Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu"

Transkrypt

1 ISSN maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

2

3 W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD Oddziały anestezjologii i intensywnej terapii - rozmowa z prof. Zbigniewem Rybickim 14 Radiologia zyskuje na znaczeniu - rozmowa z prof. Markiem Sąsiadkiem WYPOSAŻENIE Diagnostyka obrazowa: rewolucja trwa Wybiegając w przyszłość: system IT do pracowni RTG PRAWO Zbycie przedsiębiorstwa a dokumentacja medyczna ZARZĄDZANIE Środki czystości w placówce medycznej NOWOŚCI Drodzy Czytelnicy, w najnowszym numerze dużo miejsca poświęciliśmy radiologii. Współczesna diagnostyka obrazowa rozwija się niezwykle dynamicznie. W aparatach RTG, ultrasonografii, tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym nieustannie pojawiają się nowe rozwiązania, które ułatwiają pracę lekarzom i podnoszą poziom obsługi pacjentów. Cyfrowa rewolucja w pracowniach RTG zachęca też do inwestowania w systemy IT, które znacząco zwiększają możliwości i konkurencyjność placówek medycznych. O przyszłości polskiej radiologii, o wyzwaniach, przed jakimi stoi - rozmawiamy z prof. dr hab. Markiem Sąsiadkiem, prezesem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. W rozmowie z prof. Zbigniewem Rybickim poruszamy temat zmian, jakie zachodzą na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Szczegółowo analizujemy też, jak zmiany w ustawie refundacyjnej, planowane obecnie przez resort zdrowia, wpłyną na funkcjonowanie placówek medycznych. Zachęcamy do lektury. Redakcja REDAKCJA Joanna Pieńczykowska, MB Media Bronisz i Mularski Sp. j. Warszawa , ul. Akademicka 3/73 tel: +48 (22) , fax: +48 (22) REKLAMA Kamila Banaszek tel wew. 110, Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych. Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów nadesłanych materiałów. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk w całości lub części wyłącznie za zgodą Wydawcy. Fotografia na okładce:tms maj

4 WYDARZENIA Z komunikatów Ministerstwa Zdrowia Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło prace nad założeniami ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Prace mają doprowadzić do stworzenia systemu, zapewniającego dodatkowe źródła finansowania służby zdrowia. Ruszają prace nad dodatkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi W maju resort zaprosił do konsultacji fi rmy oferujących abonamenty na usługi medyczne oraz fi rmy ubezpieczeniowe. Podczas pierwszych spotkań w pierwszej połowie maja przedstawiciele fi rm przedstawili swoje postulaty. - Nie ma innej możliwości: bez dodatkowych ubezpieczeń sytuacja w systemie zdrowia nie poprawi się. Tylko w 2012 r. defi cyt budżetu NFZ wyniósł 1,5 mld zł, a kolejki do lekarzy specjalistów są coraz dłuższe - mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. - Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są sprawdzonym rozwiązaniem na całym świecie dodał. Jak dodaje w kolejnych latach zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej konieczne nakłady na świadczenia zdrowotne fi nansowane ze środków publicznych będą rosły, nawet o ok. 41 mld zł do roku 2060 r. Obecnie Zgodnie z Raportem Polskiej Izby Ubezpieczeń w Polsce wydaje się na ochronę zdrowia ok. 100 mld zł (dane za 2011 rok), z czego ok. 2/3 to środki publiczne, wydatki prywatne to ok. 30 proc. W 85 proc. wydatki prywatne na ochronę zdrowia to jednorazowe płatności bezpośrednie pacjentów, out of pocket. Ubezpieczenia medyczne mają niewielki udział w fi nansowaniu. Z dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych oferowanych bezpośrednio przez prywatne kliniki korzysta jedynie 3,5 proc. Polaków - wynika z raportu Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia, jaki PIU przygotowała razem z fi rmą konsultingową Ernst&Young. Łącznie na ubezpieczenia i abonamenty Polacy wydają ok. 2,8 mld zł. W przypadku samych ubezpieczeń składka przypisana brutto w 2011 roku wyniosła 293 mln zł, w 2012 r mln zł. Nieznacznie (o 3,14 proc.) wzrosła w tym okresie liczba ubezpieczonych - z 730 do 754 tys. osób. Zdaniem autorów raportu sytuacja fi nansowa służby zdrowia znacząco poprawiłaby się, gdyby udało się doprowadzić do zwiększenia liczby osób wykupujących prywatne ubezpieczenia zdrowotne. W pierwszym wariancie eksperci Ernst&Young proponują wprowadzenie systemu, w którym 12 proc. Polaków wykupywałoby dodatkowe ubezpieczenia medyczne, w drugim wariancie 20 proc. Jak wynika z wyliczeń Ernst&Young spowodowałoby to wzrost wydatków na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. w 2016 r. W pierwszym wariancie rynek dodatkowych świadczeń wzrósłby w zależności od przyjętych rozwiązań od 4,8-7 mld zł. W scenariuszu drugim do 9,8-15,2 mld zł. - Stworzenie warunków, które umożliwią masowy rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych jest niewątpliwie koniecznością. Pozwoliłoby szpitalom zyskać dodatkowe źródło fi nansowania - podkreśla Dorota Fal, doradca zarządu PIU, ekspert ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia. Przekonanie Polaków do zmian może być jednak trudne proc. proc Polaków uważa, że państwo powinno zapewnić bezpłatną opiekę zdrowotną - wynika z badań Postawy ekonomiczne Polaków w czasach niepewności, przeprowadzonych na zlecenie Akademii Leona Koźmińskiego przez CBOS. Z badań wynika też, że prawie 80 proc. społeczeństwa nie zgodziłoby się na płacenie nawet symbolicznej kwoty przy wizycie lekarskiej. Nie protestowałoby zaledwie 14 proc. 4

5 WYDARZENIA NFZ testuje ZIP NFZ prowadzi testy nowego portalu internetowego o nazwie Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), który umożliwi pacjentom dostęp przez Internet do historii leczenia. Na portalu pacjenci mogą sprawdzać m.in. informacje o rodzajach i kosztach świadczeń zdrowotnych, które na ich rzecz zostały rozliczone przez placówki ochrony zdrowia i sfi nansowane przez WOW NFZ, o kosztach refundacji leków i zaopatrzenia ubezpieczenia, deklaracjach wyboru lekarza i pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej. Zintegrowany Informator Pacjenta ruszy na przełomie czerwca i lipca - zapewnia NFZ. Aby uzyskać dostęp do informacji pacjent musi zarejestrować się w systemie ZIP i uzyskać dane dostępu do własnego konta w systemie (login i hasło). Ponadto będzie można sprawdzić długość kolejek oczekujących do lekarzy (na podstawie danych NFZ), a także stan realizacji wniosków ortopedycznych oraz o leczenie uzdrowiskowe. Pacjenci zyskają też dostęp do wyszukiwarki przychodni które pacjenci będą mogli wypełniać po pobycie w szpitalu. - Na serwerze ZIP nie będą przechowywane dane takie jak imię, nazwisko, adres i PESEL - zapewnia NFZ. Dane te nie będą także wyświetlane po zalogowaniu do portalu. Pacjent będzie identyfi kowany za pomocą specjalnego numeru i hasła, na podstawie którego otrzyma dostęp do informacji. ZIP to kolejny etap wprowadzania dostępu online do danych NFZ. Od 1 stycznia w przychodniach, szpitalach i innych placówkach medycznych, które mają podpisane umowy z NFZ, działa system elektronicznej weryfi kacji uprawnień ortopedycznego. i lekarzy mających kontrakty z NFZ. świadczeniobiorców (ewuś). Umożliwia on Znajdą się na nim także informacje Dodatkowe funkcje umożliwią ocenę sprawdzenie uprawnień do opieki zdrowotnej o zrealizowanych receptach, statusie świadczeniodawcy, np. pojawią ą się ę ankiety, na podstawie numeru PESEL. 5

6 WYDARZENIA Deloitte: 300 szpitali może zostać przekształconych w spółki W 2013 roku prawdopodobnie około polskich szpitali zostanie przekształconych w spółki prawa handlowego - ocenia firma Deloitte. W Polsce działa około 730 szpitali, z czego 615 to placówki publiczne. Około z nich, ze względu na swoją sytuację prawną i fi nansową, może zostać przekształconych w spółki - wynika z wyliczeń Deloitte. - Jednak prawdopodobnie tylko z tych szpitali zakończy ten proces w tym roku - szacuje fi rma. Najwięcej z nich znajduje się w województwie mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie w 2011 r., ale w praktyce bieżący rok może być decydujący dla przyszłości wielu polskich szpitali. Ustawodawca, zachęcając do procesu przekształceń, zaoferował samorządom pomoc państwową w postaci spłaty zadłużenia przekształcanych szpitali (w formie dotacji celowej lub umorzenia zobowiązań publicznoprawnych). Na oddłużenie zarezerwowano 1,4 mld zł. W tym roku na dotacje przeznaczono 600 mln zł, a w przyszłym będzie to już jedynie 400 mln zł. - Zarówno umorzenie zobowiązań, jak i dotacja, będą dostępne tylko dla tych samorządów, które przeprowadzą przekształcenia w 2013 r. - podkreśla Deloitte. Zasada jest prosta: kto pierwszy, ten lepszy. Każdy pozytywnie rozpatrzony wniosek o kwotę dotacji pomniejsza pulę środków przeznaczonych na ten cel. Im później zostanie złożony wniosek, tym mniejsza szansa na uzyskanie dotacji. Biorąc pod uwagę także sytuację fi nansów publicznych trudno przewidywać, że środki na ten cel znajdą się w budżetach konstruowanych z myślą o kolejnych latach. - Samorządy, które będą zwlekać z rozpoczęciem tego procesu mogą stracić na tym fi nansowo i w skrajnym przypadku mogą być nawet zmuszone do likwidacji podległych im jednostek medycznych - czytamy w raporcie Deloitte. Tymczasem długi polskich szpitali do końca 2009 r. urosły do 9,5 mld zł, a w tej chwili jest to już ponad 11 mld zł. Dotychczasowa praktyka pokazuje jednak, że nie była to zachęta wystarczająca. Samorządy w większości przypadków niezbyt chętnie decydują się na przekształcanie swoich szpitali, np. w obawie przed negatywnymi reakcjami ich pracowników i mieszkańców danej miejscowości oraz reperkusjami politycznymi. W powszechnej opinii proces ten, kojarzy się z ostateczną prywatyzacją jednostki, do której przecież wcale nie musi dojść. Przewidujemy, że w przyszłym roku ze względu m.in. na zbliżające się wybory samorządowe liczba przekształcanych placówek może znacząco się zmniejszyć wyjaśnia Michał Kłos, Dyrektor w Zespole Doradztwa dla Sektora Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia Deloitte. Zdaniem ekspertów Deloitte do przekształcenia szpitali w spółki samorządy powinny należycie się przygotować. - Ustawa mówi jasno, że po przekształceniu to jednostki samorządu terytorialnego biorą na siebie obowiązek pokrycia ewentualnego ujemnego wyniku danej placówki, a nikt nie gwarantuje, że spółka takiego nie zanotuje. Poza tym sposób ujęcia w wynikach fi nansowych danego szpitala m.in. przychodów z tzw. nadwykonań może powodować zafałszowanie jego rzeczywistej sytuacji fi nansowej. Należy również pamiętać, że umorzeniu podlegają długi publicznoprawne obejmujące jedynie okres do końca 2009 r. wyjaśnia Robert Mołdach, doradca gospodarczy i ekspert rynku ochrony zdrowia. Nieuzasadnione jest rozpoczynanie całego procesu licząc jedynie na umorzenie długów. Spółka powstała z przekształcenia ZOZ może upaść. Jeżeli umorzenie długów i dotacje zostaną wykorzystane, ale szpital będzie działał jak dotychczas, samorząd szybko może stanąć przed koniecznością zamknięcia nierentownej spółki. Z drugiej jednak strony, jeżeli samorządy będą zwlekać z decyzją o przekształceniu, może dla nich zabraknąć środków fi nansowych przeznaczonych na ten cel w formie dotacji. Czasu jest więc coraz mniej tłumaczy Tomasz Rutkowski, Radca Prawny, Managing Associate w Kancelarii Deloitte Legal. 6

7 WYDARZENIA Lekarze chcą wyjaśnień w sprawie paragonów fiskalnych Problem pojawił się wraz z początkiem kwietnia, kiedy weszło w życie nowe rozporządzenie ministra fi nansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013, nr 363). Wątpliwości budzi zapis 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia mówiący, jakie informacje mają się znaleźć na paragonie. W porównaniu ze starym rozporządzeniem z 28 listopada 2008 r. są one bardziej szczegółowe. Dotychczas np. wystarczyło podać nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy. Natomiast od kwietnia musi to być nazwa towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną ich identyfi kację. Pojawiają się głosy, że takie brzmienie przepisu będzie skutkowało koniecznością dokonywania przez lekarza czy lekarza dentystę szczegółowego opisu wykonanych procedur medycznych - napisał w liście do ministra Maciej Hamankiewicz. Zdaniem prezesa NRL taka zmiana może rodzić wątpliwości, zwłaszcza, że naraża lekarzy na zarzut ujawnienia tajemnicy lekarskiej. - Naczelna Rada Lekarska Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się w imieniu samorządu lekarskiego do Ministra Finansów z prośbą o wydanie interpretacji, jak szczegółowo lekarze lub lekarze dentyści prowadzący działalność leczniczą powinni opisywać na paragonach usługi medyczne. zwraca również uwagę, że szczegółowe opisywanie na paragonie fi skalnym usług wykonanych w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej rodzi poważne zastrzeżenia ze względu na obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy lekarskiej (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Zamieszczenie na paragonie szczegółowego wyliczenia wykonanych procedur mogłoby narazić pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej osobom nieuprawnionym - napisano w liście. W ocenie samorządu lekarskiego wystarczające jest wpisanie na paragonie fi skalnym nazwy; usługa medyczna (w przypadku dentysty usługa stomatologiczna ) z dodatkowym oznaczeniem czy jest to usługa zwolniona od VAT jako służąca profi laktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, czy też jest to usługa objęta podatkiem VAT. Przypomniał, że lekarze i dentyści i tak muszą prowadzić dokumentację medyczną zawierającą szczegółowy zapis wykonanych procedur. Nie ma więc potrzeby, by podawać takie szczegółowe informacje na paragonie fi skalnym. Do chwili zamykania numeru resort zdrowia nie odpowiedział na wątpliwości NRL. Według Izby problem jest istotny: liczba zarejestrowanych przez izby lekarskie praktyk lekarskich i dentystycznych przekracza już w Polsce 100 tysięcy. Do chwili zamykania numeru NK Ministerstwo Finansów nie wydało interpretacji. maj

8 WYDARZENIA Mało badań klinicznych w Polsce - Badania kliniczne są motorem postępu w medycynie, przyczyniają się do poprawy opieki medycznej i wydłużenia życia ludzi. Tymczasem w Polsce prowadzi się ich za mało mówiono w Warszawie podczas konferencji pt. Badania kliniczne za i przeciw, którą zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych, obchodzonego 20 maja. - Polska ma potencjał do prowadzenia badań klinicznych - ocenił Tomasz Kowalczyk z fi rmy Premier Research, zajmującej się organizacją i prowadzeniem badań klinicznych. Atutem Polski i polskich klinik - jak podkreślano podczas zjazdu - są m.in. duża liczba mieszkańców ok. 38 mln, ale też: niskie koszty prowadzenia badań, wysoka jakość pracy badaczy i pozostałego personelu medycznego, a także szybka i skuteczna rekrutację pacjentów. Jednak, jak wynika z danych nasz kraj nie wykorzystuje potencjału. - W ostatnich latach liczba badań klinicznych w Polsce wahała się między 409 a 495 rocznie - wynika z danych Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. Liczba pacjentów biorących udział w badaniach oscyluje między tys., a liczba zaangażowanych w nie badaczy między 2,6-3,1 tys. Najwięcej badań w Polsce przeprowadza się w trzeciej fazie (ponad 50%), w której ostatecznie potwierdzana jest skuteczność badanej substancji w leczeniu danej choroby. - Liczba zarejestrowanych badań klinicznych w Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu lat. Nasycenie mierzone liczbą ośrodków badań klinicznych na milion mieszkańców jest jednym z najniższych w regionie. Dzieje się tak z uwagi na to, że inne kraje Unii, a przede wszystkim z innych regionów świata, tworzą bardziej sprzyjające warunki do prowadzenia badań. Inwestycje w badania kliniczne są jednym ze sposobów, w jaki fi rmy farmaceutyczne oddają w Polsce część swoich przychodów, poprawiając dostęp do najnowszych technologii i wiedzy medycznej komentuje wyniki badań Adam Czernik, szef grupy do spraw badań klinicznych działającej w INFARMIE i Dyrektor ds. Badań Klinicznych w fi rmie MSD Polska. Publicznie dostępny rejestr badań klinicznych prowadzonych w Polsce można znaleźć na stronie badaniaklinicznewpolsce. pl. Powstał on w 2012 roku z inicjatywy INFARMY i we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Rejestr zawiera możliwie kompletną bazę badań prowadzanych w Polsce przez członków INFARMY oraz materiały edukacyjne przygotowane we współpracy z Medycyną Praktyczną. Wyjaśniają one czym są, jak przebiegają, jakim podlegają regulacjom i kontroli oraz na czym polegają badania kliniczne. Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych upamiętania pierwsze nowożytne badania kliniczne przeprowadzone przez Szkota Jamesa Linda, lekarza okrętowego na statku Królewskiej Marynarki Wojennej HMS Salisbury. 20 maja 1747 r. rozpoczął on eksperyment wśród 12 marynarzy; wykazał on, że w leczeniu szkorbutu spośród ówcześnie stosowanych środków skuteczne są cytrusy. Źródło: Centralna Ewidencja Badań Klinicznych Liczba badań klinicznych zarejestrowanych w Polsce Liczba uczestników badań klinicznych w Polsce (zadeklarowana we wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego) Liczba głównych badaczy w badaniach rejestrowanych w danym roku

9 WYDARZENIA Norweskie fundusze na ochronę zdrowia Do 28 czerwca br. wydłużony został termin naboru wniosków do programu PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno epidemiologicznych, dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Nabór odbywa się w trybie konkursowym, na najlepsze projekty przeznaczono łącznie kwotę 47 mln euro (ok. 194 mln zł). Wnioski można składać w trzech obszarach tematycznych: 1. Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profi laktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń; 2. Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych; 3. Profi laktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce. Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe, m.in. instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia, uczelnie medyczne, domy pomocy społecznej fi nansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie, organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia. Wsparcie uzyskają m.in. projekty dotyczące poprawy opieki perinatalnej, profi laktyki chorób nowotworowych, projekty skierowane do osób przewlekle chorych i niesamodzielnych, osób starszych. Resort poinformował że zaktualizowana została instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego. Zmiana dotyczy zapewnienia wkładu własnego dla jednostek podległych i nadzorowanych przez właściwych ministrów. Termin mija 28 czerwca o godz

10 WYDARZENIA Protez serca produkcja własna Protezy serca dla dorosłych, a w przyszłości również dla dzieci, będą produkowane w zakładzie, który w maju w maju uruchomiła w Zabrzu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. W przyszłości produkowane będą również protezy serca dla dzieci. - Małoseryjny montaż najnowszych konstrukcji pulsacyjnych pomp wspomagania serca z rodziny ReligaHeart odbywać się będzie przy zachowaniu najwyższych standardów jakości, powtarzalności, kontroli i bezpieczeństwa, które są niezbędne w produkcji prototypów klinicznych tego typu urządzeń medycznych - zapewniali przedstawiciele fundacji podczas otwarcia. W nowo otwartym zakładzie panują rygorystyczne warunki: zaprojektowano odpowiedni trakt przemieszczania się personelu oraz ścieżki przemieszczania się wyrobu w zależności od fazy montażu, a tzw. strefy czyste cleanroom wyposażono w system klimatyzacji i oczyszczania powietrza o szczególnym reżimie sanitarnym (zgodnie z normą ISO7). W tak przygotowanych pomieszczeniach protezy montowane będą przy użyciu precyzyjnych urządzeń szlifi ersko-polerskich, na specjalnych, zautomatyzowanych stanowiskach do wykańczania powierzchni detali przeznaczonych do kontaktu z krwią. To bezwzględny warunek, by zapewnić pełne bezpieczeństwo życia pacjenta podczas wspomagania pracy jego serca. Polskie protezy serca są ratunkiem dla pacjentów ze skrajnie niewydolnym sercem, zakwalifi kowanych do transplantacji. Podtrzymują chorego przy życiu w czasie oczekiwania na przeszczep (w Śląskim Centrum Chorób Serca, od ponad półtora roku protezą Religa Heart wspomagane jest serce młodego mężczyzny, który cierpliwie czeka na dawcę) i odciążają chory narząd, co w niektórych przypadkach daje szansę uniknięcia przeszczepu. - W zakładzie może powstawać do 5 protez tygodniowo, czyli ok. 250 rocznie - mówi Roman Kustosz, kierownik Pracowni Sztucznego Serca Instytutu Protez Serca FRK. Za rok naukowcy z fundacji chcą produkować w zakładzie pierwszą pediatryczną pompę dla dużych dzieci, w kolejnym roku jej następny, mniejszy rozmiar pediatryczny, za 3 lata pompę dla dzieci małych od 2 do 6 lat. Projekt Przebudowa i doposażenie w aparaturę specjalistyczną części budynku na potrzeby Laboratorium Technologicznego Pracowni Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu współfi nansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Regionalny Program Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Koszt inwestycji wyniósł 1, 4 mln zł, a dofi nansowanie z środków unijnych tys. zł. 10

11 WYDARZENIA Nowoczesna Placówka Medyczna - marzenie czy rzeczywistość? W dniach 7 8 maja na Hali Torwar w Warszawie odbyły się Targi Nowoczesna Placówka Medyczna. Podczas danego wydarzenia wystawcy prezentowali najwyższej jakości sprzęt medyczny, materiały jednorazowego użytku oraz nowoczesne systemy skierowane do służby zdrowia. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami fi rm, które posiadały stoiska jak również możliwość podniesienia wiedzy uczestnicząc w dedykowanych spotkaniach, które towarszyszyły targom. Targi to nie tylko spotkanie wystawców z kadrą zarządzającą, ale również miejsce, gdzie można poszerzyć swoje horyzonty. Danemu wydarzeniu towarzyszyło aż 6 konferencji: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Finanse w Ochronie Zdrowia, Rozwiązania dla diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, Ratownictwo Medyczne oraz Nowoczesny Blok Operacyjny. Oprócz konferencji odbyły się również spotkania dedykowane. Do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń zostali zaproszeni: lekarze fi zjoterapeuci, lekarze medycyny rodzinnej, pielęgniarki oraz położne i doule. Imprezy towarzyszące były spotkaniem z najwyżej klasy ekspertami. Bogate programy konwentów i konferencji pozwoliły uczestnikom wysłuchania wykładów profesjonalistów z branży medycznej. Między innymi osobami, które podzieliły się swoim doświadczeniem i wiedzą były: prof. dr hab. Wiesław Jakubowski Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który mówił o kierunkach rozwoju współczesnej ultrasonografi i.pani prof. nadzw. dr hab.n.med. Dagna Bobilewicz kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która opowiadała o wyposażeniu aparaturowym jako funkcji realnych potrzeb. Dr n. med. Robert Gałązkowski Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wygłosił prelekcję na temat SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego a systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Warto także nadmienić, iż podczas konferencji Nowoczesny Blok operacyjny można było wysłuchać wykładu Dr n.med. Mariusza Birbacha z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej IPCZD, który mówił na temat ratowania życia dzieci ze skrajną niewydolnością serca przy pomocy sztucznej lewej komory serca LVAD. Pierwsza edycja Targów Medycznych Nowoczesna Placówka Medyczna dobiegła końca. Wierzymy, że dzięki danemu wydarzeniu uczestnicy uzyskali odpowiedzi na pytania, które w nich się pojawiły oraz ze zdobytą wiedzą będą mogli zrealizować swój plan związany ze stworzeniem Nowoczesnej Placówki Medycznej. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim współtwórcom Targów Medycznych Nowoczesna Placówka Medyczna. Szczególne podziękowania należą się wystawcom oraz mediom, które uczestniczyły w imprezie. Kontakt: Maciej Krajewski Prezes Zarządu MultiExpo Sp. z o.o. Tel maj

12 WYDARZENIA Nowelizacja ustawy refundacyjnej - jakie zmiany dla podmiotów leczniczych? Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw, który przekazało do uzgodnień zewnętrznych w dniu 30 kwietnia 2013 roku. Projekt ten - według ministerstwa - jest odpowiedzią na postulaty pojawiające się głównie od branży farmaceutycznej. Czy zatem proponowane zmiany wpłynął w jakikolwiek sposób na działalność podmiotów leczniczych? SZPITALE KUPIĄ WIĘCEJ Przede wszystkim projekt założeń do zmian ustawy refundacyjnej wskazuje na zmianę dotychczasowego brzmienia art. 9, który określa, w ust. 2, że lek (odpowiednio środek spożywczy specjalnego przeznaczenia oraz wyrób medyczny, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3) może zostać zakupiony przez świadczeniodawcę jedynie po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu leku (środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego), stanowiącego podstawę limitu, uwzględniając liczbę dobowych dawek leku (jednostek środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub liczbę jednostkowych wyrobów medycznych, liczbę jednostek wyrobu medycznego), powiększonego o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, w przypadku nabywania od hurtowni farmaceutycznych, a w przypadku nabywania od innych podmiotów po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu. Ów zawiły zapis oznacza w praktyce, ograniczenie możliwości nabywania leków przez szpitale. Świadczeniodawcy mogą nabywać leki z danej grupy limitowej za cenę nie większą niż limit - wyłącznie po cenie nie wyższej niż cena urzędowa stanowiąca podstawę limitu. Skutkiem takiego ograniczenia jest to, ze części droższych leków refundowanych nie może być nabywana przez szpitale, a co za tym idzie pole wyboru leków jest znacznie zawężone. Teraz Ministerstwo planuje uchylenie art. 9 ust. 2 ustawy, co spowoduje, że szpitale będą mogły kupić więcej różnych leków w przetargu, poszerzając tym samym spektrum posiadanych medykamentów, ponieważ nie będzie ich ograniczała cena danego leku. 12

13 WYDARZENIA Zmiana ta zatem wydaje się być korzystna, przy czym należy także zwrócić uwagę na ewentualny minus takiego rozwiązania, którym może być podwyżka cen leków, spowodowana brakiem ograniczenia cenowego w ich nabywaniu (sztywny charakter cen nie będzie obowiązywał podczas dokonywania przez świadczeniodawców zakupów leków). TREŚĆ UMÓW Ministerstwo Zdrowia wskazuje również na potrzebę nałożenia na szpitale obowiązku wprowadzenia do treści umów na dostawę leków zapisu w postaci klauzuli gwarantującej obniżenie ceny zakupu leków refundowanych, jeśli cena danego leku w wykazie leków refundowanych ulegnie obniżeniu. Rozwiązanie to znalazło już zastosowanie w przypadku wielu umów, które zawierały dotychczas szpitale z dostawcami leków. W ten sposób świadczeniodawcy ograniczali ryzyko związane ze zmianami odpłatności w grupach limitowych leków wynikającymi z wykazów ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. Teraz resort Zdrowia chce to rozwiązanie usankcjonować. ROZLICZANIE Z NFZ Kolejna zmianą, którą Resort zdrowia zaproponował w projekcie założeń do zmian ustawy refundacyjnej jest zmiana sposobu rozliczania się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aktualnie obowiązuje zasada, iż NFZ rozlicza się ze szpitalem w ten sposób, iż płaci świadczeniodawcy cenę wynikającą z limitu w chwili rozliczenia, a nie w chwili nabycia leków. W związku z czym częstokroć zdarzają się sytuacje, iż cena w chwili nabycia jest różna (zazwyczaj większa) niż cena tego samego leku w chwili rozliczania się z NFZ (a to na skutek zmian wykazu leków refundowanych). Szpital w takiej sytuacji pozostaje stratny. Proponowane rozwiązanie polega na odejściu od dotychczasowej zasady i przyjęciu, iż NFZ będzie rozliczał się ze szpitalami w oparciu o limit fi nansowania ustalony w momencie podania, a nie zakupu leku, pozostawiając przy tym 6 miesięczny okres buforu cenowego. POZOSTAŁE ZMIANY Wskazane powyżej zmiany, proponowane przez Ministerstwo, nie są jedynymi, lecz w sposób najbardziej oczywisty wiążą się z funkcjonowaniem i zarządzaniem podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń szpitalnych. Ponadto projekt założeń wskazuje m.in. na potrzebę zmiany defi nicji ceny detalicznej i ceny hurtowej oraz jednoznaczne go wskazania, iż lek fi nansowany w ramach programu lekowego nie może być fi nansowany w ramach innych świadczeń gwarantowanych w konkretnym wskazaniu na rzecz konkretnej populacji chorych. PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY Wskazane propozycje zmian - dotyczące działalności podmiotów leczniczych - należałoby ocenić pozytywnie, jednakże jak sama nazwa dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia wskazuje, jest to jedynie projekt założeń do projektu ustawy w związku z czym, ze szczegółową oceną zmian, należy wstrzymać się do czasu wprowadzenia konkretnych regulacji. Karolina Kornblit, aplikant radcowski w Kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER adwokaci i radcowie prawni sp.p. maj

14 WYWIAD - Największy problem szpitale mogą mieć ze spełnieniem wymogów dotyczących personelu: z jednej strony mogą mieć kłopoty, aby znaleźć odpowiednią liczbę lekarzy specjalistów, a z drugiej strony - by ich pozyskać, odpowiednio im płacąc mówi prof. Zbigniew Rybiński, z którym rozmawiamy o stanie przygotowań placówek do wdrożenia wymogów zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Prof.dr hab.n.med. Zbigniew Rybicki, Konsultant Wojewódzki dla woj. Mazowieckiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, konsultant w Klinice anestezjologii i intensywnej terapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Coraz mniej czasu na zmiany Szpitalom pozostaje coraz mniej czasu na wdrożenie Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zgodnie z nowym prawem do 31 grudnia 2016 r. oddziały anestezjologii i intensywnej terapii muszą spełnić m.in. wymogi dotyczące organizacji udzielania świadczeń i wyposażenia w aparaturę, a do 1 lipca 2017 r. - wymogi w zakresie personelu. W przeciwnym razie - będą mogły pełnić swe funkcje nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Czy dojdzie do masowego zamykania oddziałów anestezjologicznych? Prof.dr hab.n.med. Zbigniew Rybicki: Nie, nie sądzę. Jeśli chodzi o standardy wyposażenia, które wprowadza rozporządzenie, właściwie niewiele się zmieniły w stosunku do przepisów obowiązujących do tej pory na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Przypomnijmy, że standardy dotyczące oddziałów anestezjologii zostały wprowadzone po protestach lekarzy anestezjologów pod koniec lat 90 ubiegłego wieku rozporządzeniem ministra zdrowia, można powiedzieć, że było to jedno z największych osiągnięć owych protestów. Dodatkowe wymagania w zakresie intensywnej terapii wyznaczały wytyczne Konsultanta Krajowego i Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Obecnie te wszystkie standardy dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii zostały zebrane w jednym akcie prawnym wyższej rangi i dostosowane do zmieniających się warunków. Jak Pan Profesor ocenia wymogi dotyczące wyposażenia? Czy szpitale będą je w stanie spełnić je w wyznaczonym terminie? Część szpitali będzie musiała oczywiście uzupełnić wyposażenie, ale nie te z podstawowego zakresu jak monitory funkcji życiowych czy respiratory.będą one dotyczyły zwiększenia liczby,,sztucznych nerek, aparatów USG urządzeń do obniżania temperatury ciała, czy aparatury do oksygenacji pozaustrojowej ECMO która służy do leczenia ciężkiej niewydolności oddechowej gdy respiratoroterapia nie przynosi spodziewanych efektów. W chwili obecnej taka aparatura znajduje się w kilku oddziałach intensywnej terapii, szczególnie tam gdzie istnieje kardiochirurgia. Największe doświadczenie z tego typu terapią zyskaliśmy w okresie pandemii grypy w roku Czy urządzenia te są kosztowne? Urządzenie do chłodzenia kosztuje ok. 100 tys. zł. Sztuczna nerka - znacznie więcej. Z tym że trzeba zaznaczyć, że akurat procedury związane z wprowadzeniem dializ na intensywnej terapii są dosyć dobrze opłacane przez NFZ, w przeciwieństwie do wielu innych świadczeń. 14

15 WYWIAD Czy zatem szpitale sobie poradzą z dotrzymaniem terminów dotyczących wyposażenia? Z mojego rozeznania wynika, że w województwie mazowieckim sytuacja jest dość dobra. Właściwie wszystkie szpitale, których oddziały intensywnej terapii i mają podpisane kontrakty z NFZ, spełniają prawie w pełni obecne wymogi w zakresie wyposażenia. Trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich 10 lat został dokonany naprawdę duży wysiłek fi nansowy: w wielu szpitalach w województwie dokonano modernizacji oddziałów intensywnej terapii, doposażono placówki w nowoczesny sprzęt. Jeśli z czymś szpitale mogą mieć problem - to ze spełnieniem wymogów dotyczących personelu. Największe problemy występują z kadrą. Jakiej natury? Z jednej strony- szpitale mogą mieć kłopoty, aby znaleźć odpowiednią liczbę lekarzy specjalistów, a z drugiej strony - by ich pozyskać,odpowiednio im płacąc. Wymagania jeśli chodzi o kwalifi kacje pielęgniarek z roku na rok rosną, są wyższe niż na innych oddziałach. Obecnie wszystkie pielęgniarki mają albo ukończone kursy specjalizacyjne. albo mają wręcz specjalizację. Ilu brakuje anestezjologów? W 2011 r. w Warszawie i województwie mazowieckim niedobory były szacowane na około 60 osób. Ale to już nie jest taki ogromny defi cyt jak kiedyś. W tej chwili w województwie mazowieckim oceniam go jako umiarkowany. Sukcesywnie każdego roku kolejni rezydenci zdają egzaminy: w 2013 r. powinno przystąpić do egzaminu 39 osób., w osoby, w osoby. Z tej perspektywy patrząc - te niedobory nie są aż tak duże. Wydaje się, że w niedługim czasie powinny być uzupełnione. Oczywiście - jest jedno ale. Problem jest łagodzony dzięki temu, że szpitale preferują zatrudnianie anestezjologów na kontraktach niejednokrotnie przy aprobacie samych lekarzy Wytyczne Unii Europejskiej co do czasu pracy mówią, że lekarz zatrudniony na etacie może pracować maksymalnie do 200 godzin w miesiącu. W zamiarze unijnym było, by ograniczyć czas pracy po to, by lekarz miał zapewnioną odpowiednią ilość wolnego, by był wypoczęty, rozpoczynając kolejny dyżur. Nie pasuje to do naszych realiów, bowiem wynagrodzenie za 200 godzin pracy nie wystarczy na życie na właściwym poziomie,toteż anestezjolodzy w systemie kontraktowym pracują znacznie dłużej, bowiem żadne prawo im tego nie zabrania. Gdyby wszyscy pracowali w systemie etatowym, w ograniczonym czasie pracy, okazałoby się, że jest wielka dziura, i zabrakło by wielu anestezjologów. Około 80 proc. szpitali w woj. mazowieckim zatrudnia anestezjologów na kontaktach. Tylko dzięki temu mamy dziurę zapełnioną. Nowy sposób myślenia Ultrasonograf Sparq firmy do stosowania przy znieczuleniach miejscowych i w leczeniu bólu Rewolucyjna technologia nie powinna komplikować życia. Wręcz przeciwnie. Powinna upraszczać procedury i umożliwiać skupienie się na tym, co najważniejsze zapewnieniu pacjentom najlepszej możliwej opieki w ramach SOR, OIOM, Blok Operacyjny, SPARQ to gwarantuje; * Aparat SPARQ zapewnia większą pewność kliniczną przy wykonywaniu zabiegów pod kontrolą obrazu USG, * Aparat SPARQ oferuje szeroki wybór głowic i zastosowań klinicznych Panamed Sp z o.o. Autoryzowany Dystrybutor Philips ul. Duża 6A Marki tel. /22/ ; /22/ mob

16 WYWIAD Najlepszym zatrudnieniem byłby oczywiście etat. Ale dla szpitala etat jest mało atrakcyjny, bo ponad 40 proc. Wypłaconych pieniędzy jest przeznaczane na rozmaite składki. Na kontrakcie szpital jest zadowolony: płaci mniej, lekarz zarabia więcej, dzięki odprowadzaniu niższych składek i przyjaznemu temu sposobowi zarabiania systemowi podatkowemu. Trzeba jednak pamiętać, że na razie mój kolega płaci niższą składkę, więcej zarabia, ale jeśli się w porę nie obejrzy i samodzielnie nie zacznie oszczędzać na emeryturę - to będzie miał w przyszłości bardzo skromne świadczenie. A czy szpitale spełnią wymogi w zakresie minimalnej liczby stanowisk intensywnej terapii? Jak wynika z rozporządzenia - stanowiska te powinny stanowić nie mniej niż 2 proc. wszystkich łóżek? Teoretycznie stanowiska intensywnej terapii powinny stanowić od 2 do nawet 4 proc. łóżek w szpitalu. Obecnie w województwie mazowieckim we wszystkich placówkach posiadających oddziały anestezjologii i intensywnej terapii średnia to 1,8 proc. Występują zatem niedobory. Ilościowo niedobory te dla województwa mazowieckiego szacowane były w 2011 r. na 63 łóżka. w 2012 r. - na 80 łóżek. Łącznie mamy w całym województwie 412 stanowisk intensywnej terapii, w tym 58 łóżek dla dzieci. Jeśli chodzi o Warszawę i woj. mazowieckie to sytuacja dynamicznie się zmienia: do użytku oddawane są szpitale, które budowały się latami np. w Ostrołęce z nowoczesnym dużym oddziałem intensywnej terapii. Rozbudowywane są też oddziały intensywnej terapii w szpitalach w Warszawie. Dwa lata temu oddano do użytku 10-łóżkowy oddział w Szpitalu Praskim, w zeszłym roku - 10 łóżek w Szpitalu Czerniakowskim, a w 2014 roku - w Wojskowym Instytucie Medycznym oddany zostanie 27-łóżkowy oddział intensywnej terapii, w zamian za obecny 8-łóżkowy. Jak wyliczał niedawno prof. Krzysztof Kusza, Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - w całym kraju brakuje od 600 do 800 stanowisk intensywnej terapii. Dlaczego powstał taki deficyt? Oddział intensywnej terapii jest dość drogim. Wyposażenie, koszty leków, sprzętu, wymagania dotyczące liczby i kwalifi kacji personelu - to wszystko składa się na wyższe koszty ich prowadzenia. Przykładowo: w USA koszty oddziałów intensive care pochłaniają od 15 do 20 proc. budżetów szpitali, a w skali całych stanów USA - ok. 1 proc. PKB. Tymczasem stawki stosowane przez NFZ przy wielu świadczeniach nie pokrywają wszystkich kosztów. W efekcie w większości szpitali oddział y intensywnej terapii są defi cytowe. Nawet te najwyższe stawki w przypadku ciężko chorych nie są w stanie zrekompensować wszystkich kosztów, które ponoszą oddziały. Ze znanych mi szpitali jedynie oddział intensywnej terapii szpitala MSW jest na plusie. Na problem niedoboru łóżek intensywnej terapii należy spojrzeć też z innej strony. Około 25 proc. łóżek jest zajętych przez pacjentów, którzy nie powinni leżeć na oddziałach intensywnej terapii; są to chorzy, którzy wymagają jedynie intensywnej opieki i rehabilitacji ewentualnie przewlekłej wentylacji mechanicznej. Takie oddziały mogłyby prowadzić pielęgniarki z lekarzem jako konsultantem co oczywiście jest o wiele tańsze niż zaleganie takiego pacjenta na drogim oddziale intensywnej terapii. Niestety oddziałów takich o których wspomniałem jest bardzo mało, a przekazanie pacjenta do dalszej opieki na oddział wewnętrzny czy neurologiczny jest bardzo trudne bo tam też brakuje łóżek. Problem narasta w związku z coraz większa liczbą poszkodowanych w wypadkach w tym z urazami głowy pozostających przez wiele dni a czasami do końca życia w stanie nieprzytomności wymagających jedynie starannej opieki, a nie terapii, która jest bezradna wobec wielu przypadków uszkodzenia mózgu. Dziękuję za rozmowę Joanna Pieńczykowska 16

17 17

18 WYWIAD O wyzwaniach i problemach współczesnej radiologii rozmawiamy z prof. Markiem Sąsiadkiem, prezesem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, prezydentem Zjazdu. Radiologia zyskuje na znaczeniu prof. Marek J. Sąsiadek - prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, kierownik Katedry Radiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, konsultant wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej województwa dolnośląskiego. Od lat działa aktywnie na forum międzynarodowym, m.in. w Europejskim Towarzystwie Radiologicznym (ESR). Jest też przedstawicielem Polski w Sekcji Radiologii Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS). Był prezydentem kongresu Europejskiego Towarzystwa Neuroradiologicznego (ESNR), w towarzystwie tym pełni też funkcję przewodniczącego komisji audytowej. Na kilka dni Wrocław stanie się światowym centrum radiologii. W dniach 6-8 czerwca we Wrocławskim Centrum Kongresowym, największym obiekcie konferencyjnym na Dolnym Śląsku, położonym w sąsiedztwie historycznej Hali Stulecia, odbędzie się 40. Jubileuszowy Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, które w tym roku obchodzi 88. rocznicę działalności. W ostatnich latach radiologia rozwija się bardzo intensywnie. Jaka tematyka zdominuje najbliższy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego? Zjazd odbywa się raz na trzy lata. To największy zjazd, na który zjeżdżają się specjaliści ze wszystkich działów radiologii zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy. Będą wykłady, sesje naukowe oraz sesje szkoleniowe. Przygotowaliśmy również sesje specjalne. Staraliśmy się objąć szerokie spektrum tematyki. Jednym z większych wydarzeń będzie cykl sesji radiologia w stanach nagłych w coraz większej liczbie przypadków zachodzi potrzeba bardzo szybkiego wykonania diagnostyki obrazowej w szpitalach. Bardzo dużo uwagi poświęcone będzie neuroradiologii. Między innymi osobne sesje poświęcone będą neuroradiologii nowotworów, ostrego udaru niedokrwiennego, otępienia. Spodziewamy się dużej liczby gości zagranicznych specjalistów w tej dziedzinie. Warto wymienić sesje specjalne, m.in. sesję poświęconą obrazowaniu molekularnemu. Należy tu wspomnieć, że we współczesnej radiologii metody obrazowe schodzą na poziom obrazowania związków metabolicznych. Sporo uwagi poświęcone będzie radiologii zabiegowej. Ciekawie zapowiada się sesja poświęcona skutkom ubocznym badań obrazowych. Nie zamykamy się wśród lekarzy radiologów, mamy też ofertę dla techników 18

19 WYWIAD radiologii, jak również inżynierów medycznych. To zjazd jubileuszowy, 40. PLTR obchodzi w tym roku 88-lecie istnienia. Niezwykle bogaty program Zjazdu, obejmujący kilkaset wykładów i wystąpień wskazuje, że będzie on wyjątkowy? W połowie maja mieliśmy zarejestrowanych już 1200 lekarzy, oprócz tego setki reprezentantów z fi rm medycznych łącznie około 1500 osób. Liczba uczestników z pewnością będzie rekordowa. Przyznam się, że zainteresowanie jest większe niż się spodziewałem początkowo zakładaliśmy udział około 1000 gości. Mam nadzieję, że to m.in. efekt atrakcyjnego programu. Otrzymaliśmy w tym roku wyjątkowo dużo zgłoszeń do prezentacji naukowych. Ostatecznie wybraliśmy 200 prezentacji, kilkadziesiąt wykładów specjalnych, spodziewamy się 30 gości zagranicznych. Mamy specjalną sesję z udziałem prof. Patricka Turskiego - wybitnego naukowca z University of Madison planujemy telekonferencję ze Stanami Zjednoczonymi. Czy podczas zjazdu mowa będzie też o problemach związanych z bieżącym funkcjonowaniem rodzimej radiologii? Chcemy o tym również mówić. Zorganizowaliśmy specjalną sesję pod tytułem Quo vadis radiologia. Problemom i zagrożeniom współczesnej radiologii poświęcone będzie wystąpienie krajowego konsultanta radiologii Jerzego Waleckiego. Osobne wystąpienia będą poświęcone teleradiologii czyli radiologii na odległość, która to dziedzina rozwija się dynamicznie. Będziemy mówić też, przed jakimi wyzwaniami stoi radiologia oceniając to z punktu widzenia dyrektora szpitala. Na jakie bariery napotyka polska radiologia? Co utrudnia rozwój tej dziedziny w naszym kraju? Niewątpliwie docierają do nas najnowocześniejsze technologie, najnowsze urządzenia, poprawia się stan wyposażenia, wiedza polskich lekarzy dotrzymuje kroku rozwojowi dyscypliny na świecie, nie ustępujemy pod tym względem światowemu poziomowi, nie mamy się czego wstydzić. Bariery, jakie się pojawiają, wynikają głównie z powodów fi nansowych z tego powodu rozwój jest nieco ograniczany. O ile liczba aparatów, w tym tomografów i rezonansów zwiększa się systematycznie - to nie podąża za tym fi nansowanie badań ze strony NFZ. W praktyce wygląda to tak: jeśli pojawia się nowy aparat w województwie - to niemal automatycznie oznacza to, że wszystkie środki dzielone są na większa liczbę urządzeń. W efekcie mimo że mamy coraz lepsze, coraz droższe urządzenia, to stawki za badania są coraz niższe. A przecież te najnowsze, najnowocześniejsze, zaawansowane urządzenia są droższe w obsłudze lampa do najnowocześniejszego, wydajnego tomografu może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych, koszty serwisu naprawy, umów serwisowych również nierzadko generują dla szpitala wydatki na poziomie kilkuset tysięcy złotych rocznie. To wszystko powoduje, że rozwój przebiega wolniej. Moglibyśmy robić dużo więcej. Wspomniał Pan, że w ostatnich latach w wielu klinikach poprawił się stan wyposażenia. Czy to oznacza, że osiągamy powoli zadowalający poziom, adekwatny do potrzeb? Nieźle jest już pod względem dostępu do badań z zakresu tomografi i komputerowej kolejki pacjentów do tych badań są niewielkie. Znacznie gorzej jest jeśli chodzi o wyposażenie w rezonans magnetyczny kolejki nadal są paromiesięczne. I - paradoksalnie - nie jest łatwo o specjalistyczne badania USG, dotyczy to zwłaszcza badań dopplerowskich, w przypadku których kolejki są wielomiesięczne. Jednocześnie faktem jest, że liczba badań rośnie. W szpitalu, w którym pracuję, otwartym w 2007 r., co roku liczba badań dynamicznie rośnie, np. w 2008 r. wzrost wyniósł 20 proc., w proc. W efekcie w ciągu kilku lat liczba badań wzrosła o ponad 100 proc. Medycyna się rozwija, zmieniają się procedury medyczne, kiedyś w wielu sytuacjach lekarz mógł oprzeć się jedynie na wywiadzie, dziś wymagane są szczegółowe badania. Problemem często jest nie tyle liczba badań, co ich opis. O ile w ciągu doby tomograf może wykonać 100, a nawet 150 badań, to czasem opis jednego badania zajmuje nawet kilka godzin. Niewątpliwie powinniśmy pomyśleć o szkoleniu większej liczby lekarzy w dziedzinie radiologii. Niedawno policzyłem, że w ciągu około 10 lat w województwie dolnośląskim liczba tomografów zwiększyła się trzykrotnie, podobnie liczba rezonansów. Nie nadąża za tym nie tylko liczba specjalistów, ale również wyposażenie w specjalistyczne stanowiska do opisu badań ich liczba również wciąż jest niewystarczająca. Dziękuję za rozmowę. maj

20 WYDARZENIA Innowacyjność XXI wieku Tomografy AQUILION ONE VISION Firma TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS jako lider w technice obrazowej, wychodząc naprzeciw wyzwaniom XXI wieku, proponuje w swojej bogatej ofercie zarówno sprawdzone technologie, jak i unikalne rozwiązania konstrukcyjne, które wyznaczają nowe kierunki w tej dziedzinie. Jeżeli planujecie Państwo zakup tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, aparatu RTG lub angiografu i ultrasonografu a preferujecie : * wysoką jakość obrazowania * innowacyjność (wnioski) * tanie koszty eksploatacyjne w tym profesjonalny serwis * ergonomiczne rozwiązania konstrukcyjne podnoszące zarówno komfort badania pacjenta jak i pracę operatora wybierzcie aparaty diagnostyczne firmy Toshiba. Unikalnym systemem, który nie ma swojego odpowiednika na rynku, jest AQUILION ONE. Najnowsza jego wersja - AQUILION ONE VISION - to pierwszy na świecie tomograf komputerowy 320 rzędowy o możliwości akwizycji 640 warstw, w którym zbierane są dane objętościowe dla organów anatomicznych tzw. Dynamic Volume przy minimalnej dawce pochłoniętej przez pacjenta nawet do 0,1 msv. Dzięki nowatorskiej konstrukcji, AQUILION ONE, oprócz klasycznych zastosowań do badań radiologicznych, otwiera nowe pola w diagnostyce obrazowej - w kardiologii, ortopedii, neurologii itd. - wyznaczając nowe standardy w tych dziedzinach. Pozwala 20

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.) Warszawa 2015.02.10 Mariusz Kuśmierczyk Instytut Kardiologii 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42 22 34 34 610, 22 34 34 548 mkusmierczyk@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Pismo zostało również przekazane Premierowi Donaldowi Tuskowi, Pani Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzowi Kucharewiczowi APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej 14 kwietnia 2011 Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Prawo krajowe: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Szpital Dziecięcy Olsztyn lek.

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014 Warszawa 11.02.2015 Dr n.med. Tomasz Kmieć Klinika Neurologii IP Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa Al.Dzieci Polskich 20 22 815 7405, f. 22 815 7402,t.kmiec@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014 Warszawa dn. 15.02.2015 dr n. med. Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1 Tel., fax 22 45 23 204, email

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Warszawa Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Agenda 1 Podsumowanie III kwartałów 2011 2 Profil działalności 3 Perspektywy prywatnego rynku medycznego 4 Omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka 14.06.2012, Warszawa Program lekowy główne założenia Nowe kategorie dostępności refundacyjnej wprowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu. Jezierska Karolina

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu. Jezierska Karolina Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu Jezierska Karolina uprawnienia zawodowe szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo

Zakres działalności: projektowanie, rozwój, produkcja i dystrybucja urządzeń medycznych do terapii, diagnostyki i rehabilitacji

Zakres działalności: projektowanie, rozwój, produkcja i dystrybucja urządzeń medycznych do terapii, diagnostyki i rehabilitacji Med & Life Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rok założenia: 1995 Zakres działalności: projektowanie, rozwój, produkcja i dystrybucja urządzeń medycznych do terapii, diagnostyki i rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Konsultanta Województwa Mazowieckiego w dziedzinie angiologii za rok

Sprawozdanie z działalności Konsultanta Województwa Mazowieckiego w dziedzinie angiologii za rok Dr hab. med. Ireneusz Nawrot Konsultant dla województwa mazowieckiego w dziedzinie angiologii Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu medycznego ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD DO

KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD DO ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków tel./fax: 12 423 20 88, 12 427 81 70 e-mail: sekretariat@cmj.org.pl KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa dr Rafał Staszewski mgr Joanna Wieczorek mec. Paweł Węgrzynowski mgr Mariola Stalińska Badania kliniczne w szpitalu akademickim

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 14.05.2015 WYKŁAD NR 10 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH FUNDAMENTY SYSTEMU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWA NE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Trafna diagnoza i właściwe leczenie Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Oferta specjalna dla najlepszych klientów Avivy i ich rodzin Dziękujemy, że są Państwo z nami Upewnij się, kiedy chodzi

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014 Warszawa dn. 12.02.2015 Wiesława Grajkowska Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa (22) 815 19 60, (22) 815 19 75, w.grajkowska@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w

Bardziej szczegółowo

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Konferencja GRYPA 2013/2014 16 kwietnia 2013 Warszawa Propozycje nowych rozwiązań Dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014.. Grzegorz Panek I Katedra i Klinika Gin.-Poł. WUM Warszawa, Pl.Starynkiewicza 1/3 gmpanek@wp.pl Warszawa, 15.02.2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich LEKI 75+ PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Resort zdrowia opublikował zmiany w wykazie leków refundowanych,

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

SALTUS ZDROWIE diagnostyka specjalistyczna dla każdego Ubezpieczonego

SALTUS ZDROWIE diagnostyka specjalistyczna dla każdego Ubezpieczonego SALTUS ZDROWIE diagnostyka specjalistyczna dla każdego Ubezpieczonego Zbigniew Szewczyk SALTUS Ubezpieczenia Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. Elitarne ubezpieczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-706913-V/12/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 13

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Jerzy Bagiński, FPE Seminarium dla MSP, Katowice 26.11.2014 2 Cele i aktualna działalność Fundacji Działa nieprzerwanie od 1992 roku

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY MAŁYM SERCOM

POMAGAMY MAŁYM SERCOM POMAGAMY MAŁYM SERCOM Historia Fundacji Fundacja Radia ZET istnieje od 1999 r. Po kilku latach uśpienia wznowiła działalność w 2008 r. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, tzw. OPP (oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga Rządowe Centrum

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga Rządowe Centrum Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko. Uwaga Rządowe Centrum ogólna Legislacji Projekt ustawy jest niezgodny z 92 Zasad techniki prawodawczej, w świetle którego odstapienie od zasady, że

Bardziej szczegółowo

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 KODY SPECJALIZACJI Nazwa dziedziny Kod specjalizacji Laboratoryjna diagnostyka medyczna 020 Laboratoryjna genetyka medyczna 021 Laboratoryjna hematologia medyczna 022 Laboratoryjna immunologia

Bardziej szczegółowo

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROCEDOWANIA WNIOSKÓW O ZWROT KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ORAZ WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

1. Brak zapisu mówiącego: 1 pielęgniarka 1 stanowisko znieczulenia

1. Brak zapisu mówiącego: 1 pielęgniarka 1 stanowisko znieczulenia Warszawa, 17.05.2012r Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych Szanowni Państwo, Wyrażamy głębokie ubolewanie nad poszczególnymi paragrafami projektu Rozporządzenia w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego?

Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego? ŚCIEŻKA PACJENTA Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego? Fundacja Onkologia 2025 Sierpień 2016 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, 28.09.2015 r.. INFORMACJA PORÓWNAWCZA dot. zestawienia treści obecnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które podmioty uruchomią szpitale publiczne w Polsce? Jakie są przewidywania odnośnie kolejnych przekształceń

Bardziej szczegółowo

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 URZĄD M.ST. WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 Warunki kształtujące program inwestycyjny sytuacja demograficzna, potrzeby zdrowotne mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze) Anna Sadkowskaa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota sadkowskaanna@wp.pl; sekretariat@szpzlo-ochota.pl Warszawa, dnia 15.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski 12.10.2012

Gorzów Wielkopolski 12.10.2012 Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze Gorzów Wielkopolski 12.10.2012 Przepisy prawne, które określają funkcjonowanie Centrów Urazowych: - ustawa z dnia 8 września

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie?

Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie? Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie? lek. med. Marek Dudziński Oddział Hematologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Analiza prawna Pakietu Onkologicznego Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Podstawy ustawowe to 3 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o: konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dotację będą mogły otrzymać np. projekty związane z rozbudową, remontem oraz wyposażeniem szpitali i przychodni.

Dotację będą mogły otrzymać np. projekty związane z rozbudową, remontem oraz wyposażeniem szpitali i przychodni. Dotację będą mogły otrzymać np. projekty związane z rozbudową, remontem oraz wyposażeniem szpitali i przychodni. Ważnym elementem zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków jest poprawa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 30 marca 2012r. Grupy osób posiadających uprawnienia szczególnych

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Informacja prasowa Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Warszawa, 28 października Chorzy na szpiczaka mnogiego w Polsce oraz ich bliscy mają możliwość uczestniczenia

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek. prywatnej. opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek. prywatnej. opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 PRZYKŁADOWE STRONY Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Wielkość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w latach 2012-2021 Struktura wydatków Na

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel. 089. 539-34-55, fax. 533-77-01 e-mail:piskorz@wssd.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrożenie systemu ZIP stanowić będzie realizację art. 192 i 192a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

11 października 2011 r. Wrocław. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU

11 października 2011 r. Wrocław. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU Wrocław 11 października 2011 r. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU Agenda 1 Historia firmy 2 Profil działalności i pozycja rynkowa 3 Program kompleksowej opieki medycznej 4 Główne wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia sierpnia 2011 r. P/11/137 LKI-4101-04-03/2011 Pan Marian Pytlewski Dyrektor Regionalny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Prezentacja inwestorska Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. wrzesień 2013 Agenda 1 Podstawowe informacje o Centrum Medycznym ENEL-MED 2 Wyniki finansowe Spółki 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki

Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki PRELEGENT: dr inż. Krzysztof Smółka krzysztof.smolka@p.lodz.pl Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych WEEIA, Politechnika Łódzka PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Rola dystrybutorów hurtowych w systemie ochrony zdrowia Producent/firma farmaceutyczna Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGOŁOWY REGULAMIN Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGOŁOWY REGULAMIN Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 3.1 SZCZEGOŁOWY REGULAMIN Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 Pracą Zakładu kieruje kierownik, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

Realizatorem Programu jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.

Realizatorem Programu jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie. Uzasadnienie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (USD) prowadzi nieprzerwanie swoją działalność leczniczą od 1965, kiedy to został oddany do użytku z funduszy Polonii Amerykańskiej i Rządu Stanów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LWR-4101-15-03/2012 P/12/123 Wrocław, dnia 7 listopada 2012 r. Pani Krystyna BARCIK Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo