1.1 Powyższe dotyczy załóg zatrudnionych na prywatnych, komercyjnych lub szkoleniowych jachtach o tonażu do 3000GT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1 Powyższe dotyczy załóg zatrudnionych na prywatnych, komercyjnych lub szkoleniowych jachtach o tonażu do 3000GT."

Transkrypt

1 PROGRAM SZKOLENIA ŻEGLARZY ZAWODOWYCH W związku z dużym zapotrzebowaniem na żeglarzy zawodowych, na światowym rynku, powstała konieczność stworzenia programu, wg którego można szkolić ludzi do tej pracy. Brak polskich przepisów regulujących omawiane zagadnienie zmusił nas do stworzenia projektu, który prezentujemy poniżej. Szkoła Morska w Gdyni przedstawia szczegółowy system stopni oraz dyplomów oficerów pokładowych dla wszystkich jachtów żaglowych i motorowych: dłuższych od 24. m w linii wodnej, które nie przewożą ładunków oraz pasażerów w ilości większej niż 12 osób, krótszych od 24. m w linii wodnej, o ile załoga pobiera wynagrodzenie za wykonywane czynności dot. prowadzenia jednostki. Program zawiera: - system stopni oraz kryteria ich uzyskiwania; - ramowy program szkolenia; - wymagania dodatkowe; - wymaganie Karty Bezpieczeństwa; - opis systemu egzaminacyjnego; - system przejściowy dla posiadaczy stopni żeglarskich wydanych przez PZŻ i PZMiNW 1.0 Wprowadzenie 1.1 Powyższe dotyczy załóg zatrudnionych na prywatnych, komercyjnych lub szkoleniowych jachtach o tonażu do 3000GT. 1.2 Ministerstwo po konsultacjach ze środowiskiem żeglarskim postanawia wprowadzić odpowiednie dyplomy. 1.3 Dyplomy będą wydawane zgodnie z załączonym programem Szkoły, tylko w celu zawodowego uprawiania żeglarstwa i sportów motorowodnych. 2.0 Struktura dyplomów 2.1 Dyplomy będą wydawane jak następuje:

2 Dyplom Załogant pokładowy Yacht Rating Ograniczenia Wykwalifikowana załoga na każdym jachcie Zobacz dyplom Kapitan Żeglugi Przybrzeżnej Jachtu o dł. w linii wodnej mniejszej od 24 m. Yachtmaster Coastal/ Mate 200 GT Zobacz dyplom Wszystkie w/w oraz : Prowadzenie jachtów o dł. w linii wodnej mniejszej od 24 m, w żegludze do 20 mil od portu schronienia,pełnienie, funkcji oficera wachtowego na jachcie do 200GT w żegludze w odległości do 150 mil od portu schronienia, pełnienie funkcji starszego oficera na jachtach do 500 GT, o w żegludze do 60. mil od portu schronienia, Kapitan Żeglugi Małej Jachtu do 200GT Yachtmaster 200 GT Limited Zobacz dyplom Kapitan Żeglugi Wielkiej Jachtu o pojemności do 200 GT Yachtmaster 200GT Unlimited Wszystkie w/w oraz : Prowadzenie jachtów do 200GT w żegludze całodobowej do 150 mil od portu schronienia, Pełnienia funkcji starszego oficera na jachcie do 500 GT w żegludze do 150 mil od portu schronienia, Pełnienia funkcji oficera wachtowego na jachtach to 500GT,w żegludze w żegludze bez ograniczeń, Wszystkie w/w oraz : Prowadzenie jachtów do 200 GT w żegludze bez ograniczeń Zobacz dyplom Oficer Wachtowy Jachtu do 3000 GT OOW 3000 GT (Yachts) Zobacz dyplom Starszy Oficer Jachtu do 3000 GT Chief Mate 3000 GT(Yachts) Zobacz dyplom Kapitan Jachtu do 500 GT Master 500 GT (Yachts) Zobacz dyplom Wszystkie w/w oraz, pełnienie funkcji starszego oficera na jachtach do 3000 GT w żegludze do 60 mil od portu schronienia, pełnienie funkcji starszego oficera na jachtach do 500 GT w żegludze bez ograniczeń, pełnienie funkcji of.wachtowego na jachtach do 3000 GT w żegludze bez ograniczeń Wszystkie w/w oraz, pełnienie funkcji St. Oficera na jachtach do 3000 GT w żegludze bez ograniczeń Wszystkie w/w oraz, prowadzenie jachtów do 500 GT w żegludze bez ograniczeń Kapitan Jachtu do 3000GT Master 3000 GT (Yachts) Zobacz dyplom Wszystkie w/w oraz prowadzenia jachtów do 3000 GT w żegludze bez ograniczeń

3 3.0 Karta Bezpieczństwa Wymagania dotyczące obsady załogowej będą przedstawione w Karcie Bezpieczeństwa. 4.0 Termin ważności Dyplomy, do czasu ogłoszenia w Rozporządzeniu, są wydawane przez Szkołę Morską w Gdyni. Potwierdzenie dyplomu następuje po przedstawieniu stażu morskiego, minimum: 12.miesięcy na stanowisku kapitana lub oficera, uzyskanego na jachcie o dł. ponad 15.m. w linii wodnej i więcej, w ciągu ostatnich 5 lat lub minimum 3. miesięcy w ciągu ostatnich 6. miesięcy tuż przed upływem ważności dyplomu i okazaniu ważnych dokumentów uzupełniających. Dokumentem potwierdzającym staż morski jest wyciąg pływania na podstawie Książeczki Żeglarskiej lub Sportowej Książeczki Żeglarskiej (okres przejściowy). W przypadku utraty ważności dyplomu, w celu jego wznowienia, przewiduje się następujące rozwiązania: - zdać egzamin - odbyć i zaliczyć kurs uzupełniający, - odbyć 3 miesięczny staż na stanowisku niższym, niż to wynika z dyplomu. - przy każdym wznowieniu obowiązuje aktualne świadectwo zdrowia i podstawowe szkolenie STCW 95 oraz ważny certyfikat GMDSS adekwatny do posiadanego dyplomu. 5.0 Świadectwo zdrowia Kandydat na żeglarskie stopnie zawodowe powinin spełniać wymagania zdrowotne takie, jak oficerowie pokładowi marynarki handlowej.

4 6.0 Wymagania Załogant Pokładowy ( Yacht Rating ) : kandydat powinien: - ukończyć 16 lat, - odbyć szkolenie podstawowe dla marynarzy( 4 kursy wg STCW 95 ) - posiadać 6-cio miesięczną praktykę na jachcie, potwierdzoną w Książeczce Żeglarskiej, w tym 2 mce na jachcie powyżej 15. m w linii wodnej. - legitymować się świadectwem ukończenia kursu Załoganta Pokładowego - aktualne świadectwo zdrowia, wydane przez upoważnionego lekarza, - przedstawić wypełnioną Książkę Praktyk - zdać egzamin. 6.O.1. Kapitan Żeglugi Przybrzeżnej Jachtu o dł.w linii wodnej mniejszej od 24 m (Yachtmaster Coastal ): kandydat powinien: -posiadać wykształcenie średnie, (w przypadku obcokrajowców uznane przez Polskę ) - posiadać certyfikat Załoganta Pokładowego lub Starszego Sternika Motorowodnego wydany przez PZMW lub Sternika Jachtowego wydany przez PZŻ, - ukończyć 19lat, - wykazać się świadectwem GMDSS (SRC) - posiadać udokumentowany w Książeczce Żeglarskiej staż : 25 dób pływania, nie mniej niż 1200 mil. Nie dotyczy posiadaczy patentu Starszego Sternika Motorowodnego i Sternika Jachtowego. - ukończyć kurs nawigacyjny i manewrowania jachtem. - 4 szkolenia STCW 95, - przedstawić wypełnioną Książkę Praktyk - posiadać aktualne świadectwo zdrowia, - zdać egzamin Kapitan Żeglugi Małej Jachtu do 200GT ( Yachtmaster 200GT Limited ): kandydat powinien: - posiadać dyplom Kapitana Żeglugi Przybrzeżnej Jachtu o dł.w linii wodnej mniejszej od 24 m., - świadectwo GMDSS (ROC), - posiadać 4 podstawowe szkolenia STCW 95, - aktualne świadectwo zdrowia, - zaświadczenie o odbytym kursie praktycznym i teoretycznym, - udokumentowany staż: 50 dni zaokrętowania, w czasie których przepłynął min mil ( 2000 w żegludze

5 przybrzeżnej),na dowolnym stanowisku oficerskim, 5 podróży ( min 60 mil każda )samodzielnie prowadzonych, powyższy staż musi być udokumentowany w Książeczce Żeglarskiej. - przedstawić wypełnioną Książkę Praktyk Zdać egzamin Kapitan Żeglugi Wielkiej Jachtu do 200 GT (Yachtmaster 200 GT Unlimited ): kandydat powinien : - posiadać certyfikat Kapitana Żeglugi Małej Jachtu do 200GT - posiadać 4 podstawowe szkolenia, - aktualne świadectwo zdrowia, - posiadać aktualne świadectwo zdrowia, - posiadać certyfikat GMDSS (ROC) - posiadać udokumentowany samodzielny staż, nie mniejszy niż 600 mil na wodach pływowych, podczas którego najkrótsze przejście w odległości powyżej 50 mil od brzegu musi wynosić nie mniej niż 200 mil, spędzić na morzu w sposób ciągły 96 godzin lub więcejprzedstawić wypełnioną Książkę Praktyk, - ukończyć kurs teoretyczny - zdać egzamin Oficer Wachtowy Jachtu do 3000 GT ( OOW3000GTYachts)) Kandydat powinien : - wykazać się wiekiem min.19. lat - posiadać certyfikat Kapitana Żeglugi Wielkiej Jachtu do do 200 GT - wykazać się 36. miesięcznym stażem pracy na jachcie (po ukończeniu 16. roku życia),gdzie 365 dni uzyskał na jachcie o długości powyżej 15. m. w linii wodnej, z czego min.250 dni na morzu, a 115 dni jako kombinacja: 90. dni postoju stoczniowego i 15. dni s by. - ukończyć kursy : - wiedzy okrętowej, - nawigacyjno-radarowy (IMO 1.07 ) - GMDSS(GOC) - posiadać wypełnioną Książkę Praktyk( nie dotyczy osób, które udokumentują, że wymagany 36.miesięczny staż uzyskały na jachcie o dł. powyżej 24. m. w linii wodnej) - posiadać ważne 4 podstawowe certyfikaty szkoleń STCW 95. Zdać egzamin.

6 Starszy Oficer Jachtu do 3000 GT ( Chief Mate 3000 GT, Yachts ) : Kandydat do stopnia musi: - posiadać stopień Oficera Wachtowego Jachtu do 3000 GT, - ukończyć kurs p.poż stopnia wyższego ( IMO 1.23 ), - ukończyć kurs pomocy medycznej (IMO 1.14), Kapitan Jachtu do 500 GT (Master 500 GT,Yachts): Kandydat powinien : - ukończyć 21 lat - wykazać się oficerską praktyką, min. 12 miesięcy pracy, począwszy od dnia uzyskania dyplomu oficera wachtowego, na jachcie dłuższym niż 15 m. w linii wodnej,w tym przynajmniej 120 dni jako oficer pełniący wachtę nawigacyjną, - posiadać stopień ST. Oficera Jachtu do 3000 GT ukończyć kursy: -wiedzy okrętowej wraz z meteorologią, -stateczności, -prawa i zarządzania, ARPA /RADAR na poziomie zarządzania ( IMO 1.08) - opieki nad chorym IMO zdać egzamin Kapitan Jachtu do 3000 GT (Master 3000 GT,Yachts ): kandydat powinien : - ukończyć 23 lata - posiadać stopień Kapitana Jachtu do 500 GT - wykazać się 24.miesięcznym stażem oficerskim, począwszy od dnia uzyskania dyplomu Of.Wachtowego Jachtu do 3000 GT, włączając nie mniej, niż 240 dni pełnienia wachty nawigacyjnej na jachtach o tonażu poniżej 3000 gt.cały staż musi być uzyskany na jachtach o długości powyżej 15 m. w linii wodnej, z czego minimum 12 miesięcy na jachtach o długości w linii wodnej powyżej 24. m. - ukończyć kurs opieki nad chorym IMO zdać egzamin.

7 7.0 Przepisy przejściowe. Do uzyskania dyplomu Oficera Wachtowego Jachtu do 3000 GT, w miejsce posiadania dyplomu Kapitana Żeglugi Wielkiej Jachtu do 200 GT, dopuszcza się patent Kapitana Jachtowego wydany przez PZŻ lub PZMiW przed rokiem 2006 oraz 3.miesięczny staż w charakterze kapitana na jachcie o dł. 24 m. w linii wodnej i więcej, lub 6. miesięczny staż na stanowisku oficera na jachcie o dł. min.24 m. w linii wodnej uzyskany w ciągu ostatnich.5 lat przed przystąpieniem do egzaminu. Do uzyskania dyplomu Starszego Oficera Jachtu do 3000 GT w miejsce dyplomu OficeraWachtowego Jachtu do 3000 GT, dopuszcza się patent Kapitana Jachtowego wydany przez PZŻ lub PZMiW przed rokiem 2006 oraz 6. miesięczny staż w charakterze kapitana na jachcie o dł. 24 m. w linii wodnej i więcej lub 12.miesięczny staż na stanowisku oficerskim na jachcie o dł. w linii wodnej 24 m.i więcej, uzyskany w ciągu ostatnich 5. lat przed przystąpieniem do egzaminu oraz ukończenie kursów obowiązujących w celu zdobycia dyplomu Oficera Wachtowego Jachtu do 3000 GT i Starszego Oficera Jachtu do 3000GT włącznie i zdać egzamin z j. angielskiego. Do uzyskania dyplomu Kapitana Jachtu do 500 GT dopuszcza się kandydata, który posiada patent Kapitana Jachtowego wydany przez PZŻ lub PZMiW przed rokiem 2006 i legitymuje się 12. miesięcznym stażem na stanowisku kapitana na jachcie o dł. w linii wodnej 24 m i więcej, który musi odbyć kurs prawa i zarządzania i wykazać się następującymi certyfikatamai: GMDSS GOC,ARPA/RADAR ( IMO 1.08 ), Sprawowania opieki nad chorym (IMO 1.15 ),P.poż stopnia wyższego ( IMO 2.03) Dowodzenia wachtą nawigacyjną ( IMO 1.22),ECDIS ( IMO 1.27) i zdać egzamin z j.angielskiego. Dopuszcza się,jako równoważne, dyplomy IYT, w celu kontynuowania szkoleń. 8.0 Komisja Egzaminacyjna. Komisję wyznacza Dyrektor Urzędu Morskiego. 9.0 Egzaminy Poszczególne, obowiązkowe zajęcia, można odbyć w dowolnym czasie i zdać egzaminy cząstkowe.ich termin ważności upływa po trzech latach.w tym okresie dopuszcza się do egzaminu finalnego, którego daty są wyznaczone z dużym wyprzedzeniem.z tego też powodu, proponuje się kursy przygotowujące, nieobowiązkowe, odświeżające zdobytą wiedzę. 1O.OMarynarz. Każda osoba legitymująca się już certyfikatem Załoganta Pokładowego ma prawo zaistnieć w Polskim Rejestrze Marynarzy i posiadająca Książeczkę Żeglarską, wydaną przez Urząd Morski..

8 Załącznik: WZORY DYPLOMÓW

9 ŚWIADECTWO ZAŁOGANTA POKŁADOWEGO YACHT RATING CERTIFICATE Nazwisko/Surname Imię/Name Photo... Podpis posiadacza świadectwa/signature of a certificate holder. Data i miejsce urodzenia/date and place of birth Zaświadcza się,że w/w został przeszkolony i zdał egzamin w zakresie stopnia Załoganta Pokładowego,zgodnie z programem Szkoły Morskiej w Gdyni i wymaganiami prawidła VI/ sekcji VI/1-4 Konwencji STCW 95, zatwierdzonym prze Polską Administrację Morską pismem Nr BŻ.7415/17/06 z dnia 06.listopada 2006 r. This is to certify that a/m has been duly trained and passed the exam in Yacht Rating rank in accordance with the programme of The Gdynia Maritime School and provisions of Reg.VI/1 sections VI/1-4 of the STCW 95 Convention, approved by Polish Maritime Administration No BŻ.7415/17/06, dated 06 th Nov Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 Tel. (58) ,Tel./fax (58) QUALITY MANAGEMENT SYSTEM APPROVED BY.. Miejsce i data wydania świadectwa/place and date of issue of this certificate. Nazwisko i podpis osoby upoważnionej Name and signature of duly authorized person ŚWIADECTWO ZAŁOGANTA POKŁADOWEGO YACHT RATING CERTIFICATE Ograniczenia: Wykwalifikowana załoga na każdym jachcie. Limitations: Rating forming part of the crew of any type of the yacht. ŚWIADECTWO ŻEGLARZA ZAWODOWEGO PROFESSIONAL SAILOR S CERTIFICATE. Data ważności świadectwa/the validity of this certificate POWRÓT

10 DYPLOM KAPITANA ŻEGLUGI PRZYBRZEŻNEJ/OF.WACHT. jachtu o dł. w linii wodnej < 24 m/of.wacht.<200 GT YACHTMASTER COASTAL/MATE <24m loadline/<200 GT Photo Nazwisko/Surname Imię/Name... Podpis posiadacza świadectwa/signature of a certificate holder Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 Tel. (58) ,Tel./fax (58) QUALITY MANAGEMENT SYSTEM APPROVED BY. Data i miejsce urodzenia/date and place of birth Zaświadcza się, że w/w został przeszkolony i zdał egzamin w zakresie stopnia Kapitana Żeglugi Przybrzeżnej jachtu o dł. w linii wodnej mniejszej,niż 24 m/of.wacht.< 200 GT,zgodnie z programem Szkoły Morskiej w Gdyni i wymaganiami prawidła II/3 Konwencji STCW 95, zatwierdzonym przez Polską Administrację Morską pismem Nr BŻ.7415/17/06,z dnia 06.listopada 2006 r. This is to certify that a/m has been duly trained and passed the exam in Yachtmaster Coastal/Mate,<24m loadline/ OOW<200 GT (yachts) in accordance with the programme of The Gdynia Maritime School and Reg. II/3 of the STCW 95 Convention. approved by Polish Maritime Administration no BŻ.7415/17/06,dated 06 th Nov Miejsce i data wydania świadectwa/place and date of issue of this certificate. Nazwisko i podpis osoby upoważnionej Name and signature of duly authorized person DYPLOM KAPITANA ŻEGLUGI PRZYBRZEŻNEJ/OF.WACHT. jachtu o dł. w linii wodnej < 24 m/of.wacht.<200 GT YACHTMASTER COASTAL/MATE < 24m loadline/< 200 GT Ograniczenia : Kapitan Jachtu o dł. w linii wodnej < 24 m, w żegludze do 20. mil od portu schronienia. Oficer Wachtowy Jachtu < 200 GT w żegludze do 150.mil od portu schronienia. Starszy Oficer Jachtu < 500 GT, w żegludze do 60. mil od portu schronienia. Limitations: Master of Yachts < 24 m loadline,up to 20 miles from safe haven, OOW of Yachts < 200 GT, up to 150 miles from safe haven, Chief Mate of Yachts < 500 GT up to 60 miles from safe haven. DYPLOM ŻEGLARZA ZAWODOWEGO PROFESSIONAL SAILOR S. Data ważności świadectwa/the validity of this certificate POWRÓT

11 DYPLOM KAPITANA ŻEGLUGI MAŁEJ jachtu < 200 GT MASTER <200 GT (Yachts) LIMITED Photo Nazwisko/Surname Imię/Name... Podpis posiadacza świadectwa/signature of a certificate holder Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 Tel. (58) ,Tel./fax (58) QUALITY MANAGEMENT SYSTEM APPROVED BY. Data i miejsce urodzenia/date and place of birth Zaświadcza się,że w/w został przeszkolony i zdał egzamin w zakresie stopnia Kapitana Żeglugi Małej Jachtu do 200 GT, zgodnie z programem Szkoły Morskiej w Gdyni i wymaganiami prawidła II/3 Konwencji STCW 95,zatwierdzonym przez Polską Administrację Morską pismem nr BŻ.7415/17/06, z dnia 06.listopada 2006 r. This is to certify that a/m has been duly trained and passed the exam in Master <200 GT (yachts) Limited rank in accordance with the programme of The Gdynia Maritime School and Reg. II/3 of the STCW 95 Convention, approved by Polish Maritime Administration no BŻ.7416/17/06,dated 06 th Nov Miejsce i data wydania świadectwa/place and date of issue of this certificate. Nazwisko i podpis osoby upoważnionej Name and signature of duly authorized person DYPLOM KAPITANA ŻEGLUGI MAŁEJ jachtu < 200 GT MASTER <200 GT (Yachts) LIMITED Ograniczenia : Kapitan Jachtu < 200 GT w żegludze do 150.mil od portu schronienia. Starszy Oficer Jachtu < 500 GT w żegludze do 150. mil od portu schronienia. Oficer Wachtowy Jachtu < 500GT w żegludze bez ograniczeń. Limitations: Master of Yachts<200 GT,up to 150 miles from safe haven, Chief Mate of Yachts < 500 GT, up to150 miles from safe haven, OOW of Yachts < 500 GT, unlimited area. DYPLOM ŻEGLARZA ZAWODOWEGO PROFESSIONAL SAILOR S. Data ważności świadectwa/the validity of this certificate POWRÓT

12 DYPLOM KAPITANA ŻEGLUGI WIELKIEJ jachtu < 200 GT YACHTMASTER<200 GT UNLIMITED Photo Nazwisko/Surname Imię/Name... Podpis posiadacza świadectwa/signature of a certificate holder Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 Tel. (58) ,Tel./fax (58) QUALITY MANAGEMENT SYSTEM APPROVED BY. Data i miejsce urodzenia/date and place of birth Zaświadcza się,że w/w został przeszkolony i zdał egzamin w zakresie stopnia Kapitana Żeglugi Wielkiej Jachtu o pojemności do 200GT, zgodnie z programem Szkoły Morskiej w Gdyni i wymaganiami prawidła II/3 Konwencji STCW 95,zatwierdzonym przez Polską Administracje Morską pismem nr BŻ.7415/17/06,z dn.06. listopada This is to certify that a/m has been duly trained and passed the exam in Yachtmaster Unlimited< 200 GT(yachts) accordance with the programme of The Gdynia Maritime School and Reg. II/3 STCW 95 Convention, approved by Polish Maritime Administration, no BŻ.7415/17/0, dated 06 th Nov Miejsce i data wydania świadectwa/place and date of issue of this certificate. Nazwisko i podpis osoby upoważnionej Name and signature of duly authorized person DYPLOM KAPITANA ŻEGLUGI WIELKIEJ jachtu < 200 GT YACHTMASTER < 200 GT UNLIMITED Ograniczenia: Kapitan Jachtu < 200 GT w żegludze bez ograniczeń. Starszy Oficer Jachtu < 500 GT w żegludze do 150. mil od portu schronienia. Oficer Wachtowy Jachtu < 500 GT w żegludze bez ograniczeń. Limitations: Master of Yachts < 200 GT, unlimited area. Chief Mate of Yachts < 500 GT, up to 150 miles from safe haven. OOW of Yachts < 500 GT, unlimited area. DYPLOM ŻEGLARZA ZAWODOWEGO PROFESSIONAL SAILOR S. Data ważności świadectwa/the validity of this certificate POWRÓT

13 DYPLOM OFICERA WACHTOWEGO jachtu < 3000 GT OOW< 3000 GT ( Yachts ) Photo Nazwisko/Surname Imię/Name... Podpis posiadacza świadectwa/signature of a certificate holder Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 Tel. (58) ,Tel./fax (58) QUALITY MANAGEMENT SYSTEM APPROVED BY. Data i miejsce urodzenia/date and place of birth Zaświadcza się że w/w został przeszkolony i zdał egzamin w zakresie stopnia Oficera Wachtowego Jachtu o pojemności do 3000 GT, zgodnie z programem Szkoły Morskiej w Gdyni i wymaganiami prawidła II/1 Konwencji STCW 95, zatwierdzonym przez Polską Administrację Morską pismem nr BŻ.7415/17/06,z dn.06.listopada, 2006 r. This is to certify that a/m has been duly trained and passed the exam in OOW< 3000 GT ( yachts ) in accordance with the programme of The Gdynia Maritime School and provisions of Reg. II/1 of the STCW 95 Convention, approved by Polish Maritime Administration no BŻ.7415/17/06,dated 06 th Nov Miejsce i data wydania świadectwa/place and date of issue of this certificate. Nazwisko i podpis osoby upoważnionej Name and signature of duly authorized person DYPLOM OFICERA WACHTOWEGO jachtu < 3000 GT OOW <3000 GT ( Yachts ) Ograniczenia: Starszy Oficer Jachtu <3000 GT w żegludze do 60. mil od portu schronienia. Kapitan Jachtu < 200GT w żegludze bez ograniczeń. Starszy Oficera Jachtu < 500 GT w żegludze bez ograniczeń. Oficer Wachtowy Jachtu < 3000GT GT w żegludze bez ograniczeń. Limitations: Chief Mate of Yachts < 3000 GT,up to 60 miles from safe haven. Master of Yachts < 200 GT,unlimited area. Chief Mate of Yachts < 500 GT,unlimited area. OOW of Yachts < 3000GT,unlimited area. DYPLOM ŻEGLARZA ZAWODOWEGO PROFESSIONAL SAILOR S. Data ważności świadectwa/the validity of this certificate POWRÓT

14 DYPLOM STARSZEGO OFICERA jachtu < 3000 GT CHIEF MATE< 3000GT(YACHTS) Nazwisko/Surname Imię/Name Photo... Podpis posiadacza świadectwa/signature of a certificate holder. Data i miejsce urodzenia/date and place of birth Zaświadcza się,że w/w został przeszkolony i zdał egzamin w zakresie stopnia Starszego Oficera Jachtu do 3000 GT,zgodnie z programem Szkoły Morskiej w Gdyni i wymaganiami prawidła II/2 Konwencji STCW 95, zatwierdzonym przez Polską Administrację Morską pismem nr BŻ.7415/17.06, z dnia 06.listopada 2006 r. This is to certify that a/m has been duly trained and passed the exam in Chief Mate< 3000 GT(yachts ) in accordance with the programme of The Gdynia Maritime School and provisions of Reg. II/2 of STCW 95 Convention, approved by Polish Maritime Administration no BŻ.7415/17/0,dated 06 th Nov Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 Tel. (58) ,Tel./fax (58) QUALITY MANAGEMENT SYSTEM APPROVED BY.. Miejsce i data wydania świadectwa/place and date of issue of this certificate. Nazwisko i podpis osoby upoważnionej Name and signature of duly authorized person DYPLOM STARSZEGO OFICERA jachtu <3000 GT CHIEF MATE < 3000GT(YACHTS) Ograniczenia : Starszy Oficer Jachtu < 3000 GT w żegludze bez ograniczeń. Kapitan Jachtu < 200 GT w żgludze bez ograniczeń. Limitations: Chief Mate of Yachts < 3000 GT, unlimited area. Master of Yachts < 200 GT, unlimited area. DYPLOM ŻEGLARZA ZAWODOWEGO PROFESSIONAL SAILOR S. Data ważności świadectwa/the validity of this certificate POWRÓT

15 DYPLOM KAPITANA jachtu < 500 GT MASTER < 500 GT(YACHTS ) Photo Nazwisko/Surname Imię/Name... Podpis posiadacza świadectwa/signature of a certificate holder Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 Tel. (58) ,Tel./fax (58) QUALITY MANAGEMENT SYSTEM APPROVED BY. Data i miejsce urodzenia/date and place of birth Zaświadcza się,że w/w został przeszkolony i zdał egzamin w zakresie stopnia Kapitana Jachtu do 500 GT,zgodnie z programem Szkoły Morskiej w Gdyni i wymaganiami prawidła II/2 Konwencji STCW 95,zatwierdzonym przez Polską Administrację Morską pismem nr BŻ.7415/17/06, z dnia 06.listopada This is to certify that a/m has been duly trained and passed the exam in Master< 500 GT ( yachts ) rank in accordance with the programme of The Gdynia Maritime School and provisions of Reg. II/2 of STCW 95 Convention, approved by Polish Maritime Administration no BŻ.7415/17/06,dated 06 th Nov /06, dated 06 th Nov Miejsce i data wydania świadectwa/place and date of issue of this certificate. Nazwisko i podpis osoby upoważnionej Name and signature of duly authorized person DYPLOM jachtu < 500 GT KAPITANA MASTER < 500 GT(YACHTS ) Ograniczenia: Kapitan Jachtu < 500 GT w żegludze bez ograniczeń. Starszy Oficer Jachtu < 3000 GT w żegludze bez ograniczeń. Limitations: Master of Yachts < 500 GT, unlimited area. Chief Mate of Yachts <3000 GT, unlimited area. DYPLOM ŻEGLARZA ZAWODOWEGO PROFESSIONAL SAILOR S. Data ważności świadectwa/the validity of this certificate POWRÓT

16 DYPLOM KAPITANA jachtu < 3000 GT MASTER < 3000 GT ( YACHTS ) Nazwisko/Surname Imię/Name Photo. Data i miejsce urodzenia/date and place of birth... Podpis posiadacza świadectwa/signature of a certificate holder Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 Tel. (58) ,Tel./fax (58) QUALITY MANAGEMENT SYSTEM APPROVED BY Zaświadcza się, że w/w został przeszkolony i zdał egzamin w zakresie stopnia Kapitana Jachtu do 3000GT,zgodnie z programem Szkoły Morskiej w Gdyni i wymaganiami prawidła II/2 Konwencji STCW 95, zatwierdzonym przez Polską Administrację Morską pismem nr BŻ.7415/17/06,z dnia 06.listopada 2006 r. This is to certify that a/m has been duly trained and passed the exam in Master< 3000 GT( yachts ) rank in accordance with the programme of The Gdynia Maritime School and provisions of Reg.II/2 of STCW 95 Convention, approved by Polish Maritime Administration no BŻ.7415/17.06,dated 06 th Nov Miejsce i data wydania świadectwa/place and date of issue of this certificate. Nazwisko i podpis osoby upoważnionej Name and signature of duly authorized person DYPLOM KAPITANA jachtu < 3000 GT MASTER < 3000 GT ( YACHTS ) Ograniczenia: Kapitan Jachtu < 3000GT w żegludze bez ograniczeń. Limitations: Master of Yachts < 3000 GT, unlimited area. DYPLOM ŻEGLARZA ZAWODOWEGO PROFESSIONAL SAILOR S. Data ważności świadectwa/the validity of this certificate POWRÓT

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROFESSIONAL YACHT PERSONNEL TRAINING PROGRAMME

PROFESSIONAL YACHT PERSONNEL TRAINING PROGRAMME PROFESSIONAL YACHT PERSONNEL TRAINING PROGRAMME Creating a programme of training professional yacht personnel has become a necessity on account of global demand for such services. As there are no Polish

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o :

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : W Y T Y C Z N E Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : 1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1552 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1552 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1552 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 października 2015 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. Dz.U.2013.937 2014.10.08 zm. Dz.U.2014.1349 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków

Bardziej szczegółowo

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Patenty i Licencje Motorowodne Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5 m Prowadzenie jachtów bez uprawnień. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. 729) Na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 2) DZIAŁ I

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 2) DZIAŁ I 1 Projekt z dnia 22 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Projekt 21.05.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia........ 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Na podstawie art. 25 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY MARYNARSKIE

DOKUMENTY MARYNARSKIE DOKUMENTY MARYNARSKIE Zgodnie z Konwencją STCW 78/95, Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2000 r. nr 109, poz. 1156 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej Na podstawie art. 37a ust. 14 ustawy z dnia 31 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz Obwieszczenie Ministra Gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 1) z dnia 21 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz Obwieszczenie Ministra Gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 1) z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 167 Obwieszczenie Ministra Gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wzór Patentu. Logo PZŻ. Patent żeglarza jachtowego (tłumaczenie na j. angielski) Nr patentu (tłumaczenie na j. angielski)

Wzór Patentu. Logo PZŻ. Patent żeglarza jachtowego (tłumaczenie na j. angielski) Nr patentu (tłumaczenie na j. angielski) Załącznik nr 1 Do rozporządzenia Ministra Sportu Z dnia 2006 r. Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. 1. żeglarza jachtowego Wzór Patentu Logo PZŻ Patent żeglarza jachtowego Imię i nazwisko Data urodzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające Temat sprawy: Ośrodki szkoleniowe uznane i nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 1. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Ludowa 7/8 71-700 Szczecin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r. Projekt z 30.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Zasady realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Decyzja 151/ 2012 Dziekana Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ z dnia 11.05.2012 r. W efekcie przeprowadzonej kontroli wyższej szkoły morskiej w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

członek Zarządku ŁOZŻ instruktor specjalności wodnej ZHP Łódź, 11.12.2014 r.

członek Zarządku ŁOZŻ instruktor specjalności wodnej ZHP Łódź, 11.12.2014 r. Piotr Nowacki mail: panwac@tlen.pl, piotr.nowacki@zhp.net.pl członek Zarządku ŁOZŻ instruktor specjalności wodnej ZHP Łódź, 11.12.2014 r. Sz. P. Dorota Pyć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym 1)

Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym 1) (minister właściwy ds gospodarki morskiej) dokument nr..., dnia... Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym 1) w przedmiocie: 1) uznania 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Zasady ogólne

Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Zasady ogólne Decyzja Dziekana WNiUO nr 427/2014 z dnia 27.08.2014 r. Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Niniejszy regulamin odpowiada postanowieniom

Bardziej szczegółowo

w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa.

w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa. 1 Wersja I 29-07-08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1 z dnia 2008 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa. Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

System Stopni (uprawnienia i wymagania)

System Stopni (uprawnienia i wymagania) & System Stopni (uprawnienia i wymagania) We współpracy z M.C.A Październik 2006 MCA approves changes to IYT courses International Yacht Training continues to strive for excellence in keeping with the

Bardziej szczegółowo

WZORY ŚWIADECTW I DYPLOMÓW KWALIFIKACYJNYCH (format A5, kolor fioletowy, formularz numerowany, opatrzony znakiem wodnym)

WZORY ŚWIADECTW I DYPLOMÓW KWALIFIKACYJNYCH (format A5, kolor fioletowy, formularz numerowany, opatrzony znakiem wodnym) - 27 - Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia..2016 r. (poz ) Załącznik nr 1 WZORY ŚWIADECTW I DYPLOMÓW KWALIFIKACYJNYCH (format A5, kolor fioletowy, formularz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Projekt 21.05.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia........ 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Na podstawie art. 25 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne. Brak wstępnych wymagań. Brak wstępnych wymagań. Brak wstępnych wymagań

Wymagania wstępne. Brak wstępnych wymagań. Brak wstępnych wymagań. Brak wstępnych wymagań KURS październik 2017 KOSZT PROBLEMATYKA OCHRONY NA STATKU (Proficiency in securityawareness) 11 110 zł 4 Wymagania wstępne PRZESZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG Z PRZYDZIELONYMI OBOWIĄZKAMI W ZAKRESIE OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Patenty motorowodne - podstawa prawna

Patenty motorowodne - podstawa prawna 1 z 10 Patenty motorowodne - podstawa prawna Dz.U.97.112.729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania Ŝeglarstwa. (Dz. U. z dnia 24 września 1997 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. (druk nr 593)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. (druk nr 593) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (druk nr 593) USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. O BEZPIECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O NR 1/2016 W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA PATENTY ŻEGLARSKIE

I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O NR 1/2016 W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA PATENTY ŻEGLARSKIE I N S T R U K C J A N R 1 / 2 0 1 6 Na podstawie: 1/ art. 37a Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 z późn. zm./, 2/ Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Projekt 27 lutego 2012 r. UZASADNIENIE

Projekt 27 lutego 2012 r. UZASADNIENIE UZASADNIENIE W związku z wejściem w życie nowej ustawy bezpieczeństwie morskim, zaistniała konieczność opracowania nowych przepisów wykonawczych regulujących kwalifikacje zawodowe marynarzy. Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające Temat sprawy: Ośrodki szkoleniowe uznane i nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 1. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Ludowa 7/8 71-700 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 2) z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O NR 1/2016 W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA PATENTY ŻEGLARSKIE

I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O NR 1/2016 W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA PATENTY ŻEGLARSKIE I N S T R U K C J A N R 1 / 2 0 1 6 Na podstawie: 1/ art. 37a Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 z późn. zm./, 2/ Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki

Bardziej szczegółowo

LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28.08.2015 r.

LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28.08.2015 r. LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28.08.2015 r. 1.Akademia Morska Studium GMDSS 81-345 Gdynia, Aleja Jana Pawła II/3 tel./fax. 58 690-11-69

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ SZKOLEŃ NA DYPLOMY OFICERSKIE DZIAŁ POKŁADOWY

TERMINARZ SZKOLEŃ NA DYPLOMY OFICERSKIE DZIAŁ POKŁADOWY TERMINARZ SZKOLEŃ NA DYPLOMY OFICERSKIE DZIAŁ POKŁADOWY KAPITAN ŻEGLUGI WIELKIEJ 05.03.2018 21.03.2018 08.05.2018 25.05.2018 05.11.2018 23.11.2018 2.280 POZIOM ZARZĄDZANIA/STARSZY OFICER 25.09.2017 02.03.2018

Bardziej szczegółowo

LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31.03.2015 r.

LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31.03.2015 r. LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31.03.2015 r. 1.Akademia Morska Studium GMDSS 81-345 Gdynia, Aleja Jana Pawła II/3 tel./fax. 58 690-11-69

Bardziej szczegółowo

www.inforlex.pl Załącznik do rozporządzania Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (poz )

www.inforlex.pl Załącznik do rozporządzania Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (poz ) Załącznik do rozporządzania Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (poz ) Urząd Morski w z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zaświadcza, że: Maritime Office under the authority of the Government

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

a) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny),

a) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny), Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410) oraz ramowe programy kursów na stopnie International Life Saving Federation stały się podstawą zmian w programach kursów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin praktyk studenckich, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizowania, odbywania,

Bardziej szczegółowo

Młodszy ratownik WOPR. 1. Wymogami formalnymi do kursu są:

Młodszy ratownik WOPR. 1. Wymogami formalnymi do kursu są: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410) oraz ramowe programy kursów na stopnie International Life Saving Federation stały się podstawą zmian w programach kursów

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O

I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O N R 1 / 2 0 1 6 Na podstawie: 1) art. 37a Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

3. 1. Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do

3. 1. Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2013 r. poz. 460) Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Okres przejściowy dla ratowników, którzy rozpoczęli szkolenia do 31.12.2009r

Okres przejściowy dla ratowników, którzy rozpoczęli szkolenia do 31.12.2009r Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410) oraz ramowe programy kursów na stopnie International Life Saving Federation stały się podstawą zmian w programach kursów

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Statystycznie rzecz biorąc patenty i egzaminy żeglarskie

Statystycznie rzecz biorąc patenty i egzaminy żeglarskie Statystycznie rzecz biorąc patenty i egzaminy żeglarskie NARADA SZKOLENIOWA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO Opracowanie: Weronika Dyjas 10 lat żeglarstwa w Polsce KSZTAŁTOWANIE SIĘ POPULARNOŚCI UZYSKIWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11 lipca 2012 r. UZASADNIENIE

Projekt z dnia 11 lipca 2012 r. UZASADNIENIE UZASADNIENIE W związku z wejściem w życie nowej ustawy o bezpieczeństwie morskim i zmianą delegacji ustawowej, zaistniała konieczność opracowania nowych przepisów wykonawczych określających ramowe programy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 października 2013 r. UZASADNIENIE

Projekt z dnia 22 października 2013 r. UZASADNIENIE UZASADNIENIE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) i zmianą delegacji ustawowej, zaistniała konieczność opracowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA NA ŻAGLOWCACH I MORSKICH JEDNOSTKACH SZKOLNYCH

PROBLEMATYKA PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA NA ŻAGLOWCACH I MORSKICH JEDNOSTKACH SZKOLNYCH PROBLEMATYKA PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA NA ŻAGLOWCACH I MORSKICH JEDNOSTKACH SZKOLNYCH Czesław DYRCZ Akademia Marynarki Wojennej 2/23 Plan wystąpienia Wprowadzenie Prawne uwarunkowania odbywania praktyk Tradycja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE

INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Ośrodek Szkolenia Morskiego LIBRA ul. Portowa 37, 78-100 Kołobrzeg

1. Ośrodek Szkolenia Morskiego LIBRA ul. Portowa 37, 78-100 Kołobrzeg LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ URZAD MORSKI W SŁUPSKU I ICH ZAKRESY UPOWAŻNIEŃ 1. Ośrodek Szkolenia Morskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE KONWENCJE, USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYDANE NA ICH PODSTAWIE I. KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady szkoleń na stopnie WOPR

Zasady szkoleń na stopnie WOPR Zasady szkoleń na stopnie Spis treści: 1. Zasady nadawania stopni 2. Wymagania formalne od kandydatów na stopnie 3. Wymagania szkoleniowe na stopnie 4. Warunki przeprowadzania egzaminów i wymogi egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O UPRAWIANIU TURYSTYKI WODNEJ

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O UPRAWIANIU TURYSTYKI WODNEJ TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O UPRAWIANIU TURYSTYKI WODNEJ (w wersji z dnia 7 grudnia 2012 r.) L.p. Podmiot zgłaszający 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1794 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 października 2015 r.

Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1794 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1794 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY SZKOLENIA NA WSZYSTKIE STOPNIE ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE

OFERUJEMY SZKOLENIA NA WSZYSTKIE STOPNIE ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE OFERUJEMY SZKOLENIA NA WSZYSTKIE STOPNIE ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE SZKOLENIA ŻEGLARSKIE: 1. Żeglarz jachtowy 2. Jachtowy sternik morski Szkolenia prowadzimy w kilku trybach co pozwala dostosować terminy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Druk nr 887 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 691 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 691 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 691 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. Poz. 58. DECYZJA Nr 51/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. Poz. 58. DECYZJA Nr 51/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 lutego 2013 r. Warszawa, dnia marca 203 r. Poz. 58 łużba Wywiadu Wojskowego DECYZJA Nr 5/MON MINITRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 lutego 203 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w łużbie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Jachtowy sternik morski teoria e-learning stan na dzień:

PROGRAM SZKOLENIA Jachtowy sternik morski teoria e-learning stan na dzień: PROGRAM SZKOLENIA Jachtowy sternik morski 1. Wiedza teoretyczna: 1) jachty żaglowe morskie, w tym: a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego b) obsługa przyczepnych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 września 2006 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 września 2006 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 WARSZAWA Uwagi do Projektu Rozporządzenia MSiT w sprawie uprawiania turystyki wodnej Projekt z dnia 16.10.2012 r. Przedstawiamy propozycje zmian w poszczególnych paragrafach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U....) Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

2 Nadzór organizacyjno-merytoryczny kursów kształcenia trenerów

2 Nadzór organizacyjno-merytoryczny kursów kształcenia trenerów Uchwała nr VI/92 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały Zarządu PZPN nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku dot. organizacji kursów kształcenia trenerów

Bardziej szczegółowo

REGATY O PUCHAR KOMANDORA YKP GDYNIA 17-20 Maj 2007

REGATY O PUCHAR KOMANDORA YKP GDYNIA 17-20 Maj 2007 REGATY O PUCHAR KOMANDORA YKP GDYNIA 17-20 Maj 2007 ZAWIADOMIENIE O REGATACH 1. PRZEPISY a. W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa, poza godzinami od 22.30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1045

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1045 Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1045 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Dodatkowe urządzenia nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży 2) (Dz. U....) Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

TABELA KONWENCJI I DYREKTYW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA KONWENCJI I DYREKTYW MIĘDZYNARODOWYCH TABELA KONWENCJI I DYREKTYW MIĘDZYNARODOWYCH Tytuł aktu Czy dotyczy jachtów rekreacyjnych o długości poniżej 24 m Źródło Regulation 3 Exceptions (a) The present Regulations, unless expressly provided otherwise,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 952)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 952) Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 952) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r.

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych Opracowano

Bardziej szczegółowo

ROLA CENTRALNEJ MORSKIEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA CZŁONKÓW ZAŁÓG STATKÓW MORSKICH

ROLA CENTRALNEJ MORSKIEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA CZŁONKÓW ZAŁÓG STATKÓW MORSKICH LESZEK STĘPIEŃ ROLA CENTRALNEJ MORSKIEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA CZŁONKÓW ZAŁÓG STATKÓW MORSKICH WSTĘP Ustawa z 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie morskim 1 w art. 61 określiła, a właściwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 734 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy Na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 101/P JACHTY KOMERCYJNE 12+

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 101/P JACHTY KOMERCYJNE 12+ PRZEPISY PUBLIKACJA NR 101/P JACHTY KOMERCYJNE 12+ 2013 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące tam,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie innych ustaw 1)2)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie innych ustaw 1)2) Projekt 09.10.2014 U S T AWA z dnia. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie innych ustaw 1)2) Art. 1. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Domańska Bezpieczeństwo podczas szkolenia i egzaminów żeglarskich

Katarzyna Domańska Bezpieczeństwo podczas szkolenia i egzaminów żeglarskich Katarzyna Domańska Bezpieczeństwo podczas szkolenia i egzaminów żeglarskich Bezpieczeństwo podczas szkolenia i egzaminów żeglarskich Katarzyna Domańska Komisja Szkolenia PZŻ Gdynia 25 marca 2017 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie Na podstawie 1 art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 366/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 września 2010 r.

DECYZJA Nr 366/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 września 2010 r. Służba Wywiadu Wojskowego 1075 252 DECYZJA Nr 366/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w Służbie Wywiadu Wojskowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JACHTU UTRICA. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji życia i przebiegu służby na pokładzie jachtu Urtica zwanego dalej jachtem.

REGULAMIN JACHTU UTRICA. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji życia i przebiegu służby na pokładzie jachtu Urtica zwanego dalej jachtem. REGULAMIN JACHTU UTRICA I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady organizacji życia i przebiegu służby na pokładzie jachtu Urtica zwanego dalej jachtem. W sprawach nieokreślonych regulaminem

Bardziej szczegółowo

Komunikat o zmianach w organizacji kursów szkoleniowych na kolejne stopnie uprawnień trenera piłki nożnej.

Komunikat o zmianach w organizacji kursów szkoleniowych na kolejne stopnie uprawnień trenera piłki nożnej. Komunikat o zmianach w organizacji kursów szkoleniowych na kolejne stopnie uprawnień trenera piłki nożnej. Struktura Kształcenia Trenerów w PZPN w oparciu o Konwencję Trenerską UEFA oraz o Uchwałę Zarządu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: PRAWO I UBEZPIECZENIA MORSKIE. Kod przedmiotu: Cna 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

akt objęty tekstem jednolitym tekstem jednolitym

akt objęty tekstem jednolitym tekstem jednolitym Zestawienie ch aktów wykonawczych (stan na 30.08.2015) do Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze (t.j. Dz. U. 2013. poz. 1458) Tekst pierwotny Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 Adres publikacyjny Status Tytuł

Bardziej szczegółowo

Szkolenie na INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ typu R i S

Szkolenie na INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ typu R i S Szkolenie na INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ typu R i S Szkolenie na Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R i S prowadzone jest Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UEFA A KURS TRENERÓW UEFA A 1. Cele i zało enie Programowe Kursu UEŻA A

UEFA A KURS TRENERÓW UEFA A 1. Cele i zało enie Programowe Kursu UEŻA A KURS TRENERÓW UEFA A Cele i załoenie Programowe Kursu UEŻA A zostały zatwierdzone przez Komisję Techniczną PZPN w dniu 10 czerwca 2014 roku. KURS TRENERÓW UEFA A 1 1.Wstęp Zarząd Polskiego Związku Piłki

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej. ZS.EFS.220.2011 Karczew: Zamówienie składa się z 2 części: -Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZS Karczew. -Przeprowadzenie kursu i egzaminu na zdobycie uprawnień na wózki widłowe dla

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA

I. KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: RATOWNICTWO MORSKIE. Kod przedmiotu: Xr. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wszystkie specjalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 99. Rozporządzenie. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 99. Rozporządzenie. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 99 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemów edukacji Ukrainy, Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Ewa Wieciech

Prezentacja systemów edukacji Ukrainy, Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Ewa Wieciech Prezentacja systemów edukacji Ukrainy, Federacji Rosyjskiej i Białorusi Ewa Wieciech Ukraina - tryb uznania dokumentów o wykształceniu Uznanie równoważności ukraińskich świadectw i dyplomów wydanych do

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE Informacja dotycząca kursów i szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w Gdyni Informacje ogólne: Kursy organizowane

Bardziej szczegółowo