Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź"

Transkrypt

1 Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego Łódź Załącznik numer 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1

2 Opis posiadanego przez Zamawiającego systemu i urządzeń Terminale pokładowe Dostarczone urządzenia muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż: Processor, Memory, OS, Software CPU: ROM size: RAM size: Telechips TCC8803 Dual Core 2,12GHZ (1,12GHz core + 1GHz dsp) 256MB NAND Flash 512MB DDR2 OS: MS Windows CE.NET 6.0 core Map license: Emapa Autopilot v lub wyższa Graphical subsystem Display: Digital TFT Touch screen LCD Colordepth: 24 bit full color Resolution: 800 x 480 WVGA Diagonal: 7 inches Brightness 400 cd/m Audio subsystem Speaker: 1,5 W (built-in) 36 π (Stereo) x 2 Audio Output: 3.5mm, stereo Interfaces Positioning Device: Touchscreen Expansion Slots: MMC, SD USB Connector: USB 2.0 host IR receiver IR remote control GPS Module: UBLOX 6 Serial Port: Power Supply RS 232, TTL 2

3 Power: 12V/14V 1.5 A (side 1port, bottom 1port) Battery: 1600mAH Li-polymer (2hours running) Multimedia Video player: Codec format : MPEG-1/2/4, H.263, H.264 File format :3GP, MP4, AVI, MKV, MPG, M2TS, TS/TP, FLV Codec format : MP2, MP3, MIDI, OGG, AAC, WAV, Audio player: FLAC, BSAC, DTS File format : Ogg Media (*.ogg) / MP3 (*.mp3) / WAV Photo viewer JPG, JPEG, PNG, BMP,GIF [Note]: Because of codec licensing some files may not play. Extra TMC: Supports external TMC receiver AV in: for external source Rear Camera: Input for Rear camera WiFi: /b/g/n Terminal pokładowy musi umożliwiać: 1. Komunikację on-line za pomocą modemu GPRS z serwerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do obsługi zleceń/trasówek 2. Odbieranie on-line wygenerowanych w oprogramowaniu do obsługi zleceń/trasówek w postaci listy zleceń na dany dzień 3. Wyświetlanie zleceń na mapie terminala 4. Nawigowanie po trasie stworzonej z punktów zleceń 5. Możliwość oznaczania/zmiany statusu wykonywanego zlecenia. 6. Wprowadzanie notatek o dowolnej treści do każdego zlecenia 7. Możliwość wprowadzenia listy notatek do wyboru. Lista notatek musi być konfigurowalna oddzielnie dla każdego urządzenia. 8. Wprowadzanie dodatkowych, nowych zleceń z poziomu terminala 9. Logowanie za pomocą indywidualnego loginu i hasła po uruchomieniu urządzenia 10. Możliwość wybrania z rozwijanej listy pojazdu, do którego będzie przypisane urządzenie 11. Możliwość wybrania trasy, jeżeli przypisana została więcej niż 1 trasa na dany dzień dla wybranego pojazdu 12. Możliwość sortowania pozycji na liście zleceń po nagłówkach kolumn 3

4 System monitorowania bazujący na technologii GPS musi być kompatybilny z wdrożonym przez Zamawiającego i posiadać parametry nie gorsze niż system wdrożony przez Zamawiającego. System bazujący na technologii GPS, ma zapewnić co najmniej: 1. lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu z dokładnością do 5 metrów, 2. monitoring tras punkty nie rzadziej niż co 100 i nie rzadziej niż co 6 sekund oraz co 15º w przypadku zmiany azymutu 3. Monitorowanie pracy mechanizmu załadunkowego [wg wykazu pojazdów] 4. Monitorowanie otwarcie odwłoka [wg wykazu pojazdów] 5. Pomiar paliwa za pomocą sond ciśnieniowych posiadających homologację Ministra Transportu lub równoważną wg wykazu pojazdów [wg wykazu pojazdów] 6. Pomiar obrotów silnika [wg wykazu pojazdów] 7. Wykrywanie załączania przystawki hydraulicznej [wg wykazu pojazdów] Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania flotą pojazdów: 1. Oprogramowanie powinno zapewniać integrację z mapami cyfrowymi, systemem GPS, komputerami pokładowymi w pojazdach 2. Oprogramowanie powinno posiadać funkcję biura obsługi klienta oraz moduł dyspozytora i moduł projektowania tras cyklicznych 3. Oprogramowanie powinno umożliwiać optymalizację tras (z możliwością wyboru rodzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza), 4. Oprogramowanie do monitoringu musi zapewniać bieżący podgląd danych oraz umożliwiać archiwizację danych przez nieograniczony okres czasu. 5. Funkcjonalności jakie musi zapewnić system: o lokalizacja pojazdów, o historia przebytej trasy, 4

5 o zliczanie przebytej drogi, o optymalizacja tras (z możliwością wyboru rodzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza), o zliczanie czasów jazdy i postojów, o rejestracja i analizy zużycia paliwa, w tym tankowań i upustów, o wizualizacja i raportowania czujników podłączonych do urządzenia, o definiowanie własnych obszarów na mapie. Ekspozycja na mapie cyfrowej aktualnego położenia pojazdu w terenie, o wizualizacja zmian pozycji pojazdu, kierunku przemieszczania oraz jego prędkości, o informacja o bieżącym stanie pracy silnika, o monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku (zbiornikach) paliwa, o możliwość obserwacji na mapie, jednocześnie wszystkich pojazdów Zamawiającego wyposażonych w urządzenia systemu GPS, o graficzne ślady tras pojazdu za dowolny okres, o czasy przejazdów, przebyte odległości oraz miejsca i czasy postojów, o zmiany poziomu paliwa w zbiorniku (zbiornikach) paliwa wraz ze wskazaniem czasu, ilości i miejsca zdarzenia, o sumaryczny czas pracy pojazdów oraz kierowców, identyfikowanych w systemie GPS, o łączny czas pracy i ilość załączeń urządzeń (np. pompa, silnik), o skalowanie mapy dla wybranego obszaru (funkcja zoom), o wprowadzanie na mapie zmian wskazanych przez Zamawiającego (POI, obszary), o śledzenie tych samych lub różnych, chwilowych parametrów pojazdów, na wielu stanowiskach w tym samym czasie z wykorzystaniem interfejsu graficznego i z funkcjonalnością zdefiniowaną oddzielnie dla każdego operatora, o możliwość nieprzerwanej rejestracji danych eksploatacyjnych pojazdu w przypadku zaniku sygnału GPS, o możliwość zlokalizowania wskazanego pojazdu w dowolnej chwili (zgodnie z założonym interwałem czasowym i poprzez zapytanie o pozycję), o możliwość kreślenia na mapie przebytej trasy (wraz z miejscami postoju) przez poszczególne pojazdy, 5

6 o przedstawianie historii przebytej trasy w formie tabelarycznej oraz graficznej, o tabelaryczne zestawienie informacji o czasie pracy poszczególnych pojazdów, ilości przejechanych kilometrów, ilości zużytego paliwa, czasie pracy urządzenia dodatkowego, o możliwość ustalania granic obszarów, w których mogą poruszać się pojazdy oraz - przesyłanie w czasie rzeczywistym danych o lokalizacji pojazdu i stanie czujników do wyznaczonych stanowisk komputerowych Zamawiającego zgodnie z założonym interwałem czasowym lub po zaistnieniu określonego zdarzenia, o System musi umożliwiać generowanie raportów w takim układzie w jakim został zaprojektowany szablon. Wykonanie szablonu raportu musi być możliwe do wykonania przez dowolnego przeszkolonego pracownika Zamawiającego o ile posiada odpowiednie uprawnienia w oprogramowaniu. Modyfikacja szablonów raportów musi być możliwa w zakresie nie mniejszym niż: układ, kolejność i widoczność kolumn danych możliwość wprowadzanie dodatkowych kolumn z obliczeniami z wykorzystaniem formuł matematycznych zdefiniowanymi przez użytkownika możliwość dowolnego formatowania komórek raportów, w tym formatowanie zależne od wartości komórki, tzw. formatowanie warunkowe możliwość definiowania własnych wykresów w raporcie (wybór wartości na osiach oraz sposobu prezentacji) możliwość definiowania własnych nagłówków i podsumowań zawierających m.in. formuły matematyczne/statystyczne wizualne dostosowanie widoku raportu do potrzeb użytkownika, w tym możliwość zastosowania własnej grafiki (np. logotypu), kolorystyki czy formatowania tabel o archiwizację danych przez okres minimum 3 lat, 6. Działanie biura obsługi klienta powinno w szczególności umożliwiać: wprowadzania danych kontrahentów, posesji, obszaru (gmina), informacji o umowach (czasie trwania) i wynikających z nich wywozach jednorazowych i cyklicznych, 6

7 określanie czy kontrahent deklaruje selektywną zbiórkę odpadów oraz wprowadzanie informacji o wydanych workach do segregacji odpadów oznakowanych kodami kreskowymi oraz pojemnikach oznakowanych transponderami RFID przydział zlecenia na wywóz odpadów wizualizować na mapie wszystkie wprowadzone dane adresowe (kontrahenci, posesje, punkty własne), umożliwiać definiowanie własnych stref na podstawie podziału administracyjnego (województwa, powiaty, gminy) lub na podstawie oznaczenia strefy wielokątem, możliwość wyodrębniania (filtrowania) danych do wydruków i oglądanych na ekranie, Filtrowanie powinno odbywac się się po kluczowych danych i słownikach podziału klienta. automatycznie określać przynależność wprowadzonych lokalizacji do stref podgląd wszystkich wykonanych dla klienta usług projektowanie harmonogramów dla zleceń cyklicznych 7. Moduł dyspozytorski wspierający podejmowanie decyzji logistycznych musi umożliwiać: wizualizację wszystkich zadań w wybranym zakresie dat (od daty do daty) na cyfrowej mapie, możliwość konfiguracji zleceń tak aby etykietę, kolor, rozmiar i kształt wizualizować zależnie od parametrów zlecenia (adres, termin wykonania, przypisana brygada, typ usługi, rodzaj pojemnika, priorytet), wizualizację obecnego stanu pojazdów wyposażonych w GPS na mapie cyfrowej w szczególności: położenia, stanu (postój, jazda, kierunek i prędkość ewentualnego ruchu), wizualizacja pracy urządzeń monitorowanych zabudowy przydzielanie zleceń dla poszczególnych brygad i pojazdów po przydziale wydruk polecenia wywozu lub trasówki, budowanie tras przez przeciąganie ikony zadań z mapy na odpowiednią trasę, automatyczne wyznaczenie i optymalizację z uwzględnieniem parametrów pojazdów (wysokość, DMC, szerokość), możliwość rejestracji definiowanych przez Zamawiającego (dla każdego pojazdu oddzielnie) komunikatów, które wysyłają kierowcy (minimum 10 komunikatów) 7

8 8. Moduł projektowania tras cyklicznych ma na celu wsparcie projektowania harmonogramów dla śmieciarek, musi umożliwiać: wizualizację zadań cyklicznych na cyfrowej mapie, możliwość konfiguracji zleceń tak aby etykietę, kolor, rozmiar i kształt wizualizować zależnie od parametrów zlecenia (adres, częstotliwość wykonania, najbliższy termin wykonania, przypisana brygada, typ usługi, ilość i rodzaj opróżnianych pojemników w danym okresie: dzień/tydzień/miesiąc/rok), możliwość zaznaczenia na mapie punktów w zaznaczonym obszarze lub dowolnych punktów przez kliknięcie, możliwość przypisywania punktów do tras przez przeciąganie ikony punktu do odpowiedniej trasy, automatyczne wyznaczenie i optymalizację z uwzględnieniem parametrów pojazdów (wysokość, DMC, szerokość). 9. Wykonawca powinien udostępnić dokumentację dotyczącą interfejsów integracyjnych tak, aby w przyszłości Zamawiający mógł go wykorzystać do integracji z innymi systemami. Wymaganą technologią integracji są tzw. Webserwisy (Web Services) z komunikatami XML. Interfejs musi umożliwiać: wprowadzanie/edycję zleceń do systemu dyspozytorskiego (wraz ze statusem, priorytetem itp.) pozyskanie danych o bieżącym stanie pojazdów (współrzędne geograficzne, zalogowany kierowca i pasażerowie, prędkość, kierunek ruchu, stan paliwa, praca urządzeń itp.), pozyskanie danych archiwalnych z dowolnego zakresu czasu dla dowolnego pojazdu/kierowcy, pozyskanie danych wszystkich raportów generowanych przez system, wprowadzanie/edycję/pozyskanie danych z kartotek kierowców, pojazdów do systemu (integracja tych kartotek), eksport danych kosztowych (czas realizacji, dystans, czas pracy urządzeń dodatkowych itp.) dla poszczególnych i wywozów, informowanie o przebiegach, czasach pracy, ilościach wykonanych zleceń, czasach pracy urządzeń dodatkowych, przydzielanie zleceń do pojazdów i kierowców, wizualizację zleceń na mapie wspólnie z lokalizacją i stanem pojazdów i maszyn, rozliczanie zleceń raport efektywności zawierający wybrane dane z GPS jak i zleceń (przebiegi, czasy pracy, ilość wykonanych 8

9 zleceń), kontrolę i weryfikację zgodności między przydzielonymi zleceniami a zleceniami wykonanymi. 10. Moduł mapowy: mapa musi być integralną częścią aplikacji klienckiej nie może być oddzielną aplikacją, mapa musi zawierać szczegółowy plan wszystkich miast w Polsce wraz z numeracją i kodami pocztowymi, mapa musi przy planowaniu tras uwzględniać informacje o: o nośności dróg i ulic o wysokości wiaduktów o jednokierunkowości dróg i ulic mapa musi umożliwiać trasowanie z uwzględnieniem parametrów DMC i wysokości pojazdów oraz informacji o drogach zawartych w pkt. 10 ppkt 3, moduł mapowy musi działać tak, by wszelkie prezentacje mapowe odbywały się w obrębie wdrażanego systemu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się konieczności eksportu danych mapowych do zewnętrznej aplikacji mapowej. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zestawianie połączenia VPN do sieci prywatnej w celu szybkiej reakcji w przypadku problemów związanych z działaniem oprogramowania. Wszystkie licencje muszą być nieograniczone czasowo Oprogramowanie musi działać na systemie operacyjnym Windows XP lub nowszym Oprogramowanie musi mieć możliwość pracy z nieograniczonym archiwum Pozostałe warunki 9

10 1. niewielkich rozmiarów osobisty identyfikator kierowcy będący również nośnikiem danych (brelok, pendrive). Nośnik ten musi zawierać pełną kopię danych z rejestratora. 2. Nośnik ten musi każdorazowo przy umieszczeniu w rejestratorze zgrywać pełną kopię danych z rejestratora, 3. funkcjonalność offline - każdy rejestrator musi mieć możliwość odczytu przez nośnik danych kierowcy, 4. możliwość rozbudowy systemu identyfikacji kierowców i drużyn o system oparty na technologii RFID bez konieczności wymiany rejestratorów, 5. możliwość odczytu danych z osobistych identyfikatorów kierowców przez przystosowane do tego czytniki (poprzez USB - działające z komputerami z systemem Windows XP/lub nowszy), 6. możliwość współpracy z operatorem i kartami SIM Zamawiającego, 7. możliwość pomiaru paliwa ze standardowego pływaka, wykrywanie kradzieży paliwa. 8. możliwość konfiguracji (przez Zamawiającego) gęstości rejestracji danych zależnego od czasu oraz dystansu oddzielnie dla postojów i jazd, 9. możliwość rejestracji definiowanych przez Zamawiającego (dla każdego pojazdu oddzielnie) komunikatów które wysyłają kierowcy (minimum 10 komunikatów), 10. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tytułu eksploatacji systemu lub jakiejkolwiek jego części przez cały okres 36 miesięcy. Opłaty za transmisję danych przez 36 miesięcy z rejestratorów GPS powinny zostać wliczony w cenę systemu. 11. Usuwanie awarii w systemach pokładowych i zamontowanych urządzeniach: a. Czas reakcji serwisu: max. Do 48 godzin b. Czas usunięcia usterki max. 2 dni robocze Czas, o którym mowa w pkt. a liczony będzie od daty zgłoszenia awarii mailem lub faksem. 12. Instalacja urządzeń na pojazdach objętych gwarancją nie może powodować utraty gwarancji. 13. Aplikacja musi mieć możliwość importu lokalizacji klientów z zewnętrznych źródeł danych z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. 14. Cały system jak i dostarczone przez Wykonawcę urządzenia mobilne, muszą spełniać wszystkie wymogi określone przez Miasto Łódź, w opisie przedmiotu zamówienia przetargu na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta 10

11 Łodzi. Zamawiający posiada dedykowany serwer, który obsługuje aktualnie działający u Zamawiającego system wdrożony. Parametry serwera: LP Pozycja Ilość 1 Serwer Solar 222 S5 2x GB 4x120GB 4x500GB RW 1 2 MS Windows Server 2012 Standard PL OEM 1 3 MS Windows Server 2012 CAL OEM (5xCAL user) 3 4 MS Windows Server 2012 RDP Services CAL (user) 15 5 MS Excel 2013 MOLP 1 6 UPS CyberPower PR2200VA/1600W LCD Rack 1 11