INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL

2 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO SKŁADOWANIA I DYSTRYBUCJI AdBlue BlueMaster WYRÓB TITAN EKO Sp. z o.o. (wersja z 3/2008) Przed zainstalowaniem i eksploatacją zbiornika uważnie przeczytaj Instrukcję! Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa! Zachowaj Instrukcję do wglądu! Niebezpieczeństwo Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej Instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń. Informacje Ważne informacje na temat instalacji i eksploatacji.

3 SPIS TREŚCI I. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 1 II. OPIS PRODUKTU... 3 III. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH PRZEKRÓJ ZBIORNIKA BLUEMASTER BMV POMPA I PRZEPŁYWOMIERZ UKŁAD CHŁODZENIA I OGRZEWANIA WENTYLACJA ZBIORNIKA WEWNĘTRZNEGO JEDNOSTKA STERUJĄCA (SYSTEM ZARZĄDZANIA ZBIORNIKIEM)... 7 A) FUNKCJE PANELU KONTROLNEGO TMS... 7 B) DANE FIZYCZNE... 7 C) NAPEŁNIANIE URZĄDZENIA... 8 D) TANKOWANIE ZE ZBIORNIKA... 8 E) OBSŁUGA... 8 F) TRYB TANKOWANIA... 8 G) ALARMY... 9 H) OŚWIETLENIE I) DANE TECHNICZNE PANELU KONTROLNEGO TMS J) SPECYFIKACJA WEJŚĆ/WYJŚĆ K) TYPOWE USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA L) SCHEMAT UKŁADU STEROWANIA TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA - OPCJA TAŚMA GRZEWCZA - OPCJA POMIARY ZDALNE OPCJA SAMODZIELNA OBUDOWA DYSTRYBUTORA - OPCJA ZWIJADŁO WĘŻA - OPCJA PANEL DYSTRYBUCYJNY Z CERTYFIKACJĄ OPCJA IV. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE V. OGÓLNE WARUNKI USTAWIENIA VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA UZIEMIENIE TYMCZASOWE ZASILANIE URZĄDZENIA STAŁE ZASILANIE URZĄDZENIA VII. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE NAPEŁNIANIE URZĄDZENIA TANKOWANIE POJAZDU VIII. USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA IX. KONSERWACJA X. WARUNKI GWARANCJI... 30

4 I. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Niniejsza Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa instalacji i eksploatacji produktu. PRZED PODJĘCIEM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ I EKSPLOATACJĄ ZBIORNIKA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. 2. Wyrób powinien być instalowany i eksploatowany tylko przez odpowiednio wyszkolonych pracowników. 3. Użytkownik zbiornika odpowiada za bezpieczną i właściwą eksploatację wyrobu. 4. Wszelkie modyfikacje wyrobu dokonane bez konsultacji z producentem mogą spowodować nieważność gwarancji. 5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki ani szkody spowodowane niewłaściwą instalacją lub eksploatacją niniejszego wyrobu. 6. W celu uzyskania informacji o AdBlue należy zwrócić się do dostawcy o przekazanie kopii Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału. 7. Główne zagrożenia stwarzane przez magazynowany materiał oraz sposoby ich minimalizowania: - unikać powtarzalnego lub długotrwałego kontaktu AdBlue ze skórą, - stosować rękawice ochronne podczas tankowania urządzenia, - przestrzegać podstawowych zasad higieny; zanieczyszczone części ciała niezwłocznie umyć wodą z mydłem, - podczas obsługi urządzenia nie wolno spożywać posiłków i napojów, - podczas obsługi urządzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania ognia otwartego, - unikać kontaktu z oczami, przy obchodzeniu się z AdBlue, gdy istnieje możliwość narażenia, nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami, - toksyczne działanie na organizmy wodne i lądowe; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, 8. Utrzymywać porządek w miejscu pracy urządzenia BlueMaster. Zadbać o dobre oświetlenie. Właściciel (lub najemca, w przypadku wydzierżawienia urządzenia) jest odpowiedzialny za bezpieczne i prawidłowe stosowanie urządzenia BlueMaster. Urządzenie może obsługiwać osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z instrukcją i zasadami bezpiecznej pracy podczas obsługi urządzenia. Dzieci i osoby postronne powinny przebywać z dala od miejsca pracy urządzenia BlueMaster. 1

5 9. Właściciel i użytkownicy urządzenia powinni przedsięwziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, stosownie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom oraz, jeżeli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutków. W razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, powinni niezwłocznie powiadomić służby ratownicze oraz udostępnić im informacje potrzebne do prowadzenia działań. 10. W razie awarii urządzenia (rozszczelnienie zbiornika, porażenie prądem), osoba stwierdzająca takie zdarzenie jest zobowiązana: - przerwać wykonywanie pracy w strefie objętej zagrożeniem, - odłączyć zasilanie dystrybutora, - niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym po upewnieniu się, że można bezpiecznie wejść do strefy zagrożenia, - powiadomić przełożonego, - osoba na stanowisku kierowniczym lub osoba przez nią wskazana kieruje akcją ratowniczą, a w razie potrzeby wzywa straż pożarną, - w przypadku nieszczelności urządzenia należy przepompować jego zawartość do innego urządzenia (jeśli istnieje taka możliwość), - wezwać autoryzowany serwis producenta. 11. W przypadku likwidacji urządzenia należy rozdzielić je na części podstawowe i poddać wtórnemu przerobowi. 12. Strzec się przed porażeniem elektrycznym. Bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych w tej instrukcji. 13. Zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza wokół urządzeń elektrycznych, a w szczególności ogrzewania, pompy i wentylatora. 14. Przestrzegać przepisy PPOŻ i BHP obowiązujące w obiekcie. 2

6 II. OPIS PRODUKTU Seria zbiorników BlueMaster została zaprojektowana z myślą zarówno o przedsiębiorstwach publicznych, jak i prywatnych, aby spełnić ich potrzeby w zakresie składowania i dystrybucji mocznika 32,5%, znanego pod nazwą handlową AdBlue. Zbiorniki umożliwiają bezpieczne składowanie płynu AdBlue na zewnątrz pomieszczeń, w bezpiecznej odległości od budynków. Zbiorniki charakteryzują się wysoką wytrzymałością na uderzenia mechaniczne, odpornością na działanie niskich i wysokich temperatur dzięki konstrukcji zbiornik w zbiorniku oraz zapewniają bezpieczeństwo w przypadku awarii zbiornika wewnętrznego. Wysoki standard wykonania zapewnia optymalne bezpieczeństwo i funkcjonalność. SYMBOL BMH 1300 BMH 2500 BMV 3500 BMV 5000 BMV 9000 Pojemność nominalna [I] Długość [m] 1,90 2,46 2,85 2,85 3,25 Szerokość [m] 1,24 1,46 2,20 2,23 2,45 Wysokość [m] 1,77 1,85 1,96 2,34 2,95 Ciężar [kg] * Wymiary i waga przedstawione w tabeli są przybliżone. III. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH 1. PRZEKRÓJ ZBIORNIKA BLUEMASTER BMV Filtr siatkowy z zaworem przeciwzwrotnym. 2. Przewód ssący. 3. Uchwyt do podnoszenia zbiornika. 4. Wentylacja zbiornika. 5. Ogrzewanie zbiornika. 6. Wentylacja zbiornika wewnętrznego. 7. Pokrywa rewizyjna 4 zbiornika wewnętrznego. 8. Sonda ultradźwiękowa poziomu. 9. Króciec do zalewania linii ssącej. 10. Właz rewizyjny 16 zbiornika zewnętrznego. 11. Właz rewizyjny 16 zbiornika wewnętrznego. 12. Zbiornik wewnętrzny. 13. Przyłącze linii napełniającej na zbiorniku. 14. Zbiornik zewnętrzny. 15. Linia ssąca. 16. Obudowa dystrybutora. 17. Linia napełniająca Panel kontrolno-sterujący. 19. Oświetlenie. 20. Zawór kulowy odcinający linię ssącą. 21. Pompa z przepływomierzem. 22. Przewód dystrybucyjny. 23. Uchwyt nalewaka z wyłącznikiem pompy. 24. Automatyczny nalewak. 25. Suchozłącze linii napełniającej. 26. Zamek obudowy dystrybutora. 27. Ogrzewanie obudowy dystrybutora. 28. Sonda czujnika przecieku. 3

7 Przewód ssący z zaworem odcinającym Wyłącznik główny zasilania Jednostka sterująca Przepływomierz Turbinox Króciec do odpowietrzania pompy Pompa Automatyczny nalewak Uchwyt nalewaka z włącznikiem pompy Linia napełniania z suchozłączem Ogrzewanie obudowy dystrybutora Wyposażenie zbiornika wewnętrznego pod szesnastocalową pokrywą na zbiorniku zewnętrznym. Czujniki temperatury dla wentylatora chłodzenia i ogrzewania Pokrywa rewizyjna 4 Ultradźwiękowa sonda czujnika poziomu Punkt zalewania na przewodzie zasysającym 4

8 2. POMPA I PRZEPŁYWOMIERZ Króciec do odpowietrzania pompy przepływomierz Główne parametry pompy: Napięcie: 230 V, 50 Hz, +/- 5% Moc: 370 Watt; Maksymalny przepływ: 40 l/min. Maksymalna temperatura pracy: +40 C Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej: 5 bar Wysokość samo-zasysania: do 2m Maksymalny poziom głośności: 75 db(a) Główne parametry przepływomierza: System pomiarowy: turbina / wirnik Rozdzielczość przepływu (l/impuls): 0,011 Natężenie przepływu (l/min): min. 10 maks. 40 Temperatura przechowywania ( C): -20 / +70 Wilgotność przechowywania (R.U.): 95% Temperatura robocza ( C): -10 / +60 Straty ciśnienia przy 40 l/min (bar): 0,05 w linii, 0,1 na 90 Dokładność (%): +/- 1 Powtarzalność (%): +/- 0,4 Rodzaj impulsu: czysty kontakt (kontrakton) Prąd maks. ma: 100 Napięcie maks. (AC/DC): 28 Volt Liczba impulsów na litr: 92 Maksymalne napięcie robocze maks. (bar): 20 Maksymalne ciśnienie rozrywające (bar): 40 Turbinox jest jednokanałowym nadajnikiem impulsowym. Nadajnik impulsowy przekłada zmiany pola magnetycznego generowane przez obrót turbiny napędzanego wirnika na impulsy elektryczne, które są wysyłane do zewnętrznego odbiornika. Generator impulsów nie potrzebuje niezależnego zasilania elektrycznego ponieważ jest zasilany bezpośrednio przez połączenie z odbiornikiem. Rodzaj wysyłanych impulsów jest reprezentowany przez falę prostokątną generowaną w zależności od napięcia. Kalibracja urządzenia odbywa się za pomocą zewnętrznego odbiornika impulsów. UWAGA: 1. Pompa i przepływomierz nie są przeznaczone do pracy z cieczami łatwopalnymi. 2. Praca pompy na sucho może spowodować uszkodzenie uszczelek. Układ zasysania jest dostarczany w stanie zalania, jednak podczas pierwszego uruchomienia może być konieczne ponowne zalanie. Podczas zalewania zawór odcinający przy wlocie pompy musi być otwaty. Po zalaniu dokładnie zakręcić korek i uruchomic pompę poprzez podniesienie nalewaka z uchwytu. Dodatkowo można lekko odkęcić na chwilę króciec odpowietrzający na pompie, aby ułatwić odprowadzenie powietrza. 3. Jeśli planowany jest dłuższy przestuj lub istnieje ryzyko zamarznięcia, cały układ pompowy należy przepłukać wodą i osuszyć. Przed nastepnym użyciem należy zalać ponownie cały układ. 4. Jeśli zalanie pompy nie następuje po 10 minutach, pompę należy wyłączyć do ostygnięcia i powtórzyć cała procedurę od nowa. Pompę należy zawsze zalać po długim okresie przestoju. 5. Silnik posiada ochronę przed przeciążeniem w postaci termicznego urządzenia zabezpieczającego. 5

9 3. UKŁAD CHŁODZENIA I OGRZEWANIA AdBlue powinien być przechowywany w temperaturach pomiędzy -11 C a +35 C. Aby spełnić to wymaganie, zbiornik BlueMaster jest wyposażony w systemy podgrzewania i chłodzenia. W obudowie dystrybutora i zbiorniku wewnętrznym znajdują się elementy grzewcze z wentylatorami. Urządzenia te zapobiegają spadkowi temperatury poniżej -8 C. Grzałka jest zbudowana z elementu grzejnego ze zintegrowanym wentylatorem. Cały zespół jest montowany na metalowym uchwycie. Temperatura elementu grzewczego wynosi ok. 55 C. Element grzewczy nie działa przy zepsutym wentylatorze. Urządzenie posiada jeden wentylator na zbiorniku zewnętrznym. Wentylator zaczyna pracować, gdy temperatura w przestrzeni międzypłaszczowej przekroczy +35 C. Zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie są sterowane przez odrębne termoelementy. UWAGA Powierzchnia elementu grzewczego może być gorąca i powodować oparzenia. Wentylatory ogrzewania i chłodzenia nie mogą być zasłonięte. Wyłącznik skrzynki sterującej musi być cały czas w pozycji WŁ. w celu zapewnienia prawidłowego działania układu ogrzewania i chłodzenia. 4. WENTYLACJA ZBIORNIKA WEWNĘTRZNEGO Zbiornik wewnętrzny jest wentylowany na dwa sposoby. Wykonana z tworzywa, szesnasto-calowa pokrywa w zbiorniku wewnętrznym posiada wbudowaną jednostkę wentylacyjną. Otwór jest osłonięty siatką, aby zabezpieczyć wnętrze zbiornika przed pyłem, kurzem i owadami. Otwór umożliwia również dostęp do wnętrza zbiornika wewnętrznego, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Dostęp do włazu jest jedynie po zdjęciu górnej część zbiornika zewnętrznego (dotyczy tylko objętości 3500, 5000 i 9000 L). We wszystkich wielkościach zbiorników jest instalowany wywietrznik na zbiorniku wewntrznym. Wentylowana pokrywa 16" zbiornika wewnętrznego Odpowietrznik na zbiorniku wewnętrznym 6

10 5. JEDNOSTKA STERUJĄCA (SYSTEM ZARZĄDZANIA ZBIORNIKIEM) System zarządzania zbiornikiem (TMS) został zaprojektowany do kontrolowania, monitorowania całego urządzenia, w celu zapewnienia skutecznego przechowywania oraz dozowania AdBlue. A) FUNKCJE PANELU KONTROLNEGO TMS pomiar poziomu cieczy, sonda ultradźwiękowa w standarcie, opcjonalnie możliwe podłączenie innych sond 4-20mA (dokładność pomiaru poziomu w zbiorniku +/-100 l), alarm przepełnienia: wizualny i dźwiękowy, automatyczne wyłączenie pompy przy niskim poziomie płynu - alarm wizualny, alarm wycieku: aktywny typ sensora, sonda w odległości 10mm od dna zbiornika zewnętrznego, dodatkowe alarmy: powiadomienie o uszkodzeniu czujników pomiaru poziomu oraz przecieku, oświetlenie dystrybutora, zintegrowany licznik objętości wydanego płynu: przepływ aktualny i całkowity, automatyczna zmiana ekranu na tryb tankowania po podniesieniu nalewaka, powrót do trybu głównego po 1 min lub poprzez włączenie przycisku, przelicznik licznika objętości wydanego płynu z 92 na 100 impulsów na litr, dodatkowe wyjście sygnału do urządzeń zewnętrznych, automatyczna kontrola pompy, wyłączenie pompy po upływie 5 minut, gdy brak jest przepływu, aktywne wyjście sygnału poziomu cieczy w zakresie 4-20mA, do zewnętrznych urządzeń kontrolnych, kontrola urządzeń grzewczo - wentylacyjnych. DODATKOWE (OPCJONALNE) FUNKCJE zdalny monitoring: GSM/GPRS w czasie rzeczywistym, wysyłanie wiadomości o alarmach, prowadzenie serwerów www oraz informacje o statusie na SAP, Sage itp. RFID: system kontroli i rejestracji tankowań. B) DANE FIZYCZNE ognioodporne okablowanie, wyłącznik bezpieczeństwa, bezpieczniki na poszczególnych wyjściach prądowych, opóźniająca spalenie obudowa skrzynki, testowana na wilgotność, bezpieczniki na poszczególnych wyjściach prądowych. 7

11 C) NAPEŁNIANIE URZĄDZENIA Maksymalna dopuszczalna szybkość napełniania urządzenia wynosi 350 l/min. 1. Upewnij się, że nalewak jest w uchwycie i panel kontrono-sterujący jest włączony. 2. Dokładnie przyłącz do suchozłącza przewód napełniania. 3. Napełnij zbiornik z prędkością nie większą niż 350 litrów / min, i przy ciśnieniu nie większym niż 0,8 bara. 4. Zaprzestań napełniania, kiedy włączy się alarm przepełnienia. 5. Odłącz przewód od zaworu napełniania. 6. Alarm dźwiękowy można wyłączyć przyciskając przycisk RESET. D) TANKOWANIE Z URZĄDZENIA 1. Podnieś nalewak z uchwytu. 2. Wyświetlacz automatycznie przełączy się na tryb tankowania. 3. Zatankuj pojazd. 4. Odłóż nalewak do uchwytu. 5. Ekran tankowania powróci do trybu głównego w ciągu 1 minuty. Uwaga: jeśli nalewak nie został odłożony poprawnie, pompa będzie działać przez 5 minut po czym zostanie automatycznie wyłączona. E) OBSŁUGA Kiedy panel kontrolny zostanie włączony, pojawi się tryb główny wyświetlacza. Licznik numeryczny wskazuje pojemność płynu, który pozostał, w litrach. Wykres poniżej liczby jest wizualnym wskazaniem pojemności zbiornika, każdy prostokąt przedstawia 1/10 pojemności. Rysunek 1 - Tryb główny Dokładność pomiaru poziomu w zbiorniku +/-100 l F) TRYB TANKOWANIA Kiedy nalewak jest wyjęty z uchwytu, wyświetlacz automatycznie przełączy się na tryb tankowania, tak jak jest to pokazane na rysunku 2. Duże liczby na środku ekranu wskazują ile litrów zostało wydanych. Małe liczby obok TOTAL wskazują całkowitą objętość płynu wydanego w litrach. Rysunek 2 - Tryb tankowania Dokładność pomiaru przepływu +/-1% 8

12 Kiedy tankowanie jest zakończone, a nalewak znajdzie się z powrotem w uchwycie, tryb tankowania powróci do trybu głównego w ciągu 1 minuty. Nadal istnieje możliwość poruszania się pomiędzy dwoma trybami, używając przycisku RESET. Jeśli urządzenie jest wyposażone w system MC BOX - tryb tankowania nie jest aktywny. Tankowanie jest wyświetlane na wyświetlaczu MC. Podczas napełniania nie należy wciskać przycisku RESET, ponieważ spowoduje to utracenie aktualnej wartości. G) ALARMY Ten symbol pojawi się w lewym, górnym rogu wyświetlacza wskazując, że jest obecny przynajmniej jeden alarm. - Alarm niskiego poziomu: Wskazuje, że poziom płynu jest niski, tankowanie jest niemożliwe. Pompa wyłącza się automatycznie i nie może być włączona, jeśli poziom płynu w zbiorniku nadal jest niski. Żeby umożliwić pracę pompy, należy napełnić zbiornik. Uwaga: Pierwszy słupek wykresu będzie pulsował. Nie będzie sygnału dźwiękowego ani świetlnego. Rysunek 3 Alarm niskiego Poziomu - Błąd czujnika poziomu: Informuje o wystąpieniu błędu w urządzeniu mierzącym poziom płynu dlatego też pomiar nie może być wykonany. Wyświetlany poziom jest ostatnim poprawnie wykonanym pomiarem i będzie wyświetlany do następnego pomiaru. Błąd będzie sygnalizowany wizualnie i dźwiękowo. Wystąpienie błędu spowoduje odcięcie pompy więc tankowanie będzie niemożliwe. Rysunek 4 Błąd czujnika poziomu 9

13 - Alarm przepełnienia: Uruchomienie tego alarmu wskazuje, że zbiornik jest pełen i natychmiast trzeba przerwać tankowanie. Alarm będzie sygnalizowany wizualnie i dźwiękowo. Uwaga: Alarm wizualny będzie widoczny przez 5 minut. Po pięciu minutach słowo STOP zostanie zastąpione wykresem słupkowym podobnie, jak na normalnym ekranie. Rysunek 5 Alarm przepełnienia - Alarm przecieku: Jeśli w zbiorniku zostanie wykryty przeciek, pojawi się alarm dźwiękowy i wizualny. Alarm dźwiękowy wyłączy się po 5 minutach, alarm wizualny będzie nadal widoczny. Sprawdź, czy w przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika znajduje się płyn. Po osuszeniu, alarm wizualny wyłączy się, a dioda LED powróci do głównego ekranu. Rysunek 6 Alarm wycieku - Błąd czujnika wycieku: Jeśli zostanie wykryty błąd czujnika wycieku, pojawi się alarm wizualny i dźwiękowy. Rysunek 7 Błąd czujnika wycieku 10

14 H) OŚWIETLENIE We wnętrzu obudowy znajduje się oświetlenie, które można włączyć i wyłączyć, przytrzymując przycisk RESET przez pięć sekund. Oświetlenie wyłącza się automatycznie po 5 minutach nieużywania dystrybutora. I) DANE TECHNICZNE PANELU KONTROLNEGO TMS Temperatura otoczenia -20 C do +40 C Zakres wilgotności 15% - 95% Maks. wys. montażu <2000m nad poziomem morza Zasilanie 230 V AC, 50-60Hz, 1.6KVA Połączenia elektryczne wysokie napięcie: 2 i 3 pinowe złącza 5.08 pitch, niskie napięcie: 2 pinowe i 20 pinowe złącza 3.5 pitch, złącze Jack 3 biegunowe, 3.5mm, 1A gniazdo jack. Interfejs Złącze Jack 3 biegunowe, 3.5mm, 1A gniazdo jack (RS232) Włączanie/wyłączanie przełącznik przełącznik awaryjny Alarm dźwiękowy 12 V DC Bezpieczniki wentylatory - 6A, pompa i MC Box - 6A, ogrzewanie dystrybutora - 10A, ogrzewanie zbiornika i oświetlenie - 16A. Wymogi Urządzenie spełnia wymogi: wytyczne niskiego napięcia: EN 61010:2001 wytyczne EMC: EN55011:1999+A2:2001, EN 61326:1998+A3:2003 J) SPECYFIKACJA WEJŚĆ/WYJŚĆ 1. Połączenia wysokiego napięcia: - termostat 8 C oraz +35 C: seria 5A, - wentylator: prąd maks. 5A, 230V AC, - pompa: 230V AC, wyjście przekaźnika sterowane z mikroprocesora, - pompa + wyjście zewn.: prąd maks. 5A, - wyjście zewn.: 230V AC, - ogrzewanie obudowy: prąd maks. 5A, 230V AC, - ogrzewanie zbiornika: prąd maks. 5A, 230V AC, - O/P 1: prąd maks. 10A, 230V AC, wyjście przekaźnika sterowane z mikroprocesora. 11

15 2. Połączenia niskiego napięcia: - alarm dźwiękowy: 12V DC, - wyjście 12V: prąd maks. 400mA, - 20 pinowe złącze J1, a) Ultradźwiękowe: napięcie 3V DC, wejście podłączone do jednostki wykrywania poziomu (Sensonic), jednostka ta używa fal ultradźwiękowych do mierzenia poziomu płynu w urządzeniu z rozdzielczością 1 cm. - Pin1: żółty i ekran - Pin2: niebieski - Pin3: czerwony b) Sonda poziomu 4-20 ma: napięcie 12V DC, wejście może być podłączone do pojemnościowej sondy poziomu 4-20 ma. - Pin4: żółty - Pin5: niebieski - Pin6: czerwony - Pin1: ekran c) Przepływ: połączenie z przepływomierzem pompy, napięcie 5V DC, wejście jest odpowiednie dla przepływomierzy o różnej rozdzielczości do 100 impulsów/litr. - Pin7: niebieski i ekran - Pin8: czerwony d) Temp.: termistor 10kOhm NTC, mierzy temperaturę w zakresie od 40 do +80 C, temperatura jest sprawdzana do sekundę przez mikrokontroler. - Pin9: niebieski - Pin10: czerwony e) Przeciek: napięcie 5V DC, to wejście wykorzystuje do pracy obwód przewodzący zaprojektowany do wykrywania sytuacji, w których opór pomiędzy dwoma przewodami na detektorze ulega redukcji i powoduje zwarcie. Opór jest kontrolowany co sekundę przez mikrokontroler. Trzeci przewód w linii wychodzącej umożliwia utworzenie zamkniętego obwodu dla podłączenia alarmu czujnika przecieku. Ekran przewodu jest podłączony do GND (pin 14) w celu zmniejszenia zakłóceń spowodowanych przez inne przewody. - Pin11: niebieski - Pin12: czerwony - Pin13: żółty - Pin14: ekran f) Nalewak: napięcie 5V DC, gdy nalewak jest podniesiony, pompa włączona, a ekran przechodzi w tryb dozowania. - Pin14: niebieski - Pin15: czerwony g) Wejście wewn.: sygnał RFID lub MC Box, 5V DC, wejście służy do dozowania, gdy RFID lub MC Box wysyłają aktywny sygnał, urządzenie jest gotowe do dozowania. - Pin16: czarny - Pin17: czerwony h) Przepływ: wyjście typu otwarty kolektor, 100 impulsów na litr do opcjonalnego podłączenia urządzeń zewnętrznych. - Pin18: zielony - Pin19: żółty i) Poziom cieczy: aktywne wyjście, sygnał 4-20mA do podłączenia telemetrii. 12

16 Histereza: Opcja ta współpracuje z alarmem niskiego poziomu i alarmem przepełnienia, co przedstawiono na poniższym diagramie: ALARM PRZEPEŁNIENIA WŁĄCZONY Poziom przepełnienia Histereza ALARM PRZPEŁNIENIA WYŁĄCZONY Histereza może być ustawiona w zakresie od 1% do 10% pojemności zbiornika. Na przykład: w zbiorniku o pojemności 5000 litrów 1% histerezy jest równy 50 litrom. Jeśli poziom przepełnienia jest ustawiony na 4850 litrów, alarm przepełnienia włącza się powyżej poziomu 4850 litrów, a wyłącza poniżej poziomu 4800 litrów (poziom przepełnienia histereza). Wyjścia wysokiego napięcia (wentylator, oświetlenie, ogrzewanie obudowy pompy, ogrzewanie zbiornika) są niebezpieczne (napięcie sieciowe). Użytkowanie urządzeń niezgodnie ze specyfikacją producenta może spowodować ich nieprawidłowe działanie. Konserwacja F1 (bezpiecznik) bezpiecznik Quick Blow 315mA Wyposażenie nie zawiera żadnych innych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika i wszystkie działania konserwacyjne oraz naprawcze muszą być wykonywane przez producenta lub autoryzowany serwis producenta. 3. Obwód zewnętrzny - specyfikacja techniczna Obwód Ogrzewania obudowy Ogrzewania zbiornika Wentylator Maks. znamionowe wejście/wyjście 230V 50/60Hz 250W 230V 50Hz 250W 230V 50Hz 180mA 15W Pompa 230V 50Hz 520W 2.4A 13

17 K) TYPOWE USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA Alarm Alarm niskiego poziomu. Alarm przepełnienia. Błąd czujnika poziomu. Alarm wycieku. Błąd czujnika wycieku. Akcja/Rozwiązanie Napełnij zbiornik. Przerwij napełnianie zbiornika i wciśnij "RESET". Jeśli maksymalny poziom nie został osiągnięty, a alarm się uaktywnił - wykręć ultradźwiękową sondę poziomu, przeczyść i wkręć ponownie. Sprawdź połączenie z czujnikiem ultradźwiękowym. Usuń ciecz z przestrzeni międzypłaszczowej. Jeżeli alarm jest nadal aktywny - powiadom producenta. Sprawdź połączenie z czujnikiem wycieku. 14

18 L) SCHEMAT UKŁADU STEROWANIA 15

19 6. TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Każdy BlueMaster posiada tabliczkę identyfikacyjną (jak przedstawiona poniżej): 7. SYSTEM ZARZĄDZANIA - OPCJA Panel sterowania dla wielu użytkowników Panel zarządzania MC Box oferuje możliwość sterowania i zarządzania zużyciem Adblue zarówno dla celów prywatnych, jak i firmowych. System MC składa się z dedykowanego panelu dla wielu użytkowników z opcją podłączenia do PC. Panel sterowania posiada możliwość: - włączenia i wyłączenia pompy, - rozpoznania uprawnionych użytkowników przy pomocy klucza typu i-button lub kodu PIN, - wcześniejszego określenia ilości, jaka ma być dozowana, - zarządzania miernikiem impulsowym w celu pomiaru dozowanej ilości, - zarządzania zewnętrznym włącznikiem poziomu by kontrolować pracę pompy przy niskim poziomie płynu, - obsługi zewnętrznego włącznika nalewaka, - podłączenia do PC w celu wyeksportowania plików danych, - podłączenia do drukarki zewnętrznej. Ten łatwy do zainstalowania system jest odporny na działanie warunków atmosferycznych. Połączenia instalacji elektrycznej umożliwiają łatwy dostęp do puszki elektrycznej. Opcje: Oprogramowanie na PC z dedykowanym konwerterem RS lub czytnikiem klucza typu i-button. Klucze użytkownika typu i-button. Cechy charakterystyczne: - możliwość obsługiwania do 80 użytkowników, - pomiar całkowitego zużycia według użytkownika w określonym okresie, - lokalna pamięć jest zdolna do przechowywania danych z ostatnich 255 dozowań, - przyjmuje numery rejestracyjne pojazdów i odczyty liczników kilometrów, - rejestruje datę i czas tankowania, - eksportuje dane do PC za pomocą bezpośredniego połączenia kablowego lub klucza pamięci, - dedykowane oprogramowanie do opracowywania raportów dozowania, - elektroniczny klucz typu i-button do identyfikacji użytkownika lub pojazdu, - możliwość zarządzania do 16 panelami sterowania przy pomocy jednego oprogramowania, - dostępny czytnik z wtyczką USB do eksportowania danych do PC, - dostępny konwerter RS z wtyczką USB do bezpośredniego połączenia z PC, do 1000m. 16

20 8. TAŚMA GRZEWCZA - OPCJA Jeśli zbiornik BlueMaster znajduje się na terenie, na którym temperatura otoczenia pozostaje przez dłuższy czas poniżej -10 C, zaleca się wyposażenie zbiornika wewnętrznego w dodatkową taśmę grzewczą i izolację piankową. Taśma grzewcza jest mocowana po stronie zewnętrznej zbiornika wewnętrznego, pod warstwą materiału izolacyjnego. Jest pokryta folią aluminiową by zapewnić lepszą dystrybucję ciepła. Praca taśmy grzewczej jest sterowana przez termostat zainstalowany w górnej części zbiornika wewnętrznego. Taśma grzewcza automatycznie dostosowuje ilość wytwarzanego ciepła do rosnącej lub malejącej temperatury zbiornika (zmniejszenie zużycia energii). Taśma jest zabezpieczona przed przegrzaniem i spaleniem i została zatwierdzona do użytku w środowisku niebezpiecznym i korozyjnym. 9. POMIARY ZDALNE OPCJA Skrzynka sterowania może być wyposażona w urządzenia do pomiaru zdalnego, które mogą transmitować informacje o poziomie płynu i stanach alarmowych za pośrednictwem modemu, Ethernet, GSM/GPRS lub standardowego TCP/IP. Uzyskanie dostępu do informacji nie wymaga dodatkowego oprogramowania, są one dostępne w Internecie lub przy wykorzystaniu telefonu komórkowego z funkcją WAP. Transfer danych XML pozwala na proste przetwarzanie danych z pomiarów. Przy pomocy E&H Fieldgate, konsument lub dostawca AdBlue może uzyskiwać regularne informacje na temat aktualnego poziomu płynu AdBlue w zbiorniku. Pomaga to w skutecznym organizowaniu dostaw oraz analizach zużycia. FXA520 nie tylko może przesyłać dane, może również ostrzec pracowników odpowiedzialnych za dostawy przy pomocy wiadomości elektronicznej lub SMSa. Szeroki zakres opcji obejmuje funkcje od rejestracji do w pełni zautomatyzowanego zarządzania zamówieniami poprzez sprzęganie danych AML z systemami planowania obu stron. 17

21 10. SAMODZIELNA OBUDOWA DYSTRYBUTORA - OPCJA Obudowa dystrybutora może być instalowana oddzielnie (samodzielna obudowa). Na zbiorniku są instalowane przyłącza napełniania, opróżniania oraz czujniki. Płyta przyłączeniowa na zbiorniku Dostępne są dwie wersje samodzielnej obudowy dystrybutora: - obudowa przystosowana - obudowa ze stojakiem przystosowana do zamocowania na ścianie do mocowania bezpośrednio do podłoża W tych miejscach należy wywiercić otwory, aby podłączyć obudowę do ściany za pomocą śrub. W dolnej części ramy znajdują się otwory służące do zamocowania ramy do podłoża za pomocą śrub. Dostęp po zdjęciu płyty osłonowej. Widok bez tylnej płyty. Dostęp do linii napełniającej, przewodu zasycającego i okablowania. Wszystkie przewody łączące zbiornik z wolnostojącą obudową muszą być wykonane z materiału kompatybilnego z AdBlue, np. stal nierdzewna, PCV, PE. Przewody powinny być izolowane. Należy zachować maksymalną, zalecaną odległość 10m pomiędzy zbiornikiem a obudową dystrybutora. Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. 11. ZWIJADŁO WĘŻA - OPCJA Obudowa dystrybutora może być wyposażona w zwijadło węża. Zwijadło jest dostępne w dwóch wersjach z hamulcem i bez. Dostępna długość węża wynosi maks. 12m. 18

22 12. LEGALIZOWANY PANEL DYSTRYBUCYJNY OPCJA W tej opcji zamiast plastikowych drzwi zainstalowano panel dystrybucyjny. Panel zawiera: - pompę 230 V AD, 750 W, - przepływomierz z możliwością kalibracji o dokładności 0,5%, wyposażony w generator impulsów, - licznik z kalkulatorem ceny, - zwijadło węża z 6 m przewodem dystrybucyjnym i automatycznym nalewakiem, - uchwyt nalewaka z automatycznym wyłącznikiem pompy, do przełączania pompy, - ramę ze stali nierdzewnej z dwoma zamykanymi drzwiczkami. Panele dystrybucyjne posiadają deklarację zgodności z dyrektywą MID i mogą być legalnie stosowane do sprzedaży AdBlue. Panele mogą być podłączone do systemów kasowych za pomocą standardowego protokołu ER3. Szczegółowe informacje na temat użytkowania oraz konserwacji tego rodzaju systemu są dostępne w osobnej instrukcji. 19

23 IV. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 1. Transport i składowanie urządzenia BlueMaster musi się odbywać w sposób chroniący je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Transport urządzenia może odbywać się tylko w stanie opróżnionym! 2. Załadunek i rozładunek musi się odbywać przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu, na przykład wózka widłowego lub dźwigu, zawiesi i pasów. W przypadku zastosowania zawiesi, należy je przymocować do miejsc podnoszenia zbiornika zewnętrznego. 3. Transport urządzenia może się odbywać na pojazdach do tego przystosowanych, czyli wyposażonych co najmniej w punkty mocujące, odpowiednie do przewożonego pojemnika, pozwalające na jego zamocowanie i zabezpieczenie przed go przed przemieszczeniem się w czasie przewozu. Przestrzeń ładunkowa musi być gładka i pozbawiona ostrych krawędzi. 4. Niedopuszczalne jest przesuwanie lub przetaczanie urządzeń. Wystających części nie można wykorzystywać do podnoszenia lub przesuwania. Wszystkie pokrywy muszą być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone. 5. Składowanie urządzeń może się odbywać na otwartej przestrzeni, bez szczególnych ograniczeń. Powierzchnia składowa powinna być utwardzona, równa i pozbawiona ostrych krawędzi. 6. Podczas transportu i składowania pokrywa i króćce muszą być dokładnie zamknięte i zabezpieczone. Kable elektryczne oraz wąż zwinięte, nalewak umieszczony w uchwycie, obudowa dystrybutora zamknięta. 20

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI

TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE PPL OilStar TankGuard jest zaprojektowany do ochrony zbiorników olejowych przed zbyt wysokim poziomem cieczy (więcej jak 95% objętości lub 200mm od górnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ELEKTRYCZNEJ SUSZARKI ŁAZIENKOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ELEKTRYCZNEJ SUSZARKI ŁAZIENKOWEJ DD 2006/9 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ELEKTRYCZNEJ SUSZARKI ŁAZIENKOWEJ IMPORTER ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. ul. Płochocińska 115 03-044 Warszawa e-mail: serwis@atlantic-polska.pl http:// www.atlantic-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Salamander Numer katalogowy: 744000, 744020 v2.0-04.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

www.zbiorniki.net JFC Polska Sp. z o.o. Karpin 1A, 05-252 Dąbrówka, tel. +48 29 757 80 98

www.zbiorniki.net JFC Polska Sp. z o.o. Karpin 1A, 05-252 Dąbrówka, tel. +48 29 757 80 98 Tomasz Wądołowski Doradca Techniczno - Handlowy Tel: +48 663-390-800 E-mail: twadolowski@jfcpolska.com www.zbiorniki.net Bożena Kalbarczyk Doradca Techniczno - Handlowy Tel: +48 607-488-800 E-mail: bkalbarczyk@jfcpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Zasilacz dla systemu alarmowego z powiadomieniem GSM Opis i instrukcja użytkowania

Zasilacz dla systemu alarmowego z powiadomieniem GSM Opis i instrukcja użytkowania Zasilacz dla systemu alarmowego z powiadomieniem GSM Opis i instrukcja użytkowania Kraków 2005 Wydanie pierwsze UWAGA!!! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 1 F44 jest przepływomierzem mechanicznym z tarczą precesyjną przeznaczonym do wykonywania pomiarów przepływu oleju napędowego (Diesla) oraz innego medium, o podobnych

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

Skrzynka ogrodowa GardenBox

Skrzynka ogrodowa GardenBox Skrzynka ogrodowa GardenBox Instrukcja montażu i eksploatacji W skład kompletu wchodzą: skrzynka ogrodowa wykonana z tworzywa sztucznego, dł. x szer. x wys. 54 x 38 x 32 cm, łącznik ciśnieniowy BRIO, 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE PL I48 PL GB 0202 AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE UWAGA! W celu uniknięcia uszkodzeń i zagrożenia urządzenia te muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX094-3 PX094-5 DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 2 3.1. Przykładowa linia DMX... 2 3.2. Terminator... 3 3.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo