Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080"

Transkrypt

1 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

2 Spis treści 1. Instalacja Kroki postępowania Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED) Ustawienia Ustawienia kamer Dodawanie kamer UPnP Dodawanie kamer bez UPnP Modyfikowanie ustawień kamery Modyfikowanie dodatkowych parametrów kamery Podgląd statusu kamery Konfiguracja nagrywania i reakcji Konfiguracja trybu nagrywania Harmonogram nagrywania / Konfiguracja obsługi zdarzeń Konfiguracja zarządzania zdarzeniami Konfiguracja serwera SMTP Dodawanie adresów Ustawienia RAID i systemu plików Podgląd statusu macierzy RAID Podgląd informacji o dyskach Migracja w macierzy RAID Tworzenie macierzy RAID Wyznaczenie dysku zapasowego Kasowanie macierzy RAID Obsługa protokołów Modyfikowanie ustawień Modyfikowanie parametrów protokołu FTP Ustawienia sieciowe Podgląd parametrów sieciowych Ustawienia Konfiguracja usług sieciowych Konfiguracja usługi CMS Zarządzanie Podgląd listy użytkowników Dodawanie nowych użytkowników Modyfikowanie uprawnień użytkowników Zmiana hasła użytkownika

3 2.5.5 Kasowanie użytkowników Podgląd logów zdarzeń Zapis konfiguracji urządzenia Ładowanie konfiguracji / ustawień domyślnych System Podgląd informacji o systemie Podgląd informacji o stanie urządzenia Aktualizacja systemu Ustawienie daty i czasu systemowego Konfiguracja zmiany czasu (letni/zimowy) Włączenie / wyłączenie sygnalizatora Podgląd informacji o UPS Konfiguracja UPS Restart urządzenia Wyłączanie urządzenia Podgląd na żywo Internet Explorer Panel podglądu Ustawienia podglądu Aplikacja Zdalny podgląd Panel podglądu aplikacji Konfiguracja połączeń Konfiguracja grupy kamer Kasowanie/ zmiana nazwy grup kamer Konfiguracja OSD (informacji wyświetlanych na ekranie) Konfiguracja zdalnego podglądu Odtwarzanie Internet Explorer Panel odtwarzania Poszukiwanie nagranych materiałów Odtwarzanie nagrań Wyszukiwanie zaawansowane nagrań Korekcja parametrów nagrań Zapis wideoklipów z odtwarzanych nagrań Zapis zdjęć z odtwarzanych nagrań Drukowanie zdjęć Backup nagrań Aplikacja zdalnego odtwarzacza

4 4.2.1 Panel aplikacji Zdalny odtwarzacz Ustawianie połączeń Wyszukiwanie nagrań do odtwarzania Odtwarzanie nagrań Wyszukiwanie zaawansowane nagrań Korekcja parametrów nagrań Zapis wideoklipów Zapis zdjęć z odtwarzanych nagrań Drukowanie zdjęć Backup nagrań Backup i kasowanie nagrań Backup systemowy Backup nagrań poprzez Windows Explorer Backup nagrań poprzez FTP Odtwarzanie skopiowanych nagrań Użycie aplikacji Odtwarzacz Bez użycia aplikacji Odtwarzacz Kasowanie nagrań Kasowanie z użyciem Backupu systemowego Kasowanie bez użycia aplikacji Backup systemowy Wylogowanie Wymagania wobec komputera zdalnego klienta Rozwiązywanie problemów Interpretacja wskazań diody statusu Interpretacja wskazań diod statusu dysków Wymiana uszkodzonego dysku twardego Sprawdzenie stanu macierzy RAID Reakcja na stan krytyczny macierzy RAID Postępowanie przy nieprawidłowej macierzy RAID Sprawdzenie stanu systemu plików Przebudowa systemu plików Sprawdzenie stanu urządzenia Przywrócenie domyślnego hasła administratora Instalowanie ActiveX Aktualizacja oprogramowania w przypadku używania systemu Windows Vista Brak odtwarzania przy stosowaniu Windows Nie można zalogować się do urządzenia przy pomocy Internet Explorera 94 4

5 GNU General Public License Produkt zawiera chronione przez prawo autorskie oprogramowanie stron trzecich udostępnione zgodnie z warunkami licencji GNU General Public License. Kod źródłowy oprogramowania GPL wykorzystanego w niniejszym produkcie można bezpłatnie pobrać ze strony: Zgodnie z licencją GPL, kod ten może być używany, redystrybuowany i modyfikowany. Licencja GPL nie przewiduje gwarancji. Dla niniejszej dystrybucji nie prowadzi się bezpośredniego wsparcia. 5

6 1. Instalacja 1.1 Kroki postępowania Krok 1: Rozpakowanie Opakowanie zawiera następujące pozycje: Jednostka główna Przewodnik szybkiej instalacji (Quick Start Guide) Zestaw wkrętów do mocowania dysków Kabel do podłączenia zasilania sieciowego Karta gwarancyjna Zasilacz 12V= (wersja z dwoma kieszeniami) Płytka CD z programem instalacyjnym, programami do backupu, podglądu i odtwarzania, instrukcją obsługi i przewodnikiem szybkiej instalacji Ostrzeżenie Elementy elektroniczne w urządzeniu oraz w dyskach twardych są wrażliwe na elektryczność statyczną. Zachować wszelkie środki ostrożności niwelujące elektryczność statyczną! Ważna informacja Konfiguracja urządzenia wymaga użycia komputera z systemem Windows Vista, Windows XP Professional, lub Windows

7 Wersja z 2 kieszeniami (4 kanały) widok z przodu: Dysk twardy Szuflada dysku Dioda statusu dysku Dioda aktywności dysku Dioda aktywności Ethernet Włącznik sieciowy Dioda statusu Wersja z 2 kieszeniami (4 kanały) widok z tyłu: Wersja z 4 kieszeniami (8 kanałów) widok z przodu: Dysk twardy Szuflada dysku Dioda statusu dysku Dioda aktywności dysku Włącznik sieciowy Dioda statusu Dioda aktywności Ethernet 7

8 Wersja z 4 kieszeniami (8 kanałów) widok z tyłu: Wentylator Gniazdo RJ45 USB Wentylator zasilacza Gniazdo zasilania Krok 2: Instalacja twardych dysków Można zamontować dyski z interfejsem SATA 1.5 Gb/s lub 3.0 Gb/s. W celu uzyskania pewnej i optymalnej pracy dyski powinny być takie same (model i pojemność). Dyski utworzą macierz dyskową RAID. 1.Otworzyć osłonę kieszeni dysków z przodu urządzenia. 2.Wyciągnąć kieszeń dysku z obudowy urządzenia (patrz powyższe widoki z przodu). 3.Ostrożnie wetknąć dysk twardy do kieszeni aż do zrównania się otworów mocujących dysku z odpowiednimi otworami kieszeni. 4.Włożyć i dokręcić śruby (na wyposażeniu). Stosować wyłącznie załączone śruby stożkowe. Należy stosować cztery śruby na dysk. Wkręcać do wyczuwalnego oporu uważać poprzez nie przekręcić. 1.Wsunąć kieszeń z dyskiem do obudowy urządzenia. 2.Kroki 2 do 5 powtórzyć dla kolejnych dysków i kieszeni. 3.Zamknąć osłonę kieszeni dysków. 8

9 Krok 3: Podłączenie do sieci komputerowej 1.Włożyć kabel sieciowy zakończony wtykiem modularnym RJ45 do gniazda RJ45 z tyłu urządzenia (patrz widoki z tyłu powyżej). 2.Wtyk na drugim końcu kabla włożyć do odpowiedniego gniazda RJ45 w hubie lub switchu sieci Ethernet. Ważna informacja Przyłączenie do sieci musi być uzgodnione z jej administratorem od którego należy również uzyskać informacje o jej parametrach niezbędnych do konfiguracji. Krok 4: Podłączenie zasilania 1.W wersji z dwoma kieszeniami do gniazda sieci zasilającej należy połączyć kabel sieciowy zasilacza, w pozostałych kabel sieci zasilającej łączy się bezpośrednio z gniazdem zasilania urządzeń. 2.W wersji z dwoma kieszeniami podłączyć włożyć wtyk okrągły (12V=) do odpowiadającego gniazdka na ściance tylnej. 3.Wcisnąć włącznik sieciowy na panelu przednim. Okres rozruchowy trwa około minuty. Po jego zakończeniu: Diod statusu zmienia kolor na zielony. Sygnalizator akustyczny wydaje pojedynczy dźwięk. Krok 5: Instalacja oprogramowania 1.Włożyć dołączona płytkę CD do napędu komputera. 2.Podwójnie kliknąć na Konfiguracja.exe (Instalacja.exe). 3.Kliknąć Dalej. 4.Kliknąć Akceptuję warunki licencji i następnie Dalej. 5.Wpisać nazwy w polach Użytkownik i Nazwa firmy i kliknąć Dalej. 6.Wybrać typ instalacji i kliknąć Dalej. 7.Kliknąć przycisk Instaluj. 8.Po zakończeniu procesu instalacji pojawia się ekran końcowy. Kliknąć na przycisk Zakończ poprzez zamknąć instalator. 9

10 Krok 6: Konfiguracja urządzenia Program kreatora instalacji umożliwia łatwe i szybkie skonfigurowanie urządzenia niezbędne do rozpoczęcia normalnej pracy. 1.Przejdź do Start > NUUO NVRmini > Kreator instalacji. 2.Program wyświetli domyślny język instalacji i tryb instalacji. 3.Należy wybrać żądany język i tryb i potwierdzić przyciskając Dalej. Tryb ekspresowy: nie wymaga ustawiania daty, czasu, podawania parametrów sieciowych ani poziomu RAID (po kroku 5 następuje przeskok do kroku 9). Tryb zaawansowany: trzeba podać aktualną datę i czas oraz ustawienia sieciowe. 1.Kreator instalacji odnajdzie wszystkie urządzenia podłączone do sieci. Należy wybrać urządzenie które ma być skonfigurowane i kliknąć przycisk Dalej. 10

11 2.Wpisać hasło i potwierdzić przyciskiem OK. Uwaga Domyślne hasło administratora to admin. 3.Ustawić strefę czasową, datę i czas i kliknąć Dalej. 11

12 4.Podać parametry sieciowe i kliknąć Dalej. Opcja Automatyczne otrzymanie ustawień sieciowych z serwera DHCP: parametry takie jak adres IP, maska podsieci, brama domyślna, DNS zostaną pobrane z serwera DHCP. Opcja Ręczne wpisanie ustawień sieciowych: należy każde ustawienie wpisać ręcznie zgodnie z parametrami sieci. 1.W przypadku instalacji nowego dysku/dysków należy zaznaczyć opcję Dodaj nową pamięć i kliknąć Dalej. 12

13 Opcja Ochrona danych (Data Protection): ustawić poziom RAID na RAID 1 (wer. 2-kieszeniowa) lub na RAID 5 (wer. 4-kieszeniowa). Opcja Maksymalna pojemność (Maximum Capacity): ustawić poziom RAID na RAID 0. 1.Sprawdzić wszystkie ustawienia jeśli są poprawne kliknąć Zakończ. Ostrzeżenie Po zakończeniu instalacji urządzenie znajduje się w stanie pracy w czasie której nie wolno wysuwać kieszeni dysków! 13

14 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED) Dioda statusu Znaczenie Zielona Stan normalny Dioda statusu dysku Zielona Znaczenie Stan norm. Czerwona Awaria Czerwona Awaria Dioda aktywności dysku Mruganie Znaczenie Aktywny Żółta Stan ostrzegawczy Żółta Oper. system. Brak świec. Brak dysku Brak mrugania Nieaktywny Dioda aktywności Ethernet Zielona Znaczenie Połączenie fizyczne 14 Mruganie Wymiana danych

15 2. Ustawienia Po dokonaniu instalacji urządzenia trzeba się zalogować poprzez wpisanie jego adresu IP w przeglądarce. Po uzyskaniu połączenia należy wybrać język i wpisać odpowiednie dane w polu Użytkownik i Hasło, następnie kliknąć Zaloguj. Główne funkcje urządzenia obejmują: ustawienia, podgląd, nagrywanie, odtwarzanie. 2.1Ustawienia kamer 2.1.1Dodawanie kamer UPnP 1.Uruchomić Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Kamera IP/ Ustawienia kamery. 3.Kliknąć zakładkę Szukanie kamer. 4.Kliknąć przycisk Szukaj. 15

16 5.System poda listę wszystkich aktualnie dostępnych kamer. Aby dodać kamerę kliknąć ikonę Adres IP. Producent Model Adres MAC 6.Kliknięcie ikony spowoduje pojawienie się okna konfiguracyjnego. 7.Wpisać nazwę kamery, użytkownika i hasło. Vendor Model Name 16

17 Uwaga Konfiguracja niektórych kamer wymaga posiadania uprawnień administratora (zachodzi wtedy konieczność stosowania nazwy i hasła administratora). 8.Kliknąć Dodaj. 9.Po kliknięciu Dodaj nowa kamera znajdzie się w oknie Lista kamer. Vendor Model 10.Powtórzyć kroki 5 do 8 aby dodać inne kamery do listy Dodawanie kamer bez UPnP 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Kamera IP / Ustawienia kamer. 3.Kliknąć zakładkę Ustawienia kamer - lista kamer zostanie wyświetlona u dołu strony. 4.Kliknąć pozycję do której ma być dodana kamera. 17

18 5.Wejść do Ustawienia kamery u góry okna. Nazwa kamery: nazwa. Adres: adres IP. Port: port używany do transmisji. Użytkownik: nazwa użytkownika. Hasło: hasło używane do logowania. Ilość kanałów: wpisać liczbę analogowych kamer obsługiwanych przez jeden serwer wideo z listy. Protokół: protokół transmisji. Producent: nazwa wytwórcy kamery. Model: nazwa/symbol modelu kamery. Uwaga Konfiguracja niektórych kamer wymaga posiadania uprawnień administratora (zachodzi wtedy konieczność stosowania nazwy i hasła administratora). 6.Kliknąć przycisk Zapisz. Zapisz: zapisuje nastawy kamery. Resetuj: przywróć ostatnie zapisane ustawienia wybranej kamery. Wyczyść: przywróć ustawienia domyślne (aby zatwierdzić kliknąć Wykrywanie automatyczne). Wykrywanie automatyczne: po wpisaniu adresu IP, portu, użytkownika i hasła, kliknąć ten przycisk aby automatycznie wykryć wszystkie ustawienia kamery (takie jak Kanał, Protokół, Producent, Model) 7.Powtórzyć kroki 4 do 6 aby dodać inne kamery do listy. 18

19 2.1.3Modyfikowanie ustawień kamery 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć kamera IP / Ustawienia kamer. 3.Kliknąć zakładkę Ustawienia kamer. 4.Kliknąć kamerę do modyfikacji. 5.Zmienić parametry u góry okna. 6.Kliknąć przycisk Zapisz. 7.Jeśli parametry kamery mają być zmienione, należy ją kliknąć i ustalić adres, port, użytkownika i hasło, następnie kliknąć przycisk Zapisz Modyfikowanie dodatkowych parametrów kamery 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć kamera IP / Parametry kamery. 3.Kliknąć zakładkę Ustawienia kamery. 4.Kliknąć na kamerę do modyfikacji na liście. 5.Zmienić parametry u góry okna. 6.Kliknąć przycisk Zapisz. 19

20 Nazwa kamery: nazwa. Format wideo: wybrać rodzaj formatu odpowiedni dla kamery. Klatki/s: ustalić prędkość klatkową kamery. Rozdzielczość: ustalić rozdzielczość kamery. Jakość: ustalić jakość obrazu z kamery. Audio: zaznaczyć opcję Audio aktywującą funkcje związane z dźwiękiem i jego nagrywaniem. Uwaga Jeśli wybrana prędkość klatkowa jest wyższa niż maksymalna dla danej kamery, system automatycznie zredukuje prędkość klatkową do możliwej wartości Podgląd statusu kamery 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Kamera IP / Status kamery. 3.Kliknąć Status kamery. Status połącz.: stan połączenia. Kliknąć Połącz lub Rozłącz poprzez zmienić ten stan. Status nagryw.: bieżący ustawiony harmonogram nagrywania kamery. Klatki/s: prędkość klatkowa kamery. Bitrate: prędkość bitowa kamery. 20

21 2.2 Konfiguracja nagrywania i reakcji Konfiguracja trybu nagrywania 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Ustawienia nagrywania i reakcji / Ustawienia nagrywania. 3.Kliknąć zakładkę Tryb nagrywania. 4.W przypadku wybrania opcji Nagrywanie ciągłe, wybrane kamery od razu będą nagrywane. Bez nagrywania: całkowite wyłączenie nagrywania. Nagrywanie wg harmonogramu: nagrywanie według ustalonego planu. Nagrywanie ciągłe: ciągle nagrywanie wideo z wybranych kamer. Nadpisywanie: zaznaczenie opcji Aktywuj powoduje nadpisywanie najstarszych nagrań przy całkowitym zapełnieniu dysków. Przechowywanie: ustalenie ilości dni przez które nagrania zostaną zachowane Harmonogram nagrywania / Konfiguracja obsługi zdarzeń Zamiast opcji Nagrywanie ciągłe, z reguły wybierane jest nagrywanie Nagrywanie wg harmonogramu. 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Nagrywanie i reakcja / Ustawienia nagrywania. 3.Kliknąć zakładkę Harmonogram nagrywania. 4.Zaznaczyć opcję Dzień lub Tydzień. 21

22 Dzień: harmonogram określi pory dnia kiedy będą dokonywane nagrania z danej kamery. Tydzień: harmonogram wprowadza plan nagrywania dla poszczególnych dni tygodnia. 1.Kliknąć na harmonogram kamery do zaprogramowania/zmiany. 2.Klikając na jeden z przycisków u dołu okna wybrać odpowiednią opcję: Dodaj: ustalenie nowego harmonogramu. Usuń: skasowanie harmonogramu. Konfiguruj: modyfikacja harmonogramu i ustawień nagrywania. 1.Domyślnie stosowany jest zegar 24-godzinny, od 00:00 to 24:00. Jeśliby zachodziła potrzeba zmiany należy najpierw kliknąć Konfiguruj poprzez zmienić to domyślne ustawienie. 22

23 2.Wybrać tryb nagrywania: Nagrywanie ciągłe Rejestracja zdarzenia: nagrywanie uruchamiane wystąpieniem zdarzenia. Zdarzenia obejmują Ruch lub Wejście cyfrowe (wykrycie ruchu lub pojawienie się na wejściu sygnału alarmowego). 23

24 Uwaga Ustawiając opcję Ruch, należy najpierw upewnić się że funkcja taka jest aktywowana w kamerze. 1.Aby dodać kolejny harmonogram, należy kliknąć przycisk Dodaj. Wpisać 2.Powtórzyć krok 9 aby dodać następne harmonogramy. 3.Powtórzyć kroki 5 do 9 dla innych kamer. 4.Kliknąć przycisk Zapisz. Uwaga Zmieniając ustawienia detekcji ruchu danej kamery należy najpierw zapewnić rozłączenie tej kamery i urządzenia. Po dokonaniu zmian, ponowne połączenie spowoduje aktualizację ustawień w urządzeniu. Uwaga Zmieniając ustawienia reakcji na zdarzenia, należy pamiętać że Ruch lub Wejście cyfrowe mogą być wyzwolone przez inne kamery. 24

25 Uwaga Istnieje alternatywny sposób ustalenia harmonogramu. poprzez zmienić długość czasu nagrywanie można przeciągnąć koniec linijki czasowej od pozycji 24:00 do żądanej godziny zakończenia i następnie jej początek do żądanej godziny rozpoczęcia nagrywania (aby dodać nowy harmonogram należy jeszcze kliknąć Dodaj). Drag Drag 25

26 2.2.3 Konfiguracja zarządzania zdarzeniami 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Nagrywanie - zdarzenia / Zarządzanie zdarzeniami. 3.Kliknąć zakładkę Zarządzanie zdarzeniami. 4.Wybrać kamerę i następnie jeden z trzech rodzajów zdarzeń: Utrata połączenia: reakcja na brak połączenia z kamerą. Ruch z kamery: reakcja na wykrycie ruchu. Wejście alarmowe: reakcja na zmianę stanu wejścia alarmowego. Uwaga Ustawiając opcję Ruch z kamery, należy najpierw upewnić się że funkcja taka jest aktywowana w kamerze. 5.Kliknąć przycisk Dodaj i wybrać żądane akcje: 26

27 Wyjście: zdarzenie spowoduje wygenerowanie na wyjściu urządzenia sygnału służącego do aktywacji innych podłączonych urządzeń zewnętrznych (urządzeń wykonawczych). zdarzenie spowoduje wysłanie powiadomień (wcześniej muszą być ustalone adresy ). CMS: zdarzenie spowoduje wysłanie sygnału do CMS. CMS podświetli to zdarzenie. 6.Kliknąć wybraną akcję. Jeśli wymagana jest zmiana szczegółów akcji należy kliknąć przycisk Konfiguruj. 7.Powtórzyć kroki 4 i 5 aby dodać więcej akcji. 8.Powtórzyć kroki 3 do 5 dla innych kamer. Uwaga Można również ustalić reakcję systemu na zapełnienie dysków. Uwaga System wyświetli informacje na temat zdarzenia (jeśli wystąpiło) po wybraniu danego rodzaju (Utrata połączenia, Ruch z kamery, Wejście cyfrowe). 27

28 2.2.4 Konfiguracja serwera SMTP 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Nagrywanie - zdarzenia / . 3.Kliknąć zakładkę SMTP serwer. Adres serwera: adres IP serwera SMTP (Simple Mail Transport Protocol). Nadawca Temat Treść Autoryzacja SMTP: wpisać nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik: nazwa użytkownika. Hasło Dodawanie adresów 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Nagrywanie - zdarzenia / . 3.Kliknąć zakładkę Kontakty. 28

29 Dodaj kontakt: dodaje nowy kontakt do listy. Resetuj: przywraca ostatnie zapisane ustawienia list kontaktów. Zapisz: zapisuje zmiany na liście. 1.Wpisać nazwę nowego kontaktu. 2.Wpisać adres nowego kontaktu. 3.Kliknąć przycisk Dodaj kontakt. 4.Kliknąć przycisk Zapisz. 2.3 Ustawienia RAID i systemu plików 2.3.1Podgląd statusu macierzy RAID Status RAID określa strukturę macierzy dyskowej RAID. 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć RAID i system plików / RAID Zarządzanie. 3.Kliknąć zakładkę Status RAID. 29

30 Nazwa RAID: nazwa generowana automatycznie przy utworzeniu macierzy dyskowej. Poziom RAID: RAID 0, 1, 5, lub 10, specyfikowany przy tworzeniu macierzy. Pojemność: pojemność macierzy RAID w GB. Status RAID: Aktywny stan normalny, Krytyczny jeden z dysków uległ uszkodzeniu. Offline oznacza że dostęp do danych jest niemożliwy. Aktywność: Bezczynny stan normalny, Przebudowa - oznacza przebudowę struktury po awarii dysku, Migracja oznacza że macierz RAID dołącza dysk twardy lub zmienia poziom RAID. Aktywność w tle: Brak stan normalny,. Praca oznacza że wykonywane są operacje w tle Podgląd informacji o dyskach 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć RAID i system plików / Zarządzanie RAID. 3.Kliknąć zakładkę Status RAID. 4.Kliknąć ikonę dysku w celu wyświetlenia informacji Migracja w macierzy RAID Migracja oznacza zmianę poziomu RAID lub dodanie dysku/dysków. 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć RAID i system plików / RAID Zarządzanie. 30

31 3.Kliknąć zakładkę Zmień. 4.W menu rozwijalnym Aktualna macierz wybrać macierz RAID do modyfikacji. 5.W menu rozwijalnym Migruj do poziomu RAID ustalić docelowy poziom RAID. 6.Aby dodać twarde dyski, należy podświetlić twarde dyski w kolumnie Wolne dyski i kliknąć przycisk >> w celu przeniesienia ich do kolumny Dodaj dyski do RAID. 7.Kliknąć przycisk OK. Migracja może trwać kilka minut, zależnie od rodzaju zmiany i pojemności dysków. Podczas zmiany macierz dyskowa i jej foldery są w pełni dostępne. Po zakończeniu migracji należy rozszerzyć system plików w celu wykorzystania nowej przestrzeni dyskowej. 8.Kliknąć RAID i system plików / File System Zarządzanie. 9.Kliknąć przycisk Rozszerz system plików Tworzenie macierzy RAID W omawianym systemie, termin macierz RAID odnosi się do jednego lub większej ilości twardych dysków pracujących jako dysk logiczny RAID. Zainstalowane dyski trzeba zorganizować w macierz RAID: 31

32 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć RAID i system plików / RAID Zarządzanie. 3.Kliknąć zakładkę Utwórz. 4.W menu rozwijanym Poziom RAID pożądany poziom RAID tworzonej macierzy dyskowej. 5.Podświetlić twarde dyski w kolumnie Wolne dyski, następnie kliknąć >> w celu przeniesienia ich do kolumny Dyski w RAID. 6.Kliknąć przycisk OK. Tworzona jest macierz RAID i rozpoczyna się formatowanie. Operacja może trwać kilka minut, zależnie od pojemności twardych dysków. Ważna informacja Po ustaleniu poziomu RAID przy określonej ilości dysków rekomenduje się nie zmieniać ich liczby. Zmiana ilości dysków wymaga zmiany poziomu RAID, co kasuje wszystkie nagrania. Uwaga Używając w programie instalacyjnym Tryb ekspresowy, dysk/i zostaną automatycznie przypisane do RAID 1 (wersja 2kieszeniowa) lub RAID 5 (wersja 4-kieszeniowa). Używając Tryb zaawansowany, można swobodnie ustalić poziom RAID (patrz strona 12). 32

33 2.3.5 Wyznaczenie dysku zapasowego Nie przypisany wcześniej dysk twardy można ustanowić dyskiem zapasowym: 1.Zainstalować dysk twardy. 2.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 3.Kliknąć RAID i system plików / RAID Zarządzanie. 4.Kliknąć zakładkę Utwórz. 5.W menu rozwijanym Poziom RAID ustalić Dysk zapasowy. 6.Podświetlić dysk twardy w kolumnie Wolne dyski i kliknąć przycisk >> w celu przeniesienia go do kolumny Dyski w RAID. 7.Kliknąć przycisk OK Kasowanie macierzy RAID 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć RAID i system plików / RAID Zarządzanie. 3.Kliknąć zakładkę Usuń. 33

34 4.Zaznaczyć macierz RAID do usunięcia. 5.Kliknąć przycisk OK. 6.W oknie potwierdzenia wpisać TAK i następnie kliknąć przycisk OK. 7.Po usunięciu macierzy RAID trzeba urządzenie zrestartować. Ostrzeżenie Usuwając macierz RAID kasuje się wszystkie foldery i pliki. Przed usunięciem macierzy RAID należy wykonać backup wszystkich potrzebnych danych! Uwaga Nie można usunąć macierzy RAID podczas jej aktywności w tle, np. w czasie migracji lub przebudowy. Należy zaczekać do zakończenia takich operacji Obsługa protokołów Istnieją dwa inne sposoby dostępu do zarejestrowanych danych - poprzez Grupę roboczą lub FTP. W celu wyświetlenia statusu tych protokołów należy: 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć RAID i system plików / Obsługa protokołów 3.Kliknąć zakładkę Informacje Modyfikowanie ustawień 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć RAID i system plików / Protokół Control. 34

35 3.Kliknąć zakładkę Windows. 4.Zaznaczyć opcję Aktywuj. 5.Kliknąć przycisk OK. Usługi: dostęp do urządzenia poprzez Eksploatator Windows. Nazwa komputera: nazwa urządzenia ustalona w zakładce Ustawienia w Ustawieniach sieciowych. Dane komputera: nazwa która zostanie wyświetlona w Eksploatatorze Windows. Nazwa domeny lub grupy roboczej Modyfikowanie parametrów protokołu FTP 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć RAID i system plików / Protokół Control. 3.Kliknąć zakładkę FTP Sharing. 4.Zaznaczyć opcję Aktywuj, wejść do ustawień w celu modyfikacji. 5.Kliknąć przycisk OK. Usługi: dostęp do urządzenia poprzez protokół FTP. 35

36 Port komend : port do komunikacji (komendy) pomiędzy serwerem i klientem. Porty pasywne: porty do transmisji danych (tryb pasywny). Typ kodowania klienta: jeśli klient FTP używa znaków kodowanych przy użyciu dwóch bajtów ale nie wspiera kodowania Unicode należy ustalić typ kodowania z rozwijanego menu Typ kodowania klienta. 2.4 Ustawienia sieciowe Podgląd parametrów sieciowych 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Ustawienia sieciowe / Ustawienia sieciowe. 3.Kliknąć zakładkę Informacje w celu wyświetlenia parametrów Ustawienia 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Ustawienia sieciowe / Ustawienia sieciowe. 3.Kliknąć zakładkę Ustawienia poprzez zmienić ustawienia sieciowe urządzenia. 36

37 Nazwa komputera: nazwa urządzenia. Uwaga Ponieważ wymagana jest zmiana wewnętrznych ustawień urządzenia, może to zająć kilka minut. W tym czasie nie jest możliwy dostęp do urządzenia. Zmiana jednakże nie wymaga dokonywania restartu. Szybkość połączenia Ethernet: wybór prędkości transmisji w sieci LAN (dotyczy wersji 4-kieszeniowej). Protokół internetowy: wybór określonego protokołu internetowego. Adres IP: adres IP urządzenia. Maska podsieci: adres maski podsieci. Brama domyślna : adres IP bramy domyślnej. Preferowany DNS: nazwa domeny preferowanej. Alternatywny DNS: nazwa domeny alternatywnej. 1.Kliknąć zakładkę Jumbo Frame (maksymalne parametry transmisji). 37

38 Tryb połączenia Ethernet: transmisja full duplex lub half duplex. Szybkość połączenia Ethernet : szybkość transmisji. MTU: limit rozmiaru pakietu. Jeśli pakiet będzie większy niż limit, system podzieli go na mniejsze pakiety. 1.Kliknąć zakładkę Ustawienia portu i w razie potrzeby zmienić je Konfiguracja usług sieciowych 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Ustawienia sieciowe / Usługi sieciowe. 3.Kliknąć zakładkę Usługi podglądu i odtwarzania. 38

39 Serwer strumienia Port: port do transmisji strumienia z bieżącego podglądu. Maksymalna liczba połączeń: maksymalna liczba połączeń nawiązywanych przez zdalnych klientów. Serwer odtwarzania Port: port do transmisji strumienia z odtwarzanych materiałów. Maksymalna liczba użytkowników: maksymalna ilość użytkowników którzy mają dostęp do funkcji odtwarzania w tym samym czasie. Biała/ Czarna Lista Biała lista: możliwe jest zalogowanie się tylko użytkowników o adresach z tej listy. Czarna lista: blokowanie prób połączeń z adresów IP umieszczonych na tej liście. Uwaga Ustalając maksymalną liczbę połączeń w ustawieniach serwera strumienia, jednostką jest 1-no połączenie 1-go użytkownika z 1-ną kamerą. Jeśli maksymalna liczba połączeń wynosi np. 16 i każdy z 4-ch użytkowników połączony jest z 4-ma kamerami, to w sumie jest to maksymalna liczba połączeń (16). 39

40 2.4.4 Konfiguracja usługi CMS 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Ustawienia sieciowe / Usługi sieciowe. 3.Kliknąć zakładkę Usługa CMS. Serwer CMS: zaznaczyć opcję Aktywuj. Port: numer portu do korzystania z usługi CMS. Maksymalna liczba połączeń 2.5 Zarządzanie Podgląd listy użytkowników 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Zarządzanie/ Zarządzanie użytkownikami. 3.Kliknąć zakładkę Utwórz nowych użytkowników. 4.Lista zostanie wyświetlona u dołu strony Dodawanie nowych użytkowników 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Zarządzanie/ Zarządzanie użytkownikami. 3.Kliknąć zakładkę Utwórz nowych użytkowników. 40

41 4.Wpisać nazwę nowego użytkownika. 5.Wpisać hasło nowego użytkownika. 6.Wybrać grupę dla tego użytkownika. Admin: użytkownik o tym statusie może dokonywać wszystkie operacje i zmiany z wyjątkiem Ustawień sieciowych, Ustawień RAID i Zarządzania. Operator: użytkownik o tym statusie może dokonywać zmiany swojego hasła oraz ma dostęp do funkcji bieżącego podglądu i odtwarzania. 1.Wybrać kamery z których użytkownik ma prawo podglądu. 2.Wybrać kanały z których użytkownik ma prawo odtwarzania. 3.Ustalić czy użytkownik może dokonywać backup i/lub kasowanie nagrań. 4.Kliknąć przycisk Utwórz nowego użytkownika. Uwaga W systemie istnieje tylko jeden domyślny Administrator który ma dostęp do wszystkich funkcji. Nie można utworzyć kolejnego konta Administratora Modyfikowanie uprawnień użytkowników 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Zarządzanie / Zarządzanie użytkownikami. 3.Kliknąć zakładkę Modyfikacja użytkowników. 4.Kliknąć na użytkownika z Listy użytkowników (dół poniższego okna). 41

42 5.Ustalić grupę użytkownika. 6.Wybrać kamery dostępne dla użytkownika do podglądu. 7.Wybrać kanały dostępne dla użytkownika do przeglądu archiwów. 8.Ustalić czy użytkownik może wykonywać backup i/lub kasowanie nagrań. 9.Kliknąć przycisk Modyfikuj użytkownika Zmiana hasła użytkownika 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Zarządzanie / Zarządzanie użytkownikami. 3.Kliknąć zakładkę Zmień hasło. 4.Wybrać użytkownika. 42

43 5.Wpisać nowe hasło. 6.Wpisać nowe hasło ponownie. 7.Kliknąć przycisk OK Kasowanie użytkowników Z wyjątkiem administratora można usunąć każdego użytkownika wykonując następujące następujące kroki: 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Zarządzanie / Zarządzanie użytkownikami. 3.Kliknąć zakładkę Modyfikuj użytkowników. 4.Kliknąć ikonę kasowania przy danym użytkowniku na liście. 5.W oknie potwierdzenia kliknąć przycisk OK Podgląd logów zdarzeń 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Zarządzanie / Logi zdarzeń aby odnaleźć listę zdarzeń urządzenia. Istnieją trzy rodzaje zdarzeń które będą umieszczone na liście: 43

44 Logi sprzętowe: informacje o operacjach takich jak restart lub zamknięcie systemu. Logi NVR: informacje o systemie NVR (rejestrator sieciowy), takie jak stop, nagrywanie, początek pracy. Logi zdarzeń NVR: informacje o zarządzaniu zdarzeniami, takie jak ruch z kamery lub utrata połączenia z kamerą Zapis konfiguracji urządzenia Zapisz konfiguracji pozwala zapisać ustawienia urządzenia. Ustawienia te mogą być zastosowane do innych jednostek ułatwiając i przyspieszając ich wdrożenie do systemu. 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć Zarządzanie / Zapisz / Ładuj konfigurację. 3.Kliknąć zakładkę Zapisz konfigurację. 4.Wybrać nazwę zbioru. 5.Wybrać folder do którego zostanie zapisany plik konfiguracyjny. 6.Wpisać nazwę pliku. 7.Kliknąć przycisk OK. 8.Plik konfiguracyjny zostanie zapisany w wybranym folderze Ładowanie konfiguracji / ustawień domyślnych Ładowanie konfiguracji pozwala przenieść ustawienia z innego urządzenia. Ładowanie ustawień domyślnych przywróci ustawienia fabryczne. 44

45 1.Zlokalizować urządzenie przy pomocy Eksploatatora Windows (wpisać \\ plus adres IP urządzenia). 2.Zalogować się jako administrator. 3.Umieścić plik konfiguracyjny w folderze public urządzenia. 4.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 5.Kliknąć Zarządzanie / Zapisz / Ładuj konfigurację. 6.Kliknąć zakładkę Ładuj konfigurację. 7.Zaznaczyć opcję Ładuj konfigurację lub Ładuj ustawienia domyślne (w tym wypadku należy od razu przejść do kroku 11). 8.Wybrać nazwę zbioru. 9.Wybrać folder public. 10.Wpisać nazwę zbioru. 11.Kliknąć przycisk OK. 12.W oknie potwierdzenia wpisać TAK, następnie kliknąć przycisk OK. 13.System rozpocznie ładowanie ustawień do bieżącego urządzenia. 2.6 System Podgląd informacji o systemie 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć System / Informacje o systemie. 3.Kliknąć zakładkę Informacje o systemie. 45

46 Informacje obejmują następujące pozycje: System operacyjny: Linux (zaszyty) Wersja OS: wersja systemu operacyjnego Wersja NVR: wersja systemu rejestratora sieciowego CPU: model CPU Adapter sieciowy: typ i szybkość transmisji karty sieciowej Adres MAC: adres MAC urządzenia Przepływ w sieci: ruch sieciowy przychodzący / wychodzący Lokalizacja: brzęczyk urządzenia sygnalizuje jego położenie Podgląd informacji o stanie urządzenia 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć System / Informacje o systemie. 3.Kliknąć zakładkę Informacje o urządzeniu. 46

47 Informacje o stanie hardwarowej części urządzenia obejmują następujące pozycje: Temperatura CPU: zakres dopuszczalny <= 58 Obroty wentylatora: zakres dopuszczalny >= 1800 RPM Napięcie szyny 5V: 4.75 V <= zakres dopuszczalny <= 5.23 V Napięcie szyny 12V: V <= zakres dopuszczalny <= V Napięcie szyny 3.3V: 3.12 V <= zakres dopuszczalny <= 3.46 V Uwaga Jeśli którakolwiek wartość przekracza zakres dopuszczalny, należy przejść do paragrafu Sprawdzanie stanu urządzenia przy końcu instrukcji Aktualizacja systemu 1.Zlokalizować urządzenie przy pomocy Eksploatatora Windows (wpisać \\ plus adres IP urządzenia). 2.Zalogować się jako administrator. 3.Umieścić plik aktualizacyjny w folderze public urządzenia. 4.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 5.Kliknąć System / Aktualizacja systemu. 6.Kliknąć zakładkę Aktualizacja firmware. 47

48 7.Wybrać nazwę zbioru. 8.Wybrać folder public. 9.Wpisać pełną nazwę pliku, łącznie z rozszerzeniem. 10.Kliknąć przycisk OK. 11.System rozpocznie proces aktualizacji. 12.Po zakończeniu aktualizacji system wykona restart. Trzeba ponownie zalogować się do urządzenia Ustawienie daty i czasu systemowego 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć System / Data / Czas. 3.Kliknąć zakładkę Ustawienia. 4.Wybrać rok. 5.Wybrać miesiąc. 6.Wybrać dzień. 7.Wybrać czas. 8.Kliknąć przycisk OK. 48

49 Ostrzeżenie Modyfikacja daty lub czasu systemowego niesie ryzyko zafałszowania parametrów czasowych zarejestrowanych materiałów należy wcześniej wykonać backup! Uwaga Po modyfikacji daty lub czasu systemowego trzeba zrestartować system Konfiguracja zmiany czasu (letni/zimowy) 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć System / Data / Czas. 3.Kliknąć zakładkę Strefa czasowa. 4.Zaznaczyć opcję the Przestawienie czasu letniego/zimowego. 5.Wybrać poprawkę czasowa (1 godzina). 6.Kliknąć przycisk OK Włączenie / wyłączenie sygnalizatora Urządzenie wyposażone jest w sygnalizator akustyczny. W stanie włączonym sygnalizator informuje o zakończeniu restartu oraz o występowaniu jakichś problemów. Domyślnie sygnalizator jest włączony. Można go wyłączyć, co nie jest zalecane. Obsługa sygnalizatora: 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć System / Sygnalizator. 49

50 3.Kliknąć zakładkę Ustawienia. 4.Zaznaczyć opcję Włącz. lub Wyłącz. 5.Kliknąć przycisk OK Podgląd informacji o UPS Używając zasilacz awaryjny (standard UPS APC) można sprawdzić podstawowe informacje: 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć System / UPS. 3.Kliknąć zakładkę Informacje. Przykładowe informacje pokazane są na powyższym zrzucie ekranowym. Jeżeli nie jest podłączony lub zidentyfikowany żaden zasilacz UPS, to Stan usługi zostanie zasygnalizowany jako Brak UPS. 50

51 2.6.8 Konfiguracja UPS Konfiguracja UPS umożliwia określenie do jakiego poziomu rozładowania akumulatora urządzenie ma pracować na zasilaniu awaryjnym lub po jakim czasie takiej pracy ma zostać zamknięte. 1.Podłączyć UPS APC do jednego z portów USB urządzenia. 2.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 3.Kliknąć System / UPS APC. 4.Kliknąć zakładkę Ustawienia. 5.Zaznaczyć pożądaną opcję: Wyłącz: praca na zasilaczu awaryjnym aż do całkowitego rozładowania akumulatora. Wyłączenie systemu przy określonym stanie akumulatora Wyłączenie systemu po przejściu na zasilanie awaryjne z akumulatora: czas pracy zasilacza awaryjnego po którym nastąpi zamknięcie systemu. 1.Jeśli zaznaczono opcję stanu akumulatora należy podać wartość procentową w polu obok znaku %. 2.Jeśli zaznaczono opcję czasową to należy podać czas w minutach. 3.Kliknąć przycisk OK Restart urządzenia 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć System / Restart / Wyłączenie. 3.Kliknąć zakładkę Opcje. 51

52 4.Zaznaczyć opcję Restart. 5.Kliknąć przycisk OK. 6.W oknie potwierdzenia kliknąć przycisk OK. Restart przebiega automatycznie. W stanie online po restarcie: Dioda statusu systemu będzie świecić na zielono (stan prawidłowy) Sygnalizator (w stanie załączonym) wyda pojedynczy dźwięk. Uwaga W czasie restartu systemu nie ma dostępu do urządzenia z żadnych innych urządzeń / komputerów Wyłączanie urządzenia Jedyne przypadki kiedy trzeba urządzenie wyłączyć to konieczność wymiany dysku twardego, wentylatora lub zasilacza. Do czasu restartu jakiekolwiek dane oczywiście nie będą dostępne. Wyłączenie programowe 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć System / Restart / Wyłączenie. 3.Kliknąć zakładkę Opcje. 4.Zaznaczyć opcję Wyłączenie. 5.Kliknąć przycisk OK. 6.W oknie potwierdzenia kliknąć przycisk OK. Wyłączenie bezpośrednie 1.Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk wyłącznika na panelu przednim urządzenia. 2.Diodowy wskaźnik statusu systemu zmieni kolor na czerwony. 52

53 3. Podgląd na żywo Podgląd na żywo można wykonywać przy pomocy przeglądarki Internet Explorer lub aplikacji Zdalny podgląd (Zdalny podgląd). 3.1 Internet Explorer Panel podglądu Logow./Wylog. ( z podglądu Lista kamer Kamera PTZ Sterowanie Zdjęcie Zd. porty I/O Zoom Zoom cyfrowy Play/ Stop / Wyłącz. 53 Okienko informacyjne

54 Sterowanie PTZ: można uzyskać dowolne ujęcie w ramach możliwości kamery PTZ sterując jej mechanizmy z panelu kontrolnego funkcja dostępna oczywiście tylko dla kamer tego rodzaju. Zoom: kliknąć przycisk + lub zwiększanie lub zmniejszanie zoomu. Zoom cyfrowy: kliknąć ikonę lub zwiększanie lub zmniejszanie zoomu. Play / Stop / Wyłącz.: podgląd/stop/wyłączenie danego kanału. Okienko informacyjne: informacje obejmujące adres i nazwę serwera, status, przepływność bitową. Zdjęcie: funkcja natychmiastowego wychwytu ujęcia. Zdalne porty I/O: zdalne ustawianie portów. Kliknąć poprzez zmienić stan (WŁ./WYŁ) Ustawienia podglądu 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Jeśli nie dokonano wcześniej skonfigurować/ustawić kamery. 3.Kliknąć przycisk Podgląd u góry ekranu. 4.Wybrać kamerę/kamery z listy po prawej stronie przeciągając nazwę danej kamery na wybrane miejsce ekranu. 54

55 Ważna informacja W Internet Explorerze nie należy używać funkcji Otwórz w nowym oknie (może to spowodować niestabilną pracę przeglądarki). 3.2 Aplikacja Zdalny podgląd Panel podglądu aplikacji Sterowanie PTZ: można uzyskać dowolne ujęcie w ramach możliwości kamery PTZ sterując jej mechanizmy z panelu kontrolnego funkcja dostępna oczywiście tylko dla kamer tego rodzaju. Zoom: kliknąć przycisk + lub zwiększanie lub zmniejszanie zoomu. 55

56 Logow./Wylog. z podglądu (Serwer/ Grupa) Serwer i lista kamer Sterowanie PTZ Odtwarz. Zdjęcie Zd. porty I/O Zoom Wyjście Minimimaliz. Play/ Stop / Wyłącz. Zoom cyfrowy 56 Okienko informacyjne

57 Minimalizuj: minimalizacja okna podglądu. Wyjście: zamknięcie aplikacji. Zoom cyfrowy: ikonę lub zwiększanie lub zmniejszanie zoomu. Play / Stop / Wyłącz.: podgląd/stop/wyłączenie danego kanału. Okienko informacyjne: informacje obejmujące nazwę serwera, status, przepływność bitową. Odtwarzanie: zdalne odtwarzanie materiału. Zdjęcie: funkcja natychmiastowego wychwytu ujęcia. Zdalne porty I/O: zdalne ustawianie portów. Kliknąć poprzez zmienić stan (WŁ./ WYŁ) Konfiguracja połączeń 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny podgląd. 2.Kliknąć przycisk Ustawienia zdalnego podglądu. 57

58 3.Wpisać nazwę urządzenia. 4.Wpisać adres IP. 5.Jeśli konieczne to zmienić port. 6.Wpisać nazwę użytkownika. 7.Wpisać hasło. 8.Zaznaczyć ewentualnie opcje Zapisz hasło / Autologowanie. 9.Kliknąć zakładkę Test serwera w celu sprawdzenia połączenia. 10.Kliknąć przycisk Dodaj aby dodać urządzenie do listy zdalnego 58

59 serwera. 11.Kliknąć przycisk OK Konfiguracja grupy kamer Grupa może zawierać dowolnie wybrane kamery. 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny podgląd. 2.Kliknąć przycisk Ustawienia zdalnego podglądu. 3.Kliknąć przycisk Grupa. 59

60 4.Zalogować się do wszystkich serwerów z kamerami które mają być zgrupowane. 5.Kliknąć przycisk Dodaj poprzez utworzyć nową grupę. 6.Nazwać grupę. 7.Podświetlić kamery które należy dodać do tej grupy i następnie kliknąć przycisk <--. 8.Powtórzyć krok 6 poprzez ustanowić grupę. 9.Powtórzyć kroki 3 do 7 poprzez ustanowić inne grupy. 10.Kliknąć przycisk OK Kasowanie/ zmiana nazwy grup kamer 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny podgląd. 2.Kliknąć przycisk Ustawienia zdalnego podglądu button. 3.Kliknąć zakładkę Grupa. 4.Kliknąć zakładkę Grupa do modyfikacji. 5.Kliknąć przycisk Usuń lub Zmień nazwę poprzez usunąć grupę lub zmienić jej nazwę. 6.Powtórzyć kroki 3 i 4 w celu modyfikacji innych grup. 7.Kliknąć przycisk OK Konfiguracja OSD (informacji wyświetlanych na ekranie) 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny podgląd. 2.Kliknąć Ustawienia zdalnego podglądu. 60

61 3.Kliknąć zakładkę OSD. 4.Zaznaczyć opcję Włącz OSD. 5.Ustawić parametry czcionki OSD. 6.Ustawić parametry tła OSD. 7.Wybrać rodzaje wyświetlonych informacji. 8.Kliknąć przycisk Zastosuj. 9.Przycisnąwszy przycisk Domyślne można przywrócić parametry fabryczne. 10.Kliknąć przycisk OK Konfiguracja zdalnego podglądu 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny podgląd. 2.Na liście zdalnych serwerów kliknąć zakładkę urządzenia z którego ma być udostępniony podgląd. 3.Kliknąć przycisk Zaloguj poprzez zalogować się do wybranego urządzenia. 4.Wybrać kamerę (nazwę) z listy po prawej stronie i przeciągnąć ją do miejsca na ekranie gdzie ma być wyświetlany jej obraz. 61

62 4. Odtwarzanie Istnieją dwa sposoby odtwarzania nagranych materiałów: za pomocą Internet Explorera lub aplikacji Odtwarzacz. 4.1 Internet Explorer Panel odtwarzania 62

63 Tryb przegl. Tryb szukania Podział ekranu Lista nagrań Ustawianie Głośność audio Okienko informacyjne FWD/REV: Do przodu/ Do tyłu (o rekord) Step FWD/REV: Forward/ reverse frame by frame. Okienko informacyjne: data i czas nagrania, znaczniki czasowe początku i końca, prędkość. Głośność audio: poziom głośności. Podział ekranu: wybór pożądanego podziału ekranu, zgodnie z symbolami na przyciskach. Powrót do wyświetlania pełnoekranowego następuje po dwukrotnym kliknięciu ekranu z bieżącym podziałem. Ponowne dwukrotne kliknięcie przywraca uprzedni podział. Tryb przeglądania: włączenie/wyłączenie podglądu w trybie szukania. Lista nagrań: otwarcie listy z datami i czasami nagrań umożliwiającej wybór określonych pozycji. Ustawianie Okno listy nagrań Układ kalendarza Lista Play Play: bezpośrednie odtwarzanie pliku z listy. 63

64 Auto-przeskok: przy nagraniach w trybie detekcji ruchu - należy zaznaczyć tą opcję aby automatycznie przeskakiwać do miejsc z wykrytym ruchem. Interwał do przodu: ustalenie przedziału czasowego o który nastąpi przeskok w przód po kliknięciu przycisku Do przodu. Interwał do tyłu: ustalenie przedziału czasowego o który nastąpi przeskok w tył po kliknięciu przycisku Do tyłu. Przechwyt obrazu Zapis w schowku: obraz zapisany w schowku może być wklejony do innej aplikacji. Zapis ręczny: ręczny wybór lokalizacji w której zostanie zapisany obraz, nadanie nazwy, ustalenie formatu zapisu. Zapis automatyczny: poprzez ustawienie ścieżki/url i formatu obrazu, system automatycznie zapisze obraz zgodnie ze specyfikacjami po kliknięciu przycisku Zapisz Poszukiwanie nagranych materiałów Odśwież Poprzednia/Następna Data Podgląd wideo Data Czas Okres Okno z nagraniami Tabela czasowa Rodzaj nagrania : odśwież Okno z nagraniami. lub : Poprzednia lub następna data nagrania. Okno z nagraniami: wykaz nagrań. Data Czas Okres: wybrać początkowy i końcowy punkt czasowy. Podgląd wideo: zaznaczyć opcję Włącz podgląd w celu wyświetlania 64

65 wybranego materiału wideo. Tabela czasowa: kliknąć ikonę aby wybrać wszystkie kanały; kliknąć ikonę by odrzucić wszystkie kanały. Na końcu użyć linijkę w celu modyfikacji skali Tabeli czasowej. Istnieją dwa rodzaje nagrań: Nagrywanie ciągłe i Rejestracja zdarzenia. Tabela czasowa wyświetla te dwa rodzaje w różnych kolorach. Pokaż nagrania: zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie istniejących nagrań w Tabeli czasowej. 1.W Oknie z nagraniami wybrać daty dla których mają być poszukiwane nagrania. Czerwone linie w Tabeli czasowej pokazują przedziały czasu dla których istnieją nagrania. 2.Kolorowe linie pozwalają rozróżnić rodzaje nagrań i ułatwiają odnalezienie potrzebnych materiałów. 3.Podświetlić nagranie do przeglądu poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy i przeciągnięcie przez żądany odcinek czasu na linijce czasowej. Po wybraniu kamery można również podać Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia. Skala linijek czasowych może być modyfikowana przy pomocy przycisków lub. 4.Zaznaczyć opcję Włącz podgląd aby móc przejrzeć wybrany materiał. 5.Kliknięciem na nazwę kamery wybierać poszczególne kamery (kanały) do przeglądu nagrań. 6.Kliknąć przycisk OK. Uwaga Okno z nagraniami może być wyświetlone (a) w układzie kalendarza lub (b) w układzie listy. W celu modyfikacji tego okna kliknąć przycisk Ustawianie (panel odtwarzania, patrz strona 63) Odtwarzanie nagrań 1.Należy się upewnić że był ustawiony harmonogram nagrywania / rejestracja zdarzeń. 2.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 65

66 3.Kliknąć przycisk Odtwarzanie u góry ekranu. 4.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie. 5.Okno z nagraniami wyświetli informacje o dostępnych plikach. Wybrać żądane daty nagrań. Na stronie 64 podano więcej informacji o Oknie z nagraniami. 6.Podświetlić nagrania które mają być przejrzane. Na stronie 65 podane jest więcej szczegółów. 7.Kliknąć przycisk OK Wyszukiwanie zaawansowane nagrań Po otwarciu nagrań, kliknąć the Tryb szukania by otrzymać Panel inteligentnego wyszukiwania. Umożliwia on odnajdywanie w nagraniach określonych zdarzeń. Występuje 5 rodzajów zdarzeń: Ruch, Nieznany obiekt, Brakujący obiekt, Utrata ostrości i Blokada kamery. Ruch: wykrycie ruchu w zdefiniowanym obszarze. 1.Zdefiniować obszar poprzez utworzenie ramki na obrazie. Można zdefiniować wiele obszarów. 2.Ustalić czułość detekcji poprzez ustawienie suwaka. Przesunięcie w prawo zwiększa czułość, co oznacza że będzie wykryty nawet niewielki ruch. 3.Ustawić Interwał. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa interwał czasowy działając w ten sposób że system reaguje tylko na dłużej trwające przemieszczenia obiektów w zaznaczonym obszarze. 4.Zaznaczyć opcję Stop po znalezieniu. Jeśli nie zaznaczono, wyszukiwarka wyświetli listę wszystkich znalezionych zdarzeń, bez zatrzymywania się na kolejnych zdarzeniach. 5.Kliknąć przycisk Szukaj. Nieznany obiekt: wykrycie w zdefiniowanym obszarze nowego obiektu. 66

67 1.Zdefiniować obszar poprzez utworzenie ramki na obrazie. 2.Ustalić czułość detekcji. 3.Ustawić Interwał czasowy. 4.Zaznaczyć opcję Stop po znalezieniu. Jeśli nie zaznaczono, wyszukiwarka wyświetli listę wszystkich znalezionych zdarzeń, bez zatrzymywania się na kolejnych zdarzeniach. 5.Kliknąć przycisk Szukaj. Brakujący obiekt: wykrycie w zdefiniowanym obszarze ubytku któregoś z obiektów. 1.Zdefiniować obszar poprzez utworzenie ramki na obrazie. 2.Ustalić czułość detekcji. 3.Ustawić Interwał. 4.Zaznaczyć opcję the Stop po znalezieniu. Jeśli nie zaznaczono, wyszukiwarka wyświetli listę wszystkich znalezionych zdarzeń, bez zatrzymywania się na kolejnych zdarzeniach. 5.Kliknąć przycisk Szukaj. Utrata ostrości: utrata ostrości obrazu z kamery. Blokada kamery: blokada obrazu z kamery Korekcja parametrów nagrań 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć przycisk Odtwarzanie u góry ekranu. 3.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie. 4.Okno z nagraniami wyświetli informacje o dostępnych plikach. Wybrać żądane daty nagrań. 5.Podświetlić nagranie do przeglądu i kliknąć przycisk OK. 6.Kliknąć przycisk Korekcja. 7.Zaznaczyć opcję Ustawienia ogólne. 67

68 Zastosuj dla akt. kan.: ustawienia aktualne tylko dla aktywnego kanału. Zastosuj ogólnie: ustawienia aktualne dla każdego wyświetlanego kanału. 1.Ustawianie filtru. Widoczność: zaznaczyć opcję i dobrać wartość gamma w celu uzyskania najlepszej rozróżnialności półtonów w obrazie. Ostrość: zaznaczyć opcję by aktywować regulację. Doregulować suwakiem wg potrzeb. Jaskrawość: zaznaczyć opcję by aktywować regulację. Doregulować suwakiem wg potrzeb. Kontrast: zaznaczyć opcję by aktywować regulację. Doregulować suwakiem wg potrzeb. Czarno-biały: zaznaczyć opcję aby uzyskać obraz czarno-biały. 1.Kliknąć przycisk OK. Stop: zamknięcie aplikacji (system automatycznie powróci do ustawień domyślnych). Ust. domyślne: powrót do ustawień domyślnych, bez zamykania aplikacji. OK: wprowadzenie modyfikacji Zapis wideoklipów z odtwarzanych nagrań 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć przycisk Odtwarzanie u góry ekranu. 3.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie. 4.Okno z nagraniami wyświetli informacje o dostępnych plikach. Wybrać żądane daty nagrań. 5.Podświetlić nagranie do przeglądu, i następnie kliknąć przycisk OK. 6.Wybrać kanał z którego ma być zapisany wideoklip. 7.Ustalić punkty początku i końca; czasy początku i końca są wyświetlane w Okienku informacyjnym. 68

69 Pocz. Koniec 8.Kliknąć przycisk Zapisz wideo. 9.Wybrać folder gdzie ma być zapisany plik. 10.Wpisać nazwę pliku i kliknąć przycisk Zapisz. 11.Wybrać format eksportu pliku. 12.Wybrać profil użytkownika. 13.Zaznaczyć - jeśli potrzebne - opcję Eksport audio. 14.Kliknąć przycisk OK. Uwaga Rekomenduje się eksport do formatu.asf. Przy eksporcie do formatu.avi, prędkość klatkowa zwiększy się przy odtwarzaniu w wideo playerze powodując przyspieszenie akcji Zapis zdjęć z odtwarzanych nagrań 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć przycisk Odtwarzanie u góry ekranu. 3.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie. 4.Okno z nagraniami wyświetli informacje o dostępnych plikach. Wybrać żądane daty nagrań. 5.Podświetlić nagranie do przeglądu, i następnie kliknąć przycisk OK. 69

70 6.Wybrać kanał z którego mają być zapisane zdjęcia. 7.Kliknąć przycisk Zapisz obraz kiedy na ekranie wyświetlany jest żądany obraz. 8.Wybrać folder gdzie ma być zapisany plik. 9.Wybrać folder i format obrazu (BMP lub JPEG). 10.Wpisać nazwę pliku. 11.Kliknąć przycisk Zapisz. Uwaga Można pominąć krok 8 poprzez ustawienie folderu gdzie mają być zapisywane zdjęcia i formatu zapisu. Na stronie 63 podane jest więcej szczegółów Drukowanie zdjęć 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć przycisk Odtwarzanie u góry ekranu. 3.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie. 4.Okno z nagraniami wyświetli informacje o dostępnych plikach. Wybrać żądane daty nagrań. 5.Podświetlić nagranie do przeglądu, i następnie kliknąć przycisk OK. 6.Wybrać kanał z którego mają być wydrukowane zdjęcia. 7.Kliknąć przycisk Drukuj kiedy na ekranie wyświetlany jest żądany obraz. 8.Ustawić opcje drukowania. 70

71 Ustawienia strony Drukuj w oryginalnej wielkości: zaznaczyć tą opcję by drukować w oryginalnej wielkości. Dopasuj do rozmiaru kartki Dopasuj wydruk: dobrać rozmiar i położenie zdjęcia Drukuj ekran: drukowanie zawartości ekranu - wybrany kanał lub kanały w podziale. 1.Kliknąć przycisk Drukuj Backup nagrań W przeciwieństwie do funkcji Zapisz Video, funkcja Backup zapisuje wszystkie nagrane pliki wideo zarejestrowane w zadanym przedziale czasu. 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie aby wybrać daty nagrań. 3.Kliknąć przycisk Backup. 71

72 4.Ustawić Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia okresu przeznaczonego do backupu. 5.Wybrać kanały przeznaczone do backupu. 6.Wybrać folder przeznaczony do zapisu danych. 7.Kliknąć przycisk Backup. 8.System rozpocznie proces backupu automatycznie. 72

73 4.2 Aplikacja zdalnego odtwarzacza Panel aplikacji Zdalny odtwarzacz Panel aplikacji Zdalny odtwarzacz jest podobny do analogicznego panelu w Internet Explorerze. Na stronie 63 podano więcej informacji o funkcjach przycisków. Tryb przeglądania Tryb szukania Podział ekranu Lista nagrań Ustawianie Głośność audio Okienko informacyjne FWD/REV: Przyciski skrajne szybki przesuw do przodu/tyłu FWD/REV: Do przodu/do tyłu (o ramkę) Ustawianie połączeń Przed użyciem aplikacji Zdalny odtwarzacz, należy najpierw ustanowić połączenie z urządzeniem. 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny odtwarzacz. 2.Kliknąć przycisk Zdalny serwer. 73

74 3.Wpisać nazwę urządzenia. 4.Wpisać adres IP urządzenia. 5.Jeśli konieczne zmienić port.. 6.Wpisać nazwę użytkownika. 7.Wpisać the hasło. 8.Zaznaczyć opcję Zapisz hasło. 9.Kliknąć przycisk Test serwera w celu wypróbowania połączenia aplikacji ze zdalnym urządzeniem. 10.Kliknąć przycisk Dodaj aby dodać urządzenie do listy zdalnego serwera. 11.Kliknąć przycisk OK. 74

75 4.2.3 Wyszukiwanie nagrań do odtwarzania Zarządzanie aplikacją zdalnego odtwarzania 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny odtwarzacz. 2.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie. 3.Kliknąć ikonę u góry panelu Data-Czas by uzyskać okno zarządzania aplikacją zdalnego odtwarzania i następnie wybrać żądany serwer/y. 4.Podświetlić pożądane nagrania w celu wyświetlenia w Tabeli czasowej. 5.Ustawić parametry w oknie Data Czas Okres. Procedury wyszukiwania w Zdalnym odtwarzaczu są podobne do tych stosowanych przy używaniu Internet Explorera. Na stronie 64 podano więcej informacji o odpowiednich ustawieniach Odtwarzanie nagrań 1.Należy się upewnić że był ustawiony harmonogram nagrywania/rejestracji zdarzeń. 2.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny odtwarzacz. 3.Kliknąć przycisk Zdalny serwer aby ustanowić połączenia z urządzeniem. Na stronach podane jest więcej szczegółów. 4.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie. 75

76 5.Okno z nagraniami wyświetli informacje o dostępnych plikach. Wybrać żądane daty nagrań. Na stronie 64 podane jest więcej szczegółów. 6.Podświetlić nagrania które mają być przejrzane. Na stronie 65 podane jest więcej szczegółów. 7.Wybrać czas rozpoczęcia i zakończenia w oknie Data Czas Okres. 8.Kliknąć przycisk OK Wyszukiwanie zaawansowane nagrań 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny odtwarzacz. 2.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie. 3.Okno z nagraniami wyświetli informacje o dostępnych plikach. Wybrać żądane daty nagrań. Na stronie 64 podane jest więcej szczegółów. 4.Podświetlić nagrania które mają być przejrzane. Na stronie 65 podane jest więcej szczegółów. 5.Wybrać kanał w którym ma być zastosowane Wyszukiwanie zaawansowane. 6.Kliknąć przycisk Tryb szukania by otworzyć Panel inteligentnego wyszukiwania. 7.Wybrać typ zdarzeń które mają być wyszukiwane w wybranym okresie. Na stronie 66 podane jest więcej szczegółów. 8.Wyszukane zdarzenia zostaną wyświetlone w postaci listy. Aby przeglądnąć fragment z danym zdarzeniem należy na nie kliknąć. Występuje 5 rodzajów zdarzeń: Ruch, Nieznany obiekt, Brakujący obiekt, Utrata ostrości i Blokada kamery. Ruch: wykrycie ruchu w zdefiniowanym obszarze. Nieznany obiekt: wykrycie nowego przedmiotu/obiektu w zdefiniowanym obszarze. Brakujący obiekt: wykrycie w zdefiniowanym obszarze ubytku któregoś z obiektów. Utrata ostrości: utrata ostrości obrazu z kamery. Blokada kamery: blokada obrazu z kamery. Wyszukiwanie zaawansowane w Zdalnym odtwarzaczu działa podobnie jak w Internet Explorerze. Na stronie 66 podane jest więcej szczegółów. 76

77 4.2.6 Korekcja parametrów nagrań 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny odtwarzacz. 2.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie. 3.Okno z nagraniami wyświetli informacje o dostępnych plikach. Wybrać żądane daty nagrań. Na stronie 64 podane jest więcej szczegółów. 4.Podświetlić nagrania które mają być przejrzane. Na stronie 65 podane jest więcej szczegółów. 5.Wybrać kanał w którym ma być zastosowana Korekcja. 6.Kliknąć przycisk Korekcja. 7.Zaznaczyć opcję Ustawiania ogólne. Zastosuj dla akt. kan.: ustawienia aktualne tylko dla aktywnego kanału. Zastosuj ogólnie: ustawienia aktualne dla każdego wyświetlanego kanału. 8.Ustawianie filtru. Widoczność: zaznaczyć opcję i dobrać wartość gamma w celu uzyskania najlepszej rozróżnialności półtonów w obrazie. Ostrość: zaznaczyć opcję by aktywować regulację. Doregulować suwakiem wg potrzeb. Jaskrawość: zaznaczyć opcję by aktywować regulację. Doregulować suwakiem wg potrzeb. Kontrast: zaznaczyć opcję by aktywować regulację. Doregulować suwakiem wg potrzeb. Czarno-biały: zaznaczyć opcję by uzyskać obraz czarno-biały. 9.Kliknąć przycisk OK. Stop: zamknięcie aplikacji (system automatycznie powróci do nastaw domyślnych). Ust. domyślne: powrót do ustawień domyślnych, bez zamykania aplikacji. OK: wprowadzenie modyfikacji. 77

78 4.2.7 Zapis wideoklipów 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny odtwarzacz. 2.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie. 3.Okno z nagraniami wyświetli informacje o dostępnych plikach. Wybrać interesujące daty nagrań. Na stronie 64 podane jest więcej szczegółów. 4.Podświetlić nagrania które mają być przejrzane. Na stronie 65 podane jest więcej szczegółów. 5.Wybrać kanał z którego ma być pobrany wideoklip. 6.Ustalić punkty początku i końca; czasy początku i końca są wyświetlane w Okienku informacyjnym. Pocz. Koniec 7.Kliknąć przycisk Zapisz wideo. 8.Wybrać folder gdzie ma być zapisany plik. 9.Wpisać nazwę pliku i kliknąć przycisk Zapisz. 10.Wybrać format eksportu pliku. 11.Wybrać profil użytkownika. 12.Jeśli potrzebne - zaznaczyć opcję Eksport audio. 13.Kliknąć przycisk OK Zapis zdjęć z odtwarzanych nagrań 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny odtwarzacz. 2.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie. 3.Okno z nagraniami wyświetli informacje o dostępnych plikach. Wybrać żądane daty nagrań. Na stronie 64 podane jest więcej szczegółów. 4.Podświetlić nagrania które mają być przejrzane. Na stronie 65 podane jest więcej szczegółów. 5.Wybrać kanał z którego mają być pobrane zdjęcia. 6.Kliknąć przycisk Zapisz obraz kiedy na ekranie wyświetlany jest żądany obraz. 78

79 7.Wybrać folder gdzie ma być zapisany plik. 8.Wybrać the format pliku (BMP lub JPEG). 9.Wpisać nazwę pliku. 10.Kliknąć przycisk Zapisz. Uwaga Można pominąć krok 7 poprzez ustawienie folderu gdzie mają być zapisywane zdjęcia i formatu zapisu. Na stronie 63 podane jest więcej szczegółów Drukowanie zdjęć 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny odtwarzacz. 2.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie. 3.Okno z nagraniami wyświetli informacje o dostępnych plikach. Wybrać żądane daty nagrań. Na stronie 64 podane jest więcej szczegółów. 4.Podświetlić nagrania które mają być przejrzane. Na stronie 65 podane jest więcej szczegółów. 5.Wybrać kanał z którego mają być drukowane zdjęcia. 6.Kliknąć przycisk Drukuj. 7.Ustawić opcje drukowania. Ustawienia strony Drukuj w oryginalnej wielkości Dopasuj do rozmiaru kartki Dopasuj wydruk: dobrać rozmiar i położenie zdjęcia Drukuj ekran: drukowanie zawartości ekranu - wybrany kanał lub kanały w podziale Backup nagrań W przeciwieństwie do funkcji Zapisz Video, funkcja Backup zapisuje wszystkie nagrane pliki wideo zarejestrowane w zadanym przedziale czasu. 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny odtwarzacz. 2.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie aby wybrać daty nagrań. 79

80 3.Kliknąć przycisk Backup. 4.Ustawić Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia okresu przeznaczonego do backupu. 5.Wybrać kanały przeznaczone do backupu. 6.Wybrać folder przeznaczony do zapisu danych. 7.Kliknąć przycisk Backup. 5. Backup i kasowanie nagrań 5.1 Backup systemowy Oprócz sposobu backupu opisanego wcześniej, backup może być dokonywany przy użyciu niniejszej aplikacji systemowej. 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Backup systemowy. 2.Wpisać adres IP urządzenia. 3.Wpisać nazwę użytkownika. 4.Wpisać hasło. 5.Kliknąć przycisk OK. 6.Kliknąć przycisk Nowy okres. 80

81 7.Wybrać nagrania przeznaczone do backupu. 8.Ustawić Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia okresu przeznaczonego do backupu (lub podświetlić nagrania przeznaczone do backupu) 9.Wybrać kanały przeznaczone do backupu. 10.Kliknąć przycisk OK. 11.Wybrać przedział czasowy z którego ma być dokonany backup. 81

82 12.Kliknąć przycisk Backup. 13.Wybrać miejsce i folder do zapisu danych. 14.Opcjonalnie zaznaczyć Dołącz Odtwarzacz (aplikacja do odtwarzania). 15.Kliknąć przycisk OK. 5.2 Backup nagrań poprzez Windows Explorer 1.Znaleźć urządzenie poprzez Windows Explorer (wpisać \\ plus adres IP 82

83 urządzenia) 2.Wpisać the nazwa i hasło administratora lub użytkownika o uprawnieniach "Admin". 3.Otworzyć folder z plikami nagrań. 4.Skopiować żądane pliki do komputera. 5.3 Backup nagrań poprzez FTP 1.Znaleźć urządzenie poprzez Windows Explorer (wpisać ftp:// plus adres IP urządzenia) 2.Wpisać nazwę i hasło administratora lub użytkownika o uprawnieniach "Admin". 3.Otworzyć folder z plikami nagrań. 4.Skopiować żądane pliki do komputera. 5.4 Odtwarzanie skopiowanych nagrań Użycie aplikacji Odtwarzacz 1.Do skopiowania nagrań zastosować Backup systemowy. 2.Zaznaczyć opcję Dołącz Odtwarzacz. 3.Otworzyć folder ze skopiowanymi nagraniami. 4.Podwójnie kliknąć na ikonę Odtwarzacz. 5.Wybrać nagrania do odtworzenia Bez użycia aplikacji Odtwarzacz 1.Do skopiowania nagrań zastosować Backup systemowy. 2.Skopiować folder z nagraniami do folderu NVRmini. (Domyślna ścieżka dostępu C:\Program Files\NUUO\NVRmini ). 3.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Zdalny odtwarzacz. 4.Kliknąć przycisk Otwórz nagranie. 5.Wybrać nagrania do odtworzenia. 5.5 Kasowanie nagrań 83

84 5.5.1 Kasowanie z użyciem Backupu systemowego 1.Wejść do Start > NUUO NVRmini > Backup systemowy. 2.Wpisać adres IP urządzenia. 3.Wpisać nazwę użytkownika. 4.Wpisać hasło. 5.Kliknąć przycisk OK. 6.Kliknąć przycisk Nowy okres. 7.Wybrać nagrania przeznaczone do skasowania. 84

85 8.Ustawić Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia (lub podświetlić nagrania przeznaczone do skasowania) 9.Wybrać kanały nagrania z których mają być skasowane. 10.Kliknąć przycisk OK. 11.Wybrać przedział czasowy z którego nagrania mają być skasowane. 12.Kliknąć przycisk Usuń. 85

86 13.Potwierdzić operację w okienku dialogowym Kasowanie bez użycia aplikacji Backup systemowy 1.Znaleźć urządzenie poprzez Windows Explorer (wpisać \\ plus adres IP urządzenia). 2.Zalogować się jako administrator lub admin. 3.Otworzyć folder z plikami nagrań. 4.Wybrać nagrania przeznaczone do skasowania. 5.Usuń żądane pliki. Ostrzeżenie W celu utrzymania stabilności systemu nie należy kasować nagrań z dnia bieżącego. 6. Wylogowanie Kliknąć przycisk Wyloguj u góry ekranu by wylogować się z systemu. Jeśli nie są podejmowane przez 10 minut żadne operacje, ze względów bezpieczeństwa system wyloguje użytkowników automatycznie. 7. Wymagania wobec komputera zdalnego klienta Minimalne wymagania Model 2 kieszenie (4 kanały) 4 kieszenie (8 kanałów) Syst. operacyjny Windows 2000 / XP / 2003 // Vista CPU Pentium GHz Pentium GHz RAM 512 MB // 1GB Oprogramowanie 1.Przeglądarka - Internet Explorer 6 lub nowszy 2.Program kliencki 86

87 8. Rozwiązywanie problemów 8.1 Interpretacja wskazań diody statusu Dioda statusu urządzenia poprzez kolor świecenia sygnalizuje stan wentylacji i zasilania: Zielona: stan normalny. Żółta: stan ostrzegawczy odchyłka parametrów wentylatora lub zasilacza. Czerwona: uszkodzony wentylator, zasilacz lub niesprawny system. Jeśli urządzenie współpracuje z układem zasilania awaryjnego (UPS) to następuje podtrzymanie pracy przez czas wynikający z jego parametrów, wystarczający co najmniej do prawidłowego zamknięcia systemu. 8.2 Interpretacja wskazań diod statusu dysków Diody statusu dysków poprzez kolor świecenia sygnalizują stan twardych dysków: Zielona: stan normalny Żółta: operacje systemowe przebudowa RAID Czerwona: dysk uszkodzony Brak świecenia: nie zainstalowano dysku 8.3 Wymiana uszkodzonego dysku twardego Uszkodzenie dysku twardego jest sygnalizowane poprzez zaświecenie się diody statusu dysku na czerwono. Jeśli the dysk twardy należy do macierzy RAID, to przechodzi ona do stanu Krytyczny lub Offline. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale Sprawdzenie statusu macierzy RAID. Uszkodzony dysk twardy należy zastąpić nowym dyskiem twardym o tej 87

88 samej lub nieco większej pojemności. Nie ma potrzeby wyłączania urządzenia. 1.Otworzyć przednią osłonę. 2.Wyciągnąć kieszeń z uszkodzonym dyskiem. 3.Wymontować dysk. 4.Zamontować nowy dysk twardy. 5.Wsunąć kieszeń z dyskiem do szuflady urządzenia i zamknąć osłonę. Jeśli uszkodzony dysk należał do macierzy RAID, to od razu rozpoczną się operacje systemowe przebudowa macierzy RAID. W tym czasie dioda statusu dysku będzie świecić się w kolorze żółtym. Po zakończeniu tych operacji dioda będzie świecić się w kolorze zielonym. Jeśli wymieniany dysk nie jest przypisany do macierzy RAID lub jest dyskiem zapasowym po włożeniu kieszeni do urządzenia dioda statusu pozostanie wygaszona. 8.4 Sprawdzenie stanu macierzy RAID 1.Kliknąć RAID i system plików / Zarządzanie RAID. 2.Kliknąć zakładkę Status RAID. 8.5 Reakcja na stan krytyczny macierzy RAID Reakcja na stan Krytyczny macierzy RAID zależy od jej poziomu i obecności dysku zapasowego: W przypadku RAID 1 lub 3-dyskowej macierzy RAID 5 i obecności dysku zapasowego - macierz RAID przebudowuje się automatycznie. W przypadku macierzy RAID 1, 5, i 10 i braku dysku zapasowego trzeba wymienić uszkodzony dysk twardy. Macierz RAID przebuduje się po zainstalowaniu nowego dysku. Szczegóły w rozdziale Wymiana uszkodzonego dysku twardego. Macierz RAID 0 w przypadku uszkodzenia dysku przechodzi w stan offline brak możliwości przebudowy, wszystkie dane zostają 88

89 utracone. 8.6 Postępowanie przy nieprawidłowej macierzy RAID Macierz RAID skonfigurowana przez inne urządzenie jest rozpoznawana przez system jako nieprawidłowa. Mimo to pozostaje ona aktywna i dane w niej zapisane są bezpieczne. Urządzenie wyświetla komunikat że macierz RAID jest nieprawidłowa. W celu akceptacji takiej macierzy przez system używa się funkcji Odzyskaj. Zakładka Odzyskaj jest aktywna tylko w przypadku stwierdzenia istnienia nieprawidłowej macierzy i możliwości jej przywrócenia. 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć RAID 3.Kliknąć zakładkę Odzyskaj. 4.W zakładce Odzyskaj kliknąć przycisk obok nieprawidłowej macierzy RAID. 5.Kliknąć przycisk OK. 6.Urządzenie dokona restartu w celu konfiguracji. Ważna informacja Użycie funkcji Odzyskaj może wykasować część lub wszystkie ustawienia. W takim przypadku niezbędne uruchomienie jest programu instalacyjnego w celu ich ponowienia. 8.7 Sprawdzenie stanu systemu plików Typowym pierwszym objawem anomalii w systemie plików jest sygnalizacja niedostępności dysku. 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 89

90 2.Kliknąć RAID i system plików / Zarządzanie RAID. 3.Kliknąć zakładkę Stan systemu plików. 4.Przyjrzeć się ikonie RAID:. Jeśli ikona macierzy RAID pokazuje stan Krytyczny (w środku żółty! ), to system plików zawiera błędy i musi być przebudowany. 8.8 Przebudowa systemu plików 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć RAID i system plików / Zarządzanie RAID. 3.Kliknąć zakładkę Stan systemu plików. 4.Kliknąć ikonę RAID Krytyczny by wyświetlić przycisk Przebuduj system plików. 5.Kliknąć przycisk Przebuduj system plików. 6.W oknie potwierdzenia wpisać TAK i kliknąć przycisk OK. 8.9 Sprawdzenie stanu urządzenia 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć System / Informacje o systemie. 3.Kliknąć zakładkę Informacje o urządzeniu. 4.Jeśli temperatura CPU jest wyższa niż podano w specyfikacji: Upewnić się że zapewniony jest należyty przepływ powietrza wokół urządzenia. Upewnić się że temperatura zewnętrzna nie przekracza 35 C. 1.Sprawdzić prędkość obrotową wentylatora. Jeśli prędkość obrotową wentylatora wynosi poniżej 1800 obr./min. należy skontaktować się z serwisem. Jeśli któreś z napięć przyjmuje wartość spoza dopuszczalnego przedziału należy skontaktować się z serwisem. 90

91 8.10 Przywrócenie domyślnego hasła administratora W przypadku zapomnienia hasła administratora należy przywrócić hasło domyślne: admin, wykonując następujące kroki: 1.Sprawdzić czy system nie jest w stanie restartu (ewentualnie poczekać na zakończenie). 2.Przygotować odpowiedni sztyft wchodzący do otworu z tyłu urządzenia w którym znajduje się przycisk Reset. 3.Nacisnąć i przytrzymać nim przez 8 sekund przycisk Reset, aż do trzykrotnego błyśnięcia diody statusu urządzenia. 4.Hasło administratora admin zostało przywrócone. Ostrzeżenie Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Reset przez 8 sekund przywraca domyślne hasło administratora. Natomiast przytrzymanie przycisku przez 14 sekund spowoduje skasowanie wszystkich ustawień (powrót do ust. fabrycznych). Ostrzeżenie Operacje resetowania lub przywracania niosą ryzyko utraty danych. Należy na bieżąco zapewniać backup istotnych nagrań Instalowanie ActiveX Jeśli w przeglądarce Internet Explorer nie są widoczne wszystkie elementy strony, przyczyną może być brak odpowiednich sterowników ActiveX. 1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 2.Kliknąć przycisk Podgląd / Odtwarzanie (u góry po prawej stronie). 3.Przeglądarka poprosi o potwierdzenie chęci instalacji sterowników 91

92 ActiveX. 4.Kliknąć linię u góry by rozpocząć instalację. 5.Kliknąć przycisk Instaluj by dokończyć instalację Aktualizacja oprogramowania w przypadku używania systemu Windows Vista System Windows Vista ogranicza uprawnienia użytkownika, m.in. blokuje połączenia z Windows Explorerem. Wymaga to zmiany ustawień Visty w celu odblokowania tej usługi. 1.Wejść do Start >Panel sterowania. 2.Wybrać Narzędzia administracyjne. 3.Wybrać Zasady zabezpieczeń lokalnych / Opcje bezpieczeństwa. 4.Wybrać Bezpieczeństwo sieci : Poziom uwierzytelnienia Managera LAN. 5.W menu rozwijanym ustalić Wyślij LM & HTLM użyj do negocjacji sesji NTLMv2. 92

93 6.Zlokalizować urządzenie przy pomocy Eksploatatora Windows (wpisać \\ plus adres IP urządzenia). 7.Zalogować się jako administrator. 8.Umieścić plik aktualizacyjny w folderze public urządzenia. 9.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 10.Kliknąć System / Aktualizacja systemu. 11.Kliknąć zakładkę Aktualizacja firmware. 12.Wybrać zbiór. 13.Wybrać folder public. 14.Wpisać pełną nazwę pliku (łącznie z rozszerzeniem). 93

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 233Z Seria KPD Instrukcja skrócona Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO EV-8604 Janex Int. 02.07.2013 1 Środki ostrożności OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo