CEDES. Micro MF. Polski. Uniwersalna kurtyna świetlna WAŻNA UWAGA. Instrukcja montażu i obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CEDES. Micro MF. Polski. Uniwersalna kurtyna świetlna WAŻNA UWAGA. Instrukcja montażu i obsługi"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i obsługi CEDES Micro MF Uniwersalna kurtyna świetlna Polski WAŻNA UWAGA NALEŻY ŚCIŚLE SPEŁNIĆ WYMAGANIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. W PRZECIWNYM RAZIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE REKLAMACJE LUB NAGŁE WEZWANIA. INSTRUKCJA POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ W MIEJSCU INSTALACJI. CEDES wersja 1.5 / 16 stycznia 2012 Dokument nr pl

2 Micro MF Instrukcja montażu i obsługi WAŻNA UWAGA JEŚLI KURTYNA ŚWIETLNA MICRO MF JEST ZASTOSOWANA JAKO ZAMIENNIK MECHANICZNYCH KRAWĘDZIOWYCH WYŁĄCZNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA, OBOWIĄZKIEM INSTALATORA JEST WYKONANIE MONTAŻU W TAKI SPOSÓB, ABY SPEŁNIONE BYŁY WSZELKIE LOKALNE I KRAJOWE NORMY ORAZ PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO STOSOWANIA URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH W DANEJ APLIKACJI! MONTAŻ MICRO MF MOŻE BYĆ WYKONANY TYLKO PRZEZ UPRAWNIONE I W PEŁNI PRZESZKOLONE OSOBY! NIE WOLNO STOSOWAĆ TEGO PRODUKTU DO OCHRONY NIEBEZPIECZNYCH MASZYN, ANI W ATMOSFERACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM, ANI W ŚRODOWISKU RADIOAKTYWNYM! DO TAKICH APLIKACJI WOLNO STOSOWAĆ TYLKO SPECJALNE, ATESTOWANE URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻNA SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ LUB KALECTWO! Ex 2 CEDES / styczeń 2012

3 Instrukcja montażu i obsługi Spis treści 1. Wprowadzenie Opis działania Właściwości Micro MF Instalacja Funkcja zaślepienia Rozwiązywanie problemów Konserwacja Usuwanie produktu Dane techniczne Wymiary Akcesoria Dane katalogowe Deklaracja zgodności CE Wprowadzenie Kurtyna świetlna Micro MF została zaprojektowana do nadzorowania obszaru przy drzwiach przesuwnych, drzwiach dźwigu, bramach automatycznych oraz bramkach wejściowych. Kurtyna nie posiada zewnętrznego sterownika, ponieważ wszystkie obwody sterujące, elektronika oraz optyka są w pełni zintegrowane z profilami nadajnika i odbiornika. Kompaktowa i zwarta konstrukcja Micro MF - o przekroju tylko 12 x 16mm - pozwala na prostą integrację w różnych aplikacjach związanych z drzwiami, bramami i bramkami wejściowymi. Jest ona przeznaczona do aplikacji statycznych oraz dynamicznych. 2. Opis działania Kurtyna świetlna podczerwieni Micro MF składa się z profili nadajnika (Tx) i odbiornika (Rx), z których każda posiada zintegrowany sterownik. Nie ma konieczności wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem, ponieważ system Micro MF stosuje synchronizację optyczną. Po zamontowaniu, ustawieniu i podaniu zasilania, pomiędzy profilami nadajnika i odbiornika powstaje pole detekcji składające się z wielu poziomych oraz skośnych wiązek świetlnych. Nadajnik i odbiornik muszą być zwrócone przodami do siebie. Ilość wiązek świetlnych zależy od typu kurtyny. Ponieważ obecne są skośne wiązki świetlne, całkowita ilość wią zek świetlnych jest ogólnie większa niż ilość zastosowanych elementów optycznych. Jeśli element optyczny będzie trwale zablokowany, Micro MF potraktuje go jako uszkodzony lub nieczynny. Po 45 sekundach element ten zostanie zaślepiony i dezaktywowany a kurtyna świetlna przełączy się z powrotem w stan wolny. Ta funkcja umożliwia dalsze działanie urządzenia nawet Micro MF w przypadku częściowego uszkodzenia lub zablokowania z powodu wandalizmu. Micro MF posiada wyjście statusu telemonitoringu (TMS). Te wyjście może być wykorzystane przez nadrzędny sterownik do określenia ilości zaślepionych elementów. Dla aplikacji, gdzie niedostępne jest napięcie od 14 do 30V DC, CEDES oferuje dwa rodzaje zasilaczy: Moduł zasilająco-przekaźnikowy na napięcia od 85 do 265V AC. Posiada on także wyjście przekaźnikowe sterowane wejściem PNP lub NPN. Dodatkowo, w urządzeniu zawarty jest też filtr zakłóceń elektromagnetycznych. Zasilacz uniwersalny (UPS), który także posiada wyjście przekaźnikowe oraz filtr zakłóceń elektromagnetycznych. Napięcie zasilania może zawierać się między 17 a 265V AC / DC. Więcej szczegółów dot. akcesoriów oraz danych katalogowych znajduje się na stronie Właściwości Micro MF Dla każdej aplikacji przy drzwiach i bramach Idealna dla specjalnych aplikacji OEM Prosta i szybka instalacja dzięki uniwersalnemu zestawowi montażowemu Działa od razu po zamontowaniu Zintegrowany sterownik Wyjście półprzewodnikowe (Push-Pull) odporne na zwarcie Synchronizacja optyczna pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem Wskaźnik LED zintegrowany z profilem Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Systemowe wyjście telemonitoringu (TMS) Wejście testu w celu zwiększenia bezpieczeństwa Skośne wiązki świetlne CEDES / styczeń

4 Micro MF 4. Instalacja Montaż powinien być wykonany w następującej kolejności: 1. Wyłączyć główne zasilanie oraz wyraźnie oznakować nieczynne urządzenie. 2. Zamontować nadajnik i odbiornik. Profil nadajnika i odbiornika może być zamontowany zarówno na skrzydłach drzwi lub na jednym skrzydle i słupku oporowym. Instrukcja montażu i obsługi Czarne elementy optyczne na profilu aluminiowym nadajnika muszą patrzeć na odpowiadające im elementy odbiornika. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż obiekty mniejsze niż raster kurtyny mogą być nie wykryte! Należy się upewnić, że ilość elementów systemu Micro MF jest zgodna z wymaganiami aplikacji. Prosimy o zastosowanie się do następujących zaleceń dot. montażu: Soczewki optyczne nie mogą ulec zarysowaniu lub być zamalowane, ponieważ tworzą wiązki świetlne! Nie wolno wiercić dodatkowych otworów w profilach. Należy je rozpakować tuż przed instalacją w celu uniknięcia uszkodzeń! Tx Rx Powierzchnie nadajnika (Tx) i odbiornika (Rx) zawierające elementy optyczne powinny być skierowane przodami do siebie! Aby uzyskać najlepsze działanie należy ustawić osie optyczne nadajnika (Tx) i odbiornika (Rx) jak najbliżej siebie (Tx ± 10 i Rx ± 20 dla odległości 2m)!! ß! ß Nie wolno wyginać lub wykręcać profili! Olej lub smary mogą uszkodzić kabel. Zatem, zawsze należy unikać zanieczyszczeń! L Tx Rx Rx Tx ß ß Tx Rx Inne źródła światła J Tx Rx Inne źródła światła Należy zwrócić uwagę, aby słońce lub inne zewnętrzne źródła światła podczerwonego nie świeciły bezpośrednio na profil odbiornika. O ile to konieczne, zamienić miejscami odbiornik z nadajnikiem. 3. Odpowiednio ułożyć kable, aby zapobiec ich uszkodzeniu Odpowiednio zamocować kable stosując właściwe materiały montażowe, np. peszle, neoprenowe opaski zaciskowe, prowadnice kablowe. Jeśli kable nie są odpowiednio ułożone i umocowane, ich trwałość może ulec znacznemu skróceniu. 4. Podłączyć przewody nadajnika (Tx) oraz odbiornika (Rx) Upewnić się, że dla Micro MF jest dostępne napięcie zasilania pomiędzy 14 i 30V DC. Aby działanie było prawidłowe, zasilanie powinno zapewniać prąd o wartości co najmniej 100mA. Micro MF spełnia wszelkie normy na odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). Niemniej, unikanie niepotrzebnego narażania kurtyny na wpływ takich zakłóceń jest jak najbardziej właściwe. 4 CEDES / styczeń 2012

5 Instrukcja montażu i obsługi Zatem, aby uniknąć problemów z tymi zakłóceniami, nie należy prowadzić kabli łączeniowych Micro MF obok innych kabli wysokonapięciowych i / lub wysokoprądowych. Kable Micro MF powinny być też Micro MF położone jak najdalej od silnika lub falownika napędu drzwi lub bramy (VVVF). Brązowa 1 U SP U SP 1 Brązowa Czarna 2 Nieuży- wana Wyjście 2 Czarna Niebieska 3 GND GND 3 Niebieska Biała 4 Wejście testu TMS 4 Biała Złącze M8 Nadajnik Odbiornik Złącze M8 Uwaga: jeśli sygnał testu nie jest wykorzystywany, biała żyła profilu nadajnika musi być stale podłączona do U SP. 5. Włączyć zasilanie i sprawdzić działanie Po zamontowaniu i podłączeniu przewodów podać zasilanie do Micro MF. Na każdym profilu nadajnika (Tx) oraz odbiornika (Rx) znajduje się pojedynczy wskaźnik LED, który informuje o statusie kurtyny wg poniższej tabeli: Profil Kolor LED LED zapalony LED zgaszony LED migający Rx Pomarańczowy Zasilanie prawidłowe Obiekt wykryty Brak zasilania lub brak obiektu 1 element uszkodzony Tx Zielony Zasilanie prawidłowe Brak zasilania - 6. Przebiegi czasowe Poniższe wykresy przedstawiają stan sygnału wyjściowego w zależności od przerwania wią zki świetlnej lub obecności wejściowego sygnału testu. Czas Wartość Czas po podaniu zasilania t 1 < 500ms Zasilanie Czas reakcji t 2 < 100ms Stan pola ochronnego Czas wyłączenia wyjścia t 3 > 40ms Czas dezaktywacji t 4 < 200ms Wej ście testu Czas reakcji na test t 5 < 200ms Czas sygnału testu t 6 > t 5 Sygnał niski (przerwana wiązka pola) dla PNP/LO lub NPN/DO) Czas restartu t 7 < 200ms Sygnał wysoki (przerwana wi ązka pola) dla PNP/DO lub NPN/LO t 1 t 4 t 5 t 2 t 3 t 6 t 7 Wartość Wejście testu WYSOKIE > 10V Wejście testu NISKIE < 2V lub otwarte Wyjście WYSOKIE > (U SP - 2V) Wyjście NISKIE < 2V Wykres przebiegów czasowych CEDES / styczeń

6 Micro MF Wejście testu umożliwia kontrolę prawidłowego działania systemu Micro MF, np. sterownik bramy może wykonać test kurtyny tuż przed inicjacją ruchu bramy. W przypadku gdy sygnał testu nie jest wykorzystywany, należy podłączyć biały przewód profilu nadajnika na stałe do USP. Sekwencja sygnałów związanych z testem jest ogólnie następująca: 1. Sterownik drzwi przełącza wejściowy sygnał testu na stan NISKI. To wymusza na nadajniku dezaktywację wszystkich elementów optycznych. 2. Sygnał wyjściowy odbiornika zachowa się analogicznie i przejdzie w stan NISKI (kurtyna przerwana) po ok. 200ms (maksymalnie). 3. Sterownik drzwi sprawdza czy sygnał wyjściowy przeszedł w stan NISKI. To jest główny cel procedury testu. 4. Sterownik bramy przełącza wejściowy sygnał testu z powrotem na stan WYSOKI. Powoduje to reaktywację działania elementów optycznych nadajnika. 5. Micro MF wraca w stan normalnego działania. Jeśli pole ochronne jest wolne, odbiornik przełącza sygnał wyjściowy z powrotem w stan wolny. Instrukcja montażu i obsługi 5. Funkcja zaślepienia Jeśli element optyczny będzie trwale zablokowany, Micro MF potraktuje go jako uszkodzony lub nieczynny. Po 45 sekundach element ten zostanie zaślepiony i dezaktywowany a kurtyna świetlna przełączy się z powrotem w stan wolny. Ta funkcja umożliwia dalsze działanie urządzenia nawet w przypadku częściowego uszkodzenia lub zablokowania z powodu wandalizmu. Jak tylko dany element będzie odblokowany, natychmiast zostanie ponownie uaktywniony. Uwaga: drugi od dołu element optyczny jest używany do synchronizacji. Zatem, ten element nie może zostać zaślepiony. Uwaga: standardowo funkcja zaślepienia dotyczy tylko jednego elementu optycznego. W przypadku trwałego zablokowania dwóch lub więcej elementów, wyjście pozostanie w stanie przerwanym. Pierwszy zaślepiony element (dowolny) Drugi zaślepiony element (dowolny) wolny zaślepiony wolny zaślepiony 45s 45s wysokie Wyjście niskie Wyjście TMS t TMS 2 x t TMS Wykresy czasowe funkcji zaślepienia Ilość elementów t TMS [ms] CEDES / styczeń 2012

7 Instrukcja montażu i obsługi Micro MF 6. Rozwiązywanie problemów Jeśli Micro MF nie działa zgodnie z oczekiwaniami, prosimy wykorzystać poniższą tabelę w celu rozwią zania problemu. Jeśli to nie pomaga, prosimy skontaktować się z przedstawicielem CEDES, który udzieli wsparcia. Sytuacja Zielony wskaźnik LED nadajnika nie świeci Pomarańczowy wskaźnik LED odbiornika nie świeci Wyjście odbiornika jest niestabilne Prawdopodobna przyczyna / działania zaradcze Upewnić się, że jest podane zasilanie do profilu nadajnika (14 do 30V DC) Upewnić się, że jest podane zasilanie do profilu odbiornika (14 do 30V DC). Upewnić się, że profile nadajnika i odbiornika są ustawione równolegle. Sprawdzić, czy elementy optyczne nadajnika i odbiornika są zwrócone na siebie. Sprawdzić, czy na pewno w polu ochronnym nie ma żadnych przeszkód. Sprawdzić, czy wejście testu jest podłączone do wyjścia testu sterownika bramy oraz czy poziom tego sygnału i jego logika (WYSOKI / NISKI) są prawidłowe. Jeśli wejście testu jest niewykorzystane, należy je podłączyć na stałe do U SP. Upewnić się, że kabel i profil odbiornika są położone daleko od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), np. napędu drzwi lub falowników. Odfiltrować potencjalne źródła zakłóceń za pomocą dodatkowego modułu przekaźnikowego (nr kat ) lub modułu zasilająco-przekaźnikowego (nr kat ). Odsunąć kabel odbiornika od źródeł zakłóceń elektrycznych. Sprawdzić, czy podczas ruchu bramy pomiędzy nadajnik i odbiornik nie wchodzą przeszkody. Sprawdzić, czy nadajnik i odbiornik są ustawione równolegle i czy pozostają w takim ustawieniu podczas ruchu bramy (np. czy drgania nie powodują utraty równoległości). Sprawdzić, czy elementy optyczne nie są pokryte kurzem lub brudem. W razie potrzeby oczyścić za pomocą miękkiej szmatki. 7. Konserwacja Micro MF jest zaprojektowana do pracy nie wymagającej konserwacji. Niemniej, system Micro MF powinien być okresowo sprawdzony czy: - Elementy optyczne systemu są pozbawione brudu i kurzu. O ile to konieczne, należy wyczyścić przednie powierzchnie za pomocą miękkiej szmatki. - Profile są wciąż pewnie przymocowane do powierzchni nośnych. - Kable są właściwie umocowane np. zgodnie z opisem w instrukcji zestawu montażowego. Ważne ostrzeżenia: Do czyszczenia profili nie wolno stosować rozpuszczalników, środków czyszczących ani szorujących. Może to być przyczyną uszkodzenia elementów optycznych! Nigdy nie wolno stosować wody pod dużym ciśnieniem do czyszczenia profili! Podczas czyszczenia, powierzchnie profili nie mogą ulec zarysowaniu! Niezastosowanie się do powyższych ważnych ostrzeżeń może doprowadzić do uszkodzenia systemu Micro MF, a w rezultacie spowodować brak skutecznego wykrywania ludzi lub obiektów. 8. Usuwanie produktu Jeśli jest konieczność wymiany systemu Micro MF (np. z powodu uszkodzenia którego nie da się naprawić), należy zastosować zamiennik zgodny ze specyfikacją bramy lub innego urządzenia oraz ze wszystkimi lokalnymi i krajowymi normami oraz przepisami. System kurtyny Micro MF został zaprojektowany oraz wyprodukowany tak, aby mieć minimalny wpływ na środowisko. Zużywa on minimalną ilość energii oraz zasobów naturalnych. Niewykorzystane lub nie nadające się do naprawy urządzenia powinny być zawsze usuwane zgodnie z obowią zującymi lokalnymi oraz krajowymi normami i przepisami. Zalecamy elektroniczny recykling tych urządzeń. Należy zawsze postępować w sposób przyjazny dla środowiska. CEDES / styczeń

8 Micro MF Instrukcja montażu i obsługi 9. Dane techniczne Optyczne Zasięg działania Wysokość ochronna - typy standardowe - typy specjalne 0,8 6m (instalacja statyczna) lub 0 4m (instalacja statyczna / dynamiczna) Do 1 800mm Do 2 300mm Ilość elementów 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 Ilość wiązek świetlnych 10 / 22 / 34 / 46 / 70 / 94 Oświetlenie zewnętrzne Kąt optyczny Maks lx Tx: ±10 przy 2m, Rx: ±20 przy 2m Mechaniczne Wymiary 12 x 16mm x maks mm Obudowa aluminiowa Długość kabla Złącza kablowe Stopień ochrony Zakres temperatur Anodowana, naturalna lub czarna (inne kolory na zamówienie) Standardowo: 5m; na zamówienie: 6 lub 10m Tx: biały, Rx: niebieski, złącza M8 IP65 lub IP C Elektryczne Napięcie zasilania U SP V DC Pobór prądu przy 24V DC Typowo 60mA Maks. prąd rozruchu < 2A dla profilu Tętnienia napięcia przy U SP 10% Wejście testu Tak Wyjście Maks. 120mA 100nF (Push-Pull) Wyjście opcjonalne TMS (tylko NPN) / 5mA Czas reakcji 100ms (w zależności od ilości elementów optycznych) Kabel łączeniowy Średnica Materiał Kolor Ø3,5mm PVC Czarny Ogólne Emisyjność EMC EN Zaburzenia EMC EN Trwałość kabli IEC Drgania IEC Udary IEC RoHS Spełnia 2002/95/WE Świadectwo zgodności CE 8 CEDES / styczeń 2012

9 Instrukcja montażu i obsługi Micro MF 10. Wymiary Nadajnik (biały wtyk M8) Położenie LEDa (E) Położenie LEDa (E) Odbiornik (niebieski wtyk M8) 1122 Długość mechaniczna 1300 (F) 970 (A) 470 (A) C Wysokość ochronna 1122 (D) (A) 22 (B) Otwory montażowe Zasięg działania 0,8... 6m Położenie elementu Przykład: Micro MF z 12 elementami Przekrój poprzeczny Ø4,6 Ø (Wszystkie wymiary w mm) Typ Długość całkow ita / Wysokość ochronna (D) Ilość elementów / wiązek świetlnych Najniższy element (B) Otwór montażowy (A) Zasięg działania Raster (C) Pozycja LEDa (E) MF / / / 700 1,8 6m MF / / / 700 0,8 6m MF / / / 470 / 970 0,8 6m MF / / / 750 0,8 6m MF / / / 880 / ,8 6m MF / / / 812 0,8 6m MF / / / 847 / ,8 6m MF / / / 847 / ,8 6m (Wszystkie wymiary - A, B, C, D, E - w mm) CEDES / styczeń

10 Micro MF Instrukcja montażu i obsługi 11. Akcesoria Moduł przekaźnikowy Wejście Wyjście przekaźnikowe V DC ±15% Napięcie: 24V ±10% Konwerter sygnału dla czujników z wyjściem półprzewodnikowym Czujniki: NPN PNP Przekaźnik: 12A / 125V AC 7A / 30V DC Moduł zasilająco-przekaźnikowy Wejście V AC Zasilacz sieciowy wraz z konwerterem sygnału dla czujników z wyjściem półprzewodnikowym Czujnik: NPN PNP Wyjście Napięcie: 24V ±10% maks. 250mA Przekaźnik: 125V AC / 9A 277V AC / 7A 30V DC / 7A Zapinka montażowa Materiał Plastik PA, kolor czarny Zapinki montażowe do blachy o gr. 1,3-1,7mm, kpl. (14szt.) Obejma montażowa Materiał Stal sprężynująca Obejmy metalowe, 10szt. Zestaw wkrętów Materiał Stal, kolor czarny Wkręty Torx KA 3,5 x 32, 14szt. Osłona maskująca Vision shield, na zamówienie Materiał Poliwęglan, kolor czarny Długość do 2 500mm 10 CEDES / styczeń 2012

11 Instrukcja montażu i obsługi Micro MF 12. Dane katalogowe Nr kat. * Typ urządzenia Opis Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 900mm, 4 el. optyczne, raster 232mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 900mm, 4 el. optyczne, raster 232mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 900mm, 8 el. optycznych, raster 100mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 900mm, 8 el. optycznych, raster 100mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 1 300mm, 12 el. optycznych, raster 100mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 1 300mm, 12 el. optycznych, raster 100mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 950mm, 16 el. optycznych, raster 50mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 950mm, 16 el. optycznych, raster 50mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 1 925mm, 24 el. optyczne, raster 75mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 1 925mm, 24 el. optyczne, raster 75mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 990mm, 32 el. optyczne, raster 25mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 990mm, 32 el. optyczne, raster 25mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita mm, 32 el. optyczne, raster 50mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 2 000mm, 12 el. optycznych, raster 162mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 2 000mm, 12 el. optycznych, raster 162mm * Wszystkie kurtyny Micro MF są dostarczane z 5m kablami dla nadajnika i odbiornika Akcesoria Nr kat. Typ urządzenia Opis Moduł przekaźnikowy Zamienia sygnał z wyjścia półprzewodnikowego na przekaźnikowy Moduł zasilającoprzekaźnikowy Przedłużacz kabla Złącze 4-pinowe, 3m V AC, dla czujników zasilanych z 24V z poborem prądu do 250mA Przedłużacz kabla Wtyki M8 męskie-żeńskie, 4-pinowe, 10m Zapinka montażowa Plastik, kolor czarny, do blachy o gr. 1,3-1,7mm Obejma montażowa Stal sprężynująca Zestaw wkrętów Stal, kolor czarny, Torx KA 3,5 x 32mm Na zam. Osłona maskująca Długość do 2 500mm, poliwęglan, kolor czarny Inne konfiguracje na zamówienie CEDES / styczeń

12 Micro MF Instrukcja montażu i obsługi 13. Deklaracja zgodności CE CEDES AG / Szwajcaria Tel Fax CEDES AG jest certyfikowana wg ISO 9001:2008. CEDES AG zastrzega sobie prawo do modyfikacji dokumentu lub danych technicznych bez uprzedzenia.

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO Dziękujemy Za wybranie czujnika na podczerwień firmy WECO. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed montażem oraz o zachowanie jej na przyszłość. Prosimy

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

TLS 500. Instrukcja montażu i obsługi. Polski. CEDES AG jest certyfikowana zgodnie z ISO 9001: V 1.1 CEDES

TLS 500. Instrukcja montażu i obsługi. Polski. CEDES AG jest certyfikowana zgodnie z ISO 9001: V 1.1 CEDES Instrukcja montażu i obsługi CEDES AG jest certyfikowana zgodnie z ISO 9001:2015 110 605 130208 V 1.1 CEDES Spis treści 1. Informacje o tej instrukcji 2 1.1 Jednostki miar 2 1.2 Powiązane dokumenty 2 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX147 LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis elementu świecącego... 2 3.1. Moduł do zabudowy... 2 3.2. Moduł z uchwytem... 3 4. Sposób

Bardziej szczegółowo

3 x 1W Lamp LED RJ 45

3 x 1W Lamp LED RJ 45 PX 185 3 x 1W Lamp LED RJ 45 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis modelu... 4. Schemat podłączenia... 3 5. Opis przewodu RJ 45... 4 6. Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Samodzielny montaż

Bardziej szczegółowo

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów czujniki Pojemnościowe zalety: ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów www.contrinex.com 241 czujniki Pojemnościowe

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104 Instrukcja obsługi R Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OD0 / OD0 Sachnr. 70089 / 0 08 / 06 Spis treści Funkcje i własności.......................................... Elementy wskazujące i przyciski programujące.....................

Bardziej szczegółowo

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Instrukcja obsługi i instalacji v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika źródła zasilania STR-Z01 Spis treści 1. Parametry urządzenia... 2 2. Zasada działania sterownika...

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Standardowy, cienki indukcyjny czujnik zbliżeniowy TL-T

Standardowy, cienki indukcyjny czujnik zbliżeniowy TL-T Standardowy, cienki indukcyjny czujnik zbliżeniowy TL-T Niewielka grubość czujnika oszczędza miejsce przy montażu powierzchniowym Bezpośredni montaż z wykorzystaniem ścianki bocznej umożliwia instalację

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABE-100 ABE-150 ABT-100 Zasięg detekcji we wnętrzu 100 m

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl SPIS TREŚCI SmartGuard 600 strona 22 Moduły we/wy bezpieczeństwa strona 24 Sterowniki bezpieczeństwa www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Q12 miniaturowe czujniki serii World-Beam

Q12 miniaturowe czujniki serii World-Beam Q12 miniaturowe czujniki serii World-Beam Tryb pracy Typ* Zakres Wyjście Odbiciowy z odcięciem tła Światło czerwone widzialne 640 nm Przeciwsobny Światło czerwone widzialne 640 nm Refleksyjny spolaryzowany

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Inklinometry kąta nachylenia z dwoma programowalnymi punktami przełączania B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD

Inklinometry kąta nachylenia z dwoma programowalnymi punktami przełączania B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD ATEX kategoria II 3 G, strefa Ex 2 ATEX kategoria II 3 D, strefa Ex 22 Kształt prostopadłościenny, wysokość 20 mm tworzywo sztuczne PBT-GF30-V0 Wskazanie stanu napięcia zasilania oraz przełączania Dwa

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200 INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-00, AX-200 BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-00/200 PLUS, AX-00/200TF INSTRUKCJA INSTALACYJNA Bariera podczerwieni wykrywa intruza jeśli górny i dolny promień podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0

Instrukcja. Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0 Instrukcja Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE I SPIS TREŚCI... 1 BUDOWA WIDEODOMOFONU... 2 MONITOR:... 2 CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU... 3 MONITOR...

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE I SPIS TREŚCI... 1 BUDOWA WIDEODOMOFONU... 2 MONITOR:... 2 CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU... 3 MONITOR... UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m)

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) 1. OPIS 2. Pokrycie oraz regulacja

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

kythinktop Basic ThinkTop Basic Digital 10-30 VDC PNP/NPN

kythinktop Basic ThinkTop Basic Digital 10-30 VDC PNP/NPN . kythinktop Basic ky ThinkTop Basic Digital 10-30 PNP/NPN Zastosowanie ThinkTop Basic jest przeznaczony do zapewnienia optymalnego sterowania zaworami w połączeniu z zaworami sanitarnymi Alfa Laval. Jest

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy A50

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy A50 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZNAKUJĄCE 94 SPIS INDEKSÓW NA STRONIE 150-151 MK100-BASIC EKONOMICZNY PLOTER A4 INFORMACJE WŁAŚCIWOŚCI ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

URZĄDZENIA ZNAKUJĄCE 94 SPIS INDEKSÓW NA STRONIE 150-151 MK100-BASIC EKONOMICZNY PLOTER A4 INFORMACJE WŁAŚCIWOŚCI ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 42 MK100-BASIC EKONOMICZNY PLOTER A4 INFORMACJE + + Nowy, ekonomiczny model plotera o polu pracy A4 + + W połączeniu z najnowszą wersją programu PMS 5.0 tworzy uniwersalne narzędzie do identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED Touch button module Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED 1 S t r o n a 1. Opis ogólny Moduł dotykowy został zaprojektowany jako tania alternatywa dostępnych przemysłowych przycisków dotykowych.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online WF3T-B4210 WF CZUJNIKI WIDEŁKOWE

Karta charakterystyki online WF3T-B4210 WF CZUJNIKI WIDEŁKOWE Karta charakterystyki online WF3T-B4210 WF A B C D E F WF3T-B4210 WF Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu WF3T-B4210 6020874 więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/wf

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. UniSonic_S. ultradźwiękowy przetwornik poziomu

Instrukcja obsługi. UniSonic_S. ultradźwiękowy przetwornik poziomu Instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. Deklaracja zgodności WE...4 2. Wstęp...5 3. Dane techniczne...6 3.1 Sonda ultradźwiękowa...6 3.2 Zasilanie...6 4. Wymiary...7 4.1 Sonda ultradźwiękowa...7 4.2 Przykładowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Moduł I/O sieci PROFIBUS-DP 16 wejść dwustanowych PNP TBDP-L2-16DIP

Moduł I/O sieci PROFIBUS-DP 16 wejść dwustanowych PNP TBDP-L2-16DIP 2 x złącze męskie M12, 5-pinowe, kodowanie B, podłączenie sieci PROFI- BUS-DP Złącza męskie 7/8", 5-pinowe, podłączenie zasilania Wejście diagnostyczne na port Obudowa wzmacniana włóknem szklanym Testowane

Bardziej szczegółowo

Białe światło LED-owe Obudowy przemysłowe IP67 Energooszczędne

Białe światło LED-owe Obudowy przemysłowe IP67 Energooszczędne Białe światło LED-owe Obudowy przemysłowe IP67 Energooszczędne PF Electronic sp. z o.o. ul. Ks. Bpa H.Bednorza 2a-6 40-384 Katowice Tel. 0 (prefix) 32 256 25 33 Fax. 0 (prefix) 32 256 25 43 www.pf-electronic.pl

Bardziej szczegółowo

PX246. PxRing 12 S INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX246. PxRing 12 S INSTRUKCJA OBSŁUGI PX246 PxRing 12 S INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 6 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Standardowy, cienki indukcyjny czujnik zbliżeniowy TL-T

Standardowy, cienki indukcyjny czujnik zbliżeniowy TL-T Standardowy, cienki indukcyjny czujnik zbliżeniowy Niewielka grubość czujnika oszczędza miejsce przy montażu powierzchniowym Bezpośredni montaż z wykorzystaniem ścianki bocznej umożliwia instalację bez

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

PLD48 PIXEL DMX LED Driver PLD48 PIXEL DMX LED Driver Instrukcja obsługi www.modus.pl ziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail Separator napięcia KFD2-VR-Ex1.12 Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie 24 V DC (szyna zasilająca) Wejście napięciowe 0 V... 9 V Wyjście napięciowe 0 V... 9 V Funkcja Widok

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Model nr: 2190 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 sierpnia 2016 Spółka Inżynierów Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka 34, 20-151 LUBLIN E-Mail: info@sim.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o. o. Ul.Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania 03 2008 Siłownik serii VA-704x i VA-706x umożliwią sterowanie dwupołożeniowe (otwórz/zamknij)

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampy ALFA HBLED Spis treści:

Instrukcja obsługi lampy ALFA HBLED Spis treści: Instrukcja obsługi lampy ALFA HBLED Spis treści: 1. Opis ogólny 2. Możliwości techniczne 3. Warunki bezpieczeństwa 4. Instalacja 5. Informacja na temat wersji lampy 6. Schemat podłączenia 7. Konserwacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Katalog czujników ruchu i obecności

Katalog czujników ruchu i obecności Katalog czujników ruchu i obecności Zalety stosowania czujników ruchu i obecności : Oszczędność zużycia energii elektrycznej poprzez automatyczne wyłączenie obwodów zasilania np. oświetlenia, ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

Czujnik indukcyjny BI1,5-EG08K-Y1-H1341

Czujnik indukcyjny BI1,5-EG08K-Y1-H1341 ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Obudowa cylindryczna gwintowana M8x1 Stal nierdzewna 1.4427 SO 2-przewodowy DC, nom. 8.2 VDC wyjście zgodne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE410-GU3 Flexi Classic UE410-GU3 Flexi Classic A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE410-GU3 1072177 więcej wersji urządzeń i akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Czujniki pomieszczeniowe

Czujniki pomieszczeniowe 1 858 1858P01 1858P02 Symaro Czujniki pomieszczeniowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury QFA31 Napięcie zasilania 24 V AC / 13,5...3 DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC / 4 20 ma wilgotności względnej

Bardziej szczegółowo

Złącza. kablowe i panelowe do czujników temperatury. Zastosowanie. Właściwości techniczne. Opcje. Czujniki rezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000 i inne

Złącza. kablowe i panelowe do czujników temperatury. Zastosowanie. Właściwości techniczne. Opcje. Czujniki rezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000 i inne Złącza kablowe i panelowe do czujników temperatury Karta katalogowa, Edycja 0/A Czujniki rezystancyjne: Pt00, Pt500, Pt000 i inne Czujniki termoelektryczne: J, K, N, E, R/S, T, B Właściwości techniczne

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

TWT AUTOMATYKA 02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1 Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 twt@twt.com.pl www.twt.com.

TWT AUTOMATYKA 02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1 Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 twt@twt.com.pl www.twt.com. Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE TOO Nadajnik i odbiornik umieszczone są we wspólnej obudowie. Reagują na obiekty wprowadzane w strefę działania czujnika.

Bardziej szczegółowo