Rexroth PSx 6xxx.201 Sterowanie i poziom we/wy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rexroth PSx 6xxx.201 Sterowanie i poziom we/wy"

Transkrypt

1 Electric Drives Hydraulics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Rexroth PSx 6xxx.201 Sterowanie i poziom we/wy Wydanie 01 Informacje techniczne

2 II Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Tytuł Rodzaj dokumentacji Typ dokumentacji Cel dokumentacji Rexroth PSx 6xxx.201 Sterowanie i poziom we/wy Informacje techniczne DOK PS6000 E/A201***** FK01 PL P Niniejszy podręcznik informuje o budowie mechanicznej, podłączeniu elektrycznym (zasilanie 24 V i we/wy) oraz sposobie działania Zintegrowanego w PSI/PST sterownika. Zmiany Dotychczasowe wydania Stan Uwagi DOK-PS6000-E/A201*****-FK01-PL-P Oznaczenie ochronne Zobowiązanie Wydawca Bosch Rexroth Electric Drives and Control GmbH, Wzbronione jest rozpowszechnianie oraz powielanie niniejszego dokumentu, jak również publikowanie jego treści, jeśli nie zostało to wyraźnie dopuszczone. Wykroczenia pociągają za sobą obowiązek odszkodowań powstałych strat. Wszystkie prawa do uzyskanych patentów lub wzorów użytkowych zastrzeżone (DIN 34-1). Podane niżej parametry służą jedynie do opisu wyrobu. Na ich podstawie nie można wnioskować o konkretnych właściwościach urządzenia lub jego przydatności do konkretnego celu. Podane wartości nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia własnych badań i ocen. Należy przy tym pamiętać, że nasze wyroby podlegają naturalnemu procesowi starzenia i zużywania się. Bosch Rexroth Electric Drives and Control GmbH Postfach D Erbach Berliner Straße 25 D Erbach Tel.: +49 (0) 60 62/78-0 Faks: +49 (0) 60 62/ Wydz.: BRC / PAW1

3 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG III Spis treści Spis treści Strona 1 Wskazówki bezpieczeństwa Ew. naniesione wskazówki bezpieczeństwa na wyrobie Wskazówki bezpieczeństwa w tym podręczniku Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Ochrona środowiska, zwrot i przeróbka materiałów wtórnych Wykwalifikowany personel Montaż i instalacja Podłączenie elektryczne Użytkowanie wyrobu Zmiany i przebudowa urządzenia przez użytkownika Konserwacja, naprawy Praca świadoma Oznakowanie CE Schemat poglądowy Klucz typów Cechy charakterystyczne serii PS Programowanie i obsługa Budowa Strona przednia sterownika (bez modułu we/wy) Strona przednia modułu we/wy "Comnet M-DP" Funkcje sterownika Podstawowe podzespoły układu zgrzewającego Reżymy zgrzewania Punkt pojedynczy Reżym szwu Przebieg programu Programowane bloki prądu Praca pulsacyjna Ukos (nachylenie prądu) Czasy programowalne Rodzaje regulacji Regulacja fazowa (SFA) Regulacja stałoprądowa (RSP) Ograniczenie mocy i ostrzeżenie mocy Ostrzeżenie mocy Ogranicznik mocy Kontrola Kontrola prądu Kontrola czasu Kontrolowana Regulacja nadążna Samoutrzymanie Test obwodu pomiarowego Ograniczenie 1. półfali (tylko w PST)

4 IV Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Spis treści 3.10 Automatyczna powtórka punktu Pielęgnacja elektrod Współczynnik zużycia i zużycie na przedmiot Regulacja nadążna mocy (Steper) Frezowanie elektrod Ostrzeżenie i żywotność Tabela ostrzeżeń Docisk elektrody Skalowanie Skalowanie docisku Skalowanie prądu Korekty Transformator zgrzewania (tylko w PSI) Dane techniczne Zintegrowane sterowanie zgrzewania Moduł we/wy "Comnet M-DP" Podłączenie elektryczne Odkłócanie Zintegrowane sterowanie zgrzewania Wyjście wewnętrznego źródła napięcia 24 VDC (X4) Zasilanie logiki sterowania zgrzewaniem (X4) Zasilanie urządzeń zewnętrznych (X5) Rozdział napięcia 24 VDC (X4) Sterowanie dociskiem i sygnał zwrotny (X2) Sensor RSP (X3) Wyłączenie wyłącznika głównego (X8) (tylko w PST) Kontrola temperatury transformatora (X3) Łącze wentylatora (X4) Łącze programatora (X1) Moduł we/wy "Comnet M-DP" Zasilanie sieciowe (X10) Łącze PROFIBUS-DP Sygnały we/wy Znaczenie sygnałów we/wy Sygnały wejściowe Alfabetycznie Start Temperatura zewnętrzna (tylko w PSI ) Wybór programu Zewnętrzny zapłon ZAŁ Zewnętrzne przerwanie prądu (tylko w PST) Zerowanie awarii Zerowanie awarii z NP Zerowanie awarii z powtórzeniem Pokwitowanie frezowania elektrody Pokwitowanie wymiany elektrody

5 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG V Spis treści 6.2 Sygnały wyjścia Alfabetycznie Następny punkt (NP) Wybór RSP (tylko w PST) Wybór programu x (tylko w PST) Gotowość sterownika Zgrzewanie wadliwe Z zapłonem Bez kontroli procesu zgrzewania Żądanie frezowania Ostrzeżenie Maksymalna trwałość Konserwacja Bateria Firmware Update firmwaru przy użyciu "WinBlow" Aktualizacja firmwaru poprzez "FWUpdate" Sygnalizacja i alarmy Oznakowanie CE Wykresy sterowania A Załącznik A-1 A.1 Skróty A-1 A.2 Indeks A-2

6 VI Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Spis treści Notatki:

7 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-1 Wskazówki bezpieczeństwa 1 Wskazówki bezpieczeństwa Opisane tutaj wyroby zostały zaprojektowane, wykonane, sprawdzone i udokumentowane zgodnie z normami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartych w dyrektywie budowy maszyn UE. Przy zachowaniu przepisów postępowania i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podczas projektowania, montażu i przepisowej pracy urządzenia nie istnieją w normalnym przypadku zagrożenia osób lub mienia. Mimo to istnieją ryzyka pozostałe! Dlatego należy przeczytać niniejszy podręcznik, zanim przystąpi się do montażu, podłączenia i rozruchu wyrobu oraz programowania układu. Niniejszy podręcznik należy przechowywać w miejscu dostępnym dla każdego użytkownika. Treść niniejszego podręcznika opisuje budowie mechanicznej, podłączenie elektryczne (zasilanie 24 V i we/wy) oraz sposobie działania sterownik zgrzewania zintegrowany w PSI/PST. Dalsze podręcznik istnieją dla obu typów wyrobu - stopnia mocy AC i falownika. Uzupełniają one niniejszy podręcznik! Należy zapoznać się przeto z następującą dokumentacją: Dla PST 6xxx: Tyrystorowy stopień mocy, informacje techniczne ( ) Dla PSI 6xxx: Falownik średniej częstotliwości, informacje techniczne ( ) 1.1 Ew. naniesione wskazówki bezpieczeństwa na wyrobie Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym! Ostrzeżenie przed zagrożeniami od baterii! Podzespoły zagrożone elektrostatycznie! Przewód ochronny PE Uziemienie funkcjonalne, uziemienie bez potencjałów obcych Uziemienie

8 1-2 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa 1.2 Wskazówki bezpieczeństwa w tym podręczniku BACZNOŚĆ! WYSOKIE NAPIĘCIE Symbol ten ostrzega przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym. W razie nieprzestrzegania lub niedokładnego przestrzegania wskazówek może dojść do obrażeń osób. ZAGROŻENIE Symbol ten jest stosowany, jeśli na skutek nieprzestrzegania lub niedokładnego przestrzegania wskazówek może dojść do obrażeń osób. UWAGA Symbol ten jest stosowany, jeśli na skutek nieprzestrzegania lub niedokładnego przestrzegania wskazówek może dojść do uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia pliku danych. Symbol ten jest używany, jeśli na coś trzeba zwrócić szczególną uwagę. Znak ten oznacza, że jest to opis czynności do wykonania. Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania oznaczone są czarnymi pionowymi kreskami na marginesie.

9 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-3 Wskazówki bezpieczeństwa 1.3 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Opisany wyrób służy w połączeniu z transformatorem zgrzewczym odpowiednim do zintegrowanego stopnia mocy AC / falownika do - oporowego zgrzewania metali i jest przeznaczony do zastosowania przemysłowego (klasa emisji A, grupa 2) zgodnie z następującymi dyrektywami: - EN EN EN EN Każde dalej idące użytkowanie jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia! ZAGROŻENIE Możliwe zakłócenia w.cz.! Jest to zgrzewanie oporowe klasy A. Urządzenia zgrzewcze klasy A nie są przystosowane do pracy w publicznej sieci niskiego napięcia, zasilającej m.in. tereny mieszkalne, gdyż może zakłócać pracę innych odbiorników. ZAGROŻENIE Skutkiem użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem mogą być obrażenia obsługi lub osób postronnych, jak i uszkodzenie urządzenia lub przedmiotu obrabianego oraz niszczenie środowiska. Dlatego nasze wyroby należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem! Praca urządzenia na terenach mieszkalnych, przemysłowych i w małych zakładach produkcyjnych wymaga uzyskania indywidualnego zezwolenia od krajowego urzędu lub biura certyfikacji; w Niemczech jest to Bundesnetzagentur (BNetzA) z jej oddziałami. Prawidłowa i bezpieczna praca urządzenia uwarunkowana jest prawidłowym transportem, składowaniem, ustawieniem i montażem oraz sumienną obsługą.

10 1-4 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa 1.4 Ochrona środowiska, zwrot i przeróbka materiałów wtórnych Ochrona środowiska Nasze wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych, które mogły by się uwolnić podczas normalnej eksploatacji. Dlatego nie należy obawiać się negatywnego wpływu na środowisko. Utylizacja W celu utylizacji nasze wyroby przyjmowane są przez nas nieodpłatnie. Warunkami tego jest: brak zanieczyszczeń olejami, smarami i t. p. niewystępowanie w nadmiernej ilości obcych materiałów i składników. Opakowania składają się z kartonu, drewna i styropianu. Ze względów ekologicznych nie należy odsyłać do nas pustych opakowań. Ich wykorzystanie wtórne na miejscu nie stanowi problemu. Wyroby należy dostarczać na poniższy adres: Bosch Rexroth Electric Drives GmbH Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße Lohr am Main Utylizacja Główne składniki naszych urządzeń elektronicznych: stal, aluminium, miedź, tworzywa sztuczne. Dzięki wysokiej ilości procentowej metalu nasze wyroby mogą być utylizowane mając na celu jego odzyskanie. W celu optymalnego odzyskania metali konieczny jest demontaż urządzenia. Metale zawarte w podzespołach elektrycznych i elektronicznych odzyskuje się przy wykorzystaniu specjalnych procedur. Odzyskane przy tym tworzywa sztuczne poddaje się utylizacji termicznej. Baterie lub akumulatory -jeśli takowe istnieją - muszą być wymontowane i fachowo zutylizowane w sposób nie zagrażający środowisku!

11 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-5 Wskazówki bezpieczeństwa 1.5 Wykwalifikowany personel Wymagania odnośnie kwalifikacji personelu podane są w profilach pracowników podanych w ZVEI i VDMA, patrz: Dokształcanie w technice automatyzacji Wyd.: ZVEI i VDMA Maschinenbau Verlag Postfach Frankfurt Podręcznik ten skierowany jest do techników i inżynierów posiadających przygotowanie techniczne oraz pogłębioną wiedzę o zgrzewaniu. Wymagana jest solidna wiedza o budowie hardwaru i zasadzie funkcjonowania softwaru używanego w sterowniku i stopniu mocy transformatora zgrzewania. Projektowanie, programowanie, uruchamianie i obsługa jak również edycja parametrów programu może być dokonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolonych fachowców! Personel ten musi być w stanie, rozpoznać możliwe zagrożenia spowodowane programowaniem, zmianami w programach lub normalną pracą podzespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych. Zmiany hardwaru i softwaru naszych wyrobów, które nie są opisane w niniejszym podręczniku, mogą być dokonywane jedynie przez fachowców. W wyniku dyletanckich przeróbek hardwaru lub softwaru względnie w wyniku nieprzestrzegania ostrzeżeń podanych w niniejszym podręczniku może dojść do poważnych obrażeń lub strat materialnych. Jedynie fachowcy w rozumieniu IEV (wersja zmodyfikowana) znający treść tego podręcznika mogą opisane w nim wyroby instalować i konserwować. Są to osoby, które: na podstawie odpowiedniego wyszkolenia, umiejętności i doświadczenia jak również na podstawie znajomości stosownych norm potrafią ocenić rodzaj koniecznych prac oraz rozpoznać możliwe niebezpieczeństwa. na podstawie wieloletniej pracy w podobnych zawodach posiadają ten sta zasób wiedzy jaki otrzymaliby na drodze oświatowej. Oferujemy w tym celu liczne szkolenia. Aktualne informacje o kursach, treningach i materiałach nauczania znajdują się pod adresem Informacji udziela również nasz Training Center Erbach SAL 2 Berliner Straße Erbach Tel.: +49 (0) Faks: +49 (0)

12 1-6 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa ZAGROŻENIE Wyjątki stanowią osoby z rozrusznikami serca! Silne pola magnetyczne powstające podczas zgrzewania oporowego zakłócają m. in. pracę rozruszników serca. Może prowadzić ot do śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu! Dlatego ta grupa osób musi unikać zbliżania się do zgrzewarek. Zaleca się zawiesić tablice ostrzegawcze przy wszystkich wejściach do hal produkcyjnych, w których znajdują się zgrzewarki oporowe. Zakaz wstępu dla osób z rozrusznikami serca! Niebezpieczeństwo śmierci!

13 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-7 Wskazówki bezpieczeństwa 1.6 Montaż i instalacja BACZNOŚĆ! WYSOKIE NAPIĘCIE Niebezpieczeństwo śmierci przy robotach monterskich przy urządzeniach w ruchu! Należy upewnić się, że wszystkie podzespoły, przy których dokonuje się robót, są odłączone od źródła napięcia i zabezpieczone przed niezamierzonym załączeniem! ZAGROŻENIE Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń i strat materialnych, jeśli prace instalacyjne wzgl. montażowe nie są fachowo przeprowadzone. Dlatego podczas instalacji i montażu należy przestrzegać wskazówek podanych w Dokumentacji technicznej" (warunki otoczenia). Instalacja i montaż muzą być przeprowadzone przez fachowców. ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo śmierci i strat materialnych z powodu złego rodzaju ochrony! Rodzaj ochrony opisanych wyrobów jest IP 20. Muszą być one zainstalowane w szafach o rodzaju ochrony co najmniej IP 54. ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń i strat materialnych przez błędną instalację! Urządzenia a przede wszystkim elementy obsługi należy zainstalować w taki sposób, by były dostatecznie zabezpieczone przed niezamierzonym uruchomieniem lub stycznością. ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń i strat materialnych z powodu niedostatecznego zamocowania! Przygotować rodzaj instalacji i zamocowania modułów odpowiednio do ich ciężaru! ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń przycięcia, zmiażdżenia lub od ostrych krawędzi blach! Ze względu na ciężar poszczególnych modułów do ich prawidłowego montażu należy używać odpowiednich podnośników.

14 1-8 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa ZAGROŻENIE Należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska! Należy nakładać hełm, buty i rękawice ochronne! UWAGA Krótkie spięcia! Podczas wiercenia lub wycinania otworów w szafach stalowych wióry mogą dostać się do wnętrza już zainstalowanych modułów. Również jest możliwe, że podczas podłączania przewodów układu chłodzenia wodą woda dostanie się do wnętrza modułów. Może to spowodować krótkie spięcie a przez to zniszczyć urządzenie. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy dostatecznie osłonić odpowiednie moduły! W przeciwnym przypadku wygasa gwarancja. UWAGA Zastój cieplny! Nad i pod tyrystorowymi stopniami mocy musi pozostać wolna przestrzeń co najmniej 100 mm. W przeciwnym przypadku grozi wystąpienie zastoju cieplnego, co może prowadzić do awarii urządzenia. UWAGA Szkody wynikłe z wycieku wody chłodzącej! Przy nieszczelności układu krążenia wody chłodzącej sąsiadujące podzespoły mogą zostać uszkodzone przez wyciekającą wodę. Dlatego moduły chłodzone wodą muszą być zainstalowane w szafie w taki sposób, by były dostatecznie zabezpieczone przed wyciekającą wodą.

15 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-9 Wskazówki bezpieczeństwa UWAGA Straty materialne spowodowane nieodpowiednią jakością wody w układzie chłodzenia! Osady w układzie chłodzenia mogą zredukować przepływ wody i w ten sposób zmniejszyć z biegiem czasu wydajność chłodzenia. Dlatego należy zapewnić, używana woda chłodząca miała następujące właściwości: wartość ph : 7 do 8,5 Stopień twardości D maks. : 10 niemieckich stopni = 12,5 ang. stopni = 10,5 US stopni = 18 franc. stopni Chlorki : maks. 20 mg/l Nitraty : maks. 10 mg/l Siarczany : maks. 100 mg/l Substancje nierozpuszczalne: maks. 250 mg/l Woda sieciowa spełnia z reguły te wymagania. Jedynie należy dodać środek przeciw tworzeniu się alg. Dane dotyczące wymiarów całego urządzenia, zestawów dodatkowych wyposażeń i informacje odnośnie systemu chłodzenia znajdują się w odpowiednich podręcznikach posiadanego stopnia mocy AC / falownika (patrz strona 1-1).

16 1-10 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa 1.7 Podłączenie elektryczne ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń i strat materialnych przez błędną ocenę komunikatów awaryjnych! Łączenie kontaktu termicznego transformatora (wyłącznik termiczny otwierający) musi zatem prowadzić do blokady podłączonego sterownika! Przy ocenie awarii należy również zastosować wskazówki z rozdz. 8. ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo śmierci przez nieskuteczny wyłącznik bezpieczeństwa! Wyłączniki awaryjne muszą być sprawne i dostępne w każdym reżymie pracy urządzenia. Odryglowanie wyłącznika bezpieczeństwa nie może w żadnym przypadku prowadzić do niekontrolowanego uruchomienia urządzenia! Najpierw skontrolować łańcuch wyłączników awaryjnych, a dopiero potem uruchomić układ! UWAGA Przewody zasilające i sygnałowe należy tak ułożyć, by ich indukcyjności i pojemności nie zakłócały działania urządzeń! W długich przewodach często powstają zakłócenia na skutek sprzężenia sygnałów. Przewody stopnia mocy i przewody sterujące należy dlatego ułożyć oddzielnie. Wpływ przewodów zakłócających można zminimalizować przez zachowanie następujących odstępów: > 100 mm przy równoległym ułożeniu przewodów < 10 m, > 250 mm przy równoległym ułożeniu przewodów > 10 m, Wyroby należy instalować w pobliżu zgrzewarek, aby uniknąć przewodów o długości > 25 m. Poza tym należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących podłączenia elektrycznego oraz nie powodowania zakłóceń elektromagnetycznych całego układu zawartych w odpowiednich podręcznikach stopnia mocy AC / falownika (patrz strona 1-1). Należy zapewnić, by wszystkie powierzchnie kontaktowe były białe, tzn. wolne od farby, powłoki z tworzywa sztucznego lub brud i korozji.

17 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-11 Wskazówki bezpieczeństwa 1.8 Użytkowanie wyrobu ZAGROŻENIE W obszarze zgrzewania oporowego należy liczyć się z silnymi polami magnetycznymi leżącymi powyżej granic określonych w części 4 VDE W szczególności kleszcze ręczne mogą znacznie przekraczać wartości graniczne. W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić pomiar natężenia pola magnetycznego i podjąć dodatkowe środki ochronne. Przestrzegać należy przepisów BGV B11 zrzeszenia zawodowego Zapobieganie wypadkom w połach elektromagnetycznych". ZAGROŻENIE Silne pola magnetyczne powstające podczas zgrzewania oporowego zakłócają m. in. pracę rozruszników serca. Może prowadzić ot do śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu! Dlatego ta grupa osób musi unikać zbliżania się do zgrzewarek. Zaleca się zawiesić tablice ostrzegawcze przy wszystkich wejściach do hal produkcyjnych, w których znajdują się zgrzewarki oporowe. Zakaz wstępu dla osób z rozrusznikami serca! Niebezpieczeństwo śmierci! ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń i strat materialnych przez uruchamianie urządzenia w stanie niezabudowanym! Urządzenia przeznaczone są do montażu w obudowie lub szafie sterowniczej i mogą być uruchamiane jedynie po zakończonej instalacji i przy zamkniętych drzwiach! ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo zmiażdżeń i wciągnięcia przez poruszające się elektrody i przedmioty obrabiane! Każdy użytkownik, instalator, producent zgrzewarek i producent kleszczy jest zobowiązany do takiego podłączenia sygnałów sterowania zgrzewaniem wywołującego ruch elektrod, by odpowiadało to stosownym przepisom bezpieczeństwa. Stosując np. "Uruchamianie oburęczne", kratki ochronne, bariery świetlne itp. można znacznie zmniejszyć ryzyko zmiażdżenia.

18 1-12 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa UWAGA Przegrzanie przy niewłaściwym lub niewystarczającym chłodzeniu. Temperatura pomieszczenia z wbudowanym urządzeniem musi znajdować się w podanych granicach. Falowniki średniej cz. chłodzone powietrzem mogą pracować jedynie przy "chłodzeniu wymuszonym". Chłodzenie konwekcyjne nie jest wystarczające! Falowniki średniej cz. chłodzone wodą mogą pracować jedynie przy uruchomionym obiegu wody! Na elementach prowadzących wodę nie może tworzyć się rosa. 1.9 Zmiany i przebudowa urządzenia przez użytkownika ZAGROŻENIE Zmiany w wyrobie mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo urządzenia! Możliwe skutki to śmierć, poważne lub lekkie obrażenia (osób) oraz straty materialne i zanieczyszczenie środowiska. Dlatego przez realizacją zamierzonych przeróbek należy się z nami skontaktować. Tylko w ten sposób można wyjaśnić, czy dopuszczalne są przeróbki.

19 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-13 Wskazówki bezpieczeństwa 1.10 Konserwacja, naprawy BACZNOŚĆ! WYSOKIE NAPIĘCIE Roboty konserwacyjne należy przeprowadzać zasadniczo jedynie przy wyłączonym i zabezpieczonym urządzeniu - chyba że podano inaczej! Jeśli konieczne są prace pomiarowe i kontrolne przy pracującym urządzeniu, muszą być one wykonane jedynie przez fachowców. ZAGROŻENIE Baterie litowe mogą przy niewłaściwym postępowaniu spowodować oparzenia lub eksplodować! Dlatego baterii nie wolno otwierać przemocą ani nie nagrzewać powyżej 100 stopni Celsjusza! UWAGA Stosować wolno jedynie przez nas dopuszczone części zamienne! Używać należy jedynie oryginalnych baterii! Zużyte baterie i akumulatory należy utylizować tylko jako odpady szczególne! UWAGA Przy pracy z podzespołami i elementami zagrożonymi elektrostatycznie zachować odpowiednie środki ostrożności! Unikać rozładowań elektrostatycznych! Przestrzegać następujących środków ostrożności przy podzespołach zagrożonych elektrostatycznie i elementy (PZE)! Personel odpowiedzialny za składowanie, transport i pracę z elementami zagrożonymi musi być przeszkolony w zakresie ochrony ESD. Elementy zagrożone muszą być przechowywane i transportowane w odpowiednich pojemnikach. Z elementami zagrożonymi można pracować zasadniczo jedynie na odpowiednio przygotowanych stanowiskach ESD. Personel, powierzchnie robocze oraz wszystkie urządzenia i narzędzia wchodzące w kontakt z elementami zagrożonymi muszą posiadać ten sam potencjał (np. być uziemione). Nosić bransoletkę uziemiającą. Bransoletka musi być połączona przewodem z opornikiem 1 M z powierzchnią roboczą. Elementy zagrożone nie mogą w żadnym przypadku wejść w kontakt z przedmiotami naładowanymi, przede wszystkim większość tworzyw sztucznych. Podczas wkładania i wyjmowania elementów zagrożonych (PZE) do urządzeń, musi być ono odłączone od napięcia.

20 1-14 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa 1.11 Praca świadoma ZAGROŻENIE Możliwe natychmiastowe przerwanie programu po skasowaniu alarmu! Jeśli po pokwitowaniu alarmu sygnał startu jest dalej włączony, sterownik rozpocznie natychmiast nowy program! Skutkiem tego może być niebezpieczny ruch maszyny! Dlatego przed pokwitowaniem alarmu należy się upewnić, że nikt nie znajduje się w strefie zagrożenia! ZAGROŻENIE Możliwe iskrzenie! Podczas pracy zgrzewarki należy liczyć się z iskrami! Może to spowodować poparzenia lub zranienia oczu. Dlatego - nakładać okulary ochronne - nakładać rękawice ochronne - nosić odzież ogniotrwałą. ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo skaleczenia krawędziami blach i oparzenia gorącymi spoinami! Należy dlatego nakładać rękawice ochronne. UWAGA Silne pola magnetyczne! Silne pola magnetyczne występujące podczas zgrzewania oporowego mogą trwale uszkodzić zegarki i in. jak i karty magnetyczne (np. karty płatnicze). Dlatego nie należy nosić takich przedmiotów przy sobie podczas pracy przy zgrzewarce.

21 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-15 Wskazówki bezpieczeństwa 1.12 Oznakowanie CE UWAGA Oznakowanie CE zestawu stopień mocy / transformator zgrzewania (patrz rozdz. 9) posiada ważność dla zastosowań w przemyśle. Dla innego zastosowania lub zestawu certyfikat musi być wyprowadzony z powyższego lub w razie konieczności musi być wystawiony nowy certyfikat. Należy to do obowiązku instalatora linii lub użytkownika. Opisany wyrób odpowiada zastosowaniu, które z definicji jego właściwości nie odpowiada przepisom dla urządzeń końcowych, maszyn i układów. Dlatego można go wykorzystywać jedynie w opisany sposób. Ocena bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego produktu końcowego, wypływy środowiska (ciała obce, wilgotność) musi nastąpić w stanie zmontowanym. W stanie zmontowanym elektromagnetyczne właściwości wyrobu mogą się zmienić. Dlatego konieczna jest kontrola właściwości elektromagnetycznych wyrobu końcowego (urządzenie, maszyna, układ) przez producenta.

22 1-16 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa Notatki:

23 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 2-1 Schemat poglądowy 2 Schemat poglądowy Seria PS 6000 integrująca w jednym urządzeniu sterownik zgrzewania i stopień mocy Sterownik zgrzewania służy do sterowania stopniem mocy i stosuje się go do zgrzewania punktowego (np. w połączeniu z robotem) zgrzewania garbowego zgrzewania seryjnego (np. kleszczami ręcznymi) i zgrzewania szwem (np. szef okrągły). Oprócz różnych typów sterowników, które różnią się od siebie przede wszystkim sposobem komunikacji z nadrzędnym PLC lub robotem i zakresem funkcjonalności, do dyspozycji są różne stopnie mocy (falownik średniej cz. tyrystorowy stopień mocy) z różnymi układami chłodzenia (powietrze, woda) o różnej wydajności sterującej transformatorami. 2.1 Klucz typów Oznaczenie wyrobu kryje w sobie informacje o jego typie: PS_ 6_ _ _. _ _ _ Przykład: Klucz typu serii PS 6000 Zakres napięcia sieci (tylko przy falownikach średniej cz.) 1: V AC 2: V AC Chłodzenie: L: powietrzem W: wodą Typ sterownika pierwsza cyfra: układ we/wy: 1:24 V 2: PROFIBUS 3: INTERBUS 4: RS232 6:Device Net 7: Ethernet cyfra: numer wersji Klasa stopnia mocy Typ stopnia mocy: T: stopień mocy tyrystorowy I: falownik średniej cz. PSI L1: sterownik z we/wy 24 V, falownik średniej cz., chłodzony powietrzem, zasilany V AC

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne Regulatory mocy ACI ACI regulatory mocy są przeznaczone do bardzo dokładnej regulacji temperatury w obwodach grzejnych lub do łagodnego załączania transformatorów. Wbudowany mikroporocesor umożliwia pracę

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Model nr: 2190 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 sierpnia 2016 Spółka Inżynierów Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka 34, 20-151 LUBLIN E-Mail: info@sim.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP1001 48V/18A Piktronik Wstęp Sterowana mikroprocesorem, do pracy ciągłej, w pełni programowalna, multi-ładowarka do ładowania akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Rexroth PST 6xxx Tyrystorowy stopień mocy

Rexroth PST 6xxx Tyrystorowy stopień mocy Electric Drives Hydraulics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Rexroth PST 6xxx Tyrystorowy stopień mocy 1070087099 Wydanie 01 Informacje techniczne II Bosch Rexroth AG Electric

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa siłowników do przepustnic

Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa Siłownik liniowy LH24A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne Ładowarka UAC-01 Przeznaczenie Ładowarka UAC - 01 jest nowoczesnym mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do ładowania wszystkich typów lamp górniczych produkowanych przez FASER S.A. w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Zgrzewanie oporowe.

Zgrzewanie oporowe. Zgrzewanie oporowe www.pawlak-automatyka.pl wersja dokumentu: 1.0 data publikacji: 17 lutego 2014 Wstęp Zgrzewanie oporowe jest najpopularniejszą, najtańszą i najwydajniejszą metodą nierozłącznego spajania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/ 2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/1500051 Instalacja i obsługa Przechowywać starannie! Wydanie I012/02/02/5PL Spis treści! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem! Ważne informacje Spis treści

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FM-02. modułu bezpiecznikowego

Instrukcja obsługi FM-02. modułu bezpiecznikowego Instrukcja obsługi modułu bezpiecznikowego FM-02 Akcesoria CNC 16-300 Augustów ul. Chreptowicza 4 tel/fax: (87) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl www.cnc.info.pl - forum maszyn

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający Instrukcja obsługi Aktor przełączający 1289 00 Spis treści 2 Opis urządzenia... 3 Elementy obsługi i wskazania... 4 Zaciski przyłączeniowe... 7 Montaż... 8 Ustawianie trybu pracy... 9 Przełączanie trybu

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRFD24 (-O) Siłownik Zamknij/Otwórz z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 1,6 Nm Napięcie znamionowe AC / DC 24 V Sterowanie:

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011 Dane techniczne 2CDC504084D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie służy do rejestracji sygnałów analogowych. Do urządzenia podłączyć można cztery dostępne na rynku czujniki. Połączenie z magistralą

Bardziej szczegółowo

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA STRONA 18-2 Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA Tylko do baterii ołowiowo-kwasowych, do 150Ah wartości znamionowej. Znamionowy prąd wyjścia: 3A, 6A, 12A przy 12VDC 2.5, 5A, 10A przy 24VDC. Ochrona na wejściu i wyjściu.

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM inż. Roman Kłopocki ETI POLAM Sp. z o.o., Pułtusk WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM Abstrakt: Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga

Bardziej szczegółowo