MIASTECZKO NAMIOTOWE POD STAROSTWEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIASTECZKO NAMIOTOWE POD STAROSTWEM"

Transkrypt

1 r. nr 17 ISSN: GAZETA BEZPŁATNA MIASTECZKO NAMIOTOWE POD STAROSTWEM więcej na str. 9 W miniony poniedziałek pod Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim wyrosło miasteczko namiotowe. Radni udzielili prezydentowi absolutorium Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu przez prezydenta Krzysztofa Chojniaka, przeczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, krótka dyskusja na temat budżetu, a następnie głosowanie za udzieleniem absolutorium. Tak pokrótce wyglądała absolutoryjna Sesja Rady Miasta, która w minioną środę odbyła się w piotrkowskim magistracie. więcej na str. 3

2 2 D R U G a S T R O N A F A K T Ó W CZWARTEK r. Uwaga na oszustów W Piotrkowie Trybunalskim pojawiły się kolejne przypadki wyłudzania danych osobowych w celu uzyskania korzyści majątkowych. Należy więc zwracać szczególną uwagę na domokrążców i oszustów. Na stronie piotrkowskiego magistratu pojawiła się ostatnio informacja o oszustach i domokrążcach, którzy podając się za przedstawicieli instytucji finansowych próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. W minionym tygodniu do Urzędu Miasta zgłosiła się piotrkowianka, od której chciano wyłudzić dane osobowe. Według relacji kobieta została odwiedzona w domu przez osobę podającą się za przedstawiciela handlowego jednej z instytucji finansowych zajmującej się udzielaniem pożyczek i kredytów. Piotrkowscy urzędnicy poprosili o zgłoszenie tego zajścia na Policję lub Straż Miejską, ale równocześnie - odpowiadając na prośbę piotrkowianki - zapewnili, że do wiadomości publicznej podadzą informację ostrzegającą pozostałych mieszkańców naszego miasta. Należy zwrócić szczególną uwagę na osoby podające się za doradców finansowych, przedstawicieli banków oraz podobnych instytucji, które namawiają do składania podpisów oraz podania danych osobowych (adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, numer dowodu) pod niewiadomego pochodzenia dokumentami. - Bardzo często zdarza się, że osoba, która podała swój PESEL lub numer dowodu po kilku miesiącach dowiaduje się, że ma do spłacenia pożyczkę lub kredyt, który ktoś zaciągnął w jej imieniu informuje piotrkowska Straż Miejska. - Aby uniknąć takich problemów warto dokładnie sprawdzić do jakich celów mają być wykorzystane nasze dane oraz nasz podpis. Apelujemy o zapoznawanie się z treścią podpisywanych dokumentów. Straż Miejska prosi również wszystkich piotrkowian o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i niewpuszczanie do domów osób nieznajomych. Szczególną uwagą otoczmy także osoby starsze, które ze względu na swój wiek, słaby wzrok i słuch są w wyjątkowy sposób narażone na działania takich oszustów. To już kolejne przykłady wykorzystywania niewiedzy ludzi do zdobycia korzyści materialnych. Ostatnie dokonania naciągaczy były związane z przeprowadzanym procesem cyfryzacji. Jak widać oszuści nie śpią i szukają kolejnych sposobów na okradanie piotrkowian. Wszystkie takie przypadki należy natychmiast zgłaszać na Policję lub Straż Miejską. Oprac.red. Pogoda w regionie Czwartek hp Piątek hp Sobota hp Niedziela hp Poniedziałek hp Wtorek hp Środa hp Europejski Numer Alarmowy 112 Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Pogotowie energetyczne tel. 991 Pogotowie gazowe tel. 992 Komenda Miejska Policji tel. 44/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej tel. 44/ Infolinia biura obsługi mieszkańców tel Informacja urzędu miasta tel. 44/ Miejski rzecznik konsumentów tel. (44) Ogólnokrajowe Biuro Numerów TP tel Powiatowy Urząd Pracy tel. 44/ Starostwo Powiatowe tel. 44/ Urząd Miejski w Sulejowie tel. 44/ Urząd Miejski w Wolborzu tel./fax 44/ Urząd Gminy w Aleksandrowie tel. 44/ Urząd Gminy Czarnocin tel./fax 44/ Urząd Gminy Gorzkowice tel. 44/ Urząd Gminy Łęki Szlacheckie tel. 44/ Urząd Gminy w Moszczenicy tel. 44/ Urząd Gminy Ręczno tel./fax 44/ Urząd Gminy Rozprza tel. 44/ Urząd Gminy Wola Krzysztoporska tel. 44/ REDAKCJA - ul. Słowackiego 20 piętro I, Piotrków Tryb., Redaktor naczelna Danuta Piątek, Redaguje zespół. WYDAWCA Agencja Reklamowa FAKTY BIURO REKLAMY I OGŁOSZEŃ: tel. 044/ , DRUK: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, drukarnia w Łodzi. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, jak również zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

3 3 FAK T Y PIOTRKOWSKIE Radni udzielili prezydentowi absolutorium Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu przez prezydenta Krzysztofa Chojniaka, przeczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, krótka dyskusja na temat budżetu, a następnie głosowanie za udzieleniem absolutorium. Tak pokrótce wyglądała absolutoryjna Sesja Rady Miasta, która w minioną środę odbyła się w piotrkowskim magistracie. - Zeszłoroczny budżet bardzo zrównoważony tak charakterystykę zeszłorocznego budżetu rozpoczął prezydent Krzysztof Chojniak, podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium w czasie ostatniej sesji Rady Miasta. - Dochody miasta w pełni sfinansowały wydatki bieżące, a nadwyżka została przeznaczona na zadania inwestycyjne. W zeszłym roku każda złotówka wydana przez miasto przysparzała miastu wartości majątku w wysokości 1,80 zł. Oznacza to, że był to budżet prorozwojowy. Ważne podkreślenia jest również to, iż dochody zrealizowaliśmy na poziomie większym niż zakładaliśmy (112% planu), wypracowaliśmy nadwyżkę bud żetową w k wocie ponad 14 mln zł oraz nadwyżkę operacyjną bieżącą w wysokości 32,4 mln zł (wyższa od zaplanowanej o prawie 11 ml n zł). Poziom zad ł u żen ia w 2012 roku zmalał o ponad 12 mln zł od zakładanego i wyniósł 114,3 mln zł, stanowił więc niespełna 32 procent dochodów, przy limicie 60 procentowym. Poziom obciążenia dochodów obsługą długu wyniósł niespełna 6,5 procenta, przy ustawowym limicie 15 procent - podkreślał znacząco Krzysztof Chojniak. Działania Prezydenta Miasta w zakresie realizowanych zadań budżetowych pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, której opinie odczytano po wystąpieniu prezydenta. Z tym poglądem nie zgodzili się za to opozycyjni radni, którzy wytkali różne niedociągnięcia budżetowe. Głównym za r z utem opoz ycji był y częste zmiany w zeszłorocznym budżecie oraz zbyt pochopne uwzględnienie w budżecie dochodów ze zwrotu podatku VAT z inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków. Nie możecie Państwo oceniać naszych zdolności wróżbiarskich. Z zeszłym roku uwzględniliśmy zwrot podatku VAT i ten zwrot na pewno byśmy otrzymali, gdyby nie przedłużające się procedury przetargowe. Nie mogliśmy przewidzieć tego, że wyłanianie wykonawcy na oczyszczalnie potrwa aż 9 miesięcy tłumaczyła wątpliwości radnych Wiesława Łuczak, Skarbnik Miasta. Ostatecznie piotrkowska Rada M ia st a ud z ieliła prez ydentow i Krzysztofowi Chojniakowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocz- nego budżetu miasta. 13 radnych głosowało "za", 2 "wstrzymało się", a 8 było "przeciwnych". Co ciekawe głosowanie musiało odbyć się dwukrotnie, ponieważ w pierwszym głosowaniu nie uwzględniono jednego z głosów radnych. Jednakże w obu głosowania wyraźną różnicą głosów Rada Miasta udzieliła prezydentowi absolutorium. Oprac.red. 15-latka raniona nożem www. faktypiotrkowskie.pl

4 4 F A K T Y K U L T U R A L N E CZWARTEK r. Marsz dla życia i rodziny W Dzień Dziecka piotrkowskimi ulicami przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Ponad czterysta osób uzbrojonych w balony, chorągiewki i transparenty dzieliło się z wszystkimi napotkanymi po drodze swoim rodzinnym szczęściem. Życie chronisz Świat obronisz, Zawsze i wszędzie rodzina za życiem będzie, Gdy rodzina zjednoczona żadne zło jej nie pokona, Niskie podatki dla ojca i matki, Dzieci Skarbem, a nie garbem, Miłość, życie i rodzina to najlepsza jest nowina to tylko niektóre z haseł jakie można było w Piotrkowie Trybunalskim usłyszeć i przeczytać w minioną sobotę, kiedy ulicami naszego miasta przeszedł pierwszy Piotrkowski Marsz dla Życia i Rodziny. - Włączamy się w ogólnopolską inicjatywę. W ostatnich dniach takie marsze przeszły m. in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Białymstoku, czy Rzeszowie. Poprzez wspólny marsz, pełen radości, tańca, śpiewu chcemy powiedzieć i pokazać wszystkim, że rodzina to przede wszystkim wielka radość opowiadał ks. Tomasz Estkowski, jeden z organizatorów piotrkowskiego marszu. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody ponad czterysta osób wyruszyło punktualnie o godz spod kościoła św. Jakuba. Całe rodziny uzbrojone w balony, chorągiewki i transparenty szły przez całe miasto radośnie krzycząc, śpiewając i tańcząc. Marsz zakończył się w piotrkowskim amfiteatrze, gdzie na wszystkich miał czekać wielki rodzinny piknik. Niestety ze względu na padający deszcz na scenie przeprowadzono tylko konkursy taneczne dla dzieci. Najmłodsi mieli okazję zobaczyć także popisy piotrkowskiego automobil klubu oraz zobaczyć jak działają wozy strażackie. Oprac.red. VIII Dni Kultury - podsumowanie Koncerty, wystawy, festiwale, wykłady, przeglądy, warsztaty - razem ponad 60 imprez kulturalnych zorganizowano podczas tegorocznych VIII Piotrkowskich Dni Kultury. W środę 29 maja odbyło się uroczyste podsumowanie. Podczas galowego koncertu wręczono medale, odznaczenia i nagrody osobom zaangażowanym w działalność kulturalną na terenie naszego miasta. Odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Zdrojewskiego Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymała Hanna Stępień. Medale Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Mariana Błaszczyńskiego Za zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego otrzymali: Krystyna Jankowska (srebrny) oraz Liliana Adaszek, Łukasz Dajcz, Janusz Suwart, Beata Szkodzińska i Jan Walter (brązowe). Koncert swoimi występami uświetnili Dziecięca Rewia Taneczna, Chórek Poezji oraz artyści Amatorskiego Ośrodka Kultury. Red. Męski chór w piotrkowskiej cerkwi Piotrkowska cerkiew znów rozbrzmiała dźwiękami muzyki cerkiewnej. Tym razem dla piotrkowskiej publiczności wystąpił Chór Męskiego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie pod dyrekcją lektora Piotra Trochiczuka. Koncerty chórów cerkiewnych już na stałe wpisały się w krajobraz wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Kolejny koncert odbył się w miniony piątek. Tak jak w przypadku poprzednich koncertów, również i tym razem, odrestaurowana cerkiew była pełna widzów, którzy gromki brawami nagrodzili wykonawców. Oprac.red. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości: stanowiących zasób Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: - ul. Ceramicznej - Fajansowej (obr. 36, działki nr 123 i 112 o łącznej pow m2), czynsz dzierżawny w wys. 1,14 zł/m2 terenu rocznie plus podatek VAT (obecnie 23 %), - Al. 3-go Maja 14 (obr. 21, część działki nr 308 o pow. 25 m2), czynsz dzierżawny w wys. 51,05 zł brutto rocznie. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości objętej wykazem uzyskać można w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Referat Gospodarki Nieruchomościami ul. Szkolna 28, pokój 41 lub pod nr tel

5 F A K T Y P I O T R K O W S K I E Oszczędności idą na remont dróg Ulice Hutnicza, Wysoka, Żeglarska, Marynarska, Matejki, Kościelna, Wronia, Poprzeczna to tylko niektóre drogi, które jeszcze w tym roku przejdą remonty i modernizacje. Inwestycje będą możliwe dzięki oszczędnością, które wygenerowano w piotrkowskim magistracie. Piotrkowskie drogi są w katastrofalnym stanie. Przez lata zaniedbywane inwestycje drogowe powodują, że po każdej kolejnej zimie należałoby remontować 70 procent wszystkich dróg w mieście. Od kilku lat władze miasta prowadzą przeróżne inwestycje i remonty na wybranych ulicach, ale to tylko kropla w morzu potrzeb. Sytuację pogorszyła jeszcze tegoroczna zima, która odcisnęła szczególne piętna na piotrkowskich ulicach. Gdy tylko pozwoliły na to warunki atmosferyczne do pracy ruszyli drogowcy, którzy nie tylko łatają drogi, ale frezują cale fragmenty ulic, aby móc położyć nową nawierzchnię. Jest to metoda droższa, ale dużo skuteczniejsza i przede wszystkim dużo trwalsza zapewniają w piotrkowskim magistracie. Mimo, że na niektórych ulicach widać już efekty tych prac, to modernizacji potrzebnych jest dużo więcej. W związku z tym Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak podjął decyzję o przesunięciu pieniędzy z budżetu na kolejne remonty i modernizacje ulic. Podczas środowej Sesji Rady Miasta rajcy podjęli uchwałę na mocy, której dodatkowe 5,6 mln złotych zostanie przeznaczone na piotrkowskie ulice. Za te pieniądze zostaną wyremontowane m.in. ulice Wojska Polskiego, Hutnicza, Wysoka, Żeglarska, Marynarska, Matejki, Kościelna, Wronia, Poprzeczna, Armii Krajowej (jezdnia zachodnia), al. Piłsudskiego (jezdnia południowa), Daniłowskiego oraz Parkowa. Co do konieczności tych remontów nikt nie może mieć wątpliwości. Nasuwa się jednak pytanie skąd nagle w Urzędzie Miasta wzięło się tyle pieniędzy na drogi i czy takie inwestycje nie naruszą zbyt piotrkowskiego budżetu. Jak zapewniają w magistracie, wszystkie wydatki są pod kontrolą, a pieniądze pochodzą z oszczędności, które udało się wygenerować na kilku płaszczyznach. - To nie jest tak, że Urząd Miasta wydawał za dużo i nagle zaczęliśmy oszczędzać zastrzega Wiesława Łuczak, Skarbnik Miasta. Od kilku lat prowadzimy gospodarną i oszczędnościową politykę, aby jak najmniej środków przeznaczać na wydatki bieżące, a jak najwięcej na rozwój miasta, w tym na inwestycje. Ze względu na uporczywą zimę i szkody, jakie wyrządziła w drogach postanowiliśmy zacisnąć pas jeszcze bardziej zaznacza Wiesława Łuczak. A skąd konkretnie te oszczędności? Blisko 1 mln złotych to oszczędności na kosztach obsługi zaciągniętych kredytów. To za sprawą wskaźnika WIBOR, który jest niż- szy od zakładanego. Prawie 540 tys. zł pochodzi z ograniczenia wydatków bieżących związanych z remontami i zakupami inwestycyjnymi w Urzędzie Miasta. - Wszystkie remonty, czy wymiany sprzętu, które można było przełożyć postanowiliśmy odłożyć na później informował podczas środowej sesji Sekretarz Miasta Bogdan Munik. 300 tys. zł. to oszczędności na przetargach oraz 250 tys. zł. na rachunkach za prąd. Dodatkowe 180 tys. zł to pieniądze uwolnione przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta. 1 mln 200 tys. zł. pochodzi z rezerw: inwestycyjnej i ogólnej. Ponadto miasto otrzymało blisko 1 mln 400 tys. zł z uzupełniającej subwencji ogólnej na modernizację zachodniej nitki al. Armii Krajowej oraz południowej jezdni al. Piłsudskiego (od A. Krajowej do torów PKP). Według ostatnich prognoz ten rok pod względem wydatków pieniędzy na drogi miał być rekordowy. Przed środową Sesją Rady Miasta w budżecie przeznaczonych było ponad 19 mln zł. na inwestycje i remonty w piotrkowskie ulice. Ta kwota uległa jeszcze zwiększeniu. Według najnowszych prognoz miasto wyda na ten cel blisko 25 mln złotych. Dla porównania w 2012 roku było to - 11,2 mln zł, a rok wcześniej - 17,2 mln zł. Oprac.red. Ruszył program Rodzina +4 W poniedziałek ruszył program Rodzina+4, który skierowany jest do rodzin wielodzietnych z Piotrkowa Trybunalskiego. Projekt pozwala rodzinom z czwórką lub więcej dzieci na korzystanie z dodatkowych ulg. W poniedziałek w Piotrkowie Trybunalskim ruszył program wsparcia dla rodzin wielodzietnych Rodzina +4. Program skierowany jest do osób z co najmniej czwórką dzieci i pozwala na korzystanie z szeregu dodatkowych świadczeń. Aby móc z nich skorzystać należy złożyć wniosek o wydanie Karty Rodzina +4, która jest potwierdzeniem przynależności do programu. Program będzie na pewno dużym ułatwieniem dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ale już w trakcie głosowania projektu na Sesji Rady Miasta pojawiły się głosy, że należy ten projekt rozszerzyć na rodziny z trójką dzieci. Jak wyjaśniają urzędnicy w piotrkowskim magistracie na takie decyzje trzeba jednak poczekać, ponieważ nikt dzisiaj nie jest w stanie ocenić jakie byłyby koszty takiego projektu. - Piotrków jest jednym z samorządów, które jako pierwsze wprowadzają program mający pomagać i promować model rodziny 5 wielodzietnej wyjaśnia Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak. Ze względu na wiele niewiadomych musimy go wprowadzać ostrożnie. Na początek taki program przeznaczony będzie dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, a w przyszłości być może rozszerzymy go dla rodzin z trójką pociech podkreśla prezydent Krzysztof Chojniak. W tej chwili do programu włączyło się pięciu partnerów, którzy swoje usługi będą dla takich rodzin oferować za darmo lub za połowę ceny, ale jak udało nam się dowiedzieć na tym może się nie skończyć. Cały czas trwają rozmowy z instytucjami i firmami, które także chciałyby włączyć się do projektu, dlatego w każdej chwili Rodzina +4 może zostać rozszerzona o kolejne ulgi. Wniosek o wydanie karty Rodzina +4 można pobrać w Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej magistratu. Oprac.red. www. faktypiotrkowskie.pl D A C H Y HURTOWNIA Piotrków Tryb. ul. Wojska Polskiego 232 (44) NAJTANIEJ!!!

6 6 P R O G R A M T E L E W I Z Y J N Y CZWARTEK r. Program telewizyjny od Y TYGODNIA Seks w wielkim mieście TVN, sobota, godz Cztery niezależne i samodzielne kobiety w poszukiwaniu partnera idealnego. Czy wreszcie się uda? Czy to na pewno będzie to ten jeden, jedyny? Czy dziecko jest dobrym sposobem na podtrzymanie związku? I jeszcze milion innych problemów, z którymi na co dzień stykają się kobiety. Przez bardzo długi czas Carrie Bradshaw szukała miłości nie tam, gdzie powinna... ale zawsze w pięknych butach. Carrie, Samantha, Charlotte i Miranda powracają... Rozwijając karierę zawodową, dbając o związki, doświadczając radości macierzyństwa i żyjąc na Manhattanie, dziewczyny zdają sobie sprawę bardziej niż kiedykolwiek, że prawdziwa przyjaźń nigdy nie wychodzi z mody. Miłość na wybiegu TVP 1, sobota, godz Julka mieszka w małej nadbałtyckiej miejscowości i szczerze nienawidzi codziennych obowiązków, która polegają głównie na smażeniu ryb dla wczasowiczów. Marzy o studiach artystycznych w wielkim mieście. Niestety, zawód miłosny sprawia, że oblewa egzamin, ale przyrzeka sobie, że nie wróci w rodzinne strony, tylko spróbuje jakoś sobie poradzić w Warszawie. Znajoma rodziców, pani Marta, wynajmuje jej pokój, a przypadkowe spotkanie w salonie fryzjerskim pani Marty owocuje nieoczekiwaną ofertą pracy - Julka dostaje propozycję dołączenia do zespołu modelek prestiżowej warszawskiej agencji. W ten sposób młoda i niedoświadczona dziewczyna wkracza w wielki świat mody, który nie zawsze jest tak piękny i idealny jak na zdjęciach w kolorowych magazynach. Czy Julka będzie umiała pogodzić karierę modelki z rodzącym się uczuciem do trochę cynicznego fotografa Kacpra? Uwierz w ducha TVN, niedziela, godz Sam (Patrick Swayze) i Molly (Demi Moore) byli w sobie zakochani. Oczekiwali, że życie szykuje dla nich wspaniałą przyszłość. Tymczasem dotknęła ich tragedia - Sam zginął. Wkrótce po jego śmierci okazało się, że duch Sama nie opuścił ziemi. Pozostał przy Molly, aby ją ochronić i powiedzieć jej to, czego nie zdążył powiedzieć za życia. Sam, świetnie prosperujący makler giełdowy i jego dziewczyna, utalentowana artystka, planowali wspólną przyszłość. Pewnego wieczoru, gdy razem wracali z teatru, uzbrojony bandyta napadł na nich i zastrzelił Sama. Zaraz po śmierci Sam orientuje się, że jego duch pozostał na ziemi. On może obserwować wszystkie wydarzenia i poruszać się bez przeszkód, ale nie może nawiązać kontaktu z Molly. Porozumienie się z nią jest niezwykle ważne dla Sama, tym bardziej że udało się mu ustalić, kto go zabił, a w zasadzie, kto zlecił jego zabójstwo. Sam wpada na genialny pomysł, jak rozwiązać problem komunikowania się ze światem żywych. Wybiera sobie medium, które ma mu pomóc w nawiązaniu dialogu z Molly. Francuski numer TVP 1, niedziela, godz Akcja filmu rozpoczyna się od kradzieży starego, zdezelowanego Mercedesa. Właściciel samochodu, biznesmen Kurowski chce za wszelką cenę go odzyskać. Na poszukiwanie wysyła swoich zaufanych ludzi. Tymczasem merc trafia do komisu, by wkrótce stać się własnością młodej dziewczyny, Magdy. Magda chce pojechać do Paryża, jednak nie ma pieniędzy na kupno auta, dlatego daje głoszenie do gazety, że może zabrać ze sobą do Paryża kilka osób, oczywiście za stosowna opłatą. Zgłasza się do niej niezła mieszanka: czarnoskóry student Uniwersytetu Warszawskiego, Machu, 50-letni bezrobotny Stefan i jego syn Janek oraz Siergiej, Ormianin, były reprezentant Rosji w podnoszeniu ciężarów... CZWARTEK, 6.06 TVP 1 TVP 2 POLSAT 5.55 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.10 Polityka przy kawie 8.25 Billy - kot - Narodziny gwiazdy (10) 9.30 Nadzieja dla tygrysów - film dok My Wy Oni Plebania (1489) - telenowela Plebania (1490) - telenowela Wiadomości Agrobiznes Wielbłądy. Okręty pustyni - film dok Czy wiecie, że - magazyn Klan (2396) - telenowela Rezydencja (18) - telenowela Wiadomości, Pogoda Ja wam pokażę! (12) Złote łany (4) - cykl dok Teleexpress, Pogoda Dom nad rozlewiskiem (3) Prawdziwe życie - Komornicy (5) Wieczorynka Wiadomości, Sport Droga do Rio - Kronika Ojciec Mateusz (36) - Świadek Sprawa dla reportera Elżbieta Jaworowicz. Tak było, tak jest - magazyn Białe kołnierzyki (12) Gorący czwartek - film fabularny, TVN Polska, reż. Michał Rosa, wyk. Damian Lubas, Grzegorz Lempa, Daniel Nowak, Ewa Dałkowska, Lenka Pesak 0.35 Zmiana planów - komediodramat, Francja, reż. Daniele Thompson, wyk. Karin Viard, Danny Boon, Marina Fois, Emmanuelle Seigner 2.20 Notacje - Maria Drue. Emigracja się bawi - cykl dok Sprawa dla reportera 3.20 Prawdziwe życie - Komornicy (5) 3.55 Zagadkowa Jedynka 4.55 Zakończenie dnia 5.20 Rozmowy w toku - talk show 6.20 Mango - Telezakupy 7.25 Na Wspólnej obyczajowy 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Ukryta prawda - program obyczajowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Sąd rodzinny - program sądowy Rozmowy w toku - talk show Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na Wspólnej obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Kuchenne rewolucje - program kulinarno - rozrywkowy Alarm dla Paryża - film katastroficzny, Francja 2006, reż. Charlotte Brandstrom, wyk. Claire Borotra, Thierry Neuvic, Clara Le Corre, Philippe Morier - Genoud, Saida Jawad 0.30 Superwizjer - magazyn reporterów 1.05 Sekrety chirurgii - reality show 2.05 Uwaga! - program interwencyjny 2.20 Arkana magii 3.40 Rozmowy w toku - talk show TV POLONIA Barwy szczęścia (835) Wiadomości M jak miłość (982) Agnieszka Holland - film dok Myslovitz - koncert Złotopolscy (703) - telenowela Ojczyzna ponad granicami - reportaż Wszystko przed nami (95) - telenowela Polonia w Komie Teleexpress Codzienna 2 m. 3 (4) Sopot 2003 na bis - Skaldowie i Goście Barwy szczęścia (835) Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Trzeci Oficer (12) Polonia w Komie Polonia Bezmiar sprawiedliwości (4) Tu Stalinogród - film dok Wszystko przed nami (95) - telenowela 1.15 Żegnaj, Rockefeller (12) EUROSPORT 8.30 Sporty Motorowe. The Grid 8.45 Wyścigi samochodowe. World Series by Renault, Spa - Francorchamps, Belgia 9.15 FIA WTCC. WTCC od środka 9.45 Jeździectwo. FEI Nations Cup, St Gallen Tenis. Gem, set i Mats Tenis. Pojedynek dnia Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały kobiet Tenis. Gem, set i Mats Sporty walki. Total KO Sporty walki. Fight Club Magazyn Tenis. Pojedynek dnia Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały kobiet 1.00 Tenis. Gem, set i Mats 5.20 SuperSprytek i Sprytusie (17) - Śpiewotreloza 5.55 Zmiennicy (4) - Typowa logika damsko - męska 7.05 M jak miłość (221) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (895) Na dobre i na złe (63) Kryptonim JP II - film dok Makłowicz w podróży - Ekwador. Pod wulkanem - magazyn kulinarny Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Recykling Czas honoru (4) - Przysięga Rodzinka.pl (69-70) Panorama M jak miłość (936) Kabaretowy Klub Dwójki Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu (6-7) - teleturniej XII Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo Tropiciele talentów Zabójcze umysły (24-25) Meduzy - film obyczajowy, Izrael, Francja, reż. Shira Geffen, Etgar Keret, wyk. Sarah Adler, Tsipor Aizen, Bruria Albek, Ilanit Ben - Yaakov 0.45 Świat bez tajemnic - Wiera Gran - film dokumentalny 2.00 Meduzy - film obyczajowy, Izrael, Francja, reż. Shira Geffen, Etgar Keret, wyk. Sarah Adler, Tsipor Aizen, Bruria Albek, Ilanit Ben - Yaakov 3.20 Art Noc 4.10 Zakończenie dnia TVN We Dwoje - program rozrywkowy 6.40 Męski Typ. Janusz Lewandowski 7.10 Sąd rodzinny - program sądowy 8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.10 Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Dr House V obyczajowy Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy i pół komediowy Dr House V obyczajowy Coś nowego - komedia, USA 2006, reż. Sanaa Hamri, wyk. Sanaa Lathan, Simon Baker, Mike Epps, Donald Faison, Blair Underwood, Alfre Woodard Prawo Agaty obyczajowy Zatańcz z nim - film obyczajowy, Francja 2007, reż. Valérie Guignabodet, wyk. Mathilde Seigner, Sami Frey, Jean - François Pignon, Anny Duperey, Jean Dell 1.40 Arkana magii 3.50 Ulice San Francisco kryminalny 4.45 Koniec programu TVP INFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Raport z Polski Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Serwis Info Pogoda Raport z Polski STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Pogoda Sportowy Wieczór Stacja Tworki 0.25 Infoexpress 0.40 Minęła 20ta 1.25 Raport z Polski 2.28 Pogoda TV 4 TV PULS TELE 5 POLSAT Muzyczny top - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Tropiąc potwory dokumentalny Tropiąc potwory dokumentalny Strażnicy Alaski przygodowy Sekta Prehistoryczne bestie dokumentalny Mroczne niebo Komandosi kryminalny Benny Hill - program rozrywkowy Podglądanie na ekranie. To były wakacje Podglądanie na ekranie. To były wakacje Świat bez cenzury. Miasto ludzi Świat bez cenzury. Miasto ludzi Na tropie zbrodni dokumentalny Agencja modelek - film erotyczny 1.20 Nocny patrol program rozrywkowy imieniny Pauliny, Laury 6.00 Nowy dzień z Polsat News 9.00 Świat według Bundych 9.30 Świat według Kiepskich Trudne sprawy Dlaczego ja? Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy Wydarzenia, Pogoda Interwencja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Pokojówka na Manhattanie - komedia romantyczna, USA, 2002, reż. Wayne Wang, wyk. Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Nastasha Richardson, Stanley Tucci, Tyler Posey Zmagająca się z codziennymi trudnościami Marisa Ventura (Lopez) pracuje jako pokojówka w luksusowym hotelu na Manhattanie - Beresford Hotel. Pewnego dnia, w wyniku zbiegu okoliczności, poznaje przystojnego i bogatego Christophera Marshalla (Fiennes), który pochodzi z szanowanej i znanej rodziny związanej ze światem polityki. Christopher bierze Marisę za hotelowego gościa i zakochuje się w niej. Ich uczucie zostanie jednak wystawione na próbę, kiedy Christopher odkryje, kim Marisa jest w rzeczywistości Już nadchodzi - komedia romantyczna, USA, 1999, reż. Colette Burson, wyk. Bonnie Root, Ellen Pompeo, Gaby Hoffmann, Tricia Vessey, James Roday, Mia Farrow 0.15 Bye Bye, Love - komedia, USA, 1995, reż. Sam Weisman, wyk. Janeane Garofalo, Lindsay Crouse, Matthew Modine, Paul Reiser, Randy Quaid, Rob Reiner 2.35 Zagadkowa noc 5.00 Wstawaj! Gramy! 5.10 Dekoratornia 5.30 Triumf miłości music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Otchłań namiętności Rodzice na skraju załamania nerwowego I like it Skład osobliwości Dziewczyny z fortuną Dekoratornia Gliniarz i prokurator Wzór Otchłań namiętności Komisarz Rex Świntuch - komedia, Kanada/ USA, 1981, reż. Bob Clark, wyk. Dan Monahan, Kim Cattrall, Mark Herrier, Wyatt Knight, Cyril O`Reilly, Roger Wilson Repli - Kate - komedia, USA, 2002, reż. Frank Longo, wyk. Ali Landry, James Roday 0.05 Wzór 1.05 Galileo music 3.05 I like it 3.50 Zakończenie programu 6.30 Menu na miarę 7.00 Tom i Jerry 7.30 Timon i Pumba 7.55 Xena: wojownicza księżniczka Posterunek Błękitny patrol Nash Bridges Gniew natury dok Niebezpieczne spotkania Sekundy grozy dok Robin Hood Posterunek Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? Xena: wojownicza księżniczka Pingwiny z Madagaskaru Plan gry - film familijny, USA 2007 reż. Andy Fickman wyk. Dwayne Johnson, Kyra Sedgwick, Madison Pettis, Morris Chestnut, Roselyn Sánchez San Antonio - komedia 0.25 Nawiedzona narzeczona - komedia 5.55 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie czyli PO MOIM TRU- PIE!!! Graczykowie Rodzina zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina Zastępcza Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Interwencja Trudne sprawy Rodzina Zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy

7 PIĄTEK, 7.06 TVP Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.10 Polityka przy kawie 8.25 Domisie (275) 9.30 Wielbłądy. Okręty pustyni - film dok Nie ma jak Polska - Mazowsze Plebania (1491) - telenowela Plebania (1492) - telenowela Wiadomości, Agrobiznes To się opłaca - magazyn Najmłodsi w ZOO, cz. 16 dok Czy wiecie, że - magazyn Klan (2397) - telenowela Rezydencja (19) - telenowela Wiadomości Pogoda Bonanza (69) - Honor Koczisa Złote łany (5) - cykl dok Teleexpress, Pogoda Ale mądrale! - talk - show Przystań (1) - Anka Wieczorynka Droga do Rio - Kronika Wiadomości, Sport, Pogoda Piłka nożna - el. MŚ Mołdawia - Polska Piąty Stadion LIVE (29) Zmiana planów - komediodramat, Francja, reż. Daniele Thompson, wyk. Karin Viard, Danny Boon, Marina Fois, Emmanuelle Seigner 0.15 Tajemnica twierdzy szyfrów (13) 1.10 Spartan - film akcji, USA, Niemcy, reż. David Mamet, wyk. Val Kilmer, William H. Macy, Clark Gregg 3.05 Bonanza (69) - Honor Koczisa 3.55 Złote łany (5) - cykl dok Weekendowy magazyn filmowy 4.40 Zagadkowa Jedynka 5.40 Zakończenie dnia TVN 7.25 Na Wspólnej obyczajowy 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Ukryta prawda - program obyczajowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Sąd rodzinny - program sądowy Rozmowy w toku - talk show Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Harry Potter i kamień filozoficzny - film przygodowy, Wielka Brytania, USA 2001, reż. Chris Columbus, wyk. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Maggie Smith Superman. Powrót - film przygodowy, USA, Australia 2006, reż. Bryan Singer, wyk. Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey, James Marsden, Parker Posey, Frank Langella, Sam Huntington, Eva Marie Saint 2.25 Kuba Wojewódzki - talk show 3.25 Uwaga! - program interwencyjny TV POLONIA Barwy szczęścia (836) Wiadomości M jak miłość (983) Tu Stalinogród - film dok Odrobina mężczyzny na co dzień - program rozrywkowy Tajemnice Watykanu (14) dok Złotopolscy (704) - telenowela Sztuka życia (45) Andrzej Krzywy Wszystko przed nami (96) - telenowela Polonia w Komie Teleexpress Codzienna 2 m. 3 (5) Budka Suflera - Największe przeboje Barwy szczęścia (836) Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Siedlisko (1) OPOLE! Kocham Cię! Polonia w Komie Polonia Big Bang - komedia 0.20 OPOLE! Kocham Cię! EUROSPORT 8.30 Snooker. European Tour, Bułgaria 9.30 Snooker. European Tour, Bułgaria Snooker. European Tour, Bułgaria Snooker. European Tour, Bułgaria Tenis. Gem, set i Mats Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn Tenis. Gem, set i Mats Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Snooker. European Tour, Bułgaria Piłka nożna. World Tour 0.00 Tenis. Pojedynek dnia TVP M jak miłość (222) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (896) Na dobre i na złe (64) Msza Św. w Lublinie - retransmisja Wojciech Cejrowski - boso przez świat Czas honoru (5) Rodzinka.pl (71-72) Panorama M jak miłość (937) Kabaretowy Klub Dwójki Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Rodzinka.pl ( ) Rodzinka.pl (68) Dzięki Bogu już weekend - program rozrywkowy Piąty Stadion (71) - Mołdawia - Polska Kryminalne zagadki Las Vegas - s. X (1) sensacyjny, USA, Kanada 0.00 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. X (2) 0.55 Zabić Sekala - dramat obyczajowy, Polska, Czechy, Francja, Słowacja, reż. Vladimir Michalek, wyk. Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko, Agnieszka Sitek, Jiri Bartoska, Vlasta Chramostova, Josef Somr, Ludovit Cittel 2.55 Pitbull (15) 3.40 Psy - film sensacyjny, Polska, reż. Władysław Pasikowski, wyk. Bogusław Linda, Marek Kondrat, Cezary Pazura, Agnieszka Jaskółka, Janusz Gajos, Zbigniew Zapasiewicz, Olaf Lubaszenko, Jerzy Bończak, Tadeusz Huk 5.25 Zakończenie dnia TVN We Dwoje - program rozrywkowy 6.40 Męski Typ. Rafał Sonik - talk show 7.10 Sąd rodzinny - program sądowy 8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.10 Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Dr House V obyczajowy Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy i pół komediowy Dr House V obyczajowy Napoleon wybuchowiec - komedia, USA 2004, reż. Jared Hess, wyk. Jon Heder, Jon Gries, Aaron Ruell, Efren Ramirez, Diedrich Bader, Tina Majorino Ucieczka z Alcatraz - film sensacyjny, USA 1979, reż. Don Siegel, wyk. Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts Blossom, Jack Thibeau, Fred Ward 0.15 Widmowa podróż - film horror, USA 2008, reż. James Oxford, wyk. Antonio Sabato Jr, Deanna Russo, Nicholas Irons, Cary - Hiroyuki Tagawa 2.05 Arkana magii TVP INFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Raport z Polski Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Serwis Info Pogoda Raport z Polski STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Pogoda Sportowy Wieczór Opowieści o torebkach - film dok Infoexpress 0.50 Minęła 20ta 1.35 Raport z Polski 2.38 Pogoda 2.43 Sportowy Wieczór 3.00 Było, nie minęło TELE Muzyczny top - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Hit na bis. Rycerz z Westender - dramat kostiumowy, USA 2003, reż. Brock Morse, wyk. Blake Stadel, Kari Gjone, Rob Simonsen Strażnicy Alaski przygodowy Sekta Prehistoryczne bestie dokumentalny Mroczne niebo Komandosi Benny Hill - program rozrywkowy Wieczór z gwiazdami. Naomi Campbell - W niewoli miłości - thriller Wieczór z gwiazdami. Michael Madsen - Ostatnia ofiara - thriller Extra Mocnych - program rozrywkowy 0.30 Niegrzeczne dziewczęta - film erotyczny 2.00 Nocny patrol - program rozrywkowy P R O G R A M T E L E W I Z Y J N Y imieniny Roberta, Wiesława POLSAT TV Nowy dzień z Polsat News 9.00 Świat według Bundych 9.30 Świat według Kiepskich Trudne sprawy Dlaczego ja? Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy Wydarzenia, Pogoda Interwencja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Sopot TOPtrendy Festiwal najważniejsze muzyczne wydarzenie roku! Sopot TOPtrendy Festiwal po 4 latach wraca do sopockiej Opery Leśnej. Najlepiej sprzedający się artyści roku 2012, czołówka młodych i niezwykle obiecujących wykonawców wyłonionych w konkursie trendy 2013, a także najlepsze kabarety w Polsce bez cenzury, i cieszące się dużym uznaniem widzów koncerty towarzyszące - tak w skrócie zapowiada się nadchodząca, jedenasta już, edycja Sopot TOPtrendy Festiwal, która odbędzie się w tym roku w dniach czerwca czerwca, w pierwszym dniu Festiwalu, na scenie Opery Leśnej prawdziwa muzyczna uczta - widzowie oraz kilkutysięczna publiczność w Sopocie obejrzą aż 3 wyjątkowe koncerty Sopot TOPtrendy Festiwal Jubileusz 25 - lecia zespołu Big Cyc Sopot TOPtrendy Festiwal Koncert TOP 0.00 Sopot TOPtrendy Festiwal Jubileusz zespołu Hey 1.00 Kraina Tygrysów - dramat wojenny, USA, Niemcy, 2000, reż. Joel Schumacher, wyk. Colin Farrell, Clifton Collins jr, Shea Whigham, Tom Guiry, Matthew Davis 3.15 Tajemnice losu 5.10 I like it 5.30 Triumf miłości music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Otchłań namiętności Rodzice na skraju załamania nerwowego I like it Dekoratornia Telesprzedaż Dziewczyny z fortuną Dekoratornia Gliniarz i prokurator Wzór Otchłań namiętności Komisarz Rex Złowieszczy szczyt - film katastroficzny, USA, 2003, reż. Gale Bradley, wyk. Lynda Carter, Parker Stevenson Spadkobiercy Film erotyczny 0.55 Wzór music 3.00 I like it 3.50 Zakończenie programu TV PULS 6.30 No problem! Tom i Jerry 7.30 Timon i Pumba 8.00 Xena: wojownicza księżniczka Posterunek Błękitny patrol Nash Bridges Taki jest świat, Polska Pogromczynie duchów dok Pogromczynie duchów dok Kręcimy z gwiazdami Robin Hood Posterunek Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? Xena: wojownicza księżniczka Pingwiny z Madagaskaru Morderczy występ - film akcji, USA 2009 reż. Dolph Lundgren wyk. Dolph Lundgren, Hristo Shopov, Melissa Molinaro, Shelly Varod, Zahary Baharov Yeti: zabójcza stopa - horror, USA POLSAT Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie czyli PO MOIM TRU- PIE!!! Graczykowie Rodzina zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina Zastępcza Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Interwencja Trudne sprawy Rodzina Zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy SOBOTA, 8.06 TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN 6.15 W labiryncie (101) - Nagroda 6.45 W labiryncie (102) - Ojciec i syn 7.15 Las bliżej nas - magazyn 7.30 Rok w ogrodzie 8.00 Naszaarmia.pl - magazyn 8.25 Dora poznaje świat (58) 9.00 Kung Fu Panda Legenda o niezwykłości - Trofeum (16) 9.30 SpongeBob Kanciastoporty (41) Jak to działa - magazyn pierwszych dni - program poradnikowy Weekendowy magazyn filmowy Bananowy doktor (1) Polskie drogi (9) - Do broni Wakat Najmłodsi w ZOO, cz. 16 dok Okrasa łamie przepisy - Smaki Czesława Miłosza - magazyn kulinarny Tajemniczy świat flamingów - film fabularny, USA, Wielka Brytania Wiatr w żagle (3) Teleexpress, Pogoda Ojciec Mateusz (38) - Sprawa świętego Mikołaja Jaka to melodia? - teleturniej Wieczorynka Wiadomości, Sport Droga do Rio - Kronika Miłość na wybiegu - komedia, Polska, reż. Krzysztof Lang, wyk. Karolina Gorczyca, Marcin Dorociński, Urszula Grabowska, Izabela Kuna, Tomasz Karolak, Sonia Bohosiewicz, Barbara Brylska, Marta Dąbrowska, Anna Guzik, Zbigniew Lesień Spartan - film akcji, USA, Niemcy, reż. David Mamet, wyk. Val Kilmer, William H. Macy, Clark Gregg 0.10 Ostatni zachód słońca - western, USA, reż. Robert Aldrich, wyk. Rock Hudson, Kirk Douglas, Dorothy Malone 2.10 Polska śmierć - film fabularny, Polska, reż. Waldemar Krzystek, wyk. Cezary Pazura, Agnieszka Pilaszewska, Jan Machulski, Henryk Bista, Andrzej Grabowski 7.55 Maja w ogrodzie 8.25 Akademia ogrodnika 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn Na Wspólnej Omnibus X Factor - program rozrywkowy Top Model. Zostań modelką Perfekcyjna pani domu Bitwa o dom Kuchenne rewolucje Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Seks w wielkim mieście - komedia, USA 2008, reż. Michael Patrick King, wyk. Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, Candice Bergen, Jennifer Hudson American Pie. Wesele - komedia, Niemcy, USA 2003, reż. Jesse Dylan, wyk. Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan, Eddie Kaye Thomas, Thomas Ian Nicholas, January Jones 1.00 Rekin w Wenecji - horror, USA 2008, reż. Danny Lerner, wyk. Stephen Baldwin, Vanessa Johansson, Hilda van der Meulen, Giacomo Gonnella 2.50 Uwaga! - program interwencyjny TV POLONIA Pamiętaj o mnie Ojciec Mateusz (62) Makłowicz w podróży - Chorwacja Siedlisko (1) Polska poza Polską - cykl dok Kulturalni PL Słownik Teleexpress Rodzinka.pl (1) Rodzinka.pl (2) - Opiekunki Ale mądrale! - /2/ - talk - show Polonia w Komie Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Kariera Nikodema Dyzmy (4) Pamiętaj o mnie Polonia Dom (21) - Naiwne pytania 0.15 Słownik 0.50 Rodzinka.pl (1) 1.15 Rodzinka.pl (2) 1.45 Dobranocka za oceanem 2.00 Wiadomości 2.20 Sport 2.35 Kariera Nikodema Dyzmy (4) EUROSPORT 8.30 Tenis. Gem, set i Mats 9.00 Snooker. European Tour, Bułgaria Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał kobiet Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał kobiet Tenis. Gem, set i Mats Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał gry deblowej mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał gry deblowej mężczyzn Żużel. Eurosport Speedway Best Pairs, Toruń, Polska Jeździectwo. Magazyn wyścigów konnych Jeździectwo. Longines Global Champions Tour, Londyn Snooker. European Tour, Bułgaria 0.30 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Tenis. Pojedynek dnia 1.45 Tenis. Gem, set i Mats 6.50 Wojna domowa (1) komediowy 7.30 Festiwal Piosenki Zaczarowanej 8.00 Pytanie na śniadanie Na kłopoty Bednarski (1) - Kurier z Ankary Wielkie ucieczki zwierzaków (4) The Voice of Poland. - Przesłuchania w ciemno. Mazowsze The Voice of Poland. - Przesłuchania w ciemno. Wielkopolska Familiada Rodzinka.pl (103) - Czas na zmiany Rodzinka.pl (104) - Królowie stoku Słowo na niedzielę Stawka większa niż życie (4) - Cafe Rose Kabaretowa Scena Dwójki - Jak się zakochać - widowisko Panorama, Sport, Pogoda Kulisy - Postaw na milion Postaw na milion - teleturniej Kabaretowa Noc Listopadowa Gdynia widowisko Psy - film sensacyjny, Polska, reż. Władysław Pasikowski, wyk. Bogusław Linda, Marek Kondrat, Cezary Pazura, Agnieszka Jaskółka, Janusz Gajos, Zbigniew Zapasiewicz, Olaf Lubaszenko, Jerzy Bończak, Tadeusz Huk 0.05 Święto Wiosny - widowisko baletowe, reż. Konrad Smuga 0.55 Bandyta - dramat, Polska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, reż. Maciej Dejczer, wyk. Til Schweiger, Polly Walker, John Hurt, Pete Postlethwaite, Ida Jabłońska, Bartek Pieniążek, Wojciech Brzeziński, Witold Wieliński, Jolanta Lothe 2.35 Gracze - film fabularny, Polska, reż. Ryszard Bugajski, wyk. Małgorzata Pieczyńska, Janusz Józefowicz, Marek Probosz, Antoni Ostrouch, Krzysztof Zaleski, Marian Opania, Bronisław Wrocławski, Mirosław Zbrojewicz TVN Misja Martyna Extra 7.10 Mango - Telezakupy 9.15 Rodzinka jak inne komediowy 9.45 Tajemnice Smallville Przyjaciele komediowy Kosmita z przedmieścia - komedia Czterej pancerni i pies wojenny Chuck komediowy Dr House V obyczajowy Prawo Agaty obyczajowy List w butelce - film obyczajowy, USA 1999, reż. Luis Mandoki, wyk. Kevin Costner, Robin Wright Penn, Paul Newman, John Savage, Illeanna Douglas, Robbie Coltrane Wiecznie młody - film obyczajowy, USA 1992, reż. Steve Miner, wyk. Mel Gibson, Jamie Lee Curtis, Elijah Wood, Isabel Glasser, George Wendt, Joe Morton 0.15 Mission. Impossible II - film sensacyjny, USA, Niemcy 2000, reż. John Woo, wyk. Tom Cruise, Dougray Scott, Thandie Newton, Ving Rhames, Richard Roxburg, Anthony Hopkins 2.45 Arkana magii TVP INFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Było, nie minęło Serwis Info weekend Pogoda Serwis sportowy Szerokie tory - Szerokie tory. Nocna Moskwa - reportaż Serwis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Prawdę mówiąc - Wanda Półtawska (9) - magazyn Serwis Info weekend Pogoda Świat i gospodarka Serwis Info Pogoda STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Serwis Info weekend Pogoda Sportowy Wieczór Globalne sushi - widmo pustych oceanów - film dok Dogonić świat - magazyn 0.51 Szerokie tory 1.20 Serwis Info Pogoda TV 4 TV PULS TELE 5 POLSAT Muzyczny top - program rozrywkowy 8.20 Telezakupy 9.20 Muzyczny top - program rozrywkowy 9.50 Rzadki okaz - komedia Benny Hill - program rozrywkowy Byle do mety - program rozrywkowy Wypadek Tunel śmierci - dramat, Niemcy 2004, reż. Dominique Othenin - Girard, wyk. Aglaia Szyszkowitz, Flavio Insinna, Gotz Otto, August Zirner Ricky Bobby - Demon prędkości - komedia, USA 2006, reż. Adam McKay, wyk. Will Ferrell, Amy Adams, Sacha Baron Cohen, Gary Cole Benny Hill - program rozrywkowy Przerwa w podróży - thriller Bestia z głębin - thriller Z pamiętnika cheerleaderki - film erotyczny 1.35 Nocny patrol 7 imieniny Maksyma, Medarda 6.00 Smocze wzgórze II Magiczna Kostka - film anim Co nowego u Scooby ego? 8.20 Scooby Doo. Gdzie jesteś? 8.45 Kopciuszek. Spełnione marzenia - film anim Ewa gotuje Scooby - Doo! Abracadabra - Doo - film anim Przygody Merlina Mój wstrętny, tłusty narzeczony Nieprawdopodobne, a jednak Pamiętniki z wakacji Dlaczego ja? Magia bez tajemnic Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Sopot TOPtrendy Festiwal Koncert Największe Przeboje Roku Sopot TOPtrendy Festiwal Koncert trendy 0.35 Batman (Fox) - film fantasy, USA, 1966, reż. Leslie H. Martinson, wyk. Adam West, Frank Gorshin, Burt Ward, Lee Meriwether, Cesar Romero, Burgess Meredith Bogaty przedsiębiorca Bruce Wayne i jego podopieczny Dick Grayson sprawiają wrażenie normalnych, ale tak naprawde mają wiele do ukrycia, gdyż jako Batman i Robin walczą ze złem wszelkiej maści. Tym razem jednak człowiek Pingwin ukradł dehylator, urządzenie pozwalające zamieniać ludzi w proch i ma zamiar przejąć władzę nad światem. Co gorsza, pomagają mu w tym Joker, Kobieta - kot i Zagadka. Film jest kontynuacją kinową serial 2.45 Zagadkowa noc 3.15 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! 5.00 I like it 5.45 Selekcja Selekcja mała Czarna 7.50 Selekcja Selekcja Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 9.55 Łowca krokodyli: dzienniki Galileo mała Czarna Spadkobiercy Spadkobiercy Lenny - cudowny pies - komedia familijna, USA, 2004, reż. Oren Goldman, wyk. Craig Ferguson, Andrew Shaifer, Evan Adams, Michael Winslow, Sammy Kahn, Stephanie Sherrin Lochy i smoki: Klątwa Smoka - film fantasy, Niemcy, Litwa, Wielka Brytania, USA, 2005, reż. Gerry Lively, wyk. Bruce Payne, Clemency Burton - Hill, Ellie Chidzey, Mark Dymond, Tim Stern Galileo STOP Drogówka Planeta małp - film przygodowy, USA, 2001, reż. Tim Burton, wyk. Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter, Michael Clarke Duncan, Paul Giamatti Lake Placid 2 - horror, USA, 2007, reż. David Flores, wyk. Cloris Leachman, Holt Joe, John Schneider, Sarah Lafleur, Sam McMurray, Michael Chad 1.20 Chłopaki z taśmy 2.20 I like it music 4.05 Zakończenie programu 6.00 Dyżur 6.30 W blasku fleszy 7.05 Taki jest świat, Polska Steve Irwin - łowca krokodyli 8.55 Niewiarygodne sceny z życia zwierząt Stefan Malutki - film familijny Tristan i Izolda - film anim Przygody młodego Indiany Jonesa Zaklęty książę - komedia Stawka większa niż życie Pingwiny z Madagaskaru Resident Evil. Apokalipsa - horror, Francja, Niemcy, USA, Wielka Brytania 2004 reż. Alexander Witt wyk. Milla Jovovich, Mike Epps, Oded Fehr, Sienna Guillory, Thomas Kretschmann Potęga strachu - film akcji 0.25 Urwanie głowy - komedia, USA 1997 reż. Jim Wilson wyk. Billy Zane, Cameron Diaz, Craig Sheffer, Harvey Keitel 5.55 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Tajemnice Kniei Dlaczego ja? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Tajemnice Kniei Ewa gotuje Wydarzenia Interwencja Pamiętniki z wakacji Kabareton na TOPie Jak żyć - Kabaret Skeczów Męczących, Limo, Kabaret Pod Wyrwigroszem, Kabaret Młodych Panów, Łowcy. B Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.25 Oblicza Ameryki 1.00 Ekipa na swoim

8 8 P O R A D Y F A K T Ó W CZWARTEK r. WIDZĘ-REAGUJĘ 2013 Miasto Piotrków Trybunalski przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz piotrkowskiej Straży Miejskiej organizuje kolejną edycję projektu Widzę-Reaguję. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu Bezpieczne Miasto Akcja będzie prowadzona na trzech obszarach. Pierwszy obejmuje spotkania w szkołach, podczas których funkcjonariusze przeprowadzą pogadanki - prelekcje. Będą informować o potencjalnych zagrożeniach, możliwości pozyskiwania pomocy od piotrkowskich policjantów oraz o sposobie reagowania na zjawiska patologiczne w naszym otoczeniu. Drugi stanowi platforma internetowa, gdzie pod adresem można anonimowo podać informację o popełnieniu przestępstwa albo wykroczeniach. Podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonariusze policji zapewnią anonimowość zgłoszeń, a jednocześnie każda zgłoszona sprawa zostanie wnikliwie sprawdzona (zgłoszenia mogą dotyczyć m.in. przemocy w rodzinie, w grupie rówieśniczej, rozbojów, wymuszeń, kwestii posiadania i rozprowadzania narkotyków itd.). Ostatni z obszarów działania dotyczyć będzie zagospodarowania młodzieży wolnego czasu. Projekt Widzę-Reaguję 2013 uwzględnia wiele ciekawych imprez m.in.: konkurs fotograficzny polegający na wykonaniu dokumentacji zdjęciowej projektu Widzę Reaguję 2013, konkurs na najaktywniejszą szkołę, turniej siatkarski Fair Play, konkurs na najlepiej kibicującą dopingującą drużynę (pomysł na bezpieczny i kulturalny doping w ramach idei bezpieczny kibic, bezpieczny stadion, bezpieczne boisko, bezpieczna hala sportowa) czy turniej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizacja projektu Widzę Reaguję 2013 rozpoczyna się już w maju, a zakończy w grudniu 2013 r. Celem przedsięwzięcia jest niwelowanie zjawiska obojętności wobec zaistniałych patologii występujących wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie zaangażowania w sprawy związane z walką z patologiami, budowanie zaufania do służb mundurowych, pobudzanie świadomości dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców do aktywnego reagowania na zjawiska patologiczne. Zrób to przed latem dla urody! Nadchodzi lato, dlatego też warto się odpowiednio przygotować do niego. Sprawdź pięć zabiegów, które warto wykonać nim nadejdą wakacje i wskoczymy w skąpe stroje! 1. Zabieg przywracający blask skórze: Twoja skóra jest po zimie ziemista i nie ma blasku? Wypróbuj niezwykle przyjemny i skuteczny zabieg np. SkinCeuticals, który poprawia koloryt i przywraca blask. Dzięki zastosowaniu masażu ugniatającego, mikrokrążenie skóry ulega poprawie, a w konsekwencji skóra jest pełna blasku. Wykorzystywane produkty, maska bogata w witaminę C oraz serum Phyto+ dodatkowo poprawiają kondycję skóry. Zabieg jest przyjemniejszy, gdy uzupełniony jest 3 rodzajami masażu: twarzy i karku oraz peelingiem na dłonie. 2. Zabieg modelujący sylwetkę: Idealny zabieg dla osób, które chcą połączyć przyjemne z pożytecznym! Najlepsze są zabiegi intensywnie modelujące sylwetkę o działaniu ujędrniająco - wyszczuplającym oparte na masażu izometrycznym (na napiętych mięśniach). Masażystka nakłada na poszczególne partie ciała kosmetyki o działaniu ujędrniającym i wyszczuplającym. Może również nanieść czysty ekstrakt z alg. Masaż wykonuje się na rozluźnionych i napiętych mięśniach, co stymuluje lipolizę, wspomaga regenerację włókien kolagenowych i elastynowych oraz napięcie skóry. Na zakończenie nakładane są 2 maski: wyszczuplająca oraz ujędrniająca. 3. Opalanie natryskowe lub w solarium: Chciałabyś założyć krótką spódnicę i odsłonić nogi, ale nie podoba ci się blada skóra? Wypróbuj opalanie natryskowe lub w solarium, dzięki któremu w ekspresowym tempie uzyskasz ładną oraz zdrową opaleniznę. 4. Depilacja: Depilacja to obowiązkowy zabieg każdej zadbanej kobiety! 5. Pedicure: Marzysz o pięknych, zadbanych stopach? Zrelaksuj się w wygodnym, masującym fotelu i oddaj swoje stopy profesjonalistce. Organizatorzy akcji planują objąć nią wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Akcja ma na celu m.in. promowanie bezpieczeństwa w szkole, poza terenem placówki szkolnej, podczas imprez masowych oraz upowszechnianie bezpiecznego kibicowania, a także popularyzowanie zasady fair play i zasad udzielania pierwszej pomocy. Bar restauracja IWONA WOLA BYKOWSKA 3 A, gm. Grabica tel Obiady domowe, catering, grill, wesela, komunie, chrzciny i inne. HUZAR Pokoje gościnne, konferencje, szkolenia

9 F A K T Y P I O T R K O W S K I E Miasteczko namiotowe pod Starostwem W miniony poniedziałek pod Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim wyrosło miasteczko namiotowe. Przez trzy dni zamieszkali w nich mieszkańcy Sulejowa oraz powiatu, którzy protestowali w ten sposób przeciwko wydanej przez Starostę decyzji zezwalającej na uruchomienie punktu zbierania odpadów niebezpiecznych w Wapiennikach. Protestujących odwiedzili posłowie ziemi piotrkowskiej m.in. Antoni Macierewicz, Artur Ostrowski, Tadeusz Woźniak, Robert Telus, Elżbieta Radziszewska oraz Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła. Do protestujących przez wszystkie trzy dni nie wyszedł za to Starostwa Piotrkowski Stanisław Cubała, który kilka dni wcześniej w piotrkowskim MOK-u zorganizował spotkanie z mieszkańcami Sulejowa podczas, którego starał się wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Mimo ulewnego deszczu protestujący nie opuszczali miasteczka namiotowego przez kolejne trzy dni. Protest zakończył się w środę, ale jak podkreślili mieszkańcy Sulejowa to nie koniec działań i inicjatyw mających na celu przeciwstawnie się budowie w Sulejowie punktu odpadów niebezpiecznych. Oprac.red. Złóż deklarację śmieciową Już za miesiąc w całej Polsce wchodzą nowe przepisy, które wprowadzają znaczące zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Od tego czasu obowiązek gospodarowania śmieciami będzie spoczywał na barkach gmin. Mimo, że do wejścia w życie tych przepisów jest już bardzo niewiele czasu to wątpliwości, które pojawiają się w związku z nową ustawą jest co niemiara. W tej chwili najważniejszą sprawą jest wypełnienie i złożenie deklaracji śmieciowej. Deklaracje można składać do soboty 15 czerwca. Jak zapewnia Włodzimierz Pawlak, Doradca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania odpadów komunalnych deklaracja jest przejrzysta i jasna, w związku z tym nikt nie powinien mieć żadnych problemów z jej wypełnieniem. W przypadku domów jednorodzinnych imienne deklaracje będą dostarczane są przez pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. - Chcemy dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Jednak w przypadku nieotrzymania deklaracji, nie zwalnia nas to z obowiązku wypełnienia i złożenia jej w Urzędzie Miasta - zaznacza doradca prezydenta. Wypełnioną deklarację mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą złożyć w jednym z trzech miejsc: - Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Kasztanowa 31 (dojazd od ulicy Dworskiej, przy dawnym POM-ie - prak "Belzacki"), od poniedziałku do piątku w godz , we wtorki do Urzędzie Miasta, pasaż Karola Rudowskiego 10, w godz Urzędzie Miasta, ul. Szkolna 28, w godz Istnieje także możliwość wysłania deklaracji pocztą, ale tylko listem poleconym lub w wersji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. W przypadku piotrkowian mieszkających w blokach lub kamienicach to spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą odpowiedzialne za dostarczenie deklaracji do mieszkańców. Wypełnione deklaracje należy zwracać do spółdzielni lub wspólnoty. - Te będą sporządzały zbiorcze zestawienie dla konkretnej nieruchomości i dostarczały je do Urzędu Miasta lub Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - informuje Włodzimierz Pawlak. Oprac.red. Dziesięć lat od koronacji Matki Bożej Piotrkowskiej www. faktypiotrkowskie.pl Dziesięć lat minęło od koronacji Matki Bożej Piotrkowskiej. Dostojny jubileusz obchodzono w sobotę podczas uroczystej mszy odpustowej, którą sprawowano w przed kościołem oo. Bernardynów. Eucharystii przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski. - Nie wolno nam stać z boku i milczeć. Każdy chrześcijanin powinien potrafić bronić wartości, które ofiarował nam Chrystus. Musimy pamiętać o tym co najważniejsze, o tym co ofiarował nam Bóg i nie wstydzić się do tego przyznawać mówił podczas odpustowej homilii biskup Pękalski. - Dzięki wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze uroczystości. Dziesięć lat temu ówczesny Metropolita Łódzki ks. abp. Władysław Ziółek nałożył korony na obraz Matki Bożej Piotrkowskiej. Od tego czasu jej kult cały czas się rozszerza i jestem przekonany, że nadal tak będzie podkreślał o. Dawid Postawa, Gwardian klasztoru oo. Bernardynów. Dla ojca Dawida był to szczególny dzień, także ze względu na to, że podczas uroczystości został uhonorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego, który w imieniu Rady Miasta złożył Przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński. Red.

10 10 P R O G R A M T E L E W I Z Y J N Y CZWARTEK r. NIEDZIELA, 9.06 TVP W labiryncie ( ) 6.40 Pełnosprawni - magazyn dla niepełnosprawnych 7.45 Tydzień 8.15 Program Rozrywkowo Turystyczny 8.45 Ziarno - magazyn 9.40 Biegajmy razem - magazyn Transmisja Mszy Świętej Między ziemią a niebem Anioł Pański Między ziemią a niebem Blondynka (1) - Zatrzasnąć za sobą drzwi Jeździectwo - CSI - GP - Mem. F. Frankiewicza - Poznań - relacja Ostatni zachód słońca - western, USA, reż. Robert Aldrich, wyk. Rock Hudson, Kirk Douglas, Dorothy Malone, Joseph Cotton Skandia Maraton - kronika - Lang Team Dąbrowa Górnicza Teleexpress, Pogoda Ranczo (53) - Msza obywatelska Jaka to melodia? - teleturniej Wieczorynka Wiadomości, Sport Droga do Rio - Kronika Już za tydzień OPOLE Piłka nożna - Mecz towarzyski. Brazylia - Francja Piłka nożna - Mecz towarzyski. Brazylia - Francja Glee (3-4) 0.55 Francuski numer - komedia, Polska, reż. Robert Wichrowski, wyk. Karolina Gruszka, Jan Frycz, Jakub Tolak, Yaya Samake, Maciej Stuhr, Robert Więckiewicz, Piotr Borowski, Marcin Dorociński, Krzysztof Kiersznowski, Bronisław Wrocławski 2.40 Downton Abbey II (7) 3.35 Londyńczycy (10) 4.20 Zakończenie dnia TVN 7.55 Maja w ogrodzie 8.25 Akademia ogrodnika 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn Bitwa o dom Smakuj świat z Pascalem - reality show Co za tydzień - magazyn Akademia policyjna VI. Operacja Chaos - komedia, USA 1989, reż. Peter Bonerz Przepis na życie obyczajowy Stowarzyszenie wędrujących dżinsów II - komedia, USA 2008, reż. Sanaa Hamri, wyk. Alexis Bledel, America Ferrera, Blake Lively, Amber Tamblyn, Rachel Nichols, Rachel Ticotin Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny TVP Słowo na niedzielę 6.10 Wielkie ucieczki zwierzaków (4) 6.45 W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku - Wydra - cykl dok Kultowe polskie serial 9.15 Kultura, Głupcze - magazyn 9.55 Planeta dinozaurów - Elita zabójców (2) dok Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Gambia Makłowicz w podróży - Friuli - Wenecja Julijska. Triest - magazyn kulinarny Dziewczyny z Dzikiego Zachodu, cz. 2 - western, USA, reż. Rod Hardy, wyk. Anjelica Houston, Melanie Griffith, Jack Palance, Gabriel Byrne, Peter Coyote Familiada Ja to mam szczęście! - ulubione skecze Jak rozpętałem II wojnę światową, cz. 3 - Wśród swoich - komedia, Polska, reż. Tadeusz Chmielewski, wyk. Marian Kociniak, Władysław Kowalski, Kazimierz Rudzki, Jan Świderski, Lech Ordon, Krystyna Borowicz Na dobre i na złe Życie od kuchni Panorama, Sport, Pogoda Dzięki Bogu już weekend - program rozrywkowy Sala samobójców - dramat, Polska, reż. Jan Komasa, wyk. Jakub Gierszał, Roma Gąsiorowska - Żurawska, Agata Kulesza, Krzysztof Pieczyński Głęboka woda - sezon II (11) WOK - Wszystko o kulturze Pieśń buntu - film dok R.U.T.A - koncert - koncert 1.15 Portret podwójny - film obyczajowy, Polska, reż. Mariusz Front, wyk. Maciej Adamczyk, Elżbieta Piekacz, Adam Bauman, Adam Bosko, Irena Front, Paweł Grzelak, Maciej Karpiński 3.15 Dziewczyny z Dzikiego Zachodu, cz. 2 - western, USA, reż. Rod Hardy, wyk. Anjelica Houston, Melanie Griffith, Jack Palance, Gabriel Byrne, Peter Coyote TVN Misja Martyna Extra 6.20 Misja Martyna - program podróżniczy 6.55 Mango - Telezakupy 9.00 Przyjaciele komediowy 9.35 Czterej pancerni i pies wojenny Chuck komediowy Wiecznie młody - film obyczajowy, USA Uwolnić orkę II - film przygodowy, Francja, USA 1995, reż. Dwight H. Little, wyk. Jason James Richter, August Schellenberg, Michael Madsen Czarna kawaleria - western, USA 1998, reż. Charles Haid, wyk. Danny Glover, Lamont Bently, Tom Bower Czterej pancerni i pies wojenny Kobra. Oddział specjalny imieniny Pelagii, Felicjana POLSAT 6.00 Straszny dom - film anim Co nowego u Scooby ego? 8.25 Scooby Doo. Gdzie jesteś? 9.25 Scooby - Doo on Zombie Island - film USA, Kopciuszek. Spełnione marzenia - film animowany Frajer - komedia, USA, 2000, reż. Amy Heckerling, wyk. Jason Biggs, Jimmi Simpson, Thomas Sadoski, Zak Orth, Mena Suvari, Greg Kinnear, Dan Aykroyd Kabaretowa Ekstraklasa Zgadnij, kim jestem? - komedia przygodowa, Hongkong, 1998, reż. Benny Chan, Jackie Chan, wyk. Jackie Chan, Ed Nelson, Glory Simon, Michelle Ferre, Mirai Yamamoto, Ron Smerczak, Tom Pompert Wydarzenia, Sport, Pogoda Sopot TOPtrendy Festiwal X Sopocka Noc Kabaretowa Tradycyjnie już, Sopocka Noc Kabaretowa to kilka godzin wybornej rozrywki, jaką gwarantują zaproszeni do udziału w tym koncercie, najpopularniejsi artyści polskiej sceny kabaretowej. W tym roku na wyjątkowej, jubileuszowej X Sopockiej Nocy Kabaretowej wystąpią najlepsi z najlepszych, w zupełnie nowych skeczach. Wieczór poprowadzi Artur Andrus - artysta wszechstronny i multimedialny, komik i poeta Magazyn sportowy 4.00 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! TV I like it 6.00 Tester 6.30 Dekoratornia 7.00 Łowca krokodyli: dzienniki 8.05 Selekcja Kung Fu Master - film familijny, Chiny Galileo Skład osobliwości Dekoratornia Mistrz kuchni: Gordon Ramsay Tester Ranczo nadziei - film familijny, USA Zaginiony skarb - film przygodowy, USA, 2003, reż. Jim Wynorski, wyk. Stephen Baldwin, Nicollette Sheridan, Coby Ryan McLaughin, Hannes Jaenicke Galileo PONIEDZIAŁEK, TVP 1 TVP 2 POLSAT 5.55 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.09 Polityka przy kawie 8.30 Król Maciuś Pierwszy (21) 8.40 Opowiedz nam coś Milu (33) 9.30 W cieniu dinozaurów. Koniec Świata Operacja Życie (28) - cykl dok Plebania ( ) - telenowela Wiadomości, Agrobiznes Klimaty i smaki - program poradnikowy Dzika Planeta. Czerwonaki znad słonego jeziora - film dok Czy wiecie, że - magazyn Klan (2398) - telenowela Rezydencja (20) - telenowela Wiadomości, Pogoda Bonanza (70) - Dom, w którym zamieszkała samotność Złote łany (6) - cykl dok Gala Teraz Polska - widowisko Teleexpress, Pogoda Dom nad rozlewiskiem (4) Elżbieta Jaworowicz. Tak było, tak jest Prawdziwe życie - Uwikłani - dokument Wieczorynka Wiadomości, Sport Droga do Rio - Kronika Francuski numer - komedia, Polska, TVN reż. Robert Wichrowski, wyk. Karolina Gruszka, Jan Frycz, Jakub Tolak, Yaya Samake, Maciej Stuhr, Robert Więckiewicz, Piotr Borowski, Marcin Dorociński, Krzysztof Kiersznowski, Bronisław Wrocławski Downton Abbey II (7) Mania wielkości - komedia, Francja, Włochy, reż. Gérard Oury, wyk. Louis de Funes, Yves Montand, Alice Sapritch 1.10 Bonanza (70) - Dom, w którym zamieszkała samotność 2.05 Notacje - Alfred Schreyer. Pan profesor Bruno Schulz - cykl dok Naszaarmia.pl - magazyn 2.45 Prawdziwe życie - Uwikłani - dokument 3.10 Zagadkowa Jedynka 4.10 Zakończenie dnia 7.25 Co za tydzień - magazyn 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Ukryta prawda - program obyczajowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy kryminalny Sąd rodzinny - program sądowy Rozmowy w toku - talk show Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na Wspólnej obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Surowi rodzice - reality show Sekrety chirurgii - reality show 5.25 SuperSprytek i Sprytusie (19) - Niewidzialni 6.00 Zmiennicy (6) - Prasa szczególnej troski 7.05 M jak miłość (223) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (897) Na dobre i na złe (65) - Zaborcza zazdrość Coś dla Ciebie - magazyn Makłowicz w podróży - Friuli - Wenecja Julijska. Via Julia - Augusta - magazyn kulinarny Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Cyganie morza Czas honoru (6) Pawiak Rodzinka.pl (73) - Rodzic uczy, rodzic bawi, rodzic nigdy Cię nie zdradzi Rodzinka.pl (74) - Wolna chata Panorama, Pogoda M jak miłość (938) Kabaretowy Klub Dwójki Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Wszystko co kocham - film obyczajowy, Polska, reż. Jacek Borcuch, wyk. Mateusz Kościukiewicz, Olga Frycz, Jakub Gierszał, Andrzej Chyra, Anna Radwan, Katarzyna Herman, Mateusz Banasiuk, Igor Obłoza, Marek Kalita, Zygmunt Malanowicz Tomasz Lis na żywo Poniedziałek z gwiazdami - Tim Roth - Magia kłamstwa (33) Sala samobójców - dramat, Polska, reż. Jan Komasa, wyk. Jakub Gierszał, Roma Gąsiorowska - Żurawska, Agata Kulesza, Krzysztof Pieczyński 2.00 Tomasz Lis na żywo 3.05 Oficerowie (7) - Diagnoza 3.50 Magia kłamstwa (33) 4.35 Zakończenie programu TVN We Dwoje - program rozrywkowy 6.40 Męski Typ 2. Przemysław Saleta 7.10 Sąd rodzinny - program sądowy 8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.10 Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Dr House V obyczajowy Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy i pół komediowy Dr House V obyczajowy imieniny Bogumiła, Małgorzaty 6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.45 Malanowski i Partnerzy 9.45 Trudne sprawy Dlaczego ja? Pamiętniki z wakacji Dom nie do poznania Hotel Malanowski i Partnerzy Wydarzenia, Pogoda Interwencja Dlaczego ja? Trudne sprawy Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich MEGA - Bank - film sensacyjny, TV 4 USA, 2009, reż. Tom Tykwer, wyk. Clive Owen, Armin Mueller - Stahl, Ulrich Thomsen, Naomi Watts Agent Interpolu Louis Salinger (Clive Owen) oraz asystentka prokuratora generalnego Eleanor Whitman (Naomi Watts) za wszelką cenę pragną doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości władze jednego z najpotężniejszych banków świata. W trakcie śledztwa, które prowadzi ich z Berlina do Mediolanu, Nowego Jorku i Istambułu, Salinger i Whitman odkrywają nielegalną działalność banku polegającą m.in. na praniu brudnych pieniędzy, handlu bronią i próbach destabilizacji rządów. Ich nieustępliwość sprawia, że ryzykują własnym życiem. Władze banku nie wahają się bowiem nawet przed morderstwem, aby kontynuować finansowanie terroru i działań wojennych Obserwator - thriller kryminalny, USA, 2000, reż. Charbanic Joe, wyk. Keanu Reeves, Chris Ellis, Ernie Hudson, Marisa Tomei, James Spader godziny godziny 2.30 Zagadkowa noc 3.15 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! 5.10 I like it 5.30 Triumf miłości music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Otchłań namiętności Rodzice na skraju załamania nerwowego I like it Życiowe role gwiazd Telesprzedaż Dziewczyny z fortuną Dekoratornia Dekoratornia Gliniarz i prokurator Wzór Otchłań namiętności Komisarz Rex Galileo Galileo CSI: Kryminalne zagadki Miami Uwierz w ducha - melodramat, USA 1990, reż. Jerry Zucker, wyk. Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Stanley Lawrence Kamuflaż sensacyjny Lekarze obyczajowy 0.10 Podkomisarz Brenda Johnson 1.10 Uwaga! - program interwencyjny 1.25 Arkana magii TV POLONIA Anioł Pański Między ziemią a niebem Pod Tatrami Czterdziestolatek (6) - Włosy Flory, czyli labirynt Pamiętaj o mnie Dom (21) - Naiwne pytania Polonia w Komie Odrobina mężczyzny na co dzień - program rozrywkowy Dzika Polska dok Teleexpress Rodzinka.pl (3-4) Wideoteka dorosłego człowieka Szlakiem gwiazd (4) Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Nad rozlewiskiem (13) Pamiętaj o mnie Tygodnik.pl - magazyn Czterdziestolatek (6) Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark Załoga Eko II (18) - Na ścieżce - magazyn EUROSPORT 8.00 FIA WTCC. Moskwa, Rosja 8.30 Tenis. Pojedynek dnia 9.30 Tenis. Gem, set i Mats 9.45 Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Dempsey Races Le Mans FIA WTCC. Moskwa, Rosja Superbike. MŚ, Portimao, Portugalia Wyścig Kolarstwo. Dauphine Libere, Francja Etap Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał mężczyzn Tenis. Gem, set i Mats Watts Special Roland Garros Snooker. European Tour, Bułgaria Półfinał Snooker. European Tour, Bułgaria Finał Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał mężczyzn Tenis. Gem, set i Mats Supersport. MŚ, Portimao, Portugalia Superbike. MŚ, Portimao, Portugalia Wyścig Mission. Impossible II - film sensacyjny, USA, Niemcy 2000, reż. John Woo, wyk. Tom Cruise, Dougray Scott, Thandie Newton, Ving Rhames, Richard Roxburg, Anthony Hopkins Wybrani sensacyjny USA Choć goni nas czas - komedia, USA 2007, reż. Rob Reiner, wyk. Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow 1.35 Arkana magii TVP INFO 7.00 SSerwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Kościół z bliska Serwis Info weekend Pogoda Serwis sportowy Prawdę mówiąc - Wanda Półtawska (9) - magazyn Serwis Info weekend Pogoda OTV - Pasmo lokalne Listy gończe - Mord na Starówce (1) - magazyn Serwis Info weekend Pogoda Przegląd wydarzeń tygodnia Serwis Info weekend Pogoda STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Serwis Info weekend Pogoda Sportowa niedziela Teleplotki 0.05 Przegląd wydarzeń tygodnia 0.40 Polska według Kreta - magazyn 1.10 Serwis Info weekend. TELE Muzyczny top - program rozrywkowy 8.20 Telezakupy 9.20 Muzyczny top - program rozrywkowy Tropiąc potwory Tropiąc potwory Benny Hill - program rozrywkowy Zagubiony pokój Po prostu uwierz - film familijny Jurajscy wojownicy Patrol na dwóch kółkach - komedia Zaginiona nastolatka - dramat, Kanada 2007, reż. Paul Schneider, wyk. Dedee Pfeiffer, Matthew Harrison, Tegan Moss, Jason Pielak Hongkong 97 - film sensacyjny, USA 1994, reż. Albert Pyun, wyk. Robert Patrick, Brion James, Tim Thomerson, Ming Na Wen, Andrew Divoff U pani doktor - film erotyczny 1.35 Nocny patrol - program rozrywkowy Repli - Kate - komedia, USA, 2002, reż. Frank Longo, wyk. Ali Landry, James Roday Spadkobiercy CSI: Kryminalne zagadki Miami 0.00 Przywódca - film sensacyjny, USA, 1997, 2.05 I like it music TV PULS 6.00 Kręcimy z gwiazdami Stawka większa niż życie wojenny 8.00 Steve Irwin - łowca krokodyli przygodowy 9.05 Bindi: opowieści z dżungli dokumentalny Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? Asterix i Kleopatra - film animowany Przygody młodego Indiany Jonesa Stefan Malutki - film familijny Plan Gry - film familijny Pingwiny z Madagaskaru animowany Ści(ą)gany - komedia, Niemcy 1998 reż. Pat Proft wyk. Leslie Nielsen, Richard Crenna, Kelly Le Brock, Sandra Bernhard, Michael York, Melinda McGraw Spartakus. Zemsta CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas kryminalny 0.05 Potęga strachu - film akcji POLSAT Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Tajemnice Kniei Trudne sprawy Trudne sprawy Trudne sprawy Trudne sprawy Trudne sprawy Ewa gotuje Hotel Ludzie Chudego Jaka Ona jest? Szpilki na Giewoncie Tajemnice Kniei Ewa gotuje Wydarzenia Interwencja Pamiętniki z wakacji Ekipa na swoim Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Gale Boks Polskie Krzysztof Zimnoch - Olivier McCall z Wydarzenia 3.05 Pamiętniki z wakacji 4.00 Oblicza Ameryki 4.30 Przyjaciółki 5.30 Tajemnice Kniei Przepis na życie obyczajowy 0.30 Partnerki kryminalny 1.30 Tajemnice Smallville 2.30 Uwaga! - program interwencyjny 2.45 Arkana magii 4.05 Rozmowy w toku - talk show 5.00 Koniec programu TV POLONIA Barwy szczęścia (837) Wiadomości Nad rozlewiskiem (13) Dzika Polska Sztuka życia (46) Szlakiem gwiazd (4) Jak to działa - magazyn Naszaarmia.pl - magazyn Złotopolscy (705) - telenowela Klimaty i smaki - Gościnna Wielkopolska Wszystko przed nami (97) - telenowela Polonia w Komie Teleexpress Codzienna 2 m. 3 (6) Dary Losu - Koncert Ryszarda Rynkowskiego Barwy szczęścia (837) Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Chichot losu (11) - Narodziny gwiazdy Polonia w Komie Polonia Ekstradycja I (4) Tomasz Lis na żywo EUROSPORT 8.30 Sporty Motorowe. Weekend w sportach motorowych 8.45 FIA WTCC. Moskwa, Rosja 12. runda 9.45 Żużel. Eurosport Speedway Best Pairs, Toruń, Polska Watts Special Roland Garros Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał mężczyzn Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał mężczyzn Tenis. Gem, set i Mats Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Pro wrestling. Tydzień z WWE Pro wrestling. Vintage Collection Snooker. European Tour, Bułgaria Finał 0.30 Watts Special Roland Garros 0.45 Tenis. Turniej ATP, Queen s Choć goni nas czas - komedia, USA 2007, reż. Rob Reiner, wyk. Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow Kobra. Oddział specjalny Po zachodzie słońca - film sensacyjny, USA 2004, reż. Brett Ratner, wyk. Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson, Don Cheadle, Naomie Harris 1.10 Arkana magii 3.15 Ulice San Francisco kryminalny 4.10 W roli głównej - Tomasz Raczek TVP INFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes Info OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Serwis Info Pogoda Raport z Polski STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Pogoda Sportowy Wieczór Zabierz mnie stąd - film dok Infoexpress 0.40 Minęła 20ta 1.25 Raport z Polski 2.28 Pogoda 2.33 Sportowy Wieczór 3.00 Reportaż TVP INFO 3.15 Akademia zdrowia - magazyn 3.30 Szerokie tory 4.00 Zabierz mnie stąd - film dok Teleplotki TV PULS TELE 5 POLSAT Muzyczny top - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Tropiąc potwory dokumentalny Tropiąc potwory dokumentalny Strażnicy Alaski przygodowy Badacze tajemnic dokumentalny Prehistoryczne bestie dokumentalny Mega katastrofy dokumentalny Komandosi Benny Hill - program rozrywkowy Niesamowite historie. Piąty pacjent - dramat, USA 2007, reż. Amir Mann, wyk. Nick Chinlund, Isaach De Bankole, Brendan Fehr, Marley Shelton Premiera. 10 Extra Mocnych - program rozrywkowy Na tropie zbrodni Inna - film erotyczny 1.20 Nocny patrol - program rozrywkowy Wzór CSI: Kryminalne zagadki Miami 0.50 Chłopaki z taśmy music 2.55 I like it 3.45 Zakończenie programu 6.00 Dyżur - dok Menu na miarę 7.00 Tom i Jerry 7.55 Xena: wojownicza księżniczka Posterunek Błękitny patrol Nash Bridges Gniew natury dok Steve Irwin - łowca krokodyli Sekundy grozy dok Robin Hood Posterunek Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? Xena: wojownicza księżniczka Pingwiny z Madagaskaru bestii - horror, USA 2010 reż. Adam Silver, Ben Hayflick wyk. Bo Svenson, Dylan Jones, Kelly O Leary, Patrick Muldoon, Sarah Desage Nuklearne zagrożenie - thriller 0.00 Stare dranie z Belgii - program rozrywkowy, Belgia Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie czyli PO MOIM TRU- PIE!!! Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Świat według Kiepskich Rodzina Zastępcza Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Interwencja Trudne sprawy Rodzina Zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy

11 WTOREK, TVP Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.09 Polityka przy kawie 8.30 Przyjaciele z podwórka (46) 9.30 Dzika Planeta. Czerwonaki znad słonego jeziora - film dok Dzika Polska dok Rok w ogrodzie Plebania ( ) - telenowela Wiadomości, Agrobiznes Apetyt na EURO-pę - magazyn Dzika Planeta. Koliber. Amator nektaru Czy wiecie, że - magazyn Klan (2399) - telenowela Rezydencja (21) - telenowela Wiadomości, Pogoda Bonanza (71) - Birmańskie cudo Złote łany (7) - cykl dok Teleexpress, Pogoda Dom nad rozlewiskiem (5) Prawdziwe życie - Małżonkowie - dokument Wieczorynka Wiadomości, Sport Droga do Rio - Kronika Mania wielkości - komedia, Francja, Włochy Zemsta (20) Widokówka z więzienia - thriller, Kanada, reż. Philippe Cagnon, wyk. Tricia Helfer, Jonathan Scarfe, Kris Holden - Ried, James Gallander 0.50 Bonanza (71) - Birmańskie cudo 1.45 Notacje - Aleksander Jackowski. Z Warszawy do Lwowa i na Syberię - cykl dok Prawdziwe życie - Małżonkowie - dokument 2.45 Zagadkowa Jedynka TVN 7.25 Na Wspólnej obyczajowy 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Ukryta prawda - program obyczajowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Sąd rodzinny - program sądowy Rozmowy w toku - talk show Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sport Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na Wspólnej obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy TVP SuperSprytek i Sprytusie (20) - Urodziny Bałwanola 5.55 Zmiennicy (7) - Warszawski łącznik 7.00 M jak miłość (224) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (898) Na dobre i na złe (66) - Rezerwiści Kobiety w Biblii - reportaż Makłowicz w podróży - Friuli - Wenecja Julijska. Od podszewki - magazyn kulinarny Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Wanilia Czas honoru (7) - Wielkanoc Rodzinka.pl (75) - Przelotne miłostki Rodzinka.pl (76) - Nowoczesna rodzinka Panorama, Pogoda M jak miłość (939) Kabaretowy Klub Dwójki Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Dr House - s. VIII (157) W kręgu kłamstw - thriller, Kanada, reż. JC Lord, wyk. Rebecca Mader, Cameron Bancroft, Claudia Ferri Świat bez fikcji - Cała prawda o botoksie - film dok Życie po falstarcie (1) 0.50 Dr House - s. VIII (157) 1.45 Ziemia obiecana (3) 2.50 W kręgu kłamstw - thriller, Kanada, reż. JC Lord, wyk. Rebecca Mader, Cameron Bancroft, Claudia Ferri 4.15 Zakończenie programu TVN We Dwoje - program rozrywkowy 6.40 Męski Typ 2. Marek Kamiński 7.10 Sąd rodzinny - program sądowy 8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.10 Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Dr House V obyczajowy Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy i pół komediowy Dr House V obyczajowy POLSAT P R O G R A M T E L E W I Z Y J N Y 6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.45 Malanowski i Partnerzy 9.15 Malanowski i Partnerzy 9.45 Trudne sprawy Dlaczego ja? Pamiętniki z wakacji Dom nie do poznania Hotel Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Wydarzenia Pogoda Interwencja Dlaczego ja? Trudne sprawy Wydarzenia, Sport Pogoda Świat według Kiepskich Punisher: strefa wojny - film akcji, imieniny Barnaby, Feliksa TV 4 USA, 2008, reż. Alexander Lexi, wyk. Ray Stevenson, Colin Salmon, Dominic West, Hutchison Doug, Julie Benz, Knight Wayn Znakomita ekranizacja kultowego komiksu. Były oficer jednostek specjalnych Frank Castle w wyniku porachunków mafijnych traci rodzinę, która zostaje zamordowana na jego oczach. Odnalezienie przestępców i pomszczenie bliskich staje si ę celem jego życia. Pod pseudonimem Punisher rozpoczyna krwawą rozprawę z przestępcami. Dopada szefa nowojorskiej mafii Billego Russoti (Dominic West) i potwornie go oszpeca. Rozwścieczony gangster przybiera imię Jigsaw i kompletuje gang, wskład którego wchodz ą najwięksi kryminaliści. Punisher musi stawić czoła nie tylko groźnej armii Jigsawa, ale także agentom federalnym, którzy próbują powstrzymać samozwańczego bojownika sprawiedliwości Ekipa na swoim Kości 2.30 Zagadkowa noc 3.15 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! 5.30 Triumf miłości music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Otchłań namiętności Rodzice na skraju załamania nerwowego I like it Tester Telesprzedaż Dziewczyny z fortuną Dekoratornia Gliniarz i prokurator Wzór Otchłań namiętności Komisarz Rex ŚRODA, TVP 1 TVP 2 POLSAT 5.55 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.10 Polityka przy kawie 8.25 Tabaluga - Zaginiony smok (39) 9.30 Dzika Planeta. Koliber. Amator nektaru. - film dokumentalny Wszechświat, który znamy - Burze kosmiczne, cz. 2 dok Wielkie Sanktuaria Polski - Łagiewniki Plebania (1497) - telenowela Plebania (1498) - telenowela Wiadomości, grobiznes Magiczne góry Austrii. kraina kozic - film dokumentalny Czy wiecie, że - magazyn Klan (2400) - telenowela Rezydencja (22) - telenowela Wiadomości, Pogoda Bonanza (72) Złote łany (8) - cykl dok Teleexpress, Pogoda Dom nad rozlewiskiem (6) Prawdziwe życie - Prawnicy (6) Wieczorynka Wiadomości, Sport Droga do Rio - Kronika Piąty Stadion LIVE (31) Widokówka z więzienia - thriller, Kanada, reż. Philippe Cagnon, wyk. Tricia Helfer, Jonathan Scarfe, Kris Holden - Ried, James Gallander Wszystko co chciałbyś wiedzieć o giełdzie Detoks II (11) Tydzień z życia mężczyzny - film obyczajowy, Polska, reż. Jerzy Stuhr, wyk. Jerzy Stuhr, Gosia Dobrowolska, Danuta Szaflarska, Ewa Skibińska, Anna Samusionek, Krzysztof Stroiński 1.00 Bonanza (72) - Niedokończona ballada 1.55 Białe kołnierzyki (13) 2.45 Notacje - Sokrat Janowicz. Język ludzi poczciwych - cykl dok Prawdziwe życie - Prawnicy (6), Szkolne porachunki - dokument 3.30 Zagadkowa Jedynka TVN 7.25 Na Wspólnej obyczajowy 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Ukryta prawda - program obyczajowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Sąd rodzinny - program sądowy Rozmowy w toku - talk show Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sp, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na Wspólnej obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy 7.00 M jak miłość (225) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (899) Na dobre i na złe (67) - Gorzka prawda Pożyteczni.pl (44) Makłowicz w podróży - Portugalia - Morze i Tag - magazyn kulinarny Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Wyprawa na Madagaskar Czas honoru (8) Odwet Rodzinka.pl (77) - Święta Rodzinka.pl (78) - Kara Panorama, Pogoda M jak miłość (940) Kabaretowy Klub Dwójki Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Na dobre i na złe (516) - Chory z miłości Inteligent w armii - komedia, USA, reż. Penny Marshall, wyk. Danny De Vito, Gregory Hines, Stacey Dash Aida (2) 0.30 Na linii strzału (18) 1.25 Wakacje z Madonną - film obyczajowy, Polska, reż. Jerzy Kołodziejczyk, wyk. Marta Klubowicz, Krzysztof Kiersznowski, Marta Stebnicka, Maria Stokowska, Ewa Leśniak, Ryszard Sobolewski, Andrzej Zieliński, Jerzy Kołodziejczyk, Lidia Bienias 2.55 Aida (2) 3.45 Kabaretowy Klub Dwójki 4.30 Zakończenie dnia TVN We Dwoje - program rozrywkowy 6.40 Męski Typ 2. Zbigniew Lew - Starowicz 7.10 Sąd rodzinny - program sądowy 8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.10 Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Dr House V obyczajowy Detektywi - program kryminalny Ostry dyżur V obyczajowy i pół komediowy Dr House V obyczajowy TV 4 11 imieniny Jana, Onufrego 6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.45 Malanowski i Partnerzy 9.45 Trudne sprawy Dlaczego ja? Pamiętniki z wakacji Dom nie do poznania Hotel Malanowski i Partnerzy Wydarzenia, Pogoda Interwencja Dlaczego ja? Trudne sprawy Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Ja, Irena i ja - komedia, USA, 2000, reż. Bobby Farrelly, Peter Farrelly, wyk. Jim Carrey, Kate Forster, Renee Zellweger, Anthony Anderson, Mongo Brownlee Charlie jest wzorowym obywatelem, idealnym stróżem prawa, wychowującym trzech nastoletnich synów. Pewnego dnia w jego życie wkracza, jego druga, mroczna osobowość i miły, uczynny Charlie, przemienia się w agresywnego i bezczelnego Hanka. Pech chce, że obie osobowości zakochują się w tej samej dziewczynie, Irene (Renee Zellweger). Która z nich podbije jej serce? Zemsta frajerów w raju - komedia, USA, 1987, reż. Joe Roth, wyk. Robert Carradine, Curtis Armstrong, Anthony Edwards, Larry B.Scott, Timothy Busfield, Courtney Thorne - Smith 1.00 W krzywym zwierciadle. Rodzinne święta - komedia, USA, 2003, reż. Neal Israel, wyk. Bryan Cranston, Antony Holland, Calum Worthy, Hallie Todd, Meghan Ory, Judge Reinhold, Penelope Ann Miller 2.45 Kabaretowa Ekstraklasa 3.15 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! 5.10 Życiowe role gwiazd 5.30 Triumf miłości music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Otchłań namiętności Rodzice na skraju załamania nerwowego I like it Skład osobliwości Telesprzedaż Dziewczyny z fortuną Dekoratornia Gliniarz i prokurator Wzór Otchłań namiętności Komisarz Rex Teren prywatny - film sensacyjny, USA 2001, reż. Harold Becker, wyk. John Travolta, Vince Vaughn, Teri Polo, Matt O Leary, Steve Buscemi Kuba Wojewódzki - talk show 0.20 Lekarze obyczajowy 1.20 Uwaga! - program interwencyjny 1.35 Arkana magii 2.55 Rozmowy w toku - talk show 3.50 Koniec programu TV POLONIA Polonia w Komie Barwy szczęścia (838) Wiadomości Kariera Nikodema Dyzmy (4) Polska poza Polską - cykl dok Tomasz Lis na żywo Złotopolscy (706) - telenowela Flesz historii (134) Wszystko przed nami (98) - telenowela Polonia w Komie Teleexpress Codzienna 2 m. 3 (7) Cztery pory roku i 10 - lecie grupy Mo Carta Barwy szczęścia (838) Dobranocka Wiadomości Sport Ojciec Mateusz (63) - Zdobycz Polonia w Komie Polonia Ekstradycja I (5) Czarodzieje - piosenki Agnieszki Osieckiej - koncert 0.45 Wszystko przed nami (98) - telenowela EUROSPORT 8.30 Tenis. Turniej ATP, Queen s 9.30 Jeździectwo. Magazyn wyścigów konnych 9.45 Watts Piłka nożna. Eliminacje do MŚ: Australia - Jordan Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Boks Walka o tytuł mistrzowski wersji WBA G. Golovkin (Kazachstan) - N. Ishida (Japonia) Piłka nożna. World Tour 0.00 FIA WTCC. WTCC od środka 0.30 Żużel. Eurosport Speedway Best Pairs, Toruń, Polska 1.15 Sporty Motorowe. The Grid Po zachodzie słońca - film sensacyjny, USA 2004, reż. Brett Ratner, wyk. Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson, Don Cheadle, Naomie Harris, Chris Penn Nie z tego świata Constantine - horror, USA, Niemcy 2005, reż. Francis Lawrence, wyk. Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Max Baker, Pruitt Taylor Vince, Tilda Swinton, Keanu Reeves 1.30 Arkana magii 3.35 Ulice San Francisco kryminalny TVP INFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Raport z Polski Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes Info OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Serwis Info Pogoda Raport z Polski STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Pogoda Sportowy Wieczór Schizofrenia - film dok Infoexpress 0.55 Minęła 20ta TELE Muzyczny top - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Tropiąc potwory dokumentalny Tropiąc potwory dokumentalny Straż graniczna 4 dokumentalny Straż graniczna 4 dokumentalny Badacze tajemnic dokumentalny Prehistoryczne bestie dokumentalny Mega katastrofy dokumentalny Komandosi Benny Hill - program rozrywkowy Hit na maksa. Gigli - komedia, USA 2003, reż. Martin Brest, wyk. Ben Affleck, Jennifer Lopez, Justin Bartha, Lainie Kazan, Al Pacino Na tropie zbrodni dokumentalny Cena pożądania - film erotyczny 1.30 Nocny patrol - program rozrywkowy Zaginiony skarb - film przygodowy, USA, 2003, reż. Jim Wynorski, wyk. Stephen Baldwin, Nicollette Sheridan, Coby Ryan McLaughin, Hannes Jaenicke, Jerry Doyle CSI: Kryminalne zagadki Miami Wzór CSI: Kryminalne zagadki Miami 0.45 Galileo music 2.50 I like it 3.35 Zakończenie programu TV PULS 6.00 Dyżur - dok No problem! Tom i Jerry 7.30 Timon i Pumba 7.55 Xena: wojownicza księżniczka Posterunek Błękitny patrol Nash Bridges Gniew natury dok Steve Irwin - łowca krokodyli Sekundy grozy dok Robin Hood Posterunek Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? Xena: wojownicza księżniczka Pingwiny z Madagaskaru Służba nie drużba - komedia, USA 1994 reż. Jr. Petrie wyk. Andy Dick, David Grier, Esai Morales, Lori Petty, Lynn Whitfield Resident Evil. Apokalipsa - horror 0.00 Stare dranie z Belgii - program rozrywkowy, Belgia 2010 POLSAT Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza Szpital na perypetiach Rodzina zastępcza Mamuśki Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Świat według Kiepskich Rodzina Zastępcza Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Interwencja Trudne sprawy Rodzina Zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy 2.30 Wydarzenia 3.05 Interwencja Kod Merkury - film sensacyjny, USA 1998, reż. Harold Becker, wyk. Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens, Peter Stormare Kryptonim Nina - film sensacyjny, USA 1993, reż. John Badham, wyk. Bridget Fonda, Gabriel Byrne, Dermot Mulroney, Miguel Ferrer, Olivia D Abo 2.05 Uwaga! - program interwencyjny 2.20 Arkana magii 3.40 Rozmowy w toku - talk show 4.35 Koniec programu TV POLONIA Barwy szczęścia (839) Wiadomości Chichot losu (11) Henryk Sławik. Polski Wallenberg - film dok Ale mądrale! - talk - show Notacje - Mieczysław Klimowicz. Zielona Fala Złotopolscy (707) - telenowela Las bliżej nas (39) - magazyn Wszystko przed nami (99) - telenowela Polonia w Komie Teleexpress Codzienna 2 m. 3 (8) Wielkie Sanktuaria Polski - Stoczek Klasztorny Wilnoteka Barwy szczęścia (839) Dobranocka Wiadomości Sport Warto kochać (65) Polonia w Komie Polonia Ekstradycja I (6) Cztery pory roku i 10 - lecie grupy Mo Carta EUROSPORT 8.35 Sporty Motorowe. The Grid 8.45 Piłka nożna. Eliminacje do MŚ 9.30 Piłka nożna. Eliminacje do MŚ Piłka nożna. Eliminacje do MŚ Brazilmania Piłka nożna. World Tour Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Tenis. Turniej ATP, Queen s Wednesday Selection Zapowiedź Jeździectwo. Magazyn Riders Club Golf. Turniej z cyklu US PGA, St Jude Classic, Memphis, Stany Zjednoczone Golf. PGA European Tour Golf Club Yacht Club Wednesday Selection Zapowiedź Brazilmania Magazyn. Pass Sport 0.10 Tenis. Turniej ATP, Queen s 1.00 Watts Syriana - film obyczajowy, USA 2005, reż. Stephen Gaghan, wyk. George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright, Chris Cooper, William Hurt, Tim Blake Nelson, Amanda Peet, Christopher Plummer Dowody zbrodni kryminalny Mecz ostatniej szansy - komedia, Wielka Brytania, USA 2001, reż. Barry Skolnick, wyk. Vinnie Jones, David Kelly, David Hemmings, Ralph Brown 1.45 Arkana magii 3.50 Ulice San Francisco kryminalny TVP INFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes Info OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Serwis Info Pogoda Raport z Polski STUDIO LOTTO Pogoda OTV - Pasmo lokalne Pogoda Sportowy Wieczór Perfumy, kropla szczęścia we flakoniku - film dok Infoexpress 0.50 Minęła 20ta 1.35 Raport z Polski 2.38 Pogoda 2.43 Sportowy Wieczór 3.00 Polska według Kreta - magazyn 3.30 Było, nie minęło 4.00 Perfumy, kropla szczęścia we flakoniku - film dok. TV PULS TELE 5 POLSAT Muzyczny top - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Tropiąc potwory dokumentalny Tropiąc potwory dokumentalny Straż graniczna 4 dokumentalny Straż graniczna 4 dokumentalny Badacze tajemnic Prehistoryczne bestie Mega katastrofy Komandosi Benny Hill - program rozrywkowy Filmowe sensacje. Kryptonim Alexa - film sensacyjny, USA 1992, reż. Joseph Merhi, wyk. Lorenzo Lamas, Kathleen Kinmont, O.J. Simpson Na tropie zbrodni Nieźle kliknięci bez filtra - program rozrywkowy Anarchia - film erotyczny 1.20 Nocny patrol - program rozrywkowy Najlepsi z najlepszych 2 - film sensacyjny, USA, 1993, reż. Robert Radler, wyk. Eric Roberts, Phillip Rhee CSI: Kryminalne zagadki Miami Wzór 0.05 Zaginiony skarb - film przygodowy, USA, 2003, reż. Jim Wynorski, wyk. Stephen Baldwin, Nicollette Sheridan, Coby Ryan McLaughin, Hannes Jaenicke music 2.55 I like it 6.00 Dyżur 6.30 W blasku fleszy 7.00 Tom i Jerry 7.20 Timon i Pumba 7.45 Xena: wojownicza księżniczka Posterunek Błękitny patrol Nash Bridges Gniew natury dok Niebezpieczne spotkania Sekundy grozy dok Robin Hood Posterunek Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? Xena: wojownicza księżniczka Pingwiny z Madagaskaru Jack Hunter i zaginiony skarb Ugaritu - film przygodowy, USA 2008 wyk. Ivan Sergei, Susan Ward, Joanne Kelly, Mario Bassil Sekundy grozy dok Sekundy grozy dok Spartakus. Zemsta 5.55 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina Zastępcza Szpital na perypetiach Rodzina zastępcza Mamuśki Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Świat według Kiepskich Rodzina Zastępcza Graczykowie Rodzina zastępcza Szpital na perypetiach Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Interwencja Trudne sprawy Rodzina Zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy 2.30 Wydarzenia

12 12 F A K T Y G m i n n e CZWARTEK r. Gmina Rozprza Międzynarodowy Dzień Dziecka w Rozprzy Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat W minioną środę, 29 maja w strażnicy OSP Rozprza odbyły się gminne obchody Dnia Dziecka. Organizatorem festynu była jednostka OSP Rozprza i Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza, którzy w tym dniu zapewnili liczne atrakcje dla najmłodszych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w pokazach strażackich, konkursach sprawnościowych, muzycznych itp. Na wszystkich uczestników czekały nagrody, jak również słodki poczęstunek. Red. Nowe gniazdo dla bocianów Uczniowie gminnego gimnazjum 23 maja odwiedzili Urząd Gminy w Rozprzy. Z młodzieżą w sali konferencyjnej spotkał się Janusz Jędrzejczyk - Wójt Gminy Rozprza. Tematem spotkania było pozyskiwanie środków zewnętrznych. Zagadnienie to omówia szczegółowo z młodzieżą Anna Toma - główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. Młodzież zapoznała się z inwestycjami realizowanymi przez Gminę Rozprza, które zostały sfinansowane ze środków unijnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Łodzi oraz z innych źródeł. Przybliżony im został również proces realizacji inwestycji, czyli od planowania projektu, poprzez pisanie wniosków aplikacyjnych, aż do realizacji zadania i jego rozliczenia. W dniu 29 maja w miejscowości Straszów złamało się spróchniałe drzewo, na którym od wielu lat swoje gniazdo miały bociany. Dorosłe osobniki zdążyły uratować się ucieczką. Niestety w gnieździe znajdowały się również świeżo wyklute bocianiątka. Mimo prób nie udało się uratować żadnego z nich. Dzięki natomiast bardzo szybkiej interwencji druhów z jednostki OSP Rozprza i Janusza Jędrzejczyka Wójta Gminy Rozprza już następnego dnia umieszczono w tym samym miejscu słup, a na nim nowe gniazdo i co najważniejsze bociany je zaakceptowały. Mamy wiec nadzieję, że w przyszłym roku znów do nas przylecą. W akcji pomagała jednostka OSP Gorzkowice, która dysponuje sprzętem wysokościowym. Konstrukcje metalową gniazda przekazał Zakład Energetyczny z Piotrkowa Trybunalskiego. Red. O funduszach unijnych z młodzieżą Najważniejsze z realizowanych przez Gminę Rozprza ze środków zewnętrznych w ostatnich latach projektów to: - budowa Przedszkola w Rozprzy; - budowa sali zebrań w Truszczanku; - budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach; - modernizacja stadionu sportowego w Niechcicach; - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego w Niechcicach; - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy i budynku Szkoły Podstawowej Milejowie; - termomodernizacja budynku komunalnego w Rozprzy (budynek apteki przy ośrodku zdrowia); - aktywna integracja w Gminie Rozprza; - wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług; - piknik rodzinny w Gminie Rozprza; - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza- -Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy; - budowa ogólnodostępnych placy zabaw przy Szkole Podstawowej w Milejowie i Mierzynie; - adaptacja lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno-szatniowe w Mierzynie. Pod takim hasłem obchodzony był dzień dziecka w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach. Dzień Dobrego Drzewa Uczniowie z Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Niechcicach po raz kolejny 21 maja wzięli udział w obchodach Dnia Dobrego Drzewa. Jest to akcja, której głównym celem jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań ekologicznych oraz uświadomienie im, że dzięki drzewom możemy oddychać. W ramach obchodów uczniowie sadzili drzewa, które zakupił i przekazał do szkoły Urząd Gminy w Rozprzy. Dwanaście klonów i szesnaście iglaków ozdobi otoczenie szkoły. Kolejnym etapem będzie konkurs na nazwy dla poszczególnych drzew. Red. Nowy sprzęt w Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił fabrycznie nowy beczkowóz asenizacyjny marki MEPROZEX o pojemności 5 tys. litrów. Posłuży on do wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy Rozprza. Uzupełni park maszynowy zakładu. Koszt zakupu to 27 tys. złotych brutto. Koszt wywozu 1m3 nieczystości płynnych wynosi 13,22 złotych. Zgłoszenia na wywóz nieczystości płynnych przyjmowane są pod nr tel.:

13 f a k t y G m i n n e 13 Gmina Ręczno Moje Boisko Orlik 2012 w Ręcznie W dniu 22 maja 2013 roku na terenie Publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Ręcznie miało miejsce uroczyste oddanie do użytku kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik Jest to kolejny znaczący krok w kierunku modernizacji infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom gminy. Projekt zrealizowany został ze środków finansowych samorządu gminnego, wojewódzkiego oraz budżetu państwa. Całkowita wartość projektu wyniosła ,42 zł, w tym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki ,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ,00 zł oraz budżetu Gminy Ręczno ,42 zł. W skład nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu wchodzi boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej oraz mniejsze boisko o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki i siatkówki. Obiekt położony przy budynku Publicznego Zespołu Szkolno -Gimnazjalnego w Ręcznie tworzy wraz z nim zwartą całość o wysokich walorach estetycznych. W najbliższym sąsiedztwie boisk znajduje się zaplecze techniczne szatnie przystosowane do korzystania także przez osoby niepełnosprawne. Obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Na uroczyste otwarcie kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Ręcznie przybyli przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Elżbiety Radziszewskiej, Komendant Komisariatu Policji w Gorzkowicach, przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin, Inspektor Nadzoru wykonywanej inwestycji, przedstawiciele Powiatowego i Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, przedstawiciele Klubu GKS Bełchatów, księża, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przedborzu, sołtys wsi Ręczno, byli i obecni dyrektorzy szkół, Przewodniczący Rady Gminy i radni Gminy Ręczno, przedstawiciele stowarzyszeń współpracujących z gminą, prezesi Klubów Piłkarskich działających na terenie gminy, media, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu gminy Ręczno, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych i mieszkańcy gminy. W uroczystości uczestniczył także syn i wnuk Patrona Publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Ręcznie Jerzy i Piotr Szymanek. Symbolicznego przecięcia wstęgi wspólnie dokonali Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego - Pan Marek Mazur, Zasępca Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Pan Hieronim Hubar, Przewodniczący Rady Gminy Ręczno - Pan Mirosław Zawada, Wójt Gminy Ręczno Pan - Piotr Łysoń oraz Dyrektor Publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Ręcznie - Pan Józef Korpas. Poświęcenia kompleksu boisk sportowych dokonał ksiądz Jerzy Grąbkowski, proboszcz parafii pw Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów Publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Ręcznie Na boiskach rozegrano pierwsze zawody sportowe, mecz piłki nożnej: Gimnazjaliści - przedstawiciele klubu sportowego GKS Bełchatów SSA. Wybudowany kompleks boisk sportowych Orlik przyczyni się do rozwoju sportu na terenie gminy. Będzie stanowił dużą zachętę szczególnie dla dzieci i młodzieży, aby aktywnie spędzać czas wolny. Red. www. faktypiotrkowskie.pl

14 14 r o z r y w k a CZWARTEK r. Horoskop Baran 21 III 19 IV Ten tydzień dla baranów może zostać zdominowany przez sprawy zawodowe i urzędowe. Już od pierwszych dni tygodnia zadbajcie o jak najlepsze relacje z szefem czy urzędem. Rak 22 VI 22 VII Ten tydzień może obfitować w propozycje trudne do zrealizowania. Możecie mieć wrażenie, że góra sprzysięgła się by zahamować Wasze możliwości. Uwaga na stan zdrowia - szczególnie płuca. Waga 23 IX 22 X W tym tygodniu możecie stracić świadomość tego, co dzieje się wokół Was. Uważajcie na przepracowanie, gdyż w tych okolicznościach możecie nie zdawać sobie sprawy ze stanu zdrowia. Koziorożec 22 XII 19 I Ten tydzień będzie korzystny dla wszystkich osób, które pragną zmiany lub zakończenie spraw czy relacji. Będzie przychodziło im to z większą łatwością przy jednoczesnym zrozumienia otoczenia. Byk 20 IV - 20 V Wiele spraw będzie krążyło wokół tematu miłości, związku, partnerstwa czy rodziny. Postarajcie się ocieplić Wasze relacje z partnerem gdyż na horyzoncie może pojawić się ktoś inny. Lew 23 VII 23 VIII W tym tygodniu nigdy nie mów nigdy. Najbliższe dni mogą obfitować w sytuacje, w których kończycie lub zrywacie jakieś relacje. Jednakże nie będą one okazywały się definitywnymi. Skorpion 23 X 21 XI Wszystkie skorpiony proszone są o skupienie się na bieżących sprawach zarówno w pracy jak i w domu. Jeśli planujecie ciąże, będzie to doskonały tydzień.uwaga na skaleczenia. Wodnik 20 I 18 II W tym tygodniu pozwólcie sobie na więcej odpoczynku. W pierwszych dniach tygodnia spadek formy fizycznej. Pomyślcie proszę jak to naprawić. Uważajcie na zatoki oraz sprawy laryngologiczne. Bliźnięta 21 V 21 VI Wiele spraw może krążyć wokół roli finansów w Waszym życiu. Trzeba będzie zrobić rzeczowy rachunek sumienia a raczej konta by zobaczyć na co można sobie jeszcze sobie pozwolić. Panna 24 VIII 22 IX W tym tygodniu postarajcie się największy nacisk położyć na sprawy domowe oraz dziejące się w miejscu zamieszkania. Trudne dni dla osób zdecydowanych na wyjazd lub będące w podróży. Strzelec 22 XI 21 XII W tym tygodniu strzelce zaczną wychodzić ze swej norki i uaktywniać się w towarzyskie. W sprawach osobistych unikajcie popisywania się lub przekupywania potencjalnych sympatii. Ryby 19 II 20 III Początek tygodnia dla wielu ryb może być dość ciężki. Uważajcie za kierownicą oraz zachowajcie więcej czujności w pracy. Osoby posiadające problem z kręgosłupem mogą bardziej narzekać. Kino Krzyżówka KINO HELIOS GALERIA FOCUS MALL PIOTRKÓW TRYB., UL. SŁOWACKIEGO 123 BIURO KINA: 044/ REZERWACJA: 044/ REPERTUAR PREMIERY: KAC VEGAS 3 USA, od 15 lat 9:15, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 NOC OCZYSZCZENIA - USA, od 15 lat 14:45, 18:45, 20:30, 22:15 POZOSTAŁE TYTUŁY: 3D TAJEMNICA ZIELONEGO KRÓLESTWA USA, Kanasa, Wlk. Brytania, b.o. 10:15, 17:30 TAJEMNICA ZIELONEGO KRÓLESTWA USA, Kanasa, Wlk. Brytania, b.o. 12:30, 15:15 3D W CIEMNOŚĆ STAR TREK - USA, od 15 lat 12:30, 19:45 W CIEMNOŚĆ STAR TREK - USA, od 15 lat 15:45 PRAWDZIWA HISTORIA KRÓLA SKANDALI - Wlk. Brytania/USA, od 15 lat 11:00, 16:30, 20:45 SZYBCY I WŚCIEKLI 6 USA, od 15 lat 13:15, 18:15 MAMBO, LULA I PIRACI Dania, b.o. 9:15, 10:45 OSZUKANE Polska, od 12 lat 22:15 KINO KONESERA: MIŁOŚĆ. FILM SŁAWOMIRA FABICKIEGO zapraszamy na jedyny seans o godz. 18:30 oraz na spotkanie z TOMASZEM RACZKIEM. KINO KOBIET: Zapraszamy na kolejną odsłonę Kina Kobiet! Gwarantujemy dreszczyk pozytywnych emocji, a sam film zapewni doskonałą zabawę i dużą dawkę humoru. Na kolejny seans z cyklu Kino Kobiet zapraszamy 27 czerwca godz. 18:30. Specjalnie dla Pań zagramy film Wspaniała. Chcesz wygrać podwójne zaproszenie do kina? Jeśli tak, to przyślij rozwiązanie krzyżówki na adres redakcji! Należy podać wszelkie dane kontaktowe, łącznie z numerem telefonu. Po odbiór biletów zapraszamy do redakcji Faktów Piotrkowskich NAGRODĘ - BILETY DO KINA OTRZYMUJĄ: 1.Dominika Rusek 2. Halina Janus 3. Elżbieta Dorota 4. Krzysztof Rudzki Sudoku Humor *** W biurze podróży małżeństwo przegląda oferty. - Ile by kosztowała wycieczka do Tajlandii? euro. - A ile by kosztowała, gdybym poleciał bez żony? - Sądzę, że przynajmniej euro. *** Przez korytarz w samolocie idzie pilot ze spadochronem na plecach. Jedna z pasażerek zaczepia go: - Przepraszam, co się stało? - Nic takiego. Tak jak u kadego z nas, czasem zdarza się jakiś problem w pracy. Sponsorem krzyżówki jest: *** W bibliotece: - Czego pani szuka? - Nietzschego. Barbara Frankiewicz

15 o g ł o s z e n i a d r o b n e 15 NIERUCHOMOŚCI Pilnie sprzedam lub wynajmę mieszkanie o powierzchni 38,8 m2 tel Zamienię mieszkanie własnościowe 68 m2 w bloku na mniejsze. tel Sprzedam mieszkanie TBS 50m2, blisko Fokusa. Blok z Umeblowane i wyposażone. 3 piętro, 2 pokoje, balkon zł. do negocjacji. tel USŁUGI Gładzie, malowanie, panele. tel MAT-BUD usługi ogólnobudowlane od A do Z. Tanio, szybko i solidnie. tel Serwis elektroniczny, naprawa aparatów cyfrowych, sprzętu komputerowego, nagłośnieniowego i RTV. tel Usługi fotograficzne, chrzciny, komunie, śluby, plener. Fotoalbumy i fotoksiążki. Strojenie kościołów. Kontakt: Sylwia.art tel HANDEL Sprzedam wózek inwalidzki. Stan dobry. tel Używane komputery, laptopy, monitory - sklep. tel MOTORYZACJA Sprzedam ładowacz cyklop tel Sprzedam Fiata Bravo, rok produkcji: grudzień 2008 I właściciel, salon Polska cena 28 tys. złotych tel NAUKA KOREPETYCJE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. 1 godz.lekcyjna 30 zł. To my dojeżdzamy do CIEBIE!. tel , RÓŻNE Oddam gruz. tel Przyjmę ziemię za darmo tel Szybka pożyczka do 5000 zł! Równe raty, bez ukrytych opłat PROVI- DENT POLSKA S.A. tel (taryfa wg opłat operatora) Szybka pożyczka dla firm! Wygodnie, brak ukrytych opłat PROVIDENT POLSKA S.A. tel (taryfa wg opłat operatora) OGŁOSZENIE Na podstawie artykułu 24 ust. 9a-9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Uchwałą Nr XXXIII/644/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został przedłużony czas obowiązywania dotychczasowej taryfy na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i terenach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto Piotrków Trybunalski na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. WYNAJMĘ wraz z obsługą tel www. faktypiotrkowskie.pl

16 16 F A K T Y S P O R T O W E CZWARTEK r. W plażówce o Mistrzostwo Piotrkowa Ponad pięćdziesiąt par wzięło udział w Mistrzostwach Miasta w siatkówkę plażową, które w minionym tygodniu odbyły się na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jako pierwsi na boisku pokazali się reprezentanci gimnazjów. Do zawodów chłopców zgłosiło się jedenaście par z Gimnazjów Nr 1, 3, 4 oraz 5. Zawody przeprowadzono w systemie brazylijskim, w którym zespół odpada po dwóch doznanych porażkach. W sumie rozegrano osiemnaście spotkań. Po rozegraniu wszystkich spotkań okazało się, że na dwóch pierwszych miejscach znaleźli się reprezentanci Gimnazjum Nr 5. Zwyciężyła para Małagowski/ Nowakowski, która wyprzedziła parę Nowak/Patura. Najniższe miejsce na podium zajęła para Kisiel/Danielak z Gimnazjum Nr 3. W rywalizacji dziewcząt do zawodów zgłosiło się 10 par z trzech piotrkowskich gimnazjów. Najlepszą siatkarską parą okazały się reprezentantki piątki Tuta/Paduszyńska, na drugim miejscu sklasyfikowano uczennice z Gimnazjum Nr 1 Juryńczyk/Misztela, natomiast trzecie miejsce wywalczyła para Mielczarek/ Pietruszka z czwórki. Po zakończeniu rozgrywek Sprawdzili ile wiedzą o sporcie Piotrkowianie już po raz trzeci sprawdzili ile wiedzą na temat sportu. W zeszłym tygodniu w piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbył się III Piotrkowski Konkurs Wiedzy o Sporcie. Jak nazywa się polska mistrzyni świata w kolarstwie torowym? Kto wygrał w zeszłym roku wyścig Tour de France? Ile medali olimpijskich ma na swoim koncie Micheal Phelps? Jak nazywa się piotrkowski klub badmintonowi? To tylko niektóre pytania z jakimi musieli się zmierzyć uczestnicy III Piotrkowskiego Konkursu Wiedzy o Sporcie, który w zeszłą sobotę odbył się w piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. - Tegoroczny test mógł sprawić uczestnikom nieco trudności, ponieważ nie był ukierunkowany na żadną konkretną dyscyplinę. Pytania były zróżnicowane i dotyczyły bardzo wielu konkurencji i dyscyplin sportowych. Zwycięzca musiał wykazać się szeroką wiedzą podkreślali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Promowania Myślenia Obywatelskiego, którzy są pomysłodawcami konkursu. Tegoroczny konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci i dla dorosłych. Nagrodą główną w konkursie dla dorosłych był tablet, natomiast najmłodsi rywalizowali o rower górski. Dla mnie test był bardzo trudny. Myślałem, że moja wiedza na temat sportu jest duża, ale okazało się, że jeszcze bardzo wiele mi brakuje mówił jeden z dorosłych uczestników konkursu tuż po zakończeniu pisania testu. Spodziewałem się więcej piłki nożnej, a tymczasem było bardzo dużo pytań z przeróżnych dyscyplin, więc nie wiem jaki będzie wynik mówił z kolei inny uczestnik. Bardziej zadowolone po napisaniu testu wychodziły dzieci. Były pytania bardzo łatwe, ale też stosunkowo trudne, także zobaczymy jak będzie po sprawdzeniu. Udało mi się napisać wszystko co wiem, a co z tego wyjdzie to zobaczymy mówił tuż po wyjściu z sali dwunastoletni Jakub. Po sprawdzeniu wszystkich testów okazało się, że największym znawcą sportu w naszym mieście jest Łukasz Świderek, który wyprzedził Artura Pachulskiego oraz Roberta Grzędowskiego. Wśród dzieci bezkonkurencyjny był Tymoteusz Mielczarek, który wyprzedził Jakuba Dobosińskiego oraz Adama Krześlaka. Na zakończenie konkursu na przybyłych czekała niemała niespodzianka. Gościem specjalnym tegorocznego konkursu był piotrkowski siatkarz Michał Bąkiewicz, który wraz z ks. Tomaszem Estkowskim, duszpasterzem młodzieży dekanatu piotrkowskiego, wręczyli nagrody zwycięzcom. Bardzo dziękuję za zaproszenie na taką imprezę. Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, ponieważ wiem, że nie należał on do najłatwiejszych. Tym bardziej szczególne słowa uznania kieruję do zwycięzców, którzy wykazali się największą wiedzą gratulował były reprezentant Polski w siatkówce. Organizatorami III Piotrkowskiego Konkursu Wiedzy o Sporcie byli: Instytut Stosunków Międzynarodowych, Duszpasterstwo Młodzieży Dekanatu Piotrkowskiego oraz Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. KR w kategorii gimnazjum na piach mogli wejść uczniowie liceum, którzy rywalizowali w ramach Licealiady Do zawodów w rywalizacji chłopców zgłosiło się szesnaście zespołów, które także rozgrywały mecze w systemie brazylijskim. Po rozegraniu sześćdziesięciu meczów okazało się, że najlepsza okazała się para Mirowski/Michalak, która reprezentuje III Liceum Ogólnokształcące. Na drugim miejscu uplasowała się para Woźniak/Kowalewski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, natomiast na najniższym stopniu podium stanęła para Lalek/Jeż z Chrobrego. Z kolei w rywalizacji dziewcząt w Licealiadzie wzięło udział czternaście zespołów. Po rozegraniu wszystkich spotkań zwycięstwo przypadło parze Rutkowska/Famulska z I Liceum Ogólnokształcącego, drugie miejsce zajęła para Piekarska/ www. faktypiotrkowskie.pl Opelt, natomiast na trzecim miejscu sklasyfikowano parę Kotlicka/Kołek. Zawody zorganizował Miejski Szkolny Związek Sportowy przy współorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł". KR Piotrkowianie w ćwierćfinale Skrzydlewska CUP 2013 Na "orliku" Zespołu Szkolno- -Gimnazjalnego Nr 1 (ul. Wysoka) rozegrano eliminacyjne mecze turnieju piłki nożnej Skrzydlewska Cup O awans do ćwierćfinału walczyły drużyny z miasta i powiatu piotrkowskiego. Rywalizację w kategorii klas I III wygrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czarnocinie, a w kategorii klas IV VI bezkonkurencyjna okazała się drużyna gospodarzy czyli Szkoła Podstawowa Nr 3. Oba zespoły awansowały do ćwierćfinałów turnieju piłkarskiego, które odbędą się w czerwcu w Łodzi. Każda z drużyn uczestnicząca w zawodach dostała pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju i stroje piłkarskie. Pamiątkowe puchary drużynom ufundował Tadeusz Wojdala, przewodniczący Rady Osiedla Łódzka - Wysoka - Sadowa w Piotrkowie Trybunalskim. KR

Spotlista - Polski Cukier

Spotlista - Polski Cukier Spotlista - Polski Cukier - 12.2014 data stacja godzina program 2014-12-01 TVP2 10:23 Pytanie na śniadanie 2014-12-01 TVP2 10:53 Pytanie na śniadanie 2014-12-01 TVP2 10:54 Pytanie na śniadanie 2014-12-01

Bardziej szczegółowo

Spotlista - Polski Cukier

Spotlista - Polski Cukier Spotlista - Polski Cukier - 07-08.2014 stacja data godzina program TVN 2014-07-14 17:58 przed Szpital TVN 2014-07-14 18:10 w Szpital /1 TVN 2014-07-14 18:14 w Szpital /1 TVN 2014-07-14 18:43 w Szpital

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY 3-9 lipca 2016 r.

PROGRAM RAMOWY 3-9 lipca 2016 r. PROGRAM RAMOWY 3-9 lipca 2016 r. NIEDZIELA (3 lipca 2016) 12:00-14:00 akredytacja uczestników Hotel GUS ul. Planty 39/45 15:00-15:20 spotkanie organizacyjne z uczestnikami 15:30-17:00 Scenariusz w filmie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2017 r.

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2017 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Roczny czas emisji programu w godzinach 6.00-23.00 (liczba godzin) 6205:00:00 Rodzaje audycji realizujących specjalizację nadawane w godzinach 6:00-23:00 Tytuły /

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2015 r.

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2015 r. r audycji (tak jak w załączniku nr 1) TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. r 519/2013-T - Plan programowy na 2015 r. Roczny czas emisji programu w godzinach 6.00-23.00 (liczba godzin) 6205:00:00

Bardziej szczegółowo

19:25 W-11 Wydział Śledczy - serial fabularno -

19:25 W-11 Wydział Śledczy - serial fabularno - itvn, piątek, 2013-02-08 06:15 Szalone serce - telenowela, Brazylia 37/150 dla małoletnich od lat 12 dokumentalny, Polska 963 dla małoletnich od lat 12 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy, Polska 1708

Bardziej szczegółowo

II KOŁOBRZESKI FESTIWAL FILMOWY SENSACYJNE LATO FILMÓW 8-11 SIERPNIA 2013. REGIONALNE CENTRUM KULTURY w KOŁOBRZEGU PROGRAM FESTIWALU

II KOŁOBRZESKI FESTIWAL FILMOWY SENSACYJNE LATO FILMÓW 8-11 SIERPNIA 2013. REGIONALNE CENTRUM KULTURY w KOŁOBRZEGU PROGRAM FESTIWALU II KOŁOBRZESKI FESTIWAL FILMOWY SENSACYJNE LATO FILMÓW 8-11 SIERPNIA 2013 REGIONALNE CENTRUM KULTURY w KOŁOBRZEGU PROGRAM FESTIWALU Wstęp na wszystkie imprezy festiwalu bezpłatny. Wejściówki na seanse

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny Leśny Cross

Wakacyjny Leśny Cross Wakacyjny Leśny Cross Wakacyjny Leśny Cross 20 sierpnia br. godz. 11:00, Zajazd Kasztelan Białasy. 65-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie W sobotę 9 lipca br. Ochotnicza Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2016 r.

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2016 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Roczny czas emisji programu w godzinach 6.00-23.00 (liczba godzin) 6222:00:00 Rodzaje audycji realizujących specjalizację nadawane w godzinach 6:00-23:00 Tytuły /

Bardziej szczegółowo

Rok 2013 przed telewizorem - podsumowanie

Rok 2013 przed telewizorem - podsumowanie Rok 2013 przed telewizorem - podsumowanie Zawartość raportu: 1.) Ranking stacji pod względem udziałów, grupa 4+ oraz 16-49 2.) Ranking stacji pod względem wpływów z reklam (dane cennikowe) 3.) Średni dobowy

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

X Imieniny Henryka 2015

X Imieniny Henryka 2015 X Imieniny Henryka 2015 Ogólnopolskie Imieniny Henryka Henryki i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim to cykliczna impreza organizowana na terenie Gminy Lubań. Każdego roku na scenie plenerowej w centralnej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze audycje w II kw. 2013 roku. Dobowa oglądalność programów - raport

Najpopularniejsze audycje w II kw. 2013 roku. Dobowa oglądalność programów - raport Najpopularniejsze audycje w II kw. 213 roku. Dobowa oglądalność programów - raport DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 213 Do najpopularniejszych audycji w II kwartale 213 roku należały audycje emitowane

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Inspiracje Muzyczne 2017

Inspiracje Muzyczne 2017 Inspiracje Muzyczne 2017 W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 12 czerwca odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego Inspiracje Muzyczne. Inspiracje Muzyczne to forma

Bardziej szczegółowo

12:45 Brzydula - serial komediowo - obyczajowy,

12:45 Brzydula - serial komediowo - obyczajowy, itvn USA, piątek, 2009-11-20 05:15 Skradzione życia - telenowela, Argentyna 82/131 06:15 Serwis pogodowy 613 06:50 Na Wspólnej - serial komediowy, 1189 07:15 Dzień dobry TVN - magazyn, 462 09:25 Montecristo

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

MACIEJ PAWLOWSKI PRODUKCJE. musical H T T P : / / P A W L O W S K I. A R T. P L

MACIEJ PAWLOWSKI PRODUKCJE. musical H T T P : / / P A W L O W S K I. A R T. P L PRODUKCJE musical Taniec Wampirów ( Tanz der Vampire) Jim Steinman, Roman Polański, Michael Kunze reż. Cornelius du Crocq Baltus (2005*) Koty Andrew Lloyd Webber Thomas Stearns Eliot, Andrew Lloyd Webber

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze audycje w IV kw. 2013 roku Dobowa oglądalność programów - raport

Najpopularniejsze audycje w IV kw. 2013 roku Dobowa oglądalność programów - raport Najpopularniejsze audycje w IV kw. 2013 roku Dobowa oglądalność programów - raport DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2014 Do najpopularniejszych audycji w IV kwartale 2013 roku należały audycje emitowane

Bardziej szczegółowo

2 Kalendarz wydarzeń Z prac Zarządu Powiatu Rada Muzeum rozpoczęła prace Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamani

2 Kalendarz wydarzeń Z prac Zarządu Powiatu Rada Muzeum rozpoczęła prace Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamani Nr 30/201 7 ŚRODA 5 LIPCA 201 7 Maturzyści trzymają poziom Absolwenci szkół otrzymali świadectwa dojrzałości. >>s.3 Wyróżnieni uczniowie Dziesięć stypendiów starosty Zbigniewa Dudy. >>s.6-7 Wspólnie z

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. Biuro Reklamy TVP3 Wrocław, Tel. 71/3684-342, 3684-341, 3684-340 ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław

OFERTA HANDLOWA. Biuro Reklamy TVP3 Wrocław, Tel. 71/3684-342, 3684-341, 3684-340 ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław Biuro Reklamy TVP3 Wrocław, Tel. 71/3684-342, 3684-341, 3684-340 ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław Ceny Spotów Reklamowych Dni Powszednie Godzina Emisji Tytuł Audycji Cena netto [ zł ] Typ Pasma 07.00 Przed

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane 2012-04-16 13:02, Jolanta Jagiełło Danuta Banaczek właścicielka firmy Dana, Jacek Plaskota właściciel Agencji Interaktywnej Web-Best, firma Energy Minerals, firma MAT-

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI ORGANIZATORZY Organizatorami są trzy mińskie stowarzyszenia, które od lat zajmują się organizacją koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Podlaski Oddział Straży Granicznej Podlaski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/aktualnosci/22450,pomoglismy-razem-dziekujemy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 10 lipca 2017, 01:28 Pomogliśmy razem.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Godz. 03.07.2015 (piątek) Bilety Wstęp. Letnia scena CAL: koncert Impresje Bluesowe 2 Witold Jąkalski, Power Blues 40+, po koncercie jam session

Godz. 03.07.2015 (piątek) Bilety Wstęp. Letnia scena CAL: koncert Impresje Bluesowe 2 Witold Jąkalski, Power Blues 40+, po koncercie jam session Gz. 03.07.2015 (piątek) Bilety Wstęp Letnia scena CAL: koncert Impresje Bluesowe 2 Witold Jąkalski, Power Blues 40+, po koncercie jam session 04.07.2015 (sobota) Projekcja filmów Konkursu Niezależnego

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze audycje w III kw. 2014 roku Dobowa oglądalność programów - raport

Najpopularniejsze audycje w III kw. 2014 roku Dobowa oglądalność programów - raport Najpopularniejsze audycje w III kw. 2014 roku Dobowa oglądalność programów - raport DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2014 Do najpopularniejszych audycji w III kwartale 2014 roku należały audycje emitowane

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze audycje w 2011 roku. Dobowa oglądalność programów - raport DEPARTAMENT MONITORINGU

Najpopularniejsze audycje w 2011 roku. Dobowa oglądalność programów - raport DEPARTAMENT MONITORINGU Najpopularniejsze audycje w 211 roku. Dobowa oglądalność programów - raport DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 212 Do najpopularniejszych audycji 211 roku należały audycje emitowane przez telewizję publiczną:

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

Film fabularny. Film dokumentalny

Film fabularny. Film dokumentalny Film fabularny Da un paese lontano (Giovanni Paolo II) [Film fabularny] / reż. i współpr. scen. Krzysztof Zanussi. - Wielka Brytania : Studio Filmowe (d. Zespół Filmowy) Tor, 1981. - 137 min. Wariant tytułu:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GARNIZONIE ŁÓDZKIM

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GARNIZONIE ŁÓDZKIM POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145901,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-garnizonie-lodzkim.html Wygenerowano: Środa, 27 września 2017, 01:11 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

wyniki oglądalności 0,07 0,06 Dane: NAM, za okres styczeń grudzień 2015 oraz 2016, grupa A16-49

wyniki oglądalności 0,07 0,06 Dane: NAM, za okres styczeń grudzień 2015 oraz 2016, grupa A16-49 wiosna 2017 E! Entertainment E! Entertainment to kanał pełen inspirujących i ciekawych osobowości, który prezentuje trendy ze świata mody, filmu, muzyki, sztuki oraz barwnego życia Hollywood. Relacje z

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI ORGANIZATORZY Organizatorami są trzy mińskie stowarzyszenia, które od lat zajmują się organizacją koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

"Zielona wyspa" Wybrali najpiękniejszą kamienicę. zagrażała miastu. VI Integracyjny Piknik Osób Niepełnosprawnych

Zielona wyspa Wybrali najpiękniejszą kamienicę. zagrażała miastu. VI Integracyjny Piknik Osób Niepełnosprawnych 13.06.2013-19.06.2013r. nr 18 ISSN: 2299-9795 GAZETA BEZPŁATNA "Zielona wyspa" zagrażała miastu więcej na str. 3 VI Integracyjny Piknik Osób Niepełnosprawnych Na terenie rekreacyjnym Specjalnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2015

PODSUMOWANIE ROKU 2015 PODSUMOWANIE ROKU 2015 Copyright @ by Czerwone Gitry Group Rok 2015 można zaliczyć do wyjątkowych w historii Zespołu, zarówno ze względu na jubileusz 50 lecia marki Czerwone Gitary, jak i wydarzenia, które

Bardziej szczegółowo

O BEZPIECZEŃSTWIE W PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

O BEZPIECZEŃSTWIE W PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/123966,o-bezpieczenstwie-w-pierwszy-dzien-wiosny.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 17:44 Strona znajduje się w archiwum. O BEZPIECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Czas wolny młodzieży gimnazjalnej

Czas wolny młodzieży gimnazjalnej Nr ankiety Czas wolny młodzieży gimnazjalnej Droga Koleżanko, Drogi Kolego, Chciałybyśmy się dowiedzieć, jak gimnazjaliści z naszego województwa spędzają swój czas wolny. Prosimy, abyś odpowiedział/a szczerze

Bardziej szczegółowo

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r.

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r. PIK-owy Laur Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo 9. edycja Podstawowe informacje o konkursie PIK-owy Laur Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już

Bardziej szczegółowo

10-15.10.2011 r. Impreza towarzysząca: g.20.00 projekcje filmowe kina Bollywoodzkiego w klubie 12, Rynek 22

10-15.10.2011 r. Impreza towarzysząca: g.20.00 projekcje filmowe kina Bollywoodzkiego w klubie 12, Rynek 22 g.13.00 JAK SZIWA BUDOWAŁ ŚWIAT Z RYTMU Prelekcja, audycja muzyczna i warsztat Jacka Tabisza BOLLYWOOD ZWIERCIADŁO NASTROJÓW Prelekcja Kai Bryx g.19.00 TEATR LALKI I AKTORA, ul. Buczka 16 LOTOSOWA KATEDRA

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian. na zakończenie nauki. w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przeziębienie. Część I. Kod ucznia. Czas pracy: do 45 minut

Sprawdzian. na zakończenie nauki. w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przeziębienie. Część I. Kod ucznia. Czas pracy: do 45 minut Kod ucznia Sprawdzian na zakończenie nauki w trzeciej klasie szkoły podstawowej Przeziębienie Czas pracy: do 45 minut Część I 1. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 2. Wszystkie zadania rozwiąż

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze audycje w II kw. 2014 roku Dobowa oglądalność programów - raport

Najpopularniejsze audycje w II kw. 2014 roku Dobowa oglądalność programów - raport Najpopularniejsze audycje w II kw. 2014 roku Dobowa oglądalność programów - raport DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2014 Do najpopularniejszych audycji w II kwartale 2014 roku należały audycje emitowane

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

oferta programowa 01 Polskie filmy o 20:00 04 Kabaretowy rejs 02 Filmowa Liga Mistrzów 05 Serial Dom 03 Program obowiązkowy

oferta programowa 01 Polskie filmy o 20:00 04 Kabaretowy rejs 02 Filmowa Liga Mistrzów 05 Serial Dom 03 Program obowiązkowy wiosna 2017 kino polska Telewizja Kino Polska to jedyna stacja poświęcona promocji polskiego kina, a jednocześnie jeden z najbardziej popularnych kanałów filmowych w Polsce. Kultowe filmy i seriale, a

Bardziej szczegółowo

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym:

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88889,uroczyste-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Sobota, 11 marca 2017, 12:52 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

20 WRZEŚNIA DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA RADOŚĆ EDUKACJA

20 WRZEŚNIA DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA RADOŚĆ EDUKACJA 20 WRZEŚNIA DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA ZABAWA RADOŚĆ EDUKACJA O projekcie Dzień Przedszkolaka to inicjatywa dyrektorów Łódzkich Przedszkoli Miejskich, która zrodziła się w 2009 roku. Projekt ma na celu dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Budżet Białegostoku uchwalony. Podlaska Oktawa Kultur i Halfway bez dofinansowania

Budżet Białegostoku uchwalony. Podlaska Oktawa Kultur i Halfway bez dofinansowania Budżet Białegostoku uchwalony. Podlaska Oktawa Kultur i Halfway bez dofinansowania Podlaska Oktawa Kultur i Halfway Festival nie otrzymają dofinansowania z budżetu miasta w 2017 r. nie udało się przekonać

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP PONIEDZIAŁEK 25.07.2016 08:20 Świętość i miłosierdzie Kraków; cykl dokumentalny 16:37 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 - Diecezje 20:22 Orędzie arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

G upa Laokoona. Obsada. Tadeusz Różewicz. Premiera: 17 marca Scena Malarnia Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Tylko dla dorosłych

G upa Laokoona. Obsada. Tadeusz Różewicz. Premiera: 17 marca Scena Malarnia Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Tylko dla dorosłych G upa Laokoona Tadeusz Różewicz Opowieść o sztuce, polityce i głupocie, a wszystko to w popkulturowej oprawie. Zremasterowana oraz zaktualizowana wersja spektaklu z 2007 roku. Nowa przestrzeń, nowe obrazki,

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL CHWAŁA BOHATEROM! Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL CHWAŁA BOHATEROM! Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/91633,chwala-bohaterom.html Wygenerowano: Środa, 18 stycznia 2017, 21:22 Strona znajduje się w archiwum. CHWAŁA BOHATEROM! To wielki dzień służb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r.

PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r. PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r. NIEDZIELA (5 lipca 2015) 12:00-12:30 12:00-14:00 Uroczysta parada otwierająca KAMERALNE LATO 2015 (start: Wojewódzka Komenda Policji finał: ul. Żeromskiego 35 - fontanny)

Bardziej szczegółowo

Rowerem bezpiecznie do celu

Rowerem bezpiecznie do celu Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/9849,rowerem-bezpiecznie-do-celu.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 09:47 Strona znajduje się w archiwum. Niedziela, 03 czerwca 2012 Rowerem bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ METODYCZNO NAUKOWO PRZEDMIOTOWĄ

VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ METODYCZNO NAUKOWO PRZEDMIOTOWĄ WŁADZE UCZELNI I WYKŁADOWCY WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ w dniach 16-18 maja 2013 roku NA VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ METODYCZNO NAUKOWO PRZEDMIOTOWĄ Masaż w fizjoterapii,

Bardziej szczegółowo

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii III Suwalska Kampania Białej wstążki Wyjdź z cienia przemocy 25 listopada 10 grudnia 2012 roku Pod patronatem: Prezydenta Miasta Suwałk i Starosty Suwalskiego Działanie Termin Instytucja, opis działania

Bardziej szczegółowo

Finał Regat The Tall Ships Races 2017

Finał Regat The Tall Ships Races 2017 Finał Regat The Tall Ships Races 2017 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Od 5 do 8 sierpnia Szczecin kolejny raz stanie się żeglarską stolicą Europy! Największe żaglowce świata kończące wyczerpujący wyścig po Bałtyku

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny Budżet partycypacyjny I ja mogę decydować o wydatkach z budżetu miasta! Scenariusz zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych Podstawowe pojęcia związane z budżetem BUDŻET plan finansowy przygotowywany na określony

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 13 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 13 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2/206 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 3 stycznia 206 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i w gminie Śrem na 206 r. w związku z ogłoszeniem

Bardziej szczegółowo

Fasolki - legenda muzyki dziecięcej zagra na Bródnie

Fasolki - legenda muzyki dziecięcej zagra na Bródnie fasolki_a3_5.jpg [1] Fot. materiały prasowe Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Strona 3 z 5 13 kwietnia 2015 Na ich piosenkach wychowały się całe pokolenia, byli ikoną polskiej muzyki dziecięcej, wyznaczali jej

Bardziej szczegółowo

Pobiedziski. Nr 190. str.12. str. 8. str.15. str. 3. WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach www.pobiedziska.pl.

Pobiedziski. Nr 190. str.12. str. 8. str.15. str. 3. WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach www.pobiedziska.pl. ISSN 1427-2792 L IULETYN Pobiedziski egzemplarz bezpłatny WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach wwwpobiedziskapl Nr 190 20092013 r http://wwwfacebookcom/gminapobiedziska KOMUNIKACJA GMINNA: Tuczno,

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

wyniki oglądalności 3,67 2,74 2,92 2,88 -1% +27% +7% Dane: NAM, za okres styczeń-grudzień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49

wyniki oglądalności 3,67 2,74 2,92 2,88 -1% +27% +7% Dane: NAM, za okres styczeń-grudzień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49 wiosna 2016 TV 4 Czwórka oferuje pełen wachlarz telewizyjnej rozrywki: różnorodne polskie i zagraniczne programy, popularne seriale, bogaty wybór filmów fabularnych, animacje dla dzieci oraz najlepsze

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA. więcej na str. 5

GAZETA BEZPŁATNA. więcej na str. 5 20.06.2013-26.06.2013r. nr 19 ISSN: 2299-9795 GAZETA BEZPŁATNA Starostwo przy Dąbrowskiego więcej na str. 5 23 czerwiec - Dzień Ojca Z okazji DNIA OJCA wiele radości, dużo cierpliwości, mnóstwo humoru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Oferta na wypoczynek i rekreację podczas ferii zimowych w okresie od 26 stycznia do 7 lutego 2015 r.

Oferta na wypoczynek i rekreację podczas ferii zimowych w okresie od 26 stycznia do 7 lutego 2015 r. Oferta na wypoczynek i rekreację podczas ferii zimowych w okresie od 26 stycznia do 7 lutego 2015 r. 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) 10.00-11.30 Paddington 2D, bajka Kino Mazur 10.00-10.45 - zajęcia

Bardziej szczegółowo

Plan emisji POWIAT PRZASNYSKI Kampania TV 03-14 listopad 2014

Plan emisji POWIAT PRZASNYSKI Kampania TV 03-14 listopad 2014 Plan emisji POWIAT PRZASNYSKI Kampania TV 03-14 listopad 2014 planowana Polsat News 1 2014-11-03 45 Pn 09:27 przed Nowy dzień z Polsat News 30 Powiat Przasnyski Polsat News 2 2014-11-03 45 Pn 10:20 przed

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie ,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie Jak to się zaczęło? 26 września 2011r. do naszej szkoły przyjechały dwie panie trenerki z Fundacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

itvn, piątek, :15 Diabeł wie lepiej - telenowela, USA 88/182 p. dla małoletnich od lat 12

itvn, piątek, :15 Diabeł wie lepiej - telenowela, USA 88/182 p. dla małoletnich od lat 12 itvn, piątek, 2012-03-16 06:15 Diabeł wie lepiej - telenowela, USA 88/182 p. 07:00 Serwis pogodowy -, 07:05 Serwis pogodowy - Europa, 07:10 Serwis pogodowy - Narciarskie Kurorty Polskie, 07:15 Serwis pogodowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. PROTOKÓŁ NR 33.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra Nr 1 2/201 6 ŚRODA 1 2 PAŹDZIERNIK 201 6 Droga do stabilizacji szpitala Nie ma obaw o jego dalsze funkcjonowanie. Wychowawca, mentor, przyjaciel >>s.3 Zagroda w kwiatach Jadwiga i Janusz Bugajscy z Piotrowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. Biuro Reklamy TVP Wrocław, Tel. 71/ , , ul. Karkonoska 8, Wrocław

OFERTA HANDLOWA. Biuro Reklamy TVP Wrocław, Tel. 71/ , , ul. Karkonoska 8, Wrocław Biuro Reklamy TVP Wrocław, Tel. 71/3684-342, 3684-341, 3684-340 ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław Ceny Spotów Reklamowych Dni Powszednie Godzina Emisji Tytuł Audycji Cena netto [ zł ] Typ Pasma 07.30 Przed

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez organizowanych w lutym 2015 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi

Wykaz imprez organizowanych w lutym 2015 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi Wykaz imprez organizowanych w lutym 2015 roku w Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 BOK- 1 3.02 9.30 Kino Forum Horyzonty Filmoteka Szkolna, Nowe Horyzonty Edukacji MCC/Stowarzysze

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE. XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu i WKKW

PROPOZYCJE. XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu i WKKW XV Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Jeździectwie Kraków 8 15.07.2009 r. PROPOZYCJE XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu i WKKW 1. Organizator zawodów:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Janusz Piechociński Minister Gospodarki, Wiceprezes Rady Ministrów Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jestem przekonany, że wydarzenie to pozwoli na wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo