nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

2 Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na jakikolwiek język lub język programowania, w każdej formie i jakimikolwiek środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi lub innymi jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody tej firmy. Wszelkie inne loga, produkty lub nazwy producentów użyte w niniejszym podręczniku mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi należącymi do poszczególnych firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Windows, Internet Explorer i Windows Mail są znakami towarowymi Microsoft Corporation. Pozostałe prawa autorskie należą do poszczególnych firm lub organizacji. jest znakiem firmowym SRS Labs, Inc. Technologia TruSurround HD jest dołączona na zasadzie licencji uzyskanej od SRS Labs, Inc. Produkty są zgodne z ENERGY STAR. Zastrzeżenia Firma BenQ Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych, ani nie udziela gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu, a szczególnie unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniana wymagań dla określonych zastosowań. Ponadto firma BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji niniejszej publikacji i wprowadzania od czasu do czasu zmian zawartości niniejszej publikacji, bez wymogu informowania kogokolwiek przez BenQ Corporation o takich aktualizacjach lub zmianach. W wypadku problemów (takich jak utrata danych oraz uszkodzenie systemu) spowodowanych zainstalowaniem nieoryginalnego oprogramowania, części oraz/lub nieoryginalnych akcesoriów, całą odpowiedzialność ponosi użytkownik. Modele nscreen ujęte w tym podręczniku Ten podręcznik zawiera informacje o następujących modelach nscreen: nscreen Seria i91/i221 Należy pamiętać, że rzeczywista konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania zależeć będzie od zakupionego modelu. Aby określić model nscreen, odwołaj się do etykiety na opakowaniu lub nadruku na Twoim nscreen. Wer.:7/8/2009

3 Spis treści Prezentacja...1 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem...3 Zawartość opakowania...3 Przygotowanie nscreen do użytkowania...3 Wyłączanie nscreen...6 Demontaż podstawy monitora...7 Rozszerzanie możliwości Twojego nscreen...8 Poznaj swojego nscreen...10 Widok z lewej strony...11 Widok z tyłu...12 Kontrolka przycisku zasilania...13 Dostosowanie nscreen do własnych upodobań...14 Ustawienie wielkości czcionki...14 Użycie szkła powiększającego...14 Ustawienie jasności ekranu...15 Ustawianie głośności...15 Korzystanie z efektów dźwiękowych...15 Korzystanie z funkcji wprowadzania tekstu...16 Korzystanie z gadżetów...16 Korzystanie ze słuchawki USB nscreen (opcja)...17 Podłączanie słuchawki...17 Używanie nscreen w systemie Windows XP...19 Korzystanie z wbudowanej łączności bezprzewodowej (WLAN;dostępne dla wybranych modeli)...19 Podłączanie do sieci bezprzewodowej...19 Korzystanie z wbudowanej kamery internetowej...21 Aktywacja aplikacji WebCam Companion Korzystanie z aplikacji WebCam Companion Przełączanie różnych modułów Przechwytywanie zdjęć lub nagrywanie filmów Korzystanie z funkcji Masque (Maska) Photo Booth (Kiosk fotograficzny) Wideoczat Korzystanie z efektów wizualnych Magic-i Przeglądanie zdjęć za pomocą AirFrame Przeglądanie zdjęć za pomocą nscreen Przeglądanie zdjęć na stronach do publikacji zdjęć Korzystanie z konfiguracji BIOS Kiedy i w jaki sposób konfigurować BIOS Poruszanie się po ekranie konfiguracji BIOS Main Menu (Menu główne) Advanced menu (Menu zaawansowane) Security Menu (Menu zabezpieczeń) Boot menu (Menu inicjalizacji systemu) Exit menu (Menu wyjścia) Boot from LAN (Inicjowanie z sieci LAN) Przywracanie systemu za pomocą QDataTrove w Windows XP Przedstawienie funkcji QDataTrove Uruchomienie QDataTrove Korzystanie z funkcji QDataTrove Wykonanie kopii zapasowej systemu Spis treści iii

4 Wykonanie kopii zapasowej systemu do jednego pliku...31 Wykonanie kopii zapasowej systemu na płycie...31 Tworzenie punktu przywrócenia...32 Przywrócenie systemu...32 Przywrócenie ustawień fabrycznych systemu...33 Przywrócenie systemu do własnego obrazu kopii zapasowej systemu...33 Przywrócenie systemu z punktu przywracania systemu...33 Reinstalacja pakietu aplikacji i sterowników (dostępne dla wybranych modeli)...34 Tworzenie płyt przywracania...34 Tworzenie płyty CD/DVD przywracania ustawień fabrycznych...34 Tworzenie płyty CD/DVD przywracania ustawień użytkownika...35 Tworzenie pamięci flash USB do inicjalizacji...36 Ochrona nscreen przed wirusami i innymi zagrożeniami...36 Wymiana pamięci...38 Instalacja twardego dysku...41 Pytania i rozwiązywanie problemów...43 Serwis i pomoc techniczna...51 Dodatek...52 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa...52 Czyszczenie nscreen...52 Informacje dotyczące bezpieczeństwa zasilacza prądu zmiennego...53 Utylizacja zużytego domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Unii Europejskiej...53 Deklaracja zgodności...54 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla Polski, Rumunii, Słowenii, Bułgarii, Łotwy i Chorwacji...55 iv Spis treści

5 Prezentacja Informacje na temat niniejszego podręcznika Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat różnych podzespołów Twojego nscreen i pokazuje w jaki sposób z nich korzystać. Poniżej wymieniono podstawowe rozdziały niniejszego podręcznika. Tytuł rozdziału Prezentacja Rozpoczęcie pracy z urządzeniem Poznaj swojego nscreen Używanie nscreen w systemie Windows XP Opis Wstęp do niniejszego podręcznika. Informacje dotyczące rozpoczęcia korzystania z Twojego nscreen. Wstęp do elementów wyposażenia komputerowego Twojego nscreen. Informacje na temat obsługi nscreen z systemem operacyjnym Windows XP. Przywracanie systemu za pomocą QDataTrove w Windows XP Wymiana pamięci Instalacja twardego dysku Pytania i rozwiązywanie problemów Serwis i pomoc techniczna Dodatek Informacje o sposobach wykorzystania narzędzi przywracania systemu. Informacje o tym, jak wymienić pamięć RAM. Informacje na temat instalacji twardego dysku. Informacje na temat często zadawanych pytań oraz usuwania usterek. Informacje na temat serwisu i wsparcia technicznego nscreen. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Korzystanie z konfiguracji BIOS Informacje o sposobach korzystania z oprogramowania konfiguracyjnego BIOS. Prezentacja 1

6 Układ instrukcji Uwagi, wskazówki i ostrzeżenia stosowane w tej instrukcji są wykorzystywane w różnych celach, które opisane zostałyponiżej. Ikona/ Symbol Element Ostrzeżenie Znaczenie Informacje potrzebne głównie w celu ochrony przed uszkodzeniem podzespołów, danych lub spowodowaniem obrażeń ciała, na skutek niewłaściwego użytkowania i obsługi lub niewłaściwego postępowania ze sprzętem. Jeśli konfigurujesz nscreen pierwszy raz, możesz potrzebować informacji na następujące tematy. Zobacz podręcznik użytkownika dostarczony wraz z systemem operacyjnym lub wyszukaj w Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) w menu Start systemu Windows XP. W tym podręczniku, kroki, które należy wykonać, aby przejść do wybranego menu zostały przedstawione w skróconej formie, np. Start > Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna). < > lub [ ] Wskazówka Uwaga Klawisze na klawiaturze; Interfejs użytkownika (UI) na ekranie Informacje przydatne do zakończenia zadania. Dodatkowe informacje Wskazuje klawisz na klawiaturze lub UI na ekranie. Nie wpisuj symboli razem z zawartymi w nawiasach literami. 2 Prezentacja

7 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem W zależności od modelu nscreen jego wygląd może różnić się od ilustracji umieszczonej w tym podręczniku. Zawartość opakowania Przed skorzystaniem z nscreen po raz pierwszy sprawdź, czy masz wszystkie elementy zestawu. Szczegóły dotyczące zawartości opakowania opisano na etykiecie specyfikacyjnej na pudełku z produktem. Jeśli któregokolwiek elementu brakuje lub wydaje się być uszkodzony, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie na wypadek konieczności wysłania nscreen do serwisu. Przygotowanie nscreen do użytkowania 1. Montaż podstawy monitora Ustaw podstawę monitora na płaskiej, stabilnej powierzchni. Podłącz monitor do podstawy aż zablokuje się odpowiednio na swoim miejscu (dwa kliknięcia). Pamiętaj, że pozycja podłączenia jest tylko jedna. Nieodpowiedni kierunek podłączenia spowoduje uszkodzenie urządzenia. Ustaw monitor w takim miejscu i pod takim kątem, aby zminimalizować niechciane odbicia od innych źródeł światła. Jeśli chcesz odłączyć podstawę monitora, odnieś się do rozdziału Demontaż podstawy monitora na stronie 7. Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 3

8 2. Podłączanie zasilania 3. Podłączanie klawiatury a. Podłącz przewód zasilający do zasilacza. b. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania nscreen. c. Podłącz przewód zasilania do gniazda sieciowego. nscreen jest teraz normalnie zasilany. Podłącz klawiaturę znajdującą się w zestawie do portu USB, aby możliwe było wprowadzanie tekstu. Pamiętaj, że pozycja podłączenia jest tylko jedna. Nieodpowiedni kierunek podłączenia spowoduje uszkodzenie urządzenia. Systemy zasilania i typy wtyczek mogą różnić się w zależności od danego kraju/regionu. 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

9 4. Podłączanie myszki 5. Prowadzenie przewodów Podłącz myszkę znajdującą się w zestawie do portu USB, aby nawigować, przewijać oraz wybierać funkcje. Pamiętaj, że pozycja podłączenia jest tylko jedna. Nieodpowiedni kierunek podłączenia spowoduje uszkodzenie urządzenia. Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 5

10 6. Wstępna konfiguracja Wyłączanie nscreen Aby wyłączyć nscreen wykonaj jedną z poniższych czynności: Kliknij Start > Shut Down (Wyłącz komputer). Naciśnij przycisk Power (Zasilania) i wybierz Shut Down (Wyłącz komputer). Naciśnij przycisk Power (Zasilanie), aby włączyć nscreen. Wskaźnik zasilania zaświeci się zielonym światłem. Aby dokończyć wstępną konfigurację postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. nscreen serii i91/i221 funkcjonuje najlepiej z systemem operacyjnym, który został wcześniej zainstalowany. Nie zalecamy instalacji innych systemów operacyjnych, które nie zostały przetestowane, i które mogą spowodować nie tylko utratę gwarancji, ale również wpłynąć na funkcjonowanie nscreen. System operacyjny aktualnie zainstalowany w Twoim nscreen może się różnić od opisywanego. Więcej informacji znajduje się na Etykiecie specyfikacji produktu na opakowaniu kartonowym. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kolorów i znaczenia kontrolki, odnieś się do rozdziału Kontrolka przycisku zasilania na stronie Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

11 Demontaż podstawy monitora W przypadku, jeśli musisz zdjąć monitor z podstawy, postępuj zgodnie z następującą procedurą: 1. Wyłącz całkowicie nscreen. Odłącz zasilacz prądu. 2. Odwróć nscreen dołem do góry ekranem w przód i połóż go na miękkim, czystym materiale. Upewnij się, że górna krawędź monitora przylega do ściany, oraz że jego tył jest podparty, aby uniknąć ruchów lub upadku komputera. 3. Naciśnij zatrzask blokujący podstawy monitora, aby odłączyć monitor od ramienia podstawy i przytrzymując zatrzask blokujący w pozycji otwartej wysuń podstawę Aby uniknąć uszkodzenia lub upadku monitora, zalecamy poproszenie o pomoc drugiej osoby i przytrzymanie monitora podczas odłączania go od podstawy w kroku 3. Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 7

12 Rozszerzanie możliwości Twojego nscreen Podłącz urządzenia peryferyjne USB do portu USB nscreen. Pamiętaj, że pozycja podłączenia jest tylko jedna. Nieodpowiedni kierunek podłączenia spowoduje uszkodzenie urządzenia. Podłącz słuchawkę do gniazda słuchawki, aby odtwarzać dźwięki. W celu wymiany plików włóż jedną z kart pamięci: Memory Stick, Memory Stick Pro, SD lub MMC zgodnie z kierunkiem pokazanym na karcie. Podłącz mikrofon do gniazda mikrofonu, aby nagrywać dźwięki. 8 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

13 Podłącz się do lokalnej sieci komputerowej (LAN) za pomocą kabla sieciowego podłączonego do portu LAN nscreen. Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 9

14 Poznaj swojego nscreen Widok z przodu (1) (4) (2) (5) (3) (6) 10 Nr Elementy z przodu (1) Wbudowany mikrofon Odbiera dźwięki i głosy w celu nagrania. (2) Monitor LCD (Liquid Crystal Display) (3) Głośniki Poznaj swojego nscreen (4) Wbudowana kamera internetowa Pozwala na przechwytywanie nieruchomych obrazów, nagrywanie filmów wideo oraz rozmawianie on-line. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Korzystanie z wbudowanej kamery internetowej na stronie 21. (5) Przyciski jasności Ustawienie jasności ekranu. (6) Przycisk zasilania i głośności Włącza lub wyłącza nscreen. Ustawianie głośności.

15 Widok z lewej strony (1) (2) (2) Gniazdo kart pamięci cztery w jednym Dla kart pamięci typu: Memory Stick, Memory Stick Pro, SD lub MMC. (3) Porty USB Do podłączania urządzeń takich, jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB 2.0. (3) (4) (5) (4) Gniazdo wejścia mikrofonu Podłączenie mikrofonu do nagrywania dźwięków. Jest to gniazdo dla analogowych wtyczek audio 3,5 mm. Obsługuje zarówno wtyczki mono, jak i stereo. Nr (6) (7) Elementy z lewej strony (1) Otwory wentylacyjne Rozpraszają ciepło i utrzymują temperaturę nscreen na optymalnym poziomie. Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzewaniu. Np. nie używaj nscreen w łóżku, gdzie koc może zakryć otwór wentylacyjny i uniemożliwić przepływ powietrza. (5) Gniazdo wyjścia audio Podłączenie słuchawki/słuchawek lub zewnętrznego głośnika do odtwarzania dźwięków nscreen. (6) Ramię podstawy monitora (7) Podstawa monitora Poznaj swojego nscreen 11

16 Widok z tyłu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Nr Elementy z tyłu (1) Pokrywa tylna Pod pokrywą znajduje się gniazdo pamięci nscreen. Z tego miejsca można wymienić istniejący moduł pamięci nscreen. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany modułu pamięci, ograniczeń pamięci lub rodzajów modułów pamięciowych zatwierdzonych przez BenQ dla nscreen, zobacz rozdział Wymiana pamięci na stronie 38. (2) Klips kabla Można przeprowadzić kabel przez klips. (3) Gniazdo zasilania Podłączenie zasilania prądu do nscreen. (4) Port sieci lokalnej LAN (wtyczka RJ-45) Umożliwia podłączenie nscreen do szybkiej sieci Ethernet 1000BASE-T o prędkości transmisji 10/100 Mbitów/sek. Nie należy podłączać wtyczek kabla telefonicznego RJ-11 do portu RJ-45. Spowoduje to uszkodzenie portu LAN. Są one podobne, jednak wtyczka RJ-45 jest szersza niż RJ-11 i posiada więcej przewodów. 12 Poznaj swojego nscreen

17 (5) Porty USB Do podłączania urządzeń takich, jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB 2.0. (6) Gniazdo blokady antykradzieżowej Do tego otworu można zamocować blokadę przeciwkradzieżową i kabel, aby zapobiec kradzieży sprzętu. Umiejscowienie blokady może różnić się w zależności od modelu. (7) Blokada uchwytu słuchawek nscreen Podłączenie słuchawek do nscreen za pomocą uchwytu słuchawek. Słuchawki nscreen dołączane są do wybranych modeli. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podłączenia słuchawek, odnieś się do rozdziału Podłączanie słuchawki na stronie 17. Kontrolka przycisku zasilania Nr Kontrolki (1) (1) Kontrolka przycisku zasilania Kiedy system jest włączony, kontrolka ta świeci się na zielono. Mruga ona bursztynowym światłem, kiedy system znajduje się w stanie Gotowości. Kiedy zasilanie jest wyłączone lub system znajduje się w trybie Hibernacji, kontrolka gaśnie. Poznaj swojego nscreen 13

18 Dostosowanie nscreen do własnych upodobań Przed rozpoczęciem używania nscreen możesz dostosować jego ustawienia, aby zapewnić sobie przyjemne korzystanie z nscreen. W zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego, procedury dostosowania nscreen mogą się różnić. Ustawienie wielkości czcionki Aby ustawić wielkość czcionki, musisz ustawić rozdzielczość ekranu. 1. Przejdź do Display Properties (Właściwości ekranu) wykonując jedną z poniższych procedur: Kliknij Start > Control Panel (Panel sterowania) > Appearance and Themes (Wygląd i motywy) > Change the screen resolution (Zmień rozdzielczość ekranu). Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, anastępnie wybierz Properties (Właściwości) > Settings (Ustawienia). 2. Przeciągnij suwak Screen resolution (Rozdzielczość ekranu), aby zmienić ustawienie. 3. Kliknij Apply (Zastosuj), a następnie kliknij OK. Użycie szkła powiększającego nscreen wyposażony jest w funkcję szkła powiększającego. Szkło powiększające pomaga w zobaczeniu szczegółów określonych miejsc lub elementów, bez potrzeby zmiany rozdzielczości całego ekranu. Szkło powiększające może nie być dostępne we wszystkich programach. 1. Kliknij ikonę w obszarze powiadomień znajdującym się w prawym dolnym rogu ekranu. 2. Przesuwaj szkło powiększające po ekranie, aby powiększyć wybrane elementy, które są przez nie widoczne. 3. Aby zakończyć, kliknij myszą na pulpicie. Aby zmienić ustawienia, tj. rozmiar powiększonych elementów lub typ soczewki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę i wybierz Show Dragnifier Options (Pokaż opcje powiększania). Jeśli zakończysz program (klikając prawym przyciskiem myszy ikonę i wybierając Terminate (Zakończ), szkło powiększające zostanie wyłączone, a jego ikona zniknie z obszaru powiadomień. Aby ponownie uruchomić program, należy ponownie uruchomić nscreen. 14 Poznaj swojego nscreen

19 Ustawienie jasności ekranu Aby ustawić jasność ekranu należy nacisnąć przyciski jasności znajdujące się po prawej stronie nscreen. Korzystanie z efektów dźwiękowych W zależności od zakupionego modelu, komputer nscreen wyposażony jest w różne programy pomagające uzyskać żądaną jakość dźwięku, i dzięki temu zapewnia Ci przyjemne słuchanie. nscreen wyposażony jest w technologię SRS i oferuje szeroką gamę efektów dźwiękowych dla plików audio i wideo odtwarzanych na nscreen. Gdy plik audio lub wideo zostanie wybrany do odtworzenia, program SRS Sound (Dźwięk SRS) zostanie uruchomiony automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, naciśnij Start > Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) w systemie Windows XP. Ustawianie głośności Aby ustawić głośność, włącz przycisk głośności (który jest również przyciskiem wł./wył. zasilania). Tryb Senior Mode (Tryb senior) ( ) zalecany jest dla osób starszych. Kliknij ikonę, aby uruchomić odtwarzanie dźwięków dla pliku audio/video. Aby używać innych efektów dźwiękowych, kliknij ikonę (dla plików audio) lub ikonę (dla plików wideo) i wybierz żądany efekt z menu rozwijanego poniżej przycisku zasilania. Aby wyłączyć wybrany efekt dźwiękowy, kliknij ikonę. Poznaj swojego nscreen 15

20 Aby ręcznie włączyć panel sterowania SRS Sound (Dźwięk SRS), kliknij dwa razy ikonę w obszarze powiadomień znajdującym się w prawym dolnym rogu ekranu. Korzystanie z funkcji wprowadzania tekstu Aby wprowadzić tekst możesz użyć dołączonej klawiatury lub klawiatury wyświetlonej na ekranie, która została zainstalowana w systemie operacyjnym. W zależności od wersji językowej systemu operacyjnego, zainstalowane zostały różne metody wprowadzania tekstu. W razie potrzeby możesz aktywować nowe i przełączać się na wybrane metody wprowadzania. Aby korzystać ze zwykłej klawiatury, odwołaj się do pliku Help (Pomoc) w programie lub kliknij Start > Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna). Aby używać klawiatury na ekranie, kliknij dwa razy na ikonę na pulpicie. Klikaj klawisze na wirtualnej klawiaturze, aby wprowadzić odpowiednie znaki lub aktywować przypisane do nich funkcje. Korzystanie z gadżetów nscreen został wyposażony w program, który zawiera wiele gadżetów mogących pobierać najnowsze uaktualnienia ze stron internetowych, wraz z wiadomościami, codzienną pogodą, kalendarzem itp., które łączą Cię ze światem. Dostępne są również proste w użyciu narzędzia oraz funkcje rozrywkowe, do których uzyskuje się dostęp poprzez gadżety. Poniżej znajduje się krótki opis dodawania gadżetów. Aby uzyskać informacje o innych funkcjach, odnieś się do pliku Help (Pomoc) w programie. Dodawanie nowych gadżetów 1. Upewnij się, że nscreen podłączony jest do Internetu, jak opisano w rozdziale Port sieci lokalnej LAN (wtyczka RJ-45) na stronie 12 lub Podłączanie do sieci bezprzewodowej na stronie Kliknij prawym przyciskiem na ikonę w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu, i wybierz Get More Widgets... (Pobierz więcej widżetów...). Zostaną wyświetlone dostępne gadżety. 3. Wybierz gadżety, które chcesz pobrać i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 16 Poznaj swojego nscreen

21 Korzystanie ze słuchawki USB nscreen (opcja) W zależności od zakupionego modelu, nscreen może zostać dostarczony ze słuchawką pozwalającą na wykonywanie oraz odbieranie rozmów VoIP (Voice Over Internet Protocol) poprzez aplikację Skype. VoIP to technologia komunikacyjna, która pozwala na przenoszenie głosu za pomocą Internetu, co może znacznie zredukować koszty komunikacyjne. Aby podłączyć słuchawkę do monitora postępuj zgodnie zponiższymi instrukcjami. 2. Dokręć uchwyt za pomocą jednej śrubki. Aby używać funkcji telefonowania VoIP upewnij się, że nscreen jest podłączony do Internetu. Szczegółowych informacji na temat kosztów rozmów udzieli Ci Twój dostawca usług. Podłączanie słuchawki 1. Wyrównaj uchwyt słuchawek i wepchnij go do górnego zatrzasku z tyłu monitora pod odpowiednim kątem, jak pokazano na ilustracji, a następnie wepchnij dolną część uchwytu do dolnego zatrzasku. Aby dokręcić śrubkę, należy użyć małego śrubokręta krzyżakowego. 1 2 Poznaj swojego nscreen 17

22 3. Obróć nscreen do przodu i umieść słuchawkę na uchwycie Podłącz wtyczkę USB słuchawki do portu USB na nscreen. Teraz słuchawka jest prawidłowo podłączona i gotowa do użycia. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat jak używać słuchawki nscreen, odnieś się do instrukcji obsługi załączonej do słuchawki. 18 Poznaj swojego nscreen

23 Używanie nscreen w systemie Windows XP Korzystanie z wbudowanej łączności bezprzewodowej (WLAN;dostępne dla wybranych modeli) Wbudowana łączność bezprzewodowa nscreen umożliwia dostęp do innych aktywnych urządzeń łączności bezprzewodowej (takich jak stacje sieciowe punktu dostępu, notebooki, palmtopy lub projektory cyfrowe) bez konieczności używania kabli sieciowych. Aby połączyć się z siecią lokalną (LAN) w domu lub biurze, musisz znać szczegóły punktu dostępu, który działa jako stacja nadawcza umożliwiająca transmisję. W miejscach takich, jak kawiarnie lub biblioteki możesz zapytać personel obsługi omożliwość połączenia. Podłączanie do sieci bezprzewodowej 1. Upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu sieci bezprzewodowej. 2. Aby uruchomić lokalną sieć bezprzewodową, kliknij dwukrotnie ikonę WLAN w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu. Następnie prawym przyciskiem kliknij Wireless Network Connection (Połączenie sieci bezprzewodowej) i wybierz Enable (Włącz). Lub, aby włączyć lokalną sieć bezprzewodową, możesz nacisnąć klawisz <F2>, podczas uruchamiania systemu, aby wejść do konfiguracji BIOS. Uruchom lokalną sieć bezprzewodową z menu Advanced (Zaawansowane) > Wireless LAN RF (Sieć bezprzewodowa LAN RF). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji BIOS, odnieś się do rozdziału Korzystanie z konfiguracji BIOS na stronie 25. Funkcja lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN) dostępna jest dla wybranych modeli. Łączność WLAN posiada ograniczony zasięg, w zależności od używanego sprzętu, wybranego pasma częstotliwości, zakłóceń fal radiowych oraz ukształtowania terenu (włączając strukturę zabudowań). Warunki różnią się wzależności od konkretnej sytuacji. Używanie nscreen w systemie Windows XP 19

24 3. Kliknij dwa razy i wybierz View Available Wireless Networks (Przeglądaj dostępne sieci bezprzewodowe). Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci bezprzewodowych. 4. Wybierz sieć, a następnie kliknij Connect (Połącz). Jeżeli autoryzacja zabezpieczenia sieci, z której korzystasz, nie jest wymagana, na pulpicie pojawi się wiadomość informująca o pomyślnym podłączeniu do sieci. Aby podłączyć się do sieci wymagających autoryzacji, może zaistnieć potrzeba przejścia kolejnej autoryzacji i podania nazwy użytkownika oraz hasła. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy skonsultować się ze swoim administratorem sieci. Aby ręcznie wyłączyć lokalną sieć bezprzewodową w systemie Windows XP, kliknij prawym przyciskiem ikonę w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz Disable (Wyłącz). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, naciśnij Start > Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) w systemie Windows XP. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, zaleca się podłączanie do sieci z zabezpieczeniami, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Podczas podróży samolotem wyłącz wszystkie urządzenia bezprzewodowe, aby uniknąć powodowania zagrożeń dla bezpieczeństwa lotu. 20 Używanie nscreen w systemie Windows XP

25 Korzystanie z wbudowanej kamery internetowej nscreen wyposażony jest w kamerę internetową 1,3 megapiksela, znajdującą się u góry monitora, nad ekranem. Dzięki kamerze możesz wykonywać zdjęcia, nagrywać wideo oraz rozmawiać on-line. Aktywacja aplikacji WebCam Companion 3 Aby uruchomić aplikację WebCam Companion 3, przejdź do Start > All Programs (Programy) > ArcSoft WebCam Companion 3 > WebCam Companion 3 Utility. Możesz zainstalować dostarczony bezpłatny komunikator internetowy, aby rozpocząć wideoczat on-line lub aktywować WebCam Companion 3 klikając Launch Arcsoft WebCam Companion (Uruchom Arcsoft WebCam Companion). Korzystanie z aplikacji WebCam Companion3 Aplikacja WebCam Companion 3 posiada cztery poniżej pokazane moduły umożliwiające najlepsze wykorzystanie kamery internetowej. Do instalacji lub aktywacji komunikatora internetowego wymagane jest połączenie z Internetem. Capture (Przechwytywanie): umożliwia przechwytywanie nieruchomych obrazów oraz nagrywanie wideo z kamery internetowej. Masque (Maska): zmienia Twoją twarz na inną z wykorzystaniem wybranego szablonu. Photo Booth (Kiosk fotograficzny): pozwala na wybranie różnych układów zdjęć i na personalizację ich. Edit (Edycja): pozwala na przeglądanie oraz edycję wcześniej uchwyconych nieruchomych obrazów lub filmów wideo. Wgranie clipów wideo do serwisu YouTube jest również możliwe. Używanie nscreen w systemie Windows XP 21

26 Opcje oraz ustawienie w Main menu (Menu głównym) różnią się w zależności od modułu. W celu uzyskania szczegółowych informacji, odnieś się do tematów sekcji Help (Pomocy) w WebCam Companion 3 Utility klikając (w prawym górnym rogu) > Application Help (Pomoc aplikacji) lub naciskając klawisz <F1>. Przełączanie różnych modułów W każdym module w lewym górnym rogu Main menu (Menu głównego) znajdują się dwie ikony pozwalające na proste przełączanie na inne moduły. powoduje powrót do ekranu głównego, aby wybrać inne moduły. wyświetla aktualny moduł. Aby przejść do innego modułu kliknij na strzałkę, aby wyświetlić inne moduły. Przechwytywanie zdjęć lub nagrywanie filmów 1. Uruchom aplikację WebCam Companion 3 Utility jak opisano w rozdziale Aktywacja aplikacji WebCam Companion 3 na stronie Wybierz moduł Capture (Przechwytywanie) z ekranu Home. 3. Na ekranie podglądu Capture możesz wykonać następujące zadania. Take Picture (Zrób zdjęcie): przechwycenie nieruchomego obrazu z kamery internetowej. Burst (Seria): przechwycenie wielu obrazów podczas szybkiej sesji. Ilość obrazów przechwytywana wkażdej serii może zostać ustawiona w (Settings [Ustawienia]). Record Video (Nagranie wideo): rozpoczęcie nagrywania wideo z kamery internetowej. Domyślnie obraz oraz pliki wideo zostają zapisane w My Documents (Moje dokumenty) > WebCam Media > Capture (Przechwytywanie). Funkcje Burst i Record Video są dostępne, gdy rozdzielczość zdjęcia ustawiona jest na 640 x 480 pikseli lub mniejszą. Rozdzielczość zdjęcia domyślnie została ustawiona na 320 x 240. Aby zmienić to ustawienie kliknij strzałkę obok rozdzielczości i wybierz ustawienie z rozwijanej listy. Możesz przeglądać wykonane zdjęcia w polu miniatur. Tło ma wpływ na przejrzystość zdjęcia oraz poziom jasności, przez co zmienia jakość całego zdjęcia. Korzystanie z funkcji Masque (Maska) Moduł Masque (Maska) zmienia twarz na inną. Program wykrywa Twoje oczy, nos i usta, i nakładana na nie wybrany przez Ciebie szablon. 1. Uruchom aplikację WebCam Companion 3 Utility jak opisano w rozdziale Aktywacja aplikacji WebCam Companion 3 na stronie Wybierz moduł Masque (Maska) z ekranu Home. 3. Wybierz szablon po lewej stronie. Możesz również stworzyć nowy szablon lub zmienić istniejący. 4. Wybrany szablon oraz zdjęcie zostają wyświetlone. Ustawiaj odległość pomiędzy Twoją twarzą a kamerą do czasu, gdy wykryje Twoje oczy, nos i usta wyświetlając cztery czerwone punkty na zdjęciu. 5. Kliknij. 22 Używanie nscreen w systemie Windows XP

27 Domyślnie zmienione zdjęcie zostaje zapisane w My Documents (Moje dokumenty) > WebCam Media > Masque (Maska). Photo Booth (Kiosk fotograficzny) Możesz wybrać i personalizować wybrane ramki dodane do zdjęć. Moduł Photo Booth umożliwia Ci dostęp do funkcji wykrywania pozy, która wykrywa ruch i wykonuje zdjęcia automatycznie w momencie zapozowania. Aby uruchomić tę funkcję kliknij. Zdjęcie możesz wykonać ręcznie lub klikając. Domyślnie zdjęcie z ramką zostaje zapisane w My Documents (Moje dokumenty) > WebCam Media > Photo Booth (Kiosk fotograficzny). Wideoczat Aby rozmawiać on-line, wybierz komunikator internetowy do zainstalowania lub aktywacji, jak opisano w rozdziale Aktywacja aplikacji WebCam Companion 3 na stronie 21. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć instalację. Korzystanie z efektów wizualnych Magic-i Funkcja Magic-i Visual Effects (Efekty wizualne Magic-i) uruchamia się automatycznie z modułami Capture (Przechwytywanie), Masque (Maska), Photo Booth (Kiosk fotograficzny) oraz funkcją Chat (Czat) aplikacji WebCam Companion 3. Aplikację WebCam Companion 3 można używać wraz z Magic-i Visual Effects (Efekty wizualne Magic-i), aby urozmaicić przechwycone zdjęcia oraz wideoczat. Użyj szerokiego zakresu efektów, aby obrazy oraz wideokonferencja była ciekawa i rozrywkowa. Funkcja Magic-i Visual Effects (Efekty wizualne Magic-i) jest dostępna, gdy rozdzielczość zdjęcia ustawiona jest na 320 x 240 pikseli lub mniejszą. Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdują się w rozdziale Ustawianie rozdzielczości na stronie 23. Przed rozpoczęciem użytkowania funkcji Magic-i Visual Effects (Efekty wizualne Magic-i) kliknij i wprowadź odpowiednie wartości przeciągając suwaki. Dla każdego ustawienia możesz również kliknąć opcję Auto. Wtedy program automatycznie ustawi obliczone wartości. Dostępne ustawienia mogą się różnić w zależności od modułu. Gdy ustawienia są zakończone, jesteś gotowy do użytkowania funkcji Magic-i Visual Effects (Efekty wizualne Magic-i) wybierając żądane funkcje po lewej stronie, wraz z opcjami, takimi jak Face Tracking (Śledzenie twarzy), Digital Zoom (Zoom cyfrowy), Filter (Filtr), Frame (Ramka), Theme (Motyw), Avatar (Awatar), Enhance (Ulepszenie) oraz Masque (Maska). W celu uzyskania szczegółowych informacji kliknij (w prawym górnym rogu), aby przeczytać sekcję Help (Pomoc). Ustawianie rozdzielczości Kiedy wydajność procesora jest niska, może wystąpić potrzeba ustawienia rozdzielczości, aby funkcja Magic-i Visual Effects (Efekty wizualne Magic-i) działała prawidłowo. Zmień na niższą rozdzielczość domyślną 320 x 240 (QVGA). Możesz wybrać 176 x 144 (QCIF) lub 160 x 120 (SQVGA). Używanie nscreen w systemie Windows XP 23

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 apple Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo

Funkcje FaceCam 321...2. Ustawienie I.P.M (Mechanizm zabezpieczania obrazu)...3. Korzystanie z aplikacji Instant Messenger...3

Funkcje FaceCam 321...2. Ustawienie I.P.M (Mechanizm zabezpieczania obrazu)...3. Korzystanie z aplikacji Instant Messenger...3 Spis treści Funkcje FaceCam 321...2 Konfiguracja urządzenia...2 Ustawienie I.P.M (Mechanizm zabezpieczania obrazu)...3 Korzystanie z aplikacji Instant Messenger...3 Webcam Companion 4 (do nagrywania w

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo