HDS 1195 SX Eco A /04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HDS 1195 SX Eco. www.kaercher.com 5.961-306 A2008544 05/04"

Transkrypt

1 HDS Super M Eco HDS 655 M Eco HDS 695 M Eco HDS 895 M Eco HDS 1195 S Eco HDS Super MX Eco HDS 695 MX Eco HDS 895 MX Eco HDS 1195 SX Eco A /04

2 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português ÅëëÞíéêÜ ÅëëÞíéêÜ ÅëëÞíéêÜ ÅëëÞíéêÜ Dansk Norsk Svenska Suomi Magyar Česky Slovensko Polska Româneşte Türkçe Русский Slovensky Hrvatski Srpski Български

3 -

4 a 3 6b 4 7

5 8 11b a 14

6

7 Polska Spis treści Ochrona środowiska 264 Rysunek urządzenia 265 Człony obsługi urządzenia 265 Wskazówka dotycząca instrukcji obsługi 266 Uruchomienie 266 Obsługa 268 Po każdorazowym czyszczeniu 271 Wyłączenie urządzenia z eksploatacji 272 Konserwacja 273 Prace konserwacyjne 273 Awarie 274 Gwarancja 276 Wskazówki ogólne 277 Deklaracja zgodności z normami Wspólnoty Europejskiej 278 Dane techniczne 279 Lista części zamiennych 405 Uwaga para! Niebezpieczeństwo poparzenia! Tutaj wydostaje się para. Instrukcja obsługi Koniecznie przeczytać instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy nr przed uruchomieniem urządzenia po raz pierwszy! W przypadku stwierdzenia szkód transportowych natychmiast zawiadomić sprzedawcę. Ochrona środowiska Opakowanie należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska Opakowanie można poddać procesowi recyklingu. Prosimy o nie wyrzucanie na śmieci opakowań po urządzeniu, lecz o postaranie się o jego utylizację. Prosimy o przyjazne dla środowiska usunięcie zużytych urządzeń W zużytych urządzeniach znajdują się wartościowe tworzywa, które można i należy poddać utylizacji. Akumulatory, oleje i inne tego typu materiały i substancje nie mogą dostać się do środowiska naturalnego. Z tego względu prosimy o oddanie zużytych urządzeń w odpowiednich punktach zbiorczych. Olej silnikowy, olej opałowy, olej napędowy i benzyna Nie mogą dostać się do środowiska naturalnego. Należy przed tym chronić glebę, a zużyty olej usunąć w zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 264

8 Instrukcja obsługi Polska Rysunek urządzenia Człony obsługi urządzenia 1 Wlew paliwa 2 Rączka uchwytu 3 Konsoleta 5 Zamek pokrywy 6 Pojemnik na akcesoria 7 Skrócona instrukcja obsługi 8 Pokrywa pojemnika na akcesoria 9 Pokrywa urządzenia 10 Pokrywa wlewu 11 Wlew dla środka zmiękczającego 12 Otwór do napełniania środkiem czyszczącym 13 Dysza wysokiego ciśnienia 14 Nieckowate chwyty w dnie 15 Lanca strumieniowa 16 Regulacja ciśnienia i ilości wody 17 Rolka samonastawna z hamulcem blokującym 18 Przyłącze do wody z sitem 19 Przyłącze wysokiego ciśnienia 20 Ręczny pistolet natryskowy z wężem wysokociśnieniowym 22 Elektryczny przewód przyłącza 23 Włącznik i wyłącznik urządzenia 24 Regulator temperatury 25 Lampka kontrolna-paliwo 26 Lampka kontrolna-zmiękczacz płynny 27 Lampka kontrolna silnika (nie HDS Super M Eco/HDS Super MX Eco) 28 Lampka kontrolna-gotowość do pracy 29 Manometr 30 Zawór dozujący środek czyszczący 31 Bęben węża (tylko MX / SX Eco) 32 Korba (tylko MX / SX Eco) 33 Filtr dokładny 265

9 Polska Wskazówka dotycząca instrukcji obsługi Wszystkie następująco w instrukcji obsługi opisane pozycje wymienione są na rysunku urządzenia. Uruchomienie Urządzenie, przewody doprowadzające, wąż wysokociśnieniowy i podłączenia muszą być w nienagannym stanie!! Zablokować hamulec postojowy. Sprawdzić poziom oleju Rysunek 1 Należy natychmiast powiadomić punkt obsługi i napraw Kärcher, jeżeli olej nabierze koloru mleka!! Jeśli poziom oleju zbliża się do oznaczenia MIN, uzupełnić olej do poziomu MAX.! Zamknąć króciec do napełniania oleju. Rodzaje oleju patrz Dane techniczne. Dolać zmiękczacza płynnego Rysunek 2 (Próbny pojemnik w zakresie dostawy) Płyn zmiękczający zapobiega odkładaniu się kamienia wapiennego na wężownicy grzejnej, gdy urządzenie pracuje z zawapnioną wodą wodociągową. Dozowany jest on kroplami do dopływu pojemnika na wodę. Instrukcja obsługi Dozowanie jest ustawione standardowo na średnią twardość wody.! W razie występowania wody o innej twardości należy zawiadomić punkt obsługi i napraw Kärcher w celu dostosowania ustawień do faktycznych warunków. Dopełnić zbiornik paliwem Nie używać nigdy urządzenia z pustym zbiornikiem paliwa! W przeciwnym wypadku zniszczona zostanie pompa paliwa! Rysunek 3 Napełniać tylko olejem napędowym lub lekkim olejem opałowym. Nie wolno używać nieodpowiednich paliw, n.p. benzyny (zagrożenie wybuchem, uszkodzenie urządzenia).! Zamknąć zbiornik! Zetrzeć rozlane paliwo Nalewanie środka czyszczącego Prosimy używać jedynie wyrobów firmy Kärcher. W żadnym wypadku nie napełniać rozpuszczalnikami (benzyna, aceton, rozcieńczalnik itp.)! Unikać kontaktu z oczami i skórą Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących bezpieczeństwa i posługiwania się środkiem czyszczącym 266

10 Instrukcja obsługi Kärcher oferuje Państwu indywidualny program czyszczący i pielęgnujący. Sprzedawca chętnie udzieli Państwu porady. Rysunek 4 Nalewanie środka czyszczącego Zamontować ręczny pistolet natryskowy (urządzenia bez bębna węża)! Lancę strumieniową (Pos.15) połączyć z ręcznym pistoletem natryskowym (Pos.20)! Dyszę wysokociśnieniową wsunąć do nakrętki złączkowej! Zamontować nakrętkę złączkową i dokręcić! Zamontować wąż wysokiego ciśnienia do przyłącza wysokiego ciśnienia na urządzeniu. (Rys. 6a) Zamontować ręczny pistolet natryskowy i bęben węża (urządzenia z bębnem węża)! Lancę strumieniową (Pos.15) połączyć z ręcznym pistoletem natryskowym (Pos.20)! Dyszę wysokociśnieniową wsunąć do nakrętki złączkowej! Zamontować nakrętkę złączkową i dokręcić! Podłączyć walczak wężowy (Pos.31) przy pomocy dostarczonych w dostawie śrub o sześciu wewnętrznych krawędziach, podkładek i nakrętek (po 4 sztuk). (Rys. 5)! Podłączyć wąż wysokiego ciśnienia do podłącza wysokiego ciśnienia walczaka wężowego i urządzenia. (Rys. 6b) Polska! Podłączyć wąż wysokiego ciśnienia pistoletu natryskowego do walczaka wężowego! ściśle nawinąć wąż wysokiego ciśnienia na walczak węża (kierunek nawijania -kierunek obrotu wskazówek zegara-) Montaż zapasowego węża wysokociśnieniowego Rysunek 7 Zamontować uchwyt kabłąka Rysunek 8 Przyłącze do wody! Moce przyłączowe patrz dane techniczne.! Podłączyć wąż doprowadzający do przyłącza wody (Pos.18) w urządzeniu. (Wąż doprowadzający nie jest objęty zakresem dostawy) Zassać wodę z pojemnika Jeżeli woda jest zasysana z odkrytego pojemnika, należy! zdjąć przyłącze wody z głowicy pompy.! odkręcić górny wąż dopływowy z filtrem dokładnym od skrzynki na wodę i podłączyć do głowicy pompy.! należy używać węża ssącego o minimalnej średnicy 3/4" wraz z filtrem ssącym. Do momentu, kiedy pompa zassię wodę, powinno się:! regulator ciśnienia i ilości wody przekręcić na "MAX".! zamknąć zawór dozujący środek czyszczący. 267

11 Polska Proszę nie zasysać urządzeniem wody z pojemnika na wodę pitną. Proszę nigdy nie zasysać urządzeniem płynów zawierających rozpuszczalniki jak rozcieńczalnik do lakieru, benzynę, olej lub niefiltrowaną wodę. uszczelki w urządzeniu nie są wytrzymałe na działanie rozpuszczalników. Rozproszone w powietrzu kropelki rozpuszczalników są bardzo łatwopalne, wybuchowe i trujące! Przyłącze do prądu Wartości dotyczące podłączenia, zob. Dane Techniczne i tabliczkę typową. Nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej impedancji sieci w elektrycznym punkcie przyłączeniowym (patrz dane techniczne). Po każdej zmianie gniazdka sprawdzić kierunek obrotów silnika W przypadku prawidłowego kierunku obrotów, z otworu wylotowego spalin palnika można wyczuć silny strumień powietrza. W razie nieprawidłowego kierunku obrotu: zmienić bieguny wtyczki. Patrz rysunek 18. Obsługa Instrukcja obsługi (Tylko HDS Super M / MX Eco) Długi okres użytkowania urządzenia może powodować uwarunkowane wibracjami zakłócenia w dopływie krwi do rąk. Nie można wyznaczyć ogólnie obowiązującego okresu użytkowania, gdyż zależy on od wielu czynników wpływu: Osobiste skłonności do zakłóceń przepływu krwi (często zimne palce, mrowienie w palcach). Niska temperatura otoczenia. Nosić ciepłe rękawiczki dla ochrony rąk. Mocny uchwyt przeszkadza w dopływie krwi. Praca bez przerw jest gorsza od pracy przerywanej przerwami. Przy regularnym, długotrwałym użytkowaniu urządzenia i przy powtarzających się odpowiednich objawach (na przykład mrowienia w palcach, zimne palce) zalecamy badanie lekarskie.! Jeżeli używacie Państwo przedłużacza, to powinien on być zawsze całkowicie rozwinięty i posiadać wystarczający przekrój poprzeczny. 268

12 Instrukcja obsługi Włączyć urządzenie! Włącznik urządzenia (Pos.23) przełączyć na "I" Pali się lampka kontrolna-gotowość do pracy (Pos.28) Regulator temperatury (poz.24) musi być ustawiony w położeniu "0", gdyż inaczej ewentualnie włączy się palnik Urządzenie włącza się na krótko i wyłącza się po osiągnięciu ciśnienia roboczego. Należy natychmiast wyłączyć urządzenie, gdy podczas pracy zapali się lampka kontrolna (Pos.25-27). Usuwanie usterki, patrz Usterki. Rysunek 9! Odbezpieczyć ręczny pistolet natryskowy (A) Po uruchomieniu ręcznego pistoletu natryskowego, urządzenie włącza się ponownie. Jeśli z dyszy wysokociśnieniowej nie wydostaje się woda, należy odpowietrzyć pompę. Zobacz w informacji o usterkach "Urządzenie nie wytwarza ciśnienia" Proszę ustawić temperaturę czyszczenia! Ustawić regulator temperatury (Pos.24) na żądaną temperaturę od 30 C do 90 C Czyszczenie gorącą wodą od 100 C do 150 C Czyścić parą! Zastąpić dyszę wysokiego ciśnienia dyszą parową (patrz praca z parą) Polska Ustawić ciśnienie pracy i ilość tłoczenia Rysunek 10 Przekręcić trzpień regulacyjny w kierunku obrotu wskazówek zegara: podwyższyć ciśnienie pracy (MAX) Przekręcić w przeciwnym kierunku do kierunku obrotu wskazówek zegara: obniżyć ciśnienie pracy (MIN) Regulacja "servopress"! Regulator temperatury (Pos.24) ustawić maksymalnie na 98 C.! Wkręt regulacyjny ustawić na maksymalną wartość ciśnienia roboczego. Rysunek 9 Ciśnienie robocze i wydatek pompy należy regulować przez obracanie (bezstopniowe) regulatora ciśnienia i ilości (B) (+/-) Jeśli przewiduje się długoterminową pracę ze zredukowanym ciśnieniem, ciśnienie ustawiać na urządzeniu. Patrz rysunek 10 Dozować środek czyszczący W celu ochrony środowiska oszczędnie stosować środek czyszczący Do powierzchni, która ma być czyszczona, należy używać odpowiedniego środka czyszczącego.! Przy pomocy zaworu dozującego środek czyszczący (Pos.30) proszę ustawić koncentrację środka czyszczącego według wskazówek producenta Wartości orientacyjne przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 269

13 Polska Zastosowanie Czyszczenie: maszyn, pojazdów, budowli, narzędzi, fasad, tarasów, urządzeń ogrodniczych, itd. W przypadku zastosowania urządzenia na stacjach benzynowych lub innych strefach zagrożonych niebezpieczeństwem, należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. Ścieki zawierające olej mineralny Nie mogą dotrzeć do ziemi, zbiorników wodnych i kanalizacji. Z tego względu silniki i podwozia należy myć w odpowiednich dla tego celu miejscach przy pomocy oddzielacza oleju. Prace z dyszą wysokociśnieniową Kąt natryskiwania decyduje o skuteczności myjki wysokociśnieniowej. W normalnym przypadku używana jest dysza płaskostrumieniowa 25 (w zakresie dostawy). Zalecane dysze, dostępne są jako wyposażenie dodatkowe Do intensywnych zabrudzeń dysza pełnostrumieniowa 0 Dla wrażliwych powierzchni i lekkich zabrudzeń 40 dysza strumieniowa płaska Czyszczenie Instrukcja obsługi! Ustawić ciśnienie, temperaturę i stężenie środka czyszczącego odpowiednio do czyszczonej powierzchni Strumień wysokociśnieniowy kierować najpierw z większej odległości na obiekt przeznaczony do czyszczenia, aby uniknąć szkód spowodowanych za wysokim ciśnieniem. Zalecana metoda czyszczenia Rozpuszczanie zanieczyszczeń:! Spryskać oszczędnie środkiem czyszczącym i pozostawić przez min, nie dopuścić jednak do wyschnięcia. Usuwanie zanieczyszczeń:! Rozpuszczone zanieczyszczenia spłukać strumieniem wysokociśnieniowym. Czyszczenie zimną wodą Usuwanie lekkich zabrudzeń i spłukiwanie czystą wodą np.: urządzenia ogrodnicze, taras, narzędzia, itd.! Ustawić ciśnienie robocze w zależności od potrzeb! regulator temperatury (Pos.24) przełączyć na "0" Dla trudnych do usunięcia, grubowarstwowych zabrudzeń Frez do brudu Dysza z regulowanym kątem natrysku, dla dopasowywania do różnych zadań czyszczenia Dysza ze zmiennym kątem 270

14 Instrukcja obsługi Czyszczenie gorącą wodą Niebezpieczeństwo poparzenia! Ustawić regulator temperatury (Pos.24) na żądaną temperaturę Zalecamy następujące temperatury czyszczenia Lekkie zabrudzenia C Zabrudzenia zawierające białko, np. w przemyśle żywnościowym maks. 60 C Czyszczenie pojazdów samochodowych, czyszczenie maszyn C Czyszczenie parą Uwaga para! W temperaturach roboczych powyżej 98 C ciśnienie robocze nie może przekraczać 32 bar (HDS 1195: 28 bar). Dlatego należy koniecznie wykonać następujące operacje:! Zastąpić dyszę wysokociśnieniową dyszą parową Numer zamawiania: HDS Super M Eco HDS Super MX Eco HDS 655 M Eco HDS 695 M Eco HDS 695 MX Eco HDS 895 M Eco HDS 895 MX Eco Polska! Ciśnienie robocze ustawić na najmniejszą wartość. Patrz rysunek 10! Regulator temperatury (Pos.24) ustawić minimalnie na 100 C Uwaga para! Niebezpieczeństwo poparzenia! Zalecamy następujące temperatury czyszczenia Usuwanie powłok konserwujących, zabrudzenia o dużej zawartości tłuszczu C Roztapianie domieszek, częściowe czyszczenie elewacji do 140 C Po każdorazowym czyszczeniu Istnieje zagrożenie poparzenia się gorącą wodą. Po czyszczeniu gorącą wodą lub parą, należy ostudzić urządzenie zimną wodą eksploatując je przy otwartym pistolecie przez co najmniej dwie minuty. Po pracy ze środkiem czyszczącym! zawór dozujący środek czyszczący (Pos.30) przełączyć na "0"! Włącznik urządzenia (Pos.23) przełączyć na "I"! Uruchomić ręczny pistolet natryskowy i przepłukać urządzenie przez ok. 1 min HDS 1195 S Eco HDS 1195 SX Eco! Całkowicie otworzyć regulator ilości wody na ręcznym pistolecie natryskowym, kierunek + do oporu. Patrz rys. 9 (B) 271

15 Polska Wyłączyć urządzenie! włącznik urządzenia (Pos.23) przełączyć na "0"! Zamknąć dopływ wody! Pompę (Pos.23) włączyć na krótko (ca. 5 sec.) przełącznikiem urządzenia! Wtyczkę należy wyciągać z gniazda tylko suchymi rękoma! Odłączyć przyłącze wody! Uruchomić ręczny pistolet natryskowy tak długo, aż w urządzeniu nie będzie ciśnienia! Zabezpieczyć ręczny pistolet natryskowy rys. 9 (A)! Zatrzasnąć rurkę natryskową w uchwycie pokrywy! Zwinąć wąż wysokociśnieniowy i przewód elektryczny i zawiesić na uchwytach Wskazówka! Nie załamywać węża wysokociśnieniowego i przewodu elektrycznego! Wskazówka! Urządzenie niecałkowicie opróżnione z wody zostaje zniszczone przez mróz!! Odstawić urządzenie w miejsce zabezpieczone przed działaniem mrozu Jeżeli urządzenie podłączone jest do komina, należy przestrzegać następujących wskazówek: Istnieje zagrożenie uszkodzenia urządzenia w wyniku wdzierającego się przez komin zimnego powietrza. Przy panującej na zewnątrz temperaturze poniżej 0 C, należy urządzenie odłączyć od komina. Instrukcja obsługi Wyłączenie urządzenia z eksploatacji W przypadku dłuższych przerw w pracy lub gdy niemożliwe jest składowanie urządzenia w miejscu zabezpieczonym przed działaniem mrozu:! Spuścić wodę i przepłukać urządzenie za pomocą środka przeciw zamarzaniu! Opróżnić zbiornik środka czyszczącego Spuścić wodę! Odkręcić wąż doprowadzający wodę i wąż wysokociśnieniowy! Odkręcić przewód zasilający od dna kotła i opróżnić spiralę grzejną! Włączyć urządzenie na maks. 1 min, aż do opróżnienia pompy i przewodów Przepłukać urządzenie środkiem przeciw zamarzaniu! Do pojemnika pływakowego dodać przyjętą w handlu substancję zapobiegającą zamarzaniu! Urządzenie (bez palnika) włączyć i odczekać do momentu, aż urządzenie zostanie kompletnie przepłukane! Należy przestrzegać podanych przez producenta przepisów dotyczących stosowania środka przeciw zamarzaniu Dzięki temu uzyskiwane jest również pewne zabezpieczenie przed korozją Jeżeli niemożliwe jest zapewnienienie odpowiedniego, chroniącego przed mrozem składowania urządzenia, należy je wyłączyć z eksploatacji. 272

16 Instrukcja obsługi Konserwacja Przed wykonywaniem wszystkich prac konserwacyjnych i naprawczych należy wyłączyć urządzenie z sieci. Stosować tylko oryginalne części zamienne Przed wszystkimi pracami wyłączać urządzenie, patrz "Po zakończeniu pracy".! włącznik urządzenia (Pos.23) przełączyć na "0"! Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego! Zamknąć dopływ wody! Uruchomić ręczny pistolet natryskowy tak długo, aż w urządzeniu nie będzie ciśnienia.! Odłączyć przyłącze wody! Pozwolić żeby urządzenie wystygło Informacje dotyczące regularnego przeprowadzania inspekcji bezpieczeństwa lub zawarcia umowy konserwacji urządzenia otrzymacie Państwo u Państwa przedstawiciela handlowego firmy Kärcher Przedziały czasowe konserwacji Tygodniowo Wyczyścić sito przyłącza do wody Oczyścić filtr dokładny Sprawdzić poziom oleju Należy natychmiast powiadomić punkt obsługi i napraw Kärcher, jeżeli olej nabierze koloru mleka! Polska Co miesiąc Wyczyścić sitko w zabezpieczeniu przed brakiem wody Wyczyścić filtr w wężu ssącym środka czyszczącego Po 500 godzinach pracy, co najmniej raz w roku Wymienić olej Prace konserwacyjne Wyczyścić sito przyłącza do wody Rysunek 11! Wyciągnąć sitko! Wyczyścić w wodzie i ponownie zamontować Oczyścić filtr dokładny Rysunek 12! Pozbawić urządzenie ciśnienia! Odkręcić pokrywę z filtrem! Oczyścić filtr czystą wodą lub sprężonym powietrzem! Zmontować w odwrotnej kolejności Wyczyścić sitko w zabezpieczeniu przed brakiem wody Rysunek 13! Odkręcić nakrętkę złączkową i zdjąć wąż 273

17 Polska Rysunek 14! Wyciągnąć sitko W razie potrzeby wkręcić śrubę M8 ca. 5mm i wyjąć sito! Wyczyścić sitko w wodzie! Wsunąć sitko! Nałożyć wąż! Dokręcić nakrętkę złączkową Wyczyścić filtr w wężu ssącym środka czyszczącego Rysunek 15! wyciągnąć króciec ssący środka czyszczącego! Wyczyścić filtr w wodzie i ponownie założyć Wymienić olej Rysunek 16! Podstawić pojemnik do zebrania oleju o pojemności ok. 1 litrów! Odkręcić śrubę upustową Zużyty olej należy usunąć zgodnie z zasadami ochrony środowiska lub oddać w odpowiednim punkcie zbiornym.! Śrubę spustową ponownie przykręcić! Powoli napełniać olej do symbolu MAX Pęcherzyki powietrza muszą mieć możliwość ujścia Rodzaje olejów i ilości napełnienia patrz Dane techniczne. Awarie Instrukcja obsługi Gaśnie lampka kontrolna gotowości roboczej (poz.28) Przeciążony/przegrzany silnik! Przełączyć włącznik wyboru na "0" i przez przynajmniej 5 min pozostawić silnik do schłodzenia.! Jeśli usterka wystąpi ponownie, zlecić sprawdzenie urządzenia przez serwis firmy.! Brak napięcia sieci (zobacz urządzenie nie pracuje -)! Sprawdzić ogranicznik temperatury spalin, ew. zresetować (rys. 19) (tylko HDS Super M / MX Eco) Świeci się lampka kontrolna paliwa (poz.25) Pusty zbiornik paliwa! Napełnić Świeci się lampka płynu zmiękczającego (poz.26) Pusty pojemnik z płynem zmiękczającym; ze względów technicznych w pojemniku pozostaje zawsze resztka płynu.! Napełnić Zabrudzone elektrody w pojemniku! Wyczyścić elektrody Świeci się lampka kontrolna silnika (poz.27)! włącznik urządzenia (Pos.23) przełączyć na "0"! Pozwolić żeby urządzenie wystygło! Sprawdzić ogranicznik temperatury spalin, ew. zresetować (rys. 19)! Włącznik urządzenia (Pos.23) przełączyć na "I" 274

18 Instrukcja obsługi Urządzenie nie pracuje Brak napięcia w sieci! Skontrolować przyłącze do sieci/przewód doprowadzający Urządzenie nie wytwarza ciśnienia Powietrze w układzie Odpowietrzyć pompę:! zawór dozujący środek czyszczący (Pos.30) przełączyć na "0"! Przy otwartym pistolecie kilkakrotnie włączyć i wyłączyć urządzenie wyłącznikiem urządzenia.! Przy otwartym pistolecie odkręcić i zakręcić wkręt regulacyjny (rysunek 10). Odłączenie węża wysokiego ciśnienia od przyłącza wysokiego ciśnienia przyśpiesza proces odpowietrzania.! Jeśli pojemnik na środek czyszczący jest pusty, uzupełnić środek.! Sprawdzić podłączenia i przewody Ciśnienie jest ustawione na MIN! Ustawić ciśnienie na MAX Sito w przyłączu do wody jest zanieczyszczone! Wyczyścić sitko! Oczyścić filtr dokładny, w razie potrzeby wymienić Za mała ilość doprowadzanej wody! Sprawdzić ilość doprowadzanej wody (patrz Dane techniczne) Urządzenie przecieka, u dołu kapie woda z urządzenia Nieszczelna pompa Dopuszczalne jest 3 kropli/min.! W przypadku znacznej nieszczelności zlecić sprawdzenie urządzenia przez serwis. Polska Urządzenie stale załącza się i wyłącza przy zamkniętym ręcznym pistolecie natryskowym Przeciek w układzie wysokiego ciśnienia! Sprawdzić szczelność układu wysokiego ciśnienia i przyłączy Urządzenie nie zasysa środka czyszczącego! Pozostawić włączone urządzenie, jednocześnie otworzyć zawór dozowania środka czystości i zamknąć dopływ wody, aż do momentu, kiedy pojemnik pływaka zostanie wyssany do pustego i ciśnienie spadnie do poziomu "0".! Teraz ponownie otworzyć dopływ wody. Jeżeli pompa nadal nie pompuje środka czyszczącego, mogło to nastąpić z następujących przyczyn: Zabrudzony filtr w wężu ssącym środka czyszczącego! Oczyścić filtr Zaklejony zawór przeciwzwrotny! Ściągnąć wąż środka czyszczącego i obluzować zawór zaporowy tępym przedmiotem, zobacz rysunek 17. Palnik nie zapala się Pusty zbiornik paliwa! Napełnić Niedobór wody! Skontrolować przyłącze do wody, przewody doprowadzające, wyczyścić zabezpieczenie od niedoboru wody. Filtr paliwa jest zanieczyszczony! Wymienić filtr paliwa. 275

19 Polska Nieprawidłowy kierunek obrotów. W przypadku prawidłowego kierunku obrotów, z otworu wylotowego spalin palnika można wyczuć silny strumień powietrza.! Sprawdzić kierunek obrotów. W razie potrzeby wymienić pozycję biegunów we wtyczce urządzenia. Patrz rysunek 18. Brak iskry zapłonowej! Jeśli podczas pracy urządzenia przez wziernik nie widać iskry zapłonowej, zlecić sprawdzenie urządzenia przez serwis. W trybie pracy z gorącą wodą nie jest osiągana ustawiona temperatura Za wysokie ciśnienie robocze/ilość tłoczonej cieczy! Zmniejszyć ciśnienie robocze/ilość tłoczonej cieczy przy pomocy wkrętu regulacyjnego (rysunek 10) Zakopcona wężownica grzejna! Zlecić usunięcie sadzy z urządzenia serwisowi firmowemu Gwarancja Instrukcja obsługi W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji opracowane przez generalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwamy w okresie gwarancyjnym bezpłatnie, jeśli przyczyną usterki był błąd materiału lub wykonania. Gwarancja zaczyna obowiązywać tylko wtedy, gdy sprzedawca przy sprzedaży kompletnie wypełni, podstempluje i podpisze załączoną formularz zwrotny, a Państwo wyślą ten formularz do generalnego dystrybutora urządzeń w danym kraju. W przypadku reklamacji gwarancyjnej prosimy o zwrócenie się z wyposażeniem dodatkowym urządzenia i dowodem zakupu do sprzedawcy autoryzowanego lub do najbliższej autoryzowanej placówki serwisowej. Jeżeli usunięcie awarii jest niemożliwe, konieczna jest kontrola urządzenia przez punkt obsługi i napraw Kärcher. 276

20 Instrukcja obsługi Wskazówki ogólne Urządzenia zabezpieczające Zawór przelewowy z dwoma wyłącznikami ciśnieniowymi Przy zredukowaniu ilości wody za pomocą głowicy pompy lub układu regulacji Servopress zostaje otwarty zawór przelewowy i część wody przepływa z powrotem do króćca ssawnego pompy. Włącznik ciśnienia przy zaworze wyłącza pompę, jeżeli pistolet zostanie zamknięty i woda odpłynie w kierunku ssącej strony pompy. Jeśli ręczny pistolet natryskowy zostanie ponownie otwarty, wyłącznik ciśnieniowy na głowicy cylindra włącza ponownie pompę. Polska Wyłącznik samoczynny silnika Samoczynny wyłącznik silnika przerywa obwód prądu, jeśli silnik jest przeciążony. proces włączania Proces włączania powoduje krótkotrwałe spadki napięcia. Niekorzystne warunki sieci mogą ujemnie oddziaływać na inne urządzenia. Jeżeli opór pozorny sieci jest mniejszy niż 0,15 omy, praca powinna przebiegać bezawaryjnie. Zawór przelewowy jest ustawiony fabrycznie i zaplombowany. Ustawienie tylko przez serwis firmowy. Zawór bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa otwiera się, gdy zawór przelewowy, wzgl. wyłącznik ciśnieniowy jest uszkodzony. Zawór bezpieczeństwa jest ustawiony fabrycznie i zaplombowany. Ustawienie tylko przez serwis firmowy. Zabezpieczenie przed brakiem wody Zabezpieczenie przed brakiem wody zapobiega włączeniu palnika przy braku wody. Sito chroni bezpiecznik przed zanieczyszczeniami i dlatego też konieczne jest jego częste czyszczenie. 277

21 Polska Deklaracja zgodności z normami Wspólnoty Europejskiej Niniejszym oświadczamy, że poniżej wymienione urządzenie ze względu na jej koncepcję i budowę, jak i wprowadzone przez nas w obieg wykonanie, odpowiada odnośnym i podstawowym wymogom bezpieczeństwa i zdrowia i poniżej wymienionym wytycznym Wspólnoty Europejskiej. Jeżeli przeprowadzone w maszynie zmiany nie zostaną z nami uzgodnione, oświadczenie to traci na ważności. Wyrób: Urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją czyszczenia parą Typ: xxx, xxx, xxx, xxx Odnośne wytyczne Wspólnoty Europejskiej Wytyczna Wspólnoty Europejskiej dotycząca maszyn (98/37/EG) Wytyczna Wspólnoty Europejskiej dotycząca niskiego napięcia (73/23/EWG) zmieniona przez 93/68/EWG Wytyczna Wspólnoty Europejskiej dotycząca zgodności elektromagnetycznej (89/336/EWG) zmieniona przez 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Wytyczne Wspólnoty Europejskiej dotyczące urządzeń ciśnieniowych (97/23/EG) Wytyczne Wspólnoty Europejskiej dotyczące emisji hałasu (2000/14/EU) Zastosowane tzw. normy zharmonizowane, tzn. dostosowane do norm Wspólnoty Europejskiej DIN EN DIN EN DIN EN : A1:2001 DIN EN :1997 DIN EN :2000 DIN EN : A1:2001 (HDS 695 / HDS 895) DIN EN :2000 (HDS 655 / HDS 1195 / HDS Super) Zastosowane normy krajowe -- Instrukcja obsługi Zastosowana metoda zgodności Załącznik V Poziom dźwięku, który został ustalony w wyniku pomiarów: HDS db(a) HDS db(a) HDS db(a) HDS db(a) HDS Super 95 db(a) Gwarantowany poziom dźwięku: HDS db(a) HDS db(a) HDS db(a) HDS db(a) HDS Super 96 db(a) Wewnętrzne zarządzenia w przedsiębiorstwie gwarantują dostosowanie urządzeń seryjnych do aktualnych wytycznych Wspólnoty Europejskiej i stosowanych norm. Sygnatariusze działają w imieniu i z pełnomocnictwa dyrekcji przedsiębiorstwa (02/04) Alfred Kärcher spółka komandytowa. Siedziba Winnenden. Sąd rejestrowy: Waiblingen, rejestr handlowy 169. Wspólniczka odpowiadająca osobiście. Kärcher maszyny czyszczące sp. z o.o. siedziba Winnenden, 2404 Sąd Rejestrowy Waiblingen, HRB Dyrektor naczelny: Dr Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz Alfred Kärcher sp. z o.o. & Co. KG Cleaning Systems Alfred-Kärcher-Straße P.O.Box 160 D Winnenden Tel.: Fax :

22 Dane techniczne Polska Typ HDS Super M / MX Eco HDS 655 M Eco Zasilanie sieciowe 400 V 3~ 50 Hz Moc przyłączowa 6,4 kw 6,4 kw 6,4 kw 3,2 kw 3,2 kw Zabezpieczenie (zwłoczne) 16 A 25 A 25 A 16 A 16 A Maksymalnie dopuszczalna impedancja sieci (0,307+j 0,192) Ω (0,307+j 0,192) Ω (0,307+j 0,192) Ω (0,294+j 0,184) Ω (0,294+j 0,184) Ω Przyłącze wody Temperatura wody zasilającej max. 30 C max. 30 C Ilość wody zasilającej min l/h (20 l/min) min l/h (16,7 l/min) Wysokość zasysania w przypadku pobierania wody z otwartego zbiornika (przy temperaturze wody wynoszącej 20 C) 0,5 m 0,5 m Dane dotyczące wydajności Ilość tłoczona wody zimnej/gorącej l/h (7,5-15 l/min) l/h (5,8-11,7 l/min) Ciśnienie robocze wody zimn./gorąc. (z dyszą dostarczaną seryjnie) 3-18 MPa ( bar) 3-11 MPa ( bar) Ilość tłoczona podczas pracy z parą wodną 450 l/h (6,7 l/min) 350 l/h (5,8 l/min) Ciśnienie robocze podczas pracy z parą wodną max. 3,2 MPa (32 bar) max. 3,2 MPa (32 bar) Numer części dyszy parowej Temperatura pracy - woda gorąca max. 95 C max. 95 C - praca z parą wodną C C Zasysanie środka czyszczącego 0-35 l/h (0-0,6 l/min) 0-35 l/h (0-0,6 l/min) Moc palnika 77 kw 60 kw Maksymalne zużycie oleju opałowego 6,3 kg/h 4,9 kg/h Siła odrzutu ręcznego pistoletu natryskowego 32 N 24 N Emisja hałasu Poziom ciśnienia akustycznego (EN ) 79 db (A) 71 db (A) Gwarantowany poziom mocy akustycznej (2000/14/EC) 96 db (A) 87 db (A) Wibracje generowane przez urządzenie Całkowita wartość wibracji (ISO 5349) Ręczny pistolet natryskowy 2,6 m/s² 2,0 m/s² Lanca strumieniowa 2,3 m/s² 2,2 m/s² Materiały pomocnicze Paliwo olej opałowy EL lub napędowy olej opałowy EL lub napędowy Ilość oleju 0,6 l 0,75 l Rodzaje oleju Hypoid SAE90 ( ) olej silnikowy 15W40 ( ) Wymiary i ciężary długość x szerokość x wysokość 1285x690x835 mm 1285x690x835 mm ciężar bez wyposażenia dodatkowego 133 kg 130 kg ciężar bez wyposażenia dodatkowego, MX Eco 141 kg - Zbiornik paliwa 25 l 25 l Zbiornik na środek czyszczący 20 l 20 l 230 V 3~ 50 Hz 230 V 3~ 60 Hz 230 V 1~ 50 Hz 230 V 1~ 60 Hz 279

23 Dane techniczne Polska Typ HDS 695 M / MX Eco HDS 895 M / MX Eco Zasilanie sieciowe 230 V 3~50 Hz Moc przyłączowa 5,8 kw 5,8 kw 6,8 kw 6,8 kw 6,8 kw 6,8 kw Zabezpieczenie (zwłoczne) 25 A 16 A 16 A 25 A 25 A 16 A Maksymalnie dopuszczalna impedancja sieci Przyłącze wody Temperatura wody zasilającej max. 30 C max. 30 C Ilość wody zasilającej min l/h (16,7 l/min) min l/h (20 l/min) Wysokość zasysania w przypadku pobierania wody z otwartego zbiornika (przy temperaturze wody wynoszącej 20 C) 0,5 m 0,5 m Dane dotyczące wydajności Ilość tłoczona wody zimnej/gorącej l/h (6,7-13,3 l/min) l/h (7,8-16,7 l/min) Ciśnienie robocze wody zimn./gorąc. (z dyszą dostarczaną seryjnie) 3-17 MPa ( bar) 3-18 MPa ( bar) Ilość tłoczona podczas pracy z parą wodną 400 l/h (6,7 l/min) 470 l/h (7,8 l/min) Ciśnienie robocze podczas pracy z parą wodną max. 3,2 MPa (32 bar) max. 3,2 MPa (32 bar) Numer części dyszy parowej Temperatura pracy - woda gorąca max.95 C max. 95 C - praca z parą wodną C C Zasysanie środka czyszczącego 0-32 l/h (0-0,5 l/min) 0-40 l/h (0-0,7 l/min) Moc palnika 69 kw 86 kw Maksymalne zużycie oleju opałowego 5,6 kg/h 6,9 kg/h Siła odrzutu ręcznego pistoletu natryskowego 32 N 43 N Emisja hałasu Poziom ciśnienia akustycznego (EN ) 73 db (A) 75 db (A) Gwarantowany poziom mocy akustycznej (2000/14/EC) 89 db (A) 91 db (A) Wibracje generowane przez urządzenie Całkowita wartość wibracji (ISO 5349) Ręczny pistolet natryskowy 1,4 m/s² 1,9 m/s² Lanca strumieniowa 0,8 m/s² 1,9 m/s² Materiały pomocnicze Paliwo olej opałowy EL lub napędowy olej opałowy EL lub napędowy Ilość oleju 0,75 l 0,75 l Rodzaje oleju Hypoid SAE90 ( ) Hypoid SAE90 ( ) Wymiary i ciężary długość x szerokość x wysokość 1285x690x835 mm 1285x690x835 mm ciężar bez wyposażenia dodatkowego 130 kg 133 kg ciężar bez wyposażenia dodatkowego, MX Eco 138 kg 141 kg Zbiornik paliwa 25 l 25 l Zbiornik na środek czyszczący 20 l 20 l 400 V 3~ 50 Hz 400 V 3~ 50 Hz 230 V 3~ 50 Hz 230 V 3~ 60 Hz 380 V 3~ 50 Hz 280

24 Dane techniczne Polska Typ HDS 1195 S / SX Eco Zasilanie sieciowe 400 V 3~ 50 Hz Moc przyłączowa 8,2 kw 8,2 kw 8,2 kw 8,2 kw Zabezpieczenie (zwłoczne) 16 A 35 A 35 A 16 A Maksymalnie dopuszczalna impedancja sieci (0,307+j 0,192) Ω (0,307+j 0,192) Ω (0,307+j 0,192) Ω (0,307+j 0,192) Ω Przyłącze wody Temperatura wody zasilającej max. 30 C Ilość wody zasilającej min l/h (25 l/min) Wysokość zasysania w przypadku pobierania wody z otwartego zbiornika (przy temperaturze wody wynoszącej 20 C) 0,5 m Dane dotyczące wydajności Ilość tłoczona wody zimnej/gorącej l/h (10-20 l/min) Ciśnienie robocze wody zimn./gorąc. (z dyszą dostarczaną seryjnie) 3-18 MPa ( bar) Ilość tłoczona podczas pracy z parą wodną 600 l/h (10 l/min) Ciśnienie robocze podczas pracy z parą wodną max. 2,8 MPa (28 bar) Numer części dyszy parowej Temperatura pracy - woda gorąca max. 95 C - praca z parą wodną C Zasysanie środka czyszczącego 0-48 l/h (0-0,8 l/min) Moc palnika 103 kw Maksymalne zużycie oleju opałowego 8,3 kg/h Siła odrzutu ręcznego pistoletu natryskowego 60 N Emisja hałasu Poziom ciśnienia akustycznego (EN ) 73 db (A) Gwarantowany poziom mocy akustycznej (2000/14/EC) 89 db (A) Wibracje generowane przez urządzenie Całkowita wartość wibracji (ISO 5349) Ręczny pistolet natryskowy 2,5 m/s² lanca strumieniowa 2,3 m/s² Materiały pomocnicze Paliwo olej opałowy EL lub napędowy Ilość oleju 0,75 l Rodzaje oleju Hypoid SAE90 ( ) Wymiary i ciężary długość x szerokość x wysokość 1285x690x875 mm ciężar bez wyposażenia dodatkowego 155 kg ciężar bez wyposażenia dodatkowego, SX Eco 163 kg Zbiornik paliwa 25 l Zbiornik na środek czyszczący l 230 V 3~ 50 Hz 230 V 3~ 60 Hz 380 V 3~ 50 Hz 281

25 405

26 406

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com 5.961-089 A 2008482 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Svenska Suomi ÅëëçíéêÜ Türkçe Pºcc å¼ Magyar Česky Slovensko

Bardziej szczegółowo

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español

Bardziej szczegółowo

HD 10/25 S. www.karcher.com 5.959-675 A 2006919 10/03

HD 10/25 S. www.karcher.com 5.959-675 A 2006919 10/03 HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 13/18 S Plus HD 10/25 SX Plus HD 13/18 SX Plus www.karcher.com 5.959-675 A 2006919 10/03 Deutsch English Français Italiano Español Svenska Polski Pºcc å¼ 6 15 24 33 42 51

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Myjka ciśnieniowa Karcher K7.700 instrukcja obsługi

Myjka ciśnieniowa Karcher K7.700 instrukcja obsługi Myjka ciśnieniowa Karcher K7.700 instrukcja obsługi Dane techniczne: Napięcie zasilania: 230V 50Hz Pobór mocy: 3kW Stopień zabezpieczenia: IP X5 Klasa ochrony: I Bezpiecznik sieciowy: 16A Ciśnienie dopływowe

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN model: ZF-2.0 1 ELEMENTY POMPKI Przewód sygnałowy Zasilanie Króciec wylotowy Zbiornik Odpowietrznik Pływak Króciec wlotowy 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie Pobór

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 A. uchwyt B. wąż elastyczny C. regulator mocy ssania D.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji pistoletu do piaskowania

Instrukcja obsługi i konserwacji pistoletu do piaskowania Instrukcja obsługi i konserwacji pistoletu do piaskowania Nr art. D 030 034 Wydanie z dnia 2000/08/PR-10 Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nas i nasze produkty. Prosimy przeczytać

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do produktu BAP_

Instrukcja do produktu BAP_ Rotacyjna pompa próżniowa 0,005 mbar Nr produktu 203.0042 Przed włączeniem sprawdzić poziom oleju Opis 1. Wprowadzenie Dwustopniowa rotacyjna pompa próżniowa wyróżnia się zwartą konstrukcją, cichą pracą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY Model f 30 d 16,5 mgcaco3 300 ZMIĘKCZACZ WODY LT Ilość wody do zmiękczenia Wysokość Sól 40 60 80 22 33 44 h kg 400 600 800 LT5 550l 400l

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

7644, 7645.qxp :45 Page 1 GARDENA. Zestaw fontannowy 500 S, art / 1000 S, nr art. 7644, Instrukcja obsługi

7644, 7645.qxp :45 Page 1 GARDENA. Zestaw fontannowy 500 S, art / 1000 S, nr art. 7644, Instrukcja obsługi 7644, 7645.qxp 2005-12-20 09:45 Page 1 GARDENA Zestaw fontannowy 500 S, art. 7644 / 1000 S, 7645 nr art. 7644, 7645 Instrukcja obsługi 7644, 7645.qxp 2005-12-20 09:45 Page 2 Zestaw fontannowy 500 S, art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Agregat Malarski 2HP Instrukcja Obsługi Zasady bezpieczeństwa:

Agregat Malarski 2HP Instrukcja Obsługi Zasady bezpieczeństwa: Agregat Malarski 2HP Instrukcja Obsługi Zasady bezpieczeństwa: 1. Dokładnie przeczytać i zapoznać się z całą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 2. Urządzenie powinno stać na

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

UZDATNIACZ WODY Kod produktu: , ,

UZDATNIACZ WODY Kod produktu: , , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji UZDATNIACZ WODY Kod produktu: 231 258, 231 364, 231 357 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Szanowny Kliencie

Bardziej szczegółowo

Próżniowa stacja lutująco - rozlutowująca ST 804

Próżniowa stacja lutująco - rozlutowująca ST 804 Próżniowa stacja lutująco - rozlutowująca ST 804 Instrukcja obsługi Nr produktu: 832375 1. Bezpiecznik 2. Włącznik sieciowy 3. Dioda LED (kontrola temperatury) 4. Gniazdo kolby lutowniczej 5. Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi 803 Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup systemu do napraw o modelu 803. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

MixRite POMPA DOZUJĄCA

MixRite POMPA DOZUJĄCA MixRite POMPA DOZUJĄCA MODELE: 2502-2504-2505-12502-12504-12505 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Montaż pompy MixRite 1. Przygotuj miejsce, gdzie ma zostać zamontowana pompa MixRite. Wlot i wylot pompy musi sięgać

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ciśnieniowe ogrzewacze wody typu 12, 18, 21, 24 Przed użytkowaniem ogrzewacza prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. W przyszłości będzie to procentowało

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Plan instalacji. Pralnica PW 5105 EL AV/LP. pl - PL / 02

Plan instalacji. Pralnica PW 5105 EL AV/LP. pl - PL / 02 Plan instalacji Pralnica PW 5105 EL AV/LP pl - PL 07.15 09 235 410 / 02 09 235 410 / 02 2 Karta danych technicznych Pralka: Rodzaj grzania: PW 5105 AV/LP elektryczne (EL) Legenda: Skróty zakreślone

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z AGREGATEM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY Mod. HP/G-15 SZANOWNY KLIENCIE,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL OLIMPIA Pompa dozująca Zmiany zastrzeżone! Strona 1 Widok ogólny 1. Przyłącze przewodu dozującego 2. Przyłącze przewodu ssawnego 3. Zawór zasysający 4. Pokrętło do ustawiania

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/5 Odkurzacz został zaprojektowany do dużych przestrzeni wymagających sprzątania, poradzi sobie również w domu, hotelu jak i przemyśle.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/7 1. Uchwyt 12. Końcówka piorąca 2. Aktywator 13. Adapter 3. 2 częściowa metalowa rura 14. Końcówka ssąca 4. Wąż 15. Zatrzask 5. Regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Page 1 of 39 Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Spezialwerkzeugliste: EN-47632 KM-6212-A KM-812 J463810 Wym., zdemontowanie Ostrzeżenie: Szyna paliwowa common rail w silnikach wysokoprężnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ZMIĘKCZACZA WODY DUOMATIK 2X4

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ZMIĘKCZACZA WODY DUOMATIK 2X4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ZMIĘKCZACZA WODY DUOMATIK 2X4 1 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 1. zastosowanie 2. miejsce pracy zmiękczacza 3. podłączenie 4. funkcja zmiękczacza 5. instalacja

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Lampa pływająca. Instrukcja obsługi

GARDENA. Lampa pływająca. Instrukcja obsługi GARDENA Lampa pływająca Instrukcja obsługi Lampa pływająca FL 160, art. 7960 / FL 200, art. 7962 Witamy w ogrodzie GARDENA. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać podanych w niej wskazówek.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VAC 2050

Instrukcja obsługi VAC 2050 Instrukcja obsługi PL VAC 2050 9 6 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji 1/11 1. Charakterystyka produktu (1) Odkurzacz na sucho i mokro. (2) Wciśnij i czyść, pół automatyczny system czyszczenia filtra, zapewnia

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

ul. 3 Maja Krapkowice tel./fax Wyposażenie: pistolet z przedłużką, lanca z dyszą płaską,

ul. 3 Maja Krapkowice tel./fax Wyposażenie: pistolet z przedłużką, lanca z dyszą płaską, Zdjęcie Opis KF 8.15 EXTRA Pompa korbowodowa o dużej żywotności, napędzana 3 fazowym silnikiem elektrycznym o 1400obr/min, ekskluzywne sprzęgło łączące silnik z pompą, umożliwia pracę w najgorszych warunkach,

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

FRYTOWNIAC FRY SYSTEM

FRYTOWNIAC FRY SYSTEM Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji FRYTOWNIAC FRY SYSTEM 205105 205112 WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Przepisy bezpieczeństwa Podłączać urządzenie tylko do gniazdka elektrycznego 230V z uziemieniem.

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 4 252 Seria 02 Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 VCI31... Zawory obrotowe czterodrogowe, PN10, z przyłączami z gwintem wewnętrznym Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica DN20 40 k vs 6,3 25

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 1 ROZDZIAŁ 1 DANE POMPY 1.1 DANE TECHNICZNE: Pompa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH 15-15 E2 Instrukcja oryginalna Producent: Hel-Wita Sp. z o.o. Adres: 86-005 Białe Błota, Zielonka ul. Biznesowa 22 Osoba

Bardziej szczegółowo

UBIJAK PNEUMATYCZNY FORMIERSKI UF203A1

UBIJAK PNEUMATYCZNY FORMIERSKI UF203A1 UBIJAK PNEUMATYCZNY FORMIERSKI UF203A1 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSLUGI PISTOLETU NATRYSKOWEGO MODEL BS-BS/A SERIA 010

INSTRUKCJA OBSLUGI PISTOLETU NATRYSKOWEGO MODEL BS-BS/A SERIA 010 INSTRUKCJA OBSLUGI PISTOLETU NATRYSKOWEGO MODEL BS-BS/A SERIA 010 Legenda: 1. Wkręcany zbiornik 2. Pokrętło regulacji strumienia 3. Pokrętło regulacji produktu 4. Dźwignia regulacji przepływu 5. Spust

Bardziej szczegółowo

Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu

Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu Instrukcja montażu Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Hydrofory BPP 4500/50

Hydrofory BPP 4500/50 Hydrofory BPP 4500/50 Hydrofory Kärcher pomagają w zaopatrzeniu domu w wodę użytkową. Zbiornik ciśnieniowy zapewnia stabilne ciśnienie wody w sieci, dzięki czemu pompa nie musi włączać się zbyt często.

Bardziej szczegółowo

Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI

Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI 11105897 Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące osób i rzeczy Symbole wraz z napisem UWAGA i ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ informują o ryzyku wystąpienia niebezpieczeństwa, związanego z nieprzestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Napełnianie płynem chłodzącym

Napełnianie płynem chłodzącym Praca przy układzie chłodzenia pojazdu Praca przy układzie chłodzenia pojazdu OSTRZEŻENIE! Dokonując modyfikacji układu chłodzenia, należy poddać go opróżnieniu, ponownemu napełnieniu i próbie ciśnieniowej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF431/PRO-SPRAY SP3100

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF431/PRO-SPRAY SP3100 INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF431/PRO-SPRAY SP3100 INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z AGREGATEM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 2015 Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do przyszłego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D UNIMARK Sp. z o.o. Wadowice 03.2012 DANE TECHNICZNE Samochód Używany Mercedes Benz

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI:

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI: Lp 1 WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY Data zgł. Data wyk. Zakres naprawy Pieczęć serwisu Uwagi DELTA - TECHNIKA Sp. z o.o. 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 112G tel: (081) 444-41-41 fax: (081) 444-42-22

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo