INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL

2 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO SKŁADOWANIA I DYSTRYBUCJI AdBlue BlueMaster WYRÓB TITAN EKO Sp. z o.o. (wersja z 3/2008) Przed zainstalowaniem i eksploatacją zbiornika uważnie przeczytaj Instrukcję! Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa! Zachowaj Instrukcję do wglądu! Niebezpieczeństwo Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej Instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń. Informacje Ważne informacje na temat instalacji i eksploatacji.

3 SPIS TREŚCI I. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 1 II. OPIS PRODUKTU... 3 III. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH PRZEKRÓJ ZBIORNIKA BLUEMASTER BMV POMPA I PRZEPŁYWOMIERZ UKŁAD CHŁODZENIA I OGRZEWANIA WENTYLACJA ZBIORNIKA WEWNĘTRZNEGO JEDNOSTKA STERUJĄCA (SYSTEM ZARZĄDZANIA ZBIORNIKIEM)... 7 A) FUNKCJE PANELU KONTROLNEGO TMS... 7 B) DANE FIZYCZNE... 7 C) NAPEŁNIANIE URZĄDZENIA... 8 D) TANKOWANIE ZE ZBIORNIKA... 8 E) OBSŁUGA... 8 F) TRYB TANKOWANIA... 8 G) ALARMY... 9 H) OŚWIETLENIE I) DANE TECHNICZNE PANELU KONTROLNEGO TMS J) SPECYFIKACJA WEJŚĆ/WYJŚĆ K) TYPOWE USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA L) SCHEMAT UKŁADU STEROWANIA TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA - OPCJA TAŚMA GRZEWCZA - OPCJA POMIARY ZDALNE OPCJA SAMODZIELNA OBUDOWA DYSTRYBUTORA - OPCJA ZWIJADŁO WĘŻA - OPCJA PANEL DYSTRYBUCYJNY Z CERTYFIKACJĄ OPCJA IV. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE V. OGÓLNE WARUNKI USTAWIENIA VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA UZIEMIENIE TYMCZASOWE ZASILANIE URZĄDZENIA STAŁE ZASILANIE URZĄDZENIA VII. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE NAPEŁNIANIE URZĄDZENIA TANKOWANIE POJAZDU VIII. USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA IX. KONSERWACJA X. WARUNKI GWARANCJI... 30

4 I. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Niniejsza Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa instalacji i eksploatacji produktu. PRZED PODJĘCIEM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ I EKSPLOATACJĄ ZBIORNIKA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. 2. Wyrób powinien być instalowany i eksploatowany tylko przez odpowiednio wyszkolonych pracowników. 3. Użytkownik zbiornika odpowiada za bezpieczną i właściwą eksploatację wyrobu. 4. Wszelkie modyfikacje wyrobu dokonane bez konsultacji z producentem mogą spowodować nieważność gwarancji. 5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki ani szkody spowodowane niewłaściwą instalacją lub eksploatacją niniejszego wyrobu. 6. W celu uzyskania informacji o AdBlue należy zwrócić się do dostawcy o przekazanie kopii Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału. 7. Główne zagrożenia stwarzane przez magazynowany materiał oraz sposoby ich minimalizowania: - unikać powtarzalnego lub długotrwałego kontaktu AdBlue ze skórą, - stosować rękawice ochronne podczas tankowania urządzenia, - przestrzegać podstawowych zasad higieny; zanieczyszczone części ciała niezwłocznie umyć wodą z mydłem, - podczas obsługi urządzenia nie wolno spożywać posiłków i napojów, - podczas obsługi urządzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania ognia otwartego, - unikać kontaktu z oczami, przy obchodzeniu się z AdBlue, gdy istnieje możliwość narażenia, nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami, - toksyczne działanie na organizmy wodne i lądowe; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, 8. Utrzymywać porządek w miejscu pracy urządzenia BlueMaster. Zadbać o dobre oświetlenie. Właściciel (lub najemca, w przypadku wydzierżawienia urządzenia) jest odpowiedzialny za bezpieczne i prawidłowe stosowanie urządzenia BlueMaster. Urządzenie może obsługiwać osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z instrukcją i zasadami bezpiecznej pracy podczas obsługi urządzenia. Dzieci i osoby postronne powinny przebywać z dala od miejsca pracy urządzenia BlueMaster. 1

5 9. Właściciel i użytkownicy urządzenia powinni przedsięwziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, stosownie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom oraz, jeżeli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutków. W razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, powinni niezwłocznie powiadomić służby ratownicze oraz udostępnić im informacje potrzebne do prowadzenia działań. 10. W razie awarii urządzenia (rozszczelnienie zbiornika, porażenie prądem), osoba stwierdzająca takie zdarzenie jest zobowiązana: - przerwać wykonywanie pracy w strefie objętej zagrożeniem, - odłączyć zasilanie dystrybutora, - niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym po upewnieniu się, że można bezpiecznie wejść do strefy zagrożenia, - powiadomić przełożonego, - osoba na stanowisku kierowniczym lub osoba przez nią wskazana kieruje akcją ratowniczą, a w razie potrzeby wzywa straż pożarną, - w przypadku nieszczelności urządzenia należy przepompować jego zawartość do innego urządzenia (jeśli istnieje taka możliwość), - wezwać autoryzowany serwis producenta. 11. W przypadku likwidacji urządzenia należy rozdzielić je na części podstawowe i poddać wtórnemu przerobowi. 12. Strzec się przed porażeniem elektrycznym. Bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych w tej instrukcji. 13. Zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza wokół urządzeń elektrycznych, a w szczególności ogrzewania, pompy i wentylatora. 14. Przestrzegać przepisy PPOŻ i BHP obowiązujące w obiekcie. 2

6 II. OPIS PRODUKTU Seria zbiorników BlueMaster została zaprojektowana z myślą zarówno o przedsiębiorstwach publicznych, jak i prywatnych, aby spełnić ich potrzeby w zakresie składowania i dystrybucji mocznika 32,5%, znanego pod nazwą handlową AdBlue. Zbiorniki umożliwiają bezpieczne składowanie płynu AdBlue na zewnątrz pomieszczeń, w bezpiecznej odległości od budynków. Zbiorniki charakteryzują się wysoką wytrzymałością na uderzenia mechaniczne, odpornością na działanie niskich i wysokich temperatur dzięki konstrukcji zbiornik w zbiorniku oraz zapewniają bezpieczeństwo w przypadku awarii zbiornika wewnętrznego. Wysoki standard wykonania zapewnia optymalne bezpieczeństwo i funkcjonalność. SYMBOL BMH 1300 BMH 2500 BMV 3500 BMV 5000 BMV 9000 Pojemność nominalna [I] Długość [m] 1,90 2,46 2,85 2,85 3,25 Szerokość [m] 1,24 1,46 2,20 2,23 2,45 Wysokość [m] 1,77 1,85 1,96 2,34 2,95 Ciężar [kg] * Wymiary i waga przedstawione w tabeli są przybliżone. III. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH 1. PRZEKRÓJ ZBIORNIKA BLUEMASTER BMV Filtr siatkowy z zaworem przeciwzwrotnym. 2. Przewód ssący. 3. Uchwyt do podnoszenia zbiornika. 4. Wentylacja zbiornika. 5. Ogrzewanie zbiornika. 6. Wentylacja zbiornika wewnętrznego. 7. Pokrywa rewizyjna 4 zbiornika wewnętrznego. 8. Sonda ultradźwiękowa poziomu. 9. Króciec do zalewania linii ssącej. 10. Właz rewizyjny 16 zbiornika zewnętrznego. 11. Właz rewizyjny 16 zbiornika wewnętrznego. 12. Zbiornik wewnętrzny. 13. Przyłącze linii napełniającej na zbiorniku. 14. Zbiornik zewnętrzny. 15. Linia ssąca. 16. Obudowa dystrybutora. 17. Linia napełniająca Panel kontrolno-sterujący. 19. Oświetlenie. 20. Zawór kulowy odcinający linię ssącą. 21. Pompa z przepływomierzem. 22. Przewód dystrybucyjny. 23. Uchwyt nalewaka z wyłącznikiem pompy. 24. Automatyczny nalewak. 25. Suchozłącze linii napełniającej. 26. Zamek obudowy dystrybutora. 27. Ogrzewanie obudowy dystrybutora. 28. Sonda czujnika przecieku. 3

7 Przewód ssący z zaworem odcinającym Wyłącznik główny zasilania Jednostka sterująca Przepływomierz Turbinox Króciec do odpowietrzania pompy Pompa Automatyczny nalewak Uchwyt nalewaka z włącznikiem pompy Linia napełniania z suchozłączem Ogrzewanie obudowy dystrybutora Wyposażenie zbiornika wewnętrznego pod szesnastocalową pokrywą na zbiorniku zewnętrznym. Czujniki temperatury dla wentylatora chłodzenia i ogrzewania Pokrywa rewizyjna 4 Ultradźwiękowa sonda czujnika poziomu Punkt zalewania na przewodzie zasysającym 4

8 2. POMPA I PRZEPŁYWOMIERZ Króciec do odpowietrzania pompy przepływomierz Główne parametry pompy: Napięcie: 230 V, 50 Hz, +/- 5% Moc: 370 Watt; Maksymalny przepływ: 40 l/min. Maksymalna temperatura pracy: +40 C Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej: 5 bar Wysokość samo-zasysania: do 2m Maksymalny poziom głośności: 75 db(a) Główne parametry przepływomierza: System pomiarowy: turbina / wirnik Rozdzielczość przepływu (l/impuls): 0,011 Natężenie przepływu (l/min): min. 10 maks. 40 Temperatura przechowywania ( C): -20 / +70 Wilgotność przechowywania (R.U.): 95% Temperatura robocza ( C): -10 / +60 Straty ciśnienia przy 40 l/min (bar): 0,05 w linii, 0,1 na 90 Dokładność (%): +/- 1 Powtarzalność (%): +/- 0,4 Rodzaj impulsu: czysty kontakt (kontrakton) Prąd maks. ma: 100 Napięcie maks. (AC/DC): 28 Volt Liczba impulsów na litr: 92 Maksymalne napięcie robocze maks. (bar): 20 Maksymalne ciśnienie rozrywające (bar): 40 Turbinox jest jednokanałowym nadajnikiem impulsowym. Nadajnik impulsowy przekłada zmiany pola magnetycznego generowane przez obrót turbiny napędzanego wirnika na impulsy elektryczne, które są wysyłane do zewnętrznego odbiornika. Generator impulsów nie potrzebuje niezależnego zasilania elektrycznego ponieważ jest zasilany bezpośrednio przez połączenie z odbiornikiem. Rodzaj wysyłanych impulsów jest reprezentowany przez falę prostokątną generowaną w zależności od napięcia. Kalibracja urządzenia odbywa się za pomocą zewnętrznego odbiornika impulsów. UWAGA: 1. Pompa i przepływomierz nie są przeznaczone do pracy z cieczami łatwopalnymi. 2. Praca pompy na sucho może spowodować uszkodzenie uszczelek. Układ zasysania jest dostarczany w stanie zalania, jednak podczas pierwszego uruchomienia może być konieczne ponowne zalanie. Podczas zalewania zawór odcinający przy wlocie pompy musi być otwaty. Po zalaniu dokładnie zakręcić korek i uruchomic pompę poprzez podniesienie nalewaka z uchwytu. Dodatkowo można lekko odkęcić na chwilę króciec odpowietrzający na pompie, aby ułatwić odprowadzenie powietrza. 3. Jeśli planowany jest dłuższy przestuj lub istnieje ryzyko zamarznięcia, cały układ pompowy należy przepłukać wodą i osuszyć. Przed nastepnym użyciem należy zalać ponownie cały układ. 4. Jeśli zalanie pompy nie następuje po 10 minutach, pompę należy wyłączyć do ostygnięcia i powtórzyć cała procedurę od nowa. Pompę należy zawsze zalać po długim okresie przestoju. 5. Silnik posiada ochronę przed przeciążeniem w postaci termicznego urządzenia zabezpieczającego. 5

9 3. UKŁAD CHŁODZENIA I OGRZEWANIA AdBlue powinien być przechowywany w temperaturach pomiędzy -11 C a +35 C. Aby spełnić to wymaganie, zbiornik BlueMaster jest wyposażony w systemy podgrzewania i chłodzenia. W obudowie dystrybutora i zbiorniku wewnętrznym znajdują się elementy grzewcze z wentylatorami. Urządzenia te zapobiegają spadkowi temperatury poniżej -8 C. Grzałka jest zbudowana z elementu grzejnego ze zintegrowanym wentylatorem. Cały zespół jest montowany na metalowym uchwycie. Temperatura elementu grzewczego wynosi ok. 55 C. Element grzewczy nie działa przy zepsutym wentylatorze. Urządzenie posiada jeden wentylator na zbiorniku zewnętrznym. Wentylator zaczyna pracować, gdy temperatura w przestrzeni międzypłaszczowej przekroczy +35 C. Zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie są sterowane przez odrębne termoelementy. UWAGA Powierzchnia elementu grzewczego może być gorąca i powodować oparzenia. Wentylatory ogrzewania i chłodzenia nie mogą być zasłonięte. Wyłącznik skrzynki sterującej musi być cały czas w pozycji WŁ. w celu zapewnienia prawidłowego działania układu ogrzewania i chłodzenia. 4. WENTYLACJA ZBIORNIKA WEWNĘTRZNEGO Zbiornik wewnętrzny jest wentylowany na dwa sposoby. Wykonana z tworzywa, szesnasto-calowa pokrywa w zbiorniku wewnętrznym posiada wbudowaną jednostkę wentylacyjną. Otwór jest osłonięty siatką, aby zabezpieczyć wnętrze zbiornika przed pyłem, kurzem i owadami. Otwór umożliwia również dostęp do wnętrza zbiornika wewnętrznego, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Dostęp do włazu jest jedynie po zdjęciu górnej część zbiornika zewnętrznego (dotyczy tylko objętości 3500, 5000 i 9000 L). We wszystkich wielkościach zbiorników jest instalowany wywietrznik na zbiorniku wewntrznym. Wentylowana pokrywa 16" zbiornika wewnętrznego Odpowietrznik na zbiorniku wewnętrznym 6

10 5. JEDNOSTKA STERUJĄCA (SYSTEM ZARZĄDZANIA ZBIORNIKIEM) System zarządzania zbiornikiem (TMS) został zaprojektowany do kontrolowania, monitorowania całego urządzenia, w celu zapewnienia skutecznego przechowywania oraz dozowania AdBlue. A) FUNKCJE PANELU KONTROLNEGO TMS pomiar poziomu cieczy, sonda ultradźwiękowa w standarcie, opcjonalnie możliwe podłączenie innych sond 4-20mA (dokładność pomiaru poziomu w zbiorniku +/-100 l), alarm przepełnienia: wizualny i dźwiękowy, automatyczne wyłączenie pompy przy niskim poziomie płynu - alarm wizualny, alarm wycieku: aktywny typ sensora, sonda w odległości 10mm od dna zbiornika zewnętrznego, dodatkowe alarmy: powiadomienie o uszkodzeniu czujników pomiaru poziomu oraz przecieku, oświetlenie dystrybutora, zintegrowany licznik objętości wydanego płynu: przepływ aktualny i całkowity, automatyczna zmiana ekranu na tryb tankowania po podniesieniu nalewaka, powrót do trybu głównego po 1 min lub poprzez włączenie przycisku, przelicznik licznika objętości wydanego płynu z 92 na 100 impulsów na litr, dodatkowe wyjście sygnału do urządzeń zewnętrznych, automatyczna kontrola pompy, wyłączenie pompy po upływie 5 minut, gdy brak jest przepływu, aktywne wyjście sygnału poziomu cieczy w zakresie 4-20mA, do zewnętrznych urządzeń kontrolnych, kontrola urządzeń grzewczo - wentylacyjnych. DODATKOWE (OPCJONALNE) FUNKCJE zdalny monitoring: GSM/GPRS w czasie rzeczywistym, wysyłanie wiadomości o alarmach, prowadzenie serwerów www oraz informacje o statusie na SAP, Sage itp. RFID: system kontroli i rejestracji tankowań. B) DANE FIZYCZNE ognioodporne okablowanie, wyłącznik bezpieczeństwa, bezpieczniki na poszczególnych wyjściach prądowych, opóźniająca spalenie obudowa skrzynki, testowana na wilgotność, bezpieczniki na poszczególnych wyjściach prądowych. 7

11 C) NAPEŁNIANIE URZĄDZENIA Maksymalna dopuszczalna szybkość napełniania urządzenia wynosi 350 l/min. 1. Upewnij się, że nalewak jest w uchwycie i panel kontrono-sterujący jest włączony. 2. Dokładnie przyłącz do suchozłącza przewód napełniania. 3. Napełnij zbiornik z prędkością nie większą niż 350 litrów / min, i przy ciśnieniu nie większym niż 0,8 bara. 4. Zaprzestań napełniania, kiedy włączy się alarm przepełnienia. 5. Odłącz przewód od zaworu napełniania. 6. Alarm dźwiękowy można wyłączyć przyciskając przycisk RESET. D) TANKOWANIE Z URZĄDZENIA 1. Podnieś nalewak z uchwytu. 2. Wyświetlacz automatycznie przełączy się na tryb tankowania. 3. Zatankuj pojazd. 4. Odłóż nalewak do uchwytu. 5. Ekran tankowania powróci do trybu głównego w ciągu 1 minuty. Uwaga: jeśli nalewak nie został odłożony poprawnie, pompa będzie działać przez 5 minut po czym zostanie automatycznie wyłączona. E) OBSŁUGA Kiedy panel kontrolny zostanie włączony, pojawi się tryb główny wyświetlacza. Licznik numeryczny wskazuje pojemność płynu, który pozostał, w litrach. Wykres poniżej liczby jest wizualnym wskazaniem pojemności zbiornika, każdy prostokąt przedstawia 1/10 pojemności. Rysunek 1 - Tryb główny Dokładność pomiaru poziomu w zbiorniku +/-100 l F) TRYB TANKOWANIA Kiedy nalewak jest wyjęty z uchwytu, wyświetlacz automatycznie przełączy się na tryb tankowania, tak jak jest to pokazane na rysunku 2. Duże liczby na środku ekranu wskazują ile litrów zostało wydanych. Małe liczby obok TOTAL wskazują całkowitą objętość płynu wydanego w litrach. Rysunek 2 - Tryb tankowania Dokładność pomiaru przepływu +/-1% 8

12 Kiedy tankowanie jest zakończone, a nalewak znajdzie się z powrotem w uchwycie, tryb tankowania powróci do trybu głównego w ciągu 1 minuty. Nadal istnieje możliwość poruszania się pomiędzy dwoma trybami, używając przycisku RESET. Jeśli urządzenie jest wyposażone w system MC BOX - tryb tankowania nie jest aktywny. Tankowanie jest wyświetlane na wyświetlaczu MC. Podczas napełniania nie należy wciskać przycisku RESET, ponieważ spowoduje to utracenie aktualnej wartości. G) ALARMY Ten symbol pojawi się w lewym, górnym rogu wyświetlacza wskazując, że jest obecny przynajmniej jeden alarm. - Alarm niskiego poziomu: Wskazuje, że poziom płynu jest niski, tankowanie jest niemożliwe. Pompa wyłącza się automatycznie i nie może być włączona, jeśli poziom płynu w zbiorniku nadal jest niski. Żeby umożliwić pracę pompy, należy napełnić zbiornik. Uwaga: Pierwszy słupek wykresu będzie pulsował. Nie będzie sygnału dźwiękowego ani świetlnego. Rysunek 3 Alarm niskiego Poziomu - Błąd czujnika poziomu: Informuje o wystąpieniu błędu w urządzeniu mierzącym poziom płynu dlatego też pomiar nie może być wykonany. Wyświetlany poziom jest ostatnim poprawnie wykonanym pomiarem i będzie wyświetlany do następnego pomiaru. Błąd będzie sygnalizowany wizualnie i dźwiękowo. Wystąpienie błędu spowoduje odcięcie pompy więc tankowanie będzie niemożliwe. Rysunek 4 Błąd czujnika poziomu 9

13 - Alarm przepełnienia: Uruchomienie tego alarmu wskazuje, że zbiornik jest pełen i natychmiast trzeba przerwać tankowanie. Alarm będzie sygnalizowany wizualnie i dźwiękowo. Uwaga: Alarm wizualny będzie widoczny przez 5 minut. Po pięciu minutach słowo STOP zostanie zastąpione wykresem słupkowym podobnie, jak na normalnym ekranie. Rysunek 5 Alarm przepełnienia - Alarm przecieku: Jeśli w zbiorniku zostanie wykryty przeciek, pojawi się alarm dźwiękowy i wizualny. Alarm dźwiękowy wyłączy się po 5 minutach, alarm wizualny będzie nadal widoczny. Sprawdź, czy w przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika znajduje się płyn. Po osuszeniu, alarm wizualny wyłączy się, a dioda LED powróci do głównego ekranu. Rysunek 6 Alarm wycieku - Błąd czujnika wycieku: Jeśli zostanie wykryty błąd czujnika wycieku, pojawi się alarm wizualny i dźwiękowy. Rysunek 7 Błąd czujnika wycieku 10

14 H) OŚWIETLENIE We wnętrzu obudowy znajduje się oświetlenie, które można włączyć i wyłączyć, przytrzymując przycisk RESET przez pięć sekund. Oświetlenie wyłącza się automatycznie po 5 minutach nieużywania dystrybutora. I) DANE TECHNICZNE PANELU KONTROLNEGO TMS Temperatura otoczenia -20 C do +40 C Zakres wilgotności 15% - 95% Maks. wys. montażu <2000m nad poziomem morza Zasilanie 230 V AC, 50-60Hz, 1.6KVA Połączenia elektryczne wysokie napięcie: 2 i 3 pinowe złącza 5.08 pitch, niskie napięcie: 2 pinowe i 20 pinowe złącza 3.5 pitch, złącze Jack 3 biegunowe, 3.5mm, 1A gniazdo jack. Interfejs Złącze Jack 3 biegunowe, 3.5mm, 1A gniazdo jack (RS232) Włączanie/wyłączanie przełącznik przełącznik awaryjny Alarm dźwiękowy 12 V DC Bezpieczniki wentylatory - 6A, pompa i MC Box - 6A, ogrzewanie dystrybutora - 10A, ogrzewanie zbiornika i oświetlenie - 16A. Wymogi Urządzenie spełnia wymogi: wytyczne niskiego napięcia: EN 61010:2001 wytyczne EMC: EN55011:1999+A2:2001, EN 61326:1998+A3:2003 J) SPECYFIKACJA WEJŚĆ/WYJŚĆ 1. Połączenia wysokiego napięcia: - termostat 8 C oraz +35 C: seria 5A, - wentylator: prąd maks. 5A, 230V AC, - pompa: 230V AC, wyjście przekaźnika sterowane z mikroprocesora, - pompa + wyjście zewn.: prąd maks. 5A, - wyjście zewn.: 230V AC, - ogrzewanie obudowy: prąd maks. 5A, 230V AC, - ogrzewanie zbiornika: prąd maks. 5A, 230V AC, - O/P 1: prąd maks. 10A, 230V AC, wyjście przekaźnika sterowane z mikroprocesora. 11

15 2. Połączenia niskiego napięcia: - alarm dźwiękowy: 12V DC, - wyjście 12V: prąd maks. 400mA, - 20 pinowe złącze J1, a) Ultradźwiękowe: napięcie 3V DC, wejście podłączone do jednostki wykrywania poziomu (Sensonic), jednostka ta używa fal ultradźwiękowych do mierzenia poziomu płynu w urządzeniu z rozdzielczością 1 cm. - Pin1: żółty i ekran - Pin2: niebieski - Pin3: czerwony b) Sonda poziomu 4-20 ma: napięcie 12V DC, wejście może być podłączone do pojemnościowej sondy poziomu 4-20 ma. - Pin4: żółty - Pin5: niebieski - Pin6: czerwony - Pin1: ekran c) Przepływ: połączenie z przepływomierzem pompy, napięcie 5V DC, wejście jest odpowiednie dla przepływomierzy o różnej rozdzielczości do 100 impulsów/litr. - Pin7: niebieski i ekran - Pin8: czerwony d) Temp.: termistor 10kOhm NTC, mierzy temperaturę w zakresie od 40 do +80 C, temperatura jest sprawdzana do sekundę przez mikrokontroler. - Pin9: niebieski - Pin10: czerwony e) Przeciek: napięcie 5V DC, to wejście wykorzystuje do pracy obwód przewodzący zaprojektowany do wykrywania sytuacji, w których opór pomiędzy dwoma przewodami na detektorze ulega redukcji i powoduje zwarcie. Opór jest kontrolowany co sekundę przez mikrokontroler. Trzeci przewód w linii wychodzącej umożliwia utworzenie zamkniętego obwodu dla podłączenia alarmu czujnika przecieku. Ekran przewodu jest podłączony do GND (pin 14) w celu zmniejszenia zakłóceń spowodowanych przez inne przewody. - Pin11: niebieski - Pin12: czerwony - Pin13: żółty - Pin14: ekran f) Nalewak: napięcie 5V DC, gdy nalewak jest podniesiony, pompa włączona, a ekran przechodzi w tryb dozowania. - Pin14: niebieski - Pin15: czerwony g) Wejście wewn.: sygnał RFID lub MC Box, 5V DC, wejście służy do dozowania, gdy RFID lub MC Box wysyłają aktywny sygnał, urządzenie jest gotowe do dozowania. - Pin16: czarny - Pin17: czerwony h) Przepływ: wyjście typu otwarty kolektor, 100 impulsów na litr do opcjonalnego podłączenia urządzeń zewnętrznych. - Pin18: zielony - Pin19: żółty i) Poziom cieczy: aktywne wyjście, sygnał 4-20mA do podłączenia telemetrii. 12

16 Histereza: Opcja ta współpracuje z alarmem niskiego poziomu i alarmem przepełnienia, co przedstawiono na poniższym diagramie: ALARM PRZEPEŁNIENIA WŁĄCZONY Poziom przepełnienia Histereza ALARM PRZPEŁNIENIA WYŁĄCZONY Histereza może być ustawiona w zakresie od 1% do 10% pojemności zbiornika. Na przykład: w zbiorniku o pojemności 5000 litrów 1% histerezy jest równy 50 litrom. Jeśli poziom przepełnienia jest ustawiony na 4850 litrów, alarm przepełnienia włącza się powyżej poziomu 4850 litrów, a wyłącza poniżej poziomu 4800 litrów (poziom przepełnienia histereza). Wyjścia wysokiego napięcia (wentylator, oświetlenie, ogrzewanie obudowy pompy, ogrzewanie zbiornika) są niebezpieczne (napięcie sieciowe). Użytkowanie urządzeń niezgodnie ze specyfikacją producenta może spowodować ich nieprawidłowe działanie. Konserwacja F1 (bezpiecznik) bezpiecznik Quick Blow 315mA Wyposażenie nie zawiera żadnych innych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika i wszystkie działania konserwacyjne oraz naprawcze muszą być wykonywane przez producenta lub autoryzowany serwis producenta. 3. Obwód zewnętrzny - specyfikacja techniczna Obwód Ogrzewania obudowy Ogrzewania zbiornika Wentylator Maks. znamionowe wejście/wyjście 230V 50/60Hz 250W 230V 50Hz 250W 230V 50Hz 180mA 15W Pompa 230V 50Hz 520W 2.4A 13

17 K) TYPOWE USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA Alarm Alarm niskiego poziomu. Alarm przepełnienia. Błąd czujnika poziomu. Alarm wycieku. Błąd czujnika wycieku. Akcja/Rozwiązanie Napełnij zbiornik. Przerwij napełnianie zbiornika i wciśnij "RESET". Jeśli maksymalny poziom nie został osiągnięty, a alarm się uaktywnił - wykręć ultradźwiękową sondę poziomu, przeczyść i wkręć ponownie. Sprawdź połączenie z czujnikiem ultradźwiękowym. Usuń ciecz z przestrzeni międzypłaszczowej. Jeżeli alarm jest nadal aktywny - powiadom producenta. Sprawdź połączenie z czujnikiem wycieku. 14

18 L) SCHEMAT UKŁADU STEROWANIA 15

19 6. TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Każdy BlueMaster posiada tabliczkę identyfikacyjną (jak przedstawiona poniżej): 7. SYSTEM ZARZĄDZANIA - OPCJA Panel sterowania dla wielu użytkowników Panel zarządzania MC Box oferuje możliwość sterowania i zarządzania zużyciem Adblue zarówno dla celów prywatnych, jak i firmowych. System MC składa się z dedykowanego panelu dla wielu użytkowników z opcją podłączenia do PC. Panel sterowania posiada możliwość: - włączenia i wyłączenia pompy, - rozpoznania uprawnionych użytkowników przy pomocy klucza typu i-button lub kodu PIN, - wcześniejszego określenia ilości, jaka ma być dozowana, - zarządzania miernikiem impulsowym w celu pomiaru dozowanej ilości, - zarządzania zewnętrznym włącznikiem poziomu by kontrolować pracę pompy przy niskim poziomie płynu, - obsługi zewnętrznego włącznika nalewaka, - podłączenia do PC w celu wyeksportowania plików danych, - podłączenia do drukarki zewnętrznej. Ten łatwy do zainstalowania system jest odporny na działanie warunków atmosferycznych. Połączenia instalacji elektrycznej umożliwiają łatwy dostęp do puszki elektrycznej. Opcje: Oprogramowanie na PC z dedykowanym konwerterem RS lub czytnikiem klucza typu i-button. Klucze użytkownika typu i-button. Cechy charakterystyczne: - możliwość obsługiwania do 80 użytkowników, - pomiar całkowitego zużycia według użytkownika w określonym okresie, - lokalna pamięć jest zdolna do przechowywania danych z ostatnich 255 dozowań, - przyjmuje numery rejestracyjne pojazdów i odczyty liczników kilometrów, - rejestruje datę i czas tankowania, - eksportuje dane do PC za pomocą bezpośredniego połączenia kablowego lub klucza pamięci, - dedykowane oprogramowanie do opracowywania raportów dozowania, - elektroniczny klucz typu i-button do identyfikacji użytkownika lub pojazdu, - możliwość zarządzania do 16 panelami sterowania przy pomocy jednego oprogramowania, - dostępny czytnik z wtyczką USB do eksportowania danych do PC, - dostępny konwerter RS z wtyczką USB do bezpośredniego połączenia z PC, do 1000m. 16

20 8. TAŚMA GRZEWCZA - OPCJA Jeśli zbiornik BlueMaster znajduje się na terenie, na którym temperatura otoczenia pozostaje przez dłuższy czas poniżej -10 C, zaleca się wyposażenie zbiornika wewnętrznego w dodatkową taśmę grzewczą i izolację piankową. Taśma grzewcza jest mocowana po stronie zewnętrznej zbiornika wewnętrznego, pod warstwą materiału izolacyjnego. Jest pokryta folią aluminiową by zapewnić lepszą dystrybucję ciepła. Praca taśmy grzewczej jest sterowana przez termostat zainstalowany w górnej części zbiornika wewnętrznego. Taśma grzewcza automatycznie dostosowuje ilość wytwarzanego ciepła do rosnącej lub malejącej temperatury zbiornika (zmniejszenie zużycia energii). Taśma jest zabezpieczona przed przegrzaniem i spaleniem i została zatwierdzona do użytku w środowisku niebezpiecznym i korozyjnym. 9. POMIARY ZDALNE OPCJA Skrzynka sterowania może być wyposażona w urządzenia do pomiaru zdalnego, które mogą transmitować informacje o poziomie płynu i stanach alarmowych za pośrednictwem modemu, Ethernet, GSM/GPRS lub standardowego TCP/IP. Uzyskanie dostępu do informacji nie wymaga dodatkowego oprogramowania, są one dostępne w Internecie lub przy wykorzystaniu telefonu komórkowego z funkcją WAP. Transfer danych XML pozwala na proste przetwarzanie danych z pomiarów. Przy pomocy E&H Fieldgate, konsument lub dostawca AdBlue może uzyskiwać regularne informacje na temat aktualnego poziomu płynu AdBlue w zbiorniku. Pomaga to w skutecznym organizowaniu dostaw oraz analizach zużycia. FXA520 nie tylko może przesyłać dane, może również ostrzec pracowników odpowiedzialnych za dostawy przy pomocy wiadomości elektronicznej lub SMSa. Szeroki zakres opcji obejmuje funkcje od rejestracji do w pełni zautomatyzowanego zarządzania zamówieniami poprzez sprzęganie danych AML z systemami planowania obu stron. 17

21 10. SAMODZIELNA OBUDOWA DYSTRYBUTORA - OPCJA Obudowa dystrybutora może być instalowana oddzielnie (samodzielna obudowa). Na zbiorniku są instalowane przyłącza napełniania, opróżniania oraz czujniki. Płyta przyłączeniowa na zbiorniku Dostępne są dwie wersje samodzielnej obudowy dystrybutora: - obudowa przystosowana - obudowa ze stojakiem przystosowana do zamocowania na ścianie do mocowania bezpośrednio do podłoża W tych miejscach należy wywiercić otwory, aby podłączyć obudowę do ściany za pomocą śrub. W dolnej części ramy znajdują się otwory służące do zamocowania ramy do podłoża za pomocą śrub. Dostęp po zdjęciu płyty osłonowej. Widok bez tylnej płyty. Dostęp do linii napełniającej, przewodu zasycającego i okablowania. Wszystkie przewody łączące zbiornik z wolnostojącą obudową muszą być wykonane z materiału kompatybilnego z AdBlue, np. stal nierdzewna, PCV, PE. Przewody powinny być izolowane. Należy zachować maksymalną, zalecaną odległość 10m pomiędzy zbiornikiem a obudową dystrybutora. Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. 11. ZWIJADŁO WĘŻA - OPCJA Obudowa dystrybutora może być wyposażona w zwijadło węża. Zwijadło jest dostępne w dwóch wersjach z hamulcem i bez. Dostępna długość węża wynosi maks. 12m. 18

22 12. LEGALIZOWANY PANEL DYSTRYBUCYJNY OPCJA W tej opcji zamiast plastikowych drzwi zainstalowano panel dystrybucyjny. Panel zawiera: - pompę 230 V AD, 750 W, - przepływomierz z możliwością kalibracji o dokładności 0,5%, wyposażony w generator impulsów, - licznik z kalkulatorem ceny, - zwijadło węża z 6 m przewodem dystrybucyjnym i automatycznym nalewakiem, - uchwyt nalewaka z automatycznym wyłącznikiem pompy, do przełączania pompy, - ramę ze stali nierdzewnej z dwoma zamykanymi drzwiczkami. Panele dystrybucyjne posiadają deklarację zgodności z dyrektywą MID i mogą być legalnie stosowane do sprzedaży AdBlue. Panele mogą być podłączone do systemów kasowych za pomocą standardowego protokołu ER3. Szczegółowe informacje na temat użytkowania oraz konserwacji tego rodzaju systemu są dostępne w osobnej instrukcji. 19

23 IV. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 1. Transport i składowanie urządzenia BlueMaster musi się odbywać w sposób chroniący je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Transport urządzenia może odbywać się tylko w stanie opróżnionym! 2. Załadunek i rozładunek musi się odbywać przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu, na przykład wózka widłowego lub dźwigu, zawiesi i pasów. W przypadku zastosowania zawiesi, należy je przymocować do miejsc podnoszenia zbiornika zewnętrznego. 3. Transport urządzenia może się odbywać na pojazdach do tego przystosowanych, czyli wyposażonych co najmniej w punkty mocujące, odpowiednie do przewożonego pojemnika, pozwalające na jego zamocowanie i zabezpieczenie przed go przed przemieszczeniem się w czasie przewozu. Przestrzeń ładunkowa musi być gładka i pozbawiona ostrych krawędzi. 4. Niedopuszczalne jest przesuwanie lub przetaczanie urządzeń. Wystających części nie można wykorzystywać do podnoszenia lub przesuwania. Wszystkie pokrywy muszą być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone. 5. Składowanie urządzeń może się odbywać na otwartej przestrzeni, bez szczególnych ograniczeń. Powierzchnia składowa powinna być utwardzona, równa i pozbawiona ostrych krawędzi. 6. Podczas transportu i składowania pokrywa i króćce muszą być dokładnie zamknięte i zabezpieczone. Kable elektryczne oraz wąż zwinięte, nalewak umieszczony w uchwycie, obudowa dystrybutora zamknięta. 20

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo