Regulamin sklepu Dział Materiały Budowlane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Materiały Budowlane"

Transkrypt

1 Xella Polska Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, Warszawa Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/ Warszawa telefon telefaks Infolinia Internet Regulamin sklepu Dział Materiały Budowlane 1 STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI 1. Nabywcą w sklepie internetowym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną przyznaną im przez przepisy prawa zwane w dalszej części Regulaminu Kupującym. 2. Sprzedającym jest firma Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pilchowickiej 9/11 zwana dalej sklepem internetowym E-Xella. Dane rejestrowe firmy: NIP: , REGON: ,, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Przedmiot transakcji są to wybrane towary i produkty z bieżącej oferty handlowej firmy Xella Polska Sp. z o.o. 4 Cena towaru lub produktu podawana jest przez Sprzedającego. Podana przy produkcie cena jest wiążąca w chwili potwierdzenia jednocześnie oferty cenowej przez Sprzedającego i Kupującego. 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego E-Xella były aktualne z bieżącym stanem magazynu. W przypadku niedostępności zamówionego produktu lub jego części Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku do Kupującego będzie należała decyzja, co do dalszej realizacji zamówienia lub jego części. 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany podanych cen towarów, produktów i dostępności, zawartych w ofercie handlowej przed akceptacją oferty przez Kupującego i Sprzedającego. 7. Sprzedający sklepu internetowego zastrzega sobie również prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, a także modyfikowania oferty już istniejącej, w tym odwoływania ewentualnych akcji promocyjnych zawartych na stronach sklepu. Strona 1 z 4 Zarząd Prezes Zarządu Tomasz Kruppik Członkowie Zarządu Andrzej Dmochowski, Jerzy Sieja NIP REGON KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Raiffeisen Bank Polska S.A Kapitał Zakładowy ,00 PLN PLN

2 2 ZAMÓWIENIA 1. Zamówienia w sklepie internetowym E-Xella mogą być dokonywane wyłącznie poprzez stronę internetową sklepu oraz poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na niej zamieszczonego, 24h/7dni w tygodniu. 2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz inne dni wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Zamówienia złożone po godz będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. 4. Sklep internetowy realizuje dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej na koszt nabywcy wyłącznie na terytorium RP, albo transportem własnym Nabywcy na jego koszt i odpowiedzialność. 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest: a. prawidłowe wypełnienie formularza umieszczonego na stronach sklepu internetowego E- Xella b. dostępność zamówionego produktu w magazynach sklepu internetowego E-Xella c. wpływ środków pieniężnych na konto E-Xella jeżeli klient przy wyborze płatności za zamówiony towar wybierze opcję przelew on- line lub płacę przelewem. 6. Klient po złożeniu zamówienia przez system internetowy otrzyma potwierdzenie wpływu zamówienia drogą ową na podany przez siebie w zamówieniu adres Pracownik E-Xella może dokonać telefonicznej weryfikacji zamówienia. 8. Przy braku wpływu środków pieniężnych w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenia wpływu zamówienia, gdy Kupujący wybiera formę płatności płacę przelewem on-line lub płacę przelewem, zamówienie zostaje automatycznie anulowane. 9. Ostatnim etapem procesu zamawiania jest otrzymanie drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres informacji o przekazaniu zamówienia do realizacji. 10. Przyjęcie zamówienia do realizacji traktowane jest równoznacznie z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym (Kodeks Cywilny artykuły 66 72, Dz. U. rok 1964 nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami). 11. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej z firmą Xella Polska Sp. z o.o. umowy kupna towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jednak tylko w przypadku, gdy towar nie był używany ipozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy w komplecie: przedmiot, dowód zakupu. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem zwracanego produktu ponosi Kupujący. Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje zwracanych towarów, wysłanych na koszt sklepu. Do obowiązku Kupującego należy zabezpieczenie odsyłanego towaru tak, żeby zapobiec jego ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu. Jeżeli dostarczony do E-Xella towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, E-Xella Strona 2 z 4

3 zwraca towar do Kupującego (na jego koszt) po wcześniejszym poinformowaniu go o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefoniczną. 12. W przypadku odstąpienia od umowy i zachowania warunków określonych w punkcie 11 niniejszego regulaminu, Sprzedający gwarantuje zwrot należności Kupującemu w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia zwrotu, w postaci przekazu na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. 3 FORMY PŁATNOŚCI 1. Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności: a. płatność w drodze przelewów tradycyjnych Numer konta zostanie przesłany w u, potwierdzającym wpłynięcie zamówienia. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia w tym przypadku odbywa się bezpośrednio po wpłynięciu należności na wskazany numer rachunku bankowego. 2. Nabywca jest zobowiązany do dokonania płatności kwoty będącej sumą: zakupu towaru (towarów), kosztów transportu. 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu sumy wymienionej w pkt.2 na konto bankowe Xella Polska Sp. z o.o. 4 DOSTAWA 1. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku możliwości dostarczenia danego towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego. 2. Dostawa towaru w sklepie internetowym E-Xella jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmy spedycyjnej lub transportem własnym Nabywcy. Wszystkie przesyłki kurierskie i spedycyjne realizowane przez sklep internetowy E-Xella są ubezpieczone. W przypadku odbioru własnego Nabywcy, ubezpieczenie przesyłki leży po stronie Nabywcy. 3. Towar zamówiony w sklepie internetowym E-Xella wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej w usłudze standard. Przewidywany czas dostarczenia przesyłki w tej usłudze to następny dzień roboczy od daty nadania przesyłki między godziną 9:00 a 16: Termin transportu organizowany przez firmę spedycyjną lub we własnym zakresie przez Nabywcę ustalany jest każdorazowo indywidualnie i potwierdzony em. 5. Nabywca zostaje obciążony całkowitym kosztem dostawy zamówionego towaru. 6. Odbiór przesyłki i sprawdzenie jej stanu odbywa się wg regulaminu firmy kurierskiej lub spedycyjnej, przy odbiorze własnym Nabywcy w punkcie odbioru towaru przez Nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną. 7. Koszt dostawy jest podawany i wyliczany indywidualnie w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym E-Xella. 5 REKLAMACJA, ZWROT PIENIĘDZY, FAKTURA VAT 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana będzie faktura VAT, która zostanie wysłana do Nabywcy wraz z przesyłką. Strona 3 z 4

4 2. W przypadku, gdy zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie transportu, Nabywca zgłasza niezwłocznie reklamację do sklepu internetowego na adres Xella Polska Sp. z o.o., ul. Boh. Westerplattte 1, Ostrołęka, podając nr faktury VAT wraz z opisem przyczyn reklamacji. 3. Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedający zwróci Nabywcy pieniądze. 3. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem do jego siedziby. 4. Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu lub reklamacji zostanie dokonany niezwłocznie po weryfikacji reklamacji i jej pozytywnym rozpatrzeniu przez obsługę sklepu internetowego E-Xella w następujący sposób: jeśli zamówienie było opłacone kartą kredytową zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty, jeśli zamówienie opłacone było przelewem on-line zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego Sprzedający otrzymał przelew, w przypadku, gdy zamówienie było opłacone przelewem tradycyjnym, zwrot pieniędzy zostanie przekazany przelewem bankowym na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy. 5. W przypadku rezygnacji Nabywcy zgodnie z 2 pkt.11 regulaminu, towary należy odesłać na adres zakładu produkcyjnego z którego został dostarczony, koniecznie z dopiskiem: sklep internetowy zwrot 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie wymienione w ofercie handlowej sklepu produkty i ich nazwy, są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 2. Wszelkie informacje odnośnie produktów i ich specyfikacja pochodzą z materiałów udostępnianych przez producentów. Sklep internetowy E-Xella zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w ich specyfikacji i opisie. 3. Różnice wizualne w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym E-Xella wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Powszechny. 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Xella Polska Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami z dnia roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami) 6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym E-Xella jest równoznaczne z akceptacją powyższych postanowień niniejszego regulaminu. Strona 4 z 4

5 CENNIK materiały Budowlane Załącznik nr 1 do regulaminu Numer art. Nazwa produktu Cena jednostki sprzedaży produktu (PLN netto) Podatek VAT (produkt) Wartość podatku VAT (produkt) Cena jednostki sprzedaży produktu (PLN brutto) Cena opakowania - (PLN netto) Wartość podatku VAT (opakowanie) Cena opakowania z Cena jednostki sprzedaży z podtkiem VAT (PLN opakowaniem i podatkiem VAT brutto) (PLN brutto) SILKA E8 klasy ,0000 zł 23% 48,30 zł 258,30 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 268,76 zł SILKA E12 klasy ,00 zł 23% 42,78 zł 228,78 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 239,24 zł SILKA E15 klasy ,00 zł 23% 48,30 zł 258,30 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 268,76 zł SILKA E18 klasy ,00 zł 23% 40,94 zł 218,94 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 229,40 zł SILKA E24 klasy ,00 zł 23% 37,03 zł 198,03 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 208,49 zł SILKA E15 klasy ,00 zł 23% 71,53 zł 382,53 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 392,99 zł SILKA E18 klasy ,00 zł 23% 46,92 zł 250,92 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 261,38 zł SILKA E24 klasy ,00 zł 23% 42,78 zł 228,78 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 239,24 zł SILKA E18S klasy ,00 zł 23% 49,22 zł 263,22 zł 850 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 273,68 zł Silka E18A klasy ,00 zł 23% 51,75 zł 276,75 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 287,21 zł SILKA E24S klasy ,00 zł 23% 44,85 zł 239,85 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 250,31 zł Silka E18A klasy ,00 zł 23% 59,57 zł 318,57 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 329,03 zł SILKA 1/2E18 klasy ,00 zł 23% 63,48 zł 339,48 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 349,94 zł SILKA 1/2E24 klasy ,00 zł 23% 82,80 zł 442,80 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 453,26 zł SILKA 1/2E18 klasy ,00 zł 23% 69,00 zł 369,00 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 379,46 zł SILKA 1/2E24 klasy ,00 zł 23% 88,32 zł 472,32 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 482,78 zł SILKA EQ10/18 klasy ,00 zł 23% 71,76 zł 383,76 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 394,22 zł SILKA EQ10/24 klasy ,00 zł 23% 93,84 zł 501,84 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 512,30 zł SILKA E24/7 klasy 20 1,90 zł 23% 0,44 zł 2,34 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 12,79 zł SILKA EW klasy 15 3,80 zł 23% 0,87 zł 4,67 zł 8,50 zł 1,96 zł 10,46 zł 15,13 zł YTONG PP2/0,4 gr. 5,0 cm PAKIET 560,00 zł 23% 128,80 zł 688,80 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 701,10 zł YTONG PP4/0,6 gr. 7,5 cm PAKIET 564,00 zł 23% 129,72 zł 693,72 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 706,02 zł YTONG PP4/0,6 gr. 10,0 cm pakiet 552,00 zł 23% 126,96 zł 678,96 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 691,26 zł Bloczki YTONG ENERGO gr. 24 cm 381,00 zł 23% 87,63 zł 468,63 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 480,93 zł Bloczki YTONG ENERGO gr. 36,5 cm 447,00 zł 23% 102,81 zł 549,81 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 562,11 zł Bloczki YTONG ENERGO gr. 48 cm 462,00 zł 23% 106,26 zł 568,26 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 580,56 zł YTONG PP4/0,6 MIX 5/10 509,00 zł 23% 117,07 zł 626,07 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 638,37 zł YTONG PP4/0,6 gr. 7,5 cm 512,00 zł 23% 117,76 zł 629,76 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 642,06 zł YTONG PP4/0,6 gr. 10,0 cm 492,00 zł 23% 113,16 zł 605,16 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 617,46 zł Bloczki YTONG PP4/0,6 gr. 11,5 cm 399,00 zł 23% 91,77 zł 490,77 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 503,07 zł Bloczki YTONG INTERIO PP3/0,5 S (39,9) 423,00 zł 23% 97,29 zł 520,29 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 532,59 zł Bloczki YTONG PP4/0,6 S gr. 20,0 cm 373,00 zł 23% 85,79 zł 458,79 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 471,09 zł Bloczki YTONG PP4/0,6 S+GT gr. 24,0 cm 360,00 zł 23% 82,80 zł 442,80 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 455,10 zł YN-130/36,5 200,50 zł 23% 46,12 zł 246,62 zł - zł - zł - zł 246,62 zł YN-225/36,5 348,20 zł 23% 80,09 zł 428,29 zł - zł - zł - zł 428,29 zł YN-130/20 109,90 zł 23% 25,28 zł 135,18 zł - zł - zł - zł 135,18 zł YN-150/20 126,90 zł 23% 29,19 zł 156,09 zł - zł - zł - zł 156,09 zł YN-175/20 148,20 zł 23% 34,09 zł 182,29 zł - zł - zł - zł 182,29 zł YN-200/20 169,50 zł 23% 38,99 zł 208,49 zł - zł - zł - zł 208,49 zł YN-130/30 164,80 zł 23% 37,90 zł 202,70 zł - zł - zł - zł 202,70 zł YN-150/30 190,40 zł 23% 43,79 zł 234,19 zł - zł - zł - zł 234,19 zł YN-175/30 222,30 zł 23% 51,13 zł 273,43 zł - zł - zł - zł 273,43 zł YN-200/30 254,20 zł 23% 58,47 zł 312,67 zł - zł - zł - zł 312,67 zł YN-225/30 286,20 zł 23% 65,83 zł 352,03 zł - zł - zł - zł 352,03 zł YN-150/36,5 231,60 zł 23% 53,27 zł 284,87 zł - zł - zł - zł 284,87 zł YN-175/36,5 270,50 zł 23% 62,22 zł 332,72 zł - zł - zł - zł 332,72 zł YN-200/36,5 309,30 zł 23% 71,14 zł 380,44 zł - zł - zł - zł 380,44 zł YN-130/24 131,90 zł 23% 30,3434 zł 162,2424 zł - zł - zł - zł 162,2424 zł YN-150/24 152,30 zł 23% 35,03 zł 187,33 zł - zł - zł - zł 187,33 zł YN-175/24 177,90 zł 23% 40,92 zł 218,82 zł - zł - zł - zł 218,82 zł YN-200/24 203,40 zł 23% 46,78 zł 250,18 zł - zł - zł - zł 250,18 zł YN-225/24 229,00 zł 23% 52,67 zł 281,67 zł - zł - zł - zł 281,67 zł YF-130/11,5 52,20 zł 23% 12,01 zł 64,21 zł - zł - zł - zł 64,21 zł YF-150/11,5 60,30 zł 23% 13,87 zł 74,17 zł - zł - zł - zł 74,17 zł YF-175/11,5 70,30 zł 23% 16,17 zł 86,47 zł - zł - zł - zł 86,47 zł / ł

6 CENNIK materiały Budowlane Załącznik nr 1 do regulaminu YF-250/11,5 100,40 zł 23% 23,09 zł 123,49 zł - zł - zł - zł 123,49 zł YF-275/11,5 110,40 zł 23% 25,39 zł 135,79 zł - zł - zł - zł 135,79 zł YF-300/11,5 120,50 zł 23% 27,72 zł 148,22 zł - zł - zł - zł 148,22 zł YF-130/17,5 79,50 zł 23% 18,29 zł 97,79 zł - zł - zł - zł 97,79 zł YF-150/17,55 91,70 zł 23% 21,09 zł 112,79 zł - zł - zł - zł 112,79 zł YF-175/17,5 106,90 zł 23% 24,59 zł 131,49 zł - zł - zł - zł 131,49 zł YF-200/17,5 122,20 zł 23% 28,11 zł 150,31 zł - zł - zł - zł 150,31 zł YF-225/17,5 137,50 zł 23% 31,63 zł 169,13 zł - zł - zł - zł 169,13 zł YF-250/17,5 152,80 zł 23% 35,14 zł 187,94 zł - zł - zł - zł 187,94 zł YF-275/17,5 168,00 zł 23% 38,64 zł 206,64 zł - zł - zł - zł 206,64 zł YF-300/17,5 183,30 zł 23% 42,16 zł 225,46 zł - zł - zł - zł 225,46 zł YTONG U24/20 861,12 zł 23% 198,06 zł 1 059,18 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 1 071,48 zł YTONG U36,5/25 819,36 zł 23% 188,45 zł 1 007,81 zł 10,0000 zł 230zł 2,30 12,30 zł 1 020,11 zł YTONG U40/20 836,64 zł 23% 192,43 zł 1 029,07 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 1 041,37 zł YTONG U30/20 807,84 zł 23% 185,80 zł 993,64 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 1 005,94 zł YTONG U36,5/20 762,72 zł 23% 175,43 zł 938,15 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 950,45 zł YTONG U24/25 807,84 zł 23% 185,80 zł 993,64 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 1 005,94 zł YTONG U30/ ,72 zł 23% 232,01 zł 1 240,73 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 1 253,03 zł YTONG U40/25 897,12 zł 23% 206,34 zł 1 103,46 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 1 115,76 zł YTONG EDW wys. 16,0 cm szer. 9 cm 456,00 zł 23% 104,88 zł 560,88 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 573,18 zł YTONG EDW wys. 20,00 cm szer. 9 cm 454,4040 zł 23% 104,51 zł 558,91 zł 10,0000 zł 2,30 zł 12,30 zł 571,21 zł YTONG EDW wys. 24,0 cm szer. 9 cm 408,00 zł 23% 93,84 zł 501,84 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 514,14 zł YTONG EDW wys. 25,0 cm szer. 9 cm 427,20 zł 23% 98,26 zł 525,46 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 537,76 zł YTONG EDW wys. 28,0 cm szer. 9 cm 480,00 zł 23% 110,40 zł 590,40 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 602,70 zł YTONG EDW wys. 30,0 cm szer. 9 cm 342,40 zł 23% 78,75 zł 421,15 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 433,45 zł YTONG EDW wys. 34,0 cm szer. 9 cm 387,20 zł 23% 89,06 zł 476,26 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 488,56 zł YTONG EDW wys. 16,0 cm szer. 11,5 cm 595,00 zł 23% 136,85 zł 731,85 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 744,15 zł YTONG EDW wys. 20,0 cm szer. 11,5 cm 593,60 zł 23% 136,53 zł 730,13 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 742,43 zł YTONG EDW wys. 24,0 cm szer. 11,5 cm 537,60 zł 23% 123,65 zł 661,25 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 673,55 zł YTONG EDW wys. 25,0 cm szer. 11,5 cm 558,60 zł 23% 128,48 zł 687,08 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 699,38 zł YTONG EDW wys. 28,0 cm szer. 11,5 cm 625,80 zł 23% 143,93 zł 769,73 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 782,03 zł YTONG EDW wys. 30,0 cm szer. 11,5 cm 448,00 zł 23% 103,04 zł 551,04 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 563,34 zł YTONG EDW wys. 34,0 cm szer. 11,5 cm 506,80 zł 23% 116,56 zł 623,36 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 635,66 zł YTONG EDW wys. 16,0 cm szer. 14 cm 678,00 zł 23% 155,94 zł 833,94 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 846,24 zł YTONG EDW wys. 20,0 cm szer. 14 cm 681,60 zł 23% 156,77 zł 838,37 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 850,67 zł YTONG EDW wys. 24,0 cm szer. 14 cm 612,00 zł 23% 140,76 zł 752,76 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 765,06 zł YTONG EDW wys. 25,0 cm szer. 14 cm 637,20 zł 23% 146,56 zł 783,76 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 796,06 zł YTONG EDW wys. 28,0 cm szer. 14 cm 716,40 zł 23% 164,77 zł 881,17 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 893,47 zł YTONG EDW wys. 30,0 cm szer. 14 cm 511,20 zł 23% 117,58 zł 628,78 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 641,08 zł YTONG EDW wys. 34,0 cm szer. 14 cm 578,40 zł 23% 133,03 zł 711,43 zł 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 723,73 zł MULTIPOR gr. 5,0 cm 2 102,00 zł 23% 483,46 zł 2 585,46 zł - zł - zł - zł 2 585,46 zł MULTIPOR gr. 10,0 cm 1 986,00 zł 23% 456,78 zł 2 442,78 zł - zł - zł - zł 2 442,78 zł MULTIPOR gr. 12,0 cm 1 947,00 zł 23% 447,81 zł 2 394,81 zł - zł - zł - zł 2 394,81 zł MULTIPOR gr. 18,0 cm 1 857,00 zł 23% 427,11 zł 2 284,11 zł - zł - zł - zł 2 284,11 zł MULTIPOR gr. 20,0 cm 2 102,00 zł 23% 483,46 zł 2 585,46 zł - zł - zł - zł 2 585,46 zł MULTIPOR gr. 6,0 cm 2 064,00 zł 23% 474,72 zł 2 538,72 zł - zł - zł - zł 2 538,72 zł MULTIPOR gr. 8,0 cm 2 024,00 zł 23% 465,52 zł 2 489,52 zł - zł - zł - zł 2 489,52 zł MULTIPOR gr. 16,0 cm 1 890,00 zł 23% 434,70 zł 2 324,70 zł - zł - zł - zł 2 324,70 zł MULTIPOR gr. 14,0 cm 1 854,00 zł 23% 426,42 zł 2 280,42 zł - zł - zł - zł 2 280,42 zł Piła taśmowa ,00 zł 23% 3 887,00 zł ,00 zł - zł - zł - zł ,00 zł Kotwa do murów szczelinowych PK 31 2,13 zł 23% 0,49 zł 2,62 zł - zł - zł - zł 2,62 zł Zbrojenie do spoin wspornych, lxb=305mx19cm 3,05 x 34,75 zł 23% 799zł 7,99 42,74 zł - zł - zł - zł 42,74 zł Zaprawa z ziarnem podporowym - worek 25 kg 1,24 zł 23% 0,29 zł 1,53 zł - zł - zł - zł 1,53 zł Zaprawa murarska SILKA-YTONG letnia - worek 25 kg 0,95 zł 23% 0,22 zł 1,17 zł - zł - zł - zł 1,17 zł Zaprawa murarska SILKA-YTONG zimowa - worek 25 kg 1,26 zł 23% 0,29 zł 1,55 zł - zł - zł - zł 1,55 zł Zaprawa do wypełniania ubytków YTONG - worek 20 kg 3,15 zł 23% 0,72 zł 3,87 zł - zł - zł - zł 3,87 zł Zaprawa lekka MULTIPOR 80,00 zł 23% 18,40 zł 98,40 zł - zł - zł - zł 98,40 zł

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane Xella Polska Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11 02-175 Warszawa telefon +48 22 573 20 00 telefaks +48 22 573 20 70 Infolinia 0 801 122 227 Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI Xella Polska Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11 02-175 Warszawa telefon +48 22 573 20 00 telefaks +48 22 573 20 70 Infolinia 801 122 227 +48

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane Xella Polska sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane Xella Polska sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11 02-175 Warszawa telefon +48 22

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji.

1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji. 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.kalendarz.olmet.pl (zwany dalej: Sklep internetowy), jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

1. [Postanowienia ogólne]

1. [Postanowienia ogólne] Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 Spis treści: 1. [Postanowienia ogólne] 2. [Rejestracja użytkownika] 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji] 4. [Płatność]

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

1 Zakres usług. 2 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień

1 Zakres usług. 2 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Obowiązuje od 2009-11-01 Sklep internetowy EVS Education, działający pod adresem www.evs.edu.pl, prowadzony jest przez: EVS Education Feliński i Wspólnicy

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl Regulamin I. Warunki ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl jest : Woźniak Radosław FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "IGA" z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zasady zakupów w hurtowni Stanpol za pomocą internetu.

Zasady zakupów w hurtowni Stanpol za pomocą internetu. Zasady zakupów w hurtowni Stanpol za pomocą internetu. Warunkiem składania zamówień on-line w hurtowni Stanpol rejestracja w naszym systemie. I. Rejestracja Warunkiem zakupów w hurtowni internetowej Stanpol,

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska 12 Informacje ogólne 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Sklep jest prowadzony przez firmę: GREENHOUSE SERVICE S.C.

REGULAMIN. 1. Sklep  jest prowadzony przez firmę: GREENHOUSE SERVICE S.C. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Regulamin sklepu internetowego Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne Sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o.

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem  prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. Regulamin sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem www.sklep.estetiq.pl prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, nr NIP 631-22-05-436, nr Regon 276179410.

Bardziej szczegółowo

Xella Polska sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa

Xella Polska sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Xella Polska sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Regulamin zakupu usługi wykonaniu analizy cieplno-wilgotnościowej pojedynczej przegrody przy użyciu programu komputerowego Wufi Pro z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ Księgarnia Internetowa, mająca adres na stronie www.zawacka.pl, prowadzona przez: Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl Regulamin Sklepu 1 Definicje Klient każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w nowym cenniku to podwyższenie cen na elementy murowe SILKA i YTONG o 6%. Ceny pozostałych produktów nie ulegają zmianie.

Najważniejsze zmiany w nowym cenniku to podwyższenie cen na elementy murowe SILKA i YTONG o 6%. Ceny pozostałych produktów nie ulegają zmianie. Xella Polska Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-1 Warszawa Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11 02-1 Warszawa telefon + 22 573 20 00 telefaks + 22 573 20 70 Infolinia 1 122 227 + 29 767 03 www.ytong-silka.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Poniższy regulamin zawiera najważniejsze zasady współpracy między klientem, a firmą CID LINES Sp. z o.o. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wszelkie wątpliwe kwestie postaramy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego przez Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

7. Realizacja zamówienia trwa od 2 do 5 dni roboczych, a rozpoczyna się:

7. Realizacja zamówienia trwa od 2 do 5 dni roboczych, a rozpoczyna się: Regulamin obowiązujący do dnia 21.05.2018 r. 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.brother-sklep.pl jest własnością Bumerang Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0000080024, NIP: 635-10-19-784.

Bardziej szczegółowo

-40. Przygotuj się do sezonu! Promocja na produkty. w sklepie Xella!

-40. Przygotuj się do sezonu! Promocja na produkty. w sklepie Xella! Kupon do oderwania Przygotuj się do sezonu! Promocja na produkty -40 w sklepie Xella! Tylko w terminie 27 lutego -11 marca 2012 kupisz wszystkie produkty z działu akcesoria na www. z rabatem 40%! Nie przegap

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w sklepie internetowym e-vti

Regulamin zakupów w sklepie internetowym e-vti Regulamin zakupów w sklepie internetowym e-vti (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów w sklepie internetowym e-vti.pl Spis treści 1. Właściciel

Bardziej szczegółowo

9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.

9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. Informacje ogólne 1. Apteka internetowa Pod Gryfem działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.aptekapodgryfem.pl i www.podgryfem.pl 2. Właścicielem apteki internetowej aptekapodgryfem.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

4. Podczas składania zamówienia Klient dokonuje: 1. wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości; 3. wyboru sposobu płatności

4. Podczas składania zamówienia Klient dokonuje: 1. wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości; 3. wyboru sposobu płatności Regulamin I. INFORMACJE OGÓLNE Sklep internetowy trimex24.pl prowadzony jest przez: TRIMEX Sp. z o.o., z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ul. Zamojskiej 5, 22-460 Szczebrzeszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe REGULAMIN Obowiązuje od 23-03-2012 Sklep internetowy www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, działający pod adresem www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, prowadzony jest przez firmę MAG-MAR Józef Susfał wpisaną do Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Sklep internetowy multicobooks.pl sklep działający pod adresem http://www.multicobooks.pl, sprzedający

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. - Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu;

1 Informacje ogólne. - Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu; 1 Informacje ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: - Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu; - Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ Obowiązuje od października 2014 Ogólne warunki sprzedaży publikacji informacji lotniczej, zwane dalej OWS, określają

Bardziej szczegółowo

6 Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności: 1. za pobraniem Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki

6 Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności: 1. za pobraniem Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki REGULAMIN SPRZEDAŻY W RAMACH PORTALU AUKCYJNEGO ALLEGRO.PL DEFINICJE 1. Sklep sklep internetowy prowadzący sprzedaż poprzez portal ALLEGRO.PL 2. Regulamin niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Informacje ogólne. Zamówienia

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Informacje ogólne. Zamówienia Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep.arkameble.pl należący do firmy ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

środków nie zostanie odnotowany w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania

środków nie zostanie odnotowany w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania Sklep internetowy iampli24, działający pod adresem http://sklep.ampli.com.pl, prowadzony jest przez: AMPLI S.A., z siedzibą w Tarnowie, adres 33 100 Tarnów, ul. Przemysłowa 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firm Kurierskich.

Towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firm Kurierskich. ADRES KORESPONDENCYJNY: Agonia Records P. O. Box 273 64-920 Piła 1 Wszystkie zamówienia są realizowane w ciągu 4. dni roboczych od momentu otrzymania płatności. Nie odpowiadamy za zamówienia zaginione

Bardziej szczegółowo

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r 4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r I. Informacje ogólne 1 Wszystkie ceny widoczne na stronie www.4auto.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2 Opony sprzedawane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY NAD-Rol

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY NAD-Rol REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY NAD-Rol I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nad-rol.pl, którego właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez:

Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez: REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez: Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia DANMED ul. Jaśkowa Dolina 8/1 80-252 Gdaosk tel. 58 344-96-71

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE:

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Sklep internetowy REPER (zwany dalej: Sklep) działający pod adresem /sklep) prowadzony jest przez firmę Reper Adam Jamróżkiewicz z siedzibą w Zawoni

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Xella Polska sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 48, Warszawa

Xella Polska sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 48, Warszawa Xella Polska sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa Regulamin zakupu usługi przeliczenia materiałów według projektu budowlanego domu w sklepie internetowym Xella Polska sp. z o.o. ul. 17 Stycznia

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl 25 września 2015r Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.outlet-tapet.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Definicje Sprzedawca Market Praktiker Klient Sklep Towary lub Produkty Cena Dostawca Koszt dostawy Zamówienie Umowa kupna-sprzedaży

Definicje Sprzedawca Market Praktiker Klient Sklep Towary lub Produkty Cena Dostawca Koszt dostawy Zamówienie Umowa kupna-sprzedaży Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów lub Produktów w Sklepie prowadzonym pod marką PRAKTIKER, umieszczonym na stronie internetowej www.praktiker.pl Definicje Sprzedawca Praktiker

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku 1. Postanowienia ogólne Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl,

Bardziej szczegółowo

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ W WARSZAWIE Regulamin księgarni internetowej

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ W WARSZAWIE Regulamin księgarni internetowej DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ W WARSZAWIE Regulamin księgarni internetowej 1 Księgarnia jest prowadzona jako wyspecjalizowana i wyróżniona organizacyjnie część struktury Domu Spotkań z Historią z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu Regulamin sklepu Regulamin Sklepu Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez internetowy sklep Dentashop.pl należący do firmy DENTASHOP Agata Mysiak, z siedzibą przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie;

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie; I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.partnerakuna.pl, prowadzony jest przez Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. 11 listopada 11, 40-387 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Informacja o Firmie

Regulamin. Informacja o Firmie Regulamin Informacja o Firmie Remontowy.com.pl to sklep internetowy, prowadzony w domenie remontowy.com.pl, prowadzony przez Kurpas G&A T. Kurpas Sp.j. ul.fiołkowa 28a, 43-190 Mikołów, NIP 635-10-02-298,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży usług firmy pod nazwą Termy Krakowskie prowadzone przez Spółdzielnię Mieszkaniową im.st. Staszica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW FIRMY ACCROS24.PL ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY ALLEGRO.

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW FIRMY ACCROS24.PL ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY ALLEGRO. WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW FIRMY ACCROS24.PL ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY ALLEGRO. Wstęp 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i warunki składania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.music-island.pl obowiązujący od dnia 28.03.2013

Regulamin Sklepu Internetowego www.music-island.pl obowiązujący od dnia 28.03.2013 Regulamin Sklepu Internetowego www.music-island.pl obowiązujący od dnia 28.03.2013 Właścicielem sklepu internetowego www.music-island.pl (w dalszej treści zwanego Sklepem ), działającym pod adresem www.music-island.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego 1 Dane dotyczące firmy Mobile Marketing Center sp. z o.o., adresu jej siedziby i miejsca prowadzenia działalności 1. sklep.przepowiadamy.pl/ jest sklepem internetowym, którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w sklepie internetowym sklep.eltech.com.pl

Regulamin zakupów w sklepie internetowym sklep.eltech.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin zakupów w sklepie internetowym sklep.eltech.com.pl 1. Sklep internetowy działający pod adresem: sklep.eltech.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ECOSAC

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ECOSAC REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ECOSAC Sklep internetowy Ecosac działający pod adresem www.ecosac.pl/shop/ jest platformą prowadzoną przez: AP Holding Spółka Akcyjna. Al. Focha 32/3 30 119 Kraków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZŁOTO INWESTYCYJNE YES K. Madelski, M. Kwiatkiewicz Sp. J.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZŁOTO INWESTYCYJNE YES K. Madelski, M. Kwiatkiewicz Sp. J. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZŁOTO INWESTYCYJNE YES K. Madelski, M. Kwiatkiewicz Sp. J. I. Postanowienia wstępne 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.yes.pl/zloto_inwestycyjne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PROMEDIA.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PROMEDIA.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PROMEDIA.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem E-PROMEDIA.COM, prowadzony jest przez firmę PPHU PROMEDIA Magdalena Bruzgo, siedzibą w Krotoszynie,

Bardziej szczegółowo