CEDES. Micro MF. Polski. Uniwersalna kurtyna świetlna WAŻNA UWAGA. Instrukcja montażu i obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CEDES. Micro MF. Polski. Uniwersalna kurtyna świetlna WAŻNA UWAGA. Instrukcja montażu i obsługi"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i obsługi CEDES Micro MF Uniwersalna kurtyna świetlna Polski WAŻNA UWAGA NALEŻY ŚCIŚLE SPEŁNIĆ WYMAGANIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. W PRZECIWNYM RAZIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE REKLAMACJE LUB NAGŁE WEZWANIA. INSTRUKCJA POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ W MIEJSCU INSTALACJI. CEDES wersja 1.5 / 16 stycznia 2012 Dokument nr pl

2 Micro MF Instrukcja montażu i obsługi WAŻNA UWAGA JEŚLI KURTYNA ŚWIETLNA MICRO MF JEST ZASTOSOWANA JAKO ZAMIENNIK MECHANICZNYCH KRAWĘDZIOWYCH WYŁĄCZNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA, OBOWIĄZKIEM INSTALATORA JEST WYKONANIE MONTAŻU W TAKI SPOSÓB, ABY SPEŁNIONE BYŁY WSZELKIE LOKALNE I KRAJOWE NORMY ORAZ PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO STOSOWANIA URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH W DANEJ APLIKACJI! MONTAŻ MICRO MF MOŻE BYĆ WYKONANY TYLKO PRZEZ UPRAWNIONE I W PEŁNI PRZESZKOLONE OSOBY! NIE WOLNO STOSOWAĆ TEGO PRODUKTU DO OCHRONY NIEBEZPIECZNYCH MASZYN, ANI W ATMOSFERACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM, ANI W ŚRODOWISKU RADIOAKTYWNYM! DO TAKICH APLIKACJI WOLNO STOSOWAĆ TYLKO SPECJALNE, ATESTOWANE URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻNA SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ LUB KALECTWO! Ex 2 CEDES / styczeń 2012

3 Instrukcja montażu i obsługi Spis treści 1. Wprowadzenie Opis działania Właściwości Micro MF Instalacja Funkcja zaślepienia Rozwiązywanie problemów Konserwacja Usuwanie produktu Dane techniczne Wymiary Akcesoria Dane katalogowe Deklaracja zgodności CE Wprowadzenie Kurtyna świetlna Micro MF została zaprojektowana do nadzorowania obszaru przy drzwiach przesuwnych, drzwiach dźwigu, bramach automatycznych oraz bramkach wejściowych. Kurtyna nie posiada zewnętrznego sterownika, ponieważ wszystkie obwody sterujące, elektronika oraz optyka są w pełni zintegrowane z profilami nadajnika i odbiornika. Kompaktowa i zwarta konstrukcja Micro MF - o przekroju tylko 12 x 16mm - pozwala na prostą integrację w różnych aplikacjach związanych z drzwiami, bramami i bramkami wejściowymi. Jest ona przeznaczona do aplikacji statycznych oraz dynamicznych. 2. Opis działania Kurtyna świetlna podczerwieni Micro MF składa się z profili nadajnika (Tx) i odbiornika (Rx), z których każda posiada zintegrowany sterownik. Nie ma konieczności wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem, ponieważ system Micro MF stosuje synchronizację optyczną. Po zamontowaniu, ustawieniu i podaniu zasilania, pomiędzy profilami nadajnika i odbiornika powstaje pole detekcji składające się z wielu poziomych oraz skośnych wiązek świetlnych. Nadajnik i odbiornik muszą być zwrócone przodami do siebie. Ilość wiązek świetlnych zależy od typu kurtyny. Ponieważ obecne są skośne wiązki świetlne, całkowita ilość wią zek świetlnych jest ogólnie większa niż ilość zastosowanych elementów optycznych. Jeśli element optyczny będzie trwale zablokowany, Micro MF potraktuje go jako uszkodzony lub nieczynny. Po 45 sekundach element ten zostanie zaślepiony i dezaktywowany a kurtyna świetlna przełączy się z powrotem w stan wolny. Ta funkcja umożliwia dalsze działanie urządzenia nawet Micro MF w przypadku częściowego uszkodzenia lub zablokowania z powodu wandalizmu. Micro MF posiada wyjście statusu telemonitoringu (TMS). Te wyjście może być wykorzystane przez nadrzędny sterownik do określenia ilości zaślepionych elementów. Dla aplikacji, gdzie niedostępne jest napięcie od 14 do 30V DC, CEDES oferuje dwa rodzaje zasilaczy: Moduł zasilająco-przekaźnikowy na napięcia od 85 do 265V AC. Posiada on także wyjście przekaźnikowe sterowane wejściem PNP lub NPN. Dodatkowo, w urządzeniu zawarty jest też filtr zakłóceń elektromagnetycznych. Zasilacz uniwersalny (UPS), który także posiada wyjście przekaźnikowe oraz filtr zakłóceń elektromagnetycznych. Napięcie zasilania może zawierać się między 17 a 265V AC / DC. Więcej szczegółów dot. akcesoriów oraz danych katalogowych znajduje się na stronie Właściwości Micro MF Dla każdej aplikacji przy drzwiach i bramach Idealna dla specjalnych aplikacji OEM Prosta i szybka instalacja dzięki uniwersalnemu zestawowi montażowemu Działa od razu po zamontowaniu Zintegrowany sterownik Wyjście półprzewodnikowe (Push-Pull) odporne na zwarcie Synchronizacja optyczna pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem Wskaźnik LED zintegrowany z profilem Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Systemowe wyjście telemonitoringu (TMS) Wejście testu w celu zwiększenia bezpieczeństwa Skośne wiązki świetlne CEDES / styczeń

4 Micro MF 4. Instalacja Montaż powinien być wykonany w następującej kolejności: 1. Wyłączyć główne zasilanie oraz wyraźnie oznakować nieczynne urządzenie. 2. Zamontować nadajnik i odbiornik. Profil nadajnika i odbiornika może być zamontowany zarówno na skrzydłach drzwi lub na jednym skrzydle i słupku oporowym. Instrukcja montażu i obsługi Czarne elementy optyczne na profilu aluminiowym nadajnika muszą patrzeć na odpowiadające im elementy odbiornika. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż obiekty mniejsze niż raster kurtyny mogą być nie wykryte! Należy się upewnić, że ilość elementów systemu Micro MF jest zgodna z wymaganiami aplikacji. Prosimy o zastosowanie się do następujących zaleceń dot. montażu: Soczewki optyczne nie mogą ulec zarysowaniu lub być zamalowane, ponieważ tworzą wiązki świetlne! Nie wolno wiercić dodatkowych otworów w profilach. Należy je rozpakować tuż przed instalacją w celu uniknięcia uszkodzeń! Tx Rx Powierzchnie nadajnika (Tx) i odbiornika (Rx) zawierające elementy optyczne powinny być skierowane przodami do siebie! Aby uzyskać najlepsze działanie należy ustawić osie optyczne nadajnika (Tx) i odbiornika (Rx) jak najbliżej siebie (Tx ± 10 i Rx ± 20 dla odległości 2m)!! ß! ß Nie wolno wyginać lub wykręcać profili! Olej lub smary mogą uszkodzić kabel. Zatem, zawsze należy unikać zanieczyszczeń! L Tx Rx Rx Tx ß ß Tx Rx Inne źródła światła J Tx Rx Inne źródła światła Należy zwrócić uwagę, aby słońce lub inne zewnętrzne źródła światła podczerwonego nie świeciły bezpośrednio na profil odbiornika. O ile to konieczne, zamienić miejscami odbiornik z nadajnikiem. 3. Odpowiednio ułożyć kable, aby zapobiec ich uszkodzeniu Odpowiednio zamocować kable stosując właściwe materiały montażowe, np. peszle, neoprenowe opaski zaciskowe, prowadnice kablowe. Jeśli kable nie są odpowiednio ułożone i umocowane, ich trwałość może ulec znacznemu skróceniu. 4. Podłączyć przewody nadajnika (Tx) oraz odbiornika (Rx) Upewnić się, że dla Micro MF jest dostępne napięcie zasilania pomiędzy 14 i 30V DC. Aby działanie było prawidłowe, zasilanie powinno zapewniać prąd o wartości co najmniej 100mA. Micro MF spełnia wszelkie normy na odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). Niemniej, unikanie niepotrzebnego narażania kurtyny na wpływ takich zakłóceń jest jak najbardziej właściwe. 4 CEDES / styczeń 2012

5 Instrukcja montażu i obsługi Zatem, aby uniknąć problemów z tymi zakłóceniami, nie należy prowadzić kabli łączeniowych Micro MF obok innych kabli wysokonapięciowych i / lub wysokoprądowych. Kable Micro MF powinny być też Micro MF położone jak najdalej od silnika lub falownika napędu drzwi lub bramy (VVVF). Brązowa 1 U SP U SP 1 Brązowa Czarna 2 Nieuży- wana Wyjście 2 Czarna Niebieska 3 GND GND 3 Niebieska Biała 4 Wejście testu TMS 4 Biała Złącze M8 Nadajnik Odbiornik Złącze M8 Uwaga: jeśli sygnał testu nie jest wykorzystywany, biała żyła profilu nadajnika musi być stale podłączona do U SP. 5. Włączyć zasilanie i sprawdzić działanie Po zamontowaniu i podłączeniu przewodów podać zasilanie do Micro MF. Na każdym profilu nadajnika (Tx) oraz odbiornika (Rx) znajduje się pojedynczy wskaźnik LED, który informuje o statusie kurtyny wg poniższej tabeli: Profil Kolor LED LED zapalony LED zgaszony LED migający Rx Pomarańczowy Zasilanie prawidłowe Obiekt wykryty Brak zasilania lub brak obiektu 1 element uszkodzony Tx Zielony Zasilanie prawidłowe Brak zasilania - 6. Przebiegi czasowe Poniższe wykresy przedstawiają stan sygnału wyjściowego w zależności od przerwania wią zki świetlnej lub obecności wejściowego sygnału testu. Czas Wartość Czas po podaniu zasilania t 1 < 500ms Zasilanie Czas reakcji t 2 < 100ms Stan pola ochronnego Czas wyłączenia wyjścia t 3 > 40ms Czas dezaktywacji t 4 < 200ms Wej ście testu Czas reakcji na test t 5 < 200ms Czas sygnału testu t 6 > t 5 Sygnał niski (przerwana wiązka pola) dla PNP/LO lub NPN/DO) Czas restartu t 7 < 200ms Sygnał wysoki (przerwana wi ązka pola) dla PNP/DO lub NPN/LO t 1 t 4 t 5 t 2 t 3 t 6 t 7 Wartość Wejście testu WYSOKIE > 10V Wejście testu NISKIE < 2V lub otwarte Wyjście WYSOKIE > (U SP - 2V) Wyjście NISKIE < 2V Wykres przebiegów czasowych CEDES / styczeń

6 Micro MF Wejście testu umożliwia kontrolę prawidłowego działania systemu Micro MF, np. sterownik bramy może wykonać test kurtyny tuż przed inicjacją ruchu bramy. W przypadku gdy sygnał testu nie jest wykorzystywany, należy podłączyć biały przewód profilu nadajnika na stałe do USP. Sekwencja sygnałów związanych z testem jest ogólnie następująca: 1. Sterownik drzwi przełącza wejściowy sygnał testu na stan NISKI. To wymusza na nadajniku dezaktywację wszystkich elementów optycznych. 2. Sygnał wyjściowy odbiornika zachowa się analogicznie i przejdzie w stan NISKI (kurtyna przerwana) po ok. 200ms (maksymalnie). 3. Sterownik drzwi sprawdza czy sygnał wyjściowy przeszedł w stan NISKI. To jest główny cel procedury testu. 4. Sterownik bramy przełącza wejściowy sygnał testu z powrotem na stan WYSOKI. Powoduje to reaktywację działania elementów optycznych nadajnika. 5. Micro MF wraca w stan normalnego działania. Jeśli pole ochronne jest wolne, odbiornik przełącza sygnał wyjściowy z powrotem w stan wolny. Instrukcja montażu i obsługi 5. Funkcja zaślepienia Jeśli element optyczny będzie trwale zablokowany, Micro MF potraktuje go jako uszkodzony lub nieczynny. Po 45 sekundach element ten zostanie zaślepiony i dezaktywowany a kurtyna świetlna przełączy się z powrotem w stan wolny. Ta funkcja umożliwia dalsze działanie urządzenia nawet w przypadku częściowego uszkodzenia lub zablokowania z powodu wandalizmu. Jak tylko dany element będzie odblokowany, natychmiast zostanie ponownie uaktywniony. Uwaga: drugi od dołu element optyczny jest używany do synchronizacji. Zatem, ten element nie może zostać zaślepiony. Uwaga: standardowo funkcja zaślepienia dotyczy tylko jednego elementu optycznego. W przypadku trwałego zablokowania dwóch lub więcej elementów, wyjście pozostanie w stanie przerwanym. Pierwszy zaślepiony element (dowolny) Drugi zaślepiony element (dowolny) wolny zaślepiony wolny zaślepiony 45s 45s wysokie Wyjście niskie Wyjście TMS t TMS 2 x t TMS Wykresy czasowe funkcji zaślepienia Ilość elementów t TMS [ms] CEDES / styczeń 2012

7 Instrukcja montażu i obsługi Micro MF 6. Rozwiązywanie problemów Jeśli Micro MF nie działa zgodnie z oczekiwaniami, prosimy wykorzystać poniższą tabelę w celu rozwią zania problemu. Jeśli to nie pomaga, prosimy skontaktować się z przedstawicielem CEDES, który udzieli wsparcia. Sytuacja Zielony wskaźnik LED nadajnika nie świeci Pomarańczowy wskaźnik LED odbiornika nie świeci Wyjście odbiornika jest niestabilne Prawdopodobna przyczyna / działania zaradcze Upewnić się, że jest podane zasilanie do profilu nadajnika (14 do 30V DC) Upewnić się, że jest podane zasilanie do profilu odbiornika (14 do 30V DC). Upewnić się, że profile nadajnika i odbiornika są ustawione równolegle. Sprawdzić, czy elementy optyczne nadajnika i odbiornika są zwrócone na siebie. Sprawdzić, czy na pewno w polu ochronnym nie ma żadnych przeszkód. Sprawdzić, czy wejście testu jest podłączone do wyjścia testu sterownika bramy oraz czy poziom tego sygnału i jego logika (WYSOKI / NISKI) są prawidłowe. Jeśli wejście testu jest niewykorzystane, należy je podłączyć na stałe do U SP. Upewnić się, że kabel i profil odbiornika są położone daleko od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), np. napędu drzwi lub falowników. Odfiltrować potencjalne źródła zakłóceń za pomocą dodatkowego modułu przekaźnikowego (nr kat ) lub modułu zasilająco-przekaźnikowego (nr kat ). Odsunąć kabel odbiornika od źródeł zakłóceń elektrycznych. Sprawdzić, czy podczas ruchu bramy pomiędzy nadajnik i odbiornik nie wchodzą przeszkody. Sprawdzić, czy nadajnik i odbiornik są ustawione równolegle i czy pozostają w takim ustawieniu podczas ruchu bramy (np. czy drgania nie powodują utraty równoległości). Sprawdzić, czy elementy optyczne nie są pokryte kurzem lub brudem. W razie potrzeby oczyścić za pomocą miękkiej szmatki. 7. Konserwacja Micro MF jest zaprojektowana do pracy nie wymagającej konserwacji. Niemniej, system Micro MF powinien być okresowo sprawdzony czy: - Elementy optyczne systemu są pozbawione brudu i kurzu. O ile to konieczne, należy wyczyścić przednie powierzchnie za pomocą miękkiej szmatki. - Profile są wciąż pewnie przymocowane do powierzchni nośnych. - Kable są właściwie umocowane np. zgodnie z opisem w instrukcji zestawu montażowego. Ważne ostrzeżenia: Do czyszczenia profili nie wolno stosować rozpuszczalników, środków czyszczących ani szorujących. Może to być przyczyną uszkodzenia elementów optycznych! Nigdy nie wolno stosować wody pod dużym ciśnieniem do czyszczenia profili! Podczas czyszczenia, powierzchnie profili nie mogą ulec zarysowaniu! Niezastosowanie się do powyższych ważnych ostrzeżeń może doprowadzić do uszkodzenia systemu Micro MF, a w rezultacie spowodować brak skutecznego wykrywania ludzi lub obiektów. 8. Usuwanie produktu Jeśli jest konieczność wymiany systemu Micro MF (np. z powodu uszkodzenia którego nie da się naprawić), należy zastosować zamiennik zgodny ze specyfikacją bramy lub innego urządzenia oraz ze wszystkimi lokalnymi i krajowymi normami oraz przepisami. System kurtyny Micro MF został zaprojektowany oraz wyprodukowany tak, aby mieć minimalny wpływ na środowisko. Zużywa on minimalną ilość energii oraz zasobów naturalnych. Niewykorzystane lub nie nadające się do naprawy urządzenia powinny być zawsze usuwane zgodnie z obowią zującymi lokalnymi oraz krajowymi normami i przepisami. Zalecamy elektroniczny recykling tych urządzeń. Należy zawsze postępować w sposób przyjazny dla środowiska. CEDES / styczeń

8 Micro MF Instrukcja montażu i obsługi 9. Dane techniczne Optyczne Zasięg działania Wysokość ochronna - typy standardowe - typy specjalne 0,8 6m (instalacja statyczna) lub 0 4m (instalacja statyczna / dynamiczna) Do 1 800mm Do 2 300mm Ilość elementów 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 Ilość wiązek świetlnych 10 / 22 / 34 / 46 / 70 / 94 Oświetlenie zewnętrzne Kąt optyczny Maks lx Tx: ±10 przy 2m, Rx: ±20 przy 2m Mechaniczne Wymiary 12 x 16mm x maks mm Obudowa aluminiowa Długość kabla Złącza kablowe Stopień ochrony Zakres temperatur Anodowana, naturalna lub czarna (inne kolory na zamówienie) Standardowo: 5m; na zamówienie: 6 lub 10m Tx: biały, Rx: niebieski, złącza M8 IP65 lub IP C Elektryczne Napięcie zasilania U SP V DC Pobór prądu przy 24V DC Typowo 60mA Maks. prąd rozruchu < 2A dla profilu Tętnienia napięcia przy U SP 10% Wejście testu Tak Wyjście Maks. 120mA 100nF (Push-Pull) Wyjście opcjonalne TMS (tylko NPN) / 5mA Czas reakcji 100ms (w zależności od ilości elementów optycznych) Kabel łączeniowy Średnica Materiał Kolor Ø3,5mm PVC Czarny Ogólne Emisyjność EMC EN Zaburzenia EMC EN Trwałość kabli IEC Drgania IEC Udary IEC RoHS Spełnia 2002/95/WE Świadectwo zgodności CE 8 CEDES / styczeń 2012

9 Instrukcja montażu i obsługi Micro MF 10. Wymiary Nadajnik (biały wtyk M8) Położenie LEDa (E) Położenie LEDa (E) Odbiornik (niebieski wtyk M8) 1122 Długość mechaniczna 1300 (F) 970 (A) 470 (A) C Wysokość ochronna 1122 (D) (A) 22 (B) Otwory montażowe Zasięg działania 0,8... 6m Położenie elementu Przykład: Micro MF z 12 elementami Przekrój poprzeczny Ø4,6 Ø (Wszystkie wymiary w mm) Typ Długość całkow ita / Wysokość ochronna (D) Ilość elementów / wiązek świetlnych Najniższy element (B) Otwór montażowy (A) Zasięg działania Raster (C) Pozycja LEDa (E) MF / / / 700 1,8 6m MF / / / 700 0,8 6m MF / / / 470 / 970 0,8 6m MF / / / 750 0,8 6m MF / / / 880 / ,8 6m MF / / / 812 0,8 6m MF / / / 847 / ,8 6m MF / / / 847 / ,8 6m (Wszystkie wymiary - A, B, C, D, E - w mm) CEDES / styczeń

10 Micro MF Instrukcja montażu i obsługi 11. Akcesoria Moduł przekaźnikowy Wejście Wyjście przekaźnikowe V DC ±15% Napięcie: 24V ±10% Konwerter sygnału dla czujników z wyjściem półprzewodnikowym Czujniki: NPN PNP Przekaźnik: 12A / 125V AC 7A / 30V DC Moduł zasilająco-przekaźnikowy Wejście V AC Zasilacz sieciowy wraz z konwerterem sygnału dla czujników z wyjściem półprzewodnikowym Czujnik: NPN PNP Wyjście Napięcie: 24V ±10% maks. 250mA Przekaźnik: 125V AC / 9A 277V AC / 7A 30V DC / 7A Zapinka montażowa Materiał Plastik PA, kolor czarny Zapinki montażowe do blachy o gr. 1,3-1,7mm, kpl. (14szt.) Obejma montażowa Materiał Stal sprężynująca Obejmy metalowe, 10szt. Zestaw wkrętów Materiał Stal, kolor czarny Wkręty Torx KA 3,5 x 32, 14szt. Osłona maskująca Vision shield, na zamówienie Materiał Poliwęglan, kolor czarny Długość do 2 500mm 10 CEDES / styczeń 2012

11 Instrukcja montażu i obsługi Micro MF 12. Dane katalogowe Nr kat. * Typ urządzenia Opis Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 900mm, 4 el. optyczne, raster 232mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 900mm, 4 el. optyczne, raster 232mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 900mm, 8 el. optycznych, raster 100mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 900mm, 8 el. optycznych, raster 100mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 1 300mm, 12 el. optycznych, raster 100mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 1 300mm, 12 el. optycznych, raster 100mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 950mm, 16 el. optycznych, raster 50mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 950mm, 16 el. optycznych, raster 50mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 1 925mm, 24 el. optyczne, raster 75mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 1 925mm, 24 el. optyczne, raster 75mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 990mm, 32 el. optyczne, raster 25mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 990mm, 32 el. optyczne, raster 25mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita mm, 32 el. optyczne, raster 50mm Micro MF IP65 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 2 000mm, 12 el. optycznych, raster 162mm Micro MF IP67 System kurtyny świetlnej, dł. całkowita 2 000mm, 12 el. optycznych, raster 162mm * Wszystkie kurtyny Micro MF są dostarczane z 5m kablami dla nadajnika i odbiornika Akcesoria Nr kat. Typ urządzenia Opis Moduł przekaźnikowy Zamienia sygnał z wyjścia półprzewodnikowego na przekaźnikowy Moduł zasilającoprzekaźnikowy Przedłużacz kabla Złącze 4-pinowe, 3m V AC, dla czujników zasilanych z 24V z poborem prądu do 250mA Przedłużacz kabla Wtyki M8 męskie-żeńskie, 4-pinowe, 10m Zapinka montażowa Plastik, kolor czarny, do blachy o gr. 1,3-1,7mm Obejma montażowa Stal sprężynująca Zestaw wkrętów Stal, kolor czarny, Torx KA 3,5 x 32mm Na zam. Osłona maskująca Długość do 2 500mm, poliwęglan, kolor czarny Inne konfiguracje na zamówienie CEDES / styczeń

12 Micro MF Instrukcja montażu i obsługi 13. Deklaracja zgodności CE CEDES AG / Szwajcaria Tel Fax CEDES AG jest certyfikowana wg ISO 9001:2008. CEDES AG zastrzega sobie prawo do modyfikacji dokumentu lub danych technicznych bez uprzedzenia.

KURTYNY I BARIERY ŚWIETLNE

KURTYNY I BARIERY ŚWIETLNE KURTYNY I BRIERY ŚWIETLNE www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl SPIS TREŚCI Informacje ogólne strona 192 Kurtyny świetlne GuardShield strona 196 Bariery świetlne GuardShield PC strona 200 Kurtyny świetlne

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO ROZRUCHOWA KOŁOWROTU ES ROTESTIL SLIM FIRMY ELEKTRONICS SYSTEM KATOWICE

DOKUMENTACJA TECHNICZNO ROZRUCHOWA KOŁOWROTU ES ROTESTIL SLIM FIRMY ELEKTRONICS SYSTEM KATOWICE DOKUMENTACJA TECHNICZNO ROZRUCHOWA KOŁOWROTU ES ROTESTIL SLIM FIRMY ELEKTRONICS SYSTEM KATOWICE AKTUALIZACJA KATOWICE 10.08.2003 ELEKTRONICS SYSTEM 40 847 KATOWICE UL. BOCHEŃSKEIGO 81 (032) 355 16 80 do

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926 Cyfrowy interkom Mod. 926 może być zainstalowany w dowolnym budynku w celu uzyskania prostego i wydajnego systemu komunikacji głosowej zapewniającego jednoczesne prowadzenie kilku rozmów. Możliwe jest

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Centrum pamięci masowej firmy Dell

Centrum pamięci masowej firmy Dell Centrum pamięci masowej firmy Dell System pamięci masowej SCv2080 Instrukcja uruchomienia Model regulacji: E11J Typ regulacji: E11J001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FLIR A3xxseries FLIR A6xx series

Instrukcja obsługi. FLIR A3xxseries FLIR A6xx series Instrukcja obsługi FLIR A3xxseries FLIR A6xx series Publ. No. Revision Language Issue date 559635 a57 Polish (PL) May, 0 Instrukcja obsługi Publ. No. 559635 Rev. a57 POLISH (PL) May, 0 Gwarancja Wszystkie

Bardziej szczegółowo

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 1 ISTSG REV 00.01 A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 4 1 Ostrzeżenia...6 2 Opis produktu...6 2.1 Ograniczenia zastosowania...7 3 Instalowanie...7 3.1 Kontrola i przygotowanie wstępne...7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo