Rexroth PSx 6xxx.201 Sterowanie i poziom we/wy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rexroth PSx 6xxx.201 Sterowanie i poziom we/wy"

Transkrypt

1 Electric Drives Hydraulics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Rexroth PSx 6xxx.201 Sterowanie i poziom we/wy Wydanie 01 Informacje techniczne

2 II Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Tytuł Rodzaj dokumentacji Typ dokumentacji Cel dokumentacji Rexroth PSx 6xxx.201 Sterowanie i poziom we/wy Informacje techniczne DOK PS6000 E/A201***** FK01 PL P Niniejszy podręcznik informuje o budowie mechanicznej, podłączeniu elektrycznym (zasilanie 24 V i we/wy) oraz sposobie działania Zintegrowanego w PSI/PST sterownika. Zmiany Dotychczasowe wydania Stan Uwagi DOK-PS6000-E/A201*****-FK01-PL-P Oznaczenie ochronne Zobowiązanie Wydawca Bosch Rexroth Electric Drives and Control GmbH, Wzbronione jest rozpowszechnianie oraz powielanie niniejszego dokumentu, jak również publikowanie jego treści, jeśli nie zostało to wyraźnie dopuszczone. Wykroczenia pociągają za sobą obowiązek odszkodowań powstałych strat. Wszystkie prawa do uzyskanych patentów lub wzorów użytkowych zastrzeżone (DIN 34-1). Podane niżej parametry służą jedynie do opisu wyrobu. Na ich podstawie nie można wnioskować o konkretnych właściwościach urządzenia lub jego przydatności do konkretnego celu. Podane wartości nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia własnych badań i ocen. Należy przy tym pamiętać, że nasze wyroby podlegają naturalnemu procesowi starzenia i zużywania się. Bosch Rexroth Electric Drives and Control GmbH Postfach D Erbach Berliner Straße 25 D Erbach Tel.: +49 (0) 60 62/78-0 Faks: +49 (0) 60 62/ Wydz.: BRC / PAW1

3 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG III Spis treści Spis treści Strona 1 Wskazówki bezpieczeństwa Ew. naniesione wskazówki bezpieczeństwa na wyrobie Wskazówki bezpieczeństwa w tym podręczniku Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Ochrona środowiska, zwrot i przeróbka materiałów wtórnych Wykwalifikowany personel Montaż i instalacja Podłączenie elektryczne Użytkowanie wyrobu Zmiany i przebudowa urządzenia przez użytkownika Konserwacja, naprawy Praca świadoma Oznakowanie CE Schemat poglądowy Klucz typów Cechy charakterystyczne serii PS Programowanie i obsługa Budowa Strona przednia sterownika (bez modułu we/wy) Strona przednia modułu we/wy "Comnet M-DP" Funkcje sterownika Podstawowe podzespoły układu zgrzewającego Reżymy zgrzewania Punkt pojedynczy Reżym szwu Przebieg programu Programowane bloki prądu Praca pulsacyjna Ukos (nachylenie prądu) Czasy programowalne Rodzaje regulacji Regulacja fazowa (SFA) Regulacja stałoprądowa (RSP) Ograniczenie mocy i ostrzeżenie mocy Ostrzeżenie mocy Ogranicznik mocy Kontrola Kontrola prądu Kontrola czasu Kontrolowana Regulacja nadążna Samoutrzymanie Test obwodu pomiarowego Ograniczenie 1. półfali (tylko w PST)

4 IV Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Spis treści 3.10 Automatyczna powtórka punktu Pielęgnacja elektrod Współczynnik zużycia i zużycie na przedmiot Regulacja nadążna mocy (Steper) Frezowanie elektrod Ostrzeżenie i żywotność Tabela ostrzeżeń Docisk elektrody Skalowanie Skalowanie docisku Skalowanie prądu Korekty Transformator zgrzewania (tylko w PSI) Dane techniczne Zintegrowane sterowanie zgrzewania Moduł we/wy "Comnet M-DP" Podłączenie elektryczne Odkłócanie Zintegrowane sterowanie zgrzewania Wyjście wewnętrznego źródła napięcia 24 VDC (X4) Zasilanie logiki sterowania zgrzewaniem (X4) Zasilanie urządzeń zewnętrznych (X5) Rozdział napięcia 24 VDC (X4) Sterowanie dociskiem i sygnał zwrotny (X2) Sensor RSP (X3) Wyłączenie wyłącznika głównego (X8) (tylko w PST) Kontrola temperatury transformatora (X3) Łącze wentylatora (X4) Łącze programatora (X1) Moduł we/wy "Comnet M-DP" Zasilanie sieciowe (X10) Łącze PROFIBUS-DP Sygnały we/wy Znaczenie sygnałów we/wy Sygnały wejściowe Alfabetycznie Start Temperatura zewnętrzna (tylko w PSI ) Wybór programu Zewnętrzny zapłon ZAŁ Zewnętrzne przerwanie prądu (tylko w PST) Zerowanie awarii Zerowanie awarii z NP Zerowanie awarii z powtórzeniem Pokwitowanie frezowania elektrody Pokwitowanie wymiany elektrody

5 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG V Spis treści 6.2 Sygnały wyjścia Alfabetycznie Następny punkt (NP) Wybór RSP (tylko w PST) Wybór programu x (tylko w PST) Gotowość sterownika Zgrzewanie wadliwe Z zapłonem Bez kontroli procesu zgrzewania Żądanie frezowania Ostrzeżenie Maksymalna trwałość Konserwacja Bateria Firmware Update firmwaru przy użyciu "WinBlow" Aktualizacja firmwaru poprzez "FWUpdate" Sygnalizacja i alarmy Oznakowanie CE Wykresy sterowania A Załącznik A-1 A.1 Skróty A-1 A.2 Indeks A-2

6 VI Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Spis treści Notatki:

7 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-1 Wskazówki bezpieczeństwa 1 Wskazówki bezpieczeństwa Opisane tutaj wyroby zostały zaprojektowane, wykonane, sprawdzone i udokumentowane zgodnie z normami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartych w dyrektywie budowy maszyn UE. Przy zachowaniu przepisów postępowania i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podczas projektowania, montażu i przepisowej pracy urządzenia nie istnieją w normalnym przypadku zagrożenia osób lub mienia. Mimo to istnieją ryzyka pozostałe! Dlatego należy przeczytać niniejszy podręcznik, zanim przystąpi się do montażu, podłączenia i rozruchu wyrobu oraz programowania układu. Niniejszy podręcznik należy przechowywać w miejscu dostępnym dla każdego użytkownika. Treść niniejszego podręcznika opisuje budowie mechanicznej, podłączenie elektryczne (zasilanie 24 V i we/wy) oraz sposobie działania sterownik zgrzewania zintegrowany w PSI/PST. Dalsze podręcznik istnieją dla obu typów wyrobu - stopnia mocy AC i falownika. Uzupełniają one niniejszy podręcznik! Należy zapoznać się przeto z następującą dokumentacją: Dla PST 6xxx: Tyrystorowy stopień mocy, informacje techniczne ( ) Dla PSI 6xxx: Falownik średniej częstotliwości, informacje techniczne ( ) 1.1 Ew. naniesione wskazówki bezpieczeństwa na wyrobie Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym! Ostrzeżenie przed zagrożeniami od baterii! Podzespoły zagrożone elektrostatycznie! Przewód ochronny PE Uziemienie funkcjonalne, uziemienie bez potencjałów obcych Uziemienie

8 1-2 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa 1.2 Wskazówki bezpieczeństwa w tym podręczniku BACZNOŚĆ! WYSOKIE NAPIĘCIE Symbol ten ostrzega przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym. W razie nieprzestrzegania lub niedokładnego przestrzegania wskazówek może dojść do obrażeń osób. ZAGROŻENIE Symbol ten jest stosowany, jeśli na skutek nieprzestrzegania lub niedokładnego przestrzegania wskazówek może dojść do obrażeń osób. UWAGA Symbol ten jest stosowany, jeśli na skutek nieprzestrzegania lub niedokładnego przestrzegania wskazówek może dojść do uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia pliku danych. Symbol ten jest używany, jeśli na coś trzeba zwrócić szczególną uwagę. Znak ten oznacza, że jest to opis czynności do wykonania. Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania oznaczone są czarnymi pionowymi kreskami na marginesie.

9 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-3 Wskazówki bezpieczeństwa 1.3 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Opisany wyrób służy w połączeniu z transformatorem zgrzewczym odpowiednim do zintegrowanego stopnia mocy AC / falownika do - oporowego zgrzewania metali i jest przeznaczony do zastosowania przemysłowego (klasa emisji A, grupa 2) zgodnie z następującymi dyrektywami: - EN EN EN EN Każde dalej idące użytkowanie jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia! ZAGROŻENIE Możliwe zakłócenia w.cz.! Jest to zgrzewanie oporowe klasy A. Urządzenia zgrzewcze klasy A nie są przystosowane do pracy w publicznej sieci niskiego napięcia, zasilającej m.in. tereny mieszkalne, gdyż może zakłócać pracę innych odbiorników. ZAGROŻENIE Skutkiem użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem mogą być obrażenia obsługi lub osób postronnych, jak i uszkodzenie urządzenia lub przedmiotu obrabianego oraz niszczenie środowiska. Dlatego nasze wyroby należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem! Praca urządzenia na terenach mieszkalnych, przemysłowych i w małych zakładach produkcyjnych wymaga uzyskania indywidualnego zezwolenia od krajowego urzędu lub biura certyfikacji; w Niemczech jest to Bundesnetzagentur (BNetzA) z jej oddziałami. Prawidłowa i bezpieczna praca urządzenia uwarunkowana jest prawidłowym transportem, składowaniem, ustawieniem i montażem oraz sumienną obsługą.

10 1-4 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa 1.4 Ochrona środowiska, zwrot i przeróbka materiałów wtórnych Ochrona środowiska Nasze wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych, które mogły by się uwolnić podczas normalnej eksploatacji. Dlatego nie należy obawiać się negatywnego wpływu na środowisko. Utylizacja W celu utylizacji nasze wyroby przyjmowane są przez nas nieodpłatnie. Warunkami tego jest: brak zanieczyszczeń olejami, smarami i t. p. niewystępowanie w nadmiernej ilości obcych materiałów i składników. Opakowania składają się z kartonu, drewna i styropianu. Ze względów ekologicznych nie należy odsyłać do nas pustych opakowań. Ich wykorzystanie wtórne na miejscu nie stanowi problemu. Wyroby należy dostarczać na poniższy adres: Bosch Rexroth Electric Drives GmbH Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße Lohr am Main Utylizacja Główne składniki naszych urządzeń elektronicznych: stal, aluminium, miedź, tworzywa sztuczne. Dzięki wysokiej ilości procentowej metalu nasze wyroby mogą być utylizowane mając na celu jego odzyskanie. W celu optymalnego odzyskania metali konieczny jest demontaż urządzenia. Metale zawarte w podzespołach elektrycznych i elektronicznych odzyskuje się przy wykorzystaniu specjalnych procedur. Odzyskane przy tym tworzywa sztuczne poddaje się utylizacji termicznej. Baterie lub akumulatory -jeśli takowe istnieją - muszą być wymontowane i fachowo zutylizowane w sposób nie zagrażający środowisku!

11 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-5 Wskazówki bezpieczeństwa 1.5 Wykwalifikowany personel Wymagania odnośnie kwalifikacji personelu podane są w profilach pracowników podanych w ZVEI i VDMA, patrz: Dokształcanie w technice automatyzacji Wyd.: ZVEI i VDMA Maschinenbau Verlag Postfach Frankfurt Podręcznik ten skierowany jest do techników i inżynierów posiadających przygotowanie techniczne oraz pogłębioną wiedzę o zgrzewaniu. Wymagana jest solidna wiedza o budowie hardwaru i zasadzie funkcjonowania softwaru używanego w sterowniku i stopniu mocy transformatora zgrzewania. Projektowanie, programowanie, uruchamianie i obsługa jak również edycja parametrów programu może być dokonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolonych fachowców! Personel ten musi być w stanie, rozpoznać możliwe zagrożenia spowodowane programowaniem, zmianami w programach lub normalną pracą podzespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych. Zmiany hardwaru i softwaru naszych wyrobów, które nie są opisane w niniejszym podręczniku, mogą być dokonywane jedynie przez fachowców. W wyniku dyletanckich przeróbek hardwaru lub softwaru względnie w wyniku nieprzestrzegania ostrzeżeń podanych w niniejszym podręczniku może dojść do poważnych obrażeń lub strat materialnych. Jedynie fachowcy w rozumieniu IEV (wersja zmodyfikowana) znający treść tego podręcznika mogą opisane w nim wyroby instalować i konserwować. Są to osoby, które: na podstawie odpowiedniego wyszkolenia, umiejętności i doświadczenia jak również na podstawie znajomości stosownych norm potrafią ocenić rodzaj koniecznych prac oraz rozpoznać możliwe niebezpieczeństwa. na podstawie wieloletniej pracy w podobnych zawodach posiadają ten sta zasób wiedzy jaki otrzymaliby na drodze oświatowej. Oferujemy w tym celu liczne szkolenia. Aktualne informacje o kursach, treningach i materiałach nauczania znajdują się pod adresem Informacji udziela również nasz Training Center Erbach SAL 2 Berliner Straße Erbach Tel.: +49 (0) Faks: +49 (0)

12 1-6 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa ZAGROŻENIE Wyjątki stanowią osoby z rozrusznikami serca! Silne pola magnetyczne powstające podczas zgrzewania oporowego zakłócają m. in. pracę rozruszników serca. Może prowadzić ot do śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu! Dlatego ta grupa osób musi unikać zbliżania się do zgrzewarek. Zaleca się zawiesić tablice ostrzegawcze przy wszystkich wejściach do hal produkcyjnych, w których znajdują się zgrzewarki oporowe. Zakaz wstępu dla osób z rozrusznikami serca! Niebezpieczeństwo śmierci!

13 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-7 Wskazówki bezpieczeństwa 1.6 Montaż i instalacja BACZNOŚĆ! WYSOKIE NAPIĘCIE Niebezpieczeństwo śmierci przy robotach monterskich przy urządzeniach w ruchu! Należy upewnić się, że wszystkie podzespoły, przy których dokonuje się robót, są odłączone od źródła napięcia i zabezpieczone przed niezamierzonym załączeniem! ZAGROŻENIE Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń i strat materialnych, jeśli prace instalacyjne wzgl. montażowe nie są fachowo przeprowadzone. Dlatego podczas instalacji i montażu należy przestrzegać wskazówek podanych w Dokumentacji technicznej" (warunki otoczenia). Instalacja i montaż muzą być przeprowadzone przez fachowców. ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo śmierci i strat materialnych z powodu złego rodzaju ochrony! Rodzaj ochrony opisanych wyrobów jest IP 20. Muszą być one zainstalowane w szafach o rodzaju ochrony co najmniej IP 54. ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń i strat materialnych przez błędną instalację! Urządzenia a przede wszystkim elementy obsługi należy zainstalować w taki sposób, by były dostatecznie zabezpieczone przed niezamierzonym uruchomieniem lub stycznością. ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń i strat materialnych z powodu niedostatecznego zamocowania! Przygotować rodzaj instalacji i zamocowania modułów odpowiednio do ich ciężaru! ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń przycięcia, zmiażdżenia lub od ostrych krawędzi blach! Ze względu na ciężar poszczególnych modułów do ich prawidłowego montażu należy używać odpowiednich podnośników.

14 1-8 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa ZAGROŻENIE Należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska! Należy nakładać hełm, buty i rękawice ochronne! UWAGA Krótkie spięcia! Podczas wiercenia lub wycinania otworów w szafach stalowych wióry mogą dostać się do wnętrza już zainstalowanych modułów. Również jest możliwe, że podczas podłączania przewodów układu chłodzenia wodą woda dostanie się do wnętrza modułów. Może to spowodować krótkie spięcie a przez to zniszczyć urządzenie. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy dostatecznie osłonić odpowiednie moduły! W przeciwnym przypadku wygasa gwarancja. UWAGA Zastój cieplny! Nad i pod tyrystorowymi stopniami mocy musi pozostać wolna przestrzeń co najmniej 100 mm. W przeciwnym przypadku grozi wystąpienie zastoju cieplnego, co może prowadzić do awarii urządzenia. UWAGA Szkody wynikłe z wycieku wody chłodzącej! Przy nieszczelności układu krążenia wody chłodzącej sąsiadujące podzespoły mogą zostać uszkodzone przez wyciekającą wodę. Dlatego moduły chłodzone wodą muszą być zainstalowane w szafie w taki sposób, by były dostatecznie zabezpieczone przed wyciekającą wodą.

15 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-9 Wskazówki bezpieczeństwa UWAGA Straty materialne spowodowane nieodpowiednią jakością wody w układzie chłodzenia! Osady w układzie chłodzenia mogą zredukować przepływ wody i w ten sposób zmniejszyć z biegiem czasu wydajność chłodzenia. Dlatego należy zapewnić, używana woda chłodząca miała następujące właściwości: wartość ph : 7 do 8,5 Stopień twardości D maks. : 10 niemieckich stopni = 12,5 ang. stopni = 10,5 US stopni = 18 franc. stopni Chlorki : maks. 20 mg/l Nitraty : maks. 10 mg/l Siarczany : maks. 100 mg/l Substancje nierozpuszczalne: maks. 250 mg/l Woda sieciowa spełnia z reguły te wymagania. Jedynie należy dodać środek przeciw tworzeniu się alg. Dane dotyczące wymiarów całego urządzenia, zestawów dodatkowych wyposażeń i informacje odnośnie systemu chłodzenia znajdują się w odpowiednich podręcznikach posiadanego stopnia mocy AC / falownika (patrz strona 1-1).

16 1-10 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa 1.7 Podłączenie elektryczne ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń i strat materialnych przez błędną ocenę komunikatów awaryjnych! Łączenie kontaktu termicznego transformatora (wyłącznik termiczny otwierający) musi zatem prowadzić do blokady podłączonego sterownika! Przy ocenie awarii należy również zastosować wskazówki z rozdz. 8. ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo śmierci przez nieskuteczny wyłącznik bezpieczeństwa! Wyłączniki awaryjne muszą być sprawne i dostępne w każdym reżymie pracy urządzenia. Odryglowanie wyłącznika bezpieczeństwa nie może w żadnym przypadku prowadzić do niekontrolowanego uruchomienia urządzenia! Najpierw skontrolować łańcuch wyłączników awaryjnych, a dopiero potem uruchomić układ! UWAGA Przewody zasilające i sygnałowe należy tak ułożyć, by ich indukcyjności i pojemności nie zakłócały działania urządzeń! W długich przewodach często powstają zakłócenia na skutek sprzężenia sygnałów. Przewody stopnia mocy i przewody sterujące należy dlatego ułożyć oddzielnie. Wpływ przewodów zakłócających można zminimalizować przez zachowanie następujących odstępów: > 100 mm przy równoległym ułożeniu przewodów < 10 m, > 250 mm przy równoległym ułożeniu przewodów > 10 m, Wyroby należy instalować w pobliżu zgrzewarek, aby uniknąć przewodów o długości > 25 m. Poza tym należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących podłączenia elektrycznego oraz nie powodowania zakłóceń elektromagnetycznych całego układu zawartych w odpowiednich podręcznikach stopnia mocy AC / falownika (patrz strona 1-1). Należy zapewnić, by wszystkie powierzchnie kontaktowe były białe, tzn. wolne od farby, powłoki z tworzywa sztucznego lub brud i korozji.

17 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-11 Wskazówki bezpieczeństwa 1.8 Użytkowanie wyrobu ZAGROŻENIE W obszarze zgrzewania oporowego należy liczyć się z silnymi polami magnetycznymi leżącymi powyżej granic określonych w części 4 VDE W szczególności kleszcze ręczne mogą znacznie przekraczać wartości graniczne. W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić pomiar natężenia pola magnetycznego i podjąć dodatkowe środki ochronne. Przestrzegać należy przepisów BGV B11 zrzeszenia zawodowego Zapobieganie wypadkom w połach elektromagnetycznych". ZAGROŻENIE Silne pola magnetyczne powstające podczas zgrzewania oporowego zakłócają m. in. pracę rozruszników serca. Może prowadzić ot do śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu! Dlatego ta grupa osób musi unikać zbliżania się do zgrzewarek. Zaleca się zawiesić tablice ostrzegawcze przy wszystkich wejściach do hal produkcyjnych, w których znajdują się zgrzewarki oporowe. Zakaz wstępu dla osób z rozrusznikami serca! Niebezpieczeństwo śmierci! ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń i strat materialnych przez uruchamianie urządzenia w stanie niezabudowanym! Urządzenia przeznaczone są do montażu w obudowie lub szafie sterowniczej i mogą być uruchamiane jedynie po zakończonej instalacji i przy zamkniętych drzwiach! ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo zmiażdżeń i wciągnięcia przez poruszające się elektrody i przedmioty obrabiane! Każdy użytkownik, instalator, producent zgrzewarek i producent kleszczy jest zobowiązany do takiego podłączenia sygnałów sterowania zgrzewaniem wywołującego ruch elektrod, by odpowiadało to stosownym przepisom bezpieczeństwa. Stosując np. "Uruchamianie oburęczne", kratki ochronne, bariery świetlne itp. można znacznie zmniejszyć ryzyko zmiażdżenia.

18 1-12 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa UWAGA Przegrzanie przy niewłaściwym lub niewystarczającym chłodzeniu. Temperatura pomieszczenia z wbudowanym urządzeniem musi znajdować się w podanych granicach. Falowniki średniej cz. chłodzone powietrzem mogą pracować jedynie przy "chłodzeniu wymuszonym". Chłodzenie konwekcyjne nie jest wystarczające! Falowniki średniej cz. chłodzone wodą mogą pracować jedynie przy uruchomionym obiegu wody! Na elementach prowadzących wodę nie może tworzyć się rosa. 1.9 Zmiany i przebudowa urządzenia przez użytkownika ZAGROŻENIE Zmiany w wyrobie mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo urządzenia! Możliwe skutki to śmierć, poważne lub lekkie obrażenia (osób) oraz straty materialne i zanieczyszczenie środowiska. Dlatego przez realizacją zamierzonych przeróbek należy się z nami skontaktować. Tylko w ten sposób można wyjaśnić, czy dopuszczalne są przeróbki.

19 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-13 Wskazówki bezpieczeństwa 1.10 Konserwacja, naprawy BACZNOŚĆ! WYSOKIE NAPIĘCIE Roboty konserwacyjne należy przeprowadzać zasadniczo jedynie przy wyłączonym i zabezpieczonym urządzeniu - chyba że podano inaczej! Jeśli konieczne są prace pomiarowe i kontrolne przy pracującym urządzeniu, muszą być one wykonane jedynie przez fachowców. ZAGROŻENIE Baterie litowe mogą przy niewłaściwym postępowaniu spowodować oparzenia lub eksplodować! Dlatego baterii nie wolno otwierać przemocą ani nie nagrzewać powyżej 100 stopni Celsjusza! UWAGA Stosować wolno jedynie przez nas dopuszczone części zamienne! Używać należy jedynie oryginalnych baterii! Zużyte baterie i akumulatory należy utylizować tylko jako odpady szczególne! UWAGA Przy pracy z podzespołami i elementami zagrożonymi elektrostatycznie zachować odpowiednie środki ostrożności! Unikać rozładowań elektrostatycznych! Przestrzegać następujących środków ostrożności przy podzespołach zagrożonych elektrostatycznie i elementy (PZE)! Personel odpowiedzialny za składowanie, transport i pracę z elementami zagrożonymi musi być przeszkolony w zakresie ochrony ESD. Elementy zagrożone muszą być przechowywane i transportowane w odpowiednich pojemnikach. Z elementami zagrożonymi można pracować zasadniczo jedynie na odpowiednio przygotowanych stanowiskach ESD. Personel, powierzchnie robocze oraz wszystkie urządzenia i narzędzia wchodzące w kontakt z elementami zagrożonymi muszą posiadać ten sam potencjał (np. być uziemione). Nosić bransoletkę uziemiającą. Bransoletka musi być połączona przewodem z opornikiem 1 M z powierzchnią roboczą. Elementy zagrożone nie mogą w żadnym przypadku wejść w kontakt z przedmiotami naładowanymi, przede wszystkim większość tworzyw sztucznych. Podczas wkładania i wyjmowania elementów zagrożonych (PZE) do urządzeń, musi być ono odłączone od napięcia.

20 1-14 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa 1.11 Praca świadoma ZAGROŻENIE Możliwe natychmiastowe przerwanie programu po skasowaniu alarmu! Jeśli po pokwitowaniu alarmu sygnał startu jest dalej włączony, sterownik rozpocznie natychmiast nowy program! Skutkiem tego może być niebezpieczny ruch maszyny! Dlatego przed pokwitowaniem alarmu należy się upewnić, że nikt nie znajduje się w strefie zagrożenia! ZAGROŻENIE Możliwe iskrzenie! Podczas pracy zgrzewarki należy liczyć się z iskrami! Może to spowodować poparzenia lub zranienia oczu. Dlatego - nakładać okulary ochronne - nakładać rękawice ochronne - nosić odzież ogniotrwałą. ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo skaleczenia krawędziami blach i oparzenia gorącymi spoinami! Należy dlatego nakładać rękawice ochronne. UWAGA Silne pola magnetyczne! Silne pola magnetyczne występujące podczas zgrzewania oporowego mogą trwale uszkodzić zegarki i in. jak i karty magnetyczne (np. karty płatnicze). Dlatego nie należy nosić takich przedmiotów przy sobie podczas pracy przy zgrzewarce.

21 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 1-15 Wskazówki bezpieczeństwa 1.12 Oznakowanie CE UWAGA Oznakowanie CE zestawu stopień mocy / transformator zgrzewania (patrz rozdz. 9) posiada ważność dla zastosowań w przemyśle. Dla innego zastosowania lub zestawu certyfikat musi być wyprowadzony z powyższego lub w razie konieczności musi być wystawiony nowy certyfikat. Należy to do obowiązku instalatora linii lub użytkownika. Opisany wyrób odpowiada zastosowaniu, które z definicji jego właściwości nie odpowiada przepisom dla urządzeń końcowych, maszyn i układów. Dlatego można go wykorzystywać jedynie w opisany sposób. Ocena bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego produktu końcowego, wypływy środowiska (ciała obce, wilgotność) musi nastąpić w stanie zmontowanym. W stanie zmontowanym elektromagnetyczne właściwości wyrobu mogą się zmienić. Dlatego konieczna jest kontrola właściwości elektromagnetycznych wyrobu końcowego (urządzenie, maszyna, układ) przez producenta.

22 1-16 Bosch Rexroth AG Electric Drives PSx 6xxx / 01 Wskazówki bezpieczeństwa Notatki:

23 / 01 PSx 6xxx.201 Electric Drives Bosch Rexroth AG 2-1 Schemat poglądowy 2 Schemat poglądowy Seria PS 6000 integrująca w jednym urządzeniu sterownik zgrzewania i stopień mocy Sterownik zgrzewania służy do sterowania stopniem mocy i stosuje się go do zgrzewania punktowego (np. w połączeniu z robotem) zgrzewania garbowego zgrzewania seryjnego (np. kleszczami ręcznymi) i zgrzewania szwem (np. szef okrągły). Oprócz różnych typów sterowników, które różnią się od siebie przede wszystkim sposobem komunikacji z nadrzędnym PLC lub robotem i zakresem funkcjonalności, do dyspozycji są różne stopnie mocy (falownik średniej cz. tyrystorowy stopień mocy) z różnymi układami chłodzenia (powietrze, woda) o różnej wydajności sterującej transformatorami. 2.1 Klucz typów Oznaczenie wyrobu kryje w sobie informacje o jego typie: PS_ 6_ _ _. _ _ _ Przykład: Klucz typu serii PS 6000 Zakres napięcia sieci (tylko przy falownikach średniej cz.) 1: V AC 2: V AC Chłodzenie: L: powietrzem W: wodą Typ sterownika pierwsza cyfra: układ we/wy: 1:24 V 2: PROFIBUS 3: INTERBUS 4: RS232 6:Device Net 7: Ethernet cyfra: numer wersji Klasa stopnia mocy Typ stopnia mocy: T: stopień mocy tyrystorowy I: falownik średniej cz. PSI L1: sterownik z we/wy 24 V, falownik średniej cz., chłodzony powietrzem, zasilany V AC

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ ntegracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet Wydanie 1/27 11637145 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych

ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych O TEJ BROSZURZE Niniejsza broszura opisuje działanie i możliwości zastosowań elektrycznych napędów ustawczych, sterowników napędów ustawczych

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo