MIEDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE"

Transkrypt

1 Informacja na temat postępu realizacji inwestycji kluczowych (w tym informacja na temat układu drogowego) tj.: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach I. ZAAWANSOWANIE PRAC: MIEDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE r. podpisanie umowy z konsorcjum firm: Warbud S.A/Mercury Engineering Polska Sp. z o. o., która została wybrana w ramach przetargu nieograniczonego r. przekazanie placu budowy rozpoczęcie realizacji zadania. 3. Roboty budowlane: Do dnia r. wykonana została zasadnicza konstrukcja bryły budynku obejmująca wykonanie: wszystkich nośnych wewnętrznych elementów przegród budowlanych (fundamenty; stropy; słupy; ściany; belki; klatki schodowe; szyby windowe) w całości konstrukcji stalowych dachu. Za wyjątkiem części B3 (tzw. zielonej doliny) wykonano warstwy izolacyjne dachu łącznie z odprowadzeniem wód opadowych. We wszystkich toaletach oraz klatkach schodowych (za wyjątkiem klatki w narożniku A/40) zlokalizowanych w budynku wykonano w całości instalacje podtynkowe. Obecnie, praktycznie w całym budynku kontynuowane są prace wykończeniowe, których zaawansowanie jest zróżnicowane w zależności od część budynku, której ww. zaawansowanie dotyczy. Opis szczegółowy: Część A-A1. (1) Roboty wewnątrz: wykonano w całości ściany akustyczne wraz z tynkami, posadzki pomieszczeń, ścianki gipsowo-kartonowe. Kontynuowany jest montaż sufitów podwieszanych oraz stolarki drzwiowej. Instalacje wewnętrzne sanitarne: ciepło i chłód (ruraż) 70%; wentylacja i klimatyzacja 95%; instalacja wodno-kanalizacyjna 90%; instalacja tryskaczowa 90%. Instalacje wewnętrzne elektryczne i słaboprądowe: kontynuowany jest montaż koryt i tras kablowych w najniższej kondygnacji (piwnica); wykonano instalacje podtynkowe w części biurowej oraz trasy i koryta kablowe (parter; pierwsze i drugie piętro); prowadzone jest okablowanie wraz w wyprowadzeniem gniazdek od strony odbiorników oraz gniazd pod czujki detekcji dymu; trwa konfigurowanie systemu BMS w ramach obsługi central wentylacyjnych. (2) Roboty zewnętrzne: zamontowano w całości stolarkę okienną, wykonano w całości izolację termiczną ściany zewnętrznej (bez warstw wykończeniowych), zamontowano podkonstrukcję stalową pod elewację z siatki cięto ciągnionej. (3) Kluczowe elementy pozostałe do wykonania w części A-A1: roboty wykończeniowe w zakresie warstw wierzchnich posadzek, sufity podwieszane, montaż akcesoriów i urządzeń instalacji wewnętrznych (gniazdka, oprawy; sprzęt multimedialny itp.); elewacja z siatki cięto ciągnionej; wykonanie koryt i tras kablowych na ostatniej kondygnacji (maszynownia M1). Sala wystawowa (Część A2) (1) Roboty wewnątrz: wykonano ponad 2/3 posadzki sali. Kontynuowany jest montaż podkonstrukcji pod okładziny ścienne. Instalacje wewnętrzne sanitarne: wentylacja i klimatyzacja 5%; instalacja wodnokanalizacyjna 10%; instalacja tryskaczowa 20% Instalacje wewnętrzne elektryczne i słaboprądowe: kontynuowany jest montaż koryt i tras kablowych w kanałach posadzki sali; (2) Roboty zewnętrzne: wykonano w większości izolację termiczną ściany zewnętrznej (bez warstw wykończeniowych). (3) Kluczowe elementy pozostałe do wykonania: zakończenie posadzki; montaż okładzin ściennych; sufitów podwieszanych; montaż akcesoriów i urządzeń instalacji wewnętrznych (gniazdka, oprawy; sprzęt multimedialny itp.); montaż elementów ścian mobilnych. 1

2 Foyer (Część A3). (1) Roboty wewnątrz: wykonano w całości wewnętrzne ściany murowe wraz z tynkami, zamontowano urządzenia transportu pionowego (windy); kontynuowane jest wykonywanie posadzek z ogrzewaniem podłogowym. Instalacje wewnętrzne sanitarne: wentylacja i klimatyzacja 95%; instalacja oddymiania 70%; instalacje wod-kan (sanitariaty) 95%; instalacja tryskaczowa 80%; Instalacje wewnętrzne elektryczne i słaboprądowe: zamontowano 2/3 koryt i tras kablowych. (2) Roboty zewnętrzne: wykonano w większości szklenie elewacji, kontynuowany jest montaż płyt warstwowych oraz siatek cięto ciągnionych stanowiących elewację budynku. (3) Kluczowe elementy pozostałe do wykonania: zakończenie układania posadzki; wykonanie posadzki z płyt lastrico; montaż okładzin ściennych; montaż stolarki drzwiowej (zewnętrzne drzwi obrotowe); sufitów podwieszanych; montaż akcesoriów i urządzeń instalacji wewnętrznych (gniazdka, oprawy itp.). Część konferencyjna (Część B1). (1) Roboty wewnątrz: wykonano w większości wewnętrzne ściany murowe oraz w najniższej kondygnacji posadzki pomieszczeń oraz stolarkę drzwiową, zamontowano urządzenia transportu pionowego (bez schodów ruchomych); wyposażono węzeł cieplny oraz rozpoczęto wyposażanie pomieszczeń rozdzielni głównej oraz stacji transformatorowych. Instalacje wewnętrzne sanitarne: ciepło i chłód (rurarz) 70%; wentylacja i klimatyzacja 70%; instalacje wod-kan (sanitariaty) 70%; instalacja tryskaczowa 70%; Instalacje wewnętrzne elektryczne i słaboprądowe: w piwnicy oraz na poziomie drugiego piętra zamontowano w większości koryta oraz tras kablowe; w kuchni głównej wykonano instalację podtynkową; prowadzone jest okablowanie wraz w wyprowadzeniem gniazdek od strony odbiorników oraz gniazd pod czujki detekcji dymu; trwa konfigurowanie systemu BMS w ramach obsługi central wentylacyjnych oraz automatyki węzła cieplnego; rozpoczęto zabudowę rozdzielni głównych nn, sn mostów szynowych oraz stacji transformatorowych. (2) Roboty zewnętrzne: wykonano w większości szklenie elewacji oraz zamontowano stolarkę okienną, kontynuowany jest montaż podkonstrukcji stalowej pod elewację z siatki cięto ciągnionej. (3) Kluczowe elementy pozostałe do wykonania: posadzki wraz z warstwami wierzchnimi; podłogi podniesione; okładzin ścienne; montaż stolarki drzwiowej; sufitów podwieszanych; montaż akcesoriów i urządzeń instalacji wewnętrznych (gniazdka, oprawy; sprzęt multimedialny itp.); elementy wewnętrznych ścianek mobilnych; schody ruchome; technologia kuchni; elewacja z siatki cięto ciągnionej. Sala audytoryjna (Część B2). (1) Roboty wewnątrz: zamontowano żelbetowe prefabrykowane elementy widowni, wykonano w większości ściany murowe (bez warstwy tynku). Instalacje wewnętrzne sanitarne: ciepło i chłód (ruraż) 60%; wentylacja i klimatyzacja 20%; instalacje wod-kan (sanitariaty) 90%; instalacja tryskaczowa 50%; instalacja oddymiania 100% Instalacje wewnętrzne elektryczne i słaboprądowe: kontynuowany jest montaż koryt, tras kablowych oraz instalacji podtynkowych w pomieszczeniach sąsiadujących z salą audytoryjną. (2) Kluczowe elementy pozostałe do wykonania: konstrukcja sceny; posadzka drewniana; wyposażenie widowni; montaż sufitów podwieszanych; okładziny ścienne; montaż akcesoriów i urządzeń instalacji wewnętrznych (gniazdka, oprawy; sprzęt multimedialny itp.); wykończenie stanowisk dla tłumaczy. Foyer dolne przykryte tzw. zieloną doliną (Część B3). Roboty wewnątrz: wykonano wewnętrzne schody jednobiegowe stanowiące wejście z foyer dolnego na foyer górne. Instalacje wewnętrzne sanitarne: ciepło i chłód (rurarz) 70%; wentylacja i klimatyzacja 70%; instalacje wod-kan (sanitariaty) 70%; instalacja tryskaczowa 70%; Roboty zewnętrzne: wykonano w większości żelbetową konstrukcję płyty doliny, kontynuowane jest profilowanie spadków i załamań, wykonywanie murków oporowych i izolacji przeciwwodnych oraz termicznych. Zamontowano podkonstrukcję pod elewację wejścia głównego. 2

3 Kluczowe elementy pozostałe do wykonania: podbudowa pod posadzki; instalacje wewnętrzne; schody ruchome; sufity podwieszane; elewacja wraz ze stolarką drzwiową; warstwy dachu zielonego. Maszynownia chłodu (1) Wykonano w całości zasadniczą część budowlaną oraz mechaniczną instalacji maszynowni chłodu. (2) Kluczowe elementy pozostałe do wykonania: zasilanie maszynowni (przebudowa złącza K275); wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych oraz ich skoordynowanie w ramach automatyki obiektu. Uruchomienie agregatu maszynowni lodowiska. Łącznik ze Spodkiem (1) Wykonano w całości ściany części obiektu łączącego bezpośrednio Spodek z MCK oraz zabetonowano również jego strop. (2) Kluczowe elementy pozostałe do wykonania: fragment tunelu wzdłuż budynku MCK, stanowiącego bezpośredni wjazd do Spodka; posadzki tunelu; instalacje wewnętrzne. Wjazd do budynku (tunel) (1) Wykonano praktycznie w całości konstrukcję żelbetową tunelu. (2) Kluczowe elementy pozostałe do wykonania: posadzki tunelu; nasada p.poż; instalacje wewnętrzne. Teren zewnętrzny (1) Wykonano większość sieci zewnętrznych łącznie z wszystkimi koniecznymi przekładkami. (2) Kluczowe elementy pozostałe do wykonania: wszystkie prace związane z zagospodarowaniem tj. zieleń; docelowe ukształtowanie terenu (górki; spadki); drogi, place i chodniki; elementy małej architektury. (3) Pozostałe roboty do wykonania w zakresie infrastruktury podziemnej dotyczą: wykonania kliku przyłączy kanalizacji sanitarnej wzdłuż osi A budynku; fragmentu odwodnienia przy podporze kładki łączącej MCK ze Spodkiem; fragmentu kanalizacji deszczowej przebiegającej zapleczem budowy; instalacji podlewanie zieleni (za wyjątkiem fragmentu w części północnej terenu budowy); obwodowej kanalizacji teletechnicznej budynku. 4. Zakończenie budowy MCK r. II. KOSZTY - Budżet na realizację całej inwestycji mln. zł., środki własne mln. zł, (w tym kredyt EBI mln. zł) dofinansowanie z środków unijnych 152,84 mln. zł. - Wartość robót budowlanych zgodnie z umową IN/91/13 z dnia r. zawartą pomiędzy Miastem Katowice a konsorcjum firm: Warbud S.A/Mercury Engineering Polska Sp. z o. o ,13 zł brutto. III. LOKALIZACJA: Budynek wielofunkcyjny Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) wraz z obiektami towarzyszącymi, wjazdami, dojazdami, parkingami oraz infrastrukturą techniczną; przebudowy (przekładki) sieci i infrastruktury podziemnej będzie zlokalizowany w sąsiedztwie Hali Widowiskowo Sportowej Spodek oraz ulic Roździeńskiego, Korfantego i Olimpijskiej. IV. OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU: Budynek Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to wielofunkcyjny, złożony obiekt usługowy, zaliczany do budynków użyteczności publicznej. W przeważającej części jest on przeznaczony dla gości organizowanych w nim wydarzeń. Posiada jednak także strefę dostępną całkowicie publicznie jest to zielone przejście na ukos przez dach budynku przybierający w tym miejscu formę przesmyku, doliny, a także foyer główny, łączące wejście od strony placu honorowego z wejściem od strony projektowanej ul. Olimpijskiej. Oznaczenie tych przestrzeni jako publicznych stanowi ważny element miastotwórczy dla poprzemysłowego terenu, na którym obiekt MCK jest projektowany. Podstawowe funkcje budynku: konferencje, kongresy, zjazdy, targi, wystawy, koncerty, imprezy widowiskowe, wykłady, produkcje muzyczne i telewizyjne. 3

4 Podstawowe parametry techniczne budynku: powierzchnia całkowita m 2 powierzchnia całkowita użytkowa m 2 kubatura m 3 długość i szerokość obiektu wysokość obiektu /część południowa/ północna geometria dachu - 92 x 236 m - 16 m / 18 m - dach płaski z doliną Szczegóły związane z zagospodarowaniem terenu: przebudowa urządzeń i przekładki sieci kolidujących (sieci cieplnej, teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej i kanalizacji), nowa infrastruktura podziemną w zakresie której znalazły się następujące elementy: - przyłącza cieplne do budynku, - przyłącze wody do budynku, - przyłącza kanalizacyjne do budynku, - zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drogi (pięć nowych wjazdów na teren MCK), zatoka postojowa, parkingi, plac manewrowy wraz z rampą prowadzącą do areny Spodka, plac tarasowy od strony południowej, korytarz łączący MCK i Spodek, zieleń wraz z zielenią znajdującą się na stropach nowo budowanego budynku MCK, dostępność dla osób niepełnosprawnych, ochrona przeciwpożarowa (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, drogi pożarowe). 4

5 NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH I. STAN ZAAWANSOWANIA PRAC: 1. Podpisanie umowy z firmą Warbud S.A., która została wybrana w ramach przetargu ograniczonego r. 2. Wejście na plac budowy r. 3. Zaawansowanie robót budowlanych w ramach inwestycji wynosi 73%. 4. Zakończone lub prawie zakończone są roboty budowlane w zakresie: prace ziemne - bez przyłączy i rozbiórek, stan zerowy (poziom -1), konstrukcja żelbetowa i stalowa, dachy i świetliki, elewacja z attykami. 5. Trwają roboty w zakresie prac wykończeniowych wewnętrznych, zewnętrznych, technologii estradowej, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. 6. Obecnie wykonywane są również roboty w zakresie dróg i zagospodarowania terenu, uwzględniając również obszar na styku z parkingiem terenowym oraz budowaną kładką dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską. 7. Zakończyły się roboty wykończeniowe w Sali Kameralnej. Odbyły się już pierwsze badania w zakresie akustyki Sali z bardzo dobrymi wynikami. Obecnie trwają badania i ostateczny wybór foteli. 8. W zakresie prac w Wielkiej Sali Koncertowej obecnie wykonywane są roboty związane z układaniem parkietu i montaż sceny 9. Zakończenie budowy NOSPR r. Zdjęcie terenu budowy NOSPR: II. KOSZTY: - Wartość robót budowlanych zgodnie z umową IN/9/12 z dnia r. zawartą pomiędzy Miastem Katowice a firmą WARBUD S.A. oraz aneksami wynosi ,97 zł brutto. - Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej zgodnie z aneksem do umowy wynosi ,42 zł. III. LOKALIZACJA: Budynek zostanie zlokalizowany równolegle do Alei W. Roździeńskiego, z elewacją frontową zwróconą w stronę ul. Olimpijskiej. 5

6 IV. OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU: Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia będzie się składać z trzech budynków. Sala koncertowa (z widownią na 1672 osoby w tym dla 6 osób niepełnosprawnych) to jednokondygnacyjny budynek o wysokości 28,05 m z którą ściśle związane są dwie, usytuowane przed i za widownią, trzykondygnacyjne części technologiczno użytkowe (reżyserki, loże VIP, kulisy chóru, śluzy akustyczne, pomieszczenie techniczne). W zakres wykonania przedmiotu zamówienia wchodzi kompletna technologia scen oraz strojenie systemów elektroakustycznych i pomiarów akustycznych. Pod salą usytuowana jest przestrzeń techniczna, komora rozprężna wentylacji bezpośrednio pod podłogą widowni i maszynownia estrady, a nad widownią poziom techniczny. Wokół Sali koncertowej zaprojektowano pięciokondygnacyjny budynek z foyer w atrium, zwany budynkiem pierścienia. W jego podpiwniczeniu zaplanowano garaż na 112 samochodów osobowych i pomieszczenia techniczne. Na kondygnacjach nadziemnych znajduje się foyer dla publiczności, garderoby, sale prób sekcyjnych, zaplecze administracyjno biurowe, kuchenne, archiwum, biblioteka, sala konferencyjna, restauracja, pokoje gościnne, pomieszczenia warsztatowe, techniczne, magazynowe i pomocnicze. Z poziomu foyer w atrium dostępna jest sala kameralna. Od strony wschodniej do opisanych wyżej budynków przylega jednokondygnacyjny budynek techniczny (wentylatorownia). Głównym celem realizacji inwestycji jest wykorzystanie potencjału Orkiestry oraz zachowanie jej dziedzictwa o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Szczegóły techniczne budynku : powierzchnia zabudowy ,80 m 2 powierzchnia całkowita ,50 m 2 powierzchnia terenu inwestycji ,70 m 2 gabaryty budynku - 115,00 x 61,60 m wysokość części głównej ( pierścienia ) - 19,35 m wysokość sali koncertowej /kubatura sali - 28,05 m / m 3 ilość kondygnacji nadziemnych / podziemnych - 4/ 1 kubatura m 3 Szczegóły związane z zagospodarowaniem terenu: przebudowa urządzeń i przekładki sieci kolidujących (sieci cieplnej, teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej i kanalizacji), nowa infrastruktura podziemna (przyłącze cieplne, przyłącze wody, przyłącze kanalizacyjne do budynku, zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drenaż, odwodnienie dróg i placów), drogi (plac reprezentacyjny przed wejściem głównym oraz wzdłuż ul. Olimpijskiej, ul. Północna wraz z chodnikami i stanowiskami postojowymi dla niepełnosprawnych i autobusów, ul. Wschodnia z chodnikiem jednostronnym, dojście do istniejącej kładki nad DTŚ, ul. Południowa, dziedziniec wewnętrzny, plac gospodarczy, ciągi piesze w terenach zielonych), parkingi (parking dla publiczności, parking dla muzyków i pracowników, miejsca postojowe dla dostaw i pojazdów technicznych), ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, wodne elementy zagospodarowania terenu (fontanna na placu przedwejściowym - basen w kształcie elipsy o głębokości do 1m, ciek wodny na Alei Muzyków - ciąg płytkich sadzawek połączonych kaskadowo), zieleń (wycinka i nasadzenie nowych drzew i krzewów), amfiteatr, dostępność dla osób niepełnosprawnych, ochrona przeciwpożarowa (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, drogi pożarowe), elementy małej architektury (m.in. ławki, słupki wygrodzeniowe, kwietniki, klomby, murki oporowe, ściany oporowe, schody terenowe, maszty flagowe), ogrodzenie, oświetlenie (oświetlenie przestrzeni publicznych, iluminacja zewnętrzna budynku). 6

7 UKŁAD KOMUNIKACYJNY DLA TERENU BUDOWY NOWEGO MUZEUM ŚLĄSKIEGO, MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KONGRESOWEGO I SIEDZIBY NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH I. STAN ZAAWANSOWANIA PRAC: 10. Podpisanie umowy z firmą Budimex S.A., która została wybrana w ramach przetargu nieograniczonego r. 11. Wejście na plac budowy r. 12. Zaawansowanie robót budowlanych: Etap I: 100% Etap II faza 1: 94% 13. Zakończenie inwestycji r. II. KOSZTY Wartość robót budowlanych etapu I i etapu II fazy I zgodnie z umową IN/88/11 z dnia r. zawartą pomiędzy Miastem Katowice a firmą BUDIMEX S.A. oraz aneksami ,40 zł brutto. III. OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU: Zadanie pn.: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach zostało podzielone na trzy części (etap I, etap II faza 1 i etap II faza 2). IV. ZAAWANSOWANIE ZADANIA: W ramach ukończonego etapu I została wybudowana droga (przedłużenie ul. Dudy Gracza obecnie ul. Tadeusza Dobrowolskiego) jako dojazd do nowowybudowanego obiektu nowej siedziby Muzeum Śląskiego oraz zrealizowany Zielony most. W ramach etapu II fazy 1 zakończone zostały roboty budowlane na ul. Olimpijskiej od skrzyżowania z Al. Korfantego do skrzyżowania z Al. Roździeńskiego wraz z połączeniem z ul. Ordona, umożliwiając m.in. dojazd do parkingu terenowego oraz obecnie budowanych budynków siedziby NOSPR i MCK. W obecnej chwili na ukończeniu jest budowa ul. Nadgórników oraz fragmentu ulicy, która w dokumentacji projektowej nazwana jest 14 KDL. Ulica Olimpijska oraz ul. Tadeusza Dobrowolskiego posiadają pozwolenie na użytkowanie. Drogi te są w obecnej chwili udostępnione jedynie dla ruchu pojazdów budowy. Termin realizacji fazy 2 etapu II inwestycji w dniu dzisiejszym nie jest znany. 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Katowice. w centrum przemian

Katowice. w centrum przemian Katowice w centrum przemian Katowice miasto węgla i stali Katowice. Miasto Marzeń. Kandydat do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2015 Jakie jest Miasto Marzeń? Przyjazne. Pobudzające. To miasto,

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań Załącznik nr 18 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa zamówienia KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ BUDYNKU NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie .. (Pieczęć Wykonawcy/ów ) (Tel., fax, e-mail) Gmina Czerniejewo Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-42/14 CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A L.p. Nazwa elementu Wartość robót

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu realizacji inwestycji w Strefie Kultury"

Informacja na temat stanu realizacji inwestycji w Strefie Kultury Informacja na temat stanu realizacji inwestycji w Strefie Kultury" MIEDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE I. ZAAWANSOWANIE PRAC: 1. 29.05.2013 r. podpisanie umowy z konsorcjum firm: Warbud S.A/Mercury Engineering

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa opracowania... 3 Cel opracowania... 3 Opis techniczny... 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

budynek 560 m2 do adaptacji

budynek 560 m2 do adaptacji Data wydruku: 16.03.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Karolina Majewska tel: +48426386040 mob: +48603307036 karolina.majewska@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej.

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. Opis do koncepcji 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. 2. Dane ewidencyjne 2.1. Czapury Ogrodowa 1 Nr ewid. działek: 49/4 i 49/7 obręb: Czapury,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z C E N O W Y

F O R M U L A R Z C E N O W Y Znak sprawy IM.271.4.2011 DRUK WZP-13 (pieczęć Wykonawcy) F O R M U L A R Z C E N O W Y Załącznik nr... do oferty NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY :... PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:... w tym: Lp.... W Y S Z

Bardziej szczegółowo

Elementy rozliczeniowe według programu funkcjonalnoużytkowego I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Elementy rozliczeniowe według programu funkcjonalnoużytkowego I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII A. Prace projektowe Roboty budowlane - wykonanie, odbiór z uzyskaną B. zgodą na użytkowanie i z kompletem dokumentów wymaganych do rejestracji ZOZ przez Wojewodę: 1 1) Budynek 1A łóżkowy, - dokończenie-

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj adaptację opróżnionego budynku mieszkalno użytkowego przy ul. Jagiellońskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

NR IDENTYFIKACYJNY:

NR IDENTYFIKACYJNY: ARSENAŁ KULTURY - KONCEPCJA PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULWEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY-MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 SPIS ZAWARTOŚCI: STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 A. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 1. Wstęp 11 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA 1. BUDYNEK TERMINALA CARGO Budynek magazynowy z częścią biurową, zbudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 165,7m x 84,6m, jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni Standard Osiedla Droga wewnętrzna: kostka brukowa Miejsca postojowe zewnętrzne: kostka brukowa Chodniki i alejki: kostka brukowa Dziedziniec: ogrodzony z dostępem tylko dla mieszkańców - z furtkami i domofonem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Cena brutto [zł] VAT [%] Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl WLZ Kpl. 1 8

Cena brutto [zł] VAT [%] Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl WLZ Kpl. 1 8 Tabela elementów rozliczeniowych na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II Lp. Element robót j.m. Ilość Cena netto [zł] Budynek A1 1 Roboty ziemne 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjny, moc 2MW, gaz 250m3/h

Budynek produkcyjny, moc 2MW, gaz 250m3/h Data wydruku: 13.10.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

OKAZJA!: Hala produkcyjna - 5,1 mln zł

OKAZJA!: Hala produkcyjna - 5,1 mln zł Data wydruku: 18.01.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. BRANŻA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I ARCHITEKTURA 1.1 Strona tytułowa. 1.2 Spis zawartości projektu wykonawczego 1.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 1.3.1

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Wartość elemntów Lp. Wyszczególnienie robót. robót

Wartość elemntów Lp. Wyszczególnienie robót. robót arkusz nr 1 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Żorach, Aleja Zjednoczonej Europy" BUDYNEK NR 4 Żory, dn.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści:

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: TOM I. Architektura z aranŝacją wnętrz A1- Architektura- część opisowa A2- Architektura- rysunki zestawcze B1- AranŜacja pomieszczeń- wizualizacje pomieszczeń B2- AranŜacje

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE. Gmina Miejska Łeba ul.kościuszki Łeba PROJEKT KONCEPCYJNY

ROZBUDOWA BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE. Gmina Miejska Łeba ul.kościuszki Łeba PROJEKT KONCEPCYJNY ROZBUDOW BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE ul. Kościuszki 90, INWESTOR: PROJEKT KONCEPCYJNY PROJEKTNT: ZESPÓŁ PROJEKTOWY RCHITEKTUR l.wolności 44/2 biuro@szpilewicz.pl tel. 609 397 509 BRNŻ PROJEKTNT SPRWDZJĄCY mgr

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania u wieczystego Zabudowa: 1. Budynek biurowy o pow. 5

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

1. Koncepcja architektoniczna budynku.

1. Koncepcja architektoniczna budynku. KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ODBUDOWYI ROZBUDOWY DAWNEGO TEATRU MIEJSKIEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ W GŁOGOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU NA STARYM MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH REALIZACJE BARWA SYSTEM R R MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE Projektant: JEMS ARCHITEKCI Inwestor: MIASTO KATOWICE Wykonawca: WARBUD S.A. Adres: ALEJA KORFANTEGO,

Bardziej szczegółowo

Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA :

Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA : Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013: - TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 51

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 1 2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA... 10 3. SPIS RYSUNKÓW: Rys. nr I-1 Rzut parteru (segmenty K4-K16) 1:200 Rys. nr I-2 Elewacja 1 1:100 Rys. nr I-3 Elewacja

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne. Dotyczy sprzedaży nieruchomości Łódź, ul. Srebrna 32

Memorandum Informacyjne. Dotyczy sprzedaży nieruchomości Łódź, ul. Srebrna 32 Memorandum Informacyjne Dotyczy sprzedaży nieruchomości Łódź, ul. Srebrna 32 UWAGI I ZASTRZEŻENIA Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANY W PROJEKCIE. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podział na etapy. 3. Stan istniejący. 4. Stan projektowany. 5. Przewidywany zakres prac. 6. Klasyfikacja CPV.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY NOWEGO CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO FIRMY ATLAS W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWY NOWEGO CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO FIRMY ATLAS W ZGIERZU SPIS TREŚCI 1.0 WYKAZ RYSUNKÓW 2.0 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 3.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4.0 OPIS FUNKCJONOWANIA CENTRUM BADAWCZO-SZKOLENIOWEGO 5.0 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 6.0

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: PRZEDSZKOLE SPECJALNE

OBIEKT: PRZEDSZKOLE SPECJALNE PRACOWNIA ARCHITEKTURY BOGDAN KOBYLIŃSKI NIP 729 132 44 77, REGON 471409201, DZIAŁ. GOSP. 49344 10-447 Olsztyn ul. T. Kościuszki 95/4, tel (89) 676 89 32, tel 603 974 473; e-mail: pab.kobylinski@gmail.pl

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia Euro-Mag Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu oferuje do wynajęcia budynek produkcyjno magazynowo usługowy o powierzchni 4122 m2. Informacje o ofercie kontakt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZETARG NA: BUDOWĘ BUDYNKU DLA SĄDU OKRĘGOWEGO ORAZ SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 136

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZETARG NA: BUDOWĘ BUDYNKU DLA SĄDU OKRĘGOWEGO ORAZ SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 136 DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZETARG NA: BUDOWĘ BUDYNKU DLA SĄDU OKRĘGOWEGO ORAZ SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 136 ZAMAWIAJĄCY: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU 60-967 POZNAŃ, AL. MARCINKOWSKIEGO 32

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

ZAPYTANIE OFERTOWE. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Warszawa, 02.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Waimea Logistic Park 2 Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania Budowa Terminala Lotniczego Cargo wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania:

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: PRZEBUDOWA WYTWARZANIA, ZARZĄDZANIA I DYSTRYBUCJI MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie LOKALIZACJA Województwo Śląskie: Województwo Śląskie to największy i najważniejszy region przemysłowy Polski, położony

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO

WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO Załącznik nr 1.a Lp I ZAKRES BUDOWA BUDYNKU HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z BUDYNKIEM SOCJALNO-BIUROWYM I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ETAP I 1 BUDOWA BUDYNKU HALI

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI INWESTYCJI -PRZEDMIAR

WYCENA WARTOŚCI INWESTYCJI -PRZEDMIAR WYCENA WARTOŚCI INWESTYCJI -PRZEDMIAR TEMAT ZADANIA INWESTYCYJNEGO : CENTUM ADMINISTRACYJNE ZLOKALIZOWANE PRZY UL. BOCHEŃSKIEJ W NIEPOŁOMICACH ADRES : NIEPOŁOMICE UL. BOCHEŃSKA,DZIAŁKA NR 3134/2 I 3135/7,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Architektoniczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Krzemienicy

Architektoniczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Krzemienicy Pracownia Autorska mgr inż arch. Janina Furtek 35-231 Rzeszów, Prusa 15 Architektoniczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Krzemienicy

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo