Mio 528 Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Mio 528 Instrukcja obsługi

2 Instrukcja obs ugi Numer katalogowy: R01 (sierpieƒ 2002)

3 Znaki towarowe Wszystkie marki i nazwy produktów sà znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Uwaga Informacje zawarte w tej instrukcji mogà zostaç zmienione bez powiadomienia.

4 Spis treêci Przedmowa V 1 Wprowadzenie Rozpakowanie urzàdzenia Pocket PC Elementy urzàdzenia Urzàdzenie Pocket PC Ko yska USB Kabel USB Przystawka rozszerzeƒ CompactFlash Etui Pierwsze uruchomienie urzàdzenia Pocket PC Zasilanie urzàdzenia Pocket PC Zasilacz sieciowy Bateria W àczanie i wy àczanie urzàdzenia Pocket PC Instalowanie Programu Microsoft ActiveSync Rozbudowa urzàdzenia Pocket PC Przy u yciu karty CompactFlash Korzystanie z kart MMC/SD Akcesoria Podstawowe umiej tnoêci Korzystanie z rysika Ekran Today Ikony stanu Pasek nawigacji i pasek poleceƒ Uruchamianie programów Menu podr czne Powiadomienia Wprowadzanie informacji Wprowadzanie tekstu za pomocà okienka wprowadzania Pisanie na ekranie Rysowanie na ekranie Nagrywanie wiadomoêci U ywanie funkcji My Text I

5 3 Zarzàdzanie urzàdzeniem Pocket PC Zarzàdzanie energià Porady na temat zarzàdzania energià Zarzàdzanie pami cià Pami ç masowa i pami ç programów Karty pami ci Wyszukiwanie i organizowanie informacji Personalizacja urzàdzenia Pocket PC Ustawianie has a Dodawanie i usuwanie programów Dodawanie programów Usuwanie programów Tworzenie kopii zapasowych danych U ywanie programu Backup Program Microsoft ActiveSync U ywanie programu Microsoft ActiveSync Wprowadzenie Synchronizowanie danych àczenie si z komputerem PC àczenie za pomocà przewodu USB lub ko yski àczenie za pomocà podczerwieni Synchronizowanie z lokalizacji zdalnej Po àczenia Omówienie typów po àczeƒ Po àczenie z Internetem Tworzenie po àczenia modemowego z us ugodawcà internetowym Po àczenie z siecià w miejscu pracy Tworzenie po àczenia Ethernet z siecià Tworzenie po àczenia z serwerem proxy Tworzenie po àczenia RAS z siecià Tworzenie po àczenia VPN z siecià BezpoÊrednie po àczenie z serwerem poczty Konfigurowanie us ugi Lokalizacje wybierania Ustawianie domyêlnej lokalizacji wybierania Tworzenie nowej lokalizacji wybierania Rozpoczynanie po àczenia Koƒczenie po àczenia Dodatkowa pomoc na temat po àczeƒ Przesy anie elementów przy u yciu podczerwieni Wysy anie informacji Odbieranie informacji II

6 6 Rozwiàzywanie problemów i konserwacja Resetowanie urzàdzenia Pocket PC Przywracanie fabrycznych ustawieƒ domyêlnych Problemy z zasilaniem Problemy z pami cià Problemy z ekranem Problemy z po àczeniem Problemy z po àczeniem za pomocà przewodu lub ko yski Problemy z po àczeniem w podczerwieni Problemy z po àczeniem modemowym Problemy z po àczeniem sieciowym Prawid owe u ytkowanie i konserwacja Ogólne wskazówki Wskazówki na temat podró y Dodatek A A-1 Indeks I-1 III

7 IV

8 Przedmowa Witamy Gratulujemy zakupu urządzenia Pocket PC z systemem operacyjnym Windows. Urządzenie Pocket PC dzięki swym małym rozmiarom i wszechstronnym funkcjom zapewnia dostęp do najważniejszych informacji zawodowych i osobistych oraz ich aktualizowanie w każdym miejscu i w każdej chwili. Oprogramowanie Microsoft ActiveSync zwiększa możliwości urządzenia Pocket PC, umożliwiając synchronizowanie informacji między urządzeniem Pocket PC a komputerem stacjonarnym lub przenośnym. Proszę wyobrazić sobie siebie w następujących sytuacjach: Gdy idziesz z kolegą, dzwoni twój telefon komórkowy a szef pyta, czy możecie tego popołudnia przyjść na nadzwyczajne zebranie. Podczas gdy kolega wertuje notatnik, ty naciskasz przycisk urządzenia Pocket PC i przeglądasz listę dzisiejszych spotkań. Jesteś w stanie szybko odpowiedzieć szefowi, o której godzinie masz czas. Wieczorem spotykasz się z przyjaciółmi, planujecie kolację i wyjście do kina. Pobierasz najnowsze informacje dotyczące seansów filmowych ze strony internetowej na komputer stacjonarny, a następnie synchronizujesz go z urządzeniem Pocket PC. Przy kolacji wyjmujesz urządzenie Pocket PC i przeglądasz wraz z przyjaciółmi dostępne propozycje filmowe. Sygnały alarmowe elektronicznego kalendarza przypomną, że już czas wyjść, aby zdążyć na autobus. Jesteś na przystanku w samą porę, a z tobą urządzenie Pocket PC. Dzięki oprogramowaniu ActiveSync informacje na urządzeniu Pocket PC są zawsze aktualne, możesz niespiesznie przeglądać listę zadań, robić notatki dotyczące nowych książek lub płyt CD, które zamierzasz kupić, a także czytać wiadomości i odpowiadać na nie. Gdy wrócisz do biura, za pomocą programu ActiveSync przeniesiesz zmiany dotyczące zadań, notatki oraz odpowiedzi na wiadomości na komputer stacjonarny. Więcej informacji na temat oprogramowania ActiveSync zawiera rozdział 4. V

9 Informacje o tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera wszechstronne informacje pomocne w pracy lub ułatwiające pracę z urządzeniem Pocket PC. W podręczniku zastosowano następujące konwencje w celu rozróżnienia elementów tekstu: UWAGA: wskazuje dodatkowe informacje, które wymagajà szczególnej uwagi. PRZESTROGA: wskazuje wa ne informacje, niezastosowanie si do których mo e spowodowaç utrat danych lub uszkodzenie komputera. Każda nazwa menu, polecenia, ikony czy przycisku wyświetlanego na ekranie jest w tekście pogrubiona. Na przykład: W menu Start stuknij polecenie Settings. èród a informacji Informacje o Pierwszym uruchomieniu Oprogramowaniu urządzenia Pocket PC Dodatkowym oprogramowaniu, które można zainstalować na urządzeniu Pocket PC Łączeniu i synchronizowaniu urządzenia z komputerem PC Rozwiązywaniu problemów Aktualizacje z ostatniej chwili i szczegółowe informacje techniczne Aktualne informacje dotyczące urządzeń Pocket PC z systemem operacyjnym Windows Zawiera Podręcznik Szybki start Instrukcja obsługi lub Pomoc online. Aby uzyskać pomoc, stuknij polecenie Help w menu Start. Dysk Companion CD towarzyszący urządzeniu Pocket PC. Rozdział 4 Instrukcji obsługi lub Pomoc programu ActiveSync na komputerze PC. Rozdział 9 tej instrukcji. Pliki Read Me w folderze Microsoft Active- Sync komputera stacjonarnego PC lub na dysku Companion CD urządzenia Pocket PC. Strona firmy Microsoft w sieci Web dotyczącą urządzeń przenośnych: VI

10 1 Wprowadzenie Ten rozdział zawiera ogólne informacje na temat zewnętrznych elementów urządzenia Pocket PC i instrukcje dotyczące rozpoczęcia korzystania z urządzenia Pocket PC. 1.1 Rozpakowanie urzàdzenia Pocket PC Gdy rozpakujesz urządzenie Pocket PC, sprawdź, czy w zestawie są wszystkie poniższe elementy. Jeśli brakuje któregokolwiek z elementów lub jest on uszkodzony, bezzwłocznie poinformuj o tym sprzedawcę. Urządzenie Pocket PC Zasilacz sieciowy Bateria Kabel USB Kołyska USB Etui Dodatkowa gumowa zatyczka (oprócz zatyczki umieszczonej w złączu rozszerzeń urządzenia Pocket PC) Dysk Companion CD (zawiera oprogramowanie Microsoft ActiveSync i Microsoft Outlook na komputery PC oraz Instrukcję obsługi) Podręcznik Szybki start Instrukcja obsługi Inne dokumenty (karta gwarancyjna, Umowa licencyjna) Wprowadzenie 1-1

11 1.2 Elementy urzàdzenia Poniższe ilustracje przedstawiają przyciski, złącza, porty i inne elementy urządzenia Pocket PC. Urzàdzenie Pocket PC Nr Element Opis ❶ Pokrętło przewijania Umożliwia wybór zaznaczonego elementu lub przewijanie dokumentu w górę lub w dół. ❷ Przycisk nagrywania Wciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku uruchamia funkcję nagrywania notatek głosowych. ❸ Przycisk Reset Służy do ponownego uruchamiania urządzenia Pocket PC. ❹ Głośnik Odtwarza muzykę lub przypomnienia dźwiękowe i sygnały alarmowe. 1-2 Wprowadzenie

12 ❺ Dioda LED zasilania Wskazuje tryb zasilania i stan baterii. ❻ Dioda powiadomień Informuje użytkownika o zaplanowanych spotkaniach, sygnalizuje alarmy i przypomnienia oraz informuje o stanie funkcji nagrywania. ❼ Ekran dotykowy Umożliwia wybranie poleceń menu lub wprowadzenie tekstu. ❽ Przyciski programów Umożliwiają szybkie uruchomienie określonego programu. Domyślnie są to przyciski programów Notes, Calendar, Contacts i Tasks. ❾ Wyłącznik zasilania Służy do włączania lub wyłączania zasilania urządzenia Pocket PC, a przytrzymanie tego przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie podświetlenia ekranu. ❿ Port USB/szeregowy Umożliwia połączenie urządzenia z komputerem PC w celu synchronizacji danych. Nr Element Opis Pokrywa przedziału baterii Złącze rozszerzeń Gniazdo słuchawek stereofonicznych Mikrofon Gniazdo kart MMC/SD Port podczerwieni Wewnątrz przedziału baterii zainstalowana jest bateria będąca źródłem zasilania urządzenia Power PC. Aby naładować baterię, należy podłączyć urządzenie do zasilacza. Umożliwia podłączenie przystawki rozszerzeń i karty CompactFlash. Umożliwia podłączenie słuchawek stereofonicznych. Wychwytuje dźwięki i mowę, umożliwia nagrywanie notatek głosowych. Umożliwia podłączenie opcjonalnej karty MMC/SD rozszerzającej pamięć urządzenia. Umożliwia transmisję danych w podczerwieni. Wprowadzenie 1-3

13 Rysik Prowadnica przystawki rozszerzeń Zamek baterii Umożliwia nawigację po ekranie dotykowym urządzenia Pocket PC. Gdy nie jest używany, należy schować go w gnieździe rysika. Zapewnia mocowanie przystawki rozszerzeń do urządzenia Pocket PC. Umożliwia lub uniemożliwia wyjęcie baterii. Ko yska USB Kołyska USB umożliwia wygodne ładowanie baterii urządzenia Pocket PC i podłączanie urządzenia Pocket PC do portu USB komputera stacjonarnego. W kołysce USB jest także gniazdo, umożliwiające ładowanie dodatkowej baterii (opcjonalnie). Nr Element Opis ❶ Port USB Umożliwia połączenie z komputerem stacjonarnym PC w celu synchronizacji danych. ❷ Gniazdo DC Umożliwia połączenie wtyczki prądu stałego zasilacza. ❸ Gniazdo baterii Umożliwia ładowanie dodatkowej baterii (opcjonalnie). ❹ Złącze urządzenia Umożliwia podłączenie urządzenia Pocket PC. Pocket PC ❺ Wskaźnik ładowania Świeci na pomarańczowo, gdy bateria jest ładowana; gdy bateria baterii zostanie w pełni naładowania, wskaźnik gaśnie. 1-4 Wprowadzenie

14 Kabel USB Kabel USB umożliwia wygodne synchronizowanie danych i ładowanie baterii urządzenia Pocket PC bez konieczności stosowania kołyski, co stanowi idealne rozwiązanie w podróży. Nr Element Opis ❶ Port USB Umożliwia połączenie z komputerem stacjonarnym PC w celu synchronizacji danych. ❷ Gniazdo DC Umożliwia połączenie wtyczki prądu stałego zasilacza. ❸ Złącze urządzenia Umożliwia podłączenie urządzenia Pocket PC. Pocket PC Przystawka rozszerzeƒ CompactFlash Przystawka rozszerzeń CompactFlash umożliwia korzystanie z kart CompactFlash rozszerzających możliwości urządzenia Pocket PC. Za pomocą niektórych kart CompactFlash można na przykład uzyskać bezprzewodowy dostęp do Internetu lub sieci LAN. Wprowadzenie 1-5

15 Etui Etui zapewnia ochronę i wygodny sposób przenoszenia urządzenia Pocket PC. W etui są również przegródki na wizytówki i karty kredytowe. Etui należy zamocować za pomocą haczyków do prowadnic z tyłu obudowy urządzenia Pocket PC. 1.3 Pierwsze uruchomienie urzàdzenia Pocket PC Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia Pocket PC, wykonaj poniższą procedurę: 1. Jeśli sprzedawca nie zainstalował baterii, wykonaj procedurę instalowania baterii: ❶ Przesuń zamek baterii z tyłu obudowy urządzenia Pocket PC do pozycji otwarte i zdejmij pokrywę przedziału baterii. 1-6 Wprowadzenie

16 ❷ Odkręć końcówkę rysika. Za pomocą końcówki rysika przesuń przełącznik domyślnych ustawień fabrycznych do pozycji 1. UWAGA: Dopóki nie b dzie konieczne przywrócenie domyêlnych ustawieƒ fabrycznych, prze àcznik ustawieƒ fabrycznych nale y pozostawiç w pozycji 1. Pozostawienie prze àcznika domyêlnych ustawieƒ fabrycznych w pozycji 0 nie uniemo liwia korzystania z urzàdzenia Pocket PC. W takim przypadku, po wyj ciu baterii lub uruchomieniu ponownym, na urzàdzeniu Pocket PC zostanà przywrócone domyêlne ustawienia fabryczne, a wszystkie dane przechowywane w pami ci RAM (takie jak dodane pliki i programy) zostanà utracone. ❸ Umieść baterię w przedziale baterii. ❹ Załóż ponownie pokrywę przedziału baterii i przesuń zamek baterii do pozycji zamknięta, aby zamocować pokrywę przedziału baterii. Wprowadzenie 1-7

17 PRZESTROGA: aby w àczyç urzàdzenie Pocket PC, nale y zamknàç bateri. 2. Podłącz urządzenie do zasilacza. Urządzenie można podłączyć przy użyciu kołyski jak i bez niej. UWAGA: dost pnoêç ko yski lub kabla zale y od rodzaju zakupionego zestawu. Za pomocą kołyski ❶ Wsuń urządzenie Pocket PC do kołyski. ❷ Podłącz wtyczkę prądu stałego zasilacza do gniazda prądu stałego kabla USB kołyski, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. 1-8 Wprowadzenie

18 Bez kołyski ❶ Podłącz 22-stykowy wtyk kabla USB/szeregowego do portu USB/szeregowego urządzenia Pocket PC. ❷ Podłącz wtyczkę prądu stałego zasilacza do gniazda prądu stałego kabla USB/szeregowego, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. UWAGA: urzàdzenia Pocket PC nie nale y od àczaç od zasilacza, dopóki bateria nie zostanie w pe ni na adowana. 3. Naciśnij wyłącznik zasilania, aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie Pocket PC zostanie włączone po raz pierwszy, pojawi się ekran Welcome. Następnie, po kilku chwilach, uruchomiony zostanie kreator Welcome Wizard. Kreator Welcome Wizard prezentuje krótkie wprowadzenie do systemu operacyjnego Microsoft Windows dla urządzeń Pocket PC, ułatwia wyregulowanie ekranu i żąda określenia miasta i strefy czasowej. 1.4 Zasilanie urzàdzenia Pocket PC Zachowanie ciągłości zasilania urządzenia Pocket PC chroni dane lub pliki zapisane w pamięci RAM przed zniszczeniem. Urządzenie Pocket PC może pracować, korzystając zarówno z zewnętrznego źródła zasilania, jak i z zasilania bateryjnego. Należy zauważyć, że całkowite wyczerpanie baterii powoduje utratę informacji, programów i innych ustawień dodanych przez użytkownika. Wprowadzenie 1-9

19 Zasilacz sieciowy Zasilacz sieciowy pełni rolę prostownika prądu zmiennego (AC/DC). Zasilacz jest niezbędny, ponieważ urządzenie Pocket PC jest zasilane prądem stałym, natomiast na ogół w gniazdach elektrycznych dostępny jest prąd zmienny. Zasilacz sieciowy pracuje w zakresie napięcia zmiennego od 100 do 240 V. Bateria Bateria jest wewnętrznym źródłem zasilania urządzenia Pocket PC. W pełni naładowana bateria zapewnia około 8 godzin pracy urządzenia. Czas pracy przy użyciu w pełni naładowanej baterii zależy od sposobu korzystania z urządzenia Pocket PC. Niektóre funkcje, takie jak korzystanie z multimediów lub używanie karty CompactFlash, mogą spowodować znaczący wzrost zużycia energii. Aby naładować baterię, urządzenie Pocket PC należy podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania. Dioda powiadomień zaświeci na czerwono, sygnalizując proces ładowania baterii. Gdy bateria jest w pełni naładowana, dioda zasilania świeci na zielono. Pełne naładowanie baterii zajmuje około 4 godzin. 1.5 W àczanie i wy àczanie urzàdzenia Pocket PC Aby włączyć urządzenie Pocket PC, wystarczy nacisnąć wyłącznik zasilania. Po odpowiednim zaprogramowaniu ustawień można włączyć urządzenie Pocket PC, naciskając jeden z przycisków programów. Po zakończeniu pracy urządzenie Pocket PC można wyłączyć, naciskając wyłącznik zasilania. Domyślnie urządzenie Pocket PC pracujące na zasilaniu bateryjnym wyłącza się automatycznie po 30 sekundach braku aktywności. Te ustawienia można zmienić w oknie dialogowym Power w Panelu sterowania. Stuknij polecenie Settings w menu Start, stuknij kartę System, a następnie stuknij ikonę Power. 1.6 Instalowanie programu Microsoft ActiveSync Ważnym składnikiem urządzenia Pocket PC jest program Microsoft ActiveSync. Za pomocą programu Microsoft ActiveSync można zsynchronizować informacje na komputerze PC z informacjami na urządzeniu Pocket PC, a także aktualizować te informacje stosownie do najnowszych zmian Wprowadzenie

20 Program ActiveSync jest już zainstalowany na urządzeniu Pocket PC. Program ActiveSync należy zainstalować na komputerze PC. W tym celu wykonaj poniższą procedurę: PRZESTROGA: Przed instalacjà nale y upewniç si, czy na komputerze PC zainstalowany zosta program Microsoft Outlook. JeÊli program Outlook nie zosta zainstalowany, nale y zainstalowaç go z dysku Companion CD. Nie nale y pod àczaç urzàdzenia Pocket PC do komputera PC przed zainstalowaniem programu ActiveSync. 1. Włącz komputer stacjonarny PC. 2. Włóż dysk Companion CD do stacji dysków CD-ROM komputera PC. 3. Kliknij strzałkę na pierwszym ekranie, aby przejść do ekranu głównego. Kliknij opcję Start Here, następnie kliknij przycisk Install ActiveSync 3.5 z lewej strony ekranu. Aby rozpocząć instalację, kliknij przycisk Install. 4. Po wyświetleniu monitu podłącz urządzenie Pocket PC do komputera. Możliwe jest podłączenie przy użyciu kołyski jak i bez kołyski. UWAGA: dost pnoêç ko yski i kabla zale y od rodzaju zakupionego zestawu. Za pomocą kołyski ❶ Umieść urządzenie Pocket PC w kołysce. ❷ Podłącz wtyczkę USB kabla USB do portu USB komputera. Wprowadzenie 1-11

21 Bez kołyski ❶ Podłącz 22-stykową wtyczkę kabla USB/szeregowego do portu USB/szeregowego urządzenia Pocket PC. ❷ Podłącz port kabla USB/szeregowy do portu USB lub portu szeregowego komputera. 5. Aby ustanowić połączenie i zsynchronizować urządzenie Pocket PC z komputerem PC, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po pierwszej synchronizacji dane przechowywane na komputerze PC, takie jak kalendarz, kontakty i zadania, są kopiowane do urządzenia Pocket PC. Następnie można odłączyć urządzenie Pocket PC i zacząć korzystac z zapisanych danych. Więcej informacji na temat oprogramowania ActiveSync zawiera rozdział Wprowadzenie

22 1.7 Rozbudowa urzàdzenia Pocket PC Przy u yciu karty CompactFlash Urządzenie Pocket PC obsługuje karty CompactFlash typu I, rozszerzonego typu I, typu II lub rozszerzonego typu II. Karty CompactFlash zapewniają wiele funkcji, takich jak dodatkowa pamięć, dysk wymienny, wymienna pamięć masowa, modem, sieć itd. Pod àczanie i od àczanie przystawki rozszerzeƒ Przed użyciem karty CompactFlash należy wykonać poniższą procedurę, aby do urządzenia Pocket PC podłączyć przystawkę rozszerzeń: 1. Usuń gumową zatyczkę ze złącza rozszerzeń z tyłu urządzenia Pocket PC. 2. Wyciągnij dolną część przystawki rozszerzeń, umieść haczyki w prowadnicach z tyłu urządzenia Pocket PC i zamocuj przystawkę rozszerzeń na urządzeniu Pocket PC. Wprowadzenie 1-13

23 3. Aby zabezpieczyć połączenie, popchnij dolną część przystawki w górę. Aby odłączyć przystawkę rozszerzeń, popchnij dolną część przystawki w dół. Wk adanie i wyjmowanie karty CompactFlash UWAGA: Nie wszystkie dost pne na rynku karty CompactFlash zosta y przetestowane pod wzgl dem wspó pracy z urzàdzeniem Pocket PC. List zalecanych kart mo na uzyskaç od sprzedawcy. Niektóre karty CompactFlash, takie jak karty modemowe, karty sieciowe i inne karty urzàdzeƒ zewn trznych zu ywajà du e iloêci energii. W przypadku alarmu o niskim poziomie energii baterii podczas korzystania z takiej karty nale y bezzw ocznie pod àczyç urzàdzenie do zasilacza sieciowego Wprowadzenie

24 Karty CompactFlash nale y przechowywaç w dobrze zabezpieczonym miejscu, chroniàc je przed kurzem i wilgocià. Włóż kartę w gniazdo, złączem w stronę gniazda i etykietą zwróconą w stronę przeciwną do przedniego panelu urządzenia Pocket PC. Karta jest dobrze włożona, gdy zatrzaśnie się na swoim miejscu. Wk adanie W o ona Aby wyjąć kartę, wystarczy wyciągnąć ją z gniazda. Korzystanie z kart MMC/SD Urządzenie Pocket PC ma gniazdo kart MMC/SD na karty pamięci MMC (MultiMediaCard) i SD (Secure Digital). Karty tego typu należy kupić, gdy potrzebne jest rozszerzenie pamięci urządzenia Pocket PC. Wk adanie i wyjmowanie karty MMC/SD Aby włożyć kartę MMC/SD, umieść kartę w pozycji przedstawionej na rysunku i wsuwaj ją do gniazda do chwili, gdy karta zatrzaśnie się na swoim miejscu. Wprowadzenie 1-15

25 Aby wyjąć kartę MMC/SD, wystarczy wcisnąć kartę, a karta nieznacznie wysunie się z gniazda. Następnie należy wyciągnąć kartę z gniazda. Akcesoria Kupując akcesoria zaprojektowane do użytku z urządzeniem Pocket PC, można rozszerzyć jego możliwości, zastąpić brakujące części lub uprościć obsługę urządzenia. Lista dostępnych akcesoriów oferowanych przez producenta urządzenia Pocket PC znajduje się na dysku Companion CD. Listę można uzyskać od sprzedawcy Wprowadzenie

26 2 Podstawowe umiej tnoêci Ten rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące pracy z programami i dokumentami znajdującymi się na urządzeniu Pocket PC. 2.1 Korzystanie z rysika UWAGA: aby wygodniej trzymaç rysik, mo na go rozciàgnàç. Rysika można używać do nawigacji i wybierania obiektów na ekranie. Stuknięcie. Aby otwierać elementy i wybierać opcje, dotknij rysikiem ekranu jeden raz. Przeciągnięcie. Aby zaznaczać tekst i obrazy, przytrzymaj i przeciągnij rysik po ekranie. Aby zaznaczyć wiele elementów, przeciągnij rysikiem po liście. Stuknięcie i przytrzymanie. Aby wyświetlić listę akcji dostępnych w przypadku danego elementu, stuknij i przytrzymaj rysik na tym elemencie. W wyświetlonym menu podręcznym stuknij żądane polecenie. Podstawowe umiej tnoêci 2-1

27 2.2 Ekran Today Po włączeniu urządzenia Pocket PC po raz pierwszy w danym dniu (albo po 4 godzinach nieaktywności) wyświetlany jest ekran Today. Ekran ten można także wyświetlić, stukając przycisk, a następnie stukając polecenie Today. Na ekranie Today wyświetlane są wszystkie ważne informacje dotyczące danego dnia. Stuknij, aby prze àczyç si do àdanego programu. Stuknij, aby zmieniç g oênoêç lub wyciszyç wszystkie dêwi ki. Stuknij, aby zmieniç dat i godzin. Stuknij, aby otworzyç pozycj. Plan bie àcego dnia. Stuknij, aby utworzyç nowà pozycj. Stuknij, aby wyêwietliç stan po àczenia. Ikony stanu Gdy wyświetlony jest ekran Today, na pasku poleceń lub pasku nawigacji mogą widnieć następujące ikony. W większości przypadków stuknięcie ikony stanu powoduje wyświetlenie skojarzonego z nią panelu sterowania lub dodatkowych informacji związanych z danym elementem. Na przykład stuknięcie ikony stanu baterii powoduje otwarcie panelu sterowania zasilaniem (Power). 2-2 Podstawowe umiej tnoêci

28 Ikona Opis Głośnik jest włączony Głośnik jest wyłączony Trwa ładowanie głównej baterii Niski stan naładowania głównej baterii Bardzo niski stan naładowania głównej baterii Główna bateria jest w pełni naładowana Połączenie jest aktywne Synchronizacja rozpoczyna się lub kończy Trwa synchronizacja Podstawowe umiej tnoêci 2-3

29 2.3 Pasek nawigacji i pasek poleceƒ Pasek nawigacji znajduje się u góry ekranu. Pasek nawigacji zawiera nazwę aktywnego programu i bieżącą godzinę, a także umożliwia przełączanie programów i zamykanie ekranów. Pasek nawigacji i menu Start: Stuknij, aby zmieniç g oênoêç lub wyciszyç urzàdzenie. Stuknij, aby szybko wybraç niedawno u ywany program. Stuknij, aby wybraç àdany program. Stuknij, aby wyêwietliç list dodatkowych programów. Stuknij, aby dostosowaç urzàdzenie. Pasek poleceń znajdujący się u dołu ekranu umożliwia w programach wykonywanie różnych zadań. Pasek poleceń zawiera nazwy menu, przyciski oraz przycisk okienka wprowadzania. Aby utworzyć nowy element w aktywnym programie, należy stuknąć polecenie New. Aby wyświetlić nazwę przycisku, należy stuknąć i przytrzymać rysik na tym przycisku. Następnie należy przeciągnąć rysik poza przycisk, aby zapobiec wykonaniu polecenia. Pasek poleceń: przycisk tworzenia nowego elementu przycisk okienka wprowadzania Nazwy menu Przyciski 2-4 Podstawowe umiej tnoêci

30 2.4 Uruchamianie programów W zależności od uruchamianego programu można: Stuknąć przycisk lub menu Start u góry ekranu, a następnie wybrać polecenie z wyświetlonego menu. (Można dostosować to menu, aby wyświetlać w nim tylko żądane programy. Więcej informacji zawiera sekcja 3.4). Stuknąć przycisk, a następnie stuknąć polecenie Programs, aby uzyskać dostęp do dodatkowych programów. Następnie należy stuknąć ikonę, aby uruchomić program. Nacisnąć przyciski programów na przedzie urządzenia Pocket PC. Ikony na przyciskach wskazują skojarzone z nimi programy. (Można dostosować przypisanie programów do przycisków. Więcej informacji zawiera sekcja 3.4). Poniższa tabela zawiera częściową listę ikon programów zainstalowanych na urządzeniu Pocket PC. Ikona Program ActiveSync Calendar Contacts Inbox Pocket Internet Explorer Notes Tasks Opis Umożliwia synchronizowanie informacji między urządzeniem a komputerem PC. Służy do zarządzania terminami i tworzenia żądań spotkania. Służy do zarządzania informacjami o znajomych i współpracownikach. Służy do wysyłania i odbierania wiadomości . Umożliwia przeglądanie witryn sieci Web i WAP oraz pobieranie nowych programów i plików z Internetu. Umożliwia tworzenie notatek wprowadzanych pismem odręcznym lub maszynowym, rysunków oraz nagrań. Służy do zarządzania zadaniami. Pocket Excel Umożliwia tworzenie nowych arkuszy oraz podgląd i edycję arkuszy programu Excel utworzonych na komputerze PC. Pocket Word Umożliwia tworzenie nowych dokumentów oraz podgląd i edycję dokumentów programu Word utworzonych na komputerze PC. Podstawowe umiej tnoêci 2-5

31 2.5 Menu podr czne Korzystając z menu podręcznych, można szybko wybrać żądaną czynność dla danej pozycji. Na przykład na liście kontaktów za pomocą menu podręcznego można szybko usunąć kontakt, utworzyć kopię kontaktu lub wysłać wiadomość do kontaktu. Czynności dostępne w menu podręcznym różnią się w zależności od programu. Aby wyświetlić menu podręczne, stuknij i przytrzymaj rysik na nazwie elementu, przy użyciu którego chcesz wykonać żądaną czynność. Po wyświetleniu menu unieś rysik, a następnie stuknij żądaną czynność. Można także stuknąć w dowolnym miejscu poza menu, aby zamknąć je, nie wykonując żadnej akcji. Stuknij i przytrzymaj, aby wyêwietliç menu podr czne. PodnieÊ rysik i stuknij àdanà czynnoêç. Stuknij poza menu, aby je zamknàç, nie wykonujàc adnej czynnoêci. 2.6 Powiadomienia Urządzenie Pocket PC ma możliwość powiadamiania na wiele różnych sposobów o zadaniach do wykonania. W przypadku spotkania ustawionego w programie Calendar, zadania z terminem wykonania w programie Tasks lub alarmu ustawionego w programie Clock można uzyskać powiadomienie w dowolny z poniższych sposobów: 2-6 Podstawowe umiej tnoêci

32 Za pomocą komunikatu wyświetlanego na ekranie. Za pomocą określonego dźwięku. Za pomocą migającej diody LED powiadomienia. Aby wybrać typy przypomnienia i dźwięki urządzenia Pocket PC, stuknij polecenie Settings w menu Start. Na karcie Personal stuknij opcję Sounds & Notifications. 2.7 Wprowadzanie informacji Jest kilka metod wprowadzania nowych informacji: Przy użyciu okienka wprowadzania umożliwiającego wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury programowej lub innych metod wprowadzania danych. Pisanie wprost na ekranie. Rysowanie obrazów na ekranie. Mówienie do mikrofonu w celu nagrania wiadomości. Wprowadzanie tekstu za pomocà okienka wprowadzania Okienko wprowadzania umożliwia wprowadzanie informacji w dowolnym programie na urządzeniu Pocket PC. Za jego pomocą można pisać maszynowo za pomocą klawiatury programowej lub pisać ręcznie za pomocą klawiatury programowej, funkcji Block Recognizer lub funkcji Letter Recognizer. W każdym przypadku znaki są wyświetlane na ekranie jako tekst drukowany. Aby wyświetlić lub ukryć okienko wprowadzania, stuknij przycisk Input panel. Stuknięcie strzałki obok przycisku okienka wprowadzania umożliwia wybór metody wprowadzania danych. Podstawowe umiej tnoêci 2-7

Wersja: Znaki towarowe Uwaga

Wersja: Znaki towarowe Uwaga Instrukcji obsługi Wersja: R01 Znaki towarowe Logo Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi korporacji Microsoft

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 6.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Znajdowanie pomocy 8 Pomoc techniczna 8 Aktualizowanie oprogramowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Rozpakowanie Twój telefon 8 Pokrywa dolna 9 Karta SIM 10 Karta pamięci 11 Akumulator 13 Włączanie lub wyłączanie zasilania 14 Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator 9251260 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RA-6 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BlackBerry Classic Smartphone Wersja: 10.3.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2015-05-27 SWD-20150527115758500 Spis treści Konfiguracja i podstawowe funkcje...6 Nowości w tym wydaniu... 6 Smartfon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh 1 Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh Inkling (model MDP-123) Przed rozpoczęciem pracy Przygotowanie Szkicowanie Zapisywanie pracy Zarządzanie szkicami

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Bold 9790 Smartphone Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-09-19 SWD-20120919124658062 Spis treści Szybka pomoc... 9 Rozpoczęcie pracy: twój smartfon... 9 Popularne tematy...

Bardziej szczegółowo

TF300T/TF300TG/TF300TL

TF300T/TF300TG/TF300TL PL7360 Podręcznik użytkownika ASUS Transformer Pad TF300T/TF300TG/TF300TL Ładowanie baterii Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer n300. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer n300. Instrukcja obsługi Palmtop Acer n300 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące utylizacji Informacje dotyczące utylizacji Urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. W celu ograniczenia zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BlackBerry Classic Smartphone Wersja: 10.3.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2015-03-02 SWD-20150302144616871 Spis treści Konfiguracja i podstawowe funkcje...6 Nowości w tym wydaniu... 6 Smartfon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 Spis treści 9 Rozdział 1: Przegląd 9 Omówienie 10 Przyciski 12 Tacka karty Micro SIM 12 Ekran początkowy 16 Korzystanie z ekranu wielodotykowego

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania iphone OS 3.1

iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania iphone OS 3.1 iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania iphone OS 3.1 Spis treści 9 Rozdział 1: Pierwsze kroki 9 Wyświetlanie podręcznika użytkownika na iphonie 9 Co będzie potrzebne? 10 Aktywacja iphone'a

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1

iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 Spis treści 9 Rozdział 1: iphone przegląd 9 Rzut oka na iphone'a 9 Akcesoria 10 Przyciski 12 Ikony statusu 14 Rozdział 2: Pierwsze kroki 14

Bardziej szczegółowo