KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ"

Transkrypt

1 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009

2 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Akceptował: nadkom. mgr Rafał KOZŁOWSKI - Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych w druku wyłącznie z podaniem źródła.

3 PRZEDMOWA. Szanowni Państwo! Mimo wysiłków wielu instytucji i podmiotów związanych z problematyką ruchu drogowego, w 2007 roku stan bezpieczeństwa na drogach naszego kraju uległ pogorszeniu. Ponad 5 tys. ofiar śmiertelnych ukazuje rozmiar zagrożenia, a także obrazuje skalę problemu w wymiarze zarówno społecznym, jak i ekonomicznym, gdzie straty są szacowane na 30 miliardów złotych rocznie. Wypadki drogowe stały się nieuniknionym elementem stale rozwijającej motoryzacji. Często ułamki sekund decydują o życiu ludzkim lub kalectwie na całe życie. Jak wynika z przeprowadzonych badań opinii publicznej, respondenci w miejscu swojego zamieszkania najbardziej obawiają się zagrożeń wynikających z brawurowej jazdy kierowców. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a następnie wejście do Strefy Schengen spowodowało eskalację migracji przejawiającą się zwiększeniem ruchu tranzytowego. Otwarcie granic spowodowało, że problem bezpieczeństwa ruchu drogowego ma obecnie wymiar ponadnarodowy. Wspólnym zadaniem nas wszystkich jest ograniczenie liczby tych tragedii. Jednak warunkiem podjęcia ukierunkowanych działań zmierzających do ich eliminacji jest dokonanie wszechstronnej analizy pozwalającej na zdiagnozowanie negatywnych zjawisk i tendencji. Temu właśnie celowi służy niniejsza publikacja, którą po raz kolejny oddaję w Państwa ręce. Zawarte w niej dane obrazują stan bezpieczeństwa na drogach i mogą stanowić podstawę do pogłębionych analiz w wybranych obszarach ruchu drogowego. Zachęcam do szczegółowej lektury i jak najszerszego wykorzystania przedstawionych informacji. PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nadinsp. Arkadiusz PAWEŁCZYK

4 II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów silnikowych w latach Lata Pojazdy silnikowe w tym: samochody osobowe samochody ciężarowe motocykle Ogółem 1998=100% Ogółem 1998=100% Ogółem 1998=100% Ogółem 1998=100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Położenie naszego kraju na mapie Europy, jego usytuowanie na szlaku transportowym wschód zachód, generuje bardzo duży ruch tranzytowy. Jak wynika z danych Komendy Głównej Straży Granicznej, w 2008 roku przez zewnętrzne granice UE do Polski wjechało pojazdów, w tym samochody osobowe. 1

5 Pojazdy wjazd do Polski na poszczególnych odcinkach granicy zewnętrznej UE. Odcinek granicy państwowej RP Liczba pojazdów: samochody samochody autobusy osobowe ciężarowe z Federacją Rosyjską z Republiką Białoruś z Ukrainą O g ó ł e m II.2 Wypadki drogowe i ich skutki w 2008 roku. W 2008 roku wydarzyły się wypadki drogowe: w porównaniu z rokiem 2006, kiedy to wydarzyło się wypadków, liczba ta wzrosła o wypadków (+4,6%), w porównaniu z 2007 rokiem, w którym zanotowaliśmy wypadków, liczba ta spadła o 482 wypadki (-1%). W wyniku wypadków drogowych osób poniosło śmierć: w porównaniu z rokiem 2006 nastąpił wzrost o 194 osoby (+3,7%), w stosunku do roku spadek o 146 osób (-2,6%). W wypadkach rannych zostało osób: w porównaniu do 2006 roku zwiększyła się liczba osób rannych o (+3,3%), w porównaniu do roku 2007 kiedy zanotowano osoby ranne, liczba ta spadła o osób tj. (-1,8%). W 2008 roku do jednostek Policji zgłoszono kolizji drogowych: w porównaniu do 2006 roku, w którym zgłoszono kolizji, liczba ta zmniejszyła się o (-7,3%), w porównaniu do 2007 roku, w którym odnotowano kolizji liczba zmniejszyła się o (-1,4%). 2

6 wypadki zabici ranni W ostatnim dziesięcioleciu, najwięcej ofiar śmiertelnych pochłonął rok 1999, natomiast najwięcej wypadków drogowych i osób rannych odnotowano w 2000 roku. Od 2001 roku następował spadek, utrzymujący się do 2006 roku. W 2007 roku nastąpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar, natomiast w 2008 roku zanotowaliśmy spadki. Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w latach Lata Wypadki Zabici Ranni Ogółem 1999=100% Ogółem 1999=100% Ogółem 1999=100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 3

7 Tendencja występowania wypadków i rannych w latach wypadki ranni Tendencja występowania zabitych w latach zabici Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w poszczególnych województwach Województwa Wypadki Zabici Ranni 2007= 2007= 2007= Ogółem Ogółem Ogółem 100% 100% 100% Dolnośląskie , , ,8 Kujawsko pomorskie , , ,4 Lubelskie , , ,9 Lubuskie , , ,8 Łódzkie , , ,6 4

8 Małopolskie , , ,2 Mazowieckie (bez KSP) , , ,6 Opolskie , , ,8 Podkarpackie , , ,6 Podlaskie , , ,8 Pomorskie , , ,3 Śląskie , , ,7 Świętokrzyskie , , ,4 Warmińskomazurskie , , ,8 Wielkopolskie , , ,8 Zachodniopomorskie , , ,2 KSP Warszawa , , ,1 POLSKA , , ,2 Mając na uwadze różnice pomiędzy poszczególnymi województwami, zarówno w liczbie mieszkańców, powierzchni, natężeniu ruchu oraz innych uwarunkowań w celach porównawczych przyjmuje się wskaźniki liczby zabitych i liczby rannych na 100 wypadków drogowych. Wskaźniki liczby wypadków i liczby rannych w poszczególnych województwach Wypadki Zabici Ranni Wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków Dolnośląskie ,1 136,9 Kujawsko-pomorskie ,3 122,8 Lubelskie ,8 125,3 Lubuskie ,8 136,4 Łódzkie ,2 124,7 Małopolskie ,4 127,7 Mazowieckie (bez ,1 122,4 KSP) Opolskie ,5 122,8 Podkarpackie ,9 127,5 Podlaskie ,3 130,5 Pomorskie ,3 130,0 5

9 Śląskie ,7 123,6 Świętokrzyskie ,6 124,2 Warmińskomazurskie ,0 131,5 Wielkopolskie ,3 128,3 Zachodniopomorskie ,1 125,9 KSP ,3 120,4 POLSKA ,1 126,6 6

10 Wskaźnik zabitych na 100 wypadków małopolskie śląskie pomorskie łódzkie podkarpackie warmińsko-mazurskie 7,4 7,7 8,3 9,2 9,9 10 KSP Warszawa wielkopolskie dolnośląskie świętokrzyskie zachodniopomorskie opolskie podlaskie mazowieckie (bez KSP) lubelskie kujawsko-pomorskie 11,3 11,3 12,1 12,6 13,1 13,5 14,3 15,1 15,8 16,3 lubuskie 18,

11 Wskaźnik rannych na 100 wypadków KSP mazowieckie opolskie kujawsko-pomorskie śląskie świętokrzyskie łódzkie lubelskie zachodniopomorskie podkarpackie małopolskie wielkopolskie pomorskie podlaskie warmińsko-mazurskie 120,4 122,4 122,8 122,8 123,6 124,2 124,7 125,3 125,9 127,5 127,7 128, ,5 131,5 lubuskie dolnośląskie 136,4 136,

12 Wskaźniki stanu bezpieczeństwa w zależności od liczby mieszkańców w poszczególnych województwach Województwo Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie (bez KSP) Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ludność* Wskaźnik liczby wypadków na mieszkańców Wskaźnik liczby zabitych na mieszkańców Wskaźnik liczby rannych na mieszkańców ,4 12,6 142, ,3 15,1 113, ,0 17,2 136, ,8 16,9 122, ,1 17,2 233, ,5 10,5 182, ,1 23,4 189, ,8 13,6 123, ,3 11,2 143, ,3 13,6 124, ,4 12,0 187, ,0 9,8 156, ,1 18,8 185, ,1 15,7 206, ,0 16,3 184, ,9 14,4 138,4 KSP Warszawa** ,7 13,0 138,1 P o l s k a ,7 14,3 162,9 * dane GUS wg stanu na r. ** wskaźniki liczone dla m. Warszawy łącznie z podległymi KSP powiatami Z powyższych danych wynika, że wskaźniki liczby wypadków, liczby zabitych i liczby rannych są niższe od ubiegłorocznych: - wypadki 129,9 - zabici 14,6 - ranni 165,8 9

13 Wskaźniki liczby wypadków, liczby zabitych i liczby rannych na mieszkańców w poszczególnych województwach w 2008 roku. Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińskomazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Komenda Stołeczna Policji 12,6 15,1 17,2 16,9 17,2 10,5 23,4 13,6 11,2 13,6 12 9,8 18,8 15,7 16,3 14, ,4 92,3 89,8 104,4 122,5 142,9 136,6 123,8 100,8 95, ,2 112,3 124, ,5 144, ,4 109,9 138,1 114,7 155,1 156,9 149,1 157,1 187, ,8 187,8 185,1 184,7 206,7 233,3 wskaźnik liczby zabitych wskaźnik liczby rannych wskaźnik liczby wypadków

14 III. CZAS I MIEJSCE POWSTAWANIA WYPADKÓW DROGOWYCH III.1 Czas powstawania wypadków drogowych w 2008 roku W 2008 r. najwięcej wypadków miało miejsce w październiku, czerwcu i sierpniu. W październiku liczba wypadków drogowych stanowiła 9,5% ogółu zdarzeń, w czerwcu 9,3%, a w sierpniu 9,2%. Duża liczba wypadków w miesiącach jesiennych jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat. W okresie tym pogarszają się warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe, wcześnie zapada zmrok. Dochodzi przede wszystkim do potrąceń pieszych, gdyż stają się oni gorzej widoczni. Natomiast duża liczba wypadków w miesiącach letnich spowodowana jest zwiększonym natężeniem ruchu związanym z okresem wakacyjnym. Wypadki drogowe i ich skutki wg miesięcy Miesiące Wypadki Zabici Ranni =100% =100% =100% Styczeń , , ,4 Luty , , ,3 Marzec , , ,2 Kwiecień , , ,1 Maj , , ,4 Czerwiec , , ,1 Lipiec , , ,8 Sierpień , , ,7 Wrzesień , , ,0 Październik , , ,2 Listopad , , ,5 Grudzień , , ,4 O g ó ł e m , , ,2 11

15 Wypadki drogowe wg. miesięcy w latach 2007 i I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń odnotowano w piątki (16,3% ogółu), w poniedziałki (14,8 % ogółu) oraz w soboty (14,7 % ogółu). Mimo tego, że najmniej wypadków drogowych miało miejsce w niedziele (12,9% ogółu), to w wypadkach tych zginęło najwięcej osób (16,6% ogółu). W niedziele, średnio w co siódmym wypadku ginął człowiek, gdzie w piątki w co dziewiątym, w soboty w co ósmym, a w pozostałe dni w co dziesiątym. Wypadki drogowe i ich skutki według dni tygodnia Wypadki Zabici Ranni Dni tygodnia Ogółem % Ogółem % Ogółem % Poniedziałek , , ,6 Wtorek , , ,1 Środa , , ,3 Czwartek , , ,1 Piątek , , ,1 Sobota , , ,4 Niedziela , , ,4 O g ó ł e m , , ,0 12

16 Wypadki drogowe wg dni tygodnia w 2008 roku 14,7% 16,3% 12,9% 13,8% 14,8% 13,7% poniedziałek wtorek środa czwartek 13,9% piątek sobota niedziela Zarówno w 2008 r. jak i w latach poprzednich największe nasilenie wypadków występowało w godzinach 16 19, a szczególnie między godziną 16 a 18, czyli w okresie bardzo dużego natężenia ruchu, związanego z powrotami z pracy. Najmniej wypadków odnotowano w godzinach 24 5, w tym czasie również najmniej osób zostało rannych oraz poniosło śmierć. Wypadki drogowe i ich skutki według godzin Wypadki Zabici Ranni Godziny Ogółem % Ogółem % Ogółem % , , , , , , , , , ,9 97 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 13

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 O g ó ł e m , , ,0 Na występowanie wypadków drogowych wpływ mają także warunki atmosferyczne oraz oświetlenie, przy czym ten ostatni czynnik jest uzależniony od pory dnia i pory roku. Podobnie jak w roku 2007 najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. W dobrych warunkach atmosferycznych kierujący czują większy komfort jazdy, rozwijają większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku daje tragiczniejsze skutki. Najwięcej wypadków zanotowano w ciągu dnia, gdyż wtedy to jest największy ruch. Jednakże w porze nocnej, na drogach nieoświetlonych występuje największy wskaźnik osób zabitych, w co 4 takim wypadku ginie człowiek, gdzie w porze dziennej w co dwunastym wypadku. Wypadki drogowe i ich skutki wg warunków atmosferycznych* Warunki atmosferyczne Wypadki Zabici Ranni Dobre warunki atmosferyczne Pochmurno Opady deszczu Opady śniegu, gradu Oślepiające słońce Silny wiatr Mgła, dym W związku z możliwością wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK, w tabeli podano liczbę wystąpień w danych opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar. 14

18 Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych porach doby Oświetlenie Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % W ciągu dnia , , ,4 W okresie zmroku, świtu , , ,9 Warunki nocne na drogach oświetlonych , , ,6 na drogach nie oświetlonych , , ,1 11,1% 15,4% 8,2% światło dzienne zmrok, świt noc - droga oświetlona noc - droga nieoświetlona 65,4% III.2 Miejsca powstawania wypadków drogowych W 2008 roku zdecydowana większość wypadków, bo wydarzyło się na obszarze zabudowanym (71,1%), zginęło w nich osób, a zostało rannych. Poza obszarem zabudowanym miały miejsce (28,9%) wypadki. W ich wyniku zginęło osób, a obrażenia ciała odniosło uczestników ruchu. Obszar Wypadki Zabici Ranni Liczba % Liczba % Liczba % Zabudowany , , ,7 Niezabudowany , , ,3 O g ó ł e m , , ,0 15

19 Mimo, iż większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym zginęło więcej osób. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać można w tym, że na obszarach niezabudowanych kierujący rozwijają większe prędkości, często w jednym samochodzie ginie więcej niż jedna osoba, a ponadto pomoc lekarska dociera znacznie później. Na prostych odcinkach dróg zaistniało wypadków (55%), śmierć w nich poniosły osoby (65,3%), a rannych zostało (52,6%) uczestników ruchu. Kolejnym szczególnie niebezpiecznym miejscem są skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu, na ich obszarze miało miejsce wypadków (28%), śmierć poniosło 818 osób (15% ogółu), a obrażeń doznało osób (28,6%). Wypadki drogowe i ich skutki wg geometrii drogi * Miejsce zdarzenia Wypadki Zabici Ranni Prosty odcinek drogi Zakręt, łuk Spadek Wzniesienie Wierzchołek wzniesienia Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem o ruchu okrężnym dróg równorzędnych W związku z możliwością wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK, w poz. 1-5 tabeli podano liczbę wystąpień w danych opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar. Główne przyczyny wypadków na prostych odcinkach to: - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków, - nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu wypadków, - nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego wypadki, - nieprawidłowe wyprzedzanie wypadków, - nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami wypadki. 16

20 Główne przyczyny wypadków na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu to: - nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu wypadków, - nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego wypadków, - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków. Główne przyczyny wypadków na zakrętach to: - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadki, - jazda po niewłaściwej stronie drogi wypadki, - nieprawidłowe wyprzedzanie wypadków, - nieprawidłowe wymijanie wypadków. Wypadki drogowe i ich skutki wg miejsc ich powstawania Miejsce zdarzenia Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Jezdnia , , ,4 Przejście dla pieszych , , ,3 Pobocze , , ,2 Skarpa, rów , , ,2 Chodnik, droga dla pieszych 650 1,3 23 0, ,2 Wyjazd z posesji 525 1,2 43 0, ,0 Parking, plac 326 0,7 4 0, ,6 Przystanek komunikacji publicznej 254 0,5 24 0, ,5 Przejazd tramwajowy, torowisko 216 0,4 28 0, ,5 Droga dla rowerów 141 0,3 5 0, ,2 Most, wiadukt, estakada, tunel 164 0,3 31 0, ,3 Przejazd kolejowy - niestrzeżony 88 0,2 31 0, ,2 Pas dzielący jezdnię 71 0,1 10 0,2 94 0,2 Przejazd kolejowy strzeżony 29 0,1 11 0,2 33 0,1 Przewiązka na drogach dwujezdniowych 20 0,1 1 0,0 34 0,1 17

21 W 2008 roku zdecydowana większość wypadków miała miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych zdarzeń tych było , co stanowi 83,7% wszystkich wypadków: zginęło w nich osób (89,2% ogółu zabitych), a zostało rannych (84,1%). Wypadki drogowe według rodzaju drogi Wypadki Zabici Ranni Rodzaj drogi Ogółem % Ogółem % Ogółem % Autostrada 283 0,6 35 0, ,7 Droga ekspresowa 120 0,2 33 0, ,3 O dwóch jezdniach jednokierunkowych , , ,3 Jednokierunkowa ,0 45 0, ,8 Droga Dwukierunkowa, jedno jezdniowa , , ,1 Główne przyczyny wypadków występujących na drogach jedno jezdniowych dwukierunkowych to: - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków, - nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu wypadków, - nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego wypadków, - nieprawidłowe wyprzedzanie wypadków, - nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami wypadki, - nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu wypadków. Główne przyczyny wypadków występujących na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych to: - nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu wypadków, - nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego wypadków, - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków, - nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 410 wypadków. 18

22 III.3 Wypadki drogowe i ich skutki na głównych drogach kraju W Polsce, na autostradach, których długość wynosi 766 km doszło do 281 wypadków, w wyniku których 35 osób poniosło śmierć, a 425 zostało rannych. Nr drogi 2007 rok 2008 rok Wypadki Zabici Ranni Wypadki Zabici Ranni A A A A A Łączna długość dróg krajowych o twardej nawierzchni w Polsce wynosi ok km. Ogółem, na tych drogach miało miejsce wypadków (23,5% ogółu wypadków), zginęło w nich osób (37,5% ogółu zabitych), a rany odniosły osoby (25,3% ogółu rannych). Wskaźnik wypadków na 100 km wynosi 62. Najwięcej wypadków zanotowano na drodze nr 1, a następnie drogach: nr 7 i nr 8. Drogi krajowe o największym zagrożeniu wypadkami drogowymi Nr drogi 2007 rok 2008 rok Wypadki Zabici Ranni Wypadki Zabici Ranni K K K K K K K K K K

23 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Na drogach wojewódzkich, których długość wynosi km, doszło do wypadków, w wyniku których osób poniosło śmierć, a zostało rannych. 20

24 IV. RODZAJE WYPADKÓW DROGOWYCH Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które zakwalifikować można do kategorii zderzenie się pojazdów w ruchu. W 2008 roku wypadków takich było , co stanowiło 46,3% ogółu, śmierć w nich poniosło osób (38,2% wszystkich zabitych), a rannych zostało osób (52,5% ogółu rannych). Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było najechanie na pieszego. Takich zdarzeń w 2008 roku było (29,9%), w ich wyniku zginęły osoby (34%), a zostały ranne (22,3%). Rodzaje wypadków drogowych Rodzaj zdarzenia Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Zderzenie się pojazdów w ruchu Najechanie boczne , , ,8 czołowe , , ,9 tylne , , ,7 na pieszego , , ,3 na drzewo , , ,0 na słup, znak 936 1,9 88 1, ,0 na unieruchomiony pojazd na barierę ochronną 483 1,0 31 0, , ,7 32 0, ,7 na zwierzę 156 0,3 6 0, ,3 na dziurę, wybój 51 0,1 4 0,1 64 0,1 na zaporę kolejową 7 0, ,0 Wywrócenie się pojazdu , , ,7 Wypadek z pasażerem 884 1,8 77 1, ,0 Inne rodzaje , , ,4 O g ó ł e m , , ,0 21

25 Główne rodzaje wypadków drogowych najechania na pieszego zderzenia boczne zderzenia czołowe 5462 zderzenia tylne 5041 najechanie na drzewo 3596 wywrócenie się pojazdu 3517 inne rodzaje 1701 najechanie na słup, znak 936 wypadek z pasażerem najechanie na unieruchomiony pojazd najechanie na bariere ochronną

26 V. PRZYCZYNY I SPRAWCY WYPADKÓW Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek droga pojazd jako czynnik sprawczy wypadków), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki miały zdecydowanie mniejsze znaczenie. Wypadki drogowe i ich skutki wg sprawstwa Sprawstwo wypadków Wypadki Zabici Ranni Wina kierujących Wina pieszych Współwina Inne przyczyny O g ó ł e m V.1 Wypadki z winy kierujących W 2008 roku kierujących pojazdami uczestniczyło w wypadkach drogowych. Z ich winy powstało wypadków (co stanowi 78,1% ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło osób, a zostało rannych. Głównymi przyczynami wypadków było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu wypadki, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych oraz nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu) wypadków. 23

27 Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących Wypadki Zabici Ranni Przyczyny Ogółem Ogółem % % Ogółem % Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu , , ,4 Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu , , ,7 Nieprawidłowe wyprzedzanie , , ,4 Nieprawidłowe Omijanie 736 1,9 76 2, ,6 Wymijanie 623 1, , ,7 Zachowanie wobec pieszego , , ,5 Skręcanie ,2 84 2, ,8 Cofanie 744 1,9 23 0, ,5 Zmiana pasa ruchu 555 1,4 54 1, ,5 Zawracanie 218 0,6 18 0, ,6 Przejeżdżanie drogi dla rowerów 44 0,1 1 0,0 46 0,1 Zatrzymanie, postój 36 0,1 0 0,0 38 0,1 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 973 2, , ,0 Jazda bez wymaganego oświetlenia 93 0,2 25 0,7 94 0,2 Wjazd przy czerwonym świetle 572 1,5 25 0, ,6 Nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami ,0 64 1, ,9 Gwałtowne hamowanie 195 0,5 7 0, ,5 Zmęczenie, zaśnięcie 616 1, , ,7 Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów 91 0,2 7 0, ,2 O g ó ł e m , , ,0 24

28 Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących Niedost. prędkości do war. ruchu Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu 9533 Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego 5350 Nieprawidłowe wyprzedzanie Nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami Nieprawidłowe skręcanie Jazda po niewłaściwej stronie drogi Nieprawidłowe cofanie Nieprawidłowe omijanie 736 Nieprawidłowe wymijanie 623 Zmęczenie zasnięcie 616 Wjazd przy czerwonym świetle Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu Nieprawidłowe zawracanie Gwałtowne hamowanie Jazda bez wymaganego oświetlenia Nie przestrzeganie innych znaków i sygnałów Nieprawidłowe przejeżdżanie drogi dla rowerów

29 Analizując wiek i płeć kierujących, stwierdzić należy, iż najczęściej sprawcami wypadków w 2008 roku byli mężczyźni - kierujący pojazdami, którzy spowodowali 78,7%, natomiast kobiety spowodowały 17,4% wypadków. Płeć kierujących - sprawców wypadków w 2008 roku 4,5% 17,4% kobiety mężczyźni b/d 78,1% Największą liczbę sprawców wśród kierujących, zanotowano w przedziale wiekowym lat. Spowodowali oni wypadki (32,8% wypadków spowodowanych przez kierujących), zginęło w nich osób, a osób zostało rannych. Najwyższy wskaźnik liczby wypadków na populacji odnotowano jednak wśród kierujących w kategorii wiekowej lat. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz duża skłonność do brawury i ryzyka. Przyczyną 49% wypadków, które spowodowali w 2008 roku była nadmierna prędkość, o ciężkości tych zdarzeń świadczy 68% zabitych spośród uczestników tych zdarzeń. Sprawcy wypadków kierujący pojazdami wg grup wiekowych Grupy wieku Wypadki Zabici Ranni Populacja* Wskaźnik liczby wypadków na populacji , , , , , , , , ,87 70 i więcej ,96 b/d * dane wg stanu na dzień r. 26

30 Najwięcej wypadków kierujący spowodowali w czerwcu (9,8% ogółu wypadków spowodowanych przez kierujących), w sierpniu (9,5%) i październiku (9,5%). Wypadki spowodowane przez kierujących w zestawieniu miesięcznym Miesiące Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Styczeń , , ,5 Luty , , ,0 Marzec , , ,1 Kwiecień , , ,2 Maj , , ,0 Czerwiec , , ,9 Lipiec , , ,6 Sierpień , , ,0 Wrzesień , , ,7 Październik , , ,2 Listopad , , ,8 Grudzień , , ,9 O g ó ł e m , , ,0 27

31 Wypadki drogowe z winy kierujących wg miesięcy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W 2008 roku najwięcej wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami wydarzyło się w godzinach (13 575, co stanowi 34,9% wszystkich wypadków spowodowanych przez kierujących). W wyniku tych wypadków zginęło osób (29,3%), a rannych zostało osób (34,4%). Wypadki spowodowane przez kierujących według godzin Wypadki Zabici Ranni Godziny Ogółem % Ogółem % Ogółem % ,3 94 2, , ,1 80 2, , ,9 69 1, , ,9 61 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 28

32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 O g ó ł e m , , ,0 W 2008 roku wśród ogółu sprawców - kierujących pojazdami, najliczniejszą grupę (76,9%) stanowili kierujący samochodami osobowymi. Byli oni sprawcami wypadków drogowych, w których zginęły osoby, a osób odniosło obrażenia. Wypadki drogowe wg pojazdu sprawcy Pojazd sprawcy Wypadki Zabici Ranni Rower Motorower Motocykl Samochód osobowy Autobus Samochód ciężarowy komunikacji publicznej inny bez przyczepy do przewozu ładunku z przyczepą Ciągnik rolniczy Pojazd wolnobieżny Tramwaj, trolejbus Inny pojazd Pojazd nieustalony

33 V.2 Wypadki z winy pieszych Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych byli piesi. W 2008 roku spowodowali oni wypadków (12,7% ogółu wypadków), w wyniku których śmierć poniosły osoby (18,5 % ogółu zabitych), a obrażenia ciała odniosły osoby (8,6% ogółu rannych). Najczęstszą przyczyną było: wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem wypadki, (tj. 57,3% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez pieszych), przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 762 wypadki (12,3%), wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody 709 wypadków (11,4%) wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 513 wypadków (8,3%). W większości ofiarami śmiertelnymi, w tego typu wypadkach, byli sami piesi. W porównaniu z 2007 r. zanotowano mniejszą liczbę osób zabitych w wypadkach spowodowanych przez pieszych o 101 osób. Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych Przyczyny wypadków Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % przed jadącym poj , , ,5 Nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, ,4 50 5, ,5 przeszkody Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym , , ,3 Wejście na jezdnie przy czerwonym świetle 513 8,3 58 5, ,7 Stanie na jezdni, leżenie 331 5, , ,2 Chodzenie nieprawidłową strona drogi 287 4,6 93 9, ,9 Zatrzymanie się, cofnięcie 49 0,8 5 0,5 44 0,8 O g ó ł e m , , ,0 30

34 Wypadki drogowe z winy pieszego Wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym Wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle Stanie na jezdni, leżenie 331 Chodzenie nieprawidłowa strona drogi 287 Zatrzymanie się, cofnięcie Zarówno w przypadku pieszych jak i kierujących - sprawców wypadków drogowych, to głównie mężczyźni przyczyniali się do ich powstania. Statystycznie 66,5 % wypadków spowodowanych przez pieszych było zawinionych przez mężczyzn. Kobiety - piesze spowodowały 32,9 % wypadków. Najwięcej ofiar śmiertelnych, bo 237 tj. 24% ogółu, pochłonęły wypadki, które spowodowali piesi w wieku lat. Najliczniejszą grupę pieszych, sprawców wypadków, stanowiły osoby w wieku 7-14 lat, które spowodowały 1007 wypadków. W stosunku do 2007 roku nastąpił niewielki spadek liczby wypadków spowodowanych przez pieszych w tej kategorii wiekowej oraz liczby osób zabitych i osób rannych, w tych wypadkach. 31

35 Sprawcy wypadków piesi w poszczególnych grupach wiekowych Grupy wieku Wypadki Zabici Ranni Populacja* Wskaźnik liczby wypadków na populacji , , , , , , , , ,59 70 i więcej ,91 b/d * dane wg stanu na dzień r. Najwięcej wypadków, podobnie jak w roku ubiegłym, piesi spowodowali w miesiącach: grudzień (659 wypadków, 123 zabite i 554 ranne), styczeń (649 wypadków, 110 zabitych, 551 rannych) i listopad (623 wypadki, 121 zabitych, 511 rannych). Jako jeden z czynników wpływających na taki rozkład wypadków uznać można złe warunki atmosferyczne panujące w tym okresie, a także szybko zapadający zmierzch, wówczas piesi stają się mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem ostrożności (tak pieszych, jak i kierujących) skutkuje dużą liczbą wypadków. W miesiącach tych, w godzinach miało miejsce średnio 40% wypadków powodowanych przez pieszych. W pozostałych miesiącach godzinowy rozkład wypadków był równomierny, przy niewielkim wzroście w godzinach szczytu. Wypadki spowodowane przez pieszych w zestawieniu miesięcznym Miesiące Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Styczeń , , ,3 Luty 526 8,5 97 9, ,2 Marzec 536 8,6 81 8, ,7 Kwiecień 479 7,7 71 7, ,0 Maj 441 7,1 53 5, ,4 Czerwiec 403 6,5 51 5, ,8 Lipiec 357 5,7 33 3, ,2 Sierpień 428 6,9 63 6, ,9 32

36 Wrzesień 524 8,4 89 8, ,4 Październik 590 9, , ,3 Listopad , , ,5 Grudzień , , ,3 O g ó ł e m , , ,0 Wypadki drogowe z winy pieszych wg miesięcy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 357 V.3 Wypadki z winy pasażera Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasażerowie. W 2008 roku spowodowali oni 90 wypadków, w których 4 osoby zginęły, a 91 zostało rannych. V.4 Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu W 2008 roku stan techniczny pojazdu był przyczyną 143 wypadków drogowych, zginęło w nich 13 osób, a rany odniosło 185. Najwięcej stwierdzono braków w oświetleniu 53,1% oraz w ogumieniu 19,6%. 33

37 Wypadki z powodu niesprawności technicznej w 2008 roku 3,5% 16,1% 7,7% usterki układu hamulcowego usterki układu kierowniczego braki w ogumieniu 53,1% 19,6% braki w oświetleniu inne usterki Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu Braki techniczne Wypadki Zabici Ranni usterki układu hamulcowego usterki układu kierowniczego braki w oświetleniu braki w ogumieniu inne usterki Ogółem V.5 Wypadki z innych przyczyn Na powstawanie wypadków drogowych wpływ mają także inne, poza wymienionymi powyżej, przyczyny. W 2008 roku miało miejsce takich zdarzeń, śmierć w nich poniosły 653 osoby, a ranne zostały osoby. 34

38 Inne przyczyny wypadków drogowych Przyczyna Wypadki Zabici Ranni Pożar pojazdu Niezawiniona niesprawność techniczna pojazdu Niewłaściwy stan jezdni Nieprawidłowo zabezpieczone roboty drogowe 7-7 Nieprawidłowo działająca sygnalizacja świetlna 1-1 Nieprawidłowo działająca zapora, rogatka 1-1 Obiekty, zwierzęta na drodze Nagłe zasłabnięcie kierującego Oślepienie przez inny pojazd, słońce Przyczyny nieustalone Inne przyczyny O g ó ł e m

39 VI. OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH VI.1 Ofiary wypadków drogowych W 2008 roku w wypadkach drogowych poszkodowane zostały osoby, w tym poniosło śmierć, a zostało rannych. W porównaniu do 2007 roku oznacza to mniej ofiar o osoby, w tym ofiar śmiertelnych o 146 i rannych o osób Najczęściej uczestnicy ruchu drogowego ginęli w wypadkach drogowych, które wydarzyły się poza obszarem zabudowanym. Prawie w co piątym takim zdarzeniu ginął człowiek, podczas gdy na obszarze zabudowanym, w co czternastym. Podobnie było w latach poprzednich. W ostatnich latach wypadki drogowe, które powstały na skutek jazdy z prędkością niedostosowaną do istniejących warunków na drodze, cechowały się dość wysoką częstotliwością zgonów. W roku 2008, podobnie jak w latach wcześniejszych, średnio w co siódmym takim wypadku ginął człowiek. Bardzo liczną grupę ofiar stanowią piesi, co wynika z dużego udziału potrąceń w ogólnej liczbie wypadków (29,9% ogółu zdarzeń), oraz z prawidłowości, iż na styku pojazd pieszy ten ostatni jest narażony na znacznie większe, niż kierujący niebezpieczeństwo. W roku 2008 w globalnej liczbie ofiar wypadków, największy odsetek stanowili kierujący samochodami osobowymi i ich pasażerowie (55,8%). 36

40 Ofiary wypadku wg użytkowników dróg Rodzaj użytkownika drogi Ofiary Zabici Ranni Piesi Kierujący Pasażerowie Ogółem, w tym: sam. osobowymi rowerami motocyklami motorowerami sam. ciężarowymi ciągnikami autobusami tramwajami, trolejbusami innymi pojazdami Ogółem, w tym: sam. osobowych autobusów sam. ciężarowych motorowerów motocykli tramwajów, trolejbusów ciągników rowerów innych pojazdów O g ó ł e m Wśród ofiar wypadków najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni. W 2008 roku zginęło mężczyzn (60,7% ogółu zabitych), a zostało rannych (59,3 % ogółu). Liczba kobiet - ofiar wypadków wyniosła to zabitych (24,3%) i ranne (40,7%). Najliczniejszą grupę zabitych osób (22,3% ogółu) i rannych osób (26,7% ogółu) stanowiły osoby w grupie wiekowej lat. 37

41 Ofiary wypadków drogowych wg grup wiekowych Grupy wiekowe Zabici Ranni Na 1 milion populacji Zabici Ranni ,14 590, , , , , , , , , , , , , , , , ,24 70 i więcej , ,19 b/d VI.2 Dzieci w wieku 0-14 lat ofiary wypadków drogowych W 2008 roku w Polsce miało miejsce wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 146 dzieci zginęło, a doznało obrażeń. W stosunku do roku 2007 liczba wypadków wzrosła o 47 (+0,8%), zmalała liczba zabitych o 10 (-6,4%) i rannych dzieci o 1 (-0,02%). Wypadki drogowe i ich ofiary wśród dzieci w wieku 0-14 lat, w latach oraz populacja dzieci w poszczególnych latach Rok Wypadki Zabici Ranni Ogółem 1999=100% Ogółem 1999=100% Ogółem 1999=100% Liczba dzieci w wieku 0-14 lat w tys. % populacji w stosunku do ogólnej liczby ludności , , ,0 7557,6 19, , , ,8 7294,4 19, , , ,8 7039,3 18, , , ,3 6804,3 17,8 38

42 , , ,7 6580,2 17, , , ,5 6479,6 17, , , ,6 6285,6 16, , , ,8 6104,6 16, , , ,8 6022,7 15, , , ,8 5862,5 15,4 Tendencja wypadków drogowych z udziałem dzieci w latach Najwięcej dzieci uczestniczy w wypadkach i zostaje poszkodowanych w wypadkach mających miejsce w miesiącach maj - sierpień. Są to miesiące, w których najmłodsi chętnie wychodzą z domu, spędzają czas na powietrzu, korzystają z dróg jeżdżąc na rowerach, wrotkach. Wypadki z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat wg miesięcy Miesiące Wiek ofiary Wypadki Zabici Ranni Styczeń Luty Marzec Kwiecień

43 Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Z analizy udziału dzieci w wypadkach wg rodzaju uczestnika, najwięcej ofiar odnotowano w grupie pasażerów 81 zabitych (55,5% ogółu zabitych dzieci) i rannych (45%b rannych dzieci). Udział dzieci w wypadkach drogowych wg rodzaju uczestnika Rodzaj uczestnika Pieszy Pasażer Kierujący Wiek Wypadki Zabici Ranni O g ó ł e m

44 W 2008 roku najwięcej ofiar odnotowano wśród dzieci w przedziale wiekowym 7-14 lat., 97 zabitych i rannych. W grupie wiekowej 0-6 lat zginęło 49 dzieci, a zostało rannych. Dzieci były sprawcami tylko wypadków drogowych (33% ogółu wypadków z ich udziałem), w których zginęło 38 dzieci (26% zabitych dzieci) i rannych zostało (33,8% rannych dzieci). Pozostała większość wypadków z udziałem dzieci i ofiar wśród nich ( wypadki, 108 zabitych i rannych) spowodowana była przez dorosłych, bardzo często przez samych rodziców. Grupą bardzo zagrożoną wypadkami drogowymi jest też nieletnia młodzież w wieku lat. Na ogół są to osoby, które aktywnie uczestniczą w ruchu drogowym. Częściej niż młodsze dzieci poruszają się samodzielnie po drogach, zarówno jako piesi jak i kierujący rowerami oraz motorowerami. W tej grupie wiekowej odnotowano w 2008 roku wzrost liczby ofiar. Ofiary wypadków drogowych w wieku 0-17 lat w latach Grupy wieku Zabici Ranni Zabici Ranni Zabici Ranni Zabici Ranni lat lat lat

45 VII. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PIESZYCH I INNYCH NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU Około 41% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa. VII.1 Bezpieczeństwo osób pieszych W 2008 roku odnotowano wypadki z udziałem osób pieszych (30,6% ogółu), w których zginęły osoby (34,8% ogółu), a odniosły obrażenia ciała (23% ogółu). W większości poszkodowanymi byli sami piesi, którzy swoim zachowaniem często powodują duże zagrożenie. W omawianym roku piesi spowodowali oni 12,7% zdarzeń z ofiarami w ludziach. W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego zanotowano wypadki, stanowi to 62,2% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosło 686 osób (36,4% ogółu zabitych pieszych), rannych zostało osób (67,7% ogółu rannych pieszych). Wybrane miejsca ruchu pieszych Wypadki Zabici Ranni Skrzyżowanie Przejście dla pieszych Chodnik, droga dla pieszych Pobocze Przystanek komunikacji publicznej

46 Wypadki drogowe na przejściach dla pieszych Mimo tego, że liczba wypadków na przejściach dla pieszych maleje od 2000 roku, to jednak potrącenia w tych miejscach powinny budzić niepokój, gdyż przejście dla pieszych w swej istocie gwarantować powinno tym uczestnikom ruchu bezpieczne przekroczenie jezdni. Udział procentowy wypadków w tych miejscach w stosunku do liczby wypadków z pieszymi systematycznie rósł z 28,9% w 2000 roku do 30,4% w roku W roku 2006 r. zmniejszył się do 27,4%, a w 2007 i 2008 wyniósł 28,5%. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiącach jesienno-zimowych (listopad styczeń). Na taki stan rzeczy wpływ mają nasze warunki klimatyczne, a zwłaszcza wcześnie zapadający zmrok, gorsza widoczność i śliskość jezdni (wydłużona droga hamowania). Wypadki z udziałem pieszych w układzie miesięcznym Wypadki Zabici Ranni Miesiące Ogółem % Ogółem % Ogółem % Styczeń , , ,9 Luty , , ,9 Marzec , , ,1 Kwiecień , , ,8 Maj ,7 98 5, ,0 Czerwiec 974 6,5 92 4, ,9 Lipiec 872 5,8 87 4, ,1 Sierpień 933 6, , ,2 Wrzesień , , ,7 Październik , , ,2 Listopad , , ,6 Grudzień , , ,5 O g ó ł e m , , ,0 43

47 Wypadki z udziałem pieszych wg miesięcy Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec wypadki zabici ranni Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

48 VII.2 Bezpieczeństwo rowerzystów W 2008 roku rowerzyści uczestniczyli w wypadkach drogowych, w których zginęło 449 osób, a rany odniosło osób. Wśród ofiar największą grupę stanowili sami rowerzyści 433 zabitych oraz rannych. W omawianym okresie rowerzyści przyczynili się do powstania wypadków, w których zginęło 231 osób, a osób doznało obrażeń ciała. Z winy rowerzystów najwięcej wypadków miało miejsce na obszarze zabudowanym wypadki, na obszarze niezabudowanym zaś wypadki cechowały się wysoka ofiaro-chłonnością, w 421 wypadków zginęły 102 osoby, tj. w co czwartym wypadku była ofiara śmiertelna, gdy na obszarze zabudowanym w co czternastym. Wypadki drogowe powodowany przez rowerzystów wg obszaru Obszar Wypadki Zabici Ranni zabudowany niezabudowany O g ó ł e m Najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych przez rowerzystów było: - nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu wypadków, - nieprawidłowo wykonywany manewr skrętu wypadki, - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez rowerzystów Przyczyny Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu , , ,1 Nieprawidłowe skręcanie , , ,6 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 120 5,4 1 0, ,1 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 116 5,3 19 8,2 97 4,7 45

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku Warszawa, 2013 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5.

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. 1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji Od roku 1990 liczba pojazdów silnikowych w Polsce wzrosła o 62,3%, w tym samochodów osobowych blisko dwukrotnie 99,65%,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2004 ROKU WARSZAWA 2005 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu Wejherowskiego W okresie od 01 stycznia 2013 do 30 września 2013r. na drogach powiatu wejherowskiego zaistniało 993 zdarzeń drogowych, w tym 137

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku Załącznik nr 1 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Kraków, styczeń 2012 rok W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów silnikowych w Polsce systematycznie rośnie. lata Tab.1 Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 Sierpień 2005 Adam Kucharz Informacja Nr 1144 W

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok W 2014 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 418 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach

Bardziej szczegółowo

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2013 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 503 wypadki drogowe, w których 155 osób poniosło śmierć i 1 812 osób zostało rannych. Do Policji zgłoszono

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski Miliony 1 KONICA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski ILOŚĆ POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 30 października 2012 1 Podstawowe fakty Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT : Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski A 00 Piotr Guzewski A A A A A A Miliony ILOŚĆ POJAZDÓW SILNIKOWYCH

Bardziej szczegółowo

5. Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego

5. Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego 5. Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego 5.1. Źródła danych i zakres analizy Analizę wykonano na podstawie zrzutu danych z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji, tj. ogólnopolskiej bazy danych gromadzącej

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. Załącznik do uchwały Nr 1/2015 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. SŁOWNIK POJĘĆ WYPADEK DROGOWY Zdarzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM SZCZECIN 2010 1 Szczecin, dnia 8 lutego 2011 roku Wstęp Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO II Raport Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w województwie warmińsko - mazurskim w roku 013 WARMIŃSKO-MAZURSKIE OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 roku MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 roku UMOWA NR TRD/ 11 /2013 - ETAP

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

Druk nr 604 Warszawa, 15 maja 2006 r.

Druk nr 604 Warszawa, 15 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS 44060-25(2)/06 Druk nr 604 Warszawa, 15 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013 Drogi krajowe Seite 1 Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA 2008-2013 Samochody Samochody Motocykle Piesi i rowerzyści osobowe ciężarowe Człowiek

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w Radomiu w latach 2007-09. Sebastian Pawłowski

Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w Radomiu w latach 2007-09. Sebastian Pawłowski Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w Radomiu w latach 2007-09 Sebastian Pawłowski BRACTWO ROWEROWE Radom, październik 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Wykorzystane materiały... 3 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W 2004 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W 2004 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W 2004 ROKU SPRAWOZDANIE Materiał na posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Warszawa, marzec 2005 SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Codziennie rano wiele osób wyrusza w drogę do pracy, szkoły, na zakupy lub w okresie weekendu odpoczywa zwyczajnie odpoczywa podczas wycieczek pieszych lub rowerowych

Bardziej szczegółowo

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce dr hab. inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Marcin Budzyński mgr inż. Marcin Antoniuk mgr inż. Łukasz Jeliński Plan

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 2011 Zielonki Pytanie 1 Dziecko w wieku do 7 lat, może korzystać z drogi publicznej tylko pod opieką osoby która ukończyła wiek co najmniej: a) 10 lat, b) 15 lat, c) 18 lat. Pytanie 2 Dziecko w wieku do

Bardziej szczegółowo

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Departament Porządku Publicznego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Nietrzeźwi kierowcy

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki zabici ranni ciężko ranni kolizje 34970-2,4% 3202-4,6% 42545-3,4% 11696

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2005 roku (kwiecień 2006)

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2005 roku (kwiecień 2006) Załącznik nr 2 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2005 roku (kwiecień 2006) PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE Na lata 2007-2013 Zarząd

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo.

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. ZNAKI DROGOWE I Znaki drogowe pionowe Znaki ostrzegawcze Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. strony. Skrzyżowanie dróg. Zanim ruszysz, musisz

Bardziej szczegółowo

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do)

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do) LP. Harmonogram zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu Profesjonalista na rynku gastronomicznym realizowanego przez Miasto Nowy Sącz w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem?

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych moŝna przechodzić na drugą stronę jezdni poza przejściem

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość stanowi śmiertelne zagrożenie dla niechronionych użytkowników dróg: pieszych i rowerzystów. W miastach i małych miejscowościach

Nadmierna prędkość stanowi śmiertelne zagrożenie dla niechronionych użytkowników dróg: pieszych i rowerzystów. W miastach i małych miejscowościach PRĘDKOŚĆ Trudno wyobrazić sobie życie bez samochodu. To niewątpliwie jedna z największych zdobyczy cywilizacji. Daje mobilność, niezależność i często sporo radości. Jednak auto to także niebezpieczne narzędzie,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚĆ DŁUGOŚĆ DROGI ZATRZYMANIA

PRĘDKOŚĆ DŁUGOŚĆ DROGI ZATRZYMANIA Prędkość Prędkość Trudno wyobrazić sobie życie bez samochodu. To niewątpliwie jedna z największych zdobyczy cywilizacji. Daje mobilność, niezależność i często sporo radości. Jednak auto to także niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych

Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych Kazimierz Jamroz Leszek Smolarek Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej Analiza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH O WYPADKACH DROGOWYCH PO WPROWADZENIU OBOWIĄZKU STOSOWANIA ŚWIATEŁ PRZEZ CAŁY ROK PRZEZ CAŁA DOBĘ

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH O WYPADKACH DROGOWYCH PO WPROWADZENIU OBOWIĄZKU STOSOWANIA ŚWIATEŁ PRZEZ CAŁY ROK PRZEZ CAŁA DOBĘ ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH O WYPADKACH DROGOWYCH PO WPROWADZENIU OBOWIĄZKU STOSOWANIA ŚWIATEŁ PRZEZ CAŁY ROK PRZEZ CAŁA DOBĘ Anna Zielińska ITS Od dnia 17 kwietnia 27 roku w Polsce obowiązuje przepis

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Autor: Bartosz Niedźwiedź kl.3b LO nr 1 Nauczyciel prowadzący: Zbigniew Trzmiel

Autor: Bartosz Niedźwiedź kl.3b LO nr 1 Nauczyciel prowadzący: Zbigniew Trzmiel Autor: Bartosz Niedźwiedź kl.3b LO nr 1 Nauczyciel prowadzący: Zbigniew Trzmiel Człowiek - najsłabsze ogniwo Tytuł pracy Cel i zakres badań Sprzęt badawczy Analiza wyników badań Symulacja S [m] Drogi hamowania

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO A N A L I Z A STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA OBSZARZE KWP ZS.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO A N A L I Z A STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA OBSZARZE KWP ZS. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO A N A L I Z A STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA OBSZARZE KWP ZS. W RADOMIU roku - 2014. Radom, luty 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I.

Bardziej szczegółowo

LICZBA POJAZDÓW SILNIKOWYCH W LATACH 1991-2002

LICZBA POJAZDÓW SILNIKOWYCH W LATACH 1991-2002 Tab.1 LICZBA POJAZDÓW SILNIKOWYCH W LATACH 1991-2002 lata pojazdy silnikowe w tym: samochody osobowe samochody ciarowe motocykle Ogółem 1991=100% Ogółem 1991=100% Ogółem 1991=100% Ogółem 1991=100% 1991

Bardziej szczegółowo

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem

Bardziej szczegółowo

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015 Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015 Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Warszawa, 18 marca 2015 r. Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo