SIECIOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE W POLSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM W OKRESIE PRZEMIAN USTROJOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIECIOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE W POLSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM W OKRESIE PRZEMIAN USTROJOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 104 Transport 2014 Henryk Rudowski Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, SIECIOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE W POLSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM W OKRESIE PRZEMIAN USTROJOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH : Streszczenie: w wyniku tego G technologicznym realizowane z wykorzystaniem technologii sieci komputerowych m ICT. W pracy u I wieku. W tym oraz automatyza, zmianami nymi w G : sieciowe systemy informatyczne, Grupa PKP 1. W artykule przedstawiono historyczne, powstania sieciowych informatycznych Nawet w okresie PRL, sy biznesowe

2 90 dowski otu, stwowe. Zaprezentowano wybrane systemy sieciowe, czyli zrealizowane w technologiach sprzed zniesienia embargo na technologie informatyczne, i zmiany w systemach Systemy na podstawie ustawy z cie. Wskazano na za informatycznych 2. HISTORYCZNE, TECHNOLGICZNE NIA SYSTEMÓW SIECIOWYCH W PKP, zawsze gdzie systemy informatyczne. W Centralnego Biura Statystyki utworzonego 1 stycznia 1958 r. Biuro to o -analitycznych.. analitycznymi a elektronicznymi maszynami cyfrowymi. w latach 60- COZO lat 80., a. COZO o. - rodki Informatyki [11].

3 Sieciowe systemy informatyczne w p 91 w - dzania stwem owy lat 80 PKP dzania zwanym na obszarem back obszarem front office lub techniczno-technologicznych Przyczyny techniczne, to brak sieci komp terminale dalekopisowe, o terenowe rodkami I zadania w zakresie wspomagania zarzadzania. C organiza ich zadania nie problemy a nie. W do 1992 roku, K dzania [11]. W wymagania kadrowo- - ymi itp.. inna. Uwarunkowania historyczne, e biorstwa, pozy autonomii firmy w licznych dziedzi wynagrodzenie. B office PKP podmiotem z infrastrukt prowadzeniem ruchu wszystkich klas i i, informatyki, zaplecza remontowo- k wych oraz

4 92 dowski naukowo-badawczych.. o sieci komputerowych, natury rzeczy terytorium Polski. Realizowane w tych warunkach sieci, wprowadzanych w terenie, nikach lub. Przy wie ych. 3. WYBRANE SIECIOWE SYSTEMY DO LAT 80 XX W opracowano informatycznych. w Europie. Systemy te to OSAK, CENT i GOSMAT z zakresu back office oraz CETAR, BEWAG i INTERWAG z zakresu front office [9]. OSAK. Celem systemu OSAK w rozliczenie osobowego funduszu rozliczenie pra - gowych przygotowywali Na podstawie wprowadzonych dan, spr CENT. - perforowane, i

5 Sieciowe systemy informatyczne w p miesz ki GOSMAT. System ten, to centralny.. - po atabase i oprogramowanie SAP CETAR. System b w latach. P tego systemu to: PKP, rozliczanie s System w pewnym, bowiem k potem w rozliczeniu roku Razem z /ICL, sieciowe systemy informatyczne. BEWAG. charakterystyki techniczno- nansowo-, dane o naprawach, dane archiwalne. stawie argo o Wyniki przekazywane na ekranach terminali, telegraficznie wienia -war rdzenia bilansu PKP w zakresie ZNTK. INTERWAG. zania czynszu oraz dane do analizy obrotu wagonami system ytkownicy otrzymywali zestawienia

6 94 dowski Zestawienia dostarczano do Centralnego Biura R Z w PKP, rachunki za na sieci PKP, ilostan i cza 4. DO NOWYCH TECHNOLOGII atycznych n, informatycznych. W 1989 r. anego PKP przeznaczono y informatyczne. nowoczesnyc informatycznych KOLPAK, nych i 212 pierwsza uruchomiona w Polsce i Senatu RP. z zakresu sieciowych informatycznych - systemy zinte centralne, entrum Informatyki K zintegrowanego systemu. Ap i modernizowane od 1995 r. Zrealizowano i w. Pro zintegrowanego systemu zarz wyko towo- co system OMIS.

7 Sieciowe systemy informatyczne w p 95 kla KURS-, a sieci, w latach 90-tych informatycznych. wykorzystano, a w tym -systemowe prze. W ramach pr system wydzielono aplika W GB, 10 krpm [5]. sieciowe systemy informatyczne bardzo liczne systemy autonomiczne skowe lub -90 w zakresie sprzed OMIS w zakresie: opisu sieci ko RJ w zakresie tworzen oraz b ugi mach [11]: KURS 90 to danych KOLPAK. System zakupiony w 1990 r. od kolei niemieckich KURS syste rtu etapy to: Z KURS EPA z wy System OMIS - POS - prowadzenie opisu sieci,

8 96 dowski - EPT - - EWAG - - GPW -, - grupa OHPT, UMAK, ON, RZK, - towarowych: KPS, CZYNSZE, ZPWO. System OMIS. INTERWAG i CETAR. RJ Linie K SA. [5]: - OT, - KWR dokumenty analityczne, - ESR. maksymalne i inne ograniczen [4]. po w. System FMIS to centralny, zintegrowany, System [1]: tek T - - Zapasy, - m tego. Wszystkie w systemy wykor roku w firm

9 Sieciowe systemy informatyczne w p Cisco, 2 Mb/s infrastruktury sieciowy opisano w pracy [10], a w [9 outsourcingu. 5. WYBRANE GRUPY PKP e a J. Ellisona istotne systemy tworzone od tego sieciowymi, autonomicznych czy lokalnych. systemy 1 stycznia 2001 roku na podstawie ustawy z PKP SA 001 r. wydzielono handlowego. Ustawa - PKP SA dzia - PKP Polskie Linie K PKP PLK ry, - PKP Cargo SA ogistyczny, - PKP Przewozy Regionalne do 2008 r. regionalne kwalifikowanych, od 2009 r. wydzielony z Grupy, - PKP Intercity przewozy kwalifikowane Na podstawie do ch PKP

10 98 dowski LHS. i PKP Informatyka. PKP Informatyka mia i m priorytetami. wie z kilkudzie ciu matyka. Obie e. W obawa systemu. S, Applications zwany obecnie Oracle e-business Suite ebs, PKP Informatyka i PKP LHS. System Oracle Applications zatem Single Sign On [ ]. Sys, gdy PKP Intercity rzewozami kwalifikowanymi maszynistami i lokomotywowniami, oraz od PKP Przewozy Regionalne. z znacznie zakres realizowa zatrudnienie. R informatyczny N ebs R12, n r Oracle Business Intelligence i systemu Oracle Hyperion do Pierwsze PKP Przewozy Regionalne i opuszczeniem Grupy PKP. a realizowano w PKP Cargo, HR, co., co do zakresu i skali, odpowiednio, aby system m 1000 i. SAP ERP danych SAP BW Jest to u SAP w Polsce. Ponadto : PKP SA i P ki zdecydow

11 Sieciowe systemy informatyczne w p 99 systemu Oracle ebs. planowania, w a od 2012 roku wd wskazano arcia odziale PKP. PKP ilku lat RJ., l i podwykonawcy geogra Sys przestrz obszarze istotna. y W ramach tego systemu Cargo. W PKP Cargo przy pomocy PKP Informatyka now, SWHOPT. WIP z wykorzystaniem nowych technol ry nie hurtowni danych na bazie oprogramowania Oracle oraz IBM Maximo. U drugiego z prze PKP - nadal podstawowym system -90, od 2008 roku nadal wybranych przedstawiono w [2].

12 100 dowski [12] informatycznych. Pomimo tego raportu 6. ZMIANY W GRUPIE PKP I WYZWANIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Od 2012 r. po 2011/20 ich zalety i wady. office wiele czekiwan Grupy PKP, struktury oraz prywatyza PKP Intercity Systemy informatyczne mo Zbudowan od lat znane technologie W imi W dla PKP PLK i na poziomie wanie ek. W w PKP Cargo systemu elektronicznego listu i mo i Oracle Exalytics

13 Sieciowe systemy informatyczne w p 101,, formy Informatyka. Wysokie wymagania kolei,, e systemy -systemowych [ ], [ ] infrastrukturze. Z,,. grupy PKP [8 w Skonsolidowanie i wirtualizowa R Mnie dostawcy. Warto, aby, np. Orac 12c dla. 7. PODSUMOWANIE sieciowych informatycznych z zakresu. Ze na wielkie zmiany orga z, zmiany wydzielenie nalnym, ani technologicznym. Nawet, gdy my informatyczne G,,

14 102 dowski, a to rynkowych w zakr Wprowadzanie nowych cz 1. Chadrych S.: grudnia 2000 r. 2. -Kowalska A.: r. Krysztofiak K.: Oracle e- Naukowo-Techniczna PKP w Unii - blaski i cienie, - 4. Kucharczyk Naukowo- - Sobieszewo czerwca 2001 r. 5. Niegowski A.: Zastosowanie - - nowe Sobieszewo czerwca 2001 r. 6. Rudowski M.: grupy PKP, -Techniczna PKP w Unii bariery 15- Rudowski M.: Infrastruktura techniczna PKP Informatyka, - - r. 8. Rudowski M.: Naukowo-Techniczna PKP w Unii blask - r. 9. Rudowski M.:, r. 10. Rudowski M.:, grudnia 2000 r. 11. A.: Od abaka do 50, PKP Informatyka, Warszawa 2008 r. 12. : raport ki, 2010 r. NETWORK INFORMATION SYSTEMS IN POLISH RAILWAYS DURING POLITICAL AND TECHNOLOGICAL CHANGES Summary: This paper presents selected problems of railway network information systems in the railway industry companies arising from the transformation of the Polish State Railways into PKP Group with an analysis of the present situation, the needs of companies and benefits of the implementation. The term Network information systems means information systems implemented on the whole railway network in Poland, not only network systems in technological meaning. The paper takes into account the area of financial management, similar to that of other companies, but characterized by industry specificity, as well as the area of operational management, specific for them. These issues are presented in the context of technological changes taking place since the beginning of the twenty-first century like systems consolidation, virtualization, automation and organizational changes in the PKP group with the separation of transport operations and railway infrastructure management, consolidation of the PKP Group and the changes connected with the preparation for the privatization of some of the group entities. Keywords: railways, network information systems, PKP Group

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach

Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach Agnieszka Zakrzewska - Bielawska Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania Anna Juźwicka Politechnika Łódzka, Katedra

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze z najlepszych 2008

Najciekawsze z najlepszych 2008 Ranking wdrożeń IT w przemyśle Najciekawsze z najlepszych 2008 +/ i Redakcja Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł po raz kolejny organizuje ranking Najciekawszych z najlepszych wdrożeń systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

Skala wykorzystywania technologii informacyjno- -komunikacyjnych w gospodarce a standaryzacja i indywidualizacja oprogramowania

Skala wykorzystywania technologii informacyjno- -komunikacyjnych w gospodarce a standaryzacja i indywidualizacja oprogramowania dr Jędrzej Wieczorkowski Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Skala wykorzystywania technologii informacyjno- -komunikacyjnych w gospodarce a standaryzacja i indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo