KRIOSTYMULACJA JAKO FIZYKALNA METODA WSPOMAGANIA LECZENIA RUCHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRIOSTYMULACJA JAKO FIZYKALNA METODA WSPOMAGANIA LECZENIA RUCHEM"

Transkrypt

1 KRIOSTYMULACJA JAKO FIZYKALNA METODA WSPOMAGANIA LECZENIA RUCHEM Katarzyna Gaber Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun Koła Naukowego: doc. dr Krzysztof Mataczyński Streszczenie Wstęp: W ostatnich latach, wśród wielu nowych rodzajów energii wykorzystywanych w fizykoterapii u pacjentów z zaburzeniami i dysfunkcjami w obrębie narządów ruchu, dużą popularność zdobyły zabiegi z wykorzystaniem niskich temperatur. Powodami, dla których zdecydowano się na zastosowanie zabiegów z ich wykorzystaniem, były m.in. działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przekrwienne oraz zmniejszające napięcie mięśniowe. Występowanie określonego szeregu odwracalnych reakcji i efektów fizjologicznych spowodowało, iż kriostymulacja stała się cenną metodą uzupełniającą leczenie podstawowe oraz wspomagającą proces rehabilitacji. Należy pamiętać o tym, że zarówno krioterapia miejscowa, jak i ogólnoustrojowa wymagają racjonalnego stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, co pozwala na osiągnięcie pożądanego celu terapeutycznego. Kriostymulacja, jako jeden z istotnych elementów procesu usprawniania, ma pozytywny wpływ na szeroko rozumianą jakość życia osób poddanych leczeniu. Cel pracy: Przedstawienie aktualnej wiedzy na temat pozytywnego wpływu temperatur kriogenicznych, wykorzystywanych w postępowaniu rehabilitacyjnym. Przedstawienie korelacji pomiędzy stosowaniem kriostymulacji, jako elementu leczenia podstawowego, a pozytywnymi wynikami w zakresie kinezyterapii. Przedstawiono aktualne doniesienia w zakresie wykorzystania krioterapii w procesie rehabilitacji, a szczególnie jej korzystnego wpływu na proces usprawniania kinezyterapeutycznego. Wnioski: Użycie temperatur kriogenicznych do schładzania chorych okolic ciała prowadzi do zmniejszenia odczuć bólowych u pacjentów z dysfunkcjami i zaburzeniami w obrębie narządów ruchu. Ma to istotne znaczenie dla zastosowania intensywnej kinezyterapii. Zmniejszenie dolegliwości bólowych zwiększa zakres ruchu w stawie oraz pozwala na zintensyfikowanie procesu usprawniania. ISSN , Nr 2 (6) 2011, s

2 Wstęp Zastosowanie niskich temperatur w medycynie nazywamy krioterapią. Obserwacje terapeutyczne wskazują na pozytywne efekty tej metody fizjoterapeutycznej. Wprowadzenie niskich temperatur do programów leczniczych, powodujących pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, określamy mianem kriostymulacji. Duża jej skuteczność powoduje poprawę funkcjonalną pacjentów. Przy prawidłowym stosowaniu nie powoduje powikłań lecz pozytywne działanie temperatur kriogenicznych, do których zalicza się m.in.: zlikwidowanie lub zmniejszenie dolegliwości bólowych, wywołanie i wykorzystanie fizjologicznych, ustrojowych reakcji na zimno, działanie przeciwobrzękowe (związane z przekrwieniem tętniczym, zwiększeniem filtracji włośniczkowej), wspomaganie leczenia podstawowego, wywołanie ogrzania powłok skórnych przez masywne, odruchowe ich przekrwienie, poprawę nastroju, zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych, a przede wszystkim ułatwienie leczenia ruchem (zabieg krioterapeutyczny pozwala na trzykrotną intensyfikację ćwiczeń usprawniających oraz wydłużenie czasu prowadzenia ćwiczeń kinezyterapeutycznych) 1. Wystąpienie właściwego odczynu naczyniowego jest w każdym przypadku podstawowym warunkiem uzyskania właściwych wyników leczenia. Zmiany dotyczą głównie mikrokrążenia wzrost ukrwienia tkankowego, powoduje większe stężenie tlenu i zwiększa jego podaż do tkanek zmienionych zapalnie oraz łagodzi ból 2,3. W fizykalnym postępowaniu terapeutycznym, oddziaływanie na organizm różnorodnych bodźców powoduje wyzwolenie reakcji na te bodźce w postaci odczynów. W termoterapii, zarówno podczas działania bodźców ciepłych, jak i zimnych, organizm dąży do zachowania równowagi cieplnej, czyli homeostazy termicznej. Nasilenie odczynów i ich charakter zależy od różnicy pomiędzy temperaturą ciała człowieka, a temperaturą zastosowanego chłodziwa oraz czasu oziębiania tkanek. Obniżenie temperatury tkanek uruchamia adaptacyjne mechanizmy termoregulacji ustroju, mające na celu zmniejszenie utraty ciepła. Następstwem pobudzenia receptorów zimna w skórze jest odruchowa reakcja wywołująca w pierwszych minutach zabiegu skurcz naczyń krwionośnych skóry i tkanki podskórnej, co zmniejsza przepływ krwi i ogranicza w ten sposób oddawanie ciepła otoczeniu. 1. Wpływ zimna na organizm Leczenie zimnem polega na obniżeniu temperatury tkanek. Ich rodzaj zależy od tego, czy zimno działa miejscowo, czy też na całą powierzchnię ciała. Dlatego też zabiegi lecznicze mają na celu: miejscowe obniżenie temperatury skóry i tkanek sąsiednich, ogólne oziębienie ustroju przez oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy. 1 A. Sieroń, J. Pasek, R. Mucha: Krioterapia w rehabilitacji, Rehabilitacja w praktyce, 3/2007, str Tamże. 3 A. Stanek, G. Cieślar, B. Matyszkiewicz, I. Rozmus Kuczia, K. Sieroń Słotny, B. Koczy, A. Sieroń: Subiektywna ocena skuteczności terapeutycznej krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, Balneologia Polska, 1-2/2005, str

3 Nasilenie odczynów i ich charakter zależą od różnicy pomiędzy temperaturą ciała, a temperaturą stosowanego bodźca zimnego. Dlatego też odczyny ustroju, będące wynikiem działania skrajnie niskich temperatur, wykazują określoną specyfikę. Aktualna wiedza w tym zakresie pozwala na wykorzystanie wielu z tych odczynów w celach leczniczych 4. Biologiczny wpływ, jaki wywiera zastosowane zimno, zależy przede wszystkim od: różnicy temperatur między źródłem zimna i organizmem im ta różnica jest większa, tym większe jest ochładzanie, ilości ciepła i szybkości, z jaką zostaje odebrane organizmowi, a to zależy nie tylko od wielkości różnicy temperatur między źródłem zimna i organizmem, ale również od przewodnictwa cieplnego tkanek, które zależy też od ilości wody w tkankach, czasu trwania ekspozycji na zimno, wielkości powierzchni i okolicy ciała, na którą działa zimno. Reakcje terapeutyczne związane z działaniem zabiegów zimnoleczniczych przebiegają dwufazowo: FAZA I reakcje sterowane są przez współczulną część autonomicznego układu nerwowego. Są to reakcje obronne, chroniące tkanki przed utratą ciepła: zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie przepływu krwi (reakcja obronna, chroniąca organizm przed utratą ciepłą), gorsze zaopatrzenie tkanek w tlen w procesach przemiany materii powoduje lokalne zmniejszenie poziomu procesów metabolicznych. W fazie tej następuje również zmniejszenie przewodnictwa nerwowego, podwyższenie progu bólowego, spadek uwalniania mediatorów bólu oraz zapalenia, wzrost ciśnienia tętniczego i żylnego krwi, a także wzrost napięcia mięśniowego. FAZA II następuje bardzo szybko. W fazie tej zachodzą reakcje odwrotne do występujących w fazie poprzedniej, następuje rozszerzenie się naczyń krwionośnych w skórze, wzrost zaopatrzenie tkanek w tlen, a w związku z tym zwiększenie procesów przemiany materii, wzrost przewodnictwa nerwowego, spadek progu bólowego, spadek ciśnienia tętniczego i żylnego krwi oraz spadek napięcia mięśniowego. Do pożądanych skutków krioterapii należy działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwkrwotoczne, zmniejszające krwawienie i zapobiegające lub ograniczające powstawanie krwiaków pourazowych. Cennym działaniem krioterapii jest również zmniejszanie obrzęków pourazowych i zapalnych oraz obniżenie temperatury tkanek, która w różnych procesach, przede wszystkim o charakterze zapalnym ulega podwyższeniu. Zabiegi te, co też jest zjawiskiem korzystnym, nie obciążają układu krążenia 5. 4 T. Mika, Fizykoterapia podręcznik dla wydziałów fizjoterapii medycznych studiów zawodowych, PZWL, Warszawa 2001, str G. Straburzyński, A. Straburzyńska Lupa, Fizjoterapia, PZWL, Warszawa 2004, str

4 Tabela 1 Fizjologiczne reakcje organizmu na zimno FAZA PIERWSZA 1. Zwężenie naczyń skóry 2. Zmniejszenie ukrwienia skóry (bladość, ochłodzenie skóry) 3. Powolne obniżanie temperatury skóry, mięśni, stawów 4. Zmniejszenie przemiany materii miejscowej i zwiększenie w części rdzennej 5. Zmniejszenie przewodnictwa nerwowego 6. Podwyższenie progu bólowego 7. Zmniejszenie uwalniania mediatorów bólu i zapalenia 8. Zwiększenie napięcia mięśni szkieletowych 9. Zwiększenie napięcia ścian naczyń 10. Zwiększenie czynności nadnerczy 11. Wzrost ciśnienia tętniczego i żylnego krwi FAZA DRUGA 1. Rozszerzenie naczyń skóry 2. Zwiększenie ukrwienia skóry (rumień, ocieplenie skóry) 3. Powolny wzrost temperatury uprzednio ochłodzonych tkanek 4. Zwiększenie przemiany materii w części rdzennej 5. Zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych 6. Zmniejszenie napięcia ścian naczyń 7. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego i żylnego 2. Podział zabiegów krioterapeutycznych Wykorzystanie zimna w medycynie to przede wszystkim kriochirurgia oraz kriostymulacja pod postacią terapii miejscowej i ogólnoustrojowej z zastosowaniem kriokomór, celem wywołania w organizmie fizjologicznych reakcji dla uzyskania określonego efektu klinicznego. Biologiczny wpływ, jaki wywiera zastosowane zimno, zależy przede wszystkim od: różnicy temperatur między źródłem a organizmem (rodzaj zastosowanego chłodziwa), ilości ciepła i szybkości, z jaką zostaje odebrana organizmowi, oraz od czasu ekspozycji. O nowoczesnej kriogenice można mówić od czasu nabycia przez fizyków umiejętności skraplania gazów i ich przechowywania tj. od końca XIX w. Ówcześni fizycy, w tym również Polacy (K. Olszewski, Z. Wróblewski), dokonali nie tylko skroplenia tlenu, dwutlenku węgla, azotu, powietrza i wodoru, ale i umożliwili przemysłową produkcję tych płynnych chłodziw 6. Obecnie najbardziej popularnym chłodziwem w kriostymulacji jest ciekły azot, który jest stosunkowo tani, nietoksyczny, niepalny i bezpieczny. Zabiegi z zastosowaniem zimna można podzielić na: krioterapię miejscową oraz krioterapię ogólnoustrojową

5 2.1. Krioterapia miejscowa Ten rodzaj zabiegów, z wykorzystaniem niskich temperatur, wywołuje jedynie efekty miejscowe i wpływa bezpośrednio na wybraną okolicę ciała pacjenta, ułatwiając prowadzenie rehabilitacji danego odcinka, zajętego procesem chorobowym. Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu należy uwzględnić kilka niezbędnych parametrów, dzięki którym uzyskamy odpowiednią efektywność i nie spowodujemy wystąpienia działań niepożądanych. Należy zwrócić uwagę na zabarwienie skóry pacjenta, jego skargi na marznięcie, dreszcze, a także jego stan emocjonalny (nie wykonujemy u pacjentów zdenerwowanych), ważną rolę odgrywają odczucia związane z zabiegiem. Podczas zabiegu pacjent powinien wygodnie siedzieć lub leżeć, w pomieszczeniu powinna być temperatura pokojowa; osoba wykonująca zabieg powinna unikać kierowania dyszy na te partie skóry, które leżą bezpośrednio ponad wystającymi częściami kostnymi. Skóra pacjenta powinna być sucha, a w przypadku zmian zabarwienia skóry, świadczących o nieprawidłowej reakcji naczyniowej, zabieg należy natychmiast przerwać. Wszelkie działania terapeutyczne wykorzystujące zimno powinny być prowadzone rozważnie, a osoba podejmująca się ich wykonania powinna wykluczyć wszystkie przeciwwskazania do ich zastosowania. Do miejscowych zabiegów krioterapeutycznych zaliczamy; 1. zabiegi przy użyciu lodu i wody z lodem a. okłady woreczkami z kostkami lub płatkami lodu, b. kąpiel częściowa w wodzie z lodem, c. woreczek z ręcznika, w który zawija się kostki lodu i w ten sposób wykonuje się okład, d. masaż lodem bądź kostką lodu (masaż mięśni, ścięgien i więzadeł). 2. Systemy chłodzące (kriostymulacja kompresyjna). 3. Zabiegi z zastosowaniem roztworach chłodzących o temperaturze poniżej 0 o C. 4. Zabiegi do natychmiastowego zastosowania w sytuacjach nagłych. 5. Zabiegi z zastosowaniem gazów chłodzących, z zastosowaniem ciekłego CO 2 oraz z zastosowaniem nadmuchu zimnym powietrzem Krioterapia ogólnoustrojowa Polega na działaniu temperatur kriogenicznych przez krótki okres czasu na całe ciało pacjenta. Ma na celu oziębienie całego ustroju, ze wszystkimi następstwami tego zjawiska. Działając przeciwbólowo i zwalniając przewodnictwo nerwowo - mięśniowe, krioterapia ogólnoustrojowa stwarza lepsze warunki do pracy mięśniowej, tym samym torując możliwość szerszego zastosowania kinezyterapii i osiągania lepszych wyników szeroko pojętej rehabilitacji 7. Wykonywana jest w specjalnie skonstruowanej kriokomorze, w której za pomocą ciekłego azotu można obniżyć temperaturę do -176 o C. Składa się ona z przedsionka i komory właściwej. Czas przebywania pa- 7 A. Sieroń, J. Pasek, R. Mucha: Krioterapia w rehabilitacji, Rehabilitacja w praktyce, 3/2007, str

6 cjenta w komorze niskich temperatur wynosi początkowo 30 s, po czym jest stopniowo wydłużany do 3 min. Do 3 h po wyjściu z kabiny obserwuje się zwiększoną łatwość wykonywania ruchów i ustąpienie dolegliwości bólowych 8. Do ogólnoustrojowych zabiegów krioterapeutycznych zaliczamy również kriosaunę - jednokomorowe pomieszczenie przeznaczone dla jednej osoby, w którym działaniu temperatury poniżej -100 o C poddawane jest całe ciało pacjenta, z wyjątkiem głowy Kriostymulacja jako fizykalna metoda wspomagania kinezyterapii Zarówno krioterapia miejscowa, jak i ogólna mają bardzo duże znaczenie terapeutyczne. Kriostymulacja jest metodą terapeutyczną wykorzystywaną w leczeniu różnorakich chorób, ale też w sporcie oraz odnowie biologicznej. Stosowana jest w wielu chorobach narządu ruchu, np. w: reumatoidalnym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, dyskopatiach, dnie moczanowej, urazach stawów i tkanek miękkich, niedowładach spastycznych. Krioterapia ma wpływ na: przekrwienie czynne w tkankach poddanych działaniu niskich temperatur, co sprzyja przyspieszeniu przemiany materii oraz pozwala na szybszą eliminację produktów tej przemiany, rozluźnienie napięcia mięśniowego. Bardzo ważnym efektem jest również korzystny antydepresyjny wpływ na psychikę (poprawa nastroju, spadek zmęczenia). Celem zwiększenia i utrwalenia korzystnych efektów leczenia niskimi temperaturami, po każdym zabiegu krioterapii wykonywana jest kinezyterapia, prowadzona według indywidualnie ustalonego programu. Pacjenci poddani są obowiązkowej kinezyterapii bezpośrednio po zakończeniu zabiegu. Obejmuje ona ćwiczenia grupowe na sali gimnastycznej o charakterze ogólnousprawniającym, jak i ćwiczenia indywidualne: izometryczne, czynne w odciążeniu bądź z oporem, według ustalonego programu uwzględniającego wiek pacjenta, rozpoznanie i stopień zaawansowania procesu chorobowego oraz aktualną sprawność leczonego elementu układu ruchu 10, 11. Krioterapia stanowi tym samym podstawowy element tak zwanej kriorehabilitacji. Obserwujemy szereg korzystnych zjawisk fizjologicznych, takich jak: uśmierzenie bólu, zmniejszenie aktywności procesu zapalnego, obniżenie napięcia mięśni szkieletowych, wtórnie wzrost siły mięśniowej, zmniejszenie obrzęków, szybsze gojenie się urazów, relaksację i poprawę nastroju. Podstawowe relacje pomiędzy krioterapią i rehabilitacją przedstawiam na rycinie 1. 8 G. Straburzyński, A. Straburzyńska Lupa, Fizjoterapia, PZWL, Warszawa 2004, str A. Sieroń, J. Pasek, R. Mucha: Krioterapia w rehabilitacji, Rehabilitacja w praktyce, 3/2007, str A. Stanek, G. Cieślar, J. Mrowiec, A. Sieroń, Krioterapia w praktyce klinicznej, Rehabilitacja w praktyce, 1/2006, str A. Sieroń, J. Pasek, R. Mucha: Krioterapia w rehabilitacji, Rehabilitacja w praktyce, 3/2007, str

7 Krioterapia Obniżenie progu czucia Obniżenie napięcia mięśniowego (zmniejszenie dolegliwości bólowych) Przedłużona relaksacja Poprawa zakresu ruchu Kinezyterapia Ryc. 1. Stosowanie krioterapii z kinezyterapią wg Knighta Wykorzystując efekt przeciwbólowy i obniżenie napięcia mięśni podczas zabiegów krioterapeutycznych można znacznie lepiej przygotować pacjentów do kinezyterapii, która u chorych odgrywa zasadniczą rolę w leczeniu i zapobieganiu kalectwu. Kriostymulacja odgrywa więc bardzo istotną rolę w procesie usprawniania chorych. W dużym stopniu wspomaga prowadzenie ćwiczeń kinezyterapeutycznych. Poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych, hamowanie procesu zapalnego czy cofanie się obrzęków pozwala na bardziej intensywny wysiłek fizyczny. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie zakresu ruchów w stawie objętym chorobą, przyrost masy oraz siły mięśniowej i sprawności ogólnej. Powstało przy tym nowe określenie odnoszące się do kompleksowej krioterapii i kinezyterapii kriokinetyka 12. Wszystko to przyczynia się do lepszego funkcjonowania zarówno fizycznego, jak i psychicznego osoby chorej. Wnioski 1. Kriostymulacja wykazuje szczególną skuteczność terapeutyczną, gdy jest stosowana przed jakimkolwiek postępowaniem ruchowym. 2. Duża skuteczność zastosowania krioterapii powoduje znaczną poprawę sprawności pacjentów i przy prawidłowym zastosowaniu, stanowi metodę uzupełniającą podstawowe leczenie. 3. Poprzedzenie ćwiczeń zabiegami fizykoterapeutycznymi, z wykorzystaniem niskich temperatur, powoduje spadek dolegliwości bólowych, poprawę ogólnego samopoczucia, zmniejszenie napięcia mięśniowego, wzrost zakresu ruchomości, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie intensyfikacji ćwiczeń wpływa to także na przyrost masy i siły mięśniowej. 4. Włączenie krioterapii, jako elementu postępowania rehabilitacyjnego, wpływa na poprawę jakości życia i sposób funkcjonowania w społeczeństwie osób objętych procesem leczniczym. 12 G. Straburzyński, A. Straburzyńska Lupa, Fizjoterapia, PZWL, Warszawa 2004, str

8 Bibliografia 1. Mika T.: Fizykoterapia podręcznik dla wydziałów fizjoterapii medycznych studiów zawodowych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, str Konarska I.: Medycyna fizykalna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1968, str Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, str Straburzyński G., Straburzyńska Lupa A.: Fizjoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, str Stanek A., Cieślar G., Mrowiec J., Sieroń A.: Krioterapia w praktyce klinicznej Rehabilitacja w praktyce, wyd. ELAMED, 2006, 1, str Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Krioterapia w rehabilitacji Rehabilitacja w praktyce, wyd. ELAMED, 2007, 3, Sołtys P., Elwart D.: Czy krioterapia jest bezpieczna? Rehabilitacja w praktyce, wyd. ELAMED, 2008, 2, Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów Rehabilitacja w praktyce, wyd. ELAMED, 2009, 2, Stanek A., Cieślar G., Matyszkiewicz B., Rozmus-Kuczia I., Sieroń-Stołtny K., Koczy B., Sieroń A.: Subiektywna ocena skuteczności terapeutycznej krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, Balneologia Polska, wyd. Borgis, 1-2/2005,

Krioterapia. - leczenie zimnem. medica press

Krioterapia. - leczenie zimnem. medica press Krioterapia - leczenie zimnem medica press Aleksander Sieroń, Grzegorz Cieślar, Leszek Jagodziński, Zofia Drzazga, Ewa Birkner, Aleksandra Bilska-Urban, Aleksandra Mostowy, Magdalena Kubacka, Agata Stanek,

Bardziej szczegółowo

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA I OGÓLNA

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA I OGÓLNA KRIOTERAPIA MIEJSCOWA I OGÓLNA Monika Fryc Barbara Ostrowska Inżynieria Mechaniczno Medyczna 1. Definicja krioterapii Krioterapią nazywamy zastosowanie w celach leczniczych bodźca fizykalnego obniżającego

Bardziej szczegółowo

Krioterapia ogólnoustrojowa: ogólna charakterystyka metody, efekty biologiczne i zastosowanie kliniczne temperatur kriogenicznych

Krioterapia ogólnoustrojowa: ogólna charakterystyka metody, efekty biologiczne i zastosowanie kliniczne temperatur kriogenicznych Artykuł dla portalu: www.morsowanie.info Krioterapia ogólnoustrojowa: ogólna charakterystyka metody, efekty biologiczne i zastosowanie kliniczne temperatur kriogenicznych Paweł Zalewski 1, Jacek J. Klawe

Bardziej szczegółowo

Fizjologia, biochemia

Fizjologia, biochemia 50 Fizjologia, biochemia sportu Krioterapia powoduje lepszą krążeniową i metaboliczną tolerancję oraz opóźnia narastanie zmęczenia w trakcie wykonywania pracy mięśniowej przez zawodników sportów wytrzymałościowych.

Bardziej szczegółowo

Krioterapia ogólnoustrojowa

Krioterapia ogólnoustrojowa Krioterapia w praktyce klinicznej Mianem krioterapii ogólnoustrojowej określa się krótkotrwałe bodźcowe stosowanie temperatur kriogenicznych (poniżej -100ºC) na całą powierzchnię ciała pacjenta. Ma ona

Bardziej szczegółowo

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA I OGÓLNA

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA I OGÓLNA KRIOTERAPIA MIEJSCOWA I OGÓLNA Kamila Przybyszewska Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Studia: magisterskie Rok akademicki: 2012/2013 Spis treści 1. Krioterapia... 3 1.1. Historia krioterapii...

Bardziej szczegółowo

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej,

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej, Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, jak czynniki termiczne, promieniowanie Słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z PODSTAW KRIOGENIKI KRIOMEDYCYNA

LABORATORIUM Z PODSTAW KRIOGENIKI KRIOMEDYCYNA Politechnika Wrocławska Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Zakład Kriogeniki i Technologii Gazowych LABORATORIUM Z PODSTAW KRIOGENIKI KRIOMEDYCYNA Dr hab. inż. Maciej Chorowski, prof. PWr Mgr

Bardziej szczegółowo

Krioterapia ogólna i miejscowa

Krioterapia ogólna i miejscowa Krioterapia ogólna i miejscowa Magda Dziaduszewska Inżynieria Mechaniczno- Medyczna str. 1 Spis treści 1 Co to jest Krioterapia? 3 1.1 Wskazania do krioterapii... 3 2 Krioterapia miejscowa 4 2.1Metody

Bardziej szczegółowo

Komora Krioterapeutyczna CRYO -110 C ISO

Komora Krioterapeutyczna CRYO -110 C ISO Komora Krioterapeutyczna CRYO -110 C ISO 9001-2000 Krioterapia całego ciała za pomocą temperatury -70 C -170 C jest metodą, która powstała w drugiej połowie XX wieku (Toshiro Yamauczi 1978). Obecnie istnieje

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Student studiów pierwszego stopnia (licencjat)

Bardziej szczegółowo

* Ocena umiejętności: samodzielnego praktycznego wprowadzania w życie zdobytej wiedzy.

* Ocena umiejętności: samodzielnego praktycznego wprowadzania w życie zdobytej wiedzy. Opis przedmiotu (sylabus ) na rok akademicki 2011/2012 MEDYCYNA FIZYKALNA I BALNEOKLIMATOLOGIA Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL p.o. Kierownika Zakładu: dr n med. Dariusz Białoszewski Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Rozwój rehabilitacji medycznej i fizjoterapii

Rozwój rehabilitacji medycznej i fizjoterapii Rozwój rehabilitacji medycznej i fizjoterapii prof. nzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwioski konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii Do roku 2050 populacja ludzi w wieku 60+ będzie stanowić 22% wszystkich

Bardziej szczegółowo

BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia Nowe rodzaje prądów. BTL -4000 Smart & Premium. Nowe rodzaje prądów

BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia Nowe rodzaje prądów. BTL -4000 Smart & Premium. Nowe rodzaje prądów BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia 1. Prąd Kotz`a średniej częstotliwości, bipolarny. Prąd Kotz`a jest jednym z grupy prądów, z których pochodzi rosyjska stymulacja, stąd prąd Kotz`a może być również

Bardziej szczegółowo

I F izjoterapia! OGÓLNA

I F izjoterapia! OGÓLNA PA TR ONA T MER YTOR YCZNY Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN I F izjoterapia! OGÓLNA Wydawnictwo Lekarskie PZWL F izjoterapia ogólna prof. dr hab. med. JERZY E. KIWERSKI

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia w praktyce. Opóźniona bolesność mięśniowa DOMS: Delayed Onset Muscle Soreness

Fizjoterapia w praktyce. Opóźniona bolesność mięśniowa DOMS: Delayed Onset Muscle Soreness Fizjoterapia w praktyce Opóźniona bolesność mięśniowa DOMS: Delayed Onset Muscle Soreness Temat zakwasów potreningowych znany jest nam już od dawna. Niestety wiele mitów związanych z tym tematem nie jest

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia 2015-2018 Jednostka Organizacyjna: Katedra Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa 2 Typ Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wieloukładowych w obrębie narządu ruchu obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F-P_20 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska YL AB U MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Balneologia i leczenie uzdrowiskowe

Bardziej szczegółowo

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Redakcja naukowa prof. dr hab. n. k. f. Zdzisława Wrzosek dr n. med. Janusz Bolanowski Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści Wstęp - Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego

Ćwiczenie 9. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego Ćwiczenie 9 Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego Zagadnienia teoretyczne 1. Kryteria oceny wydolności fizycznej organizmu. 2. Bezpośredni pomiar pochłoniętego tlenu - spirometr Krogha. 3. Pułap tlenowy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych seminaria 2012-2013 Promotor Dr hab. med. prof. nadzw. Zbigniew Deskur

Tematy prac dyplomowych seminaria 2012-2013 Promotor Dr hab. med. prof. nadzw. Zbigniew Deskur Promotor Dr hab. med. prof. nadzw. Zbigniew Deskur 1. Ocena wpływu fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii) na stan zdrowia osób z chorobami układu oddechowego (np. astmy). 2. Ocena wpływu fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta..... Nr albumu 1 CELE Student

Bardziej szczegółowo

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl OFERTA DLA FIRM by ARCUS 2011r Szanowni Państwo Cieszę się, że mogę zapoznać Państwa z działalnością usługową Firmy ARCUS. Jestem przekonany, że firma posiadając szerokie spektrum usług będzie odpowiednim

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym Załącznik nr 1 do umowy nr zawartej z Zakładem ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu Fizykoterapia w semestrze II (pierwszy semestr nauczania przedmiotu) Studia niestacjonarne

Program przedmiotu Fizykoterapia w semestrze II (pierwszy semestr nauczania przedmiotu) Studia niestacjonarne Program przedmiotu Fizykoterapia w semestrze II (pierwszy semestr nauczania przedmiotu) Studia niestacjonarne Program został opracowany w oparciu o Standardy Kształcenia na kierunku Fizjoterapia, studia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt leczniczy zawiera sól jodowo-bromową, w tym jodki nie mniej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu CELE Student

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FIZJOTERAPII I MASAŻ LECZNICZY

PODSTAWY FIZJOTERAPII I MASAŻ LECZNICZY PODSTAWY FIZJOTERAPII I MASAŻ LECZNICZY 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej. 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Podstawy fizjoterapii i masaż leczniczy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Medycyna Fizykalna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Medycyna Fizykalna YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod N-F modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Medycyna Fizykalna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA OGÓLNA 1. Informacje o przedmiocie (zaj ciach), jednostce koordynuj cej przedmiot, osobie prowadz cej Cel zaj

FIZJOTERAPIA OGÓLNA 1. Informacje o przedmiocie (zaj ciach), jednostce koordynuj cej przedmiot, osobie prowadz cej Cel zaj FIZJOTERAPIA OGÓLNA 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Fizjoterapia ogólna 1.2.Forma przedmiotu: Wykłady, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA do egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

ZAGADNIENIA do egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej ZAGADNIENIA do egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 1. Miejsce fizjoterapii w rehabilitacji medycznej 2. Związek rehabilitacji z

Bardziej szczegółowo

Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka

Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka Rozwój gospodarczy, dokonujący się we wszystkich obszarach życia ludzi, wiąże się nieodzownie ze zmianą dominującej pozycji ciała człowieka. W ciągu doby,

Bardziej szczegółowo

Program Studenckiej Praktyki Zawodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile Kierunek Fizjoterapia

Program Studenckiej Praktyki Zawodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile Kierunek Fizjoterapia Program Studenckiej Praktyki Zawodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile Kierunek Fizjoterapia OBOWIĄZUJE OD 19.03.2010r. 1. Określenie rodzaju i czasu trwania praktyki: PO II semestrze -międzysemestralna

Bardziej szczegółowo

Zabiegi fizjoterapeutyczne. SPA-Centrum «Respect»

Zabiegi fizjoterapeutyczne. SPA-Centrum «Respect» Zabiegi fizjoterapeutyczne SPA-Centrum «Respect» Usługi medyczne Nazwazabiegu Czas 1. Początkowa konsultacja lekarza ogólnego 4 min. bezpłatnie 2. Ponowna konsultacja lekarza ogólnego 30 min. bezpłatnie

Bardziej szczegółowo

KRIOSYSTEM Sp. z o. o. pierwszą na świecie kriokomorą mobilną z niezależnym, zintegrowanym system schładzania Kriosystemu

KRIOSYSTEM Sp. z o. o. pierwszą na świecie kriokomorą mobilną z niezależnym, zintegrowanym system schładzania Kriosystemu KRIOKOMORA MOBILNA Firma KRIOSYSTEM Sp. z o. o. powstała w 1991 r., ale jest kontynuatorem kilkunastoletniej działalności Zakładu Doświadczalnego Instytutu Niskich Temperatur Polskiej Akademii Nauk Kriopan.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH - Imię i nazwisko studenta Nr albumu CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Łukasz Czubaszewski

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Łukasz Czubaszewski Szanowni Państwo, Centrum medyczno- rehabilitacyjne powstało w celu świadczenia najwyższej jakości usług medycznych z zakresu diagnostyki i rehabilitacji. Zajmujemy się kompleksową obsługą medyczną zarówno

Bardziej szczegółowo

Trener Marcin Węglewski ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ

Trener Marcin Węglewski ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ Na optymalne przygotowanie zawodników do wysiłku meczowego składa się wiele czynników. Jednym z nich jest dobrze przeprowadzona rozgrzewka. (Chmura 2001) Definicja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VII I. Istota fizjoterapii

SPIS TREŚCI VII I. Istota fizjoterapii SPIS TREŚCI 1. Podstawy fizjoterapii 1 Istota fizjoterapii 1 Problemy terminologiczne 2 Charakterystyka fizjoterapii 5 Cele fizjoterapii 6 Fizjoterapia jako metoda wywoływania reakcji na bodziec i usprawniania

Bardziej szczegółowo

Człowiek żyje życiem całego swojego ciała, wszystkimi jego elementami, warstwami, jego zdrowie zależy od zdrowia jego organizmu.

Człowiek żyje życiem całego swojego ciała, wszystkimi jego elementami, warstwami, jego zdrowie zależy od zdrowia jego organizmu. RUCH TO ZDROWIE Człowiek żyje życiem całego swojego ciała, wszystkimi jego elementami, warstwami, jego zdrowie zależy od zdrowia jego organizmu. P A M I Ę T A J Dobroczynny wpływ aktywności fizycznej na

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM Zdrowy pracownik, to wydajny pracownik. VERIDIS PREZENTUJE - OFERTA DLA FIRM Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na ćwiczenia fizyczne, będą musieli wcześniej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Agnieszka Bednarek

Rejestracja Agnieszka Bednarek Rejestracja Agnieszka Bednarek 668706117 Fala uderzeniowa znajduje zastosowanie w rehabilitacji, medycynie sportowej i ortopedii. Jest to innowacyjna metoda, przynosząca szybkie i długotrwałe rezultaty

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjentów

Informacja dla pacjentów info Informacja dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim leczonych bortezomibem Polineuropatia indukowana bortezomibem Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz Katedra i Klinika Hematologii,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Lekarski I (licencjackie)

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Lekarski I (licencjackie) SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: Poziom studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Rehabilitacja Kod modułu LK.3.E.022 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu Fizykoterapia w semestrze II (pierwszy semestr nauczania przedmiotu) Studia stacjonarne

Program przedmiotu Fizykoterapia w semestrze II (pierwszy semestr nauczania przedmiotu) Studia stacjonarne Program przedmiotu Fizykoterapia w semestrze II (pierwszy semestr nauczania przedmiotu) Studia stacjonarne Program został opracowany w oparciu o Standardy Kształcenia na kierunku Fizjoterapia, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu 1 CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Dobroniu

Urząd Gminy w Dobroniu Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr VII/4/2017 Wójta Gminy Dobroń z dnia 24 stycznia 2017r. Materiały informacyjne do konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego Wykrywanie i terapia patologii

Bardziej szczegółowo

I ODNOWY BIOLOGICZNEJ. Nazwa przedmiotu: BALNEOKLIMATOLOGIA i LECZENIE UZDROWISKOWE

I ODNOWY BIOLOGICZNEJ. Nazwa przedmiotu: BALNEOKLIMATOLOGIA i LECZENIE UZDROWISKOWE Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 ZAKŁAD FIZYKOTERAPII Jednostka Organizacyjna: Katedra Fizjoterapii I ODNOWY BIOLOGICZNEJ Kierunek: II STOPIEŃ Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Fizykoterapia Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl)

Fizykoterapia Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl) Dział fizjoterapii, który wykorzystuje naturalne tworzywa występujące w przyrodzie (woda, borowina) oraz sztucznie wytworzoną energię fizyczną w celu: FIZYKOTERAPIA - dział fizjoterapii, który wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii kształcenia

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_24 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: Grażyna Gugała

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: Grażyna Gugała KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy Autor: Grażyna Gugała Niedrożne drogi oddechowe. Utrata przytomności powoduje bezwład mięśni, wskutek czego język zapada się i blokuje

Bardziej szczegółowo

Żel antycellulitowy ŻEL ANTYCELLULITOWY. Czym jest cellulit? INFORMACJE OGÓLNE

Żel antycellulitowy ŻEL ANTYCELLULITOWY. Czym jest cellulit? INFORMACJE OGÓLNE Czym jest cellulit? cellulit= skórka pomarańczowa = nierównomierne rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, wody i produktów przemiany materii w tkankach skóry, widoczne wgłębienia i guzkowatość skóry, występująca

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY, proszek do sporządzania roztworu na skórę

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY, proszek do sporządzania roztworu na skórę CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY, proszek do sporządzania roztworu na skórę 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kg proszku do sporządzania roztworu

Bardziej szczegółowo

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomagające uzyskać gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia Forma

Bardziej szczegółowo

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Słowa kluczowe: rehabilitacja uzdrowiskowa, dysfunkcje narządu ruchu, ból, jakość życia Zdrowie na podstawie definicji prezentowanej, przez WHO oznacza całkowity brak

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) EFEKTY KSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA I STOPNIA 2014-2017: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: fizjoterapia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

HYDROTERAPIA KINEZYTERAPIA

HYDROTERAPIA KINEZYTERAPIA REHABILITACJA HYDROTERAPIA Kąpiel solankowa Polega na drażniącym działaniu jonów sodu, wapnia, magnezu, żelaza oraz jonów węglanowych, na zakończenia nerwów naczyniowo -ruchowych. Kąpiel powoduje rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

wykłady 15, ćwiczenia - 60 wykłady 10, ćwiczenia - 60 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 15, ćwiczenia - 60 wykłady 10, ćwiczenia - 60 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Masaż leczniczy cz. I, II 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_16 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom :

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterski

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterski Profil kształcenia: ogólno akademicki KOD: B9 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterski PRZEDMIOT: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

5 ECTS F-2-K-MF-01 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: stacjonarne w/ćw

5 ECTS F-2-K-MF-01 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: stacjonarne w/ćw Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o.

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Oferujemy leczenie bólu bez względu na jego pochodzenie i przyczyny AZ MED Informacje ogólne W zakresie działaności AZ MED Sp. z o.o. działają poradnie: leczenia bólu (neurologia,ortopedia

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katowice 2016 Jolanta Żak Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med. Damian Kusz W razie zaobserwowania niepokojących

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU.

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. B1 CIŚNIENIE JAKO WIELKOŚĆ BIOFIZYCZNA, CIŚNIENIE A FUNKCJE PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI KINEZYTERAPEUTYCZNE STOSOWANE W REHABILITACJI

TECHNIKI KINEZYTERAPEUTYCZNE STOSOWANE W REHABILITACJI 6 TECHNIKI KINEZYTERAPEUTYCZNE STOSOWANE W REHABILITACJI Wojciech Chydziński Kinezyterapia (kinesis ruch, therapeia leczenie) jest podstawą rehabilitacji medycznej i obejmuje całość zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Fizjologia Wysiłku Fizycznego I, II 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F_03 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom

Bardziej szczegółowo

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane Stwardnienie rozsiane Lp. Tytuł Autor Miejsce Rodzaj dokumentu Tytuł czasopisma 1. Anatomia patologiczna Red. Kuraś Stefania 2. Aromaterapia dla całej rodziny Romer Marion 3. Ból u chorych na stwardnienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach SZCZEGÓLOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa Wydziału: Wydział

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

ZWYRODNIENIE STAWU RAMIENNEGO (RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO)

ZWYRODNIENIE STAWU RAMIENNEGO (RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO) ZWYRODNIENIE STAWU RAMIENNEGO (RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO) Luty 06, 2016 Staw ramienny (ramienno łopatkowy) utworzony jest przez wydrążenie stawowe łopatki i głowę kości ramiennej. Jako staw kulisty posiada

Bardziej szczegółowo

Recommendations for rehabilitation of patients with osteoporosis

Recommendations for rehabilitation of patients with osteoporosis Recommendations for rehabilitation of patients with osteoporosis Zalecenia rehabilitacyjne dla pacjentów z osteoporozą Wojciech Roczniak, Magdalena Babuśka-Roczniak, Anna Roczniak, Łukasz Rodak, Piotr

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.

Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/222/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012 roku Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Q.Light - profesjonalna fototerapia

Q.Light - profesjonalna fototerapia Q.Light - profesjonalna fototerapia Urządzenie Q.Light 70 NT IR pozwala na prowadzenie skutecznej terapii w szerokim zakresie stosowania właściwemu dla światła spolaryzowanego. Q.Light 70 NT IR jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Rys. 1: Kanał nadgarstka

Rys. 1: Kanał nadgarstka ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA Zespół cieśni nadgarstka (CTS ang. carpal tunel syndrome) to schorzenie powstałe w wyniku ucisku nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. Dotyczy 1-5% ogólnej populacji, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

FIZYKOTERAPIA 1. Informacje o przedmiocie (zaj ciach), jednostce koordynuj cej przedmiot i osobie prowadz cej. 2. Cel zaj

FIZYKOTERAPIA 1. Informacje o przedmiocie (zaj ciach), jednostce koordynuj cej przedmiot i osobie prowadz cej. 2. Cel zaj FIZYKOTERAPIA 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot i osobie prowadzącej. 1.1. Nazwa przedmiotu : Fizykoterapia. 1.2. Forma przedmiotu: Wykłady, ćwiczenia 1.3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Po co rehabilitacja w chorobie Alzheimera?

Po co rehabilitacja w chorobie Alzheimera? Po co rehabilitacja w chorobie Alzheimera? Dr n. med. Marek Walusiak specjalista fizjoterapii Ruch jest bardzo ważnym elementem leczenia. Niewielki, systematyczny wysiłek może dać bardzo dużo. 30-45 minut

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia pierwszego stopnia II rok studiów praktyka w pracowni fizykoterapii II rok

Bardziej szczegółowo

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie dr med. Maciej Sterliński Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego WOPR Województwa Mazowieckiego Zegrze, 19.02.2006 Główne cele działania zespołów ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska.

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-3s10-2013 Pozycja planu: D10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyka w pracowni II 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Zespoły bólowe kręgosłupa

Zespoły bólowe kręgosłupa Zespoły bólowe kręgosłupa W około 70-80% przypadków pierwszego spotkania pacjenta i lekarza nie daje ustalić się dokładnie przyczyny bólów kręgosłupa. Świadczy to o złożoności tego problemu. Mimo tego

Bardziej szczegółowo

Subiektywne objawy zmęczenia. Zmęczenie. Ból mięśni. Objawy obiektywne 2016-04-07

Subiektywne objawy zmęczenia. Zmęczenie. Ból mięśni. Objawy obiektywne 2016-04-07 Zmęczenie to mechanizm obronny, chroniący przed załamaniem funkcji fizjologicznych (wyczerpaniem) Subiektywne objawy zmęczenia bóle mięśni, uczucie osłabienia i wyczerpania, duszność, senność, nudności,

Bardziej szczegółowo

Rola witaminy D w praktyce lekarza rehabilitacji medycznej. dr n. med. Anna Pacholec prof. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska

Rola witaminy D w praktyce lekarza rehabilitacji medycznej. dr n. med. Anna Pacholec prof. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska Rola witaminy D w praktyce lekarza rehabilitacji medycznej dr n. med. Anna Pacholec prof. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska Rehabilitacja medyczna Rehabilitacja medyczna to dziedzina medycyny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Profilaktyka i prewencja chorób układu ruchu".

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. Profilaktyka i prewencja chorób układu ruchu. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Profilaktyka i prewencja chorób układu ruchu". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH WOREK 10 KG 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY proszek do sporządzania roztworu na skórę produkt złożony 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH Co zawiera Ciechociński szlam leczniczy

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja dla osób w każdym wieku. Pokonaj ból! Żyj pełnią życia

Rehabilitacja dla osób w każdym wieku. Pokonaj ból! Żyj pełnią życia Rehabilitacja dla osób w każdym wieku Pokonaj ból! Żyj pełnią życia STREFA FIZJOTERAPII LECZNICZEJ Fizjoterapia lecznicza ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia. Tematyka ćwiczeń z przedmiotu: MEDYCYNA FIZYKALNA i BALNEOKLIMATOLOGIA

Studia niestacjonarne II stopnia. Tematyka ćwiczeń z przedmiotu: MEDYCYNA FIZYKALNA i BALNEOKLIMATOLOGIA Studia niestacjonarne II stopnia Tematyka ćwiczeń z przedmiotu: MEDYCYNA FIZYKALNA i BALNEOKLIMATOLOGIA I rok / 2 semestr Koordynator przedmiotu: dr Krystyna Kwaśna, dr Magdalena Stania Temat zajęć/termin

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Medycyna Regeneracyjna. Leczenie schorzeń ortopedycznych osoczem bogatopłytkowym PRP

Medycyna Regeneracyjna. Leczenie schorzeń ortopedycznych osoczem bogatopłytkowym PRP Medycyna Regeneracyjna Leczenie schorzeń ortopedycznych osoczem bogatopłytkowym PRP Od niedługiego czasu w wielu placówkach leczniczo weteranaryjnych istnieje możliwość skorzystania z najnowocześniejszej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia pierwszego stopnia II rok studiów II rok studiów III rok studiów praktyka w

Bardziej szczegółowo

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik masażysta Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Technik masażysta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 10 października 2013r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne

SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2017 Nazwa przedmiotu Praktyka z Kinezyterapii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo