DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW"

Transkrypt

1 DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW Listopad 2014 nr 11 (205) Mamy rynek i ratusz w Zabierzowie! Kończy się budowa zabierzowskiego rynku. Rynek powstaje na terenie zakupionym za poprzednich wójtów od upadającej wówczas firmy Kamex. Także wtedy podjęto decyzję o budowie ratusza i przyjęto koncepcję architektoniczną. W ciągu ostatnich ośmiu lat przygotowano projekt i rozpoczęto budowę. Równolegle z budową ratusza realizowany jest rynek. Projekt wykonała Pracownia Architektoniczna Jana Skąpskiego. Powstał plac o wymiarach ok. 200 m długości i 120 m szerokości a na nim zlokalizowany jest budynek ratusza zaprojektowany przez architekta Zbigniewa Bielaka. Jest to budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym w stromym dachu wielospadowym. Charakterystycznym elementem obiektu jest szklana wieża w południowo zachodnim narożniku. W chwili, gdy oddajemy ten numer Dodatku do druku trwają procedury związane z odbiorem rynku. Generalny wykonawca Hydro Invest z Krakowa rozpoczął tu prace w drugiej połowie maja 2014 roku. - To nie była łatwa inwestycja mówi kierownik budowy Andrzej Frey weszliśmy na teren bardzo nierówny, nachylony w kierunku północno wschodnim. Trzeba było usuwać głębokie zbiorniki ze szlamem pozostałe po Kamexie i resztki grubych, żelbetowych fundamentów. Dokończenie na kolejnej stronie > Pogotowie ratunkowe wraca do Zabierzowa Po przeprowadzeniu się Urzędu Gminy do nowych pomieszczeń w ratuszu, w budynku przy ul. Kolejowej 11 znajdzie siedzibę Pogotowie Ratunkowe. Dyrekcja Pogotowia zwróciła się z taką propozycją do Wójta Gminy. Urząd zlecił już wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń pod potrzeby Pogotowia. Przewiduje się wejście główne od strony budynku Policji oraz miejsca postojowe dla karetek na placu z tyłu obecnej siedziby Urzędu. Pogotowie zajmie ok. 150m2, a remont pomieszczeń może rozpocząć się w marcu 2015r. po opróżnieniu budynku. Przeniesienie siedziby Pogotowia z Balic do Zabierzowa, a więc do centrum gminy wpłynie zapewne na skrócenie czasu dojazdu karetki do poszczególnych miejscowości. Będzie obwodnica Zabierzowa! Jak informowaliśmy w poprzednim Dodatku do Znad Rudawy- w Warszawie zakończyły się negocjacje kontraktu terytorialnego dla województwa małopolskiego; chodzi o umowę między rządem a samorządem regionalnym dotyczącą finansowania z budżetu państwa do roku 2020 najważniejszych inwestycji w Małopolsce. Na liście zadań znajduje się budowa obwodnicy Zabierzowa, na tę inwestycję w kontrakcie przewidziano 400 mln zł. Wreszcie po dwóch latach oczekiwania, w dniu podczas posiedzenia w Warszawie KOPI Komisji Opiniującej Projekt Inwestycji został poddany ocenie projekt budowy obwodnicy w fazie Studium Techniczno Środowiskowego etap II. Projektanci przedstawili wariantowe rozwiązania trasy przebiegu wraz z wynikami wielokryterialnej analizy porównawczej uwzględniającej m. innymi silnie eksponowany aspekt środowiskowy. Zespół projektowy oraz przedstawiciele krakowskiego oddziału GDDKiA rekomendowali do dalszego opracowania tzw. wariant tunelowo estakadowy, zakładający wyprowadzenie trasy z węzła Modlnica drogą klasy GP o przekroju 2/2 tunelem długości ok. 250 m (w obszarze gm.wielka Wieś ) a dalej na powierzchni terenu a częściowo estakadą w rejonie m. Brzezie do skrzyżowania z drogą powiatową 2131 K przy ul. Rodziny Poganów w Zabierzowie (rondo) skąd już drogą jednojezdniową, równolegle do drogi powiatowej, omijając Kobylany, Więckowice i Niegoszowice włączoną do istniejącej DK 79 przed Sowiarką. Bolechowice Niegoszowice Brzezie Rzeka Rudawa Zabierzów Droga powiatowa Kochanów Rekomendowany przebieg Obwodnicy Zabierzowa przez Projektantów na KOPI w Warszawie DK 79 KOPI poddało projekt pod dyskusję i ocenę zaproszonego panelu ekspertów- specjalistów w zakresie budowy dróg, mostów i obiektów inżynierskich, organizacji i technologii budownictwa drogowego. KOPI uznało, że projektanci winni dokonać ponownych przeliczeń kosztów realizacji inwestycji w zakresie obiektu tunelowego oraz zrewidować zasadność przebiegu odcinka trasy po estakadzie. Uwagi i wytyczne KOPI do dalszego etapu przygotowania inwestycji zostaną uwzględnione w protokole przebiegu obrad i podjętych przez Komisję ustaleń.

2 Mamy rynek i ratusz w Zabierzowie! Grząski grunt trzeba było ubijać, stabilizować. Teren porastały przeróżne samosiejki. Po oczyszczeniu terenu mogliśmy przystąpić do realizacji inwestycji zgodnie z projektem. Równocześnie na placu budowy pracowało zwykle około 30 ludzi. Trudny okazał się też jeden z ostatnich elementów inwestycji, a mianowicie fontanna. Przy jej wykonywaniu przeszkadzał wysoki poziom wody gruntowej, która zalewała nieckę fontanny. Ale udało się! Powstała niecka w kształcie kwadratu o wymiarach 6 na 6 metrów, wyłożona płytkami ceramicznymi a z zewnątrz obłożona granitem. Wysokość strumienia wody sterowana jest elektronicznie. Podświetlenie fontanny spowoduje, że będzie ona efektownym elementem zabierzowskiego rynku. Tak prezentuje się ratusz nocą... W budynku ratusza mieścić się będzie Centrum Usług Obywatelskich. Na parterze usytuowane będą te jednostki Urzędu Gminy, które najczęściej odwiedzają mieszkańcy. Znajdzie się tu Referat Spraw Obywatelskich, a więc stanowiska, gdzie załatwiać będziemy sprawy związane np. z dowodami osobistymi, z ewidencją ludności, USC. W hallu znajdą się stoliki i krzesła, będzie tu można wypełnić formularz, napisać wniosek i złożyć w Biurze Obsługi Interesantów. Na parterze będzie też kasa Wydziału Finansowego, Referat Podatków i Opłat oraz Wydział Inwestycji. Głównym pomieszczeniem I piętra będzie sala obrad o powierzchni 198 m 2. Tu odbywać się będą m.in. Sesje Rady Gminy. Obok sali obrad znajdzie się pomieszczenie dla radnych, pokój i sekretariat przewodniczącego Rady, następnie gabinet wójta Gminy, sekretariat, pokoje: wicewójta, skarbnika Gminy i sekretarza. Na I piętrze będzie też nieduża salka konferencyjna. Cztery pomieszczenia przewidziano dla pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami. Tu znajdzie się również Wydział Organizacyjny, Zespół radców prawnych, pełnomocnik ds. zamówień publicznych. II piętro przeznaczono dla tzw. wewnętrznych wydziałów Urzędu Gminy, a więc Wydziału Finansów i Budżetu, Referatu Ochrony Środowiska, Referatu Promocji i Rozwoju Gminy Zabierzów, i innych stanowisk. W narożniku, przy ścianie zegarowej znajdzie się pomieszczenie dla rodziców z dziećmi. Rodzice będą mogli korzystać z komputera a dzieci z kącika zabaw. W piwnicach ratusza będzie archiwum oraz magazyny. Cały budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz ratusza przygotowano miejsca parkingowe. A z wieży ratuszowej będziemy mogli podziwiać widok na cały Zabierzów. Jak przebudować Akacjową w Balicach? Przez Balice przebiega ul. Akacjowa wąska, kręta, nierówna, niebezpieczna dla pieszych, bo bez chodnika. Mieszkańcy starają się o jej przebudowę. W tym roku wyłoniono wykonawcę zadania przebudowy pierwszego odcinka ulicy Akacjowej czyli od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 774 do kościoła. Zadanie objęte umową o wartości ok. 1,8 mln zł ma być zakończone do października W tym roku planowane są m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty ziemne, przekładki uzbrojenia podziemnego. Od stycznia 2015 rozpocznie się budowa chodnika. Równolegle trwają prace projektowe związane z drugim odcinkiem ulicy Akacjowej od centrum Balic do kościoła, jak się okazało na zebraniu wiejskim w Balicach w dniu nie wszyscy mieszkańcy są zgodni, co do kształtu ul. Akacjowej po jej przebudowie. Projekt zakłada bowiem poszerzenie jezdni do 5 m i budowę 1,5 m chodnika. To niestety ( podobnie jak na odcinku pierwszym) skutkuje koniecznością zajęcia części terenu poza istniejącym pasem drogowym, wypłatę odszkodowań za zajęty teren, przebudowę ogrodzeń itp. W trakcie zebrania osiem osób mieszkających przy ul. Akacjowej złożyło pismo, w którym sprzeciwiło się poszerzeniu ulicy, motywując to względami ochrony środowiska (wycinka drzew) oraz bezpieczeństwa ruchu (obawa przed zwiększeniem natężenia ruchu po przebudowie ulicy). Uczestnicy zebrania zaproponowali więc, by przeanalizować możliwość wykonania chodnika kosztem jezdni, z ruchem jednokierunkowym. Ruch w stronę przeciwną, powinien zdaniem mieszkańców odbywać się ul. Sadową. Problem w tym, że ulica Sadowa jest urządzona tylko na pewnym odcinku, na pozostałym również wymagałaby przebudowy. Po zakończeniu prac projektowych, zostanie przeprowadzona analiza porównawcza pod kątem wykonalności i kosztów realizacji obu inwestycji. Nie ulega wątpliwości, że przed podjęciem ostatecznej decyzji co do wyboru dalszego sposobu przygotowania inwestycji, zostaną wzięte pod uwagę zarówno względy środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Powiat znowu nie zdążył... Wielokrotnie podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów radni narzekali na źle układającą się współpracę z Powiatem Krakowskim i niedotrzymywanie obietnic przez Starostę Krakowskiego. Przez Pisary biegnie ulica Kasztanowa. Wzdłuż większej części tej drogi powiatowej istnieje chodnik, lecz brakuje fragmentu, który miał połączyć istniejący chodnik z chodnikiem w Dubiu w gminie Krzeszowice. Mimo obietnic Starosty chodnik nie powstał. Podobna sytuacja jest w Bolechowicach przy drodze powiatowej. W Nielepicach, bardzo niebezpieczna, wąska droga miała zostać przebudowana na jednokierunkową z chodnikiem i światłami sygnalizacyjnymi. Inwestycja miała być realizowana w lipcu br. Na zlecenie Powiatu Krakowskiego we wrześniu został wykonany projekt, ale okazuje się, że nie przewidziano w nim odwodnienia drogi. Ta droga wraz z chodnikiem w projekcie nachylona jest w kierunku istniejącego muru oporowego, a brak odwodnienia spowodowałby, że podczas deszczu droga wraz z chodnikiem zamieniłaby się w rwącą rzekę... Starostwo powiatowe obiecuje, że po zmianie projektu (trzykrotnie był już poprawiany) droga powiatowa w Nielepicach zostanie przebudowana w maju 2015 roku. Obiecuje...

3 Skąd się biorą ceny przetargów? Wszystkie zamówienia na roboty budowlane związane z podejmowanymi przez gminę inwestycjami podlegają procedurom określonym przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na etapie przygotowania inwestycji w fazie opracowania dokumentacji projektowej, powstają przedmiary robót i kosztorys inwestorski, który stanowi podstawę określenia wartości przedmiotu zamówienia. Wartość przedmiotu zamówienia (w zadaniach nie wymagających dokumentacji projektowej) ustala się w oparciu o przedmiar robót określony przez inspektora nadzoru na podstawie wskaźników cen jednostkowych dla poszczególnych rodzajów robót, przy uwzględnieniu czynników cenotwórczych (w tym średniego poziomu wartości roboczo godziny, kosztów pośrednich, czy przeciętnego poziomu zysku) w wynikach przetargów na terenie Małopolski. Obowiązuje kardynalna zasada stanowiona Prawem Zamówień Publicznych, nakładająca na zamawiającego obowiązek oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z należytą starannością. A zatem każdorazowo przed ogłoszeniem przetargu na robotę budowlaną, przedmiot zamówienia jest precyzyjnie opisany ( projektem lub przedmiarem robót) oraz oszacowany wedle najlepszej wiedzy i techniki przewidywaną wartością, wyrażoną w złotych. Wartość przedmiotu zamówienia wyrażona kwotą jaką zamawiający przewidział na jego wykonanie jest ogłaszana z chwilą otwarcia ofert w dniu przetargu. W czynnościach badania i oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym bierze udział komisja przetargowa powoływana każdorazowo stosownym zarządzeniem Wójta. Z prac komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji przetargowej. Z ważnych ofert, spełniających wszystkie wymagania zamawiającego, komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą czyli tę, która proponuje najniższą cenę wykonania zamówienia. Populistyczne i chwytliwe propagandowo hasła typu : gmina buduje za drogo nie znajdują żadnego uzasadnienia w świetle faktów. W mojej ocenie mówi kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zabierzów, Wojciech Praczyński - w blisko 90 % przypadków zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego uzyskujemy dobry wynik czyli, że wartość najkorzystniejszej oferty jest na poziomie % szacowanych na etapie przygotowania inwestycji kosztów. Wynika to m. in. z dużej konkurencyjności firm na rynku usług budowlanych oraz z tego, że przetargi na duże inwestycje organizujemy w pierwszym kwartale roku, czyli wtedy gdy zainteresowanie firm budowlanych jest największe. Nie ulega wątpliwości, że dokładamy starań, aby w zgodzie z obowiązującymi przepisami uzyskać najbardziej efektywny ekonomicznie rezultat czyli zrealizować inwestycję zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi, za relatywnie najniższą cenę. Gmina wyemituje obligacje na finansowanie inwestycji Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Zabierzów uchwalono, że Gmina wyemituje obligacje komunalne, które będą przeznaczone głównie na finansowanie inwestycji. Władze Gminy wybrały tę opcję zamiast planowanego wcześniej kredytu, ze względu na niższe koszty obsługi zadłużenia. Dług z tytułu wyemitowanych obligacji można spłacać w elastyczny sposób. Obligacje są mniej kłopotliwe w uzyskaniu, a ich emisja nie wymaga przeprowadzania długotrwałej procedury przetargowej. Dodatkowo banki nie żądają zabezpieczenia tej formy kredytowania, co oznacza, że mają zaufanie do naszego Samorządu, który jest w dobrej kondycji finansowej. Oczywiście, tak jak przy zaciąganiu tradycyjnego kredytu, Gmina otrzymuje opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) o możliwości wykupu emitowanych obligacji. Taka opinia RIO stanowi najlepsze potwierdzenie dobrej sytuacji finansowej Gminy i braku jakichkolwiek zagrożeń związanych z wywiązywaniem się przez nią ze zobowiązań finansowych- informuje Skarbnik Gminy Zabierzów Piotr Budziak. Obligacje są popularnym źródłem finansowania inwestycji w samorządach. Z tej formy kredytowania korzystają między innymi gminy: Zielonki, Gdów, Mogilany, Niepołomice, Olkusz, Wieliczka. Okres przedwyborczy wzmaga dyskusje na temat stanu finansów w gminie oraz słabej perspektywy rozwoju. Można śmiało powiedzieć, że Gmina realizuje ścieżkę dynamicznego i zrównoważanego rozwoju i jest stabilna finansowo. Odnotowujemy stały wzrost wpływów budżetowych, co daje szersze możliwości finansowania inwestycji. W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować wszystkim, którzy wskazali w swoim zeznaniu podatkowym miejsce zamieszkania w gminie Zabierzów. Sukces akcji, którą w skali Polski zainicjowała gmina Zabierzów: Czy chcesz aby Twoje podatki wracały do Ciebie jest znaczący. Dzięki tym akcjom informacyjnym setki tysięcy złotych trafiło do budżetu Gminy, które mogą być przeznaczone na kolejne inwestycje służące mieszkańcom. Wartość podatku dochodowego wynikającego z rozliczeń rocznych za 2013r. dla mieszkańców, którzy zmienili adres w Urzędzie Skarbowym i wskazali miejsce zamieszkania- Gminę Zabierzów, łącznie wyniosła ponad zł! Stawki podatków w 2015 bez podwyżek! Ze względu na niską inflację, maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrastają o mniej niż 0,5%. W związku z tym, Gmina Zabierzów nie zamierza podnosić stawek podatku od nieruchomości w 2015r. Lecą liście z drzew... Nadeszła jesień a wraz z nią żółte, brązowe, czerwone i złote liście zasnuły ulice, place i ogrody. Właściciele posesji pytają, co robić z ogromną ilością zgrabionych z ogrodów liści i traw, bo nie mieszczą się one w kubłach i workach. Zgodnie z przyjętą normą, jeżeli posesję zamieszkuje jedna do czterech osób, to nieodpłatnie właściciel otrzymuje jeden zielony worek, jeżeli pięć do ośmiu osób to dwa worki itd. Jeżeli liści i zielonych odpadów mamy dużo, a tak bywa właśnie jesienią, to na własny koszt musimy zaopatrzyć się w dodatkowe worki lub kubły. Zostaną one odebrane nieodpłatnie, nawet gdy będzie ich kilka czy kilkanaście. Warunek jest tylko taki, że na kubłach musimy wyraźnie napisać odpady zielone, a worki muszą być w zielonym kolorze. Terminy odbioru zielonych odpadów dla poszczególnych miejscowości i ulic podane są na stronie internetowej Urzędu Gminy. Można też zasięgnąć informacji w tej sprawie pod numerem telefonu: Powstał chodnik w Kochanowie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kończy inwestycję w Kochanowie. Powstał tu chodnik wraz z kanalizacją deszczową przy drodze krajowej na odcinku ponad 2 km. Trwająca od sierpnia budowa chodnika utrudniała przejazd z Krakowa do Chrzanowa w związku ze zwężeniem prawej strony drogi.

4 Profilaktyka zdrowia- co udało się zrobić dla mieszkańców? W naszej gminie mamy pięć ośrodków zdrowia: w Zabierzowie, Rudawie, Rząsce, Aleksandrowicach i Bolechowicach. Tu mieszkańcy korzystają z bezpłatnego leczenia u lekarzy rodzinnych. Są też prywatne gabinety lekarzy specjalistów, ale nie każdy może sobie pozwolić na tego typu wizyty. Wiele osób chcąc dostać się do specjalisty, jeździ do Krakowa. Tam na porady w ramach NFZ trzeba czekać w długich kolejkach, ale ten problem znany jest w całym kraju. Natomiast w lepszej sytuacji niż w Krakowie są mieszkańcy naszej gminy, którzy decydują się na badania i porady w ramach tzw. Białych Sobót lub Niedziel, ponieważ nie ma przypadków, by ktoś, kto chce dostać się na badania czy do lekarza specjalisty został odesłany z kwitkiem, a sytuacje takie występują podczas tego typu akcji organizowanych w Krakowie. W bieżącym roku Białe Soboty zorganizowano: - 6 września w Zabierzowie, gdzie z konsultacji kardiologicznej i badań echokardiograficznych skorzystało 65 pacjentów; z USG kończyn dolnych 47 osób. Poziom glukozy zbadano u 60 osób, EKG wykonano u 52 osób, pomiar ciśnienia tętniczego u 60 osób października w Brzeziu. Tu przeprowadzono badania spirometryczne płuc, USG żył kończyn dolnych, echo serca; mieszkańcy korzystali też z konsultacji kardiologicznej. Nowością były badania krwi na hormon tarczycy i cholesterol. W chwili, gdy oddajemy ten numer miesięcznika do druku, mamy informację, że Biała Sobota odbędzie się w Zelkowie w dniu , gdzie poza badaniami USG, EKG, cholesterolu i ciśnienia przeprowadzane będą też konsultacje przez lekarzy specjalistów, mieszkających w Zelkowie. Dyżury pełnić będą: okulista, urolog, dermatolog, neurolog i pediatra. W dniu 9 listopada odbędzie się Biała Niedziela w Nielepicach, gdzie od pięciu lat poza przeprowadzanymi badaniami dyżury pełnią mieszkający w tej miejscowości lekarze specjaliści: chirurg naczyniowiec, proktolog, urolog, pulmonolog. W dniu 8 listopada Białą Sobotę zaplanowano w Ośrodku Zdrowia w Rudawie. Będzie też zorganizowana Biała Sobota w Bolechowicach. W okresie wiosennym panie mieszkanki gminy mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych przeprowadzonych przez Centrum Medyczne Maszachaba m.in. w Zabierzowie i Rudawie. 30 sierpnia wraz z Centrum Rehabilitacyjno Sportowym MASMED zorganizowano w Zabierzowie bezpłatną akcję profilaktyczną dotyczącą USG kolan. Z końcem października rozpoczynają się też badania postawy ciała u uczniów pierwszych klas gimnazjum w naszej gminie. W 2013r. Białe Soboty odbyły się w Zabierzowie, w Rudawie, Rząsce, Nielepicach i Aleksandrowicach. W Zabierzowie w badaniach: USG jamy brzusznej, USG piersi, echo serca, USG żył kończyn dolnych, EKG wzięło udział 207 pacjentów. Ponadto prowadzona była konsultacja kardiologiczna. Z podobnych badań w Rudawie skorzystało 114 pacjentów (tu też odbywała się konsultacja kardiologiczna), w Rząsce 123 osoby a ponadto u 56 osób zbadano poziom glukozy i cholesterolu we krwi oraz ciśnienie tętnicze. W Aleksandrowicach: USG piersi, kończyn dolnych, jamy brzusznej i echo serca wykonano podczas Białej Soboty łącznie u 105 osób, a poziom cholesterolu, glukozy i EKG zbadano u 51 pacjentów. W Nielepicach przeprowadzono 108 badań z zakresu: EKG, poziomu glukozy, cholesterolu, ciśnienia tętniczego i spirometrii. Ponadto z konsultacji z zakresu chirurgii naczyniowej, proktologii skorzystało 30 pacjentów; urologii 20; pediatrii alergologicznej 23; pulmonologii 31; kardiologii 20. Pod koniec czerwca 2013r. zostały przeprowadzone badania densytometryczne w kierunku osteoporozy w ambulansie w następujących miejscowościach: Zabierzów z badań skorzystało 36 osób; Kobylany 26 osób; Radwanowice 8 osób; Rząska 59 osób; Balice 6 osób; Rudawa 59 osób. W 2013r. przeprowadzono badania wad postaw dzieci z klas pierwszych gimnazjum w Zabierzowie, Rudawie i Rząsce. Przebadano 189 uczniów. Prawidłową postawę ciała stwierdzono u 51% uczniów, u pozostałych stwierdzono skoliozy kręgosłupa, wady kończyn dolnych i inne nieprawidłowości. W 2012r. Białe Soboty zostały zorganizowane w: Brzeziu, Rudawie, Balicach, Nielepicach, Zabierzowie, gdzie przeprowadzono badania: USG piersi, jamy brzusznej, echo serca, USG żył kończyn dolnych, EKG, badania USG tarczycy, mammografię, badania poziomu cukru, cholesterolu oraz ciśnienia tętniczego. Łącznie z badań skorzystało 310 osób, a z konsultacji specjalistycznych 115 osób. Wyniki przeprowadzonych w 2012 r u uczniów pierwszych klas gimnazjum w Zabierzowie, Rudawie i Rząsce badań postawy ciała były mniej korzystne niż w 2013 r, bo prawidłową postawę stwierdzono tylko u 40% uczniów. Przeprowadzono również badania korekcji wad postawy u uczniów z klas III szkół podstawowych, z czego 62 dzieci brało udział w zajęciach korekcyjnych na basenie w Zabierzowie w okresie od II-VI W 2011r. Białe Soboty zostały zorganizowane w Zabierzowie, Rudawie, Nielepicach i Rząsce. Mieszkańcom zaproponowano badania: EKG, USG piersi, echo serca, USG tarczycy, mammografię, pomiar cholesterolu i cukru. Z badań skorzystało 201 osób a z konsultacji specjalistycznych osoby. W 2010r. Białe Soboty odbyły się w Bolechowicach, Rudawie, Zabierzowie i Nielepicach. Z badań: mammograficznych, USG tarczycy, echo serca, USG piersi, EKG oraz pomiaru glukozy i cholesterolu oraz ciśnienia tętniczego skorzystało 295 osób, a z konsultacji lekarskich 114 pacjentów. Mediacja w sprawach rodzinnych Na terenie Gminy Zabierzów od 1 marca 2012 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Mediacyjny, który proponuje mieszkańcom Gminy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych w drodze mediacji prowadzonej przez bezstronnego mediatora rodzinnego. Mediacja może dotyczyć takich spraw jak: uzgodnienie warunków opieki nad dziećmi; uzgodnienie opieki nad chorymi lub starszymi członkami rodziny; ustalenie zasad partycypowania rodziców w kosztach utrzymania dzieci; ustalenie zasad korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania; podjęcie ostatecznej decyzji co do rozstania lub pozostania w związku małżeńskim; ustalenie warunków rozwodu lub separacji; podział majątku wspólnego; inne sprawy sporne, rodzące konflikty w rodzinie. Mediacja w Punkcie Mediacyjnym jest świadczona bezpłatnie przez mediatora rodzinnego. Zgłoszenia sprawy do mediacji można dokonać osobiście w Sekretariacie GOPS w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2 lub pod numerem telefonu (12) Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji w Punkcie Mediacyjnym w dniu 6 listopada 2014 roku planowany jest dzień otwarty dla mieszkańców Gminy Zabierzów. Mediator rodzinny będzie do Państwa dyspozycji w godzinach Ponadto odbędzie się szkolenie dla Policjantów Dzielnicowych Komisariatu Policji w Zabierzowie poświęcone mediacji w sprawach rodzinnych.

5 Gmina Zabierzów inwestuje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną W gminie Zabierzów w ostatnich kilku latach powstało wiele możliwości spędzania wolnego czasu dla dzieci i dorosłych. Z myślą o mieszkańcach, jak również turystach, Gmina wciąż inwestuje w infrastrukturę sportoworekreacyjną służącą aktywnemu wypoczynkowi. Gmina Zabierzów to jedna z najpiękniejszych gmin powiatu krakowskiego. Jest ona bardzo atrakcyjnym miejscem do osiedlania się, jak również do uprawiania turystyki. Gmina ma ogromny potencjał, który cały czas wykorzystuje. Na naszym terenie znajduję się gęsta sieć szlaków pieszych, rowerowych, spacerowo-edukacyjnych, które są wciąż odnawiane we współpracy z krakowskim oddziałem PTTK. Dodatkowo Urząd Gminy Zabierzów wydaje na bieżąco mapy i przewodniki po naszych okolicach. Z myślą o mieszkańcach w ostatnich latach udało się stworzyć place zabaw tzw. Strefy Aktywności w Brzeziu, Karniowicach, Zabierzowie, Balicach, Nielepicach,. Rudawie, Niegoszowicach i Bolechowicach. Sukcesywnie w kolejnych miejscowościach montowane są też tzw. siłowniki, czyli małe siłownie na świeżym powietrzu. Można korzystać z takich urządzeń fitness jak np. wioślarz, wyciskanie siedząc czy twister. Udało się również wybudować Orliki w Szczyglicach i Zabierzowie. Oprócz tego zbudowano nowoczesne boiska wielofunkcyjne w Kobylanach, Nielepicach, Rząsce, Bolechowicach, Radwanowicach. W chwili obecnej dobiega końca budowa boiska w Zelkowie. Urząd Gminy Zabierzów każdego roku ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, sportu i kultury fizycznej. W ostatnich czterech latach na ten cel przeznaczono blisko zł rocznie. Dofinansowanie pozwala co roku organizować wiele zajęć sportowych oraz imprez promujących Szlak turystyczno-edukacyjny w Nielepicach gminę Zabierzów. Dzięki temu wsparciu cyklicznie organizuje się m.in. imprezy biegowe, rowerowe, łucznicze, pływackie czy też judo. Dofinansowuje się zajęcia klubu kajakowego, klubów piłkarskich, koszykówki, unihokeja, kung-fu, czy tenisa stołowego. Można powiedzieć, że gmina Zabierzów daje wręcz nieograniczone możlwiości aktywności sportowej i rekreacji. Dodatkowo w ramach wspierania wybitnych zawodników sportowych z terenu naszej gminy, Wójt Gminy Zabierzów w tym roku przyznał 43 nagrody pieniężne gminy Zabierzów na łączną kwotę zł, za osiągnięcia sportowe w roku Należy podkreślić, iż gmina Zabierzów posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Na terenie gminy znajduje się nowoczesny ośrodek sportowo-rekreacyjny z halą widowiskową i krytą pływalnią, stadion sportowy, boiska, stadniny koni, strefy aktywnego wypoczynku, place zabaw, centra wspinaczkowe oraz Jurajski Raj- projekt promujący najpiękniejsze miejsca i dolinki w gminie Zabierzów. Więcej informacji jak również opis szlaków turystycznych i zabytków znajdą Państwo w zakładce Rekreacja na gminnej stronie Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do Referatu ds. Rozwoju i Promocji Gminy Zabierzów po odbiór dostępnych map i przewodników. Boisko wielofunkcyjne w Kobylanach Nowa Strefa Aktywnego Wypoczynku w Bolechowicach Zachęcamy wszystkich mieszkańców do obejrzenia najnowszych filmów na TVI Gminy Zabierzów! Turystyka i rekreacja w Gminie Zabierzów

6 Nowy przystanek kolejowy w Balicach Komfortowy przystanek w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska w Balicach ma być jednym z efektów budowy kolejowego połączenia centrum Krakowa z Międzynarodowym Portem Lotniczym. Po rozbiórce starego przystanku trwa już jego budowa w nowej lokalizacji. Niebawem rozpoczęte zostaną prace związane z budową dwukrawędziowego peronu, który wyposażony zostanie m.in. w nowe oświetlenie oraz nowoczesny system nagłośnienia. Oprócz zmiany lokalizacji przystanku Kraków Balice, w ramach inwestycji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostaną także wybudowane trzy nowe przystanki: Kraków Uniwersytet Rolniczy, Kraków Zakliki oraz Kraków Krzyżówka. Poza budową nowego przystanku Kraków Balice, prowadzone są obecnie roboty drogowe na całym odcinku od Krakowa Głównego przez Mydlniki do Balic. Otwarta została obwodnica ul. Balickiej, na której rozpoczęto budowę wiaduktu kolejowego. To ważny element inwestycji, ponieważ w przyszłości wiadukt znacząco przyczyni się do rozładowania korków samochodowych w rejonie ul. Balickiej w Mydlnikach. Planuje się, że dzięki modernizacji torów pociągi z Dworca Głównego w Krakowie do Balic będą mogły jechać dwa razy szybciej. Pomoc dzieciom w formie gorącego posiłku w szkole Dożywianie dzieci jest jednym z wielu działań, jakie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Na ten cel, oprócz środków własnych gminy została pozyskana dotacja z budżetu państwa w wysokości złotych. W naszej Gminie rocznie ze wsparcie w postaci obiadu wydawanego w stołówkach szkolnych korzysta około 130 dzieci z około 50 rodzin. Każde z zakwalifikowanych dzieci otrzymuje co najmniej jeden gorący posiłek dziennie. Pomoc przyznawana jest w oparciu o kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Wsparcie może otrzymać każde dziecko z rodziny, w której dochód netto na jedną osobę jest równy lub mniejszy niż 684 zł. Gmina będzie dotować żłobki Po zorganizowaniu opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 do 6 lat, przyszła kolej na najmłodszych. Dzięki rozwojowi dotowanej przez gminę Zabierzów sieci przedszkoli publicznych i niepublicznych, w obecnej chwili 100% dzieci w wieku przedszkolnym, jest objętych opieką i wychowaniem adekwatnym do ich potrzeb rozwojowych. Od 2015 roku, gmina Zabierzów jako pierwsza z gmin wiejskich rozpocznie dotowanie żłobków i klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Obecnie w naszej Gminie są zarejestrowane 2 żłobki dla 40 dzieci. Biorąc pod uwagę charakter i położenie naszej Gminy w aglomeracji Krakowa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych rodziców, a także biorąc pod uwagę sytuację demograficzną naszego kraju, takie działanie gminy Zabierzów uważamy za słuszne i perspektywiczne. Wybory Samorządowe 2014 Zgodnie z uchwałą NR XXVI/188/12 Rady Gminy Zabierzów gmina została podzielona na 21 okręgów wyborczych, w których zostało utworzone 21 obwodowych komisji wyborczych. Głosowanie w wyborach samorządowych odbędzie się w dniu 16 listopada 2014 r. w godz Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych dla poszczególnych sołectw z terenu Gminy Zabierzów: 1. Sołectwo Aleksandrowice - Świetlica, Aleksandrowice Sołectwo Burów, Balice - Szkoła Podstawowa, Balice ul. Szkolna Sołectwo Brzezie, Ujazd - Szkoła Podstawowa, Brzezie ul. Szkolna 1** 4. Sołectwo Brzezinka - Świetlica Wiejska Brzezinka, ul. Krakowska Sołectwo Bolechowice - Szkoła Podstawowa Bolechowice, ul. Szkolna 7 6. Sołectwo Zelków - Szkoła Podstawowa Bolechowice, ul. Szkolna 7 7. Sołectwo Brzoskwinia Remiza OSP, Brzoskwinia Sołectwo Karniowice - Dom Pomocy Społecznej, Karniowice os. XXXVlecia PRL 10** 9. Sołectwo Kleszczów - Świetlica Wiejska, Kleszczów Sołectwo Kobylany - Szkoła Podstawowa, Kobylany ul.jana Pawła II Sołectwo Kochanów, Niegoszowice - Świetlica Wiejska, Niegoszowice Sołectwo Nielepice - Szkoła Podstawowa, Nielepice Sołectwo Radwanowice - Świetlica OSP, Radwanowice ul. 21 Lipca Sołectwo Rudawa - Zespół Szkół w Rudawie ul. Stanisława Polaczka 25** 15. Sołectwo Młynka, Pisary - Zespół Szkół w Rudawie ul. Stanisława Polaczka 25** 16. Sołectwo Rząska - Zespół Szkół w Rząsce ul. Krakowska Sołectwo Szczyglice - Świetlica Wiejska, Szczyglice ul. Sportowa Sołectwo Więckowice - Dom Pomocy Społecznej, Więckowice, ul. Słoneczna 3** 19. Zabierzów ulice: Brzozowa, os. Leśna Polana, Białych Brzóz, Jodłowa, Kamienna, Kalwaryjska, Kątowa, Kmity, Krakowska (parzyste), (nieparzyste), Krakowska (nieparzyste), (parzyste),krzyżowa, Lotniskowa, Ładna, Malinowa, Myszala, Ogrodowa, Parkowa, Pogrzany, Polna, Południowa, Rzemieślnicza, Sadowa, Szkolna, Topolowa, Wapienna, Widokowa, Wielkie Pola, Willowa, Zacisze, Zawiła - SCKiP Zabierzów ul. Szkolna Zabierzów ulice: Gazowa, Konwaliowa, Łąkowa, Mostowa, os. Lipowy Gaj, Poziomkowa, Przy Torze, Radosna, Słoneczna, Spokojna, Śląska (parzyste), (nieparzyste), Wąska, Wrzosowa, Zachodnia - Gimnazjum Zabierzów ul. Kolejowa 15** 21. Zabierzów ulice: Bociania, Cmentarna, Dębowa, Działkowa, Kolejowa, Krótka, Leśna, Nad Wodą, Norbertanek, Niecała, os. Sienkiewicza, Piaski, Rodziny Poganów, Sportowa, Śląska (parzyste), 1-81 (nieparzyste), Żródlana - Gimnazjum Zabierzów ul. Kolejowa 15** ** lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w październikowym Dodatku na temat siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. informuję, iż wkradł się błąd. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Brzoskwini nie jest Szkoła Podstawowa a Remiza OSP. Przepraszamy mieszkańców Brzoskwini za zaistniałą pomyłkę. Przy okazji chcemy poinformować mieszkańców naszej Gminy, iż na stronie internetowej Gminy (www.zabierzow.org.pl) oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zabierzów (www.bip.malopolska.pl/ugzabierzow) w zakładce Wybory Samorządowe znajduje się INTERAKTYWNA MAPA WYBORÓW W tym portalu każdy mieszkaniec Gminy Zabierzów ma możliwość: - uzyskania informacji o okręgach i obwodach głosowania, adresie lokalu wyborczego, do którego jest przypisany oraz czy dany lokal wyborczy przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, oraz - dowiedzieć się na kogo może głosować w swoim okręgu wyborczym. Polecam wszystkim niniejszy portal.

7 Trwają prace na lotnisku w Balicach Na początku listopada zostanie otwarty hotel Hilton Garden Inn pierwsza z inwestycji ukończonych w ramach rozbudowy krakowskiego lotniska. Gotowa jest bryła nowego terminalu, wewnątrz budynku prowadzone są prace wykończeniowe i montaż instalacji. Trwa montaż konstrukcji stalowej pryzmatu, który będzie stanowił charakterystyczny element frontowej elewacji. Ukończono już dwie z trzech wieży przyrękawowych - środkową i wschodnią. Wykonywana jest konstrukcja żelbetowa trzeciej wieży. Kładka, która połączy terminal, parking i stację sięgnęła pierwszego piętra. Gotowe są fundamenty pod wschodnią ścianę przystanku kolejowego. Spore zmiany wprowadzono w organizacji ruchu przed terminalem. Zatoka Kiss&Fly znajduje się naprzeciwko hotelu, przystanek autobusowy oraz postój taksówek Kraków Airport Taxi przeniesiono na nowo wybudowane jezdnie. W związku z budową rond zleconą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na drodze DW 774 w najbliższych miesiącach można się spodziewać utrudnień w rejonie lotniska. W strefie operacyjnej remontowane są drogi kołowania Alfa, Bravo i Fokstrot, co spowodowało zmianę trasy kołowania samolotów pomiędzy drogą startową a płytą postojową. Bardzo zaawansowane są prace przy rozbudowie płyty postojowej. W listopadzie rozpoczną się prace w części przylotowej terminalu T1. W związku z tym wszystkie przyloty zostaną przeniesione do terminalu T2 (dawny krajowy). Do dyspozycji pasażerów zostaną tam oddane dwie hale namiotowe o łącznej powierzchni 900 m 2, do których zostanie włączona karuzela bagażowa z T1 oraz kontrola paszportowa. Budujemy, remontujemy - podsumowanie 4 lat pracy W ostatnim czasie, zapewne w związku z kampanią wyborczą pojawiły się głosy, że w naszej gminie zbyt mało się buduje i remontuje. Dlatego chcemy przypomnieć, że gmina Zabierzów jako jedna z pierwszych została pokryta siecią wodociągów i kanalizacji. Budowę kanalizacji sanitarnej rozpoczęto od Rudawy w latach 90-tych a następnie systematycznie rozszerzano ją na kolejne miejscowości. W r 2009 wybudowano 40 km sieci za 10,5 mln zł, w km za ponad 6 mln zł, w 2011 zakończono budowę sieci kanalizacyjnej, wydając na tę inwestycję ok. 1 mln zł. Duże kwoty przeznacza się corocznie na modernizację dróg gminnych. W 2010 r była to kwota 4,5 mln zł; w mln 400 tys. zł; w mln 700 tys. zł; w mln 500 Wiele gmin w Polsce oszczędza na pracach melioracyjnych, nie przeznaczając na ten cel środków, co skutkuje powodziami i zalewaniem gospodarstw. W budżecie gminy Zabierzów corocznie przeznacza się na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych znaczne środki. W 2010 roku na prace melioracyjne wydano 602 tys. zł; w tys. zł; w tys. zł; w tys. zł; w bieżącym roku dobiegają końca przewidziane na ten rok roboty a koszt ich to ok. 700 Oto kilkadziesiąt wybranych inwestycji z ostatnich lat: Rok 2010 Przebudowa drogi w Brzoskwini koszt 1 mln 700 tys. zł; kontynuowana w 2011 roku. Budowa chodników w Brzeziu, Karniowicach, Kobylanach, Zelkowie i Zabierzowie łączny koszt 460 Stworzenie stref aktywnego wypoczynku i rekreacji w Zabierzowie, Brzeziu, Karniowicach Wykonanie boiska Orlik Plus w ramach modernizacji boiska Wisła Rząska Remont chodnika przy ul. Krakowskiej w Rząsce i ul. Sienkiewicza w Rudawie 110 Zagospodarowanie placów przyszkolnych Radosna Szkoła w Nielepicach i Balicach 255 Budowa stadionu Orlik w Zabierzowie 1 mln 098 Chodnik w Radwanowicach i Szczyglicach 330 Rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Bolechowicach, którą ukończono w 2014 r łączny koszt 5 mln 200 Budowa boiska w Radwanowicach 213 tys. zł, oraz w Pisarach 210 Rok 2011 Przebudowa obiektu dawnej szkoły w Brzeziu na mieszkania socjalne 730 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Strugi i Balickiej w Rząsce 1 mln 305 Chodnik w Brzeziu i Więckowicach 400 Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Cmentarnej w Zabierzowie, I etap 637 tys. zł; II etap w 2012 roku 410 Zagospodarowanie placów przyszkolnych Radosna Szkoła w Kobylanach i Rząsce 234 Zabezpieczenie osuwisk w Nielepicach 350 tys. zł oraz w Balicach 280 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rząsce 655 Remont i rozbudowa budynku komunalnego w Nielepicach (I etap) 270 Rozpoczęcie budowy ratusza I etap - 1 mln 50 Zakończenie w 2014 roku. Przebudowa ul. Sportowej w Szczyglicach 165 Przebudowa drogi gminnej w Kobylanach na przełomie 2011/2012, zakończenie w 2012 koszt 2 mln 310 Rok 2012 Zagospodarowanie placów przyszkolnych Radosna Szkoła w Bolechowicach i Rudawie 215 Adaptacja poddasza dla potrzeb szkoły w Zelkowie 403 Zagospodarowanie działki mienia komunalnego w Zabierzowie tzw. Topólki 378 Remont przeprawy drogowo mostowej w Bolechowicach 209 tys. zł. Budowa chodnika przy ul. Słonecznej i Lipowej w Więckowicach 148 Przebudowa skrzyżowania w Burowie i chodnik w Niegoszowicach 385 Przebudowa szkoły w Kobylanach, adaptacja pomieszczeń na poddaszu 130 dokończenie na kolejnej stronie >

8 Budowa zatoki autobusowej, placu i chodnika w Szczyglicach 110 Budowa kanalizacji deszczowej przy ul Podgórskiej w Rudawie 203 Rozpoczęcie budowy zaplecza szatniowego LKS Orlęta w Rudawie I etap 126 Chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej w Szczyglicach koszt całkowity 285 Kontynuacja przebudowy budynku komunalnego w Nielepicach etap II 116 Przebudowa ul. Cmentarnej w Zabierzowie I etap 172 Przebudowa ul. Szkolnej, Kościelnej i Spokojnej w Bolechowicach 454 Rok 2013 Utworzenie stref aktywnego wypoczynku i rekreacji w Niegoszowicach i Rudawie 342 Przebudowa dróg wojewódzkich w Szczyglicach, budowa chodnika 340 tys. zł, oraz w Balicach, budowa chodnika i zatoki 947 II etap budowy ratusza 4 mln 300 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Nielepicach 280 Budowa chodnika Brzezie Ujazd 342 Przebudowa przepustu na potoku Szklarka w Radwanowicach 174 ty. zł. Remont i modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zabierzowie (zakończenie w październiku 2014) koszt całkowity 1 mln 600 tys. zł. Budowa chodników w Bolechowicach, Karniowicach, Więckowicach 385 Przebudowa ul. Cmentarnej w Zabierzowie II etap 271 Budowa chodników w Balicach, Kobylanach, Szczyglicach 252 Budowa kanalizacji deszczowej w Zelkowie, ul. Kościuszki 79 tys. zł oraz w Brzeziu, ul. Kasztanowa 49 Przebudowa ul. Spokojnej w Bolechowicach 470 Budowa ul. Norbertanek w Zabierzowie 570 tys. zł (zakończenie w br). Budowa boiska wielofunkcyjnego w Aleksandrowicach 24 tys. zł. Remont mostu w Niegoszowicach 183 Rozpoczęcie przebudowy przeprawy drogowo mostowej ul. Leśna w Bolechowicach (w trakcie realizacji) koszt całości 187 tys. zł. Rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Zabierzowie: drogi dojazdowe, parking 280 Rok 2014 Zakończenie budowy zaplecza szatniowego LKS Orlęta w Rudawie (II etap: stan surowy, zamknięty) 650 Zakończenie budowy boiska w Kobylanach 164 Kontynuacja budowy budynku komunalnego w Brzezince 277 Budowa płyty rynku w Zabierzowie 3 mln 688 Budowa chodników w Szczyglicach, ul. Długa i w Ujeździe 550 Budowa parkingów przy szkole w Rudawie i miejsca parkingowego w Rząsce 329 Przebudowa poboczy w Aleksandrowicach, Kobylanach, Karniowicach 455 Budowa chodników przy ul. Mostowej i Krakowskiej w Rząsce 530 Przebudowa ul. Kościuszki w Zelkowie i ul. Kasztanowej w Brzeziu 450 Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Brzoskwini 226 Budowa boiska przy szkole w Zelkowie 316 I etap przebudowy ul. Akacjowej w Balicach 1 mln 880 Trwa zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w miejscowości Ujazd 120 Z nadejściem jesieni kończą się zaplanowane na ten rok prace budowlane i remontowe. Zakończono już remonty nawierzchni bitumicznych na wszystkich drogach gminnych. Ukończono przebudowę Drogi Na Kamyk w Brzoskwini. Kończy się budowa chodników przy ul. Narodowej w Brzeziu, przy ul. Krótkiej w Ujeździe, wzdłuż drogi Bolechowice Karniowice, przy ul. Długiej w Szczyglicach, przy ul. Kwiatowej w Kobylanach. W Zabierzowie poszerzono ul. Widokową; wybudowano tu mijankę, która ułatwia przejazd na najwęższym odcinku tej ulicy. Zakończono budowę chodnika przy ul. S. Kmity drodze wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej do przystanku. Przy ul. Krakowskiej w pobliżu ul. Willowej ustawiono wiatę przystankową, a wiata z ul. Kolejowej została przeniesiona na ul. Krakowską obok Centrum Kultury i Promocji. W miejscu tej wiaty, przy ul. Kolejowej, tuż obok rynku ustawiona zostanie nowa. Wzdłuż ul. Krakowskiej, na odcinku od kościoła do ul. Kamiennej ustawiono 10 koszy na śmieci. W październiku ogłoszono przetarg na roboty wykończeniowe budynku komunalnego w Brzezince. Planuje się oddanie tej inwestycji do użytku w 2015 roku. Gmina Zabierzów wśród 20 najlepszych gmin Małopolski według Rankingu Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego Ranking wyłonił gminy, które dbają o rozwój społeczno-gospodarczy. Brano pod uwagę wiele wskaźników- m.in. dochody własne na mieszkańca, wydatki inwestycyjne, środki europejskie pozyskane przez gminy, ilość podmiotów zarejestrowanych na danym terenie czy wyniki sprawdzianów szóstoklasistów. Ranking również ujmował udzielone noclegi na 1000 mieszkańców- gdzie w gminie Zabierzów baza hotelowa jest dosyć ograniczona w porównaniu np. z Krynicą. Zważywszy że gmina Zabierzów ukończyła takie wielkie programy inwestycyjne z funduszy Unijnych jak np. budowa sieci kanalizacji już w poprzednich latach, bardzo cieszy nas utrzymująca się bardzo wysoka 15. pozycja w rankingu na 179 gmin małopolski. Dodatek do Znad Rudawy - Miesięcznika Gminy Zabierzów. Adres Redakcji: SCKiP Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, Zabierzów. Redaktor Naczelny: Witold Ślusarski. Informacje zawarte w dodatku pochodzą z Urzędu Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 11, Zabierzów. Redakcja tekstów Lucyna Drelinkiewicz.Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres lub telefonicznie

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2014

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2014 HARMONOGRAMY ODBIORU NA ROK 2014 WYKONAWCA: PUK VAN GANSEWINKEL SP. Z O.O. UL. PÓŁŁANKI 64, KRAKÓW TEL. 12 653-88-55 UL. KOLEJOWA 40, ZABIERZÓW TEL. 12 285-21-26 ALEKSANDROWICE, Z WYJĄTKIEM 08.11.2014

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

AKCJA ZIMA W GMINIE ZABIERZÓW

AKCJA ZIMA W GMINIE ZABIERZÓW AKCJA ZIMA W GMINIE ZABIERZÓW DROGA KRAJOWA nr 79 utrzymanie drogi krajowej leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, Telefon dyżurnego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PLANISTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ZABIERZÓW I. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PLANISTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ZABIERZÓW I. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PLANISTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ZABIERZÓW I. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

21 lutego 2017 r. Starostwo Powiatowe w Krakowie, Aleja Słowackiego 20 SEMINARIUM TECHNICZNE Z CYKLU AKADEMIA SAMORZĄDOWCA

21 lutego 2017 r. Starostwo Powiatowe w Krakowie, Aleja Słowackiego 20 SEMINARIUM TECHNICZNE Z CYKLU AKADEMIA SAMORZĄDOWCA Powiat Krakowski liczy 1 230 km 2. Liczba ludności przekracza 270 tysięcy. W jego skład wchodzi 17 gmin: 1. Czernichów 2. Iwanowice 3. Jerzmanowice-Przeginia 4. Kocmyrzów Luborzyca 5. Krzeszowice 6. Liszki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 3 3.1.3

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IV. WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 200 11 120 01008 Melioracje wodne 11 200 11 120 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 22.09.2012 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA TRASY ROWEROWEJ

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA TRASY ROWEROWEJ INWESTOR: Gmina Zabierzów Rynek 1 32-080 Zabierzów JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ViaProjekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Wiejska 13, 31-464 Kraków NIP: 945 21 94 585; REGON: 36

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: UCHWAŁA Nr XLV/415/2014 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2014-2022 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2013

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2013 Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 r. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2013 1. Monitoring

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

Budowa i kompleksowe remonty gminnych dróg publicznych i placów na terenie gminy Psary w latach Stan na r.

Budowa i kompleksowe remonty gminnych dróg publicznych i placów na terenie gminy Psary w latach Stan na r. Budowa i kompleksowe remonty gminnych dróg publicznych i placów na terenie gminy Psary w latach 2011-2014 p Stan na 22.08.2014 r. NOWE NAKŁADKI ASFALTOWE wykonane w latach 2011-2014: ul. Podwale (Strzyżowice)

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce kolejny informator Finanse Gminy Komorniki w pigułce. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią,

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH

Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH Gminy Miasta Toruń na lata 2017-2019 1 1. Wstęp Program Budowy Dróg Lokalnych (zwany dalej PBDL

Bardziej szczegółowo

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian Rudak Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły Przedłużeniem mostu kolejowego po linii prostej do ul. Łódzkiej ulicami.: Strzałową, Starą Drogą do Łódzkiej i dalej Łódzką

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU Kościerzyna, wrzesień 2016 BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Wraz z początkiem roku w każdej rodzinie trwają prace nad domowym budżetem. W niniejszej broszurze prezentujemy nasz wspólny gminny budżet

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2008 R.

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2008 R. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2008 Wójta Gminy Leszno z dnia 25.08. INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2008 R. W pierwszym półroczu w zakresie inwestycji i remontów wykonano:

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul.

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Szymanowskiego Wykonawca: PRUiM S.A. Zakończenie prac: VI.2013r. Koszt za 2013r.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2010 rok. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku Na realizację zadań inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. 28 grudnia 2011 r.

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. 28 grudnia 2011 r. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego 28 grudnia 2011 r. 1 PRZEWIDYWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2011 W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2003 r., Nr

Bardziej szczegółowo

Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014

Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 Opole, grudzień 2013 1 Sieć dróg krajowych województwa opolskiego Długość sieci dróg krajowych w województwie opolskim: 855,570

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. czyli informacje o budżecie

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. czyli informacje o budżecie SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 7 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 51.700.390 zł

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze działania ujęte w projekcie budżetu na 2016r.

Najważniejsze działania ujęte w projekcie budżetu na 2016r. Urząd Miasta Racibórz http://umraciborz2016.intracom.pl/urzad/aktualnosci_lista/najwazniejsze-dzialania-ujete-w-p rojekcie-budzetu-na-2016r/idn:4345/printpdf Najważniejsze działania ujęte w projekcie budżetu

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/10/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 23 lutego 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji w Gminie Prażmów w 2015 roku

Podsumowanie inwestycji w Gminie Prażmów w 2015 roku Podsumowanie inwestycji w Gminie Prażmów w 2015 roku W 2015 roku wykonano następujące inwestycje: INWESTYCJE DROGOWE W 2015 roku wyremontowano ponad 8.125 m dróg za kwotę 1.392.371,43zł w następujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Umowy podpisane. Ponad 30 milionów dofinansowania z RPOWP na inwestycje drogowe w Łomży

Umowy podpisane. Ponad 30 milionów dofinansowania z RPOWP na inwestycje drogowe w Łomży Umowy podpisane. Ponad 30 milionów dofinansowania z RPOWP na inwestycje drogowe w Łomży Cztery łomżyńskie ulice: Zawadzka, Glogera, Poligonowa i Nowogrodzka zostaną wyremontowane i przebudowane dzięki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł Budżet obywatelski lista projektów W dniu 20 września zakończyły się spotkania z mieszkańcami na temat zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na 2016 r. Zespół ds.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., kwiecień 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr II/ 6 /2006 Rady Miasta Żagań z dnia 1 grudnia 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2254 UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ STADIUM DOKUMENTACJI KONCEPCJA PROGRAMOWA NAZWA ZADANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Inwestycje drogowe w Gminie Mielec :55:12

Inwestycje drogowe w Gminie Mielec :55:12 Inwestycje drogowe w Gminie Mielec 2017-09-18 14:55:12 Modernizacja, bieżące remonty oraz budowa nowych odcinków infrastruktury drogowej to jedne z najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych obecnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Długosiodło - położenie geograficzne

Długosiodło - położenie geograficzne Długosiodło - położenie geograficzne województwo: mazowieckie powiat: wyszkowski gmina: Długosiodło Położenie - północno - wschodnia część powiatu wyszkowskiego. Bliskość ważnych szlaków komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu archiwum utrudnień 2016-11-07 Prace gwarancyjne - Odbudowa mostu drogowego na potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5927S (ul. Mielęckiego) w Bieruniu W związku z naprawą cząstkową nawierzchni

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: Człuchowski - Gmina: Człuchów i Debrzno Inwestycja uzyskała

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/95/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

UCHWAŁA NR XVI/95/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM Projekt z dnia 19 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVI/95/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2014 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 41856 857,00-9680

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała Zebranie sprawozdawcze 6.03.2012 r. Wisła Mała Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice Zebranie sprawozdawcze 27.02.2012 r. Ćwiklice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Projekt z dnia 7 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice Zebranie sprawozdawcze 15.03.2012 r. Studzienice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

lata zamknięcia

lata zamknięcia lata 2013-2015 - zamknięcia 2016-11-07 Prace gwarancyjne - Odbudowa mostu drogowego na potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5927S (ul. Mielęckiego) w Bieruniu W związku z naprawą cząstkową nawierzchni

Bardziej szczegółowo