ICIR-1002H ICVR-1002H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ICIR-1002H ICVR-1002H"

Transkrypt

1 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI HIR-252N MEGAPIKSELOWE HIR-252H KAMERY IP W WANDALOODPORNYCH OBUDOWACH IP66 Z WBUDOWANYM PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI Kolorowa kamera w kopułowej obudowie wandaloodpornej o klasie szczelno ci IP66 z model wbudowanym promiennikiem podczerwieni ICIR-1002H ICVR-1002H Wersja 1.01 Dane zawarte w instrukcji Pami taj, e zale nie od warunków pracy kamery, sposobu jej instalacji oraz panuj cych warunków zewn trznych, nale y wybra odpowiednie ustawienia konfiguracyjne i wykona stosowne regulacje. 1

2 Publikacja jest chroniona prawami autorskimi i majątkowymi i nie może być kopiowana, publikowana i rozprowadzana w żadnej formie bez zgody wydawcy SPS Electronics Sp. z o.o.! SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI... 3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 4 WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA... 4 OPIS OKABLOWANIA... 4 AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE KAMER... 5 ŁĄCZENIE SIĘ Z KAMERĄ... 6 Dostęp lokalny przez przeglądarkę... 6 Dostęp zdalny przez przeglądarkę... 6 DOSTĘP DO DANYCH STRUMIENIOWYCH RTSP... 7 INTERFEJS PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 8 KONFIGURACJA KAMERY System config Video config Alarm config Network config Advanced config TABELA CZASU ZAPISU SPECYFIKACJA TACHNICZNA

3 ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI W razie napotkania ewentualnych problemów technicznych Jeżeli widzisz, że z wnętrza kamery wydobywa się dym lub wyczuwasz dziwną woń bądź odnosisz wrażenie, że kamera działa wadliwie nie używaj dalej takiego urządzenia. Natychmiast wyłącz zasilanie w kamerze i odłącz jej kabel zasilający, po czym zasięgnij porady u sprzedawcy urządzenia bądź w autoryzowanym SERWISIE dystrybutora sprzętu Raiden. Uważaj przy przenoszeniu / przewożeniu kamery Uważaj, by nie upuścić kamery. Nie dopuść, by kamera została uderzona lub poddana działaniu silnych wstrząsów/drgań, inaczej może ulec uszkodzeniu. Kamerę instaluj z dala od źródeł pól magnetycznych Kamera znajdująca się w polu magnetycznym może pracować niestabilnie. Chroń kamerę przed wilgocią i zapyleniem/zakurzeniem Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu kamery, do jej instalacji wybierz miejsca, w których nie będzie narażona na działanie tłustego dymu / pary wodnej, powodujących duży wzrost wilgotności lub zapylenia przekraczający wartości dopuszczalne. Chroń kamerę przed zbyt wysokimi temperaturami Nie instaluj kamery w pobliżu pieców, piecyków, kuchenek czy innych źródeł ciepła, jak np. reflektorów punktowych, ani w miejscach, w których byłaby narażona na bezpośrednie nasłonecznienie, ponieważ grozi to wystąpieniem odkształceń i odbarwień jej obudowy bądź powstaniem innych uszkodzeń. Ostrożnie planuj instalowanie kamery pod sufitem/stropem, w pomieszczeniach kuchennych lub kotłowniach, gdyż temperatura powietrza w takich miejscach może sięgać poziomu niebezpiecznie wysokiego dla urządzenia. Kamera nie powinna nigdy: Pracować w warunkach innych niż znajdują się w specyfikacji, może to prowadzić do poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń. Być skierowana bezpośrednio na słońce. Do czyszczenia kamery i otoczenia można tylko używać delikatnych środków czyszczących. Nigdy nie używać do tego rozpuszczalników, rozcieńczalników oraz benzyny może to trwale uszkodzić obudowę. Czyszczenie obiektywu Nie wolno dotykać powierzchni obiektywu gołymi rękoma. W celu usunięcia powstałych zanieczyszczeń powierzchni należy używać miękkiej tkaniny, która została nasycona spirytusem technicznym. System zasilania urządzenia Kamera standardowo wyposażona jest w system zasilania niskonapięciowego 12VDC oraz zasilanie PoE. 3

4 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Moduł kamery z uchwytem lub Zestaw wkrętów i kołków montażowych Płyta CD z oprogramowaniem Instrukcja obsługi WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA Kompresja H.264 Matryca 1,3 megapiksela Dwa niezależne strumienie wideo Wbudowany obiektyw stało ogniskowy 4mm Wandaloodporna obudowa z promiennikiem podczerwieni Inteligentny oświetlacz o zasięgu 20m Transmisja audio (wejście mikrofonowe) Maksymalna zajętość pasma 5,5 Mbps Zasilanie niskonapięciowe 12VDC / PoE OPIS OKABLOWANIA 1. Czerwone gniazdo zasilania 12VDC służące do podłączenia zasilacza o napięciu 12V prądu stałego o wydajności min. 500 ma 2. Czarne gniazdo Jack do podłączenia mikrofonu 3. Gniazdo RJ-45 do podłączenia kabla sieciowego. W przypadku bezpośredniego połączenia komputer kamera zaleca się stosowanie kabla skrosowanego. 4

5 AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE KAMER Domyślnie karta sieciowa w kamerze ustawiona jest statyczny adres IP: Domyślne konto: login: admin hasło: Adres ten można szybko zmienić za pomocą aplikacji IP Tool dołączanej do każdej kamery (wymaga instalacji). Aplikację w formie pliku exe można także pobrać z serwera FTP: ftp://ftp.aper.com.pl/cctv/raiden_ip/kamery_ip/ Po uruchomieniu aplikacji IP Tool pojawia się poniższe okno: W celu zmiany adresu IP konkretnej kamery, należy wybrać ją z listy i kliknąć prawy przycisk myszy. W rozwijanym menu wybrać Network setup: Wypełnić lub zmodyfikować odpowiednie pola oraz wpisać hasło Po zakończeniu kliknąć OK. aby wprowadzić nowe ustawienia i odczekać kilka minut aż kamera ponownie pojawi się na liście. 5

6 ŁĄCZENIE SIĘ Z KAMERĄ Domyślne ustawienia dostępu do kamery: IP: login: admin; hasło: DOSTĘP LOKALNY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ W celu zalogowania się do kamery lokalnie należy wpisać w przeglądarkę internetową adres IP kamery np: i wpisać powyższy login i hasło. Interfejs wyświetlania w Firefox wymaga instalowania specjalnej wtyczki. W przypadku problemów z automatyczną instalacją należy pobrać plik instalacyjny Raiden_ip_plugin.exe z serwera ftp: ftp://ftp.aper.com.pl/cctv/raiden_ip/kamery_ip/ DOSTĘP ZDALNY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ W celu uzyskania dostępu zdalnego należy znać swój zewnętrzny adres IP nadany przez operatora oraz przekierować na swoim routerze 3 porty dostępowe do kamery. Kamery pracują standardowo na porcie 80 (połączenie www), 9008 (konfiguracja ustawień) i 554 (strumień wideo rtsp). Aby mieć dostęp do kamery przez internet, należy przekierować ruch ze wszystkich tych portów na adres kamery w sieci wew. W przypadku większej ilości kamer zalecamy zmianę standardowych portów na wyższe np 7001, 7002 itd. Zmieniając port będziemy mogli łatwo przełączać się pomiędzy poszczególnymi kamerami. Przykład: Kamera w sieci wewnętrznej pracuje na adresie , port www został ustawiony na 7000, port konfiguracji na 8000 a port rtsp na 7007, router jest skonfigurowany do obsługi nazwy domenowej w systemie ddns.org. Należy wykonać następujące przekierowania portów: Połączenie z kamerą przez przeglądarkę uzyskamy wpisując Więcej informacji na temat udostępniania urządzeń sieciowych w internecie można znaleźć w poradniku Rejestratory cyfrowe - Udostępnianie w Internecie znajdującym się w Centrum Wsparcia na stronie 6

7 DOSTĘP DO DANYCH STRUMIENIOWYCH RTSP Oprócz dostępu przez przeglądarkę, możliwe jest także pobieranie samego strumienia wideo RTSP. Pozwala to na wykorzystanie innych aplikacji (np VLC Media Player) w celu wyświetlenia obrazu, bez konieczności ładowania interfejsu przeglądarki internetowej. Sposób ten może być wykorzystany zarówno na komputerze PC, jak i multimedialnym telefonie z zainstalowaną aplikacją do strumieniowego odtwarzania danych. Aby uzyskać dostęp do poszczególnych strumieni wideo z kamery należy wpisać poniższe adresy: Dla strumienia 1: Dla strumienia 2: W ten sposób możemy wyświetlić obraz z kamery w dowolnej aplikacji obsługującej RTSP. O ile dysponujemy szybkim łączem, lub używamy RTSP w sieci lokalnej, możemy także przesyłać obraz w pełnej rozdzielczości z dowolną prędkością i stopniem kompresji. 7

8 INTERFEJS PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ Po poprawnym zalogowaniu ukazuje się poniższy interfejs Konfiguracja ustawień wejście do głównego menu kamery z ustawieniami wszystkich parametrów pracy. Obraz na żywo uruchamia wyświetlanie obrazu z kamery. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na okno z obrazem, pojawiają się opcje przełączenia pomiędzy strumieniami, szybkie uruchomienie trybu pełnoekranowego oraz dostęp do informacji systemowych. Sygnalizacja alarmu Powoduje zapalenie się ikonki ludzika na czerwono w momencie wykrycia detekcji ruchu. Czas świecenia na czerwono definiujemy w polu Motion Detection Trigger -> Alarm Holding Time Ustawienie bufora wyświetlania Ustawienie suwaka bliżej Real-time powoduje zmniejszenie opóźnienia w przesyłaniu obrazu, jednak może spowodować utratę klatek w przypadku problemów z siecią. Ustawienie suwaka bliżej Fluency zapewnia płynny obraz bez utraty klatek, jednak zwiększa opóźnienie wyświetlania poprzez wydłużenie czasu buforowania. Czas przez jaki obraz jest buforowany przed wyświetleniem jest podany w polu Cache. 8

9 Ustawienie wyświetlania Kolejne ikony oznaczają: - Dopasowanie wielkości obrazu do okna przeglądarki - Wyświetlanie obrazu w rzeczywistej rozdzielczości - Zoom cyfrowy przybliżanie. Aby przesuwać obraz w trybie powiększenia cyfrowego należy kliknąć i przytrzymać kursor na obrazie i przesuwać myszką. - Zoom cyfrowy oddalanie - Tryb pełnoekranowy Panel szybkiej rejestracji Kolejne ikony oznaczają: - Załączenie szybkiego nagrywania na dysk twardy komputera. Po kliknięciu należy wskazać lokalizację na dysku, zaznaczyć Voice recording (czy obraz ma być nagrywany z dźwiękiem) i kliknąć OK. Aby zatrzymać nagrywanie należy ponownie wcisnąć przycisk REC. - Szybkie odtwarzanie nagranego w poprzednim kroku materiału. Pliki z nagraniami w formacie avi można także uruchomić ręcznie za pomocą dowolnego oprogramowania typu WMP. - Wykonanie zrzutu pojedynczej klatki - Włącznie i wyłączenie odsłuchu dźwięku z mikrofonu podłączonego do kamery 9

10 KONFIGURACJA KAMERY Aby przejść do menu konfiguracji wszystkich parametrów kamery, należy z zakładki głównej wybrać pole Config. UWAGA: W dolnej części okna znajduje się przycisk SAVE, którym należy każdorazowo potwierdzić zmianę parametrów. W przeciwnym wypadku po kliknięciu w inną zakładkę menu, wprowadzone dane zostaną utracone. SYSTEM CONFIG Basic information podaje podstawowe informacje o wersji oprogramowania. Można także odczytać MAC adres kamery oraz wprowadzić jej nazwę. Date & time ustawienia czasu. Aby móc zmieniać ustawienia należy zaznaczyć pole Modify time. W polu Time zone należy ustawić strefę GMT+1 a w polu Daylight settings wprowadzić daty obowiązywania czasu letniego. UWAGA: Istotne jest aby strefa czasowa zawsze była ustawiona na GMT+1. Czas można także synchronizować za pomocą zewnętrznego serwera NTP. Należy przy tym pamiętać, że kamera musi być podłączona do Internetu i posiadać poprawnie skonfigurowany adres serwera DNS. VIDEO CONFIG Camera ustawienia parametrów obrazu takich jak jasność (brightness), kontrast (contrast), odcień (hue) i nasycenie kolorów (saturation). W polu white balance możemy zdefiniować sposób pracy automatyki równoważenia bieli (zalecany Auto). Wide dynamic załącza funkcję cyfrowej szerokiej dynamiki powodując pojaśnienie ciemnych fragmentów kadru. Sharpen załącza wyostrzanie krawędzi, poprawia ostrość obrazu, jednak przy zbyt wysokich ustawieniach może doprowadzić do pojawiania się silnych przebarwień na krawędziach przedmiotów. Denoise załącza redukcje szumów, pozwala uzyskać bardziej czytelny obraz w nocy, jednak przy zbyt wysokich ustawieniach może doprowadzić do silnego rozmycia obrazu. 10

11 Frequency ustawienie częstotliwości odświeżania, domyślnie 50Hz CVBS Format funkcja nieaktywna Repair Bad piel funkcja serwisowa maskująca martwe piksele, do wykorzystania przez serwis lub przeszkolonego instalatora. Day-night mode sposób przełączania się pomiędzy trybami dzień/noc. Zalecane ustawienie auto. Możliwe jest zablokowanie kamery do pracy tylko w trybie kolorowym (Day) lub tylko w trybie czarno-białym z włączonym promiennikiem (Night). Video Stream ustawienia parametrów strumieni wideo Strumień pierwszy może pracować z maksymalną rozdzielczością 1280 x 1024 z prędkością 25kl/s. Wielkość strumienia można regulować w zakresie do 5,5 Mbps. Strumień drugi może pracować z maksymalną rozdzielczością 1280 x 720 z prędkością 10kl/s. Jeżeli drugi strumień przestawimy do niższej rozdzielczości, prędkość wzrośnie do 25 kl/s. Wielkość strumienia można regulować w zakresie do 4 Mbps. W polu alarm Picture size wybieramy, z którego strumienia mają być przechwytywane klatki w przypadku alarmu (klatki te będą wysyłane na serwer FTP lub dołączane do maila). Time Stamp ustawienie wyświetlania daty i czasu oraz nazwy kamery w obrazie. Date format wybór formatu wyświetlanej daty Show Time Stamp wskazanie miejsca wyświetlania daty Show device name wskazanie miejsca wyświetlania nazwy kamery Nazwę kamery można wprowadzić w polu System Config -> Basic Information 11

12 Video Mask ustawianie stref prywatności Możliwe jest ustawienie czterech stref prywatności. Aby aktywować strefę należy zaznaczyć pole po lewej stronie, następnie za pomocą myszy zaznaczyć obszar obrazu który chcemy przysłonić. Po narysowaniu w polu Color możemy wybrać kolor wyświetlanej strefy, funkcja transparent jest niedostępna w opisywanych modelach. Po zakończeniu należy wcisnąć przycisk Save obok danej strefy. ALARM CONFIG Motion Detection Area ustawienie obszaru detekcji ruchu. W polu Sensitivity u góry okna ustawiamy czułość detekcji ruchu (im bardziej w prawo tym częstsze wzbudzanie detekcji). Aby zaznaczyć obszar w którym ma być analizowany ruch, musi być zaznaczone pole Add, a następnie trzymając przycisk Ctrl na klawiaturze i lewy klawisz myszy należy wyrysować żądany obszar. Aby skasować należy przełączyć znacznik z pola Add na Erase i postępować tak samo jak przy dodawaniu obszaru siatki. 12

13 Motion Detection Trigger ustawianie reakcji na detekcje ruchu UWAGA: Aby uruchomić jakąkolwiek reakcje na wykrycie ruchu, musi być zaznaczone pole Enable alarm. Koniecznie jest także ustawienie czasu trwania alarmu (od 5s do 2 min). Reakcją na wykrycie ruchu może być wysłanie wiadomości (trigger ) lub przesłanie zdjęcia na serwer plików FTP (Trigger FTP). Konfiguracje adresów , oraz adresów serwerów FTP dokonuje się w zakładce Network Config. Jeżeli te dane zostały już wcześniej wpisane, pojawią się w omawianym oknie. Wystarczy wtedy obok danego adresu zaznaczyć pole a wiadomości lub zdjęcia będą wysyłane właśnie na ten adres. 13

14 Motion Detection Schedule ustawienia harmonogramu detekcji ruchu Domyślnie detekcja ruchu, po aktywacji stref działa przez cały czas (24/7). Można jednak ograniczyć czas działania detekcji poprzez ustawienie harmonogramu. Zielone pola reprezentują czas w którym detekcja jest aktywna. Aby w wybranych godzinach wyłączyć detekcję, należy zaznaczyć u góry okna pole Erase a następnie trzymając lewy przycisk myszy przejechać po obszarach które chcemy wyłączyć. Każdy z dni tygodnia można ustawiać niezależnie. Dodatkowo w polu Holliday Schedule możemy dodać dni świąteczne i ustawić je niezależnie od dni tygodnia. 14

15 NETWORK CONFIG Port ustawienia portów komunikacji, pozwala zmienić domyślne wartości portów. HTTP (domyślnie 80) port komunikacji z web serwerem. Data port (domyślnie 9008) port do komunikacji rejestratora i aplikacji z kamerą. RTSP (domyślnie 554) port po którym przesyłane są strumienie wideo rtsp. W tym miejscu podawana jest jedynie informacja o porcie, jego wartość można zmienić w zakładce Network Config -> RTSP Wired ustawienia podstawowych parametrów karty sieciowej Karta może pracować z dynamicznym przydzielaniem adresów z serwera DHCP (obtain IP address automatically) lub można wszystkie parametry wpisać ręcznie (use the following IP address). Zalecane jest wpisanie adresu ręcznie. Do wstępnego ustawienia adresów należy użyć aplikacji IP Tool, opisanej na stronie 5. Server Config ustawienie wysyłania powiadomień do aplikacji IP Notify powiadomienie o zmianie adresu IP w kamerze. Powiadomienie wysyłane jest na serwer FTP w postaci pliku tekstowego z informacją. DDNS Config uruchomienie usługi dynamicznego DNSu. Można skorzystać z jednego z kilku popularnych serwisów świadczących usługi dyndns. Wymagane jest jednak samodzielne założenie konta w jednym z serwisów. RTSP umożliwia zmianę domyślnego portu transmisji danych strumieniowych. Podaje też informację o ścieżkach dostępu do strumieni RTSP oraz umożliwia wyłączenie konieczności logowania w przypadku dostępu do strumienia RTSP przez inne aplikacje lub rejestratory NVR. UPNP uruchomienie usługi Universal Plug and Play. Przyspiesza konfiguracje sieciową w niektórych systemach kompatybilne z tą technologią aplikacje sieciowe mogą zostać natychmiast uruchomione i nie wymagają dodatkowej konfiguracji zapory sieciowej, np. otwierania portów. 15

16 Mail Config ustawienia serwera poczty elektronicznej. W celu wysyłania powiadomień , należy uważnie wypełnić wszystkie pola tak jak na powyższym obrazku. Przykład dotyczy konta w serwisie gmail. Poprawność wprowadzonych danych można od razu zweryfikować wciskając test your account settings. Powinno pojawić się okno z informacją Success! A po chwili na naszą skrzynkę otrzymamy wiadomość testową Automail test. 16

17 FTP Setting ustawienia serwera plików FTP Aby móc przesyłać pojedyncze klatki obrazu z detekcji ruchu na serwer plików, konieczne jest jego wcześniejsze skonfigurowanie w tej zakładce. W pierwszej kolejności należy wcisnąć przycisk Add i wypełnić pola w nowym oknie podając adres serwera, login, hasło i ewentualnie zmienić port dostępu z domyślnego na inny. Po poprawnym wprowadzeniu danych serwer pojawi się na liście, oraz będzie widoczny w zakładce Alarm Config -> Motion Detection Trigger. 17

18 ADVANCED CONFIG User Config pozwala dodawać nowych i zarządzać uprawnieniami istniejących użytkowników. Domyślny użytkownik : admin, hasło: Przy dodawaniu nowego konta można zdecydować czy ma ono mieć uprawnienia administratora (pełen dostęp do kamery) czy normalnego użytkownika (dostęp jedynie do podglądu obrazu). Przy tworzeniu nowego użytkownika można także przypisać mu konkretny MAC adres z którego będzie mógł się logować. Należy uważać przy zmianach tego parametru ponieważ przy pomyłce można zablokować sobie dostęp do kamery. Security Config pozwala na zdefiniowanie zarówno adresów IP jak i konkretnych MAC adresów z których będzie można logować się do kamery. W przeciwieństwie do filtrowania w polu User Config, te ustawienia działają globalnie, dla całej kamery a nie tylko wybranego użytkownika. Deny the following address oznacza że wpisane adresy nie będą mogły się logować do kamery (a wszystkie pozostałe tak). Allow the following address oznacza że tylko urządzenia o adresach wskazanych na liście będą miały dostęp (a wszystkie pozostałe nie). Config Backup & Restore Import settings pozwala na wgranie ustawień z innej kamery z zapisanego wcześniej pliku Export settings pozwala na zapisanie wszystkich ustawień kamery do pliku i późniejsze wgranie ich do innego urządzenia lub szybkiego przywrócenia ustawień Default settings przywrócenie ustawień fabrycznych Domyślnie karta sieciowa w kamerze ustawiona jest statyczny adres IP: Domyślne konto: login: admin hasło:

19 Reboot ponowny rozruch kamery. Upgrade aktualizacja oprogramowania kamery. Pliki z aktualizacjami można pobrać z serwera ftp pod poniższym adresem: ftp://ftp.aper.com.pl/cctv/raiden_ip/kamery_ip/ Plik z firmwarem należy ściągnać na dysk twardy komputera, a następnie w zakładce Upgrade wcisnąć przycisk Browse, wskazać jego lokalizację i wcisnąć Update firmware. TABELA CZASU ZAPISU Kamera pozwala precyzyjnie określić wielkość generowanego strumienia wideo w zakresie od 65 kbps do 5632 kbps. Niezależnie od ustawionej rozdzielczości i metody kompresji, możemy sami zdecydować o ilości danych wysyłanych do sieci. W poniższej tabeli zestawiono czasy zapisu ciągłego z pojedynczej kamery dla różnych wartości strumienia dla różnej wielkości dysków. Pasmo Czas zapisu na dysku o pojemności 100 GB 250 GB 500 GB 1 TB 45 kbps h h h h 64 kbps h h h h 128 kbps h h h h 256 kbps 868 h h h h 512 kbps 434 h h h h 1 Mbps 217 h 543 h h h 2 Mbps 109 h 271 h 543 h h 4 Mbps 54 h 136 h 271 h 543 h 5,5 Mbps 39 h 98 h 197 h 394 h 19

20 SPECYFIKACJA TACHNICZNA ICIR-1002 H ICVR-1002 H Kamera Przetwornik 1/3" Progressive scan CMOS Liczba pikseli 1280 x 1024 (1,3 MP) Minimalne oświetlenie (czułość) 0,1 / 0,0 lux (F1.2; 50IRE) Stosunek sygnał/szum 50 db Wbudowany obiektyw 4 mm F2.0 Odbicie lustrzane Tak, we wszystkich osiach Bilans bieli Automatyczny, ręczny Funkcja AGC Automatyczna Szeroka dynamika WDR Tak, cyfrowa, regulowany poziom działania Elektroniczna migawka Automatyczna, 1/25s do 1/ s Ustawienia obrazu Regulacja parametrów: Jasność, kontrast, nasycenie, barwa Wyostrzenie obrazu Tak, regulowane Redukcja szumów Tak, 3D DNR Funkcja Dzień/Noc Filtr przesuwany mechanicznie Ilość diód IR Długość fali IR 850 nm Zasięg diód 15 m Nazwa kamery Tak, 16 znaków Detekcja ruchu 22 x 18 pola detekcji Parametry sieciowe Kompresja obrazu H.264 Wielkość strumienia 65 kbps ~ 5632 kbps Rozdzielczość 1280 x 1024 Jakość obrazu 5 poziomów, regulacja wielkości strumienia, CBR i VBR Ilość klatek Główny: 25 fps (1280x1024 i niższych) Pomocniczy: 10 fps (1280x720), 25 fps (D1 i niższych) Ilość jednoczesnych strumieni wideo 2 Obsługa serwerów FTP Tak, wygrywanie klatek obrazu JPEG z detekcji ruchu Obsługiwane protokoły TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP Maksymalna ilość użytkowników 4 Wejścia/wyjścia Wejście sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) Komunikacja audio 1 wejście, gniazdo jack Pozostałe Temperatura pracy podczas rozruchu -10 do +60 C, wilgotność <90% Temperatura pracy ciągłej -40 do +60 C, wilgotność <90% Klasa szczelności IP66 Zasilanie 12VDC, 48VDC PoE Pobór mocy max 5W Wymiary (śr x dł.) 58 x 170 mm 116 x 100 mm Waga 420 g 560 g 20

21 Notatki 21

22 Notatki 22

23 Notatki 23

24 Centrala - ul. Krakowiaków 80/ Warszawa, tel , fax Biuro Handlowe Gdańsk - ul. Drożyny Gdańsk, tel , fax Biuro Handlowe Katowice - al. Roździeńskiego 188A Katowice, tel , fax Biuro Handlowe Poznań - ul. Polska Poznań, tel , fax Biuro Handlowe Wrocław - pl. Gen. Wróblewskiego 3a Wrocław; tel , fax

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2120F-I Cena : 548,00 zł (netto) 674,04 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2432F-IW(2.8/4mm) PSU Cena : 789,00 zł (netto) 970,47 zł (brutto) Producent : HikVision Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P PORADNIK: NAGRYWANIE MATERIAŁU NA KARTĘ SD VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P Poradnik przedstawia proces konfiguracji kamery pod kątem rejestracji materiału na kartę SD Rejestracja

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 8Mpx [4k] > Model : - Producent : BCS metrów) Przetwornik 1/2,3" 8 Megapixel PS CMOS Wysoko wydajny procesor AMBARELLA A5S Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne wyszukiwanie nagrań w rejestratorach INTERNEC IP instrukcja konfiguracji

Inteligentne wyszukiwanie nagrań w rejestratorach INTERNEC IP instrukcja konfiguracji Inteligentne wyszukiwanie nagrań w rejestratorach INTERNEC IP instrukcja konfiguracji Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń IP. Instrukcja nie opisuje kroków konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Kamera Sunell SN-FXP59/21UIR Cena : 382,00 zł (netto) 469,86 zł (brutto) Producent : Sunell Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 27-09-2016 Kamera

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY IP model: SMR-1.3MPX-IR20

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY IP model: SMR-1.3MPX-IR20 SARCOM ul. Królowej Jadwigi 1 84-230 Rumia www.sarcom-sklep.pl sklep@sarcom.pl Tel: (058) 731-44-30 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY IP model: SMR-1.3MPX-IR20 Po otrzymaniu produktu należy należycie sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows Wstęp Kamera AK203A została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w gospodarstwach domowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera IP, 2.0 Mpx, 1920 x 1080, 1080p, ONVIF 2.0, H.264, MJPEG, PoE, obiektyw

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > W Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2" 2MP PS Sony Exmor CMOS wysokowydajny procesor DSP TI rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Nexus IP Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VP i F

Nexus IP Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VP i F Nexus IP Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VP i F Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN7018CZ-2P Cena : 3.199,00 zł (netto) 3.934,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR), CZUJNIK RUCHU PIR, AXP/PANDA/PIR/P2PS

Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR), CZUJNIK RUCHU PIR, AXP/PANDA/PIR/P2PS MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR),

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna kamer: Kamera typ 1: Obudowa : Efektywność pikseli: Czułość: kopułkowa, wandaloodporna 1/2,7'' CMOS 1920x1080 (2 Mpix) 0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,3 mm~129mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM Siqura BC820H1 jest stacjonarną kamerą sieciową, pracującą w rozdzielczości Full HD. Dzięki funkcjom 18-krotnego zbliżenia optycznego

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacyjna

Instrukcja Instalacyjna Zxtech Mini NVR i IP Kamery Instrukcja Instalacyjna ver. 1 Copyrighted: MZX Global Sp. z o.o. Rozdział 1: Ważne Uwaga Przed instalowaniem kamer na ścianch podłącz je do NVRa i dokonaj podstawowych ustawień.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N

Inteligentna platforma CCTV. BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N Siqura BC820MP5 jest stacjonarną kamerą sieciową, rejestrującą obrazy w wysokiej jakości lub standardzie HD. Obsługa megapikselowa lub obsługa wielu strumieni

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Tworzymy bezpieczne rozwiązania ZAAWANSOWANE KAMERY MEGAPIKSELOWE IP

Tworzymy bezpieczne rozwiązania ZAAWANSOWANE KAMERY MEGAPIKSELOWE IP Tworzymy bezpieczne rozwiązania ZAAWANSOWANE KAMERY MEGAPIKSELOWE IP Zaawansowane kamery megapikselowe IP Zaawansowane kamery megapikselowe IP APER IP drugiej generacji to nowoczesne kamery megapikselowe,

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421

Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421 Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421 Kamera sieciowa IP SOHO INTELLINET NETWORK SOLUTIONS model NSC15 to idealne urządzenie do zastosowań w sieciach domowych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo