A co jeśli wydarzy się awaria?# Zapewnienie ciągłego dostępu do danych # IBM SmartCloud Managed Backup#

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A co jeśli wydarzy się awaria?# Zapewnienie ciągłego dostępu do danych # IBM SmartCloud Managed Backup#"

Transkrypt

1 A co jeśli wydarzy się awaria?# Zapewnienie ciągłego dostępu do danych # IBM SmartCloud Managed Backup# Paweł Bondar" Business Continuity and Resilency Services Sales Leader"

2 Otoczenie biznesowe firm przynosi więcej ryzyk niż kiedykolwiek wcześniej % Globalizacja Wymogi regulacyjne Poszerzenie obszaru ryzyk Wzrost zależności globalnych i lokalnych Zakłócenia w łańcuchu dostaw Niespotykany wzrost ilości danych Zmieniające się wymagania branżowe i prawne Rozproszenie geograficzne Różne regulacje dla różnych krajów Skutki zakłócenia działalności firm Znacznie większe skutki finansowe Utrata reputacji marki Naruszenie integralności danych Konieczność dostępu do danych w każdym miejscu i w każdym czasie Kryzys finansowy Utrata kluczowych pracowników Utrata wiedzy zgromadzonej w organizacji Mniejsza atencja do zarządzania ryzykiem Mniejsze nakłady na testowanie planów awaryjnych

3 3 Zdarzenia zakłócające funkcjonowanie firmy: jak długo? ile kosztują? jakie jest ich prawdopodobieństwo wystąpienia? % Zdarzenie niewielkie Zdarzenie umiarkowane Zdarzenie poważne trwa 19.7 minuty trwa 2 godziny trwa 7.5 godziny koszt $52,646 na minutę 69% prawdopodo bieństwo wystąpienia* koszt $38,069 na minutę 37% prawdopodo bieństwo wystąpienia * koszt $30,995 na minutę 23% prawdopodo bieństwo wystąpienia * *w ciągu najbliższych 24 miesięcy

4 Reputacja firmy jest nową zmienną, która powinna być brana pod uwagę przy planowaniu ciągłości działania. Ma ona bardzo konkretną wartość, która może być utracona przez zdarzenia związane z IT % Wartość ekonomiczna przypisywana marce firmy lub reputacji* US$1MLN US$1.56MLD średnio US$10MLD -21% Wartość ekonomiczna reputacji firmy spada średnio o 21% w wyniku naruszenia/ wycieku danych klientów firmy Niedocenianie kosztów ryzyka utraty reputacji znacząco przewyższa koszty działań zapobiegawczych Finance manager, American financial services company * Reputation Impact of a Data Breach: U.S. Study of Executives & Managers, Sponsored by Experian Data Breach Resolution Ponemon Institute, November 2011.

5 Przywrócenie wartości reputacji lub marki po wystąpieniu niekorzystnego zdarzenia trwa zwykle miesiącami, znacznie dłużej niż przywrócenie normalnego działania firmy % 12+miesięcy 6-12 miesięcy Utrata danych 10% 14% 64% Rozwiązania mobilne 10% 14% 68% Awarie systemów 8% 15% 68% 0-6 miesięcy Naruszenie danych 13% 16% 59% Nowe technologie 13% 15% 58% Niezgodność z regulacjami 12% 19% 56% Niewystarczające działania DR 11% 20% 56% Niski poziom umiejętności / wsparcia technicznego 11% 18% 59% Nieaktualne plany ciągłości działania 10% 22% 54% Niedostępność strony WWW 6% 12% 71% Wyniki badania 2013

6 Naruszenie danych otwiera listę najbardziej krytycznych dla reputacji firmy zdarzeń IT % Trzy ryzyka IT o największym, negatywnym wpływie na reputację firmy 62 % Naruszenie danych 45 % Awaria systemu 40 % Utrata danych Wynik badania 2013

7 Bez kompletnego rozwiązania backup u danych nawet niewielkie zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu firmy mogę mieć znaczące konsekwencje% Skutki przerw w działaniu zależą od wielu czynników# Wielkość firmy% Branża% Nasilenie konkurencji% Relacje z klientami% Czas odtworzenia: # Recovery Time Objective ile czasu potrzeba na wznowienie działania i Recovery Point Objective z jakiego punktu czasu w przeszłości odzyskamy dane Koszty Koszt przerwy Koszty przerw w działaniu v. czas trwania Zasoby Utrata transakcji Kary Koszt wznowieniat Pracownicy Proces Czas odtworzenia Utrata życia Utrata reputacji Utrata klientów Utrata szans rynkowych RTO: minuty RPO: ostatnia transakcja W miarę wydłużania się czasów odtworzeń rosną skutki co wymaga wzrostu nakładów na działania zapobiegawcze# Source: A new approach to data recovery by Ferenc Gyurcsan in Disaster Recovery Journal, Spring 2010

8 Oferta usługowa IBM Business Continuity and Resiliency wspiera utrzymanie ciągłości działania firmy we wszystkich warstwach procesów biznesowych w przedsiębiorstwie% Oferta IBM Business Continuity and Resiliency Services:# Zapewnia skuteczną, automatyczną i bezpieczną ochronę krytycznych danych biznesowych w opcjach on site i off site! Zapewnia lepszą przewidywalność kosztów operacyjnych, ograniczenie nakładów inwestycyjnych i zmniejszenie całkowitych kosztów posiadania (TCO)% Ułatwia zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi oraz regulacjami branżowymi.% IBM Resiliency Consulting Services IBM Managed Resiliency Services Business Continuity and Resiliency IBM Infrastructure Recovery Services IBM SmartCloud Resilience

9 Oferta IBM Smart Cloud Resilience pozwala na szybkie tworzenie kopii zapasowych danych, odtwarzania z kopii, a także archiwowanie danych zapewniając tym samym ciągły dostęp do krytycznych danych biznesowych% Nasze usługi ochrony danych zapewniają:# Szybkość odtworzenia danych 24/7 z dowolnego miejsca% Ograniczenie ryzyka operacyjnego% Mniejsze koszty nabycia i posiadania rozwiązania (TCO)% IBM SmartCloud Resilience IBM SmartCloud Managed Backup IBM SmartCloud Management Express IBM SmartCloud Virtualized Server Recovery

10 IBM SmartCloud Managed Backup to kompletne rozwiązanie pod klucz zawierające sprzęt, oprogramowanie i usługi z bogatą gamą opcji.% Usługa skalowalna i elastyczna W pełni zarządzana usługa realizowana w oparciu o DC IBM lub klienta Elastyczne opcje. Zasada nieobciążania klienta za nieudane odtworzenia Ochrona danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym enkrypcja oraz dodatkowe kopie na taśmach Serwery fizyczne i wirtualne Deduplikacja danych. Niższy koszt transmisji i przechowywania danych. Większe bezpieczeństwo danych Elastyczne opcje dla wymaganych czasów RTO i RPO Dodatkowa kopia danych w innej lokalizacji. Archiwowanie danych. DC klienta lub IBM Sprzęt, oprogramowanie i usługi z IBM

11 Usługa IBM SmartCloud Managed Backup równie dobrze sprawdza się w środowiskach rozproszonych obejmując serwery, komputery osobiste i laptopy.% Cechy usługi:% Automatyczna, skalowalna ochrona danych bez pogarszania parametrów pracy urządzeń z których dane są kopiowane% Standard Advanced Encryption Standard (AES-128) % Elastyczne opcje przechowywania i archiwowania danych.% Zarządzanie zgodnością z wymogami regulacyjnymi % Szybsze tworzenie kopii i odtwarzanie w opcji bez taśm.% Szeroka gama wspieranych platform% Serwery i komputery osobiste klienta Wide area network (WAN) Ochrona danych w środowisku rozproszonym Platforma usługowa SCMB

12 IBM SmartCloud Managed Backup to w pełni zarządzane, udostępnione w chmurze rozwiązanie do ochrony krytycznych danych biznesowych % Płać za tyle ile używasz Brak nakładów inwestycyjnych ze strony klienta Skalowalność i automatyzacja Elastyczność pozwalająca na dostosowanie się do zmieniających się wymagań Wysoka niezawodność usługi (SLO, SLA) Ograniczenie kosztów Bogaty zestaw raportów Cloud Computing: Elastyczny, skalowalny sposób dostarczenia zasobów IT w formie usługi z wykorzystaniem Internetu *

13 IBM SmartCloud Managed Backup zapewnia tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie z kopii oraz dostęp do danych wszędzie i w każdej chwili.% Ochrona danych na różnych platformach Realizacja usługi dla środowisk heterogenicznych Samodzielne monitorowanie statusu usługi Oszczędność czasu, kosztów. Zarządzanie SLA IBM SmartCloud Managed Backup Cechy Współpraca z powiązanymi usługami Szybszy dostęp do danych biznesowych krótsze czasy odtworzenia. Ograniczenie ryzyk przerw w działaniu Korzyści Sprzęt i oprogramowanie dostarczone przez IBM Kompletne rozwiązanie z blisko 100% utylizacją według zasady płać za tyle ile używasz. Brak nakładów inwestycyjnych Oprogramowanie do kontroli zgodności z wymogami regulacyjnymi Uproszczone zarządzanie zgodności z wymogami regulacyjnymi.

14 IBM SmartCloud Managed Backup umożliwia osiąganie szerokiego wachlarza korzyści% Ogólne Operacyjne Kompletne rozwiązanie w chmurze z szerokim zestawem usług wsparcia Sprawdzone, bezpieczne rozwiązanie dostępne dla każdej firmy Zestaw usług szytych na miarę i potrzeby konkretnego środowiska IT Finansowe Zamiana CAPEX na OPEX Skuteczna kontrola kosztów Dzięki usłudze SCMB możesz zyskać Skuteczniejsza ochrona danych w porównaniu z rozwiązaniem własnym Uwolnienie zasobów IT do innych projektów IT Efektywna sprawdzona metodyka. Zcentralizowane analityki i raportowanie Szybsze odtwarzanie. Ciągły dostęp do danych Poprawa skuteczności tworzenia kopii zapasowych i odtworzeń z kopii

15 Analiza systemu ochrony danych klienta przed rozpoczęciem realizacji IBM SmartCloud Managed Backup zapewnia lepsze dostosowanie usługi do potrzeba klienta. % W ramach usługi analizowany jest aktualny system backup u wraz procesami odtworzeniowymi Szeroka obiektywna analiza infrastruktury IT, polityki backup owej wraz z powiązanymi procesami biznesowymi i występującymi ryzykami Najlepsze praktyki w zakresie backup u, odtworzeń oraz odzyskiwania krytycznych danych i aplikacji Szczegółowe rekomendacje pozwalające na poprawę efektywności procesów backup owych Konkretne mierzalne rezultaty w wyniku wdrożenia rekomendacji w rozwiązaniu SCMB

16 IBM SmartCloud Managed Backup jest wspierana w trybie 24x7 przez 3 centra monitorowania i zarządzania usługą% Raleigh, NC, USA Center of Excellence Wroclaw, Poland European Accounts Shenzhen, China Asia/Pacific Accounts 24x7 Wsparcie poziomu 1 i 2 24x7 Wsparcie poziomu 1 Pon.-Pt. 9:00-17:00 (Japonia) Nadzoruje i kieruje wszystkimi aktywnościami związanymi z realizacją usługi, utrzymaniem infrastruktury, wsparciem dla użytkowników Pro aktywne monitorowanie: Stanu infrastruktury Aktywności w systemie Zdarzeń i zadań Obsługuje generowane przez system alerty oraz wnioski użytkowników. Działa zgodnie ze szczegółowymi procedurami obejmującymi m. in. Śledzenie wydajności Metody eskalacji Ścieżki komunikacyjne Zarządzanie zmianą

17 Usługa IBM SmartCloud Managed Backup jest częścią szerokiego portfolio usług IBM wspierających utrzymanie ciągłości działania biznesu naszych klientów% Jeśli potrzebujesz pomocy w Przygotowanie programu zarządzania ciągłością działania Twoją firmą Przygotowaniu elastycznego, skalowalnego środowiska IT dla utrzymania ciągłości działania Zakresie utrzymania ciągłości działania krytycznych aplikacji biznesowych We wzmocnieniu ochrony Twoich krytycznych danych biznesowych z wykorzystaniem usług z chmury Sprawdź jak IBM może Ci pomóc IBM Resiliency Consulting Services IBM Infrastructure Recovery Services IBM Managed Resiliency Services IBM management express IBM Resiliency Consulting Services assessment IBM Resiliency Consulting Services planning and design

18 Zapraszam do zapoznania się z krótkim video na youtube IBM SmartCloud Managed Backup%

19 Dziękuję za uwagę. Paweł Bondar BCRS and DC Services Sales Leader

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne Wirtualizacja serwerów odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę. Pomaga organizacjom zwiększać dostępność aplikacji i poprawia zdolność biznesu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows Standard ochrony danych w systemach Windows Wprowadzenie Oprogramowanie Symantec Backup Exec 12.5 to rynkowy lider w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (w zakresie od serwerów

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wybrane usługi w Chmurze a rekomendacja D

Wybrane usługi w Chmurze a rekomendacja D Wybrane usługi w Chmurze a rekomendacja D Marcin Karczmarczyk, HP Karol Lemański, HP Jachranka, 25.09.2013 Definicja chmury obliczeniowej wg. NIST Chmura obliczeniowa Model świadczenia usług zapewniający

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Przejdź na wyższy poziom.

Przejdź na wyższy poziom. Przejdź na wyższy poziom. Przekraczaj granice. Przyszłość należy do firm, które są przygotowane na nadchodzące zmiany. Rozwój firmy wymaga wdrożenia środowiska informatycznego, które jest w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Raport firmy Riverbed Technology

Raport firmy Riverbed Technology Raport firmy Riverbed Technology Maksymalne oszczędności: cięcie kosztów poprzez optymalizację sieci WAN Maksymalne oszczędności: cięcie kosztów poprzez optymalizację sieci WAN Wersja 1.0 04/16/08 2008

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartości 1 S&T w Polsce Services Polska to polski oddział Grupy S&T. Oferuje klientom pełen zakres usług w takich S&T obszarach jak: konsulting, outsourcing, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo