Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

2 Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na jakikolwiek język lub język programowania, w każdej formie i jakimikolwiek środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi lub innymi bez wcześniejszej pisemnej zgody tej firmy jest zabronione. Najnowsza wersja podręcznika użytkownika jest dostępna na stronie Wszelkie inne logo, nazwy produktów lub firm wspomniane w niniejszym podręczniku mogą być zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli i być chronione prawami autorskimi i są wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych. Windows, Internet Explorer i Windows Mail są znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Pozostałe prawa autorskie należą do odpowiednich firm i organizacji. Ten produkt jest zgodny z ENERGY STAR. Zastrzeżenia Firma BenQ Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych ani nie daje gwarancji, wyrażonych lub domniemanych w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu, a szczególnie unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniana wymagań dla szczególnych zastosowań. Ponadto firma BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji niniejszej publikacji i wprowadzania od czasu do czasu zmian jej zawartości, bez wymogu informowania kogokolwiek przez BenQ Corporation o takich aktualizacjach lub zmianach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, jeśli problemy (np. utrata danych i awaria systemu) zostały spowodowane instalacją oprogramowania innego niż fabryczne lub nieoryginalnych części i/lub akcesoriów. Modele Joybook Lite ujęte w tym podręczniku Ten podręcznik zawiera informacje o następującym modelu komputera Joybook Lite: Joybook Lite serii U102 (DH1000) Proszę zwrócić uwagę, że rzeczywista konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania zależeć będzie od zakupionego modelu. Aby określić model komputera, odwołaj się do etykiety na opakowaniu lub nadruku na komputerze. Wer.: 11/3/2009

3 Spis treści Przegląd...1 Informacje na temat niniejszego podręcznika...1 Symbole i konwencje...2 Pierwsze kroki...3 Zawartość opakowania...3 Przygotowanie komputera do użytku...3 Rozszerzanie możliwości komputera...6 Prezentacja komputera Joybook Lite...8 Widok z przodu... 8 Widok z lewej strony...10 Widok z prawej strony...12 Widok z dołu...13 Kontrolki...14 Korzystanie z komputera...16 Korzystanie z panelu dotykowego ("touchpada")...16 Korzystanie z klawiatury...18 Funkcyjne klawisze skrótów...18 Skróty klawiszowe Windows i inne klawisze...20 Korzystanie z wbudowanej funkcji sieci bezprzewodowej (tylko wybrane modele)...22 Podłączanie do sieci bezprzewodowej...22 Korzystanie z funkcji Bluetooth (dostępna w wybranych modelach)...24 Podłączenie urządzenia Bluetooth...24 Wysyłanie pliku do urządzenia Bluetooth...27 Korzystanie z wbudowanej kamery internetowej...29 Uruchamianie programu WebCam Companion Korzystanie z programu WebCam Companion Przełączanie na inne moduły Robienie zdjęć i nagrywanie filmów Korzystanie z funkcji Masque Photo Booth (Budka fotograficzna) Czat wideo Korzystanie z efektów wizualnych Magic-i Regulacja rozdzielczości Konfigurowanie ustawień BIOS...33 Kiedy i w jaki sposób korzystać z funkcji konfiguracji BIOS Poruszanie się po ekranie konfiguracji BIOS Menu główne (Main) Menu zaawansowane (Advanced) Menu zabezpieczeń (Security) Menu Boot (Menu inicjalizacji systemu) Menu Exit (Menu wyjścia) Przywracanie systemu przy użyciu QDataTrove...36 Wprowadzenie do programu QDataTrove Uruchamianie QDataTrove Korzystanie z QDataTrove w Windows XP Tworzenie kopii zapasowej systemu Tworzenie kopii zapasowej systemu w formie jednego pliku Tworzenie kopii zapasowej systemu na płycie Spis treści iii

4 Tworzenie punktu przywracania...38 Przywracanie systemu...39 Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych systemu...39 Przywracanie systemu przy użyciu własnego obrazu zapasowego systemu...39 Przywracanie systemu przy użyciu punktu przywracania...40 Ponowna instalacja programów i sterowników dostarczonych w pakiecie...40 Tworzenie płyt ratunkowych lub płyt DVD z aplikacjami i sterownikami...40 Tworzenie fabrycznej ratunkowej płyty CD/DVD...41 Tworzenie Ratunkowej płyty CD/DVD użytkownika...41 Tworzenie płyty DVD z aplikacjami i sterownikami...42 Tworzenie rozruchowej pamięci USB...42 Ochrona komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami...43 Wymiana pamięci Najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów Bateria i zasilanie...49 Połączenia...50 System...51 Ekran...56 Czyszczenie i konserwacja baterii Konserwacja baterii...58 Czyszczenie komputera...58 Serwis i pomoc techniczna...59 Ogólnoświatowy serwis internetowy Joybook Lite BenQ...59 Internetowa rejestracja gwarancji regionalnej Joybook/ Joybook Lite (ORW)...59 Załącznik...60 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa...60 Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z baterią...60 Informacje dotyczące bezpieczeństwa zasilacza prądu zmiennego...61 Utylizacja zbędnego domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Unii Europejskiej...61 Declaration of Conformity...62 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla Polski, Rumunii, Słowenii, Bułgarii, Łotwy i Chorwacji...63 iv Spis treści

5 Przegląd Informacje na temat niniejszego podręcznika Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat różnych podzespołów znajdujących się w Twoim Joybooku i pokazuje w jaki sposób z nich korzystać. Poniżej wymieniono główne rozdziały niniejszego podręcznika. Tytuł rozdziału Opis Przegląd Pierwsze kroki Prezentacja komputera Joybook Lite Korzystanie z komputera Wstęp do niniejszego podręcznika Informacje odnośnie rozpoczęcia użytkowania komputera Wprowadzenie do elementów wyposażenia komputerowego komputera Informacje o obsłudze komputera Przywracanie systemu przy użyciu QDataTrove Wymiana pamięci Najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów Czyszczenie i konserwacja baterii Serwis i pomoc techniczna Załącznik Informacje o używaniu narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemu Informacje o wymianie pamięci RAM Odpowiedzi na często zadawane pytania i informacje na temat rozwiązywania problemów Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji baterii Informacje na temat pomocy technicznej i serwisu komputera Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Konfigurowanie ustawień BIOS Informacje dotyczące używania programu narzędziowego BIOS Setup (Konfiguracja BIOS) Przegląd 1

6 Symbole i konwencje Uwagi, wskazówki i ostrzeżenia w tym podręczniku są stosowane odpowiednio do różnych celów, opisanych poniżej. Ikona/ Symbol Element Ostrzeżenie Znaczenie Informacja, której głównym celem jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem komponentów, danych lub przed odniesieniem obrażeń ciała, spowodowanych niewłaściwym stosowaniem i nieprawidłową obsługą lub zachowaniem. Podczas przeprowadzania pierwszej konfiguracji komputera, użytkownik może chcieć dowiedzieć się więcej o konfiguracji. Skorzystaj z podręcznika użytkownika dołączonego do systemu operacyjnego lub wyszukaj odpowiednie informacje w Help and Support (Pomoc i wsparcie) w menu Start Windows XP. W tym podręczniku czynności, które należy wykonać, aby dojść do określonego menu są opisane w sposób skrócony, na przykład: Start > Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna). Opisy opcji z Panelu sterowania są oparte o domyślny widok kategorii w panelu. < > lub [ ] Wskazówka Uwaga Klawisze na klawiaturze; Interfejs użytkownika (UI) na ekranie Informacje przydatne do zakończenia zadania. Dodatkowe informacje. Wskazuje klawisz na klawiaturze lub interfejs użytkownika na ekranie. Nie wpisuj symboli razem z zawartymi w nawiasach literami. 2 Przegląd

7 Pierwsze kroki W zależności od modelu komputera jego wygląd może różnić się od ilustracji umieszczonych w tym podręczniku. Zawartość opakowania Przed włączeniem komputera po raz pierwszy sprawdź, czy masz wszystkie elementy zestawu. Szczegółowe informacje dotyczące zawartości opakowania znajdują się na etykiecie na kartonie produktu. Jeśli któregokolwiek elementu brakuje lub wydaje się być uszkodzony, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. Opakowanie należy zachować na wypadek konieczności dostarczenia komputera do naprawy. Przygotowanie komputera do użytku 1. Instalacja baterii Zatrzask baterii B Zamknij pokrywę komputera (jeśli jest otwarta). Połóż komputer spodem do góry na miękkim, czystym materiale. Trzymając baterię etykietą skierowaną do dołu, delikatnie wsuń ją do komory baterii, do momentu jej zatrzaśnięcia na miejscu (1). Przesuń zatrzask baterii B w lewo, zgodnie z ilustracją, aby zablokować baterię na miejscu (2). Pierwsze kroki 3

8 2. Podłączanie zasilania 3. Otwieranie komputera a. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania komputera. b. Podłącz drugą końcówkę zasilacza do gniazdka zasilającego, zgodnie z ilustracją. Komputer zacznie automatycznie ładować baterię. Ostrożnie podnieś bezzatrzaskową pokrywę, która umożliwia łatwe otwarcie obudowy. Bateria jest fabrycznie wysyłana z niskim poziomem naładowania. Podczas ładowania baterii można korzystać z komputera. Systemy zasilania i typy wtyczek mogą różnić się w zależności od danego kraju/regionu. Podczas ładowania baterii kontrolka baterii miga na niebiesko. Gdy bateria jest całkowicie naładowana, kontrolka świeci się na niebiesko. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kolorów i znaczenia kontrolek, patrz Kontrolki na stronie Pierwsze kroki

9 4. Wstępna konfiguracja Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić komputer - kontrolka przycisku zasilania będzie świecić na niebiesko. Następnie postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby zakończyć wstępną konfigurację Windows XP. Komputer Joybook Lite serii U102 działa najlepiej z systemem operacyjnym, który już został na nim zainstalowany. Instalacja innych systemów operacyjnych, które nie zostały przetestowane, nie jest zalecana i może nie tylko prowadzić do unieważnienia gwarancji, ale również mieć negatywny wpływ na funkcjonalność komputera. System operacyjny zainstalowany w komputerze może się różnić od opisywanego. Aby otrzymać więcej informacji, patrz etykieta specyfikacji produktu na opakowaniu kartonowym. Ważne: Zdecydowanie zalecamy utworzenie Ratunkowej płyty DVD, jak tylko komputer będzie gotowy do użytku. Szczegóły opisano w sekcji Tworzenie fabrycznej ratunkowej płyty CD/ DVD na stronie 41. Pierwsze kroki 5

10 Rozszerzanie możliwości komputera Podczas dokonywania połączeń zwracaj uwagę na kierunek podłączania wtyczek. Podłączenie wtyczki złą stroną lub w złym kierunku może spowodować uszkodzenie urządzenia. Podłącz urządzenia peryferyjne USB do portów USB komputera. Podłącz zewnętrzne urządzenie wyświetlające (np. monitor lub projektor) do 15-szpilkowego gniazda wideo D-sub komputera kablem VGA. Aby przełączyć się na zewnętrzne urządzenie wyświetlające lub włączyć jednoczesne wyświetlanie na urządzeniu i na ekranie komputera, naciśnij klawisze skrótu <Fn> + <F3>. 6 Pierwsze kroki

11 Wkładaj karty pamięci Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC i SD zgodnie z kierunkiem podanym na karcie, aby wymieniać pliki. Podłącz mikrofon do gniazda mikrofonu, aby nagrywać dźwięki. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawek (wyjścia audio), aby móc słuchać przez nie dźwięku. Podłącz się do lokalnej sieci komputerowej (LAN) za pomocą kabla sieciowego podłączonego do portu LAN komputera. Pierwsze kroki 7

12 Prezentacja komputera Joybook Lite Widok z przodu (1) Nr Elementy z przodu (2) (1) Wbudowana kamera internetowa Wbudowana kamera internetowa pozwalająca na robienie zdjęć, nagrywanie filmów i rozmowy na czacie w sieci. Szczegóły opisano w sekcji Korzystanie z wbudowanej kamery internetowej na stronie 29 (3) (4) (8) (2) Panel LCD (ciekłokrystaliczny) (3) Klawiatura (4) Wbudowany mikrofon Odbiór dźwięków i głosu do nagrywania. (5) Kontrolki Szczegóły opisano w sekcji Kontrolki na stronie 14. (5) (6) (7) (6) Kontrolka touchpada Szczegóły opisano w sekcji Kontrolka touchpada na stronie Prezentacja komputera Joybook Lite

13 (7) Touchpad Szczegóły opisano w sekcji Korzystanie z panelu dotykowego ("touchpada") na stronie 16. (8) Przycisk zasilania Włączanie lub wyłączanie komputera Joybook Lite. Prezentacja komputera Joybook Lite 9

14 Widok z lewej strony (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nr Elementy z lewej strony (1) Gniazdo sieci lokalnej LAN (Local Area Network) (złącze RJ-45) Pozwala na podłączanie komputera do szybkiej sieci typu Ethernet 10/100Mbps 100BASE-T. Uważaj, by nie podłączyć złącza kabla telefonicznego RJ-11 do gniazda RJ-45. Spowoduje to uszkodzenie gniazda LAN. Złącza wyglądają podobnie, ale złącze RJ-45 jest szersze od złącza RJ-11 i ma więcej styków. (2) Otwory wentylacyjne Rozpraszają ciepło i utrzymują optymalną temperaturę komputera. Aby zapobiec przegrzewaniu się komputera, nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Na przykład nie używaj komputera w łóżku, gdzie pościel może zatkać otwory wentylacyjne i zablokować przepływ powietrza. (3) Port USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB Prezentacja komputera Joybook Lite

15 (4) Gniazdo wejścia mikrofonu Służy do podłączania mikrofonu do nagrywania dźwięku. To gniazdo jest przeznaczone dla analogowych wtyczek audio rozmiaru 3,5 mm. Pozwala na podłączanie wtyczek mono i stereo. (5) Gniazdo wyjścia audio Służy do podłączania słuchawek/słuchawek nausznych lub głośnika zewnętrznego do odtwarzania dźwięku z komputera. (6) Gniazdo kart pamięci 4 w 1 Pozwala na wkładanie kart pamięci typu: Memory Stick, Memory Stick Pro, SD lub MMC. Prezentacja komputera Joybook Lite 11

16 Widok z prawej strony (1) (2) (3) (4) (5) Nr (1) Elementy z prawej strony Przełącznik sieci bezprzewodowej Pozwala na włączanie i wyłączanie sieci bezprzewodowej (zarówno WLAN, jak i Bluetooth). Szczegóły opisano w sekcji Podłączanie do sieci bezprzewodowej na stronie 22 i Podłączenie urządzenia Bluetooth na stronie 24. (2) Port USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB 2.0. (3) 15-szpilkowe gniazdo wideo D-sub Do podłączania zewnętrznych urządzeń zobrazowania, takich jak monitory i projektory. (4) Gniazdo zasilania Do podłączania zasilacza prądu zmiennego w celu zasilania komputera i ładowania baterii. (5) Otwór zamka zabezpieczającego przed kradzieżą Kensington Pozwala na podłączenie zamka zabezpieczającego Kensington i linki, co pozwala zapobiec ewentualnej kradzieży. 12 Prezentacja komputera Joybook Lite

17 Widok z dołu (1) (2) (3) (3) Pokrywa tylna Pod pokrywą znajduje się gniazdo pamięci RAM komputera. Można go użyć do wymiany zamontowanego modułu pamięci komputera. Do zdjęcia pokrywy potrzebny jest mały wkrętak krzyżakowy. (4) Aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany modułu pamięci, górnego limitu pamięci lub rodzajów zatwierdzonych modułów pamięci BenQ do komputera Joybook Lite, patrz Wymiana pamięci na stronie 44. Nr Elementy na spodzie (4) Głośniki (1) Bateria Zasila komputer, gdy nie jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania. (2) Zatrzaski baterii Służą do przytrzymywania baterii na swoim miejscu. Prezentacja komputera Joybook Lite 13

18 Kontrolki (2) Kontrolka baterii Kiedy bateria jest ładowana, kontrolka miga na niebiesko. Kiedy bateria jest całkowicie naładowana, kontrolka świeci na niebiesko. Podczas korzystania z baterii kontrolka nie świeci się. Kiedy bateria jest prawie rozładowana, świeci się kolorem bursztynowym. Kiedy bateria nie działa poprawnie, miga kolorem bursztynowym. Nr (1) Kontrolki (1) (2) (3) (4) Kontrolka przycisku zasilania Kiedy system jest włączony, kontrolka ta świeci się na niebiesko. Miga ona niebieskim kolorem, kiedy system znajduje się w stanie uśpienia. Gdy system znajduje się w trybie hibernacji lub gdy jest wyłączony, kontrolka nie świeci się. (3) (4) Kontrolka aktywności twardego dysku Miga na niebiesko, gdy komputer odczytuje dane z twardego dysku. Kontrolka WLAN/Bluetooth Kiedy włączone są urządzenia Bluetooth i WLAN, kontrolka ta świeci na niebiesko. Podczas korzystania z funkcji WLAN i Bluetooth, kontrolka miga na niebiesko. Kiedy urządzenia Bluetooth i WLAN są wyłączone, kontrolka nie świeci. 14 Prezentacja komputera Joybook Lite

19 (1) Nr (1) Kontrolka Kontrolka touchpada Kontrolka świeci bursztynowym światłem, gdy touchpad jest wyłączony. Prezentacja komputera Joybook Lite 15

20 Korzystanie z komputera Korzystanie z panelu dotykowego ("touchpada") Nr Element Funkcja (1) Touchpad Przesuwa wskaźnik, wybiera lub uaktywnia elementy na ekranie. (1) (2) (3) (2) Lewy przycisk touchpada (3) Prawy przycisk touchpada Odpowiednik lewego przycisku opcjonalnej myszki zewnętrznej. Odpowiednik prawego przycisku opcjonalnej myszki zewnętrznej. Touchpad ze swoimi przyciskami jest urządzeniem wskazującym, które funkcjonuje jako opcjonalna myszka zewnętrzna, umożliwiająca nawigację, przewijanie ekranu i dokonywanie wyboru funkcji. Elementy touchpada są opisane poniżej. W celu użycia touchpada jako opcjonalnej, zewnętrznej myszy, naciskaj lewy i prawy przycisk touchpada, co powoduje wykonanie takich samych funkcji klikania, jak dla zewnętrznej myszy. Aby przesunąć wskaźnik, połóż palec na powierzchni touchpada, delikatnie ją naciskając, i przesuń w wymaganym kierunku. Nie przesuwaj po touchpadzie długopisami, ołówkami ani markerami. Używaj tylko palców. Aby ustawić preferencje touchpada w Windows XP, wybierz Start > Control Panel (Panel sterowania) > Printers and other Hardware (Drukarki i inny sprzęt) > Mouse (Mysz). 16 Korzystanie z komputera

21 Funkcja Lewy przycisk touchpada Prawy przycisk touchpada Touchpad Wybieranie Wykonanie Przeciągnięcie Jedno kliknięcie. Dwukrotne, szybkie kliknięcie. Kliknij jeden raz i przytrzymaj element, a następnie użyj palca na touchpadzie do przeciągnięcia elementu. -- Jedno stuknięcie. -- Dwukrotne, szybkie stuknięcie. -- Stuknij szybko dwa razy i przytrzymaj element, a następnie przemieszczaj palec na touchpadzie w celu przeciągnięcia elementu. Wyświetlenie menu kontekstowego -- Jedno kliknięcie. -- Touchpad jest urządzeniem wrażliwym na nacisk, które wymaga prawidłowej ochrony, co pozwoli zapobiec jego uszkodzeniu. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na powierzchni touchpada ani na jego przyciskach. Nie wolno zarysowywać touchpada ostro zakończonymi przedmiotami lub paznokciami. Korzystanie z komputera 17

22 Korzystanie z klawiatury Funkcyjne klawisze skrótów Klawisze funkcyjne można wykorzystywać do uzyskiwania dostępu do często używanych funkcji lub dokonywania szybkich ustawień. Aby móc korzystać z klawiszy skrótu, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz <Fn> (Funkcja) w lewym dolnym narożniku klawiatury, a następnie nacisnąć żądany klawisz skrótu. Wygląd legendy na klawiaturze może różnić się w zależności od kraju/regionu zakupu urządzenia. Funkcyjny klawisz skrótu Opis Funkcyjny klawisz skrótu Opis <Fn> + <Esc> Włączenie lub wyłączenie panelu dotykowego. <Fn> + <F1> Przełączenie komputera w tryb uśpienia. 18 Korzystanie z komputera

23 <Fn> + <F2> Włączenie lub wyłączenie sieci WLAN lub Bluetooth. Status wskazywany jest na wyświetlaczu ekranowym. WLAN i Bluetooth są dostępne w wybranych modelach. <Fn> + <F3> Przełączenie wyświetlania pomiędzy ekranem komputera a urządzeniem zewnętrznym (np. monitorem lub projektorem), albo włączenie jednoczesnego wyświetlania. Przed użyciem tej kombinacji klawiszy sprawdź czy urządzenie zewnętrzne (np. monitor lub projektor) zostało poprawnie podłączone do komputera. <Fn> + <F4> Zmniejszenie jasności ekranu. <Fn> + <F5> Zwiększenie jasności ekranu. <Fn> + <F6> Włączenie lub wyłączenie głośników. <Fn> + <F7> Zmniejszenie głośności. <Fn> + <F8> Zwiększenie głośności. <Fn> + <F9> Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania. <Fn> + <F10> Zatrzymanie odtwarzania. <Fn> + <F11> Odtwarzanie do tyłu. <Fn> + <F12> Przewijanie do przodu. <Fn> + <PgUp> Przesunięcie kursora na początek zdania lub na górę aktywnego okna. <Fn> + <PgDn> Przesunięcie kursora na koniec zdania lub na koniec aktywnego okna. <Fn> + <Num Lk> Włączenie lub wyłączenie funkcji blokady przewijania scroll lock. Gdy funkcja jest włączona, ekran przesuwa się o jedną linię w górę lub w dół po naciśnięciu klawisza strzałki górę lub w dół (, ). Funkcja Scroll Lock nie działa we wszystkich programach. <Fn> + <Ins> Kopiowanie obrazu aktualnego stanu ekranu do schowka. Zrzut ekranu można potem wklejać do dokumentów lub do oprogramowania do obróbki grafiki, takiego jak Microsoft Paint. Korzystanie z komputera 19

24 Skróty klawiszowe Windows i inne klawisze Korzystając ze skrótów klawiszowych Windows można uzyskiwać szybki dostęp do funkcji tego systemu operacyjnego. Aby skorzystać z klawiszy skrótu, wciśnij i przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij odpowiedni klawisz. 20 Korzystanie z komputera

25 Funkcyjny klawisz skrótu Opis Funkcyjny klawisz skrótu Opis Klawisz Windows Zapewnia szybki dostęp do menu Start. + <M> Minimalizacja wszystkich otwartych okien zawierających przyciski Minimalizuj. + <R> + <E> Włączenie okna dialogowego Uruchom. <Shift> + + <M> Otwarcie okna Mój komputer, które umożliwia przeglądanie folderów iplików. Anulowanie minimalizacji wszystkich okien. Funkcyjny klawisz skrótu Opis Funkcyjny klawisz skrótu Opis <Alt> + <Tab> Przełączanie pomiędzy oknami. Klawisz aplikacji Posiada tę samą funkcję, co prawy przycisk panelu dotykowego, włączający kontekstowe menu podręczne. <Num Lk> Włączenie lub wyłączenie klawiatury numerycznej zintegrowanej z klawiaturą (oznaczonej szarym odcieniem na ilustracji na poprzedniej stronie). <Caps Lock> Przełącza tryb wprowadzania dużych liter do pisanego tekstu. Status wskazywany jest na wyświetlaczu ekranowym. Status wskazywany jest na wyświetlaczu ekranowym. Korzystanie z komputera 21

26 Korzystanie z wbudowanej funkcji sieci bezprzewodowej (tylko wybrane modele) Dzięki wbudowanej funkcji łączności bezprzewodowej komputera Joybook Lite można łączyć się z innymi urządzeniami posiadającymi funkcję łączności bezprzewodowej (np. punktami dostępowymi, notebookami, PDA lub cyfrowymi projektorami) bez ograniczeń związanych z kablami sieciowymi. Aby połączyć się z siecią lokalną (LAN) w domu lub w biurze, należy znać dane punktu dostępowego, który służy jako stacja przekaźnikowa, umożliwiająca transmisję danych. Na zewnątrz, w takich miejscach jak kawiarnia lub biblioteka, można zapytać obsługę o możliwość uzyskania konta. 4. Kliknij ikonę WLAN w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu pulpitu. Wyświetli się lista dostępnych sieci bezprzewodowych. Funkcja sieci bezprzewodowej Wireless LAN (WLAN) jest dostępna w wybranych modelach. Łączność WLAN ma ograniczony zasięg, w zależności od używanego wyposażenia, wybranego pasma częstotliwości, zakłóceń fal radiowych i otoczenia (np. konstrukcja budynku). Funkcjonalność różni się w zależności od określonej sytuacji. Podłączanie do sieci bezprzewodowej 1. Sprawdź czy znajdujesz się w zasięgu sieci bezprzewodowej. 2. Przesuń przełącznik połączenia przewodowego w położenie "ON". 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisze skrótu <Fn> + <F2>, aby kontrolka WLAN zaświeciła się na niebiesko. Status wskazywany jest na wyświetlaczu ekranowym. 5. Wybierz sieć i kliknij Connect (Połącz). Jeśli używana sieć nie wymaga uwierzytelniania, na pulpicie pojawi się komunikat z informacją, że komputer jest połączony z siecią. 22 Korzystanie z komputera

27 Aby połączyć się z niektórymi sieciami wymagającymi uwierzytelnienia, konieczne może być przeprowadzenie innego procesu autoryzacji i wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. W celu otrzymania szczegółów, proszę skonsultować się z administratorem sieci. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Start > Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) w Windows XP. W celu zabezpieczenia danych zdecydowanie zalecamy łączenie się z zabezpieczonymi sieciami bezprzewodowymi, kiedy tylko to możliwe. Podczas podróży samolotem wyłącz wszystkie urządzenia bezprzewodowe, aby uniknąć możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa lotu. Istnieje inny sposób łączenia komputera z siecią. Patrz Gniazdo sieci lokalnej LAN (Local Area Network) (złącze RJ- 45) na stronie 10. Korzystanie z komputera 23

28 Korzystanie z funkcji Bluetooth (dostępna w wybranych modelach) Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie połączenia z różnymi urządzeniami i usługami, które obsługują transmisję Bluetooth. Można nawiązywać połączenie bezprzewodowo, bez konieczności korzystania z kabli do przesyłania danych, podczas drukowania dokumentów, synchronizacji osobistych danych PIM z komputerem typu PDA, łączenia z innym komputerem osobistym lub telefonem komórkowym a nawet do łączenia z siecią. 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth w polu powiadomień w prawym dolnym rogu pulpitu, a następnie kliknij Add a Bluetooth Device (Dodaj urządzenie Bluetooth), aby uruchomić asystenta. Funkcja Bluetooth jest dostępna w wybranych modelach Podłączenie urządzenia Bluetooth 2. Kliknij Next (Dalej). 1. Przesuń przełącznik połączenia bezprzewodowego w położenie "ON". 2. Naciśnij klawisze skrótu w kombinacji <Fn> + <F2>, aby włączyć Bluetooth. Status wskazywany jest na wyświetlaczu ekranowym. 3. Włącz zasilanie urządzenia Bluetooth i uaktywnij jego funkcję Bluetooth. Urządzenie Bluetooth musi również być "możliwe do wykrycia". Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu włączania funkcji Bluetooth urządzenia, proszę zapoznać się z jego dokumentacją. Maksymalny skuteczny zasięg połączenia pomiędzy Joybookiem Lite i urządzeniem Bluetooth wynosi 10 metrów. 24 Korzystanie z komputera

29 3. Poczekaj, aż system Windows wyszuka dostępne urządzenia Bluetooth. Wybierz urządzenie Bluetooth, które chcesz dodać, a następnie kliknij Next (Dalej). 4. Skorzystaj z dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth, aby sprawdzić czy ma ono ustawione wcześniej hasło. System Windows może sam wygenerować hasło. Jeśli proces powiązania obu urządzeń nie zostanie przeprowadzony w krótkim czasie, kliknij Try Again (Spróbuj ponownie), aby wprowadzić hasło. Kliknij Next (Dalej). Kiedy pojawi się monit wymagający wprowadzenia hasła w urządzeniu Bluetooth, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby je wprowadzić. Korzystanie z komputera 25

30 5. Urządzenie Bluetooth jest teraz podłączone do komputera. Wyświetli się lista dostępnych usług obsługiwanych przez podłączone urządzenie Bluetooth. Zaznacz żądane usługi i naciśnij Next (Dalej). 6. Kliknij Finish (Zakończ), aby zakończyć instalację. 26 Korzystanie z komputera

31 Wysyłanie pliku do urządzenia Bluetooth Jeśli urządzenie Bluetooth pozwala na wysyłanie i odbieranie danych, np. jest to telefon komórkowy, można używać połączenia Bluetooth do bezprzewodowego przekazywania danych pomiędzy tym urządzeniem a komputerem. 2. Użyj Eksploratora Windows do wyszukania pliku do wysłania. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz Send to (Wyślij do) > Bluetooth, a następnie urządzenie Bluetooth, do którego chcesz wysłać plik. 1. Po podłączeniu komputera do urządzenia Bluetooth, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w polu powiadomień, aby wyświetlić wyskakujące menu i wybierz Quick Connect (Szybkie połączenie) > File Transfer (Transfer plików), a następnie wybierz podłączone urządzenie Bluetooth. 3. Wybierz urządzenie Bluetooth, do którego chcesz wysłać plik i kliknij OK. Korzystanie z komputera 27

32 4. Przed rozpoczęciem transferu może pojawić się komunikat wymagający ponownego wprowadzenia hasła w celu zabezpieczenia połączenia. Po rozpoczęciu transferu można skorzystać z paska postępu, aby uzyskać informacje o stanie transferu pliku. Pokazany powyżej przykład dotyczy połączenia z telefonem komórkowym. Szczegółowe informacje dotyczące łączenia z innymi rodzajami urządzeń Bluetooth znajdują się w pomocy online. 28 Korzystanie z komputera

33 Korzystanie z wbudowanej kamery internetowej Komputer Joybook Lite jest wyposażony we wbudowaną kamerę internetową umieszczoną wewnątrz górnej krawędzi ekranu. Kamera internetowa pozwala na robienie zdjęć, nagrywanie filmów i rozmowy na czacie w sieci. Uruchamianie programu WebCam Companion 3 Aby uruchomić program "WebCam Companion 3", wybierz Start > All Programs (Wszystkie programy) > ArcSoft WebCam Companion 3 > Launch Utility. Można zainstalować dołączony bezpłatny komunikator internetowy pozwalający na korzystanie z czatu wideo lub uruchomić "WebCam Companion 3" poprzez kliknięcie Launch Arcsoft WebCam Companion (Uruchom Arscoft WebCam Companion). Do instalacji lub aktywacji bezpłatnego komunikatora wymagane jest połączenie z Internetem. Korzystanie z komputera 29

34 Korzystanie z programu WebCam Companion 3 "WebCam Companion 3" składa się z czterech opisanych poniżej modułów, pozwalających maksymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez kamerę internetową. Opcje i ustawienia dostępne na ekranie głównego menu zależą od wybranego modułu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z pomocy programu "WebCam Companion 3", klikając (w prawym górnym rogu) > Application Help (Pomoc aplikacji) lub naciskając <F1>. Przełączanie na inne moduły W lewym górnym rogu ekranu głównego w każdym module dostępne są dwie ikony pozwalające na łatwe przełączanie na pozostałe moduły. powoduje powrót do ekranu głównego, gdzie można wybrać inne moduły. Capture (Nagrywanie): pozwala na robienie zdjęć i nagrywanie filmów przy użyciu kamery. Masque (Maska): łączy twarz użytkownika z inną twarzą przy pomocy wybranego szablonu. Photo Booth (Budka fotograficzna): pozwala wybierać układ zdjęć i dostosowywać je do własnych potrzeb. Edit (Edycja): pozwala na przeglądanie i edytowanie wcześnie zrobionych zdjęć lub nagranych filmów. Nagrania wideo można również przesyłać do YouTube. pokazuje bieżący moduł. Aby przełączyć się na inny moduł, kliknij strzałkę, co spowoduje wyświetlenie innych modułów, i wybierz żądany moduł. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów 1. Uruchom program "WebCam Companion 3" zgodnie zopisem w Uruchamianie programu WebCam Companion 3 na stronie Wybierz moduł Capture (Nagrywanie) z ekranu głównego. 3. Na ekranie podglądu Capture (Nagrywanie) można użyć następujących funkcji. Take Picture (Zrób zdjęcie): robienie zdjęć przy użyciu kamery. 30 Korzystanie z komputera

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Color Display Clone Podręcznik użytkownika

Color Display Clone Podręcznik użytkownika Color Display Clone Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2016 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo