Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl"

Transkrypt

1 Oferta wydawnicza VAT PIT CIT

2 LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b Wrocław Telefony: dział sprzedaży: księgowość: Faks: zamówienia: reklama szkolenia Numer konta bankowego: Kredyt Bank S.A. III O/Wrocław NIP: REGON: P Oferta wydawnicza LEKSYKONY KOMENTARZE OPODATKOWANIA PORADNIKI SZKOLENIA Z naszą ofertą zapoznasz się na autor: Janusz Zubrzycki format B5, ok stron, planowany termin wydania: styczeń Blisko 1400 odpowiedzi na trudne pytania zvat! Rok 2013 to kolejna zapowiadana rewolucja w VAT. Obszerne zmiany obejmą m.in. określenie obowiązku podatkowego ifakturowania! Leksykon VAT 2013 aktualny na dzień 1 stycznia 2013 r., to kolejna edycja, wielokrotnie nagradzanego, bestsellera wydawniczego autorstwa sędziego NSA Janusza Zubrzyckiego. Prezentuje szczegółowe i przejrzyste omówienie problemów związanych ze stosowaniem i wykładnią aktualnych na 2013 rok przepisów ustawy o VAT, w tym szeregu nowych przepisów mających obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Wszystko to zuwzględnie- niem niepublikowanych dotychczas orzeczeń sądów administracyjnych (NSA i WSA), odnoszących się do obecnie obowiązującej regulacji podatku od towarów i usług oraz bogatego orzecznictwa ETS, jak również interpretacji Ministerstwa Finansów i innych organów podatkowych. Tom II zawiera wszystkie aktualne na dzień 1 stycznia 2013 r. przepisy ustawy i aktów do niej wykonawczych, a także dyrektywę unijną 2006/112/WE w zakresie VAT i rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do tej dyrektywy. Lektura obowiązkowa dla każdego podatnika VAT. Książka wsprzedaży już w pierwszych dniach stycznia 2013 r. cena 325,00 zł LEKSYKON PODATEK DOCHODOWYOD OSÓB PRAWNYCH 2013 autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski format B5, ok stron, planowany termin wydania: styczeń/luty Zapomnij o problemach z podatkiem dochodowym od osób prawnych! Książka zawiera przejrzyste i szczegółowe omówienie wielu praktycznych zagadnień, a także gotowe rozwiązania pojawiających się w codziennej praktyce problemów. ZLeksykonu dowiesz się, m.in.: Jakie zmiany obowiązują wpodatku dochodowym od 1stycznia 2013 r.? Jak poprawnie kwalifikować wydatki do kosztów uzyskania przychodów? Jak rozliczać koszty w czasie? Jak rozliczyć wydatki na korzystanie z samochodów wfirmie w2013 r.? Jak korzystnie rozliczać różnice kursowe? Jak opodatkować dywidendę? Kiedy opodatkować dotacje i jak rozliczyć wydatki nią pokryte? Jak rozliczać wydatki na reprezentację ireklamę? W aktualnym wydaniu uwzględniono zmiany wchodzące wżycie od 1stycznia 2013 r. Dodatkowym atutem jest uwzględnienie najnowszych wyjaśnień organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Najpopularniejsza ksiazka podatkowa w Polsce, wydawana corocznie od 19 lat. cena 240,00 zł

3 LEKSYKONY LEKSYKON PODATEK DOCHODOWYOD OSÓB FIZYCZNYCH 2013 LEKSYKONY LEKSYKON FAKTUROWANIA 2013 autor: Ryszard Kubacki format B5, ok stron, planowany termin wydania: styczeń/luty Jeśli poszukujesz rozwiązań skomplikowanych problemów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ten Leksykon jest przeznaczony właśnie dla Ciebie! Ponad 1200 stron publikacji, w ramach których omawianych jest wiele problemów występujących w praktyce, związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Leksykonie uwzględniono zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie 2012 roku i z dniem 1 stycznia 2013 r. Dzięki temu dowiesz się m.in.: Co stanowi przychód osób biorących udział w imprezach pracowniczych? Jak prawidłowo rozliczyć ulgi i zwolnienia, w tym również ulgę na dzieci? Co zmienia się w kosztach uzyskania przychodów artystów? Jak definiować wydatki na reprezentację? Jak rozliczać zaliczki na podatek dochodowy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań odnajdziesz właśnie w Leksykonie podatku dochodowego od osób fizycznych Praktyczne wyjaśnienia, poparte bogatym i najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych oraz interpretacjami Ministra Finansów z pewnością ułatwią rozwiązanie najbardziej zawiłych kwestii dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych (skarbowych), osób zajmujących się obsługą podatkowo-księgową, jak i samych podatników. Stan prawny aktualny na 2013 r. cena 220,00 zł praca pod red. Zdzisława Modzelewskiego autorzy: Małgorzata Militz, Iwona Czech, Zbigniew Makowski, Andrzej Malenta, Zdzisław Modzelewski, Grzegorz Mularczyk format B5, ok. 400 stron, planowany termin wydania: luty Wystawienie faktury VAT powinno być w teorii prostą czynnością. W praktyce okazuje się, że mnogość rodzajów faktur, różnorodność momentów powstawania obowiązku podatkowego, brak precyzyjnych regulacji w tym zakresie, błędy legislacyjne itp. powodują, że prawidłowe wystawienie faktury VAT to prawdziwy sukces. Autorzy postawili sobie za zadanie ułatwić podatnikom, księgowym, pracownikom organów podatkowych oraz wszystkim innym zainteresowanym podmiotom przejście przez te skomplikowane regulacje tak, aby prawidłowe wystawienie dowolnegorodzaju faktury VAT przestało być problemem. Leksykon w przystępny, a jednocześnie profesjonalny sposób, wyjaśnia zagadnienia związane z fakturowaniem. Książka ma formę zwięzłych i precyzyjnych odpowiedzina wprost postawione pytania lub nurtujące podatników wątpliwości. W publikacji szczegółowo zostało wyjaśnione m.in.: zasady i terminy wystawiania poszczególnych rodzajów faktur, wymogi formalne poszczególnych rodzajów faktur, ich znaczenie w praktyce oraz skutki ich niespełnienia, kto i w jakich sytuacjach jest zobowiązany lub tylko uprawniony wystawić fakturę, kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku naliczonego w niej wskazanego. cena 100,00 zł LEKSYKON PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH. PODATEK OD SPADKÓWIDAROWIZN. PODATKI IOPŁATYLOKALNE 2013 autorzy: Rafał Styczyński format B5, ok. 300 stron, planowany termin wydania: styczeń/luty Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczonym głównie dla działów biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana została przystępnym językiem i opatrzona mnóstwem przykładów obrazujących zawarte w niej porady. Pozycję polecamy księgowym, doradcom podatkowym, atakże wszystkim tym, którzy na co dzień zajmują się stosowaniem (w tym i rozliczaniem) wskazanych w tytule podatków. Dodatkowym walorem publikacji jest licznie powoływane orzecznictwo sądów, wyjaśnienia organów podatkowych, a także przykłady, które mogą okazać się pomocne przy analizie przepisów zawartych w ustawach, do których publikacja się odwołuje. Opracowanie jest przekrojowe idotyczy następujących zagadnień: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków idarowizn, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat lokalnych. nowość autorzy: Marzenna Kałka, Urszula Ksieniewicz format B5, ok stron, planowany termin wydania: Ikwartał W leksykonie znajdziesz rozwiązania wielu problemów zakcyzą! Książka jest najnowszym i najbardziej aktualnym na rynku opracowaniem dotyczącym podatku akcyzowego. W leksykonie znajdziesz m.in.: nowe stawki podatku akcyzowego, opodatkowanie akcyzą węgla i koksu, zwolnienia w podatku akcyzowym, sposób obliczania akcyzy, wyjaśnienie kwestii opodatkowania akcyzą energii elektrycznej budzących wątpliwości interpretacyjne, najciekawsze interpretacje Krajowej Informacji Podatkowej oraz najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych wzakresie akcyzy. W tym wydaniu szeroko przedstawiono zmiany, które weszły w życiew2012 r. oraz zmiany, które będą obowiązywały od 2013 r. LEKSYKON PODATEK AKCYZOWY 2013 cena 90,00 zł cena 178,00 zł

4 LEKSYKONY / KOMENTARZE LEKSYKON KSIĘGOWEGO. PYTANIAIODPOWIEDZI KOMENTARZE KOMENTARZ PODATEK DOCHODOWYOD OSÓB PRAWNYCH 2013 autor: Paweł Sałdyka format B5, ok. 450 stron, planowany termin wydania: maj nowość Książka napisana przez praktyka stanowi zbiór kilkuset gotowych rozwiązań sytuacji, występujących w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. Autor, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie prawa. Książka w przystępny i zrozumiały sposób rozwiewa wątpliwości pojawiające się przy ewidencji operacji gospodarczych oraz w trakcie sporządzania sprawozdań finansowych. Przyjęta przez autora zasada grupowania pytań, według poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, zapewnia czytelnikowi szybkie odnalezienie odpowiedzi na nurtujący go problem. autorzy: Stefan Babiarz, Lidia Błystak, Bogusław Dauter, Andrzej Gomułowicz, Ryszard Pęk, Krzysztof Winiarski, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka format B5, ok stron, planowany termin wydania: I kwartał Znacząca nowelizacja wpodatkach dochodowych na 2013 rok! Klasyczny komentarz doustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opracowany przez sędziów NSA. Zawiera szerokie komentarze do poszczególnych przepisów ustawy, z uwzględnieniem obszernych zmian, które mają obowiązywać od 2013 r. Nowy komentarz uwzględnia jak zwykle najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, jak również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez Ministra Finansów kształtujące praktykę podatkową. cena 96,00 zł cena 340,00zł KOMENTARZ ORDYNACJA PODATKOWA 2013 KOMENTARZ UNIJNE ROZPORZĄDZENIE VAT 2013 autorzy: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Ryszard Mastalski, Janusz Zubrzycki format B5, ok stron, planowany termin wydania: luty Nowelizacja Ordynacji podatkowej na 2013 rok! Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, zuwzględnieniem wszystkich zmian, które mają zacząć obowiązywać od1stycznia 2013 r. Autorami są wybitni znawcy problematyki materialnego prawa podatkowego: prof. Ryszard Mastalski i sędzia NSA Janusz Zubrzycki, oraz procedury podatkowej: sędzia NSA prof. Barbara Adamiak (aktualizująca również część komentarza opracowaną przez zmarłego prof. Janusza Borkowskiego). cena 345,00 zł autor: Adam Bartosiewicz format B5, ok. 350 stron, planowany termin wydania: styczeń Kolejne wydanie komentarza do aktu prawnego, który od dnia 1 lipca 2011 roku obowiązuje zarówno podatników, jak i organy administracji skarbowej. Publikacja jest klasycznym komentarzem do Rozporządzenia. Dowiesz się zniego m.in.: jaka jest moc wiążąca Rozporządzenia, jak odróżniać usługi restauracyjne (cateringowe) od dostawy gotowej żywności, w jaki sposób ustalić status kontrahenta (usługobiorcy), co decyduje otym, że podatnikma stałe miejsce prowadzenia działalności wdanym państwie, jakie dokumenty potwierdzają możliwość zastosowania stawki NP. Publikacja nie jest tylko suchym teoretycznym komentarzem, ale wskazuje na praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów. Wzbogacona jest przykładami, nawiązaniami do przepisów ustawy idyrektywy, wyjaśnia tło ich wprowadzenia (orzeczenia ETS oraz TS UE). Wkolejnym wydaniu uwzględniono najnowsze orzecznictwo zarówno polskie, jak ieuropejskie oraz interpretacje organów podatkowych odnoszące się doprzepisów rozporządzenia. Komentarz polecany jest zarówno samym podatnikom, jak i organom administracji skarbowej oraz doradcom podatkowym iprzedstawicielom innych zawodów prawniczych zajmujących się prawem podatkowym. cena 150,00zł

5 KOMENTARZE / OPODATKOWANIA OPODATKOWANIA / PORADNIKI KOMENTARZVAT 2013 autor: Tomasz Krywan format B5, ok stron, planowany termin wydania: luty/marzec Publikacja stanowi klasyczny komentarz doustawy opodatku od towarów iusług. Mimo że Ustawa ta obowiązuje już ponad osiem lat, nadal sprawia wiele problemów interpretacyjnych. Stosowania jej przepisów nie ułatwia fakt, że była ona w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana. Kolejna, największa jak dotąd nowelizacja przepisów Ustawy ma wejść w życie zdniem 1stycznia 2013 r. WKomentarzu znajdziecie Państwo: omówienie aktualnych, obowiązujących na dzień 1 stycznia 2013 r. przepisów Ustawy oraz najważniejszych przepisów wykonawczych, wskazanie unijnych odpowiedników polskich przepisów oraz porównanie ich treści, wskazanie stanowisk reprezentowanych przez organy podatkowe, orzecznictwo polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W Komentarzu znajdziecie również Państwo wskazanie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów VAT oraz propozycje ich rozwiązania. Z tego względu publikacja jest polecana zarówno samym podatnikom, jak i organom administracji skarbowej oraz doradcom podatkowym i innym osobom zawodowo zajmującym się prawem podatkowym. cena 300,00 zł nowość OPODATKOWANIE. PODATEKODZYSKÓWKAPITAŁOWYCH.GIEŁDA, ODSETKI, DYWIDENDY, FUNDUSZE,IKE ORAZ INNEPRZYCHODY KAPITAŁOWE 2013 autor: Mariusz Pogoński format B5, ok. 650 stron, planowany termin wydania: luty Książka wsposób kompleksowy i praktyczny omawia zagadnienia, zktórymi wiąże się uzyskanie przychodów kapitałowych. Z uwagi na szeroki zakres przedmiotowy przychodów kapitałowych książka kierowana jest do dwóch grup odbiorców: I. Osoby fizyczne, zksiążki dowiedzą się np.: jak rozliczyć się zpodatku odzysków giełdowych (książka zawiera instruktaż krok po kroku jak wypełnić zeznanie podatkowe PIT-38), jak opodatkować przychody kapitałowe uzyskiwane wramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak opodatkować inwestycje alternatywne np. wzłoto, na rynku forex, w fundusze ETF, czy wobligacje korporacyjne, czy podlega opodatkowaniu otrzymanie nieodpłatnie akcji od swego pracodawcy oraz jak opodatkować zyski kapitałowe uzyskane za granicą. II. Książka będzie także przydatna instytucjom wypłacającym osobom fizycznym przychody stanowiące przychody kapitałowe (takim jak np. banki komercyjne oraz spółdzielcze, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne) gdyż omawia m.in.: prawa i obowiązki płatnika związane z poborem zryczałtowanego podatkuod zysków kapitałowych, przypadki gdy przepisy zobowiązują dosporządzenia informacji PIT-8C oraz IFT isposóbich wypełniania, rozliczeniaosób fizycznych z tytułu posiadania udziałów w spółdzielniach. cena 85,00 zł OPODATKOWANIE.TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, EKSPORT, IMPORT 2013 autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski format B5, ok. 900 stron, planowany termin wydania: luty/marzec Ty też możesz handlować z zagranicą! Kolejne wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych. Zpublikacji dowiesz się m.in.: Jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Kiedy zastosować stawkę 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów? Jak rozróżnić eksport bezpośredni od eksportu pośredniego i jakie są zasady stosowania stawki 0%wobu przypadkach? Jak ustalić podstawę opodatkowania w imporcie towarów? Jak rozliczyć VAT w przypadku nabywania i sprzedaży usług dla kontrahentów zagranicznych? Jakie zmiany obowiązują w zakresie transakcji zagranicznych od 1stycznia 2013 r.? Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych oraz aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych. cena 187,00 zł ABC PODATKÓW WDZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2013 autor: MariuszPogoński format B5, ok. 450 stron, planowany termin wydania: luty Założeniem autora jest aby książka jako kompendium wiedzy orozliczeniach podatkowych przedsiębiorców stanowiła przewodnik po trudnej i zawiłej materii podatków, zwłaszcza dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą bądź wformie spółek osobowych. Książka opisuje aspekty opodatkowania działalności gospodarczej począwszy od jej rozpoczęcia, poprzez wybór formy opodatkowania, aż po jej zakończenie. Czytelnik znajdzie tu opis specyficznych kwestii związanych zdziałalnością gospodarczą, np.: zasady prowadzenia ksiąg podatkowych, rozliczenia pracownicze, wykorzystywanie środków transportu do celów działalności gospodarczej, rozliczenie wspólników spółek osobowych, amortyzacja podatkowa, obowiązki płatnika podatku, podatek odnieruchomości. Poruszone wniej zostały także zagadnienia ogólne pozwalające zrozumieć zasady interpretacji przepisów podatkowych. Książka przydatna będzie dla przyszłych przedsiębiorców, osób prowadzących działalność, jak również osób wygaszających aktywność na tym polu. Przydatna będzie także dla specjalistów podatkowych chcących uporządkować wiedzę zzakresu opodatkowania działalności gospodarczej. cena 99,00 zł

6 PORADNIKI KOSZTY UZYSKANIAPRZYCHODÓWWPODATKACH DOCHODOWYCH 2013 autor: Ryszard Kubacki format B5, ok stron, planowany termin wydania: styczeń /luty Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2013, to publikacja, dzięki której z łatwością znajdziesz rozwiązania konkretnych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z podatkowymi kosztami prowadzonej działalności zostały omówione w sposób klarowny, przy użyciu przykładów, a także poparte stosownymi i najnowszymi orzeczeniami polskich sądów administracyjnych, jak i interpretacjami przepisów prawa podatkowego wydanymi przez Ministra Finansów. Publikacja ta będzie stanowić dla Ciebie nieocenioną pomoc przy rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień podatkowych. Książka przeznaczona jest zarówno dla doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych (skarbowych), osób zajmujących się obsługą podatkowo-księgową, jak i samych podatników. cena 190,00zł PORADNIKI OBRÓTNIERUCHOMOŚCIAMIAPODATKI DOCHODOWEIVAT. PROBLEMYPRAKTYCZNE 2013 autor: SławomirZieleń format B5, ok stron, planowany termin wydania: kwiecień/maj Publikacja dotyczy zarówno najmu jak i zbywania nieruchomości. Zostaną w niej omówione warunki, pozwalające na zaliczenie najmu do osobnego źródła przychodów, lub do działalności gospodarczej. W konsekwencji bowiem przekłada się tonainne opodatkowanie tych czynności. Książka będzie pomocna tym, którzy zajmują się zbywaniem (np. biura obrotu nieruchomościami), gdyż pozwoli zastosować prawidłowe zasady do obrotu prywatnego. Z kolei dla deweloperów, przydatne będą części związane z ustalaniem przychodów i kosztów w podatku dochodowym. Wynajmujący dowiedzą się jak tworzy się u nich przychód, w jaki sposób można go obniżyć odpowiednio kosztami i jak opodatkować dochód. W części poświęconej podatkowi od towarów i usług omówione zostanie zarówno zbywanie nieruchomości, jak i świadczenie usług najmu. Ze względu na omówienie tematyki użytkowania wieczystego publikacja może być przydatna tym, którzy je ustanawiają (gminy, skarb państwa). Autor podejmuje również problematykę refakturowania kontrowersyjną winterpretacjach MF iorzeczeniach sądów. Osobna część zostanie poświęcona analizie pojęcia podatnika (również wkontekście orzeczenia TSWE wluksemburgu). Dzięki tezom zawartym w książce, sprzedawcy nieruchomości prywatnych będą mieli argumenty do uznania czy są w danej transakcji podatnikami VAT czy też nie. Książka uwzględnia zmiany przepisów podatkowych od r. cena 132,00zł MARKETINGAPODATKI DOCHODOWE IVAT. REPREZENTACJA, REKLAMA, SPONSORING, PROMOCJA 2013 autor: RafałStyczyński format B5, ok. 350 stron, planowany termin wydania: luty W dobie wzmożonej walki o klienta każda firma przeprowadza różnego typu akcje mające na celu wsparcie sprzedaży. Tego rodzaju działania promocyjne mogą przyczynić się do pozyskania nowych klientów, zwiększenia sprzedaży i w efekcie umocnienia pozycji firmy na rynku. Jednak poza pomysłem na promocję swojej firmy należy również zdawać sobie sprawę ze skutków podatkowych jakie niosą takie działania. Kwestia prawidłowego zakwalifikowania wydatków na wspieranie sprzedaży jako wydatków ogólnych ma niezwykle istotne znaczenie na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Jednym z najczęściej sprawdzanych podczas kontroli podatkowych zagadnień jest rozliczenie wydatków marketingowych, dlatego spory podatników z władzami skarbowymi w tym zakresie są wysoce prawdopodobne. Niniejsza książka jest praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczonym dla biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego czy też osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie. Opracowanie jest przekrojowe idotyczy następujących podatków: dochodowego od osób prawnych, dochodowego od osób fizycznych, odtowarów iusług. Niewątpliwym atutem książki jest przystępny język oraz umieszczenie, na zakończenie każdego z rozdziałów, zestawu pytań wraz z odpowiedziami, potwierdzonych interpretacjami organów podatkowych lub wyrokami sądów. cena 75,00 zł praca pod red. Moniki Muchy ORGANIZACJEPOŻYTKU PUBLICZNEGO. FUNDACJEISTOWARZYSZENIAWROLI PODATNIKA 2013 autorzy: TaxA Group Sp.zo.o.weWrocławiu, JakubBoberski, AleksanderGniłka, BartoszŁukaszczuk, Sabina Moczko-Wdowczyk,Urszula Patrzek format B5, ok. 300 stron, planowany termin wydania: luty/marzec Publikacja w sposób kompleksowy i praktyczny omawia aspekty podatkowe dotyczące podmiotów jakimi są Organizacje Pożytku Publicznego, Fundacje i Stowarzyszenia. Książka adresowana jest zarówno do organów i osób zarządzających tymi podmiotami jak i księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych obsługujących te podmioty. Publikacja ma na celu przedstawienie tych podmiotów w roli podatnika, zatem zawiera szczegółową analizę regulacji prawnej dotyczącej zasad funkcjonowano tych podmiotów, w tym pod kątem podatku VAT, dochodowego, PCC, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości. Wyjaśnia m.in.: status prawny podmiotu, czy OPP może prowadzić działalność gospodarczą, kiedy dany podmiot nabywa status podatnika VAT, zasady rozliczania podatku naliczonego VAT, zastosowanie zwolnienia wpodatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie zwolnienia w podatku od nieruchomości, PCC i opłacie skarbowej. cena 98,00 zł

7 PORADNIKI ORZECZNICTWOTRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE A POLSKA USTAWAOVAT 2013 PORADNIKI PODATKOWAKSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. PRAKTYCZNE PROBLEMY PROWADZENIA 2013 praca pod red. Adama Bącala autorzy: Adam Bącal, Dagmara Dominik, Małgorzata Militz, Marcin Bącal format B5, ok. 900 stron, planowany termin wydania: luty/marzec Kolejna edycja książki kompleksowo prezentującej dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie problematyki podatku od wartości dodanej to m.in.: ponad 400 orzeczeń TS UE pogrupowanych według podziału na poszczególne przepisy polskiej ustawy o VAT tezy orzeczeń podane skrótowo, w sposób przejrzysty i czytelny orzeczenia, które nie zostały opublikowane w języku polskim zostały przetłumaczone w oparciu o angielską i francuską wersję językową. Książka skierowana jest zarówno do osób, które na co dzień borykają się z zagadnieniami podatku od towarów i usług jak też do osób, które dopiero stają przed wyzwaniem poznania tego podatku. cena 145,00 zł autor: Rafał Styczyński format B5, ok. 250 stron, planowany termin wydania: luty Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom rozpoczynającym jej prowadzenie ale również doświadczonym praktykom. Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów, które mogą się pojawić przy prowadzeniu PKPiR. Ponadto dodatkowym walorem publikacji jest licznie powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych, co może okazać się pomocne przy ewentualnym sporze zfiskusem. Publikacja napisana jest przystępnym językiem i opatrzona wieloma przykładami obrazującymi zawarte wniej porady m.in. wzakresie: rozpoczęcia działalności gospodarczej, zasad ogólnych prowadzenia PKPiR, ewidencji, do których prowadzenia zobowiązany jest podatnik, rozliczania osiągniętych przychodów, kosztów uzyskania przychodu, dowodów księgowych, pracowników ipodróży służbowych, amortyzacji. cena 83,00 zł PKWiUANOWESTAWKIVAT 2013 autor: Janusz Zubrzycki format B5, ok. 300 stron, planowany termin wydania: luty PRAKTYCZNE PROBLEMY NADUŻYCIA I OBEJŚCIA PRAWA PODATKOWEGO 2013 autorzy: Krzysztof Stanik, Krzysztof Winiarski format B5, ok. 400 stron, planowany termin wydania: luty/marzec W 2013 roku zmiany w obowiązujących stawkach VAT! Sprawdź, kiedy nie musisz stosować 23% stawki VAT! Pozycja przedstawiająca szczegółowe wykazy towarów i usług opodatkowanych niższymi stawkami VAT niż podstawowa oraz zwolnionych od VAT, z podanymi symbolami PKWiU z2008 r. Nieoceniona pomoc dla wszystkich tych, którzy nie chcą mieć problemów z urzędem skarbowym. Zagadnienie nadużycia i obejścia prawa podatkowego należy do jednego z najbardziej dyskusyjnych i to nie tylko na gruncie prawa podatkowego. Autorzy starają się udzielić odpowiedzi na pytanie: jakie działania podatników stanowią obejście prawa podatkowego, jakie kojarzyć można z nadużyciem prawa, a w konsekwencji jakimi instrumentami może dysponować organ podatkowy w stosunku do podatników, którzy zmierzając do minimalizacji obowiązku podatkowego, a nawet jego uniknięcia, wykorzystują konstrukcje prawne, w tym regulowane przepisami prawa prywatnego. Jak wreszcie ustalić granicę, na której kończą się naturalne (np. w obrocie gospodarczym) działania podatnika, mające na celu racjonalizację jego obowiązków podatkowych, a za którą zaczynają się zachowania oszukańcze? W opracowaniu zaprezentowane zostały przykłady działań podatników, które należy ocenić negatywnie (np. oszustwa karuzelowe ). Podjęto także rozważania dotyczące odpowiedzialności karnej-skarbowej podatników. Autorzy wykorzystali poglądy doktryny, jak też orzecznictwo. cena 126,00 zł cena 87,00 zł

8 PORADNIKI RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHWPRAKTYCE. TECHNIKI SPORZĄDZANIA wydanie III autor: Paweł Sałdyka format B5, ok. 200 stron, planowany termin wydania: styczeń format B5, ok. 300 stron, planowany termin wydania: styczeń/luty PORADNIKI ROZLICZANIE PODATKOWEWŁAŚCICIELI FIRM JEDNOOSOBOWYCH. PROBLEMY PODATKOWE 2013 autor: Rafał Styczyński Książka napisana przez praktyka omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.in.: liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow, przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych zarówno metodą pośrednią jak imetodą bezpośrednią, przykład praktycznego zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel, kluczowe różnice występujące między KSR 1aMSR 7, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu dotyczącego podatku dochodowego. analizę wskaźnikową rachunku przepływów pieniężnych. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w opracowaniu zasad zapewnia bezbłędne i co najważniejsze bezproblemowe sporządzenie sprawozdania zprzepływów pieniężnych. cena 70,00 zł Coraz więcej podmiotów podejmuje decyzje o założeniu działalności gospodarczej. Spowodowane jest to często możliwością uzyskania korzystnego dofinansowania z urzędu pracy, czy też chęcią optymalizacji kosztów przez pracodawców, którzy niejednokrotnie szukając oszczędności w firmie często oferują pracownikom angaż w ramach samozatrudnienia. Niniejsza książka skierowana jest do podmiotów, które prowadzą własną jednoosobową firmę lub planują jej założenie. Książka dostarcza kompleksowych i praktycznych informacji i narzędzi przydatnych dla przedsiębiorcy. Rozwiązuje ona najczęściej pojawiające się problemy, które powstają przy prowadzeniu samodzielnie działalności gospodarczej, jednoczenie wskazując zakresy optymalizacji podatkowej. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy prawidłowego rozliczania następujących podatków: dochodowego od osób fizycznych, od nieruchomości, od towarów i usług. Opracowanie zawiera również wzory pism dotyczących omówionych w nim podatków. Atutem książki jest przystępny język oraz umieszczenie, na zakończenie każdego z rozdziałów, zestawu pytań wraz z odpowiedziami, potwierdzonych interpretacjami organów podatkowych lub wyrokami sądów. Zestaw pytań został wybrany w oparciu o wieloletnie doświadczenie Autora, który prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. cena 68,00 zł RACHUNKOWOŚĆMAŁYCHIŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 2013 autor: Roman Niemczyk format B5, ok. 750 stron, planowany termin wydania: styczeń/luty ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2013 autorzy: Małgorzata Wieczorek-Fronia, Janusz Zubrzycki format B5, ok stron, planowany termin wydania: marzec Rachunkowość nie musi być trudna! Książka ujmuje tematykę rachunkowości wsposób zrozumiały, przystępny ico ważne przy tej tematyce interesujący. Została wzbogacona licznymi przykładami, zadaniami i schematami, które mają pomóc Czytelnikowi w lepszym oraz efektywniejszym zrozumieniu omawianych zagadnień. Pozycja stanowi kompleksowe ujęcie problematyki związanej z rachunkowością dotyczącą małych iśrednich przedsiębiorstw. Obejmuje dwadzieścia logicznie ze sobą spójnych działów wraz z załącznikami znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Ponadto książka ta prezentuje problematykę rachunkowości w aspekcie prawno-podatkowym, aktualnym według stanu prawnego na 2013 rok. cena 157,00 zł Uwaga: planowane zmiany w środkach trwałych na 2013 rok! Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym ibilansowym. W książce usystematyzowano skomplikowaną tematykę omawiając ją przede wszystkim z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także zagadnień rachunkowości oraz podatku VAT. W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy: zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie ich nowych definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości; kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, zakupów tych składników majątku, remontów, ulepszeń itd.; ustalania wartości początkowej, leasingu środków trwałych, oraz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych; podatku od towarów i usług w kontekście środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych; zasad (metod) amortyzacji majątku trwałego. Zaletą tej pozycji są liczne przykłady oraz jej układ ponad 600 pytań (haseł) i odpowiedzi umożliwiających Czytelnikowi szybkie dotarcie do interesującego go zagadnienia. Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach opodatkowania: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych. cena 182,00 zł

9 PORADNIKI ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE WUJĘCIU PODATKOWYM. PROBLEMY PRAKTYCZNE 2013 autor: Sławomir Zieleń format B5, ok. 600 stron, planowany termin wydania: marzec Pracownicy chcieliby więcej pieniędzy otrzymywać do ręki. Pracodawcy ze względu na kryzys nie chcą zwiększać z kolei udziału płac w kosztach podatkowych. Czy można znaleźć kompromis pomiędzy tymi stanowiskami? Na pewno pomoże w tym prezentowana publikacja. Dla pracodawców istotne będą m.in.: wiedza dotycząca różnych rodzajów umów jakie można zawierać z wykonawcami określonych zadań; ich obowiązki jako płatnika i podatkowa odpowiedzialność za nie; koszty podatkowe w które można zaliczyć nie tylko samą pensję, ale też różne inne świadczenia. Z kolei pracowników z pewnością zainteresują przychody, których otrzymanie jest zwolnione od podatku. W książce pojawią się : aktualne orzeczenia sądowe, interpretacje podatkowe. Skomentowana też zostanie uchwała NSA o pakietach medycznych. Dużym atutem publikacji będzie jej aktualność (uwzględnienie zmian w ustawach o podatkach dochodowych wchodzących w życie r. i aktualnych druków deklaracji zeznań). cena 86,00 zł RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZBIÓRZADAŃ autor: Ewa Majewska format B5, 424 strony, wydanie 2012 Opracowanie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać i nauczyć się podstaw rachunkowości, a na ich bazie nauczyć się stosowania rozwiązań właściwych dla rachunkowości finansowej jednostek. Pierwsza grupa zadań to zadania z podstaw rachunkowości, których celem jest nabycie umiejętności identyfikacji przedmiotu ewidencji rachunkowej, wykorzystania kont do ewidencji różnych operacji gospodarczych, sporządzania na podstawie ewidencji różnych zestawień, interpretowania danych dostarczanych przez rachunkowość oraz stosowania zasad prawidłowej rachunkowości. Druga grupa zadań to zadania dotyczące ewidencji wszystkich typowych zagadnień (operacji gospodarczych) występujących w każdej jednostce gospodarczej, interpretacji danych oraz sporządzania sprawozdania finansowego. Ogromnym walorem książki są zamieszczone na końcu opracowania sumy kontrolne opracowane do każdego zadania, które pozwolą Czytelnikowi sprawdzić, czy zadanie zostało poprawnie rozwiązane. cena 62,00 zł PORADNIKI EUROPEJSKIE BEZZWROTNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI REGIONALNEJWPOLSCE ASPEKTY PRAWNO FINANSOWE ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. DOKUMENTACJAZASAD RACHUNKOWOŚCI. praca pod red. Wiesławy Miemiec autorzy: Jarosław Kundera, Wiesława Miemiec, Maciej Lis Krzysztof Sobieralski, Jarosław Odachowski, Grzegorz Karwatowicz format B5, 364 strony, wydanie 2012 Monografia przedstawia możliwości pozyskania, wykorzystywania i kontroli wykorzystywania przez polskich beneficjentów, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu UE oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa EFTA w celu realizacji projektów i programów finansowanych z udziałem tych środków. Obok prezentacji poglądów doktryny, monografia przedstawia także analizę i wykładnię obowiązującego materialnego i proceduralnego stanu prawnego unijnego i krajowego, z uwzględnieniem ukształtowanego orzecznictwa sądowego. Omawia także kwestię odpowiedzialności podmiotów przyznających i przekazujących bezzwrotne środki europejskie oraz samych beneficjentów realizujących programy z udziałem tych środków. Czytelnik uzyska zatem konieczną i kompleksową wiedzę na temat instrumentów prawnych, które wtym zakresie obowiązują. Adresatami niniejszego opracowania są także studenci studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych jak i podyplomowych, gdyż stanowi materiał przedmiotów wykładanych na wyżej wymienionych kierunkach. cena 117,00zł autor: Ewa Majewska format B5, 700 stron, wydanie 2012 Książka jest napisana przez biegłego rewidenta. Opracowanie jest przeznaczone dla jednostek gospodarczych zobowiązanych przyjąć oraz stosować wswojej rachunkowości zasady (politykę) rachunkowości, które zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości powinny być opracowane na piśmie imieć postać dokumentacji opisującej wybrane zasady. Książka zawiera: wzór zarządzenia kierownika przedsiębiorstwa, plan kont, wykaz aktów normatywnych, które zostały uwzględnionych przy opracowywaniu poszczególnych zagadnień. Książka jest przygotowana w taki sposób, iż po uzupełnieniu treści Zarządzenia i podpisaniu przez kierownictwo jednostki (Zarząd, właściciela) będzie stanowiła wypełnienie wymogów nałożonych na jednostkę wzakresie dokumentacji polityki rachunkowości. cena 115,00 zł

10 PORADNIKI ZARZĄDZANIE FINANSAMIIWYCENA FIRMY wydanie II autor: Robert Machała format B5, 752 strony, wydanie 2011 Książka jest adresowana do osób zajmujących się lub planujących zajmowanie się finansami firmy. Obejmuje szczegółowe omówienie, wraz z licznymi przykładami praktycznymi, następujących zagadnień: podstawy rachunkowości dla finansistów, analiza iocena projektów inwestycyjnych, pozyskiwanie finansowania, krótko- idługoterminowe decyzje finansowe, modelowanie i prognozowanie finansowe, analiza wskaźnikowa, wycena firmy, fuzje iprzejęcia. Autor pokazuje jak analizować i szacować wpływ decyzji menedżerskich na wartość firmy, co jest fundamentem zarządzania przez wartość (Value Based Management). Wszystkie książki wydane wroku 2012 iwlatach poprzednich kupisz w e-księgarni cena 150,00zł Fachowe publikacje zzakresu: FINANSÓW PRAWA PODATKÓW wygodnie szybko bez wychodzenia zdomu

11 SZKOLENIA SZKOLENIA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WARSZTATYPRAKTYCZNE wykładowca: Paweł Sałdyka praktyk, wspólnik i założyciel biura rachunkowego, autor i konsultant szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego ipodatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Autor książki Rachunek przepływów pieniężnych wpraktyce. Techniki sporządzania. Doświadczenie zdobył m. in. jako księgowy wmiędzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy współce zajmującej się produkcją odzieży damskiej, oraz wtrakcie uczestnictwa w rewizji sprawozdań finansowych ibieżących konsultacji wzakresie prawa bilansowego i podatkowego. Informacje o szkoleniu: Szkolenie zawiera liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji, a także przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w trakcie szkolenia zasad zapewnia bezbłędne i bezproblemowe sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych. Elementem wyróżniającym formę szkolenia jest wykorzystanie przez uczestników przygotowanego przez prowadzącego arkusza kalkulacyjnego Excel. Aplikacje praktyczne rozwiązywane są zarówno na tablicy jak i na laptopach. Cel szkolenia: Omówienie rachunku przepływów pieniężnych oraz technik jego sporządzania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Adresaci szkolenia: Szkolenie kierowane jest do: księgowych praktyków, pragnących zdobyć, uzupełnić, pogłębić lub zweryfikować swoją wiedzę, kandydatów na biegłych rewidentów, kandydatów na dyplomowanych księgowych. Czas trwania: (szkolenie dwudniowe 2 dni po 6 godzin) Termin imiejsce: listopada 2012 r. Wrocław 4-5 lutego 2013 r. Wrocław 1107,00zł cena (cena zawiera 23% VAT) Cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy ilunch Warsztaty praktyczne! Grupy max. 15 osób! Program szkolenia: I. KWESTIE OGÓLNE DOTYCZĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1. Cele i istota rachunku przepływów pieniężnych. 2. Obowiązek sprawozdawczy zprzepływów pieniężnych (podmioty zobligowane). 3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wrachunku przepływów pieniężnych oraz wbilansie. 4. Najczęściej popełniane błędy przy bilansowej prezentacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych. 5. Metody sporządzania cash flow bilansowe prawa wyboru iich konsekwencje wpraktyce. 6. Przykłady. II. METODA BEZPOŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1. Istota metody bezpośredniej. 2. Organizacja systemu finansowo księgowego do przygotowania cash flow metodą bezpośrednią. 3. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel. 4. Przykłady. III. METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1. Istota metody pośredniej. 2. Wynik finansowy oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow. 3. Działalność operacyjna. Omówienie naprzykładach zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku finansowego wdziałalności operacyjnej, wtym m.in.: Szczególne przypadki niezgodności amortyzacji w rachunku zysków istart z amortyzacją w cash flow. Zasady ujmowania zrealizowanych iniezrealizowanych różnic kursowych. Różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej środków pieniężnych jako przyczyna niezgodności cash flow zbilansową zmianą stanu. Zasady ujmowania odsetek ocharakterze kasowym imemoriałowym. Szczególne zdarzenia wobrębie zapasów. Podział należności izobowiązań na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych. Istota pozaoperacyjnych rozliczeń międzyokresowych. Inne korekty iwarunki ich powstawania. 4. Działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, wtym m.in.: Nabycie i zbycie środków trwałych. Zasady prezentacji środków trwałych nabytych wramach leasingu. 5. Działalność finansowa. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji wtym m.in.: Zasady specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów ipożyczek. Zasady ujmowania dotacji. 6. Przykłady. IV. PRZYKŁADY CAŁOŚCIOWE DANE RZECZYWISTE 1. Przygotowanie bilansu. 2. Grupowanie pozycji. 3. Specyfikacja bilansowych zmian stanu. 4. Wypełnianie cash flow V. INDYWIDUALNE KONSULTACJE

12 SZKOLENIA SZKOLENIA PODATKI 2013 AKTUALNE PROBLEMY VAT, CIT IPIT wykładowca: Janusz Zubrzycki Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalizujący się w podatku VAT. Autor i współautor wielu publikacji monografii, komentarzy, artykułów i glos zzakresu prawa podatkowego. Autor Leksykonu VAT książki, która doczekała się corocznych wydań, uzyskując liczne nagrody środowiska doradców podatkowych. wykładowca: Bogusław Dauter Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalizujący się w postępowaniu podatkowym i sądowo-administracyjnym oraz w podatkach dochodowych. Autor i współautor wielu opracowań z tego zakresu. Współautor i redaktor naczelny książki Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz. Informacje oszkoleniu: Szkolenie ma formę wykładu uzupełnionego praktycznymi przykładami omawianych zagadnień. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie aktualnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów w podatkach: VAT, CIT i PIT. Dzięki analizie różnych przykładów, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą nurtujących ich problemów związanych z rozliczeniami podatkowymi, która umożliwi im wprowadzenie i stosowanie jej w swojej firmie. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się tematyką podatkową, w tym: księgowych, finansistów, doradców podatkowych, urzędników skarbowych iprzedsiębiorców. Program szkolenia: I. CZĘŚĆ I VAT Omówienie nowości wvat 2013 roku. 2. Świadczenia nieodpłatne: reprezentacja ireklama w2013 r. 3. Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego. 4. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania. 5. Prawo doodliczenia podatku naliczonego VAT od2013 r. 6. Zmiany wfakturowaniu od 2013 r. 7. Najnowsze orzecznictwo ETS isądów administracyjnych oraz organów podatkowych wkwestii VAT. 8. Odpowiedzi na pytania uczestników. II. CZĘŚĆ II CIT ipit Omówienie nowości w CIT i PIT w 2013 roku. Zmiany dotyczące opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych. Zagadnienia ograniczenia możliwości obchodzenia przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Problematyka tzw. pożyczek partycypacyjnych. Rozpoznawanie kosztów i przychodów przy wypłacie dywidendy w naturze czy wynagrodzenia za umorzenie udziałów. Wybrane zagadnienia w zakresie przychodów. Wybrane zagadnienia w zakresie kosztów. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz organów podatkowych w zakresie CIT i PIT Odpowiedzi na pytania uczestników UWAGA: program może ulec modyfikacji w zależności od planowanych zmian podatkowych na2013 rok. Czas trwania: 9:00-17:00 (8 godzin szkolenia) Termin i miejsce: 30 stycznia 2013 r. Warszawa 6 lutego 2013 r. Wrocław 848,70 zł cena (cena zawiera 23% VAT) Cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy ilunch

13 JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKI? Wybierz interesujące Cię książki z naszej oferty na 2013 rok. Wypełnij formularz zamówienia. Wyślij faksem: em: pocztą: Oficyna Wydawnicza UNIMEX ul. Skarbowców 85 B, Wrocław Opłatę za zamówione książki (plus koszt wysyłki) dokonaj na konto Oficyny Wydawniczej UNIMEX: Kredyt Bank S.A. III O/Wrocław Paczkę dostarczymy Pocztą Polską pod wskazany adres zaraz po ukazaniu się książek w Wydawnictwie. i Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem: lub Uwaga! Formularz zamówienia znajduje się w środku katalogu

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo