ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH"

Transkrypt

1 DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG /1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Torowa 6, Konin Artur Eger

2 UDAPOIG /1300 Strona 1 z 12 Konin ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest: EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR ul. Torowa Konin Organ rejestrowy: Minister Gospodarki w ramach prowadzonej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Nr w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych 5768 NIP REGON KONTAKT: Tel Fax Tel. Kom

3 UDAPOIG /1300 Strona 2 z Adres na który należy kierować korespondencję: EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR ul. Torowa Konin 3. Wszelkie pisma i pytania Dostawcy powinni kierować na adres wskazany w pkt. I.2. Wszelkie pisma i pytania powinny być w formie pisemnej. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Dostawa sprzętu: Zakup serwera o parametrach minimalnych takich jak: (Procesor 2,0GHz; Procesor 2,4GHz, Pamięć 16GB ECC, szyny montażowe rack, Twarde dyski 600GB SAS 10K 6G, klawiatura USB, mysz USB, Obudowa modułowa Intel Modular Server MFSYS25V2 obudowa 6U; Moduł obliczeniowy, Modul serwerowy, Wirtualizacja Intel Modular Server) Zakup komputera (notebook) przenośne centrum zarządzania, centrum testowe, witalizacyjne z oprogramowaniem o minimalnych parametrach: Ekran o przekątnej 15,4 cala z podświetlenie LED, w technologii IPS; Rozdzielczość natywna 2880 x 1800 pikseli z 220 pikselami na cal; Procesor 2,7 GHz z 6MB współdzielonej pamięci podręcznej; Pamięć operacyjna 16 GB DDR3L 1600 MHz na płycie głównej; Pamięć masowa Flash 500 GB; Cyfrowe wyjście wideo Zakup systemu kopii zapasowej o następujących parametrach : Wydajność interfejsów nie mniejsza niż 3 Gb/s Obudowa o wysokości do 2 U Pojemność systemu nie mniejsza niż 8 TB

4 1.2 Dostawa oprogramowania: UDAPOIG /1300 Strona 3 z szt. Licencja Windows Server Data Center Windows Server 2012 Datacenter dla środowisk chmur prywatnych o wysokimi poziomie wirtualizacji szt. Licencja Sharepoint Server szt. Licencje dostępowe CAL Windows 2012 (WinSvrCal 2012 SNGL OLP NL UsrCAL) szt. Licencje dostępowe pulpit zdalny Remote Desktop zdalny dostęp do systemu 1.3 Zakup usług technicznych i informatycznych: Zakup usług technicznych i informatycznych polegającej na instalacji systemu serwerowego, instalacji i konfiguracji macierzy dyskowej, instalacji i konfiguracji modułów serwerowych, konfiguracji systemu serwerowego oraz podłączenie do infrastruktury sieciowej Usługa informatyczna polegająca na instalacji i wdrożeniu serwera Sharepoint Usługa informatyczna polegająca na instalacji i wdrożeniu systemu Windows Server: wdrożenie usług Active Directory kontroler domeny moduł obliczeniowy nr 1 przygotowanie platformy dla MSSQL Server moduł obliczeniowy nr 2 przygotowanie systemu dla środowiska wirtualizacyjnego (wdrożenie środowiska HyperV) moduł obliczeniowy nr 3 przygotowanie platformy dla MS Exchange wdrożenie usług Activate Directory II kontroler domeny na maszynie wirtualnej instalacja i konfiguracja serwera DNS na pierwszym kontrolerze domeny Usługa informatyczna polegająca na instalacji i wdrożeniu systemu Linux Server dla potrzeb systemu HelpDesk platforma www Usługa informatyczna polegająca na instalacji i wdrożeniu systemu Windows Server (przygotowanie środowiska wirtualnego dla systemu ERP, przygotowanie środowiska wirtualnego dla systemu Helpdesk, przygotowanie środowiska wirtualnego dla systemu monitoringu środowiska sieciowego, przygotowanie środowiska wirtualnego dla systemu monitoringu systemu stacji monitorującej, przygotowanie środowiska wirtualnego wydzielona platforma dla Windows Server dla usług www ) Usługa informatyczna polegająca na wdrożeniu oraz konfiguracji usługi serwera IIS (platforma WEB) dla potrzeb: środowiska HELPDESK usługi serwera IIS (usługi FTP) serwer plików serwera certyfikacji na maszynie wirtualnej infrastruktura kluczy prywatnych i publicznych urzędu rejestracji kondycji w systemach serwerowych głównego urzędu certyfikacji przedsiębiorstwa

5 UDAPOIG /1300 Strona 4 z Usługa informatyczna polegająca na instalacji i wdrożeniu systemu bazodanowego Serwera MS SQL Usługa informatyczna polegająca na instalacji i wdrożeniu systemu Exchange (tj. Instalacja systemu operacyjnego, Instalacja wymaganych komponentów dla Windows Server 2008 R2 SP1 / Windows Server Microsoft.NET Framework 4.5, Przygotowania schematu Active Directory Rolę Schema Master (FSMO), Instalacja Exchange Server, Konfiguracja rekordów DNS, Konfiguracja reguł na Firewallu, Konfigurowanie domeny akceptowanej przez Exchange, konfigurowanie Send Connector, który będzie używany do wysyłania maili oraz sprawdzić konfigurację Receive Connectorów; utworzyć polisę dla domeny, Konfiguracja certyfikatow oraz kluczy publicznych z głównym urzędem Certyfikacji znajdującym się na serwerze Kontroler Domeny Usługa informatyczna polegająca na wdrożeniu systemu centralnej kopii zapasowej 2. Informacje na temat projektu będącego przedmiotem zamówienia: W ramach projektu powstanie system B2B automatyzujący i usprawniający współpracę pomiędzy przedsiębiorstwem Zamawiającego a Dostawcami i Odbiorcami. Charakter projektu wymaga przeorganizowania opracowania od nowa procesów biznesowych, organizacyjnych i informatycznych realizowanych pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami, w związku z czym konieczne jest poniesienie wydatków na analizy przygotowawcze oraz usługi doradcze i eksperckie w zakresie analizy procesów. System B2B ma umożliwiać elektroniczny obieg dokumentów handlowych (faktury, zamówienia) oraz wymianę elektronicznych dokumentów, w tym także dokumentów technicznych, np. rysunków technicznych czy innej dokumentacji technicznej, z automatycznym komunikatem o pojawieniu się nowej wersji np. rysunku technicznego w danej dokumentacji określonego zlecenia. Wymiana dokumentów handlowych odbywać się będzie w oparciu o standard EDI, a w przypadku pozostałych dokumentów zostanie opracowany standard wymiany dostosowany do potrzeb współpracujących przedsiębiorstw. System musi umożliwiać korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podsumowując, planowana do wdrożenia w ramach niniejszego projektu platforma będzie umożliwiała: Możliwość przeglądania danych i wykonywania procesów biznesowych na przetwarzanych danych; Możliwość dostosowania rozwiązań biznesowych do indywidualnych potrzeb firmy dzięki technologii łączenia wielu baz danych; Dostosowanie wizualnych części systemu do indywidualnych potrzeb w zakresie przeglądanych danych; Dodanie zawartości przeglądanych danych poprzez możliwość definiowania tabel i pól tabel do przeglądania; Otwarta architektura system umożliwia dopisanie własnych najbardziej nawet indywidualnych rozwiązań pozwalających na wdrożenie platformy w dowolnym rozwiązaniu B2B;

6 UDAPOIG /1300 Strona 5 z 12 Możliwość pracy z wieloma bazami danych jednocześnie. Platforma musi być skalowalna dzięki zastosowaniu języka JAVA oraz RUBY. Umożliwi to integrację za pomocą platformy z większą liczbą Partnerów, jeśli w przyszłości, w miarę rozwoju firmy, zajdzie taka potrzeba. System B2B będzie obejmować następujące 2 procesy biznesowe: proces realizacji zamówień (realizowany z PartneramiDostawcami) proces świadczenia usług dla PartnerówOdbiorców. Zakładane korzyści dla współpracujących przedsiębiorstw (Wnioskodawca + Partnerzy) wynikające z planowanego wdrożenia systemu B2B to: ograniczenie liczby potencjalnych pracowników uczestniczących w realizacji procesów biznesowych; wzrost prędkości przepływu danych (skrócenie czasu realizacji zleceń jednostkowych); redukcja kosztów związana z ograniczeniem liczby błędów pojawiających się na etapie realizacji każdego z procesów; wzrost bezpieczeństwa danych; blisko 100% wiarygodność systemów rozliczeniowych; automatyzacja przepływu danych; pewność, że w systemie B2B widnieją zawsze najbardziej aktualne dane zarówno w zakresie specyfikacji technicznej zlecenia, jaki specyfikacji zamówienia; sprawny system potwierdzania danych (podpis elektroniczny); wzrost bezpieczeństwa przesyłanych danych i pewności, że dotrą one do właściwej osoby. III. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kategoriach: Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 1. Cena 100 pkt. Razem 100 pkt.

7 UDAPOIG /1300 Strona 6 z 12 Ø W kryterium 1. Cena maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: P! = C!"# C! x 100 x 100% C!"# cena minimalna w zbiorze C! cena oferty badanej P! ilość punktów przyznana ofercie W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta uzyskała łącznie największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. IV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Zamawiający wyznacza o bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach bieżących niżej wymienione osoby: Artur Eger, tel. 63/ , Bartosz Furmaniak, tel. 63/ V. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 60 dni. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY 1. Ofertę składa się, w formie pisemnej (pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie firmy) 2. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

8 UDAPOIG /1300 Strona 7 z Oferta, w tym oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników (formularzy) do niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 4. Ofertę należy dostarczyć na adres: EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR ul. Torowa Konin do dnia do godz. 12:00 Oferty dostarczone po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane niezależnie od daty nadania. VII. ZASTRZEŻENIA KOŃCOWE 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR do akceptacji oferty, w całości lub w części i nie zobowiązuje EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR do składania wyjaśnień, czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie będą podlegały zwrotowi. EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie istotnych treści niniejszego zapytania ofertowego. 2. Treść pytań odnośnie istotnych treści niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami (które wykraczają poza treść niniejszego zapytania) Zamawiający umieści na stronie internetowej pod adresem (bez ujawniania źródła pytania). 3. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikacje treści zapytania wprowadzone przez Zamawiającego staną się integralną treścią niniejszego zapytania ofertowego.

9 UDAPOIG /1300 Strona 8 z 12 FORMULARZ OFERTY..., dnia... Ja(my) niżej podpisany(i) działając w imieniu: z siedzibą w... kod... przy ulicy... nr... tel.... fax... NIP... REGON... w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego licencji oprogramowania, sprzętu oraz usług serwisowych zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że: 1. Oferujemy realizację powyższego zadania za wynagrodzeniem w kwocie: cena netto za całość [zł] (tj. za 1 zestaw) kwota podatku VAT [zł] zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku [23%] cena brutto za całość [zł] (tj. za 1 zestaw) cena brutto za całość zamówienia słownie: Szczegółowa kalkulacja cenowa przedstawiona jest w załączniku nr 1 do oferty. 2. Oświadczamy, iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 3. Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, a w przypadku wybrania naszej oferty warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy. 4. Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia, akceptujemy postanowienia zapytania ofertowego bez zastrzeżeń oferując wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym. 5. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia 6. Przedmiot zamówienia zostanie przez nas dostarczony w ww. terminie do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego 7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę

10 Załącznik nr 1 do oferty Szczegółowa kalkulacja cenowa UDAPOIG /1300 Strona 9 z Dostawa sprzętu: lokalizacja (miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia) nazwa elementu ilość Cena jednostkowa Wartość netto Zakup serwera 1 szt. Zakup komputera (notebook) przenośne Eddie Consulting Groups Eger ul. Torowa Konin centrum zarządzania, centrum testowe, witalizacyjne z oprogramowaniem 1 szt. Zakup systemu kopii zapasowej 1 szt. Razem wartość : 2. Dostawa Oprogramowania lokalizacja (miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia) nazwa elementu ilość Cena jednostkowa Wartość netto Licencja Windows Server Data Center Windows Server 2012 Datacenter dla środowisk chmur prywatnych o wysokimi 1 szt. poziomie wirtualizacji Eddie Consulting Groups Eger ul. Torowa Konin Licencja Sharepoint Server Licencje dostępowe CAL Windows 2012 (WinSvrCal 2012 SNGL OLP NL UsrCAL) 1 szt. 5 szt. Licencje dostępowe pulpit zdalny Remote Desktop zdalny dostęp do systemu 5 szt. Razem wartość :

11 UDAPOIG / Zakup usług technicznych i informatycznych: Strona 10 z 12 Nazwa Usługi Ilość (godz) Cena jednostkowa za godz. Wartość netto Zakup usług technicznych i informatycznych polegającej na instalacji systemu serwerowego, instalacji i konfiguracji macierzy dyskowej, instalacji i konfiguracji modułów serwerowych, konfiguracji systemu serwerowego oraz podłączenie do infrastruktury sieciowej Usługa informatyczna polegająca na instalacji i wdrożeniu serwera Sharepoint Usługa informatyczna polegająca na instalacji i wdrożeniu systemu Windows Server: wdrożenie usług Active Directory kontroler domeny moduł obliczeniowy nr 1 przygotowanie platformy dla MSSQL Server moduł obliczeniowy nr 2 przygotowanie systemu dla środowiska wirtualizacyjnego (wdrożenie środowiska HyperV) moduł obliczeniowy nr 3 przygotowanie platformy dla MS Exchange wdrożenie usług Activate Directory II kontroler domeny na maszynie wirtualnej instalacja i konfiguracja serwera DNS na pierwszym kontrolerze domeny Usługa informatyczna polegająca na instalacji i wdrożeniu systemu Linux Server dla potrzeb systemu HelpDesk platforma www Usługa informatyczna polegająca na instalacji i wdrożeniu systemu Windows Server (przygotowanie środowiska wirtualnego dla systemu ERP, przygotowanie środowiska wirtualnego dla systemu Helpdesk, przygotowanie środowiska wirtualnego dla systemu monitoringu środowiska sieciowego, przygotowanie środowiska wirtualnego dla systemu monitoringu systemu stacji monitorującej, przygotowanie środowiska wirtualnego wydzielona platforma dla Windows Server dla usług Usługa informatyczna polegająca na wdrożeniu oraz konfiguracji usługi serwera IIS (platforma WEB) dla potrzeb: środowiska HELPDESK

12 usługi serwera IIS (usługi FTP) serwer plików UDAPOIG /1300 Strona 11 z 12 serwera certyfikacji na maszynie wirtualnej infrastruktura kluczy prywatnych i publicznych urzędu rejestracji kondycji w systemach serwerowych głównego urzędu certyfikacji przedsiębiorstwa Usługa informatyczna polegająca na instalacji i wdrożeniu systemu bazodanowego Serwera MS SQL Usługa informatyczna polegająca na instalacji i wdrożeniu systemu Exchange (tj. Instalacja systemu operacyjnego, Instalacja wymaganych komponentów dla Windows Server 2008 R2 SP1 / Windows Server Microsoft.NET Framework 4.5, Przygotowania schematu Active Directory Rolę Schema Master (FSMO), Instalacja Exchange Server, Konfiguracja rekordów DNS, Konfiguracja reguł na Firewallu, Konfigurowanie domeny akceptowanej przez Exchange, konfigurowanie Send Connector, który będzie używany do wysyłania maili oraz sprawdzić konfigurację Receive Connectorów; utworzyć polisę dla domeny, Konfiguracja certyfikatow oraz kluczy publicznych z głównym urzędem Certyfikacji znajdującym się na serwerze Kontroler Domeny Usługa informatyczna polegająca na wdrożeniu systemu centralnej kopii zapasowej RAZEM Uwagi: 1. Wszystkie ceny należy podać w złotych. 2. Wszystkie ceny należy podać w wartościach netto. 3. Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, 4. W przypadku złożenia oferty równoważnej na poszczególne pozycje, należy wyraźnie wskazać różnice w sposób jednoznaczny zaznaczone na specyfikacji technicznej (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego). 5. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim

13 Załącznik nr 2 do oferty UDAPOIG /1300 Strona 12 z 12 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.: 1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę