HDS 1195 SX Eco A /04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HDS 1195 SX Eco. www.kaercher.com 5.961-306 A2008544 05/04"

Transkrypt

1 HDS Super M Eco HDS 655 M Eco HDS 695 M Eco HDS 895 M Eco HDS 1195 S Eco HDS Super MX Eco HDS 695 MX Eco HDS 895 MX Eco HDS 1195 SX Eco A /04

2 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português ÅëëÞíéêÜ ÅëëÞíéêÜ ÅëëÞíéêÜ ÅëëÞíéêÜ Dansk Norsk Svenska Suomi Magyar Česky Slovensko Polska Româneşte Türkçe Русский Slovensky Hrvatski Srpski Български

3 -

4 a 3 6b 4 7

5 8 11b a 14

6

7 Polska Spis treści Ochrona środowiska 264 Rysunek urządzenia 265 Człony obsługi urządzenia 265 Wskazówka dotycząca instrukcji obsługi 266 Uruchomienie 266 Obsługa 268 Po każdorazowym czyszczeniu 271 Wyłączenie urządzenia z eksploatacji 272 Konserwacja 273 Prace konserwacyjne 273 Awarie 274 Gwarancja 276 Wskazówki ogólne 277 Deklaracja zgodności z normami Wspólnoty Europejskiej 278 Dane techniczne 279 Lista części zamiennych 405 Uwaga para! Niebezpieczeństwo poparzenia! Tutaj wydostaje się para. Instrukcja obsługi Koniecznie przeczytać instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy nr przed uruchomieniem urządzenia po raz pierwszy! W przypadku stwierdzenia szkód transportowych natychmiast zawiadomić sprzedawcę. Ochrona środowiska Opakowanie należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska Opakowanie można poddać procesowi recyklingu. Prosimy o nie wyrzucanie na śmieci opakowań po urządzeniu, lecz o postaranie się o jego utylizację. Prosimy o przyjazne dla środowiska usunięcie zużytych urządzeń W zużytych urządzeniach znajdują się wartościowe tworzywa, które można i należy poddać utylizacji. Akumulatory, oleje i inne tego typu materiały i substancje nie mogą dostać się do środowiska naturalnego. Z tego względu prosimy o oddanie zużytych urządzeń w odpowiednich punktach zbiorczych. Olej silnikowy, olej opałowy, olej napędowy i benzyna Nie mogą dostać się do środowiska naturalnego. Należy przed tym chronić glebę, a zużyty olej usunąć w zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 264

8 Instrukcja obsługi Polska Rysunek urządzenia Człony obsługi urządzenia 1 Wlew paliwa 2 Rączka uchwytu 3 Konsoleta 5 Zamek pokrywy 6 Pojemnik na akcesoria 7 Skrócona instrukcja obsługi 8 Pokrywa pojemnika na akcesoria 9 Pokrywa urządzenia 10 Pokrywa wlewu 11 Wlew dla środka zmiękczającego 12 Otwór do napełniania środkiem czyszczącym 13 Dysza wysokiego ciśnienia 14 Nieckowate chwyty w dnie 15 Lanca strumieniowa 16 Regulacja ciśnienia i ilości wody 17 Rolka samonastawna z hamulcem blokującym 18 Przyłącze do wody z sitem 19 Przyłącze wysokiego ciśnienia 20 Ręczny pistolet natryskowy z wężem wysokociśnieniowym 22 Elektryczny przewód przyłącza 23 Włącznik i wyłącznik urządzenia 24 Regulator temperatury 25 Lampka kontrolna-paliwo 26 Lampka kontrolna-zmiękczacz płynny 27 Lampka kontrolna silnika (nie HDS Super M Eco/HDS Super MX Eco) 28 Lampka kontrolna-gotowość do pracy 29 Manometr 30 Zawór dozujący środek czyszczący 31 Bęben węża (tylko MX / SX Eco) 32 Korba (tylko MX / SX Eco) 33 Filtr dokładny 265

9 Polska Wskazówka dotycząca instrukcji obsługi Wszystkie następująco w instrukcji obsługi opisane pozycje wymienione są na rysunku urządzenia. Uruchomienie Urządzenie, przewody doprowadzające, wąż wysokociśnieniowy i podłączenia muszą być w nienagannym stanie!! Zablokować hamulec postojowy. Sprawdzić poziom oleju Rysunek 1 Należy natychmiast powiadomić punkt obsługi i napraw Kärcher, jeżeli olej nabierze koloru mleka!! Jeśli poziom oleju zbliża się do oznaczenia MIN, uzupełnić olej do poziomu MAX.! Zamknąć króciec do napełniania oleju. Rodzaje oleju patrz Dane techniczne. Dolać zmiękczacza płynnego Rysunek 2 (Próbny pojemnik w zakresie dostawy) Płyn zmiękczający zapobiega odkładaniu się kamienia wapiennego na wężownicy grzejnej, gdy urządzenie pracuje z zawapnioną wodą wodociągową. Dozowany jest on kroplami do dopływu pojemnika na wodę. Instrukcja obsługi Dozowanie jest ustawione standardowo na średnią twardość wody.! W razie występowania wody o innej twardości należy zawiadomić punkt obsługi i napraw Kärcher w celu dostosowania ustawień do faktycznych warunków. Dopełnić zbiornik paliwem Nie używać nigdy urządzenia z pustym zbiornikiem paliwa! W przeciwnym wypadku zniszczona zostanie pompa paliwa! Rysunek 3 Napełniać tylko olejem napędowym lub lekkim olejem opałowym. Nie wolno używać nieodpowiednich paliw, n.p. benzyny (zagrożenie wybuchem, uszkodzenie urządzenia).! Zamknąć zbiornik! Zetrzeć rozlane paliwo Nalewanie środka czyszczącego Prosimy używać jedynie wyrobów firmy Kärcher. W żadnym wypadku nie napełniać rozpuszczalnikami (benzyna, aceton, rozcieńczalnik itp.)! Unikać kontaktu z oczami i skórą Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących bezpieczeństwa i posługiwania się środkiem czyszczącym 266

10 Instrukcja obsługi Kärcher oferuje Państwu indywidualny program czyszczący i pielęgnujący. Sprzedawca chętnie udzieli Państwu porady. Rysunek 4 Nalewanie środka czyszczącego Zamontować ręczny pistolet natryskowy (urządzenia bez bębna węża)! Lancę strumieniową (Pos.15) połączyć z ręcznym pistoletem natryskowym (Pos.20)! Dyszę wysokociśnieniową wsunąć do nakrętki złączkowej! Zamontować nakrętkę złączkową i dokręcić! Zamontować wąż wysokiego ciśnienia do przyłącza wysokiego ciśnienia na urządzeniu. (Rys. 6a) Zamontować ręczny pistolet natryskowy i bęben węża (urządzenia z bębnem węża)! Lancę strumieniową (Pos.15) połączyć z ręcznym pistoletem natryskowym (Pos.20)! Dyszę wysokociśnieniową wsunąć do nakrętki złączkowej! Zamontować nakrętkę złączkową i dokręcić! Podłączyć walczak wężowy (Pos.31) przy pomocy dostarczonych w dostawie śrub o sześciu wewnętrznych krawędziach, podkładek i nakrętek (po 4 sztuk). (Rys. 5)! Podłączyć wąż wysokiego ciśnienia do podłącza wysokiego ciśnienia walczaka wężowego i urządzenia. (Rys. 6b) Polska! Podłączyć wąż wysokiego ciśnienia pistoletu natryskowego do walczaka wężowego! ściśle nawinąć wąż wysokiego ciśnienia na walczak węża (kierunek nawijania -kierunek obrotu wskazówek zegara-) Montaż zapasowego węża wysokociśnieniowego Rysunek 7 Zamontować uchwyt kabłąka Rysunek 8 Przyłącze do wody! Moce przyłączowe patrz dane techniczne.! Podłączyć wąż doprowadzający do przyłącza wody (Pos.18) w urządzeniu. (Wąż doprowadzający nie jest objęty zakresem dostawy) Zassać wodę z pojemnika Jeżeli woda jest zasysana z odkrytego pojemnika, należy! zdjąć przyłącze wody z głowicy pompy.! odkręcić górny wąż dopływowy z filtrem dokładnym od skrzynki na wodę i podłączyć do głowicy pompy.! należy używać węża ssącego o minimalnej średnicy 3/4" wraz z filtrem ssącym. Do momentu, kiedy pompa zassię wodę, powinno się:! regulator ciśnienia i ilości wody przekręcić na "MAX".! zamknąć zawór dozujący środek czyszczący. 267

11 Polska Proszę nie zasysać urządzeniem wody z pojemnika na wodę pitną. Proszę nigdy nie zasysać urządzeniem płynów zawierających rozpuszczalniki jak rozcieńczalnik do lakieru, benzynę, olej lub niefiltrowaną wodę. uszczelki w urządzeniu nie są wytrzymałe na działanie rozpuszczalników. Rozproszone w powietrzu kropelki rozpuszczalników są bardzo łatwopalne, wybuchowe i trujące! Przyłącze do prądu Wartości dotyczące podłączenia, zob. Dane Techniczne i tabliczkę typową. Nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej impedancji sieci w elektrycznym punkcie przyłączeniowym (patrz dane techniczne). Po każdej zmianie gniazdka sprawdzić kierunek obrotów silnika W przypadku prawidłowego kierunku obrotów, z otworu wylotowego spalin palnika można wyczuć silny strumień powietrza. W razie nieprawidłowego kierunku obrotu: zmienić bieguny wtyczki. Patrz rysunek 18. Obsługa Instrukcja obsługi (Tylko HDS Super M / MX Eco) Długi okres użytkowania urządzenia może powodować uwarunkowane wibracjami zakłócenia w dopływie krwi do rąk. Nie można wyznaczyć ogólnie obowiązującego okresu użytkowania, gdyż zależy on od wielu czynników wpływu: Osobiste skłonności do zakłóceń przepływu krwi (często zimne palce, mrowienie w palcach). Niska temperatura otoczenia. Nosić ciepłe rękawiczki dla ochrony rąk. Mocny uchwyt przeszkadza w dopływie krwi. Praca bez przerw jest gorsza od pracy przerywanej przerwami. Przy regularnym, długotrwałym użytkowaniu urządzenia i przy powtarzających się odpowiednich objawach (na przykład mrowienia w palcach, zimne palce) zalecamy badanie lekarskie.! Jeżeli używacie Państwo przedłużacza, to powinien on być zawsze całkowicie rozwinięty i posiadać wystarczający przekrój poprzeczny. 268

12 Instrukcja obsługi Włączyć urządzenie! Włącznik urządzenia (Pos.23) przełączyć na "I" Pali się lampka kontrolna-gotowość do pracy (Pos.28) Regulator temperatury (poz.24) musi być ustawiony w położeniu "0", gdyż inaczej ewentualnie włączy się palnik Urządzenie włącza się na krótko i wyłącza się po osiągnięciu ciśnienia roboczego. Należy natychmiast wyłączyć urządzenie, gdy podczas pracy zapali się lampka kontrolna (Pos.25-27). Usuwanie usterki, patrz Usterki. Rysunek 9! Odbezpieczyć ręczny pistolet natryskowy (A) Po uruchomieniu ręcznego pistoletu natryskowego, urządzenie włącza się ponownie. Jeśli z dyszy wysokociśnieniowej nie wydostaje się woda, należy odpowietrzyć pompę. Zobacz w informacji o usterkach "Urządzenie nie wytwarza ciśnienia" Proszę ustawić temperaturę czyszczenia! Ustawić regulator temperatury (Pos.24) na żądaną temperaturę od 30 C do 90 C Czyszczenie gorącą wodą od 100 C do 150 C Czyścić parą! Zastąpić dyszę wysokiego ciśnienia dyszą parową (patrz praca z parą) Polska Ustawić ciśnienie pracy i ilość tłoczenia Rysunek 10 Przekręcić trzpień regulacyjny w kierunku obrotu wskazówek zegara: podwyższyć ciśnienie pracy (MAX) Przekręcić w przeciwnym kierunku do kierunku obrotu wskazówek zegara: obniżyć ciśnienie pracy (MIN) Regulacja "servopress"! Regulator temperatury (Pos.24) ustawić maksymalnie na 98 C.! Wkręt regulacyjny ustawić na maksymalną wartość ciśnienia roboczego. Rysunek 9 Ciśnienie robocze i wydatek pompy należy regulować przez obracanie (bezstopniowe) regulatora ciśnienia i ilości (B) (+/-) Jeśli przewiduje się długoterminową pracę ze zredukowanym ciśnieniem, ciśnienie ustawiać na urządzeniu. Patrz rysunek 10 Dozować środek czyszczący W celu ochrony środowiska oszczędnie stosować środek czyszczący Do powierzchni, która ma być czyszczona, należy używać odpowiedniego środka czyszczącego.! Przy pomocy zaworu dozującego środek czyszczący (Pos.30) proszę ustawić koncentrację środka czyszczącego według wskazówek producenta Wartości orientacyjne przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 269

13 Polska Zastosowanie Czyszczenie: maszyn, pojazdów, budowli, narzędzi, fasad, tarasów, urządzeń ogrodniczych, itd. W przypadku zastosowania urządzenia na stacjach benzynowych lub innych strefach zagrożonych niebezpieczeństwem, należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. Ścieki zawierające olej mineralny Nie mogą dotrzeć do ziemi, zbiorników wodnych i kanalizacji. Z tego względu silniki i podwozia należy myć w odpowiednich dla tego celu miejscach przy pomocy oddzielacza oleju. Prace z dyszą wysokociśnieniową Kąt natryskiwania decyduje o skuteczności myjki wysokociśnieniowej. W normalnym przypadku używana jest dysza płaskostrumieniowa 25 (w zakresie dostawy). Zalecane dysze, dostępne są jako wyposażenie dodatkowe Do intensywnych zabrudzeń dysza pełnostrumieniowa 0 Dla wrażliwych powierzchni i lekkich zabrudzeń 40 dysza strumieniowa płaska Czyszczenie Instrukcja obsługi! Ustawić ciśnienie, temperaturę i stężenie środka czyszczącego odpowiednio do czyszczonej powierzchni Strumień wysokociśnieniowy kierować najpierw z większej odległości na obiekt przeznaczony do czyszczenia, aby uniknąć szkód spowodowanych za wysokim ciśnieniem. Zalecana metoda czyszczenia Rozpuszczanie zanieczyszczeń:! Spryskać oszczędnie środkiem czyszczącym i pozostawić przez min, nie dopuścić jednak do wyschnięcia. Usuwanie zanieczyszczeń:! Rozpuszczone zanieczyszczenia spłukać strumieniem wysokociśnieniowym. Czyszczenie zimną wodą Usuwanie lekkich zabrudzeń i spłukiwanie czystą wodą np.: urządzenia ogrodnicze, taras, narzędzia, itd.! Ustawić ciśnienie robocze w zależności od potrzeb! regulator temperatury (Pos.24) przełączyć na "0" Dla trudnych do usunięcia, grubowarstwowych zabrudzeń Frez do brudu Dysza z regulowanym kątem natrysku, dla dopasowywania do różnych zadań czyszczenia Dysza ze zmiennym kątem 270

14 Instrukcja obsługi Czyszczenie gorącą wodą Niebezpieczeństwo poparzenia! Ustawić regulator temperatury (Pos.24) na żądaną temperaturę Zalecamy następujące temperatury czyszczenia Lekkie zabrudzenia C Zabrudzenia zawierające białko, np. w przemyśle żywnościowym maks. 60 C Czyszczenie pojazdów samochodowych, czyszczenie maszyn C Czyszczenie parą Uwaga para! W temperaturach roboczych powyżej 98 C ciśnienie robocze nie może przekraczać 32 bar (HDS 1195: 28 bar). Dlatego należy koniecznie wykonać następujące operacje:! Zastąpić dyszę wysokociśnieniową dyszą parową Numer zamawiania: HDS Super M Eco HDS Super MX Eco HDS 655 M Eco HDS 695 M Eco HDS 695 MX Eco HDS 895 M Eco HDS 895 MX Eco Polska! Ciśnienie robocze ustawić na najmniejszą wartość. Patrz rysunek 10! Regulator temperatury (Pos.24) ustawić minimalnie na 100 C Uwaga para! Niebezpieczeństwo poparzenia! Zalecamy następujące temperatury czyszczenia Usuwanie powłok konserwujących, zabrudzenia o dużej zawartości tłuszczu C Roztapianie domieszek, częściowe czyszczenie elewacji do 140 C Po każdorazowym czyszczeniu Istnieje zagrożenie poparzenia się gorącą wodą. Po czyszczeniu gorącą wodą lub parą, należy ostudzić urządzenie zimną wodą eksploatując je przy otwartym pistolecie przez co najmniej dwie minuty. Po pracy ze środkiem czyszczącym! zawór dozujący środek czyszczący (Pos.30) przełączyć na "0"! Włącznik urządzenia (Pos.23) przełączyć na "I"! Uruchomić ręczny pistolet natryskowy i przepłukać urządzenie przez ok. 1 min HDS 1195 S Eco HDS 1195 SX Eco! Całkowicie otworzyć regulator ilości wody na ręcznym pistolecie natryskowym, kierunek + do oporu. Patrz rys. 9 (B) 271

15 Polska Wyłączyć urządzenie! włącznik urządzenia (Pos.23) przełączyć na "0"! Zamknąć dopływ wody! Pompę (Pos.23) włączyć na krótko (ca. 5 sec.) przełącznikiem urządzenia! Wtyczkę należy wyciągać z gniazda tylko suchymi rękoma! Odłączyć przyłącze wody! Uruchomić ręczny pistolet natryskowy tak długo, aż w urządzeniu nie będzie ciśnienia! Zabezpieczyć ręczny pistolet natryskowy rys. 9 (A)! Zatrzasnąć rurkę natryskową w uchwycie pokrywy! Zwinąć wąż wysokociśnieniowy i przewód elektryczny i zawiesić na uchwytach Wskazówka! Nie załamywać węża wysokociśnieniowego i przewodu elektrycznego! Wskazówka! Urządzenie niecałkowicie opróżnione z wody zostaje zniszczone przez mróz!! Odstawić urządzenie w miejsce zabezpieczone przed działaniem mrozu Jeżeli urządzenie podłączone jest do komina, należy przestrzegać następujących wskazówek: Istnieje zagrożenie uszkodzenia urządzenia w wyniku wdzierającego się przez komin zimnego powietrza. Przy panującej na zewnątrz temperaturze poniżej 0 C, należy urządzenie odłączyć od komina. Instrukcja obsługi Wyłączenie urządzenia z eksploatacji W przypadku dłuższych przerw w pracy lub gdy niemożliwe jest składowanie urządzenia w miejscu zabezpieczonym przed działaniem mrozu:! Spuścić wodę i przepłukać urządzenie za pomocą środka przeciw zamarzaniu! Opróżnić zbiornik środka czyszczącego Spuścić wodę! Odkręcić wąż doprowadzający wodę i wąż wysokociśnieniowy! Odkręcić przewód zasilający od dna kotła i opróżnić spiralę grzejną! Włączyć urządzenie na maks. 1 min, aż do opróżnienia pompy i przewodów Przepłukać urządzenie środkiem przeciw zamarzaniu! Do pojemnika pływakowego dodać przyjętą w handlu substancję zapobiegającą zamarzaniu! Urządzenie (bez palnika) włączyć i odczekać do momentu, aż urządzenie zostanie kompletnie przepłukane! Należy przestrzegać podanych przez producenta przepisów dotyczących stosowania środka przeciw zamarzaniu Dzięki temu uzyskiwane jest również pewne zabezpieczenie przed korozją Jeżeli niemożliwe jest zapewnienienie odpowiedniego, chroniącego przed mrozem składowania urządzenia, należy je wyłączyć z eksploatacji. 272

16 Instrukcja obsługi Konserwacja Przed wykonywaniem wszystkich prac konserwacyjnych i naprawczych należy wyłączyć urządzenie z sieci. Stosować tylko oryginalne części zamienne Przed wszystkimi pracami wyłączać urządzenie, patrz "Po zakończeniu pracy".! włącznik urządzenia (Pos.23) przełączyć na "0"! Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego! Zamknąć dopływ wody! Uruchomić ręczny pistolet natryskowy tak długo, aż w urządzeniu nie będzie ciśnienia.! Odłączyć przyłącze wody! Pozwolić żeby urządzenie wystygło Informacje dotyczące regularnego przeprowadzania inspekcji bezpieczeństwa lub zawarcia umowy konserwacji urządzenia otrzymacie Państwo u Państwa przedstawiciela handlowego firmy Kärcher Przedziały czasowe konserwacji Tygodniowo Wyczyścić sito przyłącza do wody Oczyścić filtr dokładny Sprawdzić poziom oleju Należy natychmiast powiadomić punkt obsługi i napraw Kärcher, jeżeli olej nabierze koloru mleka! Polska Co miesiąc Wyczyścić sitko w zabezpieczeniu przed brakiem wody Wyczyścić filtr w wężu ssącym środka czyszczącego Po 500 godzinach pracy, co najmniej raz w roku Wymienić olej Prace konserwacyjne Wyczyścić sito przyłącza do wody Rysunek 11! Wyciągnąć sitko! Wyczyścić w wodzie i ponownie zamontować Oczyścić filtr dokładny Rysunek 12! Pozbawić urządzenie ciśnienia! Odkręcić pokrywę z filtrem! Oczyścić filtr czystą wodą lub sprężonym powietrzem! Zmontować w odwrotnej kolejności Wyczyścić sitko w zabezpieczeniu przed brakiem wody Rysunek 13! Odkręcić nakrętkę złączkową i zdjąć wąż 273

17 Polska Rysunek 14! Wyciągnąć sitko W razie potrzeby wkręcić śrubę M8 ca. 5mm i wyjąć sito! Wyczyścić sitko w wodzie! Wsunąć sitko! Nałożyć wąż! Dokręcić nakrętkę złączkową Wyczyścić filtr w wężu ssącym środka czyszczącego Rysunek 15! wyciągnąć króciec ssący środka czyszczącego! Wyczyścić filtr w wodzie i ponownie założyć Wymienić olej Rysunek 16! Podstawić pojemnik do zebrania oleju o pojemności ok. 1 litrów! Odkręcić śrubę upustową Zużyty olej należy usunąć zgodnie z zasadami ochrony środowiska lub oddać w odpowiednim punkcie zbiornym.! Śrubę spustową ponownie przykręcić! Powoli napełniać olej do symbolu MAX Pęcherzyki powietrza muszą mieć możliwość ujścia Rodzaje olejów i ilości napełnienia patrz Dane techniczne. Awarie Instrukcja obsługi Gaśnie lampka kontrolna gotowości roboczej (poz.28) Przeciążony/przegrzany silnik! Przełączyć włącznik wyboru na "0" i przez przynajmniej 5 min pozostawić silnik do schłodzenia.! Jeśli usterka wystąpi ponownie, zlecić sprawdzenie urządzenia przez serwis firmy.! Brak napięcia sieci (zobacz urządzenie nie pracuje -)! Sprawdzić ogranicznik temperatury spalin, ew. zresetować (rys. 19) (tylko HDS Super M / MX Eco) Świeci się lampka kontrolna paliwa (poz.25) Pusty zbiornik paliwa! Napełnić Świeci się lampka płynu zmiękczającego (poz.26) Pusty pojemnik z płynem zmiękczającym; ze względów technicznych w pojemniku pozostaje zawsze resztka płynu.! Napełnić Zabrudzone elektrody w pojemniku! Wyczyścić elektrody Świeci się lampka kontrolna silnika (poz.27)! włącznik urządzenia (Pos.23) przełączyć na "0"! Pozwolić żeby urządzenie wystygło! Sprawdzić ogranicznik temperatury spalin, ew. zresetować (rys. 19)! Włącznik urządzenia (Pos.23) przełączyć na "I" 274

18 Instrukcja obsługi Urządzenie nie pracuje Brak napięcia w sieci! Skontrolować przyłącze do sieci/przewód doprowadzający Urządzenie nie wytwarza ciśnienia Powietrze w układzie Odpowietrzyć pompę:! zawór dozujący środek czyszczący (Pos.30) przełączyć na "0"! Przy otwartym pistolecie kilkakrotnie włączyć i wyłączyć urządzenie wyłącznikiem urządzenia.! Przy otwartym pistolecie odkręcić i zakręcić wkręt regulacyjny (rysunek 10). Odłączenie węża wysokiego ciśnienia od przyłącza wysokiego ciśnienia przyśpiesza proces odpowietrzania.! Jeśli pojemnik na środek czyszczący jest pusty, uzupełnić środek.! Sprawdzić podłączenia i przewody Ciśnienie jest ustawione na MIN! Ustawić ciśnienie na MAX Sito w przyłączu do wody jest zanieczyszczone! Wyczyścić sitko! Oczyścić filtr dokładny, w razie potrzeby wymienić Za mała ilość doprowadzanej wody! Sprawdzić ilość doprowadzanej wody (patrz Dane techniczne) Urządzenie przecieka, u dołu kapie woda z urządzenia Nieszczelna pompa Dopuszczalne jest 3 kropli/min.! W przypadku znacznej nieszczelności zlecić sprawdzenie urządzenia przez serwis. Polska Urządzenie stale załącza się i wyłącza przy zamkniętym ręcznym pistolecie natryskowym Przeciek w układzie wysokiego ciśnienia! Sprawdzić szczelność układu wysokiego ciśnienia i przyłączy Urządzenie nie zasysa środka czyszczącego! Pozostawić włączone urządzenie, jednocześnie otworzyć zawór dozowania środka czystości i zamknąć dopływ wody, aż do momentu, kiedy pojemnik pływaka zostanie wyssany do pustego i ciśnienie spadnie do poziomu "0".! Teraz ponownie otworzyć dopływ wody. Jeżeli pompa nadal nie pompuje środka czyszczącego, mogło to nastąpić z następujących przyczyn: Zabrudzony filtr w wężu ssącym środka czyszczącego! Oczyścić filtr Zaklejony zawór przeciwzwrotny! Ściągnąć wąż środka czyszczącego i obluzować zawór zaporowy tępym przedmiotem, zobacz rysunek 17. Palnik nie zapala się Pusty zbiornik paliwa! Napełnić Niedobór wody! Skontrolować przyłącze do wody, przewody doprowadzające, wyczyścić zabezpieczenie od niedoboru wody. Filtr paliwa jest zanieczyszczony! Wymienić filtr paliwa. 275

19 Polska Nieprawidłowy kierunek obrotów. W przypadku prawidłowego kierunku obrotów, z otworu wylotowego spalin palnika można wyczuć silny strumień powietrza.! Sprawdzić kierunek obrotów. W razie potrzeby wymienić pozycję biegunów we wtyczce urządzenia. Patrz rysunek 18. Brak iskry zapłonowej! Jeśli podczas pracy urządzenia przez wziernik nie widać iskry zapłonowej, zlecić sprawdzenie urządzenia przez serwis. W trybie pracy z gorącą wodą nie jest osiągana ustawiona temperatura Za wysokie ciśnienie robocze/ilość tłoczonej cieczy! Zmniejszyć ciśnienie robocze/ilość tłoczonej cieczy przy pomocy wkrętu regulacyjnego (rysunek 10) Zakopcona wężownica grzejna! Zlecić usunięcie sadzy z urządzenia serwisowi firmowemu Gwarancja Instrukcja obsługi W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji opracowane przez generalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwamy w okresie gwarancyjnym bezpłatnie, jeśli przyczyną usterki był błąd materiału lub wykonania. Gwarancja zaczyna obowiązywać tylko wtedy, gdy sprzedawca przy sprzedaży kompletnie wypełni, podstempluje i podpisze załączoną formularz zwrotny, a Państwo wyślą ten formularz do generalnego dystrybutora urządzeń w danym kraju. W przypadku reklamacji gwarancyjnej prosimy o zwrócenie się z wyposażeniem dodatkowym urządzenia i dowodem zakupu do sprzedawcy autoryzowanego lub do najbliższej autoryzowanej placówki serwisowej. Jeżeli usunięcie awarii jest niemożliwe, konieczna jest kontrola urządzenia przez punkt obsługi i napraw Kärcher. 276

20 Instrukcja obsługi Wskazówki ogólne Urządzenia zabezpieczające Zawór przelewowy z dwoma wyłącznikami ciśnieniowymi Przy zredukowaniu ilości wody za pomocą głowicy pompy lub układu regulacji Servopress zostaje otwarty zawór przelewowy i część wody przepływa z powrotem do króćca ssawnego pompy. Włącznik ciśnienia przy zaworze wyłącza pompę, jeżeli pistolet zostanie zamknięty i woda odpłynie w kierunku ssącej strony pompy. Jeśli ręczny pistolet natryskowy zostanie ponownie otwarty, wyłącznik ciśnieniowy na głowicy cylindra włącza ponownie pompę. Polska Wyłącznik samoczynny silnika Samoczynny wyłącznik silnika przerywa obwód prądu, jeśli silnik jest przeciążony. proces włączania Proces włączania powoduje krótkotrwałe spadki napięcia. Niekorzystne warunki sieci mogą ujemnie oddziaływać na inne urządzenia. Jeżeli opór pozorny sieci jest mniejszy niż 0,15 omy, praca powinna przebiegać bezawaryjnie. Zawór przelewowy jest ustawiony fabrycznie i zaplombowany. Ustawienie tylko przez serwis firmowy. Zawór bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa otwiera się, gdy zawór przelewowy, wzgl. wyłącznik ciśnieniowy jest uszkodzony. Zawór bezpieczeństwa jest ustawiony fabrycznie i zaplombowany. Ustawienie tylko przez serwis firmowy. Zabezpieczenie przed brakiem wody Zabezpieczenie przed brakiem wody zapobiega włączeniu palnika przy braku wody. Sito chroni bezpiecznik przed zanieczyszczeniami i dlatego też konieczne jest jego częste czyszczenie. 277

21 Polska Deklaracja zgodności z normami Wspólnoty Europejskiej Niniejszym oświadczamy, że poniżej wymienione urządzenie ze względu na jej koncepcję i budowę, jak i wprowadzone przez nas w obieg wykonanie, odpowiada odnośnym i podstawowym wymogom bezpieczeństwa i zdrowia i poniżej wymienionym wytycznym Wspólnoty Europejskiej. Jeżeli przeprowadzone w maszynie zmiany nie zostaną z nami uzgodnione, oświadczenie to traci na ważności. Wyrób: Urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją czyszczenia parą Typ: xxx, xxx, xxx, xxx Odnośne wytyczne Wspólnoty Europejskiej Wytyczna Wspólnoty Europejskiej dotycząca maszyn (98/37/EG) Wytyczna Wspólnoty Europejskiej dotycząca niskiego napięcia (73/23/EWG) zmieniona przez 93/68/EWG Wytyczna Wspólnoty Europejskiej dotycząca zgodności elektromagnetycznej (89/336/EWG) zmieniona przez 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Wytyczne Wspólnoty Europejskiej dotyczące urządzeń ciśnieniowych (97/23/EG) Wytyczne Wspólnoty Europejskiej dotyczące emisji hałasu (2000/14/EU) Zastosowane tzw. normy zharmonizowane, tzn. dostosowane do norm Wspólnoty Europejskiej DIN EN DIN EN DIN EN : A1:2001 DIN EN :1997 DIN EN :2000 DIN EN : A1:2001 (HDS 695 / HDS 895) DIN EN :2000 (HDS 655 / HDS 1195 / HDS Super) Zastosowane normy krajowe -- Instrukcja obsługi Zastosowana metoda zgodności Załącznik V Poziom dźwięku, który został ustalony w wyniku pomiarów: HDS db(a) HDS db(a) HDS db(a) HDS db(a) HDS Super 95 db(a) Gwarantowany poziom dźwięku: HDS db(a) HDS db(a) HDS db(a) HDS db(a) HDS Super 96 db(a) Wewnętrzne zarządzenia w przedsiębiorstwie gwarantują dostosowanie urządzeń seryjnych do aktualnych wytycznych Wspólnoty Europejskiej i stosowanych norm. Sygnatariusze działają w imieniu i z pełnomocnictwa dyrekcji przedsiębiorstwa (02/04) Alfred Kärcher spółka komandytowa. Siedziba Winnenden. Sąd rejestrowy: Waiblingen, rejestr handlowy 169. Wspólniczka odpowiadająca osobiście. Kärcher maszyny czyszczące sp. z o.o. siedziba Winnenden, 2404 Sąd Rejestrowy Waiblingen, HRB Dyrektor naczelny: Dr Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz Alfred Kärcher sp. z o.o. & Co. KG Cleaning Systems Alfred-Kärcher-Straße P.O.Box 160 D Winnenden Tel.: Fax :

22 Dane techniczne Polska Typ HDS Super M / MX Eco HDS 655 M Eco Zasilanie sieciowe 400 V 3~ 50 Hz Moc przyłączowa 6,4 kw 6,4 kw 6,4 kw 3,2 kw 3,2 kw Zabezpieczenie (zwłoczne) 16 A 25 A 25 A 16 A 16 A Maksymalnie dopuszczalna impedancja sieci (0,307+j 0,192) Ω (0,307+j 0,192) Ω (0,307+j 0,192) Ω (0,294+j 0,184) Ω (0,294+j 0,184) Ω Przyłącze wody Temperatura wody zasilającej max. 30 C max. 30 C Ilość wody zasilającej min l/h (20 l/min) min l/h (16,7 l/min) Wysokość zasysania w przypadku pobierania wody z otwartego zbiornika (przy temperaturze wody wynoszącej 20 C) 0,5 m 0,5 m Dane dotyczące wydajności Ilość tłoczona wody zimnej/gorącej l/h (7,5-15 l/min) l/h (5,8-11,7 l/min) Ciśnienie robocze wody zimn./gorąc. (z dyszą dostarczaną seryjnie) 3-18 MPa ( bar) 3-11 MPa ( bar) Ilość tłoczona podczas pracy z parą wodną 450 l/h (6,7 l/min) 350 l/h (5,8 l/min) Ciśnienie robocze podczas pracy z parą wodną max. 3,2 MPa (32 bar) max. 3,2 MPa (32 bar) Numer części dyszy parowej Temperatura pracy - woda gorąca max. 95 C max. 95 C - praca z parą wodną C C Zasysanie środka czyszczącego 0-35 l/h (0-0,6 l/min) 0-35 l/h (0-0,6 l/min) Moc palnika 77 kw 60 kw Maksymalne zużycie oleju opałowego 6,3 kg/h 4,9 kg/h Siła odrzutu ręcznego pistoletu natryskowego 32 N 24 N Emisja hałasu Poziom ciśnienia akustycznego (EN ) 79 db (A) 71 db (A) Gwarantowany poziom mocy akustycznej (2000/14/EC) 96 db (A) 87 db (A) Wibracje generowane przez urządzenie Całkowita wartość wibracji (ISO 5349) Ręczny pistolet natryskowy 2,6 m/s² 2,0 m/s² Lanca strumieniowa 2,3 m/s² 2,2 m/s² Materiały pomocnicze Paliwo olej opałowy EL lub napędowy olej opałowy EL lub napędowy Ilość oleju 0,6 l 0,75 l Rodzaje oleju Hypoid SAE90 ( ) olej silnikowy 15W40 ( ) Wymiary i ciężary długość x szerokość x wysokość 1285x690x835 mm 1285x690x835 mm ciężar bez wyposażenia dodatkowego 133 kg 130 kg ciężar bez wyposażenia dodatkowego, MX Eco 141 kg - Zbiornik paliwa 25 l 25 l Zbiornik na środek czyszczący 20 l 20 l 230 V 3~ 50 Hz 230 V 3~ 60 Hz 230 V 1~ 50 Hz 230 V 1~ 60 Hz 279

23 Dane techniczne Polska Typ HDS 695 M / MX Eco HDS 895 M / MX Eco Zasilanie sieciowe 230 V 3~50 Hz Moc przyłączowa 5,8 kw 5,8 kw 6,8 kw 6,8 kw 6,8 kw 6,8 kw Zabezpieczenie (zwłoczne) 25 A 16 A 16 A 25 A 25 A 16 A Maksymalnie dopuszczalna impedancja sieci Przyłącze wody Temperatura wody zasilającej max. 30 C max. 30 C Ilość wody zasilającej min l/h (16,7 l/min) min l/h (20 l/min) Wysokość zasysania w przypadku pobierania wody z otwartego zbiornika (przy temperaturze wody wynoszącej 20 C) 0,5 m 0,5 m Dane dotyczące wydajności Ilość tłoczona wody zimnej/gorącej l/h (6,7-13,3 l/min) l/h (7,8-16,7 l/min) Ciśnienie robocze wody zimn./gorąc. (z dyszą dostarczaną seryjnie) 3-17 MPa ( bar) 3-18 MPa ( bar) Ilość tłoczona podczas pracy z parą wodną 400 l/h (6,7 l/min) 470 l/h (7,8 l/min) Ciśnienie robocze podczas pracy z parą wodną max. 3,2 MPa (32 bar) max. 3,2 MPa (32 bar) Numer części dyszy parowej Temperatura pracy - woda gorąca max.95 C max. 95 C - praca z parą wodną C C Zasysanie środka czyszczącego 0-32 l/h (0-0,5 l/min) 0-40 l/h (0-0,7 l/min) Moc palnika 69 kw 86 kw Maksymalne zużycie oleju opałowego 5,6 kg/h 6,9 kg/h Siła odrzutu ręcznego pistoletu natryskowego 32 N 43 N Emisja hałasu Poziom ciśnienia akustycznego (EN ) 73 db (A) 75 db (A) Gwarantowany poziom mocy akustycznej (2000/14/EC) 89 db (A) 91 db (A) Wibracje generowane przez urządzenie Całkowita wartość wibracji (ISO 5349) Ręczny pistolet natryskowy 1,4 m/s² 1,9 m/s² Lanca strumieniowa 0,8 m/s² 1,9 m/s² Materiały pomocnicze Paliwo olej opałowy EL lub napędowy olej opałowy EL lub napędowy Ilość oleju 0,75 l 0,75 l Rodzaje oleju Hypoid SAE90 ( ) Hypoid SAE90 ( ) Wymiary i ciężary długość x szerokość x wysokość 1285x690x835 mm 1285x690x835 mm ciężar bez wyposażenia dodatkowego 130 kg 133 kg ciężar bez wyposażenia dodatkowego, MX Eco 138 kg 141 kg Zbiornik paliwa 25 l 25 l Zbiornik na środek czyszczący 20 l 20 l 400 V 3~ 50 Hz 400 V 3~ 50 Hz 230 V 3~ 50 Hz 230 V 3~ 60 Hz 380 V 3~ 50 Hz 280

24 Dane techniczne Polska Typ HDS 1195 S / SX Eco Zasilanie sieciowe 400 V 3~ 50 Hz Moc przyłączowa 8,2 kw 8,2 kw 8,2 kw 8,2 kw Zabezpieczenie (zwłoczne) 16 A 35 A 35 A 16 A Maksymalnie dopuszczalna impedancja sieci (0,307+j 0,192) Ω (0,307+j 0,192) Ω (0,307+j 0,192) Ω (0,307+j 0,192) Ω Przyłącze wody Temperatura wody zasilającej max. 30 C Ilość wody zasilającej min l/h (25 l/min) Wysokość zasysania w przypadku pobierania wody z otwartego zbiornika (przy temperaturze wody wynoszącej 20 C) 0,5 m Dane dotyczące wydajności Ilość tłoczona wody zimnej/gorącej l/h (10-20 l/min) Ciśnienie robocze wody zimn./gorąc. (z dyszą dostarczaną seryjnie) 3-18 MPa ( bar) Ilość tłoczona podczas pracy z parą wodną 600 l/h (10 l/min) Ciśnienie robocze podczas pracy z parą wodną max. 2,8 MPa (28 bar) Numer części dyszy parowej Temperatura pracy - woda gorąca max. 95 C - praca z parą wodną C Zasysanie środka czyszczącego 0-48 l/h (0-0,8 l/min) Moc palnika 103 kw Maksymalne zużycie oleju opałowego 8,3 kg/h Siła odrzutu ręcznego pistoletu natryskowego 60 N Emisja hałasu Poziom ciśnienia akustycznego (EN ) 73 db (A) Gwarantowany poziom mocy akustycznej (2000/14/EC) 89 db (A) Wibracje generowane przez urządzenie Całkowita wartość wibracji (ISO 5349) Ręczny pistolet natryskowy 2,5 m/s² lanca strumieniowa 2,3 m/s² Materiały pomocnicze Paliwo olej opałowy EL lub napędowy Ilość oleju 0,75 l Rodzaje oleju Hypoid SAE90 ( ) Wymiary i ciężary długość x szerokość x wysokość 1285x690x875 mm ciężar bez wyposażenia dodatkowego 155 kg ciężar bez wyposażenia dodatkowego, SX Eco 163 kg Zbiornik paliwa 25 l Zbiornik na środek czyszczący l 230 V 3~ 50 Hz 230 V 3~ 60 Hz 380 V 3~ 50 Hz 281

25 405

26 406

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com 5.961-089 A 2008482 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Svenska Suomi ÅëëçíéêÜ Türkçe Pºcc å¼ Magyar Česky Slovensko

Bardziej szczegółowo

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español

Bardziej szczegółowo

HD 10/25 S. www.karcher.com 5.959-675 A 2006919 10/03

HD 10/25 S. www.karcher.com 5.959-675 A 2006919 10/03 HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 13/18 S Plus HD 10/25 SX Plus HD 13/18 SX Plus www.karcher.com 5.959-675 A 2006919 10/03 Deutsch English Français Italiano Español Svenska Polski Pºcc å¼ 6 15 24 33 42 51

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Myjka ciśnieniowa Karcher K7.700 instrukcja obsługi

Myjka ciśnieniowa Karcher K7.700 instrukcja obsługi Myjka ciśnieniowa Karcher K7.700 instrukcja obsługi Dane techniczne: Napięcie zasilania: 230V 50Hz Pobór mocy: 3kW Stopień zabezpieczenia: IP X5 Klasa ochrony: I Bezpiecznik sieciowy: 16A Ciśnienie dopływowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z AGREGATEM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI

Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI 11105897 Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące osób i rzeczy Symbole wraz z napisem UWAGA i ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ informują o ryzyku wystąpienia niebezpieczeństwa, związanego z nieprzestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH 15-15 E2 Instrukcja oryginalna Producent: Hel-Wita Sp. z o.o. Adres: 86-005 Białe Błota, Zielonka ul. Biznesowa 22 Osoba

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI:

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI: Lp 1 WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY Data zgł. Data wyk. Zakres naprawy Pieczęć serwisu Uwagi DELTA - TECHNIKA Sp. z o.o. 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 112G tel: (081) 444-41-41 fax: (081) 444-42-22

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE STIHL RE 88, RE 98, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS

NOWOŚĆ. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE STIHL RE 88, RE 98, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS 0461 655 5123. M15. K4.S0914. F&W. Wydrukowano w Niemczech ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2014. Ekologiczny papier bielony bez użycia chloru. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350, 400, 450, 500 elektronik 1. Przeznaczenie i charakterystyka Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350,400,450,500 elektronik

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D UNIMARK Sp. z o.o. Wadowice 03.2012 DANE TECHNICZNE Samochód Używany Mercedes Benz

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja.

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja. INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH TYPU 1.Budowa. Zbiorniki hydroforowe typu wykonane są z blachy stalowej jako konstrukcje całkowicie spawane. Zbiorniki są cynkowane ogniowo..

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie: Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania danych zawartych w instrukcji.

Prawa autorskie: Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania danych zawartych w instrukcji. Spis treści 1. Przeznaczenie urządzenia 2. Dane techniczne 3. Konstrukcja 4. Bezpieczeństwo 5. Przygotowanie 6. Podłączenie urządzenia 7. Ustawienie urządzenia 8. Uruchomienie urządzenia 9. Parametry nastawcze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi nagrzewnic T, TA(S)

Instrukcja obsługi nagrzewnic T, TA(S) Instrukcja obsługi nagrzewnic T, TA(S) Prosimy o przestrzeganie niżej podanych informacji, które zapewniają prawidłowe i długotrwałe funkcjonowanie nagrzewnic typu TA, ITA. Nasze urządzenia możemy podzielić

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

Combimat 500 E Combimat 1000 E

Combimat 500 E Combimat 1000 E UWAGA Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Urządzenie można eksploatować tylko po dokładnym przeczytaniu i zrozumieniu instrukcji Obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL HYDRONAUT Pompa obiegowa do basenów prywatnych Zmiany zastrzeżone! Producent ma prawo dokonywania zmian urządzeń, bez wcześniejszego powiadomienia, o ile w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ciśnieniowe ogrzewacze wody typu PERFECT 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 Zalety wynikające z użytkowania przepływowego ciśnieniowego ogrzewacza wody Znaczna oszczędność

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Therme ciepłej wody. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme 230 V ~

Therme ciepłej wody. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme 230 V ~ Therme ciepłej wody 230 V ~ Therme Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme ciepłej wody Spis rzeczy Używane symbole... 2 Przeznaczenie... 3 Używane symbole Symbol wskazuje na możliwe

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 450P, 500P elektronik 1. Przeznaczenie i charakterystyka Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 450P, 500P elektronik przeznaczone

Bardziej szczegółowo

BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011 15:32 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie czyszczące ultradźwiękami

BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011 15:32 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie czyszczące ultradźwiękami BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011 15:32 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie czyszczące ultradźwiękami Art.-Nr. 52 62 376 BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH PIROTEC 60/1

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH PIROTEC 60/1 Dystrybutor: HARDER Sp. z o. o. Biuro/Serwis: ul. Jasielska 8B, 60-476 Poznań TEL.: +61 820 64 43 FAX: +62 842 21 28 strona WEB: www.harder.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

Bardziej szczegółowo

Akumulatorowa pompka pneumatyczna

Akumulatorowa pompka pneumatyczna Akumulatorowa pompka pneumatyczna Części składowe urządzenia Akumulatorowa pompka pneumatyczna: 1. Nakrętka 2. Wąż ciśnieniowy 3. Zasilacz do piłek 4. Zasilacz wentyla 5. Zasilacz do materaca powietrznego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKOPOMPA

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKOPOMPA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKOPOMPA Stanowisko zasilania wodą w obiegu zamkniętym aparatu do masażu AQUAVIBRON Producent: MEDEN - INMED, Spółka z o.o. UL. STOCZNIOWCÓW 11-13 75-256 KOSZALIN POLSKA TEL. +(0 94)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,0 l Common Rail w samochodach VW Scirocco, Golf V, Golf VI, Golf Plus oraz Jetta III

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA, KONSERWACJA I OBSŁUGA INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW POMPOWYCH TYP: RL I FP. www.inprosa.net www.simka.de

INSTALACJA, KONSERWACJA I OBSŁUGA INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW POMPOWYCH TYP: RL I FP. www.inprosa.net www.simka.de INSTALACJA, KONSERWACJA I OBSŁUGA INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW POMPOWYCH TYP: RL I FP www.inprosa.net www.simka.de 1 Do wszystkich modeli można stosować olej opałowy testowany i atestowany zgodne z DIN

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE elektrycznego Instrukcja obsługi czajnika Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE Dziękujemy za zakup urządzenia z «Maestro». Funkcjonalność, jakość projektowania i standardy gwarantują

Bardziej szczegółowo

Mobile Air System - dwa w jednym!

Mobile Air System - dwa w jednym! Mobile Air System - dwa w jednym! Kompletne centrum sprężonego powietrza Sprężarka mobilna Nowatorskie urządzenie Mobile Air System : kompletne centrum sprężonego powietrza z mobilną sprężarką. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 INSTRUKCJA OBSŁUGI H_800 H_800-A H_800-M H_800-AM POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 #VH800050913 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania oraz zaleceń eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Pompa zanurzeniowa do ścieków INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pompa zanurzeniowa do ścieków INSTRUKCJA OBSŁUGI FVC 5005 EC FVC 5010 EK Spis treści 35 PL Pompa zanurzeniowa do ścieków INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup tej pompy. Zanim zaczną Państwo z niej korzystać, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Myjka Wysokociśnieniowa CAYMAN

Myjka Wysokociśnieniowa CAYMAN CAYMAN Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę (bez podgrzewania). Silnik elektryczny 1 lub 3 fazowy zapewnia długą i bezawaryjną pracę Silnik elektryczny zabezpieczony jest przed przegrzaniem

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Kunda, Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Instrukcja obsługi i montażu AN 77 976: Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo