościach możecie nie zdawać sobie sprawy ze stanu zdrowia. Koziorożec 22 XII 19 I Ten tydzień będzie korzystny dla wszystkich osób, które pragną zmiany lub zakończenie spraw czy relacji. Będzie przychodziło im to z większą łatwością przy jednoczesnym zrozumienia otoczenia. Byk 20 IV - 20 V Wiele spraw będzie krążyło wokół tematu miłości, związku, partnerstwa czy rodziny. Postarajcie się ocieplić Wasze relacje z partnerem gdyż na horyzoncie może pojawić się ktoś inny. Lew 23 VII 23 VIII W tym tygodniu nigdy nie mów nigdy. Najbliższe dni mogą obfitować w sytuacje, w których kończycie lub zrywacie jakieś relacje. Jednakże nie będą one okazywały się definitywnymi. Skorpion 23 X 21 XI Wszystkie skorpiony proszone są o skupienie się na bieżących sprawach zarówno w pracy jak i w domu. Jeśli planujecie ciąże, będzie to doskonały tydzień.uwaga na skaleczenia. Wodnik 20 I 18 II W tym tygodniu pozwólcie sobie na więcej odpoczynku. W pierwszych dniach tygodnia spadek formy fizycznej. Pomyślcie proszę jak to naprawić. Uważajcie na zatoki oraz sprawy laryngologiczne. Bliźnięta 21 V 21 VI Wiele spraw może krążyć wokół roli finansów w Waszym życiu. Trzeba będzie zrobić rzeczowy rachunek sumienia a raczej konta by zobaczyć na co można sobie jeszcze sobie pozwolić. Panna 24 VIII 22 IX W tym tygodniu postarajcie się największy nacisk położyć na sprawy domowe oraz dziejące się w miejscu zamieszkania. Trudne dni dla osób zdecydowanych na wyjazd lub będące w podróży. Strzelec 22 XI 21 XII W tym tygodniu strzelce zaczną wychodzić ze swej norki i uaktywniać się w towarzyskie. W sprawach osobistych unikajcie popisywania się lub przekupywania potencjalnych sympatii. Ryby 19 II 20 III Początek tygodnia dla wielu ryb może być dość ciężki. Uważajcie za kierownicą oraz zachowajcie więcej czujności w pracy. Osoby posiadające problem z kręgosłupem mogą bardziej narzekać. Kino Krzyżówka KINO HELIOS GALERIA FOCUS MALL PIOTRKÓW TRYB., UL. SŁOWACKIEGO 123 BIURO KINA: 044/ REZERWACJA: 044/ REPERTUAR PREMIERY: KAC VEGAS 3 USA, od 15 lat 9:15, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 NOC OCZYSZCZENIA - USA, od 15 lat 14:45, 18:45, 20:30, 22:15 POZOSTAŁE TYTUŁY: 3D TAJEMNICA ZIELONEGO KRÓLESTWA USA, Kanasa, Wlk. Brytania, b.o. 10:15, 17:30 TAJEMNICA ZIELONEGO KRÓLESTWA USA, Kanasa, Wlk. Brytania, b.o. 12:30, 15:15 3D W CIEMNOŚĆ STAR TREK - USA, od 15 lat 12:30, 19:45 W CIEMNOŚĆ STAR TREK - USA, od 15 lat 15:45 PRAWDZIWA HISTORIA KRÓLA SKANDALI - Wlk. Brytania/USA, od 15 lat 11:00, 16:30, 20:45 SZYBCY I WŚCIEKLI 6 USA, od 15 lat 13:15, 18:15 MAMBO, LULA I PIRACI Dania, b.o. 9:15, 10:45 OSZUKANE Polska, od 12 lat 22:15 KINO KONESERA: MIŁOŚĆ. FILM SŁAWOMIRA FABICKIEGO zapraszamy na jedyny seans o godz. 18:30 oraz na spotkanie z TOMASZEM RACZKIEM. KINO KOBIET: Zapraszamy na kolejną odsłonę Kina Kobiet! Gwarantujemy dreszczyk pozytywnych emocji, a sam film zapewni doskonałą zabawę i dużą dawkę humoru. Na kolejny seans z cyklu Kino Kobiet zapraszamy 27 czerwca godz. 18:30. Specjalnie dla Pań zagramy film Wspaniała. Chcesz wygrać podwójne zaproszenie do kina? Jeśli tak, to przyślij rozwiązanie krzyżówki na adres redakcji! Należy podać wszelkie dane kontaktowe, łącznie z numerem telefonu. Po odbiór biletów zapraszamy do redakcji Faktów Piotrkowskich NAGRODĘ - BILETY DO KINA OTRZYMUJĄ: 1.Dominika Rusek 2. Halina Janus 3. Elżbieta Dorota 4. Krzysztof Rudzki Sudoku Humor *** W biurze podróży małżeństwo przegląda oferty. - Ile by kosztowała wycieczka do Tajlandii? euro. - A ile by kosztowała, gdybym poleciał bez żony? - Sądzę, że przynajmniej euro. *** Przez korytarz w samolocie idzie pilot ze spadochronem na plecach. Jedna z pasażerek zaczepia go: - Przepraszam, co się stało? - Nic takiego. Tak jak u kadego z nas, czasem zdarza się jakiś problem w pracy. Sponsorem krzyżówki jest: *** W bibliotece: - Czego pani szuka? - Nietzschego. Barbara Frankiewicz

15 o g ł o s z e n i a d r o b n e 15 NIERUCHOMOŚCI Pilnie sprzedam lub wynajmę mieszkanie o powierzchni 38,8 m2 tel Zamienię mieszkanie własnościowe 68 m2 w bloku na mniejsze. tel Sprzedam mieszkanie TBS 50m2, blisko Fokusa. Blok z Umeblowane i wyposażone. 3 piętro, 2 pokoje, balkon zł. do negocjacji. tel USŁUGI Gładzie, malowanie, panele. tel MAT-BUD usługi ogólnobudowlane od A do Z. Tanio, szybko i solidnie. tel Serwis elektroniczny, naprawa aparatów cyfrowych, sprzętu komputerowego, nagłośnieniowego i RTV. tel Usługi fotograficzne, chrzciny, komunie, śluby, plener. Fotoalbumy i fotoksiążki. Strojenie kościołów. Kontakt: Sylwia.art tel HANDEL Sprzedam wózek inwalidzki. Stan dobry. tel Używane komputery, laptopy, monitory - sklep. tel MOTORYZACJA Sprzedam ładowacz cyklop tel Sprzedam Fiata Bravo, rok produkcji: grudzień 2008 I właściciel, salon Polska cena 28 tys. złotych tel NAUKA KOREPETYCJE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. 1 godz.lekcyjna 30 zł. To my dojeżdzamy do CIEBIE!. tel , RÓŻNE Oddam gruz. tel Przyjmę ziemię za darmo tel Szybka pożyczka do 5000 zł! Równe raty, bez ukrytych opłat PROVI- DENT POLSKA S.A. tel (taryfa wg opłat operatora) Szybka pożyczka dla firm! Wygodnie, brak ukrytych opłat PROVIDENT POLSKA S.A. tel (taryfa wg opłat operatora) OGŁOSZENIE Na podstawie artykułu 24 ust. 9a-9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Uchwałą Nr XXXIII/644/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został przedłużony czas obowiązywania dotychczasowej taryfy na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i terenach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto Piotrków Trybunalski na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. WYNAJMĘ wraz z obsługą tel www. faktypiotrkowskie.pl

16 16 F A K T Y S P O R T O W E CZWARTEK r. W plażówce o Mistrzostwo Piotrkowa Ponad pięćdziesiąt par wzięło udział w Mistrzostwach Miasta w siatkówkę plażową, które w minionym tygodniu odbyły się na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jako pierwsi na boisku pokazali się reprezentanci gimnazjów. Do zawodów chłopców zgłosiło się jedenaście par z Gimnazjów Nr 1, 3, 4 oraz 5. Zawody przeprowadzono w systemie brazylijskim, w którym zespół odpada po dwóch doznanych porażkach. W sumie rozegrano osiemnaście spotkań. Po rozegraniu wszystkich spotkań okazało się, że na dwóch pierwszych miejscach znaleźli się reprezentanci Gimnazjum Nr 5. Zwyciężyła para Małagowski/ Nowakowski, która wyprzedziła parę Nowak/Patura. Najniższe miejsce na podium zajęła para Kisiel/Danielak z Gimnazjum Nr 3. W rywalizacji dziewcząt do zawodów zgłosiło się 10 par z trzech piotrkowskich gimnazjów. Najlepszą siatkarską parą okazały się reprezentantki piątki Tuta/Paduszyńska, na drugim miejscu sklasyfikowano uczennice z Gimnazjum Nr 1 Juryńczyk/Misztela, natomiast trzecie miejsce wywalczyła para Mielczarek/ Pietruszka z czwórki. Po zakończeniu rozgrywek Sprawdzili ile wiedzą o sporcie Piotrkowianie już po raz trzeci sprawdzili ile wiedzą na temat sportu. W zeszłym tygodniu w piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbył się III Piotrkowski Konkurs Wiedzy o Sporcie. Jak nazywa się polska mistrzyni świata w kolarstwie torowym? Kto wygrał w zeszłym roku wyścig Tour de France? Ile medali olimpijskich ma na swoim koncie Micheal Phelps? Jak nazywa się piotrkowski klub badmintonowi? To tylko niektóre pytania z jakimi musieli się zmierzyć uczestnicy III Piotrkowskiego Konkursu Wiedzy o Sporcie, który w zeszłą sobotę odbył się w piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. - Tegoroczny test mógł sprawić uczestnikom nieco trudności, ponieważ nie był ukierunkowany na żadną konkretną dyscyplinę. Pytania były zróżnicowane i dotyczyły bardzo wielu konkurencji i dyscyplin sportowych. Zwycięzca musiał wykazać się szeroką wiedzą podkreślali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Promowania Myślenia Obywatelskiego, którzy są pomysłodawcami konkursu. Tegoroczny konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci i dla dorosłych. Nagrodą główną w konkursie dla dorosłych był tablet, natomiast najmłodsi rywalizowali o rower górski. Dla mnie test był bardzo trudny. Myślałem, że moja wiedza na temat sportu jest duża, ale okazało się, że jeszcze bardzo wiele mi brakuje mówił jeden z dorosłych uczestników konkursu tuż po zakończeniu pisania testu. Spodziewałem się więcej piłki nożnej, a tymczasem było bardzo dużo pytań z przeróżnych dyscyplin, więc nie wiem jaki będzie wynik mówił z kolei inny uczestnik. Bardziej zadowolone po napisaniu testu wychodziły dzieci. Były pytania bardzo łatwe, ale też stosunkowo trudne, także zobaczymy jak będzie po sprawdzeniu. Udało mi się napisać wszystko co wiem, a co z tego wyjdzie to zobaczymy mówił tuż po wyjściu z sali dwunastoletni Jakub. Po sprawdzeniu wszystkich testów okazało się, że największym znawcą sportu w naszym mieście jest Łukasz Świderek, który wyprzedził Artura Pachulskiego oraz Roberta Grzędowskiego. Wśród dzieci bezkonkurencyjny był Tymoteusz Mielczarek, który wyprzedził Jakuba Dobosińskiego oraz Adama Krześlaka. Na zakończenie konkursu na przybyłych czekała niemała niespodzianka. Gościem specjalnym tegorocznego konkursu był piotrkowski siatkarz Michał Bąkiewicz, który wraz z ks. Tomaszem Estkowskim, duszpasterzem młodzieży dekanatu piotrkowskiego, wręczyli nagrody zwycięzcom. Bardzo dziękuję za zaproszenie na taką imprezę. Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, ponieważ wiem, że nie należał on do najłatwiejszych. Tym bardziej szczególne słowa uznania kieruję do zwycięzców, którzy wykazali się największą wiedzą gratulował były reprezentant Polski w siatkówce. Organizatorami III Piotrkowskiego Konkursu Wiedzy o Sporcie byli: Instytut Stosunków Międzynarodowych, Duszpasterstwo Młodzieży Dekanatu Piotrkowskiego oraz Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. KR w kategorii gimnazjum na piach mogli wejść uczniowie liceum, którzy rywalizowali w ramach Licealiady Do zawodów w rywalizacji chłopców zgłosiło się szesnaście zespołów, które także rozgrywały mecze w systemie brazylijskim. Po rozegraniu sześćdziesięciu meczów okazało się, że najlepsza okazała się para Mirowski/Michalak, która reprezentuje III Liceum Ogólnokształcące. Na drugim miejscu uplasowała się para Woźniak/Kowalewski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, natomiast na najniższym stopniu podium stanęła para Lalek/Jeż z Chrobrego. Z kolei w rywalizacji dziewcząt w Licealiadzie wzięło udział czternaście zespołów. Po rozegraniu wszystkich spotkań zwycięstwo przypadło parze Rutkowska/Famulska z I Liceum Ogólnokształcącego, drugie miejsce zajęła para Piekarska/ www. faktypiotrkowskie.pl Opelt, natomiast na trzecim miejscu sklasyfikowano parę Kotlicka/Kołek. Zawody zorganizował Miejski Szkolny Związek Sportowy przy współorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł". KR Piotrkowianie w ćwierćfinale Skrzydlewska CUP 2013 Na "orliku" Zespołu Szkolno- -Gimnazjalnego Nr 1 (ul. Wysoka) rozegrano eliminacyjne mecze turnieju piłki nożnej Skrzydlewska Cup O awans do ćwierćfinału walczyły drużyny z miasta i powiatu piotrkowskiego. Rywalizację w kategorii klas I III wygrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czarnocinie, a w kategorii klas IV VI bezkonkurencyjna okazała się drużyna gospodarzy czyli Szkoła Podstawowa Nr 3. Oba zespoły awansowały do ćwierćfinałów turnieju piłkarskiego, które odbędą się w czerwcu w Łodzi. Każda z drużyn uczestnicząca w zawodach dostała pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju i stroje piłkarskie. Pamiątkowe puchary drużynom ufundował Tadeusz Wojdala, przewodniczący Rady Osiedla Łódzka - Wysoka - Sadowa w Piotrkowie Trybunalskim. KR

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2015 r.

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2015 r. r audycji (tak jak w załączniku nr 1) TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. r 519/2013-T - Plan programowy na 2015 r. Roczny czas emisji programu w godzinach 6.00-23.00 (liczba godzin) 6205:00:00

Bardziej szczegółowo

MACIEJ PAWLOWSKI PRODUKCJE. musical H T T P : / / P A W L O W S K I. A R T. P L

MACIEJ PAWLOWSKI PRODUKCJE. musical H T T P : / / P A W L O W S K I. A R T. P L PRODUKCJE musical Taniec Wampirów ( Tanz der Vampire) Jim Steinman, Roman Polański, Michael Kunze reż. Cornelius du Crocq Baltus (2005*) Koty Andrew Lloyd Webber Thomas Stearns Eliot, Andrew Lloyd Webber

Bardziej szczegółowo

Godz. 03.07.2015 (piątek) Bilety Wstęp. Letnia scena CAL: koncert Impresje Bluesowe 2 Witold Jąkalski, Power Blues 40+, po koncercie jam session

Godz. 03.07.2015 (piątek) Bilety Wstęp. Letnia scena CAL: koncert Impresje Bluesowe 2 Witold Jąkalski, Power Blues 40+, po koncercie jam session Gz. 03.07.2015 (piątek) Bilety Wstęp Letnia scena CAL: koncert Impresje Bluesowe 2 Witold Jąkalski, Power Blues 40+, po koncercie jam session 04.07.2015 (sobota) Projekcja filmów Konkursu Niezależnego

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze audycje w III kw. 2014 roku Dobowa oglądalność programów - raport

Najpopularniejsze audycje w III kw. 2014 roku Dobowa oglądalność programów - raport Najpopularniejsze audycje w III kw. 2014 roku Dobowa oglądalność programów - raport DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2014 Do najpopularniejszych audycji w III kwartale 2014 roku należały audycje emitowane

Bardziej szczegółowo

Zginęli w wypadku. Maturzyści rozpoczęli egzaminacyjny maraton. Trwają jubileuszowe Interakcje

Zginęli w wypadku. Maturzyści rozpoczęli egzaminacyjny maraton. Trwają jubileuszowe Interakcje 9.05.2013-15.05.2013r. nr 14 ISSN: 2299-9795 GAZETA BEZPŁATNA Maturzyści rozpoczęli egzaminacyjny maraton We wtorek wystartował egzaminacyjny maraton. Tradycyjnie matury zapoczątkował egzamin pisemny z

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA. więcej na str. 5

GAZETA BEZPŁATNA. więcej na str. 5 20.06.2013-26.06.2013r. nr 19 ISSN: 2299-9795 GAZETA BEZPŁATNA Starostwo przy Dąbrowskiego więcej na str. 5 23 czerwiec - Dzień Ojca Z okazji DNIA OJCA wiele radości, dużo cierpliwości, mnóstwo humoru

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze audycje w II kw. 2014 roku Dobowa oglądalność programów - raport

Najpopularniejsze audycje w II kw. 2014 roku Dobowa oglądalność programów - raport Najpopularniejsze audycje w II kw. 2014 roku Dobowa oglądalność programów - raport DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2014 Do najpopularniejszych audycji w II kwartale 2014 roku należały audycje emitowane

Bardziej szczegółowo

itvn, piątek, 2010-03-12

itvn, piątek, 2010-03-12 itvn, piątek, 2010-03-12 06:10 W ogniu miłości - telenowela, Rosja 29/304 dla małoletnich od lat 12 07:15 dokumentalny, Polska 619 dla małoletnich od lat 12 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy, Polska

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator 11 stycznia 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Hala sportowa SCSiR Ośrodek Kultury, 14 stycznia Promocja książki Wandy Wasik: Tajemnica

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Pracownia Fotograficzna. Warsztaty fotograficzne Światło - Cień. Zapraszamy młodzież od 14 roku życia 10:00 14:00

Pracownia Fotograficzna. Warsztaty fotograficzne Światło - Cień. Zapraszamy młodzież od 14 roku życia 10:00 14:00 Data Godzina Miejsce Nazwa wydarzenia Informacje dodatkowe Pracownia Fotograficzna (parter) Warsztaty fotograficzne Światło - Cień Zapraszamy młodzież od 14 roku życia 14.01.2013r. (poniedziałek) 16:00

Bardziej szczegółowo

Kalina. 5 i 6 maja (wtorek i środa) godz. 19:30

Kalina. 5 i 6 maja (wtorek i środa) godz. 19:30 OFERTA NA MAJ Kalina 5 i 6 maja (wtorek i środa) godz. 19:30 Małgorzata Głuchowska, Justyna Lipko-Konieczna Kalina reżyseria: Małgorzata Głuchowska występuje: Katarzyna Figura Jaką cenę płaci kobieta za

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 8 stycznia BIAŁA RAWSKA GRA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 22 stycznia Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian. na zakończenie nauki. w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przeziębienie. Część I. Kod ucznia. Czas pracy: do 45 minut

Sprawdzian. na zakończenie nauki. w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przeziębienie. Część I. Kod ucznia. Czas pracy: do 45 minut Kod ucznia Sprawdzian na zakończenie nauki w trzeciej klasie szkoły podstawowej Przeziębienie Czas pracy: do 45 minut Część I 1. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 2. Wszystkie zadania rozwiąż

Bardziej szczegółowo

Depresja komika. 4, 21 i 22 września (piątek, poniedziałek i wtorek) godz. 19:30

Depresja komika. 4, 21 i 22 września (piątek, poniedziałek i wtorek) godz. 19:30 OFERTA NA WRZESIEŃ Depresja komika 4, 21 i 22 września (piątek, poniedziałek i wtorek) godz. 19:30 Michał Walczak Depresja komika reżyseria: Michał Walczak występują: Rafał Rutkowski i Adam Woronowicz

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność,

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, 2015 Zaproszenie do współpracy ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, Czym jest krakowskie ŚWIĘTO CYKLICZNE? Święto Cykliczne to festiwal nowej kultury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r.

PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r. PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r. NIEDZIELA (5 lipca 2015) 12:00-12:30 12:00-14:00 Uroczysta parada otwierająca KAMERALNE LATO 2015 (start: Wojewódzka Komenda Policji finał: ul. Żeromskiego 35 - fontanny)

Bardziej szczegółowo

bez ograniczeń 15:25 16:25 Magiel towarzyski - magazyn, Polska 14/17 p. dla małoletnich od lat 12 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial 17:00

bez ograniczeń 15:25 16:25 Magiel towarzyski - magazyn, Polska 14/17 p. dla małoletnich od lat 12 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial 17:00 itvn, piątek, 2010-03-12 06:10 W ogniu miłości - telenowela, Rosja 29/304 p. dla małoletnich od lat 12 06:55 Serwis pogodowy 07:00 Serwis pogodowy Europa 07:05 Serwis pogodowy Świat 07:10 619 p. dla małoletnich

Bardziej szczegółowo

Bolesławiecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki poleca i zaprasza w styczniu 2014

Bolesławiecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki poleca i zaprasza w styczniu 2014 Imprezy, spektakle, koncerty! Data Godz. Wydarzenie Miejsce/Organizator 7 9.30 Cykl młodzi w obiektywie spotkanie połączone z projekcją filmu: Ślepaki 9 Co tu jest grane? z autorskim programem pełnym wirtuozerii

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii III Suwalska Kampania Białej wstążki Wyjdź z cienia przemocy 25 listopada 10 grudnia 2012 roku Pod patronatem: Prezydenta Miasta Suwałk i Starosty Suwalskiego Działanie Termin Instytucja, opis działania

Bardziej szczegółowo

Prawa Dziecka w Unii Europejskiej. Mam prawo do...

Prawa Dziecka w Unii Europejskiej. Mam prawo do... Prawa Dziecka w Unii Europejskiej Mam prawo do... Marta Drężek; W mojej małej ojczyźnie Szczytnie rozwijam się Czy wiesz, że każdemu dziecku*, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują

Bardziej szczegółowo

Nie będzie dopłat do przedszkoli

Nie będzie dopłat do przedszkoli CHCESZ UMIEŚCIĆ REKLAMĘ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!! tel. 044/ 647-24-58 tel. 512-605-911 email: reklama@faktypiotrkowskie.pl 18.04.2013-24.04.2013r. nr 12 ISSN: 2299-9795 GAZETA BEZPŁATNA Chciał zabić ciężarną

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest 1) Wersja oficjalna, średnio długa III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest ImproFest to jeden z pierwszych w Polsce festiwali, na którym prezentują się najstarsze i najlepsze grupy

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Z czego 50 osób to kobiety co stanowi 33% wszystkich ankietowanych a 40 osób to mężczyźni co stanowi 27% wszystkich ankietowanych.

Z czego 50 osób to kobiety co stanowi 33% wszystkich ankietowanych a 40 osób to mężczyźni co stanowi 27% wszystkich ankietowanych. Przeprowadziliśmy ankietę :,, Serial, sitcom, opera mydlana. Co ludzie najchętniej oglądają? Oto wyniki naszej ankiety: Ankietę wypełniło 150 osób. 90 ankietowanych mieszka we wsi. Z czego 50 osób to kobiety

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity urzędniczej elity

Fakty i mity urzędniczej elity 23.05.2013-05.06.2013r. nr 16 ISSN: 2299-9795 GAZETA BEZPŁATNA Fakty i mity urzędniczej elity Po dwóch latach od wydania decyzji, w echu szumu medialnego i protestów mieszkańców starosta piotrkowski postanowił

Bardziej szczegółowo

WIOŚLARSKI INFORMATOR SPORTOWY 2014

WIOŚLARSKI INFORMATOR SPORTOWY 2014 WIOŚLARSKI INFORMATOR SPORTOWY 2014 POLSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH THE INTERNATIONAL ROWING FEDERATION 00-336 Warszawa Maison du Sport International ul. Kopernika 30, pok. 406 Av. de Rhodanie 54

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ METODYCZNO NAUKOWO PRZEDMIOTOWĄ

VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ METODYCZNO NAUKOWO PRZEDMIOTOWĄ WŁADZE UCZELNI I WYKŁADOWCY WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ w dniach 16-18 maja 2013 roku NA VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ METODYCZNO NAUKOWO PRZEDMIOTOWĄ Masaż w fizjoterapii,

Bardziej szczegółowo

KinoPort program 11. marca 13. kwietnia 2013 11 pon.

KinoPort program 11. marca 13. kwietnia 2013 11 pon. KinoPort program 11. marca 13. kwietnia 2013 11 pon. 12 wt. 18.00 Debiutanci 2010 105 USA reż. Mike Mills (35mm), Oscar za najlepszą drugoplanową rolę męską 2012 13 śr. 18.00 Kinosztuka Wyjście przez sklep

Bardziej szczegółowo

20 WRZEŚNIA DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA RADOŚĆ EDUKACJA

20 WRZEŚNIA DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA RADOŚĆ EDUKACJA 20 WRZEŚNIA DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA ZABAWA RADOŚĆ EDUKACJA O projekcie Dzień Przedszkolaka to inicjatywa dyrektorów Łódzkich Przedszkoli Miejskich, która zrodziła się w 2009 roku. Projekt ma na celu dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Informator Kulturalny Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej 02.10.2015 31.10.2015

Informator Kulturalny Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej 02.10.2015 31.10.2015 Informator Kulturalny Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej 02.10.2015 31.10.2015 02 październik 2015 (piątek) wstęp 10.00.00 Kino Kępa Noc Walpurgii Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2

Bardziej szczegółowo

Pobiedziski. Nr 190. str.12. str. 8. str.15. str. 3. WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach www.pobiedziska.pl.

Pobiedziski. Nr 190. str.12. str. 8. str.15. str. 3. WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach www.pobiedziska.pl. ISSN 1427-2792 L IULETYN Pobiedziski egzemplarz bezpłatny WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach wwwpobiedziskapl Nr 190 20092013 r http://wwwfacebookcom/gminapobiedziska KOMUNIKACJA GMINNA: Tuczno,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce Najbardziej Opis badania Najbardziej Analizę Najbardziej przeprowadzono na podstawie 544 przekazów z mediów (wycinków prasowych, programów radiowych i telewizyjnych) z okresu 1 30 czerwca 2012 r, w których

Bardziej szczegółowo

Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 20 września 2015, 09:26 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 06 listopada 2008 Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny

Bardziej szczegółowo

CO? GDZIE? KIEDY? DLA KOGO?

CO? GDZIE? KIEDY? DLA KOGO? CO? Wakacyjna impreza MUSIC & FASHION DAYS - Zegrze 2015 oraz wybory MISS LATA 2015 GDZIE? Hotel 500 nad Jeziorem Zegrzyńskim ul. Warszawska 31A, 05-130 Zegrze KIEDY? Dwa wakacyjne weekendy: 11-12 lipca

Bardziej szczegółowo

Spacer po Lumumbowie z zespołem Big Cyc [ZDJĘCIA+FILM]

Spacer po Lumumbowie z zespołem Big Cyc [ZDJĘCIA+FILM] 1 z 9 26-05-2015 12:09 rozrywka Łódź 18 C Wtorek 26 maja 2015 Łódź > Rozrywka > Spacer po Lumumbowie z zespołem Big Cyc [ZDJĘCIA+FILM] Spacer po Lumumbowie z zespołem Big Cyc [ZDJĘCIA+FILM] Lubię to! 21

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach: efekty działań edukacyjnych i promocyjnych

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach: efekty działań edukacyjnych i promocyjnych Stan bezpieczeństwa na polskich drogach: efekty działań edukacyjnych i promocyjnych Katarzyna Turska, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury Krajowa Rada Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: SADOWIE Data imprezy VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Dziecko znalezione w Oknie Życia zostało porwane. Więcej na stronie 13. Więcej na stronie 3

Dziecko znalezione w Oknie Życia zostało porwane. Więcej na stronie 13. Więcej na stronie 3 CHCESZ UMIEŚCIĆ REKLAMĘ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!! tel. 044/ 647-24-58 tel. 512-605-911 email: reklama@faktypiotrkowskie.pl 07.02.2013-13.02.2013r. nr 2 NAKŁAD: 10 000 GAZETA BEZPŁATNA Mogli wyprodukować

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2013/2014 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja! Jubileuszowe XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja (od 06-05-2014 do 18-05- 2014). W programie tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

Aktywni, spontaniczni, o dużym potencjale nabywczym

Aktywni, spontaniczni, o dużym potencjale nabywczym Potencjał grupa docelowa Dynamiczni, wpływowi decydenci w gosp. domowym Aktywni, spontaniczni, o dużym potencjale nabywczym Ustatkowani, nie lubiący nudy, z potrzebą nabywania Kocham wiosnę! Szkoda, że

Bardziej szczegółowo

Ferie w DK Włoszczowa

Ferie w DK Włoszczowa Ferie w DK Włoszczowa 1 W dniach od 16 do 27 lutego w Domu Kultury we Włoszczowie odbywać się będą warsztatowe zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży według podziału: 16-20 lutego - dla dzieci 23-27

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO WYDAJEMY!!!! Środki publiczne to nie tajemnica. Co to jest budżet?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO WYDAJEMY!!!! Środki publiczne to nie tajemnica. Co to jest budżet? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO WYDAJEMY!!!! Przedstawiamy informator budżetowy dla mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego, tym razem na rok 2013. Uchwała budżetowa Nr XXVI/173/2012 w sprawie przyjęcia budżetu

Bardziej szczegółowo

Polska Siatkówka 2013

Polska Siatkówka 2013 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Polska Siatkówka 2013 Reprezentacja Polski kobiet i mężczyzn Liga Światowa World

Bardziej szczegółowo

II Kongres Finansów Publicznych

II Kongres Finansów Publicznych II Kongres Finansów Publicznych Kryzys szansą rozwoju 4-5 października 2012 r. Hotel Qubus, Kraków, ul. Nadwiślańska 6 Stagnacja i ograniczenie możliwości inwestowania we własny rozwój to chyba najgorsza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

FERIE W ŁOWICZU 2013

FERIE W ŁOWICZU 2013 FERIE W ŁOWICZU 2013 PONIEDZIAŁEK 11.02.2013 r. WTOREK 12.02. 2013 r. Godz. 10:00 Film fabularny Podróż na Tajemniczą Wyspę 3 D Siatkówka-Szkoły Podstawowe Coś z niczego - zajęcia plastyczne z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator. Park im. A.Majkowskiego (mała scena) 8-10.05.2015 Korty tenisowe. WCK - Filharmonia Kaszubska

Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator. Park im. A.Majkowskiego (mała scena) 8-10.05.2015 Korty tenisowe. WCK - Filharmonia Kaszubska Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator MAJ Spotkanie ewangelizacyjne, Wejherowska Majówka czasem nowej ewangelizacji Turniej otwarcia sezonu 2015 tenisa ziemnego Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu

Bardziej szczegółowo

www.budzet.darlowo.pl mln złotych kosztować będzie nowy ciąg ulic prowadzących do portu morskiego

www.budzet.darlowo.pl mln złotych kosztować będzie nowy ciąg ulic prowadzących do portu morskiego W Darłowie ruszył pilotażowy program budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Każdy, kto chce i ma ciekawy pomysł na działanie, zmianę, inwestycję czy remont w swojej okolicy, może zgłosić swój projekt do 9

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze audycje w III kw. 2012 roku. Dobowa oglądalność programów - raport

Najpopularniejsze audycje w III kw. 2012 roku. Dobowa oglądalność programów - raport Najpopularniejsze audycje w III kw. 212 roku. Dobowa oglądalność programów - raport DEPARTAMENT MONITORINGU W ARSZAWA 212 1. Najpopularniejsze audycje w III kwartale 212 roku W programie TVP 1 pierwszą

Bardziej szczegółowo

Niebezpiecznie na drogach

Niebezpiecznie na drogach 04.04.2013-10.04.2013r. nr 10 ISSN: 2299-9795 GAZETA BEZPŁATNA Niebezpiecznie na drogach Śliskie nawierzchnie i opady śniegu sprawiają, że kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Nie zawsze się

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Poznań Katowice Gdańsk Szczecin Kraków Wrocław Gdynia

Poznań Katowice  Gdańsk Szczecin Kraków Wrocław Gdynia Szanowni Państwo, sport i rekreacja stają się w Polsce częścią życia codziennego wielu mieszkańców naszego kraju. Największą popularnością cieszy się oczywiście piłka nożna. Coraz częściej ludzie pragną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT refresz ODŚWIEŻ SWÓJ BLOK!

PROJEKT refresz ODŚWIEŻ SWÓJ BLOK! PROJEKT refresz ODŚWIEŻ SWÓJ BLOK! OFERTA WSPÓŁPRACY DLA ZARZĄDCÓW BLOKÓW I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH Miejsce: KRAKÓW Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konkursie realizowanym w ramach Grolsch ArtBoom

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE POLISH HANDBALL FEDERATION 00-349 Warszawa ul. Tamka 3 tel. + 48 22 892-90-12/13; fax: + 48 22 892-90-11; www.zprp.pl Akredytacje finał Pucharu Polski męŝczyzn: Vive Kielce

Bardziej szczegółowo

ELITARNY KLUB BATOROWCA

ELITARNY KLUB BATOROWCA ELITARNY KLUB BATOROWCA Marta Nowak Nr 314 Reżyseria nagradzanych na Szkolnym Festiwalu Teatralnym spektakli: Odgłosy walk zwierzęcych (2009r.) oraz W/Na/S/Od/pięcie (2011r,). Pierwszy z nich został wystawiony

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 ROK SZKOLNY 2015/2016 DATA TEMATYKA RODZAJ IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA 7 wrzesień Mazowieckie Warszawskie dźwięki Towarzystwo Muzyczne UWAGI 17 wrzesień Jesienne

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU

RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU Z okazji święta narodowego Francji, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce przy współpracy z Instytutem Francuskim

Bardziej szczegółowo

Kompletnie Zielony Mikołaj będzie się pojawiał do Bożego Narodzenia. Akcja SMS na rzecz niepełnosprawnych powodzian potrwa do maja przyszłego roku.

Kompletnie Zielony Mikołaj będzie się pojawiał do Bożego Narodzenia. Akcja SMS na rzecz niepełnosprawnych powodzian potrwa do maja przyszłego roku. Pomóż kompletnie Zielonemu Mikołajowi! W Krakowie i Warszawie odbyły się happeningi, które zdradziły, że za kompletnie Zielonym Mikołajem kryje się nasza Fundacja. Akcja potrwa do Bożego Narodzenia. Jest

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku / 2 lutego Wernisaż

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Ogólnopolski Test Wiedzy o Inwestowaniu za nami

Pierwszy Ogólnopolski Test Wiedzy o Inwestowaniu za nami Strona znajduje się w archiwum. Pierwszy Inwestowaniu za nami Zdecydowanie dobrze radzimy sobie z liczeniem oraz z tematyką ekonomiczną. Jesteśmy dosyć skłonni do ryzyka, ale wciąż dość słabo orientujemy

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

z Jezusem - podręcznik Pod red. Ks. T. Śmiech

z Jezusem - podręcznik Pod red. Ks. T. Śmiech edukacja I I Wydawnictwo Nowa Era *Barbara Stępień, Małgorzata Strzałkowska, Wojciech Widłak Raz, dwa, trzy - cały pakiet podstawowy. (2 podręczniki,4 zeszyty ćwiczeń polonistyczne,4 zeszyty ćwiczeń matematyczne,

Bardziej szczegółowo

W piątek w koncercie inauguracyjnym wystąpił ubiegłoroczny laureat Pan Paweł Janas.

W piątek w koncercie inauguracyjnym wystąpił ubiegłoroczny laureat Pan Paweł Janas. Już po raz drugi odbywał się w Solcu Zdroju Ogólnopolski Konkurs Muzyki Akordeonowej Harmonia Zdrowia i Muzyki zorganizowany w ramach Projektu U źródeł pełnej mocy kampania promocji turystycznej gmin Południowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY. NIEDZIELA (16 czerwca 2013 r.) warsztaty filmowe / wydarzenia dla akredytowanych gości

PROGRAM RAMOWY. NIEDZIELA (16 czerwca 2013 r.) warsztaty filmowe / wydarzenia dla akredytowanych gości PROGRAM RAMOWY NIEDZIELA (16 czerwca 2013 r.) 12:30-13:00 Uroczysta parada otwierająca KAMERALNE LATO 2013 (start: Wojewódzka Komenda Policji w Radomiu finał: ul. Żeromskiego, Park im. Tadeusza Kościuszki)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE AKCJE EKOLGICZNE. Dzień Ziemi, Spotkanie z fizykiem- Marcinem Popkiewiczem, Projekt edukacyjny,,jak obchodzimy Dzień Ziemi, IV Rajd Rowerowy pod hasłem,, Z dobrą energią

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona biblioteki przy Belzackiej

Nowa odsłona biblioteki przy Belzackiej 28.11.2013-4.12.2013r. nr 37 ISSN: 2299-9795 GAZETA BEZPŁATNA Nowa odsłona biblioteki przy Belzackiej więcej str. 3 Ślizgawka od wczoraj otwarta! więcej str. 5 Żaden pirat nie ucieknie piotrkowskiej drogówce

Bardziej szczegółowo

CHCĄ SPOTKANIA? KIEDY BYŁ KONTAKT?

CHCĄ SPOTKANIA? KIEDY BYŁ KONTAKT? REDAKCJA NAZWISKO FUNKCJA KTO SIĘ KONTAKTUJE DZIENNIKI 1 Dziennik Gazeta Prawna dziennikarz 2 Dziennik Gazeta Prawna redaktor 3 Dziennik Gazeta Prawna- Magazynowe redaktor działu społeczeństwo Wydanie

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę

Pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę 11.07.2013-24.07.2013r. nr 21 ISSN: 2299-9795 GAZETA BEZPŁATNA CHCESZ UMIEŚCIĆ REKLAMĘ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!! tel. 044/ 647-24-58 tel. 512-605-911 email: reklama@faktypiotrkowskie.pl Pielgrzymi wyruszyli

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ BYĆ JAK BYĆ JAK DIDIER DROGDA Gdy siedem lat temu piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej pierwszy raz awansowali na mistrzostwa świata, kraj pogrążony był w wojnie domowej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie ,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie Jak to się zaczęło? 26 września 2011r. do naszej szkoły przyjechały dwie panie trenerki z Fundacji

Bardziej szczegółowo

Marek Kamiński najbardziej znany polski polarnik i podróżnik

Marek Kamiński najbardziej znany polski polarnik i podróżnik RAGE - RACE 2009 NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWA IMPREZA MOTORYZACYJNA W POLSCE BRUDZEW STADION SPORTOWY 3 lipca 2009 (piątek) od godz. 14:00 Marek Kamiński najbardziej znany polski polarnik i podróżnik Jerzy Dziewulski

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CENTRUM ZDROWIA DZIECKA ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

FUNDACJA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CENTRUM ZDROWIA DZIECKA ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO FUNDACJA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CENTRUM ZDROWIA DZIECKA ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO FUNDACJA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CENTRUM ZDROWIA DZIECKA została założona w październiku 1989 roku przez osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Śniadanie Daje Moc PROJEKTU

Śniadanie Daje Moc PROJEKTU Szkoła Podstawowa nr 10 im Karola Miarki M Reja 28 41-400, Mysłowice Numer 1 12/15 WWWJUNIORMEDIAPL ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER Apel Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia Dzięki niemu dzieci mają energię

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012 MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012 Styczeń 6.01.2012r. godz. 17,00 Koncert kolęd Chrystus Pan się narodził w wykonaniu Chóru Camerata, Chóru Appasjonata, Chóru Canzonetta 8.01.2012r. XIX Finał

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE

SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE Gmina Sztabin SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE? 2005 Opracowanie: Stefan Korycki Agnieszka Truszkowska Opracowanie graficzne: Wojciech Hryń Wydawca: Urząd Gminy Sztabin ul. Augustowska 53 16-310

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko mnie denerwuje

Moje dziecko mnie denerwuje 20 PORADY RADY PSYCHOLOGA Moje dziecko mnie denerwuje Mam ukochanego synka, który bardzo często marudzi i płacze. W większości przypadków udaje mi się go uspokoić, ale czasami nie mam już po prostu siły.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo