Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hierarchia nazw, rejestracja domen,"

Transkrypt

1 Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, r.

2 Plan wykładu Windows Server DNS zasada działania DNS w Windows Server

3 Active Directory Produkt Microsoft pierwotnie zastosowany w Windows 2000 Lepsze narzędzia administracyjne Bardziej niezawodny i skalowalny Szybszy i bardziej wygodny w zarządzaniu Kadry Nowy uzytkownik w AD Tozsamosc sieciowa + nowy pracownik Konto Konto poczty glosowej Pager

4 Aplikacje Serwerowe Kontroler domeny Uwierzytelnianie użytkowników w serwerze Serwer wykazu globalnego Kopia listy użytkowników w Active Directory Serwer DNS Lista sieciowych serwerów i systemów Serwer DHCP Przydzielanie adresów sieciowych Cluster Server Umożliwia przełączanie na inny system w razie awarii Terminal Server (Serwer terminali) Usługi dostępu przez terminal Remote Access Server (Serwer dostępu zdalnego) Udostępnia usługi dostępu zdalnego Serwer WWW Udostępnia technologie hostingu dla aplikacji przez WWW Distributed File System (Serwer rozproszonego systemu plików) Udostępnia rozproszony system plików

5 Wersje systemu Windows Server 2003 Windows Server 2003 Web Edition Jedno- lub dwuprocesorowa Na potrzeby serwera aplikacji dostosowanego do potrzeb sieci Jako frontony dla serwerów baz danych, systemów przesyłania wiadomości i systemów serwerów danych i aplikacji Z reguły ł instalowany jako prosty serwer WWW dla środowiska d i k tworzenia aplikacji lub integrowany z bardziej złożonym systemem serwerów WWW Zwiększone możliwości skalowania w porównaniu z wcześniejszymi wersjami Obsługuje do 2GB pamięci ę RAM na potrzeby pamięci ę podręcznej ę Nie nadaje się dla organizacji, które chcą zainstalować tani serwer plików i drukowania lub infrastruktury (DNS, DHCP, kontroler domeny), gdyż nie pozwala na tradycyjny dostęp wielu użytkowników do plików i drukowania oraz nie zawiera usług infrastruktury

6 Wersje systemu Windows Server 2003 Windows Server 2003 Standard Edition Najbardziej typowa wersja przeznaczona do roli serwera plików Obsługuje do czterech procesorów na serwer Obsługuje usługi plików i drukowania, może pełnić rolę wieloprocesorowego serwera WWW Obsługuje usługi terminalowe Obsługuje do 4GB pamięci RAM na potrzeby pamięci podręcznej Nadaje się dla organizacji, które chcą zainstalować tani serwer plików i drukowania Nadaje się dla organizacji, które chcą zainstalować tani serwer plików i drukowania lub infrastruktury (DNS, DHCP, kontroler domeny)

7 Wersje systemu Windows Server 2003 Windows Server 2003 Enterprise Edition Wersja przeznaczona do roli dużych, skalowalnych konfiguracji serwerów Obsługuje do ośmiu procesorów na serwer Obsługuje do 32GB pamięci RAM na potrzeby pamięci podręcznej Dostępna również w wersji 64-bitowej Odpowiednia dla wewnętrznych serwerów aplikacji o dużych wymaganiach dostępności lub mocy obliczeniowej, np. SQL Server czy dużych wewnętrznych systemów transakcji handlu elektronicznego Potrafi obsłużyć setki użytkowników w jednym serwerze Obsługuje klastry zawierające do 8 węzłów, co pozwala uzyskać zdolność nieprzerwanej dostępności sieci na poziomie %

8 Wersje systemu Windows Server 2003 Windows Server 2003 Datacenter Edition Wersja przeznaczona dla specjalnego sprzętu, obsługująca 8 do 64 procesorów i klastry zawierające do 8 węzłów Przeznaczona dla organizacji wymagających skalowalnej technologii serwerowej obsługującej duże scentralizowane hurtownie danych Czas sprawności rzędu % Sprzedawany jedynie z dedykowanymi systemami sprzętowymi

9 Windows Server ulepszenia Kreatory instalacji, konfiguracji i zarządzania Ułatwiają dodawanie, modyfikacje, usuwanie elementów konfiguracji systemu Często stosowane zamiast instalacji ręcznej Bezpieczeństwo Najbardziej bezpieczny system z rodziny Windows Większość usług bezpośrednio po instalacji jest wyłączonych Obsługa nowych standardów IPv6 Web XML (XML jest językiem programowania, a usługi Web środowiskiem udostępniającym dynamiczne usługi WWW) Standardy zabezpieczeń IETF

10 Windows Server 2003 korzyści administracyjne i Automatic Server Recovery (ASR) automatyczny system przywracania systemu Narzędzie do przywracania systemu Pozwala administratorowi na odbudowę uszkodzonego serwera bez konieczności reinstalacji systemu operacyjnego ASR robi zdjęcie serwera, obejmujące system operacyjny, parametry konfiguracji systemu, informacje o konfiguracji partycji na dyskach Przy przywracaniu danych ASR odtwarza dane ścieżka po ścieżce, co pozwala na brak konieczności formatowania dysków Software Update Service (SUS) usługa aktualizacji oprogramowania Pozwala administratorom na automatyczne wyszukiwanie i pobieranie aktualizacji i łat do centralnego serwera, a następnie skonfigurować zasadę grup automatycznie rozprowadzającą aktualizacje do poszczególnych serwerów Minimalizacja nakładów pracy administratorów Out-of-Band Management zarządzanie poza siecią g ą p ą Pozwala połączyć się z modemem lub portem szeregowym RS-232 serwera i zarządzać nim z poziomu wiersza poleceń Pozwala administratorowi zalogować się do systemu i dokonać zrzutu obrazu lub uruchomić ponownie serwer

11 Windows Server 2003 korzyści administracyjne Group Policy Management Console konsola zarządzania zasadami grup Pozwala administratorom na łatwiejsze tworzenie zasad grup i zarządzanie nimi Zamiast pracować z szeregiem indywidualnych zasad, administrator może utworzyć grupy definicji pozwalające definiować ustawienia dla określonych działań użytkowników i komputerów Udostępnia grupy definicji pozwalające definiować typowe aktualizacje systemów, instalować określone aplikacje, zarządzać profilami użytkowników itp. Remote Installation Service for Servers (RIS for Servers) usługi zdalnej instalacji dla serwerów Pozwala na tworzenie obrazów konfiguracji serwerów, które następnie można wysłać do serwera RIS i w przyszłości użyć do odtworzenia nowego systemu Umożliwia stworzenie nowego, czystego obrazu serwera z zainstalowanymi wszystkimi podstawowymi narzędziami za każdym razem, gdy administrator chce zainstalować nowy serwer, zamiast tworzyć go od nowa, może użyć obrazu z instalacji RIS z pakietami Service Pack, łatami, aktualizacjami itp. Może być również stosowany jako funkcjonalne narzędzie przywracania systemu po awarii

12 Windows Server 2003 instalowanie systemu System Windows Server 2003, poza standardową d możliwością ś instalacji nadzorowanej z płyty, udostępnia także wiele innych trybów instalacji, dzięki którym proces ten może stać się znacznie prostszy i krótszy, a administrator, który go przeprowadza, wcale nie musi poświęcać instalowanej kopii wiele uwagi Instalacja nienadzorowana Instalacja nadzorowana Instalacja z obrazu (RIS)

13 Windows Server 2003 nowa instalacja czy modernizacja? Zalety nowej instalacji: Pewny, dobry serwer Brak problemów z migracją, tym samym z uszkodzeniami czy wadami poprzedniego systemu Wady nowej instalacji: Utrata wszystkich ustawień konfiguracji z poprzedniego systemu Konieczność wcześniejszej ś j dokumentacji informacji o konfiguracji oraz wykonania kopii zapasowej wszelkich danych, które powinny być zachowane Zalety modernizacji instalacji: Pozostają dotychczasowe ustawienia, użytkownicy, grupy, prawa i uprawnienia Brak konieczności reinstalacji aplikacji oraz przywracania danych Wady modernizacji instalacji: Wady modernizacji instalacji: Konieczność przetestowania zgodności aplikacji Konieczność aktualizacji z serwerowego systemu operacyjnego

14 Windows Server 2003 nowa instalacja czy modernizacja? Poprzedni system Czy można zmodernizować do systemu operacyjny Windows Server 2003? Windows NT 3.51 i starsze Windows NT 4.0 Server Windows 2000 Server Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Professional Windows XP Professional Novell NetWare Nie, najpierw należy zaktualizować do NT 4.0 Service Pack 5 lub nowszego Tak, musi być zainstalowany Service Pack 5 lub wyższy Tak Tak Nie, modernizować można tylko serwerowe systemy operacyjne Nie, modernizować można tylko serwerowe systemy operacyjne Nie, lecz dostępne są narzędzia do migracji danych z NDS (Novell Directory Services) do domeny Windows

15 Windows Server 2003 instalowanie poprzez RIS Istota działania ł i RIS (Remote Installation Service) ) polega na instalacji systemów operacyjnych Windows poprzez sieć Źródłem instalacji są obrazy systemów przechowywane na jednym lub wielu serwerach usługi Rozpoczęcie instalacji polega na uaktywnieniu w klientach rozruchu z karty sieciowej - wtedy serwer RIS w odpowiedzi na rozruch komputera-klienta rozpoczyna instalację sieciową Instalację RIS można połączyć z instalacją nienadzorowaną

16 Windows Server 2003 instalacja poprzez RIS Wymagania RIS względem sieci: musi w niej istnieć serwer DNS musi w niej istnieć serwer DHCP przynajmniej j jeden kontroler domeny musi być dostępny w momencie instalacji usługi RIS oraz później podczas instalacji zdalnych Wymagania RIS względem serwera: musi pracować pod kontrolą ą systemu Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition wraz z klientami RIS musi należeć do domeny Active Directory musi posiadać dwa woluminy, z czego jeden sformatowany jako NTFS 5.0, udostępniony na potrzeby usług RIS, nie zawierający żadnego systemu oraz dostatecznie pojemny aby zmieścić oprogramowanie RIS jak i obrazy instalacji musi być komputerem jednoadresowym, tzn. posiadać tylko jedną kartę sieciową z jednym adresem IP Wymagania RIS względem klientów: konfiguracja sprzętowa pokrywa się lub przekracza minimalne wymagania sprzętowe dla danego systemu operacyjnego posiada kartę sieciową zgodną ze specyfikacją NetPC lub posiada kartę sieciową wyposażoną w Boot ROM zgodny z PXE oraz BIOS zawierający obsługę uruchamiania systemu z PXE lub posiada kartę sieciową obsługiwaną przez system oraz dyskietkę uruchomieniową instalacji zdalnej

17 Windows Server 2003 Active Directory Active Directory to usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla systemów Windows - Windows 2003 Server oraz Windows 2000, będąca implementacją protokołu LDAP (ang. Lightweight Directory Access Protocol okrojony protokół dostępu do katalogu) Domena pozwalała na przechowywanie informacji o ograniczonej stałej ilości typów obiektów (konto użytkownika lub komputera, grupie) z ograniczoną stałą ilością atrybutów przypisanych do konkretnych typów obiektów - nie istniała możliwość rozszerzenia schematu domeny o dodatkowe d atrybuty t lub typy obiektów, które można ż przechowywać. Domeny posiadały też technologiczne ograniczenie liczby obiektów, które mogły być przechowywane (do ok. 40 tys. obiektów w jednej domenie). Domeny nie były oparte też na żadnym otwartym protokole - nie istniała możliwość dostępu z aplikacji innych producentów bez wykorzystania bibliotek pochodzących od producenta firmy Microsoft. Active Directory jako następca usuwa największe wady domen, tj. wprowadzono: hierarchiczność przechowywania informacji dużo wyższe limity przechowywania informacji (powyżej 1 miliona obiektów w domenie Active Directory) rozszerzalność schematu zawierającego definicje obiektów Wikipedia

18 Windows Server 2003 Active Directory Usługa Active Directory jest usługą katalogową przeznaczoną dla produktów Windows Server Standard Edition, Windows Server Enterprise Edition i Windows Server Datacenter Edition Usługa Active Directory przechowuje informacje o obiektach znajdujących się w sieci oraz ułatwia administratorom i użytkownikom wyszukiwanie i korzystanie z informacji tego typu Usługa Active Directory używa strukturalnego magazynu danych jako podstawy logicznej, hierarchicznej organizacji informacji o katalogu Microsoft

19 Windows Server 2003 najważniejsze funkcje Active Directory Zgodność z TCP/IP Podstawowy środek komunikacji Obsługa LDAP (Lightweight g Directory Access Protocol) Standardowy internetowy protokół usług katalogowych stosowany do aktualizacji i odpytywania o dane zawarte w katalogu Obsługa DNSu (ang. Domain Name Server system nazw domen) Obsługa zabezpieczeń Wbudowana obsługa IPSec oraz szyfrowania SSL Łatwość zarządzania

20 Windows Server 2003 struktura Active Directory Domena Active Directory Główny logiczny obszar ograniczający w strukturach Użytkownicy i komputery mieszczą się w obrębie domeny i w niej są zarządzani Obszary ograniczone zabezpieczeń ń dla obiektów, stosujące własne ł zasady Możliwość zmiany nazwy domeny Drzewa domen Active Directory Składa się ę z dwóch lub więcej ę domen połączonych ą dwukierunkowymi, przechodnimi relacjami zaufania Ponieważ domeny POLSKA I NIEMCY ufają domenie EUROPA, to ufają też sobie Prawa dostępu są przydzielane osobno Lasy w Active Directory Grupa połączonych ze sobą drzew domen Bezpośrednie relacje zaufania łączą korzenie (domeny główne) wszystkich drzew we wspólny las EUROPA POLSKA NIEMCY

21 Windows Server 2003 bezpośrednie relacje zaufania w AD Bezpośrednie relacje zaufania Tworzone ręcznie (podobnie jak to było w WIN NT) Jednokierunkowe Może połączyć dwie domeny w las Możliwość tworzenia tzw. skrótów Możliwość tworzenia zewnętrznych relacji zaufania, a więc łączących las domen AD z domeną zewnętrzną Bezposrednia relacja zaufania EUROPA AZJA Przechodnie relacje zaufania Przechodnie relacje zaufania POLSKA NIEMCY JAPONIA Skrótowa relacja zaufania

22 Windows Server 2003 grupy w środowisku Active Directory Efektywny mechanizm zarządzania zabezpieczeniami dla dużej liczby użytkowników Pozwalają logicznie organizować użytkowników Podział grup ze względu na zasięg: Grupy lokalne komputera (ang. machine local group) Obejmują zasięgiem członków z dowolnej zaufanej lokalizacji Członkami mogą być użytkownicy i grupy w lokalnej domenie oraz z innych zaufanych domen i lasów Zezwalają jedynie na dostęp do zasobów w komputerze, do którego należą (ograniczona przydatność) Grupy lokalne domeny (ang. domain local group) Służą do zarządzania zasobami mieszczącymi się tylko w swojej domenie Mogą zawierać użytkowników i grupy z dowolnej innej zaufanej domeny, lecz są dostępne tylko w macierzystych domenach Windows 2000 Głównym zastosowaniem jest przyznawanie dostępu do zasobów grupom z różnych domen Grupy globalne (ang. global group) Przeciwieństwo grup lokalnych domeny Mogą zawierać tylko użytkowników z domeny, w której istnieją, lecz służą do przyznawania dostępu do zasobów położonych w innych zaufanych domenach Np. Globalna grupa pracowników działu kadr Grupy uniwersalne (ang. universal group) Mogą zawierać użytkowników i grupy z dowolnej domeny w lesie i przyznawać dostęp do dowolnego zasobu w lesie Dostępne tylko w domenach działających w trybie macierzystym Wszyscy członkowie wszystkich grup uniwersalnych są zapisani w wykazie globalnym, co zwiększa obciążenie replikacjami

23 Windows Server 2008 nowe funkcje serwer Internet Information Services w wersji 7 ulepszony model łatek, nie wymagający restartów systemu przyspieszona instalacja z użyciem Windows Imaging Format nowe narzędzia do zarządzania, zorientowane na role wykonywane przez serwer znacznie usprawnione usługi terminalowe (obsługa RDP w wersji 6.0) z możliwością uruchamiania tylko jednej aplikacji, zamiast całego pulpitu SharePoint Services 3.0 Server Message Block 2.0 znaczne zmniejszenie jądra systemu wiele dotychczasowych jego funkcjonalności, m.in. menedżer okien, zostało przeniesione do usług

24 Windows Server 2012 nowe funkcje przystosowany do pracy w chmurze i jest zgodny z platformą Azure zwiększono m.in. obsługiwaną ilość pamięci (z 64 GB do 1 TB) oraz liczbę ę procesorów (z 4 do 64 - może z nich korzystać pojedyncza maszyna wirtualna) zwiększono dostępną pojemność dysków wirtualnych z 2 TB do 64 TB mechanizm DAC (Dynamic Access Control) - dynamiczne prawa dostępu do plików, automatyczne szyfrowanie dokumentów nowy system plików ReFS (Resilient File System) - do obsługi np. serwerów plików, a nie do instalacji oprogramowania systemowego lub innych aplikacji

25 DNS (Domain Name Server) Mechanizm dokonujący konwersji nazw ("adresów ASCII") na stosowne adresy IP system hierarchiczny na górze hierarchii hii stoją tzw. TLD (Top Level Domains), czyli domeny najwyższego rzędu, np..com (komercyjne),.pl (krajowe),.net (sieci) i inne Każda z głównych domen posiada swoje subdomeny, np. google.com, onet.pl, itp. Każda domena może mieć swoje poddomeny w ten sposób powstają zagęszczone hierarchie w obrębie danej domeny

26 DNS (Domain Name Server) c.d. Każda domena (strefa) musi mieć co najmniej dwa serwery DNS, jest to wymóg instytucji oferujących możliwość rejestracji domen - jeden z serwerów określa się jako podstawowy (również master lub primary) a drugi jako zapasowy (slave lub secondary).

27 DNS zasada działania Serwery DNS po otrzymaniu zapytania próbują zamienić adres domenowy (np.: kt.agh.edu.pl) na adres IP ( ) gdy serwer nie odnajduje odwzorowania nazwy domeny, zwraca odwołanie do kolejnego serwera DNS; cała procedura przekazywania zapytania między serwerami DNS może być powtarzana aż, do osiągnięcia i i limitu it czasu -w takim przypadku pod wyjściowy adres IP zostanie zwrócony komunikat o błędzieę odwołania do kolejnych serwerów DNS są generowane za pomocą cyklu zapytań iteracyjnych, klient DNS zaś posługuje ł się zapytaniami i rekurencyjnymi

28 DNS przykłady domen najwyższego ż poziomu.com - (comercial) - do zastosowań komercyjnych, firmy etc..edu - (education) - do zastosowań edukacyjnych, dla uniwerystetów, instytutów naukowych etc..gov (government) - do zastosowań rządów krajów (początkowo rządu USA), strony kongresu, sejmu etc..int (institutions) - stworzona dla instytucji.mil (military) - dla wojska.net (networking) - do zastosowań dla dostawców usług internetowych.org og (organization) ato - dla daorganizacji acj pozarządowych, non-profit

29 DNS przykłady domen rodzajowych.biz-(biznes)-dla biznesu.info (information) - dla celów informacyjnych.name - stworzone dla indywidualnych użytkowników.pro - (proffesional) - dla profesjonalistów, popularnych zawodów etc..aero - dla przemysłu kosmicznego.coop - dla współpracy (kooperacji).museum - dla muzealnictwa

30 DNS delegacja i zarządzanie domenami Każda domena identyfikuje pewne poddrzewo w drzewie hierarchii przestrzeni nazw, czyli identyfikuje węzeł grafu wraz z węzłami będącymi jego potomkami. Wielkość liter w nazwie domeny nie ma znaczenia, nazwy każdego członu domeny mogą liczyć co najwyżej j 63 znaki, długość całej nazwy domeny ograniczona jest natomiast do 255 znaków.

31 DNS delegacja i zarządzanie domenami Aby stworzyć domenę potrzebna jest zgoda zarządzającego domeną macierzystą (np. NASK). Domena kt.agh.edu.pl musi mieć ć zgodę zarządzającego domeną agh.edu.pl właściciel nowo utworzonej domeny staje się jej zarządcą i może definiować jej poddomeny bez pytania kogokolwiek wyżej w hierarchii nazw o zgodę.

32 DNS rodzaje serwerów ROOT SERVER - zna wszystkie domeny najwyższego poziomu (TLD) w sieci Internet. MASTER SERVER - jest "miarodajny" dla całego obszaru bieżącej domeny, prowadzi bazy danych dla całej strefy. Istnieją dwa rodzaje MASTER SERVERów: - PRIMARY MASTER SERVER - SECONDARY MASTER SERVER CACHING SERVER serwer buforujący FORWARDING SERVER serwer przekazujący przekazuje rekursywne zapytanie, które nie zostało rozwiązane lokalnie SLAVE SERVER bez dostępu do Internetu

33 DNS działanie resolvera Resolver - program, który potrafi wysyłać zapytania do serwera DNS. Gdy system operacyjny potrzebuje określić adres IP ukryty pod daną nazwą domenową, zleca to zadanie resolverowi. Program ten wysyła zapytanie do serwera DNS na port 53 w pakiecie UDP. Gdy serwer DNS odwzoruje nazwę wysyła pakiet UDP z adresem IP poszukiwanego hosta z portu 53 na port powyżej ż 1024 (z tego portu wyszło ł zapytanie).

34 DNS proces poszukiwania adresu IP 1. Klient DNS wysyła zapytanie o adres IP do serwera DNS 2. Serwer DNS wysyła zapytanie do jednego z głównych serwerów nazw dla internetu (jest ich 13 - tzw.: root servers ich obowiązkiem ą jest udostępnianie informacji o adresach IP serwerów zarządzających domenami najwyższego poziomu). 3. "Root Server" odsyła listę serwerów posiadających informacje dla domeny.pl 4. Serwer DNS wysyła ł więc zapytanie o host do serwera odpowiedzialnego za domenę.pl, a ten zwraca listę adresów IP serwerów DNS odpowiedzialnych za domenę.edu.pl

35 DNS proces poszukiwania adresu IP 5. Podobna kolejność zdarzeń wysłania przez serwer DNS zapytania o host i odpowiedź serwera DNS odpowiedzialnego za daną ą domenę ę występuje aż do określenia adresu IP serwera DNS odpowiedzialnego za domenę kt.agh.edu.pl, który po otrzymaniu zapytania o adres IP host-a zwraca go do naszego "początkowego" serwera DNS.

36 DNS (ang. Domain Name Server) ) Podstawowy system nazw w Win 2003 Server Niezbędny składnik implementacji Active Directory w Win 2003 Server Implementacja zgodna z RFC DNS stosuje hierarchiczną metodę rozwiązywania nazw Zapytanie o nazwę jest przekazywane w górę i w dół hierarchii nazw domen, dopóki nie zostanie znaleziony poszukiwany komputer Poszczególne poziomy hierarchii są oddzielone kropkami symbolizującymi podział Przestrzeń nazw DNSu to ograniczony obszar zdefiniowany przez nazwę Publiczne przestrzenie nazw (publikowane w Internecie) Prywatne przestrzenie nazw (nie publikowane w Internecie); najczęściej używane w Active Directory ze względu na bezpieczeństwo

37 DNS instalacja za pomocą kreatora konfiguracji Proces prosty, nie wymaga restartu komputera Start/Wszystkie programy/narzędzia administracyjne/kreator konfigurowania serwera serwer DNS Instalacja typowa (koniec) lub niestandardowa Wybór stref wyszukiwania Do przodu (nazwa adres) Typ strefy: podstawowa Przechowywana w usłudze Active Directory Wybór rodzaju aktualizacji dla strefy Wybór stref wyszukiwania i Wstecz (adres nazwa) Typ strefy: podstawowa Identyfikator ID dla strefy wyszukiwania wstecz Dla adresu /24 będzie to Wybór rodzaju aktualizacji dla strefy Wybór rodzaju serwera DNS (czy ma być ć serwerem przekazującym)

38 DNS konfiguracja DNS wskazującego na siebie W ustawieniach TCP/IP można skonfigurować serwer DNS, tak by wskazywał na siebie w celu rozwiązywania nazw Start/Panel sterowania/połączenia sieciowe wybór adaptera sieciowego z usługą DNS właściwości W zakładce TCP/IP należy wybrać opcje użyj następujących adresów serwerów DNS i wpisać odpowiedni adres serwera DNS

39 DNS Rekordy zasobów Rekordy zasobów (ang. resource records) służą do identyfikowania obiektów w hierarchii DNS Stosowane do podstawowego wyszukiwania użytkowników i zasobów w podanej domenie i są unikatowe w obrębie swojej domeny Rekordy SOA (ang. Start of Authority) początek pełnomocnictwa W bazie danych DNSu wskazuje, który serwer jest autorytatywny y y dla określonej strefy Wskazany serwer jest uznawany za najlepsze źródło informacji o danej strefie i odpowiada za przetwarzanie aktualizacji strefy Rekord zawiera: Interwał TTL Osobę odpowiedzialną za DNS Inne krytyczne informacje

40 DNS Rekord hosta (A) Najczęściej spotykany typ rekordu zasobu w DNS Zawiera nazwę hosta i odpowiadający jej adres IP Stosowane do podstawowego wyszukiwania użytkowników i zasobów w podanej domenie i są unikatowe w obrębie swojej domeny

41 DNS Rekord serwera nazw i rekordy usług Rekordy serwera nazw (ang. Name Server): Identyfikują komputery pełniące role serwerów nazw dla określonej strefy Rekordy usług (SRV): Wskazują, który zasób świadczy i d określoną usługęł Każdy rekord SRV zawiera informacje o określonej funkcjonalności udostępnianej przez usługę Np. serwer LDAP może dodać rekord SRV wskazujący, że potrafi obsługiwać zapytania LDAP dla określonej strefy

42 DNS Rekord skrzynki pocztowej (MX) i wskaźnika (PTR) Rekordy skrzynki pocztowej (ang. Mail Exchanger): Wskazują, które zasoby są dostępne dla przyjmowania poczty SMTP Z reguły ł tworzone one dla poszczególnych ch domen Np. rekord MX dla domeny firma.abc będzie oznaczał, że cała poczta wysyłana na adres będzie wysyłana na serwer wskazany w tym rekordzie Rekord wskaźnika (PTR) Zapytania odwrotne korzystają z rekordów PTR (ang. Pointer) Szukanie nazwy zasobu skojarzonej z określonym adresem IP wykonuje wyszukiwanie wstecz, używając tego adresu IP Serwer DNS odpowiada rekordem PTR, który zawiera nazwę skojarzoną z adresem IP Najczęściej ę j spotykane w strefach wyszukiwania wstecz

43 DNS Rekord nazwy kanonicznej (CNAME) i inne rekordy Rekord nazwy kanonicznej (ang. Canonical Name): Zawiera alias hosta i pozwala na reprezentowanie jednego lub wielu serwerów przez kilka nazw w DNSie Inne rekordy AAAA odwzorowuje standardowy adres IP na 128-bitowy adres IPv6 ISDN odwzorowuje nazwę DNS na numer telefonu ISDN KEY zawiera klucz publiczny, służący do szyfrowania w danej domenie RP wskazuje osobę odpowiedzialną za domenę (ang. Responsible Person)

44 DNS hierachiczna struktura RFC 819 oraz częściowo w RFC 1034 i RFC 1035 Zestaw domen tworzy graf skierowany (w formie drzewa, którego korzeniem jest domena najwyższego poziomu)

45 Strefy DNS Strefa oznacza fragment przestrzeni nazw kontrolowany przez określony serwer DNS lub grupę serwerów Definiują granice, w ramach których określony serwer ją g, y y może rozwiązywać zapytania

46 Strefy DNS Strefa podstawowa Wszelkie zmiany w tej strefie muszą być wprowadzone w serwerze zawierającym kopię główną tej strefy Strefa pomocnicza Zapewnia redundancję i równoważenie obciążenia strefie podstawowej Tylko do odczytu Tworzona jako kopia zapisów z strefy podstawowej Strefa skrótowa Nie zawiera informacji o członkach domeny Zawiera informacje o serwerach przekazujących dalej zapytania do wyznaczonych serwerów nazw dla różnych domen Zawiera jedynie rekordy NS, SOA i tzw. doklejone (rekordy A, skojarzone z określonym rekordem NS, aby rozwiązać nazwę określonego serwera nazw na adres IP)

47 Zapytania DNS Zapytania rekurencyjne Najczęściej zadawane przez resolwery (klienty wymagające rozwiązania określonej nazwy przez serwer DNS) Zadawane również przez serwer DNS (o ile dla danego serwera są skonfigurowane forwardery serwery przekazujące dalej) Sprawdzają czy określony serwer nazw może ż rozwiązać ć określony rekord (odpowiedź pozytywna lub negatywna) Zapytania iteracyjne W odpowiedzi na nie serwer albo powinien rozwiązać nazwę albo wskazać inny serwer, który jego zdaniem może być skuteczniejszy Powyższy krok jest powtarzany do skutku

48 Inne składniki DNS Czas życia TTL Czas (w sekundach) przez jaki resolwer lub serwer nazw będzie przetrzymywać w pamięci podręcznej odpowiedź na żądanie, zanim zażąda jej ponownie od serwera nazw Pozwala utrzymać poprawność informacji w bazie danych DNSu Wartość jest kwestią równoważenia pomiędzy zapotrzebowaniem na aktualność informacji i potrzebą zmniejszenia ruchu sieciowego powodowanego przez DNS Wskazówki główne Gdy serwer DNS nie potrafi rozwiązać lokalnie zapytania na podstawie pamięci podręcznej i lokalnych stref, wówczas korzysta z listy wskazówek głównych określającej, od których serwerów zacząć iteracyjne zapytania Lista musi być regularnie aktualizowana

49 Inne składniki DNS Forwardery (serwery przekazujące) Serwery nazw obsługujące wszystkie zapytania iteracyjne dla serwera nazw Jeśli serwer e nie może odpowiedzieć ieć na zapytanie resolwera e klienta, wówczas serwery dysponujące forwarderami przekazują żądanie dalej do forwardera znajdującego się wyżej w hierarchii, który dokona iteracyjnych zapytań do internetowych serwerów nazw poziomu głównego Wyszukiwanie za pomocą WINS Baza a danych WINS może posłużyć ż ć w połączeniu z DNSem do wspomagania rozwiązywania nazw przez DNS Gdy dla zapytania skierowanego do DNSu wyczerpią się wszystkie możliwości rozwiązania nazwy metodami DNSu, można odpytać o tę nazwę serwer WINS

50 Ewolucja usługi Microsoft DNS Strefy zintegrowane z Active Directory W Windows 2000 strefy DNS były zintegrowane z AD Przechowywane w AD Podczas replikacji AD, strefy DNS również ż były ł replikowane (m.in. bezpieczne aktualizacje, uwierzytelnianie) W Windows 2003 strefy DNS składowane są w partycji aplikacji Zmniejszony ruch sieciowy replikacji Aktualizacje dynamiczne Pozwalają klientom automatycznie rejestrować ć i wyrejestrowywać własne rekordy hostów przy łączeniu z siecią Obsługa zestawu znaków Unicode Pozwala na zapisywanie w DNSie rekordów zapisanych w Unicode, a więc w wielu zestawach znaków z różnych języków Pozwala serwerowi DNS wykorzystywać y y i wyszukiwać rekordy zawierające niestandardowe znaki, np. podkreślenie

51 Zmiany w DNS w Windows 2003 Server DNS w partycji aplikacji Przechowywanie stref zintegrowanych z AD w partycji aplikacji AD Dla każdej domeny w lesie tworzona jest osobna partycja aplikacji służąca do przechowywania wszystkich rekordów istniejących w każdej strefie zintegrowanej z AD Partycja aplikacji nie jest zawarta w wykazie globalnym, tak więc rekordy DNS nie są objęte replikacją wykazu globalnego Automatyczne tworzenie stref DNS Ułatwia proces tworzenia strefy, zwłaszcza dla AD Koniec problemu wyspy W Win 2000 pojawiał a się ę problem, gdy serwer e DNS wskazywał a na asebe siebie jako swój serwer DNS Gdy adres tego serwera zmieniał się, serwer DNS aktualizował własny wpis, lecz od tego momentu inne serwery nie były w stanie odebrać od niego aktualizacji wpisów (żądały ich od starego starego adresu IP) izolacja serwera DNS W celu rozwiązania problemu należało wskazać serwerowi głównemu DNS inny serwer DNS do aktualizacji W Win 2003 DNS najpierw zmienia i swoje rekordy hostów w wystarczającej liczbie innych autorytatywnych serwerów DNS, aby zmiany IP zostały pomyślnie replikowane eliminuje to problem wyspy

52 DNS w środowisku Active Directory AD wykorzystuje DNS do wszelkich wewnętrznych operacji wyszukiwania, od logowania klientów do wyszukiwania w wykazie globalnym Wpływ DNSu na AD Nawet w mniejszych środowiskach warto rozważyć użycie duplikatu podstawowej strefy DNSu Bezpieczeństwo bazy danych DNS nie powinno być brane za coś oczywistego Zaleca się: Bezpieczne aktualizacje stref zintegrowanych z AD Utrzymywanie serwerów DHCP poza kontrolerami domen również pomaga zabezpieczyć ć DNS Ograniczenie dostępu administracyjnego do DNSu AD i DNS innych producentów AD może współistnieć z implementacjami DNSu innych producentów niż Microsoft, a nawet korzystać z nich (z reguły nowszymi) W organizacjach stosujących starsze wersje DNSu, które nie mogą obsługiwać klientów AD we własnych bazach danych, DNS Active Directory można oddelegować do osobnej strefy, w której będzie autorytatywny (w serwerach Win 2003 server można skonfigurować forwardery do obcych implementacji DNSu zapewniające rozwiązywanie nazw w oryginalnej strefie)

Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS

Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 21.11.2016 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 3. DNS v.2

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 3. DNS v.2 Windows Serwer 2008 R2 Moduł 3. DNS v.2 ROZPOZNAWANIE NAZW W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008 2 Rozpoznawanie nazw Sieci oparte na systemie Windows Server 2008 zawierają przynajmniej trzy systemy rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2

onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2 onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2 Poniższa procedura omawia konfigurację serwera DNS w systemie Windows Server 2008 / 2008 R2, w sytuacji gdy serwer fizyczny nie jest kontrolerem

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Domain Name System. Kraków, 30 Marca 2012 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Domain Name System. Kraków, 30 Marca 2012 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki UJ Domain Name System Kraków, 30 Marca 2012 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki UJ Plan ćwiczeń Wprowadzenie, jak to wygląda, typy serwerów, zapytania, iteracyjne, rekurencyjne, pliki strefowe

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory Jarosław Kuchta Active Directory Usługa katalogowa Użytkownicy Konta Przywileje Profile Inne katalogi Białe strony E - Biznes Klienci Windows Profile zarządzania Informacja sieciowa Active Directory Serwery

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Domain Name System. Hierarchiczna budowa nazw. Definicja DNS. Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości.

Plan wykładu. Domain Name System. Hierarchiczna budowa nazw. Definicja DNS. Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości. Sieci owe Sieci owe Plan wykładu Domain Name System System Nazw Domen Definicja DNS Hierarchiczna budowa nazw Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości Sieci owe Sieci owe Definicja DNS DNS to rozproszona

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedia odszukaj informacje na temat serwera DNS.

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedia odszukaj informacje na temat serwera DNS. T: Serwer DNS. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedia odszukaj informacje na temat serwera DNS. Zadanie2: W jaki sposób skonfigurować system Windows XP by pełnił rolę serwera DNS? Domeny

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja DNS, część I (Instalacja)

Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Autor: Szymon Śmiech Spis treści Wprowadzenie Funkcje serwera DNS Integracja Active Directory i DNS Zalety integracji Podział serwerów DNS Instalacja usługi Serwer

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail N, Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail 1 Domain Name Service Usługa Domain Name Service (DNS) Protokół UDP (port 53), klient-serwer Sformalizowana w postaci protokołu DNS Odpowiada

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi DNS, WINS, DHCP

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi DNS, WINS, DHCP Jarosław Kuchta DNS, WINS, DHCP DNS Wprowadzenie DNS tłumaczenie nazw przyjaznych na adresy IP Pliki HOSTS, LMHOSTS Hierarchiczna przestrzeń nazw Domeny: funkcjonalne:.com,.org krajowe:.pl regionalne:

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Windows Server Active Directory

Windows Server Active Directory Windows Server 2012 - Active Directory Active Directory (AD) To usługa katalogowa a inaczej mówiąc hierarchiczna baza danych, która przynajmniej częściowo musi być ściśle związana z obiektową bazą danych.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Kontroler domeny. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat następujących haseł: kontroler domeny, domena Windows, Active Directory. Zadanie2: Odszukaj nazwę

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 Po instalacji systemu operacyjnego Windows Serwer 2008R2 przystępujemy do konfiguracji wstępnej. Operacje, które należy wykonać: a) Zmienić

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Domain Name System. Definicja DNS. Po co nazwy? Przestrzeń nazw domen Strefy i ich obsługa Zapytania Właściwości.

Plan wykładu. Domain Name System. Definicja DNS. Po co nazwy? Przestrzeń nazw domen Strefy i ich obsługa Zapytania Właściwości. Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Domain Name System System Nazw Domen Definicja DNS Wymagania Przestrzeń nazw domen Strefy i ich obsługa Zapytania Właściwości Sieci komputerowe 3 Sieci

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

NIS/YP co to takiego?

NIS/YP co to takiego? NIS/YP co to takiego? NIS/YP Network Information System/Yellow Pages System centralizujący administrowanie systemami UNIX'owymi, bazujący na technologii RPC (Remote Procedure Call) i technologii klient/serwer,

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DNS.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DNS. T: Konfiguracja usługi DNS w systemie Windows. Domeny tworzą hierarchię, która pozwala katalogować komputery w sieci według pewnych kategorii, dzięki czemu adresy internetowe stają się uporządkowane. Każda

Bardziej szczegółowo

ODWZOROWYWANIE NAZW NA ADRESY:

ODWZOROWYWANIE NAZW NA ADRESY: W PROTOKOLE INTERNET ZDEFINIOWANO: nazwy określające czego szukamy, adresy wskazujące, gdzie to jest, trasy (ang. route) jak to osiągnąć. Każdy interfejs sieciowy w sieci TCP/IP jest identyfikowany przez

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Szkolenie autoryzowane MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dostarczy wiedzę oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści Egzamin 70-411 : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp xi 1 Wdrażanie i utrzymanie serwerów oraz zarządzanie nimi 1 Zagadnienie 1.1: Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC W tym zadaniu utworzymy niestandardową konsolę MMC. Będziemy dodawać, usuwać i zmieniać kolejność przystawek. Następnie przygotujemy konsolę

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej cz. 2

Administrowanie serwerem sieci lokalnej cz. 2 5. Uprawnienia w Windows Administrowanie serwerem sieci lokalnej cz. 2 Z każdym kontem związane są pewne prawa i przywileje, na których podstawie system podejmuje decyzję, czy zezwolić na wykonanie czynności,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20410 Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla administratorów chcących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

DKonfigurowanie serwera DNS

DKonfigurowanie serwera DNS DKonfigurowanie serwera DNS 1 Wprowadzenie Wymagania wstępne: znajomość podstaw adresacji IP i systemu Linux. Adres IP nie jest jedynym typem adresu komputera w sieci Internet. Komputer można bowiem adresować

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7 Szkolenie skierowane do: Techników wsparcia użytkowników oraz pracowników helpdesk, zajmujących się rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7 na pierwszym i drugim poziomie wsparcia oraz osób zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku.

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku. 1.Tytuł: Lokalizacja i usunięcie usterek na komputerze klienta. 2.Założenia: -Użytkownik komputera korzystając z własnego konta księgowa nie może skopiować do folderu Moje dokumenty pliku podatki.tar z

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów. Prowadzący: Grzegorz Zawadzki MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 5 Domain Name System (DNS)

Sieci komputerowe. Zajęcia 5 Domain Name System (DNS) Sieci komputerowe Zajęcia 5 Domain Name System (DNS) DNS - wstęp System nazw domenowych to rozproszona baza danych Zapewnia odwzorowanie nazwy na adres IP i odwrotnie DNS jest oparty o model klient-serwer.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5 6.5 Novell GroupWise SZYBKI START www.novell.com Novell GroupWise jest systemem poczty elektronicznej przeznaczonym dla dużych firm. Umożliwia on bezpieczną obsługę wiadomości, udostępnia funkcje kalendarza,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Grudziądz, 2011 Wojciech Boruciński Pojęcia: SID Przygotowanie systemu do klonowania Wykonanie obrazu

Bardziej szczegółowo

Windows XP. Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy

Windows XP. Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy Windows XP Minimalne Zalecane Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy Procesor Pentium II /AMD 300 MHz lub szybszy 64 MB Pamięci RAM 128 MB Pamięci RAM lub więcej 1,5 GB wolnego miejsca na dysku 2

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 7: Warstwa zastosowań: DNS, FTP, HTTP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 7: Warstwa zastosowań: DNS, FTP, HTTP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 7: Warstwa zastosowań: DNS, FTP, HTTP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 7 1 / 26 DNS Sieci komputerowe (II UWr) Wykład

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności:

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności: Role serwera W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 jest dostępnych kilka ról serwerów Aby skonfigurować rolę serwera, należy zainstalować ją za pomocą Kreatora konfigurowania serwera,

Bardziej szczegółowo