ICIR-1002H ICVR-1002H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ICIR-1002H ICVR-1002H"

Transkrypt

1 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI HIR-252N MEGAPIKSELOWE HIR-252H KAMERY IP W WANDALOODPORNYCH OBUDOWACH IP66 Z WBUDOWANYM PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI Kolorowa kamera w kopułowej obudowie wandaloodpornej o klasie szczelno ci IP66 z model wbudowanym promiennikiem podczerwieni ICIR-1002H ICVR-1002H Wersja 1.01 Dane zawarte w instrukcji Pami taj, e zale nie od warunków pracy kamery, sposobu jej instalacji oraz panuj cych warunków zewn trznych, nale y wybra odpowiednie ustawienia konfiguracyjne i wykona stosowne regulacje. 1

2 Publikacja jest chroniona prawami autorskimi i majątkowymi i nie może być kopiowana, publikowana i rozprowadzana w żadnej formie bez zgody wydawcy SPS Electronics Sp. z o.o.! SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI... 3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 4 WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA... 4 OPIS OKABLOWANIA... 4 AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE KAMER... 5 ŁĄCZENIE SIĘ Z KAMERĄ... 6 Dostęp lokalny przez przeglądarkę... 6 Dostęp zdalny przez przeglądarkę... 6 DOSTĘP DO DANYCH STRUMIENIOWYCH RTSP... 7 INTERFEJS PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 8 KONFIGURACJA KAMERY System config Video config Alarm config Network config Advanced config TABELA CZASU ZAPISU SPECYFIKACJA TACHNICZNA

3 ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI W razie napotkania ewentualnych problemów technicznych Jeżeli widzisz, że z wnętrza kamery wydobywa się dym lub wyczuwasz dziwną woń bądź odnosisz wrażenie, że kamera działa wadliwie nie używaj dalej takiego urządzenia. Natychmiast wyłącz zasilanie w kamerze i odłącz jej kabel zasilający, po czym zasięgnij porady u sprzedawcy urządzenia bądź w autoryzowanym SERWISIE dystrybutora sprzętu Raiden. Uważaj przy przenoszeniu / przewożeniu kamery Uważaj, by nie upuścić kamery. Nie dopuść, by kamera została uderzona lub poddana działaniu silnych wstrząsów/drgań, inaczej może ulec uszkodzeniu. Kamerę instaluj z dala od źródeł pól magnetycznych Kamera znajdująca się w polu magnetycznym może pracować niestabilnie. Chroń kamerę przed wilgocią i zapyleniem/zakurzeniem Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu kamery, do jej instalacji wybierz miejsca, w których nie będzie narażona na działanie tłustego dymu / pary wodnej, powodujących duży wzrost wilgotności lub zapylenia przekraczający wartości dopuszczalne. Chroń kamerę przed zbyt wysokimi temperaturami Nie instaluj kamery w pobliżu pieców, piecyków, kuchenek czy innych źródeł ciepła, jak np. reflektorów punktowych, ani w miejscach, w których byłaby narażona na bezpośrednie nasłonecznienie, ponieważ grozi to wystąpieniem odkształceń i odbarwień jej obudowy bądź powstaniem innych uszkodzeń. Ostrożnie planuj instalowanie kamery pod sufitem/stropem, w pomieszczeniach kuchennych lub kotłowniach, gdyż temperatura powietrza w takich miejscach może sięgać poziomu niebezpiecznie wysokiego dla urządzenia. Kamera nie powinna nigdy: Pracować w warunkach innych niż znajdują się w specyfikacji, może to prowadzić do poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń. Być skierowana bezpośrednio na słońce. Do czyszczenia kamery i otoczenia można tylko używać delikatnych środków czyszczących. Nigdy nie używać do tego rozpuszczalników, rozcieńczalników oraz benzyny może to trwale uszkodzić obudowę. Czyszczenie obiektywu Nie wolno dotykać powierzchni obiektywu gołymi rękoma. W celu usunięcia powstałych zanieczyszczeń powierzchni należy używać miękkiej tkaniny, która została nasycona spirytusem technicznym. System zasilania urządzenia Kamera standardowo wyposażona jest w system zasilania niskonapięciowego 12VDC oraz zasilanie PoE. 3

4 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Moduł kamery z uchwytem lub Zestaw wkrętów i kołków montażowych Płyta CD z oprogramowaniem Instrukcja obsługi WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA Kompresja H.264 Matryca 1,3 megapiksela Dwa niezależne strumienie wideo Wbudowany obiektyw stało ogniskowy 4mm Wandaloodporna obudowa z promiennikiem podczerwieni Inteligentny oświetlacz o zasięgu 20m Transmisja audio (wejście mikrofonowe) Maksymalna zajętość pasma 5,5 Mbps Zasilanie niskonapięciowe 12VDC / PoE OPIS OKABLOWANIA 1. Czerwone gniazdo zasilania 12VDC służące do podłączenia zasilacza o napięciu 12V prądu stałego o wydajności min. 500 ma 2. Czarne gniazdo Jack do podłączenia mikrofonu 3. Gniazdo RJ-45 do podłączenia kabla sieciowego. W przypadku bezpośredniego połączenia komputer kamera zaleca się stosowanie kabla skrosowanego. 4

5 AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE KAMER Domyślnie karta sieciowa w kamerze ustawiona jest statyczny adres IP: Domyślne konto: login: admin hasło: Adres ten można szybko zmienić za pomocą aplikacji IP Tool dołączanej do każdej kamery (wymaga instalacji). Aplikację w formie pliku exe można także pobrać z serwera FTP: ftp://ftp.aper.com.pl/cctv/raiden_ip/kamery_ip/ Po uruchomieniu aplikacji IP Tool pojawia się poniższe okno: W celu zmiany adresu IP konkretnej kamery, należy wybrać ją z listy i kliknąć prawy przycisk myszy. W rozwijanym menu wybrać Network setup: Wypełnić lub zmodyfikować odpowiednie pola oraz wpisać hasło Po zakończeniu kliknąć OK. aby wprowadzić nowe ustawienia i odczekać kilka minut aż kamera ponownie pojawi się na liście. 5

6 ŁĄCZENIE SIĘ Z KAMERĄ Domyślne ustawienia dostępu do kamery: IP: login: admin; hasło: DOSTĘP LOKALNY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ W celu zalogowania się do kamery lokalnie należy wpisać w przeglądarkę internetową adres IP kamery np: i wpisać powyższy login i hasło. Interfejs wyświetlania w Firefox wymaga instalowania specjalnej wtyczki. W przypadku problemów z automatyczną instalacją należy pobrać plik instalacyjny Raiden_ip_plugin.exe z serwera ftp: ftp://ftp.aper.com.pl/cctv/raiden_ip/kamery_ip/ DOSTĘP ZDALNY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ W celu uzyskania dostępu zdalnego należy znać swój zewnętrzny adres IP nadany przez operatora oraz przekierować na swoim routerze 3 porty dostępowe do kamery. Kamery pracują standardowo na porcie 80 (połączenie www), 9008 (konfiguracja ustawień) i 554 (strumień wideo rtsp). Aby mieć dostęp do kamery przez internet, należy przekierować ruch ze wszystkich tych portów na adres kamery w sieci wew. W przypadku większej ilości kamer zalecamy zmianę standardowych portów na wyższe np 7001, 7002 itd. Zmieniając port będziemy mogli łatwo przełączać się pomiędzy poszczególnymi kamerami. Przykład: Kamera w sieci wewnętrznej pracuje na adresie , port www został ustawiony na 7000, port konfiguracji na 8000 a port rtsp na 7007, router jest skonfigurowany do obsługi nazwy domenowej w systemie ddns.org. Należy wykonać następujące przekierowania portów: Połączenie z kamerą przez przeglądarkę uzyskamy wpisując Więcej informacji na temat udostępniania urządzeń sieciowych w internecie można znaleźć w poradniku Rejestratory cyfrowe - Udostępnianie w Internecie znajdującym się w Centrum Wsparcia na stronie 6

7 DOSTĘP DO DANYCH STRUMIENIOWYCH RTSP Oprócz dostępu przez przeglądarkę, możliwe jest także pobieranie samego strumienia wideo RTSP. Pozwala to na wykorzystanie innych aplikacji (np VLC Media Player) w celu wyświetlenia obrazu, bez konieczności ładowania interfejsu przeglądarki internetowej. Sposób ten może być wykorzystany zarówno na komputerze PC, jak i multimedialnym telefonie z zainstalowaną aplikacją do strumieniowego odtwarzania danych. Aby uzyskać dostęp do poszczególnych strumieni wideo z kamery należy wpisać poniższe adresy: Dla strumienia 1: Dla strumienia 2: W ten sposób możemy wyświetlić obraz z kamery w dowolnej aplikacji obsługującej RTSP. O ile dysponujemy szybkim łączem, lub używamy RTSP w sieci lokalnej, możemy także przesyłać obraz w pełnej rozdzielczości z dowolną prędkością i stopniem kompresji. 7

8 INTERFEJS PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ Po poprawnym zalogowaniu ukazuje się poniższy interfejs Konfiguracja ustawień wejście do głównego menu kamery z ustawieniami wszystkich parametrów pracy. Obraz na żywo uruchamia wyświetlanie obrazu z kamery. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na okno z obrazem, pojawiają się opcje przełączenia pomiędzy strumieniami, szybkie uruchomienie trybu pełnoekranowego oraz dostęp do informacji systemowych. Sygnalizacja alarmu Powoduje zapalenie się ikonki ludzika na czerwono w momencie wykrycia detekcji ruchu. Czas świecenia na czerwono definiujemy w polu Motion Detection Trigger -> Alarm Holding Time Ustawienie bufora wyświetlania Ustawienie suwaka bliżej Real-time powoduje zmniejszenie opóźnienia w przesyłaniu obrazu, jednak może spowodować utratę klatek w przypadku problemów z siecią. Ustawienie suwaka bliżej Fluency zapewnia płynny obraz bez utraty klatek, jednak zwiększa opóźnienie wyświetlania poprzez wydłużenie czasu buforowania. Czas przez jaki obraz jest buforowany przed wyświetleniem jest podany w polu Cache. 8

9 Ustawienie wyświetlania Kolejne ikony oznaczają: - Dopasowanie wielkości obrazu do okna przeglądarki - Wyświetlanie obrazu w rzeczywistej rozdzielczości - Zoom cyfrowy przybliżanie. Aby przesuwać obraz w trybie powiększenia cyfrowego należy kliknąć i przytrzymać kursor na obrazie i przesuwać myszką. - Zoom cyfrowy oddalanie - Tryb pełnoekranowy Panel szybkiej rejestracji Kolejne ikony oznaczają: - Załączenie szybkiego nagrywania na dysk twardy komputera. Po kliknięciu należy wskazać lokalizację na dysku, zaznaczyć Voice recording (czy obraz ma być nagrywany z dźwiękiem) i kliknąć OK. Aby zatrzymać nagrywanie należy ponownie wcisnąć przycisk REC. - Szybkie odtwarzanie nagranego w poprzednim kroku materiału. Pliki z nagraniami w formacie avi można także uruchomić ręcznie za pomocą dowolnego oprogramowania typu WMP. - Wykonanie zrzutu pojedynczej klatki - Włącznie i wyłączenie odsłuchu dźwięku z mikrofonu podłączonego do kamery 9

10 KONFIGURACJA KAMERY Aby przejść do menu konfiguracji wszystkich parametrów kamery, należy z zakładki głównej wybrać pole Config. UWAGA: W dolnej części okna znajduje się przycisk SAVE, którym należy każdorazowo potwierdzić zmianę parametrów. W przeciwnym wypadku po kliknięciu w inną zakładkę menu, wprowadzone dane zostaną utracone. SYSTEM CONFIG Basic information podaje podstawowe informacje o wersji oprogramowania. Można także odczytać MAC adres kamery oraz wprowadzić jej nazwę. Date & time ustawienia czasu. Aby móc zmieniać ustawienia należy zaznaczyć pole Modify time. W polu Time zone należy ustawić strefę GMT+1 a w polu Daylight settings wprowadzić daty obowiązywania czasu letniego. UWAGA: Istotne jest aby strefa czasowa zawsze była ustawiona na GMT+1. Czas można także synchronizować za pomocą zewnętrznego serwera NTP. Należy przy tym pamiętać, że kamera musi być podłączona do Internetu i posiadać poprawnie skonfigurowany adres serwera DNS. VIDEO CONFIG Camera ustawienia parametrów obrazu takich jak jasność (brightness), kontrast (contrast), odcień (hue) i nasycenie kolorów (saturation). W polu white balance możemy zdefiniować sposób pracy automatyki równoważenia bieli (zalecany Auto). Wide dynamic załącza funkcję cyfrowej szerokiej dynamiki powodując pojaśnienie ciemnych fragmentów kadru. Sharpen załącza wyostrzanie krawędzi, poprawia ostrość obrazu, jednak przy zbyt wysokich ustawieniach może doprowadzić do pojawiania się silnych przebarwień na krawędziach przedmiotów. Denoise załącza redukcje szumów, pozwala uzyskać bardziej czytelny obraz w nocy, jednak przy zbyt wysokich ustawieniach może doprowadzić do silnego rozmycia obrazu. 10

11 Frequency ustawienie częstotliwości odświeżania, domyślnie 50Hz CVBS Format funkcja nieaktywna Repair Bad piel funkcja serwisowa maskująca martwe piksele, do wykorzystania przez serwis lub przeszkolonego instalatora. Day-night mode sposób przełączania się pomiędzy trybami dzień/noc. Zalecane ustawienie auto. Możliwe jest zablokowanie kamery do pracy tylko w trybie kolorowym (Day) lub tylko w trybie czarno-białym z włączonym promiennikiem (Night). Video Stream ustawienia parametrów strumieni wideo Strumień pierwszy może pracować z maksymalną rozdzielczością 1280 x 1024 z prędkością 25kl/s. Wielkość strumienia można regulować w zakresie do 5,5 Mbps. Strumień drugi może pracować z maksymalną rozdzielczością 1280 x 720 z prędkością 10kl/s. Jeżeli drugi strumień przestawimy do niższej rozdzielczości, prędkość wzrośnie do 25 kl/s. Wielkość strumienia można regulować w zakresie do 4 Mbps. W polu alarm Picture size wybieramy, z którego strumienia mają być przechwytywane klatki w przypadku alarmu (klatki te będą wysyłane na serwer FTP lub dołączane do maila). Time Stamp ustawienie wyświetlania daty i czasu oraz nazwy kamery w obrazie. Date format wybór formatu wyświetlanej daty Show Time Stamp wskazanie miejsca wyświetlania daty Show device name wskazanie miejsca wyświetlania nazwy kamery Nazwę kamery można wprowadzić w polu System Config -> Basic Information 11

12 Video Mask ustawianie stref prywatności Możliwe jest ustawienie czterech stref prywatności. Aby aktywować strefę należy zaznaczyć pole po lewej stronie, następnie za pomocą myszy zaznaczyć obszar obrazu który chcemy przysłonić. Po narysowaniu w polu Color możemy wybrać kolor wyświetlanej strefy, funkcja transparent jest niedostępna w opisywanych modelach. Po zakończeniu należy wcisnąć przycisk Save obok danej strefy. ALARM CONFIG Motion Detection Area ustawienie obszaru detekcji ruchu. W polu Sensitivity u góry okna ustawiamy czułość detekcji ruchu (im bardziej w prawo tym częstsze wzbudzanie detekcji). Aby zaznaczyć obszar w którym ma być analizowany ruch, musi być zaznaczone pole Add, a następnie trzymając przycisk Ctrl na klawiaturze i lewy klawisz myszy należy wyrysować żądany obszar. Aby skasować należy przełączyć znacznik z pola Add na Erase i postępować tak samo jak przy dodawaniu obszaru siatki. 12

13 Motion Detection Trigger ustawianie reakcji na detekcje ruchu UWAGA: Aby uruchomić jakąkolwiek reakcje na wykrycie ruchu, musi być zaznaczone pole Enable alarm. Koniecznie jest także ustawienie czasu trwania alarmu (od 5s do 2 min). Reakcją na wykrycie ruchu może być wysłanie wiadomości (trigger ) lub przesłanie zdjęcia na serwer plików FTP (Trigger FTP). Konfiguracje adresów , oraz adresów serwerów FTP dokonuje się w zakładce Network Config. Jeżeli te dane zostały już wcześniej wpisane, pojawią się w omawianym oknie. Wystarczy wtedy obok danego adresu zaznaczyć pole a wiadomości lub zdjęcia będą wysyłane właśnie na ten adres. 13

14 Motion Detection Schedule ustawienia harmonogramu detekcji ruchu Domyślnie detekcja ruchu, po aktywacji stref działa przez cały czas (24/7). Można jednak ograniczyć czas działania detekcji poprzez ustawienie harmonogramu. Zielone pola reprezentują czas w którym detekcja jest aktywna. Aby w wybranych godzinach wyłączyć detekcję, należy zaznaczyć u góry okna pole Erase a następnie trzymając lewy przycisk myszy przejechać po obszarach które chcemy wyłączyć. Każdy z dni tygodnia można ustawiać niezależnie. Dodatkowo w polu Holliday Schedule możemy dodać dni świąteczne i ustawić je niezależnie od dni tygodnia. 14

15 NETWORK CONFIG Port ustawienia portów komunikacji, pozwala zmienić domyślne wartości portów. HTTP (domyślnie 80) port komunikacji z web serwerem. Data port (domyślnie 9008) port do komunikacji rejestratora i aplikacji z kamerą. RTSP (domyślnie 554) port po którym przesyłane są strumienie wideo rtsp. W tym miejscu podawana jest jedynie informacja o porcie, jego wartość można zmienić w zakładce Network Config -> RTSP Wired ustawienia podstawowych parametrów karty sieciowej Karta może pracować z dynamicznym przydzielaniem adresów z serwera DHCP (obtain IP address automatically) lub można wszystkie parametry wpisać ręcznie (use the following IP address). Zalecane jest wpisanie adresu ręcznie. Do wstępnego ustawienia adresów należy użyć aplikacji IP Tool, opisanej na stronie 5. Server Config ustawienie wysyłania powiadomień do aplikacji IP Notify powiadomienie o zmianie adresu IP w kamerze. Powiadomienie wysyłane jest na serwer FTP w postaci pliku tekstowego z informacją. DDNS Config uruchomienie usługi dynamicznego DNSu. Można skorzystać z jednego z kilku popularnych serwisów świadczących usługi dyndns. Wymagane jest jednak samodzielne założenie konta w jednym z serwisów. RTSP umożliwia zmianę domyślnego portu transmisji danych strumieniowych. Podaje też informację o ścieżkach dostępu do strumieni RTSP oraz umożliwia wyłączenie konieczności logowania w przypadku dostępu do strumienia RTSP przez inne aplikacje lub rejestratory NVR. UPNP uruchomienie usługi Universal Plug and Play. Przyspiesza konfiguracje sieciową w niektórych systemach kompatybilne z tą technologią aplikacje sieciowe mogą zostać natychmiast uruchomione i nie wymagają dodatkowej konfiguracji zapory sieciowej, np. otwierania portów. 15

16 Mail Config ustawienia serwera poczty elektronicznej. W celu wysyłania powiadomień , należy uważnie wypełnić wszystkie pola tak jak na powyższym obrazku. Przykład dotyczy konta w serwisie gmail. Poprawność wprowadzonych danych można od razu zweryfikować wciskając test your account settings. Powinno pojawić się okno z informacją Success! A po chwili na naszą skrzynkę otrzymamy wiadomość testową Automail test. 16

17 FTP Setting ustawienia serwera plików FTP Aby móc przesyłać pojedyncze klatki obrazu z detekcji ruchu na serwer plików, konieczne jest jego wcześniejsze skonfigurowanie w tej zakładce. W pierwszej kolejności należy wcisnąć przycisk Add i wypełnić pola w nowym oknie podając adres serwera, login, hasło i ewentualnie zmienić port dostępu z domyślnego na inny. Po poprawnym wprowadzeniu danych serwer pojawi się na liście, oraz będzie widoczny w zakładce Alarm Config -> Motion Detection Trigger. 17

18 ADVANCED CONFIG User Config pozwala dodawać nowych i zarządzać uprawnieniami istniejących użytkowników. Domyślny użytkownik : admin, hasło: Przy dodawaniu nowego konta można zdecydować czy ma ono mieć uprawnienia administratora (pełen dostęp do kamery) czy normalnego użytkownika (dostęp jedynie do podglądu obrazu). Przy tworzeniu nowego użytkownika można także przypisać mu konkretny MAC adres z którego będzie mógł się logować. Należy uważać przy zmianach tego parametru ponieważ przy pomyłce można zablokować sobie dostęp do kamery. Security Config pozwala na zdefiniowanie zarówno adresów IP jak i konkretnych MAC adresów z których będzie można logować się do kamery. W przeciwieństwie do filtrowania w polu User Config, te ustawienia działają globalnie, dla całej kamery a nie tylko wybranego użytkownika. Deny the following address oznacza że wpisane adresy nie będą mogły się logować do kamery (a wszystkie pozostałe tak). Allow the following address oznacza że tylko urządzenia o adresach wskazanych na liście będą miały dostęp (a wszystkie pozostałe nie). Config Backup & Restore Import settings pozwala na wgranie ustawień z innej kamery z zapisanego wcześniej pliku Export settings pozwala na zapisanie wszystkich ustawień kamery do pliku i późniejsze wgranie ich do innego urządzenia lub szybkiego przywrócenia ustawień Default settings przywrócenie ustawień fabrycznych Domyślnie karta sieciowa w kamerze ustawiona jest statyczny adres IP: Domyślne konto: login: admin hasło:

19 Reboot ponowny rozruch kamery. Upgrade aktualizacja oprogramowania kamery. Pliki z aktualizacjami można pobrać z serwera ftp pod poniższym adresem: ftp://ftp.aper.com.pl/cctv/raiden_ip/kamery_ip/ Plik z firmwarem należy ściągnać na dysk twardy komputera, a następnie w zakładce Upgrade wcisnąć przycisk Browse, wskazać jego lokalizację i wcisnąć Update firmware. TABELA CZASU ZAPISU Kamera pozwala precyzyjnie określić wielkość generowanego strumienia wideo w zakresie od 65 kbps do 5632 kbps. Niezależnie od ustawionej rozdzielczości i metody kompresji, możemy sami zdecydować o ilości danych wysyłanych do sieci. W poniższej tabeli zestawiono czasy zapisu ciągłego z pojedynczej kamery dla różnych wartości strumienia dla różnej wielkości dysków. Pasmo Czas zapisu na dysku o pojemności 100 GB 250 GB 500 GB 1 TB 45 kbps h h h h 64 kbps h h h h 128 kbps h h h h 256 kbps 868 h h h h 512 kbps 434 h h h h 1 Mbps 217 h 543 h h h 2 Mbps 109 h 271 h 543 h h 4 Mbps 54 h 136 h 271 h 543 h 5,5 Mbps 39 h 98 h 197 h 394 h 19

20 SPECYFIKACJA TACHNICZNA ICIR-1002 H ICVR-1002 H Kamera Przetwornik 1/3" Progressive scan CMOS Liczba pikseli 1280 x 1024 (1,3 MP) Minimalne oświetlenie (czułość) 0,1 / 0,0 lux (F1.2; 50IRE) Stosunek sygnał/szum 50 db Wbudowany obiektyw 4 mm F2.0 Odbicie lustrzane Tak, we wszystkich osiach Bilans bieli Automatyczny, ręczny Funkcja AGC Automatyczna Szeroka dynamika WDR Tak, cyfrowa, regulowany poziom działania Elektroniczna migawka Automatyczna, 1/25s do 1/ s Ustawienia obrazu Regulacja parametrów: Jasność, kontrast, nasycenie, barwa Wyostrzenie obrazu Tak, regulowane Redukcja szumów Tak, 3D DNR Funkcja Dzień/Noc Filtr przesuwany mechanicznie Ilość diód IR Długość fali IR 850 nm Zasięg diód 15 m Nazwa kamery Tak, 16 znaków Detekcja ruchu 22 x 18 pola detekcji Parametry sieciowe Kompresja obrazu H.264 Wielkość strumienia 65 kbps ~ 5632 kbps Rozdzielczość 1280 x 1024 Jakość obrazu 5 poziomów, regulacja wielkości strumienia, CBR i VBR Ilość klatek Główny: 25 fps (1280x1024 i niższych) Pomocniczy: 10 fps (1280x720), 25 fps (D1 i niższych) Ilość jednoczesnych strumieni wideo 2 Obsługa serwerów FTP Tak, wygrywanie klatek obrazu JPEG z detekcji ruchu Obsługiwane protokoły TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP Maksymalna ilość użytkowników 4 Wejścia/wyjścia Wejście sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) Komunikacja audio 1 wejście, gniazdo jack Pozostałe Temperatura pracy podczas rozruchu -10 do +60 C, wilgotność <90% Temperatura pracy ciągłej -40 do +60 C, wilgotność <90% Klasa szczelności IP66 Zasilanie 12VDC, 48VDC PoE Pobór mocy max 5W Wymiary (śr x dł.) 58 x 170 mm 116 x 100 mm Waga 420 g 560 g 20

21 Notatki 21

22 Notatki 22

23 Notatki 23

24 Centrala - ul. Krakowiaków 80/ Warszawa, tel , fax Biuro Handlowe Gdańsk - ul. Drożyny Gdańsk, tel , fax Biuro Handlowe Katowice - al. Roździeńskiego 188A Katowice, tel , fax Biuro Handlowe Poznań - ul. Polska Poznań, tel , fax Biuro Handlowe Wrocław - pl. Gen. Wróblewskiego 3a Wrocław; tel , fax

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4 Instrukcja Obsługi Spis Treści 1. Właściwości produktu... 4 2. Uzyskiwanie dostępu do kamery... 7 2.1 Dostez Przeglądarki Sieciowej... 7 2.2 Dostęp do Kamery z Internetu... 7 2.3 Regulacja Obrazu i Ostrości....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Wersja Firmware 1.0.1.68 www.grandstream.com http://esupport.grandstream.com SPIS TREŚCI Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Zawartość

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO EV-8604 Janex Int. 02.07.2013 1 Środki ostrożności OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Spis Treści Bezpieczeństwo i Normy... 4 1. Informacje ogólne 1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z serii PRO...

Bardziej szczegółowo

USB/NAS Storage Server

USB/NAS Storage Server Obudowa dysku sieciowego ULS 3282 USB/NAS Storage Server www.humanmedia.pl Wersja 1.1 02.2010 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2010 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Kamera IP - Instrukcja użytkownika. Kamera IP Instrukcja użytkownika

Kamera IP - Instrukcja użytkownika. Kamera IP Instrukcja użytkownika Kamera IP - Instrukcja użytkownika Kamera IP Instrukcja użytkownika Zawartość 1. Krótki wstęp do instrukcji... 4 1.1 Ustalenia... 4 1.2 Ostrzeżenia... 4 1.2.1 Środowisko instalacji... 4 1.2.2 Transport

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi SNC-B5368(P) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. W celu uzyskania pełniejszej obsługi odwiedź naszą witrynę. www.samsungsecurity.com Zgodność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo