Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź"

Transkrypt

1 Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego Łódź Załącznik numer 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1

2 Opis posiadanego przez Zamawiającego systemu i urządzeń Terminale pokładowe Dostarczone urządzenia muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż: Processor, Memory, OS, Software CPU: ROM size: RAM size: Telechips TCC8803 Dual Core 2,12GHZ (1,12GHz core + 1GHz dsp) 256MB NAND Flash 512MB DDR2 OS: MS Windows CE.NET 6.0 core Map license: Emapa Autopilot v lub wyższa Graphical subsystem Display: Digital TFT Touch screen LCD Colordepth: 24 bit full color Resolution: 800 x 480 WVGA Diagonal: 7 inches Brightness 400 cd/m Audio subsystem Speaker: 1,5 W (built-in) 36 π (Stereo) x 2 Audio Output: 3.5mm, stereo Interfaces Positioning Device: Touchscreen Expansion Slots: MMC, SD USB Connector: USB 2.0 host IR receiver IR remote control GPS Module: UBLOX 6 Serial Port: Power Supply RS 232, TTL 2

3 Power: 12V/14V 1.5 A (side 1port, bottom 1port) Battery: 1600mAH Li-polymer (2hours running) Multimedia Video player: Codec format : MPEG-1/2/4, H.263, H.264 File format :3GP, MP4, AVI, MKV, MPG, M2TS, TS/TP, FLV Codec format : MP2, MP3, MIDI, OGG, AAC, WAV, Audio player: FLAC, BSAC, DTS File format : Ogg Media (*.ogg) / MP3 (*.mp3) / WAV Photo viewer JPG, JPEG, PNG, BMP,GIF [Note]: Because of codec licensing some files may not play. Extra TMC: Supports external TMC receiver AV in: for external source Rear Camera: Input for Rear camera WiFi: /b/g/n Terminal pokładowy musi umożliwiać: 1. Komunikację on-line za pomocą modemu GPRS z serwerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do obsługi zleceń/trasówek 2. Odbieranie on-line wygenerowanych w oprogramowaniu do obsługi zleceń/trasówek w postaci listy zleceń na dany dzień 3. Wyświetlanie zleceń na mapie terminala 4. Nawigowanie po trasie stworzonej z punktów zleceń 5. Możliwość oznaczania/zmiany statusu wykonywanego zlecenia. 6. Wprowadzanie notatek o dowolnej treści do każdego zlecenia 7. Możliwość wprowadzenia listy notatek do wyboru. Lista notatek musi być konfigurowalna oddzielnie dla każdego urządzenia. 8. Wprowadzanie dodatkowych, nowych zleceń z poziomu terminala 9. Logowanie za pomocą indywidualnego loginu i hasła po uruchomieniu urządzenia 10. Możliwość wybrania z rozwijanej listy pojazdu, do którego będzie przypisane urządzenie 11. Możliwość wybrania trasy, jeżeli przypisana została więcej niż 1 trasa na dany dzień dla wybranego pojazdu 12. Możliwość sortowania pozycji na liście zleceń po nagłówkach kolumn 3

4 System monitorowania bazujący na technologii GPS musi być kompatybilny z wdrożonym przez Zamawiającego i posiadać parametry nie gorsze niż system wdrożony przez Zamawiającego. System bazujący na technologii GPS, ma zapewnić co najmniej: 1. lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu z dokładnością do 5 metrów, 2. monitoring tras punkty nie rzadziej niż co 100 i nie rzadziej niż co 6 sekund oraz co 15º w przypadku zmiany azymutu 3. Monitorowanie pracy mechanizmu załadunkowego [wg wykazu pojazdów] 4. Monitorowanie otwarcie odwłoka [wg wykazu pojazdów] 5. Pomiar paliwa za pomocą sond ciśnieniowych posiadających homologację Ministra Transportu lub równoważną wg wykazu pojazdów [wg wykazu pojazdów] 6. Pomiar obrotów silnika [wg wykazu pojazdów] 7. Wykrywanie załączania przystawki hydraulicznej [wg wykazu pojazdów] Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania flotą pojazdów: 1. Oprogramowanie powinno zapewniać integrację z mapami cyfrowymi, systemem GPS, komputerami pokładowymi w pojazdach 2. Oprogramowanie powinno posiadać funkcję biura obsługi klienta oraz moduł dyspozytora i moduł projektowania tras cyklicznych 3. Oprogramowanie powinno umożliwiać optymalizację tras (z możliwością wyboru rodzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza), 4. Oprogramowanie do monitoringu musi zapewniać bieżący podgląd danych oraz umożliwiać archiwizację danych przez nieograniczony okres czasu. 5. Funkcjonalności jakie musi zapewnić system: o lokalizacja pojazdów, o historia przebytej trasy, 4

5 o zliczanie przebytej drogi, o optymalizacja tras (z możliwością wyboru rodzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza), o zliczanie czasów jazdy i postojów, o rejestracja i analizy zużycia paliwa, w tym tankowań i upustów, o wizualizacja i raportowania czujników podłączonych do urządzenia, o definiowanie własnych obszarów na mapie. Ekspozycja na mapie cyfrowej aktualnego położenia pojazdu w terenie, o wizualizacja zmian pozycji pojazdu, kierunku przemieszczania oraz jego prędkości, o informacja o bieżącym stanie pracy silnika, o monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku (zbiornikach) paliwa, o możliwość obserwacji na mapie, jednocześnie wszystkich pojazdów Zamawiającego wyposażonych w urządzenia systemu GPS, o graficzne ślady tras pojazdu za dowolny okres, o czasy przejazdów, przebyte odległości oraz miejsca i czasy postojów, o zmiany poziomu paliwa w zbiorniku (zbiornikach) paliwa wraz ze wskazaniem czasu, ilości i miejsca zdarzenia, o sumaryczny czas pracy pojazdów oraz kierowców, identyfikowanych w systemie GPS, o łączny czas pracy i ilość załączeń urządzeń (np. pompa, silnik), o skalowanie mapy dla wybranego obszaru (funkcja zoom), o wprowadzanie na mapie zmian wskazanych przez Zamawiającego (POI, obszary), o śledzenie tych samych lub różnych, chwilowych parametrów pojazdów, na wielu stanowiskach w tym samym czasie z wykorzystaniem interfejsu graficznego i z funkcjonalnością zdefiniowaną oddzielnie dla każdego operatora, o możliwość nieprzerwanej rejestracji danych eksploatacyjnych pojazdu w przypadku zaniku sygnału GPS, o możliwość zlokalizowania wskazanego pojazdu w dowolnej chwili (zgodnie z założonym interwałem czasowym i poprzez zapytanie o pozycję), o możliwość kreślenia na mapie przebytej trasy (wraz z miejscami postoju) przez poszczególne pojazdy, 5

6 o przedstawianie historii przebytej trasy w formie tabelarycznej oraz graficznej, o tabelaryczne zestawienie informacji o czasie pracy poszczególnych pojazdów, ilości przejechanych kilometrów, ilości zużytego paliwa, czasie pracy urządzenia dodatkowego, o możliwość ustalania granic obszarów, w których mogą poruszać się pojazdy oraz - przesyłanie w czasie rzeczywistym danych o lokalizacji pojazdu i stanie czujników do wyznaczonych stanowisk komputerowych Zamawiającego zgodnie z założonym interwałem czasowym lub po zaistnieniu określonego zdarzenia, o System musi umożliwiać generowanie raportów w takim układzie w jakim został zaprojektowany szablon. Wykonanie szablonu raportu musi być możliwe do wykonania przez dowolnego przeszkolonego pracownika Zamawiającego o ile posiada odpowiednie uprawnienia w oprogramowaniu. Modyfikacja szablonów raportów musi być możliwa w zakresie nie mniejszym niż: układ, kolejność i widoczność kolumn danych możliwość wprowadzanie dodatkowych kolumn z obliczeniami z wykorzystaniem formuł matematycznych zdefiniowanymi przez użytkownika możliwość dowolnego formatowania komórek raportów, w tym formatowanie zależne od wartości komórki, tzw. formatowanie warunkowe możliwość definiowania własnych wykresów w raporcie (wybór wartości na osiach oraz sposobu prezentacji) możliwość definiowania własnych nagłówków i podsumowań zawierających m.in. formuły matematyczne/statystyczne wizualne dostosowanie widoku raportu do potrzeb użytkownika, w tym możliwość zastosowania własnej grafiki (np. logotypu), kolorystyki czy formatowania tabel o archiwizację danych przez okres minimum 3 lat, 6. Działanie biura obsługi klienta powinno w szczególności umożliwiać: wprowadzania danych kontrahentów, posesji, obszaru (gmina), informacji o umowach (czasie trwania) i wynikających z nich wywozach jednorazowych i cyklicznych, 6

7 określanie czy kontrahent deklaruje selektywną zbiórkę odpadów oraz wprowadzanie informacji o wydanych workach do segregacji odpadów oznakowanych kodami kreskowymi oraz pojemnikach oznakowanych transponderami RFID przydział zlecenia na wywóz odpadów wizualizować na mapie wszystkie wprowadzone dane adresowe (kontrahenci, posesje, punkty własne), umożliwiać definiowanie własnych stref na podstawie podziału administracyjnego (województwa, powiaty, gminy) lub na podstawie oznaczenia strefy wielokątem, możliwość wyodrębniania (filtrowania) danych do wydruków i oglądanych na ekranie, Filtrowanie powinno odbywac się się po kluczowych danych i słownikach podziału klienta. automatycznie określać przynależność wprowadzonych lokalizacji do stref podgląd wszystkich wykonanych dla klienta usług projektowanie harmonogramów dla zleceń cyklicznych 7. Moduł dyspozytorski wspierający podejmowanie decyzji logistycznych musi umożliwiać: wizualizację wszystkich zadań w wybranym zakresie dat (od daty do daty) na cyfrowej mapie, możliwość konfiguracji zleceń tak aby etykietę, kolor, rozmiar i kształt wizualizować zależnie od parametrów zlecenia (adres, termin wykonania, przypisana brygada, typ usługi, rodzaj pojemnika, priorytet), wizualizację obecnego stanu pojazdów wyposażonych w GPS na mapie cyfrowej w szczególności: położenia, stanu (postój, jazda, kierunek i prędkość ewentualnego ruchu), wizualizacja pracy urządzeń monitorowanych zabudowy przydzielanie zleceń dla poszczególnych brygad i pojazdów po przydziale wydruk polecenia wywozu lub trasówki, budowanie tras przez przeciąganie ikony zadań z mapy na odpowiednią trasę, automatyczne wyznaczenie i optymalizację z uwzględnieniem parametrów pojazdów (wysokość, DMC, szerokość), możliwość rejestracji definiowanych przez Zamawiającego (dla każdego pojazdu oddzielnie) komunikatów, które wysyłają kierowcy (minimum 10 komunikatów) 7

8 8. Moduł projektowania tras cyklicznych ma na celu wsparcie projektowania harmonogramów dla śmieciarek, musi umożliwiać: wizualizację zadań cyklicznych na cyfrowej mapie, możliwość konfiguracji zleceń tak aby etykietę, kolor, rozmiar i kształt wizualizować zależnie od parametrów zlecenia (adres, częstotliwość wykonania, najbliższy termin wykonania, przypisana brygada, typ usługi, ilość i rodzaj opróżnianych pojemników w danym okresie: dzień/tydzień/miesiąc/rok), możliwość zaznaczenia na mapie punktów w zaznaczonym obszarze lub dowolnych punktów przez kliknięcie, możliwość przypisywania punktów do tras przez przeciąganie ikony punktu do odpowiedniej trasy, automatyczne wyznaczenie i optymalizację z uwzględnieniem parametrów pojazdów (wysokość, DMC, szerokość). 9. Wykonawca powinien udostępnić dokumentację dotyczącą interfejsów integracyjnych tak, aby w przyszłości Zamawiający mógł go wykorzystać do integracji z innymi systemami. Wymaganą technologią integracji są tzw. Webserwisy (Web Services) z komunikatami XML. Interfejs musi umożliwiać: wprowadzanie/edycję zleceń do systemu dyspozytorskiego (wraz ze statusem, priorytetem itp.) pozyskanie danych o bieżącym stanie pojazdów (współrzędne geograficzne, zalogowany kierowca i pasażerowie, prędkość, kierunek ruchu, stan paliwa, praca urządzeń itp.), pozyskanie danych archiwalnych z dowolnego zakresu czasu dla dowolnego pojazdu/kierowcy, pozyskanie danych wszystkich raportów generowanych przez system, wprowadzanie/edycję/pozyskanie danych z kartotek kierowców, pojazdów do systemu (integracja tych kartotek), eksport danych kosztowych (czas realizacji, dystans, czas pracy urządzeń dodatkowych itp.) dla poszczególnych i wywozów, informowanie o przebiegach, czasach pracy, ilościach wykonanych zleceń, czasach pracy urządzeń dodatkowych, przydzielanie zleceń do pojazdów i kierowców, wizualizację zleceń na mapie wspólnie z lokalizacją i stanem pojazdów i maszyn, rozliczanie zleceń raport efektywności zawierający wybrane dane z GPS jak i zleceń (przebiegi, czasy pracy, ilość wykonanych 8

9 zleceń), kontrolę i weryfikację zgodności między przydzielonymi zleceniami a zleceniami wykonanymi. 10. Moduł mapowy: mapa musi być integralną częścią aplikacji klienckiej nie może być oddzielną aplikacją, mapa musi zawierać szczegółowy plan wszystkich miast w Polsce wraz z numeracją i kodami pocztowymi, mapa musi przy planowaniu tras uwzględniać informacje o: o nośności dróg i ulic o wysokości wiaduktów o jednokierunkowości dróg i ulic mapa musi umożliwiać trasowanie z uwzględnieniem parametrów DMC i wysokości pojazdów oraz informacji o drogach zawartych w pkt. 10 ppkt 3, moduł mapowy musi działać tak, by wszelkie prezentacje mapowe odbywały się w obrębie wdrażanego systemu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się konieczności eksportu danych mapowych do zewnętrznej aplikacji mapowej. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zestawianie połączenia VPN do sieci prywatnej w celu szybkiej reakcji w przypadku problemów związanych z działaniem oprogramowania. Wszystkie licencje muszą być nieograniczone czasowo Oprogramowanie musi działać na systemie operacyjnym Windows XP lub nowszym Oprogramowanie musi mieć możliwość pracy z nieograniczonym archiwum Pozostałe warunki 9

10 1. niewielkich rozmiarów osobisty identyfikator kierowcy będący również nośnikiem danych (brelok, pendrive). Nośnik ten musi zawierać pełną kopię danych z rejestratora. 2. Nośnik ten musi każdorazowo przy umieszczeniu w rejestratorze zgrywać pełną kopię danych z rejestratora, 3. funkcjonalność offline - każdy rejestrator musi mieć możliwość odczytu przez nośnik danych kierowcy, 4. możliwość rozbudowy systemu identyfikacji kierowców i drużyn o system oparty na technologii RFID bez konieczności wymiany rejestratorów, 5. możliwość odczytu danych z osobistych identyfikatorów kierowców przez przystosowane do tego czytniki (poprzez USB - działające z komputerami z systemem Windows XP/lub nowszy), 6. możliwość współpracy z operatorem i kartami SIM Zamawiającego, 7. możliwość pomiaru paliwa ze standardowego pływaka, wykrywanie kradzieży paliwa. 8. możliwość konfiguracji (przez Zamawiającego) gęstości rejestracji danych zależnego od czasu oraz dystansu oddzielnie dla postojów i jazd, 9. możliwość rejestracji definiowanych przez Zamawiającego (dla każdego pojazdu oddzielnie) komunikatów które wysyłają kierowcy (minimum 10 komunikatów), 10. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tytułu eksploatacji systemu lub jakiejkolwiek jego części przez cały okres 36 miesięcy. Opłaty za transmisję danych przez 36 miesięcy z rejestratorów GPS powinny zostać wliczony w cenę systemu. 11. Usuwanie awarii w systemach pokładowych i zamontowanych urządzeniach: a. Czas reakcji serwisu: max. Do 48 godzin b. Czas usunięcia usterki max. 2 dni robocze Czas, o którym mowa w pkt. a liczony będzie od daty zgłoszenia awarii mailem lub faksem. 12. Instalacja urządzeń na pojazdach objętych gwarancją nie może powodować utraty gwarancji. 13. Aplikacja musi mieć możliwość importu lokalizacji klientów z zewnętrznych źródeł danych z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. 14. Cały system jak i dostarczone przez Wykonawcę urządzenia mobilne, muszą spełniać wszystkie wymogi określone przez Miasto Łódź, w opisie przedmiotu zamówienia przetargu na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta 10

11 Łodzi. Zamawiający posiada dedykowany serwer, który obsługuje aktualnie działający u Zamawiającego system wdrożony. Parametry serwera: LP Pozycja Ilość 1 Serwer Solar 222 S5 2x GB 4x120GB 4x500GB RW 1 2 MS Windows Server 2012 Standard PL OEM 1 3 MS Windows Server 2012 CAL OEM (5xCAL user) 3 4 MS Windows Server 2012 RDP Services CAL (user) 15 5 MS Excel 2013 MOLP 1 6 UPS CyberPower PR2200VA/1600W LCD Rack 1 11

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej SYSTEM SMOK MODUŁ LOKALIZACJI MODUŁ MAPOWY MODUŁ MONITOROWANIA ZABUDOWY MODUŁ IDENTYFIKACJI KIEROWCY MODUŁ TERMINALA PDA MODUŁ REJESTRACJI OBRAZU MODUŁ KONTROLI PALIWA ELEKTRONICZNA KARTA DROGOWA MODUŁ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy..

XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy.. XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy.. Historia XTrack Oprogramowanie szyte na miarę XTrack to ponad 10

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę o montaż kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania

Bardziej szczegółowo

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 AUTO-EMAIL SYSTEM Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 Podstawowe informacje System kontroli pojazdów Technologia lokalizacyjna - GPS Technologia transmisji danych - GPRS Monitorowanie pracy pojazdu System

Bardziej szczegółowo

Oborniki: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o.

Oborniki: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 426616-2013 z dnia 2013-10-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu Oborniki Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno -Techniczny Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW F.U.GROM Grzegorz M. Chmielewski 82-300 Elbląg ul. 3 Maja 7b/5 NIP 578 164 04 34 www.flota.grom.info.pl grom@adres.pl SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 8 SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY 1. Kody kreskowe 1.1 Wykonawca dostarczy mieszkańcom etykiety z kodami kreskowymi na worki foliowe zgodnie z

Bardziej szczegółowo

system lokalizacji pojazdów

system lokalizacji pojazdów AWIA AWIA Zadaniem systemu AWIA jest lokalizacja obiektów mobilnych, monitorowanie ich parametrów eksploatacyjnych i przesyłanie tych informacji do Centrum Nadzoru. Rozwiązanie to dedykowane jest dla firm

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Emapa Transport+ Opis produktu

Emapa Transport+ Opis produktu - Emapa Transport+ Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Moduły funkcjonalne... 3 3. Zasoby mapowe... 4 4. Porównaj i wybierz... 5 5. Przykładowe

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE. Gwarancja obejmuje: - okres 12 miesięcy od dnia montażu, - naprawę zgodną z technologią producenta

URZĄDZENIE. Gwarancja obejmuje: - okres 12 miesięcy od dnia montażu, - naprawę zgodną z technologią producenta URZĄDZENIE KT200 C DTG Wejścia, wyjścia oraz budowa urządzenia: 1 wejście cyfrowe 4 programowalne wejścia do obsługi sygnałów analogowych (0-30V) 3 otwarte kolektory wyjścia cyfrowe Wbudowane moduły GPS

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja na urządzenia mobilne AutoControl Mobile

Aplikacja na urządzenia mobilne AutoControl Mobile Aplikacja na urządzenia mobilne AutoControl Mobile Aplikacja AutoControl Mobile to usługa przeznaczona na urządzenia mobilne umożliwiająca stały podgląd parametrów pojazdu w ramach danej floty. AutoControl

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do formularza ofertowego

Załącznik nr 3 Do formularza ofertowego Załącznik nr 3 Do formularza ofertowego Szczegółowy opis zamówienia na usługę monitorowania przy wykorzystaniu technologii GPS wraz z transmisją danych o lokalizacji i stanie monitorowanych danych obiektów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Olsztyńska firma posiadająca blisko 20 letnie doświadczenie w branży elektroniki samochodowej a od 1998 roku instaluje oraz wdraża sprzęt telematyczno telemetryczny

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

A. OGÓLNE WYMAGANIA WOBEC SYSTEMU GPS

A. OGÓLNE WYMAGANIA WOBEC SYSTEMU GPS Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MONITORING NOŚNIKÓW SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ORAZ MONITORING POJAZDÓW BRYGADOWYCH I POJAZDÓW NADZORU SIECI DROGOWEJ W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność Gospodarka Paliwowa w ramach systemu AutoControl 2.0

Funkcjonalność Gospodarka Paliwowa w ramach systemu AutoControl 2.0 Funkcjonalność Gospodarka Paliwowa w ramach systemu AutoControl 2.0 Moduł Gospodarka paliwowa to nowoczesne rozwiązanie informatyczne oferowane w ramach systemu AutoControl 2.0., wspierające proces zarządzania

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Cennik dot. integracji z firmami wywozowymi i oprogramowania urządzeń mobilnych. Opis rozwiązania dla firm wywozowych.

Cennik dot. integracji z firmami wywozowymi i oprogramowania urządzeń mobilnych. Opis rozwiązania dla firm wywozowych. Cennik dot. integracji z firmami wywozowymi i oprogramowania urządzeń mobilnych. Opis rozwiązania dla firm wywozowych. RAD SP. Z O.O. ul. Mokotowska 9/6, 00-640 Warszawa tel.: (22) 245 24 72 fax: (22)

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Dostępu. Zarządzanie kontrolą dostępu do budynków biurowych i zakładów produkcyjnych

System Kontroli Dostępu. Zarządzanie kontrolą dostępu do budynków biurowych i zakładów produkcyjnych System Kontroli Dostępu Zarządzanie kontrolą dostępu do budynków biurowych i zakładów produkcyjnych 1 Czym jest System Kontroli Dostępu? System Kontroli Dostępu (SKD) to rozwiązanie przeznaczone do zarządzania

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 16.12.2014 r. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała www.wiss.com.pl, rwarzecha@wiss.com.

Bielsko-Biała, dn. 16.12.2014 r. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała www.wiss.com.pl, rwarzecha@wiss.com. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała www.wiss.com.pl, rwarzecha@wiss.com.pl Bielsko-Biała, dn. 16.12.2014 r. R35.1.017.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA

SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA SuperVisor GPS jest nowoczesnym mikroprocesorowym rejestratorem, który służy do monitorowania tras jazd pojazdów, oraz

Bardziej szczegółowo

System Kontroli i Rejestracji Tankowań SKiRT

System Kontroli i Rejestracji Tankowań SKiRT System Kontroli i Rejestracji Tankowań Stacja Paliw nr 1 System Komputerowy Możliwość CENTRALNEGO zarządzania siecią punktów wydawania paliwa Różne rodzaje transmisji danych: - małe odległości do kilkuset

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl

Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl Regulacje prawne dotyczące czasu pracy i odpoczynków kierowców sprawiają, że firmy muszą umiejętnie zarządzać posiadanymi zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna. www.sprint.pl

System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna. www.sprint.pl System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dzienik.Ustaw.2012.391 Przejęcie obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS GREEN CONTROL Monitorowanie pojazdów on-line Combo Green Control Zarządzanie flotami pojazdów Funkcjonalność Dostęp do parametrów pojazdu

Bardziej szczegółowo

SMIRAPORT OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI PROCESÓW KOMUNALNYCH

SMIRAPORT OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI PROCESÓW KOMUNALNYCH SMIRAPORT OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI PROCESÓW KOMUNALNYCH Oprogramowanie SMIraport przeznaczone jest do obsługi procesów mających miejsce przy zbiórce odpadów komunalnych. Pozwala ono wraz urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS.

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS. System Satelitarnej Rejestracji Trasy GPS6600 TXD GPS jest systemem umożliwiającym lokalizację pojazdów, korzystając z konstelacji satelitów GPS. Rejestrator GPS 6600 TXD zapisuje w pamięci, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2) ... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax... REGON... NIP Monitor LCD Parametry minimalne*(1) Typ/model należy wskazać > Monitor LCD z wbudowanym komputerem Rozmiar matrycy: 40 Typ Matrycy S-PVA

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem Profesjonalne Zarządzanie Drukiem XpressProfessional służy do kontroli wydruku, kopiowania i skanowania na urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox. Jest to modułowy system, dający możliwości kontroli wykonywanych

Bardziej szczegółowo

NAVIMAN. Oferta na system zarządzania pojazdami NAVIMAN ADRIAN RYCERSKI. Tel: 698 566 111. e-mail: a.rycerski@naviman.pl. świadomy wybór.

NAVIMAN. Oferta na system zarządzania pojazdami NAVIMAN ADRIAN RYCERSKI. Tel: 698 566 111. e-mail: a.rycerski@naviman.pl. świadomy wybór. Oferta na system zarządzania pojazdami NAVIMAN ADRIAN RYCERSKI Tel: 698 566 111 e-mail: a.rycerski@naviman.pl Szanowni Państwo, NAVIMAN to innowacyjny system do kontroli i zarządzania pojazdami. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh WorkingDoc CostControl WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh Agenda Omówienie rozwiązania Cechy i zalety WDCC vs. WDCC Lite Rozwiązanie techniczne Administracja/Raporty

Bardziej szczegółowo

Emapa Transport Europa. Opis produktu

Emapa Transport Europa. Opis produktu Emapa Transport Europa Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Moduły funkcjonalne... 4 3. Zasoby mapowe... 4 4. Porównaj i wybierz... 5 5.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania flotą pojazdów AutoControl. Pakiet Polska Optimal

System zarządzania flotą pojazdów AutoControl. Pakiet Polska Optimal System zarządzania flotą pojazdów AutoControl Pakiet Polska Optimal System AutoControl to nowoczesne narzędzie telematyczne służące do zarządzania flotą pojazdów. Aplikacja AutoControl to zaawansowane

Bardziej szczegółowo

EMAPI Fleet. - opis systemu

EMAPI Fleet. - opis systemu EMAPI Fleet - opis systemu 1. EMAPI Fleet mapy cyfrowe dla biznesu Posiadasz flotę pojazdów i szerokie grono pracowników? Potrzebujesz skutecznego narzędzia pozwalającego na efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl KLEVAS Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA www.klevas.pl Zagadnienia Zakres zastosowao systemu KLEVAS Struktura systemu KLEVAS Zalety systemu KLEVAS Konfiguracja,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż sprzętu TIK w ramach projektu Mistrz Przedszkolak

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż sprzętu TIK w ramach projektu Mistrz Przedszkolak Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż sprzętu TIK w ramach projektu Mistrz Przedszkolak ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę i montaż sprzętu TIK w ramach projektu Mistrz Przedszkolak.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora systemu. Automat do tankowania MicroMat.

Instrukcja administratora systemu. Automat do tankowania MicroMat. Instrukcja administratora systemu Automat do tankowania MicroMat www.diesel-oil.pl 1 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1 Zakres 3 1.2 Producent 3 2. Informacje ogólne 3 3. Obsługa programu do administrowania 3

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY Nowe trendy AGENDA 1. Współczesne usługi monitoringu 2. Omówienie wybranych usług dodanych Monitoring wizyjny Hosting wideo Alarm w chmurze Hosting GPS 3. Mobilne rozwiązania 4. Smart home Współczesne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów

Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów Załącznik Nr 1 do Wymagań technicznych Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów instalowany w pojeździe musi posiadać:

Bardziej szczegółowo

BRANŻA WODOCIĄGOWO -KANALIZACYJNA

BRANŻA WODOCIĄGOWO -KANALIZACYJNA System Monitorowania Pojazdów SMOK BRANŻA WODOCIĄGOWO -KANALIZACYJNA Spis treści 2 3-4 5-7 8-9 10-11 12-13 14-17 18-20 21-24 25-26 27 28 29-31 32 33 34 Wstęp Wachlarz możliwości systemu SMOK Moduł lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania monitorujące

Rozwiązania monitorujące Rozwiązania monitorujące Monitoring GPS; monitorowanie ruchu osób; towarów i przesyłek na odległość, w celu ochrony bezpieczeństwa ludzi lub zabezpieczenia majątku; usługi mapowe. Monitorowanie osób www.eltronika.eu

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OPTYMALIZACJA PRODUKCJI .doterp to kompletne narzędzie wspomagające kontrolę procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie służy do analizy a następnie optymalizacji zleceń i zadań produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

AutoPilot Monitoring. - opis systemu

AutoPilot Monitoring. - opis systemu AutoPilot Monitoring - opis systemu 1. AutoPilot Monitoring Posiadasz flotę pojazdów? Potrzebujesz skutecznego narzędzia pozwalającego na efektywniejsze zarządzanie i monitoring pracy kierowcy? Chcesz

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Internetowy lokalizator GPS online

Internetowy lokalizator GPS online Internetowy lokalizator GPS online Najważniejsze cechy produktu Pozycja pojazdu na żywo przez Internet dostępna z każdego komputera Umowa bez okresu minimalnego Bardzo wysoki poziom dostosowania do klienta

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i optymalizacja floty

Zarządzanie i optymalizacja floty Zarządzanie i optymalizacja floty CtrlFleet CtrlFleet to nowoczesna usługa pozwalająca optymalizować pracę wózka oraz pracę operatora przy jednoczesnym usprawnieniu procesu zarządzania całą flotą w czasie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo