NR 12 (269) grudzień 2013 r. ISSN Ukazuje się od 1990 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 12 (269) grudzień 2013 r. ISSN 1232-6356. Ukazuje się od 1990 roku"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 1990 roku IMO AMORZĄDOE GMIY KOMORIKI O K I R 12 (269) grudzień 2013 r. I UMER BEZŁATY HOMĘIE GŁUHOO KOMORIKI ŁĘZYA LEIKA ROOO ROÓKO ZREIAA ALERIAOO IRY pokojnych, szczęśliwych świąt Bożego arodzenia, radosnych spotkań przy wspólnym stole pięknych życzeń przy łamaniu się opłatkiem i szczęśliwych ich spełnień, również w owym 2014 ROKU! życzy Redakcja owin Komornickich i Gminny Ośrodek Kultury

2 tr. 2 KOMORIKIE KOMORIKIE I akład egz. ismo amorządowe Gminy Komorniki. ydawca: Gminny Ośrodek Kultury. Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, ul. tawna 7/11. Redakcja tel , , fax , Redaktor naczelny: Violetta Kuźlak. Kolegium redakcyjne: Marian Adamski, Lidia Klorek, iotr apierała, Magdalena zerszeń, Robert itkowski. tale współpracują: Antoni awlik, Marcin Kaczmarek, Ewa Roszyk-Ledecka. iedziba redakcji: Komorniki, ul. tawna 1, pokój 011, budynek Urzędu. kład tekstu, korekta: redakcja. Oprac. komputerowe:,,omdruk oznań. Druk:,,HEMIGRAF oznań. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania tekstów, materiałów niezamówionych nie zwraca, nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. rzedruk części lub całości materiałów z miesięcznika,,owiny Komornickie dozwolony tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie wydawcy. O wydarzeniach z gminy Komorniki czytaj także na Okładka: troiki przygotowane w gronie ań z Kół Gospodyń w DK w irach.

3 r 12 (269) tr. 3

4 tr. 4 KOMORIKIE

5 r 12 (269) tr. 5

6 tr. 6 IETYJE 2013 GMIIE KOMORIKI KOMORIKIE IRY - UL. DOROA IRY - UL. ŁĘZYKA IRY - UL. OA IRY - UL. OA

7 r 12 (269) IETYJE 2013 GMIIE KOMORIKI tr. 7 KOMORIKI - UL. MŁYŃKA LEIKA - UL. ŁOEZA LEIKA - UL. ZIELARKA LEIKA - UL. ZIELARKA - LA LEIKA - UL. OKOJA

8 tr. 8 KOMORIKIE

9 r 12 (269) tr. 9

10 tr. 10 Z RA RADY GMIY KOMORIKI KOMORIKIE

11 r 12 (269) tr. 11 I. odatek od nieruchomości: Od gruntów: ysokość stawek podatku w 2014 r. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 0,84 zł zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,40 zł pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni 0,40 zł Od budynków lub ich części od 1 m 2 powierzchni: mieszkalnych : o wysokości kondygnacji powyżej 1,40 m do 2,20 m 0,65 zł o wysokości kondygnacji powyżej 2,20 m 0,65 zł związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: o wysokości kondygnacji powyżej 1,40 m do 2,20 m włącznie 21,00 zł o wysokości kondygnacji powyżej 2,20 m do 5,00 m włącznie 21,00 zł o wysokości kondygnacji powyżej 5,00 m 22,00 zł zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej kwalifikowanym materiałem siewnym 10,00 zł związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,40 zł pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego: o wysokości kondygnacji powyżej 1,40 m do 2,20 m 5,00 zł o wysokości kondygnacji powyżej 2,20 m 5,00 zł Od budowli związanych z działalnością gospodarczą od ich wartości w L 2 % Opłata targowa od czynności sprzedaży dokonywana na terenie gminy dziennie 25,00 zł II. odatek rolny: od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną 2,5q żyta 112,50 zł (tj. 2,5q * 45,00 zł = 112,50 zł), od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5q żyta 225,00 zł (tj. 5q * 45,00 zł = 225,00 zł).

12 tr. 12 KOMORIKIE III. odatek od środków transportowych Lp TREĆ TAKA 1 amochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 i poniżej 12 ton 1) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 606,00 zł 2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 788,00 zł 3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 972,00 zł 2 amochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i liczbie osi: oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1) dwie osie lub uważane za równoważne z nim a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 15 ton b) równej lub wyższej niż 15 ton 2) trzy osie a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 21 ton b) równej lub wyższej niż 21 ton 3) cztery osie i więcej a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 27 ton b) równej lub wyższej niż 27 ton i mniejszej niż 29 ton c) równej lub wyższej niż 29 ton 1 190,00 zł 1 620,00 zł oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uważane za równoważne z nim 1 512,00 zł 2 266,00 zł oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uważane za równoważne z nim 1 944,00 zł 2 374,00 zł 2 374,00 zł 3 iągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 350,00 zł 4 iągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton i liczbie osi: oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1) dwie osie lub uważane za równoważne z nim a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton b) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie c) wyższej niż 36 ton 2) trzy osie a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie b) wyższej niż 36 ton i mniejszej niż 40 ton c) równej lub wyższej niż 40 ton 1 726,00 zł 1 890,00 zł 2 374,00 zł oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uważane za równoważne z nim 1 836,00 zł 2 374,00 zł 2 374,00 zł inny system zawieszenia osi 1 242,00 zł 1 674,00 zł inny system zawieszenia osi 1 566,00 zł 2 322,00 zł inny system zawieszenia osi 1 998,00 zł 2 468,00 zł 2 604,00 zł inny system zawieszenia osi 1 836,00 zł 2 058,00 zł 2 468,00 zł inny system zawieszenia osi 1 910,00 zł 2 468,00 zł 2 706,00 zł 5 rzyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 1) od 7 ton i poniżej 12 ton 282,00 zł 6 rzyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton i liczbę osi: 1) jedna o ś: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton b) równej lub wyższej niż 25 ton 2) dwie osie: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 28 ton b) równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż 33 tony c) równej lub wyższej niż 33 tony i mniejszej niż 38ton d) równej lub wyższej niż 38 ton 3) trzy osie i więcej: oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uważane za równoważne z nim 238,00 zł 344,00 zł oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uważane za równoważne z nim 314,00 zł 652,00 zł 904,00 zł 1 220,00 zł oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uważane za równoważne z nim inny system zawieszenia osi 340,00 zł 596,00 zł inny system zawieszenia osi 378,00 zł 904,00 zł 1 372,00 zł 1 806,00 zł inny system zawieszenia osi a) równej lub wyższej niż 12 ton 1 296,00 zł 1 404,00 zł 7 Autobus w zależności od liczby miejsc do siedzenia 1) mniejsza niż 30 miejsc 778,00 zł 2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 618,00 zł

13 r 12 (269) tr. 13

14 tr. 14 GOK KOMORIKIE

15 r 12 (269) GOK tr. 15

16 tr. 16 GOK KOMORIKIE

17 r 12 (269) GOK tr. 17

18 tr. 18 GOK / GOiR KOMORIKIE

19 r 12 (269) OIATA tr. 19

20 tr. 20 OIATA KOMORIKIE

21 r 12 (269) OIATA tr. 21

22 tr. 22 OIATA KOMORIKIE

23 r 12 (269) OIATA tr. 23

24 tr. 24 ORT KOMORIKIE

25 r 12 (269) ORT tr. 25

26 tr. 26 KOMORIKIE

27 r 12 (269) GKRA tr. 27

28 tr. 28 KOMORIKIE

29 r 12 (269) tr. 29 ROZKŁAD JAZDY AUTOBUÓ ważny od 2 grudnia 2013 r. LEIKA KOIÓŁ KRYTA GÓRZY dni robocze E 7 00 E E LIIA 710 GÓRZY KRYTA - LEIKA KOIÓŁ dni robocze EK E E rzystanki oraz średni czas przyjazdu w minutach. LEIKA 0 Kościół 1zkoła 6 tacja Energetyczna 2 traż ożarna 3Rynek 4 kryta 5 Zachodnia 6 odgórna 7 łoneczna OZAŃ 9 Trzebińska n/ż 10 ołowska 11 Kowalewicka 12 edzyńska 14 Fabianowo n/ż 16 owe Kotowo 17 Tyniecka n/ż 18 Fabianowo 19 Komornicka n/ż 20 Ostatnia 22 Bojanowska 25 Górczyn Dworzec K do Komornik Ks. Malinowskiego E przez stacje energetyczną lewiska (tolerancja przyspieszenia +1, opóźnienia -3)

30 tr. 30 KOMORIKIE ROZKŁAD JAZDY AUTOBUÓ ważny od 2 grudnia 2013 r. GOŁUKI GŁUHOO OZAŃ G G G G G G dni robocze G G G G soboty G G G G G G G niedziele iświęta G G G G G G G G G G G G dni robocze G G G G G LIIA 716 OZAŃ GŁUHOO GOŁUKI soboty G G G G G G G niedziele iświęta G G G G G G G rzystanki oraz średni czas przejazdu w minutach 0 GOŁUKI/ĘTLA 4 GŁUHOO 5TĘZOA KOMORIKI 10 Ks. Malinowskiego LEIKA 14 zkoła 16 traż ożarna 20 kryta 21 ołczyńska OZAŃ -JUIKOO 23 tacja 24 Dworzec G -doizgołusek; (tolerancja przyspieszenia 1, opóźnienia +3) KOARZEO KOMORIKI OZAŃ LIIA 703 OZAŃ KOMORIKI KOARZEO rzystanki oraz średni czas przyjazdu wmin R 4 58 A 5 37 R 5 45 O 6 10 Ro 6 20 O 6 42 RO RoO A 9 05 A A A A A KA dni robocze A A R A RA A A K A A A A A A K 4 50 A 5 13 RO 6 00 O O 8 30 A A A A KA A soboty A A A A A A A A KA A A K niedziele iświęta 5 00 A 6 25 A 7 50 A 9 05 A A KA A KA A KA A KA A KA A KA A A K 5 10 RA A 6 10 RA 6 20 A A 7 35 KA 8 20 A 9 15 A A A A A dni robocze A RA A RA A A A A A A A A A A A 6 15 A 6 40 A 7 25 KA 7 55 A 9 30 A A KA A A A soboty A A A A A A KA KA A A A przez Auchan; K z i do Komornik; R do i z Rosnówko/tawnego; Ro z Rosnowa kurs bez wjazdu do Rosnówka i alerianowa; O przejazd przez Opłotki II n/ż niedziele iświęta 5 50 A 7 10 A 8 25 A 9 40 A A KA A KA A KA A KA A KA A KA A KOARZEO 0 ętla 1 os. 25-lecia HOMĘIE 3 zkoła 4 rodkowa 6 odgórna 8 ROOO 10 alerianowo 12 ROÓKO 14 tawnego ZREIAA 17 owa 18 Dworcowa KOMORIKI 21 Jeziorna 22 entrum 24 owa 25 Magazynowa 30 AUHA/YOKA 32 OŁOTKI II /Ż 34 KOTOO 36 OE KOTOO 37 Ostatnia 39 Bojanowska 40 GÓRZY TOLERAJA RZYIEZEIE -1 OÓŹIEIE +3

31 35 LAT TZK RZETAIEIE RZYKOIELEJ BRAMY IRAH foto 4x: Aleksander Klemczak

32 2014 TYZEÑ LUTY MARZE KIEIEÑ MAJ ZERIE 1 OY ROK 2 Izydora, Makarego 3 Danuty, Genowefy 4 Anieli, Tytusa 5 zymona, Edwarda 6 Kacpra, Melchiora Honoraty, Matyldy 12 Arkadiusza, Benedykta Małgorzaty, iotra 19 Henryka, Mariusza Miłosza, awła 26 auliny, olikarpa Lucjana, Juliana eweryna, Erharda Marcjanny, Juliana Bonifacego, alerii eroniki, Bogumiła Feliksa, Hilarego Dąbrówki, awła Marcelego, łodzimierza Antoniego, Mariana Fabiana, ebastiana Agnieszki, Jarosława incentego, Anastazji Ildefonsa, Rajmunda Rafała, Felicji rzybysława, Ilony Agnieszki, Juliana Franciszka, Zdzisława Martyny, Macieja Marcelina, Ludwika 1 Brygidy, Ignacego 2 Marii, Miłosława 3 Błażeja, Oskara 4 Andrzeja, eroniki 5 Adelajdy, Agaty 6 Doroty, Bohdana 7 Romualda, Ryszarda 8 iotra, ebastiana Apolonii, yryla Elwiry, Jacka Marii, Olgierda Eulalii, Aleksego Katarzyna, Grzegorza alentego, Zenona Jowity, Faustyna Danuty, zymona Zbigniewa, Łukasza Konstancji, Maksyma Konrada, Henryka Leona, Ludmiły Eleonory, Feliksa Małgorzaty, Marty Romy, Damiana Bogusza, Macieja ezarego, iktora Aleksandra, Mirosława Anastazji, Gabriela Romana, Makarego Antonina, Albina Heleny, Krzysztofa Kunegundy, Maryny Kazimierza, Łucji Adriana, Fryderyka Róży, iktora awła, Tomasza Beaty, incentego Franciszka, Katarzyny ypriana, Marcelego Konstantego, Edwina Bernarda, Grzegorza Bożeny, Krystyny Matyldy, Leona Ludwiki, Klemensa Izabeli, Hilarego Zbigniewa, Reginy yryla, Edwarda Bogdana, Józefa Klaudii, incentego Benedykta, Ludomiry Katarzyny, Bogusława elagii, Feliksa Gabriela, Marka Marii, Marioli Emanuela, Teodora Ernesta, Lidii Anieli, Antoniego iktoryna, Eustachego Amelii, Jana Kornelii, Beniamina rzemysława, Idy 14 aleriana, Justyna 15 acławy, Anastazji 16 Julii, Benedykta 17 Roberta, Rudolfa 18 Bogusławy, Apoloniusza 19 Adolfa, łodzimierza 20 IELKAO 21 Bartosza, Feliksa Grażyny, Teodora Franciszka, ładysława Ryszarda, ankracego Izydora, acława Ireny, incentego elestyny, ilhelma Donata, Rufina Julii, Dionizego Marcelego, Marii Makarego, Michała Filipa, Leona Juliusza, Lubosława Łukasza, Leonii Jerzego, ojciecha Grzegorza, Aleksandra Jarosława, Marka Marzeny, Klaudiusza Zyty, Teofila alerii, awła iotra, Roberta Katarzyny, Mariana 1 IĘTO RAY 2 Zygmunta, Anatola 3 KOTYTUJI 3 MAJA 4 Moniki, Floriana 5 Ireny, aldemara 6 Judyty, Jana 7 Benedykta, Ludmiły 8 tanisława, Marka 9 Grzegorza, Karoliny 10 Antonina, Izydora 11 Filipa, Franciszka 12 ankracego, Dominika 13 Glorii, Roberta 14 Bonifacego, iktora 15 Zofii, Berty 16 Andrzeja, ieńczysława 17 eroniki, iktora 18 Aleksandry, Feliksa 19 Mikołaja, iotra 20 Bazylego, Bernardyna 21 Tymoteusza, iktora 22 Heleny, iesława 23 Iwony, Emilii 24 Joanny, Zuzanny 25 Grzegorza, Urbana 26 Filipa, auliny 27 Juliusza, Izydora 28 Augustyna, iktora 29 Magdaleny, Teodozji 30 Feliksa, ulimierza 31 Anieli, etroneli Jakuba, Konrada Marianny, Erazma Leszka, Tamary Franciszka, Karola Bonifacego, alerii orberta, Dominiki Ariadny, Roberta Medarda, Maksyma elagii, Felicjana Małgorzaty, Bogumiła Barnaby, Feliksa Jana, Leona Antoniego, Lucjana Bazylego, Justyny Jolanty, ioli Aliny, Justyny Laury, Adolfa Elżbiety, Marka BOŻE IAŁO Bogny, Bogumiły Marty, Alicji auliny, Flawiusza andy, Zenona Danuty, Jana Łucji, ilhelma Jana, awła ładysława, Marii Ireneusza, Leona 29 iotra, awła 30 Emilii, Lucyny LIIE IERIEÑ RZEIEÑ A DZIERIK LITOAD GRUDZIEÑ 1 Haliny, Mariana 2 Marii, Urbana 3 Anatola, Jacka 4 Teodora, Elżbiety 5 Karoliny, Antoniego 6 Dominiki, Łucji yryla, Metodego Elżbiety, Adrianny eroniki, Zenona Amelii, Filipa Kaliny, Olgi eroniki, Henryka 13 Małgorzaty, Ernesta 14 Izabeli, Franciszka 15 łodzimierza, Henryka 16 Marii, Benedykta 17 Aleksego, Bogdana 18 Kamila, zymona 19 incentego, odzisława 20 zesława, Hieronima 21 Daniela, iktora 22 Albina, ankracego 23 Bogny, Apolinarego 24 Kingi, Krystyny 25 Krzysztofa, Jakuba 26 Anny, Grażyny 27 Julii, atalii iktora, Innocentego Marty, Olafa Julity, Ludmiły Ignacego, Heleny 1 Justyny, iotra 2 Kariny, Gustawa 3 Augusta, Lidii 4 Dominika, rotazego 5 tanisławy, Marii 6 ławy, Jakuba 7 Doroty, Kajetana 8 ypriana, Emiliana 9 Romualda, Romana Borysa, awrzyńca Zuzanny, łodzimierza Klary, Lecha Diany, Hipolita 14 Alfreda, Euzebiusza 15 IEBOZIĘIE M 16 Joachima, Rocha 17 Jacka, Joanny 18 Bronisława, Klary 19 Bolesława, Juliana 20 Bernarda, obiesława 21 Joanny, Franciszka 22 ezarego, Tymoteusza 23 Apolinarego, Filipa 24 Bartłomieja, Jerzego 25 Luizy, Ludwika 26 Marii, Zefiryny 27 Józefa, Teodora 28 atrycji, obiesława 29 abiny, Flory 30 Róży, zczęsnego 31 Bohdana, Rajmunda Bronisławy, Idziego Juliana, tefana Izabeli, zymona Liliany, Rozalii Doroty, awrzyńca Beaty, Eugeniusza Reginy, Melchiora Marii, estora iotra, ergiusza Łukasza, Mikołaja Jacka, Feliksa Marii, Gwidona Eugenii, Filipa Bernarda, ypriana Albiny, ikodema Edyty, Kornela Franciszka, Justyny Józefa, Ireny Konstancji, Januarego Faustyny, Filipiny Jonasza, Mateusza Maurycego, Tomasza Tekli, Bogusława Gerarda, Teodora Aurelii, Kleofasa Justyny, ypriana Kosmy, Damiana acława, Marka Michaliny, Franciszka Hieronima, iktora Danuty, Remigiusza Dionizego, Teofila Teresy, Gerarda Rozalii, Franciszka Igora, lacyda Artura, Brunona Marii, Marka Brygidy, elagii Dionizego, Ludwika auliny, Franciszka Aldony, Emila Maksyma, Eustachego Edwarda, Teofila Bernarda, Liwii Jadwigi, Teresy Aurelii, Ambrożego Małgorzaty, iktora Juliana, Łukasza iotra, Ziemowita Ireny, Jana Urszuli, Hilarego Filipa, Kordelii eweryna, Teodora Marcina, Rafała Ingi, Darii Łucjana, Lucyny Iwony, abiny zymona, Tadeusza Violetty, Euzebii Zenobii, Edmunda Urbana, Augusty 1 ZYTKIH IĘTYH 2 Bohdana, Tobiasza 3 ylwii, Huberta 4 Karola, Olgierda 5 Elżbiety, ławomira 6 Feliksa, Leonarda 7 Antoniego, Florentyny 8 ewera, iktora 9 Teodora, Ursyna 10 Leona, atalii 11 IĘTO IEODLEGŁOI 12 Renaty, itolda 13 Mikołaja, tanisława 14 erafina, Agaty 15 Alberta, Artura 16 Gertrudy, Edmunda 17 alomei, Grzegorza 18 Romana, Anieli 19 Elżbiety, eweryna 20 Feliksa, Anatola 21 Janusza, Konrada 22 ecylii, Marka 23 Adeli, Klemensa 24 Flory, Emilii 25 Katarzyny, Erazma Delfina, ylwestra Maksymiliana, aleriana Zdzisława, Jakuba Błażeja, aturnina 30 Andrzeja, Justyny atalii, Edmunda Balbiny, auliny Franciszka, Ksawerego Barbary, Hieronima aby, Gerarda Emiliana, Mikołaja Ambrożego, Marcina Marii, Klemensa Leokadii, iesława Julii, Daniela Damazego, aldemara Aleksandra, Adelajdy Łucji, Otylii Alfreda, Izydora eliny, aleriana Albiny, Zdzisławy Łazarza, Jolanty Bogusława, Gracji Dariusza, Gabrieli 20 Bogumiły, Dominika 21 Tomasza, Tomisława 22 Honoraty, Zenony 23 ławomiry, iktorii 24 IGILIA 25 BOŻE ARODZEIE 26 zczepana, Dionizego 27 Jana, ezarego 28 Teofili, Antoniego 29 Tomasza, Dominika 30 Eugeniusza, Irminy 31 ylwestra, Melanii szystkiego, co najlepsze w roku 2014 życzy Redakcja,,owin Komornickich

Styczeń. Nowy Rok Mieczysława, Mieszka. Szymona, Edwarda. Anieli, Eugeniusza. Makarego, Izydora. Genowefy, Danuty

Styczeń. Nowy Rok Mieczysława, Mieszka. Szymona, Edwarda. Anieli, Eugeniusza. Makarego, Izydora. Genowefy, Danuty Kalendarz Styczeń 2 3 4 5 9 0 2 9 23 24 25 2 30 3 3 2 4 5 2 22 2 29 Nowy Rok Mieczysława, Mieszka Makarego, Izydora Genowefy, Danuty Anieli, Eugeniusza Szymona, Edwarda Święto Trzech Króli Melchiora, Kacpra,

Bardziej szczegółowo

Komorniki? - podsumowanie Wójta Inwestycje drogowe IV kwartału. w Rosnówku i Głuchowie Przekładaniec świąteczny. Rozkład jazdy autobusów

Komorniki? - podsumowanie Wójta Inwestycje drogowe IV kwartału. w Rosnówku i Głuchowie Przekładaniec świąteczny. Rozkład jazdy autobusów Ukazuje się od 1990 roku IMO AMORZĄDOE GMIY KOMORIKI R 12 (245) grudzień 2011 r. I 1232-6356 EA EGZEMLARZA 1 zł (w tym 5% VAT) HOMĘIE GŁUHOO KOMORIKI ŁĘZYA LEIKA ROOO ROÓKO ZREIAA ALERIAOO IRY troiki Bożonarodzeniowe

Bardziej szczegółowo

Styczeń. Poniedziałek. Nowy Rok Mieczysława, Mieszka. Genowefy, Danuty. Święto Trzech Króli Melchiora, Kacpra, Baltazara. Marcjanny, Marcelego

Styczeń. Poniedziałek. Nowy Rok Mieczysława, Mieszka. Genowefy, Danuty. Święto Trzech Króli Melchiora, Kacpra, Baltazara. Marcjanny, Marcelego Kalendarz Styczeń Nowy Rok Mieczysława, Mieszka Makarego, Izydora Genowefy, Danuty Anieli, Eugeniusza Szymona, Edwarda Święto Trzech Króli Melchiora, Kacpra, Baltazara Lucjana, Juliana Seweryna, Mścisława

Bardziej szczegółowo

Kalendarz kresowy 2011

Kalendarz kresowy 2011 Kalendarz kresowy Dawny Lwów i Stanisławów NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE Styczeń Lwowskie kamienice drugiej połowy XIX w. Danuty, Genowefy 0 Jana, Wilhelma Antoniego, Rościsława Felicji, Tymoteusza

Bardziej szczegółowo

Styczeń Nowy Rok. Anieli, Eugeniusza. Lucjana, Juliana. Szymona, Edwarda Święto Trzech Króli. Seweryna, Mścisława

Styczeń Nowy Rok. Anieli, Eugeniusza. Lucjana, Juliana. Szymona, Edwarda Święto Trzech Króli. Seweryna, Mścisława Styczeń 0 0 Wilhelma, Jana Anieli, Eugeniusza Honoraty, Zenona Pawła, Miłosza 0 Makarego, Izydora Genowefy, Danuty Szymona, Edwarda Święto Trzech Króli Marcjanny, Marcelego Arkadiusza, Czesława Weroniki,

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela KALENDARZ 203 Styczeń 203 2 3 4 5 Nowy Rok Mieczysława, Mieszka Izydora, Makarego Danuty, Genowefy Anieli, Eugeniusza 7 8 9 0 2 3 Juliana, Lucjana Seweryna, Teofila Weroniki, Juliana Jana, Wilhelma Matyldy,

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Kresowy 2015

Kalendarz Kresowy 2015 Kalendarz Kresowy 2015 Styczeń 2015 Ossolineum, obecnie biblioteka im. Stefanyka we Lwowie, fot. Maria Basza 5 Edwarda Szymona 12 Arkadiusza Benedykta Czesława 19 Arkadiusza Benedykta Henryka 26 Leona

Bardziej szczegółowo

Projekt Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Projekt Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich janowscy liderzy ekonomii społecznej Projekt Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich AGNIESZKA BANASIAK-WIŚNIEWSKA. WIELOLETNI KOORDYNATOR

Bardziej szczegółowo

TUCHÓW SACRUM PROFANUM

TUCHÓW SACRUM PROFANUM TUCHÓW SACRUM PROFANUM 2015 Wydawca: Burmistrz Tuchowa ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów www.tuchow.pl Fotografie: Maciek Maziarka Koncepcja i projekt: Małgorzata Wójcik, Maciek Maziarka, Jarosław Mirek I Nowy

Bardziej szczegółowo

kalendarz kresowy 2010

kalendarz kresowy 2010 kalendarz kresowy dawny lwów i stanisławów kurier galicyjski NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE tel.: 0-00-, 0-00-0; www. kuriergalicyjski.info Styczeń Dawna siedziba Sejmu Galicyjskiego we Lwowie, późniejszy

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ / JANUARY / JANUAR

STYCZEŃ / JANUARY / JANUAR 0 0 STYCZEŃ / JANUARY / JANUAR Nowy Rok Makarego, Izydora Genowefy, Danuty Anieli, Eugeniusza Seweryna, Mścisława Marcjanny, Marcelego Wilhelma, Jana 0 Honoraty, Zenona Lucjana, Juliana Święto Trzech Króli

Bardziej szczegółowo

Powiat Słupski.

Powiat Słupski. Powiat Słupski Starostwo Powiatowe w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Szarych Szeregów 14 tel. 59 841 85 00 faks 59 842 71 11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl Kraina w Kratę Styczeń 1 1 2 3 4 5 6 Nowy Rok Mieczysława,

Bardziej szczegółowo

Health Resort & Medical SPA

Health Resort & Medical SPA GRUDZIEŃ P O N I E D Z I A ł E K W TO R E K Ś R O DA C Z WA R T E K P I ą T E K S O B OTA N I E D Z I E L A Eligiusza Natalii Pauliny Piotra Ksawerego Franciszka Bernarda Barbary Norberta Sabiny Leontyny

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

uzależnieni od sportu

uzależnieni od sportu uzależnieni od sportu 2013 Wydawca: Burmistrz Tuchowa ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów www.tuchow.pl Fotografie: Wiktor Chrzanowski, Maciej Maziarka Koncepcja i projekt: Małgorzata Wójcik, Wiktor Chrzanowski,

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

Zalesie. Dolne. Z historii Krauzówki

Zalesie. Dolne. Z historii Krauzówki 2012 Dolne Styczeñ Siedziba przy ul. Anny Jagiellonki 10 to tutaj w latach 1939-45 odbywały się tajne komplety, a w latach 1945-55 mieściła się pierwsza szkoła podstawowa w Zalesiu Dolnym 52 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

z indywidualnym projektem

z indywidualnym projektem 2012 styczeń z indywidualnym projektem Dla tych, którzy potrzebują niepowtarzalnego kalendarza proponujemy kalendarze z indywidualnym, autorskim projektem. Jesteśmy w stanie zaprojektować i wydrukować

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

Lubawa walczy z rakiem

Lubawa walczy z rakiem LU B AWA 0 Lubawa walczy z rakiem Weź zdrowie w swoje ręce. Zrób cytologię raz w roku! W akcji profilaktycznej wspierają nas lubawskie ambasadorki W ramach akcji Lubawa walczy z rakiem nasze działania

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy na Wasze ręce nasz jubileuszowy kalendarz. Nie jest to zwykły kalendarz, bo stworzony został z pasją i zaangażowaniem wielu osób.

Przekazujemy na Wasze ręce nasz jubileuszowy kalendarz. Nie jest to zwykły kalendarz, bo stworzony został z pasją i zaangażowaniem wielu osób. Słowem wstępu Szanowni Państwo! Przekazujemy na Wasze ręce nasz jubileuszowy kalendarz. Nie jest to zwykły kalendarz, bo stworzony został z pasją i zaangażowaniem wielu osób. Trzymacie przed sobą coś dla

Bardziej szczegółowo

pn wt śr cz pt so nd pn wt śr cz pt so nd pn wt śr cz pt so nd Trzech Króli 6 Kacpra Melchiora 4 Angeliki Eugeniusza 5 Edwarda Szymona

pn wt śr cz pt so nd pn wt śr cz pt so nd pn wt śr cz pt so nd Trzech Króli 6 Kacpra Melchiora 4 Angeliki Eugeniusza 5 Edwarda Szymona Przyszłość PolskI zależy od was I musi od Was zależeć. To jest nasza Ojczyznato jest nasze być I nasze mieć. (Jan Paweł II, gdańsk, czerwca R.) styczeń Nowy Rok Mieczysława Mieszka Makarego Danuty Genowefy

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

Kwiecień 2017 Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Kalendarz Kresowy Styczeń 0 0 Luty 0 Marzec 0 0 Kwiecień 0 0 Maj 0 0 Czerwiec 0 0 Lipiec 0 0 Sierpień 0 0 Wrzesień 0 0 Październik 0 0 Listopad 0 0 Grudzień 0 0 Kupując Kalendarz Kresowy, wspomagasz słowo

Bardziej szczegółowo

Honorata Regiec, Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych

Honorata Regiec, Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych 2015 Honorata Regiec, Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych Alicja Hryc, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Krośnicy Styczeń 2015 1Marii Mieczysława NOWY ROK 2Bazylego Grzegorza 3Danuty

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA W OBI EKTYWACH...

WSCHOWA W OBI EKTYWACH... WSCHOWA W OBI EKTYWACH... kalendarz 0 foto: Łukasz Żarski zw.pl WschKal0.indd 0-- 0:: WSCHOWA 0 foto: Łukasz Żarski zw.pl Izydora Grzegorza Adriana Marceliny Marcelego Włodzimierza Ildefonsa Rajmunda 0

Bardziej szczegółowo

www.redfocus.pl biuro@redfocus.pl tel. 512 720 300

www.redfocus.pl biuro@redfocus.pl tel. 512 720 300 CENNIK 0 mm Trójdzielny EKONOMICZNY mm Kalendarz trójdzielny z indywidualnym zadrukiem. Główka kalendarza i plecy tworzą jedną całość. Kalendarium czarno-czerwone. Środkowe kalendarium tło białe, gór ne

Bardziej szczegółowo

Serock. w o biekt y wie

Serock. w o biekt y wie Serock w o biekt y wie Leszka Błachnio 2011 Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, tel. 22 782 88 00, fax 22 782 74 99, umg@serock.pl, www.serock.pl Można być myśliwym Leszek Błachnio

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów WARSZAWA. Akwarelowy Świat

Katalog produktów WARSZAWA. Akwarelowy Świat Katalog produktów WARSZAWA Akwarelowy Świat Kartki B6 WA-01 WA-02 WA-03 WA-04 WA-05 WA-06 WA-07 WA-08 WA-09 WA-10 WA-11 WA-12 Kartki B6 WA-13 WA-14 WA-15 WA-16 WA-21 WA-22 WA-23 WA-24 WA-25 WA-26 WA-27

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ January / Januar / Январь 2014

STYCZEŃ January / Januar / Январь 2014 STYCZEŃ January / Januar / Январь 1 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 4 Św. Kacpra Trzech Króli Melchiora Baltazara Bogumiły Weroniki Lucjana Juliana Feliksa Niny Nowy Rok Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Co możemy zaoferować w zamian:

Co możemy zaoferować w zamian: Co możemy zaoferować w zamian: - promocja marki sponsora na eventach edukacyjnych w całej Polsce - logo na filmach promocyjnych - strona www.psiaedukacja.eu - plakaty w min. 600 placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

kalendarz 2014 Jakub Trzop, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Łapszance

kalendarz 2014 Jakub Trzop, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Łapszance kalendarz 0 Jakub Trzop, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Łapszance Konkurs pomysł na plakat promujący LGD został zorganizowany przez i wzięły w nim udział szkoły podstawowe z miejscowości: Frydman, Gronków,

Bardziej szczegółowo

JANUARY DECEMBER. Nowy Rok Mieczysława, Mieszka Lucjana, Juliana. Izydora, Pawła. Hilarego, Feliksa. Dzień Babci.

JANUARY DECEMBER. Nowy Rok Mieczysława, Mieszka Lucjana, Juliana. Izydora, Pawła. Hilarego, Feliksa. Dzień Babci. Styczeń 0 0 0 Nowy Rok Mieczysława, Mieszka Weroniki, Bogumiły Hilarego, Feliksa Izydora, Pawła Małgorzaty, Piotra Henryka, Marty Fabiana, Sebastiana Pauli, Tytusa Jana, Przybysława Feliksa, Honoraty Waleriusza,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ GMINY CZARNA NA 2014 ROK TAJEMNICA MIEJSC...

KALENDARZ GMINY CZARNA NA 2014 ROK TAJEMNICA MIEJSC... KALENDARZ GMINY CZARNA NA ROK TAJEMNICA MIEJSC... Najlepsze życzenia na rok składają Przewodniczący Rady Gminy Czarna Zdzisław Jaromi Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański FOT. MATEUSZ KOT Medynia Głogowska.

Bardziej szczegółowo

Monday / Montag Tuesday / Dienstag Wednesday / Mittwoch Thursday / Donnerstag Friday / Freitag Saturday / Samstag Sunday / Sonntag

Monday / Montag Tuesday / Dienstag Wednesday / Mittwoch Thursday / Donnerstag Friday / Freitag Saturday / Samstag Sunday / Sonntag Baszta z XIV w. na dziedzińcu Zamku Żupnego Styczeń January / Januar 2015 52 1 2 3 4 Nowy Rok 1 2 3 4 Trzech 5 Króli 6 7 8 9 10 11 Ireny, Grażyny Izydora, Makarego Danuty, Daniela Elżbiety, Tytusa Edwarda,

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Najpierw, 56 lat temu, powstał WODROL. Potem, istniejący od 27 lat do dziś, EKOWODROL.

Najpierw, 56 lat temu, powstał WODROL. Potem, istniejący od 27 lat do dziś, EKOWODROL. Najpierw, lat temu, powstał WODROL. Potem, istniejący od lat do dziś, EKOWODROL. Inna nazwa, inne możliwości, inne technologie, nowi ludzie. Tylko cel ten sam. Dostarczać ludziom zdrową, czystą wodę. I

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku e-mail: uniwersytetgniew@gmail.com www.uniwersytetgniew.pl pl. Grunwaldzki 16/17 83-140 Gniew tel. 695 751 199 grudzień 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Bardziej szczegółowo

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2 STAWKI PODATKOWE NA 2015 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek Wtorek środa czwartek piątek sobota Niedziela. Danuty Genowefy 10. Ady Jana, Wilhelma 17. Antoniego Jana, Mariana 24

Poniedziałek Wtorek środa czwartek piątek sobota Niedziela. Danuty Genowefy 10. Ady Jana, Wilhelma 17. Antoniego Jana, Mariana 24 Kot lekarski 0 0 Zula Zula mieszka przy lesie i tam spędza większość wolnego czasu. Ma coś ze żbika. Wdrapuje się na najwyższe drzewa. @dr_arrian Nowy Rok Mieczysława Izydora Makarego Danuty Genowefy Angeliki

Bardziej szczegółowo

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych I miejsce w KATEGORII MALARSTWO Łukasz Jakubowski Upadek Popiela Warsztat Terapii Zajęciowej TPD Suwałki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 2017 Zrealizowano przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Kalendarium imprez 2010

Kalendarium imprez 2010 Serock 2010 Kalendarium imprez 2010 Miasto i Gmina Serock 1 14.02 akcja Zima w mieście 20 27.03 prezentacje lokalnych grup teatralnych zespołów i solistów w ramach Przeglądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej

Bardziej szczegółowo

SOPOT Katalog produktów

SOPOT Katalog produktów Katalog produktów Akwarelowy Świat KarTKi B6 SOP_01 W przygotowaniu WYB-02 WYB-07 WYB-09 WYB-30 WYB-53 WYB-54 WYB-55 WYB-56 W przygotowaniu GGS-01 KarneTy B6 TR-12 TR-13 TR-14 TR-16 reprodukcje 15x21 TR-15

Bardziej szczegółowo

GDYNIA Katalog produktów

GDYNIA Katalog produktów GDYNIA Katalog produktów Akwarelowy Świat KartKi B6 WYB-02 WYB-48 WYB-28 WYB-47 W przygotowaniu GGS-01 PaPeteria Papeteria classic Bloki Listowe reprodukcje 15x21 Gdynia - Pomnik Żagle Gdingen: Segel-Dekmal

Bardziej szczegółowo

Historia Parafii p.w. św. Tomasza Apostoła w Kamionie Skierniewickim

Historia Parafii p.w. św. Tomasza Apostoła w Kamionie Skierniewickim Kalendarz Parafii Kamion 2012 Historia Parafii p.w. św. Tomasza Apostoła w Kamionie Skierniewickim Arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-warszawski Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski erygował parafię

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek ustalany jest na podstawie: na lata 2012-2015 - Uchwały Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

GDYNIA Katalog produktów

GDYNIA Katalog produktów GDYNIA Katalog produktów Akwarelowy Świat Kartki B6 WYB-01 WYB-02 WYB-03 WYB-04 WYB-05 WYB-06 WYB-27 WYB-28 WYB-32 WYB-33 WYB-34 WYB-35 WYB-36 WYB-37 Kartki B6 WYB-38 WYB-43 WYB-44 WYB-45 WYB-47 WYB-48

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

CENNIK. kalendarzy autorskich. k a l e ndarze. P r o j e kt i pr o duk cja. Koncepcja. Projekt. Produkcja TRÓJDZIELNE BIUWARY JEDNODZIELNE

CENNIK. kalendarzy autorskich. k a l e ndarze. P r o j e kt i pr o duk cja. Koncepcja. Projekt. Produkcja TRÓJDZIELNE BIUWARY JEDNODZIELNE CENNIK kalendarzy autorskich Koncepcja TRÓJDZIELNE JEDNODZIELNE CZTERODZIELNE BIURKOWE BIUWARY WIELOPLANSZOWE PLAKATOWE LISTKOWE Projekt Indywidualne podejście do każdego zamówienia! Produkcja P r o j

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Kalendarz Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kalendarz Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Fotografie: Wiktor Chrzanowski, Piotr Firlej, Projekt i druk: M-STUDIO Mirosław Dryla www.marketingstudio.pl 0 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ 2012 SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY PRZYJACIELE,

KALENDARZ 2012 SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY PRZYJACIELE, KALENDARZ 2012 SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY PRZYJACIELE, oddajemy w Państwa ręce Kalendarz Gminy Puławy na 2012 rok, który dobitnie potwierdza przekonanie, że największym naszym skarbem są jej kreatywni mieszkańcy.

Bardziej szczegółowo

SOPOT Katalog produktów

SOPOT Katalog produktów Katalog produktów Akwarelowy Świat KarTKi B6 WYB-01 WYB-02 WYB-03 WYB-07 WYB-08 WYB-09 WYB-27 WYB-32 WYB-30 WYB-31 WYB-33 WYB-34 WYB-35 CZWÓRKA tel. 12 422 04 20; fax 12 423 09 57; ; e-mail: czworka@czworka.eu

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia autorstwa uczestników II. Frankofońskiego Maratonu Fotograficznego w Polsce, którego Dalkia była partnerem.

Zdjęcia autorstwa uczestników II. Frankofońskiego Maratonu Fotograficznego w Polsce, którego Dalkia była partnerem. m i o a ł s p t a e i C 0 1 A 4 I K L DA Zdjęcia autorstwa uczestników II. Frankofońskiego Maratonu Fotograficznego w Polsce, którego Dalkia była partnerem. Promenade avec chaleur Spacer z ciepłem. Zespół:

Bardziej szczegółowo

Księga intencji mszalnych

Księga intencji mszalnych Księga intencji mszalnych na rok 2018 JEDNOŒÆ 2018 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUTY Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bardziej szczegółowo

Zalesie. Dolne. Historia Platerówki

Zalesie. Dolne. Historia Platerówki 2013 Dolne Styczeñ Rysunek projektowanej przyszłej zalesiańskiej szkoły na pocztówce-cegiełce z 1933 r. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Nowy Rok, Mieczysława Bazylego, Makarego Arletty, Danuty Anieli, Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ JUBILEUSZOWY 2013

KALENDARZ JUBILEUSZOWY 2013 KALENDARZ JUBILEUSZOWY 2013 1. Gennaro Scarpetta ur. w 1979 roku. Ukończył w 2007 r. Akademię Sztuk Pięknych w Neapolu. W 2008 r. przeniósł się do Paryża do pracowni L Imprimerie 168, a od 20011 roku mieszka

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty na 2018 r.

Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki lokalne na 2018 r. w Gminie Lwówek, ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń

Bardziej szczegółowo

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni STAWKI PODATKOWE NA 2016 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

@dr_moran. Poniedziałek Wtorek środa czwartek piątek sobota Niedziela. Danuty Genowefy 10. Ady Jana, Wilhelma 17. Antoniego Jana, Mariana 24

@dr_moran. Poniedziałek Wtorek środa czwartek piątek sobota Niedziela. Danuty Genowefy 10. Ady Jana, Wilhelma 17. Antoniego Jana, Mariana 24 Pies lekarski Mavo Suńka husky to Rosa, ma lat i jest moim psem życia błyskotliwa inteligencja, szyk i elegancja w jednym. Mavo to hovawart ma lat, kg wagi i jest totalnym pantoflarzem w związku z Rosą;)

Bardziej szczegółowo

NR 07/08 (252/253) sierpień 2012 r. ISSN CENA EGZEMPLARZA 1 zł (w tym 5% VAT)

NR 07/08 (252/253) sierpień 2012 r. ISSN CENA EGZEMPLARZA 1 zł (w tym 5% VAT) Ukazuje się od 1990 roku PISMO SAMORZĄDOWE GMINY KOMORNIKI NR 07/08 (252/253) sierpień 2012 r. ISSN 1232-6356 CENA EGZEMPLARZA 1 zł (w tym 5% VAT) CHOMĘCICE GŁUCHOWO KOMORNIKI ŁĘCZYCA PLEWISKA ROSNOWO

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ Henryka, Mariusza. 26 Tytusa, Tymoteusza. niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota

STYCZEŃ Henryka, Mariusza. 26 Tytusa, Tymoteusza. niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota Fot. Małgorzata Soboltyński odsłonięcie pomnika św. Jadwigi w Budapeszcie autorstwa Dávida Tótha STYCZEŃ 0 Objawienie Pańskie Chrzest Pański Weroniki 0 Fabiana, Sebastiana Jerzego, Anieli Juliana, Lucjana

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów WROCŁAW Akwarelowy Świat

Katalog produktów WROCŁAW Akwarelowy Świat Katalog produktów WROCŁAW Akwarelowy Świat CZWÓRKA tel. 12 422 04 20; fax 12 423 09 57; ; e-mail: czworka@czworka.eu KARtKi B6 WR-01 WR-02 WR-03 WR-04 WR-05 WR-06 WR-07 WR-08 WR-09 WR-10 WR-11 WR-12 Brak

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów WROCŁAW Akwarelowy Świat

Katalog produktów WROCŁAW Akwarelowy Świat Katalog produktów WROCŁAW Akwarelowy Świat CZWÓRKA tel. 12 422 04 20; fax 12 423 09 57; ; e-mail: czworka@czworka.eu KARtki B6 WR-01 WR-02 WR-03 WR-04 WR-05 WR-06 WR-07 WR-08 WR-09 WR-10 WR-11 WR-13 WR-14

Bardziej szczegółowo

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015:

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015: Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015: 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie b/ powyżej 5,5 ton do

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK Katalog produktów

GDAŃSK Katalog produktów Katalog produktów Akwarelowy Świat KArtKi B6 GDA-01 GDA-02 WYB-11 WYB-15 WYB-17 WYB-18 WYB-19 WYB-24 WYB-26 WYB-39 WYB-40 KArtKi B6 WYB-41 WYB-42 WYB-46 WYB-49 WYB-50 WYB-51 WYB-52 W przygotowaniu GGS-01

Bardziej szczegółowo

Życzę wszystkim frajdy z turystyki kajakowej, Olek

Życzę wszystkim frajdy z turystyki kajakowej, Olek Foto okładka: Janusz Kowalski, Przerwa na kawę, zdjęcie wybrane przez Jury w konkursie fotograficznym Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa Płyń po zdrowie Turystyka kajakowa co zawiera takie

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2015 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lis 1 27 2 3 3 10 4 17 5 24 29 30 6 31

Lis 1 27 2 3 3 10 4 17 5 24 29 30 6 31 Styczeñ Lis Bardzo inteligentny drapieżnik, pożyteczny w Zalesiu. Poluje głównie na drobne gryzonie: myszy, nornice. Człowieka unika i nie wchodzi w drogę. Poza terenem zabudowanym stanowi zagrożenie dla

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK Katalog produktów

GDAŃSK Katalog produktów Katalog produktów Akwarelowy Świat Kartki B6 GDA-01 GDA-02 WYB-11 WYB-15 WYB-17 WYB-18 WYB-19 WYB-24 WYB-26 WYB-39 WYB-40 Kartki B6 WYB-41 WYB-42 WYB-46 WYB-49 WYB-50 WYB-51 WYB-52 GGS-01 PL-03 PL-04 NOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PODATEK ROLNY PRZELICZNIKI POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH

PODATEK ROLNY PRZELICZNIKI POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH PODATEK ROLNY 1. Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 r. 58,29 zł 2. Równoważnik 2,5 q żyta 145,73 zł 3. Równoważnik 5 q żyta 291,45 zł PRZELICZNIKI POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ołtarz św. Teresy od Dzieciątka Jezus w katedrze polowej Wojska Polskiego

Ołtarz św. Teresy od Dzieciątka Jezus w katedrze polowej Wojska Polskiego Religijny Kalendarz żołnierza Polskiego Ołtarz św. Teresy od Dzieciątka Jezus w katedrze polowej Wojska Polskiego Styczeń Wnętrze katedry polowej Wojska Polskiego Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek ustalany jest na postawie: na 2013 i 2012 rok - Uchwała Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

kalendarze ksi¹ kowe kalendarze biurkowe kalendarze œcienne kalendarze listkowe kalendarze stojaki reklamowe podk³adki

kalendarze ksi¹ kowe kalendarze biurkowe kalendarze œcienne kalendarze listkowe kalendarze stojaki reklamowe podk³adki 0 œcienne ksi¹ kowe biurkowe listkowe podk³adki stojaki reklamowe spis treœci œcienne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kalendarz œcienny -dzielny - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD Z DNIA 13 LISTOPADA 2008 R. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2017 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

Kalwaria Praszkowska

Kalwaria Praszkowska Kalwaria Praszkowska 2006 Archidiecezja Częstochowska ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI DEKRET ogłaszający kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce sanktuarium maryjnym

Bardziej szczegółowo

Proponowane stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Proponowane stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok. Lp. Treść Liczba pojazdów 2012 Liczba pojazdów 2013 Stawka podatku uchwalona na 2013r. Prognozowa ny wpływ podatku 4x3 Proponowana stawka na 2014r. Prognozowany wpływ podatku w 2014r. Stawka maksymalna

Bardziej szczegółowo

ŁAPANÓW KALENDARZ ŁAPANÓW

ŁAPANÓW KALENDARZ ŁAPANÓW ŁAPANÓW KALENDARZ ŁAPANÓW URZĄD GMINY Centrala - 14 613 40 57 Sekretariat - 14 685 39 01 Fax - 14 685 39 00 Wójt Gminy - 14 613 40 57 Sekretarz Gminy - 14 685 39 02 Księgowość - 14 684 85 39 Oświata -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Czorsztyn, Maniowy, ul. Gorczańska 3, tel do 71, fax ,

Urząd Gminy Czorsztyn, Maniowy, ul. Gorczańska 3, tel do 71, fax , Styczeń January 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 NOWY ROK Mieczysława, Mieszka Izydora, Makarego Danuty, Genowefy Eugeniusza, Tytusa Edwarda, Szymona Baltazara, Kacpra, Melchiora 7 8 9 10 11 12 13 Rajmunda, Lucjana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/165/2012 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 3 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/165/2012 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/165/2012 RADY GMINY WIŚNIOWA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Najlepsze życzenia na 2017 rok składają. Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański. Przewodniczący Rady Gminy Czarna Zdzisław Jaromi

Kalendarz Najlepsze życzenia na 2017 rok składają. Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański. Przewodniczący Rady Gminy Czarna Zdzisław Jaromi Kalendarz Najlepsze życzenia na rok składają Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański Przewodniczący Rady Gminy Czarna Zdzisław Jaromi Styczeń Tradycyjne gołąbki z ryżem i kaszą gryczaną z dodatkiem wieprzowiny,

Bardziej szczegółowo

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku.

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Podatek rolny; Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, określoną Komunikatem Prezesa Głównego

Bardziej szczegółowo

EKO POZYTYWNI. Segreguję odpady, bo tak trzeba!

EKO POZYTYWNI. Segreguję odpady, bo tak trzeba! EKO POZYTYWNI Segreguję odpady, bo tak trzeba! 0 Szkło Do zielonych pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania szkła opakowaniowego wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności szklane

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KATALOG Kalendarze 2017

KATALOG Kalendarze 2017 KATALOG Kalendarze 2017 Souvenir From POLand PAMIĄTKA Z POLSKI MADE IN POLAND Akwarelowy Świat Dostępne tytuły 2017 - Folk B4, B5 - Polska w akwarelach B4, B5 - Kraków w akwarelach B4, B5 - Kraków w fotografii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 49/XXI/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 49/XXI/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR 49/XXI/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo