Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

2 Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na jakikolwiek język lub język programowania, w każdej formie i jakimikolwiek środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi lub innymi bez wcześniejszej pisemnej zgody tej firmy jest zabronione. Najnowsza wersja podręcznika użytkownika jest dostępna na stronie Wszelkie inne logo, nazwy produktów lub firm wspomniane w niniejszym podręczniku mogą być zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli i być chronione prawami autorskimi i są wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych. Windows, Internet Explorer i Windows Mail są znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Pozostałe prawa autorskie należą do odpowiednich firm i organizacji. Ten produkt jest zgodny z ENERGY STAR. Zastrzeżenia Firma BenQ Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych ani nie daje gwarancji, wyrażonych lub domniemanych w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu, a szczególnie unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniana wymagań dla szczególnych zastosowań. Ponadto firma BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji niniejszej publikacji i wprowadzania od czasu do czasu zmian jej zawartości, bez wymogu informowania kogokolwiek przez BenQ Corporation o takich aktualizacjach lub zmianach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, jeśli problemy (np. utrata danych i awaria systemu) zostały spowodowane instalacją oprogramowania innego niż fabryczne lub nieoryginalnych części i/lub akcesoriów. Modele Joybook Lite ujęte w tym podręczniku Ten podręcznik zawiera informacje o następującym modelu komputera Joybook Lite: Joybook Lite serii U102 (DH1000) Proszę zwrócić uwagę, że rzeczywista konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania zależeć będzie od zakupionego modelu. Aby określić model komputera, odwołaj się do etykiety na opakowaniu lub nadruku na komputerze. Wer.: 11/3/2009

3 Spis treści Przegląd...1 Informacje na temat niniejszego podręcznika...1 Symbole i konwencje...2 Pierwsze kroki...3 Zawartość opakowania...3 Przygotowanie komputera do użytku...3 Rozszerzanie możliwości komputera...6 Prezentacja komputera Joybook Lite...8 Widok z przodu... 8 Widok z lewej strony...10 Widok z prawej strony...12 Widok z dołu...13 Kontrolki...14 Korzystanie z komputera...16 Korzystanie z panelu dotykowego ("touchpada")...16 Korzystanie z klawiatury...18 Funkcyjne klawisze skrótów...18 Skróty klawiszowe Windows i inne klawisze...20 Korzystanie z wbudowanej funkcji sieci bezprzewodowej (tylko wybrane modele)...22 Podłączanie do sieci bezprzewodowej...22 Korzystanie z funkcji Bluetooth (dostępna w wybranych modelach)...24 Podłączenie urządzenia Bluetooth...24 Wysyłanie pliku do urządzenia Bluetooth...27 Korzystanie z wbudowanej kamery internetowej...29 Uruchamianie programu WebCam Companion Korzystanie z programu WebCam Companion Przełączanie na inne moduły Robienie zdjęć i nagrywanie filmów Korzystanie z funkcji Masque Photo Booth (Budka fotograficzna) Czat wideo Korzystanie z efektów wizualnych Magic-i Regulacja rozdzielczości Konfigurowanie ustawień BIOS...33 Kiedy i w jaki sposób korzystać z funkcji konfiguracji BIOS Poruszanie się po ekranie konfiguracji BIOS Menu główne (Main) Menu zaawansowane (Advanced) Menu zabezpieczeń (Security) Menu Boot (Menu inicjalizacji systemu) Menu Exit (Menu wyjścia) Przywracanie systemu przy użyciu QDataTrove...36 Wprowadzenie do programu QDataTrove Uruchamianie QDataTrove Korzystanie z QDataTrove w Windows XP Tworzenie kopii zapasowej systemu Tworzenie kopii zapasowej systemu w formie jednego pliku Tworzenie kopii zapasowej systemu na płycie Spis treści iii

4 Tworzenie punktu przywracania...38 Przywracanie systemu...39 Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych systemu...39 Przywracanie systemu przy użyciu własnego obrazu zapasowego systemu...39 Przywracanie systemu przy użyciu punktu przywracania...40 Ponowna instalacja programów i sterowników dostarczonych w pakiecie...40 Tworzenie płyt ratunkowych lub płyt DVD z aplikacjami i sterownikami...40 Tworzenie fabrycznej ratunkowej płyty CD/DVD...41 Tworzenie Ratunkowej płyty CD/DVD użytkownika...41 Tworzenie płyty DVD z aplikacjami i sterownikami...42 Tworzenie rozruchowej pamięci USB...42 Ochrona komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami...43 Wymiana pamięci Najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów Bateria i zasilanie...49 Połączenia...50 System...51 Ekran...56 Czyszczenie i konserwacja baterii Konserwacja baterii...58 Czyszczenie komputera...58 Serwis i pomoc techniczna...59 Ogólnoświatowy serwis internetowy Joybook Lite BenQ...59 Internetowa rejestracja gwarancji regionalnej Joybook/ Joybook Lite (ORW)...59 Załącznik...60 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa...60 Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z baterią...60 Informacje dotyczące bezpieczeństwa zasilacza prądu zmiennego...61 Utylizacja zbędnego domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Unii Europejskiej...61 Declaration of Conformity...62 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla Polski, Rumunii, Słowenii, Bułgarii, Łotwy i Chorwacji...63 iv Spis treści

5 Przegląd Informacje na temat niniejszego podręcznika Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat różnych podzespołów znajdujących się w Twoim Joybooku i pokazuje w jaki sposób z nich korzystać. Poniżej wymieniono główne rozdziały niniejszego podręcznika. Tytuł rozdziału Opis Przegląd Pierwsze kroki Prezentacja komputera Joybook Lite Korzystanie z komputera Wstęp do niniejszego podręcznika Informacje odnośnie rozpoczęcia użytkowania komputera Wprowadzenie do elementów wyposażenia komputerowego komputera Informacje o obsłudze komputera Przywracanie systemu przy użyciu QDataTrove Wymiana pamięci Najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów Czyszczenie i konserwacja baterii Serwis i pomoc techniczna Załącznik Informacje o używaniu narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemu Informacje o wymianie pamięci RAM Odpowiedzi na często zadawane pytania i informacje na temat rozwiązywania problemów Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji baterii Informacje na temat pomocy technicznej i serwisu komputera Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Konfigurowanie ustawień BIOS Informacje dotyczące używania programu narzędziowego BIOS Setup (Konfiguracja BIOS) Przegląd 1

6 Symbole i konwencje Uwagi, wskazówki i ostrzeżenia w tym podręczniku są stosowane odpowiednio do różnych celów, opisanych poniżej. Ikona/ Symbol Element Ostrzeżenie Znaczenie Informacja, której głównym celem jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem komponentów, danych lub przed odniesieniem obrażeń ciała, spowodowanych niewłaściwym stosowaniem i nieprawidłową obsługą lub zachowaniem. Podczas przeprowadzania pierwszej konfiguracji komputera, użytkownik może chcieć dowiedzieć się więcej o konfiguracji. Skorzystaj z podręcznika użytkownika dołączonego do systemu operacyjnego lub wyszukaj odpowiednie informacje w Help and Support (Pomoc i wsparcie) w menu Start Windows XP. W tym podręczniku czynności, które należy wykonać, aby dojść do określonego menu są opisane w sposób skrócony, na przykład: Start > Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna). Opisy opcji z Panelu sterowania są oparte o domyślny widok kategorii w panelu. < > lub [ ] Wskazówka Uwaga Klawisze na klawiaturze; Interfejs użytkownika (UI) na ekranie Informacje przydatne do zakończenia zadania. Dodatkowe informacje. Wskazuje klawisz na klawiaturze lub interfejs użytkownika na ekranie. Nie wpisuj symboli razem z zawartymi w nawiasach literami. 2 Przegląd

7 Pierwsze kroki W zależności od modelu komputera jego wygląd może różnić się od ilustracji umieszczonych w tym podręczniku. Zawartość opakowania Przed włączeniem komputera po raz pierwszy sprawdź, czy masz wszystkie elementy zestawu. Szczegółowe informacje dotyczące zawartości opakowania znajdują się na etykiecie na kartonie produktu. Jeśli któregokolwiek elementu brakuje lub wydaje się być uszkodzony, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. Opakowanie należy zachować na wypadek konieczności dostarczenia komputera do naprawy. Przygotowanie komputera do użytku 1. Instalacja baterii Zatrzask baterii B Zamknij pokrywę komputera (jeśli jest otwarta). Połóż komputer spodem do góry na miękkim, czystym materiale. Trzymając baterię etykietą skierowaną do dołu, delikatnie wsuń ją do komory baterii, do momentu jej zatrzaśnięcia na miejscu (1). Przesuń zatrzask baterii B w lewo, zgodnie z ilustracją, aby zablokować baterię na miejscu (2). Pierwsze kroki 3

8 2. Podłączanie zasilania 3. Otwieranie komputera a. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania komputera. b. Podłącz drugą końcówkę zasilacza do gniazdka zasilającego, zgodnie z ilustracją. Komputer zacznie automatycznie ładować baterię. Ostrożnie podnieś bezzatrzaskową pokrywę, która umożliwia łatwe otwarcie obudowy. Bateria jest fabrycznie wysyłana z niskim poziomem naładowania. Podczas ładowania baterii można korzystać z komputera. Systemy zasilania i typy wtyczek mogą różnić się w zależności od danego kraju/regionu. Podczas ładowania baterii kontrolka baterii miga na niebiesko. Gdy bateria jest całkowicie naładowana, kontrolka świeci się na niebiesko. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kolorów i znaczenia kontrolek, patrz Kontrolki na stronie Pierwsze kroki

9 4. Wstępna konfiguracja Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić komputer - kontrolka przycisku zasilania będzie świecić na niebiesko. Następnie postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby zakończyć wstępną konfigurację Windows XP. Komputer Joybook Lite serii U102 działa najlepiej z systemem operacyjnym, który już został na nim zainstalowany. Instalacja innych systemów operacyjnych, które nie zostały przetestowane, nie jest zalecana i może nie tylko prowadzić do unieważnienia gwarancji, ale również mieć negatywny wpływ na funkcjonalność komputera. System operacyjny zainstalowany w komputerze może się różnić od opisywanego. Aby otrzymać więcej informacji, patrz etykieta specyfikacji produktu na opakowaniu kartonowym. Ważne: Zdecydowanie zalecamy utworzenie Ratunkowej płyty DVD, jak tylko komputer będzie gotowy do użytku. Szczegóły opisano w sekcji Tworzenie fabrycznej ratunkowej płyty CD/ DVD na stronie 41. Pierwsze kroki 5

10 Rozszerzanie możliwości komputera Podczas dokonywania połączeń zwracaj uwagę na kierunek podłączania wtyczek. Podłączenie wtyczki złą stroną lub w złym kierunku może spowodować uszkodzenie urządzenia. Podłącz urządzenia peryferyjne USB do portów USB komputera. Podłącz zewnętrzne urządzenie wyświetlające (np. monitor lub projektor) do 15-szpilkowego gniazda wideo D-sub komputera kablem VGA. Aby przełączyć się na zewnętrzne urządzenie wyświetlające lub włączyć jednoczesne wyświetlanie na urządzeniu i na ekranie komputera, naciśnij klawisze skrótu <Fn> + <F3>. 6 Pierwsze kroki

11 Wkładaj karty pamięci Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC i SD zgodnie z kierunkiem podanym na karcie, aby wymieniać pliki. Podłącz mikrofon do gniazda mikrofonu, aby nagrywać dźwięki. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawek (wyjścia audio), aby móc słuchać przez nie dźwięku. Podłącz się do lokalnej sieci komputerowej (LAN) za pomocą kabla sieciowego podłączonego do portu LAN komputera. Pierwsze kroki 7

12 Prezentacja komputera Joybook Lite Widok z przodu (1) Nr Elementy z przodu (2) (1) Wbudowana kamera internetowa Wbudowana kamera internetowa pozwalająca na robienie zdjęć, nagrywanie filmów i rozmowy na czacie w sieci. Szczegóły opisano w sekcji Korzystanie z wbudowanej kamery internetowej na stronie 29 (3) (4) (8) (2) Panel LCD (ciekłokrystaliczny) (3) Klawiatura (4) Wbudowany mikrofon Odbiór dźwięków i głosu do nagrywania. (5) Kontrolki Szczegóły opisano w sekcji Kontrolki na stronie 14. (5) (6) (7) (6) Kontrolka touchpada Szczegóły opisano w sekcji Kontrolka touchpada na stronie Prezentacja komputera Joybook Lite

13 (7) Touchpad Szczegóły opisano w sekcji Korzystanie z panelu dotykowego ("touchpada") na stronie 16. (8) Przycisk zasilania Włączanie lub wyłączanie komputera Joybook Lite. Prezentacja komputera Joybook Lite 9

14 Widok z lewej strony (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nr Elementy z lewej strony (1) Gniazdo sieci lokalnej LAN (Local Area Network) (złącze RJ-45) Pozwala na podłączanie komputera do szybkiej sieci typu Ethernet 10/100Mbps 100BASE-T. Uważaj, by nie podłączyć złącza kabla telefonicznego RJ-11 do gniazda RJ-45. Spowoduje to uszkodzenie gniazda LAN. Złącza wyglądają podobnie, ale złącze RJ-45 jest szersze od złącza RJ-11 i ma więcej styków. (2) Otwory wentylacyjne Rozpraszają ciepło i utrzymują optymalną temperaturę komputera. Aby zapobiec przegrzewaniu się komputera, nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Na przykład nie używaj komputera w łóżku, gdzie pościel może zatkać otwory wentylacyjne i zablokować przepływ powietrza. (3) Port USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB Prezentacja komputera Joybook Lite

15 (4) Gniazdo wejścia mikrofonu Służy do podłączania mikrofonu do nagrywania dźwięku. To gniazdo jest przeznaczone dla analogowych wtyczek audio rozmiaru 3,5 mm. Pozwala na podłączanie wtyczek mono i stereo. (5) Gniazdo wyjścia audio Służy do podłączania słuchawek/słuchawek nausznych lub głośnika zewnętrznego do odtwarzania dźwięku z komputera. (6) Gniazdo kart pamięci 4 w 1 Pozwala na wkładanie kart pamięci typu: Memory Stick, Memory Stick Pro, SD lub MMC. Prezentacja komputera Joybook Lite 11

16 Widok z prawej strony (1) (2) (3) (4) (5) Nr (1) Elementy z prawej strony Przełącznik sieci bezprzewodowej Pozwala na włączanie i wyłączanie sieci bezprzewodowej (zarówno WLAN, jak i Bluetooth). Szczegóły opisano w sekcji Podłączanie do sieci bezprzewodowej na stronie 22 i Podłączenie urządzenia Bluetooth na stronie 24. (2) Port USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB 2.0. (3) 15-szpilkowe gniazdo wideo D-sub Do podłączania zewnętrznych urządzeń zobrazowania, takich jak monitory i projektory. (4) Gniazdo zasilania Do podłączania zasilacza prądu zmiennego w celu zasilania komputera i ładowania baterii. (5) Otwór zamka zabezpieczającego przed kradzieżą Kensington Pozwala na podłączenie zamka zabezpieczającego Kensington i linki, co pozwala zapobiec ewentualnej kradzieży. 12 Prezentacja komputera Joybook Lite

17 Widok z dołu (1) (2) (3) (3) Pokrywa tylna Pod pokrywą znajduje się gniazdo pamięci RAM komputera. Można go użyć do wymiany zamontowanego modułu pamięci komputera. Do zdjęcia pokrywy potrzebny jest mały wkrętak krzyżakowy. (4) Aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany modułu pamięci, górnego limitu pamięci lub rodzajów zatwierdzonych modułów pamięci BenQ do komputera Joybook Lite, patrz Wymiana pamięci na stronie 44. Nr Elementy na spodzie (4) Głośniki (1) Bateria Zasila komputer, gdy nie jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania. (2) Zatrzaski baterii Służą do przytrzymywania baterii na swoim miejscu. Prezentacja komputera Joybook Lite 13

18 Kontrolki (2) Kontrolka baterii Kiedy bateria jest ładowana, kontrolka miga na niebiesko. Kiedy bateria jest całkowicie naładowana, kontrolka świeci na niebiesko. Podczas korzystania z baterii kontrolka nie świeci się. Kiedy bateria jest prawie rozładowana, świeci się kolorem bursztynowym. Kiedy bateria nie działa poprawnie, miga kolorem bursztynowym. Nr (1) Kontrolki (1) (2) (3) (4) Kontrolka przycisku zasilania Kiedy system jest włączony, kontrolka ta świeci się na niebiesko. Miga ona niebieskim kolorem, kiedy system znajduje się w stanie uśpienia. Gdy system znajduje się w trybie hibernacji lub gdy jest wyłączony, kontrolka nie świeci się. (3) (4) Kontrolka aktywności twardego dysku Miga na niebiesko, gdy komputer odczytuje dane z twardego dysku. Kontrolka WLAN/Bluetooth Kiedy włączone są urządzenia Bluetooth i WLAN, kontrolka ta świeci na niebiesko. Podczas korzystania z funkcji WLAN i Bluetooth, kontrolka miga na niebiesko. Kiedy urządzenia Bluetooth i WLAN są wyłączone, kontrolka nie świeci. 14 Prezentacja komputera Joybook Lite

19 (1) Nr (1) Kontrolka Kontrolka touchpada Kontrolka świeci bursztynowym światłem, gdy touchpad jest wyłączony. Prezentacja komputera Joybook Lite 15

20 Korzystanie z komputera Korzystanie z panelu dotykowego ("touchpada") Nr Element Funkcja (1) Touchpad Przesuwa wskaźnik, wybiera lub uaktywnia elementy na ekranie. (1) (2) (3) (2) Lewy przycisk touchpada (3) Prawy przycisk touchpada Odpowiednik lewego przycisku opcjonalnej myszki zewnętrznej. Odpowiednik prawego przycisku opcjonalnej myszki zewnętrznej. Touchpad ze swoimi przyciskami jest urządzeniem wskazującym, które funkcjonuje jako opcjonalna myszka zewnętrzna, umożliwiająca nawigację, przewijanie ekranu i dokonywanie wyboru funkcji. Elementy touchpada są opisane poniżej. W celu użycia touchpada jako opcjonalnej, zewnętrznej myszy, naciskaj lewy i prawy przycisk touchpada, co powoduje wykonanie takich samych funkcji klikania, jak dla zewnętrznej myszy. Aby przesunąć wskaźnik, połóż palec na powierzchni touchpada, delikatnie ją naciskając, i przesuń w wymaganym kierunku. Nie przesuwaj po touchpadzie długopisami, ołówkami ani markerami. Używaj tylko palców. Aby ustawić preferencje touchpada w Windows XP, wybierz Start > Control Panel (Panel sterowania) > Printers and other Hardware (Drukarki i inny sprzęt) > Mouse (Mysz). 16 Korzystanie z komputera

21 Funkcja Lewy przycisk touchpada Prawy przycisk touchpada Touchpad Wybieranie Wykonanie Przeciągnięcie Jedno kliknięcie. Dwukrotne, szybkie kliknięcie. Kliknij jeden raz i przytrzymaj element, a następnie użyj palca na touchpadzie do przeciągnięcia elementu. -- Jedno stuknięcie. -- Dwukrotne, szybkie stuknięcie. -- Stuknij szybko dwa razy i przytrzymaj element, a następnie przemieszczaj palec na touchpadzie w celu przeciągnięcia elementu. Wyświetlenie menu kontekstowego -- Jedno kliknięcie. -- Touchpad jest urządzeniem wrażliwym na nacisk, które wymaga prawidłowej ochrony, co pozwoli zapobiec jego uszkodzeniu. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na powierzchni touchpada ani na jego przyciskach. Nie wolno zarysowywać touchpada ostro zakończonymi przedmiotami lub paznokciami. Korzystanie z komputera 17

22 Korzystanie z klawiatury Funkcyjne klawisze skrótów Klawisze funkcyjne można wykorzystywać do uzyskiwania dostępu do często używanych funkcji lub dokonywania szybkich ustawień. Aby móc korzystać z klawiszy skrótu, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz <Fn> (Funkcja) w lewym dolnym narożniku klawiatury, a następnie nacisnąć żądany klawisz skrótu. Wygląd legendy na klawiaturze może różnić się w zależności od kraju/regionu zakupu urządzenia. Funkcyjny klawisz skrótu Opis Funkcyjny klawisz skrótu Opis <Fn> + <Esc> Włączenie lub wyłączenie panelu dotykowego. <Fn> + <F1> Przełączenie komputera w tryb uśpienia. 18 Korzystanie z komputera

23 <Fn> + <F2> Włączenie lub wyłączenie sieci WLAN lub Bluetooth. Status wskazywany jest na wyświetlaczu ekranowym. WLAN i Bluetooth są dostępne w wybranych modelach. <Fn> + <F3> Przełączenie wyświetlania pomiędzy ekranem komputera a urządzeniem zewnętrznym (np. monitorem lub projektorem), albo włączenie jednoczesnego wyświetlania. Przed użyciem tej kombinacji klawiszy sprawdź czy urządzenie zewnętrzne (np. monitor lub projektor) zostało poprawnie podłączone do komputera. <Fn> + <F4> Zmniejszenie jasności ekranu. <Fn> + <F5> Zwiększenie jasności ekranu. <Fn> + <F6> Włączenie lub wyłączenie głośników. <Fn> + <F7> Zmniejszenie głośności. <Fn> + <F8> Zwiększenie głośności. <Fn> + <F9> Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania. <Fn> + <F10> Zatrzymanie odtwarzania. <Fn> + <F11> Odtwarzanie do tyłu. <Fn> + <F12> Przewijanie do przodu. <Fn> + <PgUp> Przesunięcie kursora na początek zdania lub na górę aktywnego okna. <Fn> + <PgDn> Przesunięcie kursora na koniec zdania lub na koniec aktywnego okna. <Fn> + <Num Lk> Włączenie lub wyłączenie funkcji blokady przewijania scroll lock. Gdy funkcja jest włączona, ekran przesuwa się o jedną linię w górę lub w dół po naciśnięciu klawisza strzałki górę lub w dół (, ). Funkcja Scroll Lock nie działa we wszystkich programach. <Fn> + <Ins> Kopiowanie obrazu aktualnego stanu ekranu do schowka. Zrzut ekranu można potem wklejać do dokumentów lub do oprogramowania do obróbki grafiki, takiego jak Microsoft Paint. Korzystanie z komputera 19

24 Skróty klawiszowe Windows i inne klawisze Korzystając ze skrótów klawiszowych Windows można uzyskiwać szybki dostęp do funkcji tego systemu operacyjnego. Aby skorzystać z klawiszy skrótu, wciśnij i przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij odpowiedni klawisz. 20 Korzystanie z komputera

25 Funkcyjny klawisz skrótu Opis Funkcyjny klawisz skrótu Opis Klawisz Windows Zapewnia szybki dostęp do menu Start. + <M> Minimalizacja wszystkich otwartych okien zawierających przyciski Minimalizuj. + <R> + <E> Włączenie okna dialogowego Uruchom. <Shift> + + <M> Otwarcie okna Mój komputer, które umożliwia przeglądanie folderów iplików. Anulowanie minimalizacji wszystkich okien. Funkcyjny klawisz skrótu Opis Funkcyjny klawisz skrótu Opis <Alt> + <Tab> Przełączanie pomiędzy oknami. Klawisz aplikacji Posiada tę samą funkcję, co prawy przycisk panelu dotykowego, włączający kontekstowe menu podręczne. <Num Lk> Włączenie lub wyłączenie klawiatury numerycznej zintegrowanej z klawiaturą (oznaczonej szarym odcieniem na ilustracji na poprzedniej stronie). <Caps Lock> Przełącza tryb wprowadzania dużych liter do pisanego tekstu. Status wskazywany jest na wyświetlaczu ekranowym. Status wskazywany jest na wyświetlaczu ekranowym. Korzystanie z komputera 21

26 Korzystanie z wbudowanej funkcji sieci bezprzewodowej (tylko wybrane modele) Dzięki wbudowanej funkcji łączności bezprzewodowej komputera Joybook Lite można łączyć się z innymi urządzeniami posiadającymi funkcję łączności bezprzewodowej (np. punktami dostępowymi, notebookami, PDA lub cyfrowymi projektorami) bez ograniczeń związanych z kablami sieciowymi. Aby połączyć się z siecią lokalną (LAN) w domu lub w biurze, należy znać dane punktu dostępowego, który służy jako stacja przekaźnikowa, umożliwiająca transmisję danych. Na zewnątrz, w takich miejscach jak kawiarnia lub biblioteka, można zapytać obsługę o możliwość uzyskania konta. 4. Kliknij ikonę WLAN w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu pulpitu. Wyświetli się lista dostępnych sieci bezprzewodowych. Funkcja sieci bezprzewodowej Wireless LAN (WLAN) jest dostępna w wybranych modelach. Łączność WLAN ma ograniczony zasięg, w zależności od używanego wyposażenia, wybranego pasma częstotliwości, zakłóceń fal radiowych i otoczenia (np. konstrukcja budynku). Funkcjonalność różni się w zależności od określonej sytuacji. Podłączanie do sieci bezprzewodowej 1. Sprawdź czy znajdujesz się w zasięgu sieci bezprzewodowej. 2. Przesuń przełącznik połączenia przewodowego w położenie "ON". 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisze skrótu <Fn> + <F2>, aby kontrolka WLAN zaświeciła się na niebiesko. Status wskazywany jest na wyświetlaczu ekranowym. 5. Wybierz sieć i kliknij Connect (Połącz). Jeśli używana sieć nie wymaga uwierzytelniania, na pulpicie pojawi się komunikat z informacją, że komputer jest połączony z siecią. 22 Korzystanie z komputera

27 Aby połączyć się z niektórymi sieciami wymagającymi uwierzytelnienia, konieczne może być przeprowadzenie innego procesu autoryzacji i wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. W celu otrzymania szczegółów, proszę skonsultować się z administratorem sieci. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Start > Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) w Windows XP. W celu zabezpieczenia danych zdecydowanie zalecamy łączenie się z zabezpieczonymi sieciami bezprzewodowymi, kiedy tylko to możliwe. Podczas podróży samolotem wyłącz wszystkie urządzenia bezprzewodowe, aby uniknąć możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa lotu. Istnieje inny sposób łączenia komputera z siecią. Patrz Gniazdo sieci lokalnej LAN (Local Area Network) (złącze RJ- 45) na stronie 10. Korzystanie z komputera 23

28 Korzystanie z funkcji Bluetooth (dostępna w wybranych modelach) Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie połączenia z różnymi urządzeniami i usługami, które obsługują transmisję Bluetooth. Można nawiązywać połączenie bezprzewodowo, bez konieczności korzystania z kabli do przesyłania danych, podczas drukowania dokumentów, synchronizacji osobistych danych PIM z komputerem typu PDA, łączenia z innym komputerem osobistym lub telefonem komórkowym a nawet do łączenia z siecią. 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth w polu powiadomień w prawym dolnym rogu pulpitu, a następnie kliknij Add a Bluetooth Device (Dodaj urządzenie Bluetooth), aby uruchomić asystenta. Funkcja Bluetooth jest dostępna w wybranych modelach Podłączenie urządzenia Bluetooth 2. Kliknij Next (Dalej). 1. Przesuń przełącznik połączenia bezprzewodowego w położenie "ON". 2. Naciśnij klawisze skrótu w kombinacji <Fn> + <F2>, aby włączyć Bluetooth. Status wskazywany jest na wyświetlaczu ekranowym. 3. Włącz zasilanie urządzenia Bluetooth i uaktywnij jego funkcję Bluetooth. Urządzenie Bluetooth musi również być "możliwe do wykrycia". Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu włączania funkcji Bluetooth urządzenia, proszę zapoznać się z jego dokumentacją. Maksymalny skuteczny zasięg połączenia pomiędzy Joybookiem Lite i urządzeniem Bluetooth wynosi 10 metrów. 24 Korzystanie z komputera

29 3. Poczekaj, aż system Windows wyszuka dostępne urządzenia Bluetooth. Wybierz urządzenie Bluetooth, które chcesz dodać, a następnie kliknij Next (Dalej). 4. Skorzystaj z dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth, aby sprawdzić czy ma ono ustawione wcześniej hasło. System Windows może sam wygenerować hasło. Jeśli proces powiązania obu urządzeń nie zostanie przeprowadzony w krótkim czasie, kliknij Try Again (Spróbuj ponownie), aby wprowadzić hasło. Kliknij Next (Dalej). Kiedy pojawi się monit wymagający wprowadzenia hasła w urządzeniu Bluetooth, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby je wprowadzić. Korzystanie z komputera 25

30 5. Urządzenie Bluetooth jest teraz podłączone do komputera. Wyświetli się lista dostępnych usług obsługiwanych przez podłączone urządzenie Bluetooth. Zaznacz żądane usługi i naciśnij Next (Dalej). 6. Kliknij Finish (Zakończ), aby zakończyć instalację. 26 Korzystanie z komputera

31 Wysyłanie pliku do urządzenia Bluetooth Jeśli urządzenie Bluetooth pozwala na wysyłanie i odbieranie danych, np. jest to telefon komórkowy, można używać połączenia Bluetooth do bezprzewodowego przekazywania danych pomiędzy tym urządzeniem a komputerem. 2. Użyj Eksploratora Windows do wyszukania pliku do wysłania. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz Send to (Wyślij do) > Bluetooth, a następnie urządzenie Bluetooth, do którego chcesz wysłać plik. 1. Po podłączeniu komputera do urządzenia Bluetooth, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w polu powiadomień, aby wyświetlić wyskakujące menu i wybierz Quick Connect (Szybkie połączenie) > File Transfer (Transfer plików), a następnie wybierz podłączone urządzenie Bluetooth. 3. Wybierz urządzenie Bluetooth, do którego chcesz wysłać plik i kliknij OK. Korzystanie z komputera 27

32 4. Przed rozpoczęciem transferu może pojawić się komunikat wymagający ponownego wprowadzenia hasła w celu zabezpieczenia połączenia. Po rozpoczęciu transferu można skorzystać z paska postępu, aby uzyskać informacje o stanie transferu pliku. Pokazany powyżej przykład dotyczy połączenia z telefonem komórkowym. Szczegółowe informacje dotyczące łączenia z innymi rodzajami urządzeń Bluetooth znajdują się w pomocy online. 28 Korzystanie z komputera

33 Korzystanie z wbudowanej kamery internetowej Komputer Joybook Lite jest wyposażony we wbudowaną kamerę internetową umieszczoną wewnątrz górnej krawędzi ekranu. Kamera internetowa pozwala na robienie zdjęć, nagrywanie filmów i rozmowy na czacie w sieci. Uruchamianie programu WebCam Companion 3 Aby uruchomić program "WebCam Companion 3", wybierz Start > All Programs (Wszystkie programy) > ArcSoft WebCam Companion 3 > Launch Utility. Można zainstalować dołączony bezpłatny komunikator internetowy pozwalający na korzystanie z czatu wideo lub uruchomić "WebCam Companion 3" poprzez kliknięcie Launch Arcsoft WebCam Companion (Uruchom Arscoft WebCam Companion). Do instalacji lub aktywacji bezpłatnego komunikatora wymagane jest połączenie z Internetem. Korzystanie z komputera 29

34 Korzystanie z programu WebCam Companion 3 "WebCam Companion 3" składa się z czterech opisanych poniżej modułów, pozwalających maksymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez kamerę internetową. Opcje i ustawienia dostępne na ekranie głównego menu zależą od wybranego modułu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z pomocy programu "WebCam Companion 3", klikając (w prawym górnym rogu) > Application Help (Pomoc aplikacji) lub naciskając <F1>. Przełączanie na inne moduły W lewym górnym rogu ekranu głównego w każdym module dostępne są dwie ikony pozwalające na łatwe przełączanie na pozostałe moduły. powoduje powrót do ekranu głównego, gdzie można wybrać inne moduły. Capture (Nagrywanie): pozwala na robienie zdjęć i nagrywanie filmów przy użyciu kamery. Masque (Maska): łączy twarz użytkownika z inną twarzą przy pomocy wybranego szablonu. Photo Booth (Budka fotograficzna): pozwala wybierać układ zdjęć i dostosowywać je do własnych potrzeb. Edit (Edycja): pozwala na przeglądanie i edytowanie wcześnie zrobionych zdjęć lub nagranych filmów. Nagrania wideo można również przesyłać do YouTube. pokazuje bieżący moduł. Aby przełączyć się na inny moduł, kliknij strzałkę, co spowoduje wyświetlenie innych modułów, i wybierz żądany moduł. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów 1. Uruchom program "WebCam Companion 3" zgodnie zopisem w Uruchamianie programu WebCam Companion 3 na stronie Wybierz moduł Capture (Nagrywanie) z ekranu głównego. 3. Na ekranie podglądu Capture (Nagrywanie) można użyć następujących funkcji. Take Picture (Zrób zdjęcie): robienie zdjęć przy użyciu kamery. 30 Korzystanie z komputera

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800

Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800 Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800 Copyright 2005 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton 5800/6800/7800 Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Marzec 2005 Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo