Mio 528 Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Mio 528 Instrukcja obsługi

2 Instrukcja obs ugi Numer katalogowy: R01 (sierpieƒ 2002)

3 Znaki towarowe Wszystkie marki i nazwy produktów sà znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Uwaga Informacje zawarte w tej instrukcji mogà zostaç zmienione bez powiadomienia.

4 Spis treêci Przedmowa V 1 Wprowadzenie Rozpakowanie urzàdzenia Pocket PC Elementy urzàdzenia Urzàdzenie Pocket PC Ko yska USB Kabel USB Przystawka rozszerzeƒ CompactFlash Etui Pierwsze uruchomienie urzàdzenia Pocket PC Zasilanie urzàdzenia Pocket PC Zasilacz sieciowy Bateria W àczanie i wy àczanie urzàdzenia Pocket PC Instalowanie Programu Microsoft ActiveSync Rozbudowa urzàdzenia Pocket PC Przy u yciu karty CompactFlash Korzystanie z kart MMC/SD Akcesoria Podstawowe umiej tnoêci Korzystanie z rysika Ekran Today Ikony stanu Pasek nawigacji i pasek poleceƒ Uruchamianie programów Menu podr czne Powiadomienia Wprowadzanie informacji Wprowadzanie tekstu za pomocà okienka wprowadzania Pisanie na ekranie Rysowanie na ekranie Nagrywanie wiadomoêci U ywanie funkcji My Text I

5 3 Zarzàdzanie urzàdzeniem Pocket PC Zarzàdzanie energià Porady na temat zarzàdzania energià Zarzàdzanie pami cià Pami ç masowa i pami ç programów Karty pami ci Wyszukiwanie i organizowanie informacji Personalizacja urzàdzenia Pocket PC Ustawianie has a Dodawanie i usuwanie programów Dodawanie programów Usuwanie programów Tworzenie kopii zapasowych danych U ywanie programu Backup Program Microsoft ActiveSync U ywanie programu Microsoft ActiveSync Wprowadzenie Synchronizowanie danych àczenie si z komputerem PC àczenie za pomocà przewodu USB lub ko yski àczenie za pomocà podczerwieni Synchronizowanie z lokalizacji zdalnej Po àczenia Omówienie typów po àczeƒ Po àczenie z Internetem Tworzenie po àczenia modemowego z us ugodawcà internetowym Po àczenie z siecià w miejscu pracy Tworzenie po àczenia Ethernet z siecià Tworzenie po àczenia z serwerem proxy Tworzenie po àczenia RAS z siecià Tworzenie po àczenia VPN z siecià BezpoÊrednie po àczenie z serwerem poczty Konfigurowanie us ugi Lokalizacje wybierania Ustawianie domyêlnej lokalizacji wybierania Tworzenie nowej lokalizacji wybierania Rozpoczynanie po àczenia Koƒczenie po àczenia Dodatkowa pomoc na temat po àczeƒ Przesy anie elementów przy u yciu podczerwieni Wysy anie informacji Odbieranie informacji II

6 6 Rozwiàzywanie problemów i konserwacja Resetowanie urzàdzenia Pocket PC Przywracanie fabrycznych ustawieƒ domyêlnych Problemy z zasilaniem Problemy z pami cià Problemy z ekranem Problemy z po àczeniem Problemy z po àczeniem za pomocà przewodu lub ko yski Problemy z po àczeniem w podczerwieni Problemy z po àczeniem modemowym Problemy z po àczeniem sieciowym Prawid owe u ytkowanie i konserwacja Ogólne wskazówki Wskazówki na temat podró y Dodatek A A-1 Indeks I-1 III

7 IV

8 Przedmowa Witamy Gratulujemy zakupu urządzenia Pocket PC z systemem operacyjnym Windows. Urządzenie Pocket PC dzięki swym małym rozmiarom i wszechstronnym funkcjom zapewnia dostęp do najważniejszych informacji zawodowych i osobistych oraz ich aktualizowanie w każdym miejscu i w każdej chwili. Oprogramowanie Microsoft ActiveSync zwiększa możliwości urządzenia Pocket PC, umożliwiając synchronizowanie informacji między urządzeniem Pocket PC a komputerem stacjonarnym lub przenośnym. Proszę wyobrazić sobie siebie w następujących sytuacjach: Gdy idziesz z kolegą, dzwoni twój telefon komórkowy a szef pyta, czy możecie tego popołudnia przyjść na nadzwyczajne zebranie. Podczas gdy kolega wertuje notatnik, ty naciskasz przycisk urządzenia Pocket PC i przeglądasz listę dzisiejszych spotkań. Jesteś w stanie szybko odpowiedzieć szefowi, o której godzinie masz czas. Wieczorem spotykasz się z przyjaciółmi, planujecie kolację i wyjście do kina. Pobierasz najnowsze informacje dotyczące seansów filmowych ze strony internetowej na komputer stacjonarny, a następnie synchronizujesz go z urządzeniem Pocket PC. Przy kolacji wyjmujesz urządzenie Pocket PC i przeglądasz wraz z przyjaciółmi dostępne propozycje filmowe. Sygnały alarmowe elektronicznego kalendarza przypomną, że już czas wyjść, aby zdążyć na autobus. Jesteś na przystanku w samą porę, a z tobą urządzenie Pocket PC. Dzięki oprogramowaniu ActiveSync informacje na urządzeniu Pocket PC są zawsze aktualne, możesz niespiesznie przeglądać listę zadań, robić notatki dotyczące nowych książek lub płyt CD, które zamierzasz kupić, a także czytać wiadomości i odpowiadać na nie. Gdy wrócisz do biura, za pomocą programu ActiveSync przeniesiesz zmiany dotyczące zadań, notatki oraz odpowiedzi na wiadomości na komputer stacjonarny. Więcej informacji na temat oprogramowania ActiveSync zawiera rozdział 4. V

9 Informacje o tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera wszechstronne informacje pomocne w pracy lub ułatwiające pracę z urządzeniem Pocket PC. W podręczniku zastosowano następujące konwencje w celu rozróżnienia elementów tekstu: UWAGA: wskazuje dodatkowe informacje, które wymagajà szczególnej uwagi. PRZESTROGA: wskazuje wa ne informacje, niezastosowanie si do których mo e spowodowaç utrat danych lub uszkodzenie komputera. Każda nazwa menu, polecenia, ikony czy przycisku wyświetlanego na ekranie jest w tekście pogrubiona. Na przykład: W menu Start stuknij polecenie Settings. èród a informacji Informacje o Pierwszym uruchomieniu Oprogramowaniu urządzenia Pocket PC Dodatkowym oprogramowaniu, które można zainstalować na urządzeniu Pocket PC Łączeniu i synchronizowaniu urządzenia z komputerem PC Rozwiązywaniu problemów Aktualizacje z ostatniej chwili i szczegółowe informacje techniczne Aktualne informacje dotyczące urządzeń Pocket PC z systemem operacyjnym Windows Zawiera Podręcznik Szybki start Instrukcja obsługi lub Pomoc online. Aby uzyskać pomoc, stuknij polecenie Help w menu Start. Dysk Companion CD towarzyszący urządzeniu Pocket PC. Rozdział 4 Instrukcji obsługi lub Pomoc programu ActiveSync na komputerze PC. Rozdział 9 tej instrukcji. Pliki Read Me w folderze Microsoft Active- Sync komputera stacjonarnego PC lub na dysku Companion CD urządzenia Pocket PC. Strona firmy Microsoft w sieci Web dotyczącą urządzeń przenośnych: VI

10 1 Wprowadzenie Ten rozdział zawiera ogólne informacje na temat zewnętrznych elementów urządzenia Pocket PC i instrukcje dotyczące rozpoczęcia korzystania z urządzenia Pocket PC. 1.1 Rozpakowanie urzàdzenia Pocket PC Gdy rozpakujesz urządzenie Pocket PC, sprawdź, czy w zestawie są wszystkie poniższe elementy. Jeśli brakuje któregokolwiek z elementów lub jest on uszkodzony, bezzwłocznie poinformuj o tym sprzedawcę. Urządzenie Pocket PC Zasilacz sieciowy Bateria Kabel USB Kołyska USB Etui Dodatkowa gumowa zatyczka (oprócz zatyczki umieszczonej w złączu rozszerzeń urządzenia Pocket PC) Dysk Companion CD (zawiera oprogramowanie Microsoft ActiveSync i Microsoft Outlook na komputery PC oraz Instrukcję obsługi) Podręcznik Szybki start Instrukcja obsługi Inne dokumenty (karta gwarancyjna, Umowa licencyjna) Wprowadzenie 1-1

11 1.2 Elementy urzàdzenia Poniższe ilustracje przedstawiają przyciski, złącza, porty i inne elementy urządzenia Pocket PC. Urzàdzenie Pocket PC Nr Element Opis ❶ Pokrętło przewijania Umożliwia wybór zaznaczonego elementu lub przewijanie dokumentu w górę lub w dół. ❷ Przycisk nagrywania Wciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku uruchamia funkcję nagrywania notatek głosowych. ❸ Przycisk Reset Służy do ponownego uruchamiania urządzenia Pocket PC. ❹ Głośnik Odtwarza muzykę lub przypomnienia dźwiękowe i sygnały alarmowe. 1-2 Wprowadzenie

12 ❺ Dioda LED zasilania Wskazuje tryb zasilania i stan baterii. ❻ Dioda powiadomień Informuje użytkownika o zaplanowanych spotkaniach, sygnalizuje alarmy i przypomnienia oraz informuje o stanie funkcji nagrywania. ❼ Ekran dotykowy Umożliwia wybranie poleceń menu lub wprowadzenie tekstu. ❽ Przyciski programów Umożliwiają szybkie uruchomienie określonego programu. Domyślnie są to przyciski programów Notes, Calendar, Contacts i Tasks. ❾ Wyłącznik zasilania Służy do włączania lub wyłączania zasilania urządzenia Pocket PC, a przytrzymanie tego przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie podświetlenia ekranu. ❿ Port USB/szeregowy Umożliwia połączenie urządzenia z komputerem PC w celu synchronizacji danych. Nr Element Opis Pokrywa przedziału baterii Złącze rozszerzeń Gniazdo słuchawek stereofonicznych Mikrofon Gniazdo kart MMC/SD Port podczerwieni Wewnątrz przedziału baterii zainstalowana jest bateria będąca źródłem zasilania urządzenia Power PC. Aby naładować baterię, należy podłączyć urządzenie do zasilacza. Umożliwia podłączenie przystawki rozszerzeń i karty CompactFlash. Umożliwia podłączenie słuchawek stereofonicznych. Wychwytuje dźwięki i mowę, umożliwia nagrywanie notatek głosowych. Umożliwia podłączenie opcjonalnej karty MMC/SD rozszerzającej pamięć urządzenia. Umożliwia transmisję danych w podczerwieni. Wprowadzenie 1-3

13 Rysik Prowadnica przystawki rozszerzeń Zamek baterii Umożliwia nawigację po ekranie dotykowym urządzenia Pocket PC. Gdy nie jest używany, należy schować go w gnieździe rysika. Zapewnia mocowanie przystawki rozszerzeń do urządzenia Pocket PC. Umożliwia lub uniemożliwia wyjęcie baterii. Ko yska USB Kołyska USB umożliwia wygodne ładowanie baterii urządzenia Pocket PC i podłączanie urządzenia Pocket PC do portu USB komputera stacjonarnego. W kołysce USB jest także gniazdo, umożliwiające ładowanie dodatkowej baterii (opcjonalnie). Nr Element Opis ❶ Port USB Umożliwia połączenie z komputerem stacjonarnym PC w celu synchronizacji danych. ❷ Gniazdo DC Umożliwia połączenie wtyczki prądu stałego zasilacza. ❸ Gniazdo baterii Umożliwia ładowanie dodatkowej baterii (opcjonalnie). ❹ Złącze urządzenia Umożliwia podłączenie urządzenia Pocket PC. Pocket PC ❺ Wskaźnik ładowania Świeci na pomarańczowo, gdy bateria jest ładowana; gdy bateria baterii zostanie w pełni naładowania, wskaźnik gaśnie. 1-4 Wprowadzenie

14 Kabel USB Kabel USB umożliwia wygodne synchronizowanie danych i ładowanie baterii urządzenia Pocket PC bez konieczności stosowania kołyski, co stanowi idealne rozwiązanie w podróży. Nr Element Opis ❶ Port USB Umożliwia połączenie z komputerem stacjonarnym PC w celu synchronizacji danych. ❷ Gniazdo DC Umożliwia połączenie wtyczki prądu stałego zasilacza. ❸ Złącze urządzenia Umożliwia podłączenie urządzenia Pocket PC. Pocket PC Przystawka rozszerzeƒ CompactFlash Przystawka rozszerzeń CompactFlash umożliwia korzystanie z kart CompactFlash rozszerzających możliwości urządzenia Pocket PC. Za pomocą niektórych kart CompactFlash można na przykład uzyskać bezprzewodowy dostęp do Internetu lub sieci LAN. Wprowadzenie 1-5

15 Etui Etui zapewnia ochronę i wygodny sposób przenoszenia urządzenia Pocket PC. W etui są również przegródki na wizytówki i karty kredytowe. Etui należy zamocować za pomocą haczyków do prowadnic z tyłu obudowy urządzenia Pocket PC. 1.3 Pierwsze uruchomienie urzàdzenia Pocket PC Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia Pocket PC, wykonaj poniższą procedurę: 1. Jeśli sprzedawca nie zainstalował baterii, wykonaj procedurę instalowania baterii: ❶ Przesuń zamek baterii z tyłu obudowy urządzenia Pocket PC do pozycji otwarte i zdejmij pokrywę przedziału baterii. 1-6 Wprowadzenie

16 ❷ Odkręć końcówkę rysika. Za pomocą końcówki rysika przesuń przełącznik domyślnych ustawień fabrycznych do pozycji 1. UWAGA: Dopóki nie b dzie konieczne przywrócenie domyêlnych ustawieƒ fabrycznych, prze àcznik ustawieƒ fabrycznych nale y pozostawiç w pozycji 1. Pozostawienie prze àcznika domyêlnych ustawieƒ fabrycznych w pozycji 0 nie uniemo liwia korzystania z urzàdzenia Pocket PC. W takim przypadku, po wyj ciu baterii lub uruchomieniu ponownym, na urzàdzeniu Pocket PC zostanà przywrócone domyêlne ustawienia fabryczne, a wszystkie dane przechowywane w pami ci RAM (takie jak dodane pliki i programy) zostanà utracone. ❸ Umieść baterię w przedziale baterii. ❹ Załóż ponownie pokrywę przedziału baterii i przesuń zamek baterii do pozycji zamknięta, aby zamocować pokrywę przedziału baterii. Wprowadzenie 1-7

17 PRZESTROGA: aby w àczyç urzàdzenie Pocket PC, nale y zamknàç bateri. 2. Podłącz urządzenie do zasilacza. Urządzenie można podłączyć przy użyciu kołyski jak i bez niej. UWAGA: dost pnoêç ko yski lub kabla zale y od rodzaju zakupionego zestawu. Za pomocą kołyski ❶ Wsuń urządzenie Pocket PC do kołyski. ❷ Podłącz wtyczkę prądu stałego zasilacza do gniazda prądu stałego kabla USB kołyski, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. 1-8 Wprowadzenie

18 Bez kołyski ❶ Podłącz 22-stykowy wtyk kabla USB/szeregowego do portu USB/szeregowego urządzenia Pocket PC. ❷ Podłącz wtyczkę prądu stałego zasilacza do gniazda prądu stałego kabla USB/szeregowego, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. UWAGA: urzàdzenia Pocket PC nie nale y od àczaç od zasilacza, dopóki bateria nie zostanie w pe ni na adowana. 3. Naciśnij wyłącznik zasilania, aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie Pocket PC zostanie włączone po raz pierwszy, pojawi się ekran Welcome. Następnie, po kilku chwilach, uruchomiony zostanie kreator Welcome Wizard. Kreator Welcome Wizard prezentuje krótkie wprowadzenie do systemu operacyjnego Microsoft Windows dla urządzeń Pocket PC, ułatwia wyregulowanie ekranu i żąda określenia miasta i strefy czasowej. 1.4 Zasilanie urzàdzenia Pocket PC Zachowanie ciągłości zasilania urządzenia Pocket PC chroni dane lub pliki zapisane w pamięci RAM przed zniszczeniem. Urządzenie Pocket PC może pracować, korzystając zarówno z zewnętrznego źródła zasilania, jak i z zasilania bateryjnego. Należy zauważyć, że całkowite wyczerpanie baterii powoduje utratę informacji, programów i innych ustawień dodanych przez użytkownika. Wprowadzenie 1-9

19 Zasilacz sieciowy Zasilacz sieciowy pełni rolę prostownika prądu zmiennego (AC/DC). Zasilacz jest niezbędny, ponieważ urządzenie Pocket PC jest zasilane prądem stałym, natomiast na ogół w gniazdach elektrycznych dostępny jest prąd zmienny. Zasilacz sieciowy pracuje w zakresie napięcia zmiennego od 100 do 240 V. Bateria Bateria jest wewnętrznym źródłem zasilania urządzenia Pocket PC. W pełni naładowana bateria zapewnia około 8 godzin pracy urządzenia. Czas pracy przy użyciu w pełni naładowanej baterii zależy od sposobu korzystania z urządzenia Pocket PC. Niektóre funkcje, takie jak korzystanie z multimediów lub używanie karty CompactFlash, mogą spowodować znaczący wzrost zużycia energii. Aby naładować baterię, urządzenie Pocket PC należy podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania. Dioda powiadomień zaświeci na czerwono, sygnalizując proces ładowania baterii. Gdy bateria jest w pełni naładowana, dioda zasilania świeci na zielono. Pełne naładowanie baterii zajmuje około 4 godzin. 1.5 W àczanie i wy àczanie urzàdzenia Pocket PC Aby włączyć urządzenie Pocket PC, wystarczy nacisnąć wyłącznik zasilania. Po odpowiednim zaprogramowaniu ustawień można włączyć urządzenie Pocket PC, naciskając jeden z przycisków programów. Po zakończeniu pracy urządzenie Pocket PC można wyłączyć, naciskając wyłącznik zasilania. Domyślnie urządzenie Pocket PC pracujące na zasilaniu bateryjnym wyłącza się automatycznie po 30 sekundach braku aktywności. Te ustawienia można zmienić w oknie dialogowym Power w Panelu sterowania. Stuknij polecenie Settings w menu Start, stuknij kartę System, a następnie stuknij ikonę Power. 1.6 Instalowanie programu Microsoft ActiveSync Ważnym składnikiem urządzenia Pocket PC jest program Microsoft ActiveSync. Za pomocą programu Microsoft ActiveSync można zsynchronizować informacje na komputerze PC z informacjami na urządzeniu Pocket PC, a także aktualizować te informacje stosownie do najnowszych zmian Wprowadzenie

20 Program ActiveSync jest już zainstalowany na urządzeniu Pocket PC. Program ActiveSync należy zainstalować na komputerze PC. W tym celu wykonaj poniższą procedurę: PRZESTROGA: Przed instalacjà nale y upewniç si, czy na komputerze PC zainstalowany zosta program Microsoft Outlook. JeÊli program Outlook nie zosta zainstalowany, nale y zainstalowaç go z dysku Companion CD. Nie nale y pod àczaç urzàdzenia Pocket PC do komputera PC przed zainstalowaniem programu ActiveSync. 1. Włącz komputer stacjonarny PC. 2. Włóż dysk Companion CD do stacji dysków CD-ROM komputera PC. 3. Kliknij strzałkę na pierwszym ekranie, aby przejść do ekranu głównego. Kliknij opcję Start Here, następnie kliknij przycisk Install ActiveSync 3.5 z lewej strony ekranu. Aby rozpocząć instalację, kliknij przycisk Install. 4. Po wyświetleniu monitu podłącz urządzenie Pocket PC do komputera. Możliwe jest podłączenie przy użyciu kołyski jak i bez kołyski. UWAGA: dost pnoêç ko yski i kabla zale y od rodzaju zakupionego zestawu. Za pomocą kołyski ❶ Umieść urządzenie Pocket PC w kołysce. ❷ Podłącz wtyczkę USB kabla USB do portu USB komputera. Wprowadzenie 1-11

21 Bez kołyski ❶ Podłącz 22-stykową wtyczkę kabla USB/szeregowego do portu USB/szeregowego urządzenia Pocket PC. ❷ Podłącz port kabla USB/szeregowy do portu USB lub portu szeregowego komputera. 5. Aby ustanowić połączenie i zsynchronizować urządzenie Pocket PC z komputerem PC, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po pierwszej synchronizacji dane przechowywane na komputerze PC, takie jak kalendarz, kontakty i zadania, są kopiowane do urządzenia Pocket PC. Następnie można odłączyć urządzenie Pocket PC i zacząć korzystac z zapisanych danych. Więcej informacji na temat oprogramowania ActiveSync zawiera rozdział Wprowadzenie

22 1.7 Rozbudowa urzàdzenia Pocket PC Przy u yciu karty CompactFlash Urządzenie Pocket PC obsługuje karty CompactFlash typu I, rozszerzonego typu I, typu II lub rozszerzonego typu II. Karty CompactFlash zapewniają wiele funkcji, takich jak dodatkowa pamięć, dysk wymienny, wymienna pamięć masowa, modem, sieć itd. Pod àczanie i od àczanie przystawki rozszerzeƒ Przed użyciem karty CompactFlash należy wykonać poniższą procedurę, aby do urządzenia Pocket PC podłączyć przystawkę rozszerzeń: 1. Usuń gumową zatyczkę ze złącza rozszerzeń z tyłu urządzenia Pocket PC. 2. Wyciągnij dolną część przystawki rozszerzeń, umieść haczyki w prowadnicach z tyłu urządzenia Pocket PC i zamocuj przystawkę rozszerzeń na urządzeniu Pocket PC. Wprowadzenie 1-13

23 3. Aby zabezpieczyć połączenie, popchnij dolną część przystawki w górę. Aby odłączyć przystawkę rozszerzeń, popchnij dolną część przystawki w dół. Wk adanie i wyjmowanie karty CompactFlash UWAGA: Nie wszystkie dost pne na rynku karty CompactFlash zosta y przetestowane pod wzgl dem wspó pracy z urzàdzeniem Pocket PC. List zalecanych kart mo na uzyskaç od sprzedawcy. Niektóre karty CompactFlash, takie jak karty modemowe, karty sieciowe i inne karty urzàdzeƒ zewn trznych zu ywajà du e iloêci energii. W przypadku alarmu o niskim poziomie energii baterii podczas korzystania z takiej karty nale y bezzw ocznie pod àczyç urzàdzenie do zasilacza sieciowego Wprowadzenie

24 Karty CompactFlash nale y przechowywaç w dobrze zabezpieczonym miejscu, chroniàc je przed kurzem i wilgocià. Włóż kartę w gniazdo, złączem w stronę gniazda i etykietą zwróconą w stronę przeciwną do przedniego panelu urządzenia Pocket PC. Karta jest dobrze włożona, gdy zatrzaśnie się na swoim miejscu. Wk adanie W o ona Aby wyjąć kartę, wystarczy wyciągnąć ją z gniazda. Korzystanie z kart MMC/SD Urządzenie Pocket PC ma gniazdo kart MMC/SD na karty pamięci MMC (MultiMediaCard) i SD (Secure Digital). Karty tego typu należy kupić, gdy potrzebne jest rozszerzenie pamięci urządzenia Pocket PC. Wk adanie i wyjmowanie karty MMC/SD Aby włożyć kartę MMC/SD, umieść kartę w pozycji przedstawionej na rysunku i wsuwaj ją do gniazda do chwili, gdy karta zatrzaśnie się na swoim miejscu. Wprowadzenie 1-15

25 Aby wyjąć kartę MMC/SD, wystarczy wcisnąć kartę, a karta nieznacznie wysunie się z gniazda. Następnie należy wyciągnąć kartę z gniazda. Akcesoria Kupując akcesoria zaprojektowane do użytku z urządzeniem Pocket PC, można rozszerzyć jego możliwości, zastąpić brakujące części lub uprościć obsługę urządzenia. Lista dostępnych akcesoriów oferowanych przez producenta urządzenia Pocket PC znajduje się na dysku Companion CD. Listę można uzyskać od sprzedawcy Wprowadzenie

26 2 Podstawowe umiej tnoêci Ten rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące pracy z programami i dokumentami znajdującymi się na urządzeniu Pocket PC. 2.1 Korzystanie z rysika UWAGA: aby wygodniej trzymaç rysik, mo na go rozciàgnàç. Rysika można używać do nawigacji i wybierania obiektów na ekranie. Stuknięcie. Aby otwierać elementy i wybierać opcje, dotknij rysikiem ekranu jeden raz. Przeciągnięcie. Aby zaznaczać tekst i obrazy, przytrzymaj i przeciągnij rysik po ekranie. Aby zaznaczyć wiele elementów, przeciągnij rysikiem po liście. Stuknięcie i przytrzymanie. Aby wyświetlić listę akcji dostępnych w przypadku danego elementu, stuknij i przytrzymaj rysik na tym elemencie. W wyświetlonym menu podręcznym stuknij żądane polecenie. Podstawowe umiej tnoêci 2-1

27 2.2 Ekran Today Po włączeniu urządzenia Pocket PC po raz pierwszy w danym dniu (albo po 4 godzinach nieaktywności) wyświetlany jest ekran Today. Ekran ten można także wyświetlić, stukając przycisk, a następnie stukając polecenie Today. Na ekranie Today wyświetlane są wszystkie ważne informacje dotyczące danego dnia. Stuknij, aby prze àczyç si do àdanego programu. Stuknij, aby zmieniç g oênoêç lub wyciszyç wszystkie dêwi ki. Stuknij, aby zmieniç dat i godzin. Stuknij, aby otworzyç pozycj. Plan bie àcego dnia. Stuknij, aby utworzyç nowà pozycj. Stuknij, aby wyêwietliç stan po àczenia. Ikony stanu Gdy wyświetlony jest ekran Today, na pasku poleceń lub pasku nawigacji mogą widnieć następujące ikony. W większości przypadków stuknięcie ikony stanu powoduje wyświetlenie skojarzonego z nią panelu sterowania lub dodatkowych informacji związanych z danym elementem. Na przykład stuknięcie ikony stanu baterii powoduje otwarcie panelu sterowania zasilaniem (Power). 2-2 Podstawowe umiej tnoêci

28 Ikona Opis Głośnik jest włączony Głośnik jest wyłączony Trwa ładowanie głównej baterii Niski stan naładowania głównej baterii Bardzo niski stan naładowania głównej baterii Główna bateria jest w pełni naładowana Połączenie jest aktywne Synchronizacja rozpoczyna się lub kończy Trwa synchronizacja Podstawowe umiej tnoêci 2-3

29 2.3 Pasek nawigacji i pasek poleceƒ Pasek nawigacji znajduje się u góry ekranu. Pasek nawigacji zawiera nazwę aktywnego programu i bieżącą godzinę, a także umożliwia przełączanie programów i zamykanie ekranów. Pasek nawigacji i menu Start: Stuknij, aby zmieniç g oênoêç lub wyciszyç urzàdzenie. Stuknij, aby szybko wybraç niedawno u ywany program. Stuknij, aby wybraç àdany program. Stuknij, aby wyêwietliç list dodatkowych programów. Stuknij, aby dostosowaç urzàdzenie. Pasek poleceń znajdujący się u dołu ekranu umożliwia w programach wykonywanie różnych zadań. Pasek poleceń zawiera nazwy menu, przyciski oraz przycisk okienka wprowadzania. Aby utworzyć nowy element w aktywnym programie, należy stuknąć polecenie New. Aby wyświetlić nazwę przycisku, należy stuknąć i przytrzymać rysik na tym przycisku. Następnie należy przeciągnąć rysik poza przycisk, aby zapobiec wykonaniu polecenia. Pasek poleceń: przycisk tworzenia nowego elementu przycisk okienka wprowadzania Nazwy menu Przyciski 2-4 Podstawowe umiej tnoêci

30 2.4 Uruchamianie programów W zależności od uruchamianego programu można: Stuknąć przycisk lub menu Start u góry ekranu, a następnie wybrać polecenie z wyświetlonego menu. (Można dostosować to menu, aby wyświetlać w nim tylko żądane programy. Więcej informacji zawiera sekcja 3.4). Stuknąć przycisk, a następnie stuknąć polecenie Programs, aby uzyskać dostęp do dodatkowych programów. Następnie należy stuknąć ikonę, aby uruchomić program. Nacisnąć przyciski programów na przedzie urządzenia Pocket PC. Ikony na przyciskach wskazują skojarzone z nimi programy. (Można dostosować przypisanie programów do przycisków. Więcej informacji zawiera sekcja 3.4). Poniższa tabela zawiera częściową listę ikon programów zainstalowanych na urządzeniu Pocket PC. Ikona Program ActiveSync Calendar Contacts Inbox Pocket Internet Explorer Notes Tasks Opis Umożliwia synchronizowanie informacji między urządzeniem a komputerem PC. Służy do zarządzania terminami i tworzenia żądań spotkania. Służy do zarządzania informacjami o znajomych i współpracownikach. Służy do wysyłania i odbierania wiadomości . Umożliwia przeglądanie witryn sieci Web i WAP oraz pobieranie nowych programów i plików z Internetu. Umożliwia tworzenie notatek wprowadzanych pismem odręcznym lub maszynowym, rysunków oraz nagrań. Służy do zarządzania zadaniami. Pocket Excel Umożliwia tworzenie nowych arkuszy oraz podgląd i edycję arkuszy programu Excel utworzonych na komputerze PC. Pocket Word Umożliwia tworzenie nowych dokumentów oraz podgląd i edycję dokumentów programu Word utworzonych na komputerze PC. Podstawowe umiej tnoêci 2-5

31 2.5 Menu podr czne Korzystając z menu podręcznych, można szybko wybrać żądaną czynność dla danej pozycji. Na przykład na liście kontaktów za pomocą menu podręcznego można szybko usunąć kontakt, utworzyć kopię kontaktu lub wysłać wiadomość do kontaktu. Czynności dostępne w menu podręcznym różnią się w zależności od programu. Aby wyświetlić menu podręczne, stuknij i przytrzymaj rysik na nazwie elementu, przy użyciu którego chcesz wykonać żądaną czynność. Po wyświetleniu menu unieś rysik, a następnie stuknij żądaną czynność. Można także stuknąć w dowolnym miejscu poza menu, aby zamknąć je, nie wykonując żadnej akcji. Stuknij i przytrzymaj, aby wyêwietliç menu podr czne. PodnieÊ rysik i stuknij àdanà czynnoêç. Stuknij poza menu, aby je zamknàç, nie wykonujàc adnej czynnoêci. 2.6 Powiadomienia Urządzenie Pocket PC ma możliwość powiadamiania na wiele różnych sposobów o zadaniach do wykonania. W przypadku spotkania ustawionego w programie Calendar, zadania z terminem wykonania w programie Tasks lub alarmu ustawionego w programie Clock można uzyskać powiadomienie w dowolny z poniższych sposobów: 2-6 Podstawowe umiej tnoêci

32 Za pomocą komunikatu wyświetlanego na ekranie. Za pomocą określonego dźwięku. Za pomocą migającej diody LED powiadomienia. Aby wybrać typy przypomnienia i dźwięki urządzenia Pocket PC, stuknij polecenie Settings w menu Start. Na karcie Personal stuknij opcję Sounds & Notifications. 2.7 Wprowadzanie informacji Jest kilka metod wprowadzania nowych informacji: Przy użyciu okienka wprowadzania umożliwiającego wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury programowej lub innych metod wprowadzania danych. Pisanie wprost na ekranie. Rysowanie obrazów na ekranie. Mówienie do mikrofonu w celu nagrania wiadomości. Wprowadzanie tekstu za pomocà okienka wprowadzania Okienko wprowadzania umożliwia wprowadzanie informacji w dowolnym programie na urządzeniu Pocket PC. Za jego pomocą można pisać maszynowo za pomocą klawiatury programowej lub pisać ręcznie za pomocą klawiatury programowej, funkcji Block Recognizer lub funkcji Letter Recognizer. W każdym przypadku znaki są wyświetlane na ekranie jako tekst drukowany. Aby wyświetlić lub ukryć okienko wprowadzania, stuknij przycisk Input panel. Stuknięcie strzałki obok przycisku okienka wprowadzania umożliwia wybór metody wprowadzania danych. Podstawowe umiej tnoêci 2-7

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Startowa do MIO P350

Instrukcja Startowa do MIO P350 Instrukcja Startowa do MIO P350 Gratulujemy zakupu MIO P350 z wbudowanym modułem GPS. Poniższa instrukcja pomoże Ci prawidłowo skonfigurować Twój Pocket PC oraz zapozna Cię z jego podstawowymi funkcjami.

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI Language Teacher, Słownik, Rozmówki audio oraz Przewodnik ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI itravl, Language Teacher, jetbook, Audio PhraseBook, MorphoFinder, ihelp, itranslate, LingvoCompass oraz Vector

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 419463-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5  i 3,5  SATA EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA 2 POLSKI EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy...

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo