PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Włochy ADRES INWESTORA : Al. Krakowska 7 0- Warszawa PROJEKTANT : Pracownia Architektoniczna Wojciecha Kornatowskiego Sp. z o.o. ADRES PROJEKTANTA : ul. Gżegżółki 0-80 Warszawa BRANŻA : budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Broniarek DATA OPRACOWANIA : Grudzień 0

2 Hala Gimnazju DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do KONSTRUKCJA HALI. Roboty ziemne CPV Konstrukcja żelbetowa fundamentów CPV Roboty murowe CPV 0-. Konstrukcja żelbetowa schodów CPV 00-. Zbrojenie fundamentów CPV 0-7. Izolacje fundamentów CPV Konstrukcja stalowa hali CPV 0- ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE. Roboty rozbiórkowe CPV Pokrycie namiotowe hali plandeką CPV 0-9. Posadzka CPV Ślusarka CPV Wyposażenie CPV ŚCIANKA ODDZIELENIA POŻAROWEGO. Roboty ziemne CPV Konstrukcja żelbetowa fundamentów CPV 00-. Zbrojenie fundamentów CPV Izolacje fundamentów CPV Roboty murowe CPV 0-. Tynki zewnętrzne CPV Obróbki blacharskie CPV 0-9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 8. Wycinka drzew CPV Opaska żwirowa wokół hali CPV Chodnik CPV Trawnik CPV Norma PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

3 Hala Gimnazju Hala Gimnazju KONSTRUKCJA HALI. Roboty ziemne CPV 00-0 d.. KNR KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do cm za pomocą spycharek (7,8+,*)*(,8+,*) 8,00 RAZEM 8,00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze cm grubości ponad cm, łącznie grubość warstwy cm Krotność = poz. 8,00 RAZEM 8,00 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących fundamentów m ława pod schodami od strony istniejącego budynku,*,*, m,00 RAZEM,00 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład m,*,*,0** m 7,80,*,*,0** m 7,800 ława pod schodami od strony hali,0*,0*,0 m,000 Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do km objętość konstrukcji w gruncie Fundamenty poz.8+poz.9+poz.0 m,7 warstwy posadzkowe poz.7*(0,+0,+0,0+0,0+0,0) m,08 m RAZEM 97,080 RAZEM 8, Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0. km transportu ponad km samochodami m samowyładowczymi po drogach utwardzonych - wywóz nadmiaru gruntu na zwałkę na łączną odległość wskazaną przez Oferenta poz. m 8, RAZEM 8, Ręczne zasypywanie wykopów z przerzutem i ubiciem warstwami m wykop poz.*0,+poz.+poz. m,88 minus grunt wywieziony -poz. m -8, RAZEM,77. Konstrukcja żelbetowa fundamentów CPV 00-8 KNR -0 d Podkłady betonowe na podł.gruntowym, beton C8/0 m 9 KNR -0 d ,8*0,8*0,** m 0,78,0*,0*0,** m,000 Ławy pod schodami,0*0,*0,* m 0,0 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe Beton zwykły C/0 (B-0), o obj.do 0.m 0,*0,*0,8** m, - - m RAZEM,8 Norma PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

4 Hala Gimnazju 0,8*0,8*0,8** m,0 RAZEM 8,8 0 KNR -0 d Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe Beton zwykły C/0 (B-0), szer. do 0.m,8*0,8*0,* m,79 RAZEM,79. Roboty murowe CPV 0- KNR-W -0 Ścianka z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m d analogia,8*0,*0, m 0,0 RAZEM 0,0. Konstrukcja żelbetowa schodów CPV 00- KNR -0 d Schody żelbetowe Beton zwykły C/0 (B-0), proste na płycie gr.8 cm KNR -0 d (0,*+0,)*,0,0 RAZEM,0 Schody żelbetowe Beton zwykły C/0 (B-0), - dodatek za każdy cm różnicy grub.płyty ponad 8cm - przyjęto łącznie grubość płyty cm Krotność = 7 poz.,0 RAZEM,0. Zbrojenie fundamentów CPV 0-7 KNR -0 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie d KNR -0 d fundamenty przyjęto wskaźnik zbrojenia 80 kg stali/m betonu, 0% zbrojenia jako pręty gładkie 0,00*(poz.9+poz.0)*80*0, t 0, schody przyjęto wskaźnik zbrojenia 0 kg stali/m betonu, 0% zbrojenia jako pręty gładkie 0,00*poz.*0,*0*0, t 0,0 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane m t t RAZEM 0,8 fundamenty przyjęto wskaźnik zbrojenia 80 kg stali/m betonu, 90% zbrojenia jako pręty żebrowane 0,00*(poz.9+poz.0)*80*0,9 t,8 schody przyjęto wskaźnik zbrojenia 0 kg stali/m betonu, 90% zbrojenia jako pręty żebrowane 0,00*poz.*0,*0*0,9 t 0, RAZEM,7. Izolacje fundamentów CPV KNNR d Izolacja na podbetonie papą termozgrzewalną jednowarstwowe 7 KNR -0 d ,8*0,8** 7,80,0*,0** 0,000 Ławy pod schodami,0*0,*,00 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - pierwsza warstwa - standard Izohan Izobud WM 0,**0,8**,00 0,8**0,8** 7,800 Ławy pod schodami (,8+0,8)**0,*,70 ścianka pod spocznikiem schodów - - RAZEM,80 Norma PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

5 Hala Gimnazju (,8+0,)**0,,00 RAZEM 08,0 8 KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - druga warstwa, standard Izohan Izobud WL : poz.7 08,0 RAZEM 08,0 Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno - pierwsza warstwa - standard Izohan Izobud WM 0,*0,**,0 0,8*0,8** 9,00 Ławy pod schodami,8*0,*,0 ścianka pod spocznikiem schodów,8*0, 0,700 Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno - druga warstwa, standard Izohan Izobud WL : RAZEM,0 poz.9,0 RAZEM,0.7 Konstrukcja stalowa hali CPV 0- Dostawa i d.. montaż 7 Dostawa i montaż kompletnej konstrukcji stalowej zadaszenia hali wraz z belką gruntową i drobnymi elementami stalowymi kpl,000 RAZEM,000 ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE. Roboty rozbiórkowe CPV d.. Dostawa i montaż KNR -0 d Dostawa i Nadproże w miejscu wybicia otworu drzwiowego w wejściu do hali projektowanej z hali istniającej kpl,000 RAZEM,000 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad /ceg. na zaprawie cementowej dla otworów m drzwiowych,0*,*0, m,890 RAZEM,890 Koszt kontenera na gruz z wywozem na teren Zakładu Utyklizacji Odpadów kpl kpl,000 RAZEM,000. Pokrycie namiotowe hali plandeką CPV 0-9 KNNR d analogia Pokrycie konstrukcji stalowej hali plandeką Dostawa i plandeki szczytowe (,*9,7*9,7*0,-9,7**,9)* 0,70 minus drzwi -,*,* -,80 plandeka główna (*,*9,7*0,-*,9)*7,8 97,7 minus tunel wejścia -(,+0,7)*0,*,7 -,0 plandeka nad wejściem z istniejącego budynku (,7*+,0)*,9,0 Zabezpieczenie słupów konstrukcji stalowej od strony wewnętrznej hali - ochraniacze w systemie jak pokrycia plandeką kpl kpl kpl RAZEM 9,0 * kpl 0,000 RAZEM 0, Norma PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

6 Hala Gimnazju. Posadzka CPV 00-7 KNR -0 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - zagęszczona podsypka m d piaskowa gr cm poz.*0, m 0,09 8 KNR - d KNR - d KNR - d KNR - d KNR - d KNR - d analogia KNR - d analogia KNR - d analogia KNR - d NNRNKB d Dostawa i 9 Dostawa i Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna frakcji,- o grub.po zagęszcz. cm RAZEM 0,09 poz. 7,0 RAZEM 7,0 Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna frakcji,- - zmniejszenie grubości warstwy poniżej cm, łącznie grubość warstwy 0cm Krotność = - poz. 7,0 RAZEM 7,0 Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna frakcji 0 -, o grub.po zagęszcz. cm poz. 7,0 RAZEM 7,0 Podsypka z kruszywa frakcji 0,mm z zagęszczeniem ręcznym - cm grub. warstwy po zagęszcz. poz. 7,0 RAZEM 7,0 Podsypka z kruszywa frakcji 0,mm z zagęszczeniem ręcznym - za dalszy cm grub.warstwy po zagęszcz. poz. 7,0 RAZEM 7,0 Warstwa impregnująca pod nawierzchnię przepuszczalną sportową poz. 7,0 RAZEM 7,0 Nawierzchnia przepuszczalna sportowa - warstwa zasadnicza nośna gr mm poz. 7,0 RAZEM 7,0 Nawierzchnia przepuszczalna sportowa - warstwa zewnętrzna nośna EPDM gr 8mm 7, 7,0 RAZEM 7,0 Obrzeża betonowe o wym. 0x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m (7,8+8,)* m,0 RAZEM,0 Okładziny schodów z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej (0,+0,)**,7+(,9-0,*)*,7 9,879 RAZEM 9,879 Roboty remontowe na połączeniu posadzki istniejącej hali z wejściem do hali kpl projektowanej kpl,000 RAZEM,000 Linie boiskowe m siatkówka 8*+9* m,000 tenis - - Norma PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

7 Hala Gimnazju,77*+0,97* m 80,0 koszykówka 8,0*+* m 0,000 piłka nożna i ręczna,9*+,0* m 0,90 RAZEM,70. Ślusarka CPV 00-0 d.. KNR analogia KNR -0 d analogia Drzwi EI0 stalowe pełne,0x,m z budynku istniejącego do hali projektowanej,000 RAZEM,000 Drzwi zewnętrzne stalowe pełne,0x,m do hali projektowanej,000 RAZEM,000. Wyposażenie CPV Dostawa i Hydrant suchy mm z szafką i wężem Dostawa i KNR - d KNR - d KNR - d Dostawa i 8 KNR - d Dostawa i 0 Dostawa i,000 RAZEM,000 Zestaw najazdowy do koszykówki kpl kpl,000 RAZEM,000 Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa Słupki do siatkówki profesjonalne z wewnętrznym naciągiem,000 Stanowisko dla sędziego siatkówki stalowe z regulacją wysokości,000 Słupki do tenisa aluminiowe owalne z naciągiem śrubowym,000 Ustawienie w gotowych otworach stojaków - Słupki do siatkówki profesjonalne z wewnętrznym naciągiem RAZEM,000,000 RAZEM,000 Ustawienie w gotowych otworach stojaków - Stanowisko dla sędziego siatkówki stalowe z regulacją wysokości,000 RAZEM,000 Siatka do siatkówki profesjonalna, wzmacniane boki, obszycie z stron + antenki kpl kpl,000 RAZEM,000 Ustawienie w gotowych otworach stojaków - Słupki do tenisa aluminiowe owalne z naciągiem śrubowym,000 RAZEM,000 Siatka do tenisa ziemnego czarna PE, z faruchem; grubość splotu mm kpl kpl,000 RAZEM,000 Bramka do piłki nożnej halowej i ręcznej aluminiowa przenośna x m kpl kpl, Norma PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

8 Hala Gimnazju RAZEM,000 Dostawa i Siatka do bramki do piłki nożnej halowej i ręcznej PE grubość splotu, mm, kpl głębokość m kpl,000 RAZEM,000 ŚCIANKA ODDZIELENIA POŻAROWEGO. Roboty ziemne CPV 00-0 KNR -0 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących fundamentów m d ,*,*, m,700 KNR -0 d Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami m RAZEM,700 wykop poz. m,700 minus objętość fundamentów -(poz.+poz.) m -0, RAZEM,8. Konstrukcja żelbetowa fundamentów CPV 00- KNR -0 d Podkłady betonowe na podł.gruntowym, beton C8/0 m KNR -0 d ,7*0,*0, m 0,0 RAZEM 0,0 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe Beton zwykły C/0 (B-0), o m obj.do 0.m 0,*0,*0,8 m 0,00 RAZEM 0,00. Zbrojenie fundamentów CPV 0-7 KNR -0 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie d KNR -0 d przyjęto wskaźnik zbrojenia 0 kg stali/m betonu, 0% zbrojenia jako pręty gładkie 0,00*poz.*0*0, t 0,00 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t t RAZEM 0,00 przyjęto wskaźnik zbrojenia 0 kg stali/m betonu, 90% zbrojenia jako pręty żebrowane 0,00*poz.*0*0,9 t 0,009 RAZEM 0,009. Izolacje fundamentów CPV KNNR d Izolacja na podbetonie papą termozgrzewalną jednowarstwowe 9 KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d ,7*0, 0,0 RAZEM 0,0 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - pierwsza warstwa - standard Izohan Izobud WM 0,**0,8,00 RAZEM,00 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - druga warstwa, standard Izohan Izobud WL : poz.9,00 RAZEM,00 Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno - pierwsza warstwa - standard Izohan Izobud WM - - Norma PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

9 Hala Gimnazju 0,*0, 0,0 RAZEM 0,0 KNR -0 d Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno - druga warstwa, standard Izohan Izobud WL : poz. 0,0 RAZEM 0,0. Roboty murowe CPV 0- KNR-W -0 Ścianka z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m d analogia 0,*0,*,0 m 0,7 RAZEM 0,7. Tynki zewnętrzne CPV KNR 0- d Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego barwionego w masie - ścianki o szer. do 0 cm (0,*+0,)*,0,0 RAZEM,0.7 Obróbki blacharskie CPV 0-9 NNRNKB d Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad cm 0,*0, 0,00 RAZEM 0,00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wycinka drzew CPV 70- d.. KNR KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d Ścinanie drzew piłą mechaniczną,000 RAZEM,000 Wywożenie dłużyc na odległość do km m 0,*poz. m 0,00 RAZEM 0,00 Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0. km wywozu - wywóz na odległość wskazaną przez Oferenta ponad m km poz.7 m 0,00 RAZEM 0,00 Wywożenie karpiny na odległość do km mp 0,8*poz. mp 0,0 RAZEM 0,0 Wywożenie karpiny - wywóz na odległość wskazaną przez Oferenta ponad mp km poz.9 mp 0,0 RAZEM 0,0 Wywożenie gałęzi na odległość do km mp 0,77*poz. mp,0 RAZEM,0 Wywożenie gałęzi - wywóz na odległość wskazaną przez Oferenta ponad km mp poz.7 mp,0 RAZEM,0. Opaska żwirowa wokół hali CPV KNR - d Wykonanie koryta pod opaskę żwirową Norma PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

10 Hala Gimnazju (8,+8,-,*-,8*0,+,)**0,,0 RAZEM,0 7 KNR - Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grub.po zagęszcz. cm d poz.7,0 7 KNR - d Chodnik CPV KNR - d KNR - d KNR - d KNR - d KNR - d Obrzeża betonowe o wym. 0x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m RAZEM,0 (9,+8,-,*+0,*-,8*0,+,)*,0 RAZEM,0 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników głębok. do 0 cm,,0 RAZEM,0 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.7,0 RAZEM,0 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 0 cm poz.7,0 RAZEM,0 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. cm na podsypce piaskowej poz.7,0 RAZEM,0 Obrzeża betonowe o wym. 0x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m (,+9,7+8,+,*)* m 88,00 RAZEM 88,00. Trawnik CPV 70-8 KNR - d Wykonanie trawników dywanowych siewem 8 KNR - d część A - a 0, 0,0 Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim RAZEM 0,0 poz.8 0,0 RAZEM 0,0-8 - Norma PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H.Kucharczyk DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2009 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H.Kucharczyk DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2009 r. NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI - ogrodzenia ADRES INWESTYCJI : BRZEG, UL. SPORTOWA NR 1 INWESTOR : MOSiR ADRES INWESTORA : Brzeg, ul. Korfantego nr 34 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin

Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy o informację można dokonywać zmian w podstawach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty malarskie Tynkowanie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty budowlane wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul. Katowicka CPV- 45000000-7 Roboty budowlane Opracował: 1.Wstęp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 46/2014 (1520) BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR III KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI ZKNR 0-01

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Odcinek 5 Odcinek 6 Odcinek 7 Odcinek 8

Odcinek 5 Odcinek 6 Odcinek 7 Odcinek 8 Specyfikacja techniczna robót remontowych nawierzchni chodników, zewnętrznych elementów konstrukcyjnych schodów oraz wykonania daszków nad wejściami przy budynku Poradni Chorób Zakaźnych, Poradni i Oddziału

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20 @@* W Wy#ximł Łfitr#rJrffiffinY ffrłtr-wm 00_ Warszawa ul. Nowowieiska 0 tel. -789, -9 lax 7 0, E-mail: dziekan(ois.oyv.edu.ol PRZEDMlAR NAZWA lnwestygji: Remont pomieszczeń SWFIS w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : Przebudowa wraz z ociepleniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna 2009 1 I.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo