LISTY WYBORU WARTOŚCI Wszystkie pojazdy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTY WYBORU WARTOŚCI Wszystkie pojazdy"

Transkrypt

1 Pozycja Pozycja 6.1 wniosku - Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu ograniczenia (kod). LISTY WYBORU WARTOŚCI Wszystkie pojazdy Wniosek Należy posługiwać się tabelą kodów zawartą w Tablicy 5 Załącznika nr 1a do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 105, poz. 713 z póź. zm.). Ograniczenia techniczne związane z budową pojazdu: najmniejszy promień łuku toru w metrach format kodu wpisywany do wniosku: 1.1. _ (wartość numeryczna); ograniczenia dotyczące obwodu torowego kod 1.2; ograniczenie prędkości w km/h (oznaczone na wagonach towarowych i pasażerskich, nieoznaczone na lokomotywach) format kodu: 1.3. _ (wartość numeryczna); Ograniczenia geograficzne: skrajnia kinematyczna (kody TSI WAG /TSI Wagony towarowe/ Załącznik C) format kodu: 2.1. _ (wartość alfanumeryczna); przykładowy kod: 2.1. GA (dla skrajni GA); szerokość toru kody: (oznacza zmienną szerokość toru 1435/1520 mm) lub (oznacza zmienną szerokość toru 1435/1668 mm); brak CCS na pokładzie (dotyczy pojazdów trakcyjnych i specjalnych) kod: 2.3 (oznacza brak sytemu radiowego oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu); ERTMS A na pokładzie (dotyczy pojazdów trakcyjnych i specjalnych) kod: 2.4; System B na pokładzie (dotyczy pojazdów trakcyjnych i specjalnych) format kodu: 2.5. _ (wartość numeryczna - patrz uwagi poniżej); przykładowe kody: (dla lokomotywy wyposażonej w system SHP), (dla lokomotywy wyposażonej w system radiowy na sieci PKP); Uwaga 1: Kod numeryczny składa się z trzech znaków, przy czym: 1xx oznacza pojazd wyposażony w system sygnalizacyjny, 2xx oznacza pojazd wyposażony w radio, xx odpowiada kodowaniu numerycznemu z załącznika B do TSI CCS (TSI Sterowanie ). Jeżeli pojazd wyposażony jest w więcej niż jeden system B, należy wskazać oddzielny kod dla każdego systemu. Przykładowo: dla systemu SHP używa się trzycyfrowego kodu 119, dla systemu radiowego stosowanego na sieci PKP używa się kodu 210 (patrz poniżej). Wykaz kodów systemów sygnalizacyjnych klasy B: 1. ALSN 2. ASFA 3. ATB 4. ATP-VR/RHK 5. BACC 6. CAWS and ATP 7. Crocodile 1/ 21

2 8. Ebicab 9. EVM 10. GW ATP 11. Indusi/PZB 12. KVB 13. LS 14. LZB 15. MEMOR II+ 16. RETB 17. RSDD/SCMT 18. SELCAB 19. SHP 20. TBL 21. TPWS 22. TVM 23. ZUB 123 Wykaz kodów systemów radiowych klasy B: 1. Radio UIC 2. Radio UIC 3. Radio UIC (system irlandzki) 4. Radio UIC 5. BR BR FS ETACS i GSM 8. Radio UIC (system radiowy TTT, zainstalowany na linii Cascais) 9. System radiowy TTT CP_N 10. System radiowy PKP 11. Radiowy system kolejowy VR 12. TRS System radiowy Republiki Czeskiej 13. System radiowy LDZ 14. CH system radiowy kolei greckich 16. Estoński system radiowy 17. Litewski system radiowy Uwaga 2: Rejestracja pojazdów z GSM-R, ale bez ETCS W przypadku pojazdów wyposażonych w GSM-R, ale bez ETCS (tj. jedynie część ERTMS) oraz system sygnalizacji B, ograniczenia powinny być kodowane następująco: 2/ 21

3 - 2.4 (kategoria=2, typ=4) oraz XX (kategoria=2, typ=5, system sygnalizacji=1 i XX dla systemu sygnalizacji klasy B) kody systemów sygnalizacyjnych oraz systemów radiowych klasy B wyszczególnione są w Załączniku B do TSI CCS (TSI Sterowanie). Zgodnie z kodami ograniczeń nie ma różnicy między pojazdami wyposażonymi w ETCS i GSM-R a pojazdami wyposażonymi tylko w GSM-R. Rozróżnienie to można wskazać w polu ograniczeń niekodowanych, np. wpisując tekst brak ETCS na pokładzie. Rejestracja pojazdów z systemem sygnalizacji nie ujętym w TSI CCS Dodatek 1 do Załącznika do decyzji o NVR zawiera odniesienie do kodów numerycznych systemu klasy B wymienione w załączniku B CCS TSI. Przykładowo, pojazd wyposażony w system sygnalizacji ZUB 123 i system radiowy UIC Radio Rozdział powinien mieć następujące kody ograniczeń: (Kategoria=2, Typ=5, System sygnalizacji=1 i ZUB 123 =23) oraz (Kategoria=2, Typ=5, System radiowy=2 i UIC Radio Rozdział =02). Lista systemów klasy B nie zawiera wyczerpującego wyliczenia wszystkich systemów sygnalizacyjnych i radiowych istniejących obecnie w systemie kolejowym Wspólnoty. Istnieją pojazdy wyposażone w inne systemy CCS (nie wymienione w Załączniku B do TSI CCS). W tym wypadku ograniczenie może zostać zarejestrowane jako odpowiedni tekst w polu dla ograniczeń niekodowanych. Ograniczenia niekodowane W tym polu należy podawać wyłącznie te ograniczenia, które nie otrzymały kodów i nie zostały włączone do listy referencyjnej. Długość pola to 1024 znaków. Ograniczenia dotyczące środowiska naturalnego: Strefa klimatyczna EN50125/1999 kody: (oznacza strefę klimatyczną T1), (oznacza strefę klimatyczną T2), (oznacza strefę klimatyczną T3); Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu wymienione w świadectwie (decyzji) dopuszczenia do eksploatacji: Ograniczenia czasowe wymienione w świadectwie (decyzji) dopuszczenia do eksploatacji kod: 4.1 (stosuje się w przypadku gdy wydane świadectwo (decyzja) dopuszczająca do eksploatacji jest wydana z terminem ważności (nie bezterminowo) lub zawiera w treści ograniczenia czasowe); Ograniczenia eksploatacyjne wymienione w świadectwie (decyzji) dopuszczenia do eksploatacji (przebieg, zużycie itd.) kod 4.2 (to ograniczenie należy wpisać we wniosku w przypadku gdy w treści wydanego świadectwa (decyzji) dopuszczającego do eksploatacji zostało zawarte ograniczenie dotyczące przebiegu, zużycia itd.). 3/ 21

4 Pozycja 10.1 wniosku Wycofanie z eksploatacji tryb (kod). Należy posługiwać się tabelą kodów zawartą w Tablicy 10 Załącznika nr 1a do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 105, poz. 713 z póź. zm.). Dotyczy to wyłącznie wniosku o wycofanie z eksploatacji (patrz poniżej). Kod Tryb wycofania z eksploatacji Opis 10 Zawieszenie rejestracji Bez uzasadnienia Rejestracja pojazdu zawieszona na wniosek właściciela lub posiadacza, lub decyzją NSA lub jednostki rejestrującej. 11 Zawieszenie rejestracji Pojazd przeznaczony do przechowywania w stanie gotowości do eksploatacji jako rezerwa nieaktywna lub strategiczna. 20 Przeniesienie rejestracji Stwierdzono, że pojazd został ponownie zarejestrowany pod nowym numerem lub przez inny NVR do celów dalszego użytkowania w ramach (całości lub części) europejskiej sieci kolejowej. 30 Wycofanie z eksploatacji Bez uzasadnienia Rejestracja pojazdu na użytkowanie w ramach europejskiej sieci kolejowej wygasła, brak danych o ponownej rejestracji. 31 Wycofanie z eksploatacji Pojazd przeznaczony do dalszego użytkowania jako pojazd kolejowy poza europejską siecią kolejową. 32 Wycofanie z eksploatacji Pojazd przeznaczony do odzysku istotnych składników / modułów / części zapasowych dotyczących interoperacyjności lub do gruntownej przebudowy 33 Wycofanie z eksploatacji Pojazd przeznaczony do złomowania i przekazania materiałów (w tym głównych części zapasowych) do recyklingu. 34 Wycofanie z eksploatacji Pojazd przeznaczony do użytkowania jako zabytkowy tabor kolejowy na wydzielonej sieci lub jako nieruchomy eksponat wystawowy, poza europejską siecią kolejową. Wagony towarowe Pozycja Załącznik nr 1 Kod interoperacyjności Należy posługiwać się tabelą kodów zawartą w Załączniku P.6 do TSI Ruch kolejowy (Dz. Urz. UE z 2006 r. L359, strona 120). Alfabetyczne oznaczenie interoperacyjności TEN PPW TEN PPW RIV 4/ 21

5 Przyczyna zmiany numeru wagonu Dotychczasowy literowy skrót systemu wymiany międzynarodowej Kategoria wagonu wg Zał. P12 OPE TSI Typ wózka RIV PPW nie posiada modernizacja zmiana prędkości zmiana klasyfikacji ładunku inne RIV MC RIV MC TEN TEN PPW nie posiada E - Wagon węglarka normalnej budowy F - Wagon węglarka specjalnej budowy G - Wagon kryty normalnej budowy H - Wagon kryty specjalnej budowy I - Wagon chłodnia K - Wagon platforma 2-osiowa normalnej budowy L - Wagon platforma 2-osiowa specjalnej budowy O - Wagon węglarko-platforma normalnej budowy R - Wagon platforma na wózkach normalnej budowy S - Wagon platforma na wózkach specjalnej budowy T - Wagon z otwieranym dachem U - Wagon specjalny Iinny niż kategorii F, H, L, S lub Z) Z - Wagon cysterna F - Wagon węglarka (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) H - Wagon kryty (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) I - Wagon chłodnia (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) L - Wagon platforma z oddzielnymi osiami (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) S - Wagon platforma na wózkach (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) T - Wagon z otwieranym dachem (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) U - Wagon specjalny (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) Z - Wagon cysterna (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) 1XT 1XTa 2XT 29R 3TN-(wózek dwuosiowy) 3TNa (Y25Lsd) 3TNa (Y25Lsd1) 5/ 21

6 25TNa (Y25Cs) Y25Rs Diamond rama odlana razem z mażnicami Chanin Niemiecki ze sztywną ramą inne typy bez wpływu na numer wagonu 3TNa (Y25Lss/sd) 7TN (38) Y25Lss 3TNhb (Y25Ls(s)d1) 1XTa/E 1XTamp 4RS/N 4ANc Y25Cs 32XTa 1XTa/B 25TNm (Y25Cs2) Y25Lsd TP 04?04 25TN wagon na osiach inny typ wózka (należy wskazać) Szerokość toru [mm] /1520 ze zmianą wózków 1435/1520 z osiami nastawnymi 1435/1672 inna Oznaczenie literowe charakterystyki technicznej oraz Oznaczenie literowe charakterystyki technicznej poprzednie należy wypełniać zgodnie z Załącznikiem P.9 OPE TSI. Przykładowo oznaczenie Eaos(1) należy wpisać we wniosku w podanej postaci (w tym przypadku z indeksem). Wagony osobowe Pozycja Załącznik nr 2 Kod interoperacyjności Należy posługiwać się tabelą kodów zawartą w Załączniku P.7 do TSI Ruch kolejowy (Dz. Urz. UE z 2006 r. L359, strona 121). Alfabetyczne oznaczenie interoperacyjności TEN RIC PPW RIC PPW 6/ 21

7 Przyczyna zmiany numeru wagonu Dotychczasowy literowy skrót systemu wymiany międzynarodowej Typ konstrukcyjny TEN PPW nie posiada modernizacja zmiana prędkości inne RIC MC RIC MC nie posiada 110Ab 110Ac 111A 111A-2 111Ab 111Ac 111Ag 111Ah 111Ainw 111ALux 111Ap 111Ar 111Arow 111As 111Au 111Aw 111Ay 111Ax 112A 112A-2 112Ag 112Ah 112Aj 112Ak 112ALux 112Am 112Ap 112Ar 113A 113A Lux 134Aa 7/ 21

8 134Ab 136A 139A 140A 141A 144A 144Aa 145A 145Ab 145Ac 152A 152Aa 154A 154Aa 155A 158A 159A 161A 162A 163A 209C 209Ca 304Ca 305Ad 306A 507A-Op 508 (LES/L) 508A 609A 611A 612A Abpbdzf BAUT86 Bpz GORL77 GORL79 GORL81 GORL90 Görlitz 75 Görlitz 77 8/ 21

9 Kod rodzaju pojazdu z opisem (cyfra 5 EVN) Kod parametrów technicznych wagonu z opisem (cyfry 5-6 EVN) Görlitz 77L Görlitz 79 Görlitz 81 RESTAU SALON SLUZB SOCJAL WR XB YB YB-84 Z1A BERL Z1B BERL Z2A Z2B inny (należy wskazać) 1 - Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy 2 - Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy 3 - Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy 4 - Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy 5 - Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy 7 - Wagony sypialne 8 - Pojazdy konstrukcji specjalnej i furgony 9 - Pojazdy konstrukcji specjalnej i furgony przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym lub 3-osiowe 16 - Wagony piętrowe 17-7 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym 18-8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym 19-9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym 23-3-osiowe 24-2-osiowe 25 - Wagony piętrowe (tylko w przypadku OSŻD) 26 - Wagony piętrowe 28-8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym 29-9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym 9/ 21

10 30-10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna C57liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym lub 3-osiowe 36 - Wagony piętrowe 38-8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym 39-9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów 1/2 klasy 44-9 przedziałów 1/2 klasy 49-9 przedziałów 1 klasy przedziałów przedziałów przedziałów 59-9 przedziałów przedziałów przedziałów przedziałów 75 - > 12 przedziałów 80 - Wagon sterowniczy z miejscami do siedzenia wszystkich klas, z przedziałem bagażowym lub bez, z kabiną maszynisty do jazdy nawrotnej 81 - Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy lub 1/2 klasy z przedziałem bagażowym lub pocztowym 82 - Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy z przedziałem bagażowym lub pocztowym 84 - Pojazdy z miejscami do siedzenia wszystkich klas ze specjalnie dostosowanymi powierzchniami, np. miejscem do zabaw dla dzieci 85 - Wagony z miejscami do siedzenia i wagony z miejscami do leżenia wszystkich klas, z powierzchnią barową lub bufetem 86 - Piętrowy wagon sterowniczy z miejscami do siedzenia wszystkich klas, z przedziałem bagażowym lub bez, z kabiną maszynisty do jazdy nawrotnej 87 - Wagony restauracyjne lub wagony z barem lub bufetem posiadające przedział bagażowy 88 - Wagony restauracyjne 89 - Inne specjalne wagony osobowe (konferencyjne, dyskotekowe, barowe, kinowe, wideo, do przewozu chorych) Wagony pocztowe 91 - Wagony bagażowe z przedziałem pocztowym 92 - Wagony bagażowe 93 - Wagony bagażowe i dwu- lub trzyosiowe pojazdy 2 klasy z miejscami do siedzenia, z przedziałem bagażowym lub pocztowym 94 - Wagony bagażowe z przejściem bocznym, z przedziałem lub bez przedziału pod zamknięciem celnym 95 - Dwuosiowe lub trzyosiowe wagony bagażowe z przedziałem pocztowym Dwuosiowe lub trzyosiowe wagony do przewozu samochodów 98 - Wagony do przewozu samochodów 99 - Wagony służbowe 10/ 21

11 Kod literowy serii pojazdu z opisem Ilość przedziałów (rzeczywista lub obliczeniowa) A - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami B - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami AB - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami Ac - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia Bc - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia AcBc - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia WLAB - Wagon sypialny z oznaczeniem literowym serii A, B lub AB zależnie od rodzaju oferowanych miejsc. AD - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy BD - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy ABD - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy ABPost - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy APost - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy BPost - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy AR - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym BR - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym ABR - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym AcR - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym BcR - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym AcBcR - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami Przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym WRD - Wagon restauracyjny, Wagon bagażowy ARD - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym BRD - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym ABRD - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym WR - Wagon restauracyjny S - Wagon służbowy (specjalnego przeznaczenia) Post - Wagon pocztowy DPost - Wagon bagażowy, Wagon pocztowy D - Wagon bagażowy Le - Odkryty, 2-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów Leq - Odkryty, 2-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania Laeq - Odkryty, 3-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania DD - Odkryty, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów Uwaga: Obliczeniowa liczbę przedziałów jest wynikiem następujących obliczeń: 1) w wagonach klasy 1 wg wzoru: obliczeniowa liczba przedziałów = liczba miejsc 1klasy dzielone przez liczbę 6 (ułamkowy 11/ 21

12 Opis znaczenia kodu literowego indeksu pojazdu Kod dopuszczalnej prędkości Kod zasilania z opisem 00 - Wszystkie napięcia (*) V = 10 - Wszystkie napięcia (*) + Para ( 1 ) V = + Para ( 1 ) V = + Para ( 1 ) 20 - Para ( 1 ) 21 - Para ( 1 ) 23 - Para ( 1 ) wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej); 2) w wagonach klasy 2 wg wzoru: obliczeniowa liczba przedziałów = liczba miejsc 2klasy dzielone przez liczbę 8 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej; 3) w wagonach klasy 1/2 wg wzoru: obliczeniowa liczba przedziałów = liczba miejsc 1klasy dzielone przez liczbę 6 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej) + liczba miejsc 2 klasy dzielone przez liczbę 8 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej). Uwaga: W wagonach oznaczonych jednym z następujących kodów parametrów technicznych: 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99 lub oznaczonych serią WRD oznaczenie liczby przedziałów nie występuje. a - Wagon specjalnego przeznaczenia, salonowy b - Wagon przystosowany do przewozu pasażerów niepełnosprawnych e - Wagon z przedziałami klasy biznes f - Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy) k - Wagon specjalnego przeznaczenia, socjalny m - Pojazd o długości powyżej 24,5 m n - Ogrzewanie nawiewne o - Wagon z przewodem zdalnego sterowania (np. zamykania drzwi, oświetlenia elektrycznego) p - Wagon osobowy z miejscami siedzącymi, z przejściem środkowym s - Przejście środkowe w wagonach bagażowych i osobowych z przedziałem bagażowym u - Wagon wyposażony w mechanizmy do zdalnego zamykania drzwi i posiadający możliwość zdalnego sterowania oświetleniem v - Pojazd przystosowany do przewozu rowerów x - Wagon piętrowy z - Pojazd wyposażony w centralne zasilanie 12/ 21

13 25 - Para ( 1 ) 30 - Wszystkie napięcia V = 40 - Wszystkie napięcia (*) + Para ( 1 ) 41 - Wszystkie napięcia + Para ( 1 ) 42 - Wszystkie napięcia + Para ( 1 ) V = + Para ( 1 ) 50 - Wszystkie napięcia (*) + Para ( 1 ) 51 - Wszystkie napięcia + Para ( 1 ) 52 - Wszystkie napięcia + Para ( 1 ) 60 - Para ( 1 ) 66 - Para ( 1 ) 70 - Wszystkie napięcia (*) 71 - Wszystkie napięcia V = V = 80 - Wszystkie napięcia (*) + Para ( 1 ) 81 - Wszystkie napięcia + Para ( 1 ) 84 - Wszystkie napięcia (*) + Para ( 1 ) 88 - Wszystkie napięcia (*) + Para ( 1 ) 90 - Wszystkie napięcia (*) ( 2 ) 91 - Wszystkie napięcia 92 - Wszystkie napięcia + Para ( 1 ) V = ( 1 ) Tylko w przypadku pojazdów komunikacji wewnętrznej ( 2 ) Tylko w przypadku pojazdów zdolnych do komunikacji międzynarodowej Wszystkie napięcia - Prąd przemienny jednofazowy V 51 do 15 Hz, prąd przemienny jednofazowy V 50 Hz, prąd stały V, prąd stały V. Może obejmować prąd przemienny jednofazowy V 50 Hz (*) Dla pewnych pojazdów zasilanych jednofazowym prądem przemiennym V, dozwolona jest tylko jedna częstotliwość albo 16 2/3, albo 50 Hz. Para - ogrzewanie wyłącznie parą. Gdy zapisane są napięcia, kod ten jest możliwy także dla pojazdów bez ogrzewania parowego. Szerokość toru [mm] /1520 ze zmianą wózków 1435/1520 z osiami nastawnymi 1435/1672 inna Typ wózka 4ANc 4ANc"S" 13/ 21

14 Goerlitz BAUT86 GP200 GP200S NHBrE 7ANh 7ASh MD523 25AN 25ANa 25ANa1 25ANa4 MD524 SGP300 25AN/S Gosa 25ANg 25ASg 101A BKW200 11AN wagon dwuosiowy bez wózka wagon trzyosiowy bez wózka inny typ wózka (należy wskazać) Pojazdy trakcyjne Pozycja Załącznik nr 3 Przyczyna zmiany numeru modernizacja inne Szerokość toru [mm] /1520 inna Kod rodzaju pojazdu z opisem (cyfra 2 EVN) 0 - Różne 1 - Lokomotywa elektryczna (z wyjątkiem manewrowej) 2 - Lokomotywa spalinowa (z wyjątkiem manewrowej) 3 - Elektryczny zespół trakcyjny (wagony silnikowe i doczepne) oraz szynobus dużej prędkości (v > 250 km/h) 4 - Elektryczny zespół trakcyjny (wagony silnikowe i doczepne) oraz szynobus (v 250 km/h) 5 - Spalinowy zespół trakcyjny (wagony silnikowe i doczepne) oraz szynobus (v 250 km/h) 6 - Doczepne pojazdy specjalizowane 7 - Lokomotywa manewrowa elektryczna 14/ 21

15 Kod przeznaczenia pojazdu z opisem (cyfra 5 EVN) Kod rodzaju zasilania lub przekładni z opisem (cyfra 6 EVN Kod mocy ciągłej z opisem (cyfra 7 EVN) Typ konstrukcyjny 060DA Pz DA wg dok RL WE 16D 19WE 201E (ET22) 201Ek 201Em (ET22) 203E (ET41) 218Mc 301Dd 303D(SU46) 303E (EU 07) 311Da(ST40s) 8 - Lokomotywa manewrowa spalinowa 0 - Pojazdy trakcyjne różne 1 - Lokomotywa pasażerska 2 - Zespół trakcyjny lub szynobus do przewozu osób 3 - Lokomotywa towarowa 4 - Zespół trakcyjny lub szynobus do przewozu rzeczy 5 - Lokomotywa uniwersalna 7 - Lokomotywa manewrowa elektryczna 8 - Lokomotywa manewrowa spalinowa 0 - Parowe 1 - Elektryczne jednonapięciowe 2 - Elektryczne dwunapięciowe 3 - Elektryczne wielonapięciowe 4 - Dwusystemowe (elektryczne i spalinowe) 5 - Tendry 6 - Przekładnia elektryczna 7 - Przekładnia mechaniczna 8 - Przekładnia hydrauliczna 0 - Zabytkowe czynne wszystkie rodzaje 1 - O mocy do 0,5 MW 2 - O mocy > 0,5 do 1,0 MW 3 - O mocy > 1,0 do 1,5 MW 4 - O mocy > 1,5 do 2,0 MW 5 - O mocy > 2,0 do 3,0 MW 6 - O mocy > 3,0 do 5, 0 MW 7 - O mocy powyżej 5,0 MW 15/ 21

16 3E/1 3E/1WT-E/32//003/06 3E/1WTO-ET WE-301B (EW58) 3WE-401B (EW58) 401Da (SM32) 411D(SM31) 59E serii 182 Pz B (EN57 AKM) 5B (EN57 KM) 5B (EN57) 5B (EN57SKM) 5B (EN71 KM) 5B (EN71) 5Bk (EN57KM) 5Bwg.NS/EZT/900/1829/09 6B (EN57 AKM) 6B (EN57 KM) 6B (EN57) 6B (EN57SKM) 6B (EN71 KM) 6B (EN71) 6Bk (EN57KM) 6Bwg.NS/EZT/900/1829/09 6D(SM42) 6D/Ls800 6Dd(Ls1000) 6Dg/SM42 6Dk/SM42 6Dwg.NS/SM42/900/1702/07 BR 231 NB-4-BR , BR BR E186 EN71wgNS/EZT/900/1852/09 ES64U4 - D Flirt Polen L-4158 JT42CWRM Ls300 Ls-800/6D/SM42 16/ 21

17 Ls-800/SM42/ M62 (ST44) M62Ko M62nrBR120(ST44) S200 S200 MTU S200 wg ST (ST44) T448.P T448.P FAUR T448.P MTU T448.P/T TEM2 wg SM48M TEM2(SM48) TEM2(SM48)wg , P TEM2/15Mwg VT627 inny (należy wskazać) Typ wózka 182 1LN 1LNB Dd 303D AN 36AN(t)23MN(n) 3MN 411D 5B 6B 6D 6D lub 1LN 70RSTa/70RSNa 9AN BR E ES64U4 HTCR-E J-Bg / 21

18 Układ osi M62 M RL-4780 RL-4781 SM48 TD/LD inny (należy wskazać) Bo'Bo' Co'Co' Bo Bo'Bo'+Bo'Bo' Bo'Bo'+2'2'2' 2'2'+Bo'Bo'+2'2' Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Bo'Bo'+2'2'+2'2'+Bo'Bo' 2'2'+Bo'Bo'+Bo'Bo'+2'2' Bo'2'Bo' Bo'Bo'+2'2' B B'B' C B'2' D (1A)'(A1)' 1'A'+1'1' A'A'+1'1' 1'A'+1'1'+A'1' A'1' A'1'+1'A' B'2' inny (należy wskazać) Pojazdy specjalne Pozycja Załącznik nr 4 Przyczyna zmiany numeru modernizacja inne Szerokość toru [mm] /1520 inna Kod dopuszczalnej prędkości (cyfra 6 1 Pojazd z napędem, prędkość jazdy 100 km/h, może być włączany do pociągu o prędkości 100 km/h 18/ 21

19 EVN) Kod typu pojazdu specjalnego (cyfra 7 EVN Kod podtypu pojazdu specjalnego (cyfra 7 EVN) 2 - Pojazd z napędem, prędkość jazdy< 100 km/h, może być włączany do pociągu o prędkości 100 km/h 3 - Pojazd bez napędu, może być włączany do pociągu o prędkości 100 km/h 4 - Pojazd z napędem, prędkość jazdy < 100 km/h, może być włączany do pociągu o prędkości < 100 km/h (lub z ograniczeniem) 5 - Pojazd bez napędu, może być włączany do pociągu o prędkości < 100 km/h (lub z ograniczeniem) 6 - Pojazd z napędem, prędkość jazdy < 100 km/h, nie może być włączany do pociągu 7 - Pojazd bez napędu, nie może być włączany do pociągu 8 Pojazd szynowo-drogowy z napędem, prędkość jazdy < 100 km/h, może być włączony do pociągu 9 - Pojazd szynowo-drogowy z napędem, prędkość jazdy < 100 km/h, nie może być włączony do pociągu 0 Pojazd szynowo-drogowy bez napędu, może być włączony do pociągu 1- Pojazdy do utrzymania infrastruktury i budowy dróg kolejowych 2 - Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania torów 3 - Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania sieci jezdnej 4 - Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania i robót budowlanych 5 - Pojazdy załadowczo - rozładowcze i do innych robót technologicznych 6 - Specjalne pojazdy pomiarowe 7 - Pojazdy do usuwania awarii 8 - Silnikowe pojazdy transportowe 9 - Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń 0 - Pojazdy szynowo - drogowe 11 - Dźwigi układkowe 12 - Urządzenia do układania rozjazdów i przejazdów kolejowych 13 - Pociąg do wymiany toru 14 - Oczyszczarka tłucznia w torze 15 - Maszyny do robót ziemnych 19 - Żuraw kolejowy (z wyjątkiem wykolejeń) 10 - Pozostałe 21 - Wysokowydajna podbijarka toru 22 - Inne rodzaje maszyn do podbijania toru 23 - Podbijarka toru ze stabilizatorem 24 - Podbijarka rozjazdów i przejazdów kolejowych 25 - Profilarka podsypki 26 - Dynamiczny stabilizator toru 27 - Maszyny do szlifowania lub maszyny do zgrzewania szyn 28 - Wieloczynnościowa maszyna uniwersalna 29 - Drezyna do inspekcji toru 20 - Pozostałe 31 - Maszyna wieloczynnościowa 32 - Maszyna do bębnów z przewodami 33 - Maszyna do ustawiania słupów trakcyjnych 19/ 21

20 34 - Wagon do przewozu bębnów z przewodami 35 - Naprężnik linii sieci trakcyjnej 36 - Maszyna z podnoszoną platformą, maszyna z nadbudową 37 - Pociąg czyszczący 38 - Pociąg (pojazd) do smarowania sieci trakcyjnej 39 - Wagon do kontroli sieci trakcyjnej 30 - Pozostałe 41 - Maszyna do układania włókniny 42 - Platforma do inspekcji mostów 43 - Platforma do inspekcji tuneli 44 - Maszyna do oczyszczania gazów 45 - Wagon wentylacyjny 46 - Maszyna z podnoszoną platformą roboczą, maszyna z nadbudową 47 - Maszyna do oświetlania tunelu 40 - Pozostałe 51 - Maszyna (wagon) załadowczo - rozładowczy do transportu szyn 52 - Transporter (wagon) samowyładowczy do transportu podsypki, żwiru itp. materiałów sypkich 55 - Wagon załadowczo rozładowczy do transportu podkładów 58 - Wagon załadowczo rozładowczy do transportu rozjazdów (wraz układami sterowniczymi i zabezpieczającymi) 59 - Wagon załadowczo - rozładowczy do transportu innych materiałów 50 - Pozostałe, w tym wagony techniczno - gospodarcze (mieszkalne, wagony biura, jadalnie, wagony warsztaty itp.) 61 - Wagon laboratoryjny 62 - Wagon do pomiaru toru 63 - Wagon do pomiaru sieci trakcyjnej 64 - Drezyna do pomiaru geometrii toru 65 - Wagon do pomiaru sygnalizacji 66 - Wagon do pomiaru sygnalizacji kabinowej i emisji fal radiowych 60 - Pozostałe 71 - Żuraw do usuwania skutków wypadków kolejowych 72 - Pojazd silnikowy do holowania ratowniczego 73 - Pociąg do usuwania skutków wypadków w tunelach 74 - Wagon ratowniczy 75 - Wagon przeciwpożarowy (pojazd strażacki) 76 - Pojazd sanitarny 77 - Wagon do przewozu sprzętu ratowniczego 78 - Dźwig awaryjny 79 - Przewoźnik awaryjny 70 - Pozostałe 81 - Pojazd trakcyjny 83 - Drezyna transportowa (oprócz 59) 20/ 21

21 Typ konstrukcyjny Rodzaj silnika 84 - Wagon zasilający 85 - Drezyna lub wagon silnikowy 87 - Pojazd do przewozu betonu 80 - Pozostałe 91 - Pług odśnieżny z własnym napędem 92 - Pług odśnieżny bez napędu 93 - Odśnieżarka toru (szczotkowa) 94 - Maszyna do usuwania lodu 95 - Pojazd lub maszyna do odchwaszczania torów 96 - Maszyna do czyszczenia torów (maszyna do mycia) 90 - Pozostałe 01 - Pojazd szynowo - drogowy kategorii Pojazd szynowo - drogowy kategorii Pojazd szynowo - drogowy kategorii Pojazd szynowo - drogowy kategorii Pozostałe KSF-70 PMW10 PWM15 TMS-40 TMS WM15 WŻB10 inny (należy wskazać) Spalinowy Elektryczny inny 21/ 21

LISTA WYKONAWCÓW USŁUG UTRZYMANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH POSIADAJĄCYCH STATUS UZNANIA NADANY PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

LISTA WYKONAWCÓW USŁUG UTRZYMANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH POSIADAJĄCYCH STATUS UZNANIA NADANY PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. LISTA WYKONAWCÓW USŁUG UTRZYMANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH POSIADAJĄCYCH STATUS UZNANIA NADANY PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Stan na dzień 21.07.2016 r. L.p. Nazwa wykonawcy Świadectwo kompetencji wykonawcy

Bardziej szczegółowo

SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy. Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska

SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy. Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy pr EN 45 545 Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska 1 ZAKRES SRT TSI CR 2 1. Definiuje spójny pakiet środków obejmujących podsystemy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) SKRAJNIA BUDOWLANA LINII

Bardziej szczegółowo

Spalinowe zespoły trakcyjne

Spalinowe zespoły trakcyjne Spalinowe zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH Artur Rojek Witold Groll Standardy Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Decyzja Komisji 2008/232/WE z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR

Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR A. Rozwój i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii w pojazdach wysokich prędkości oraz pojazdach kolejowych spełniających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 1063 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r.

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 1063 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.09.25 15:00:55 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 1063 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INTEROPERACYJNOŚCI PRZEWODNIK DOTYCZĄCY STOSOWANIA EUROPEJSKIEGO SCENTRALIZOWANEGO WIRTUALNEGO REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH (ECVVR)

WYDZIAŁ INTEROPERACYJNOŚCI PRZEWODNIK DOTYCZĄCY STOSOWANIA EUROPEJSKIEGO SCENTRALIZOWANEGO WIRTUALNEGO REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH (ECVVR) Nr referencyjny w ERA: WYDZIAŁ INTEROPERACYJNOŚCI PRZEWODNIK DOTYCZĄCY STOSOWANIA EUROPEJSKIEGO SCENTRALIZOWANEGO WIRTUALNEGO REJESTRU POJAZDÓW Wersja w ERA: 4.00 ERA/GUI/01-2010/INT Data: 10 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Koleje podstawy Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Literatura 1. Dz. U. RP nr 151.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 211

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 211 Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 211 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania

Bardziej szczegółowo

Naprawy i modernizacje wagonów pasażerskich i lokomotyw

Naprawy i modernizacje wagonów pasażerskich i lokomotyw Naprawy i modernizacje wagonów pasażerskich i lokomotyw Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 31 grudnia 2015 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż lokomotyw spalinowych

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż lokomotyw spalinowych Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż lokomotyw spalinowych Lokomotywa spalinowa typu ST44 (Gagarin) 1964 roku Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (b. Związek Radziecki) wybudowała kilka sztuk prototypów ciężkich

Bardziej szczegółowo

Potencjał modernizacyjny lokomotyw spalinowych NEWAG S.A.

Potencjał modernizacyjny lokomotyw spalinowych NEWAG S.A. Potencjał modernizacyjny lokomotyw spalinowych NEWAG S.A. Krystian Kiercz Kierownik projektu Nowe strategie i technologie w transporcie, spedycji i logistyce Sosnowiec, 17 Kwiecień 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Elektryczne zespoły trakcyjne

Elektryczne zespoły trakcyjne Elektryczne zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

Pojazd kolejowy TSI Obowiązek stosowania TSI Odstępstwa od stosowania TSI

Pojazd kolejowy TSI Obowiązek stosowania TSI Odstępstwa od stosowania TSI Pojazd kolejowy TSI Obowiązek stosowania TSI Odstępstwa od stosowania TSI Pojazdy trakcyjne, tabor kolejowy specjalny TSI Sterowanie (decyzja Komisji Europejskiej 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności ci dla kolei konwencjonalnej Seminarium SIRTS i CNTK Warszawa, 17 lipca 2006 r.

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności ci dla kolei konwencjonalnej Seminarium SIRTS i CNTK Warszawa, 17 lipca 2006 r. Techniczne Specyfikacje dla Interoperacyjności ci Specyfikacja TSI dla podsystemu Sterowanie w systemie kolei konwencjonalnej mgr inż. Witold Olpiński Zakład Sterowania Ruchem i Teleinformatyki CNTK TSI

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych Ratownictwo kolejowe - podstawowe definicje Pociągiem - nazywamy

Bardziej szczegółowo

Naprawy i modernizacje wagonów pasażerskich i lokomotyw

Naprawy i modernizacje wagonów pasażerskich i lokomotyw Naprawy i modernizacje wagonów pasażerskich i lokomotyw Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. AUTOBUS SZYNOWY 212M serii SA 109

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. AUTOBUS SZYNOWY 212M serii SA 109 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego AUTOBUS SZYNOWY 212M serii SA 109 Pojazdy typu 212 M oznaczenie kolejowe SA109. Kolejowe Zakłady Maszyn Kolzam S.A. producent omawianego pojazdu szynowego

Bardziej szczegółowo

17.2.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43/33

17.2.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43/33 17.2.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43/33 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA TABORU ZGODNIE Z TSI BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH KOLEJOWYCH

WYMAGANIA DLA TABORU ZGODNIE Z TSI BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH KOLEJOWYCH WYMAGANIA DLA TABORU ZGODNIE Z TSI BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH KOLEJOWYCH Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA ZAKRES SRT TSI CR 1. Definiuje spójny pakiet środków pozwalających

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja środków transportu

Klasyfikacja środków transportu Klasyfikacja środków transportu Opracował : Robert Urbanik Podział ze względu na przedmiot przewozu Środki transportu do przewozu osób Samochody osobowe Autobusy Wagony osobowe Statki pasażerskie białej

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na Załącznik nr 4 Dyrektywa 2008/57/WE Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C 345/03) z 26.11.2013

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

4. Modernizacja linii kolejowej

4. Modernizacja linii kolejowej TECHNOLOGIA ROBÓT KOLEJOWYCH 4. Modernizacja linii kolejowej dr inż. Jarosław Zwolski Modernizacja toru kolejowego może przebiegać bez zmiany jego geometrii i składa się z następujących czynności: Poprawa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 742 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 918

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 918 Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7: Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7: Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 7: Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych Autor: Jacek Gawroński Tramwaj Tramwaj zbudowany jest z:

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest. spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań. krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego. poprzez

Naszą misją jest. spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań. krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego. poprzez Lokomotywy Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy zapewnieniu dobrej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r. Poz. 988 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r. Poz. 988 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r. Poz. 988 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów

Bardziej szczegółowo

ISTORIA. Oferta. Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne

ISTORIA. Oferta. Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne ISTORIA Oferta Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne zaplecze techniczno-eksploatacyjne oferuje usługi w następującym zakresie: kolejowe przewozy towarowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowy zakres badań technicznych

Podstawowy zakres badań technicznych Podstawowy zakres badań technicznych dla typów budowli o badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu budowli, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;

Bardziej szczegółowo

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności techniczna podstawa liberalizacji rynku przewozów kolejowych

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności techniczna podstawa liberalizacji rynku przewozów kolejowych Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności techniczna podstawa liberalizacji rynku przewozów kolejowych Andrzej Harassek szef sektora instalacji stałych Zespół Interoperacyjności Interoperacyjność Dziś

Bardziej szczegółowo

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Interfejs RST do OPE, CCS i TAP Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Tabela 9: Interfejs z podsystemem

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57.

Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 www.pesa.pl Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 dla Województwa Zachodniopomorskiego PESA Bydgoszcz SA 1851 - Wraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów

Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL. OLSZTYŃSKA 6A, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera podatek od

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) 347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW - CENNIK Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w zakresie podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym III edycja

Szkolenie w zakresie podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym III edycja Szkolenie w zakresie podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym III edycja 1. Cel szkolenia, adresaci Instytutu Kolejnictwa oferuje otwarte szkolenie z zakresu techniki, technologii i organizacji transportu

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY 2011

PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY 2011 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY 2011 SPIS TREŚCI nr 1/2 1. Zestawy kołowe. Koła zestawu. Osie zestawu 1 2. Maźnice i łożyska. Łożyska toczne i ślizgowe 1 3. Wózki /ogólnie/ 1 4. Usprężynowanie. Amortyzatory usprężynowania

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych.

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOM-KOL ul. Słoneczna 17 Powiercie Kol. 62-600 Koło tel.: 601428961 fax: +48 63 26 15 809 e-mail: estrada1@op.pl Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOM-KOL. Przedstawiamy Pa?stwu ofert? na sprzeda?y wagonów w?glarek typu:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOM-KOL. Przedstawiamy Pa?stwu ofert? na sprzeda?y wagonów w?glarek typu: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOM-KOL ul. Słoneczna 17 Powiercie Kol. 62-600 Koło tel.: 601428961 fax: +48 63 26 15 809 e-mail: estrada1@op.pl Przedstawiamy Pa?stwu ofert? na sprzeda?y wagonów w?glarek

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2007D0756 PL 17.02.2011 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DECYZJA KOMISJI z dnia 9 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004)

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) ze zmianami na podstawie rozporządzenia z dnia 18 września 2009r Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

1 Okresowe badanie techniczne: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

1 Okresowe badanie techniczne: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/1. (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA DECYZJE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/1. (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/1 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, jednego typu, 5 pojazdów drogowo-szynowych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)2) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)2) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych P R O J E K T ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)2) z dnia.. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Arkusz 1 z 5 Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Kategorie uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego Na jednym wniosku można umieścić urządzenia

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2012 7 Z Unii Europejskiej 12 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 10 mitów o kolejach dużej prędkości 22 Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 29 Dostęp do miejskiej

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr 5 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz. 17 Poz. 18 str. - Uchwała

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10. Od autorów 13. Wstęp 14. Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10. Od autorów 13. Wstęp 14. Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10 Od autorów 13 Wstęp 14 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17 1.1. Klasyfikacja, przeznaczenie i wymagania stawiane samochodom

Bardziej szczegółowo

Platforma lokomotyw BAZA PLATFORMY. Modułowa konstrukcja układu napędowego zapewnia 82% wspólnych podzespołów dla lokomotyw elektrycznych platformy

Platforma lokomotyw BAZA PLATFORMY. Modułowa konstrukcja układu napędowego zapewnia 82% wspólnych podzespołów dla lokomotyw elektrycznych platformy 1 PLATFORMA LOKOMOTYW strona 2 Platforma lokomotyw BAZA PLATFORMY KONSTRUKCJA PUDŁA/ NADWOZIE WÓZEK KOMPLETNY UKŁAD NAPĘDOWY Modułowa konstrukcja układu napędowego zapewnia 82% wspólnych podzespołów dla

Bardziej szczegółowo

04/2014 (14) SKL. Karolina Więcław odbiera nagrodę za rozwiązanie rebusu z numeru 12. Gratulujemy

04/2014 (14) SKL. Karolina Więcław odbiera nagrodę za rozwiązanie rebusu z numeru 12. Gratulujemy 04/2014 (14) W tym numerze : Kierunek Logistyka na dniach otwartych. Kim jest logistyk? Czym się zajmuje? Jakie są możliwości zatrudnienia absolwenta? To niektóre pytania na które młodzież z gimnazjum

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy -niezgodne-z-tsi/5479,pierwsze-zezwolenie.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R mgr inż.. Artur DłużniewskiD 1 1 Wybrane prace realizowane w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Pojazdy dopuszczone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

Pojazdy dopuszczone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy -dopuszczone-w-i/7310,pojazdy-dopuszczone-w-innym-panstwie-czlonkowskim-unii-europejskiej.html

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONSTRUKCJE TOROWISK TRAMWAJOWYCH -

NOWOCZESNE KONSTRUKCJE TOROWISK TRAMWAJOWYCH - KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA -MIASTO I TRANSPORT 2006 MIEJSKI TRANSPORT SZYNOWY STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DLA KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA 5. GRUDNIA 2006 NOWOCZESNE KONSTRUKCJE TOROWISK

Bardziej szczegółowo

SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH

SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH Gdynia 2016 1 Uchwała nr 151/2016 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska

Bardziej szczegółowo

"Rola badań ram wózków pojazdów szynowych w procesie certyfikacji taboru kolejowego"

Rola badań ram wózków pojazdów szynowych w procesie certyfikacji taboru kolejowego Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa "Rola badań ram wózków pojazdów szynowych w procesie certyfikacji taboru kolejowego" dr inż. Dariusz Kowalczyk Warszawa 2013.10.08

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia SPÓŁKA AKCYJNA Biuro Zakupów Centralnych 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 53 tel.: (022) 47 34 372 fax: (022) 47 34 333 e-mail: magdalena.czajka@intercity.pl BFZ4-073-269/2013 Warszawa, 2013-03-29 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 I. Parametry ruchu silnika i pojazdu... 9 1. Parametry pracy silnika... 10 1.1. Moc silnika... 10 1.2. Moment obrotowy silnika... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Bartczak OCENA WPŁYWU INTERFEJSU SYSTEMU ETCS POZIOM 1 NA DZIAŁANIE URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

dr inż. Marek Bartczak OCENA WPŁYWU INTERFEJSU SYSTEMU ETCS POZIOM 1 NA DZIAŁANIE URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM dr inż. Marek Bartczak OCENA WPŁYWU INTERFEJSU SYSTEMU ETCS POZIOM 1 NA DZIAŁANIE URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS Europejski System Europejski

Bardziej szczegółowo

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej związanych z obsługą pociągów obowiązujących od 14 grudnia 2014 r. 1. Założenia 1.1. Podstawy prawne Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ustalono

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ( Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2261 ze zm.) Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł 1 Okresowe badanie techniczne: 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 1.2 1.3 samochód

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Symulatory do szkolenia maszynistów historia, stan bieżący i projekty w toku. Zbigniew Szafrański

Symulatory do szkolenia maszynistów historia, stan bieżący i projekty w toku. Zbigniew Szafrański Symulatory do szkolenia maszynistów historia, stan bieżący i projekty w toku Zbigniew Szafrański Dlaczego kolej na symulatory? Obecnie na kolei w Polsce pracuje ok. 17.500 maszynistów, z których w najbliższych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW Mgr inż. Ewa Siemionek* *Katedra Pojazdów Samochodowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36 1. WSTĘP Komunikacja miejska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 264/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.10.2011 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 4 października 2011 r. w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY TRANSPORTU WARTOŚCI ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

PRAKTYCZNE ASPEKTY TRANSPORTU WARTOŚCI ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PRAKTYCZNE ASPEKTY TRANSPORTU WARTOŚCI ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagao, jakim powinna odpowiadad ochrona wartości pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka Opole Groszowice POIiŚ 7.1-65 www.plk-sa.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA - INFORMACJE 3.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 223 13199 Poz. 1333 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut InŜynierii Drogowej i Kolejowej Studia stacjonarne I stopnia kierunek BUDOWNICTWO KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA Nazwa profilu: Projektowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 20 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_5pojazdow_pesa

Załącznik nr 20 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_5pojazdow_pesa Załącznik nr 20 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_5pojazdow_pesa Strona 1 z 5 Wymagania techniczne dla lekkich pojazdów pasażerskich do obsługi kolejowego ruchu regionalnego. 1. Uwagi wstępne.

Bardziej szczegółowo

Przegląd wybranych wymagań ochrony przeciwpożarowej przy ocenie elektrycznego zespołu trakcyjnego FLIRT 3 serii ED160

Przegląd wybranych wymagań ochrony przeciwpożarowej przy ocenie elektrycznego zespołu trakcyjnego FLIRT 3 serii ED160 38 Artyku y Przegląd wybranych wymagań ochrony przeciwpożarowej przy ocenie elektrycznego zespołu trakcyjnego FLIRT 3 serii ED160 Adrian KA MIERCZAK 1, Jakub PIERGIES 2 Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE INTEROPERACYJNOŚCI TABORU KOLEJOWEGO

WYMAGANIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE INTEROPERACYJNOŚCI TABORU KOLEJOWEGO RAFAŁ CICHY *, FRANCISZEK TOMASZEWSKI ** WYMAGANIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE INTEROPERACYJNOŚCI TABORU KOLEJOWEGO REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN COMMUNITY OF ROLLING STOCK FOR INTEROPERABILITY Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz tomów projektu budowlanego:

Wykaz tomów projektu budowlanego: Wykaz tomów projektu budowlanego: Tom 1 - Projekt zagospodarowania terenu. Tom 2 - Projekt architektoniczno budowlany. Część 2.1. - Projekt architektoniczno budowlany. Architektura. Część 2.2. - Projekt

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo